Reklama

.

.

úterý 17. ledna 2017

Mezinárodní seminář 12.1.2017 v Evropském domě měl asi propagovat pravicovou představu zdravotnictví, ale je z toho varovné sdělení lidem odkázaným na solidární zdravotní péči.


Josef Mrázek
17. 1. 2017
Seminář uspořádalo zastoupení EK v Praze a ministerstva financí a zdravotnictví se značným předstihem před volbami, a i když měl asi propagovat směřování zdravotnictví doprava, vyzněl naopak jako vážné varování všem, kteří spoléhají na jistotu solidárně zajišťované zdravotní péče. 


V úvodní přednášce analytik Jan Alexa popsal zdavotnictví v ČR a stav jeho financování i důsledky, které to má pro všechny účastníky systému, velmi dobře. Nedovedl však vysvětlit některé příčiny tohoto stavu. Například, že při zdánlivě dostatečném celkovém počtu lékařů, na některých pozicích lékaři chybějí, a jinde je jich více než dost následkem chyb při počátečním řešení jejich odměňování. Také neví, že vyšší frekvence návštěv u lékaře, než je evropský průměr, souvisí se stylem práce našich lékařů a osvětou, kterou pamatují starší pacienti, a není to chutí pacientů trávit čas v čekárně. Ale pokud jde o poplatky za zdravotní péči a spoluúčast, byl korektní a připouštěl, podobně jako zahraniční přednášející, že vhodnost těchto opatření je pochybná a jisté je jen to, že chudším pacientům ztěžují přístup ke zdravotní péči a určitě nezlepšují zdravotní stav obyvatelstva.

V podobném duchu, jako úvodní přednáška, pokračovalo velmi kvalitní vystoupení  Chrise Jamese z OECD, a méně výrazná vystoupení Randi Bjerkelundové z Norska a Stefana Feldera ze Švýcarska. Přednáška Gijs van der Vlugta z třetí země, vybrané jako příklad,  Holandska, byla pro autorovu nemoc jen tlumočena, a byla méně srozumitelná.

V druhém bloku vystoupil náměstek Tom Philipp (Mzd ČR), ale řekl méně, než Jan Alexa v úvodu a nedovedl se ani zastat vhodného sjednocení pojišťoven a místo jeho užitečnosti pro pacienty by raději uměle vytvořil konkurenci. V tom se, pochopitelně, shodl s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven Ladislavem Fridrichem. Jako pravý asociál, ještě drsnější, než bychom čekali od ODS, se projevil poradce ministra financí Adam Vojtěch. On je zřejmě zdrojem zdravotnických omylů Andreje Babiše. Je to ovšem velmi úspěšný mladý muž. Ve zdravotnictví se nevyzná a o ekonomice neví ani základní věci a přesto se drží na místě poradce muže řídícího státní finance.

Z pléna diskutoval předseda zdravotního výboru Sněmovny Vyzula, poslanec Štetina a předseda zdravotního výboru senátu Koliba a shodli se, že je třeba konečně získat v Parlamentu ústavní většinu a odstranit z Ústavy ČR článek 31 LZPS, o který se opírá nárok každého občana na zdravotní péči solidárně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Řekl jsem, že to naštěstí naráží na to, že i v ČR platný vyšší mezinárodní zákon – Úmluva o lidských právech a biomedicíně - obsahuje ustanovení o právu každého občana na rovný přístup k patřičné zdravotní péči. Navrhl jsem panu poradci, aby upozornil pana ministra, že i při zvážení pouze sedmdesáti procentní hodnoty produkce vztažené na hlavu ve srovnání s Rakouskem a při aktuálních kursových poměrech, by mzdy v ČR měly být o 43 až 52 % vyšší a odvody na zdravotní pojištění by byly větší ve stejném poměru, takže by vyrostly třeba o 80 miliard Kč. Nevyplacená část spravedlivých mezd i s příslušnými odvody odchází většinou do zahraničí jako dividendy a bezdůvodný zisk. Pan ministr by měl vymyslet, jak upravit daně, aby zaměstnavatelé měli na vybranou, buď platit spravedlivé mzdy, nebo být přiměřeně zdaněni.

Vyzval jsem i přítomné členy Parlamentu, aby toto řešení podpořili. Pan poradce potom potvrdil, že o problému nic neví a blábolil něco o nízké produktivitě práce. Ve svých výpočtech jsem vzal do úvahy nejen produktivitu, ale i to, o čem pan poradce nemá ani tušení a také neví, že zaměstnanci v ČR v průměru nepracují méně, ale v důsledku špatné transformace hospodářství mnozí vykonávají jen méně placené práce a proto produkt na hlavu, vyjádřený v korunách, vychází menší.

Zápas o všem dostupnou, hospodárně obstarávanou, zdravotní péči trvá. Změna je  jen v tom, že vybraní asociálové požadující další zbídačení chudších se již neorganizují jen v ODS, ale i jinde, Zvláště nebezpečné je ANO, o kterém toho voliči dost nevědí a jehož členové předsedají oběma zdravotním výborům Parlamentu a snaží se připravit občany o nejcennější sociální vymoženost, jakou mají, záruku patřičné, solidárně hrazené zdravotní péče, dosažitelné i v případě, kdy nemocný není schopen ji zaplatit.

Než jsem dopsal tento článek, právě vyšlo na stránkách Zastoupení EU.v Praze pojednání o tom, jak dopadl seminář, který zde popisuji. Vlastně se tam uvádějí cíle, kterých chtěli pořadatelé dosáhnout a předstírá se, že se jich dosáhlo. Proto tam není ani zmínka o mých rušivých poznámkách a zásadních stanoviscích, která zazněla. Není tam rovněž nic o vyjádření prezidenta Kubka a bývalého ministra Hegera.

Seminář byl užitečný, ale jinak, než pořadatelé zamýšleli. Důrazně poukázal na to, že volič ze středních a chudších vrstev by se neměl dát zmást inteligentními prvky v jednání Andreje Babiše a měl by od něj požadovat sociální spravedlnost, to jest řádné zdanění zisků, nebo ho nevolit. Je nutné si také všimnout, kdo využívá Babišovy popularity a v neposlední řadě, kdo mu radí.

22 komentářů :

 1. Zápas o všem dostupnou, hospodárně obstarávanou, zdravotní péči trvá. Dokud se necháme ovládat politickými stranami budeme v tomto boji poráženi. Proč? Protože nám schází naše - kolektivní čili společná svoboda.

  OdpovědětVymazat
 2. Seminář zřejmě také ukázal starou známou pravdu - "blbce nepřesvědčíš".
  Denně na ně můžete kdekoliv narazit, pokud mají moc mohou být pro vás, dříve nebo později, nepříjemní, až nebezpeční.
  Zkušenost mne naučila, že je zcela zbytečné s nimi diskutovat, přesvědčovat je, předkládat jim konstruktivní řešení, apod. Tito lidé vyznávají, z různých důvodů, jen tu "svoji pravdu".
  Jedinou cestou k odstranění těchto lidí ze všech stupňů řízení státu, měst, obcí, atd. je rekonstrukce státní správy a samosprávy po volbách, ve kterých zvítězí strana, která bude mít mj. v programu realizaci zásadních změn v našem státu a společnosti.
  Po takové straně zatím není u většiny občanů zatím poptávka. Těm, kteří chodí k volbám postačí sliby a koblihy, nechodící "vyčkávají" ... L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taková politická strana, o které píšete, by musela mít sebevražedný program. Myslím sebevražedný ve smyslu vzdání se moci a její činnost by měla směřovat k přenosu moci na občany. Taková strana by musela mít za cíl vlastní mocenskou likvidaci aby uvolnila/pomáhala uvolnit (osvobodit) sociální potenciál nezbytný k rekonstrukci nejprve obecní a následně státní správy - změnu od správy k samosprávě.

   Vymazat
 3. Někde jsem četl, že Západ byl před naší Sametovou revolucí těsně pře ekonomickým krachem, který se vítězstvím "demokracie" ve východní části Evropy jenom oddálil. Západ nás přijal jenom za podmínek, že zlikvidujeme svoje zemědělství, což jsme provedli tak důkladně, že kdyby se zastavila karavana kamionů dovážejících odpadové potraviny ze Západu, tak dnešní soukromí zemědělci, kteří dostávají dotace, aby žádné potraviny nevyráběli, nás v žádném případě neuživí. Další podmínkou bylo předat veškeré firmy do rukou Západu, pod jakoukoliv záminkou. A ne jenom firmy, ale i správu nad vodou a vzduchem. Také byly vytvořené podmínky, aby občané ČR si za všechno, tedy i za vodu, vzduch a svojí existenci v západní demokracii, řádně připlatili. Jinými slovy, stali jsem se kolonii Západu, který nás vysává, jak to jen jde. I intervence ČNB není výmysl ČNB, ale nařízení západního kapitálu. Krajně nevýhodný prodej našeho Českého zlatého pokladu, který jsme prakticky předali Západu, konkrétně SRN, ani ne za hubičku, ale úplně zadarmo, je důkazem jen výše řečeného. Ctihodný pan Tošovský dostal za naše okradení hezké pěkné místečko. Nynější poslanec, ctihodný Kalousek rovněž dostal ocenění od Západu, který ho vyhlásil nejlepším ekonomem světa a to za to, že za jeho působení na ministerstvu financí, nás odřel z kůže tím, že důchodcům dokázal snížit, už tak ubohé důchody, nám ostatním snížil reálné mzdy, ale co hlavně udělal, zvýšil odtok financí ve prospěch západního kapitálu, takovým způsobem, že Západ ho nadšeně odměnil. Člověk si kolikrát říká, jak můžou lékař požadovat v ČR západní platy, když lidi pracují za mzdy ve výši 12 tisíc korun s nájmem, který musí platit ve výši 8 tisíc korun a reálně na ostatní měsíční potřeby jim zbydou čtyři tisícovky a ještě mají jásat nad přílivem uprchlíků do Evropy a podle nařízení "sluničkářů", mají tomu ještě napomáhat, tak aby Merkel byla spokojená. Kecy prezidenta lékařské komory o tom, že naše zdravotnictví za nízké platy lékařů ( 150 tisíc měsíčně) dosahuje špičkové úrovně, jsou opravdu jenom kecy. Liberalismus ve svém důsledku zvítězí i na poli zdravotnictví a blíží se doba, kdy budeme všichni za všechno platit a kdo na to nebude mít ten jednoduše pojde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uzrál čas k zahájení čtvrtého odboje. Odboje proti kapitalismu, vedoucí k nastolení skutečné svobody a skutečné demokracie. Bohužel jsou lidé tak zmatení a zmanipulovaní, že nevědí co skutečná svoboda - ta co je nezbytná k demokratizaci (kolektivní svoboda)je.

   Vymazat
  2. 11:11 - Blbost! Demokracie je vlastní podstatou kapitalistické společnosti a nikoli jen jednou její politickou formou. Atomizovaní občané, kteří dosahují umělé jednoty skrze separovanou sféru národní politiky, jsou společnou charakteristikou parlamentních, stalinistických, fašistických nebo třeba islamistických států. Ty jsou organizacemi buržoazie jako třídy, které vyrůstají ze společenských vztahů třídní společnosti. Proto je revoluční boj proletariátu protidemokratický a protistátní a nemá co do činění s buržoazní politikou, politickými stranami (ať jsou levicové nebo pravicové, parlamentní nebo mimoparlamentní, legální nebo zakázané), volbami a politickými převraty. Čím jasnější se tato volba stává, tím více je proletariát schopen uskutečňovat v revoluci svoji společenskou diktaturu proti námezdní práci, hodnotě, směně, penězům, státu. To znamená celosvětovou diktaturu lidských potřeb proti kapitálu a revoluční teror proti buržoazním silám.

   Diktatura proletariátu znamená zrušení panujících společenských vztahů: odstranění námezdní práce, rušení zbytečných profesí a výrob, odstranění směnných vztahů ze všech aspektů našich životů, zrušení ekonomiky a produkce pro zisk a podřízení všech výrobních sil lidským potřebám a potřebám světové revoluce, zánik rozdílu mezi prací a volnem, městem a venkovem a všech dalších separací, násilné zničení státu a jeho nahrazení orgány revoluční sebeorganizace proletariátu, toto všechno se s triumfem revoluce mění v globální lidskou pospolitost. Skrze tento historický revoluční proces proletariát (jakožto poslední existující třída) ruší sám sebe a celou třídní společnost a plně rozvíjí celosvětovou lidskou komunitu.

   Vymazat
  3. Pro 16:34
   Blbost!
   Přemýšlejte!!!

   Vymazat
  4. Pro 16:34
   Blbost!
   Přemýšlejte!!!

   Vymazat
  5. No a právě proto se píšou ty články, a k tomu denně hromada diskuzí. Asi by se měli lidé ozbrojit vidlemi - nebo něco zapálit? To taky funguje. Ale hlavně psát a psát, to určitě spoustu problémů vyřeší.

   Vymazat
  6. 17:36 - není nad čím! Jedině diktatura lidských potřeb nad směnnou hodnotou a nad vztahy z ní odvozenými je řešením ...

   Vymazat
 4. ..."Nebo nevolit Andreje Babiše", tedy ANO? Koho pak ale je možné volit? A nejít k volbám? To nahrává těm největším politickým hochštaplerům.
  Nedávno proběhly debaty okolo sjednocení míry doplatků na léky ve všech lékárnách. Bylo odmítnuto s tím, že by se lékárnici sjednotili na nevyšší možné marži a pacient by prodělal. Marže výrobců a lékárníků u některých léků jsou i přes tisíc %. Snad jen vytvořit síť státních lékáren, které by měly jednotné doplatky, které by snížily vydřidušství apatykářů - to je absolutně největší u léků, které nejsou na předpis a přitom jsou zcela životně pro nemocného nezbytné. Také se zametla kauza Prymula pod koberec - byl zesazen z místa ředitele FN v Hradci Králové pro střet zájmů - byl to on, kdo si namastil kapsu desetimilionovými částkami při vakcinačních akcích, také jedné chřipkové, kdy se pak vakciny v hodnotě přes miliardu Kč hodily do kanálu. Tak pan Prymula, vyhozen z FN Hradec Králové se etabloval jako 1. náměstek min. zdrav. pana Ludvíka - ruka ruku myje. A jedeme dál, vstříc pseudodemokracii!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je zřejmé, že hnutí ANO vyhraje nadcházející parlamentní volby. Otázkou jen je, kolik získají poslaneckých mandátů.
   Od toho se odvine kolik koaličních partnerů budou potřebovat k sestavení vlády.
   Realita, že v ANO jsou lidé jako je Stropnický, Pelikán, Jourová, Zlatuška, atd. napovídá, že realita jejich vládnutí pro většinu občanů bude "krutá".
   Zřejmě musíme "spadnout až na dno", abychom se probudili ... L.S.

   Vymazat
  2. No jo, ale až se na tom dně probudíme, jestli vůbec nějaké dno pro nás existuje, budeme vědět co dělat?

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  4. 13:42 "Dno" to je pomyslný pojem, bude jím "chvíle" (okamžik), kdy většina občanů řekne dost současným vládnoucím elitám a jejich posluhovačům. "Kosmetické" změny, s kterými tyto elity přicházejí a budou přicházet, na tom nemohou nic změnit, možná oddálit.
   Na tento "okamžik" je třeba být připraven, programově i organizačně ...
   L.S.

   Vymazat
  5. Jak volit, když nevím KOHO ?!!!
   Ukončeno
   Je to trochu zlomyslné, ale nápad je to zajímavý a stál by za realizaci. Asi by zírali, o kolik peněz jsme je připravili zase my - občané. Pokud nechcete jít volit, tak si přečtěte, co musíte udělat, aby to mělo smysl. Tady to je:
   Tip jak volit, pro lidi, kteří chtějí změnu. Místo pasivního - nikam nejdu - je potřeba jít k volbám a odevzdat NEPLATNÝ HLAS!! Nejjednodušší je odevzdat prázdnou obálku!!!
   Tato varianta není nikde prezentovaná, protože pro strany to znamená nulovou platbu za daný voličský hlas. Jinak strana, která dostane určité minimální procento hlasů, obdrží za každý hlas konkrétní finanční částku ze státního rozpočtu.
   A TADY ZPOZORNĚTE:
   Hlasy voličů, kteří k volbám nešli, se rozpočítají, a i za tyto hlasy strany peníze dostanou!
   Výjimku tvoří jen NEPLATNÉ HLASY. Za tyto neplatné hlasy strany nedostanou NIC. Toto je jediné řešení, které politiky velmi bolí!!
   ČESKÝ NÁROD MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A KORUPCÍ NAŠICH POLITIKU!!!

   Vymazat
  6. Jasně - nevolit Babiše. Dobrej nápad. A vůbec nejlepší nápad by byl nevolit nikoho. V den voleb dřepět u počítače a psát každodenní porci blábolů. To vyřeší všecko. Čtenář se zabaví a odreaguje, a hned se cítí lépe.

   Vymazat
 5. Když nevím koho volit, udělám seznam všech, PROTI KTERÝM MUSÍM VOLIT a jejich spojenců. A potom proberu zbytek a hledám kdo z jejich kandidátek má pro mě přijatelný program a VÍ JAK HO REALIZOVAT... PAK SI VYBERU A každopádně odevzdám platný hlas.

  OdpovědětVymazat
 6. Pokud vyhraje ANO(vše tomu nasvědčuje),bude nám
  pak už jedno,zda spadneme ještě níž.Nebude mít
  vůbec žádnou cenu se probouzet.Ovšem koblihy jsou
  mocná čarodějka.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 7. Je to na nás jak se postaráme o to kdo vyhraje volby. Já všechny svoje známé přesvědčuji, že je potřeba jít k volbám a dát hlas těm co budou prosazovat volební povinnost a řízení státu na všech úrovních pomocí referend a vítěz sestaví vládu a nebude se schovávat za koalici. Samozřejmě že budou různé problémy ale zase pomocí referend se to dá upravit a podle mých životních zkušeností většina vždy rozhodne lépe než partaj. MŠ.

  OdpovědětVymazat
 8. Hlavně pak volit, až do úplného uvolení. A pak začne být v České zemi ráj pro všechny.

  OdpovědětVymazat
 9. Je možno volit dvě strany - komunisty /minulý režim byl lepší než nynější, potřeboval pouze menší úpravy, neboli reformy/ a Okamuru.

  OdpovědětVymazat