Reklama

.

.

neděle 12. února 2017

D. Trump, rozpad NATO, Nová Evropa – tažení na Rusko nikdy neskončilo. Video

-Pozorovatelka-
12. 2. 2017     AENews
„Dnes vám budu číst úryvky z odhalených západních dokumentů a vy poslouchejte a přemýšlejte, od toho závisí naše současnost i budoucnost. Starší pokolení už všechno pochopilo a nic jej nepřekvapí, ale o naši mládež se dnes vede velký boj přes internet a přes západní tele kanály, aby nebyla schopna myslet racionálně a nechala se vést západní propagandou.

V postsovětských republikách nyní probíhají tyto procesy a běží globální plán na zničení našich republik a našich bratrských národů. V 80. letech sovětské tajné služby odhalily materiál, tzv. Harvardský projekt. Tak byl nazván projekt ke zničení SSSR a socialistického systému. Projekt sestával ze tří bodů.“

 

Tolik úvod vloženého videa, ke kterému se vrátím později.

V roce stého výročí Velké říjnové revoluce můžeme očekávat revoluční události v celém světě a už po pár týdnech to pozorujeme v USA a v Evropě, ale můžeme očekávat i v Rusku. A současnost vidím tak, že globalisté poté, co spustili stěhování národů z jihu na sever a k tomu politiku mísení národů, ras, kultur a náboženství na straně jedné a rozkladu tradičních hodnot bílého člověka na druhé, právě překreslují hranice světa. Dosavadní velké celky rozkládají, aby je do nových spojili a tento proces se týká především Evropy a USA, jejichž odvěké spojenectví má být rozděleno. Hraniční čárou se přitom má stát Británie, která má zůstat atlantickou částí světa, zatímco zbytek Evropy součástí euroasijského světa. Pro obě části pak je naplánován další rozklad (rozpad USA a EU) a nové spojování, především se však pro obě části počítá s dalšími vlnami migrace z jižních zemí – vše podle Agendy 2030, kdy do roku 2030 mají dvě třetiny obyvatel planety žít ve městech (a nejen s ohledem na planetární zdroje to nemají být města nově postavena v zemích, odkud přicházejí uprchlíci).

„Nový světový řád bude vybudován proti Rusku, na rujnách Ruska a na účet Ruska.“ – Zbigniew Brzezinski.

A když se podíváme na euroasijskou část, tak Evropa se má stát součástí osy Čína-Írán-Německo. Ale euroasijská část, to je i Rusko! Když se ovšem podíváme na politiku Evropy a obzvláště představitelé EU, s Ruskem se nepočítá! A nepočítá, protože globalisté si to nepřejí. A globalisté si to nepřejí, protože s Ruskem mají jiné plány.

 

Rusko v současném světěProjděme si v současnosti realizované plány globalistů ještě jednou. Z těch části zeměkoule, kde by se jim lidé brzy vzbouřili a vydali na pochod nejen v důsledku informačních technologií, se kterými už není možné utajit, jak se žije jinde, ale především z tak pragmatického důvodu, jako je hledání vody, organizují novodobé stěhování národů. Tím si současně plní cíl o omezení spotřeby zdrojů západní civilizací (tzv. „globální chudnutí“ a „všichni budou mít stejně“). Co však taková koncentrace lidí na územích západní kultury přinese jako základní problém? Odpověď je jednoduchá – větší potřebu zdrojů.

Zdrojů, které západní kultura nemá a pokud i nějaké měla, už si je tzv. „sežrala“ (a sežrala až tak, že se vrhla i na ty světové). A kde na zeměkouli zdroje jsou? Odpověď je opět jednoduchá a nemusím ji ani psát. Ovšem jsou to zdroje, které stále říkají „pane“ pouze a jen Rusku a to je po staletí ten hlavní problém. Ono totiž nejde o to, že by se Rusko o své zdroje nechtělo se světem dělit, ale o to, že globalisté si přejí, aby ruské zdroje říkali „pane“ globalistům. A aby to byli oni, kdo světu bude ruské zdroje přidělovat a tím národy nejen ovládat (plné sýpky v Egyptě byly nejmocnějším prostředkem vládnutí) , ale navíc je přes lichvu udržovat v otrockém postavení.

Josef, biblický patriarcha, předposlední syn Jákoba, který se v Egyptě vypracoval na nejvyššího otroka, přebírá od nižších otroků úrodu, více zde

Současný všeobecný názor na politiku globalistů je ten, že přistěhovaleckou vlnou, která rozloží tradiční hodnoty euroatlantické kultury, zastaví její dále neudržitelný konzumní životní styl a postupně se stane základem pro vytváření zcela nového národa s novým celosvětovým náboženstvím, to pro globalisty snad má skončit. Respektive – že jediné, čeho se od globalistů obávat a čemu se bránit, jsou uprchlíci a politika multikulti.

A to je dle mého mylná představa, protože se v tom přehlíží, že stejně intenzivně probíhá příprava k dalšímu tažení na Rusko – tažení k ovládnutí ruských zdrojů. Někteří jsou přesvědčeni, že zvolením D. Trumpa se USA a Rusko dostaly vůči globalistům do stejné pozice, já ten názor ale v žádném případě nesdílím – pokud jde o Spojené státy, globalistům jde pouze o jejich odstavení od vlivu na světové dění a jejich úpadek ve smyslu spotřeby zdrojů, což obojí má zajistit D. Trump, který k tomu navíc má ochranu globalistů. A zdůrazňuji, že pouze D. Trump, což znamená, že žádná síla zvenčí.

Zatímco pokud jde o Rusko, tam se to silami zvenčí jenom hemží nejen od války s Gruzií, ale nově od ukrajinského Majdanu a právě v současnosti toto hemžení nabírá na obrátkách (vojska v Pobaltí, otáčení Lukašenka směrem k EU, štrasburský soud na straně Navalného atd., atd). A pak jsou tady dva zásadní body – D. Trump a Společná armáda EU.

 

D. Trump a Rusko


D. Trump má pro globalisty splnit dva úkoly – izolovat USA (odstranit od moci neocony a politiku Pax Americana) a zajistit sblížení USA s Ruskem. Sblížení s Ruskem přitom má dva cíle: vrazit klín mezi Rusko a Čínu/Írán a rozkládat Rusko zevnitř napojením na ruské podpindosníky (to bude úkol obchodníka R. Tillersona). V D. Trumpovi tak můžeme vidět analogii ke Gorbačovi na straně jedné a k Reagonovi na straně druhé. V tv k tomu právě zazněla vše vypovídající věta: „Nebojme se Trumpa, za Reagana se také všichni obávali jeho spojenectvím s Ruskem a co s ním nakonec společně s Tacherovou udělali?!“. A za pozornost v tom je čerstvá informace, že Bílý dům se velmi zajímá o osud Navalného a Kara Murzoje, což jsou největší opozičníci Putina – má vůbec Bílý dům zájem spolupracovat s Putinem anebo čeká na ruské volby (obzvláště, když se pracuje na tom, aby proběhly už v roce 2017, v roce stého výročí VŘSR)?

H. Kissinger se stýká se všemi světovými politiky – zde s H. Clintonovou a s D. Trumpem

Evropa a Rusko


V Evropě je už dlouho realizován proces jejího přechodu k euroasijské části světa – pod vliv Číny a Íránu, a to s A. Merkelovou v čele. Brexit měl za úkol udělat mezi atlantickou a euroasijskou částí dělící čáru a k tomu po odchodu Británie posílit roli Německa, přičemž nová dvourychlostní Evropa už je hotovou věcí. A zatímco Evropa za své největší nebezpečí stále považuje uprchlickou vlnu, mým pohledem zde vzniká nebezpečí jiné, a to vlastní evropská armáda. Otázka totiž zní – proti komu? A odpověď je jasná – zatímco USA nabírají směr „přátelský“ k Rusku, Evropa zůstává tvrdě antiruská (až na výjimky, jako Maďarsko, ale tam zřejmě půjde o něco jiného). Jak se NATO do budoucna přetransformuje, jak se podělí vojenská technika (co bude s tou v pobaltských zemích) a z jakých lidí bude Společná evropská armáda vytvořena, když v červenci 2015 Německo schválilo tzv. Bílou knihu, podle které to smějí být i cizinci (Ukrajinci?), to ukáže čas. Jisté se ukazuje být jen to, že na svých západních hranicích bude mít Rusko stále armádu nepřátelskou k jeho zemi.

Když si k tomu přidáme, že Lukašenko otáčí směrem k EU a že Rusko by se vzdalo Ukrajiny (jak to Trumpovi doporučuje vyjednat přes sankce Kissinger), tak by se ta evropská armáda pomalu a jistě přibližovala k Moskvě. A nezapomeňme na jižní hranici Ruska, kde je ve hře dění kolem Ázerbájdžánu a Arménie, ale také kolem Kyrgystánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu, kde USA budou provádět školení, tentokrát ovšem v oblasti „lidských práv“.

A když si to shrneme, tak D. Trump sametově přes ruské oligarchy a Evropa vojensky – ale stále vše proti Rusku. A pokud by se D. Trumpovi podařilo dostat proti Rusku i Čínu a Írán, jejichž spojenci se navíc Evropa má stát, kolem ruských hranic bude hotovo. A protože globalisté si nikdy nepřáli válku USA s Ruskem, ale vždy jen válku Evropy s Ruskem, v tomto směru může být D. Trump – na rozdíl od V. Putina – v klidu. A situaci v souhrnu vidím tak, že zatímco D. Trump se V. Putina obávat nemusí, opačně to neplatí. A neplatí to především proto, že D. Trump jakožto naprosto neznalý globálního dění, je loutkou H. Kissingera, zatímco v případě V. Putina se H. Kissinger – když to nadsadím – stává loutkou Ruska (obzvláště po dění v Sýrii).

 

Plán na likvidaci Slovanů


Nyní zpět ke vloženému videu staršího data, které nyní považuji za aktuální a místo „Plán na likvidaci Slovanů“ jsem si jej nazvala „Tažení na Rusko nikdy neskončilo“. Nenechme se mýlit tím, že tehdy byl plán popsán jako plán Spojených států proti Rusku – lidé, kteří jej stvořili, jsou veskrze postavami globalistů (GP) a v souhrnu členové Římského klubu a Výboru 300. Ukončením Pax Americana se proto na plánu nic nezměnilo. Ve slovenské audio verzi je text zde, ve slovenské psané verzi je text zde. A z textu cituji některé části:

„Špeciálna časť tohto plánu je osud slovanských národov tak, ako to bolo už v Hitlerovom pláne Barbarosa. Američania dokonca uviedli v projekte konkrétne čísla. Totálna likvidácia 300 miliónov Slovanov, spolu s nimi aj všetkých Židov. Týchto totiž najskôr použili na svoje ciele na rozkol a zničenie slovanských národov, a potom ich čaká ten istý osud. V procese likvidácie Slovanov prišli (židia) k veľkému majetku a o tento sa s nimi Svetová vláda nehodlá deliť. Svoju úlohu splnili. Toto je v projekte napísané jasne a nedvojzmyselne, Židia sú určení na likvidáciu hneď za Slovanmi.„
Slované a Židé – bude se historie opakovat?

„Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás. To isté si budú myslieť aj Rusi, že bojujú za svoje národné záujmy. Že si navracajú im odňaté zeme atď. To všetko budeme robiť pod zámienkou rôznych suverenít boja za národné ideály. Ale zároveň nedáme ani jednej zo strán možnosť na sebaurčenie na základe národných hodnôt a tradícií. V tejto vojne hlupákov budú slovanskí debili oslavovať seba ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať.“

„Zámenou za národné hodnoty dáme patriotizmus, patriotizmus balalajok a opitých sĺz. Nedovolíme žiadne Hi-Tech, čo privedie k úplnému úpadku v priemysle, ktorý degradujeme na produkciu predmetov primárnej spotreby pre ohraničený kontingent otrokov, ktorí nám budú ťažiť suroviny. Medzi obyvateľmi miest je veľa inžinierov, kvalifikovaných pracovníkov, učiteľov, lekárov. Týmto vytvoríme také podmienky pre život, že budú sami utekať zo svojej krajiny. Naša hlavná devíza je rozloženie mládeže, čím porazíme akýkoľvek národ. Zbavíme ich spoločnosti ich mládeže, rozložíme ju sexom, rockovou hudbou, násilia cute;m, alkoholom, fajčením, drogami, t.j. zbavíme ich spoločnosti, budúcnosti.

Hitler bol hlúpy chlapec, lebo konal otvorene. Musel plniť dôležitú robotu, spáliť milióny ľudí, postrieľať, zakopať a pod. Nechal za seboukrvavé stopy. Ale my konáme prefíkanejšie, po nás neostanú stopy, ale zasejeme medzi národmi strach, strach o život, ktorý nás nebude stáť nič. Strach o svoje pracovné miesto, ktoré môže kedykoľvek stratiť. Strach o budúcnosť. Strachom budeme oslabovať národy. My pod zámienkou demokracie dáme slobodným debilom monarchiu. Každému bábkového prezidenta a čo najviac osláv, svetiel, pompy. Monarchia je dobrá tým, že všetku energiu nasmerováva do zmätku a odpútava od našej tajnej, aktívnej práce v štruktúrovaní obyvateľstva na vzor, ktorý potrebujeme. Spôsobom výmeny kádrov na najvyšších miestach silových štruktúr posunieme ďalej našich ľudí na čelo armády, ministerstva vnútra, Federálnej služby, špeciál nych jednotiek, čím všetko bude priamo podliehať prezidentovi, t.j. nám. My budeme mať v rukách iba povrázky, ktoré idú k rukám prezidenta a my budeme za tieto povrázky ťahať tak, ako potrebujeme my na dosiahnutie nášho grandiózneho plánu.“

„Slovanstvo, spojenie Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, tie najnepokornejšie národy sveta, nepokorní sú kvôli ich psychickým a rozumovým schopnostiam, ktoré vychádzajú z mnohých pokolení predkov a aj génov, ktoré sa nedajú nijako upravovať. Slovana – Rusa, Bielorusa, Ukrajinca možno zničiť, ale nikdy ich nemožno poraziť. A preto toto semeno treba zlikvidovať, najskôr rýchlym znížením ich počtu. Na planéte sa intenzívne otepľuje klíma, pustina sa presúva na sever rýchlosťou 10 km za rok. Strata vody na Zemi postupuje rýchlosťou 25 km za rok. O 20-30 rokov bude treba uvažovať o presídlení ; veľkých más civilizovaných národov severne od ich terajších lokalit. V tom čase na Kubáni, v Rostovskej oblasti, na Ukrajine bude subtropická klíma, a na severe Ukrajiny klíma dnešného Zakaukazska.

Slovania sú tu iba dočasní hostia a musia byť odsunutí. Vyženieme ich ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malé severné teritórium, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – ako sú indiánske rezervácie v USA.“
Leden 2017 – Kyjev slaví výročí narození S. Bandery (zde video)

K tématu se objevil i článek, který potvrzuje, že plán je prací Výboru 300 (kde se vším jako červená nit nese postava H. Kissingera, jak to obšírně popsal britský důstojník J. Coleman):

„V polovici 90. rokov bola do ruštiny preložená kniha britského dôstojníka spravodajskej služby Johna Colemana nazvaná „Výbor 300“ (The Committee of 300). Autor približne tridsať rokov skúmal tajné mechanizmy riadenia sveta a prišiel k záveru, že globálne procesy riadi 300 najbohatších rodinných klanov. Tento „Výbor 300“ si objednal v 70. rokoch u najväčšej vedecko-výskumnej korporácie vedecko-výskumný prieskum. Na základe získaných výsledkov z tohto prieskumu sa ukázalo, že prírodné zdroje na Zemi sú dosť obmedzené. Pre komfortnú existenciu na Zemi tieto zdroje postačia iba pre jednu miliardu ľudí. Vtedy bola vypracovaná teória „zlatej miliardy“, ktorá „má právo“ v priebehu 100-150 rokov zostať na Zemi. Medzi túto zlatú miliardu patrí obyvateľstvo USA, Kanady, Západnej Európy, Izraela a Japonska. Iste chápete, Rusi, ani Tatári, ani iné mnohé národy, ktoré žijú v našej krajine (maj na mysli Rusko) sa do tejto miliardy nedostali.“
... ... ...
„Margaret Thatcherová, bývala premiérka Veľkej Británie, vo svojom vystúpení pred niekoľkými rokmi, vyslovila záhadnú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Tlmočník si myslel, že sa zle rozumel a preložil 50 miliónov. Thatcherová ho však okamžite opravila. V tom čase bolo v Rusku 150 miliónov. Kde zostalo ostatných 135 miliónov? Ostatní sa dostanú pod ozajstný „nôž“ šialenstva, antikultúry, rozvratu, drog.

Pred dvoma rokmi Rusko osobne navštívila Madelaine Albrightová – v tom čase štátna tajomníčka USA a vystupujúc, ozvučila tú istú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Kam zmizlo ostatných 130 miliónov? V tom čase bolo v Rusku už len 145 miliónov. Ako už tu vidíme, program nabral plánovaný kurz pre svoju realizáciu a plnenie dlhodobých cieľov spoločenstva.

Koho sa títo ľudožrúti 20. a 21. storočia rozhodli ponechať v Rusku? Dva milióny – to je obsluha transsibírskej magistrály, najkratšej cesty z Japonska a juhovýchodnej Ázie do Európy. Ďalších 13 miliónov nechali na obsluhu najšpinavších hutníckych a chemických výrob a obsluhu svetového úložiska jadrového odpadu, na ktoré bude Rusko zmenené. (Mimochodom, súčasná Putinova Štátna Duma už prijala zákon o zmene Ruska na svetové jadrové úložisko. Na Sibíri sa realizuje rozsiahly program výstavby ciest pre tento projekt) .

„Zlatá miliarda“ nepotrebuje Rusko ani Ukrajinu, ani ich dejiny a kultúru. Potrebuje iba ich prírodné bohatstvá a ich životný priestor.“ – celý text zde.

………………………………..

Na světě existuje jediná země, kterou globalisté neovládli a i jejich poslední dva pokusy – Hitlerem a Gorbačovem selhaly (ač Gorbačovem se mnohé podařilo). A i když vítám postavu D. Trumpa v tom smyslu, že Spojené státy končí jako hegemon světa, optimismus, že s ním skončí i tažení na Rusko, nesdílím. A už vůbec nesouhlasím s názorem, že USA a Rusko jsou nyní ve stejné pozici a k tomu opakuji – proti Spojeným státům se žádné tažení zvenčí nechystá!

A na závěr ještě dodatek, proč to globalisté v současnosti mají s Ruskem nejtěžší, jak jen v historii měli. Globalisté nikdy nepotřebovali ruské zdroje tolik, jako právě teď a současně nikdy nebylo tak nemožné je ovládnout jako právě teď – tedy pokud nechtějí dopustit celosvětový a definitivní konflikt. Ale pak zde máme další věc, že Rusko je připraveno i na rozklad tzv. sametový.

V posledním svém pořadu V. V. Pjakin odpovídá na otázku, proč V. Putin řekl generálům, že v současnosti neexistuje síla, která by Rusko mohla porazit (čas 18:20 zde). A odpovídá, že válka se nevede pouze na 6. prioritě řízení, ale že Rusko v současnosti vede válku na „všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení“. Vkládám video ze zdroje zde, o kterém jsem už dlouho přesvědčená, že je odpovědí na Harvardský a Houstonský projekt. A přidávám otázku: Která země má natolik rozpracovaný systém obrany??Je spousta důvodů, proč se radovat, že v amerických volbách zvítězil D. Trump, že s Ruskem chce mít přátelský vztah a že se rozpadnou NATO i EU. Ale v tom všem nelze ztrácet ze zřetele 1) proč se tak děje a 2) že žijeme v Evropě, nikoliv v USA. A v neposlední řadě – že anglosaský a germánský svět vždy Slovany považoval za podřadnou rasu a že zasít novou nenávist Evropy k Rusku nejen přes Německo, ale obzvláště přes Ukrajinu a Polsko tak, aby Slovan vraždil Slovana (a možná k tomu byl použitý i každý muslim vraždící křesťana), vůbec nemusí být nereálným přáním globalistů.

- - -


133 komentářů :

 1. to je od pani pozorovatelky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. rikal jsem OSA Nemceko-Cina a to mam z me hlavy jen pozorovanim toku penez a vedy. Penize se pohybuji z Ciny do Nemcka , atim Nmecko si slusne zije a je lakave pro Cechy.

   Vymazat
  2. to je ezoterička a astroložka vykládající historii a současnost.

   Vymazat
  3. pane povolny ,clanek

   Vymazat
  4. 2:03-tak dík ale to vím již z článku.

   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 3. oprava: Příchod Dne Svarogy se blíží ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Svarog, slovanský bůh. Svaroga???

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 4. Odpovědi
  1. pražska vlaštovka 12.února 2017 20:46

   To je mi nadělení; a co to třeba spojit s řetězovou hladovkou?

   Vymazat
  2. miliony lid by dneska nemelo spat dobre vazena. Situace je na hrane ne noze ale britvy!!!!! A to ne diky USA ci Ruska

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 5. Chci věřit, že Slovanům a jejich vidění světa patří budoucnost. Bohužel v mnohém má uvedený článek pravdu. To, co v malém probíhá např. u Lužických Srbů v Německu, ve velkém probíhá u ostatních slovanských národů, které jsou pod vlivem Anglo - Sasů a jejich vidění světa. Ještě v 50. letech rozmlouvali studenti srbského gymnázia v Chotěbuzi/Gottbus o přestávkách a ve volných chvílích srbsky. O 50 let později zde o srbštinu nezavadíte a i to málo dětí a dospělých, kteří se aspoň trochu o srbštinu snaží, má zcela německý akcent a větnou skladnou, která se slovanskému jazyku nepodobá. Germanizace zde probíhá opravdu "úspěšně". A co u nás? Slyšeli jste hovořit mladé, ale už i starší lidi? Všechno je O.K., super, crazy, kool, transparentnní, edukativní, farmářské.... Z našeho jazyka se stává slepenec češtiny a anglo-saských výrazů. Zažil jsem dokonce neuvěřitelně smutný okamžik, kdy jsem byl svědkem rozhovoru dvou mladých lidí z východní a západní části bývalého Československa, kteří, aby se vzájemně pochopili, mezi sebou hovořili anglicky... Pokud si neuchráníme náš rodný slovanský jazyk a slovanské kořeny, nebude nám pomoci, ani našim dětem. O zítřku se rozhoduje dnes...

  Jan Smola

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Smolo, možná Vám uniklo, že v Lipsku na universitě od roku 1951 existuje katedra lužické srbštiny.

   https://sorb.philol.uni-leipzig.de/dsb/institut/stawizny/

   Vymazat
  2. Clovek musi cist George Orwell 1984 a je jasnejsi o co jde. Lidi to nectou , ponevac jejich mozky jsou vygumovany z televise. Slovo terorista se nahradi bojovnikem za svobodu, kurva socialni pracovnice. Vsechny jazyky musi vymizet a muze byt pouze jeden jazyk aby se nechal kontrolovat .Vse ma logiku. Stejne jako narody..to je plan.

   Vymazat
  3. 21:36
   Mýlíte se, vše nemá logiku.
   Logiku má jazyk.
   Příroda a dějiny logiku nemají. Proto v přírodě i v dějinách můžeme najít cokoli, co tam vložíme. A říkat tomu "logika".

   Přečtěte si taky:
   - Aldous Huxley "Krásný nový svět" (starý překlad "Konec civilizace")
   - Ray Bradbury, 451° Fahrenheita
   - Theodor Lessing, Dějiny jako vsunutí smyslu v nesmyslné (česky: Klatovy 1919)

   Vymazat
  4. 21:42
   Ano - všechny 3knihy bych dala za povinnou
   četbu!!!!!
   j.

   Vymazat
  5. Příroda i dějiny ovšem smysl mají- jediným spojením je evoluce. Bez evolučního pohledu je z celého světa bytostí jen guláš jednotlivostí. Dokud se evoluční pohled nezačne užívat i na lidskou společnost, budeme se motat ve sbírce ideologií, náboženství a oblbování. jogín

   Vymazat
  6. 22:51 jogín
   Můžeme tomu pro mě za mě říkat třeba smysl. Každopádně je to výsledek naší interakce se světem.
   Nerozumím, co přesně míníte evolučním pohledem. Znamená to, že mezi biologií a sociologií není rozdíl? Říkáte "i na lidskou společnost".
   Říká Vám něco "zoon politikon"?

   Vymazat
  7. Naštěstí většina Čechů a Slováků si nejen navzájem rozumí, ale i společně vnímá současnou elitami pracně zahalovanou realitu. Učme se opět rusky, protože RF je země budoucnosti a pohled Rusů na svět je nutno začít chápat. Podržme si znalosti západních jazyků, protože je dobré rozumnět i lidem odtamtud a jejich pohledům na svět. Nebojme se argumentovat veřejně, věcně, slušně a dle možnosti maximálně doložitelně. Nezpomínejme, že skutečné elity jsou minoritou skrytou za početnou obslužnou vrstvou formálních nositelů moci. Nikdy není pozdě na přetažení psychicky zvířecích jedinců na stranu lidí a lidské psychiky. Stále ještě je kód pevný a minimálně narušený, tedy reprodukovatelný. Vykladejme svým dětem o zhoubnosti aktuálního finančního systému a o globální mocenské elitě a jejím řízení včetně cíle redukce obyvatelstva Země. Nebuďme pohodlní, trénujme své schopnosti a ty pak společně uplatněme ve prospěch tohoto národa a všech lidí na straně Dobra. Dobrem nejsou milodary podpor a dotací výměnou za nesamostatnost a tupé následování pastýřů, to je převlečené Zlo. Krituicky mysleme a tvořivě společně konejme. Jde to, je chtít.

   Vymazat
  8. Až na to že Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy si zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn!

   Vymazat
  9. lenost a pomalost ve vývoji Slovanů,nebo tedy
   Rusů není nic špatného v jednom důležitém
   bodě:
   vše s rozmyslem.domyslet.do konce.důsledky.
   to není lenost,nebo neprůbojnost.
   Vidíte,že když musí soutěžit,tak je to fofr.
   Filcky Romancky od Cukra co dostal na Jevropu bič a nutno kopírovat důležité
   celopološně do jakosoukromých meilů.
   super,z mnoha důležitějších důvodů proč
   Čína - inter - net.
   Rusko - inter - net.
   Budem motat motáky?nebo se totálně zestátníme.

   Vymazat
 6. Tak mi vrtá hlavou, jestli k těm "tradičním hodnotám bílého člověka" patří také to, co předvedli a předvádějí Klaus, Ježek, Kalvoda, Kočárník, Kalousek, Schwarzenberg, Kožený, Bakala, Tykač, Kellner, Rittig a další jim podobní - lautr běloši ... nebo se nechali obalamutit tím strašlivým protibělošským spiknutím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bily se musi ztratit z povrchu zemskeho , nenechaji se ovladat a s nimi Jezis a jeho uceni.Nahradi se Cinany ti se necahiji lepe kontrolovat. A uz dneska , i kdyz to tak nevypada, pod cinskym comunismem se skryva GLOBALISTA. Tak to je , Ten Cinsky komunismus je jen plastik.Podivejte se v Cine neexistuji a cela Evropa je plna drog, proc asi tomu tak je?????

   Vymazat
  2. 21:42 bla bla bla ...

   Vymazat
  3. 21:44 -už zas máš záchvat rasozrádnej xenofilní buzerantskej blekoto? Abych ti ten tvůj slizskej vřed co ti vyrašil mezi tvejma rachitickejma ramínkama neurazil, xinde zmršenej ... pak bys ho rázem přestal zbytečně votírat vo slídu!

   Vymazat
  4. 21:53 bla bla bla ...

   Vymazat
  5. 21:55 - Tys přeci chodil na Novinky! A já vodkaď to znám:)))

   Vymazat
  6. 22:32 bla bla bla ...

   Vymazat
  7. Ale jinak - když se už objasnilo to s tím pitomcem z Novinek.cz, vše podstatné k té situaci naznačené v 21:42 je skvěle popsáno ZDE! - https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

   Vymazat
  8. Člověk se neliší barvou, ale pouze a jedině svou psychikou. Individualisté jsou odsouzeni k pozdnímu procitnutí před poznáním, že pouze vzájemně ohleduplný kolektiv je schopen udržitelně žít.

   Vymazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  10. oprava: dobyl

   Vymazat
  11. Anonymní 12. února 2017 23:46
   STRČ SI SVOJE NACISTICKÉ ŽVÁSTY I SVÉ NACISTICKÉ VIDEO DO PRDELE !!
   I s opravou.

   Vymazat
  12. 1:46 - nic takovýho co tu sliníš svým slizským vředem jenž ti raší tam kde my máme vznešené hlavy NEEXISTUJE! To jen nosatci ti nalili tenhle sliz do něj a ty ho papouškuješ, aniž tomu sám rozumíš, páč jako degenerovaný míšenecký poloopici ti na to nestačí IQ ...

   Vymazat
  13. 23:22 - liší se především geneticky! Pominemem-li černé divochy, kteří se pojmu civilizace nikdy ani nepřiblížili, máme tu údajně velice starou civilizaci žlutých. Ti sice postavili asi jedinou stavbu viditelnou i z vesmíru, to je pravda. Ovšem skutečně něco rozvíjet nedokážou. Nahromadit horu kamení umí kdejaký hovado i ve zvířecí říši. Čínské stavby zůstaly tisíce let ve stejném slohu, střelný prach sice vyrobili, ale použít ho smysluplně nedovedli, do Afriky dopluli s obří flotilou, ale krom žirafy pro císařskou zoo tam nic nezískali a ani nezanechali! Když kamkoliv přišel Bílý muž, vznikl nový stát! Minimálně tvořený první pevností s posádkou. I proto osídlil Ameriku, Austráli a dobyl všechny nejvyšší hory světadílů i oba zemské póly! Tenzingovy předci žili pod Mount Everestem tisíce let a vylézt nahoru nedokázali. Báli se "zlých duchů" hory. Musel přijet bílý muž britské entity z daleké Austrálie, aby tuto horu pokořil. Bílý muž sestoupil až na dno oceánských hlubin a prošel se po Měsíci, vynalezl penicilin i vodíkovou bombu! Jeho jedinou chybou bylo, že nebyl dost ostražitý - https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo

   Vymazat
  14. Buffer jsi naivni dobrosrac

   A vy svine cenzorsky me prestante mazat nebo vam necham smaznout celou NR

   Vymazat
  15. 9:56 - to udělej! Jde o komoušskej antoi-ami xindl od těch se nic než cenzůra, lži a pokusy zase oblbovat mládež (dnes s nulovým úspěchem) ani čekat nedá ....

   Vymazat
  16. Ať žije Honolulu! Sláva Dukeovi a Trumpovi! Komouši vyserte si voko!

   Vymazat
 7. Pozorovatelka je pani Lenka Prochazkova, uspesna spisovatelka a analyticka z Olomouce. (Tam jsem take nikdy nebyl) ! Tato jemna pani dela hluboke pruzkumy a snazi se nahlednout do budoucnosti.

  Protoze nikdy neprodelala tropicke horecky, tak to vidi trochu zkreslene. Nastesti jsem zde ja a pomohu ji.
  ZJEDNODUSIME TO !

  Je velmi dulezite, aby se presidenti Putin a Trump setkali a byli v zajemnem rozhovoru nejmene 3 dny !
  Naplanovano to je, ale Neocons v Kongresu to sabotuji jako vse jine, o co usiluje president Trump...

  Zatim co president Trump vi velmi dobre, ze Rusko mu proda rado - vsechny zdroje, ktere Amerika potrebuje, tak Neocon's si je chteji vzit zdarma a v Rusku vladnout, tak despoticky, jako v letech 1917-1938.

  Nevim co pani pozorovatelka vidi pod slovem GLOBALISMUS, ale pro nas je to konec narodu v Evrope a poulicni boje s Islamem v Evropskych mestech.

  Tento boj Evropa prohra, protoze neumi tak fanaticky nenavidet Muslimi, jako oni nenavidi nas, at uz Krestany, Zidy, Budhisty ci fialove Eskymaky.

  Globalismus se konat NEBUDE ! Coz je sebevrazda jako v Cesku popularni skakani pod vlak.

  Pani pozorovatelka se zminovala o Cine a Iranu. Cina ustoupi a zmeni smlouvy nevyhodne pro Ameriku. Proto prave dnes je na navsteve v Palm Beach prime ministr z Japonska - protivaha Cine !

  Ten kdo neustoupi nikdy v nicem je Iran a pravdepodobne znici Israel, nebot mu bylo pomozeno Muslimem Obamou.

  To sem vsak nepatri ! Bude valka s Ruskem ? T.j. mala pravdepodobnost, dokud je president Trump hlavni autoritou.
  Bude valka s Iranem, t.j. silna pravdepodobnost ! Bude valka s Cinou ? Ano, ale mala ! Pocetne a nebezpecne narody Filipiny, Japonsko a Indie jsou proti Cine.

  Zhorsi se vztahy ras v Americe ? Definitivne ano !

  Za muj velky analyticky vykon zde oficialne zvu pani Prochazkouvou do restaurace v Olomouci, kde prodavaji Tvaruzky co voni jako Lindberg Cheese.
  nick HONOLULU - hvezda logiky !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 12.února 2017 21:44
   Jakpak jste na to přišel, že Lenka Procházková píše jinak než pod svým jménem?

   Vymazat
  2. Když dobrovolníci 22. června 1941 překračovali sovětské hranice, byli ještě většinou horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji..

   Vymazat
  3. Nicku, válka nebude, neb je pro drtivou většinu nevýhodná a válečných štváčů - trockistických revolucionářů je pouhá hrstka, která dělá rámus, aby se zdála větší. Ona ta láska člověka k člověku je koneckonců jedinou alternativou, myslíme-li to s našimi dětmi a vnoučaty dobře...

   Vymazat
  4. 23:26 - potřeboval bych vysvětlit tento text! - http://gci-icg.org/czech/trockismus.htm

   Vymazat
  5. Tomuto rozumím! Revoluční defétismus jako taktika - http://gci-icg.org/leaflets/proti_valce.htm

   Jenže! Válka je třeba už kvůli nezdegenerování. Dokud Řím vedl války, ty skutečné, ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jako ta s Pyrrhem, s Jugurthou či Mithridatem a hlavně s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování!
   Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen válčičky, tu s Germány kdesi, tu s primitivními Dáky či Svéby zase jinde, nastal úpadek! Množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla zkorumpovanost,letargie, tupost,blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? Sotva ...

   Vymazat
  6. Cituji:

   "George Orwell napsal v roce 1940 recenzi na Mein Kampf a podle mě je v tom textu několik snad nejdůležitějších a nejhlubších postřehů, které kdy nějaký politický komentátor o moderním světě řekl. Ptá se, jak je možné, že moderní společnosti nabízejí svým občanům pohodlí, možnost vyhnout se nebezpečí i bolesti, hygienu, antikoncepci – zkrátka blahobytný život – a nikdo přitom není ochoten bojovat za jejich ideály. Jak je tedy možné, že Hitler nabízí svým občanům revoluci, nebezpečí, smrt a slávu a celý osmdesátimilionový národ mu padne k nohám? Je to proto, že Hitler pochopil jednu základní pravdu o lidské povaze – totiž že lidé alespoň občas potřebují pocit sebeobětování ve jménu něčeho, co je přesahuje. Pod hrozbou smrti a vyhynutí ho nacházejí. Ale pokud tohle lidem neumíme dát, pak jejich životní styl prostě nemůže konkurovat lákadlům extremismu ... Víte, lidé se domnívají, že Islámský stát a Al-Káida jsou prostě jenom kruté a barbarské organizace – což jsou. Ale nechápou, že jsou to také oslavná a radostná hnutí, tak jako tomu bylo u národních socialistů. Pokud se podíváme na to, co dávají na Twitter, vidíme, že například v Jemenu 57 procent jejich činnosti představují projekty zaměřené na společenský rozvoj a většinou na mladé lidi. Jenom 3 procenta obsahu se věnují trestům. Asi 18 procent tvoří náboženská vysvětlení toho, co dělají. Ale není to jenom o mučení, zabíjení a řezání hlav. A já zkrátka nevidím žádnou snahu brát je vážně."

   Vymazat
  7. "Počas svojej dlhej a skazenej histórie Židia vytvorili a viedli mnoho zlých a deštruktívnych hnutí a ideí. Vymenujem len zopár: Judaizmus, kresťanstvo, komunizmus, OSN, miešanie rás a program kŕmenia a podpory špiny a podrás sveta Bielou Rasou. Je ich omnoho viac ako napr. Francúzska revolúcia, no nebudeme sa tu zaoberať zoznamom zla napáchaného židovskou sieťou za posledných 5000 rokov.
   Pri propagovaní týchto vecí vždy ich hlavnými zbraňami boli a sú, propaganda, lži a podvody. Hlavným trikom je udržať falošný obraz - zlo aby vyzeralo ako dobro a čo je dobré a správne aby bolo zlé. Jasným príkladom je komunizmus a druhým zasa obraz zla, ktorý vytvorili pre najväčšieho vodcuBielej Rasy, Adolfa Hitlera. Rovnakú techniku použili keď predali komunizmus Rusom a svetu, keď
   predali kresťanstvo Rimanom, a miešanie rás dnešným Američanom. Všetky tieto hnutia a myšlienkyboli (a sú) vybudované na lžiach opakovaných donekonečna, kým sa nepremýšľajúci truľo nerozhodneich konečne prijať za jasnú pravdu (napr. všetci sme si rovní). Stále opakujú tie isté, prekliate lži, kým nezískajú dosť presvedčených aby vybudovali ich hnutia zla. Táto technika v podstate obnáša vybudovanie sady výrazov, ktoré keď sa pekne zaužívajú, Židia len opakujú svojim nepriateľom bez potreby ďalších argumentov alebo dôkazov. Túto techniku využili kresťania, využili je komunisti, a používajú ju dnes propagátori miešania rás. Kresťania vynašli také frázy ako "pohan", "antikrist", "hriešnik" a mnoho iných. Hlavným terčom komunizmu bolo slovo "kapitalista" (ktoré opisovalo všetkých schopných a inteligentných ľudí a úspechy.) Zdrojom väčšiny týchto špekulatívnych slov je židovský Nový Zákon, zostavený najprv farizejským Židom Šaulom z Tarsy. Pamätáte na Kázeň na vrchu? Alebo si spomeňte na príbeh Lazára a boháča.
   Dnes si chceme detailnejšie prebrať slovo "rasista", slovo ktoré židovská tlač a sieť považuje za jedno z najhorších a najšpinavších. Byť rasista znamená byť zlý, a keďže my, Tvorcovia, otvorene tvrdíme, že naša rasa je naša viera a sme hrdá, že sme rasisti, podľa židovských predstáv sme všetci zlí, tak ako židovské kresťanstvo všetkých ľudí považuje za hriešnikov a automaticky zlých od narodenia. "Rasista" a "rasizmus" sa stali obľúbenými slovami Židov a pridajú ho každému, kto nemiluje negrov a Židov. Vlastne sa používa ako kyjak na každého, kto je hrdý, že je Biely.
   Klamné výrazy, ktoré Židia vyvinuli ako strely proti svojim nepriateľom majú mnoho chýb, no žiadna nie je tak jasná ako keď vynašli výraz "rasista".
   Najjasnejšia chyba v tomto rasistickom Hókus-pókuse je falošný a dvojakí charakter tohto podvodu. Je skvelé byť rasistom ako ste neger. Napr. Martin Lucifer Koon bol skvelý človek (podľa Židov) lebo horlivo zastával negrov. Hitler bol to najhoršie stvorenie na zemi lebo stál za svojimi ľuďmi, Bielou Rasou. Židia sú úžasní, Bohom Vyvolení, a keďže tvrdia, že sú pro-židovskí, pro-izraelskí, aj keď sú možno americkými občanmi a nikdy do Izraelu nevstúpili, sú sami najfanatickejšími rasistami. Arabi sú zlí rasisti ak stoja za Arabmi, no americkí Indiáni sú hrdinovia ak stoja za Indiánmi a proti Američanom, Bielym a kto vie čomu ešte. A tak je to so všetkým. S pro-čierny, pro-židovský, profarebný rasizmus je v poriadku. Pro-Biely rasizmus je najväčšie zlo.
   Prečo dvojaký meter?" Ben Klassen

   Vymazat
  8. Buffer, jsi naivni dobrosrac

   A vy svine z NR me nemazte nebo vam smaznu NR

   Vymazat
  9. 9:55 - to rozhodně udělej! Jde o komoušskej anti-ami xindl od těch se nic než cenzůra, lži a pokusy zase oblbovat mládež (dnes s nulovým úspěchem) ani čekat nedá ...ať žije Honolulu! Ať žijí Duke a Trump! Komouši všech zemí, chcípněte!

   Vymazat
 8. Henry Kissinger - je porad v ocich sveta vlivna autorita.
  Podporuje presidenta Trumpa a stejne tak i presidenta Putina a rika, ze Trump ma velke moznosti zlepsit americkou zahranicni politiku a reputaci. NEMA rad Israel a stale ho kritizuje.
  Ja si vsak pamatuje jak v 1976 prijel k nam do JAR a co za zmatky udelal.

  George Soros je velmi vlivana osobnost a nepritel presidenta Putina a presidenta Trumpa !
  Otrevrene volal po napadeni Ruska ! Ovlada jak Merkerovou tak i Hillary. Ztratil mnoho penez pri volbach ! A plati penize proti Israelskym teroristum. Ten chlap ma zajimavy smysl pro humor.

  Stephen K. Bannon, nejchytrejsi z Trumpovych lidi, a prvotridni strateg. Jeste o nem uslysite, nedopadne-li jako jeho sef, Andrew Breitenbach (zahadne "zemren" 2012)
  On vi nejvice veci, co my nevime.
  Kdyz budu pokracovat dale tak to bude smazano. Tak jdu ted hledat Lindberg syr.
  Pani Prochazkova pojdte se mnou.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 12.února 2017 22:10
   Co sem pořád pletete Procházkovou? Jste už úplně senilní?

   Vymazat
  2. 22:17 - Vy Putinovi agenti (včetně filipa, zemana, klause, olezlého davida, vyvadila, petránka a imigranta pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi se poznáte podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné p-dele. Kdy už konečně začnete prchat do ráje SSSR, co ?
   Chlastoslovanské barbarské Rusácko, s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních azbuckých čechomužiků, frankomužiků a balkánomužiků, musí být i s pomocí Číny zlikvidováno (demontováno) v zájmu světové civilizace. Stejně jako Islámský stát, který rovněž přebírá štafetu bolševizmu. A stejně jako dříve francouzské druhé císařství, osmanská říše a německá třetí říše či japonské císařství. Čínský chanát přijde na řadu později.

   Vymazat
  3. 9:45 to uz nebudes dejchat

   Vymazat
  4. 9:51 - to je přeci Pauk! Ješiš ... seš tu novej? - https://plus.google.com/102483489539857983790

   Vymazat
 9. 21:48... Kazda pani, ktera ma intelekt, vzbudi moji pozornost a pani Prochazkova je definitivne zajimava zena, tak ji sleduji na dalku. Ona je vlastenka ! Provolavam ji slavu !

  Ale Olomouc je prelakov strasidelny, plny liberalu a krecovit politicky korektnich "ucitelu" , tak jsem se jeste nepochlapil k navsteve.
  Koncim jdu hledat Lindberg, (ten smrdi jak ponozky nosene v Africe.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:25
   Každopádně Vaše domněnka, že se jedná o Lenku Procházkovou je falešná. Ta totiž narozdíl od Vás neužívá přezdívky.

   Vymazat
  2. jste si jistý, že Lenka Procházková je ta, která píše na Aeronetu pod nickem Pozorovatelka?

   Vymazat
  3. Opakuji: paní Lenka Procházková nepíše do Aeronetu a není žádnou Pozorovatelkou.

   Vymazat
  4. Pamatuju si jako dítě jsem slýchával a to vícekrát od několika dospěláků tu průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, jestli to praskne a já věřil že praskne! Táta mi tvrdil furt že je to pitomost, že už by se sem kapitalismus nemoh vrátit, že tu nikdo fabriky neumí řídit atp. a babička zas, ať si táhnu na západ,když se mi tu nelíbí, že prej tu takovým jako já pšenka nepokvete. A měla pravdu, jenže jinak! Protože na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Revoluce!

   Vymazat
 10. 22:17... Nemuzes ty HOVADO TUPE ty picusu, napsat vetu/otazku, bez pripominky senility ? Treba bych ti odpovedel ty zmrde.
  A tak konci kazda diskuze na NR !

  A to nedelam ja, nebo Horni Dolni, to delaji primitivni bile opice u vas v Cesku !
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:33
   Jak si ale jinak vysvětlit tu záplavu hloupostí, které píšete?
   Není-li tohle stařecká žvanivost, co je to tedy jiného?

   Vymazat
  2. Přes vaše sprosťárny na adresu 22:17 se já 22:33, znova slušně ptám: Jak víte, že Lenka Procházková je ta, která píše na Aeronetu pod nickem Pozorovatelka? Jste, nebo nejste schopný odpovědět?

   Vymazat
  3. Honolulu, pokud nejsi schopný doložit, že "Lenka Procházková je ta, která píše na Aeronetu pod nickem Pozorovatelka", pak vše, co sem píšeš, je potřeba brát jako nedůvěryhodné, lživé výmysly. Nedělej mrtvýho brouka a buď dodej důkaz, nebo jdi navždy do brusele.

   Vymazat
  4. Ty mi pripominas meho znameho s Alzheimerem , puvodem Nemce mel mensi firmu na pocitace . Porad mluvil jak byl ohromny v podnikani. Strasne agrsivni typ jako ty. Jednoho dne se rozhodl ze se nauci hrat na kytaru , aniz by pred tim hral. Pocal kupovat kytary , jednu dve tri a zakratko jich mel 8 slovy osm stejnych kytar aniz by se naucil zahrat nejjednodusi melodii.!!!! Ty mne pripadas s tvymi clanky podobny. Nemaji zadny!!! smysl stejne jako jeho kytary, jen je to jen tvoje potreba ( narcisticka) se ukazovat.
   Dojdi se nechat otestovat , Florida je plna Azheimeru a plna doktoru , kteri to leci. Oni ti pomuzou.

   Vymazat
  5. Paní Lenka Procházková samozřejmě není Pozorovatelka z Aeronetu.

   Vymazat
 11. Malá poznámka.O naši mládež nikdo bojovat nemusí.
  Ta už je dost vygumovaná vlivem škol a politiků.
  Stačí jejich poblouznění lidskými právy a při
  manifestaci a české hymně spustili studentíci
  AMU nahlas rockovou hudbu,aby hymnu přehlušili.
  Takže mládež je ztracená a národ s ní.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:42 = typický paušální žvást o mládeži a národu, kolovrátek idiota

   Vymazat
  2. 22:42-souhlas se "žvástem", snižovalo by náš vliv na naše děti!

   Vymazat
 12. Hele ty hnusnej potrate - jak se opovažuješ nadávat čechům bílé opice ty americký psí hovno? Už se na nás vyser hajzle jeden. Proč mezi nás opice denně lezeš? Hnuse jeden emigrantskej! Je to jak vši! Jak se to ráno probudí, už to vleze na českej server, přitom to čechům nadává, ale drží se tady jako hovno košile! Vlez jinam, kde nemusíš nikomu nadávat! Lez na weby národů které máš rád a ne těch, které nenávidíš. Potrate hnusnej - nenávidíš nás od té doby, cos odsud musel utéct - asi jsi měl průsery - ne? A teď se ti hodí náš web, kterej prasáky nemaže, protože i na nich vydělává? Máš tady volnej prostor pro svý hnusný nadávky a pitomý kokotiny, co tady píšeš ty světlonoši, a další trapárny, což by ti na amerických serverech neprošlo.Tam bys dostal do čumáku. To jsme dopadli - naše vlády nám vydrancovaly majetek, ožebračily a zbídačily nás s pomocí stovek posranejch emigrantů, kteří si sem hned lezli pro majetek,a taky drancovat, americká TV NOVA nám tady vysílá americký surový sračky, a ještě i posraní emigranti nám budou nadávat? Nejsi ty to pako, který nadává na serveru Novinky pod jménem Jiří Večerek Florida? Nějak se mi to zdá být stejný. Neobyčejně sprostej hajzl.Párkrát tě vyřadili z diskuzí. A teď nejspíš lezeš na tento web pod názvem honolulu.Jdi do hajzlu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to vis, Honolulu si muze rikat na Floride co chce, je chranen Prvnim Dodatkem
   Ty na rozdil od nej jsi cesky nevolnik, nejsi chranen svobodou slova, tudis porusujes zakony ceske nevolnicke republiky
   Ja te varoval, ty jsi se memu varovani smal
   Tak si si urcil sam

   Vymazat
  2. Jo - takže je to Jiří Večerek z Floridy, kterýho definitivně vykopli z diskuzního fóra na Novinkách? Vždycky se tam opakovaně vracel, ale teď raději slintá na NR. Uhádl jsem - magor zůstane magorem. Ten člověk je vlezlej jak průjem. Pořád bude lézt na českej server a pořád, přitom fyzicky odtud utekl -proč ho to sem tolik táhne?

   Vymazat
 13. Je docela možné, že ta astroložka, jak ji někdo nazval má pravdu. Když si člověk pomysli jaké zrůdy žijí na světě - ten Brzezinsky - s polským jméném a polskými kořeny - myslím, že je to polský žid z Ukrajiny? A napadá mně ještě jedno - byli jsme 4O let pod prý "vládou" sovětského Ruska. Viděli jste jakýkoliv ruský vliv, kromě toho, že jsme se učili rusky na základní i střední škole. Mimochodem škoda, že jsem tomu předmětu více nedal. Škoda, že jsem dělal totéž co druzí - Rusy pohrdal. Nikdy jsem si nemyslel, že ti Američani velebení Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky budou takové zmetky hodné pohrdání. Já nemám mentalitu Adolfa Hitlera, abych obdivoval "silné" Američany. Blíže o té myšlence - Erich Fromm: Strach ze svobody. A rada pro trolly. Musíte napsat - v naši vlasti vliv ruský byl všude, protože "komunismus", který nám zavedli to byl přece výdobytek rusko-mongolských hord, které vyhnaly Adolfa Hitlera.
  A jedna rada na závěr pro nepřemyšlející, nevdělávájící se. Přečtěte si výše citovanou knížku Ericha Fromma. Pochopíte o čem je kapitalismus, protože nevíte že dokonce to co si myslíte, že produktem Vašeho intelektu není, že se jedná obvykle nic více, než přejaté myšlení podobných lidí jako jste Vy, což již je vidět z obvykle sloganové a stale opakované diskusní věty - komunismus to je totéž co kapitalismus.
  Poslední věta: nebylo lepší kdybychom zůstali pod vlivem Ruska? To by ti, nechci zde použít nějaký jadrný výraz, tedy ti Anglosasové nebyli nyní tak silní a neměli ani ty plány, jaké dnes mají. Já si myslím, že bohužel ta autorka má asi pravdu, i když ji nějaký komentátor znevažuje označujíce ji jako astroložku.

  OdpovědětVymazat
 14. U vas zije parta blbecku, ktera se snazi zachranit monopol na informace. Tyto informace pouziva pro svoje egoisticke manipiulativne cile.

  Proto, tak SPROSTE urazi dehonestuje a napada kazdeho, kdo ji nezapada do shablony a nebo vleze do jejich rajonu.
  Presto, ze prohrali informacni valku, tak se stim neumi smirit a nemaji dost inteligence na zmenu taktiky.
  Proste arogantni nemehla.

  Ja napisi neco, co rikaji nejznamejsi analytici v Americe a oni reknou "kde beru starecke a senilni hlouposti".

  Aby jste meli prehled o nasmerovani zeme, tak musite hlidat nejmene 20 autorit. Vy nehlidate ani jednu a kdyz vam to prdlozim tak me zjebete.

  10 x denne me zjebete protoze jste menecenne zakomplexovane, zavistlive konske a osli prdele. Vase vlada to vi a vyjeba s vami tak mistrne, ze je to veselohra.
  Dobre vam tak. Chcete neco vedet HULVATI, ptejte se slusne.
  nick HONOLULU - PAV uprostred mysi na NR.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nick Honolulu ty musis mit PSYCHICKY PROBLEM, vypada to jako Azhiemer . Ty jsi okolo 70 to je vek kdy se ti to projevuje. Co pises neni znamkou zdrave pracujiciho mozku. Ztracis kapacitu logicky myslet!!!!

   Vymazat
 15. Honolulu , a jeho znama veta : o Gorbachevovi nic nevim , protoze neumim rusky.???? To je stejne jako nevim kdo je Trump neumim anglicky!!
  Druha veta : jsem expertem na cernoske panske prirozeni v Africe , s velikosti 4 kg.

  A tihle lidi maji nervy psat do Nove Republiky a urazet lidi a placat nesmysly o Trumpovi. Co je tohle za nesmysl, poslete ho do lapaku!!!

  OdpovědětVymazat
 16. 0:12... porad sama nalepka nicim nepodlozena . Ja si zase myslim, ze ty jsi kmenovy, davovy nedomrdek, ktery ma predepsany nazor a snazi se byt totozny s hlasem vetsiny.
  Nevis nic o mem veku, a nevis nic o jmenovane nemoci. Proste kecas bez obsahu a mas nekonstruktivni reci IDIOTA, ktery je bez jmena a prsonalit. Tuctova opice !
  Vyskoc blbce a rozesmej nas.
  NICK HONOLULU - Hurvinci, vy blbecci ! Nemate neco hodnotnejsiho v tom vasem stadu KRETENU, co by me
  zaujalo a dalo podnet k premysleni ?

  PANI PROCHAZKOVA - vim , ze rozumite astrologii, tak zde je podnet k zamysleni !
  Nase planeta je v hranicnim pasmu konstelace Pisces a jsme na prahu Aquarius. Vysvetlete tem omezenym HNUPUM, co poskavate na ulici, co to pro KRETENY jako jsou oni, znamena. (To se zase zasmeji.)
  Koncim pratelskym pozdravem vsem prispevkarum, BEZTE DO PRDELE- je s vami nuda.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S kterou paní Procházkovou mluvíte, prosím pěkně?

   Vymazat
 17. Paní Lenka Procházková samozřejmě není Pozorovatelka z Aeronetu. Ale je mi znamo ze ma CSC v Psychologii a pracuje v Bohnicich a uz maji pripravenou postel pro Nicka HONOLULU, neb to je spravne pro nej misto. On asi nevi , kde jsou Bohnice a v tom je problem, on neviTOTIZ vubec nic pouze TRUMP TRUMP TRUMPY TRUMP . Zivot nebyl k nemu ohleduplny.

  OdpovědětVymazat
 18. 0:50 nikdy jsem nic nepsal o cernozskem prirozeni ! Kde to beres pitomce ?
  To, ze nerozumim Rusky jsem vsak napsal.

  0:56 sice zde neni k precteni zadna nacisticka propaganda, ale kdyz je nas president Trump jmenovan Hitlerem, tak se nekdo snazi Hitlera rehabilitovat, coz je nejaky velemozek z vasi party priblbliku v Prazske kavarne. Jeho jmeno je uverejneno na Protiproudu.

  Naciste, to jsou ti, kteri meli take monopol na indoktrinaci a media. A meli hystericke zachvaty, kdyz monopol ztraceli, coz je podobne, jako se deje zde.
  Prohrali jste informacni valku , chystejte se na pracak ! Dopadnete jako indoktrinatori v New York Time.

  Nemate tam neco hodnotnejsiho na hadani ?
  Teprve je 7 p.m.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 13. února 2017 1:21
   Takže s paní Procházkovou už nemluvíte, prosím pěkně?

   Vymazat
  2. Ovse ze jsi to psal , jaq si to pamatu ji a jeste do psledni radky si napsal Honolulu expert na sexualitu Afriky . Jen si precti kraviny co produkujes . Mas problem , ja ti ho nepreju.

   Vymazat
  3. 2:14
   Honolulu je usvedcenej lhar, lze a lze ale ma blbou pamet takze si sve lzi nepamatuje. Je to ubohy starik ktery zije v svem svete kde je legengou a uctivanym magem, bohatsi nez Saudi King, vsichni se mu klani a chteji znat jeho nazory a zadaji ho rady. Toto se vse deje v jeho Alzheimerem znicenem mozku.
   Zjevne ma pan tezky psychicky problem a v jeho pokrocilem veku neni nadeje na zlepseni.

   Vymazat
 19. Honolulu , ja jen ze jsi psal dneska , ze zves pani Lenku Prochazkovou oficialne do kavarny V OLOMOUCI a zaroven tvrdis ZE ZIJES NA FLORIDE 10 miles od domu Bushe. Nevidis v tom trochu NESMYSL!!! jak s ni muzes jit do kavarny kdyz ona je v Cechach a ty na Floride, To myslis jen telepaticky O Budho O slunicko jasne vysvetli nam prostym smrtelnikum.
  Zrejme slysis hlasy od lidi co neexistuji , to je moje vysvetleni.

  OdpovědětVymazat
 20. 1:00... Vas jazyk je slusny a zeptal jste se slusne.
  Ja HONOLU jsem prikladny gentleman a odpovim Vam slusne !

  Pani Lenka Prochazkova je pani vysokych intelektualnich kvalit a pise zajimave veci pod nickem Pozorovatelka.
  Rad ji posloucham a ctu a vim ze rozumi Astrologii, je z Olomoce.

  Zadna jina pani NEMA pravo na jeji nick ! Tak jako ten HNUSAK, ktery se podepisuje mojim nickem, nebo kuku honolulu, ci hovnolulu, nema pravu na muj nick.
  To je kradeni identity a to delaji pouze kriminalnici.
  nick HONOLULU

  1:12.. nalapky, nalepky a znovu nalepky. Krecovite "vtipne" nalepky od opozdenene pubery.
  PTAM SE ! Co vy to tam zerete v tom Cesku, ze jste hloupejsi nez uz nekolikrat zminene opice na Limpopu ? Ty jeci jen 1/2 hodiny a pak ochabnou. Vam to vydrzi tydny.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 21. 1:31 = to je demonstrace tezkopadneho mysleni !
  Kdyz jsem uz nelolikrat napsal, ze jedu do Vidne a do Prahy na vylet, tak je jasne, ze si snadno odskocim i do Olomouce a z nadrazi zavolam pani Prochazkove - pozvu ji na olomoucke Tvaruzky, aby se citila se mnou doma a v pohode - do nelpsi restaurace v Olomouci.
  Uz jsem ti to vysvetlil ? (Natvrdliku !)

  Ucelem meho vyletu je socialni studie, jak pokrocil upadek vaseho zjevu, kdyz se tak rapidne priblizujete myslenim k opicim... Samozrejme ze studii zverejnim, jak v anglictine tak cestine, zde doma ve statech.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 13.února 2017 2:02

   A jak víte, prosím pěkně, že v Olomouci najdete nějakou paní Procházkovou? Spisovatelka Lenka Procházková (kterou jste si omylem ztotožnil s "pozorovatelkou") žije v Praze.
   Nerozumím Vašemu plánu.

   Vymazat
  2. HONONLULU
   Signaly z jinych planet od navstevniku tu sleduji na kazdem kroku!!!
   Bohuzel jsi nikdy nic takoveho nenapsal!!!! O ceste do Vidne a Olomouce , ja bych si to pamatoval.!!!!! Nezapomen navstivit Horniho Dolniho a podobne. Ono by bylo asi lepsi vysvetleni ,ze zijes v Cechach a to o Floride jsou pouze prazdne lzi.!!! Stejne jako Horni Dolni ... porad chce nekoho osobne potkavat !!!!a tvrdi , ze zije v Americe.??? V AMerice se lidi nepotkavaji , jezdi autem,.
   Mne to pripada jako pana Chovance hratky na naivni Cechy ????, experte na " cerna panska 4 kg prirozeni od reky Limpopo. "!!!
   Rozumet planu snadne "PLAN NEEXISTUJE , JE TO "SEN FICTION TRAUM DREAM " jak koliv to nazyvame!!

   Vymazat
 22. 2:02... Vy se ptate slusne a proto je moji povinnosti vam odpovedet.
  Vsimnete si, ze JSEM VZDY GENTLEMAN a nikdy to nejsem ja, kdo je sprostak v zacatku.

  Pani Prochazkovou jsem videl na videu, a to so rikala me zaujalo. Zvedavost me ispirovala zjistit, kdo to je a zjistil jsem, ze ma jemnou dusi, je citliva a inteligentni a je uspesna spisovatelka. Ta pani zije v Olomouci.

  Prostredi toho mesta neznam, ale protoze je plne indoktrinacnich ustavu pro samostatne nemyslici, tak vim, ze ta pani v tom prdelakove urcite trpi, a proto se ASI prestehoval do Prahy, jak rikate vy.

  Nekteri lide jsou v Cesku stale na vyssi, ale jejich pocetni prumer slabne..
  T.zn., ze se nebudou citit dobre ani v Praze ani v Olomouci... Zminena pani rozumi astrologii a ta snadno napovi, misto , oblast, predurcenou ke stesti a uplatneni kazdeho z nas.
  Protoze me jebate od rana do vecera, tak vas zlomyslne nepoucim, jak se to vypocitava. Najdete si to v knihach od Lindy Goodman, nejslavenjsi astrolozky v dejinach Ameriky.

  Jelikoz jste ve vysokem % myslenim na urovni drevenych houpacich koni, tak vam to vezme 90 let a potom to stejne nebudete potrebovat.
  Uz bude u nas 9 p.m., tak jdu nadavat oponentum presidenta Trumpa, - musim prehodit na jiny jazyk.
  Definitvne zde pro dneske koncim ! Mam dulezite poslani !
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 23. Ja se odsud nedostanu a oponenti naseho presidenta si budou myslet, ze jsem utekl.
  Neziji v Evrope od prichodu Rusu do CSSR.. Nezil jsem nikde, nez v JAR a Americe, (v nekolika statech), ale byl jsem na praci s americkou firmou i jinych zemich.
  Nevim , kde zije Horni Dolni, ale vim, ze zna nektera mista v Americe a ma dobrou anglictinu s vyrazi ciste americkymi. Zde je hodne lidi, kteri ziji stridave na severu a jihu a jini v Evrope a v Americe.
  Ty nekonecne cesty s pribyvajicim vekem jsou unavne, tak nakonec kazdy skonci bud v Evrope nebo Americe a nebo na severu ci na jihu.
  bay, bay,
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 24. Honolulu ja jsem nemel moznost poslouchat Lenku Prochazkovou , kde ji mohu slyset? Kdyz jsem ji googloval tak jsem ji nemohl nejit , je to Prochaskova ci Prochazkova??? Google obcas nepracuje, zajimam se o astrologie mam na pocitaci 2 programy na horoskopy , docela se schoduji se skutecnosti , vyslo mi , ze tento mesic Trump bude mit mesic tezkych boju. Trump a astrology to je vec!!! Musim najit sveho znameho astrologa , zil v Spanelsku a druhy v Praze. Ten ve Spanelsku , ten je skutecne nekdo astrolog 5-te generace, zije v horach v chatrci , jezdi na kole a dela baliky .Ale je drahy , na horoskopu pracuje plny tyden, Spanele a Italove jsou do toho jako divy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trump bude mit tezke boje od ted na furt

   Vymazat
 25. 4:27... Astrologie je 40 000 let stara a vratime se k tomuto thematu pozdej.

  CENZORE ! Budte spavedlivy ! Me vadi, ze mazete moje nejstavnatejsi nadavky, na adresu ultra podradnych PRASAT, kteri se nestiti niceho - a vy chranite jejich krehke sebevedomi a zakomplexovanou dusicku blbecku.

  Zatim co, kdyz je to proti me, tak tolerujete i narceni z prverznosti, ktere maji na thematech jen perverti !

  (Jako jsou vety ohledne reproduktivnich organu cernochu.)
  Takova themata jsou mozne jen u opozdene puberty, nebo u zminenych HOMOSEXUALU !)

  Temto zakomplexovanym nevzhlednym BILYM OPICIM , projde vsechno, protoze jsou chranene. Tak jako kazdy blbecek ve vasem prostredi.
  Mazejte vse, nebo nemazejte nic ! Uvedomte si, ze chranite hnusaky !

  Stejne jim casem znicim, tu jejich podradnou psychiku.

  Dalsi vec ! Vsem !
  Nekteri lide zbiraji znamky , jiny porcelan a jini treba obrazy.

  Ja zbiram vlivne osobnosti Ameriky, pro orientaci kam bude smerovat zeme. (Vim proc to delam.)

  Kdyz napisi jejich cile, ktere mam z jejich projevu a vy mi nadate do senilnich blbu - tak jste ti nejvetsi idioti na diskuzich v celem Cesku ! !

  Me potom dela radost vam nadavat a byt stejny hulvat, jako jste vy ! - A vy zacenete hromadne plakat. Pitomci, co zasejete to vam vyroste.

  Ja opravdu NEVIM jakou zlomyslnosti osudu jsem se mezi vami vylihl a to kousek od Vysehradu symbolu Ceska.

  Ale mozna, ze ani nejste Cesi, kteri ustrasene mlci ve vetsine.
  Diky BOHU, ze je zde Horni Dolni, ktery vas umi tak odborne nakopnout, ze mu to zavidim...
  SLAVA JEMU ! KRALI NA N.R. ! Takovou nakladacu jakou jste dostali vy, (napolo smazanou), dostali i oponenti naseho presidenta.
  nick honolulu.

  4:27...je to orientacni hra a je odsuzovana vedou. Ale mam dojem, ze se vzajemne s vedou doplnuji.
  Kdyz te zajimaji takove veci, tak zacni studovat Lindu Goodman z West Virginie a Edgara Cayceho, puvodem z Kentucky. Ty sam nikdy nemuzes vedet, jsi-li "prijimaci anthena", dokud to nezkusis.
  New Age se tim zabyva a uverejnuje ruzne informace.
  Rekni den a mesic narozeni (rok nerikej), podivam se do tabulek Lindy Goodman a reknu ti zakladni inklinace povahy a tvoje nadani, ale az zitra.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 26. veľa rečí - chudoba ducha - celý článok a aj komentáre sú zbytočné, nechápu Rusko, a boja sa tu všetci svojej bezmocnosti, Slováci a aj Češi - kolónia, bez známky vlivu na dianie vo svete, zašlá sláva značky Made in ... lebo duch, myšlienka pretavená do hmoty - výrobky, diela, filmy majúce punc a držiace v povedomí sveta sa stratili, nepomáha nič, platíme výpalné a máme strach ... strach otroka pred pánom, či vytiahne bič a udrie ??? - udrie, rozhodne,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohuzel mate pravdu. Ja ho nechapu , proc si to nenapise v editoru , neprocte dvakrat , nevyskrta zbytecne a pak publikuje. Nikomu nepomaha . O to slo od pocatku , to je od dnu Havla z nas udelat otroky , vzit nam vsechno , dat do ruky kosek chleba o ktery se clovek musi bat. Je to metoda na trenovani zvere. To je presne metoda z George Orwela 1984. Zijeme v krajne nebezpecne dobe,mnohem horsi nez 2 svetova.
   Lidi to porad si nechteji pripustit.

   Vymazat
  2. Pamatuju si jako dítě jsem slýchával a to vícekrát od několika dospěláků tu průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, jestli to praskne a já věřil že praskne! Táta mi tvrdil furt že je to pitomost, že už by se sem kapitalismus nemoh vrátit, že tu nikdo fabriky neumí řídit atp. a babička zas, ať si táhnu na západ,když se mi tu nelíbí, že prej tu takovým jako já pšenka nepokvete. A měla pravdu, jenže jinak! Protože na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Revoluce!

   Vymazat
  3. 9:44 - Hele, vole, dáme cuka a hodíme řeč přes mou dělnickou pěst. Budeš se votáčet jako Limpopo, vole!!!
   Rudá záře nad Kladnem

   Vymazat
 27. Nejakej blbec tady vykrikoval ze se ilegalove v USA budou branit proti ICE
  No to muze rict je neinformovany zapecnik
  Uz treba to ze je ilegalni a silne trestne pro ilegala mit zbran
  Kdyby se nejak nasilne ilegalove proti ICE vzbourili tak to by bylo dalsi Waco a to si myslim ze to co ta dablice Janet Reno spachala ve Waco byl desivy zlocin

  Dalsi zajimava vec je casus Madona. Ta podobne hloupe jako tady havlotrol vyhrozovala Trumpovi. A dostala navstevu od tajne sluzby, pokalela si ty jeji tanga, zhnusnela jeste vic a to byla hnusna i pred tim a nekam zalezla, nekam kam zalezla Hilary a Bill a Chelsey
  Jo vyhrozovat to neni sranda. Kdepakje zalezla madona?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechapes politiku, kdyby se OZBROJENE ilegalove branilise zbrani v ruce , tak by se proti nim postavilo cele USA i cerni . Jak muzou vyhrat jedine je zablokovat soudnictvi , plus spoluprace v soudech a vytvoreni spatne ekonomie + media budou strasit a strasit. Ovsem ja verim , ze se pocne strilet nekde nejak , otazka jestli to bude v mediich. Trumpuv problem jsou media, velke penize proti nemu soudnictvi , illegalove ???? Temer nemozne zvladnout ... bud me optimisticti!!! S jeho spolupraci s Ruskem je docela prevalcoval ale zdaleka to neni jasny. Kdyby kontroloval media , neni problem.
   Nejvice prekvapive , ze cerni nemiluji Obamu , to mne prekvapuje , vcetne Farakhana !!!, ktery je druhy nejvlivnejsi cerny a muslim jsou spise se mi zda na strane Trumpa ...nesnasi illegaly. To je hra , kterou jsem necekal. To ze se illegalove nebrani ozbrojene je taky sokujici???? Illegalum je jedno co rika zakon , ty to vidi jen jako dravci ..musi vyhrat za kazdou cenu, nemaj co ztratit.

   Vymazat
 28. "Harvardský projekt" je něco tak reálného jako byly"harvardské fondy". Tajná diplomacie existuje, ale s těmi šílenými konpiracemi běžte do prdele. Postsovětské republiky bývalého SSSR ovládání a ničí místní kokoti, obyvatelstvo jsou většinou primitivové, jako u nás. Tak jaké "konspirace"?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I mistni kokoti i tlak tankovych divizi
   Valka coby krec globalistu je vysoce pravdepodobna
   Opustte mesta, ozbrojte se, predzasobte se jidlem a vodou, formujte domobranu

   Vymazat
 29. ICE jede! Vcera chytali ilegaly v sesti statech. DNESKA V DEVITI!
  Frajeri z ICE
  A je zajimave jak se resi ty legalni problemy s deportaci. Protichudne zakony. Ale po tech utocnych mestech, jdou po nich! Uzasne
  Od oceanu k oceanu.
  Lov na ilegaly
  A jak se ilegalove boji

  OdpovědětVymazat
 30. Cenzor smazal tak velke mnozstvi prispevku, ze aniz by chtel, tak se mu podarilo degradovat hulvaty, na postizene deti tvorici jejich zvratky pod jeho ochranym destnikem.

  T.zv. Washingtonska kavarna , prohlasila - doslova , ze kazdy kdo volil presidenta Trumpa je Nacista a ze on sam je Hitler. Takze opavdovi Naciste slzeli smichem a my onemneli prekvapenim. Toto narceni vyslo ze skarede huby herecky, ktera se jmenuje MERYL STREEP a je jejich "kavarenska hvezda" !

  Neznam nikoho v dejinach Ameriky na koho bylo a je lopatovano tolik urazek, jako na naseho presidenta.
  Cim vice je napadan tim motivovanejsi jsou jeho lide !
  Tim jsou mu vernejsi ! Do rad policie se hlasi stovky mladych lidi !

  Policie zatyka stoupence "kavarny" vetsinou cmoudy, ale i radikalni belochy, kteri ve jmenu "pravdy a lasky" volaji po nasilnostech.
  Konecne je zde zachrance civilizace !

  To co se deje prijde jednou k i vam, jinak Cesko jako narod neprezije. Vam ty urazky a dehonestovani prijdou draho. Najdou vas podle I.P. adressy.
  Samozrejme, ze vam nemusim vysvetlovat jak dopadnete, protoze "VSECHNO VITE" a co nevite je prece "blabol senility".
  nick HONOLULU


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Internet nám tu dává nebývalou možnost sledovat pokračující demenci v přímém přenosu. Děkuji "Honolulu", že svůj případ dává k disposici veřejnosti.

   Vymazat
 31. 12:21... pro Tvoji informaci. Louis Farrakhan byl a je na strane Trumpa od 2015.
  Zde je hodne veci, ktere se pres cenzuru nedostanou napr. proc se pridal na stranu naseho presidenta, kdyz je
  Muslim.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 32. Vsimnete si toho zmrda - 13:03 - on nemuze poprit to, co se deje a o cem pisi, tak zacne urazet me ! Ale kdyz urazim ja jeho, tak CENZOR zacne mazat jako fanaticky Hitlercik ve 40-tych letech..

  A vite proc ? Protoze 13:03 je mentalne postizeny a ti maji totalni ochranu. Ja ji nikdy nemel. Cela jejich skupina je DEGENEROVANA ! (Z toho mam radost.)

  T.zn., ze muze napadat, kopat, plivat, ale beda tomu, kdo nakopne jeho. To hned zakroci cenzor a rozproste nad zrudou ochrany destnik..

  Kdyby 13:03 byl normalni chlap, tak by NEUTOCIL, kdyz se nemohu branit. Protoze je to podradna veprova P**A, tak ted bude stekat cely den.

  Cenzor smazal tolik prispevku, ze znehodnotil celou politickou ARENU. Gladiatori klouzaji na hovnech orientalni cenzury.

  Vite co je cenzura ? Cenzura je orientalni despoticky syfilis na tvari civilizace.
  My jsem vzesli z Rima, kde byla nabozenska cenzura, ale nikdy ne politicka.. (3 stavy si vesele nadavaly.)

  Cenzura umlci narod, ale da hlas nejpodradnejsim a nejhopejsi zmrdum v narode. Ti si potom vymysli "zakony" pro jejich benefit, ktere jsou vzdy destruktivni pro celek.

  Proto vas zivotni styl je neustala opatrnost, napeti a strach, zv. politicka korektnost.
  Zijete v orientalnim despotismu. Dobre vam tak. Nezapomente ponizene podekovat tem, kteri vam serviruji jejich vykaly k obedu..
  nick HONOLULU !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Honolulu"
   Nefňukej pořád!
   Aspoň někdo si tě vůbec všiml - a o nic jiného ti přece nejde. Být ve středu pozornosti a nasrat ostatní, jak sám přiznáváš. Nemáš si nač stěžovat; jiní pacienti jsou na tom mnohem hůř.

   Tvá fixní idea, že mluvíš k mnohohlavému shromáždění, které ti naslouchá s otevřenou hubou, je každopádně okouzlující. V psychiatrických léčebnách je to sice běžné, ale možnost pozorovat to ve volné přírodě je cenná.

   Vymazat
 33. Připadá mi to jak návod k použití.Chybí pouze kopr.

  OdpovědětVymazat
 34. 14:12... Ja nefnukam , ja si stezuji pravem, ze me mazete a nenechate me hodit vyklal na blbe palice hulvatu nad kterymi drzite ochranou ruku !

  Stredem pozornosti jsem cely svuj zivot ! Nemusim o ni usilovat.

  Nasrat vas, mi prinasi opravdu velkou radost ! To jste uhodl dobre. Bohuzel mi tu radost sabotuje cenzura.

  Navstevnost je zde velka. Vim to urcite, ale protoze vy "vite vsechno", tak vas nemusim informovat odkud to vim.
  A ted se jdu podivat na jine clanky.
  (Citim potrebu nakopnout nejakou kavarenskou opici.)
  nick HONOLULU - svetlonos.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:43

   Pokud jde konkrétně o mne, nasrat mě nemůžete; jiné možná ano, ale tak moc jsem jich tu zase nezaznamenal. Nacházíte-li uspokojení v tom, nasírat druhé hloupými slinty, budiž Vám to přáno. Každý si má stanovit takové cíle, na jaké stačí. Duševní chudoba sama o sobě není žádná ostuda - v dnešní době už vůbec ne. Ostuda je stavět svou duševní chudobu na odiv. Ale to je mimo Vaši schopnost chápání.

   Soucit ode mne také nečekejte; na to máte husy, slepice a vlaštovky.

   S tou návštěvností, kterou zmiňujete, je to dost problém: když se někde schází hodně blbů a deprivantů (a podle "diskuse" se o tom bohužel nedá pochybovat), - je to k něčemu dobré?

   Nezabývám se studiem internetu a tak nevím, zda číslo 38,118.662 udávající počet zobrazení do 31.1.2017 je hodně nebo málo.

   To číslo je podle mne výsledkem toho, že NR povoluje anonymitu diskuse. Podle mne je to hrubá chyba.

   Jediné odůvodnění je, že to zvyšuje příjmy z reklamy a udržuje stránku pohodlně (?) při životě.

   Je to ale samo o sobě nějaká hodnota?
   Obávám se, že ne, a to hlavně proto, že drtivá většina textů je převzatá odjinud.

   Vymazat
 35. KDO JSTE, ze mluvite o tom, co je hodnotne a co hodnotne
  neni ! KDO Vam dal pravo na urceni hodnoty - hodnotneho ci nehodnotneho.
  Vase "velikost" kterou v sobe vidite je priznak VELKE dusevni nemoci. Jste, tak dusevne nemocen, jako byl tyran NERO. Vase nalepky bez opodstatneni a zakladu jsou dalsi priznaky dusevni nemoci.
  To ze si myslite, ze chci nasrat pouze vas, je dalsi dusevni priznak uchylky znvane velikastvi.

  Ja chci NASRAT vsechna vase PODSVINCATE z prasnice zvane politicka korektnot a predepsaneho mysleni. Tato podsvincata jsou pod ochranou cenzora.

  Kdyz nemuzete vyvratit nic z toho co se deje a co je vam neprijemne, tak pisete o moji senilite...
  To je jako v SSSR v 80-tych letech. VY PATRITE DO raplhauzu a ne ja.

  A az zavedete registraci, tak zkoncite tak blbe, jako jina media a 90 % prispevkaru ztratite uplne.
  Vzpomente si jak bylo zniceno Aktualne CZ . Ted je z toho popelnice idiotu , ktere nikdo nevnima.
  38 000 za mesic je hodne - gratuluji ! A mam na tom cisle vetsi zasluhu nez vy. Ja jsem magnet a vami chranena kmenova podsvicata jsou brzda. Jsou vsechna stejna. Bezte se podivat do ZOO a pokuste se rozeznat opice jednu od druhe - nedokazete to ! A s nalepkovanim bezte do rite ukazujete svoji nemohoucnost.
  nick HONOLULU - Prispevku 14:08 nerozumim. Vem na me kopr ty nasilnicky vole a vytecou ti sracky z hlavy !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to tu pise za magora ??

   Vymazat
  2. "Honolulu" tu reprezentuje římský mob - hlučný, zaslepený, nenávistný. Jeho hrdinou je twitterový demagog Trump.

   Vymazat
  3. Tenhle arogantní fracek se ti, staříku, bude stoprocentně líbit - židovský nácek v Bílém domě:

   http://www.msnbc.com/morning-joe/watch/-what-stephen-miller-said-should-worry-everyone-875968067895

   Vymazat
 36. Honolulu už jsem Vám to psal asi před měsícem aby jste se podíval na AEnews, tam najdete pozorovatelku a jiné zajímavé lidi.

  OdpovědětVymazat
 37. Oni me tu zase SMAZALI ! Jak vam mam vy hlupaci, chraneni zakonem na ochranu blbecku odpovedet, kdyz se nemohu vyjadrit.
  Cenzura vam znemoznuje mluvit se mnou, protoze, chce zamezit rustu vasi inteligence.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 38. 0:13... Prislepliku me je uplne jedno, ze je to Zid !
  Obdivoval jsem ho od zacatku a znam ho DLOUHO . T.j. nas clovek.. K vuli cenzure je absolute NEMOZNE, zde mit hodnotnou konerazaci, tak si musite vystacit sami.
  bye, bye,
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 39. 0:34
  Zase tápeš, šášulo, a všímáš si - jako vždycky! - nepodstatného - to, že je Žid, nemohl ovlivnit. Ale to, že se ze syna demokratických rodičů stal "republikánský" nácek, jako ty, to tě přece musí hřát u srdce. "Váš člověk" byl taky Henry Ford, Walt Disney, Charles Lindbergh, Prescott Bush... - všichni ti obdivovatelé Hitlera.

  (Tu cenzuru ti sugeruje tvá zmatenost a postupující senilita.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1:35
   Jaké synonymum navrhuješ pro nácka?

   Vymazat
  2. 1:38 - šovinistický rastenec, jenž poté co se zbaví šovinismu a přijme rasistický internacionalismus, stane se nejlepším bojovníkem Naší tedy Bílé Rasy!

   Vymazat
 40. Víte pane Honolu, já jsem levicových názorů, tedy zastánce třeba Bismarckova sociálního státu - dodnes dobře funguje v Německu, i když ti neokoni /mylně označování trockisté, přece trockisté byli komunisté a neokoní jsou vrcholní kapitalisté/, bezplatného školství a bezplatného zdravotnictví. Řeknu, že to co tu bylo před rokem 1989 bylo lepší než co je teď - některé věci se měly pouze zreformovat. A moje úvaha po sledování řady Vašich komentářů v průběhu dlouhé doby. Vy jste člověk, dalo by se říci typický produkt kapitalismu /z Ericha Fromma/. Vy máte spoustu znalosti, ale těm znalostem chybí solidní základy, které teprve spojují znalosti ve smysluplnou stavbou. Mě připadá, že jsem se v životě málo pídil po tom, abyste šel na kloub věcí a odpovídal na otázku proč. V politice takhle dělají manipulatoři. Já bych politika dělat se svou povahou nemohl. Nezlobte, že jsem Vám to napsal, ale to je můj názor, nebo spíše tušení, které mám o Vás.

  OdpovědětVymazat
 41. Oprava předchozího komentáře 10:48, jelikož asi už na mně doléhá Alzheimerova choroba. Tedy má tam byt ještě dopsano ..ti neokoni dělají vše, aby příjmy sociálního státu přesměrovali do svých kapes. A druhá oprava: má být napsáno.. mně připadá, že jste se v životě málo pídil po tom, abyste přišl na kloub věcí...

  OdpovědětVymazat
 42. Hurvinci, vy blbecci ! Tim minim 90 % vas vsech ! Uz zde NEEXISTUJE zadny prispevek, ktery by se nezajimal moji osobnosti a uz zde NEEXISTUJE zadny muj prispevek, ktery by nebyl smazan !

  Zde prohlasuji, ze vas cenzor neni pouze opice, ale je despoticka opice ! Pravdepodobne HRBATA a vedoma si svoji serednosti.

  Lesk a kvalita moji osobnosti ji uz znicila traveni a nefunguji ji zaklopky u prdele a okamzite se proto posere, kdyz vidi muj nick HONOLULU !

  To jsem napsal JA HONOLULU - SVETLONOS !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Honolulu" - mazou te ruskí hackeri ve sluzbach Billa a Hillary !

   Vymazat
 43. Te pani, ktera napsala uvodni clanek (pozorovatelka) byl cenzorem snizen umele - pocet navstev o 2/3 !
  Pani pozorovatelko, poslete cenzorovi kafe s
  projimadlem !

  On je hloupej, jako Pavlik Morozov na vychode a Horst Wessel na zapade Evropy.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymni 15:25

   Pane osetrovateli, zarazte chovanci honolulovi navstevy a dejte mu 3x denne klystyr plus 1x o pulnoci !!

   Vymazat
 44. AT už máte jakékoliv prognozy dění napsané,zapomínáte na jednu důležitou věc,kterou neberete v úvahu. A to je vzestup lidstva.To je událost,která se velmi rychle blíží a která vše na ZEMI ZMĚNÍ.Tomuto vzestupu nikdo nezabrání,i když se Cabal ze všech sil o to snaží.Ale dochází jim síly a oni jsou ted ve strachu,co se s nimi stane.Proto všichni chtějí prchnout ze Země,ale bylo jim zabráněno.Škoda že většina z vás vůbec nechápe,co se vlastně zde na Zemi děje-nemáte dostatečné informace a tak propadáte do nejistot. Ale to je vaše chyba.Pokud neotevřete mysl,nezačnete sbírat z většího úhlu informace,třebaže se to zdá být sci-fi,tak nepochopíte o co vše se v tomto boji s Cabal jedná.Věřím že se najdou někteří,kteří znají o čem píši a vy ,kteým toto nic neříká-máte nejvyšší čas se sebou něco udělat----LM

  OdpovědětVymazat
 45. Pane LM. - 16:53, komu je vas zajimavy prispevek
  adresovan ?
  Kdo VY ? (Divat se z vetsiho uhlu.)

  Nevi co s nema bude ?
  Vzdyt jsem jim to rekl uz nekolikrat - ze pujdou na pracak ! Cenzor bude delat konecne, uzitecnou praci, primerenou jeho kvalifikaci.
  Bude umivat zachodove misy po americkych turistech na Hlavnim nadrazi v Praze a az turista nick honolulu zjisti, ze tam pracuje cenzor, tak mu to tam zakadi az do stropu !
  nick HONOLULU - turista.

  OdpovědětVymazat
 46. Pane osetrovateli, Vas paciet, zvany NESTASTNIK, Vam pozvracel chodbu. Dejte mu delat rajony !
  dr. HONOLULU

  OdpovědětVymazat