Reklama

pondělí 30. ledna 2017

Putin řekl, že Rusko je silnější „než kterýkoliv potenciální agresor“. Znamená to, že Rusko není a nebude agresorem, ale počítá s tím, že se bude bránit – agresorovi.

30.1. 2017   Eurasia 24
Napsal/přeložil: Geo
Vladimír Putin při svém každoročním hodnocení práce ruského ministerstva obrany nedávno řekl něco, co v západních médiích rezonovalo jako „Putinova slova domácímu publiku“. Ve skutečnosti dal ruský prezident najevo, že jeho země je spolehlivým garantem budování multipolárního světa.I sebevětší odpůrce Vladimira Vladimiroviče už musel za uplynulé roky zjistit, že Putin nemluví naprázdno. Jeho slova vždy nesou hluboký význam, jasný nebo skrytý, a jejich platnost se dříve či později prokáže. Nikdy nejsou pronášena jen tak, pro uspokojení samotného řečníka nebo jeho publika. Putin není divadelník.

Stejně tak když nedávno mluvil k lidem z ruského ministerstva obrany, neměl důvod říkat jim něco jiného, než o čem je přesvědčen.

Řekl doslova: „S přihlédnutím k velmi mnoha faktorům, zahrnující nejen ty vojenské, ale i naši historii, geografii, vnitřní stav ruské společnosti, mohu s jistotou říct, že jsme dnes silnější, než kterýkoliv potenciální agresor. Kterýkoliv.“

Z jaké pozice hodlá Rusko přistupovat k budování a udržení nového uspořádání světa, je naprosto jasné. Stejně tak je jasné, kdo je oním potenciálním agresorem. Není to americký prezident, ale jeho vnitřní oponenti, kteří mají existenční zájem na pokračování v díle Trumpových předchůdců. Celá americká zahraniční a „bezpečnostní“ politika se zkrátka nezmění ze dne na den.

Každý soudný člověk si ovšem musí položit otázku, jak Putin ke svému přesvědčení dospěl, když – přísně technicky vzato – je na první pohled řada výhod na americké straně.

Pomineme-li odstrašující strategické jaderné zbraně, o kterých nemá smysl se bavit, protože následky jejich použití jsou každému jasné, Američané Rusy převyšují v počtech většiny druhů operačně nasaditelných konvenčních zbraní. Podíl moderní bojové techniky v ozbrojených silách USA je také vyšší než v případě Ruska. Američtí vojáci mají spoustu bojových zkušeností z řady válek, a co je důležité, z mnoha typů válek.

Námořnictvo Spojených států disponuje jako jediné na světě impozantní údernou silou deseti letadlových lodí s kompletními operačními svazy, nemluvě o stejném počtu výsadkových plavidel – nosičů vrtulníků a útočných letounů. Rusko má k dispozici jeden jediný stárnoucí těžký letadlový křižník (a ani v daleké budoucnosti nebude mít více než čtyři letadlové nosiče, protože existence Ruska není, na rozdíl od existence USA, založena na expanzivitě).

Kapitolou samou o sobě je skvělý systém výcviku ve všech složkách amerických ozbrojených sil.

A srovnávat zde obranné rozpočty obou zemí, to snad není potřeba.

Tak jak to tedy je?

1) Putin řekl, že Rusko je silnější „než kterýkoliv potenciální agresor“. Znamená to, že Rusko není a nebude agresorem, ale počítá s tím, že se bude bránit – agresorovi. „Kterýkoliv agresor“ není s to vojensky garantovaně porazit Rusko na jeho území a toto území udržet. Není to množné, stejně jako se to nestalo v minulosti (historický faktor) a neleze to už z podstaty rozlohy a polohy území Ruské federace (geografický faktor). Přes všechny těžkosti se Rusové historicky naučili bránit obrovský prostor jejich země před napadením ze země, v moře i ze vzduchu.

Putin tedy hovořil o síle, kterou jsou Spojené státy schopny uplatit v případné agresi vůči Rusku. Měl naprostou pravdu. A nejde jen o ruské území, jak vidíme v Sýrii.

2)K údajně jasné kvalitativní a početní převaze USA. Argument „vždyť jen moderních tanků M1 Abrams mají Američané skoro devět tisíc, zatímco Rusové mají svých T-90 v aktivní službě ani ne pět set“ může shořet jak papír, když pozorně sledujeme, co se na tomto poli v poslední době děje.

Jeden příklad za všechny: Rusové se potichu chystají znovu zprovoznit a zmodernizovat zakonzervované plynoturbínové tanky T-80BV, kterých mají ve skladech až tři tisíce (!) kusů. Války v Sýrii a na Ukrajině taktéž ukazují, že je třeba i nadále počítat s tanky T-72, kterých je v Rusku přes osm tisíc (ve službě necelé dva tisíce) a u kterých je možné dostatečně efektivně zvýšit účinnost palby, úroveň ochrany i mobility tak, aby se staly moderními a účinnými zbraněmi v současných válkách.

S přihlédnutím k počtům, prováděným i plánovaným modernizacím brzy zjistíme, že ona americká „jasná kvantitativní i kvalitativní převaha“ vůbec není tak jasná, jak na první pohled vypadá. A to se pořád bavíme jen o tancích a nikoliv třeba o dělostřeleckých prostředcích.

Ani ruská flotila bojových letadel už zdaleka není takovou „troskou“, jakou byla před patnácti lety. Vezměme si pouze nově vyrobené taktické bojové letouny. Vůbec to nejsou zanedbatelné počty, jak by rád poznamenal každý kritik ruské armády operující s tvrzením, že „Rusové sice umí vyvinout a vyrobit dobré zbraně, ale nemají na to, aby si je koupili“.

Tak tedy – ruské letectvo za minulých patnáct let dostalo 58 nových letounů Su-35S, 103 Su-34, 79 Su-30SM, 20 Su-30M2, 12 Su-27SM3, 44 MiG-29SMT a 10 MiG-29UB, 24 MiG-29KR/KUBR (jeden havaroval). To je 350 letadel. Málo? A dodávky nekončí, nemluvě o postupné modernizaci všech starších letadel, která zůstávají v aktivní službě, včetně typu MiG-31BM, jenž objektivně nemá ve světě rovného.

Rychlým tempem Rusové posilují schopnosti všech druhů vojsk, kdy například výsadková vojska prochází zásadní kvalitativní změnou stejně jako protivzdušná obrana.

A i ruské námořnictvo, kde modernizace naráží na řadu problémů, těží z dob existence Sovětského svazu a ze skutečnosti, kterou si západní mediální kritici příliš neuvědomují – totiž z koncepce ničení protivníkových lodí nadzvukovými protilodními střelami. I starší ruská plavidla jsou vybavena těmito zbraněmi, proti kterým je účinná obrana velmi komplikovanou záležitostí. Z říše sci-fi už není jejich přezbrojení střelami hyperzvukovými, jmenovitě 3M22 Zirkon. Samostatnou kapitolou je tradičně silná ponorková flotila, doplňovaná o nové jednotky tříd Borej či Jaseň.

Obrovský posun Rusko vykonalo v oblasti přesně naváděných podzvukových střel s plochou dráhou letu, jak jsme ostatně mohli vidět na záběrech těchto zbraní odpalovaných na cíle v Sýrii z hladinových plavidel, z ponorek i ze strategických bombardérů.

A tak bychom mohli pokračovat.

3) Efektivita. V USA se neustále mluví o „cost efficiency“, tedy efektivitě vynaložených nákladů, kdy typickým výsledkem tohoto přístupu jsou JDAM soupravy pro navádění bomb s využitím GPS. Cena jediné soupravy přesahuje v přepočtu půl milionu korun, nehledě na cenu samotné munice. Rusové o efektivitě tolik nemluví (alespoň ne v médiích), zato konají.

Vyvinuli – například – navigační a střelecký komplex SVP-24. Instalace tohoto zařízení přemění starý frontový bombardér Su-24 s prehistorickou skladovou municí FAB-250 v bezmála stejně účinný prostředek, jako je stíhací bombardér F-15E Strike Eagle s pumami JDAM nebo SDB. A to za zlomek ceny, která se ještě v poměru výrazně snižuje s počtem uskutečněných misí. Tomu se říká cost efficiency.

Jestliže je ekonomický aspekt válčení přinejmenším stejně důležitý jako technický, není divu, že přicházejí indicie o tom, že Američané jsou „šokujícím způsobem znepokojeni“ ruskou efektivitou v Sýrii. Jenže udělat s tím cokoliv je pro Američany principiálně nemožné, protože zatímco oni potřebují vydělat, Rusové se potřebují ubránit. Tato teze je zdrojem všech příkladů pověstné ruské „pragmatičnosti“, „odolnosti“, „jednoduchosti“ a podobně. Netřeba dodávat, na čí straně by byla v tomto ohledu výhoda v hypotetickém konvenčním střetu mocností.

Syrská kampaň navíc odhaluje skutečnou úroveň výcviku personálu, kdy je až fascinující například připravenost osádek bojových helikoptér poskytujících přímou podporu syrským jednotkám v poli. Ruští „vrtulníkáři“ operují ve velmi malých výškách a jsou denně vystaveni intenzivní nepřátelské palbě z celé škály zbraní včetně velkorážových kulometů, protiletadlových kanonů a ručních řízených střel. Přesto jsou jejich ztráty naprosto minimální.
4)Stav společnosti. Tak dlouho kurátoři „západní civilizace“ polarizují společnosti v „demokratických“ zemích, až se tyto společnosti rozloží a nejsou ochotny k dostatečné loajalitě. Zjednodušeně řečeno půlka Spojených států bude dělat všechno pro to, aby nemusela umírat pro „Ameriku Donalda Trumpa“ a druhá půlka proto, aby nemusela umírat pro „Ameriku Hillary Clintonové“. A každá z těchto půlek bude navíc házet klacky pod nohy té druhé, aby se jí nedařilo. Což už ostatně vidíme.

A v Rusku? Pětaosmdesát procent Rusů stojí pevně za svým vůdcem.

Ale není to jen motivace daná autoritou lídra a loajalitou k němu. Obránci nikdy nemusí řešit otázku „proč vlastně bojuji v téhle válce?“ Jediná otázka, kterou řeší, je otázka přežití. Netřeba se odkazovat k tomu, čeho Rusové byli v historii schopni v zájmu svého přežití, a netřeba pochybovat o tom, že by toho byli schopni znovu.

5) Technologická „umírněnost“. Amerika se dostala do pasti „revolučních inovací“, neustále doslova chrlených Agenturou pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA). A tak zatímco nebesa celé řady států brázdí přehršel amerických průzkumných i útočných bezpilotních prostředků, tamní průmysl jakoby se zadýchal a neodkázal vyprodukovat nic jiného – bojeschopného.

Problematické jsou prakticky všechny současné velké programy, jako je bojový letoun páté generace F-35 Lightning II, konvertován V-22 Osprey či pobřežní bojové plavidlo LCS. Píárové „nahánění hrůzy“ z hypermoderního torpédoborce Zumwalt se změnilo doslova v komedii poté, co museli tuto loď potupně odtáhnout „zadřenou“ z Panamského průplavu. Ne, to opravdu není ruská propaganda.

A tak zatímco Spojené státy pohlcené svými robotickými titěrnostmi v uplynulých letech naprosto upozaďovaly například vývoj nových obrněných vozidel, Rusko se pustilo do vývoje rovnou několika obrněných platforem nové generace. Minimálně pokud jde o pásovou Armatu, předběhlo o jednu generaci celý Západ, jemuž bude trvat dlouhé roky, než vyvine, otestuje a zavede do sériové výroby srovnatelný stroj.

Současně Rusko neopakuje chyby Spojených států a nezříká se bojových letadel čtvrté generace. Program víceúčelového bojového letounu páté generace Suchoj T-50 sice jde kupředu, ale Rusové vědí, že zásadní, generační změna v této oblasti přináší obrovské množství rizik. Právě proto Rusko rozvíjí osvědčené Suchoje a Migy, počítá s jejich výrobou i do budoucna a službou po boku letadel páté generace. Je to přístup bezpečný, racionální a přitom dostatečně inovativní k tomu, aby země neztratila krok s posledním technologickým vývojem. Ostatně podobný přístup je uplatněn i při vývoji nového strategického bombardéru PAK DA, který bude sloužit společně s „bílými labutěmi“, jejichž výroba bude obnovena v modernizované podobě Tu-160M2.

Tolik pár příkladů za všechny.

To vše a další fakta a tendence hovoří ve prospěch Ruska a nikoliv agresora. Navzdory ekonomickým sankcím a i přes příznivý vývoj ve Spojených státech navíc Rusko nehodlá připustit své oslabení ani do budoucna. Putin to řekl jasně: „Současně bych chtěl obrátit vaši pozornost na to, že jestli si dovolíme byť jen na minutu vydechnout, dopustit třeba jen jedno významné selhání v modernizaci armády a námořnictva, situace se může velmi rychle změnit s přihlédnutím k rychlosti ve světě probíhajících událostí.“

Modernizace ruských ozbrojených sil ještě zdaleka není završena, ale už za jejich současného stavu nelze pochybovat o platnosti slov ruského prezidenta.

A pokud někdo pochybnosti přece jen má, nechť si uvědomí, co Rusko dokázalo za rok působení svého doslova nepatrného kontingentu v Sýrii. Vymazalo z povrchu země sílu o velikosti středně velké armády s 35 tisíci muži a 1500 kusy techniky. A v Aleppu porazilo agresora.


58 komentářů :

 1. Je docela úsměvné,jak se Rusové neustále sami mezi sebou přesvědčují, jak jsou silní - nejlepší, nešikovnější atd.
  A jak je celý svět proti nim spolčený a určitě jim chce ukradnout (dosaď si..cokoliv).
  A přitom posledních 70 let jim nezkřivil nikdo ani vlásek na hlavě, když byli na kolenou po 1991 - tak světe div se jim nikdo nic neukradl, i když k tomu byla velká možnost. Dokonce jim ani nesebrali právo veta v BR OSN !!

  Už toho nechte - je to směšné a smutné zároveň. Chvastouni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jste poněkud neinformovaný, agente, právě za Jelcina jim západ ukradl kde co

   Smazat
  2. 16:18 právě Ukrajina je krásným ilustrativním příkladem toho, jak západ nezkřivil Ukrajincům ani vlas za poslední tři roky :-)

   Smazat
  3. 16:20

   Co konkrétně západ v Rusku ukradl? Rusáci si to rozkradli sami mezi sebou. Vždyť v chudým Rusku žije přes 100 dolarových miliardářů.

   http://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime_country:Russia

   Smazat
  4. 16:18
   Zase tě lejnolahvárenská žumpa napálila,špatně jsi ty výplody jejich vychlastanejch pidimozků poslouchal pětihvězdičkový plasťáku!!!!

   Smazat
  5. 17:39
   Hezky bráníš ruského páníčka, Žeryku. Bude pamlsek!

   Smazat
  6. 16:44 Miliardáři v Rusku vznikli podle tebe navzdory vlivu Západu? Kde skončily v dalším kroku podniky našich privatizátorů? Slovák by ti řekl: "Neni si ty chorý?"

   Smazat
  7. 17:42
   Na tebe hodila čokovopice z Fuckingtownu fakáče,takže ti zbejvá jen Putna s Jandou....a tam je kokolády dost,přijdeš si na své!!!!:-)

   Smazat
  8. 16:37
   S tou Ukrajinou jsi se tedy skutečně trefil - ruští vojáci na Donbase, anektovaný Krym .. to je jasně vina západu. Zřejmě ti ruští vojáci jsou převlečení Američané - jinak si to nedovedu vysvětlit.

   Smazat
  9. USříše ZLA v Rusku nasadila Jelcina a odměnou si odnášeli kolik unesli. Putin to dodnes dává dohromady , ikdyž po USvrazích má hodně těžké podmínky pro jakoukoliv změnu ! Rusko dostali na kolena USpekelníci s vožralou Jelcinem , chudáku živený propagandou ZLA - tedy Západu ! Chudáku !

   Smazat
  10. pro 22:00
   zkuste trochu konkretizovat, co si za Jelcina ti USA-ci z Ruska odnesli. Jsem fakt zvědavý.
   A to přitom mohli udělat všechno, co chtěli. Třeba zrušit Rusku právo veta v BR OSN - a přesto to neudělali.
   A nebo mohli vyprovokovat nějaké vnitřní revoluce v Rusku a tím ho rozložit = nic takové se ani náznakem nestalo.
   O čem to tedy tady pořád kecáš ? A zkus trochu konkrétně - bez rétorických cvičení, na to nehraju.

   Smazat
  11. Prosim o vysvetleni , co je to divadelnik ??

   Smazat
  12. Pane 16:18, to si snad děláte srandu nebo jste úplně zaslepený havlistickou propagandou, kterou chrlí naše goebbelsovská média, jako např. ČT, TV Nova, ČRo. Rusko nebylo od konce 2 SV vojensky napadeno pouze díky tomu, že i v době největšího rozkladu bylo stále jadernou velmocí. Období po rozpadu SSSR v devadesátých letech, bylo dobou rabování zdrojů Ruska ve prospěch západních korporací, k čemuž byl využit kolaborant Jelcin (obdoba našeho Havla), který rozdával bohatství Ruska dnešním oligarchům. Jenže pak přišel "zloduch" Putin, který tento trend zvrátil. Nastal pokus o instalaci islámského státu v Rusku (tzv. Čečenské války) a zatažení Ruska do války s Gruzií, vyvolanou útokem gruzínské armády na civilní oblasti Jihoosetinské republiky. Naposledy ukrajinský puč a nasměrování jejího fašistického vedení proti Rusku. Když všechno selhalo, tak se nově snaží zlomit Rusko sankcemi a nízkou cenou ropy a plynu. Zjevně se jim to zase nepodařilo, protože nízká cena fosilních paliv uškodila více globalistům než Rusům, kteří dobře vědí, o co v této hře jde (dnes jdou ceny paliv nahoru a směnný kurs Rublu prudce stoupá). Budování vojenských základen na hranicích Ruska také o něčem vypovídá. Napsat, že Rusům nikdo nezkřivil vlásek na hlavě a všichni jej nechávají na pokoji, může jen idiot.

   Smazat
 2. Putin ale zcela nesprávně počítá pouze s vojenskou agresí. Ale, co když se dají do pohybu (směrem do Ruska) všechny ty milióny hladovejch krků ze sousedních států, dříve svazových republik? Zatím to je bratru kolem sedmi miliónů Ukrajinců, ale na startu jsou už i Bělorusové a dokonce občané Pobaltských bažin, kterým se v EU jaksi nedaří. A to nemluvím o desítkách miliónů migrantů z jižních států typu Turkmenistán, Kyrgízie atd. Na to nebude stačit ani ta Sibiř a jenom to vytočí všechny původní obyvatele, kterých zase není tolik, bratru 140 miliónů - aby ti příchozí nedosáhli parity, to by pak ani NATO už nebylo potřeba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím,že jste vystihl dost závažný problém,který může čekat Rusko a to pochopitelně beze zbraně.Vidím i jiný problém,když chce Trump zatočit s Čínou,kdyby se dala polovina Číňanů na pochod.

   Smazat
  2. Zajímavé, ty vymatlaný idiote, že se do tvýho slavnýho Ruska nehrnou ani ty ruské kukaččí menšiny, údajně hróóózně utlačované v pobaltských republikách a držej se tam jako klíšťata.

   Jo a minimální mzda v Rusku je 7500 rublů, průměrný důchod 12000, průměrná mzda 36.000. Vyděl 3 a máš to v korunách. Fakt lákavé. Tak si sbal uzlíček a mazej do toho svýho ráje. Pa.

   Smazat
  3. Já také mám rád sci-fi!!!

   Smazat
  4. 16:34 jak tady může tak hloupej agent někomu nadávat do vymatlaných idiotů, když tady tak směšně manipuluje se statistickými údaji, aniž by porovnal to, za co si Rusové nemusej na rozdíl od Čechů platit

   Smazat
  5. 16:40

   A za co si teda Rusové nemusej na rozdíl od Čechů platit? Konkrétně? Oni už tam teda přeci jen vybudovali ten komunismus?

   Smazat
  6. Konkrétně vypisovat co všechno nemusí platit by byl asi problém. Stačilo by si uvědomit co nám ten slavnej samet přinesl. Daně daně a zase daně. a když ne daně, tak poplatky poplatky a znovu poplatky.

   Smazat
  7. 16:34
   Zřejmě jsi u Jandy s Putnou poslouchal ty proti Ruský pindy pozadím.....žůžovko!!!;-))))

   Smazat
  8. My,co si ještě pamatujeme incident na Ussuri a někteří z nás se také dověděli jak to bylo ve skutečnosti,víme,že invaze nějakých běženců nemá šanci!!!! A to je Číňanů víc než černochů na celém světě a byli ozbrojeni!!!

   Smazat
  9. 16:34 Pepku, už si zase zahráváš s gůglem? Tobě nestačilo, jak z tebe Trump udělal svou inagurační řečí ze "znalce Ameriky" naprostého idiota?

   Smazat
  10. Ty desítky milionů hladových a navíc nenávistí ke všemu co se neklaní Alláhovi zahlcených krků se sunou do Evropy. Rusové si dokázali poradit s pokusy o takovou invazi, což slavná EU prohrává na celé čáře. T

   Smazat
  11. Tady řádí nějakej havloidpovaleč krvavým dolaren ceněný Sorossatanistou .....nebo jsi od Chovnýho z vnitra ??? Pornoherec , buzna , Velký Onan Jakub Janda s malým ????

   Smazat
  12. Pane 16:34, jste demagog a zjevně ovlivněný rusofobní propagandou. Průměrný plat v Rusku je skutečně kolem 36 000 rublů, avšak za 100 Kč je dnes 42 rublů, tudíž průměrný plat je kolem 15000 Kč. Je však důležité si uvědomit, že ceny v Rusku jsou výrazně nižší (potraviny) a v některých případech jsou to jen zlomky cen našich, jako např. náklady na bydlení, cena paliv (benzín cca 12 až 13 Kč), náklady na dopravu, telekomunikační služby atd. V Rusku v současně době pracuje nejméně pět milionu cizinců, podle některých je to mnohem víc, a to do toho nepočítám několik miliónu Ukrajinců, kteří do Ruska utekli v posledních třech letech před válkou a ukrajinských fašismem. Srovnejte to s údaji západních zemí, z kterých dnes lidé utíkají po milionech, ve strachu před muslimských morem. Abyste se však dozvěděl fakta, tak nesmíte sledovat naše ultraprolhaná mainstreamová média.

   Smazat
 3. Současná statistika není k podobným závěrům tak
  určena.Jak přiznávají třeba z ČSU,jejich závěry
  jsou částečně diktovány politickým nátlakem.Tak
  se hledají způsoby,jak nelhat a splnit zadání.
  Ten nejlepší způsob je průměrování.Nelže a přitom
  všechno zkreslí podle politické potřeby.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 4. Nové uspořádání světa je v tom, že zde budou dvě(!) imperiální kapitalistické mocnosti(později i třeba 3 nebo čtyři - komunisticko kapitalistická Čína...)na stejné úrovni. Nadvláda USA nad světem skončila. A to není jen vinou Trumpa, kdyby tam byl někdo jiný tak to bude stejně. Rusko si už nedá kroutit rukama. Co z toho pro nás ostatní vyplyne uvidíme. Nám zbývá jediné nelézt do pr.dele Američanům a nenadbíhat Rusům. Dělat svoji politiku, která pro nás bude z tohoto nového uspořádání užitečná. Mít radost z toho, jak ubližujeme Rusku, když je sankcionujeme tím, že tam přestanem dovážet zboží, které nám tu přebívá a teď nevíme co s tím(třeba mléko) je už trochu hloupé.Bohužel my dnes musíme být rádi, když od nás někdo něco bude chtít a ne si hrát na ranaře. Náš celkový obchod s Ruskem činí pouhá 4% jejich celkového obchodování se světem a my si to ještě sami snížíme.Na druhé straně, budeme li požádáni Američany, aby jsme jim někde ve světě vojensky vypomohli, berme to jako kšeft a naše náklady na ,,mírové mise" ať nám uhradí a něco z toho ještě máme navíc, tak jako oni.Jinak samozřejmě budu radši, když naše armáda bude sedět doma a střežit naši republiku. Vycházím pouze z reality. Až tady bude celoevropská(!) kolektivní bezpečnost, tak to bude o něčem jiném.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ten "kšeft"- tu vojenskou výpomoc američanům si představuješ jak? To vezmeš s bráchou a s vašima klukama ? Nebo koho tam pošleš? Já a moji kluci ti na to se rem. Q.

   Smazat
  2. pro 1700
   ale trochu to máte pomotané. My jsme si nezakázali vyvážet třeba mléko do Ruska, to Rusové nám nadělili protisankce.
   A export do Ruska je asi 3,5% z celkovéího vývozu a potraviny tvoří pouze desetinu z toho. Takže asi 0,4% z celkového exportu. Myslím, že z této katastrofy asi neumřeme.
   Sankce a celková negativní odezva ze světa Rusko trochu překvapila a nakonec jak je známo odpískali ten nesmyslný projekt Novoruska a zastavili se na východní Ukrajině.
   Takže sankce splnily svůj cíl, alespoň v této záležitosti.

   Smazat
  3. 17.51 Máme profesionální armádu, tak ať si na sebe vydělá a máme z ní taky nějaký užitek...Jsme přeci v kapitalismu. Urvi co můžeš!

   Smazat
  4. 22.23 Ono záleží na úhlu pohledu, kdo se kde zastavil, kdo raději zabrzdil, když vyvolal chaos na Ukrajině a teď je v tom nechal a více méně té druhé straně ji předložil. Vy to vidíte z jihu a já ze severu( nechci použít z východu a západu). 7 milionů Ukrajinců v Rusku. Ruský teror doma je jim málo, tak se k němu odstěhovali.

   Smazat
 5. Žvástáte hovadiny přečtěte si Fulforda,Morrise, zalehněte a dejte pokoj, nic neuděláte, na to jsou tu jiní , jak říkal náš Bůh,nadčlověk,vynikající to člověk, Havel "zaprdění čecháčci "

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:54
   Tak se k němu jdi přihodit do urny,budete se moc vykecávat o psaní slabomyslností!!!:-))))

   Smazat
 6. 16:34
  Podívej, Jando, stejný 3,14čus jako jsi ty už tady taky operoval, jistý Pepa Vyskoč IBM Oracle (Google). Taky tady blil ty jeho statistiky nadával do rudohnědých idiotů. Taky se chlubil, že dělá 200 kg v benči a 150 kg v deadliftu, ty komplexy, to víš. Jaký je tvůj problém, nevymatlaný neidiote, že tu tak bliješ? Nebo jde jen o přirozenou nenávist vůči Rusku, typickou pro nejmenovanou skupinu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele, tak nebuď posera a napiš to rovnou, že jsi nácek nenávidějící Židy, ty nejmenovaná skupino.

   Smazat
  2. 18:55
   Vidíš to, Jando, ty vymatlaný idiote, že jsem se nepletl, to jsi úplně mimo. A jedinej, kdo tady blije nenávist, jsi ty. Asi se na tebe budou muset mrknout ochránci z Hate Free -:)

   Smazat
 7. Putin před nedávnem seznámil Rusko i okolní svět s novou vojenskou doktrínou. V ní jasně deklaroval právo použití jaderných zbraní jako první i v případě konvenčního napadení, pokud by se tato válka nevyvíjela ve prospěch Ruska. Pokud nelžou, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by lhali, stačí jim udržovat konvenční armádu v síle dostačující na armády jednotlivých sousedů. Pokud by bylo napadeno USA, NATO, nebo Čínou, bude to konečná pro všechny. A bylo by jim fuk, že sami nebyli napadeni zbraněmi hromadného ničení.
  Tak že celý západ může dál decimovat své rozpočty nákupem tisíců tanků a letadel. Pokud s nimi vytáhnou na Rusko, budou jim stejně hovno platné.

  OdpovědětSmazat
 8. Není třeba se chlubit zbraněmi.
  Stačí poukázat na to, že drahé US rádoby nejmodernější zbraně dostávají na prdel na všech frontách.
  V Jemenu padají všechny druhy létajících strojů US výroby jako hrušky. "Neprůstřelné" Abramsy jsou taky jako řešeto, na co by tak Amíci mohli vsadit?:-D
  To, že s obrovskou přesilou dvakrát porazili pravidelnou , ale "slepou" armádu Saddáma Husajna, kterou měli jako na podnose v poušti, bohatě vyvážily porážky, kterých se jim od té doby dostalo od kozomrdů v celém Středním a Blízkém Východě.
  Letadlové lodě?:-D Drahé rakve pro spoustu námořníků.
  Rusko vždy umělo úplést z hovna bič.
  V článku je podstatná chyba, US jednotky nemají žádný skvělý výcvik. Bez logistiky jsou naprosto nepoužitelné. Neumí improvizovat, neumí si nic opravit. Blbí kozomrdi z Tálibanu jim už sebrali víc, než když tam vtrhli:-D
  Šašci, typický příklad je akce rádobysuperjednotky Seals 6:-D S přesilou 10-15 na 1, včetně žen, navíc v noci, ostudná akce, korunovaná rozbitím vlastního vrtulníku.
  Píár, neboli oblbovat, uměli Amíci vždycky, ovšem v dnešní době, kdy se média totálně odkopala, jim tu jejich neporazitelnost můžou fakt žrát jen Pepci Vyskočů a havloidi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak ta svá moudra utíkej povědět tvým páníčkům Rusáčkům, snaživý ratlíčku. Zvěstuj jim tu radostnou novinu, že se těch pár neschopných vojáků NATO s mizerným vybavením a výcvikem u svých hranic vůbec nemusí bát! Tak ať se zbytečně nevztekají.

   Smazat
  2. A kdo ti nakukal, že se jich bojí? T

   Smazat
  3. 21:47 kdyby se jich Rusové nebáli, tak by přece snad každý den v jejich státní televizi neběžel nějaký pořad o tom, jak je chtějí Američané a Západ napadnout, přepadnout a nejlépe asi i zadupat. A hned vzápětí řeknou, že milé babičky - musíte vydržet se svým mizerným důchodem, my přece musíme proti tomu strašlivému nepříteli stále brojit a zbrojit !! Takže pro vás nemáme prašulky.
   Takže nevím nevím - připadá mi skutečně, že Rusové se těch žabařů Američanů asi fakt bojí ...

   Smazat
  4. 21:47
   Kvičí furt jak píchlá prasata jak jsou prej ze všech stran obkličováni. A squadra místních užitečných idiotů kvičí jako na povel zároveň s nimi.

   Smazat
  5. Muzete mi poradit jak sledovat ruskou statni televizi?
   Ale Vy asi umite rusky,ze?

   Smazat
 9. Naše výzbroj - např. Pandury za 2 miliardy korun - poslouží zisku USSA zbrojařských koncernů.
  Jinak Polák Bartosiak geopolitolog: Rusko je slabé, slabší než Čina - pro Američany - proto změna kursu USSA - Pacifik. To není z polské hlavy ale z hlavy americké. Jinak všichni Poláci hloupí nejsou - např. Jablonowski, který horuje za vypuzení amerických žoldáků ze své země - do Polska zavítali american boys. Zajimavá diskrepance - hodnocení Putinovo a hodnocení Bartosiaka /což je vlastně americké hodnocení/ pokud se týče síly Ruska. Jinak pokud bude zbrojařská výroba ve statních rukou, stejně jako nejdůležitětší průmysl, což je třeba těžba ropy - Rusko bude silné, stejně jako byl předtím silný Sovětský Svaz. Nevím jak to mají v této oblasti. Filosofická myšlenka, souvislost s Marxem - kapitalismus - cyklický vývoj, války jsou součásti vývojového cyklu této společenské formace. Odpovězte si na otázku jestli před rokem 1989 bylo tolik válek a jestli bylo stejné nebezpečí té největší termonukleární války. Kapitalismus skončí v propadlišti dějin. Neříkám, že má přijit stejné zřízení jaké jsme tu měli před rokem 1989, ale toto zřízení - kapitalistické - je pro lidí nepřijatelné - pro odcizení - zájemce odkazují na knihy Ericha Fromma - např. Cesty z nemocné společnosti. Mimochodem hlupáky u nás se krmí tím jak nám roste produktivita, ekonomický zisk. K čemu nám asi bude, k čemu je ta filosofie, když v roce 2030 bude v důsledku IV. průmyslové revoluce 40-60 procent nezaměstnaných /prof. Staněk/, k čemu budou ty nekonečené plochy s uskladněnými výrobenými auty, na které nebude odbyt - to již se děje - možná jste to někteří viděli na videích v internetu. Jinak zbrojíme o sto šest. Zbrojí i Německo - nevím jestli jste to postřehli. Názor z youtube - dr. Jaskowski - též Pšonec /jak by někdo řekl/. V císařském Německu vznikla společnost inženýrů - ted se mi nechce hledat jak se jmenovala - ta vyrobila tolik patentů, že chytré lidí přecházela nad tím hlava - nevěrohodné - bezpilotní letadlo již prý bylo navrženo před druhou sv. válkou, stejně jako letadlo stealth. Všechny tyto patenty získali američtí predatoři - nápady uskutečnili až po 50 létech. První i druhá světová válka vypukly pro aspirace německých koncernů - Evropa pro ně byla přiliš malá. Hlupáci věří, že přičinou byl Sarajevský atentát a Adolf Hitler. Mimochodem řekne vám někdo v naši televizi, že tomu tak bylo? - to jest, že přičinou byla nespokojenost německých koncernů? Neřekne, naše televize totiž hlásá zájmy velkokapitalistických elitářů. A ještě jedna myšlenka na závěr - v tomto galimatiáši. Prý Sovétské Rusko padlo protože bylo okleštěno námořnictvem USSA. Dovoz po moři pokud jsem si to zapamatoval je 20-krát levnější než po souši. USSA nyní jsou pány užiny Malakka v jihovýchodní Azii, stejně jako byli pány této užiny i v době Sov. Svazu. Prý země které mají přistup k moři a které jsou mořskými mocnostmi jsou silnější než vnitrozemské státy - Great Britain 19. století a císařské Německo, proto Němci také prohrávají první světovou válku - usilovali o změnu této pozice a nepovedlo se to - stejně tak druhá světová válka. Čili to není o tom, že by Rusové nebyli expansionističtí, ale o tom, že podle toho Bartosiaka jsou tzv heartlandem - vnitrozemským státem, které bohužel nemá silné námořnictvo. Jinak samozřejmě fandím Rusku - již z principu - ve škole jsem hrával fotbal vždy za slabší manšaft. A prozatím fandím rovněž Čiňanům, kteří od "kulturního" západu v minulosti nic dobrého nezažili - viz dějiny Číny.
  Američané podle Jablonowského jsou vteklí psí - já si myslím totéž. Mrkněte se na film Tenkrát na Západě - to je o nátuře amerického kapitalismu - v jeho počátcích. Sakra trolové Vám takový film není schopný nic říct?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hned první věta je nesmysl. Pandury jsme koupili z Rakouska - a to ani není členem NATO. Takže o nějakém zisku pro USA zde nemůže být ani kousek pravdy.
   Dál nemá smysl číst.

   Smazat
  2. Pandury jsou výrobkem koncernu Steyr-Daimler-Puch (Rakousko),který patří americké společnosti GeneralDynamics

   Smazat
  3. 2230
   ano, stejně jako škoda auto patří vw a tak dále.
   Skutečnost je ale taková, že když si koupím škodovku, tak je to české auto. Když naše armáda koupí Pandury, tak je kupuje od Rakušanů.

   Smazat
  4. Pro 23:12. Jasně, ty ekonome, a když si dám k obědu v Tescu Boršč, tak zisk jde Putinovi. Cha

   Smazat
 10. 22:08 Ty seš magor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Magor jseš ty. Každý ví, že Pandur je rakouský výrobek, letadla Casa španělský, Gripeny švédské atd atd. Z USA tu ty magore není skoro nic.

   Naopak, našim zbrojařským firmám se daří významně exportovat. Jen za minulý rok za 20 miliard.

   http://ekonomika.idnes.cz/export-zbrani-a-vojenskeho-materialu-z-cr-byl-loni-rekordni-pq1-/ekonomika.aspx?c=A170130_145622_ekonomika_rts

   Smazat
 11. 22:47 Magore myslím si to na základě celé Tvé vypovědi od 22:O8.

  OdpovědětSmazat
 12. Pravdu má 22:30 vážení "znalci" nadnárodních korporací. Stačí se trochu rozhlédnout a nežvanit. Pandur II je víceúčelový kolový obrněný transportér od americko-rakouské firmy Steyr-Daimler-Puch, která je součástí General Dynamics - European Land Combat Systems. Pandur II existuje v konfiguracích 6x6 a 8x8, jež vycházejí ze shodné platformy. Všechny varianty, od dopravního prostředku pro pěchotu až po vozidlo palebné podpory, jsou obojživelné a přepravitelné leteckými prostředky používanými v silách Severoatlantické aliance. Učit se, učit se, učit se...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pandur je kompletně vyvinutý v Rakousku a vyrobený v Rakousku. Tudíž 9X% toho co ČR (a kdokoli jiný) zaplatila a zaplatí za Pandury se rozpustí v Rakousku. Ve které zemi sídlí vlastník firmy je zcela vedlejší. Tu "americkou" firmu mohou totiž vlastnit klidně akcionáři z Číny, Japonska, Německa,... odkudkoli.

   Vůbec nevíš kde je v dnešním světě sever. Takže se sám řiď svým "učit se, učit se...", hlupáku.

   Smazat
 13. 22:08: oprava - má tam být "vyjádření" místo "výpovědi". Jinak pro magora od 22:O8: magor seš z důvodu své povrchnosti. O tom, co je napsáno ve 22:O1 i kdyby první věta byla nepravdivá. rozhodně si nemyslím, že by to byla stupidita, tak jak jsi to osoudil "briliantně" Ty. O dlouhých příspěvcích zde obvykle neplatí to, co se říká běžně o lidech, kteří toho hodně namluví. Většinou je píši lidé, kteří mají snahu zde jiné komentatory o něčem přesvědčit. Příspěvky trollů jsou obvykle krátké. Obvykle citují jakési tabulky. Nejsi náhodou absolventem akonomické školy? Té dnešní? Skoro se chce věřit, že televizní věty o tom, jak roste naše ekonomie, jsou pro takové jak jsi Ty. Mimochodem v USSA též rostla ekonomie po první světové válce - do roku 1929. Já ale nemám o ekonomii ponětí. Svůj příspěvek jsem napsal z toho důvodu, abych se něco dozvěděl něco k tomu o čem v něm píši od jiných komentátorů. Jak se zdá, tak ale v podstatě na něj nikdo nezareaguje. Jinak asi uznáš to, že EU má zbrojit z toho důvodu, že USSA - potažmo jejich zbrojařské koncerny - chtěji někde prodat svůj šrot, který jim zabírá místo ve skladech. Já jsem o žádném zdejším komentatorovi nenapsal, že ho nemá cena číst, obzvláště pokud příspěvek byl delší, i když tam bylo plno věci, se kterými jsem nesouhlasil. Pokud zde někdo něco napíše potom reakce by měla být na myšlenky, které jsou napsané v tom příspěvku ale rozhodně ne tak, že by se napsalo, že "to nemá cenu číst".
  Jinak pokud víš co heartland, což myslím na 99 procent nevíš, blahopřeji Ti k rozhledu.

  OdpovědětSmazat
 14. Putin má pravdu. USA na Rusko vojensky nemají. A kdyby NATO se svým tankodromem a "cvičením" neprovokovalo směrem na východ, nemělo by Rusko ani důvod zbrojit. A na Němce se usnesení "velké trojky" z r.1945 o zákazu zbrojního průmyslu mělo aplikovat na věčné časy. A naopak Havel neměl dostat možnost svými nekompetentními názory ovlivňovat náš zbrojní průmysl. Rusko nemělo povolit odtržení některých svých satelitů, které mezitím zchudly a jsou teď korumpovatelné západními bankéři a Neokony. Přelomovými fatálními chybami byl vpád USA do Iráku a odtržení Kosova od Srbska. U nás se prodala Škodovka,obchod s elektřinou, plynem,vodou - trestuhodné!. V Africe to taky nevypadá růžově a USA spějí k občanské válce. Atd. a atd. Je to v prdeli a bude hůř, našinec už ani nemá kam emigrovat.
  Tak jsem vám to tady shrnul i výhledově a není už o čem diskutovat.

  OdpovědětSmazat
 15. Díky za Váš komentář. Nikdo se ale neodezve na téma - kolik je toho klíčového průmyslu, což je vždy zbrojařský průmysl a dále jsou to průmysly, které přinášejí nejvíce do statní kasy, tedy v podmínkách Ruska je to těžba ropy, plynu, dejme tomu zlata, uranu a nevím co ještě - kolik toho je ve statních rukou. Pokud vím tak v Rusku je dosti silna skupina neoliberalů presentována Medvěděvem, se kterou počítají Američane, že udělají statní převrat, když to budou potřebovat. Nevím, tedˇ by možna stačilo aby se oslabil vliv Putina, k čemu bude jen zapotřebí zrušení sankcí, aby Putina zbavili moci ve volbách - lidi jsou hloupí a dají se medii obalamutit - čehož je zářným případem naše republika. Na tato témata se nedozvím nic.
  Jinak v Polsku jsem se dozvěděl,že např. vytunelovali továrnu na traktory Ursus, ve které prý dělali traktory s nejlepšími motory na světě. Loděnice - nevím jestli jsou zcela zavřené - lodě již nestaví. Polská litosfera, tedy vrchní vrstva zemské kůry je prodana USSA za 1 procento státního podílu v zisku - to je také vrchol čeho ti neoliberální zloději byli schopni. Pokud mohu hodnotit mentální úroveň komentatorů v Polsku na youtube většinou bohužel jsou to nacionalističtí zaslepenci - i přes kvalitní dle mého názoru přednášky na youtube Jablonowski-eho. Toto doporučuji, pokud umíte dobře polsky a nenecháte se odradit mírným primitivismem zevního projevu. Ještě více doporučuji doktora Jaskowski-eho, který je doktorem mediciny a mluví o mnoha věcech, které se týkají každého - třeba o vyživě - nevím jestli víte, že o urovni imunity rozhoduje hladina vitaminu D. Oba muži mluvi samozřejmě o polských poměrech, zvláště ten první, nacionálně laděn. Jinak Polaci se od Čechů liší v tom, že oni se těch Američanů nezaleknou, tak jak se to stalo bohužel u nás - vlastně u nás většině lidi to je jedno.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.