Reklama

.

.

čtvrtek 23. února 2017

Jsou maturity opravdu nutné?


Jiří Baťa
23. 2. 2017
Přečetl jsem si v Parlamentních Listech.cz rozhovor s paní ministryní Kateřinou Valachovou o tzv. startu maturity (nejen) z matematiky a rád bych k tomu vyjádřil svůj názor.
Se vší vážností se ptám, k čemu nebo proč jsou maturity? Dlouhodobě přetřásaná otázka s problémem ano či ne maturitní zkoušky mě vedou k názoru, že maturity by vlastně neměly vůbec být. Neříkám to proto, že sám maturitu nemám, ale vycházím z poznání, že maturity samotné na vědomostech mladým lidem nepřidávají, hlavně je však do značné míry extrémně stresují. Jistě s tímto názorem „neuspěji“ u těch, kteří maturity nejen silou své vůle, ale i politickou silou protlačují. Ne zcela chápu, jaké pro to mají důvody stejně jako zřejmě nebudou (chtít) chápat mé důvody, resp. názory, proč maturity netřeba.

 
    Především vycházím z faktu, že školy  jsou zde od toho, aby žáky či studenty něčemu naučily. To „něčemu“ není správný výraz, proto bych jej opravil: aby je naučila tomu, čemu je naučit má. To má hned několik rovin, ta první je, jaký je výběr učebních předmětů a jak kvalitní a nakolik dostatečné je jejich zpracování. Další rovina je, nakolik kvalitní, resp. fundovaní (vzdělaní a připravení) jsou samotní učitelé, resp. učitelský sbor. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale ze svých zkušeností jako rodič se domnívám, resp. jsem o tom přesvědčen, že úroveň a kvalita výuky zdaleka neodpovídá tomu, co bylo dříve.
     Možná nyní narazím když dám jako příklad pro srovnání období z dob tzv. totality, ale jakkoliv se ona doba pojímá jako doba vlády komunistů, tedy vláda totalitní, na školní vzdělávání to nemělo zas až tak velký vliv. Ano, byly v rámci vyučování některých předmětů uplatňovány ideologické prvky např. o socialismu a přátelství k SSSR, ale to samé se děje dnes, jen v opačném garde, když se učivo a osnovy zaměřují místo na velkého bratra SSSR tak na podobného bratra za velkou louží, za spojenectví se západními mocnostmi, na potřebu či nutnost našeho členství v EU a v „obranné“(!) severoatlantické alianci (NATO). Nemluvě o tom, že se také nestoudně překrucují nejen české dějiny, ale i historie a řada pro republiku a občany významných, rozhodných událostí. Nicméně, to není zas tak důležité pro zdůvodnění, proč si myslím, že netřeba maturity. I přes tyto „negace“ však mělo tehdejší školství vyšší úroveň, lepší výsledky a žáci a studenti byli více a lépe vzdělaní, než dnes, o čemž by se dalo dlouze diskutovat. Na současnou výuku a studia, stejně jako na kvalitu a úroveň vzdělání mají bezesporu značný vliv i soukromé školy, s nimiž nejen já nemám zrovna ty nejlepší zkušenosti..
     Jak jsem již zmínil, všechno je v podstatě záležitost či otázka kvality, která má několik podob. Jednak je to kvalita školství samotného, dále připravenost a kvalita učitelského personálu, kvalita osnov a učebních materiálů a v neposlední řadě kvalita, resp. výsledky vzdělávacího procesu na tom kterém stupni školy. Tyto stimuly pro úroveň a kvalitu vzdělání lze srovnat např. s osobním autem. Co bude platná krásná moderní karoserie, pohodlný interiér, když nebude kvalitní a výkonný motor  a auto nebude mít potřebný výkon. Něco podobného je naše školství které je velké, resp. početné co do škol různého typu s různými vlastníky či provozovateli, škála učebních osnov a učebních předmětů je poměrně rozvinutá, moderní, ale bohužel, také ne zcela odpovídá  potřebám doby ( viz odborné školství).
    Ruku na srdce, vycházejí ze škol  absolvovanému vzdělaní a oboru poplatní a do praxe skutečně připravení mladí lidé? Školství jako takové se bohužel, zaměřuje více na kvantitu než na kvalitu, ze škol vychází deseti  tisíce „rádoby“ vzdělaných mladých lidí, aby následně své vzdělání ne uplatnili, ale často jen propůjčili  neodpovídajícímu povolání či zaměstnání. Ano, pro zaměstnavatele splňují požadavky, protože  mají titul, ale to je tak asi všechno. Není to ale proto, že by snad sami nechtěli, ale domnívám se, že se bojí, že nemají odvahu se někde zajímat o práci či zaměstnání, protože si uvědomují, že na to prostě nemají a to co dělají, je mnohem snažší a dobře zaplacené. I když pro zaměstnání je důležité vzdělání, resp, titul to však ještě neznamená, že dotyčný je opravdu vzdělaný.  Vykonávat funkci řadového manažera např. v realitní kanceláři, nebo prodejně telefonů, k tomu myslím,  není zapotřebí maturita, a už vůbec ne vysokoškolské vzdělání. A také si nemyslím, že tomuto trendu to může maturita nějak „vylepšit“, nebo vyšší úrovni a kvalitě vzdělání, potažmo samotnému školství  nějak významně pomoci.
     Domnívám se a jistě nebudu sám, že žák či student jde, resp. chodí do školy proto, aby se naučil tomu, čemu se naučit má. Proto je zvolených několik vytypovaných předmětů, které mají žáka nebo studenta s obsahem učiva nejen seznámit, ale naučit jej a dát mu potřebné vědomosti. Dát však vědomosti znamená, že se to potřebné naučí a při ukončení docházky školy vyjde jako člověk, který zná to, co se ve škole učil. Samozřejmě, že úroveň vzdělání se může lišit  (a také se liší) od možností a schopností žáka či studenta a že ne všichni budou umět stejně, ale od toho existuje klasifikace, která ohodnocuje kvalitu a úroveň vědomostí, získaných studiem. A jsme u samotného jádra věci.
     Dnes se, pokud se nemýlím předpokládá, že se bude (ono tomu tak až do posledních maturit bylo) povinně maturovat ze tří předmětů: jazyka českého, matematiky a libovolně zvoleného cizího jazyka. OK! Může mi však někdo zdůvodnit, proč by tomu tak mělo být? Proč se musí ještě navíc dělat nějaká extra zkouška z vyjmenovaných předmětů? Proč by se to nemohlo posuzovat  tak, že žák či student chodí do té které školy proto, že se tam naučí tomu, čemu se naučit má, že podle toho, kolik se naučí a kolik toho ví a zná je také klasifikován a  že tedy i v posledním ročníku může či by měla být konečná známka, třeba u požadované češtiny nebo matematiky výsledkem, resp. důkazem a vizitkou toho, co a kolik se toho skutečně naučil, co či kolik toho zná, co umí a z toho nakonec vyvodit celkový vzdělanostní verdikt, tj. výsledek studií, končícího studenta, ve smyslu vydání „Certifikátu o  absolvovaném  vzdělání“?
     Je to docela prosté: kdo se učil, měl výbornou klasifikaci (známky), ten prostě uspěl. Kdo ne, měl smůlu, nebo na to prostě  neměl. Nechápu, proč dělat nějaké drahé a časově náročné experimenty  jen proto, že si to někdo z bruselských politiků přeje když víme, že se často studenti na maturitu jen tzv. „našprtají“ aby podle možností uspěli, před zkušební komisí to (ne)vyklopí, v hlavě však mají bohužel s prominutím „prázdno“. V neposlední řadě bez vzdělávání bez maturitní zkoušky by byla také vizitka toho, nakolik kvalitní byla školní osnova, ukázala by kvalitu výuky učitelského sboru, což by také dávalo racionální podklady pro jejich odměňování.
     Nakonec to nejpodstatnější. Samotné studenty by to nutilo k odpovědnějšímu přístupu k učení, k plnění školního zadání (úkolů), k větší pozornosti při vyučování a přednášejícímu a v neposlední řadě v rozhodujícím (posledním) ročníku méně stresu s vědomím neexistence maturitní zkoušky. To jsou faktory, které by daly studentům více klidu na zvládnutí celé doby učení a snaze o dosažení co nejlepší konečné (závěrečné) studijní klasifikace, rovnající se zmíněné neblahé maturitě! Takový je můj názor na maturity. Ptám se, nestálo by za to o tom popřemýšlet?

55 komentářů :

 1. Ve školství se vymýšlejí pořád nějaké novoty a v porovnání se světem naše školství, vzdělanost studentů padá, padá a padá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:53 Jde zřejmě o záměr, nevzdělaní občané kolonie se budou lépe ovládat. Zda se bude či nebude maturovat z matematiky na tom nic nezmění.

   Vymazat
  2. Ale hovno padá, blbe.
   http://zpravy.idnes.cz/organizace-pro-hospodarskou-spolupraci-a-rozvoj-oecd-zebricek-univerzit-japonsko-gkv-/zahranicni.aspx?c=A161020_160036_zahranicni_ekl

   http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-mezinarodniho-setreni-timss-2015

   Vymazat
  3. 13:21 kdybych byl blb, tak musím být tvůj brácha. Blbe školství neni jenom vysokoškolské, ale i jiné.

   Vymazat
  4. SŠ a VŠ obecně nesnesou porovnání s úrovní za bolševika. Dnes je to směšné, mezinárodní výsledky studentů to potvrzují. Pokus odmyslím politické cancy za totáče, tak všechno ostatní mělo podstatně vyšší úroveň.

   Vymazat
 2. Soukromé podnikání ve školství na účet státu je ten nejlepší nápad zlodějských "demokratů" po Listopadovém puči ! Proč by také měla mít nějaká americká kolonie kvalitní školství jako za dob socialismu, když dnešní doba potřebuje jen otroky do montoven a dráby na pozice managementu !! A i u nás platí, čím hloupější volič, čím větší maloměšťák naplněný chamtivostí, tím "pozitivnější" výsledky "voleb" !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty jseš takový debil heroute...
   Právě to tvoje slavné socialistické školství mělo za cíl vychovat nesebevědomého ušlápnutého troubu který bez přemýšlení, oponování, argumentování,... bude plnit rozkazy soudruhů. A běda když se vyskytla nějaká osobnost, idividualita lišící se čímkoli od průměru, od davu. hned byla klapnuta přes prsty a zařazena zpět do řady.
   2/3 populace bylo po základce po základce posláno na učňáky, právě aby byli těmi utahovači šroubků.

   Pověz, proč mají právě ti úžasně vzdělaní lidé nad 50 let největší problémy najít zaměstnání?
   Proč právě ti úžasně vzdělaní důchodci s kritickým myšlením nejčastěji sedají na lep různým šmejdům?

   Vymazat
  2. Ty seš blbec!!!!
   Včera jsi tyhle slátaniny zvracel na téma maturit a bylo ti odpovězeno!!!!
   Jenže to bys ty havloretarde muset umět číst a psát....ovšem to v lejnolahvárenský žumpě neprobíráte!!!!

   Vymazat
  3. 13:58
   To nejsou slátaniny, ale přesný popis toho slavného socialistického školství a jeho cíle. Je těžký se s tím srovnat, co?

   PS, nebudu pořád prolézat 50 starých diskusí jestli tam náhodou někdo něco nepřipsal.

   Vymazat
  4. 14:04
   Tady nejde o prolézaní starých diskuzí,tady jde o paměť!!!!
   A tu ty evidentně bez mozku mít nemůžeš!!!!

   Vymazat
  5. 14:18
   Argumentuj, vyvracej, nebo běž do prdele. Na tvé bezobsažné prdění plné vykřičníků nejsem zvědavý.

   Vymazat
  6. 14:26
   Tady na tebe taky každej sere ty kolovrátku dutej!!!!

   Vymazat
  7. Odpověď pro inteligenta 13:29. Na to proč mají dnešní padesátníci a výše problém najít práci, si ještě milý blbe budeš muset počkat, ale věř tomu, že se dočkáš. Pak se budeš divit i ušima - vole !!!

   Vymazat
  8. Anonymní23. února 2017 13:29
   „2/3 populace bylo po základce po základce posláno na učňáky, právě aby byli těmi utahovači šroubků.“
   Na učňácích se připravovali kvalifikovaní řemeslníci. Tenkrát se ještě přístroje opravovaly, takže schopnosti vyučených, nespočívaly v pouhém „utahování šroubků“.
   „Pověz, proč mají právě ti úžasně vzdělaní lidé nad 50 let největší problémy najít zaměstnání?“
   To jsou lidé s dlouholetou praxí a dobrým základem, takže také s vyššími finančními požadavky. Avšak při dnešní detailní organizaci výroby, nejsou třeba zaměstnanci příliš myslící, nýbrž rychle se otáčející.
   „Proč právě ti úžasně vzdělaní důchodci s kritickým myšlením nejčastěji sedají na lep různým šmejdům?“
   Nejspíš mají problémy proto, že za celý svůj život se nesetkali s takovou nezákonností, jaká panuje dnes. Ta naše stará psychika, nějakou dobu odmítá přijmout, že taková nezákonnost zde opravdu existuje. Mladí lidé se do toho narodili, těm to přijde normální. P.K.

   Vymazat
  9. 15:31 - je to tak! Nikdo je nepřipravil na to že by si kdokoliv moh dovolit vydávat se za někoho oficiálního a mít dokonce i falešný průkaz nějaké veřejné instituce! To byla prostě nemyslitelná věc!
   Můj otec byl major ČSLA. Nikdy ani on, ani jiní důstojníci neměli žádnou cedulku se jménem! Jako dnes,kdy musí i polda mít "své číslo" tak,aby si to dotyčný moh telefinicky ověřit že nejedná s podvodníkem! Kde to sme! Za komoušů prostě nepadalo vůbec v úvahu že plukovník kráčející na ulici nemusí být skutečně plukovník či dokonce voják, jako tomu může být dnes, kdy kvůli identifikaci musí být opatřen cedulkou s hodnotí a jménem! Tehdy - za Čepičky byla taková úcta, že když se táta s kolegy vracel z Floridy (bar) a vytáhli pistole a trefotvali se do hodin na radnici přijeli modráci (Esenbáci tehdy) a viděli že jde o oficíry, tak je pouze požádali, aby stříleli potichu, že už je noční klid!

   Vymazat
 3. Maturity a školy vůbec nejsou zapotřebí. Hlavně, že je s námi Amerika. To přeci stačí.
  Řekneme si: "Kníže na hrad. Pravda, láska. Vítejme a jásejme. Všichni jsme viní. Vzhůru na Rusko.", poradíme se u nějakého sultána a všechno půjde.
  Na co ještě škola a myslet?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to plantáš za nesmysly? Přežral jsi se lysohlávků?

   Vymazat
  2. 13:30 Zvítězí Amerika, zvítězí pravda a láska, migranta do každé rodiny.
   Zahoďte knihy! Zahoďte hlavu, zahoďte všechno co vás dělá člověkem.
   Staňte se radši prasetem.
   TO JE PŘESNĚ STYL TVÝCH OPILECKÝCH HAVLOIDŮ.

   Vymazat
  3. 19:24
   Dej si přes držku, demente.

   Vymazat
 4. Maturity jsou:
  a) nutné - při nich studenti přece mají prolázat co za roky sttávené na gymnásiu nebo odborné škole se naučili,

  b) maturita z matematiky už kdyby zde byla, tak je pozdě. S elementární matematiku má většina žáků středního stupně vzdělávaní problém a nechtějí ji.
  Přitom matematika a vůbec přirodovědní obory rozvíji logické myšlení.
  Dnes všichni chtějí filosofovat a kecat o ničem. Už mom. nemají podniky technicky vzdělané a ti nemohou být bez matematiky, fyziky - aplikované matematiky.
  Takže tento článek považuji jen jako průzkumný a provokující a nikoliv ua to, že to autor myslí vážně.

  OdpovědětVymazat
 5. Úroveň článku hezky ukazuje např. tato (podobných lze najít mnohem více) věta:
  „… při ukončení docházky školy vyjde jako člověk, který zná to, co se ve škole učil …“
  Známky z předmětů sice dávají nějakou informaci o studentovi, ale nic neříkají o tom, jak jich student dosáhnul. Zda má např. takovou obrazovou paměť, že vyklopí nazpaměť u tabule celou stránku učebnice, anebo zda chápe souvislosti toho, co vyklopil. Teprve závěrečná maturitní práce a její obhajoba ukáží, zda to co se učil, skutečně pochopil a zda to dokáže prakticky použít.

  Ale vrátím se k hlavnímu problému, proč autor napsal tento článek:
  „… maturity samotné na vědomostech mladým lidem nepřidávají, hlavně je však do značné míry extrémně stresují.“
  Škola má studenta/maturanta připravit na život. Autor se snad domnívá, že až přijde graduovaný student do zaměstnání, že se bude zaměstnavatel starat, aby svého nového zaměstnance náhodou nestresoval? Co to je za pochybný, sluníčkářský pohled na svět? Stres je běžnou součástí života.
  Autorovy útlocitné názory by vedly k tomu, že by škola své studenty hůře připravovala na budoucí praktický život. Bylo by to ke škodě jeho „chráněnců“. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Baťa většinou píše rozumně ale tentokráte daleko PŘESTŘELIL:
   Jestli děti "vybouchnou" při maturitě, učí se odolávat horším "výbuchům" v životě. Uhýbání zkouškám je smrtelné. MATURITY A PODOBNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY jsou nutné pro zdravý vývoj národů.

   Vymazat
 6. Nejkvalitnější vzdělání bylo hned po válce,kdy ještě vyučovali učitelé z první republiky a protektorátu,najděte si osobnosti které se narodili v této době a čeho dosáhli...

  OdpovědětVymazat
 7. Pane Baťo, váš názor na vzdělávání je správný. Studenti by se měli především naučit kritickému myšlení a to se příčí biflování pouček. Nakonec se vždy ukáže, co doopravdy v člověku je. Znám spoustu doktorů, jichž se vzdělání nedotklo. T

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:52. Možná ta spousta doktoru, co znáte, propadla blábolu, že se musí "především naučit kritickému myšlení" a příčilo se jim třeba biflování anatomie...
   Heriot.

   Vymazat
 8. Já si myslím, že maturita by měla být něco jako zkouška na vysoké škole, tedy nikoliv tato hromadná akce, ale zkouška připraveného člověka, který sice může napoprvé selhat, ale udělá ji napodruhé, nebo napotřetí. Přece je jasné, co se učí a co má umět. Dokonce si myslím, že by si měl něco za tuto zkoušku připlatit. Jinak si myslím, že je zbytečná, pro řadu oborů stačí, že na střední škole prospěl.

  OdpovědětVymazat
 9. Aniž bych četl ten článek,.. protože jde o nesmysl,na který nemíním plýtvat časem ani energií,.. Říkáte to protože Vy sám maturitu nemáte.

  OdpovědětVymazat
 10. To snad ten baťa nemyslí vážně !!

  OdpovědětVymazat
 11. Ono to má nějaké pozadí s tou matematikou (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi. Její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín. Některé obory čisté matematiky se nacházejí na pomezí s logikou či filozofií.
  Mezi jinými vědami se matematika vyznačuje nejvyšší mírou abstrakce a přesnosti. Díky těmto vlastnostem je často označována za královnu věd.
  Některé z matematikou vytvářených abstraktních pojmů slouží k vysvětlení či snadnějšímu uchopení pojmů dalších, jiné slouží v jiných vědních oborech jako nástroj k popisu určitých jevů nebo jako idealizovaný model reálných objektů či systémů, další pak umožňují precizaci a rozvoj konceptů a myšlenek některých disciplín filozofie. Zákonitosti objevené mezi těmito pojmy lze při vhodné aplikaci zpětně přeformulovat jako pravidla a vlastnosti skutečného světa nebo jako obecně platné teze. To však již není úkolem matematiky, nýbrž příslušné jiné disciplíny.
  A tady je jádro pudla.
  Matematická logika poskytuje pevný axiomatický rámec celé matematice a svojí maximální přesností zaštiťuje nezpochybnitelnost všech matematických výsledků. Teorie důkazu precizuje a matematizuje základní principy rozumového odvozování a nutného vyplývání. Teorie modelů studuje logické koncepty pomocí algebraických metod. Formální studium aritmetických teorií jako jsou Robinsonova či Peanova aritmetika má velký význam i pro filozofické otázky týkající se hranic deduktivní metody. Odpovědí na většinu těchto otázek je nejslavnější výsledek celé logiky – Gödelovy věty o neúplnosti. Teorie rekurze má velký význam pro teoretické základy informatiky.
  Jako diskrétní matematika se označují oblasti matematiky, které se zabývají studiem konečných diskrétních systémů. Její podobory mají obvykle velký praktický význam v informatice a programování. Patří sem disciplíny jako teorie složitosti, teorie informace nebo studium teoretických modelů počítačů, jakým je Turingův stroj. Teorie výpočetní složitosti se zabývá časovou náročností algoritmů zpracovávaných v počítačích, teorie informace možnostmi efektivního skladování informací na záznamových médiích – studuje pojmy komprese dat, entropie apod.
  Aplikovaná matematika používá abstraktní matematické nástroje k řešení praktických problémů z jiných oblastí vědy, obchodu apod. Statistika používá teorii pravděpodobnosti k popisu, analýze a předpovídání jevů, v nichž hraje důležitou roli náhoda. Numerická matematika vytváří a teoreticky zaštiťuje počítačové výpočetní metody pro řešení širokého spektra úloh příliš náročných pro člověka. Využívá ji počítačové modelování s mnoha aplikacemi při popisu a předpovědi fyzikálních, meteorologických, sociologických, chemických a jiných jevů. Ve světě obchodu a bankovnictví hraje důležitou roli finanční matematika. K popisu ekonomických fenoménů slouží často jazyk a výsledky teorie her.
  Tolik Wikipedie.
  Tedy všechny úrovně lidské činnosti jsou protkány potřebou znalosti matematiky. Jinak je člověk odsouzen bát papagajem, užvatelem a ne tvůrčím článkem společnosti a býti tak hnací silou jejího rozvoje. Při absenci morálně-volních vlastností a touhy po objasnění platných zákonitostí tohoto světa spějeme do úpadku...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Málokdy někoho chválím,Vy si to ale zasloužíte.

   Vymazat
  2. ..... obecně: Matematika je nezbytný druh logického myšlení,který určuje způsob pojímání faktu v jeho souvislostech a možnosti úvahy o něm a jeho řešení. Bez matematiky by člověk žil v chaosu a jistě je lepší pokud je matematikou určen jeho životní algoritmus,protože lépe je jednat vědomě správně než nevědomě špatně.

   Vymazat
  3. Naprosto vynikající článek. Chci jen dodat, že úpadkem výuky matematiky v posledním čtvrt století je zde nadbytek papagájů.

   Vymazat
  4. Matematika je základní přírodní věda.
   Bez ní ostatní obory neexistují.

   Vymazat
 12. Maturita je byrokratická laťka zavedená zejména k lepší orientaci vyšších škol a zaměstnavatelů mezi uchazeči. Jinak myslím, že doklad o absolvované střední škole by plnil podobnou úlohu. Prostě papír s razítkem, no... Větší cenu bych mu nepřisuzovala.

  OdpovědětVymazat
 13. Nemíním polemizovat, zda maturita ano, či ne. Podle mne je to něco jako bývaly taneční. Mladý člověk byl uveden do společnosti, něco se i naučil. Maturita je svým způsobem stejný mezník. Co se týká úrovně vzdělání, stačí se dívat na AZ kvíz, pokud los svede ke stolkům současné studenty a lidi starší, kteří mnohdy maturitu nemají. Obvykle, ne vždy, propastný rozdíl ve znalostech z historie, zeměpisu a podobných oblastí. Obecné znalosti rovněž malé. Když dnešním mladým, kteří jsou ochotni naslouchat, řeknu, že v dobách totality se na naší škole učila ruština, angličtina,němčina a latina, nevěřícně kroutí hlavou. Mladí nejsou hloupí, jen je ke vzdělávání nikdo nemotivuje. Sami vidí, že až vyjdou ze školy, nikdo o ně nebude mít zájem. Proč se tedy vůbec učit? Pro sebe, ale podle jinéh oklíče. Dnes víc než jindy platí, že optimista se učí čínsky, pesimista rusky a realista se učí střílet.

  OdpovědětVymazat
 14. Často s p. Baťou souhlasím, ale tentokrát musím oponovat. Nevím jestli jsem vědma, ale už brzy po roce 89 jsem říkala, že naše školství se mění v cílenou debilizaci národa a vychovává opravdu jen tupé stádo (čest výjimkám), bez všeobecného rozhledu, bez znalostí dějin, zeměpisu. Přece všechno souvisí se vším. Ale, zdá se že to je záměr, aby mládež byla orientována jen na zábavu, sex a pohodlný život. Pokud není nějaký základ, ani internet nic moc nedá, ten pomůže jen těm, co něco ví. A zkoušky formou testu mi přijdou naprosto zcestné. Vyjádření odpovědi celou větou nebo slovně bylo rozhodně lepší a vyžadovalo nějakou hlubší znalost. A aby se děti nestresovaly - bože, my jsem se stresovali z každého zkoušení, písemky i maturity - většině záleželo na slušném výsledku - a žijem. To zajišťování jim pohodlí na všech frontách bez nějakých mantinelů nevede vůbec k ničemu - teda vede - k výchově citově plochých ovcí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná nemá EU zájem o silné a mocné a schopné Česko a možná,že takové Česko nechce nikdo na světě,směji se.

   Vymazat
 15. P. Baťa souhlasí s debilizací národa :-(

  OdpovědětVymazat
 16. Kvalitní školství nestojí na penězích, ale na kvalitě a vědomostech vyučujících.

  Maturita neodhaluje, co se člověk naučil.

  Za mých mladých let měl už pouhý abslovent SVVŠ mnohem větší společenskou prestiž a větší pracovní uplatnění, než dnešní "student s maturitou".

  Připustíme-li, že všichni budou mít VŠ vdělání, jakou mzdu si bude nárokovat kosmetička podlahových krytin?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem absolvent SVVŠ a když jsem nenastoupil do zaměstnání,tak mi nadali výuční list,který jsme při SVVŠ dělali. Měl jsem s tím léta velké problémy.

   Vymazat
 17. Je to možná trochu od věci, ale přez Španělsko k nám proudí tisíce uprchlíků. Odhady mluví o připravených 15 milionech. Pokud se nechopíme zbraní, tak vám budou maturity k ničemu. Mrtvý totiž neumí počítat i kdyby měl vysokou školu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vladímíre jsme magor. Asi Vám opravdu ta maturita chybí a nedokážete si uvědomit,že je rok 2017 a neumíte matematiku,aby jste si vypočítal,že žvaníte nesmysly.

   Vymazat
 18. Maturita je pozůstatek Rakouska-Uherska a vůbec není na nic potřeba.Hlavně není potřeba jako vstupenka na Vysokou školu.Jde o zbytečný strašák,který krátí dobu možné výuky. Jenže jde o nástroj na tyranizaci dětí a to naši někteří pedagogové potřebují. Již ta agenda posledních let, jak to udělat vše potvrzuje.

  OdpovědětVymazat
 19. Zatím si kadeřnice přijdou na víc, než lékaři v nemocnicích. A odpovědnost? Riziko? Daně neplatí - zatím, ale až bude EET - většinou se dohodnou se zákaznicí, oběma se to vyplatí.
  Dočetli jsme se, že matematika je všeobjímající, za mého mládí to byla latina, za mládí mého otce řečtina. Souhlasím, že vědomosti z matematiky vytváří nadání + znalý učitel. Já jsem v životě neměl štěstí na kantory, kteří možná matematice rozuměli, ale neuměli ji naučit druhé. Ale podobný problém je i v jiných oborech. Potřebujeme-li více technicky zdatného a matematiky znalého dorostu, pak bude nutné začít u kantorů - matematiků.

  OdpovědětVymazat
 20. A co všechno ještě ty chudáky mladé lidi "extrémně stresuje"?

  OdpovědětVymazat
 21. Ale ruku na srdce: potrebujeme aby lekari a piloti dopravnich letadel, a i dalsi, delali zkousky? Vzdyt je to jenom stresuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Docela zajímavá diskuze, dovolím si připodotknout: S matematikou jsem problém neměl, naopak. Tak se od prvních školních let stávalo, že jsem byl cílem otázek jak na to či ono v předmětu. Proto s jistotou vím, že v matematice se lze něco naučit, což ovšem vůbec neznamená matematiku zvládnout ke skutečnému užití. To musí být člověku dáno a vzdělání, příležitost, tuto možnost buď rozvine nebo ne. Je tedy poněkud velkohubé mluvit o matematice. Do jistého stupně vždy a vždy půjde, srozumitelně řečeno, o počítání, jaké vyžaduje reálné kulturní penzum a ten který reálný obor. A to co je právem MATEMATIKA? Tady otvírejme prostor všem, kteří mají předpoklady a s nimi, jedině s nimi, můžeme počítat v oborech, kde bez MATEMATIKY skutečně nelze obstát. Pozor tedy na módní pokřiky těch, co z matematiky cosi našprtali a chtějí, aby totéž vytrpěli druzí. Aniž by to v praxi k něčemu bylo. A že takových znám ..., zejména dam (genderáci sežerte mě).

   Vymazat
 22. ...součástí zničení učebních oborů -kominík,kadeřník,truhlář,zámečník,slévač a pod. bylo zavést povinné maturity.
  Povedlo se, spousta těchto škol zanikla*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:18 Mýlíte se, maturity za to nemohou. Za zničení učňovského školství může ta banda blbců, kteří vedli a vedou tento stát.
   Jejich cílem je zničení tohoto státu !

   Vymazat
 23. Takže jako první blbostí bylo zavedení osmiletých gymnázií. Jestliže odebereme do šesté třídy nejschopnější žáky a fakticky učiníme z průměrných premianty na základce (a to se stane zcela automaticky - na místo nejlepších postoupí průměrňáci). Takže to je konec nějaké dobou proklamované konkurenceschopnosti. Pak tito průměrňáci nastoupí do maturitních oborů a to bez přijímaček (nebo jen tak formálních, aby se neřeklo). Pak se ještě zavede, že mají maturitu řemesla, která se snad s maturitou neslučují - kadeřnice, číšnice, kuchařky s maturitou beru jen namátkově. Za dva roky pak sfouknou maturu a již si myslí, že nikdo chytřejší na trhu práce není. No a pak dochází ke kroku dva - tito odborníci s maturitou jdou kontaminovat vysoké školy. No a pak se objeví (když je vzdělanost neúnosná) požadavek na povinnou maturitu z matematiky a dochází téměř k revoluci. Za komoušů se s námi nikdo nebavil, prostě maturita byla povinná, příklady na písemku byly standardizované. Samozřejmě, že jsme zejména dívky matiku nemilovaly, ale prostě to tak bylo a nikdo ani necekl. Takže gymnázia by měla být jen čtyřletá a žákovskou skupinu by neměli rozdělovat a podporovat v základním školství elitářství. Při takovém systému by po devítce odcházely některé děti na gamnázia, některé technicky nadané na průmyslovky a průměrně se učící děti pak na rozličné učební obory.Jestliže se pak v době, kdy vyučenec pocítí potřebu si zvýšit kvalifikaci, tak nastoupil na regulérní večerní průmyslovku a pěkně si to odchodil jako 4-leté studium po zaměstnání. Dnešní chytří učňové si to odbudou za dva roky ve stejném duchu jako celé předchozí vzdělávání na učňáku. Takže jsme dospěli do stádia, že již téměř každý disponuje maturitou, ale bez vědomostí, které jsou na maturitu kladeny. No a s tím ruku v ruce jdou vysokoškoláci. O této skupině se nechci vyjadřovat, mám osobní zkušenost s dnešní úrovní VŠstudentů a je to opravdu velmi tristní.
  Sims.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 13:29 s jeho : „ ... tvoje slavné socialistické školství mělo za cíl vychovat nesebevědomého ušlápnutého troubu který bez přemýšlení, oponování, argumentování,... bude plnit rozkazy soudruhů. A běda když se vyskytla nějaká osobnost, individualita lišící se čímkoli od průměru, od davu. hned byla klapnuta přes prsty a zařazena zpět do řady...“ Rád bych věděl, jak to chce doložit. Jsem totiž z té „postižené“ generace. Co vím, v učitelském sboru byla většina nestraníků, když tehdejší KSČ bazírovala na tom, že členská základna musí mít 51 % dělníků. Matematiky, fysiky, chemie, českého jazyka a tehdy povinné ruštiny se ideologie netýkala. Takže stejně jako dnes, poznamenala dějepis, dílem zeměpis a to cosi, co pod různými názvy jsou společenské nauky. Tolik základní škola.
   Potom vyučení, odborné předměty bez ideologie, jediný – občanská výchova, hodina týdně. Co vím, největší pozornost soudružka učitelka věnovala společenskému chování podle Mileny Majorové – vrylo se mi. Sám jsem ve vojenské základní službě získal další odbornost a oprávnění – stavební stroje (politickému školení mužstva jsem se co mazák bez problémů vyhnul) potom, při zaměstnání zdarma a se studijním volnem absolvoval střední odbornou s maturitou a nedlouho na to, podobně diplomovaného technika, což bylo cosi jako dnešní Dis. Dovolím si tvrdit, že ze základní školy, kde jsme měli i předmět „náboženství“, které vyučoval pan farář ze sousední farnosti, jsem žádnou ideologii potrefen nebyl, ani Pionýrem či Svazákem se nestal. K dalšímu vzdělání nebylo zapotřebí nic víc, než že jsem v dělnické profesi zvládal činnosti popsané kvalifikační třídou určité úrovně, poté se stal technologem, kde politická orientace nerozhodovala, když ideologie ani politická orientace výrobně technologické otázky řešit neumí. Proto bez ideologie a marxáku i ten diplomovaný technik.
   Zpět k tvrzení 13:29. Ano, jsem z generace, která vlastně měla pohodlný život. Po základní škole zcela bezpečná nabídka dalšího vzdělání, od poloviny šedesátých let v rozhodující míře závislá na prospěchu (zkušenost s vlastními dětmi), zcela jistý a bezpečný přechod do zaměstnání a v průmyslu otevřená kariéra podle realizované odbornosti. Sám tu dobu charakterizuji tak, že se sice ledacos „nemohlo“ – jenže zařídit se to dalo, ledacos se „nesmělo“, ale dost toho prošlo a ve skutečnosti, já nemusel nic, co jsem skutečně nechtěl a co jsem dělal, dělal jsem rád. Tu fabriku a partu kolem jsem měl rád stejně, jako většina těch, se kterými běžela spolupráce. Bez blbých nástěnek, Brigád socialistické práce a jiného tajtrlíkování. Ačkoli, nebýt to vnucováno ...
   A protože jsem po „sametu“, do 70ti (díky za totáče získané odbornosti) „přesluhoval“, tedy si nových podmínek užíval 17 let, vím jedno. Pád mezilidských vztahů, vyžírkovství, nespolupráce, tendenční odměňování, lhaní, neplnění dohod a smluv, nejistota, plýtvání, naprosto neodůvodněně vysoké příjmy a výhody tzv. managementu, dramatický pád skutečné odbornosti ve vývoji, konstrukci, technologii i výrobní praxi, samozřejmě i odborných nárocích na práci v našich montovnách. Oni už se neutahují ani ty šroubky. Zacvakávají se do sebe, plácnutím, plastové výlisky. Tedy jen do té doby, než bude levnější automat a jeho provoz...
   Samozřejmě nečekám, že tyto litanie najdou bůhvíkolik čtenářů, ale od 13:29 bych chtěl číst skutečně věcnou argumentaci, podloženou znalostí věci, nejen dojmy nesenými současnou propagandou. Přes prsty jsem si klepat nenechal, ani si to nikdo nedovolil, se zaměstnáním jsem díky odbornosti získané bez vlastních nákladů za totáče, neměl do 70ti let a nemám ani teď problém. Faktem ovšem je, že dodnes mám problém dávat si pozor na to, že kde co kolem je podraz, maketa, švindl, finta, jak ty méně mazané a bezelstné obrat. Tak si to ještě, ty 13:29 pochval. Než na tebe taky dojde. Tak jak se projevuješ, můžeš být snadná oběť. Nazdar.

   Vymazat
 24. ii 007
  Jak to vidim je :
  kazdy narod ma pyramidovou organisacni strukturu, na vrcholu jsou nejschpnejsi organisatori s nejlepsimi vedomostmi.

  A kazdym krokem dolu , se organisuje vice na MICRO urovni , kde je potrebi mene vedomosti , ale kazda uroven organisovani je klicove k uspechu celku aby to fungovalo jako system.


  Otazka je jak vybrat spravne z masy lidi schopne jedince , kteri jsou schopni organisovat??
  Je to jako ve sportu, jsou zavody a v praktickem zivote jsou maturity aby clovek ukazal , ze neco umi.
  Zrovna tak jsou maturity, zkousky na Vysoke skole , diplomky , Diplom, clovek ma vruce neco , cimz se muze pri vyberu lidi do posice prokazat , ze ma tyto schopnosti.

  Neni to vsechno , clovek musi byt psychicky schopny zvaldat situaci spojenou s posici o kterou se uchazi.

  A tak maturita je jeden z vice ukazatelu ale dulezity.

  Jestli to je nejlepsi zpusob si : tim si nejsem jisty , ale je to overeny a fungujici zpusob , ale ne nejlepsi.

  Mnoho mladych lidi z dnesniho “zkurveneho statu umyslne systemu vzdelani “ se citi poskozeni maturitou .
  Coz je nesmysl , je to jako ve sportu nekdo beha dobre sprint , jiny marathony a kdyz je maturita v marathonu tak se jedna o dlouhe vzdalenosti.

  Ja bych rekl , ze jsou lepsi systemy jak charakterizovat v dnesni dobe schopnosti lidi a lepsi , nezli maturita , to je davat jim testy na pocitaci kazdy mesic ruzneho druhu a dlouhodobe charakterisovat jeho vedomosti a schopnosti delat pod psychickym tlakem, nechat pocitac delat psychologicke profily kazdy rok , po celou zakladni , stredni vysokou skolu a na konci vzdelavaciho cyklu , existuje neco co je pouzitelne a velice kvalitni na zarazeni uchazece do spravne posice v systemu.
  Kdyz clovek je manazer , musi byt schopen byt odpovedny za sve zamestnance.

  Zatim tam nejsme , I kdyz by jsme tam meli byt!!!

  A tak zatim maturity jsou asi nejlepsi jedno z meritek schopnosti cloveka.

  Je dobre taky zvazit jestli SYSTEM chce mit jasnou organisaci schopnosti lidi !!! v tom pripade pan Sobotka by byl vykopnut !!! a na jeho mistu by byl schopny clovek a Cechy by nebyli v takovem strasnem bordelu!!!
  A tak s maturitou proti prazske kavarne primitivu !!!
  vzdy se jich optej mas maturitu , v matematice ,v chemii, fyzice a jak jsi delal??
  A uz vidim ty jejich kecy , jako maturity v svobodnych umeni.... Kecy.

  OdpovědětVymazat
 25. Maturity nutné nejsou, stačí se umět podepsat a hotovo. Pak se nedivme, že se rodí stáda primitivů nevzdělaných, kteří ochotně souhlasí s čímkoliv, co jim panáci v kterýchkoliv vládách světa nakukají. Jestliže chci být vzdělaný, tak nejdřív zvládnu gympl (pochopitelně s matematikou!!!!) a pak jdu studovat případně na vysokou jedno jaký obor. Co se tady furt řeší? Už od mateřsképosraný jídelníček, pak jestli se můžou prodávat tyčinky ve školách apod. My jsme měli namazaný krajíc chleba s máslem, pili jsme vodu z vodovodu ve třídě a taky jsme se z toho neposrali. Přišli jsme domů a lítali jsme venku.Co se furt kdo stará co má jeden dělat? Už toho mám fakt dost. Chtějí udělat z dětí stroje. Jako v Americe. Nemyslící debily,kteří neznají ani své státy a jejich hlavní města,natož kde je vůbec Evropa. Takže v 16ti letech budete řídit auto,v 18ti můžete jít vraždit lidi kamkoliv vás USA vláda pošle a v 21ti letech si můžete dát prvního panáka! No to je bordel, co?

  OdpovědětVymazat
 26. HEZKY BLBY NAZOR. kdyby se mu podarilo udelat maturitu, psal by jinak.
  On clovek po skole uz nikdy nepozna stres (spis bych zrusil demokracii, staly stres, zda prijdu o praci, zda budu mit na byt ci jidlo atd, to vse za socialismu nebylo, jen pri maturite.

  OdpovědětVymazat
 27. Vážený pane baťo máte pravdu s tím že by bylo dobré zrušit q@itu protože to přivádí u mladých lidí jen rozpaky spíše bych zavedl integraci středoškolského vzdělání jako žákům na zš aby bylo zcela jedno zda žák chodí na učiliště nebo střední aby všichni měli stejný doklad se stejnou platností.

  OdpovědětVymazat