Reklama

.

.

neděle 15. ledna 2017

Oskar Krejčí: Válka o internet je bojem o demokracii!

15. 1. 2017      První zprávy
PZ: Objevila se tvrzení, že je Donald Trump vydíratelný Kremlem a že se jeho spolupracovník setkal v Praze s emisarem z Moskvy.
Především je vždy podezřelé, když se v novinách objevují informace od zpravodajských služeb. Protože rolí zpravodajských služeb je sbírat a vyhodnocovat informace, případně provádět speciální operace. Ne informovat veřejnost. Nabízí se proto otázka, zda několik měsíců trvající diskuse o zpravodajských informacích týkajících se Ruska jsou důsledkem řízeného úniku informací v rámci nějaké zpravodajské hry, nebo jde o projev „děravosti“, krize, nežádoucího prosakování…

PZ: A váš názor?

Můžeme jen hádat. Vámi uváděný příklad materiálů o vydíratelnosti Trumpa je podle zdrojů CNN informace od bývalého britského zpravodajského operativce. Dvě věci jsou matoucí. Zpravodajská služba musí sbírat všechny informace, ale běhat s nimi do sdělovacích prostředků by měla až po dohodě s vedením státu o nějaké cílené aktivitě.

PZ: A co vás ještě zaráží?

Že takovouto neprověřenou informaci pustí do éteru největší globální televizní síť, tedy CNN. Na vlně emocí, kterých jsou Spojené státy v současné době plny, ještě více jitří city. Napadá mne – neměli by v takovémto případě přispěchat bdělí a ostražití úředníci z Ministerstva vnitra ČR a plácnout na obrazovku CNN razítko varující, že jde o falešnou zprávu, „fake news“, že se jedná o záměrné šíření poplašných zpráv? Nebo jsou oni úředníci od toho, aby honili malé zlodějíčky, a velké gangstery chránili?

PZ: Jak ale mají poznat, že se jedná o falešnou zprávu?
No právě, jak?! Rozhodně není mírou pravdivosti, že se nějaké sdělení objevilo v oběžníku Evropské unie, na obrazovkách americké CNN nebo britské BBC. Když před několika týdny vrcholila bitva o syrské Aleppo, BBC několikrát odvysílala záběry vymydlené, načesané a usměvavé dívenky na pozadí sutin domu, která držela plakát s barevným nápisem napsaným dětskou rukou „Nezapomínejte na Aleppo“. Myšleno samozřejmě „Pomozte nám proti zlým Rusům!“ Nápis byl v angličtině. Stylizovanost takové „zprávy“ byla natolik nevkusná, že by se nehodila ani do filmu Vrtěti psem.

Vzpomínám si na rok 2008, kdy zpravodaj BBC v Gruzii hystericky „informoval“ o tom, jak se ruské tanky řítí na Tbilisi. Stál na polní cestě a za ním s rachotem řítila kolona tanků. Byly sovětské výroby, tedy buď ruské, nebo gruzínské – kdoví?! Spěchaly zleva napravo, nepoznali jste ale, zda na sever, na jih, na západ nebo na východ. Dnes víme, že nemířily na Tbilisi. Mohlo by to být úsměvné, kdyby se pár hodin po tomto živém zpravodajství nescházel summit Evropské unie svolaný k projednání situace v Gruzii.

PZ: Naznačujete, že za úniky zpráv ze zpravodajských služeb, či za jejich výrobou stojí nějaký americký politik?

Spojené státy jsou složitá země. V jednom z rozhovorů Vladimír Putin vyprávěl, jak informoval prezidenta George Bushe ml. o tom, že některé agentury z USA podporují islámské povstalce na Kavkaze. Bush prý tehdy prohlásil, že je „nakope do zadku“. Po čase ovšem FSB, ruská zpravodajská služba, obdržela od amerických kolegů z Washingtonu informaci, že si Spojené státy vyhrazují právo podporovat jakoukoliv opozici v Rusku. Myslím, že Obamova administrativa může sloužit jako další názorný příklad toho, kdy levá ruka neví, co dělá pravá. Nebo hůř, každý soutěží s každým. Včerejší mediální útoky na Michaela Flynna, který je navrhován do funkce poradce pro otázky národní bezpečnosti nového prezidenta, naznačují, že by v pozadí mohla být válka zpravodajských služeb – generál Flynn býval šéfem DIA, vojenské zpravodajské služby USA.

Přednedávnem u nás vyšla pozoruhodná kniha amerického historika Stephena Kinzera „Bratři“. Pojednává o Allenu Dullesovi, jednom ze zakladatelů a ředitelů CIA, a o Johnu Fosteru Dullesovi, ministrovi zahraničí USA v době prezidentství Dwighta Eisenhowera. Stojí za to si ji přečíst. Je plná velmi zajímavých informací o chování politické elity. Dozvíte se z ní, jak velké zpravodajské agentury organizují subverzní operace a že první akcí CIA v Evropě byla manipulace voleb v Itálii. Mimochodem, na konci knihy je připomínka slavné malby Diega Rivery „Velkolepé vítězství“, která ve zkratce ukazuje tehdejší zahraniční politiku USA v Latinské Americe; obraz snadno dohledáte na internetu, podívejte se na něj. Je tu ale ještě jeden důvod, proč si zmíněnou knihu přečíst: názorně ukazuje, jak propastný rozdíl je dnes mezi mainstreamovou novinařinou a poctivou badatelskou prací.

PZ: Proč ale tolik útoků na Trumpa?

Kromě toho, že někteří lidé neumějí prohrávat ve volbách a hledají nějakého vnějšího viníka? Teď to vypadá, že Obama nechává za sebou ve skříni pořádného kostlivce a diskreditace Trumpa má předem znevěrohodnit případné odhalení něčeho špinavého. Třeba kolem Ukrajiny. Když nová administrativa bude chtít ukázat, jak se dělal převrat v Kyjevě, řekne se, že jen hlásá, co jí nařídil Kreml.

PZ: Každý přece ví, že se Spojené státy na tomto převratu podílely. To Obamu nikterak neohrožuje.

Máte pravdu, nikoho organizování převratů nevyděsí. Podle Kinzerovy knihy prvním takovýmto převratem řízeným Washingtonem bylo svržení havajské královny na konci 19. století a následné připojení Havaje k USA. Kdybych si měl tipnout, čeho by se mohl někdo bát, je to odkrytí toku peněz z Washingtonu do Kyjeva a zpět. Organizování převratů v zahraničí se v USA odpouští, zpronevěra ne. Tedy – odhalená zpronevěra. Čímž bychom se mohli dostat na počátek závěrečného duelu v prezidentské kampani, kdy Trumpův štáb obviňoval soupeřku z nekalostí kolem volebního fondu. Ale to je jen úvaha, která se snaží – asi marně – nalézt něco racionálního za onou hysterickou vlnou kyber-špionománie.

PZ: To jste se dostal na tenký led, kde je obtížné některé rozlišit, zda za diskusí neskrýváte nepřátelskou propagandu. Když jsem u toho – vy si nemyslíte, že internet je plný nesmyslů a propagandy?
Ale myslím. Už dávno. Jen se obávám, že pracovat v oddělení na hlídání pravdomluvnosti nebude nikdo, kdo by hledal pravdu. Budou tam ti, kdo za pravdu pokládají oficiální postoj nadřízených. A kritika nepřátelských serverů povede od počátku k jejich skandalizaci, to znamená k zastrašování informačních i finančních zdrojů a diskreditaci konkrétních lidí. A jejich nejbližších.

PZ: Jak se máme dezinformaci na internetu bránit?

Stejně jako dezinformaci z veřejnoprávních sdělovacích prostředků či novin: vzděláním. Jenom systematizace co největšího množství dostupných informací a dohledání zákonitostí vývoje společnosti může napomoci vyznat se v informačním a desinformačním chaosu. Pomáhá zjistit, co je pravděpodobné a důležité.

PZ: Nejen vzdělání, ale i životní zkušenost.

Ano, máte pravdu, ovšem s důležitou výhradou. Zkušenost nám například říká, že se Slunce točí kolem Země. Až věda na určitém stupni rozvoje opraví zkušenost a sdělí, že je to naopak. Jak praví Malý princ, „co je důležité, je očím neviditelné“. On sice mluví o srdci, ale i rozum občas pomáhá.

PZ: Každý ale nemůže být vědec.

Skutečná moudrost, alespoň ve společenských vědách, nesměřuje k poznání absolutní pravdy, ale k údajnému Sokratovu výroku „Vím, že nic nevím“. To, co u Sokrata vypadá jako póza, je v nadsázce vyjádřené poznání, že v každém našem vědění je skryta spousta neznalostí a omylů. A z této skepse pak vyrůstá sebepoznání, uvědomění si, že náš vlastní názor nemusí být onou skutečnou, jedinou a neměnnou pravdou. Takto se z věčného hledání pravdy, ne z její znalosti, rodí tolerance, nepřítel hysterie a honů na čarodějnice.

PZ: Vzdělanost však, alespoň podle statistik, v Evropské unii roste.

Tím nejhorším, co se dnes děje, nejsou chaotické mainstreamové zprávy. Tím nejhorším je pozvolná přeměna role školství. V dobách vídeňských osvícenských veličenstev, kdy se zakládala povinná školní docházka, bylo cílem připravit univerzálně vzdělanou moderní osobnost. Není náhodou, že se tehdy zrodilo národní obrození. Dnes je cílem školství připravit konkurenceschopnou pracovní sílu. Ne principiální, ale pružnou. Nedotvářenou humanistickou morálkou, ale oddanou nespoutanému individualismu. Není také náhodou, že se dnes vytrácí národní povědomí. Navíc ze základních a středních škol mizí disciplína. Volání „tvořivé eseje místo memorování“ zní zajímavě, ale je nesmyslem: o čem má student přemýšlet, když nezná fakta? Může se někdo domluvit anglicky, když pochytí gramatiku a nenadře se slovíčka? Na co jsou vám eseje o Karlu IV. od lidí, kteří o něm nic nevědí?

A upřímně, kdo by se chtěl v dětství dobrovolně ta slovíčka z angličtiny či historická data učit? Pár šprtů, ti normální si radši hrají nebo bádají v úzké specializaci, což je svého druhu také hra. Bez disciplíny k vám na vysokou školu přijde společenské vědy studovat člověk, který téměř nic neví z dějin a jemuž nic neříká filosofie. Jenže společenské vědy – to jsou především dějiny, a to i dějiny specializovaného oboru. A také metodologie, která vám pomáhá utřídit fakta. Když k vytrácející se disciplíně přidáte neochotu kantorů trápit se s obory, v nichž se znalosti a zkušenost vzpírají vnucovanému televiznímu výkladu dějin… A dodáte narůstající přesvědčení, že k absolvování vysoké školy není třeba číst knihy, stačí internet…

PZ: To zní vskutku hrozivě. Dá se s tím něco dělat?
V této chvíli vše vypadá beznadějně. Když se podíváte, s jakou samozřejmostí byly seshora protlačeny nesmysly spojené s takzvaným boloňským systémem… Podle strategie „Evropa 2020“, by v Unii nejméně 40 % příslušníků mladší generace mělo dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Protože proporce mezi lidmi s různou inteligencí jsou ve společnosti neměnné, takový nárůst vysokoškoláků zákonitě vyžaduje snížení požadavků…

PZ: Nezní to trochu elitářsky?
Zní to tak, jen když mě nenecháte dokončit úvahu. Mám-li být osobní, mnohem raději se budu přátelit s morálním zedníkem než s intrikánským profesorem politologie. Mluvím o vzdělání, o roli inteligence ve společnosti – ale hodnota člověka není dána jen znalostmi. V nacistickém vedení bylo několik velmi inteligentních lidí.

PZ: To jsme ale hodně odbočili. Mám-li se pokusit udělat most na začátek našeho rozhovoru, připomenu, že i Barack Obama ve svém projevu na rozloučenou vyjádřil obavy z nebezpečí, která přinesl internet.

Internet je, alespoň zatím, informační demokracií. Demokracií, která i v dobách antiky byla spojená jak s hlasem lidu, tak s davovým chováním a s demagogy. Liberálové začali fandit demokracii až na začátku 20. století, kdy se ukázalo, že voliči nehlasují podle charakteristik velkých sociálních skupin – jednotně nevolí ani třídy, ani národnostní skupiny. Podstatné je ovládnout tvorbu veřejného mínění, tedy hlavní sdělovací prostředky. Ty nejen pomáhají lidem v orientaci v každodenní záplavě informací, ony tuto informační potopu vytvářejí. Jenže internet znamená částečnou ztrátu kontroly nad tvorbou veřejného mínění. Navíc roste počet politicky aktivních lidí, kteří přestávají věřit mainstreamovým médiím. Establishment znervózněl. Nevidí ochranu pravdy ve vzdělání, které lidi osamostatňuje. Požaduje kontrolu informačního prostoru. Boj o internet vstoupil do nové fáze.

Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

40 komentářů :

 1. Podle ministerstva pravdy je určitě nutné tento rozhovor označit za DEZINFORMACI (a pane Krejčí buďte ostražitý...)

  OdpovědětVymazat
 2. Na druhou stranu by bylo docela na místě, kdyby se celé řadě internetových žvatláren a žvaníren konečně zaťal tipec. Svými články pasou své diskutující jako kurvy. Kteří jim počtem diskuzí vydělávají na reklamách, a velice často se jedná o oplzlé, perverzní, hnusné a sprosté vzájemné urážky a nadávky. Jsou to pod všelijakými přezdívkami útoky na jednotlivce i skupiny obyvatel ( tudíž trestné činy) ale to je těmto "publikačním" serverům jedno. V ČR je všechno jedno. Jedni vydělávají na šmejdech a neuvěřitelných podlostech a podvodech, druzí na psaní hnusných, podlých, nepravdivých a zavádějících článků, provokujících nenávist mezi lidmi. Na diskuzích se to ukazuje nejlépe. Nebo myslíte, že takový hnus, jaký lidé píší na diskuzích je normálním občanským projevem? A už se to vystupňovalo až na maximum, už je toho dost. Sprostého, laciného a perverzního bulváru, i podobného psaní rádoby seriozní publicistiky, i když ve skutečnosti jde o vyfabulované a zbulvarizované poznatky a zprávy "z dovozu" mezi těmi z naší politické scény, kde už je novinářská sebranka opatrnější. Hned se pozná, že jim už částečně zatrhli tipec, a jestli se v tom bude pokračovat, bude to jen dobře. Už v tom, jaké sračky psal a zveřejňoval server Novinky dříve, a nyní, je velký rozdíl.A někdo musí ochránit veřejnost před zhovadilci, kteří se dobře živí psaním těch sraček, přičemž je jim jedno, co napíšou. Jsou nepostižitelní. A měli by být naopak postižitelní. Tak - buď píšu pravdu a seriozně informuji, nebo se na to vyseru, ale vydělávat si hyenizmem, na lidském neštěstí, mrtvolách a tragediích, potažmo šířit evidentní lži, je svinstvo. Je nejvyšší čas aby to skončilo, a aby společnost dostala čas se lidsky znormalizovat, dokud to ještě jde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravda!
   Kdo rozhoduje co je pravda? Ani tento komentář se nevyhnul slovu "sračky" i když mohl říci "lži nebo nesmysly".

   Vymazat
  2. 15:00 - největším zločinem českého komunizmu zdaleka nebyly jen tisíce zahubených nekomunistů – ale obehnání země ostnatým drátem - vysokonapěťovým dobytčím ohradníkem a totální znevolnění milionů otupělých poddaných, kteří ztratili schopnost k samostatnému, mravnému a nezávislému myšlení, chování, a tím i k životu. A dosud ji nenabyli; (viz internetové diskuze). Řešení viz na konci příspěvku.
   Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“. Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Teď rafinovaně a štvavě svádí všechno svinstvo střídavě na ekology, restituenty, cizince, pokrokáře, eurofily, finančníky, katolíky, (ne už na tajné spoluhráče z KSČM, jakož ani na elitou StB předem vypěstované tržní a podnikatelské oligarchy) a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy. Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

   Vymazat
  3. 17:09 - Pravda je že typický Čech má odulou vepřovou hlavu, jevěčně nasraný, furt něco kritizuje a ještě volí extremisty.

   Nadšení, že jsme tak špatní, nám ještě pozvedla americká společnosti Gallup. Podle jejího výzkumu, kterého se zúčastnily tisíce lidí po celém světě, byli Češi označeni za druhý nejvíce negativní národ na světě. Ale neradujme se předčasně. Na prvním místě totiž skončilo Řecko – a tak je to jako v tom vtipu: ty jseš tak blbej, že bys i v soutěži o největšího blbce skončil jako druhej. Podle článku na www.expats.cz jsou Češi neustále negativně naladěni a nadávají, hlavně sami na sebe. Čechy totiž mají ze všech národů světa nejméně rádi Češi sami. Skoro polovina z nás podle průzkumu agentury STEM nevěří svým spoluobčanům a 70% mladých lidí by raději žilo v cizině než ve své vlasti. Nedivíme se tomu: ono je mnohem těžší něco budovat, než bořit. A nejlepší je prostě srabsky zdrhnout, než si uklidit vlastní svinčík v hlavě i v bytě.

   Češi šetří, jsou nevkusně oblečení a české ženy jsou nejvíce dávavé – což není velká pochvala. Jsme líní, závistiví a rovnostářští Tvrdí to třeba Angličané, kteří mají zkušenosti s českými au-pair. Například uživatel Aaron na serveru yahoo popisuje vřelou povahu a ochotu českých dívek při osobním kontaktu... a zároveň pak pomluvy, lenost a vypočítavost, jen co se k nim otočí zády. Poznáváte se?

   Zdroj: http://g.cz/budvar-proc-nas-cechy-ve-svete-nema-nikdo-rad/

   Vymazat
  4. 18:55 - To řikám dávno! Však až teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, žlučovitých, i zemanovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. Ano, protože to nejde. "Lež" i "nesmysl" jsou něčím určeny, a lze okolo nich argumentovat. Ale celá řada - zejména pak diskuzí - jsou naprosté sračky. Argumentovat nelze ničím, ostatně ti, kteří se takto denně zabavují, o to ani nestojí. Dříve lidé luštili křížovky, čímž se zabavovali, četli si Dikobraz, nebo hráli po večerech Dámu či Člověče nezlob se. Ale současná aktivita důchodců a lidí, kteří nepracují, je s naprostou převahou jen internet, čtení publicistických manipulací ( abych nenapsal sraček), a k tomu potom blafat diskuzní sračky - úplně a pořád stejné. O tom, co je pravda, nikdo rozhodovat nemusí, to je hloupé a naivní podsouvání něčeho, co míněno nebylo. Ale psát jakoby vážně, a zveřejňovat hovadiny o uřezaných hlavách, ministrech sežraných psy, a utopených batolatech je prostě hnus. Nejde o pravdu - jde o mantinely, které se tomuhle darebáctví, které rozděluje lidi takto uměle implantovanými emocemi a nenávistí, musejí nastavit. Jako voláme po hranicích pro migranty, tak jsou nutné mantinely pro podvody, lichvu, ale i pro pseudoinformační mediální hnus.

   Vymazat
  7. A jak tak čtu, do diskuzí se dostalo sprosté a celý národ urážející hovado, a protože má fůru prostoru pro své sprosté žvásty, napsalo to hned tři sprosté a urážející příspěvky za sebou. Takže jestli nastoupí nějaký úřad na kontrolu všech veřejných internetových žvástů, budeme mít jistotu, že nás žádná sprostá hovada na diskuzích urážet nebudou. A vzhledem k tomu, všemu uvedenému hnusu, a sprostým nadávkám a urážkám, k nimž podobná psychopatická hovada zneužívají právě internetovou publicistiku, už bylo na čase toto redukovat a zastavit. Nastavit sprostému póvlu mantinely - nejvyšší čas!

   Vymazat
  8. 19:07 - A já ho znám! Jedná se o mluvčího jistého
   zakomplexovanýho, mstivýho, žvanivýho a frustrovanýho synka opuštěné samoživitelky, ne zcela nepodobajícího se ožralýmu panchartoj Gottwaldovi, opuštěnýho svým synem a obdařenýho doma dvěma pussys, drženýho za koule Putinem, likvidujícího svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, která si ho vynesla na hrad, jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea ho bude vyhazovat stejná nepoučitelná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky. Řikaj mu Ovčuráček .. nebo tak ňák! Už o něm byly napsány i divadelní hry! V Čechystánu není nic nemořný!:))

   Vymazat
  9. oprava: nemožný ...

   Vymazat
  10. No - už aby ty čistky nastaly! Potom ty svoje úchylný prasečiny psát nebudeš ty prase anonyme 19.35. Hnusnej zfetovanej parchante! Co si to vůbec dovoluješ lézt mezi slušné lidi do slušných diskuzí se svýma perverzníma prasárnama? Onanuj u něčeho jiného smradlavej skunku.

   Vymazat
  11. Nektery lidi si holt na tu demokracii zasednou a nedaj bez ni ani ranu. Demo sem a demo tam ...
   President Lincoln byl udesnej demokrat neco jako byl Dolf , Deutschland uber alles...
   Dolf se jiz od mladi zamiloval /ach,ta laska nebeska/ do Antikomunismu. A vsechno co potreboval poskytla demokracie !!
   Straslive nasledky pozdeji. Holocost a atd. se svadi na nej ale hlavni vinik byl Antikomunismus.
   Po 1945 za dva roky uz Antikomunismus vladl bezpecne v USA. Zadnej historik to nepovi a strach mu nedovoli.
   Neco jako Golem mezi demokraty , byl ten LINCOLN a je jim az dodnes.
   Zamiloval se do cernochu. Nejaky americani se nechteli taky zamilovat do cernochu. A tak demokracie poskytla vsechny prostredky na masakry 800 tisic a znicena zeme...
   Ach ta laska nebeska , demokraticka....
   President Bush , se zamiloval ,az zase nekdy jindy...

   Vymazat
  12. 20:12 - ty smažky feťácký co tak sugestivně popisuješ bych bejt tebou moc neurážel, páč aniž si to rudej chcípáku uvědomuješ, urážíš tu jediný voliče který vám brzo zbydou! Je fakt že s nima tu "čistku" asi neuděláte:)))

   Vymazat
 3. Obamův kostlivec, Kostlivců tam bude jistě dost. Nejkostlivější kostlivec z hlediska Evropy, mezinárodního trestního práva a lidskosti je sestřelené letadlo nad Ukrajinou. Prospělo by to Rusku, neprospělo mainstreamu, politickým jelitám Západu celkově a někteří(ré) by mazali do báně. Stejně tak Sýrie, Jemen, Irák, DAEŠ .... těch kostlivců u laureáta Nobelovy ceny hanby je habakuk.

  OdpovědětVymazat
 4. Ano, zakázat internet vůbec a ponechat jen pro účely
  armády a policie, jak to bylo původně v USA myšleno
  a vyvinuto. Možná bude zakázáno i nesprávně myslet.
  Už nám vidí i do hlavy, co bude dál.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Typický názor člověka, závislého na čtení internetové publicistiky a na psaní diskuzí. Má šílený strach, že by přišel o svojí denní porci publicistického hnusu, perverzí, tragedií, nehod, násilí - prostě toho, co je v současné době nejvíce v kurzu u podobných individuí. Tato si odvykla všem účelným aktivitám, a zcela neúčelně se babrají jen v diskuzích, a názorech, a denně si ničí mozkové závity těmito sračkami. Už jsou z nich nemocní psychopati. Snesli by klidně ploty na hranicích, ale hlavně že jim bude ponechán internet na tupé a pologramotné bláboly. Internet jen pro účely armády a policie je jeden extrém, a to, k čemu je dnes zneužíván, k rozeštvávání lidí, k šíření extrémizmu a nenávisti, jinak neúčelnými aktivitami, je druhý extrém. A jestli "dál" bude internet používán jen ke smysluplné a zdůvodnitelné činnosti, bude jen dobře. O vaše myšlení anonyme 15.30 - nemám strach. A co by asi tak kdo viděl ve vaší hlavě? Vždyť tam není nic.

   Vymazat
  2. Milý 19:15 - o vás si myslím, že jste nejen omezený protože nerozumíte humoru, ale i zaslepený, protože klapky na očích vám brání být demokratem. Ať si píše kdo chce co chce na internetu nebo na zeď. Lidé stejně po čase poznají, kdo lže, manipuluje, cenzuruje a potlačuje pravdu, a odliší jej od toho, kdo pravdu hledá a občas i nachází!! Ať žije svobodný internet bez péče ministerstev vnitra a ministrů-právních rychlokvašek z plzeňských práv a bývalých zelinářů! Paní Romancovová bude mít hodně práce, aby tu svoji funkci obhájila a nestala se jen další směšnou figurečkou v českém mediálním chlívku. Její manžel se už vypracoval na dalšího televizního óbrblba.

   Vymazat
  3. Ptám se tě, 19:47, budeš ještě dál zvracet, nebo už konečně přestaneš s těmi bláboly? Taurus

   Vymazat
  4. 19:15 - si děláš kozy? Demokraciea tu? Ono totiž základem pokrytecké parazitické politiky je nemravné a nemyslící husitsko-bolševické chlastoslovanské stádo voličských býložravců a jalových žlučovitých diskutérů, kolem něhož krouží vlčí smečky partají a šakalí smečky politologů. Volení anonymním a nikomu neodpovědným voličským stádem, chvíli poměrně, chvíli většinově, vedoucí hovado stáda dokonce manifestačně přímo. Neadresné referendum nezodpovědných a nikým nevolených jurodivých anonymů je podvod a zločin. Pokud by referendum bylo adresné (jakož i celý volební systém), pak by případná ztráta brexitem způsobená britské státní pokladně byla naúčtována právě vítězným voličům, a to každému alikvotně. Pokud by to neuhradil, tak už by si nezavolil. A ti zbývající by si zatraceně dávali pozor, než někomu zase naletí. V mafiánském postkomunistickém Česku není a ani nemůže být ani jediná autentická, tradiční a civilizovaná politická strana - jen Potěmkinova vesnice Klauzemanovy prognosťácké, kremlofilské vylhané "standardní" demokracie, složené ze sulcovitých nesoudržných tlup levorukých žvanilů, parazitů a zlatokopů s těmi nejpřízemnějšími motivy, "stran" a straniček vzniklých na troskách KSČ a její pobočky Národní Fronty, z jejich bývalých členů nebo jejich potomků, případně založených kágébáckými prognosťáckými agenty nebo šimpanzovitými estébáckými tržními oligarchy, podbízejícími se voličské proletářské lůze pronásledováním třídně nepřátelských živnostníků a konkurenčních oligarchů na bázi státně-monopolistického kapitalizmu s následnou instalací oligarchického komunizmu. Z bývalých soudruhů politruků se vyrojilo hejno šarlatánských "politologů", "analytiků", "filosofů" a "mediálních odborníků" (kteří by se normální prací nikdy neuživili). Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. ODS i ČSSD nepřežijí své podvodné, šarlatánské a falešné "zakladatele" a nebude to žádná škoda.

   Vymazat
  5. No - ty už jsi jasnej 20.01. Ožral ses krabičákem? Ty skončíš někde mezi prasatama, který tě budou považovat za kámoše, až na to, že jsi větší prase než jsou ta čtyřnohá. Blbý, vožralý, ubohý, duševně zmrzačený prase. Tak takový už prostor na internetu nedostanou, a jestli je někdo, kdo to všem zkazil, jsou to právě tahle prasata. Jsi vyučenej z diskuzí novinek - kde jsi psal svoje prasečiny mnohem dřív, než začal server NR.Ale i Novinky vám ty prasárny zatrhly, vždycky tě tam smazali, a pak vám dovolí jen pár vět a jen dva příspěvky. Proto prasata jako jsi ty, lezou na NR se svýma perverzníma hovadinama a kazí diskuze. A právě kvůli takovým prasákům bude celý internet podroben kontrolám.

   Vymazat
  6. Takhle ňák rudochu, bude probíhat naše setkání! Já na voze - ty za vozem:))) Chycht! - http://meltonpriorinstitut.org/bilder/blogs/2014/Nov/8/entry_335/09.jpg

   Vymazat
  7. To bylo pro toho z 19:52!

   A teď ty smrade z 20:19 - už zase máš ten svůj záchat rudej kriple škubavej? A začínáš nadávat do lejnolahvárniků těm, kteří pijou pravej nefalšovanej francouzskej pětihvězdičovej koňáček (někdy i s věnováním francouzského prezidenta) a oslavovat lejnolahvárníky ze Sibíře který nerozeznaj ani vlastní samohonku od pěny do koupele, hňupe! Vo můj plat se neboj! Kam já se chodím v teplákách vychcat, tam tebe vůbec nevpustěj, rudonosej holoprdelníku:)))

   Vymazat
  8. oprava: záchvat

   Vymazat
  9. Anonymní15. ledna 2017 21:56

   To bylo pro toho z 19:52!

   A teď ty smrade z 20:19 - už zase máš ten svůj záchat rudej kriple škubavej? A začínáš nadávat do lejnolahvárniků těm, kteří pijou pravej nefalšovanej francouzskej pětihvězdičovej koňáček (někdy i s věnováním francouzského prezidenta) a oslavovat lejnolahvárníky ze Sibíře který nerozeznaj ani vlastní samohonku od pěny do koupele, hňupe! Vo můj plat se neboj! Kam já se chodím v teplákách vychcat, tam tebe vůbec nevpustěj, rudonosej holoprdelníku:)))
   mmmmmmmm
   Podívej se ty vágusáku, ty chlastáš maximálně hnusnýho krabičáka. Koňak jsi v životě viděljen za výlohou. A nebo když jsi ukradl láhev někde v supermarketu.
   Já tě totiž znám. V jihlavě v "Cityparku jsem ti zaplatil oběd, protože jsi si sedl naproti mně slintal jsi jak bernardýn.
   Víš, ono je úplně idiotské, sociální dávky prochlastat a potom chodit dojídat zbytky po hospodách, jako to děláš ty.
   A kolaborný, které dostáváš, prohraješ v automatech. Takový blb jsi.
   A co takhle pracovat???
   Trb.

   Vymazat
  10. 22:12 - A teď mazej práskat, jihlavská socko, ať máš na párek v rohliku:)))

   P. S.: V Jihlavě jsem nikdy nebyl a ani po tom nijak netoužím! Pocházel ale odtama jeden taky udavač, jistý svobodník Milan Fiala, co dělal výkoňáka u nás na hláskách v Planý u Mariánek! Já kvůli tomu hajzlovi tehdy na buzerplace před všemi obvinil z práskání rotnýho který po něm přebíral funkci. Až po 20-ti letech jsem zjistil pravdu. Trapas! Nebyla ta svině tvůj fotr, náhodou?

   Vymazat
  11. 22:07 - Od rudýho komoušskýho xindla bych nevzal ani pětihvězdičkový koňak s pravým kaviárem! Páč by mohly obsahovat rusáckou pěnu do koupele a ta jak známo je jedovatá, jako ostatně vše co z tý hnusný země pochází ... a navíc pít alkohol - to si nemůžu dovolit, páč bych ztratil pevnost ruky a přesnost oka! Až vás - a dlouho to nepotrvá, budem střílet jak vzteklý komoušský psiska, budu obé potřebovat! Takže si mě asi pleteš se svým zdegenerovaným rudoprdelnickým fotrem:)

   Vymazat
  12. ... a udavačským! Fialo:)

   Vymazat
 5. Je to lidsky napsáno. Já taky mám raději sprostého zedníka, než úlisného ekonoma, co nechce proplatit fakturu, protože jeho podnik ještě nedostal peníze.
  Ovšem pochybuji, že vzdělání všechno napraví. Polovina vysokého školství je postaveno na potřebě sloužit režimu a ne zemi, mluvím hlavně o té humanitní části vysokých škol. Pak můžete pravdu a lásku skloňovat ve všech pádech, Fenič ji bude ohýbat ku prospěchu zase jen oné poloviny vzdělanců.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fenič Fero byl od prvního ročníku FAMU mezi spolužáky obávanou figurou. Báli jsme se před ním otevřeně mluvit. Točil toltiž extrémně pronormalizační agitky, lezl komoušům do zádele jak moh', byl členem hned tří mafií - buzerantské, sionistické a pak i té normalizačně-komunistické. Po plyšáku se té jedné zbavil. Hádejte které? :-D) FAMák

   Vymazat
  2. 19:52 - proč se stydíš podepsat, Cibulko?

   Vymazat
  3. 19:54 - hehéé - další nadržená neúspěšná křivohubá vepřová tlamá se ozvalá! Prasečí držky a křivé huby čecháčkostánu - spojte se !!! Třeba na slučovacím sjezdu. Záludný prognosťácký oligarchický neobolševizmus upevňuje své pozice díky husitobolševizmem zdegenerované doubravovské voličské lůze a slizkým agentům KGB a StB a jejich novinářským poskokům! Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vy Putinovi agenti (včetně filipa, zemana, klause, olezlého davida, vyvadila, petránka a imigranta pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi se poznáte podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné p-dele. Kdy už konečně začnete prchat do ráje SSSR, co ?
   Chlastoslovanské barbarské Rusácko, s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních azbuckých čechomužiků, frankomužiků a balkánomužiků, musí být i s pomocí Číny zlikvidováno (demontováno) v zájmu světové civilizace. Stejně jako Islámský stát, který rovněž přebírá štafetu bolševizmu. A stejně jako dříve francouzské druhé císařství, osmanská říše a německá třetí říše či japonské císařství. Čínský chanát přijde na řadu později.

   Vymazat
  4. Jak je možné, žes ještě nechcípl ty svině sprostá 20.03? jak to, že ti ještě nikdo nerozkopal okovanýma botama tvoji odpornou sprostou držku?

   Vymazat
  5. 20:21 - chcípne leda ten tvůj putlfýrer, ty užgrundanej chlastoslovanskej zdegenerovanej čechomužiku, kterýho by se i syfilis leknul!:)) Tenhle kremelskej skřet co si tě drží na gumičce jako svý pimprle - chycht! - http://content.foto.mail.ru/list/carverxxi/_blogs/i-2269.jpg

   Vymazat
  6. 20:51 - ty negramotnej užgrundanej chlastoslovanskej zdegenerovanej čechomužiku vysranej z komoušský smradlavý lejnolíhně, budeš zabagrován pod zem zaživa, aby dřív než ten tvůj rachitickej trup krapet obohatil půdu ji tvý zlodějský čpáry v předsmrtných křečích ještě i řádně prohnětly. Takto zúrodněná zem dá žírný chléb králikům ze kterých budeme šít límce a vložky do rukavic pro naše vojáky dobývajících Rusákostán:)

   Vymazat
  7. Aha! On už tu ten dědek komoušskej prašivej zas není - chycht!:)))

   Vymazat
  8. oprava: ... krapet obohatí ...

   Vymazat
 6. Asi to v USA s tím internetem přešpráchli, on teď jede i proti nim, což je běžné u všech vynálezů, asi by to nejraději zrušili.

  OdpovědětVymazat
 7. 20.03 I vy jedem katolíku... Faráři... Restituente...

  OdpovědětVymazat
 8. Rad bych poznamenal ze kazda valka je proti lidem , ze z demokracie prisli treba Hitler , Trumna atd...

  OdpovědětVymazat