Reklama

sobota 7. ledna 2017

Ještě dva týdny obavy z Obamy

Radim Valenčík
7. 1. 2017     RadimValaenčíkPíše
Ještě dva týdny zbývají do inaugurace nového amerického prezidenta a dějí se věci, jaké se při střídání stráží v Bílém domě doposud neděly. Pokud chceme pochopit logiku toho, o co jde, doporučuji přečíst a promyslet to, co jsem napsal vloni 27. května:
S odstupem několika málo dní, když jsem porovnával model s tím, co se odehrává v poslední době, se mně zdá, že dochází k plné destrukci centra globální moci. Pokusím se příčiny, průběh a projevy této destrukce popsat v několika následujících bodech:

1. Centru globální moci, které vzniklo propojením struktur založených na pozičním investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, se nepodařilo vynutit si dodržování určitých zásad (nepřekračování určitých mezí), pokud jde o to, kam až lze zajít ve snaze ze strany marginálních hráčů dostat se mezi "vyvolené".

2. Hlavní příčinou patrně bylo to, že v důsledku rychlé degenerace systému se okruh těch, kteří měli šanci zachránit se v rámci "vyvolených", poměrně rychle zužoval, což části "marginálních vyvolených" ("tj. kandidátů na vyvolené") docházelo a projevili určitou snahu o nalezení reformního, tj. nikoli-katastrofického řešení. To se nepodařilo prosadit, respektive bylo způsobem fungování centra globální moci odvrženo. (Svou roli patrně sehrál i generační aspekt, resp. neschopnost centra globální moci zvládnout přirozenou generační výměnu.)

3. Okruh "vyvolených" se rychle zužoval a současně izoloval, role "marginálních vyvolených" byla při zajištění fungování centra globální moci stále více nahrazována rolí "slouhů" a "slouhů slouhů", kteří byli a jsou vyráběny tím, jak stále ještě poměrně autonomně fungují jádra vyjednávání vlivu na principu demonstrativního používání dvojího metru, vytváření obrazu nepřítele a in-side informací s využitím efektu skupinové konformity.

4. Vznikla nestabilní situace, kdy žádné racionální řešení již není možné "shora" (ze strany izolované, přestárlé, neschopné reflexe ani sebereflexe skupiny "vyvolených") prosadit. Jsme svědky toho, jak globální moc selhává, dochází k jejímu rozpadu. (U nás v EU to vidíme velmi dobře, protože zde už neexistují žádní "vyvolení", ale jen "slouhové" a "slouhové slouhů".)

5. Centrum rozpadající se a degenerující moci po té, co zjistilo, že již a) není schopno efektivně kontrolovat dění; b) není schopno vlastní obměny, reagovalo na svůj rozpad vysláním signálu ke globální destrukci, a to v následujících směrech:
- Pokusit se za každou cenu vyprovokovat globální střet s Ruskem za požití všech typů zbraní.
- Vypěstovat ISIS jako nákazu primitivního militantního náboženství schopného destruovat většinu zemí světa.
- Destabilizovat dosud fungující infrastruktury a institucionální systém EU vyvoláním a usměrňováním masívních migračních vln.

6. Zde je důležité si uvědomit, že tomto případě již nešlo o "plán B", ale o spuštění mechanismu destrukce a autodestrukce s jediným cílem – překrýt to, co se odehrálo. Překrýt to, jak centrum moci zdegenerovalo, jaké škody napáchalo. "Vyvoleným", kteří se izolovali od reálného dění šlo vlastně jen o to, aby překrytím toho svinstva, které napáchali, ještě větším svinstvem utekli sami před sebou. – Ale ani to se jim již nepodařilo. Již nedisponují ani reálným vlivem k tomu, aby vyvolali dostatečně devastující destrukci a autodestrukci.

7. To, k jakým tragédiím ještě dojde, nyní závisí jen a jen na tom, jak rychle bude lidem docházet, co s vlastně děje.

Viz: radimvalencik.pise

Šestý bod doslova odpovídá tomu, co předvádí Obama. Proto jsem mohl s klidným srdcem a plným vědomím toho, o co jde, před pár dny napsat:
Sbohem Obamo! Bylo to špatné a bylo toho moc
Tři rekordy zla – tak by též bylo možné pojmenovat úvahu o Obamově odcházení.
Za prvé: Ještě nikdy v historii USA se nestalo, aby ti, co používají rozum a sledují dění, měli takové obavy z toho, co americký prezident v posledních dnech svého účinkování ještě napáchá za škody a zda to vůbec přežijeme. Odcházení amerických prezidentů bylo vždy důstojné. Tentokráte ne. Obama se snaží hrotit situaci, páchat škody, provokovat katastrofu všude, kde jen jde. Kope přesně jako chcípající kobyla. O jeho duševních kvalitách (z morálního i racionálního aspektu) svědčí to, že jeho akce jsou propočítány na to, že protivníci se budou chovat stejně, jako by se choval on sám. Právě to mu ovšem nevychází a to dává naději, že to nějak přežijeme.

Za druhé: Ještě nikdy se v USA nestalo, aby se americký prezident stal tak snadno ovladatelnou figurkou v rukou těch nejtemnější struktur moci. Každá společnost je více či méně pročervavělá strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Každá společnost má problémy s tím, že bohatí bohatnou, chudí chudnou, že v důsledku toho dochází k větší či menší ekonomické segregaci. V každé společnosti dochází k propojování obého a taky k tomu, že na tomto základě se propojují zpravodajské a finanční instituce, které se společnost snaží ovládat špiclováním, vydíráním, směrováním finančních toků. Ale v každé společnosti působí i různé protiváhy, mezi které patří i role politických reprezentantů. Ti zpravidla dělají politiku možného, ale snaží se největším excesům bránit. V případě amerických prezidentů jsou odvážnější ve druhém svém volebním období, kdy již mají více zkušeností, kdy mohou více vyložit karty na stůl a realizovat část svých předsevzetí. I američtí prezidenti v sobě uchovávají kousek lidské hrdosti spojené s vizemi lepší společnosti, pro kterou něco udělají. Obama je první výjimkou. Zesračkovatěl (omlouvám se za toto slovo, ale slušnější výraz by nevystihl tak dobře podstatu toho, k čemu došlo). Obama se těm nejhorším strukturám zla plně podřídil, nechal se jimi ovládnout tak, že tato rakovina společnosti v USA vyhřezla do viditelné podoby. A Obama se ukázal jako nahý v trní, ubohý slouha současné globální moci, která zdegenerovala, rozpadá se, ale kope kolem sebe jako ta chcípající kobyla. (K tomu, jak funguje současná globální moc, viz poznámka za článkem.)

Za třetí: Ještě nikdy nestalo, aby americký prezident před očima světové veřejnosti tak potupil americký národ. Říci Američanům, že zvolili špatně, protože se nechali zmanipulovat nějakými hackery, prý z Ruska, no to je trochu moc. Američané si váží své svobody a svého práva volit. Mají právo získávat informace, sdělovat své názory a jsou schopni vytvářet si vlastní názor. Samozřejmě jsou i částečně manipulovatelní vládní propagandou a jako každý národ (tím spíše velký národ) mají tendenci propadat iluzi národní výlučnosti. Ale že by volili podle toho, co jim někdo naservíruje zvnějšku? Že by nedokázali rozlišit, co odpovídá jejich zkušenostem a co je výmysl? Že by museli čekat na nějakého Deus ex machina z Ruska? Že by americký národ byla hovádka manipulovatelná zvenku? A navíc je uráží ten, kdo je před touto manipulací neuchránil, ale teď o ní ví všechno? No to je hodně silná káva. Tady už chcípající kobyla nejen kolem sebe kope, ale i v baudelairovském stylu rozmetává výkaly vycházející nekontrolovatelně z jejích vnitřností.

Poznámka:
K tomu, jak vznikla současná globální moc, jaké jsou mechanismy jejího fungování a jak zdegenerovala, podrobně více zde:

Rozpad současné moci probíhá přesně podle tohoto scénáře (napsal jsem 25. května 2016 a každý může porovnat prognózu s realitou): zde Viz: zde

Nevím, zda Trump bude lepší, nebo horší, zda se mu podaří vymanit se ze současných sítí zla, ale to, co nyní můžeme sledovat, má pro upřesnění popisu mechanismů fungování současné rozpadající se moci velký význam.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4154-jeste-dva-tydny-obavy-z-obamy.html

28 komentářů :

 1. Nelze než souhlasit. A očividně máme své vzory, když se podíváte na "týden zcela klidného občanského neklidu", na urážky toho nejhrubšího zrna prezidenta i jeho symbolů, včetně jeho napadání fyzického, na pohrdání občany, kteří si ho, znechuceni "volením Karla s čírem" zvolili v přímé volbě, provokace tajných služeb na demonstracích a další a další čestné, výhradně demokratické projevy. No to je jak přes kopírák, jen v malém.

  OdpovědětSmazat
 2. Pane Valenčík.
  Příliš mnoho rychlezbohatnuvších se chtělo dostat mezi vyvolené a ti se nechtějí nechat ovládat,těmi staršími zbohatlíky a v tom je ten problém.Proto ten přechod na jiné světové řídící centrum.Je proto možné,že nechají USA napospas řádění místních mafiánů.

  OdpovědětSmazat
 3. Z http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html
  "Moc, která stojí proti nám (a to i proti těm, co ji svým počínáním reprodukují, stali se v logice této reprodukce jejími figurkami a postupně se mění v zombie – pro viditelné příklady nemusíme chodit daleko), je obrovská. Propojuje zneužití informací (degeneraci zpravodajských služeb, které měly původně společnost chránit), financí (formou tunelování společnosti shora), srůstání majetku a zločinu vzlínající přes nejrůznější formy porušování obecně přijatých zásad, kdy se za normální považuje to, co normální není. Podřídila si i sféru mediální (která se změnila ve zdroj manipulace) a dokonce i vědeckou, která připuštěním postmodernizace spáchala harakiri, na místo vědecké poctivosti, angažovanosti, erudovanosti a historické kontinuity hledání pravdy dosadila slouhovství, zavírání očí, nad tím co se děje, i úst těm, kteří by se o to, co se děje, přece jen pokusili říci."
  "Velkým nebezpečím pro ty, kteří by mohli svou aktivitou přispět k nápravě, je, že si obrovskou sílu moci, která stojí proti nám všem, proti lidem, neuvědomují, či ještě hůř, nechtějí uvědomit. A to prostě proto, že si příliš brzo dělí kůži medvěda, kterého chtějí ulovit. Ale lov ještě ani nezačal. Medvěd (nemyslím tím v tomto příkladu ruského medvěda) běhá po lese, a my se zatím o jeho kůži pereme v chlívku, a do lesa se nám nechce. Nechceme se opřít o kvalifikovaně poznanou pravdu. A tak pořádáme co nejvíce setkání odporu, aby se každý aspoň kousek zviditelnil, než abychom se snažili s trochou pokory a skromnosti hledat cestu k sobě navzájem, spojit úsilí a konečně se pustit do dlouhého zápasu se skutečným zlem, které ohrožuje nejen naše individuální přežití".

  OdpovědětSmazat
 4. Už se těšim,až budou poslední dva týdny s ras Rutinem.Anebo car Ruska to má až do smrti? Co cenzore,,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty se těšíš akorát tak z toho, že můžeš předvést, jak moc jsi blbý.

   Smazat
  2. Bohužel s Rasputinem zaniklo Rusko, aby ho nahradily spolky obřezanci řízených gaunerských států typu RF, Ukrajina, Bělorusko, Lotyšsko, Ázerbájdžán, Finsko, Gruzie, Kazachstan a jiné nepřístojné patvary!

   Smazat
  3. Jak byl Divotvorný stařík doopravdy zavražděn a hlavně kým a proč! - http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030035

   Smazat
  4. Anonymní 7:26
   Ona to byla už v tom roce 1917 barevná revoluce,málem se podařila,nebýt Ruské odhodlanosti.

   Smazat
  5. 8:45
   Koukám havlomamlasy,že dneska na záchytce pouštěli později,na Metadon byla fronta a pětihvězdičkový koňak v pět flašce podepsanej udavačem Havlem ti zamrznul:-DDD

   Smazat
  6. 9:44 - ty smažky feťácký co popisuješ bych bejt tebou moc neurážel, páč aniž si to rudej chcípáku uvědomuješ, urážíš tu jediný voliče který vám brzo zbydou:)

   Smazat
  7. 8:13 - jak "málem". Dík žgrundáctví ruských mužiků se podařila dokonale! Mužíci utekli z fronty, běželi domů, aby si rozebrali šlechtické statky. Německo chtělo z Ruska dostati obilí a potraviny a proto s takovým úsilím pracovalo na zničení Ruska, které se mu podařilo.
   Žid Lenin-Zederblum a Žid Trocký-Chaim Bronstein vydali heslo, že půda bude rozdělena mezi mužíky proletáře, kterým v Rusku říkají »bedujaki«, kdežto rolníci zámožnější, kterým na Rusku říkají »kulaki«, mají dostatek pozemků. Ale Lenin i Trocký se přepočítali. Veškeré obyvatelstvo vesnic v Rusku se spolčilo a prohlásilo, že nezná rozdílu bedujaki a kulaki. Vláda Židů v Rusku je obmezena jen tam, kam proniká moc bodáků červené gardy. Území, kam tyto červené gardy nemohou, není nám přesně známo. Dnové židovské vlády, či jak si říkají vlády sovětů, jsou sečteny. Možno, že do roka bude Rusko od krvelačných červených gard osvobozeno.
   Naděje Německa, že bude z Ruska dovážet značné zásoby obilí a potravin, selhala. V samotné jižní Rusi platí lid za kilo mouky 20 rublů. V Moskvě bude mouka daleko dražší.
   Hrozné jsou sociální poměry v Rusku. Šat i obuv jest ještě dražší než u nás v Čechách. Měli jsme v dobách míru o Rusku a ruském národě zcela jiné pojmy. To, co jsme o Rusku a jeho národě znali anebo znáti se domnívali, ukázalo se naprosto klamným.
   Ruský národ selhal, zradil sebe sama. Nyní musí cizí velmoci posílat do Ruska pomocné armády, aby Rusko bylo zbaveno židovského vladaře. Tak hluboko neklesnul ještě žádný národ, co svět světem stojí.

   Psáno 15. září 1918

   A vod tý doby to tam stojí za hovno! Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko zůstalo mentálně na úrovni mongolského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky (zbořil, krejčík, filip, ransdorf, grebeníček, bartoš, černý, skála, foldyna, doubrava, bašta, baťa, čech, sexy švihlíková i spenceróva, petránek, žantovský, olšer, veleba, haas, rambousek, mládek, robejšek, psychopati hájek, semín, žák, ryšavá procházková, sexy paroubek, kato-kavan, huml, uhl, serepatka, heprdla, koller, keller, vyzhovadil, schneider, david, matějka, ježek, pplk. oprdel, hampl, jírovec, polreich, rychlíková, pošuk kašuka a podobní duševní mrzáci + celá ztopořená KSČM) a jejich častuškami. Případně i škodolibým agentem Bestem. Jevrej Lavrov se mstí za to, že mu nedali občanství v Izraeli.

   Smazat
 5. 18:49
  Tvoje prázdná,dutá a dunivá palice je nesmrtelná!!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Neskutečná ostuda bezpečnostních služeb USA. Před volbami všichni tvrdili jak jsou volby nezmanipulovatelné a jimi zabezpečené a pak přijde Putin a vše zbourá a zvolí jim prezidenta. Já bych zalez někam do kouta a snažil se to ututlat a ne jěště troubit jak jsem se nachal och.cat. Kdyby se mě zeptali před půl rokem tak bych jim řekl, že vyhraje li Trump, bude to zásluhou Putina. Prostě na něho Američani nemají. Až příliš si byli jisti vítězstvím Clintonové a teď se její neúspěch hází na Rusko. Americký volič je tak trochu mimo, ten za to, že vyhrál Trump až tolik nemůže.

  OdpovědětSmazat
 7. 19:09 realita je realita.Nesmrtelný je jen Bůh.Boha ras Putina vezme čert jako J.f.K a možná stejnou zbraní

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:35
   Tebe vezme máma mokrým hadrem po tlamě,ussackej fando!!!!

   Smazat
  2. Škoda že pod zajímavé články tu v diskusi nijak s článkem nesouvisející píší notoričtí pitomci.

   Smazat
 8. Takže ešte dva tížne chaosu,už to vidržíme a slniečkári practe sa!

  OdpovědětSmazat
 9. Putin zdaleka nemá s volbama co dělat.Že napomohl k vítězství v Sirii a Tím ukazal, že Amerika zdaleka není hegemon,že systém zástupné války pomocí uřezávačů hlav až tak nefunguje,tím možna tomu afrikáncovi sebral půdu pod nohama,ale nejde o Obamu. U voleb byl snad někdo jiný, proč podceňují americký lid. Ti snad mají dost politiky, která je tlačí dolů.

  OdpovědětSmazat
 10. Americký lid(národ to není)podlehl výmyslům
  svých vůdců,že jsou předurčeni vládnout světu.
  Stratiplnými cestami se dověděli,že vůbec se
  jejich vládci nechovají jako lídři světa,ale
  prachsprostí darebáci.Tak se to pokusili nyní
  změnit.Zda se to podařilo či ne ukáže čas.Nemá
  s tím nic společné Rusko,ale arogance a nadutost
  nenicj vůdců.Jdou ve stopách svých předchůdců,
  kolonizátorů z UK.Jdou v jejich stopách a také
  skončí,jako oni.Tvrzení o hackerech z Ruska má
  stejnou hodnotu,jako tvrzení o ZHN v Iráku.
  Petr Majevský
  Šmíráci se flákají.P.M.

  OdpovědětSmazat
 11. Pochybuji, že americký lid "podlehl" výmyslům svých vůdců. Tak jako vždy v historii je třeba vytvořit "nepřítele, který za vše přece může".
  V současnosti, kdy USA hrozí občanská válka a rozpad, podobný rozpadu SSSR, je jím "Putin"...

  OdpovědětSmazat
 12. už aby ten keňskej vrah vypadl

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten nepujde v klidu, neco chysta. Proc by jinak poslal tisice us zoldaku a stovky tanku do Evropy pred par dny? Ten smejd chce zacit valku proti Rusku!!!!
   Udajne 15teho ledna, to mu umozni setvat ve funkci presidenta na neurcito.

   Smazat
  2. Co by tam kdo hledal za štěstí! To expanzívní, prolhané, lenivé, ožralecké Rusko, které zůstalo mentálně na úrovni mongolského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí se umlátí samo! Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky (zbořil, krejčík, filip, ransdorf, grebeníček, bartoš, černý, skála, foldyna, doubrava, bašta, baťa, čech, sexy švihlíková i spenceróva, petránek, žantovský, olšer, veleba, haas, rambousek, mládek, robejšek, psychopati hájek, semín, žák, ryšavá procházková, sexy paroubek, kato-kavan, huml, uhl, serepatka, heprdla, koller, keller, vyzhovadil, schneider, david, matějka, ježek, pplk. oprdel, hampl, jírovec, polreich, rychlíková, pošuk kašuka a podobní duševní mrzáci + celá ztopořená KSČM) a jejich častuškami.

   Smazat
  3. 9:17
   Proč do tý vysněný agresor demokraci made in USSA nejedeš???
   Měl bys s růžovejma šatičkama,vyžranou a vychlastanou syfilitickou držkou,prázdnou palicí jako nástupce Edgara Hoovera úspěch zaručený!!!!!
   Od čokovopice bys mohl dostat Řád za zásluhy o šíření debilokracie a agrese USSA!!!!:-))))

   Smazat
  4. Zase tapetujici debil 9:17, jdi uz do prdele s tim vyblitkem, jsi trapnej. IQ prvoka.
   Ten "zakrsly" Putin se tesi 100x vetsi ucty ve svete nez homosexualni negr z Keni.

   Smazat
  5. Podle vás jsou Rusové pouze opilá hloupá verbež.Když vezmu v potaz,že v dobývání kosmu zvítězili na celé čáře,že země,
   tedy její evropská část byla totálně zničená německými "nadlidmi",přišla o miliony občanů díky politice jakéhosi idiota z Branau v Rakousku,byla schopna ustát obrovské ztráty na životech a na nemovitostech,musím konstatovat,že jste jen provokater a rusofob.Dodnes nezaplatili Němci ani korunu válečných reparací jak Rusům,tak spoustě zemí,které vyrabovali a zničili.Německý hospodářský zázrak se odvíjel jenom díky tomu,že USA odpustili Germánům bilionové půjčky,jinak by byli Němci dnes tak na úrovni Konga nebo Nigerie.Rusové museli svou zem vybudovat znovu od základu.Zatím co USA KOMPLETNĚ okradly své občany o zlato a stříbro, po velkém krachu na burze šly do zadele a hlady v nich zemřelo 6 milionů občanů (což se nehodí do krámu propagace lidí jako vy),USA,vámi vychvalované ,jsou řízeny bandou bezskruplozních židomarxistických bolševiků a čeká je osud SSSR s tím rozdílem,že tam občané mají zbraně,což bude obrovskou komplikací pro tzv.americké elity.Díky tomu,co se na II.sv. válce,jimi vyprovokované, napakovaly a tím odvrátily vůj totální krach,Rusové museli čelit nejen rozbitému hospodářství,ale nedostatku můžů,kteří padli na frontě.Dnes USA kupují ruské raketové motory RD 180,bez kterých by si na svoji orbitální stanici mohli vyskočit tak jedině z trampolíny,jsou před krachem a občanskou válkou.Všechny zisky za válečné dodávky jsou pryč a stagnují ve výzkumu i v technologiích.Životní útoveň razantně klesá (viděl jsem na vlastní oči v roce 1990 a pak v 2015 ten rozdíl),
   školství je totálně rozložené s výjimkou soukromých universit...Ve Fort Knoxu místo zlata pískají jen myši a vítr.Jak je možné,že nechtějí vrátit zlato zemím,které je měly u nich uschovány v kvůli studené válce???Ani svým "kamarádům" Němcům nedovoli audit JEJICH majetku?
   Musíte být šíleně nešťastný,
   zamindrákovaný jedinec,protože jen plivete a vulgárně nadaváte,aniž byste měl jen nejmenší snahu poznat reálie.Nevím kolik vám je let,mě už šedesát,takže jsem okupaci ČSSR zažil a nejsem rozhodně rusofil,přesto bych se nesnížil k tak ubohému sprostému napadání Ruska.KROKODÝL

   Smazat
  6. 10:26 - vím vo tom hladu v USA zaviněným rusáckými komoušskými agenty typu Eugene V. Debs, William Z. Foster, Earl Browder a spol. To že Rusácko nepadlo na dršku bylo jedině dílem amerických průmyslníků a inženýrů, kteří provedli tzv. fordizaci Ruska na přelomu 20. a 30. let, kdy postavili v licenci jediné své automobilky. I slavný T-4 je pouze licencí amerického inženýra jménem Walther Christie. Stalingradský traktorový závod byl kompletně postaven v za oceánem, rozebrán a na 102 lodích převezen do SSSR. „Dněproges“ (obrovská vodní elektrárna) stavěla americká Cooper Engineering Copany. Gorkovskou automobilka – GAZ – společnost Austin. Někdejší moskevská Automobilka Leninského komsomolu – AZLK (Moskvič) byla postavena podle projektu Forda. Za 10 let Američané postavili v SSSR 150 závodů, bez kterých by ruský mužici pochodovali rovnou do germánských zajateckých lágrů bez dalších keců ! Během vlky pak ruští komouši získali přístup do USA na stáe kde se zaškolili na mnohé profese a rom toho tam z "vrozené slovasnké vděčnosti" nezapoměli zanechat početnou pátou kolonu svých agentů, kteří jim umožnili zmocnit se tajemství atomové bomby. Se stavbou rakety jim pomohli pro změnu zajatí němečtí inženýři, za jejichž kolektiv později vystupoval jako nastrčená figurka jistý Koroljov! Halt pravdu vyděsí!

   Smazat
  7. oprava: války

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.