Reklama

.

.

úterý 14. února 2017

Proč je Západ vyřízen

- J.V. -
13.2.2017 Politikus, překlad Leva-netiiii

Autor článku klade otázku o úrovni technického vzdělávání na Západě, a to zejména v USA. Proč jsou v USA inženýři cizinci, zatímco dělníci jsou Američané? Ne se všemi závěry lze souhlasit, ale dojmy popsané autorem pomáhají pochopit zvláštnosti pochopením charakteristiky západního technologického životního stylu ...


Proč je Západ vyřízen. Názor inženýra
V tomto krátkém článku se chci podělit o svá zjištění založená na tom, co jsem viděl na vlastní oči. Pracuji jako inženýr na moskevské pobočce velkého amerického výrobce letadel. Je to práce na dálku. Američané pošlou zadání a inženýři v moskevské kanceláři pracují jako kresliči, ovšem nikoli na rýsovacím prkně, ale v 3D modeláři. Přesně stejné práce pro tuto společnost se provádí v Itálii, Japonsku a dalších zemích. Docela často se práce neomezuje pouze na „kreslení“, často jde o rozpracování celých sestav.

Práce je také spojena s častými služebními cestami do USA, kde jsou umístěny továrny. Na těchto služebních cestách jsem strávil dost měsíců. Hned jsem si všiml jistých podivností, které jsem si ještě donedávna nemohl vysvětlit.

Základem je to, že inženýrský personál Američanů prakticky nemluví bez přízvuku. To znamená, že prakticky žádný z inženýrů, alespoň z oblasti civilního letectví, se nenarodil ve Spojených státech. Dělníci jsou většinou původem z USA, většinou běloši a nad čtyřicet let, ale inženýři jsou převážně cizinci, nebo naturalizovaní cizinci. Ve výsledku je všechno vzhůru nohama, inženýři jsou cizinci a dělníci domácí.


Když jsem ukázal skupinovou fotografii inženýrů kalifornského oddělení mým přátelům v Rusku, všichni se jako jeden muž ptali: „To je někde v Thajsku?“. Opravdu, z padesáti lidí nebylo víc, než pět evropských tváří. Zbytek tvořili Asiaté, hlavně z vietnamské diaspory a asi čtvrtinu Mexičané. Nemohl jsem pochopit, proč neexistují domácí inženýři. Koneckonců, platy amerických inženýrů jsou na úrovni lékařů. U zahraničních pracovníků, kterým firma neplatí žádné příspěvky do penzijního fondu, ke dnešnímu dni vychází plat asi 300 000 rublů (120 000 Kč) měsíčně. Dokonce i Němci si jezdí vydělávat do USA, protože dostanou dvojnásobný plat. Jejich technické vzdělání je pořád ještě dobré. Dokud se v německých školách otázka pohlaví (chlapec, dívka, nebo něco jiného) nestane důležitější než fyzika.

Ale zpět k platům v USA, které dnes za pomoci důvěry v dolar řeší všechny problémy nedostatku kvalifikovaného personálu. V Americe cizinec-inženýr má čtyřikrát vyšší plat, než já v Moskvě. A při takových platech je v USA jen velmi málo místních inženýrů. No budiž, manažeři byli místní, ale tady ne. Můj manažer z americké strany je Albánec hovořící s přízvukem. Stejná situace je na severu USA ve státě Washington, ale tamější technický personál je čínský a východoevropský.

To vše jsem nemohl pochopit, dokud jsem na Internetu nenarazil na článek jednoho lotyšského zkrachovalého podnikatele, který odjel do Británii na práci. Mimo všechny hrůzy života v Anglii pracujícího cizince, moji pozornost upoutala jedna epizoda, kdy tento Lotyš navštívil své polské přátele a viděl jejich syna, žáka britské školy dělat domácí úkoly. Tento žák kreslil jakési kruhy a body. Ukázalo se, že počítá patnáct děleno třemi. Číslo patnáct zakroužkoval, z kroužku vyvedl tři skupiny po pěti tečkách a získal výsledek. Přičemž se nejednalo o žáka nejnižších tříd. Když se ho Lotyš zeptal kolik bude dvě stě děleno deseti, žák odpověděl, že to je velmi obtížný úkol, ale zkusí to. Zakroužkoval číslo 200 a začal počítat puntíky. Nato se Lotyšovi žáka zželelo a požádal ho, aby se víc netrápil.

Potom tento Lotyš poznal další polskou rodinu, která se vrátila do Varšavy. Jejich dcera z páté třídy britské školy šla poprvé do polské školy. Přesně o hodinu později vyběhla ven z budovy své nové škole se slzami a křičela, že se tam nikdy nevrátí. Ukázalo se, že se celá třída smála již po prvních jednoduchých otázkách učitele. Syn dalšího Poláka skončil britskou školu. Když se Lotyš zeptal na syna: „No, jak si stojí?“ otec stručně odpověděl: „Hlupák“.

Nedávno jsem se od známého ředitele školy dozvěděl, že jeden z našich diplomatických pracovníků se rozhodl poslat svou dceru na rok do Londýna do školy, aby se zlepšila v angličtině. Můj známý tu dívku znal a říkal, že to byla slušná dívka, krasavice a vynikající studentka. Rok nato ji po návratu z anglické školy prostě nepoznal. Její angličtina byla plná ‚fejků‘, piercing, tetování a drzé chování. Sám řekl: „Ta dívka je ztracena.“ Vůbec, poznamenal, když se jde kolem naší školy, je tam ticho – probíhá výuka. Ale kdykoliv šel během svého pobytu okolo anglických státních škol, byl řev slyšet sto metrů od školy a to potom o žádném normálním vzdělávání při takovém hluku nemůže jít řeč.

Kvalita anglického vzdělání již způsobuje krizi v britském jaderném průmyslu. Není kým zaměnit specialisty odcházející do důchodu. Přitom zatím nejsou připraveni přijímat do takového zranitelného sektoru cizince a kromě toho nemohou nabídnout stejné peníze, jako v USA. Myslím, že katastrofu anglických státních škol lze směle promítat do amerických, či jiných západních škol, protože programy jsou zhruba stejné.

Zde je další případ z Internetu. Náš člověk z ruských hlubin odešel do Kanady učit se angličtinu do jedné z nejlepších kanadských jazykových škol. Tam se v hodině rozebíral článek, o obezitě ve světě. Závěr článku byl ten, že tento problém dosahuje maxima v anglicky mluvících zemích. Následoval test s otázkou: „Ovlivňuje učení angličtiny nadváhu?“ Náš člověk na idiotskou otázku odpověděl samozřejmě „Ne“. Správná odpověď ovšem byla „Ano“! Náš muž se snažil diskutovat s učitelkou, v Kanadě narozenou indickou ženou. Ona odpověděla: „Samozřejmě, že ‚Ano‘ je správná odpověď“, a uvedla příklad svého strýce, který po přestěhování z Indie do Kanady se začal učit angličtinu a v důsledku toho strašně přibral na váze.

To ukazuje na naprostý zánik vidění elementárních příčinných vztahů již u učitelů. Již vyrostla celá generace učitelů odpovídajících úrovni svých žáků. Dokonce i v případě, že by se Západ rozhodl chtít navrátit normální systém vzdělávání, oni prostě nenajdou potřebný počet učitelů schopných osvojit běžné učebnice. Samozřejmě, lze argumentovat, že tyto školy jsou pro plebs, zatímco v elitních školách je všechno v pořádku. Ale soudě podle činů západní elity, ani jejich školy nejsou v pořádku. Například můžeme připomenout rozhořčení bývalého prezidentského kandidáta Mitta Romneyho, když nemohl otevřít okno v letadle, aby vyvětral a dokonce chtěl pozvednout tuto otázku v Kongresu. V Rusku každý školák ví (nebo alespoň doufám), proč nelze otevřít okno ve výšce deset tisíc metrů.

Můžeme také poznamenat, že v posledních letech oblíbenou americkou praxí je dělat ze sebe blázna. Jen Psaki*/ se v tomto směru již stala pojmem. Podle mého názoru dělat ze sebe blbce je nejjednodušší způsob, jak ztratit důvěryhodnost. A zkusme připustit takovou pobuřující myšlenku: „Panebože, co když to nepředstírají?“ Jak si vysvětlit skutečnost, že Čína bez předběžné demokratizace dostala Marshallův plán, tedy investice, technologie a především neomezený domácí trh USA, zatímco podle všech pravidel demokratickým zemím nebylo poskytnuto vůbec nic? Co bylo cílem – řízený chaos? Výsledky naznačují, že nebyl ani řízený. V důsledku pozitivní obraz USA je zničen, i když do něj bylo investováno hodně peněz.

USA se nyní proměnily v opici s granátem. Dokonce zastrašily i spojence. Evropa třesoucí se rukou podává opici poslední banány, aby granát neletěl směrem k ní. Úroveň vzdělání ovlivňuje i americký vojensko-průmyslový komplex, kam je přístup zahraničních inženýrů s tradičním vzděláním omezen. Například ve vojenském letectvu jsou F22 a F35 kvůli neuváženým kompromisům v řadě ukazatelů horší než předchozí generace. Pravděpodobně z důvodu utajení je to práce hlavně inženýrů narozených ve Spojených státech. A dokonce i v oblasti elektronických udělátek, pokud vezmeme ikonu Steva Jobse, když se ho ptali, proč nepřenese výrobu iPhone do USA, odpověděl otázkou: „Kde mám vzít tolik inženýrů?“

Většina amerických vysokých škol s předměty jako „zombologie“ se prostě zabývají jen čerpáním peněz a distribuci diplomů, které jsou dostatečné tak pro McDonalda. Na dobré vysoké školy, jichž není tak mnoho, nastupují na technické obory převážně Asiaté. Místní se domnívají, že tyto obory jsou pro ně příliš složité a jednodušší bude se naučit, jak sestavit falešné závěrky společností, aby rostla prázdná kapitalizace na burze.

Naskýtá se otázka, jak mohli přivést svůj vlastní vzdělávací systém do takového katastrofálního stavu? Nemáte-li brát v úvahu konspirační teorie a uvažovat, že příčinou byly dobré záměry, můžeme uvažovat dvě hypotézy. První z nich je o humanizaci vzdělávání. Děti by neměly být nuceny se učit. Vše by mělo být na základě dobrovolnosti. Pokud nechtějí, neměly by ani dělat domácí úkoly. V důsledku toho je program výuky zjednodušen. Ale vždyť hlavním úkolem školy dokonce ani není získání konkrétních znalostí, které se nemusí v životě využít. Hlavním cílem je rozvoj mozku, vypracování určité intelektuální pevnosti, aby člověk nezůstal jak solný sloup, pokud se před ním objeví jen trochu složitější úkol, než na jaký je zvyklý.

Dalším důvodem poklesu úrovně vzdělání v amerických školách je nastavení společné laťky pro bělochy, černochy i hispánce. Nechci říkat nic špatného o intelektuálních schopnostech těchto skupin, jen jejich kultura nepřipouští nucení dětí ke studiu. Proces degradace americké školy byl postupný. Po dlouhou dobu bílí studenti svými výsledky silně překonávali ostatní. Jednoduše řečeno, bílí a Asiaté, kterých na zkouškách přibývalo, dostali jedničky, zatímco ostatní čtyřky. To se začalo považovat za etnickou diskriminaci. Program se zjednodušil. Bílí a Asiaté začali dostávat jedničky, ostatní trojky. To nestačilo. Nyní všechny skupiny dostávají přibližně stejné známky.

Někdo může říci, že ruská státní maturita povede ke stejnému efektu, ale dnes je velký rozdíl mezi úrovní otázek v ruské státní maturitě jejími západními protějšky. Úroveň jejich maturit není daleko od ruské základní školy. Z toho vyplývá závěr – v žádném případě se nesmí zjednodušit výukový program. Například v Jižní Korei se pouze zvyšuje náročnost. Výsledky jsou zřejmé.

Západní svět, měníce se na absurdní divadlo, rychle ztrácí svou přitažlivost. Ještě zůstala určitá setrvačnost vědomí, například Ukrajinců, kteří se chtějí integrovat do Evropy. Jenomže oni se dnes chtějí spojit s Evropou včerejší – etnicky homogenní, klidnou, prosperující, která existuje jen v mýtech. Ukrajinští fanatici se chtějí vrátit do doby, kdy ještě neexistovala žádná otevřená Overtonova okna, skrz které se vlily vousaté ženy a genderové vzdělání. A teď se k tomu přidává i hospodářská devastace.
*/ Psaki - mluvčí amerického prezidenta, pověstná svými trapnými prohlášeními a vývody (pozn.red. NR)

- - -

57 komentářů :

 1. Tak a teď po blábolech dementního Rusáka trochu faktů.

  http://www.usatoday.com/story/tech/2014/08/12/apple-diversity-white-asian-male/13951329/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až na to, že se mluví o inženýrských pozicích. Velmi slabý pokus. Navíc si nepatrný zbytek důvěryhodnost dále shazuješ svým vulgárním stylem. Je to nechutný výlev nějakého frustrovaného jedince.

   Vymazat
  2. Chudáku , nejsi ty Velký Onan Jakub Janda s malým a odchován Chovným z vnitra ???

   Vymazat
  3. 20:48

   Drtivá většina pozic v amerických technologických firmách jsou inženýrské pozice. Pokud něco vyrábí jako např Apple, tak výrobu outsourceují.

   Navíc všichni zakladatelé a vizionáři kteří mění svět jako Jobs, Gates, Musk, Bezos, Zuckerberg, Page, Ellison atd atd, jsou Američani.
   Takže se chytni s tím Rusákem za ruce a běžte spolu víš kam.

   Vymazat
  4. Omezený blbečku Jando. Vše co je v článku napsáno je pravda. Každý kdo tam žil a pracoval, teda každý vzdělaný člověk z Evropy, to potvrdí, Jando. A ty jejich ha, ha, ha, High Schools, Jando, jsou na úrovni našich bývalých pomocných škol. Tak to je, Jando, a ne jinak.

   Vymazat
  5. 21:32
   Z 20 nejlepších universit světa je jich 11 v USA demente.

   https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

   Všichni ruští tatíci kteří mají prachy lifrují své děti studovat do USA nebo Británie.
   Jo a titul inženýra se získává na universitě ne na high school, demente z pomocný školy.

   Vymazat
  6. Velmi dobry clanek. Vyborne.
   Touha a rozkaz ucitelum prizpusobit kazdeho ve skole nejkorektnejsi mensine , ktera je vzdy na poslednim miste , daleko poslednim miste ..
   Dale kdyz se objevi nekdo jen trochu schopny studuje prava , kde je daleko vice zisku za daleko mensi/nebo skoro zadnou/ namahu..
   Neni pochyb o tom , ze take vzrustajici korektnost zpusobuje udesnou isolaci , stale se rozsirujici isolaci a takv v pripade EU,ktera prekonava isolaci svoji poslusnou poslusnosti napodobovat vse z USA nemusime chodit daleko. NAPODOBUJI se zde , s uspechem tyto "uspechy"...
   Vysledky pak nenechaji na sebe dlouho cekat. Daleko nejlepsi university , to je vynaseno do nebes a jsou pouze na zapade a v USA , jsou nejlepsi kvuli ZISKUM , ktere prinaseji !!
   Tedy proto jsou a zustanou nejlepsi i v budoucnu...
   And how about thaat !!

   Vymazat
  7. Informace o úrovni amerického školství mám jen zprostředkované. Když jsem navštěvoval v polovině 90. let kurs angličtiny, který vedl rodilý mluvčí z USA (byl bílý), tak při jedné besedě o školství nám vyprávěl, že ve státě Arizona už byla situace tak zoufalá, že musel být vydán zákon, že na High Schools nesmí učit negramotní učitelé. Mám ale takový neodbytný pocit, že naše školství to americké úspěšně dohání. Alespoň v něčem jsme úspěšní.

   Vymazat
  8. 20:08 - to NIC nevyvrací. Tam jsou konkrétní příklady úpadku vzdělání na Západě doplněné analýzou příčin, která sedí! S tím prostě NIC nanaděláš! Leda bys prokázal že uvedené metody výuky (např. ty kružnice pro výpočet třetiny z 15-ti) jsou nějak účinné a smysluplné a že srovnání latinos a negrů ve třídách s bílými a žlutými žáky nesnížilo úroveň výuky, což nemůžeš, páč to je očividná věc. Jediný co můžeš doložit je že ve vrcholných pozicíh zůstavají občané USA. O středním inženýrským kádru ale paltí to co dokládá fotografie v článku! Ano - ti lidé chodí studovat z celého světa na pár prestižních univerzit v USA. O to bídnější oč tyto univerzity jsou prestižní je pa k ovšem celá vzdělávací soustava základních a středních škol v USA ...a důkazem nad důkazy je očividná degenerace Zápaďáků, zejména Američanů, což pozná každý průměrný čech po pár rozhovorech s nima. Ta učitelka co má za to že učení angličtiny zvyšuj obezitu není žádnou vyjímkou! Mě např. už za komunistů u nás před letním kinem (vedle byl interhotel, kde bydlívali cizinci) cpala holka z USA, která nás (mě a pár spolužáků ve frontě na vstupenky) oslovila s dotazem zda Dobyvatelé ztracené archy poběží s dabingem či titulky (byla zoufalá když se dozvěděla že s českým dabingem), že jestli jsme věřící! A když se dozvěděla že ne, tak zoufale a zajíkavě nám říkala, že takhle přeci nemůžeme žít! Že Bůh je láska! No nic no ...

   Vymazat
 2. 21:05
  Že by ti zakladatelé společnosti byli opravdu Američané.....INDIÁNI????
  Jinak jsou to přivandrovalci s ussackým občanstvím,mamrde!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty jsi ty demente, Kelt, Germán, nebo dokonce Neandrtálec?

   Vymazat
  2. 21:16
   A co jsi ty,čistokrevný kokot???
   Po otci zcela jistě!!!!

   Vymazat
 3. Ono to tak skutečně je. Žil jsem v USA několik let a mohu potvrdit, že to tam je, spíše ještě horší, než to líčí autor článku. Tzv. svoboda v učení je opravdu strašná. Děti si dělají ve školách co chtějí, zabývají se během učební doby vším, jen ne nějakým studiem. Rozhodující pro úspěch je výkon v tom jejich Basebolu. Na jejich vysokých školách si každý zvolí obor pro studium. Třeba nesmrtelnost chroustů, a škola mu přidělí lektora. Nějaké studijní indexy neexistují. Na konci ročníku se dělají jen testy, které jsou většinou dostupné vypracované předem. Není divu, že absolvent Highe School neví, kde se nachází Paříž. V průmyslových podnicích, pokud ještě nějaké jsou, jsou ve vedení zásadně cizinci, vědci koupení ve světě. Drobní podnikatelé se většinou zabývají jen kšeftováním s Čínským zbožím. S úbytkem německých vědců typu Braun silně upadá úroveň v kosmickém provozu. Nejsou schopni vyrobit motor pro své družice, proto je kupují v Rusku. Ostatní potřebné přístroje jsou vyráběny v zahraničí. Vše se zvrhlo jen na honbu za dolary. I malé dítě vám poví na otázku v ulici, "Nevíš kde bydlí pan ten a ten?" ZA PĚT BABEK!!. Jinak vám nepomůže. Tohle je jen malá ukázka dnešní Ameriky. Situace je ještě daleko horší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nežvaň tady nesmysly, ty "basebole" :-D
   Vytíral jsi hajzly ve Walmartu, bydlel jsi na pokoji se švábama s 5 dalšími Poláky a Mexikány a budeš tady dělat odborníka na US university, blbe.

   Vymazat
  2. 22:02 -nežvaň sračky kreténe a řekni ak to je! Jak to tam tedy "doopravdy" chodí! To by byla odpověď k věci a ne ty tvý slinty debilní hlavo ... co já kdy slyšel od lidí ale i viděl v samotných amerických filmech, má ten člověk plněj recht! A to nemyslím jen Džungli před tabulí, ale i třeba Nebezpečné myšlenky z Michelle Pfeiffer. Ještě tak tušit kdo to je co debilní polomozku:)

   Vymazat
  3. A ještě co se týká kosmu a NASA - teď na ZOOMu běžel seriál o závodech ve vesmíru, o raketách V-2 a Braunovi. Je fakt, že Rusové taky záviseli na jednom muži - inženýru Koroljovi.Jak tam uváděli - jeho náhlá a nečekaná smrt vzala Rusům prvenství na Měsící! Šlo o americký dokument a přesto tam pra vdivě uvedli, že totéž by se stalo i jim, pokud by nebylo Wehrnera! To jedině on je dostal na Měsíc! Tedy Němec.

   Vymazat
  4. To jsou spíše dohady. Že Koroljovova předčasná smrt silně ovlivnila sovětský raketový vývoj je určitě pravda, ale "měsíční" raketa N1 přišla až 4 roky po Saturnu V a jednoduše řečeno nebyla povedená, viz odkaz. Kromě toho v Sovětském svazu byli i další vynikající konstruktéři, Čelomej, Čertok, Gluško a jiní.
   https://en.wikipedia.org/wiki/N1_(rocket)

   Vymazat
  5. Věřím tomu, že jdou v USA směrem k opicím, ale
   to u nás taky a jde to tak pomalu, že to někteří nepostřehnou, nebo v rámci angažovanosti nechtějí. Školství u nás pomalu
   spěje k horšímu a na horní palubě se tančí !

   Vymazat
 4. Fanatismus zdejšího pomateného vulgárního amerikanofila nemění nic na tom, že školství USA je skutečně na katastrofální úrovni. Autor článku má naprostou pravdu. Západoevropské školy na všech stupních je však dohánějí a my už také máme našlápnuto. Rozjíždějící se inkluze povede nevyhnutelně k naprosté debilizaci školství i u nás. Je to cíl globalistů a nijak se tím netají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1 Psaki = 10 Laudátů.

   Vymazat
  2. Je ovšem zajímavé, že jeden vyvolený národ se vzděláváním dětí žádné problémy nemá. A pak se divte, že vládnou na celém světě. Je t hodně i o tom, jak dítě ke studiu motivuje rodina. Je ale pravda, že i u nás vzdělávání jede z kopce a poslední dobou zrychluje.

   Vymazat
 5. Je to už skoro 20 let, co jedna moje známá pracovala pro neziskovku, která se tady snažila prosadit humánní metody ve školství, (podle nevím už jakého zahraničního modelu).

  Aby se žák neneurotizoval, neměl být zkoušen, všechno mělo být na základě dobrovolnosti, neměl se nic učit nazpaměť, aby se nezatěžoval věcmi, které si může najít na internetu.

  Žák se měl ve škole (pokud možno zábavným způsobem) učit kriticky myslet.

  Měl jsem pocit, že ona sama neví, co je "kritické myšlení", ale nechtěl jsem ji zkoušet, abych ji neneurotizoval.

  Nedávno, po krátké rozmluvě s jedním středoškolákem, jsem byl poněkud konsternován snůškou frází, jimiž se s nápadným výrazem nadřazenosti lehce vypořádal se složitými problémy dneška. Nebyl jsem si jist, jestli to má z TV (protože ji nesleduji), nebo ze školy.
  Mám však silné podezření, (kdyby bylo více času), že by plno slov, které použil, neuměl vysvětlit.

  Jedno věděl naprosto přesně: že já jsem úplný blb, protože mám jiný názor, než on.
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blb nejsi proto, že máš jiný názor, ale proto, že ho nedokážeš racionálními argumenty obhájit.

   Vymazat
 6. Člověk už ani neví, jestli stojí na nohou či na hlavě, a tohle všechno se nám tady snaží zavést taky naše skvělé ministryně školství, případně sociálních věcí. Nenechme si rozbourat aspoň to, co z našeho školství zbývá. Vždyť se stačí podívat na Obecnou školu - i sebevětší lumpajzníci, pokud je usměrní skutečná osobnost, která navíc má co říct a podá to zajímavě, se poddají a celý svůj život na takového tvrdého kantora vzpomínají, protože jim nastavil pevné hranice a otevřel okno poznání dokořán. Děti podvědomě takovouto autoritu touží respektovat, i když začátek je těžký. Vidím to v obchodě: rodič dá dítěti na vybranou mezi bonbony a lízátkem, a dítě téměř vždy váhá, nejraději by mělo obojí, ale je mu dovoleno jen jedno. Uvědomí si, že výběrem jednoho musí oželet to druhé, a to je pro něj nepřijatelné, takže ve velkém procentu případů odchází nespokojené nebo s pláčem. Někteří rodiče nakonec koupí obojí, což je velká chyba,to už je dítě tak rozjívené, že ani nepoděkuje, a vlastně nemá ani radost, z obchodu se jde s křikem a smykem. Tím chci tedy říci: dítě chce přijímat jen to, co je mu příjemné a princip dobrovolnosti ve škole je nesmysl. Učit se je povinností dětí, ovšem s právem mít učitele, kteří mají co říci, to si musí ohlídat vedení školy. Právě představa, že si všechno najdu na netu, je totálně zcestná. Nejdřív musím mít znalosti, a ty mi do hlavy samy nenalezou. Pak si můžu na internetu doplňovat informace, odkazy, nejasná hesla. Jinak přece nevím, co mám hledat, to dá selský rozum. Vážení, já už jsem vážně ráda, že jsem tak stará, nechtěla bych být odsouzena k výše uvedenému způsobu vzdělávání ani za nic a mladým nezávidím jejich trudnou budoucnost poddaných hloupoučkých otroků, ovšem s vysokým sebevědomím. Zdravím Pavla

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "jsem vážně ráda, že jsem tak stará, nechtěla bych být odsouzena k výše uvedenému způsobu vzdělávání ani za nic a mladým nezávidím jejich trudnou budoucnost poddaných hloupoučkých otroků, ovšem s vysokým sebevědomím."
   ================================
   Vůbec nevíš o čem meleš, blbko.
   Zkus si cvičně udělat Test studijních předpokladů. Úspěšné vypracování je je jednou z nutných podmínek k přijetí na Karlovku nebo Masaryčku.
   Ať máš představu jak je ta dnešní mládež na rozdíl od tebe hloupoučká.
   Pak sem napiš jak jsi dopadla.

   http://www.muni.cz/media/docs/1150/TSP2016-varianty1-12alllangs.pdf

   Vymazat
  2. Pro 1:21, nemá to smysl, protože dnešní vysokoškoláci jsou svými výsledky na úrovní žáků základních škol z doby šedesátých let. Struktura inteligence obyvatelstva je neměnná veličina a jestliže číslo vysokoškolský vzdělaných lidí s tituly DIS, BC, MGR atd. se zvýšilo několikanásobně, pak jenom za cenu dramatického snížení úrovně vysokých škol a to na úroveň základních. Jinými slovy, společnost by ušetřila tím, že by rozdala tituly již po absolvování základní školy, jenomže tím by vytvořila velké množství nezaměstnaných. Prodlužováním studia mladých, které je o ničem, se řeší nezaměstnanost a ekonomicky se zatěžují rodiče, jinými slovy stoupá DPH. V konečném výsledku se ukáže, že jsme na úrovni migrantů, kteří ale nebudou mít možnost nikam migrovat.

   Vymazat
  3. 1:21 Tvůj úlet pokračuje. Jsi velice zaměřen na přijímačky na Karlovku a Masaryčku - prosím přidej jestě práva v Plzni. A jdi se vycpat idiote.
   Václav

   Vymazat
  4. 9:29

   Tebe by nepřijali ani na ty práva v Plzni, debílku. O elitních universitách jako Ku a MU nemluvě. Tam bys mohl leda čistit hajzly.

   Vymazat
  5. 1:21 - to si děláš kozy, ne? Takovýhle cancy jsem vyplňovali v starším oddělení mateřský školky když se rozhodovalo jestli už můžeme nastoupit na základku!!!

   Vymazat
  6. Je pravda že franštinou jsem nemluvili,takže pro tyto účely jsem tam nahodil ruštinu. Jsem si jist že i holky z naší školky tak pitomý jako Renáta Gamyšová by se musely smát kdyby se jich ptali na tak hloupý otázky!! Třeba co je Dryfussova aféra nebo o čem byla porada u jezera Wansee či dokonce jaký sloh představuje u nás Stavovské divadlo v Praze! Směšný! Takový věci jako ta třetí otázka jsem probírali už v jeslích!!

   Vymazat
 7. 1:21
  A jakou vysokou máš ty,hovnivále z prde Jandy????
  Buď pomocnou nebo HORNI DOLNÍ????!!!!!

  OdpovědětVymazat
 8. 22:02
  Omezený blbečku Jando. Vše co je v článku napsáno je pravda. Každý kdo tam žil a pracoval, teda každý vzdělaný člověk z Evropy (nikoliv Jandové tvého typu), to potvrdí, Jando. A ty jejich ha, ha, ha, High Schools, Jando, jsou na úrovni našich bývalých pomocných škol. Tak to je, Jando, ale vlastně je to, Jando, ještě horší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi ty debile jako ti debilní islamističtí analfabeti z Afghánistánu.
   Dolezou sem do kulturního čistého prostředí, dostanou nažrat, možnost naučit se jazyk a uplatnit se, žít kvalitní život.
   Místo vděku tito holoprdelníci v lepším případě pomlouvají západní společnost, povyšují se nad Evropany, horším je zabíjejí.

   A přesně to děláš i ty, ty rudohnědý debile. Kdo tě na ten západ zval, ty yntelygente? Proč jsi nejel uplatnit sou genuialitu získanou na naší střední škole do Ruska? Tyto pomlouvačné žvásty a povyšování se mají být tvůj vděk?

   Vymazat
  2. Chytněte se s Jandou a Putnou za vohony a hurá do Fuckingtownu,vy geniální vysokoškoláci!!!!!
   Tam to ocení ten ultrakretén kterýmu nejde v letadle otevřít okno!!!!!

   Vymazat
  3. 8:27 - vděk za likvidaci? Tys pořádně imbeciní degenerát! Nejsi ty už ten prototyp coudenhovno-kalergiovského podčlověka? - http://nassmer.blogspot.cz/2014/05/jak-souvisi-vznesena-evropska-myslenka.html

   Vymazat
  4. 8:27 - nepřestáváme věřit že přijde den, kdy tě i s tvými filconoši vyinsektujem, odporná vopejzelá filcko, odpadlá od smrduté chazarské lejnolíhně!!- https://www.youtube.com/watch?v=kYpZetQMXN8

   Vymazat
  5. Kalergiho cenu nosí nejen Merkelka, ale i Schultz! - https://www.youtube.com/watch?v=rKmMIGTKIQo

   Vymazat
 9. 1:21
  To je test pro uchazeče o obor Gender studies nebo o obor Kreativních analýz o ho.ně?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je test všeobecných studijních předpokladů. Jestli vůbec máš na to studovat na universitě. Ani jsi si neťuk viď, debile?

   Vymazat
  2. 8:17 - je to tak nízko, že bych se ničeho tak slizskýho a ubohýho chytat nechtěl! Umazal bych se. To je tak pro tupé poloimbecily tvýho ražení ...za komoušů by si tě s tímhle testem při 100 bodech nechali v mateřský o rok dýl, pitomo!

   Vymazat
 10. odpoveď racionálne žiakovi našej strednej školy neexistuje - nejde to, lebo jednoducho on nemá žiadne racionálne otázky a ani nečaká odpovede, v podstate vie, že má pravdu, a tak len poučuje - že sú to hlúposti zisťuje až pri páse v továrni, po celkovom kolapse jeho vedomia, že jednoducho na viac nemá - maximálne sa uplatniť v neziskovke -

  OdpovědětVymazat
 11. Myslím, že je nutné zdůraznit, co u nás po roce 1989 prohlásili naší velcí a geniální ekonomičtí mágové, typu Klaus a spol: "VŠE VYŘEŠÍ TRH". A to co se v článku popisuje a pak rozebírá v diskusi, je výsledek působení trhu. V USA je školství na úrovni naších jeslí z dob šedesátých let. Vzpomeňte, že někteří kandidáti na prezidenta USA neznají základy zeměpisu, který ovládá kterýkoliv žák základní školy prvního stupně ze šedesátých let v ČSSR. Dnes již doháníme USA. A přispívá k tomu naše televize, která nám neustále, do nebe, vynáší vše z USA. Sice nevíme souvislosti, ale jsou nám vnucovány výsledky Americko-kanadské ligy a jak si tam vedou ti naši. Sice nemáme informace o tom co se děje u nás, ale musíme vědět, která americká herečka byla s kým a proč. To jsou znalosti, které se budou požadovat po naších dětech. Skutečná dovednost pro život se u nás na naších školách již nevyučuje. Proč? Ekonomicky mág Klaus přeci řekl: "VEŠCHNO DOVEZEME". Vše co se děje ve vzdělání není náhoda. Připravuje se válka proti Rusku, která přinese Americkému zbrojnímu průmyslu obrovské zisky. Do války nelze poslat inteligentní vzdělané lidi. Do války, se nechat zabít, půjdou lidé na úrovni současných vysokoškoláků. V televizi dávají dokumentární filmy rozebírající příčiny první a druhé světové války. Nikdo tam ale neřekne, že hlavní příčinou je kapitalismus a jeho vyšší forma imperialismu s jeho odnoží fašismem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jeden kandidát na prezidenta (tuším, že Mitt Romney) se divil, že v letadle nejde otevřít okénko

   Vymazat
  2. v tomto článku je to popsána zcela jasně, cílem je IQ90: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2946-evropska-unie-nastroj-totality-a-rizene-globalizace-cilem-jsou-snedi-otroci-s-iq-90-ztrata-suverenity-prosperity-i-bezpecnosti-atmosfera-strachu-nastrojem-na-ovladani-lidi-prinese-letosek-zmenu.htm

   Vymazat
  3. 9:06 - přesně! A ta atrapa co tu pobíhá s tím kretenským testem je jen cvičená opice těhle gaunerů, co se pokouší nás zničit! Ještě budou muset moc takových vopičáků vydrezúrovat, než se jim podaří na nás dotáhnout! Zatím se jim ale bohužel daří provádět svý špinavý experimenty na malých dětech! - https://www.youtube.com/watch?v=kYpZetQMXN8

   Vymazat
 12. Tak jsem se podíval na ten slavný test, na který ten zoufalec 1:21 dal odkaz.
  No, to je tedy dílo, něco takového by dříve svou "náročností" stačilo možná tak pro žáky 8 tříd...
  Jestli tohle dílko z Masarykovy univerzity má určit předpoklady ke studiu na jejich "škole", pak tedy potěš pánbůh nad její úrovní.
  Kouzlo nechtěného - povedlo se mu dokázat, že bohužel úroveň školství je u nás už nyní opravdu prachbídná a umí produkovat jen nýmandy jako je on sám.
  Heriot.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Udělal jsi si ten test, zoufalče? A kolik bodů z těch 60 jsi teda získal? Vsadím se že blbec jako ty za těch 100 minut nepřelouskal ani zadání těch otázek, natož aby je pochopil a už vůbec ne vyřešil.

   Vymazat
  2. 9:38
   Ty se vsázej leda s Jandou,kterej z vás je větší vohon bez mozku a vlastního myšlenky!!!!

   Vymazat
  3. 11:15

   Ty na toho Jandu a jeho péro myslíš evidentně nonstop 24/7. Ulev si na homopornu a neotravuj tady se svými úchylárnami.

   Vymazat
  4. 9:38 - já dosáh bez problémů 3000 bodů ... na tobě blbe codenhovenskej je vidět že plán degenerace bílé populace úspěšně zase pokročil! Blb se 100 body, tedy 30 x hloupější se tu na nás vytahuje! Vejce poučuje slepici!:)))

   Vymazat
 13. 11:46
  Janda a jeho pero možná zajímá takovýho maxirektálního analfabeta jako seš ty,hlásná trouba propagandy ussacký debilokracie!!!!

  OdpovědětVymazat
 14. Dobrý den chlapci. Jako bývalý učitel se tu bavím nad tím, jak zde spousta diskutujících rozebírá úroveň vzdělání a úroveň komunikace klesla na úroveň nadávek do debilů, blbečků a podobně. Politikou bych do toho rovněž také netahal. To narážím na ty proruské nebo proamerické sympatie. Věc se mát tak. Když je něco zkurvené, tak je to prostě zkurvené a tečka. Nebo snad ne? Nač do toho vkládat emoce a politiku? Kdo za to může? Já vám to povím zcela otevřeně. Učitelé! A proč? Protože uvedli do praxe dementní metody dementních politiků. Vše dobré už bylo vymyšlené a pouze se od toho ustupuje. Copak je pro učitele tak “těžké“ učit žáka tou nejpřímější a nejsrozumitelnější metodou? A držet se stále toho samého? Oko vidí, ucho slyší, pusa mluví, ruka píše, mozek hledá souvislosti. Je zde ovšem nutné připomenout, že se schopností učit, se člověk rodí. Je to talent, podobně jako když někdo umí zpívat nebo cokoliv jiného. I když jsem do školy 16 let chodil, tak to automaticky neznamená, že školství a procesu učení rozumím. Nikdo by nikdy nepoznal, kdyby učitelé učili tak jak mají, bez ohledu na polodementní obsah učebnic a dementní nařízení MŠMT, protože papír (třídní kniha) snese všechno. I když je někdo prase, jako většina našich bývalých ministrů školství, myslíte si, že je pro inteligentní učitele tak těžké ta zhovadilá nařízení prostě jednoduše ojebat a dělat věci tak, jak se dělat mají? Není to těžké! Jenže většina učitelů už ani neví, proč se mají žáci učit určitým způsobem. Místo toho se do systému vnáší přitroublé metody, multikulturalismus, evropanství a náboženské sračky, hraní, které odvádí pozornost, komplikované papírování. Úroveň školství se přizpůsobuje spíše nevzdělavatelným místo toho, aby se každému dalo spravedlivě podle jeho schopností. Blbům se věnuje zvýšená pozornost s nulovým výsledkem a nevěnuje se zvýšená pozornost těm, kde by byl výsledek mnohem lepší. To není o diskriminaci, to je o využívání potenciálu! Je to tak těžké pochopit? Takhle to dopadá, když se někdo staví moc do pozoru a nedělá to, co dělat má. O ředitelích, kteří dohlížejí na plnění nařízení nemluvě. Kolikrát mohli stávkovat? Mnohokrát. Ovšem ani stávkovat neumí. Raději zaříznou celé generace lidí, než aby se na ně moc neukazovalo. Takže tu prosím po sobě “neřvěte“, domeček z karet už padá a je potřeba se k tomu postavit čelem s chladnou hlavou. Situace došla už tak daleko, že učitel bývá často onucí pro děti, mnohé rodiče i státní verbež. Uvědomte si, že je to povolání příliš psychicky náročné a tohle nikdo prostě neustojí. Skutečné učitele nahradí něco jako „uvědomělí sociální pracovníci“, hlavně patřičně multikulturně uvědomělí. Tak to prostě je. Chcete to zvrátit? Při současném způsobu řízení a způsobu myšlení většiny lidí bych viděl nejkratší cestu pouze jako násilnou, pokud bych chtěl předejít pádu s brutálním koncem. Užívejte si života chlapci, nikdo z vás není povinen poslouchat pitomce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Váma ve všem, jen bych dodal, že těch několik sprosťáků by bylo lépe máznout.Píší
   sem buď v opilosti, nebo ve své cenové skupině.

   Vymazat
 15. Kto videl film "Pánu učiteľovi z lásky" vie o čom je reč...

  Alebo
  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/153722-palinova-nevedela-ze-afrika-je-kontinent.html

  alebo

  http://www.hlavnespravy.sk/americku-senatorku-poburila-ruska-agresia-v-limpopo-uverila-hoaxu-ruskych-prankerov/898100

  OdpovědětVymazat
 16. Není těžké ověřit, že Mitt Romney to s těmi okny mínil jako vtip, navíc v kontextu, který byl záměrně odtržen. To svědčí o primitivnosti ruské propagandy – naštěstí. Bohužel i o primitivnosti Nové republiky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je na tomto článku ruskou propagandou? Jde o postřehy podepsaného vysokoškoláka, který působí mimo svou vlast a porovnává. To, že vzdělání jde u nás stejně jako v USA do kopru je známý fakt. To, že je velký rozdíl mezi rozhledem a sečtělostí průměrného Američana a průměrného Rusa je také známá věc. Na dvorcích ruských měst se hrají šachy, na dvorcích amerických měst se pinká basket. Proč napadat redakci z primitivnosti, když to tak je. A ten úsměvný příběh s vtipem Mitta Romneyho? To je přece nepodstatný detail. Nevím, proč se na něm 0:48 po 10 dnech od uveřejnění točí.

   Vymazat