Reklama

.

.

pátek 24. února 2017

„D. Trump je naivní a neví, kdo proti němu v Kremlu sedí.“ Dugin, Bannon, Ukrajina. Tradicionalismus, nacionalismus, euroasianismus

- Pozorovatelka -
24. 2. 2017    AE News
Od inaugurace D. Trumpa uplynul měsíc a to hlavní, co můžeme pozorovat je, že sbližování s Ruskem se prozatím nekoná (jistě, je to krátká doba), ba co víc – na rozdíl od předvolebních očekávání – se vztah USA k Rusku spíše zhoršuje (další posilování NATO, rozdílný postoj k Íránu, Ukrajina).
 
Čerstvě se objevila informace, že V. Putin si nechává na D. Trumpa zpracovávat psychologický profil, ze kterého prozatím vyplývá, že „D. Trump je naivní a neví, kdo proti němu v Kremlu stojí“. Všem je jasné, že takový profil existuje už dávno, proto skutečnost, že se taková informace objevila právě nyní, po měsíci od inaugurace D. Trumpa, není ničím jiným, než decentním upozorněním D. Trumpovi, že směrem k Rusku nepostupuje dobře. A tady bych se pozastavila především u slova „naivní“ – a předesílám, že budu obšírná a že v souvislostech se dostanu až k Minským dohodám, k vraždám dvou vůdců na Ukrajině i k umírání významných ruských představitelů v zahraničí.Do 13. února měl D. Trump v Bílém domě dva blízké muže – M. Flynna a S. Bannona. M. Flynn musel unáhleně skončit a zůstal pouze S. Bannon (ten měl údajně rezignaci M. Flynna doporučit). S. Bannon byl dříve šéfem alternativního webu Breitbart News, který je považován za ultrapravicově nacionalistický/až fašistický a antisemitský (později vysvětlím, proč to zdůrazňuji), především ale má S. Bannon být dlouholetým a natolik blízkým přítelem D. Trumpa, že svého syna měl pojmenovat obdobně – Barron. A tady je důležité, že všeobecně panuje názor, že Bílý dům neřídí tolik D. Trump, jako právě S. Bannon, kterému D. Trump naprosto důvěřuje. Už se dokonce objevují spojení „prezident Bannon“, ale zdá se, že důvěra D. Trumpa tomuto muži je neotřesitelná i přesto, že je označován za největšího manipulátora.

D. Trump a S. Bannon

S. Bannon na obálce časopisu Time v únoru 2017

Důvěra někomu blízkému, navíc člověku alternativy – na tom by stále nemuselo být nic špatného. Jestli ale máme pochopit, proč právě tu zřejmě V. Putin považuje za naivitu, musíme jít dál a podívat se, v jakém duchu S. Bannon D.xTrumpovi radí, resp. jak on vidí současný svět, tedy i Rusko.

 

Steve Bannon – muž číslo jedna v Bílém domě


Svého času o sobě měl S. Bannon prohlásit, že je leninista a že tak, jako Lenin zničil Rusko, tak on chce zničit současné a vybudovat nové Spojené státy. S.xBannon je dále posedlý představou o nutnosti apokalyptické války, o které tvrdí, že právě začala. Z hlediska 80 letých cyklů (vím, co má na mysli) tvrdí, že právě se blíží cyklická „zima“ – válka Západu s Východem, válka křesťanství s islámem a svými postoji chce tento proces radikalizovat. Proto chce revoluci v USA, chce válku USA s Čínou (do pěti deseti let v Jihočínském moři). Pokud jde o jeho názor na Rusko, to označuje za imperialistickou mocnost, která chce expandovat a Putina za příslušníka kleptokracie, který musí padnout.

Co však považuji za nejzásadnější, je jeho přesvědčení, že vrchním poradcem V.xPutina je okultista a esoterik, považovaný za novodobého ruského Rasputina – Alexander Dugin. Na konferenci ve Vatikánu se S. Bannon k oběma vyjádřil takto:

„Když se podíváte na některé z opor Vladimíra Putina, tak ač někteří jsou zastánci toho, co nazývám euroasianismus, někteří z nich vycházejí z myšlenek Julia Evoly a jiných autorů z počátku 20. století, takových, kteří jsou opravdu příznivci toho, co se nazývá tradicionalistické hnutí. To ve skutečnosti metastázovalo do italského fašismu a mnoho lidí, kteří jsou dnes tradicionalisté, jsou ve skutečnosti přitahováni k fašismu. Putin, který stojí za tradičními hodnotami a institucemi, tak prosazuje politiku nacionalismu – a myslím, že lidé zejména v některých zemích chtějí vidět suverenitu svých zemí a chtějí nacionalismus. Nevěří v pan-Evropskou unii či v centralizovanou vládu ve Spojených státech a raději volí entity států s vedením na místní úrovni“ (celý text konference S. Bannona ve Vatikánu 2014 zde či zde).

Steve Bannon osobně v roce 2014 ze svatořečení papeže Jana Pavla II. Na obrázku s Benem Harnwellem, důvěrníkem kardinála Burkea, s nímž se setkal poté.

K Alexandru Duginovi později, nyní k postavě Julia Evoly. Julius Evola, celým jménem Baron Giulio Cesare Andrea Evola byl italský tradicionalistický filozof, scientista, spisovatel, básník a esoterik. Byl vychován v jezuitském prostředí, byl fascinován mystikou německého fašismu a jeho dílo je považováno za bibli utrapravicových postojů. A co je podstatné – postavou Julia Evoly je fascinován nejen Alexandr Dugin, ale také S. Bannon (odkazy by se sem nevešly, právě na mě vyskočil tento čerstvý).

Když si shrneme dosavadní část, tak mužem číslo jedna v Bílém domě je kritik liberalismu, tradicionalista – ultrapravicový nacionalista a antisemita, posedlý nezbytností apokalyptické války mezi Západem a Východem, která se blíží (už probíhá), ze které vzejde nová generace – Generace nula. Člověk přesvědčený, že Rusko s Putinem je zlo, ale věřící v jeho poradce A. Dugina, který, stejně jako S. Bannon, je zastáncem myšlenek J. Evoly.

 

Alexandr Dugin – novodobý Rasputin


Alexander Dugin se narodil v roce 1962 v Moskvě. V 80. letech koketoval s mystikou tradicionalistů, od roku 1988 se angažoval v Nacionálně-bolševické frontě „Pamjať“, od roku 1993 působil jako ideolog a jeden z lídrů Nacionálně-bolševické strany, odkud kvůli sporům v roce 1997 odešel. V letech 1998-2004 působil jako poradce předsedy Státní dumy Selezněva v mezinárodních a strategických otázkách. Až do nástupu V. Putina byl jeho postoj k vládě kritický, za Putina přešel od radikální opozice k loajalitě s Putinem.

V roce 2000 začal realizovat svou myšlenku euroasianismu – budování velké euroasijské říše s Ruskem v čele – a v roce 2001 založil stranu Eurasie, která se o dva roky později změnila v Mezinárodní eurasijské hnutí. Od roku 2006 vede čtyři webové portály propagující eurasianismus. Od roku 2008 byl Dugin profesorem sociologie na Moskevské státní univerzitě, kde v roce 2014 musel skončit po protestech k jeho postojům k dění na Ukrajině. V srpnu 2008 aktivně podporoval útok na Gruzii, když prosazoval, aby ruská armáda dobyla Tbilisi. V listopadu téhož roku na Moskevské státní univerzitě uspořádal společně s ideovým zakladatelem francouzské nové pravice Alanem de Benoist konferenci o tzv. „čtvrté politické teorii“.

Nastává nová éra dějin, Západ končí

V díle „Čtvrtá politická teorie“ (v Rusku poprvé vyšlo v roce 2009) Dugin vychází z obecné představy o konfliktech, které zákonitě vznikají mezi geopolitickými bloky. Hlavní síly zde představují „eurasijské“ kontinentální mocnosti a „atlantické“ námořní mocnosti. Základní linie konfliktu podle Dugina vede mezi USA a Ruskem. USA představují ústřední sílu globalizace a unipolárního uspořádání světa, kdežto Rusko je vedoucí silou prosazující multipolární uspořádaní. Obnovení velmocenského postavení Ruska pak chápe jako součást širšího dějinného procesu, jehož výsledkem bude zhroucení dosavadní hegemonie Západu vojensky přestavovaného Severoatlantickou aliancí. Součástí tohoto přeskupení sil bude ústup USA za Atlantik a vznik silného eurasijského bloku, jehož hlavním mocenským centrem bude Moskva – „atlantismus“ nahradí „eurasianismus“. Mocensko-politické jádro eurasijského prostoru má přitom tvořit Eurasijská unie. Pod přímou nadvládu Ruska by podle Dugina například měly patřit i pravoslavné oblasti Balkánu, jihozápadní (!) Ukrajina, Gruzie, Arménie nebo Ázerbájdžán.

Proč Dugin mluví právě o „čtvrté“ teorii? Podle něj s koncem 20. století končí i věk tří hlavních ideologií, které mají svůj původ v modernitě:

1) liberalismus
2) komunismus (včetně všech variant socialismu)
3) fašismus (včetně nacionálního socialismu).

V Duginově klasifikaci podstatné je, že liberalismus jako poslední z přeživších ideologií, které zrodila moderní doba. Liberalismus zkrátka ve střetu s fašismem (nacismem) a komunismem zvítězil a na konci 20. století zaujal pozici ideologického hegemona. Subjekty politiky, jakými byly třída u komunismu a stát u fašismu (rasa u nacismu), byly poraženy individuem liberalismu.

Ale i liberalismus se přežil a nedávná globální ekonomická krize představovala podle Dugina jen začátek a to nejhorší teprve přijde. Proto je nutné vydat se zcela novou cestou, překročit modernitu jako takovou a nový směr má vytyčit právě „čtvrtá politická teorie“.

A v tomto směru je i Dugin spojován s myšlenkami J. Evoly – ultrapravicového nacionalisty, v souhrnu však jde o to, že stejně jako S. Banon i on je zastáncem tradicionalismu (nacionalismu), který má nahradit liberalismus. A zde jsme u toho, co jsem slíbila dovysvětlit, že totiž jak S. Bannon, tak A. Dugin jsou zastánci ultrapravicového nacionalismu/nacismu/fašismu. A zatímco S. Bannon hovoří o „čtvrté fázi historického cyklu“, který pojmenoval „zima“ a spojuje s ním apokalyptickou válku mezi Západem a Východem, A. Dugin to přímo nazývá „čtvrtá politická teorie“. A pokud S. Bannon hovoří o apokalyptickém prolévání krve, A. Dugin hovoří o věku Kali-jugy a odvolává se v tom na nejstarší historii lidstva, na všechna náboženství a cizí mu není ani černá magie (video).

Svými myšlenkami ovlivnil A. Dugin celý svět a přibývají názory, že ovlivnil i S. Bannona a že jako ideologický poradce V. Putina je postavou, která do budoucna vytvoří nové vztahy mezi USA a Ruskem (zde, zde, zde, zde), obzvláště, když za Obamovy vlády dopadly antiruské sankce i na něj. Nelze se proto divit, že v D. Trumpovi viděl novou budoucnost:O skutečných názorech A. Dugina na Spojené státy ale více vypovídá obrázek, který vznikl po rozhovoru, který A. Dugin poskytl v dubnu 2015 v Texasu (video)
Za ještě významnější považuji text, který A. Dugin krátce po vítězství D. Trumpa zveřejnil na svých stránkách:

A. Dugin, 13. listopadu 2016: „Tak. Washington je náš. Kišiněv je náš. Sofie je naše. Už zbývá vysušit bažinu i v samotném Rusku“ – více k tomu zde, zde, zde

Komu tato slova, vyřčená pátý den po amerických volbách a ani náhodou přátelská k Rusku, byla směřována, se můžeme jen domnívat, vzhledem k tichému spojenectví mezi S. Bannonem a A. Duginem se však odpověď přímo nabízí… Nemluvě o tom, že výraz „sofia“ si můžeme vysvětlit i jinak – v řeči tradicionalistů jde o jednotné světové náboženství a o něco na způsob New age

Tady je na místě uvést, že k myšlenkám A. Dugina o eurasianismu se vyjádřili i scientisté a dále že A. Dugin založil takové organizace, jako Global revolution alliance či Foundations of Eurasianism – New European Conservative:


Jste-li globalista, jste nepřítelem


V roce 2012 se A. Dugin v Dillí zúčastnil 40. světového kongresu Mezinárodního sociologického institutu, jehož hlavním tématem bylo “Konec hegemonie Západu z pohledu společenských věd” a tehdy poskytl rozhovor pod názvem „Pokud jste globalista, jste naším nepřítelem“. V souvislosti s tolika globálními organizacemi, za jejichž vznikem tehdy stál, se to může jevit zvláštně – ale zde jsme u toho, že konec globalizace neznamená konec vlády globalistů, resp. že konec globalizace ve skutečnosti znamená jen přechod od unipolárního světa pod vedením Západu k multipolárnímu pod vedením Východu. V rozhovoru se vyjadřuje kriticky k V. Putinovi, za největší pozornost však dle mého stojí jeho tvrzení, že největším nebezpečím současnosti je udržování stavu „status quo“. Ten označuje za prodlužování agónie liberalismu a říká, že „z této perspektivy mohou být považovány islámská, hinduistická nebo nacionalistická hnutí na celém světě za spojence“(!).
Tím se opět velmi přibližuje názoru S. Bannona, který v radikalizaci postojů vůči islámu a v ultrapravicovém nacionalismu vidí prostředek, jak nezbytnou apokalyptickou válku dále neodkládat. Za zmínku stojí, že jak S. Bannon tak A. Dugin v tom kladou důraz na árijskou (nordickou) rasu.


D. Trump, S. Bannon a Rasputin


A. Dugin a V. Putin


S příchodem D. Trumpa se stále více objevují názory, že stejně jako je S. Bannon prvním mužem v Bílém domě, je A. Dugin hlavním poradcem v Kremlu. Takové informace šíří samotný Dugin (viz. např. „Putin je vzorem pro Trumpa“).

Vrátím se nyní k větám výše, týkajících se role Ruska a Ukrajiny v Duginem prosazovaném projektu o Eurasii:
„Mocensko-politické jádro eurasijského prostoru má přitom tvořit Eurasijská unie. Pod přímou nadvládu Ruska by podle Dugina například měly patřit i pravoslavné oblasti Balkánu, jihozápadní (!) Ukrajina, Gruzie, Arménie nebo Ázerbájdžán.“
A přidám ještě závěrečné věty článku z roku 2014 (to je důležité!), ze kterého jsem text převzala:

„Měli bychom ale také důkladněji studovat myšlení ideologů Kremlu. Pokud se totiž jejich vazba, například Dugina, na současnou Ruskou mocenskou elitu prokáže jako silná, máme skutečný a dlouhodobý problém. Pokus o vytvoření eurasijského prostoru byl totiž podle všeho zahájen nejpozději někdy na přelomu tisíciletí. Jak bude úspěšný, nezáleží jen na Putinovi. Momentálně jsou na tahu Ukrajinci."

Oba texty jsou potvrzením, jak zásadní je v celém dění role Ukrajiny, jak zásadní proto jsou Minské dohody a především – jak významná je to otázka pro vztah USA – Rusko i za D. Trumpa. A začnu tím, že A. Dugin ve svém eurasijském projektu za součást Ruska neoznačil celou Ukrajinu, ale pouze její jihozápadní část.

Jihozápadní část Ukrajiny – na mapě bílá část, sousedící s Evropou

V tom případě ale co s jihovýchodní částí? A k čemu ten kyjevský Majdan, když kyjevská část má spadnout pod ruský vliv? Kus odpovědi možná je v tomto obrázku:
Na území současných republik Luhanské a Doněcké mělo původně vzniknout území „Nové Rusko“ (Novorossija) a zřejmě území, kterému připadne i Krym. Když si na mapě dáme do souvislosti Kišiněv a Rumunsko (Sofii), tak zcela jiný význam dostanou slova A. Dugina výše: „Tak. Washington je náš. Kišiněv je náš. Sofie je naše. Už zbývá jen vysušit bažinu i v samotném Rusku“.

Co je myšleno „bažinou“, o tom se můžeme dohadovat, ale pojďme si pro odpovědi do dění těsně po Majdanu. Už v roce 1997 ve své knize „Základy geopolitiky“ popsal některé „předpovědi“, v roce 2006 pak předpověděl, že Ukrajina se musí rozpadnout a že když se to nepodaří mírovou cestou, dojde k občanské válce a ke krveprolití. Tehdy tomu nevěřil ani Putin, jehož důvěru v té době A. Dugin měl, ale přišel rok 2014 a řečené se stalo realitou.

A od té doby nabral vztah A. Dugin – V. Putin nový spád. Hlavní rozpor mezi oběma vznikl tím, že A. Dugin Majdan vnímal jako příležitost (plán) k realizaci „Nového Ruska“ a chtěl aby Putin ukrajinský problém řešil tvrdým vojenským zásahem Ruska. Když se tak nestalo, označil Dugin Putina za zrádce, který páchá politickou sebevraždu – jeho kompromisy na Ukrajině a vůči lidem, požadujícím vznik „Nového Ruska“ označil jako Putinovo selhání. „Politikou, kterou vede, sám páchá sebevraždu a pokud se tak rozhodl, nemá smysl jej zachraňovat. U Putina nenastal žádný obrat, nadále je zastáncem liberální ekonomiky a spolupráce se Západem“ – vyjádřil se. „Vidím, že jsme zradili „Nové Rusko“, zradili „Ruské jaro“ a to je katastrofa“- řekl Dugin.

Po zklamání z reakcí Putina na Majdan ale Dugin nevzdával snahy o vyvolání vojenského konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a po událostech v Oděse v květnu 2014 dal tiskové agentuře Anna-News skandální rozhovor, ve kterém vyzývá Rusy: „Zabíjejte, zabíjejte, zabíjejte Ukrajince, říkám Vám to jako profesor“:

Po této řeči se zdvihla vlna protestů, které ho stály místo na Moskevské státní univerzitě, kde musel skončit. Ze svého konce obvinil Putina, který podle něj byl v těch dnech právě „lunární“ (pasivní) a nikoliv „solární“ (tzn. aktivní a dobrý). Ve stejné době si nepřestával ztěžovat, že Putin zničil plány na vytvoření „Nového Ruska“ a že proto se Rusko a Ukrajina tak či tak ocitnou ve válce. “Válka je nevyhnutelná, protože jde o Krym. Moskva se může vyhnout vzniku Novoruska, ale nevyhne se válce. Válka ji dožene – ta válka v podstatě již běží“ řekl Dugin v červenci 2014.

Než A. Dugin rozdýchal zklamání a začal připravovat další kroky k jim vytoužené válce, v září 2014 přišel V. Putin s tím, co se jmenuje Minské dohody. První byla uzavřena 5. 9. 2014 a za zdůraznění stojí velmi aktuální slova V.xV.xPjakina ze dne 14. února 2017:

„Především chci vyjádřit soustrast příbuzným Michaila Tolstych (Givi) a také Arsena Sergejeviče Pavlova (Motorola), všem, kteří za svobodu a nezávislost Doněcké a Luhanské republiky pokládají své životy, ale tím i za svobodu a nezávislost Ruska. Smrt M. Tolstych nebyla neočekávaná, ale současně bychom si přáli, aby tito lidé takto neumírali. Když jsem v říjnu komentoval vraždu A.S.Pavlova -Motoroly (text zde), mluvil jsem o tom, že klíčový problém je v existenci či neexistenci Minských dohod.

A co v poslední době můžeme pozorovat? Že na Minské dohody probíhá kolosální útok ze všech stran. A obzvláště se v tomto směru objevují ti různí „patrioti“ a jejich stále dokola: „Minské dohody jsou nanic“. Minské dohody nejsou jen nějakým cárem papíru, jsou daleko a daleko závažnější! Když se Minské dohody uzavíraly, byly Doněcká a Luhanská republika jako ementál, v jednu dobu tam bylo dokonce devět kotlů. A ať je náš názor na Strelkova jakýkoliv, tak kdyby se tehdy nestáhl ze Slavjanska, nebylo by dost vojáků na obranu Doněcka – Doněcká a Luhanská republika by neexistovaly! A další – když Minské dohody vznikaly, neměl snad V.xV.xPutin na práci nic lepšího. než 18 HODIN! v Minsku jednat? 18 hodin a přes noc?! A proč je tam tak dlouho držel? Protože příště už by se mohli sejít za jiných podmínek! Francie, Německo a kyjevská banda neustále volaly do Washingtonu pro pokyny“ – více o významu Minských dohod, o Ukrajině a o plánu SSSR 2:0 v čase úvod-25:50 zde.

A nyní zpět k A. Duganovi a jeho představám o Ukrajině. A vraťme se k tomu, že on nemá problém s tím, že jihozápadní část Ukrajiny připadne pod ruský vliv, pro něj se problémem stalo, že na jihovýchodním území Ukrajiny Putin nedopustil vznik Novoruska a místo toho má zájem na udržení Luhanské a Doněcké republiky. Tak se na tu Doněckou republiku, o které i Pjakin hovoří, že tam je dění nejintenzivnější, podívejme optikou A. Dugina, ale také Strelkova a dalších.

„Jaká je úloha okultního fašistického Alexandra Dugina v politickém procesu kolem Novorosii je už všem jasné. Na první pohled vše ukazuje, že Dugin je zapojen do jakési neprůhledné hry. To znamená, že Dugin se podílí na informační PR propagaci Strelkova, aby ospravedlnil hysterickou propagandu o ozbrojených silách Ruské federace na Ukrajině a zdiskreditoval v očích Putinových vlasteneckých občanů nedostatečnou pomoc Ruska milicím DNR a LNR. Ve skutečnosti zde Dugin realizuje fašistický projekt, když podporuje fašisty na území Doněcké republiky“ (zdroj citace a více zde):

 

Skandál v Doněcku: konference Kurgyňana a Gubareva

Pro upřesnění – v červenci 2014 šlo o to, že v Doněcku se setkali Kurgyňan, vůdce hnutí „Podstata času“, které má ambici rozložit Rusko plánem SSSR 2:0, s Pavlem Gubarevem, samozvaným guvernérem Doněcké republiky a jak se ukázalo, fašistou, a dále s Igorem Strelkovem – více a video zde .

Už dřívější setkání Gubareva a Strelkova na svých stránkách kvitoval A. Dugin (více o jeho názorech na dění po Majdanu zde):


Když mám tuto část shrnout, tak na území republik Doněcké a Luhanské, které jsou udržovány Minskými dohodami tak, aby
1) nedošlo k válečnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a
2) aby místo nich nevzniklo „Nové Rusko- Novorusija“, které ve skutečnosti nemá být hrází mezi banderovským Kyjevem, ale hlavním územím, odkud se na Rusko nově potáhne, 

je od Majdanu 2014 veden boj mezi V. Putinem a A. Duginem (a podobnými „patrioty“). Když k tomu přidám, že názory na projekt Euroasie se mezi V.xV.xPutinem a A. Duginem i bez toho rozcházejí, tak článek je v souhrnu o tom, že nesouhlasím s tvrzeními, že A. Dugin je ideologickým poradcem V. Putina.

Naopak jsem přesvědčená, že od roku 2014, kdy se cesty Dugina a Putina rozešly, se Putin brání všemu, co Dugin představuje, a to obzvláště na Ukrajině projektem „Novorusija“. Což, bohužel, se ukazuje jako projekt, který i za D.xTrumpa pokračuje. A když V. Pjakin hovoří o tom, že plán SSSR 2:0 je v plném proudu a že jeho součástí je odstraňování skutečných ruských patriotů – tedy nejen „Motoroly“ a „Giviho“, ale i ruského velvyslance v Turecku Karlova či nově náhlá smrt ruského zástupce v OSN Čurkina a dalších, tak souhlasím, že příchodem D. Trumpa se vůči Rusku nic nezměnilo.

S čím dále souhlasím je, že S. Bannon je mužem číslo jedna v Bílém domě a že ten ve své víře v důležitost A. Dugina (se kterým jej navíc spojují myšlenky J. Evoly), vede D. Trumpa takovým způsobem, že výsledkem je decentní sdělení V. Putina: „D. Trump je naivní a nechápe, kdo proti němu v Kremlu sedí“.

A protože Ukrajina je v celém světovém dění a v americko-ruských vztazích napořád velmi důležitá, když už jsem v článku zdůraznila názor pana Pjakina, v rámci objektivity využiji možnosti dát prostor i druhé straně – v tomto případě panu VK*), který si na alternativě vybudoval své stálé místo, a který tím, že se se S. Bannonem zná osobně, zprostředkovává názor na ukrajinské dění pohledem z Bílého domu. V čase od 2:08:00 zde se pan VK správně ptá, kdo stojí za útokem na „Giviho“, mým pohledem však velmi nesprávně odpovídá tím, když odkazuje pouze na Strelkova a vůbec nezmiňuje A. Dugina, jehož je Strelkov člověkem (částečně, protože Strelkov neví, na kterou stranu patří). A tento pohled pana VK nepřidávám proto, že je to jeho názor, ale především jako názor americké strany. A k tomu za sebe doplním už jen tolik, že americká alternativa, která se řídí názory A. Dugina tak, jak to předvádí S. Bannon, je pro Rusko nebezpečná. A že tedy zde opět platí: „D. Trump je naivní a nechápe, kdo proti němu v Kremlu sedí“.

Použité zdroje: zde zde zde zde

-Pozorovatelka- 23.02.2017*) VK je šéfredaktorem AE News

83 komentářů :

 1. Tyhle "analajzy" jsou jako od Karla Čapka ... "vy jste novinář"
  That´s elementary, dear Watson:
  V Kremlu "sedí" Rusko - stejně tak, jak v Bílém domě "sedí" U.S.A.
  (jinak je to o koulích a zdravém rozumu)


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zřejmě byl text pro vás příliš dlouhý a nesrozumitelný. To co jste napsal to plně dosvědčuje. Doporučuji Pjakina, Pjakina a ještě víc Pjakina, dokud ty složitosti nepoberete. A pokud ne, tak je zbytečné abyste sem cokoliv "duchaplného"trousil

   Slávek

   Vymazat
  2. Anonymní "Slávek" 24.února 2017 11:22

   Doporučovat samozřejmě můžete, co Vám libo.

   Pjakin je ale jen jedním v řadě bezvýznamných magorů, kteří se v Rusku vyrojili a připomínají americké televizní kazatele.

   Doporučuji myslet, myslet a ještě víc myslet.

   Vymazat
 2. Americký prezident v dnešní době musí hlavně bojovat proti svým zpravodajským službám, které byly Clintonovou naladěné na začátek války s Ruskem. Clintonová se ale nekoná, protože prohrála volby, ale zpravodajské služby, armáda, zbrojní průmysl, který už počítal s tučnými zisky plynoucími z dodávek zbraní na východní frontu s Ruskem, se nyní nechce smířit s tím, že zákusky nebudou. Zkuste říct dítěti, že dostane vysněnou hračku a tu mu pak nedejte a máte doma peklo. Americký prezident se snaží jejich očekávaní z vysněné války utlumit, ale jak víme z příkladu malého dítěte bez vysněné hračky, nejde to. Byly už připravené metály, nové uniformy, lampasy, rakve, hroby a ono nic. No nedivte se tomu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velmi dobra zprava. Prelozeno do normalni mluvy naivni znamena , je Trump uplne zabednenej idiot, dle nazoru /to uz brzy/jeho peclive a vlastnorucne jim vybranych spolupracovniku...
   A mel by drzet hube a nemluvit bez povoleni...
   Ostatne my to muzeme videt i bez jejich pripominek...
   Uz brzy bude jimi prohlasen za nesvepravneho a bude prisne kontrolovan a prisne napominan...
   To uz se delo mnoha presidentum ...Reagan.
   Je dobre ze podivat vzdy taky na svetlou stranku veci...asi nebude pohnan k zodpovednosti a take se brzy zjisti,ze jeho schopnosti jsou daleko za Dolfem a nebude jim nazyvan...nadale...

   Vymazat
 3. Co mohou chazaři nového vymyslet,jen jak dostat Rusko na kolena.Je potěšující,že Putin odhadl Dugina a přestal poslouchat jeho rady.Kolik podílu má Dugin na rozpoutání války na Ukrajině,já neodhadnu,ale odhadl to Putin,když nedovolil,aby válka přešla na Ruské území,co byl záměr Dugina,jen to chtěl zabalit do výhod pro Rusko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Putin sice odhadnul, ze kdybychom (jsem rus) vstoupili s armadou na UKR, to bychom byli sice do 5-7 dnu v Kieve, nebo do par dnu by vzniklo Novorusko "bez banderovcu". V takovem pripade Zapad by nas obvinil v agresi skoro opravnene. Opet rikam "skoro", protoze ten vstup s armadou na uzemi UKR by byl stejne legitimni na zaklade predchozich postsovetskych smluv mezi Ruskem a Ukrainou. Nicmene problem tohoto scenare je v tom, ze v dlouhodobe perspektive je neudrzitelny. Zaroven na Zapade by nezniknul odpor proti lzim v mediich (nevznikla by Novarepublika). Putin vybral strateegii, kdy kratkodobe sice "prohravame", avsak cas hraje v nas prospech. Zapadni media se znegenerovala. Zapad pocital s tim, ze budeme reagovat vstupem armady a "zachranou" lidu, jako v Osetii-Gruzii., a tak Zapad mel jiz pripravenou medialni masinerii, ktera se na pokyc rozjela.

   V podstate obe varianty byly providitelne, avsak varianta Novoruska vc. vstupu armady RF na uzemi UKR by nemusela nutne znamenat valku - ukrajinci nemaji sanci a kazdy to vi - dopad by byl pouze v rovine psychologicke, Zapad by mel pravdu a nam by se tezko dokazovalo, ze jsme to mysleli dobre. Ale tahle by byla monza aj ja osobne jsem se te varianty drzel, aniz bych v te dobe vedel, kdo ji prosazuje. Zdala se mi vyborna - predejit valce na Donbase a zachranit spoustu zivotu, proto si taky myslim, ze Putin donbas zradil.

   Vytykam Putinovu jeho slabou pozici vuci Zapadu a USA. Porad "odpovidame" na tahy ale nedelame zadne sami. Mel by pristoupit k tvrdsim konstitucionalnim krukom (vraceni centralni banky pod jurisdicki RF, zmena dalsich bodu Konstituce, kde mezinarodne pravo ma prednost pred nasim pravem). Kazdy uz nyni vime, ze neexistuje "mezinarodnost", ale xistuji instituce pod kontrolou atlantiku, a ty jine - jsou pod vychodem. "Mezinarodnost" je pouhe slovickareni.

   Vymazat
  2. 10:51
   Ty jsi typický zakomplexovaný Rusák. Putin ať se stará aby Rusové měli slušné platy, důchody, zdravotní péči,... a ne o vojenské eskapády na které nemá.

   Vymazat
  3. 10:59, zakomplexovany clovek sere v sini.
   Ja tvrvam na tom, ze jsme meli ukrainu od fasistu osvobodit hned, aniz bychom premysleli co si o nas bude myslet zapad.

   Zaroven byt Putinem po obsazeni ukrainy hned bych zavedl sankce vuce EU a USA za organizovani statniho prevratu.

   jinak Vas komentar se vztahuje ke vnitrni ruske politice a to budu probirat se svymi spoluobcany RF, nikoliv s Vami. Vy do toho nemate co kecat - budeme zit tak, jak chceme. Ale jakmile na nas zautocite - dostane pres rypak.

   Vzdy tomu tak bylo a taky tak zustane.

   Vymazat
  4. "Vytykam Putinovu jeho slabou pozici vuci Zapadu a USA. Porad "odpovidame" na tahy ale nedelame zadne sami. "

   Zvonka to vyzerá, že lepší je vyčkat tahu "partnera" a pak teprve odpovědět - obzvlášť když je tah "partnera" dubovyj a jeho dub chujovyj ů-)

   Vymazat
  5. 11:09
   Jenomze musite mit na pameti, ze sachovnice neni spolecna, ale JEHO, sem-tam nejaka figurka zmizi, nebo se objevi, chodi se podle sachovnich pravidel, ale najedou jde kun rovne, jako dama, apod

   narazim timto na tzv. "mezinarodni" ogranizace, ktere jsou mezinarodni pouze de-jure, de-facto zeme, ktere jsou ve hre, jednaji pod vlivem USA, a nejen zeme ale i predstavitele samotnych organizaci ... Takze nejen sachy jsou JEHO, ale i mistnost, ve ktere se hraje. Pravidla hry se mohou menit za hry a Rusku neni tim hracem, ktere by tyto pravidla menila. Maximalne co nam zatim proslo - schovat figurku a rict - "hele, videl jsem jaks choval tu figurinu, tak to si schovam i ja".

   Vymazat
  6. 11:05

   Hele, Rusáku, nevyskakuj. Nikdo na vás neútočí. Kdyby vás západ chtěl opravdu sejmout tak to udělá už v 90. letech, kdy jste byli totálně v prdeli ve všech směrech.
   A ještě mi ty blbý rusáku prozraď co by Rusové v tom Rusku žrali, kdyby Putin zavedl sankce na EU.
   A myslím tím skutečné rusy žijící v Rusku. Ne tebe a podobné pokrytecké debily kteří si tady užívají plnými doušky bohatství a svobod západu a na druhé straně západ z hloubi srdce nenávidí.

   Vymazat
  7. Utok na Ukrainu neni utokem na Rusko? Je. Proto chcipni, ubohy zdegenerovany havloide.

   Kazdy rus vi, ze Zapad kazych 30-50 let k nam jde s valkou. Jsme na to pripraveni. Tak proc jste to za Elcina neudelali? Asi jste na to nemeli.

   Vlastne ani dnes na Rusko nemate. Kdo by mel? Moralne rozlozene NATO? USA, ktere se stejne silnym protivnikem nikdy nebojovali, narozdil on nas? Haha. Zapad totiz vi, ze silou nas neziskaji, a tak "projekt- banderovci" trva jiz pres 50 let a ma jasny cil = aby bratr zacal vrazdit bratra a aby rusko ze rozlozilo zevnitr. To taky vime. Neboj se, havloide.

   A k tomu posledniho vyblitku - o jakem ze bohatstvi to mluvis? Zapadni zeme jsou zadluzene na nekolik generaci dopredu, narozdil od Ruska.

   Valku potrebujete jako sul, abyste jste si ten "luxus" zachovali a dluhy sepsali... Ja tady ani v EU ani v USA zadne bohatstvi nevidim - ani financni, ani moralni. Zadne. Zapad degraduje ve vsech smerech. Ne, ze bych Zapad nenavidel. Jen ten osud nezavidim... Kdyz se nemuzete zbavit vlastizradnych politiku a v podstate konate sebevrazdu ONLINE... HMM. Je to pekna podivana a rad bych se s havloidem popovidal klidne v Ceske Televizi... tam me ale asi nepusti, protoze kvuli (ne)objektivite preci nebudou davat "ruckou propagandu". Hahaha.

   Vymazat
  8. Když nevidíš na západě bohatství tak se pakuj zpátky do Ruska a nezacláněj tady.

   Jsi stejný šmejd jako ti Arabáči a Afričani co se sem hrnou. Vysávat a užívat si svobody, bezpečí a bohatství to jo, to se vám líbí. Ale zároveň to tady nenávidíte, pomlouváte, špiníte, posmíváte se (vlastní tuposti).

   Tak už nebudu zdržovat, běž už balit a padej.

   Vymazat
  9. 11:38 souhlasim s tebou
   Ale zadluzenej je cely svet a neni mozne aby se dluhy zaplatily
   A DEAD HAND je nebezpecny protivnik

   Vymazat
  10. 10:51 pěkně jsi rozdráždil tu smečku havloidních debilů. Pokračuj v tom, třeba je z toho trefí šlak.

   Vymazat
  11. 12:01 drz hubu a nikam nikoho neposilej
   Zapad evropy je na odpis, obcanska valka a slus
   A cesko, o ceskym mrdniku mluvis? Tim se chlubis? No to snad ne, tak mimo byt snad nemuzes
   Jo par grazlu si nakradlo ale pul obyvatel je na hranici chudoby a to je desne smutne

   Vymazat
  12. Slava Rusku, Slava Putinovi, Svetu Mir
   Smrt merklici a hitlerovskemu nemecku, ktere je cislo jedna nepritel Ruska i USA

   Vymazat
  13. 12:07 12:05 11:38

   Táhněte všichni do toho svého ruského ráje. Kdo vás tady drží??? Proč se tady, v této zemi zmaru bez budoucnosti, dobrovolně tak trápíte? Jste úchylní nebo nesvéprávní? Proč se tady držíte jak klíšťata, debilové? Ráj je jen 2 hodiny letadlem odsud.

   Vymazat
  14. 12:13
   asi jsi nepotrehl, ale ted hodne rusu prodava nemovitosti ve varech, a nejen. Sup sup, do KV, treba se opet stanou "ceske" (i kdyz pochybuji, ze byste mel na byt ve varech nebo ve spindlu. Za ty prachy... spis domecek u Ceske Lipy, ze?).

   Havloidy, podle logiky veci, jsou "vitaci". Prece vitate migranty s transparenty, ne? Proc se najednou tvarite, ze "arabasi" jsou zli? Asi citite, ze vas je ve spolecnosti tak 5% takovych idiotu (vitacu). A ze jdou si sem uzivat svobod? No mozna, ale kdyz chcete byt objektivni, tak rusove sem nejezdi jako ukacka, aby tu zastali naporad. Pro rusy Praha je vesnice - jezdime sem odpocivat, projit se hezkymi ulickami Prahy, nasat vyjimecne atmosfery. Nakonec, nechat tu spostu penez (Me 2 kamosi z Petrohradu tady za 4 dny spolu se mnou nechali cca 40.000 - neni to moc, na ruske pomery, ale pro spoustu lidi tady je to vice nez mesicni plat). Ruske turisty, i pres negativni historicky postoj, jsou velice vazene a vubec nejdou srovnat s migranty.

   Co se tyka lidi, kteri v CR rozhodli zustat - pomerove rusu je cca 20% z celkoveho poctu migrantu z postsovetskych republik. Nejvic je tady ukrajincu. Takze opet, chcete-li nadavat rusakum, zkuste byt alespon truchu objektivni.

   To sem zatim ani nehazim vyroky, ze v dobe, kdyz CR byla pod nasim vlivem, tak se tu staveli nove skoly, skolky, nemocnice... a co stavi EU? Vice jak 25 let pod EU a postavili se akorat nove lavicky v parcih, Blanka.. dalsi "tunel" pro vybrane ale na co se nezapomina - tak to je cedulka u kazdeho parku, kde probehla rekunstrukce - SPONZOROVANO EU. Abyste nezapominali, kdo je tu panem.

   Vymazat
  15. 12:51

   Aha. Ty nebudeš Rusák. Ty jsi jen provokatérský troll. A nebo v horším případě český nějaký český vymaštěnec který se z té nenávisi k západu zbláznil a uvěřil že je Rusák. Soudím tak podle těch blábolů z posledního odstavce.

   Průměrná mzda v ČR je cca 2x vyšší než v Rusku ale ten pitomec bude mektat, že 40.000 není v Rusku na rozdíl od ČR moc.
   O byt v ruském skanzenu nestojím ani zadarmo, dík za nabídku.

   Vymazat
  16. 13:01
   Ten posledni odstavec neni pravda? Ja to tak vnimam: EU vsude nachava cedulky pro ovcany - aby si vazili EU. To jsme delali jen u vyznamnych staveb, ale u parku jsme nikdy cedulky nenechavali - jako koukejte jak je krasnej ten park - dekujte SSSR. LOL.


   Tak fajn, co se postavilo realne? Krome obchodnich center, komercnich prostor a predrazenych novostaveb? Uvedte prosim priklady socialnich verejnych staveb za poslednich 25 let.

   Ja pravda, ze prumerna mzda je tady vyssi nez v Rusku. Bohuzel... kdyz srovnam CR s Nemeckem, tak jste na tom 4x hur, nez oni. O cem to podle vasi logiky musi vypovidat?

   Rusko ma pres 140 milionu lidi. Je pravda, ze vesnicane kolik krat penize neresi. Uslysite od nich casto, ze blaho a stesti neni o penezich.

   Je pravda, ze vnitrni ekonomicka situace neni nejlepsi, ale i presto, jezdime s luxusnimi auty a nejen v mnoskve.

   porovnejte www.auto.ru a www.mobile.de
   kolik je na EU trhu a na ruskem trhu na prodej napr. "Infinity QX56" - vsadim se, ze NAZIVO jste takove auto v zivote nevidel. Presto my jich v Rusku mame jak sr*cek a kazdy to nove auto stoji pres 3 miliony - kde na to asi berou, kdyz jsou rusaci tak chudi? hahaha.

   Je dobre, ze pro Vas 40.000,- na 4 dny nic neni (bez hotelu) - vydaje ciste na restaurace, turisktika, nakupy darku - rad takoveho turistu uvitam v Moskve.

   Tam si date opravdu skvele jidlo, opravdu nadherne upravene sladkosti ... Mnam mnam, chcete fotky ruskych dezertu, ktere tady v zivote nesenete?

   Vymazat
  17. Tupí havloidní přizdisráči v Moskvě jezdí víc nových mercedesů jak v celé eu dohromady a vás sere že vy máte holou řiť.

   Vymazat
  18. 13:01
   ...no tak ja mam kamaradku v Jekaterinburgu, pracuje jako ucetni ve farmaceuticke firme a jeji plat je v prepoctu temer 2000 eur. Neni vsude v Rusku bida...
   V Moskve jsem byl minuly rok na dovolene - parada! Sice trosku draho, ale napriklad me velmi prekvapila prohibice na alkohol a cigarety (mam na mysli zakaz verejne reklamy) a obrovska! mira bezpecnostnich opatreni prakticky vsude.
   Nicmene super, doporucuji navstivit muzea v Moskve, predevsim podzemni muzeum zlata a sperku v Kremlu - nadhera! ;-)
   ...mno a je fakt, ze tech Mercedesu AMG a mnohem vymazlenejsich aut tam jezdi vic jak v Dubaji :-D :-D hehehe
   (...a pro Ruske spoluobcany - ty silnice byste ale mohli trosku pospravovat...) :-D :-D :-D hezky den

   Vymazat
  19. Našemu, známému trollovi tečou nervy, bavím se.

   Vymazat
  20. 12:13 Cesko dle Jalty patri Rusku
   To tedy ty, hitlerovce, smrduty, v cesku opruzujes a budes parazitovat i na tom kandelabru na kterym te obesej

   Vymazat
  21. 13:01 prumerna mzda se v Cesku pocita tak ze se pouzivaji miliardarske loupeze a platy megagrazlu
   Takze se tu ohanis lzi
   Chcipni

   Vymazat
  22. 13:01 a provokater jsi ty havlisto
   Prejet te tankem Josuf Stalin je malo

   Vymazat
  23. 13:01 ziji par let na ostrove Phuket Thailand, denne sem priletaji tisice ruskych turistu, dalsi tisice priletaji do Bangkoku. V teto rocni dobe je to zde jak v Moskve. Jezdim na plaze vzdalene 80km od Phuket jelikoz me nebavi arogantni chovani ruskych turistu kteri nemaji slusne chovani, v obchodech predbihaji tvari se jako by jim Thajsko patrilo. Chovaji se k mistnim jako by byli jejich otroci.
   Ale maji na to aby si sem zaleteli a uzili si tech 14 dni dovolene v raji. Cechy nevidet.....
   Cili ty zpravy o rusakach chcipajicich hlady jsou velmi prehnane

   Vymazat
 4. http://svobodnenoviny.eu/levicaci-v-nemecku-chteji-dat-migrantum-pravo-volit/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V nemecku se zblaznili. A za to valecne stvani proti Rusku vyhlasuji zatykac na Merklovou!

   Vymazat
 5. Clanku nerozumim, bud jsem blbej (jak mi to tu ostatne potvrzujete) nebo si z nas delate tim clankem srandu. Co byste od toho Trumpa chteli? Zvolte si svyho Trumpa. Nebo ho nemate?

  OdpovědětVymazat
 6. O hrůza, Putin si nechává vypracovat psychologický profil Trumpa, což už dávno Pentagon a Bílý dům provedl v opačném gardu. Ale nejde o psychologický profil ani jednoho, jde o sebrání vědomostí a znalostí o protistraně, jakou potáhnou figurkou na šachovnici. Jen se zdá, že se snahou o USA šach-mat Rusku se to začíná naklánět díky Trumpovi k normálnímu lidskému rozumu a remíze, poznání, že přece jen by bylo možné zvolnit tempo v zabíjení nevinných lidí ve prospěch hrstky militantních oligarchů. Naděje na humanismus těch nejbohatších tím sice stejně nevzrostou a znovu a znovu se budou drát do útrob národů SVĚTA, ABY PRO SEBE UZKOŘISTILI PŘEDEVŠÍM NEROSTNÉ BOHATSTVÍ.
  OLIGARCHIE - TA SEBOU NESE VÁLKY A ANI NEVÍM, PROČ VŮBEC JE BOHATSTVÍ TAK SNADNO A ČASTO SPOJENCEM SADISTICKÉHO VÁLČENÍ.

  OdpovědětVymazat
 7. "Pozorovatelka", "VK", osoby které se pod své bláboly stydí i podepsat. Takové nemá cenu číst. Odpad.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jak zni vas ctenny podpis?

   Vymazat
  2. Já neprovozuji vlastní propagandistický web a nepublikuji na něm mnohastránkové "hluboké" rádobyseriozní úvahy a analýzy.
   Podobný případ je "Vlk" z vlkovobloguje a spousta podobných.
   Já jsem obyčejný anonym z davu.

   Vymazat
  3. Toz pardon, nerozumel jsem ale uz rozumim
   A souhlasim s vama teda se stipulaci ze mozna, mozna se nepodepisujou treba proto ze v cesku se za nazor zavira

   Vymazat
  4. 11:05
   Tak to mi vysvětlete, jak to, že Dvořák s Davidem z NR už dávno nesedí. A také všichni ti Baťové, Manové, Olšerové, Jírovcové kteří zde publikují.

   V Česku se za názor nezavírá, každý si může psát co chce, kdy chce a jak chce. Nevymýšlejte si pohádky.

   Vymazat
  5. 11:17
   A) neobvinuj me ze lzi nebo ti pri nejmensim sproste vynadam
   B) jakze se jmenuje ten chlap o kterym dneska psali na novikach Bartsi, Barta nebo tak nejak co je pohnan k soudu za knihy co napsal
   Ty budes jeden z tech zpupnych ceskych zvanilu
   Pojd se vsadit o to ze se v havlocesku zavira za nazor at me stoji za to to hledat
   Me bude stacit jeden priklad ty havlovce

   Vymazat
  6. Dvořák a Davidem a dalšími autory NR nesedí, protože jsou na straně demokracie, proti NATO a EU. Toď vše. Kdyby byli u moci tací "demokraté", jako ten v 11:17, tak to by byla jiná.

   Vymazat
  7. U nás se dnes za názory nezavírá, ale vyhazuje z práce!!! To je bolestivější a účinnější. Prostě "demokratura do Česku".

   Vymazat
  8. 13:49

   Pokud vím, David má celkem slušný teplý flíček jako náměstek pro cosi v léčebně. I články v pracovní době sem stihne dávat.
   Tak nevymýšlej kokotiny a nevydávej své fantazie za fakta.

   Vymazat
  9. Ak chceš o "Pozorovateľke" niečo vedieť, kúp si o nej autobiografickú knihu s titulom "Pozorovatelka". Keď na to nemáš, daj si to meno aspoň do Google a popozeraj sa. Ak si viac na obrázky, nájdeš ich tam tiež.

   Vymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 9. Tento clanek neni urcen pro lidi, kteri ctou novinky idnesy nebo jina podobna media. Je samozrejme vynikajici protoze ukazuje co je to vlastne real-politics a jak muze byt ovlivnena nase budoucnost.

  Zijeme ve lzich.
  Napr. jake znate druhy moci?
  zákonodárná moc (legislativa)
  výkonná moc (exekutiva)
  soudní moc (judikativa či justice)

  .. vite, ze kdyz VAM NEREKNOU CELOU PRAVDU, tak to muzete povazovat za LEZ?

  EXISTUJE 4. druh moci - IDEOLOGICKY!
  Politik, at uz to je socan nebo komous, pri plneni svych ukolu - vymysleni zakonu, se ridi cim? no spravne - ideologii.

  A tom je ten clanek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Timur Timur 24.února 2017 11:11

   Vycházíte tedy z toho, že je někdo, kdo zná "celou pravdu", ale "neřekne" "nám" ji? To je zajímavé pojetí pravdy jakožto majetku vyvolených "v zákulisí". To by se možná líbilo i Havlovi, který byl divadelník a ne politik. Podle toho vypadala i jeho "humanita".

   Vymazat
 10. ___________________________________________________

  Je chvályhodné, že nám tu redakce NR nabízí hned tři magory (Bannon, Dugin, "Pozorovatelka") v jednom balíčku. Člověk má být obeznámen s tím, jaké stupidity dokážou pohnout myslí některých lidí.
  ___________________________________________________

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:11 ti právě vysvětlil, že ten článek není pro tebe, Jando.

   Vymazat
  2. 13:06

   Článek je jen pro někoho?

   Vymazat
  3. Ano, pro nezaklapkované, přemýšlivé, inteligentní. Ale s tím si nezatěžuj svou rozkošnou hlavičku. To naštěstí není tvůj případ.

   Vymazat
  4. 13:51
   Vskutku obdivuhodná je nezaklapkovanost, přemýšlivost a inteligence lidí, kteří se rochní ve fantasmagoriích zhrzených stalinistů typu Pjakina, Petrova, Kurginjana, Velička, Dugina. Jaké mají štěstí, že jim to někdo ("Irena Aneri", krásný to palindrom) neúnavně překládá do češtiny. Jinak by jim tento výkvět ruského ducha zůstal utajen a museli by se spokojit s Kašukou.
   - To naštěstí opravdu není můj případ!

   Vymazat
 11. 11:23
  Degenerátská, havloidní Jandovo filcka jen pořád opakuje tu jeho mantru, že "Kdyby vás západ chtěl opravdu sejmout tak to udělá už v 90. letech, kdy jste byli totálně v prdeli ve všech směrech." - která svědčí o tom, že ve své nenávisti vůbec nechápe, co se tam tehdy dělo a že západ neměl nejmenší potřebu napadat, když měl Rusko na stříbrném talíři. Chorý mozek nenávistného degeneráta nemůže toto ale nikdy pochopit, což dotyčný dosvědčuje jeho nenávistnými výplody, obohacenými o hrubé chyby.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. Západ neměl nejmenší potřebu Rusko napadat. Stejně tak jako nemá Rusko nejmenší potřebu napadat teď.
   Tato nutkavá představa vzniká jen v chorých mozcích nenávistných degenerátů jako jsi ty.

   Vymazat
  2. 13:03

   Tak co? Už jsi našel tu světoznámou fotku Havla s Heydrichem?

   Vymazat
  3. Pro nechápajícího 13:24 - musím vám opět zopakovat, že jde o symbol. Lepšího učně, než byl Veškrna, si Hitler ani nemohl přát. Dnes jsme kolonií Německa, aniž by padl jediný výstřel.Prostě co nedokázaly wehrmacht, SS a GeStaPo dohromady, povedlo se Vencovi Veškrnů s jeho partičkou naprosto dokonale. Ani kobyliskou střelnici nepotřebovali.

   Vymazat
  4. 13:41

   Včera jsi mlel o "známé fotce". Byl jsi přistižen při lži a místo omluvy lžeš a špiníš ještě víc.
   Jsi typický představitel, lůzy, spodiny, odpadu společnosti.

   Vymazat
  5. Ceska protektoratni armada padla pod veleni Nemecka
   To tak nak staci na vysvetleni

   Vymazat
 12. Všechny tyhle rádoby chytré kecy jsou k ničemu. Situace je taková, že Trump udělá vůči Rusku jen to, co mu Putin dovolí. A válka? Ta by znamenala okamžitý totální konec USA. Bylo by jen o kus neobyvatelné pustiny na Zemi víc. A na tom už žádný Trump nic nezmění.

  OdpovědětVymazat
 13. Prečítal som diskusiu, musím uznať, že ten "rusák" čo tu píše má úplnú pravdu.
  Vo všetkom....
  Čo sa týka Pjakina,, to je úplný magor,pomätenec ,
  pseudoanalytik.......

  OdpovědětVymazat
 14. Vyzývám své havlistické přátele aby zdůrazňovali, že nukleární válka s Ruskem musí proběhnout v Evropě, nesmí se týkat USA,samozřejmě potřebný bojový materiál našim přátelům havloidům dodáme, včetně jaderných bomb.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nukleární válka už dávno probíhá. Ve tvé duté palici.

   Vymazat
  2. 14:29 nemám dutou palici, mám ji plnou humanity, míru,evropských demokratických hodnot a USAdemokracie.

   Vymazat
  3. 14:29 co to kecáš putinovče, pak se divíš, že musíme proti vám humanitárně zasáhnout.

   Vymazat
  4. 14:43
   Ty začni zasahovat sám u sebe teplometnej hulibrku,už máš plnou palici havlobanderovskoussackejch sraček a to je teprve únor!!!

   Vymazat
  5. 14:43 cim by si zasahoval, Jando, tvym ohnilym penisem?

   Vymazat
 15. Čekal jsem asi tak 3 měsíce po inauguraci Trumpa, že Rusko pomalu otočí. Ale stihli to už za měsíc.
  Za chvíli bude ruská propaganda vymýšlet podobnou negativní propagaci proti USA, jak byla za Obamova vládnutí.
  Zkuste si najít diksuze a články ohledně Trumpa před jeho inaugurací - iu třeba tady na NR. To bylo vždyclky křiku, když si někdo dovolil Trumpa pomluvit a nebo tvrdit, že až tak ze zlata nebude a Rusko bude mít možná ještě větší potíže, než případně u Clintonové.
  A už je to tady.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano je to hrůza, je nejvyšší čas vyrazit na Rusko, však už stojíme na Ruských hranicích a jsme rozhodnuti to těm rusům nandat, ukázat jim, co to jsou ty správné demokratické mírové hodnoty.

   Vymazat
  2. Jasně, já myslím, že ty Rusy v mírové nukleární humanitární válce porazíme a proto hurrrráááá na Rusko.

   Vymazat
  3. pro 14:24 na hranicích Ruska jsme snad odjakživa, ne ?

   Vymazat
  4. vy nedáte pokoj, dokud na tu tlamu na východní hranici nedopadnete. Věřím, že ti co tam budou posláni tak zažijí rozumu a přeběhnou na druhou stranu.

   Vymazat
  5. Neohavlisti nabadaji k novemu atomovemu humanitarrrrrrnimu bomarrrrrrrdivani

   Vymazat
 16. I já si to myslím. T

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ijáijáijáijáijáijá je nás hodně těch já

   Vymazat
  2. Ten článek je sbírka názorů s příměskem mystiky.
   Ale mě se líbí, že pisatelka hodnotí V.V.Putina jako člověka samostatně myslícího, ne jako nějakého profesorského theoretika nebo jednoduchého "samorosta".

   Vymazat
 17. Nejposlednejsi deni v Americe je napsano pod poslednim clankem pana Mana .

  Stephen Bannon je VELMI STRATEGICKY CHYTRY ! Je take silne nazloben, protoze mu zabili sefa ! (2012)

  Proti zidovsky NENI ! Hodne chytrych a inteligentnich Zidu je na strane Trumpa, (Max Levin, Stephen Miller - to jsou velmi hodnotni lide, kteri se rvou pod korouhvi Trumpa jako tygri) !

  Nekteri hloupi lide, dokonce i Krestane jdou proti Trumpovi.

  Zahranicni politika v tyto dny neexistuje ! Rex Tillerson vyhodil stovky uredniku ze State Departmentu.
  Dokonce se prislo na to, ze Obama tam mel i IRANCE prevlecene za zeny. (To museli byt velmi skarede zeny.)

  President Trump ted resi danove zmeny, nezamestnanost a podrbane zdravotnictvi.

  V Americe sa zatikaji illegalove z Afriky a z jizni a stredni Ameriky. ICE je posilena o 10 000 muzu a pohranicari o 5000 tisic muzu.

  Vse je v nejlepsim poradku. Trump je pracovnik jako lokomotiva . Pracuje od rana do vecera. Pracuje dokonce i zde na Floride, coz je neobvikle, protoze zde nepracuje nikdo. Zde je to jen pro turisty a penzisty.
  (Citim se ukrivden, k pohranicnikum do Texasu me
  NEvzali !)
  nick HONOLULU - bubenik pod korouhvi presidenta Trumpa.

  OdpovědětVymazat
 18. Autorovi tohohle článku, stejně jako všem chytrolínům, co se tady hádají, nějak uniklo, že Sofia neleží v Rumunsku, ale v Bulharsku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Naopak vám uteklo o jakou sofii jde...
   Nemluvě o tom, že výraz „sofia“ si můžeme vysvětlit i jinak – v řeči tradicionalistů jde o jednotné světové náboženství a o něco na způsob New age."
   Chytrému napověz: Hagia Sofia je v Istanbulu :-)

   Vymazat
 19. Someone Please Ask Donald Trump This Simple Question About Russia:

  As president, Trump has the power to declassify anything — which means he could order all the government’s intelligence agencies to make public whatever intercepts and other records exist involving Russia and people in his orbit.

  Moreover, if any contacts between Trump’s people and Russia were innocuous — if the whole thing is “a ruse” or “complete garbage” as Trump himself and his chief of staff have called it — Trump has every incentive to prove that as quickly as possible.

  So will Trump use his declassification power?

  The administration should be asked this question until they answer it fully.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obvyklá inteligentní reakce...... ("His Master´s Voice"?)

   Vymazat
 20. Pro ty, kdo pořád (jako "Honolulu") fňukají nad "nepřátelstvím" tajných služeb vůči Trumpovi:

  Donald Trump may be at war with the U.S. intelligence community, but he still controls the most powerful spy machine in history. So it is at once disturbing and fitting that some of the most potent tools in the NSA’s arsenal depend on software created by Palantir, a secretive government contractor founded by Peter Thiel, the notorious billionaire who serves Trump as a presidential adviser.

  OdpovědětVymazat
 21. NEPROKLOUZNE ANI MYŠ !

  Čtyřiačtyřicetiletý syn legendárního boxera Muhammada Aliho byl při návratu z Jamajky do USA zadržen na letišti a byl vyslýchán.

  "Odkud máte to jméno? Jste muslim?" ptali se imigrační úředníci Muhammada Aliho Juniora, který se narodil ve Filadelfii a je americký občan. Vyslýchali ho dvě hodiny.

  OdpovědětVymazat