Reklama

.

.

čtvrtek 19. ledna 2017

Západem zapomenuté Aleppo / Aleppo is Forgotten by the West

Anna Jaunger
19. 1. 2017
Až do nedávné doby mnoho západních politiků a představitelů některých členských států OSN přišlo s různými lživými obviněními k situaci ve východním Aleppu, které bylo dlouhou dobu pod kontrolou teroristů. Není žádným tajemstvím, že "radikální skupiny", které se skrývaly mezi civilisty, byly podporovány a financovány ze zahraničí. Bylo prokázáno,  na konci prosince 2016 byly syrskou armádou objeveny obrovské sklady zbraní a munice západní provenience. Kromě toho se Západ opakovaně snažil přesvědčit světové společenství, že teroristé v Aleppu jsou příslušníci takzvané "umírněné" opozice.


Je třeba zmínit, že ještě předtím, než Aleppo bylo osvobozeno od teroristů, západní masmédia pravidelně přinášela nepravdivé informace o tom, že syrská vláda a její spojenci bránili dodávkám humanitární pomoci do Aleppa. Například americké ministerstvo zahraničí se opakovaně snažilo přesvědčit mezinárodní společenství, že syrský prezident Bašár Asad záměrně brání dodávkám humanitární pomoci pro obyvatele Aleppa a OSN vytrvale požadovala bezpečnostní záruky od syrské armády a jejích spojenců. V reakci na to, syrská vláda vyhlásila v Aleppu několik humanitárních příměří , která byla následně  zmařena radikály. Nicméně, i přes veškerou snahu oficiálního Damašku navázat kontakt s mezinárodními organizacemi, humanitární pomoc nebyla během příměří dodána až do 12. prosince, kdy velení syrské armády oznámilo úplné osvobození východního Aleppa.

Dnes se město vrací k mírovému životu, ale jen Rusko, Mezinárodní výbor Červeného kříže a syrský Červený půlměsíc poskytují skutečnou pomoc obyvatelům. To se zdá být velmi podivné zejména proto, že v současné době je situace ve východní části Aleppa je relativně klidná a bezpečná, a technici úspěšně odminovávají domy a ulice města.

Západ ani neuvažuje o rekonstrukci města, které utrpělo bojovými akcemi militantů, kteří neustále ostřelovali rezidenční čtvrti a terorizovali místní obyvatelstvo. Jako kdyby Západ v čele se Spojenými státy najednou zapomněl, že hájil zájmy radikálů, nikoliv civilistů.

Tak proč Západ a velké mezinárodní organizace, jako jsou UNICEF a Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti, které se předtím "snažily" dodávat humanitární pomoc do obleženého Aleppa, náhle po osvobození Aleppa ztratily veškerý svůj zájem?

Bylo jasné, že reakce Západu odráží jeho nečekané globální selhání informační kampaňe proti syrské vládě. Pouze tímto způsobem lze vysvětlit jeho nepravdivé prohlášení v médiích a neochotu skutečně se podílet na zlepšení humanitární situace v Sýrii.

Aleppo is Forgotten by the West
Until recently lots of western politicians and representatives of some UN member-states have brought into play different allegations and lie concerning the situation in eastern Aleppo, which had been controlled by the terrorists for a long time.

It's no secret that the radical groups who daily kept at bay civilians of the city, are financed and received support from abroad. It was proven by the Syrian army at the end of December 2016 when it disclosed huge dumps with ammunition and Western-made weapons. In addition, the West has repeatedly tried to convince the world community that the terrorists in Aleppo are militants of so-called "moderate" opposition.

It should be mentioned that even before Aleppo was liberated from the terrorists, Western mass media regularly gave false information about the fact that the Syrian government and its allies prevented the delivery of humanitarian aid to Aleppo. For example, the US State Department has repeatedly tried to persuade the international community that the Syrian President Bashar Assad is deliberately hinders the delivery of humanitarian aid to the inhabitants of Aleppo, and the UN relentlessly demanded security guarantees from the Syrian army and its allies. In response to this, the Syrian government has initiated several humanitarian pauses in Aleppo, which subsequently were thwarted by radicals. However, despite all the efforts of the official Damascus to establish contact with international organizations, humanitarian aid has not been delivered during breaks or after December 12 when the command of the Syrian army announced the full release of eastern Aleppo.

Today the city is returning to a peaceful life, but only Russia, the International Committee of the Red Cross and the Syrian Red Crescent Society provide real help to the residents. It seems very strange, especially considering that currently the situation in eastern Aleppo is relatively calm and safe, and engineers are successfully demining of houses and streets of the city.

West does not even think about rebuilding the city, which has suffered from the hands of the militants, who were constantly shelling residential neighborhoods and terrorizing the local population. As if the West led by the United States suddenly forgot that they defended the interests of the radicals, not of the civilians.

So why the West and such large international organizations such as UNICEF, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, which previously "tried" to deliver humanitarian aid to the besieged Aleppo, the city does suddenly lose all their interest after the liberation of Aleppo?

It became clear that the West's reaction reflects its unexpected failure of global, but poorly thought information campaign against the Syrian government. Only in this way its false statements in the media and the reluctance to actually participate in the improvement of the humanitarian situation in Syria can be explained.

7 komentářů :

 1. Rakušanka, která to má v hlavičce srovnaný... víc takových

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, u nich i u nás!!!
   O SÝrii, Aleppu nám strašlivě LHALI, stejně jako o Jugoslavii, Srbech a Albáncích.
   NENECHME SE JIŽ NIKDY TAKTO MANIPULOVAT!!!!!

   Vymazat
 2. Bohužel, jehla v kupce sena. V.J.Horák

  OdpovědětVymazat
 3. Ale kdepak, že by Západ zapomněl! A na své ostudné porážky již nezapomíná ani náhodou!
  To jen předstírá nezájem. A mstí se, jak jen může.
  Třeba i jen podporou nenadálých útoků syrských džihádistů na tamní místa, která jsou špatně bráněna. Nebo dezinformační kampaní o úspěších Asadovy armády či úsilím o udržování nenávisti jedněch proti druhým a podvracení.
  I tomu Rusku již dal vědět, že jeho porážka v Aleppu není zapomenuta. A "poděkoval" mu stovkou mil. US$ na tzv. podporu "svobodných médií" v Rusku či ještě neotřeleji, nehodou TU154 s Alexandrovci. Ta rozhodně nebyla náhodnou! Stejně jako ani ta nad Ukrajinou, přede dvěma lety.
  I tento rok asi bude hodně živo ...

  OdpovědětVymazat
 4. Cela situacia a nalady obyvatelstva su jednoznacne ! Kym NATO a EU,na Strednom Vychode nenavidene,Ruska Federacia je tam vitana.Ti obcania aj Syrii vedia a vidia,kto pomaha.Este aj tie Biele prilby je podvod na proamericku propagandu,v Syrii je vsetko jasne,tam uz Zapad body neziska,preto stratili zaujem o dianie v Aleppe.Je to cisty holyud v podani zapadu !

  OdpovědětVymazat
 5. Příměří nylo využíváno k zásobování teroristů.
  Teď tam žádní nejsou tak není potřeba konvojů
  s humanitárními zásilkami.Proč my musíme být
  vždy na té špatné straně?
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 6. Až do roku 2012 jsem se o dění ve světě téměř nezajímal. Ani jsem nevěděl, jak se vlastně rozpadl SSSR. Postupně jsem ztrácel iluze o americké politice, ale pokládal jsem ji spíše za nešikovnou, než cynicky prokalkulovanou. Nechápal jsem, že šíření chaosu ve světě pod ušlechtilými hesly není omyl, ale cílený způsob nadvlády.

  Od té doby jsem věnoval víc času, než si může člověk běžně dovolit, abych to pochopil.
  Došel jsem k překvapivému závěru, že nejserióznější a nejvelkorysejší politiku posledních dvou až tří dekád dělá Rusko. Třeba se to změní, až se tam změní politická garnitura, ale je to buď vlastnost Putina, nebo ruského národa. Začal jsem si současného Ruska vážit, i když vím, že je to země divoká a žije se tam těžko.

  U ostatních států to není už tak. Všechny se starají výlučně o své zájmy, přičemž Západ velmi sobecky až bezohledně.
  Největší zklamání jsem pocítil ze Západu, zvláště z EU, která, jako by se rozhodla spáchat sebevraždu.

  Také jsem se utvrdil v názoru, že demokracie je v podstatě oligarchie, a zamlženo je to pouze komedií v mediální masáži.

  Samostatnou kapitolou jsou USA, které si vytvořily velmi silný a fungující systém k vyssávání celého světa. Ony se tím už ani netají, a záminku demokratizace a lidských práv už používají jen ze setrvačnosti.
  Celý svět je protkán sítí, neziskových organizací a zaangažovaných politiků, kteří jim jdou na ruku a prosazují názory, které jsou v rozporu se zdravým rozumem i cítěním obyvatelstva. Zdá se být jistým, že jsou napojeny na americká vyslanectví.
  Americký lid je neuvěřitelně důsledně podváděn a zneužíván médii, které jsou ovládnuty až na totalitární úroveň. Kdyby USA neměly nejsilnější armádu na světě a nebyly ochotny ji kdykoliv použít, byla by to švanda. Toto je však tragedie.

  Všechno, co vytýkají Rusku, dělají sami neskonale větší měrou, podle přísloví: Zloděj křičí chyťte zloděje.

  Jedinou nadějí proti světové totalitě jsou ruské a čínské jaderné zbraně. Současně však možnost konfrontace těchto gigantů nemůže nechat nikoho v klidu.

  Vedle amerického mocenského centra je ještě nejméně jedno centrum, které jako by také sídlilo v USA, ale jeho zájem není totožný. Možná se neomezuje výlučně na využívání USA, a využívá příležitostně i jiné světové síly. Jeho hlas občas jakoby vychází z OSN, ale jeho cíle mi nejsou srozumitelné.
  PB

  OdpovědětVymazat