Reklama

.

.

pátek 17. února 2017

Kosovo je srbské


Rajko Doleček


K otázce SRBSKÉHO KOSOVA se velmi pravdivě vyjádřil náš první prezident Tomáš G .Masaryk: -„,Vztahy Srbů a Albánců jsou velmi nepřátelské, protože turecký tlak na Srby se uskutečňoval přes Albánce. 

- Od času okupace Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem, přibližně od roku 1877-78, kolem 150 000 Srbů opustilo, (bylo vyhnáno) Staré Srbsko (tj.Kosovo a Metohiji  dnešní Kosovo). Nebylo to vůbec snadným úkolem Srbska postarat se o ně ekonomicky i jinak. Od 18.století se přestrěhovalo (většinou bylo vyhnáno) kolem 500 000 Srbů ze starého Srbska a Makedonie do Srbska (v té době probíhala řada povstání Srbů proti Turkům). Takový byl neúprosný tlak Albánců proti Srbům. Albánci oloupili Srby, odebrali jim jejich půdu: takovým způsobem bylo Staré Srbsko ALBANIZOVÁNO…“ (cit. TGM „Slovanské Problémy.“ Praha, 1928).

Jihozápadní část Kosova METOHIJA, je dokladem pradávného srbského pravoslaví v tom kraji (metoh = klášterní majetek), spolu s téměř 1300  sakrálními pravoslavnými objekty, včetně četných klášterů, postavených  většinou srbskou dynastií Nemanjićů, šlechtou. K tomu patřila donedávna i drtivá převaha slovanských názvů lokalit. Oblast Kosova a Metohije (KosMet) a její okolí byly vždy pro Srby posvátné. Tam přijali od byzantských kněží křesťanství, tam vznikaly od 10-11.století srbské státní útvary, které vyústily v mohutnou říši Nemanjićů. Rozvíjela se kultura. Mocný císař Dušan, „Pán Srbů a Řeků“ (1331-1355), měl dvě hlavní města, Skoplje a Prizren. Pravoslavný patriarcha sídlil v Peći (KosMet). Rozhodující bitvu proti turecké přesile Srbové na Kosovu poli (1389) prohráli, ale Islám nepřijali. Proto považují bitvu za své morální vítězství. Pod údery turecké agrese, po konci srbského státu (1459), Bosny (1463) a Hercegoviny (1482) za Mehmeda II Dobyvatele, nastala pro tuto oblast staletí TEMNA, za stálých krvavě potlačovaných protitureckých povstání Srbů. Po porážce armády Habsburské říše a jí podníceného povstání Srbů došlo pro turecká násilí k velikému „stěhování“, útěku (kolem 30-40 000 rodin) Srbů do Uher (1690). Za podobných okolností byly i další útěky Srbů za povstání 1737-39 a pak i koncem 80tých let, když rakouská vojska nechala své srbské spojence na pospas Turkům. Z původně srbských krajů tak odešly statisíce obyvatelstva a Kosovo zaplnili islamizovaní Albánci. Ale někteří pravoslavní Albánci bojovali proti Turkům na straně Srbů.

Útěk Srbů z Kosova a Metochije před tureckým běsněním - konec 17.století

Zatím co u nás v Praze probíhala slavná rudolfínská doba a Wolfgang Amadeus Mozart slavil své triumfy, v Srbsku, včetně Kosova a Metohije, byli lidé naráženi na kůl, kláštery vypalovány, ženy i děti prodávány do otroctví, potulovaly se a loupily tam tlupy neregulérních tureckých vojsk, spolu s islamizovanými Albánci…


Během 19.století bylo slovanské (srbské) obyvatelstvo Kosova vystaveno násilím Albánců - muslimů, i když počty jejich obyvatel byly celkem vyrovnané. Dle J.Müllera, osobního lékaře tureckého paši z Peći, bydlelo v Peći, Prizrenu a Djakovici (1844) 57% Srbů (pravoslavných a muslimů), 43% Albánců (katolíků a muslimů). O útrapách Srbů píší dvě statečné Angličanky, které cestovaly Kosovem polovinou 19.století (G.MacKenzie, A.P.Irby). Ke konci  19. století klesal počet  Srbů pro jejich vyhánění za válek v 70. letech,  za srbských povstání 1804-15. O tom násilí až i vraždění Srbů na Kosovu místními Albánci, byla  knižně publikovaná korespondence vyslance srbského království S.Novakoviće v Cařihradu s tureckým ministrem zahraničí Tevfik pašou (1899).

V Balkánské válce (1912-13) osvobodily od Turků své kraje Bulharsko, Černá Hora, Řecko, Srbsko. Bylo osvobozeno i Kosovo a jeho srbští obyvatelé. Definitivně zůstalo Kosovo Srbsku až po Světové válce 1914-18. Během ní velmi chránil Srby, dle svých možností, albánský předák Esad paša Toptany. Nicméně vyhánění Srbů bylo i za válek 1914-18 a 1941-45 (za této  bylo vyhnáno 100 000 a zabito 10 000). 

Prezident Tito tehdy poškodil zájmy Srbů - po válce nedovolil návrat všem vyhnaným Srbům, nepovolil vyhnat Albánce, kteří se zmocnili násilím za války, majetků tamních Srbů. Říkalo se, že Tito plánoval jakousi Balkánskou konfederaci (Albánie, Bulharsko.Jugoslávie) a chtěl si „získat“ Albánce. Byla tehdy na spadnutí i roztržka Tito - Stalin.


Kosmet a Vojvodina byly provinciemi Srbska. V 1953 žilo na KosMetu 29% Srbů a Černohorců, v 1971 20%, v 1991 jen 12%. Srbské obyvatelstvo bylo stále víc terorizováno, zhoršení nastalo po příliš liberální ústavě Jugoslávie (1974), která odebrala v neklidné době moc Státní bezpečnosti. V 1970 dostalo Kosovo svou Univerzitu, nápadně se zlepšil ekonomický i zdravotní stav obyvatel, průměrné dožití žen (life expectancy) tak stouplo když bylo součásti Srbska z 45 let na 71 (!). Podobně stouplo i průměrné dožití  mužů. Porodnost Albánek byla „využita“, aby bylo Albánců stále víc - tehdy se tomu říkalo i „válka dělohy“. Jako doklad růstu albánské populace byl i průměrný věk Albánců-mužů v té době 23,9 let, zatím co a mužů v celé Jugoslávii byl 31,8. 

Po příchodu vojsk NATO na Kosovo v roce 1999 vraždění Srbů nepřestalo: na snímku zmasakrovaná srbská rodina: muž byl zastřelen a poté mu byla useknuta hlava, žena a děti byly znásilněny a mučeny, Desetiletá dívka (uprostřed snímku) byla znásilněna 20 islamistickými nacizvířaty z UČK, její genitálie byly natrženy dřevěnou holí, poté byla zabita ranou sekery do hlavy. (Tento a další zločiny popsány např. zde)


Albánci postupně „odmítali poslouchat“ vládu z Bělehradu, bojkotovali sčítání lidu. Vznikla jejich paralelní vláda, včetně školství, zdravotnictví, obchodu, atd. za vedení ještě poměrně pragmatického „prezidenta“.

Koncem 80tých let se objevila i albánská teroristická organizace UÇK (Kosovská osvobozovací armáda, KLA-Kosovo Liberation Army), která měla podporu na Západě, měla své banky i úřady (Německo, Švýcarsko), vybírala od Albánců pracujících na Západě nemalé příspěvky, které prý dávali bez většího reptání. UÇK se cvičila na opuštěných základnách NATO. Koncem 80tých let začala UÇK vraždit srbské policisty, úředníky, pro srbské Albánce, ničila někdy i úrodu, prý oslepovala i.dobytek. USA představitel pro Jugoslávii R.Gelbard uváděl UÇK na KosMetu (1998) jako teroristy, M. Albrightová to později ústy mluvčího Pentagonu MacLennyho popřela (29.června 1998): Ministr zahraničí (M.Albrightová) určuje speciálním legálním postupem, kdy se nějaká organizace stává „teroristickou organizací“. Takové určení nebylo v případu UÇK provedeno a to je všechno…“

Islamistický nacista z UČK kosovský Albánec Sadik Chflaj s useknutou srbskou hlavou. Na dalším snímku vkládá srbské hlavy do svého trofejního pytle. Kosovo 1998 - V téže době se k UČK přidaly USA a státy NATO!Srbsko pro vzmáhající se neklid na KosMetu zvýšilo počty vojska a policie a energicky zavedlo pořádek. Koncem léta 1998 bylo UÇK potlačeno, ale po intervenci agresivního USA diplomaty R. Holbrooka stáhlo Srbsko v rámci příměří část vojska i policie, ale ihned do „zklidněných oblastí“ vtrhlo UÇK. Západ  inscenoval 15.ledna 1999. údajnou „popravu“ 40 členů UCK v Račaku (ale byli to dovlečení padlí v boji). Ministr zahraničí USA M.Albrightová organizovala konferenci v Rambouillet (1999), snažila se zastrašit “Malou Jugoslávii“ (Srbsko+ Černá Hora, též SRJ, FRJ) požadovala volný průchod pro NATO Srbskem, aby přestal údajný teror proti Albáncům. Západní media i vládní činitelé šířili neuvěřitelné z právy o masakrech a vyhánění Albánců z Kosova. Když srbský prezident S.Milošević odmítl  pustit NATO do Srbska , dát mu tam základnu, tajemník NATO J.Solana 24.března 1999 nařídil připraveným stovkám letadel (letěla přes Českou republiku, novopečeného člena NATO) začít bombardovat  Malou Jugoslávii (hlavně Srbsko a Kosovo), údajně aby zabránil teroru proti Albáncům, Vše to bylo BEZ povolení Rady bezpečnosti OSN. Solana se tím stal ZLOČINCEM PROTI MÍRU (podle  kvalifikace soudu v Norimberku z 1946, protože zahájil VÁLKU) a NATO se tím vlastně stalo KRIMINÁLNÍ ORGANIZACÍ.


Očekávání paní Albrightové, že se Milošević vyděsí a pustí NATO do Srbska, se ale neuskutečnilo, a tak letadla NATO (tedy i té „demokratické, hodné Evropy“) ničila a zabíjela v Srbsku a na Kosovu 78 dnů a nocí. Německo tak potřetí v 20. století ničilo a zabíjelo v  Srbsku. NATO letadla bombardovala z bezpečné výšky 5 000 metrů, prý s velikou přesností. Ale 14.dubna 1999 omylem bombardovala ALBÁNSKOU KOLONU mezi Dečany a Djakovicí, zabila 75 mužů, žen a dětí. 13.května mezi Prizrenem a Suvou Rekou zase omylem zabila v ALBÁNSKÉ KOLONĚ 80 lidí. Clinton prohlásil 15.dubna „My jsme v Kosovu, protože se staráme o to, abychom uchránili lidské životy!“(A.Huffingtonová, The Los Angeles Times, 14.12.1999). Tehdy vyšel i článek o NATO bombardování Srbska Harolda Pintera (budoucí nositel Nobelovy ceny za literaturu) „Harold Pinter o banditech a vrazích“(Der Standard 20.května 1999). V té době vzniklo i  dost směšné prohlášení prezidenta Havla o „výlučně humanitární povaze bomb.“ (Le Monde, 29.dubna 1999).
Jaro 1999 - bombardovací agrese NATO proti Jugoslávii - hořící Nový Bělehrad

Veliké bombardování v oblasti Kosova vyvolalo v krátké době masový útěk lidí do Albánie, Makedonie. Jiří Dienstbier, jako zvláštní vyslanec pro lidská práva OSN, zveřejnil v Právu (17.června 1999), že 

do agrese NATO a bombardování Jugoslávie 24.března 1999 nebylo prakticky významné množství uprchlíků z Kosova a Metohije do okolních zemí…“ 

Aby nějak ospravedlnili zločiny páchané NATO letectvem, objevovaly se i fantastické lži. Tak nějak v květnu 1999 údajně „viděli albánští OČITÍ SVĚDCI“, jak Srbové povraždili 700 (!) Albánců a mrtvoly potom hodili do šachet dolu Trepča. Ale Kelly Moorová z vyšetřující komise ICTY (Tribunálu v Haagu) hlásila 12.října 1999, že žádné mrtvoly v šachtě nebyly nalezeny. D.Pearl a R.Block (Wall Street J. 31.12. 1999) hlásili:

Válka v Kosovu byla krutá, rozhořčená a divoká; Genocida to nebyla.-Nebyly žádné mrtvoly v šachtách dolu.

David Scheffer, putující velvyslanec (ambassador at large) Ministerstva zahraničí USA pro válečné zločiny vypočítával v době nejhoršího bombardování Srbska a oblasti Kosova v polovině května 1999, že je počet nezvěstných a asi mrtvých (feared dead) 100 000 - 225 000 albánských mužů ve věku 14 až 59 roků. Ani prezident Clinton nebyl troškař. Na tiskové konferenci 25.června 1999 prohlásil, že na Kosově leží desetitisíce povražděných Albánců…Ale novinářka M.Farleyová (Los Angeles Times 11.listopadu 1999) hlásila v článku „V Kosovu bylo dosud vykopáno 2108 mrtvol“. A.Cockburn (Los Angeles Times, 29.října 1999) napsal:„Kde jsou doklady o genocidě kosovských Albánců?“ Je strašně smutné takto licitovat o zabíjení lidí, vymýšlet si „strašná“ čísla. Ono těch mrtvých a povražděných nebylo málo. Kdo to všechno zavinil a proč? Počty zabitých na KosMetu byly realisticky vyhodnoceny (ale VŠECH národností, nejen Albánců, ale i Srbů, Romů, pro srbských Albánců) později na řádově 6 - 7000 (10 000 ?). Smutná čísla uvádějí španělští lékaři, kteří prováděli pitvy všech mrtvých v jedné oblasti KosMetu - Očekávali jich mnohem víc, než jim bylo původně sděleno. Jsou to děsivá čísla, ale stejně tak děsivé jsou i výmysly o počtech těch mrtvých. Proč tak zvyšovat nenávist? Proč tolik lhát?


Po zničení desítek velikých mostů, rafinerií nafty, velikých chemických továren, elektráren a řady průmyslových podniků, škol, zdravotnických zařízení včetně kliniky v Bělehradě, železnic, po zločineckém (!) použití ochuzeného uranu na KosMetu a před tím i v Republice Srbské (v Bosně a Hercegovině), po zabití řádově do 1-2 000 civilů a kolem 1 000 vojaků, zranění do 10 000 lidí (čísla se velmi různí), souhlasil prezident Milošević, že stáhne vojsko a policii z Kosova. Podle rezoluce Rady Bezpečnosti 1244 (10.června 1999), bude Kosovo i nadále patřit Jugoslávii, po kratší době se vrátí i určitý počet policie a armády, lidé, kteří utekly (tj.hlavně Srbové a Romové) se budou moci bezpečně vrátit, majetek jim bude vrácen, UCK bude postupně odzbrojena . Nic se z toho ale nestalo, jen řádově do 230 000 Srbů a Romů, pro srbských Albánců uteklo, bylo vyhnáno, oloupeno, snad 3 000 byly zavražděny, kolem 300 zajatých bylo zabito a jejich orgány byly prodány k transplantacím. Hlásila o tom i Carla del Ponte, prokurátor Tribunálu ICTY ve své knize („Lov. Já a váleční zločinci“,2008). V 11.kapitole uvádí i jména nynějšího prezidenta Kosova Hašima Tačiho, generála Agima Čekiho, Ramuše Haradinaje.

Po odchodu srbské (SRJ,FRJ,“malé Jugoslávie“) armády a policie, nastoupila armáda NATO (jako KFOR, Kosovo Force) a policie (UNMIK, United Nations Mission in Kosovo)), nicméně pořádek a zabránění dalšímu vraždění a loupení nemohly zcela zastavt. Oficiální představitel OSN (?) francouzský politik a lékař Bernard Kouchner velmi fandil nové vládě na Kosovu a znovu vyzbrojil UCK, která dostala nové jméno Kosovský Ochranný Sbor (TMK). Náš Dienstbier se „všemocného rajchsprotektora Kosova B.Kouchnera“ nebál a jednou když ho kritizoval, vzkázal mu Kouchner „Držte hubu, pane Dienstbiere!“(dle ČTK 12.června 2000).

Zničený chrám sv. Trojice v Džakovici (Kosovo a Metochija), vyhozen do povětří jednotkami UČK v červnu 1999 po příchodu vojsk NATO.

Významný americký novinář z International Herold Tribune William Pfaff napsal 11.května 2000 „Po lžích NATO o Kosovu je čas se očistit“.  Praze proběhla výstava „UKŘÍŽOVANÉ KOSOVO“, s vernisáží 4.prosince 2001. Text na pozvánce k vernisáži: 

„Mírové síly KFOR přišly na Kosovo a Metochiji 13.června 1999 s cílem garantovat mír a bezpečnost všem obyvatelům provincie. Od jejich příchodu dodnes více než 250 000 Srbů a příslušníků ostatních nealbánských národů uteklo nebo bylo vyhnáno ze svých domovů. Albánští extremisté odvlekli a pobili 3 000 lidí a spálili více než 40 000 srbských obydlí. I přes přítomnost   elitních 40 000 NATO vojáků a civilní správy OSN, bylo během minulých dvou let více než 100 pravoslavných církevních památek, kostelů a klášterů zničeno, poškozeno či zneuctěno…“


V nacistickém Německu proběhl pogrom proti Židům 9.listopadu 1938. Ta událost dostala název „Křišťálová noc“. Něco podobného se přihodilo i na Kosovu, nehledě na přítomnost KFOR a UNMIK. V noci 17.-18.března 2004 začala „KŘIŠŤÁLOVÁ NOC“ na Kosovu a Metohiji, když albánské davy začaly vyhánět zbývající Srby a Romy, snad v souvislosti s nešťastným utopením tří albánských chlapců v rozvodněné řece Ibar u Kosovské Mitrovici.

Kolem 4000 Romů a Srbů bylo vyhnáno z jejich vypleněných a vypálených domovů, bylo jich 19 zabito, přes 300 zraněno. 

Během pogromu na Srby v březnu 2004 byly pod patrronací vojsk NATO (KFOR) vypáleny další desítky srbských staveb na Kosovu a v Metchiji - na snímku zničené centrum pravoslavné církve v Prizrenu.

V kdysi „císařském“ Prizrenu byla chátrou vypálena katedrála Bohorodičky Ljevišské z 14.století (byla to památka UNESCO), dále byly vypáleny až zcela zničeny kostely (chrámy) Sv. Spásy, Sv. mučedníka Georgie,  Sv. Mikuláše, Sv. Kuzmy a Sv. Damiána, - většina ze 14.století, atd. Bylo vypáleno sídlo pravoslavného vladyky (biskupa) Artemie, zničen opravovaný klášter Svatých Apoštolů  z doby císaře Dušana. Vše za zbabělé nečinnosti německé jednotky KFORu v Prizrenu.
Vypálený klášter sv. Archandělů u Prizrenu - po pogromu z března 2004Podobně utrpěl i starobylý klášter Devič v centrálním Kosovu, za zbabělé nečinnosti francouzské jednotky KFORu. Nicméně statečná jednotka KFORu pod velením švédského podplukovníka H.Hekansona, s praporem Čechů, Slováků, Finů a Maďarů, ubránila perlu mezi kosovskými kláštery Gračanicu a osady kolem ní. Z nedaleké obrovské americké základny Bondsteel (USA ji získaly po okupaci Kosova) jim žádná pomoc nepřišla.

17.února 2008 prohlásili kosovští Albánci svůj nezávislý stát, jako první ho uznal Afghánistán. Pak ho uznaly USA, Britanie, Německo, Francie, Itálie, většina zemí Evropské unie i světa, kromě Kypru, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španelska, Kosovo dosud neuznaly Brazilie, Čína, Indie, Rusko a řada dalších států. Česká vláda, její ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, na svém výjezdním zasedání v Teplicích, uznali 21.května 2008 Kosovo, za samostatný stát, bez souhlasu parlamentu, bez souhlasu prezidenta republiky V.Klause, bez souhlasu s tím většiny obyvatel Republiky (udával se nesouhlas 60%). Karel Schwarzenberg pošpinil staré bratrské vztahy mezi českým a srbským národem, pošpinil tím naši diplomacii.. Rozhořčený prezident Václav Klaus si pozval velvyslance Srbska k návštěvě, aby se mu prakticky omluvil za to, co vláda provedla. Tehdy bývalý premiér Miloš Zeman prohlásil: 

Domnívám se, že je Kosovo islamistická teroristická diktatura, financovaná narko-mafií. Bez zaváhání není pro uznání…“

Kosovo je centrem terorismu s hrozbou pro okolní země - např.- zahraniční mudžahedíni, kteří napadli z Kosova Makedonii (zleva doprava): člen UČK Rifat Mujota z Kosova, člen UČK Jetula Čari (známý jako velitel "Guri") z Kosova; Mohameda Ali N., ze Saudské Arábie; člen UČK Isa N. z Kosova. Byli v boji zastřeleni makedonskou policií.

Po dnešním smutném obrazu „státu Kosovo“, s jeho narkomafii, bez jakékoliv ekonomické perspektivy, s obrovskou kriminalitou a právní nejistotou, kdy ho houfně opouštějí mladí lidé, kdy se tam nic nevyrábí, kdy tam v krajně bídných podmínkách živoří zbývající Srbové, Romové, Goranci a další národy, včetně bezperspektivních samotných Albánců, je nutné se zeptat, zda nebylo v té oblasti neskonale a všestranně LÉPE ve staré Jugoslávii, v rámci Srbska, že se situace postupně a stále zlepšovala , než se do toho začala surově míchat i cizina, narkomafie, ze svých skutečně špinavých zájmů.


Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.


Poznámka redakce: 
Dnes 17. 2. 2017 v 16:00 hod. se na Václavském náměstí v Praze u sochy patrona země se koná demonstrace za srbské Kosovo. Promluví POslnec Jaroslav Foldyna, bývalý ministr Zemanovi vlády MUDr. Ivan David, režiosér Václav Dvořák a mluvčí hnutí Ne základnám Eva Novotná. Přčijďtre i vy podpořit srbské Kosovo!

44 komentářů :

 1. Hovoří se zde o útocích zbraněmi z ochuzeného uranu. Po agresi USA v Iráku (Pouštní bouře) jsem se zabýval i otázkou působení srážek Depleted uranium (Ochuzeného uranu) s tankem a mechanismem působení vzniklého jemného prachu na lidský organismus. Z pohledu jaderného fyzika. Dostal jsem se i k materiálu USA Army, který obsahoval slušné shrnutí. DU se vrací - byl použit před cca 1 rokem a nyní jsou toho plná sdělovadla. Samozřejmě se postupuje "osvědčeným způsobem". Nejdříve se sežene nějaká kravina (o obrovském působení DU na organismy vojáků, což je pravda jen částečně - jedná se o rakovinu s delším působením a ohrožené je zejména civilní obyvatelstvo). A pak se odsoudí i fakta o DU.
  Mám doplnit tento článek a stručnou informaci, nebo o to dnes již není zájem?? Obyvatelé Jugoslávie mohou být stále mezi postiženými?? Mgr. Milan Honusek, CSc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:34 Střelivo s ochuzeným uranem bylo dle médií použito též nedávno v Sýrii. Informace o jeho účincích na civilní obyvatelstvo by rozhodně nebyla od věci.

   Vymazat
  2. Ad Anonymní 10.34: Nemyslím si, že mírnější zdravotní postih nějak omlouvá surovou a podle vedenou válku.

   Vymazat
  3. Tu Sýrii jsem měl právě na mysli, jen jsem si na ni nemohl vzpomenout a tak jsem ten případ okecal ... Mgr. Milan Honusek, CSc. Nerad používám zbytečně tituly, zde to ale slouží jako doklad o vzdělání na matfyzu. A že jsem dostatečně kvalifikovaný k tomu, abych podobné věci komentoval. Milan

   Vymazat
  4. Uran (ať již ochuzený či ne) je mj. zdrojem alfa záření. A protože je uran zároveň pyroforickým, po kinetickém nárazu na cíl jeho značná část i shoří za vzniku aerodisperse oxidů uranů.
   A v této formě je nejnebezpečnější. To protože se může respirací či požitím dostat do organismu, ve kterém způsobuje radiační poškození tkání. A protože alfa záření je tkání 100% interně zachycováno, jsou ty škody o to větší. Vylučování uranu z organismu je mizivé, takže se prakticky jedná o celoživotní kontaminaci a celoživotní ozařování.
   Toto všechno ti US huni vědí. Lépe jako my. A přesto jim to (jaksi) nezabraňuje v používání té munice, jejích zbytky mohou pro lidi (vč. zcela nezúčastněných a civilních osob) představovat zdravotní rizika na mnoho let ...

   Vymazat
 2. Naše kolaborantská vláda ani protagonista bombardování Jugoslávie soldateskou NATA prezident Zeman nezmíní zásadní fakt, že nikdo nezrušil rezoluci RB OSN č. 1244, kde vlády USA, Francie , GB a další garantovaly, že Kosovo je nedílnou součástí Jugoslávie to je Srbska !! Dnešní vláda Česka může podvodné "uznání" "státu Kosovo" zrušit i s ohledem na platnost uvedené rezoluce !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo by to spravedlivé a poctivé,zrušit platnost podvodného uznání ohavného prý státu "Kosovo", ale nejsou lidi.Čekáte to snad od současné vlády? Napřed je třeba stávající vyhubit, ale zase...nejsou lidi!

   Vymazat
 3. 10:52 Píšete blbosti ...
  http://www.novarepublika.cz/2014/04/jak-ceska-vlada-jednala-o-bombardovani.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A pročpak píše blbosti ? Nepíšeš blbosti ty sám, havloide ??

   Vymazat
 4. Krym byl a znovu je, po dočasné okupaci Ukrajinou, ruský, Palestina také bude jednou, po ukončením okupace Izraelem, zase palestinská a stejně i Srbské Kosovo, okupované USA, bude zase srbské. Euroatlantická civilizace stojí před svým pádem a budoucnost, mravní, ekonomická, kulturní a mocenská, se přesouvá do oblasti euroasiské. Ani Trump nebude schopen na tom něco změnit.

  OdpovědětVymazat
 5. Pane Rajko, myslíte, že až budete příště repatriovat nelegální albánské a muslimské přistěhovalce a kočovné nájezdníky, tak to proběhne spořádaně jako když bylo poválečné Československo mocnostmi pochváleno za humánně provedený odsun nebo se v rámci zastrašení vydávaného za srbskou odplatu znovu neobejdete bez převážení mrtvol chlaďáky po Evropě?

  OdpovědětVymazat
 6. Hezký dokument: Nebezpečný svět Rajko Dolečka.

  OdpovědětVymazat
 7. Ten skvělý dokument Nebezpečný svět.....by měl vidět každý obyvatel Evropy. Dává možnost každému pochopit proč se děly některé věci, které evropští politici odsuzují jako genocidu muslimských obyvatel.

  OdpovědětVymazat
 8. Srbové stáli vždycky při nás, pražské kurvy vždycky při Němcích. Realita.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Těmi ustašovskými kurvami myslíte turisty, kteří místo do Bělehradu jezdí na letní dovolenou k moři do Chorvatska, jak tady bylo sektou přátel Srbů již několikrát naznačeno? A pokud by Šešeljovo čmárání na mapě linie Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica bylo úspěšné, tak by pak koupání na "srbském" pobřeží Jadranu s výletem na "srbskou" Korčulu bylo ideologicky v pořádku a už byste milion Čechů, kvůli jejich zahraniční dovolené a směňování kun, nečastoval nadávkami do ustašovských prasat a fašistických zrůd?

   Vymazat
 9. 15:41
  Evropští politici přestali existovat,jsou to jen prázdný dutolebové sloužící USSA a jejich agresivní politice!!!!!

  OdpovědětVymazat
 10. My občané jsme se Srbama a dobře víme jaké zmrdy chrání nato a USA . Podporovaly esesáky při útěku , vrahy z UCK a umírněné ISIS proč ti zmrdi v Praze podporují takové bestie . Žádný politik se ze strachu nezastal Srbů . Poslední zrada Čechu na Srbech bylo uznání uloupení Srbského Kosova . Stydím se za naše politiky . Marcel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K Chorvatům bych na dovolenou nejel ani zadarmo. Kolaborovali, kolaborují a budou kolaborovat proti bratrským národům. Kdo tam jezdí, známe ty celebrity, je buď blbec nebo zištný hajzl

   Vymazat
  2. Co vyčítám Václavu Havlovi nejvíc? Že do naší vlasti přitáhl tu odpornou, zdegenerovánou, blekotající, brebtající, podivně sebou trhající, s očima neustále v sloup, a přitom nesmírně chamtivou a línou zrůdičku jménem poloNěmec, poloVídeňák Kchárl Schwarzenberg, bafající z gottwaldovského čibuku. Zřejmě žádný národ v lidské historii si "nevyvolil" za svého ministra zahraničí jedince s tak těžkou logopedickou vadou, jakou má a vždycky mít bude odpudivý Kchárl SCHW. Jemu provolávám své přesvědčené FUJ!

   Vymazat
  3. Je třeba toho zdegenerovaného hajzla postavit před mimořádný soud.

   Vymazat
  4. Než ho vezme čert do pekla společně s krvavou madlou.

   Vymazat
 11. A tento knížepán podporoval UCK a jejich bestiální pedofilní zločiny . Do našich dějin se nezapíšete jako prezident, chvála bohu . S Olbrajtovou podpořil a vytvořil stát který je liheň teroristu . Takže Karle Schwarzenbergu máš ruce od krve Srbských civilistů na Kosovu .

  OdpovědětVymazat
 12. Buďte v klidu,ten zdegenerovaný geront to má za pár.....to bude lejnolahvárenskej ksindl truchlit a Český člověk veselit!!!!!

  OdpovědětVymazat
 13. Kosovo je srdce Srbije !

  OdpovědětVymazat
 14. Palestina je země Palestincu .
  Krym je Ruská zemlja

  OdpovědětVymazat
 15. Nikdy jsem nečetl tolik lží. Císař Dušan nebyl jen Pán Srbů a Řeků, ale jeho říše se nazývalo: Království Srbů, Albánců a Řeků.A v Kosovo poli nebyla válka jen Srbů, ale koalice balkánských národů, Bulhaři, Bosanci, Albánci atd. A je fakt že Albánci tam byli i drive. Proč vůbec nepíšeš o masakry v Albánii a v jiných etnických prostorech o válečných zločinech srbské armády během 1. balkánské a světové války (které i srbský velitel a rusové přijali). Proč nepíšeš o genocidě proti katolikům (otec Shtjefen Gjecovi, Otec Mátky Terezy). A navíc Albánci vždy bojovali proti turkům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vaše poznámka je poznamenána právě albánským nacionalistickým překrucováním skutečnosti a historie. Je to tipické pro zločinný fašistický režim, který dnes vládne na Kosovou a Metochiji. To, co píšete je totiž jen půlka pravdy. Král Dušan vládl i Albánií, proto byl králem i Albánců. To nemá s Kosovem nic společného. V době Dušanové na Kosovu bylo jen několik rodin albánských, ostatní byly Slované, Srbové! Jsou o tom osmanské statistické záznamy uložené dodnes v Istanbulu. Albánci na severu Albánie s velkou chutí přijali islám a pro turecké (osmanské) okupanty se stali hlavní oporou při dobývání křesťanských zemí. Po každém křesťanském (srbském) povstání proti okupantům byli Srbové vyvražděni a na jejich půdu sultán dosadil Albánce, kteří přijali islám. Na Kosově poli není doloženo, že by Albánci bojovali proti Turkům v řadách Lazarovy armády. Byl-li Skanderbek symbolem odporu Albánců proti Turkům, pak si musíme uvědomit, že jeho matka byla Srbka! Za 1. i 2. balkánské války se masakry odehrávaly na všech stranách, turecká strana včetně Albánců v tom ale vedla. Stačí si přečíst Haškovy povídky z té doby a každému Čechovi je jasné, co se dělo. "Bosanci" jako národ neexistují - to je islamistický pojem přejatý dnes okupanty NATO. Ti vaši Bosanci jsou srbští poturčenci.Nesplňují žádný z atributů svéprávného národa (např. jazyk, obývané území, svou historii atd.) Neblahé zkušenosti s tímto etnikem, či jak to nazvat, vedli Čechy k přísloví: Poturčenec horší Turka.Takže vaše snůška námitek je právě onou hromadou polopravd a lží, tak charakteristickou pro dnešní směšnou státní propagandu kosovsko-albánské narkomafie, která se s pomocí armád NATO dostala na Kosovu k moci a která vyhlásila i "samostatný" stát. Ale všeho do času, nezapomeňte!

   Vymazat
  2. Napiš prosím jednu bítvu, kdy Albánci bojovali na stráně turků proti srbům.

   Vymazat
  3. Například bitva u Kumanova za balkánských válek. K vítězství Srbů došlo poté, kdy spojenecká černohorská armáda vpadla na území dnešního Kosova a Metochije a začala je obsazovat. Albánští rodáci z Kosova před bitvou u Kumanova opustili tureckou armádu, aby mohli bojovat na Kosovu a tím se turecká armáda oslabila a u Kumanova dostala na frak. Ano, máte pravdu, u Kumanova na straně Turků Albánci nebojovali. Hahaha. Z turecké armády dezertovali, aby proti Srbům bojovali jinde!

   Vymazat
  4. Nebo nechtěli bojovat proti jiným národům? Co třeba tyhle války:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_De%C3%A7iq
   Oni bojovali potom i proti Srbům.
   https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Prizren


   https://en.wikipedia.org/wiki/Souliotes

   https://en.wikipedia.org/wiki/Uprising_of_Dervish_Cara


   https://en.wikipedia.org/wiki/Nora_of_Kelmendi

   https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Torvioll

   https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Kruj%C3%AB_(1450)

   https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Shkodra

   https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Svetigrad_(1448)
   a spousta dalších. Je mi líto, že jste nikdy nečetl Dějiny Albánie.

   Vymazat
 16. Já jsem Albánec, katolík z Gjakovy ale to Nás nikdy nedálo právo zabit jiné narodnosti. Podle vašho pohledu, pokud Dušan okupoval Albánii, proč by Albánci, by neokupovali Srbsko. Nicmeně, Metohija nebo alb. Dukagjin již byla vladana Albanským panovníkem : Lek Dukagjini. Proč nepišeš o povstání Albánců na Kosovu veden Pjetrem Bogdanim, proč nepíšeš o Albánské kmeny, které vždycky bojovali proti turkům a nasledně i proti Srbům, Proč nepíšeš o dobu když jsme zachránili Srské kostele, https://www.google.cz/search?q=manastiri+i+decanit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5zIbKheXTAhXnJZoKHSK4CpoQ_AUICigB&biw=1280&bih=914#imgdii=A23nTVQgZNXV1M:&imgrc=6Go_zLLfopHG6M:.
  Co třeba Slovinci a Chorvati, oni Byli taky muslimové? A jak je možné že v Albanii nejsou naboženské problemy, ani na Kosovu mezi Albánci, a Chorvaty. A pokud máš rad pohádku, slepičko nebo vajíčko, my jsme byli na Balkánu drive, přestante psat články, že my pocházíme z Kavkazu, za prvé máme indoevrpský jazyk, DNA ukazuje že jsme směs starobalkánských národů kde dominuji Ilirové, Řekové a dale Thrakové. Je mi lito, že pokračujete s propagandou Miloševiča. A pokud tě zajímá pravda načti:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Massacres_of_Albanians_in_the_Balkan_Wars
  Možná severní Kosovo je srbské, ale jinak mýlite se.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opět tu říkáš velké nepravdy. Albánci přišli na Balkán asi ve stejné době jako Slované. Nejsou starousedlý národ, nejsou Dardanové ani Ilyrové. To je jen národní mýtus, hloupá propaganda, pavěda. I albánští jazykovědci a etnografové uznávají, že Albánci jsou jazykově nejblíže příbuzní s národy Pobaltí (Litva, Estonsko, Lotyšsko), kde se pravděpodobně nachází vaše prakolébka. (Podrobnosti a jména vědců zde - http://kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1579%3Azdokumentovany-pvod-albanc&catid=58%3Ahistorie&Itemid=135&lang=cs)

   Sám jsem zažil národnostní třenice mezi katolíky a musulmany na Kosovu. Ostatně podobnou scénu zachytil i Dvořák v "Uloupeném Kosovu". Tam je albánský katolík šikanován svými muslimskými spolužáky a je mu vyhrožováno smrtí! --- Co se týká kostelů: vy, kosovští Albánci, jste během války 1998-9 a v následných pogromech na Srby (červen 1999 a březen 2004) na Kosovu a v Metochiji zničili, vypálili či do vzduchu vyhodili přes 130 pravoslavných kostelů a klášterů. Ničili jste a ničíte i srbské hřbitovy. To je fakt, který popsalo a zdokumentovalo i UNESCO. Tvůj příklad je směšný - již první klášter na obrázcích nahoře jsou Vysoké Dečani, který jste několikrát ostřelovali granátomety. Ještě dnes ti monachové ukáží díry ve zdech. Nebyl zničen proto, že ho neopustili srbští mnichové, kteří ho bránili a kterým na pomoc přišel italský KFOR. Klášter je Italy chráněn dodnes. Klášter byl napaden i později, když soud klášteru přiřkl okolní půdu a místní Albánci ji chtěli pro sebe. -----
   Nevím, proč do téhle pře taháš Slovince a Chorvaty. Jedině snad, že nechtěli v 90.letech dál přispívat na černou díru Balkánu, kde mizely federální peníze bez zjevného užitku - nechtěli v rámci Jugoslávie platit Kosovo! ---------
   Jak tu můžeš tak lhát, že podporujeme Miloševiče. O něm nebylo ani slovo. Ostatně u soudu v Haagu byl posmrtně zbaven viny. Miloševič nebyl žádný řezník ani Hitler, jak se to světu chtěla namluvit propaganda NATO. Byl to docela slušný a zodpovědný politik.-----
   A ten dovětek, to je nádhera. Co jste nedobyli s pomocí NATO, to je "možná srbské", ostatní, co jste ukradli a etnicky vyčistili, je vaše. Tuhle logiku měl Hitler. Ale bacha, jak dopad!!! Jednou stejně sbalíte kufry, jako sudetští Němci v českém pohraničí a půjdete odkud jste přišli - do Albánie. To je váš národní stát, tam jste doma. Budete balit kufry i z Makedonie i z Černé Hory, protože ty národy také utiskujete a mají vás plné zuby. ----
   Je mi tě líto, protože každý národ hledá a chrání svou pozitivní historii, ale co je pozitivního na genocidní politice nenávisti a čistek, které praktikujete po staletí proti svým slovanským a řeckým sousedům. Jednou pod Turky, podruhé pod Mussollinim a Hitlerem, a dnes pod ochranou USA, NATO a Evropské unie. Uvědom si, že kvůli vám, Albáncům, byla rozbita Jugoslávie, která překážela jedné supervelmoci. Všichni, s kterými jsem na Kosovu mluvil a měli Jugoslávii zažitou, na ni vzpomínali jako na šťastné období svého života. Kvůli vašim nacionalistickým ambicím to šťastné období skončilo. A až se na Balkán vrátí, vy u toho nebudete. ---- Jo a ještě vzkaz. Albánci v Čechách a na Moravě provozují šverc a obchod s narkotiky. Doufám, že v tom nejedeš a že jsi ani neplatil za "vykoupení" Haradinaje, toho zabijáku z UČK, z francouzského vězení. V opačném případě bych byl na pozoru, protože příští česká vláda nebude tak tolerantní jako socani či modré straky s Trapáky009.

   Vymazat
  2. V tom klášteri jsou lidé v albánském tradičním oblečení. Mně přijde váše propaganda velice ošklivá. Je pravda, že někteři Albánci možná obchoduji s drogami, ale bohužel nejsme na tom hůře než rusové a srbové (statisticky). Já o to nemám zájem, jsem vývojář u Jablotronu.Proč nepišeš důvody zabití albánských katolíků: Shtjefen Gjecovi, Nikolla Bojaxhiu(otec matky Terezy), co moji bratranci kteři byli palení živí během mše v roce 1914, (klan Gega)atd. Co testy z DNA, že my nejsme odněkud nepřišli a stejně i Srbové mají na sobě ilyrskou krev? Pomsta na srbské kláštere byla špatně, s tím většina Albánců souhlasí, ale nezapominejme, že byly pravě oni kteři podporovali válku. A to co vy řikate Albánský jazykovědec, není nic jiného, než člověk, který nechtěl být albánec, dokonce změnil i jméno. A nejblíže jazykově k Albáncům jsou rumuni( balkánský jazykovy svaz). Proč nepíšeš žádnou věc o Pjetru Bogdaním a jeho následovníky, Dukagjin, atd. Co se tyče Haradinaje a Váších lžů s obchody s organy, V Albánii stale nemají nemocnice kde je to možné. Co ruské reporty z valečných zločinů a  Dimitrije Tucoviće (velitel srské Armády): můžeš o tom číst vice jak jste dvojnasobili Váš teritorium.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Massacres_of_Albanians_in_the_Balkan_Wars
   Já osobně jsem nikdy neměl problémy s muslimy a stejně je nemám rad, ale nejsou hůř než Srbové. A počet praktikujících je velmi malý.
   Jugoslavie nebyla rozbitá kvůli Nám, ale kvůli nerovnosti po Titově smrti. A stát daval půdu klaštere mistním stejně jako půdy měšit a Katolických kostelů. Já věřím v Ježíše a věřím, že váleční zločinci musejí být potrestáni, bud Albánci nebo jiní, ale rozdíl je ty na Albánské stráně nebyly oragnizované ale srbšti paramilitarové byli organizováni státem.
   https://www.google.cz/search?q=gjakova+war&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFz7mM0-XTAhWCNpoKHWABCoMQ_AUIBigB&biw=1280&bih=914#imgrc=NWwNcjKt5K3vHM:

   My nejsme palili více kostelů, než vy měšity.
   Přál bych vědět jestli jste nějaký srb, nebo čech. A všichni civilizovaní lidé, které jsem v Česku potkal souhalsili s nezávilosti Kosova. Pokud jsi byl v Kosovu a něco umíš z albánštiny, tak Vám řeknu 2 chytrá fráze: Rrej, rrej se dicka do mbese. Kurvat pjellin vec kopila dhe kopilat pjellin vec kurva.
   S Bohem (ten právám, nefalešné ikony králů).
   Gjin Gega.

   Vymazat
  3. Mrzí mne, že tu stále okolo Kosova kupíte polopravdy a lži a nejste schopen argumentovat či argumenty vyvracet. Takže k vašemu poslednímu textu:

   1/ uvádíte, že v klášteře Dečani jsou lidé v albánském oblečení. Navštívil jsem několikrát klášter v Dačani a nikdy nic podobného jsme tam nezaznamenal. Zato mi ukazovali rány po bombách a granátometech. V dnešní době mají Albánci do všech pravoslavných objektů na Kosovu vstup zapovězen. Dohlíží na to vojska NATO (mise KFOR).

   Ze kdy je ta fotografie, s kterou argumentujete? Z doby Titovy Jugoslávie? To by odpovídalo. A co tam dělali Albánci? Folklorní festival?

   2/ pašování drog – Albánská mafie v Evropě předstihla ve vlivu i finančním obratu všechny ostatní evropské mafie včetně té italské. Co se týká Srbů či Rusů, jste opět nepřesný: má-li někdo křestní jméno Mirza, Mustafa či Mohamed, není to ani Srb ani Rus. Proto se také v policejních hlášeních píše „občan bývalé Jugoslávie“ či „občan bývalého Sovětského svazu“ a ne poturčenec z Bosny, kosovský Albánec či gangster z Čečny či Dagestanu. Policejní korektnost vede k tomu, že si lidé na reprezentanty určitých etnik nedávají pozor, což je pro ně nebezpečné.

   Vymazat
  4. 3/ okolnosti smrti lidí, které tu uvádíte neznám. Odehrálo se to v letech kolem 1. světové války. Dávno. Nemůže to být žádný argument pro ospravedlnění zločinů UČK proti albánským cikánským, židovským a dalším civilistům na území Kosova a Metochije!

   4/ Testy DNA neznají žádnou „Ilyrskou krev“, to je nesmyslná interpretace biochemie a genetiky. I my Češi máme ve své DNA stopy po různých předcích, často ze vzdálených končin. Jazykově je albánština řeč indoevropská, má nejblíž k pobaltské jazykové skupině, cestou na Balkán do dnešní Albánie byla delší dobu ve styku s kmeny Thráků v dnešním Rumunsku a několik thráckých slov přejala a používá dodnes.

   5/ srbští kněží možná podporovali válku, ale válka to byla proti kosovským kriminálníkům, proti teroristům a takovou válku by vedl každý slušný stát. Je to jeho povinnost vůči občanům, které musí chránit. Válku vyvolala albánská mafie a našla si partnera a patrona v CIA a NATO.

   6/ pomluva jazykovědce (je jich v tom zdroji uvedeno několik!) , jakási jeho vymyšlená dehonestace, nic nemění na faktu, který světoví jazykovědci podali. Albánci na Balkán přicestovali, podobně jako Srbové, Bulhaři, Slovinci či římské legie do Dácie (Rumunsko). Na tom nezmění nic, žádná pomluva, žádná lež. Věda je věda, důkazy jsou od toho, aby se vyvracely vědeckými důkazy a ne pomluvou a dehonestací! Rumunština je románský jazyk s mnoha dáckými a thráckými výrazy. Nejsou příbuzní s albánštinou ani omylem. Albánci, kdyby byli původním národem na území, kde žijí dnes, měli by ve své slovní zásobě i výrazy z námořnictví, stavby lodí, rybolovu na moři a námořní meteorologie. Nic takového albánština neobsahuje. Celá tato slovní zásoba byla přejata z jazyka okupantů, z turečtiny! Albánštině se tedy vyvíjela až do poměrně nedávné doby ve vnitrozemí.

   7/ Lek Dukagjin byl člověk, který vypracoval jakýsi kodex nařízení a zvyků. Zachycoval zvykovou společnost raného středověku, společnost klanově organizovanou. S moderní dobou, s právem, spravedlností, nota bene s demokracií a právním státem to opravdu nemá ani vzdáleně nic společného. Proč se jím mnoho albánských rodin řídí? Proč mezi Albánci na Kosovu stále platí krevní msta? A proč mi tady toho Dukagjina uvádíte?

   Vymazat
  5. 8/ Já jsem nepsal, že válečný zločinec Ramuš Haradinaj obchodoval s lidskými orgány. Rada Evropy označila za hlavního organizátora těch ohavností pana Tačiho, bývalého předsedu vlády a pak prezidenta „nezávislého“ Kosova. Haradinaj bylo obžalován a je na něj vydaný mezinárodní zatykač proto, že jako oblastní velitel UČK mučil a vraždil zajatce a civilisty a že to samé dělali i jeho přímí podřízení. (např. mučení, znásilňování, vraždění a pálení lidí ve vápence v Klečce).

   9/ co se týká odběru tělesných orgánů. Na odběr nemusíte mít zařízenou kliniku, stačí lehce upravené polní podmínky na úrovni vojenského praporního obvaziště. Převoz se provádí v zaledované termosce. Ostatně ani v tomto případě nemáte pravdu, že v Albánii dodnes není vhodná klinika: v Prištině je klinika Medicus, kvůli které rezignoval kosovsko-albánský ministr zdravotnictví a jeho náměstek byl vyšetřován. Transplantace, resp. odběry např. ledvin od „dárců“ z Balkánu a z Ukrajiny jsou přesně popsány ve výpovědích svědků. Organizační strukturu obchodu s orgány odebíranými na klinice Madicus tvořili Turci (chirurg), Albánci a občané Izraele (hlavní obchodník). Izrael byl hlavním odběratelem. Došlo tam i k několika úmrtím „dárců“.

   Tato aféra ale má jen volné spojení na zločiny, kterých se dopouštěli gangsteři z UČK v tzv. Žlutém domě na hranicích Albánie a Kosova.

   10/ Narážka na Dimitrije Tucoviče je opět směřována do období balkánských válek. Dávno. Co se týká „zvětšení teritoria na dvojnásobek“, pak ještě na začátku 20. století v období balkánských válek tvořili Srbové na Kosovu a v Metochiji výraznou většinu! Takže žádné zvojnásobení svého teritoria, ale osvobození z turecké (otomanské) nadvlády.

   Vymazat
  6. 11/ Co to má být ono „Jugoslávie nebyla rozbitá kvůli nám (Albáncům), ale kvůli nerovnosti po Titově smrti“. Co to je ta nerovnost. Vždyť kosovští Albánci se měli lépe, než Albánci v Albánii. Jakou nerovnost myslíte? Proč Albánci demonstrovali a napadali ostatní občany Jugoslávie už koncem 60.let a po celou dobu 70. a 80. let 20. století? Tedy ještě za Titova života! Proč ty velké a násilné demonstrace v Prišitně v roce 1968?

   Jedním z aspektů, proč byla zničena Jugoslávie bylo právě Kosovo, protože v době ekonomické krize Chorvaté a Slovinci, místo aby hledali ekonomická východiska z krize, odmítli se podílet na rozvoji a financování zaostalých částí Jugoslávie. Nejzaostalejší bylo jižní Srbsko, konkrétně provincie Kosovo a Metochija.

   12/ Opět nemluvíte pravdu, když tvrdíte, že zločiny na srbské straně byly organizovány státem a na albánské straně byly páchány spontánně. Na srbské straně se organizoval poměrně spontánně odpor a obrana proti řádění UČK. Tvořila se Selská stráž z obyvatel srbských vesnic, kopaly se okolo vesnic zákopy a obrané palposty, v Selské stráži sloužili místní sedláci, venkované, místní obyvatelé. Ano, těmto lidem stát pomáhal, organizoval je a vyzbrojil. To bylo správné, tak má stát postupovat, když je napaden a jsou vražděni jeho obyvatelé. To s násilím proti albánskému obyvatelstvu nemá nic společného.

   Zato na albánské straně byly organizovány albánskou armádou a tajnými službami Albánie a států NATO výcvikové a zásobovací tábory ÚČK, do UČK byli násilím verbováni i Albánci, kteří chtěli přes Chorvatsko do Evropy za prací a pryč od bojů. Právě albánská UČK rozpoutala vraždění a boje na Kosovu, a pak v roce 2001 organizovali i vpád do Makedonie. Na Kosovu nejprve povraždili na 400 Albánců, kteří s UČK nesouhlasili a vystupovali proti ní a za Jugoslávii. UČK jako gangsterskou organizaci pak její vlastní spojenci z NATO po obsazení Kosova, byli sami nuceni zakázat! Splnila svou mouřenínskou službu, už ji nepotřebovali. Peněžními sbírkami podporovala UČK i albánská diaspora ve světě!

   A pár slov na závěr: vy se nejste schopen oprostit od nenávisti k Srbům. To vám překáží v samostatném myšlení a uvažování. Vím, že je to obecný jev mezi kosovskými Albánci. Přitom mnohé „srbské zločiny“ nejsou nic jiného, než propagandistická protisrbská a protijugoslávská vyfabrikovaná lež: příkladem je třeba známý „masakr“ v Račaku, který posloužil jako záminka k „humanitárnímu bombardování“ Srbska a Černé Hory.

   Vy jste jedním z mnoha důkazů, že sami Albánci „své“ Kosovo houfně opouštějí a hledají štěstí jinde, mimo mafiánský kvazistát. Tvoří významné procento mezi prchajícími „Syřany“ do Německa, předloni opustilo malé Kosovo přes 5000 dětí školou povinných, protože se se svými rodinami z Kosova vystěhovali. Loňská čísla neznám, ale migrační vlna i letos pokračuje.

   Ať se vám v Čechách líbí a daří a od obchodu s drogami se držte co nejdál! Naše policie poslední dobou přitvrzuje a s novou vládou to bude ještě nekompromisnější.

   Vymazat
 17. Proč jste zmazal můj poslední přispěvek o válkách Albánců proti Turkům, žádná nenávist nebo vulgarita tam nebyla? Proč ještě nepíšeš o tom kdo byl Pjeter Bogdani a jeho následovníky (Albánští katolíci)? Proč nepíšeš o kralovství Leka Dukagjiniho, který se narodil v Kosově a Dukagjin (Metohije) patřila už albánským panovníkům?

  Je mi líto že jste můj poslední přispěvek smazal?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_De%C3%A7iq
  Oni bojovali potom i proti Srbům.
  https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Prizren


  https://en.wikipedia.org/wiki/Souliotes

  https://en.wikipedia.org/wiki/Uprising_of_Dervish_Cara


  https://en.wikipedia.org/wiki/Nora_of_Kelmendi

  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Torvioll

  https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Kruj%C3%AB_(1450)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Shkodra

  https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Svetigrad_(1448)
  a spousta dalších. Je mi líto, že jste nikdy nečetl Dějiny Albánie.  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mazat může jen redakce a příspěvek, o kterém píšete, se na serveru neobjevil. Mám zapnutou službu "Chci zasílat oznámení" a jistě bych si toho všiml, resp. služba by mne na něj upozornila automaticky. Takže co? Další pomluva? Dejte sem svůj příspěvek ještě jednou.

   Vymazat
  2. 1) Vy píšete, že Albánci spolupracovali s turky, ale pravda to není. Turky byly pozváni od krála Karla Topia aby bojovali proti srbům ve střední Albánii.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Savra

   Nahoře jsem zminil několik bitev Albánců proti turkům. Co se tyče albánským pašalíkům, oni pachali zločiny na Albánce stejně jako na jiné národy.
   2) Nezminil jsem panovníka Leka Dukagjiniho o jeho kodexu, ale o fakt, že on už byl panovíkem Dukagjinu (Metochije) a to nebylo pomocí Turků.

   3) Ten obrázek s Albánci u Decani jsem Vám neukazal bez důvodů, ale abyste věděli jak jsem zachranili je před 1913, když srbská armáda ještě nepachala zločiny. Tady máš pro radost ještě obrázků Albánců, kteří se starali o ně:

   http://www.pashtriku.org/fckeditor/image/kulture/zhuj-veseli-patriarkana-pejes.jpg

   http://www.pashtriku.org/fckeditor/image/kulture/salih-rusta.jpg


   https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH0v6e6ufTAhXIVhoKHc-sAwQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.akllapi.net%2Ft26173-shaqir-shaqirileter-e-hapur-ambasadores-se-shba-ve-zonjes-jacobson&psig=AFQjCNFGt36h0wO7T-oTlJJNzadDyIeLFQ&ust=1494591456400282


   http://i45.tinypic.com/2hdy3rb.jpg

   a spoustu dálších pokud chcete.

   4) co se tyče slov ze namořnictvá absolvoval jsem 2 měsiční kurz ve Vlore a můžu jen řikat, že slova bud jsou albánská nebo zapůjčené od latiny, ale žádná slova z turečtiny nejsou.

   5) Podle Váše logiky, pokud Srbové obsadili střední a jižní Albánii(cisář Dušan a několikkrát na záčatku 20. století), proč Albánci by neměli právo obsadit Kosovo? Odpovězte na tuto otázku.

   Vymazat
  3. 6) Proč nepíšte nic o zločinech proti Námi (katolíkům) v Kosově? Dám Vám jako příklad: otec Shtjefen Gjecovi (celá jeho práce se zmizela), otec Svaté Matky Terezy, svoji bratranci které jsem zminil nahoře (byli zabiti během mše). Oni jistě, že nespolupracovali s Turky. A proč tolik agresivity proti katolíkům v Chorvatsku a v Kosově?

   http://media.gettyimages.com/photos/an-ethnic-albanian-catholic-refugee-from-kosovo-holds-a-crucifix-28-picture-id51400589

   Navíc nikdy nebyly naboženské problémy mezi Albánci jak jste možná zaplatili těm klukům v "Uloupené Kosovo".
   Víš, Edi Rama je 24 karatový katolík (jeho otec se jmenuje Kristaq a matka Antoneta) a my máme výraz: 1 katolík se rovná 30 muslimů a 30 pravoslavných. A on není žádný hlupák, katolická cirkev zažije svoje nejlepší časy posledních 600 let.
   https://www.youtube.com/watch?v=NMt3dUlIZTE
   Kvůli radikalních proudů (95 z těch jsou magjupi nebo gollobordsi), které on dovolil mnoho Albánců opouští islam a vratí se ke katolicizmu. Brzo v srbských kostelech se budou slyšet zvonky Svatého Antona, sv. Pavla, sv Jiřiho a ne falešných profetů jako srbští králové aprincezny. Myslíte, že může existovat křestanctvi s lidmi kteří nevěři v Ježiše?

   Pravidelně máme v Praze mši v albánštině a poslední měsíc máme 6 nových členů.

   7) zájimá mně vědět kdo jste : srb nebo čech: Zkusím něco odhadnout o Vás: možná máte srbské kořeny, studoval jste balkanistiku, sociologii nebo žurnalistiku a našel jste práci v takovém " Troll factory ".

   8) Proč Černohorci, Makedonci, Bulhaři nemají problémy v Albánii? Co Janěnci v Kosově?
   A navíc, Albánie je jediný stát který nedaval žadného žida Němcům.

   9) To co pišete dávno o zločinech srbů na Kosově je hlávní důvod nenavisti. Co řikáte o kolonizaci Kosova:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_colonisation_of_Kosovo

   Právě ti Srbové byli vyhnani během 2. světové války. To byl program Balli Kombetar a UCK (osobně nevolím Haradinaje a Thaciho ale Albina Kurtiho)

   To je způsob jak jste chtěli změnit procento albánců stejně jako dřive:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_the_Albanians_1877%E2%80%931878

   https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_deportation_of_Albanians_(1912%E2%80%931941)

   Ale nevšichni srbové s tím souhlasili např. :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Mugo%C5%A1a

   https://en.wikipedia.org/wiki/Miladin_Popovi%C4%87
   Oni spolupracovali s albánskými komunisty a slibili autonomii Kosova.

   Vymazat
  4. 10) Je pravda, že většina zločinů nebyl od srbské armady přimo ale od paramilitarů kteří dríve obchodovali s drogami:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Arkan

   On pravě financoval kněze aby hodili benzin do ohně, stavěl kostel v univerzitním kampusu a další a další.

   Proti teroristickým knězům s e vyjadřili i albánští pravoslaví:

   https://www.youtube.com/watch?v=ON1PJV2pHbU

   Pokud dokažete se odpovídat na ty body budete fakt skvělej?

   Vymazat
  5. Proč se neodpovídáte nebo došli Vám argumenty?

   Vymazat
 18. Starej polosrbskej kokot

  OdpovědětVymazat