Reklama

.

.

čtvrtek 19. ledna 2017

Článek: "Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti" vzbudil po letech nevoli polských úředníků

Vladimír Stwora (a Nikolaj Mališevskij )
19.1.2016   Zvědavec

Následující článek vyšel před dvěma roky na Zvědavci. Po letech se proti tomuto článku ohradilo polské velvyslanectví protestním mailem zaslaným 3. tajemníkem politicko-ekonomického oddělení polského velvyslanectví v Praze. Velvyslnecký úředník v něm redakci Zvědavce žádá, aby byl tento článek z webu odstraněn, protože prý obsahuje historicky nepodložené informace a lze jej chápat jako manipulativní a dezinformující. Redakci Nové republiky by potěšilo, kdyby se ke spornému článku vyjádřili čeští historii, zpracovávající toto období dějin. Jejich názor rádi otiskneme. Dále následuje odpověď šéfredaktora Zvědavece pana Vladimíra Swory a pro posouzení i samotný článek:
Vladimír Stwora napsal polskému velvyslanectví tuto odpověď:

Vážený pane tajemníku

Dělám Zvědavce už 20 let, máme tady přes 7000 článků. Snažím se přinášet pravdivé informace, mým cílem nikdy nebylo dezinformovat nebo lhát. Pochopitelně nemohu ověřovat pravdivost každého článku, za věcnou správnost ručí autor. Nejsem historik a nejsem schopen posoudit, na kolik je Vámi zmíněný článek manipulativní a dezinformující. Ale současně nemohu plnit přání každého, kdo se cítí dotčen něčím, co tady publikuji. Tomu by se říkala cenzura.
Součástí naší Ústavy je Listina základních práv a svobod člověka. Dovolte, abych připomenul článek 17:
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
V odstavci (4) se uvádějí výjimky, kdy lze svobodu projevu omezit. Jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Váš požadavek do těchto výjimek nespadá.
A v článku 15, odstavci (2) se uvádí
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
Pokud s obsahem článku nesouhlasíte, navrhuji, abyste nechal některým Vaším historikem vypracovat zprávu, proč je zmíněný článek manipulativní a dezinformační. Rád Váš text uveřejním v plném znění. Proti dezinformaci bojujte uvedením pravdivých faktů, ne cenzurou a umlčováním.
Pane tajemníku, dovolte, abych využil příležitosti, že jste napsal, a vyjádřil vážné zneklidnění a hluboký nesouhlas z toho, jak Polsko neustále hrotí nepřátelství a provokuje Rusko. Dráždíte ruského medvěda a to se ještě nikomu nevyplatilo. Těžko říct, co je větší, zda Vaše chorobná nenávist nebo Váš paranoidní (podotýkám ničím nezdůvodněný) strach z údajné ruské agrese. V tomto měsíci jste na svém území přivítali 3500 amerických vojáků spolu s 87 tanky Abrams, 18 samohybnými houfnicemi Paladin, 144 obrněnci Bradley a 419 vozidly Humvee. Na území Polska bude velitelství NATO. Co vlastně chcete, pane tajemníku? Co čekáte? Zapomněli jste, že jste Slované a Rusové jsou také Slované? To chcete, aby Slovan vraždil Slovana? Neuvědomujete si, že tímto krokem jste se stali prvním cílem v případě vojenského konfliktu (a my s Vámi)? Ohrožujete nejen sebe sama, ale celou Evropu!
Druhá světová válka začala na Vašem území. Německý agresor (se kterým jste měli smlouvu o přátelství) zinscenoval operaci pod falešnou vlajkou, aby měl záminku k obsazení Vaší země a následnému rozpoutání nejhorší války v dějinách. Dnes jsou kulisy nastaveny podobně, jako v roce 1938. Jen německého agresora nahradil jiný agresor. Ne, nemyslím Rusko. Myslím zemi, která od svého vzniku vedla nespočet válek, která v roce 2005 měla 737 vojenských základen po celém světě (hledal jsem na internetu, kolik vojenských základen po světě mají Rusové a nenašel. Myslím, že jedna je v Sýrii, možná jinde ještě také nějaká, ale jejich počet je o dva řády menší než USA), jejíž vojenský rozpočet pro tento rok je 725,9 miliard dolarů), což je více než součet rozpočtů všech států světa. Mimochodem Vámi tak nenáviděné Rusko má vojenský rozpočet pouhých 84 miliard – 9x menší. A s takovou zemí se bratříčkujete? Čekáte na další operaci pod falešnou vlajkou na Vašem území? Američané jsou v tom mistři, jen si vzpomeňte, jak začala válka ve Vietnamu. Víte, že by to znamenalo třetí světovou válku – nekonečně destruktivnější, než byla druhá? Opravdu jste tak naivní a nepoučitelní?
Abychom se vrátili k Vašemu požadavku. Je mi líto, ale nemohu Vám vyhovět. Ale jak jsem řekl, mohu uveřejnit Vaši polemiku s tímto článkem.
Přeji hezký den.

- - - 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

Nikolaj Mališevskij
29.10.2014

V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. Projekt památníku již existuje. Začátek jeho budování se plánuje na příští rok.

„Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. Jména většiny z nich nejsou známa. Připomenout je je náš dluh coby potomků,“ – uvádí se ve sdělení, zveřejněném na stránce společnosti, kde jsou uveřejněny údaje pro lidi chtějící poskytnout dar na výstavbu památníku.

Polská strana je pohoršena: spatřuje v tom pokus „zkreslit historii“ a „odvést pozornost od Katyně“. Starosta Krakova Jacek Majchrowski, pod kterého spadá Správa obecních hřbitovů, si myslí, že Rakovický hřbitov není vhodné místo pro památník ruským obětem polsko-bolševické války. „Nejvíce sovětských vojáků zahynulo pod Rašinem nedaleko od Varšavy. Na Rakovickém hřbitově se musí objevit jednoduchý pravoslavný kříž, aby se uctila památka ruských obětí, stejně jako ctíme památku německých vojáků, zahynuvších na polské půdě,“ poznamenává Majchrowski. A zároveň dává najevo, že neudělá ani to: prý musí rozhodnutí v této záležitosti učinit polské ministerstvo zahraničí.

Není to jen naprostý výsměch bývalého úředníka stavícího rudoarmějce a fašisty naroveň, ale i nestoudné překrucování faktů. Starosta Krakova, vzděláním historik, velmi dobře chápe, že rudoarmějci, zahynuvší v bitvě o Varšavu a umučení v polských koncentračních táborech není totéž. Velmi dobře ví, že polské koncentrační tábory stačily zlikvidovat tisíce rudoarmějců dlouho před touto bitvou, které se v Polsku říká „zázrak na Visle“.

Rudoarmějci se objevili u Varšavy v důsledku nikoliv útoku na Evropu, jak lžou polští propagandisté, ale v důsledku odvetného útoku Rudé armády. Tento odvetný útok byl reakcí na pokus Polska o bleskovou válku na jaře 1920, s cílem obsadit Vilnius, Kyjev, Minsk, Smolensk a (pokud by se zdařilo) i Moskvu, kde Pilsudski snil, že vlastnoručně na zdi Kremlu napíše: „Mluvit rusky se zakazuje!“Bohužel v zemích bývalého SSSR není téma masového umírání desítek tisíc Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, obyvatel Pobaltí, židů a Němců zatím dostatečně vysvětleno.

V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců. Spolu s politickými vězni a lidmi internovanými v polském zajetí bylo v koncentračních táborech přes 200,000 rudoarmějců, civilistů, bělogvardějců a bojovníků protibolševických a nacionalistických (ukrajinských a běloruských) uskupení.

Druhá Rzeczpospolita vytvořila obrovský „archipelag“ tvořený desítkami koncentračních táborů, stanic, věznic a opevněných kasemat. Rozkládal se na území Polska, Běloruska, Ukrajiny a Litvy. Nešlo jen o desítky koncentračních táborů, včetně „tábora smrti“ a tzv. tábora internovaných, jako byly Strzalkowo, Szczypiorno, Lancut, Tuchole, ale i o věznice, roztřiďovací soustřeďovací stanice, soustřediště, a různé vojenské objekty jako Modlina a Brestská pevnost, kde byly 4 koncentrační tábory – Bug-Schuppe, Fort Berg, kasárna Grajevského a důstojnická kasárna… Ostrovy a ostrůvky archipelagu se nacházely i ve městech a vesnicích a nesly názvy: Pukilice (na jihu, nedaleko Peremyšle), Korosteň, Žitomir, Aleksandrov, Lukov, Lomžinský ostrov, Rombertov, Edunskaja Volja, Toruň, Dorogusk, Plock, Radom, Przemysl, Lvov, Fridrichovka (na Ebruče), Evjagel, Dombe (pod Krakovem), Demblin, Petrokov, Vadovice (na jihu Polska), Bielostok, Baranoviči, Molodečino, Vilno, Pinsk, Ružany, Bobrujsk, Grodno, Luninec, Volkovyssk, Minsk, Pulavy, Povonzki, Rovno, Stryj (v západní části Ukrajiny), Kovel…

Je třeba sem zařadit i tzv. pracovní komanda, pracující v okolí a u velkostatkářů, tvořená vězni, jejichž úmrtnost občas převyšovala až 75%. Podle údajů týkajících se zajatců nahlášených 20. prosince 1920 Vrchnímu velitelství, jich bylo v tzv. pracovních komandech v záchytných stanovištích jen tohoto frontu 3,824.


Polský vojenský „GULAG“ existoval relativně krátce – asi tři roky, ale za tuto dobu dokázal zlikvidovat desítky tisíc lidí. Nejvražednějšími byly koncentrační tábory na území Polska – Strzalkowo a Tuchola.

Rudoarmějce likvidovali v polském zajetí následujícími základními způsoby:

1. Masové vraždy a popravy.

Před umístěním do koncentračního tábora je a) likvidovali mimosoudně, zanechávali raněné na bojišti bez lékařské pomoci a vytvářeli zhoubné podmínky při přepravě do míst internace; b) popravovali je na základě rozsudků různých soudů a tribunálů; c) stříleli je při neposlušnosti.

2. Vytváření nesnesitelných podmínek v samotných koncentračních táborech (posměch a bití, hlad, zima, nemoci).

Na začátku 20. let se polské úřady pokoušely odvést pozornost světového společenství od masového umírání sovětských vojenských vězňů v důsledku nelidského zacházení tím, že obraceli pozornost na zaopatření polských vojenských zajatců v sovětském zajetí. Nicméně toto porovnání se ukázalo být ve prospěch sovětské strany. Bez ohledu na mnohem těžší podmínky – občanskou válku, zahraniční intervenci, rozvrat, hlad, masové epidemie, nedostatek prostředků – byli polští vojenští zajatci v Rusku v mnohem přijatelnějších podmínkách pro přežití.

Dnes polská strana přiznává fakt masového umírání vězňů v polských koncentračních táborech, ale snaží se snížit počet zemřelých v zajetí.

Zaprvé, počet zajatých rudoarmějců je podstatně snižován, s cílem snížit výsledný počet mrtvých. Zadruhé, při výčtu zajatců jde pouze o zajatce zemřelé v době internace. V úvahu se nebere asi 40% vojenských zajatců zahynuvších před internací v koncentračním táboru – bezprostředně na bojišti, nebo během přepravy do tábora a z něj – zpět do vlasti. Zatřetí, mluví se pouze o smrti rudoarmějců, neberou se v úvahu bělogvardějci, bojovníci protibolševických a nacionalistických uskupení a jejich rodinní příslušníci, a také političtí vězni a internovaní civilisté (stoupenci sovětské moci a uprchlíci z východu).

Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

Bylo by dobré přizvat nejen vědce a historiky, ale i polské a ruské právníky, aby společně prozkoumali otázku osudu desítek tisíc rudoarmějců „zmizelých“ v polském zajetí. Polská strana má bezesporu právo na prozkoumání všech okolností smrti svých občanů v Katyni, ale i ruská strana má přesně totéž právo na prozkoumání okolností smrti rudoarmějců v polském zajetí. I na vytvoření, či přesněji obnovení, seznamu zemřelých v polských koncentračních táborech z 90. let.

Pozornost si také zaslouží návrh ruských blogerů ohledně stanovení oficiálního vzpomínkového data na bojovníky Rudé armády zahynuvší v polském zajetí v letech 1919-1922, a návrh kemerovského gubernátora Amana Tulejeva na vytvoření ruského Institutu národní paměti, který by se zabýval zkoumáním zločinů spáchaných v cizině na sovětských a ruských občanech.


Польские концлагеря и их русские жертвы vyšel 17. října 2014 na Fondsk.ru. Překlad v ceně 507 Kč Zvědavec.

72 komentářů :

 1. článek sice docela objektivně popisuje polsko-ruskou válku z let okolo 1920, ale význam je mizivý.
  Naprosto se nedá srovnat opačné konání ruské a sovětské armády a počty obětí na polské straně těsně před a v průběhu druhé světové války.
  Napíšete tady něco někdy i opačně ? Připadá mi NováRepublika jako hlásná trouba proruské a nebo přímo ruské propagandy...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jako jak poláci napadli česko? Taky člá nek se zaměřuje na dnešní dění,to je také konspirativní?Jako hlasn trouba mi připadš ty.

   Vymazat
  2. Proč vasrpoláku nepřiznáš paktování polské vlády s Hitlerem od roku 1934 a jejich spolupráci při vynucování Mnichovského diktátu ! Polská vláda místo , aby myslela na obranu spolu s Československem snila o agresi s fašistickým Německem proti SSSR ! Jak je vidět dnes stejná polská sebranka plánuje agresi s USA zase proti Rusku !

   Vymazat
  3. Opanuj się ... byś nie musiał bez sensu tak pić ...

   Vymazat
  4. Bratři Poláci chtěli při vzniku samostatné Československé republiky obsadit i část území ve Slezsku a nebylo možné s nimi jednat. Byli tvrdohlaví a spor o hranice v Těšínsku chtěli řešit vojensky. I dostalo se jim odpovědi. Masaryk povolal italské legie a ty v krátké zimní válce Poláky zahnaly. Poláci pak odmítli vstoupit do Malé Dohody a na svou pěst se přilísali k hitlerovskému Německu. Za Mnichova stáli při Hitlerovi s kterým uzavřeli smlouvu, která ohrožovala i nás (1934). V březnu 1939 obsadili Těšín a nějaká území na Oravě a Spiši. A v roce 1945 to zkusili znovu, tentokrát je musel napomenout soudurh Stalin a oni se stáhli. Dnes je v Polsku dost silné hnutí za připojení celého Slezka k Rzeczpospolitej. Takže bacha, jsme sice podle průzkumů Polákům národ ze všech ostatních nesympatičtější, ale to spíš způsobil Gott a Vondráčková.

   Vymazat
  5. polaci a katyne?
   polaci byly s Hitlerem a chteli spolecne zautocit na Rusko a nam zabrat zemi . To ze Polaci chteli nasi republiku oklestit a zapomeli tak nejak informovat ferera tak ten jim na oplatku hodil utok pod falesnou vlajkou protoze si nenechal libit polske chovani ..to jen pro upresneni vztahu k polsku . jebou do slovanu ,sjou zaprodani vatikanu ,pedofilni rasisticke luze v cele s anglii ,nemeckem a amerikou . s polaky travim dost casu a bavime se o zajimavych tematech a to jaka je v polsku bida a lidi se jen bijou mezi sebou , nesou si tizi ,temnotu na srdci a na dusi ...vubec se neda srovnat nase mentalita a jejich a to sem si driv naivne myslel ze jsou duchovne vyspeli..polak se nezabiva zivotem ,,,jsou vymazani krestanskou ideolgii ktera v dobe chrystianizace pozabijela desitky milionu slovanu a dale to pokracuje do dnesnich dnu .
   nezapominejme ze komunismus je zidovksy marxuv ideologicky nastroj proti nam. to ze v stalinove armade delali bordel marxovi trockisti kteri naschval nechaly povrazdily milionu "vlastnich" rusu a po te katyn v blede modrem o tom uz se nejak nemluvi. takze vas prispevek nema zadnou hodnotu pane anonym .......
   jo a jeste rasismus a fasismus ma puvod v zido-krestanstvi ktere v novodobem podani provadeji anglicani . staci si dohledat proslovy anglickych politiku nebo aktivistu a jejich blizky vztah k hitlerovi ,banderovcum a v polsku ,finsku .. anglo sazska geermanska verbes specialne pripravena jako trojsky kun v nasi evrope tak aby jmenem bylich lidi tvorily ve svete zlo a pak to obratili proti nam ...uz to tu mame ... miliony imigrantu ,nacismus na vzestupu ,polaci se uz tesi az zazenou svuj hlad po materialnich vecech .... merkelova a jejzi zidovsky pas ,hitler co sam rekl ze by islam germanum sedel vic nez krestanstvi ... no vite hovno a pisete ale radis nic...

   Vymazat
  6. Тогда Ленин созвал внеочередное заседание Совета и сказал:
   - Теперь у нас есть только один южный фронт. Не долго, однако, потому что они прогнили ... Время, чтобы начать войну против "капиталистической" Internationale - с Западом. Первый удар, чтобы упасть на Польшу. После того, как ее труп в Германию, чтобы поднять восстание пролетариат там. После того, как у нас есть свое правительство в Берлине, там будет конец Европы! Война польского, товарищи! Я назначаю следующего президента коммунистического правительства в Польше компаньон Worosziłowa, который будет привлекать людей Podług свой выбор. Во главе армии в качестве политического менеджера, после консультаций с отсутствующий товарищ Троцкий, Каменев, состояние имеющий с ним, как командиры, ответственные профессиональные. - Тухачевский, Sergejewa, Budennoja и Гей-Хан. Военно-революционный комитет принимает план, разработанный компаньонов Szaposznikow, Гиттис, Корк и Kuka. Наша пехота железа и героический kawalerja должны утонуть преступное правительство Пилсудского кровь толченый польской армии! В Вильнюс - Минск - Варшава - марш!

   Vymazat
  7. 19:59 a 22:18 - ukázka blábolilů. Odkud to chlapče (chlapci) opisujete?

   Vymazat
  8. lidi a bezne zidy nepovazuji za nic vic nez otroky a menecenna zvirate. tyto elity nemaji ducha ani svedomi a tudiz jen parazituji a praktikuji zvrhlosti na lidech z kterych pak timto cerpaji energii . cim vice ovci tim horsi pro mir a svobodu ,lidi s otevrenym vedomym ..vse je o silach energii !!! jen blbi lidi se zapletaji do valek a jsou hrdi komunisti ,marxisti,teroristi ,atd at a pritom se jich to netyka. copak nejde zidum o jedno a to same porad do kola? myslenka komunismu - vse znarodnit ,vzit tem coi drely zkorumpovat lenochy dat ji zadarmo nazrat aby pak volily elitu ktera jen pocksa a vse shrabne viz havel - privatizace,ukraina , slovensko.. kdo vlastni nase dluhy? kdo nam urcuje hodnnotu meny a podhodnocuje ji? kdo nam ukradl armadu , zlato atd? elity jsou ti komuniste - paraziti ci vse dostali zadarmo od blbych loidi a ted vladnou a jsou si elitari rovni a lidi chcipaj hlady a drou do moru ,zerou jedy a degenerujou a degenerujou ...

   Vymazat
  9. из той же Москвы, товарищ

   Vymazat
  10. Od doby invaze Mongolů lidstvo nečelilo tak odhodlané a naprosté aspiraci na neomezenou světovou nadvládu. V každé zemi ruští emisaři a komunistické páté kolony fanaticky pracovali na „připojení“ k sovětskému bloku, ale u Varšavy je zastavili Poláci! Naštěstí pro nás ....To Nataszka je zastavila! Nataszka Urbańska se svým kuláskem! - https://www.youtube.com/watch?v=l6Qk9vqCIt0

   Vymazat
  11. > 19:59
   A je jiste, ze utok v Gleiwitz byl opravdu pod falesnou vlajkou ??
   On totiz nebyl jediny, v Gdanskem koridoru (kde byla vetsina Nemcu) Polaci zmasakrovali dost Nemcu...
   Hitler valku nechtel a jeste tri dny pred jejim vypuknutim nabizel vsem mir a chtel o Gdansky koridor vyhlasit referendum...
   (To, ze z nejakeho SS-mana v Nurenbergu vymucili priznani o Gleiwitz jeste nic neznamena...)
   http://www.tomatobubble.com/id723.html

   > 22:18
   Jenze Stalin a Rusove si z "Polska" v roce 1939 pouze vzali to, co jim predtim Polaci ukradli v roce 1920, a dal nesli (alespon to jsem slysel) ...
   Bylo to zrejme velmi spravedlive...

   ----
   A jeste k zamysleni - vsechny vyhlazovaci tabory z WWII byly na uzemi Polska, na uzemi osvobozenem Sovety. Puvodne se tvrdilo, ze byly i v Nemecku a na uzemich pozdeji osvobozenych zapadnimi spojenci, ale _vsechny_ ty zapadni se ukazaly jako koncentracni (nebo pracovni) a ne vyhlazovaci, ale o _vetsine_ tech na vychode se tvrdilo, ze jsou vyhlazovaci, ale zapadni inspektori tam nebyli vpusteni, az dlouho dlouho po valce, co jiz byly postaveny nove kominy novych krematorii, ktere mely zatajit pocty obeti Sovetskych cistek z let 1936-1938 a hladomoru z roku 1932... (tedy nerikam, ze zidovskych obeti bylo mene, ale ze asi polovinu z nich meli na svedomi soveti a ne nemci... Protoze 6M obeti vychazi z poctu zidu, kterych bylo na uzemi SSSR v roce 1930 i v roce 1942 PRY 5M, z celkovych 11M v Evrope. Coz ale rozhodne nebylo, ale brzy po valce se to jeste nevedelo, kolik jich Soveti vyhladili (a ovsem nejvic Geinrich Jagoda, hadejte z jakeho etnika)... Takze aby to skryli, nafoukli ponekud pocty nemeckych vrazd zidu... A o tom, jake duvody meli Soveti vyporadat se s puvodne zidovskymi soudruhy, dustojniky Ceky a NKVD a dozorci gulagu, kteri predtim vyvrazdili miliony Rusu, to je zase na jine a delsi povidani... Stejne jako, kdo a proc zpusobil hladomor na Ukrajine - Stalin to nebyl... Proste pote, co se v padesatych az devadesatych letech odtajnily pocty obeti sovetskych cistek, ktere sly do milionu, a o kterych se tesne po valce nevedelo, se nesnizily pocty obeti zpusobenych nemci, protoze cislo 6M je posvatne a urcene dlouho predem v Talmudu... A jeste jednou - nijak nesnizuji rozsah utrpeni, ale jeho struktura byla jina a zejmena sovetum se nehodi ta cisla revidovat, a pak i tem, pro nez je 6M posvatne cislo, nebo nechteji davat 3M zidovskych obeti v SSSR pred zacatkem valky vedle a do souvislosti s 20M obeti Rusu v temze obdobi...)

   Vymazat
  12. 11:14 - je to tak! Stačí jenom vědět z novin, jak si vymejšleli počty u Auschwitz! Po válce házeli cifry kolem 4 milionů! Pak snížili na 3,5, později dokonce "jen" na 2,5 milionu. Jenže i to matematicky nevycházelo (kapacity pecí krát doba po kterou reálně mohly být v provozu). Nakonec se tedy počet ustálil na současném cirka milionu! Jenže celková cifra, která jak mantru opakuje 6 milionů se tím nijak nezmenšila! To je matematický zázrak! Na to by ani Einstein nenašel vzorec:)))

   Vymazat
  13. Děda než umřel, tak mi často vyprávěl o událostech z minulosti. Bydleli v Orlové (Rakouské Slezsko) a když Hitler obsadil Sudety, jezdily po Slezsku polské autobusy s poláky, kteří vyhazovali lidí z domů a usídlovali se tam. Když Hitler zabral celou ČR a udělal protektorát, tak dal Polákům ochutnat jejich vlastní medicínu. V protektorátu Poláci byli téměř na úrovni ruských zajatců a neměli tady právo na nic.

   Vymazat
 2. Snad jen pro doplnění: Vpád (invaze, bratrská pomoc, mírová mise, okupace) polské armády na území vznikajícího SSSR byl v r. 1919 veden ideologickým předchůdcem A. Hitlera maršálem Pilsudskim - ano, jednalo se o nacismus jako břitva. Proto ty masakry na ruských, běloruských a ukrajinských zajatcích, kteří pro polské państvo byli méně než dobytek. V té době, ale i poté panoval v Polsku také tvrdý a vládou živený antisemitismus, který rovněž Hitler a spol. dobře odkoukali. Výsledkem války, kterou zahájilo Polsko, byla pak okupace (mírová mise?) západní Ukrajiny a Běloruska Polskem, která trvala až do září 1939!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:53 k poslední větě:
   a to všechno zrušil vpád Rudé armády, která nakonec v souladu s Molot.-Ribb. smlouvou obsadila polovinu Polska a spolu s fašistickým Německem vlastně Sověti zahájili druhou světovou válku.
   A nebo nezahájili ? Podle Vás stál SSSR v době zahájení 2. světové války na straně PROTI fašismu ?? A to až do 1941 ?? Skoro dva roky ?
   Sroivnejte výsledky 2.sv. války a počty obětí. A srovnejte to s následným průserem, ketrý se stal. A mluvím jen o Polsku.

   Vymazat
  2. jen tak pro zajímavost - hladomor na polské straně ukrajiny ve 30 tých letech byl horší než na sovětské - většina foto pochází právě z polské strany a je vydávána za stranu sovětskou.
   Ještě jedna věc která je tabu - za II. světové sloužilo na 300 000 poláků ve wermachtu (60 000 jich rudá armáda zajala)

   Vymazat
  3. 11:10
   Možný bys měl uznávat posloupnost událostí. Ještě před tebou uváděnou smlouvou Molotov-Ribbentrop byl Mnichov a okupace Čech v březnu 39. Jak se zachovalo nedemokratické Rusko a jak demokratické Polsko, Francie a Anglie ti snad také nemusím připomínat. Nepříjemnou novinkou pro tebe asi bude to, že smlouva byla podepsána aby oddálila nevyhnutelný útok Německa na Sovětský Svaz. Jen trouba si tehdy (zřejmě i dnes) mohl myslet, že Hitler není nástrojem na obsazení území minimálně k Uralu. Neměl to v úmyslu už Pilsudský? Po napadení Polska Německem obsadil SSSR území o která přišel při polské invazi v roce 1919. Ostatně i s Katyní to bylo jinak. Ale to je na dlouhý článek či přímo knihu. A včil mudruj ty spravedlivý.

   Vymazat
  4. Válku spolu s Němci začala taktéž Slovenská republika, když její jednotky hned 1. září zaútočily na Polsko. Kdo nám k tomu co řekne páni historici. Později Slovenská armáda po boku wehrmachtu došla v roce 1942 v SSSR až k Azovskému moři.

   Vymazat
  5. 13,08
   Ale že sme tých fašistou, eh, čo to táram, bolševikou hnali.
   Říká se tomu umění se vždycky přidat na tu "správnou" stranu. A to neumí každý.

   Vymazat
  6. Od doby vydání Hitlerova Mein Kampfu, kde za hlavní nepřátele označuje Židy a komunisty, tj. už půldruhé desítky let před napadením Polska Německem, bylo jasno, jak jsou karty rozdány. Přepadení Polska předcházel anšlus Rakouska, rozbití a obsazení Československa, italská agrese v Habeši, japonské řádění v Číně včetně vpádu na sovětské území.
   Stalinovo spojenectví s Hitlerem, na rozdíl od Chamberlaina, Daladieram, Mussoliniho, Pilsudského a dalších, nebylo ideové, nýbrž pragmatické.
   Smlouvy a kšefty s Hitlerem neměly jen Sovětský svaz a Polsko, ale i V. Británie, Francie a USA. Taťulda, resp. dědoušek dvou prezidentů Bushů by mohl povykládat, s čím a do kdy obchodoval s hitlerovci.
   SSSR napadl Polsko až dva týdny po Němcích a došel na linii zhruba před brest-litevským mírem. Těch pár set kilometrů, o které tehdy narostla vzdálenost Moskvy od hranic, sovětskou metropoli patrně zachránila od dobytí fašisty.

   To vše jsou věci široce známé ve střední a starší generaci, ale političtí gauneři a ideologičtí podvodníci a propagandisté se opět a opět snaží zmanipulovat mladší generace. A ti vědoucí a mravní jim budeme opět a opět opakovat další fakta a kontext, které odhalí jejich pokusy s polopravdami balamutit lidi. A pak jednou, tro(t)le, Tvoji chlebodárci Ti něco udělají a ty, prosycen našimi odpověďmi, pochopíš, co čem je svět a lidský život a třeba budeš hledat cestu od bankomatu k lidem.
   KR

   Vymazat
  7. CCCP prišiel len na Curzonovu líniu, vlastne späť obsadil územie ktoré neprávom anektovalo Poľsko, časti Ukrainy, hlavne Lvov, a Bieloruska , áno, Slovenskí vojaci sa zúčastnili napadnutia Poľska a obsadili územie o ktoré prišli Viedenskou arbitrážou, a ďalej nešli, na Hitlerov dotaz, prečo nepostupujú Slováci ďalej, odpoveď znela že to nie je naše, smial sa že ... a mohli sme, lebo časť Slovenska odovzdali bratia - sic - Češi výmenou za Tešínsko, dobre sa z cudzieho rozdáva, že ? napokon, dobré vedieť, Poliaci odskočili od zmlúv s Nemeckom po tom, čo sa Francúzko a Anglicko chystalo v r. 1940 napadnúť Krym, Poliaci mali už čiastočnú mobilizáciu, vojská stáli na Západnej hranici s úmyslom zadržať Nmemecko, a ak by útok Anglicka a Francúzka bol úspešný, šli by dobíjať Ukrainu a Bielorusko - lenže - Nemecko vyzbrojené českými zbraňami už mohlo zaútočiť, a keďže vedeli, že veľké sily sú sústredené práve v Egypte a tak bolo pomerne jednoduché nakopať slávnu poľskú jazdu do zubov,

   Vymazat
  8. 11:10 "V srpnu 1939 probíhalo v Moskvě plánované jednání tří stran (britsko-francouzsko-sovětské) o vojenských záležitostech, jehož cílem bylo definovat, jaká by měla být reakce těchto tří mocností na očekávanou německou agresi. V polovině srpna se jednání dostala k nejproblematičtějšímu bodu: umožnění průchodu sovětských vojsk Polskem. Britští a francouzští představitelé tlačili na polské úředníky, aby s touto možností souhlasili. Polští představitelé nakonec odmítli povolit vstup sovětských vojsk na polské území."

   A teprve PO KRACHU tohoto jednání, způsobeného POLSKEM, byl 24.srpna 1939 podepsán pakt Ribbentrop-Molotov. Protože ten dával SSSR alespoň nějaký čas a prostor k obraně.

   16:27 "Smlouvy a kšefty s Hitlerem" je často zkreslováno. SSSR uzavřel s Německem smlouvu o hospodářské a vojenské spolupráci už v roce 1922, dávno před nástupem Hitlera k moci. Tuto smlouvu SSSR zrušil 1936. To znamená po 3 letech vlády Hitlera, když už bylo jasné, co je zač.

   Vymazat
  9. I když Rappalskou smlouvu SSSR vypověděl, obchod pokračoval. Známá je story posledního nákladního vlaku, který přejel přes hranice ze SSSR do Německa po půlnoci 22. 6. 1941 jen krátce před vpádem hitlerovců do SSSR.
   Ovšem Bushovic rodina a další skončili kšefty s Hitlerem až v okamžiku, kdy jim to - už za války v r. 1942 - zakázal zákon o zákazu obchodování s nepřítelem. Pro Prescotta Bushe ap. byly penízky od agresívního krvavého diktátora bližší, než životy jejich demokratických krajanů bojujících proti fašismu.
   KR

   Vymazat
 3. Dnešní Poláci jsou stejní fašisté jako ti v roce 1920.Svět by se měl dozvědět pravdu.Je třeba vybudovat památník zavražděným sovětským zajatcům Katyn je co do množství obětí nic.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Srovnáváte Katyn s nějakým vojenskáým konfliktem skoro před sto lety ??
   No vy máte asi už dost.

   Vymazat
  2. A proč by nemohl? Ty máš dost - "nějaký" vojenský konflikt před sto lety. Ach jo.

   Vymazat
  3. Katyň následovala 20 let po zmíněných událostech v Polsku, takže byla velmi dobře v paměti. Na rozdíl od Katyně se o táborech v Polsku skoro nic neví, takže vlastně dík 3. tajemníkovi polského velvyslanectví, že se o věci hovoří a že mají zdejší čtenáři možnost se dozvědět nějaké podrobnosti a souvislosti.
   KR

   Vymazat
  4. A to, že Poľsko malo zabraté veľké časti severného Slovensko, to asi neviete. Slovensko si šlo vziať okupované územie. Ďalšiu krádež slovenského územia spôsobila Československa republika, totiž za poľský Těšin ponechala Poliakom veľký počet prihraničných slovenských dedín.Aj to súvislosti, o ktorých zas Česi neradi počúvajú.

   Vymazat
  5. Těch vesnic bylo asi sedm. Okrajově se toho dotýká film Noční jazdci od Martina Hollého.
   KR

   Vymazat
  6. Evropský soudní dvůr ve Štrasburku vydal prohlášení , že s Katyní nemají Russové nic společného , Poláci byli zavraždění na podzim 1941 , kdy už tam sovětská armáda nebyla !!!!

   Vymazat
  7. To je zajímavé - dej link, kde se to dá nastudovat. Na webu strasburgského soudu to nemohu najít. CO to je za judikát? Ze kdy? Má nějaké číslo? O jaký proces šlo? Díky předem. Taurus

   Vymazat
  8. Před asi 20 lety jsem také četl dost obsáhlý článek, jak byly v samotném Rusku falšovány dokumenty, aby Katyň padla na vrub komunisů a Stalina. Koneckonců, položme si otázku. Kdo z toho mohl mít prospěch? To nám hodně napoví. Sovětský Svaz to být nemohl. Podle jakých not tancoval Jelcin? Tam hledejme odpověď.

   Vymazat
 4. Польские концлагерей погибли два миллиарда советских солдат. Они прибыли туда с цветами. Был просто недоразумение. Доктор Геббельс мог бы многому научиться, читая Novarepublika :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vlast tě (11:21) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Vymazat
  2. Bohužel , advokáti militaristického Pilsudského Polska nemají své texty ničím podložené. Jde polskou katolickou legendou, která je jak protiruská (proti pravoslaví), tak protičeská (zasraní ateisté),tak protiněmecká (zlí lutheráni). A pak je to jiteno vzpomínkami na Poláky, kteří docválali až do Kremlu a chtěli tam instalovat LžiDimitrije. Poději fandili dobyvateli Napoleonovi. Sakra, zatím jim nic dlouhodobě nevyšlo, a oni by tak rádi byli velmocí od Baltu po Černé moře a až k Uralu. Tak sázejí na americkou kartu a tím ohrožují i samotnou fyzickou existenci svého národa.

   Vymazat
 5. Proradní Poláci mají velmi krátkou paměť a ještě k tomu ji mají pouze krátkodobou a selektivní, pamatují si totiž, kdo je kopnul do kotníku, ale komu oni sami vrazili kudlu do zad, to si nikdy nevzpomenou.

  OdpovědětVymazat
 6. pozvali si na byt a stravu americké žoldáky a teď se rozhlížejí po sousedech, kdo to bude platit a ještě se přitom s nimi veselit

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ..lezou těm imperialistickým amíkům ve vál.choutkách proti Rusku do prdele stejně trapně,jako svého času Napoleonovi a Hitlerovi a proto ani tentokrát je zasloužená odměna nemine....

   Vymazat
 7. V Krakově jsem byl. Posedlí největším svým hrdinou Koscziuszkem, posedlí antirusismem, Na mohyle Koscziuszka vedle polské i americká vlajka, budiž, náměstí Ronalda Reagana, budiž, ale hned na straně druhé plné huby Vojtyly, kostely, katolictví kam se podíváš- ano katolictví hlásající smíření odpuštění, lásku k bližnímu. To mi k sobě dohromady nejde- protiruská nenávist a bití se v prsa, jací nejsou skvělí katolíci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebejt Rusů,tak už Polsko neexistuje a když si to neuvědomují,tak jsou jen národ prolhaných tupounů a takové mají i diplomaty,jak vidno.

   Vymazat
 8. Opanuj się ... byś nie musiał bez sensu tak pić ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mognoul bšč mlouvčž aměrikánski a něpíč !

   Vymazat
 9. W „wyzwolonej” po 1 wojnie Polsce Niemcy, dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrole przez osadzenie swojego AGENTA PIŁSUDSKIEGO. --- Piłsudski to KANALIA I SŁUGUS NIEMIECKI – nie był by taki wielki, bezczelny i pewny siebie gdyby nie zaplecze finansowe i ideowe Anglii , Niemiec i masonerii. ---

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, svádět všechno na Němce, zednáře, anglické banky - ha ha ha - jen my Poláci jsme v tom nevinně. Brače, brače, trocha sebezpytu by ti slušela víc.

   Vymazat
  2. Dovoluji si poznamenat,že nápad,vojensky
   zasáhnout v ČSSR v r.1968 vznikl v Berlíně
   při návštěvě jakéhosi Wladyslawa Gomulky.
   Poté byl prezentován v Moskvě a zahájena
   příprava.
   Petr Majevský

   Vymazat
 10. Polsko je ve Vyšegradu trojský kůň a je to Evropský prostitut. Za peníze budou vraždit a otravovat i vlastní národ, jako jeden vyvolený. Kdyby tam bylo Srbsko tak má nějakou perspektivu, takhle je k ničemu. Celé dějiny kolonialismu a kapitalismu jsou protkány miliony mrtvých.

  OdpovědětVymazat
 11. Výborně pane Stworo,
  napište ještě ,co Vám ten polák na Váš dopis
  odepsal...Pochybuji ,že se zmůže na odpověď,smrad..
  j.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ..už odpověděl,je to na Zvědavci:vyhrožuje Chovanco/Romancevovským gestapem...

   Vymazat
 12. Poturčenec horší Turka.
  Poláci by se rádi viděli nejméně na stejné úrovni, jako Němci. Rádi by rozhodovali o druhých a rádi by jim poroučeli. Bohužel, nebo spíš bohu dík, na to nemají. Je to národ šmelinářů a bordelářů.

  OdpovědětVymazat
 13. Neomlouvám žádné násilí. Jen se vždycky cnažím pochopit souvislosti, resp. příčiny.
  Poláky často zmiňovaná Katyň může mít právě kořeny v masakrech ruských zajatců v polsko ruské válce. Podobně, jako případné násilí na odsunovaných Němcích ze Sudet. Ani jedno by se pravděpodobně nestalo, kdyby jim nepředcházely ty události, které byly a které jim tím nezavdávaly příčinu.
  Není kouře bez ohně. Kdyby nebylo Pilsudského masakru ruských zajatců, nebylo by Katyně. Kdyby nebylo Hitlerovo okupace, nebylo by odsunu Němců ze sudet.
  Vždycky je třeba hledat příčinu a ne jenom řešit následek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Piste si kdo co chete, pro Polaky bude existovat jedina nespravedlivost - KATYNE. Jako pro Cechy jedina okupace - 21.8.68 s 100 mrtvymi, ta z 15.3.1939 s 360 tis. mrtvymi a 700 tis.pracovne nasazenymi je proti tomu NIC. Obe udalosti bere cely svet take. Historie nehistorie, pravda je jen jedna, a tak je Katyn a 21.8.

   Vymazat
  2. Kdyby nebylo 21.8., pak by symbolem národní hanby se stalo 9.5..

   Vymazat
  3. 21:18 - jsi dostatečně blbý, abys mohl psát tyto fragmenty nesmyslných vět. Jen tak dál. O přesdržku si koleduješ fest.

   Vymazat
 14. Poláci jsou mix židů, prusů a trošku slovanů. Jejich spřežkový pravopis svědčí o tom, že ustrnul v 16. století. Poláci samotní ani identitu nehledají, vystačí si s bigotním katolicismem. V nich oporu naší věci nelze hledat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. no a zapomněl jsem na Šlonzaky, Wasrpoláky a Kašuby

   Vymazat
  2. Hlavně jste zapomněl, že jste nikdy nestudoval ani historii, ani folkloristiku, ani jazykovědu, ani religionistiku, ani jiné vědy, které se problémem zabývají. Např. Prusové byl Slovanský kmen, místní židé jsou většinou původem Chazaři atd. atd. a nic z tohonemá zásadní vliv na utváření dnešní polské národní identity, ani na vznik jejich národní "choroby", kterou je vypjatá nenávist ke všemu ruskému. Musím se smát, kdykoli do Polska zavítám. Jejich kultura, včetně stolování, je tak silně poznamenaná ruskou kulturou.

   Vymazat
  3. 14:51
   Polsko tak trochu znám a také jsem si podobností
   nemohla nevšimnout ...nechápu proč s tím mají problém hlavně ještě dnes...je to smutné.
   j.

   Vymazat
  4. prusi boli slovania - všimnite si ich mená -

   Vymazat
 15. Bylo by zajímavé vytvořit naprosto nestrannou komisi historiků, kteří by přezkoumali nezaujatě události od roku 1918 ve vztahu Čechů, Slováků, Poláků, ale i Rusů, Bělorusů a národů Pobaltí. Ukrajinu bych nezmiňoval vůbec, protože to je právoplatně ruské území, vždy bylo a je to kolébka Ruska (viz. Kijevská Rus) takže to že si dnes nechali nakecat od USA a Němců, že jako nejsou Rusové je jejich blbost. Myslím, že by odhalení veškeré pravdy o všech zločinech, které se udály navzájem mezi Slovany a kdo za nimi stál, by pomohlo vyrovnat se s křivdami a pochopit posloupnost těchto křivd, které stále zatěžují a otravují dnešní soužití generací, které by se nad ně měli povznést. Hlavně u Poláků je toto zabřednutí do bažin nenávisti více než zjevné a i následná manipulace s nimi. Ono se ne nadarmo říká: "Rozděl a panuj." A Slované jsou rozděleni novými vládci naprosto vědomně a účelově (skvěle to vyzkoušeli na indiánech a pak jich většinu povraždili a ukradli jejich zem). Stačí se podívat co udělali v bývalé Jugoslávii (Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá hora, Kosovo) a vůbec se neštítili vyvolat strašidlo fašismu a zneužít středověké náboženské rozdíly. Všichni jsme křesťané věřící v jednoho Krista, ale podle těchto pánů, když se to hodí, je katolík lepší křesťan než protestant nebo právoslavný. Na druhou stranu nám pak žvaní němka o skvělosti a patřičnosti islámu a bratříčkování se s polonegry, kteří jej vyznávají. Máme milovat bližního svého a odpouštět mu. Ale cizáci právě účelově rozněcují nenávist mezi bližními národy. Škoda jen, že slovanská pospolitost která byla patrná v a těsně po 1. sv. válce tak rychle vzala za své. Navzájem bychom dokázali vytvořit větší a perspektivnější federaci než jakou kdy byla dnešní zmršená EU nebo SSSR nemluvě o lágru národů Rakousku-Uhersku.

  OdpovědětVymazat
 16. 15:38 Rozděl a panuj je přece dlouhodobě státní politika USA v mezinárodních vztazích (a to s kýmkoliv, "výjimečným" Polákům to také časem dojde, že jsou tady za marionety), v následujícím videu to máte černé na bílém (v barvě): https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE

  OdpovědětVymazat
 17. Poláci to je něco jako muslimové východu
  Václav

  OdpovědětVymazat
 18. Zase kremloboti maji žně.Moderní dějiny se v česku od roku 1948 píšou v Moskvě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak's na to přišel? To jen české vlezdoprdelky si nechávají psát "moderní dějiny" tu v Paříži, tu v Berlíne, tu v Moskvě a tu v Bruseli a Fašingtonu.

   Vymazat
  2. Nwe obyčejní muslimové, Poláci jsou katolická Al-Kájda

   Vymazat
 19. Na útěku Němci před Rudou armádou r1943 najednou našli v okolí obce KATYN několik masových hrobů.Zjistilo se, že to jsou hroby polských vojáků a důstojníků.Němci z toho obvinili Rusy a oznámili to světu.Mluví se o zavraždění 15000 polských důstojníků.Němci však zastřelili v Katyni nedaleko Kozích hor ještě další tisíce Ruských válečných zajatců,Poláků,Židů.---Evropský soud pro lidská práva v r.2014 vynesl naprosto senzační nález.Rusko nenese odpovědnost za vraždu tisíce polských důstojníků v Katyni.Přelomový rozsudek. Polsko chce válku s Ruskem z historických důvodů.Ve skutečnosti jde o obrovské úsilí Varšavy,aby převzala vedoucí úlohu slovanských a obecně i post-komunistických zemí v Evropě.Poláci se o to snaží už od středověku.Konečným cílem je eliminace Moskvy jako mocenského centra ve Východní Evropě a jeho přesunutí do Varšavy. Tolik ve zkratce.

  OdpovědětVymazat
 20. Polští nacionalisté zase něco vykřikují o "odzyskanie zaolzia" a českého pohraničí. „Ostrawica Polski granica“- Mají na to už i www stránky v češtině. Přes 30 000 Čechů a více než 5 000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do Protektorátu Böhmen und Möhren. Podle pamětníků se Poláci chovali k civilnímu obyvatelstvu Těšínska mnohem hůř, než později nacisté…

  zaolzie.xf.cz

  OdpovědětVymazat
 21. Před časem jsem začal kritizovat banderovce před dvěma Poláky. Nepřidali se ke mně. Otevřeně jsem se zeptal, zda jim to vadí? Neodpověděli. Při hovoru s jedním z nich samostatně mi bylo potichu sděleno, že se mnou souhlasí. Tož tak je to s Poláky. Netřeba je házet do jednoho pytle. U nich je to stejné jako u nás.

  OdpovědětVymazat
 22. U nich je to stejné,jako u nás.ANO-máte pravdu.Proto by lidé měli velice zvažovat,komu dají hlas,až půjdou volit.Otázka ale je,co se ještě může stát ohromného na planetě do voleb.

  OdpovědětVymazat
 23. Poláci se nemění a nezmění,jsou to šmejdi a to jim nikdo neodpáře!

  OdpovědětVymazat
 24. Je dobře,že ten Stworův 2 roky starý článek editor NR vyvěsil,ať se i zdejší krapet poučí a panu polskiemu diplomatu ať klidně prasknou ty jeho bigótní katolické,proAmerické koule....

  OdpovědětVymazat
 25. Opravdu byla Katyň ruská záležitost? Spíš to vypadá tak, že Gorbačov na to kývl proto, aby ukončil studenou válku.

  OdpovědětVymazat