Reklama

neděle 22. ledna 2017

Oskar Krejčí: Amerika především a svět podle CIA

22. 1. 2017     První zprávy
Většina otázek v diskusi  inauguračního projevu Donalda Trumpa směřovala samozřejmě k zahraniční politice nového prezidenta USA. Přiznám se ale, že jsem při odpovědích uhýbal: snažil jsem se alespoň ve stručnosti představit novu prognózu amerických zpravodajských služeb do roku 2035. Ta byla před několika dny zveřejněna ve Washingtonu pod názvem „Paradox pokroku“. Jedná se o rozsáhlý materiál přibližně na 230 stranách, který naznačuje, jak důležitá část administrativy zpravodajských služeb USA uvažuje. Čili o čem se pokusí Trumpa přesvědčit.


PZ: Proč je v názvu „paradox“?

Podle autorů této prognózy – jedná se o analytiky americké zpravodajské komunity a o přizvané experty – je pro současnost příznačné, že se dlouhodobé příležitosti pro větší zisky v budoucnosti prosazují prostřednictvím krátkodobých rizik. Upřímně řečeno, zdá se mi, že tak tomu bylo téměř vždy. Onen údiv, který je cítit z této základní teze, je jen projevem prohlubujícího se pesimismu, jenž provází několik posledních zpráv tohoto druhu, které jsou vydávány každé čtyři roky. Mimochodem – tato nejnovější veřejná verze zprávy byla vydána poměrně pozdě po prezidentských volbách, zdá se, že chyběla shoda mezi autory nebo že se ještě něco na poslední chvíli upravovalo.

PZ: Tvrdit, že je prognóza zpravodajských služeb pesimistická, je zvláštní hodnocení. Jak se taková nálada může projevit v odborném materiálu?

Vezměte jen poslední tři zprávy z této série nazvané ve svém celku „Globální trendy“. Vidíte posun od požadavků upevňovat americkou hegemonii přes vizi Spojených států jako prvního mezi rovnými až ke třem scénářům budoucnosti v nejnovější prognóze, v nichž se Spojené státy poněkud ztrácejí. Samotné pořadí scénářů je příznačné, protože jistě není nahodilé: Ostrovy, Orbity a Komunity. Onen poslední, „Komunity“, je vlastně obrazem globalizace, která panovala v americké – a tedy i západní – prognostice nejméně čtyři desetiletí. A co je podstatné, tato vize tvořila rámec uvažování předchozích administrativ od Billa Clintona přes George Bushe ml. až po Baracka Obamu. Byl to svět, kde některé problémy jsou příliš malé na to, aby je mohl řešit stát, a některé problémy naopak příliš velké na to, aby je stát zvládl. Výsledkem by měl být svět, kde je otevřena cesta z jedné strany pro místní zastupitelstva a soukromé aktéry, z druhé strany pak pro mezinárodní organizace a nadnárodní monopoly. Myšleno samozřejmě mezinárodní organizace s rozhodujícím vlivem USA a nadnárodní monopoly především s americkým kapitálem. Globalizace se měla rovnat westernizaci.

PZ: A co slibují či nabízejí další dva scénáře budoucnosti?
Ten prostřední, nazvaný „Orbity“, vykresluje svět, kde se kolem mocností vytvářejí sféry vlivu. Cílem těchto sfér vlivu – a vlastně aliancí nejrůznějšího typu – je udržení stability uvnitř zmíněných mocností. Tento posun znamená nárůst nebezpečí konfliktů mezi státy, což je zapříčiněno šířením nacionalismu, změnou modelů konfliktů, objevem nových ničivých technologií a úpadkem globální kooperace.

Prognóza je zajímavá i tím, jak v této souvislosti zdůrazňuje, že USA byly vždy hlasatelem politiky, která odmítá koncepci sfér vlivu. Tato častá teze z amerických politických, ale i akademických textů je však jen projevem nacionalistické politiky dvojího metru: to, co děláme MY, je prostě něco jiného, než co dělají ostatní, protože MY to dělám ve jménu nejlepší možné vlády, tedy naší vlády.

PZ: Někdo by mohl tvrdit, že právě jste zformuloval poněkud demagogickou tezi! Můžete ji prokázat?

První velký krok na jeviště mezinárodní politiky udělaly Spojené státy v roce 1823, kdy vyhlásily Monroeovu doktrínu. Ta pojala celou Latinskou Ameriku za výhradní sféru vlivu USA, to je její netajená podstata. A dnes? MY se můžeme vměšovat všude, ostatní se nesmí bránit! MY můžeme bombardovat Indočínu, ale Čína nesmí na ostrovy v Jihočínském moři. MY můžeme posílat tanky do Polska, ale Rusko nesmí mluvit do situace na své hranici s Ukrajinou. Protože MY si nekolíkujeme sféry vlivu, my rozšiřujeme zónu svobody. Americké svobody. Poslední tisková konference Baracka Obamy ve Washingtonu, ale i viceprezidenta Joe Bidena v Davosu vyzněly právě v tomto duchu. Je až fascinující, co dokáže politická kariéra udělat z lidí: nulová sebereflexe! Inu, třísku v oku bližního vidíme, ale břevno ve svém vlastním nikoli.

PZ: Zmínil jste americké tanky v Polsku. Myslíte si, že se jedná o událost prvořadého významu?

V jednom ruském komentáři byla použita formulace, že se jedná o „obrněné placebo“. Pravda je, že by ona americká jednotka mohla na chvíli zklidnit ty Poláky, kteří mají jako politický program monotematickou rusofobní hysterii a desítky let sní o amerických vojácích na polském území. Na druhé straně se nestalo nic, co by zásadně změnilo poměr vojenských sil na evropském válčišti. Pouze se Obamovi na poslední chvíli podařilo ještě víc zhoršit politickou atmosféru. Tak jako když britští vojáci cvičí proti údajnému nepříteli, který je oblečen do ruských uniforem a je vyzbrojen ruskými tanky – něco takového dělali naposled němečtí nacisté. Je určitá naděje, že Trump by mohl takovéto zcela zbystřené provokativní extravagance utlumit. Jeho věta v inauguračním projevu – „Budeme hledat přátelství a dobrou vůli s národy světa – ale budeme to dělat s vědomím, že právem každého národa je mít své zájmy na prvním místě“ – tento příslib obsahuje.

PZ: Vraťme se ale zpět ke zprávě amerických zpravodajských služeb. Co třetí scénář, Ostrovy? Jestli jsem vás správně pochopil, jde o ten, který autoři prognózy uvádějí jako první, pokládali jej tak trochu za nejpravděpodobnější.

Státy i společnosti znervózní a začnou klást důraz na vlastní ekonomickou a fyzickou bezpečnost. Začnou se starat samy o sebe. Takový osud globalizace by měl nastat po dlouhém období malého či nulového ekonomického růstu. Rozbují se protekcionalismus a upadne podpora nadnárodních institucí. Zdá se, že právě tento model, zabalený do smutečních barev, má odrážet Trumpovu vizi Spojených států. Umírněný ekonomický protekcionalismus a politický izolacionalismus, soustředění se na řešení nemalých, dosavadním establishmentem zakrývaných domácích problémů. Neboli, jak říkal ve svém inauguračním projevu Trump, „přivedli jsme jiné země k bohatství, zatímco se majetek, síla a sebedůvěra naší země rozplynuly kdesi za obzorem“.

‎Mimochodem, tato teze obsahuje jeden složitý problém. Například bezesporu velká americká potravinová pomoc do zahraničí vypadá tak, že stát nakupuje od amerických farmářů jejich přebytky. Vždy se jednalo o přerozdělování zisku, o nepřiznané zemědělské státní dotace. Když to Washington přestane dělat, budou mít farmáři velké problémy s odbytem. Totéž platí i o vojenské pomoci – Pentagon nedává peníze na zbraně, ale dodává zbraně Made in USA.

PZ: Z čeho ale autoři této prognózy odvodili podobu svých scénářů? Nemluvě o pořadí jejich pravděpodobnosti.

Správná otázka. Když čtete pravidelně tyto prognózy zpravodajských služeb USA, asi za nejcennější začnete pokládat empirický základ jejich odhadů, tedy faktografickou výbavu. V této nejnovější prognóze je použito sedm indikátorů změny: demografické, ekonomické, technologické a hodnotové posuny, ale i problematika vládnutí plus změna podstaty mezistátních konfliktů a klimatu. Pokusím se charakterizovat ty nejoriginálnější.
Na prvním místě je to teze, že bohaté společnosti stárnou a chudé mládnout. V prognóze je použita formulace „chronicky mladé země“, což jsou ty státy-společnosti s průměrným věkem 25 let a méně. Jde o pás afrických a asijských zemí od Pákistánu po Somálsko. Je to ohnisko nestability, pramen migrace. Prognóza trochu pomíjí otázku, proč jsou tyto země „chronicky mladé“, proč tamní obyvatelé nemají mnoho šancí zestárnout. Nebo jinak – proč jsou chudí?

PZ: Mluvil jste o tom, že prognóza obsahuje pasáž o proměně povahy konfliktů. Co tím mají autoři na mysli?

Řekl bych, že nic mimořádně objevného – jen shrnují dnes již obecně uznávané představy a dávají jim povahu významného indikátoru a stimulátoru změn. Předně jde o nové ničivé technologie, tedy hlavně o robotizaci zbraňových systémů, což za vlády Obamy našlo nejvýraznější vyjádření ve zkvalitnění, rozšíření a užívání dronů plus přesně naváděných zbraní s dlouhým doletem. Ale nejen. Druhým faktorem, charakterizujícím změnu konfliktu, je rozšiřování toho, co autoři nazývají „šedou zónou“ – prostoru pro konflikty, v nichž je úroveň použitého násilí pod prahem velké války. V duchu módy mluví o kyberkonfliktech, ale i o terorismu, zvýšení dostupnosti zbraní hromadného ničení, ale i dalších smrtících zbraních, o trvající nestabilitě některých států a podobně.

Zdá se, že v tomto bodě se autoři prognózy nejvíce liší od Trumpových představ. Podle nového prezidenta ona „ostrovní“ budoucnost plna států hájících vlastní národní zájmy neznamená nutně nárůst nebezpečí konfliktu. Racionální obhajoba třeba i sobecky pojatých národních zájmů může vyústit v kooperaci, která je výhodná pro všechny.

PZ: Jako politologa vás jistě nejvíce zaujaly prognózy týkající se vládnutí. Co tam je podle vás nejzajímavější?
Podle autorů prognózy je stále obtížnější vládnout. Do rozporu se prý dostávají rostoucí požadavky veřejnosti a omezené možnosti vlády. To je stará teze neokonzervativců, tady ovšem oblečená do liberálního hávu skepse…

PZ: Zase skepse, pesimismus! Proč toto hodnocení nálady?

Neokonzervativci viděli z daného rozporu jednoduché východisko: návrat k tradičnímu americkému individualismu, ke spoléhání na vlastní síly jednotlivce, ne na pomoc státu. Podle této prognózy je to vlastně nemožné, protože souběžně probíhá hodnotová krize. Vytrácí se prý to, co prognóza nazývá „tradiční západní tolerance“. A narůstá prý vliv idejí o exkluzivitě určitých etnických a náboženských skupin. Tím se mimochodem otvírá velmi zajímavé téma: jak dlouho musí být nějaké chování deklarováno, aby se stalo „tradicí“? Holocaust skončil v roce 1945, rasová segregace v USA v 60. letech – to znamená, že „tradiční tolerance“ je to, co trvá 50 let? Poněkud zvláštní představa, která je vlastní i celé řadě evropských liberálů volajících po udržení toho, co nazývají tradičními hodnotami.

Takto pojatá západní tradice se podle autorů prognózy dostala pod tlak. Samozřejmě je jmenován nacionalismus v Rusku a v Číně, ale i hinduistický nacionalismus, a dokonce ultraortodoxní judaismus. Navíc ovšem autoři prognózy objevili i nebezpečí populismu, což je podle nich podezřívavost, nedůvěra až nepřátelství k elitě, mainstreamové politice a etablovaným institucím. Na Západě prý klesá víra v demokracii. Dokument připomíná pozoruhodný výzkum Pew Research Center, podle něhož lze v USA lépe předvídat volební chování z náboženského přesvědčení či intenzity vyjadřování víry než na základě politických hodnot dotázaného. A dodávají, že v Americe je nejnižší důvěra ve vládní instituce od roku 1958, kdy se tyto výzkumy začaly dělat.

PZ: Co je podle vás na této prognóze nejzajímavější?

Nesmírně zajímavá je jako celek, řekl bych, že odráží zklamání odcházející americké administrativy. Přímo fascinující je v tezích o erozi tolerantnosti a inkluzivnosti v západních společnostech. Je to patrné i v představě, že do demokratického vládnutí proniká autoritářství. Myslím, že problém je v tom, že agresivní amerikanizace západní Evropy je v rozporu s tím pojetím demokracie, které se opírá o sociální stát. Toto evropské pojetí se brání…

PZ: Opravdu si myslíte, že je rozdíl mezi americkou a evropskou společností tak výrazný?
Podívejme se jen na některá data týkající se kriminality, o které tak často mluvil Trump. Nejnovější dostupná čísla britského serveru „World Prison Brief“ říkají, že v USA je 2,2 milionů vězňů – zatímco ve více než čtyřikrát lidnatější Číně je 1,6 milionů vězňů. Ale zpět k přirovnání s Evropou. V USA připadá 693 vězňů na sto tisíc obyvatel USA, avšak například v Německu je to jen 76 vězňů, v Česku 213 a na Slovensku 186 vězňů na sto tisíc obyvatel. Podle amerického serveru „Gun violence“ bylo loni v USA spácháno 58,1 tisíc incidentů se střelnou zbraní. Při nich bylo zabito 15 tisíc lidí. Podle oficiálních údajů zahynulo loni v USA při výkonu služby 135 policistů. Databáze „The Washington Post“ uvádí, že v roce 2016 policisté v USA zabili 963 lidí, podle přehledu „The Guardien“ to bylo 1091 lidí. Mimochodem, v relativních číslech bylo zabito více původních obyvatel než černochů; nejméně bylo zastřeleno lidí asijského původu.

Chápu, že někdo může být na takový způsob života zvyklý, že se v něm cítí dobře, protože je v těchto podmínkách úspěšný či věří hollywoodské továrně na sny. Proč ale americký způsob života vnucovat zbytku světa? Opravdu má být takový model multikulturní společnosti, v níž se pokrytecky snaží skrýt sociální nespravedlnost za španělskou stěnu charity a takzvané politické korektnosti, vzorem pro Evropu? Zvláště když v USA mají prezidenta, který slibuje, že Spojené státy změní.

Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

37 komentářů :

 1. To je ale hlupák ten Krejčí.
  V USA není vysoký počet vězňů proto, že je tam vysoká kriminalita, ale proto, že kriminálníci prostě dostávají pořádné tresty. Na rozdíl od nás kde se za těžké ublížení na zdraví běžně rozdává podmínečka atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty si ale blb, asi z Pražské kavárny.

   Smazat
  2. 10:59

   Fakt jo? Tos vymyslel sám?

   Smazat
  3. Pro hloupého, každý hloupý......

   Smazat
  4. 11:05
   Ty jsi dnes také studnice moudrosti, Brusi. Pozdravuj soudruha Zemana až s ním zase budeš kout pikle.

   Smazat
  5. 11:07 Když musíš pindat tak to piš jinam,třeba knížecmu zblblu,ty pětihvězdičkový plasťáku!

   Smazat
  6. Pro (10:25)
   Hlupák Jste Vy, neboť víte starou blažkovou o společenskývh podmínkách kriminality. Mezi 50. a 70. lety se v USA kvůli přechodu psychiatrické léčby od hospitalizační k ambulantní vlastně prohodila čísla chovanců umístěných v psychiatrických zařízeních a vězňů. V Evropě lidi s problémy v socializaci a s mentálními poruchami společnost a stát udržovala, vtahovala či vtahuje do podnikových zaměstnaneckých komunit, snaží se starat o ně obce, poskytují jim ústavní léčbu a společnost není nastavena tak vyhroceně na individualismu, takže selhání není pro dotyčného tak fatální a komunita se ho snaží podržet. Lidé, kteří jsou u nás v péči různých charit a psychiatrických zařízení včetně dlouhodobých léčeben, končí v USA ve vězení. Ti, kteří kdysi měli práci a byli v různých dělnických a stavbařských partách a odvedli tam jakž takž nějakou práci a měli partnerské sociální kontakty s kolegy, se ocitli po listopadu po privatizaci a krachu firem na dlažbě, nenacházejí (dlouhodobé) uplatnění a propadají na dno společnosti. Naštěstí v Evropě existuje síť státních a neziskových organizací, které se o tyto osoby starají a kvli tomu, že ukradnou pár věcí v obchodu či vykradou chatu, je ještě neposílají na dlouhá léta do lochu.
   Nezaměňovat tyto nahodilé krádeže se systematicky (i skupinově) vědomě organizované drobnější krádeže jako základ obživy, stejně tak odlišit jednání mentálně postižených lidí v hraniční situaci od celoživotní úmyslné vykutálenosti či agresivity osob, které jinak netrpí nižší inteligencí a jsou si plnš vědomi svého kriminálního jednání.
   V našich končinách jdou na vrub recidivistů asi 3/5 trestných činů či vězňů, takže jejich hlavní část je pod kontrolou a bezpečnost na ulicích Evropy je vyšší než v USA. O celkovém nastavení společnosti a jejích orgánů hovoří i čísla, která Oskar uvedl - o počtech zabitých (ne vždy) zločinců a policistů. Opravdu si myslíte, že - jak by odpovídalo dle počtu obyvatel - každoročně u nás kriminálníci zavraždí 4 policisty a policie zabije 40 zločinců či podezřelých?
   KR

   Smazat
  7. Agresivní "intelektuální kavárna a sluníčka" v USA i v ČR
   http://opl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=581761

   Smazat
  8. Přesto nechápu, proč tomu prvnímu diskutujícímu nadáváte!! Že se nějak dotkl autora článku? Určitě neúmyslně. Ale hlavně a především - má pravdu. I když v tom oponentním příspěvku 11.27 je také určitá pravda, ten první příspěvek je naprosto pravdivý. Neumím si přestavit, že by americké hospodářství někdo do mrtě rozkradl, vydrancoval, prodal, prodal energie i vodu, přiživoval se na dotacích, neplatil daně, a nic. Prdlajs. Žádné tresty - jen žvanění okolo. To by se v USA stát nemohlo, v Číně nebo v KLDR už vůbec ne. Dříve i u nás bylo "rozkrádání majetku v soc. vlastnictví" přísně trestáno, když pokladní při skontro pokladny chybělo na kase pět stovek, šla od válu a dnes - rozkrádají se statisíce a prdlajs. Jak koho. Za vraždy mnohdy směšné tresty, zloděje králíků potrestají více. Naše justice je žumpa( přičemž se té americké nezastávám) ale ten příspěvek je pravdivý. Zvykli jste si tady jen na svoje názory, a jiným nadávat. A to je podle vaší demagogie správné? Neřeknu kdyby byl vulgární nebo urážející - ale není. Od toho jsou tady jiní šíbři, ale s těmi naopak v klidu polemizujete.

   Smazat
  9. 10:25 spravne
   Cesko hycka vrahy
   Havel je omilostnil a vypustil aby vrazdili dal

   Smazat
  10. 11:40 uhodil jste kladivem na hřebík. T

   Smazat
  11. 10:25
   Chtěl bych ti těžce ublížit na zdraví za podmínečku, hovnivále.

   Smazat
  12. Krejčí v současné době utíká opět jako v r. 1989, aby udal směr. Bylo by dobré, aby si jako bývalý poradce Adamce přečetl:
   http://www.novarepublika.cz/2017/01/spalena-zeme-dostali-jsme-se-do-pozice.html

   Smazat
  13. Pro (11:40)
   Ad "Určitá pravda": Nešlo o pár procent, přesun se týkal asi 2 milionů lidí. Počet vězňú v USA v tom období vzrostl asi 4 či 5-násobně a naopak počet lidí v léčebnách v podobném poměru klesl.
   Rozkrádání státního majetku v USA má poměrně užší prostor než v Evropě včetně ČR, kde státy jsou velkými vlastníky nemovitostí, pozemků, zdravotnických zařízení, škol, firem atd.
   KR

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 3. Anonymní22. ledna 2017 11:07
  Ubožáček troll se tu zase činí až mu lítá pěna vod huby. Leze, sem pořád leze, i když o něj nikdo nestojí.
  Trolle, že si nedáš pokoj. Smrdíš tu stále stejně, jako psí hovno přilepené na botě.
  Kdo tě platí, drzý fracku? Potřebuješ dostat facku!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O příspěvku 11.07 lze říci, že se do vás několika slovy jedovatě usírá, ale že by byl sprostý, vulgární, dokonce troll? Proč tak strašně nadáváte každému a všem, kdo je uštěpačný, a podobně - vždyť o tom také jsou diskuze. Nebo chcete diskutovat jen sám se sebou a svými přáteli - všechny příspěvky pochvalné mručení? To by asi byla nuda a celá tato aktivita zbytečná - ne? "Lítá pěna vod huby"... a podobně. To sedí spíše na vás- nezdá se vám? To se dovedete tak rozzuřit kvůli obyčejné hloupůstce? Proč tak hnusné nadávky jako "smrdíš jak psí hovno".. "drzý fracku" -proč je ten dotyčný drzý fracek -protože píše něco, co se nelíbí vám? A co když to není fracek, nýbrž důchodce jako vy? Zvykli jste si na módní výraz "troll" - taková pitomost! Co je to? To je každý, kdo argumentuje proti vašemu názoru? Jen a jen kazíte diskuze. Jsou potom jako poblitá hospoda - nikdo jiný tam nevleze - to se vám líbí? A jak budete nadávat mně - havlista? sluníčkář? drzý fracek? Ještě hůř?

   Smazat
  2. 11:49 tobe nadavat nebudu, tebe mi je lito, ty neslany nemastny

   Smazat
  3. Jsi hrubě nespokojen,HD že nemáš momentálně důvod mi sprostě nadávat? O tebe nemám strach - příště si to vynahradíš. Ty totiž vůbec nesneseš oponentní názor, ale sám klidně a slušně argumentovat neumíš - jen sprostě nadávat. A jestli jsem já neslaný - nemastný, tak ty jsi pravý opak - přesolený, přemaštěný, nestravitelný. Sorry, ale musíš umět podívat se občas pravdě do tváře.

   Smazat
 4. 10:25 A uvažoval jsi také to, že US si statistiku vězňů snižují fakticky tím, že nejhorší vejlupky popravují??? Jinak by měly vězňů ještě více.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Popravit vraha je spravne

   Smazat
  2. Nejen správné, ale naprosto správné. Živit ve vězení magora a lumpa, který dokázal chladnokrevně zabít, a tvrdit, že je to humánní -je směšné, ubohé a pokrytecké. V EU byly tresty smrti zrušeny jen z pokryteckých důvodů, protože některé lumpárny, podvody a zlodějny, rozkrádání miliard apod. jsou na roveň vraždám. Mají za následek zbídačování občanů, mnohé dovádějí až k sebevraždám, jsou příčinou umrzání bezdomovců i obecného sociálního zmaru - v tom jsou horší než vražda, protože jde o zbídačování spousty lidí. Všichni tito političtí a zbohatličtí grázlové by museli viset - a v tom je právě ten problém. Všichni jsou grázlové a kradou, zbídačují občany, ale nikdy potrestáni nebudou -šlechta také nikdy nedošla k hrdelnímu soudu, ale nýmandy popravit se šlechtici nerozpakovali. Tihle gauneři šli ještě dál - aby nemohli být za své prasárny řádně trestáni, popraveni pro výstrahu, apod. tak raději zrušili tresty smrti obecně, a proto netrestají ani bestiální a sprosté vrahy, naopak je živí. Vyjde je to mnohem levněji, než kdyby měli oni přestat krást a drancovat rozpočty svými takzvanými "mzdami" a nemusí se vůbec ničeho bát, snad možná jen hněvu lidu a převratu - ten by jim to spočítal přesně a po právu. A ještě svůj postup halí do hávu "humanity" k vrahovi jsou humánní, statisíce lidí sprostě okrádají a vyhánějí z příbytků - to je také humánní? Všechno - celá současná evropská politika je hnusná špína - i středověk byl proti tomu správnější, protože si nevymýšlel ideologické ptákoviny a nebylo tam až tak odporné pokrytectví, na kterém současná politika stojí.

   Smazat
  3. Co myslíte, že je horší: 1.když někdo někoho zavraždí, nebo 2. když někdo někoho dožene k sebevraždě ze zoufalství? Kdo z těchto dvou je větší zrůda? T

   Smazat
 5. Z jiného soudku: Prý podle CIA klesá víra v demokracii. Není to náhodou tím, že ta víra odráží poznání reálné míry poklesu demokracie ve prospěch nadvlády nikým nevolených skupin (např. finančních globalistů a jejich pohůnků)???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Určitě je to přesně tím, a množstvím dalších negací, které "demokracie" přináší a sama vytváří, které nejsou slučitelné se slušným, důstojným, vkusným, smysluplným a pohodovým životem občanů postižených politickou přezdívkou režimu "demokracie," která by měla z potřeb prostých občanů vycházet. A CIA tím poznatkem "neobjevila Ameriku" to je jasné a zřejmé už dávno a všude. Už i samotný zakladatel skupiny pachatelů takzvané demokracie u nás V.Havel už krátce poté, co to vypuklo, konstatoval "blbou náladu" občanů - a celých dalších dvacet let od tohoto jeho poznatku a výroku, naše společnost jede jak po šikmé ploše - jen dolů, dolů a dolů.

   Smazat
  2. Je to tak
   Trumpova priorita je vycistit CIA a FBI

   Smazat
 6. Pane Krejčí.
  Zapomněl jste na jednu věc,čím víc chudne,nebo se zadlužuje Americký stát,tím víc bohatnou jejich finanční oligarchie.Těch různých prognóz už bylo mnoho,spíš je to přáním jejich verchušky.Pak je nutno dodat,Americký lid si válku nepřejí,ale jen jejich mocnáři,zbohatnou ještě víc.Přece nám to dlouho dokazuji,že jim,nejde nikde o demokracii,ale jen o zdroje bohatství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To rekl Trump, ze bohati bohatnou a chudi chudnou

   Smazat
  2. 13:13
   Jasně, a Trump byl vůbec první člověk na zeměkouli, který si toho všiml a měl odvahu to říci nahlas.

   Smazat
 7. K 12:24: A stejné je to s ochranou tzv. menšin. O žádné LGBT a pod. vůbec nejde. Jde o to, aby si většina nepoložila otázku jak je možné že menšina 1% supernenažraných (Soroš a pod.) nevídaným způsobem kurví život 99% a dělá jim že života peklo!

  OdpovědětSmazat
 8. Vážení!
  Pracoval jsem přes 30 let v dobře vydělávající společnosti v Kanadě . Postoupil jsem o tři platové skupiny nahoru a proto zůstal u společnosti.
  PŘEKVAPENÍ(?):
  Za 4,5 násobný plat jsem si koupil po těch 35 létech TOTÉŽ co první rok po příchodu do Kanady.
  TOTÉŽ v potravinách, nájemném, benzinu a jiných denních potřebách. Kdybych nepostoupil v platových třídách, nebyl bych na tom slavně. Mám tady v Kanadě i v SSA dost blízkých příbuzných, abych mohl říci, že pokles kupní síly dolaru je rychlejší nežli roční přídavky mezd a platů - všeobecně.
  Všechny řečí těch "mozkových beden", CIA, novin a podobných nesmyslů, jsou pouhé bludy. Nikdo z nich nic neřekne o potížích obyčejné rodiny v denním životě.
  Trump na to správně hrál (sám miliardář???), proto byly volby jeho..... Je jasné, že Trump slibuje "straky na vrbě". Hrubým odhadem by ke splnění svých slibů potřeboval mnoho set miliard dolců, které nemá a mít nebude.
  TAKŽE - CO BUDE DÁL?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:54
   Já skromně tipuji, že dál bude všechno, jak to bylo, a pro střední třídu postupně horší. Trump-Netrump

   Smazat
 9. Je fakt, že se nedá v dnešním světě rozeznat pravda od lži. Ono to může být všechno úplně jinak. Nastupující šéf pronese několik vlezdoprdelných vět a pak zcela firmu vytuneluje.

  OdpovědětSmazat
 10. V pachani zlocinu jsou bili dnes daleko a beznadejne pozadu za vsemi ,hlavne temi , ktere na nas a nam vystrkuji do popredi jako vzor..Informace nejsou a nebudou, pac se vubec nehodi do oficialni a prikazane viry. Kterou jsme dnes obklopeni temer neprodysne. Nesouhlas s tim , znamena postih !!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.