Reklama

neděle 26. února 2017

Budoucnost světa patří Východu a ne Západu

Michail Děljagin
26. 02. 2017  SvobodnajaPressa,  překlad a komentář Radim Lhoták 
Čína a Rusko si rozdělují sféry vlivu Pax Americana. Zůstaneme my Češi v roli sluhů těch, kdo z nás bohatnou, o nás se nestarají a přitom jim zvoní hrana?
Čína se stala hlavním fenoménem na konci dvacátého století a zůstává hlavním fenoménem i na počátku století jednadvacátého. Čínská ekonomika vzrostla za dobu po provedení reforem téměř 40 krát! Dala světu ohromující příklad efektivní a rychlé modernizace jako živý návod, jak se to má dělat, a nastavila neméně živé zrcadlo všem, komu se nedaří.

Po zničení naší vlasti Západem (tento proces je s největší péčí studován při přípravě čínského vyššího a středního vedení) jsme si zvykli žít v Pax Americana, ale už před několika lety bylo v mnoha různých zemích těžké zbavit se pocitu, že Pax Americana se velmi tiše a bez jakýchkoliv skandálů a konfliktů mění ve svět Velké Číny.

Pokud máte něco, co potřebujete prodat, stačí proniknout na čínský trh. Pokud chcete něco vyrobit, stačí to zadat Číně. Pokud potřebujete udělat něco v určité zemi, stačí domluvit se s místními Číňany.

V mnoha částech Evropy (například v belgické a francouzské provincii) neradi mluví anglicky a moji známí Číňané si zvykli dotazovat se na místní pamětihodnosti majitelů čínských restaurací.

Před několika lety můj přítel koupil byt v Černé Hoře v domě postaveném třemi Číňany: z Londýna, z Moskvy a z Hongkongu.

Koneckonců, od roku 1996 jakékoli vážné diskuze o americko-ruských vztazích v sobě zahrnují Čínu.

Čína překonala USA velikostí své ekonomiky (vypočtené podle parity kupní síly) a postupuje stále dál trvale rostoucí komplexností (a tudíž i ziskovostí) osvojených technologií.

To vše ale jen tak nespadlo z nebe a není to způsobeno pouze pracovitostí čínského národa: jde především o výsledek státní politiky a státního řízení.

Čínský státní aparát navozuje šokující dojem vysoce kompetentními, energickými a odpovědnými úředníky. Velmi dobře znají problematiku nejen ve své sféře odpovědnosti, ale i souvisejících oblastí: někdy máte pocit, že pracovník na odpovědné pozici na nic nezapomene a nic nesplete, i když ho probudíte uprostřed noci. Přestože rádi referují o svých úspěších, vůdčí síly navádějí čínské úředníky na vyhledávání a nápravu příčin neúspěchů (i když se samozřejmě nebudou o nich šířit před cizinci). Zpravidla jsou skromní, i když působí obzvláště úctyhodným dojmem, a iniciativní.

To je zvlášť důležité zejména v naší době, kdy nové technologie doslova mění vše, včetně toho, co se nám vždy zdálo pevně ukotvené. Dnešní život připomíná podnikání 90. let tím, že každé ráno musíte začít s prověrkou, zda se něco zásadního nezměnilo, počínaje gravitační konstantou.

Vidíme, jak technologie mění samu podstatu člověka, někdy k nepoznání. Vidíme, jak peníze ztrácejí hodnotu a předávají svoji společenskou roli technologiím, z nichž vyrůstá sociální inženýrství umožňující nastolit totální kontrolu nad lidmi bez nejmenšího dopadu na jejich pocit osobní svobody.

Vidíme, jak se globální trhy, podobně jako prakontinent Gondwana, rozdělují na makroregiony. A při tomto rozpadu lidstva před námi stojí úkol vytvořit nový, vlastní osobitý svět, svět pro sebe: to je naše společné dílo.

Velice těžké, velice složité, velice nebezpečné.

Ale pokud ho budeme opomíjet, jako před čtvrt stoletím (éra Gorbačova a Jelcina v Rusku – pozn. překl.), pokud pod heslem tolerance a politické korektnosti vše necháme na outsourcingu, potom budeme opět žít v cizím světě, který byl vytvořen našimi nepřáteli bez nás, nikoliv pro nás, ale proti nám. Ale co je hlavní, přežít v tomto světě pro nás už nebude možné.

Přitom možnosti, jak přizpůsobit celý svět našim potřebám, tady jsou.

Jako člověk, který od roku 1995, s výjimkou loňského roku, pobýval v Číně několikrát do roka, mohu říci, že rozdíly našich kultur přinášejí nejen bariéry, jimiž krutě trpíme, a dost často zcela nečekaně, ale také velké příležitosti. Ve skutečnosti se vzájemně doplňujeme. Ještě v předminulém roce američtí analytici s úžasem konstatovali, že naše strategická aliance je symbiotická, přičemž nikoliv na základě záměru vlád či stavu ekonomiky, ale především z povahy kultur. Každý z nás umí nejlépe to, co druhý postrádá: Číňané geniálně produkují běžné spotřební výrobky, v tom jsou vysoce komplexní, a Rusové dokážou vytvořit něco principiálně nového. To je mnohem důležitější základ naší spolupráce, než výměna surovin pro výrobu, a také určitý klíč k naší společné budoucnosti.

Podobně jako rozdíl elektrického potenciálu vytváří elektrický proud, rozdíl kulturního potenciálu dává vzniknout možnosti spolupráce a společného rozvoje, vzájemného obohacení.

A přitom se obě země nacházejí prakticky ve stejné situaci: Pro globální spekulanty využívající USA jako svoji organizační strukturu a mocenskou základnu je likvidace Číny a Ruska ideologický, ne-li náboženský, kategorický imperativ. Ve vztahu k Číně se jen neprojevují tak otevřeně, s takovou nenávistí a cynismem, jako v případě Ruska, a to ze strachu, jelikož Čína je silnější a neváhá se postavit na obranu svých národních zájmů. Ovšem v potřebě odříznout čínskou ekonomiku od amerického trhu panuje shoda mezi všemi skupinami amerických elit. Rozdíl mezi Obamou a Trumpem spočívá pouze v tom, že první chtěl držet „linii řezu“ podél čínských hranic a druhý se spokojil s jejím přesunutím na hranice USA. Ale v obou případech jde o tvrdý úder současné čínské ekonomice a oba případy sledují stejný záměr.

Nicméně před obrazem stále vážnějších hrozeb a krachu nedostatečně odůvodněných nadějí nesmíme zapomínat, že v síle kulturních, technologických a ekonomických aspektů obou národů spočívá nejen naše společná budoucnost, ale budoucnost celého světa. Katastrofální úroveň řízení, kádrů a vzdělání na Západě, jaká už byla vícekrát zmíněna a v jejímž důsledku tak krutě trpíme, a neochota či neschopnost Západu vzdorovat síle globálního terorismu a barbarství jen potvrzují tuto skutečnost. (Za politického úřadování protektorátních demoličních čet našeho parlamentu brzy dospěje ke stejnému úpadku školství, vědy a řízení i Česká republika – pozn. překl.)

Musíme se postarat o tento svět, jenž patří nám a který musíme přestavět podle sebe, umně a přínosně.

Ekonomická zóna Hedvábné stezky nepředstavuje pouze obchodní či logistický koncept, ale koncept hluboké a radikální transformace celé Eurasie za pomoci čínského kapitálu a částečně i čínských rukou. AEHU (Eurasijská hospodářská unie) je ústřední součástí nové Hedvábné stezky nikoliv pouze z geografických důvodů (i když objektivně tvoří její územní jádro), ale především proto, že Rusko, jak měli možnost poznat naši přátelé i nepřátelé, vládne uměním strategické vize a využitelností kolosálních přírodních zdrojů.

Kromě toho právě Rusko střeží a dále rozvíjí (a to i vně státních a velkých komerčních struktur) technologie budoucnosti, pro něž se vžil název „utajené“, přičemž ne tak z historických, jako z kulturních příčin. Vytvořeny z velké části v útrobách sovětského vojensko-průmyslového komplexu mají paradoxně základ ve spojení poznatků z různých oblastí vědy a techniky a lze je snadno realizovat. V dnešním světě jsou zablokovány byrokracií a především monopoly, které se objektivně orientují na zvyšování a ne na úsporu nákladů, ale po kolapsu světa vlivem globální deprese a prudkém poklesu trhů budou jedinou příležitostí, jak zachránit technologickou civilizaci v podobě, jak ji známe. Čína si to velmi dobře uvědomuje, a proto se ve většině výzkumu soustředí na podobné vývojové úkoly; lze předpokládat, že s jejich obsahem bude mít možnost se seznámit i ruský stát.

My všichni si rádi stěžujeme na těžký život, ale v celé historii lidstva neměla žádná generace ani stín našich stávajících možností. Musíme se naučit je vidět a používat, inteligentně, efektivně a komplexně.

Pokud se na ně zaměříme z různých úhlů pohledu, my Rusové společně s čínskými partnery, dostaneme stereoskopické trojrozměrné vidění, kterému nemůže nic uniknout. Podle slov Mao Ce-tunga, kterého si pamatují a respektují i lidé v naší zemi, „je lepší jít po dvou, než po jedné, nebo na půl nohy.“ Jdeme do neznáma, jdeme společně a ze všech sil měníme chaos na harmonii, komfort a pořádek.

Michail Děljagin


- - -

43 komentářů :

 1. Tohle vše dává naději, otázka je zda i pro nás, ale nikde jsem v článku nečetla ani zmínku o znečišťování životního prostředí, přelidněnosti planety a chudobě.Všechny tyto tři vlivy jsou časovanou bombou a měly by být také s velkou vážností zařazeny do projektu. Rozhodně nejsem pro to, aby se přelidněnost řešila válkami, uměle vyvolanými nemocemi, či krácením věku různými jedy v potravinách. V moderní době jsou i mnohem humánnější způsoby, lepší je když se reguluje přímo porodnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde není či nefunguje sociální stát, tam je velké množství dětí jedinou zárukou zaopatřeného stáří rodičů. Druhým extrémem, který prožíváme v dnešním Česku, je nemožnost velké části populace zakládat rodiny a mít děti z důvodů snížení osobní životní úrovně mladého manželského páru a zničení pracovní kariéry mladých žen při opakovaných těhotenstvích a starosti o malé děti. Leo

   Smazat
  2. Je to z principu velice jednoduché, ale v praktickém životě naopak velmi zašmodrchané. Stačí stabilizovat počet obyvatel na zemi a stanovit pro ně životní úroveň, která je možná s aktuálními zdroji a naplánovat tak hlavní parametry spotřeby a výroby. O vše další se lidé postarají sami již bez strukturním způsobem. Volný čas a zdroje se mohou věnovat na vzdělanost a seberozvoj, kulturu a hledaní dalších zdrojů a po jejich prozkoumání a zavedení se to naplánuje znovu s novými možnostmi.

   Co to mu braní je myšlení lidí. Například naprosto zbytečná a škodlivá soutěživost. Problém je, že to nejde hned, protože nový způsob myšlení je třeba se naučit a to hlavně nová generace, protože stávající je zotročena a nemá prostředky a čas na opravu chybného myšlení nahraného zákulisním vedením a navíc příliš zakořeněné programy jsou obtížně opravitelné v mnoha případech i neopravitelné. A tady se dostáváme se jádru (je potřeba odhalit pravou tvář ďábla), každá mladá nová generace je otrávena nefungujícími idejemi, které staví proti sobě různé skupiny a staví proti sobě předcházející generaci (příklad programů nahraných zákulisním vedením: dobroseři Sluníčkáři, neznabozi Marxisti, ničeho se neštítící Liberálové, ničitelé přírody Zelení...). Tak si zákulisní parazitické vedení udržuje svoje postavení, protože může působit v místech, kde se nahrávají nové ideje nové generaci a šikovně odvádí pozornost od tohoto kořene problémů do konfliktů již zavedených chybných programů.

   Příklad: zdaleka ne všechno bylo špatné na předcházejícím uspořádání společnosti (socialistickém) a zdaleka ne všechno je dobré na současném uspořádání (kapitalistickém) a přesto se společnost postavila na ideji, že původně bylo vše špatně a teď je to všechno lepší, což praxe nepotvrzuje a lidé se dostávají do konfliktu.

   Příklad:
   Kdyby byl z tohoto světa vyhnán ďábel, tak se vytvoří nová idea, která bude vyhovovat všem a umožní nové generaci navázat na předchozí.

   Poznámka:
   Vyhrála jedna idea (socialistická prohrála), ale konflikty místo, aby začali mizet tak prudce narůstají. Varšavská smlouva není potřeba prima - ale když jsem cinkal klíči předpokládal jsem, že zmizí i NATO, byl jsem tenkrát mladý a naivní.

   Poznámka 2:
   Ve skutečnosti vyhrála socialistická idea (člověk člověku bratrem), ale elity prodali za babku východ západu a prodloužili život v křeči neudržitelné idei (člověku člověku vlkem). Důvodem je davo-elitářské uspořádání společnosti, protože mezi elitou se vždy najdou lidé, kteří prodají ostatní za svůj osobní prospěch. Řešení je to obrátit. Ne že lidé a nádory slouží zvrhlým choutkám elit, ale že elity budou sloužit národu. To znamená, že nikdo nebude moci být elitou trvale (něco si nakrade a má vystaráno na věky), ale moc elit bude spojena pouze s vykonávanou funkcí, ale ne s penězi. Peníze nesmí znamenat moc, jejich funkce bude pouze evidenční, ale nebude si moci rozhodnutí o životě společnosti někdo zaplatit. Toho se docílí tím, že základních potřeb bude pro všechny dost a každý bude moci projevovat svobodně svoji tvořivost pak si již za peníze nebude moci koupit kdokoliv něco cenného. (tvořivost a osobnostní rozvoj byl v socialismu potlačen - zákulisní vedení to provedlo prostřednictvím demagogie komunistické strany, jejíž špičky byli obsazené jejich lidmi - lidem tak zcela záměrně znechutili socialismus)

   Smazat
  3. 10:27 výborný rozbor, opravdu.

   Smazat
  4. Ano, životní prostředí nebylo zmíněno, protože není prioritou dnešního Ruska a už vůbec ne Číny. Řeší se nové geopolitické dělení světa. Přitom např. budoucí migrace - skutečná a vynucená neobyvatelností rozsáhlých částí světadílů by měla být noční můrou už dnes. Globální predátoři se rvou o kořist, probíhá přeskupení mocenských center a "zelená" agenda je zneužívána tak leda k jiné formě tunelování státních rozpočtů (viz naši solární lumpárnu). Války, zničená a zamořená území, klimatické změny, zanikající ekosystémy, přibývání neobyvatelných oblastí a vynucená migrace zrovna Rusko a Čínu zatím nějak extra netrápí. Západní spotřebitelé netuší, za jakých otrockých podmínek vzniká ten levný čínský produkt, jaké dopady má industrializace na čínský venkov - ten jejich ekonomický boom není a nebude zadarmo. Nová "hedvábná cesta" a strategie win-win namísto hry s nulovým součtem je fajn, ale dokud bohatší oblasti Země neopustí bezuzdý konzum a nepochopí nadřazenost potřeby přežití druhu nad okamžitým prospěchem a užitím si, tak jsme jen dalším neúspěšným druhem s tím, že po našem sebezničení bude z této planety další Mars.

   Smazat
  5. Pro 15:40 vtip je v tom, že nadměrný konzum protlačují korporace, pokud jim bude odebrána moc a vrátí se státům, pak se lidé o to prostředí postarají. Příklad Ukrajina, kde se již prodali půdu korporacím, myslíte, že by to místní dovolili, kdyby mohli o tom rozhodovat. Životní prostředí není problém sám o sobě, je to problém správného uspořádání společnosti s přiměřenou spotřebou, není potřeba se přejídat od rána do večera a být všichni tlustý. V životě jsou zajímavější věci, ale je potřeba mít čas.

   A hlavně po dostavení korporací se nebude moci s prostředím kupčit:

   Dělá se to takhle: najde se lokalita, kde je vzácný druh, pak tam zahraniční investor jako investuje (tváří se že neví o vzácné lokalitě). Stát pod záminkou ohrožené lokality projekt stornuje, ale podle mezinárodních smluv musí zahraničnímu investorovi zaplatit škody a penále a to je výsledku tolik, že to vydrancuje celou zemi včetně prostředí, ale je to rozprostřené, takže není vidět, že škoda je mnohonásobně vyšší něž cena vzácné lokality. Nebo u nás sluneční baroni zhyzdí a poškodí přírodu a ještě se jim musí za tu elektřinu tučně zaplatit, což vyžaduje další zdroje (další drancování přírody). Takže máme tady zvrhlé zbohatlíky, zločince (zničte je, když je potkáte a jestli můžete), kteří předstírají ochranu přírody a ve skutečnosti ji ničí.

   Smazat
 2. Díky za tento článek. Shrnuje obraz dneška, po zmiňovaných renegátech Gorbačovovi a Jelcinovi v SSSR a RF.
  Také ukazuje lepší budoucnost na konci dnešního tunelu.

  OdpovědětSmazat
 3. Demokratický západ ani netuší, jak Rusku pomohl tím, že na Rusko uvalil sankce. Pro vedení Ruska je to dar boží. Jak dlouho se Putin snažil přimět průmysl a zemědělství, aby byl soběstačnější, aby všechno nedovážel. Celá dlouhá léta se mu to nedařilo. A ejhle jak mu západ pomohl. Zemědělské odvětví roste v Rusku takovým tempem, že Rusko je ve vývozu obilovin dnes na špičce světového obchodu. ti kteří byli v Rusku jenom žasnou jaký je rozdíl co říkají naše média o Rusku a jaká je skutečnost. Vždyť přeci Rusko pod sankcemi mylo již dávno padnout jak říkali všichni politologové z Univerzity Karlovy, všichni politici a všichni na západě. A výsledek? Reitingová agentura v USA vyhodnotila, že ekonomika Ruska jde nahoru a přidělila mu o dva stupně vyšší koeficient. Mezitím, co Rusko jede nahoru, my jsme ztratili odbyt pro naše výrobky a ztratili jsem pracovní místa a to už nikdy nedoženem. Západ si myslel, že Rusko sankcemi položí a pak ho obsadí a bude ždímat. Výsledek, je že se to nepovedlo proto západ připravuje válečné napadení Ruska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A opět se přepočítal.Rusko nezautočí první, ale určitě se bude opět smát naposled.
   Lada

   Smazat
  2. 9:29
   Takový bláboly zase. Vytáhni si hlavu z prdele, demente.
   Rusko
   2014....růst HDP 0%
   2015....pokles HDP -4%
   2016....pokles HDP -1%

   Poslední data, 3. čtvrtletí 2016, poles HDP o -0.4%
   Tak to je ten tvůj ekonomický zázrak, demente.

   Smazat
  3. Anonyme 10:16 spíše blábolíte vy. Ekonomiku nelze takhle jednoduše zhodnotit pomocí tří čísel. To by bylo na dlouho. Snad se ale shodneme na tom, že Ruská ekonomika se ozdravuje a vlhké přání velké části západních elit (hojně promítané medii), že se Rusko začne ekonomicky rozpadat se nekoná. Svým způsobem to lze považovat za zázrak (za zrakem - nebylo dopředu vidět), pokud byli přijímány informace pouze z medií, které prezentovali Rusko těsně před kolapsem. A odpusťte si urážky nebo se s Vámi nikdo bavit nebude.

   Smazat
  4. 10:43

   Jedině ta čísla jsou doložitelná, prokazatelná, jednoznačná fakta. Právě to co předvádíte vy jsou jen vlhké sny, založené na ničem, jen na vašich přáních. Jestli pokles ekonomiky o půl procenta považujete za ozdravování tak potěš koště.

   Rusko prodělalo od roku 1998 po bankrotu až do roku 2008 10 letý bouřlivý rozvoj založený ale jen na raketovém růstu cen ropy a plynu. Od roku 2008 poté co ceny surovin poklesly už celých 9 let nejmírněji řečeno, přešlapují na místě. jediné co se rozvíjí je armáda.

   Taková jsou fakta. Nelíbí se vám? Váš problém.

   Smazat
  5. Fakta jsou správně, ale vaše vychování je mizerné. Ani bych se nedivil redakci, že by vás mazala, jen byste ťuk do klávesnice. Proč pořád nadáváte? Tím se je řadíte ke spodině a vaše čísla pak nemají žádný argumentační význam, protože jejich zdrojem je nevdělaný sprosťák.

   Smazat
  6. Ubožáku(10:16), jako obvykle jsi svou neskutečnou sprostotou nezklamal, neumí arguzmentovat trochu slušně, Podle tvého naturelu říkám : Táhni už do prdele!V.J.Horák

   Smazat
  7. Omlouvám se za překlepy, ale učím se ve svém stařeckém věku psát deseti. V.J.Horák

   Smazat
  8. Horáku táhni.Tvoje dementní prdel tady zaclání.Neděj ostudu jménu ,,Horák,,

   Smazat
  9. 15:13
   Ty havlovone,v palici pořád hovno,ale keců jak vopive chcanek!!!!
   To máš po mejdanu na škole ussacký agresor ambasy?!!!!!

   Smazat
  10. Pro 10:56, fakta se mi velmi líbí a nemám s nimi problém, pouze naše interpretace se liší. USA je odpisováno jako hegemon a Rusko jde nahoru. Po masivním útoku ze západu už je skoro na nule, půl procenta je bezvýznamné. Ekonomika je stabilní i vůči velkým otřesům a to je dobře pro nás všechny. A HDP je velmi hrubý povrchní argument, který o možnostech ekonomiky zas tak moc nevypovídá. No budiž i tak zkusíme z toho něco dovodit:
   2016 -4%
   2017 0%
   2018 +4%
   Pokud se týká ropy, tak to právě Rusko lámalo těžební rekordy a nejvíce se zasloužilo o její snížení, pak se tam Saudové jeli dohodnout. Nyní již není největší příjem Ruska z Ropy, teď už nevím která komodita ji předčila, kdo víte doplňte. Moc se mi líbí celosvětová situace, největší svině jsou odepisovány. Ale ke spravedlivější společnosti je ještě dlouhá cesta.

   Smazat
  11. Ja by som to prirovnal k tomu, že ich naučili chytať ryby resp. ich nepriamo donútili sa to naučiť.

   Smazat
  12. Kdyby zavedli Cinskej system v USA tak pres 90% clenu vlady , uradu a bilionaru/milionaru skonci na popravisti za korupci..
   Pravda lecos by se zlepsilo bezpochyby...

   Smazat
 4. Debilní rusáku, Čína si vás do 20 let rozebere na kousky. Ne vojensky, ale ekonomicky. Krom armády, ropy a plynu nemáte vůbec nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč "debilní rusáku", Jando? Tvoje rozumové úvahy skutečně potvrzují to, že jsi hloupý a nenávistný degenerát, který má vážný zdravotní problém.

   Smazat
  2. 10:54
   Raději mi prozraď, demente, co může Rusko nabídnout Číně mimo ropy, plynu a území.

   Smazat
  3. Může nabídnout krytá záda, milý hlupče.

   Smazat
  4. 10:54
   Tak mi řekni ty ussackej vohone,proč jsou zlatý rezervy z Fort Knoxu v prdeli a dolary se tisknou na toaletní papír!!!!

   Smazat
  5. USA dluží Rusku a Číně nesplatitelný balík! Problém je v nelegitimnosti současnýho režimu v Rusku a Číně! - http://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2015/02/pred-sto-lety-rusko-cina-vytvorily-fed-2.html

   Smazat
  6. Co mají, krom písku a ropy SAE (arabské státy)? Ale ještě toto bych rád zmínil. Celý ten obdivovaný Západ již od středověku žije z rabování zbytku světa. Podívejte se, jak vypadá skoro celá Afrika, Jižní Amerika i převážná část jihu Asie. Kdo se postavil na odpor, byl doslova vyhuben. Násilné drancování vylepšili zavedením tzv. "rezervní měny" Za úpis k nesplatitelnému zadlužení dostanete "měnu" za kterou si pak ve světě můžete nakoupit čeho je vám třeba, nejlépe zbraně. "To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou" ! Q.

   Smazat
 5. 10:16
  Mám dojem, že se zde opět po dlouhé odmlce vynořil známý Jožin z bažin alias Pepa IBM iPhone Oracle, s jeho statistickými čísly a nadávkami. Pepi, na ta tvoje čísla vytažená odkudkoliv ti každý háže kakanec. Nebuď trapný, Jožine, ten zvýšení ratingu Ruska nepopřeš. Pozdravuj kamaráda Jandu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 6. Opět je třeba Rusy obdivovat, jak čelí hospodářskému tlaku sousedního státu s největší světovou ekonomikou a současně stálému dotírání největší vojenské mocnosti. Přičemž, asi díky Putinovi, si nepřipouští možnost, že by to vzdali, podřídili se a nechali si diktovat podmínky ze zahraničí. Neboť vědí, že to vždy vede z logiky věci, k záhubě:
  „Vidíme, jak se globální trhy, podobně jako prakontinent Gondwana, rozdělují na makroregiony. A při tomto rozpadu lidstva před námi stojí úkol vytvořit nový, vlastní osobitý svět, svět pro sebe: to je naše společné dílo.
  Velice těžké, velice složité, velice nebezpečné.“

  „… pokud pod heslem tolerance a politické korektnosti vše necháme na outsourcingu, potom budeme opět žít v cizím světě, který byl vytvořen našimi nepřáteli bez nás, nikoliv pro nás, ale proti nám. Ale co je hlavní, přežít v tomto světě pro nás už nebude možné.
  Přitom možnosti, jak přizpůsobit celý svět našim potřebám, tady jsou.“

  A zde je praktická ukázka, jak bojují proti ekonomickému gigantovi. Nová Hedvábná stezka je projekt pro vytvoření a zajištění čínské dominance v Asii a Evropě. Rusku v tomto projektu připadá řadová role. To se s tím nechce smířit a prosazuje vlastní projekt EAHU, ve kterém, zase není prostor pro Čínu:
  „AEHU (Eurasijská hospodářská unie) je ústřední součástí nové Hedvábné stezky nikoliv pouze z geografických důvodů (i když objektivně tvoří její územní jádro), ale především proto, že Rusko, jak měli možnost poznat naši přátelé i nepřátelé, vládne uměním strategické vize a využitelností kolosálních přírodních zdrojů.“

  Ruská nezdolnost a odpor proti uvedení do podřízené role, ve které by nemohli rozhodovat sami o svém osudu, by nám měla být inspirací, jak postupovat vůči EU. Nemůžeme očekávat, že Rusko nás v rámci nějakého panslavismu, za cenu vlastních obětí, uvede do svobodného stavu. Samo má dost práce samo se sebou (viz výše), takže i my se musíme sami dostat z postavení, ve kterém nemůžeme rozhodovat sami o sobě. Rusko nám ukazuje, že to nutné, pokud nechceme zaniknout. Pouhým reptáním, nedosáhneme vůbec ničeho. P.K.

  OdpovědětSmazat
 7. To jsou zase bláboly. Článek jakoby vypadl z Rudého Práva někde v roku 1974. Zahnívající Západ, vzkvétající Východ.
  No určitě.
  Všimli jste si , jak to celé dopadlo ?
  Svět dnes přeje chytrým, ekologickým a neagresivním lidem. Hrubá síla už dávno není hlavním tahounem pokroku.
  Když Rusko visí na šňůrce ceny ropy a plynu, tak to asi daleko nedotáhlo - a ani nedotáhne.
  Někdo dokonce spočítal, že kdyby chtěli opravit silnice a modernizovat ruské vesnice alespoň na úroveň , která je v EU, tak by potřebovali při současném stavu ekonomiky asi tak 27 let.
  No potěš koště. To se ani nevyplatí čekat.
  Sankce, které omezily financování ze západních levných zdrojů a zakázaly někkterým politikům cesty na Západ nejsou určitě moc příznivé pro Rusko. Nechápu, co je dobrého na tom, že nemám prachy a ještě k tomu nesmím jezdit na Západ.
  Ale to mi tady určitě někdo jak se říká stranicky vysvětlí ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 15:45Promiňte, že se vás, informovaného chytráka, tak hloupě ptám: ve vašem pojetí 'chytrý', to je vyčůraný co ostatní oklame a podfoukne, použije "kladnou" i "zápornou" motivaci, tady korupci a vydírání, aby dosáhl úspěchu? 'Ekologický' ve vašem pojetí je majitel voltaické elektrárny se státem zaručeným výnosem? Nebo my, co platíme přenosy energií mezi Německem a Rakouskem, aniž bychom z toho něco měli? Neagresivní myslíte USA a NATO s jejich "humanitárním bombardováním", či transportem demokracie do diktatur, jak bylo provedeno v Iráku, Libyi, Sýrii a před tím např. v Jugoslávii, Vietnamu a pod? Tohle máme chápat pod tím vaším hezkým heslem?

   Smazat
  2. Rudý právo poudáš? To je spíš tak myšleno, že globální prediktor se rozhodl že je čas přehodit vyhýbku a přesunout jádro svých aktiv do pacifické obasti. To se americkým elitám nelíbí a tak nasadili Trumpa jako svou zbraň "poslední odplaty":) Ten začal zrušením právě Transpacifický dohody a hrozbama směrem k Pekingu, ale bude brzy uveden do reality. Rusko je opravdu jen pláštěnka Číny, je to vymírající národ, který bude nahrazen Aziaty a muslimy. Příštím prezidentem už bude Mongol Šojgu. Nicméně prvě pod nimi se Eurazijská říše stane onou "zemí budoucnosti", kdežto Evropa a celá tzv. Euroatlantida pude do prdele ...

   Smazat
  3. 15:53 slovo chytrý má pouze jeden význam. Nemíním tady nikoho poučovat. Když je někdo chytrý a šikovný, tak v dnešním světě uspěje. Když je navíc neagresivní a otevřený, případně šetrný k přírodě - tak je navíc úspěšný.
   Vedení Ruska za poslední roky zvolilo poněkud odlišnou cestu - a výsledky jsou vidět. Je to omezená, uzavřená a izolovaná společnost se záporným vývojem HDP.
   Děkuji - nechci.
   Humanitární bombardování je vaše berlička, kterou se snažíte zalepit všechny sporné otázky. Máte jasno, co by se stalo, kdyby nedošlo k vojenskému zásahu v bývalé Jugoslávii ? Vy byste chtěl aby se tam řeztali dodnes ?
   A proč nekritizujete humanitární bombardování Syrie ze strany Rusů ? Máte jasno o počtech civilních obětí v Jugoslávii a v Syrii ? Srovnal jste si to ?

   Smazat
  4. 19:08 - tak jako tak zdegenerovnej Západ pude do hajzlu. Budoucnost patří Eurazijské říši brutálních národů, neb jen takové píší dějiny! Slabé z nich bývají naopak odejity. Dokud byla naše rasa pánem svého osudu tedy exandovala, měla naději. V okamžiku kdy stagnuje a expanduje pouze směrem dovnitř proti vlastním pilířům které ji stavěly nad ostatní, sama si podepsala svůj ortel ...

   Smazat
  5. Pro 19:08 - Takže jste setrval na svých frázích, vylhaných a bez obsahu. Šikovný je v dnešním pojetí cynický vychytralec jdoucí za svým i přes mrtvoly. Psychopat a sociopat, individualista a sobec. Nebo ne? Vy tvrdíte, že má slovo „chytrý“ jen jeden význam. Omyl. Zeptejte se lidí, zeptejte se klasiků.

   Dnešní svět se neliší od toho před Mnichovem. Hýbou s ním stejné síly a stejné síly jej vedou neomylně k válce. K čemu jsou vám cnosti, když se svět řítí do záhuby. Vaše fráze o neagresivitě, ekologičnosti a otevřenosti jsou fakt k smíchu. Na mé otázky jste neodpověděl. Stejně jako všichni fanatici se držíte svého bez argumentů, bez předložení faktů. Asi jste hluboce věřící či jinak duševně postižený.

   Humanitární bombardování bylo skutečností. Vaše vylhaná tvrzení o vzájemném vraždění v Jugoslávii jsou s ohledem na skutečnosti, které vypluly postupně na povrch, velmi směšné. A cynické. Jugoslávii rozvraceli chorvatští fašisté, muslimští extremisté v Bosně a narkomafie na Kosovu. Američané a země NATO jim dodávali zbraně, peníze, mediální podporu a nakonec i letecké krytí. A vy máte tu drzost tady mluvit o nějakém „co by se stalo, kdyby se nebombardovalo“. Těmi řádky o Jugoslávii jste se deklasoval z normální diskuse slušných lidí.

   Rusové někdy mluvili o „humanitárním bombardování“ Sýrie? Ne. Oni nepotřebují sprostou cynickou propagandu a la NATO. Oni jasně deklarovali, že bojují s islámským fašismem a také to dělají. Přesvědčili (či donutili) Turky, aby se přidali. Utvořili fungující koalici Sýrie, Íránu, Hizballáhu a mají úspěch. Zato úloha USA a NATO v tomto konfliktu je hanebná.

   Vy jste zaslepený puboš, který nevnímá realitu světa a potácí se v kruzích propagandy, která je navíc šitá velmi horkou jehlou. Až budete trochu dospělejší, nafackujete si za řádky, která jste napsal.

   Smazat
  6. Venca Dvořák samozřejmě že jako obvykle lže, svět před Mnichovem byl docela jiný! Měl totiž ještě šanci! - https://www.youtube.com/watch?v=utviTooRdR4

   Smazat
  7. Václav Dvořák26. února 2017 22:59
   Naprostý souhlas pane Dvořáku. Pohled na tu zdebilizovanou generaci je žalostný. Nemusí to být ani tak očividný hlupák IQ tykve jako tento, bohužel je to i inteligentnější část mladé generace. Často si už říkám mějte si co se vám líbí, že je to cesta do pekel pocítíte velmi krutě. Falešné pozlátko amerikanismu spojené s konzumem, pokrytectvím a celou tou debilizací jim sebralo duše.

   Smazat
  8. pro 22:59
   To bych se hodně divil, kdybyste Dvořáku tvrdil něco jiného. Máte schéma - a podle něho jedete. Západ je špatně, východ a zvláště Rusko je dobře. Západ chce válku, Rusko mír.
   Západ se potácí v hnilobě, Rusko vzkvétá.

   1/ slovo chytrý má jen jeden význam, pokud si to překrucujete - je to Vaše věc. Člověk je chytrtý, moudrý a vzdělaný. A nebo není chytrý, je blbý a nevzdělaný.
   Je naprosto jasné, že svět patří chytrým, vzdělaným a slušným lidem. Těm, kteří se postarají o přírodu kolem sebe a jsou schopni plnit nějaká dohodnutá pravidla.
   A teď se hluboce zamyslete, zda takovéí lidi potkáte více na Východě a nebo na Západě.
   Nebo třeba na vzdálenějším východě - v Číně, zahrabané odpadky a pod krunýřem smogu. Kde život člověka má mizivou cenu.

   2/ nepolemizujte o Jugoslávii. Nemá to smysl. Nedokážete deklarovat, co by se stalo bez zásahu NATO. Nikdo to nedokáže.
   Kdežto to, co se stalo po zásahu NATO skutečně, je naprosto zřejmé. Skončila bratrovražedná válka, která měla na svědomí tisíce civilistů. Bavit se o tom, kdo koho vraždil, nemá smysl. Obě strany a nebo jedna víc a druhá míň. Všechno je špatně - zásahem NATO krvavá řež skončila, a to nemůžete popřít ani Vy.

   3/ Bomby z ruských letadel padaly na Syrii. Nazýváte to dobrým a nebo špatným bombardováním ? Slovo humanitární ani nemusíme použít.
   Stačí si najít z otevřených zdrojů, kolik procent ruské munice padalo na bojovníky tzv. IS a kolik na ostatní, civilisty atd. V 10/2016 to bylo v neuvěřitelném poměru 5% a 95%. To menší číslo znamená zásahy na IS.
   Tak ještě jednou - bylo to dobré a nebo špatné bombardování ?

   Můžete si srovnat počty obětí ruských bomb a západních bomb. Vše se dá dohledat - stejně jako mezinárodní protesty světového společenství proti humanitární katastrofě, kterou Rusové svým necitlivým plošným bombardováním způsobili.

   Takže příště se raději zamyslete než budete dehonestovat přispěvatele do diskuze.

   Smazat
 8. Proč se bavíte s tím ubožákem?Neumí nic jiného,
  než vzít pár čísel a ty omílat do nekonečna.Ani
  přitom neví,co ta čísla znamenají,ale líbí se mu.
  Že má vychování řeznického psa(omlouvám se psu)
  je jasné a zároveň to signalizuje poruchu systému
  jeho osoby.Tak se s ním nebavte a je klid.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 9. Tedy ono připomenutí "vzkvétající východ versus zahnívající západ" je dobrou charakteristikou naší současnosti, i když třeba v r. 1974 tomu tak nebylo. Nemusíme hned myslet jen na materiální obsah, ale třeba na etický. Co se nám nezdálo tehdy máme jako realitu "na talíři". Dá se něco udělat s našim mrtvolným rozkladem, nějaká reinkarnace? Pokud někdo vnímal r. 1989 jako rozcestí dalšího vývoje našeho národy, pak stojíme na rozcestí opět, ale zcela jiném. Není pochyb, že budoucnost neleží v euroatlantické civilizaci, ale v euroazijské kultuře. Naše tzv. elety + VIP + modrá krev v představě osobních zisků a slávy (třeba jen budováním tzv. Havlových lahviček) s lehkou myslí prodali národ árijským nadlidem Západu. Ti mladší se snad dožijí kotrmelců těchto českých soběbohů. Jen by neměli zapomenout, kdo a proč nás zavedl na tuto cestu - jsme ZÁPAD, NIC NEŽ ZÁPAD - což nebyl dobrý nápad. Na Zemi je většina dobrých lidí na všech světových stranách, díky patolízalství menšiny nás naše orientace na dekandentní a degenerovanou část Světa zavedla do slepé uličky.

  OdpovědětSmazat
 10. Pracoval jsem přes 30 let v ústředním vývojovém středisku velké společnosti (roční obrat v miliardách dolců) s výrobními závody po celém světě.
  Mohu s jistotou říci, že hospodářský rozvoj pacifické oblasti výrazně předstihnul Evropu i SSA. Měli jsme několik závodů - hlavně technickou pomoc - i v Rusku. Samozřejmě ti, kteří tu pomoc dělali vždy se školili v oddělení, kde jsem pracoval. Přirozeně zvědavý, jsem se vyptával každého v tom oddělení připomínajícím malé OSN. Žádný z těch, kteří pracovali v Rusku, si nestěžoval na tamní technickou úroveň. SPÍŠE NA OBCHODNÍ VYCHYTRALOST.
  Proto se domnívám, že jakékoliv podceňování Ruska je
  omyl.

  OdpovědětSmazat
 11. Výborně 10,27. Pro 10,16 Víte co všechno obsahuje HDP? Tam jsou takové věci co vůbec nejsou společnosti prospěšné. Nás od 1.4. zařazují k méně rozvinutým zemím. Stát je tak dobrý jak se má jeho nejslabší člen.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.