Reklama

.

.

sobota 25. února 2017

Může sekulární stát zakázat náboženské symboly ve školách?


Petr Tomek
25. 2. 2017 osacr.cz
Nedá se říci, že by v současné době „šátková aféra“ zrovna hýbala českou společností a je to dobře. Jako každá umělá manipulativní aféra měla co nejdříve skončit. Přesto vynesla na světlo jednu zajímavou otázku: Může sekulární stát ze svého principu zakázat nošení náboženských symbolů (případně náboženských oděvů či přikrývek hlavy) ve školách?


Neptám se teď na současné zákony našeho státu ale v obecnější rovině. Obecná představa je, že nemůže. Já se v tomto článku pokusím dokázat, že to není tak jednoduché téma a závěr z tohoto sporu nemusí být ani zdaleka jednoznačně prošátkový ale ani prokřížkový. Když se bavíme o ideji moderního evropského státu postaveného na principu lidských práv, jaké by bylo zdůvodnění pro takový zákaz?

Lidská práva jednotlivce jsou z principu omezena pouze lidskými právy jiných lidí. Jaké právo konkrétně může ohrozit nošení náboženských symbolů? V nemocniční praxi je to rozhodně právo na život. Nedezinfikované řetízky, turbany, náramky, čádory, hižáby či rituální dýky nemají na operačním sále co dělat. Jako zdroj kontaminace jsou prostě jednoznačně vypovězeny za sterilní zónu a pokud tomu tak někde není, měli bychom to vnímat jako hodně velký problém.

Ve školství je ale zdůvodnění mnohem více problematické. Jeden pohled říká, že by měla škola vychovávat pro život ve skutečném světě a v něm se její žáci budou setkávat i s tím, že mají lidé různá vyznání. Z druhého pohledu je ale škola zároveň extrémně nepřirozené a výbušné prostředí v němž si děti i násilně vybojovávají své místo ve společnosti, bylo by tedy velmi žádoucí chladit všechny tribalistické tendence hrozící vznikem školních gangů. Takové silné tendence by dokázaly úplně zničit poslání školy.

Z této úvahy vychází například zavádění školních uniforem. Jeho původním odůvodněním bylo smazání rozdílů mezi studenty z majetných a nemajetných rodin. Stejně se ale můžeme ptát i v případě náboženství, sportovních klubů nebo politických stran. Úplně odbourat ale tento způsob vnímání nemůžeme, navíc jej můžeme využít i k dobrým věcem. Uniforma školy nebo koleje proto vytváří podobnou jednotnou skupinu ze svých studentů. Vzájemná rivalita může být i motivací k lepším výsledkům. (Vzpomínáte na soupeření kolejí v Harry Potterovi?). Je to vlastně vytváření podobného „klanu“ u kterého mají být stejné motivace využity naopak ve prospěch vzdělání.

Všechny symboly sloužící k vytváření jiných skupin s tribalistickým chováním jsou pak nežádoucí, protože mohou narušovat nebo i úplně znemožňovat výuku (o šikaně nemluvě). Ovšem právo na vzdělání je také jedno ze základních sociálních práv.

“Mít právo na vzdělání znamená, že člověku nesmí být bráněno se vzdělávat. Patří sem rovný přístup každého člověka ke vzdělávacím prostředkům a institucím.“
WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, ISBN 978-80-7357-750-6, str. 678


Pokud by tedy bylo dostatečně prokázáno že typické náboženské symboly, nebo náboženský oděv narušují právo na vzdělání, bylo by naprosto přiměřené zakázat na školách nošení jakýchkoli náboženských symbolů.

Problém je, že my dnes už víme, že náboženství skutečně jsou tribalistická. Velmi silně a nebezpečně tribalistická. Jenže tu je také velmi silný argument proti.

Je to opět tribalismus. Náboženství je podstatné pro sebeidentifikaci některých skupin – národů, příbuzenských klanů i rodin. Tím se dostáváme k tomu, že může být student postaven před opravdu osudové dilema – rodina nebo škola. Je to dilema, které před studenty klást nechceme. Řešením v těchto případech bývají náboženské školy, jenže za cenu snížení komfortu celé společnosti – k náboženským školám se váže vyšší riziko násilných excesů. (Je otázka, nakolik lze ovlivnit nátlak v rodinách.)

Dalším pokusem, jak to udělat aby se vlk nažral a škola zůstala celá, je zavedení verzí uniforem pro náboženské minority – např. s hidžábem pro muslimky a s turbanem pro malé sikhy. Problém je, že takové náboženské „příznaky“ ruší důvody, proč školní uniformy vznikly.

Možná jste si všimli, že v tomto článku není ani slovo o svobodě vyznání. Spor o náboženské symboly ve školách se jej totiž přímo netýká. Právo projevovat své náboženství kdykoli a kdekoli totiž neexistuje na rozdíl od práva nebýt pro své názory (i náboženské, i zlé, i úplně blbé) perzekvován.

20 komentářů :

 1. Islám není náboženství, je to vojensko - politická doktrína a ideologie na úrovní fašismu, nacismu a nasilného komunismu, která pouze okrajově zneužívá přirozené lidské touhy po duchovnu.

  A proto jeho symboly nepatří ve svobodné společnosti ani do škol a ani nikam jinam, kromě smetiště dějin.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Islámu to není - http://www.white-media.info/islam_nebo_rasovy_problem.html

   Vymazat
  2. Krom toho víme kdo a za jakým účelem Isám vytvořil - http://creativitymovement.net/creator_library/slovakian/ner-32.html

   Vymazat
 2. Islám patří do Asie a Afriky.V Evropě nemá co dělat.
  Jelita ve vedení čtvrté říše a jednotlivých států
  si nevidí ani na špičku nosu.Pitomci občané se tomu
  poslušně a bezhlavě poddávají.Mají na tom stejnou
  vinu,jako jelita.Islám je násilnická ideologie.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 3. Náboženství by se především vůbec nemělo týkat dětí. Je to specifický pohled na svět, který je může celoživotně deformovat, a do něhož by měl mít právo člověk vstupovat až je téměř hotovým člověkem s určitou sadou znalostí, schopným o věcech přemýšlet, tedy formálně po dosažení dospělosti. Všechny děti by tak měli mít hlavně pokud možno stejné podmínky, např. i podobné nároky na vzhled či vybavení, atp. Naprosto základní totiž je, aby se o takovýchto věcech mohl rozhodnout člověk svobodně a sám za sebe, ne pod vlivem rodičů, i když ten se samozřejmě nedá zcela vyloučit. A svobodně a zodpovědně a zcela sám za sebe se člověk může rozhodnout až opravdu minimálně po dosažení zletilosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně! Jedna bláznivá emancipovaná a pokroková matka vychovávala svoje dítě tak, aby až dospěje, se mohlo samo svobodně rozhodnout, zda bude muž nebo žena.

   Vymazat
  2. Nadpis nad clankem je opravdu zase stupidni...Skoda a hloupost na to odpovidat...

   Vymazat
 4. Budeme li si brát malinko příklad z islámských států tak můžeme zakázat vše co odporuje našim tradicím a zákonům. A proč by ne? Tudíž islamisté tady, tak jako my u nich, tyto normy musí dodržovat a oni obvzlášť a bez kecání, u nich se nemohou taky evropské ženy promenádovat jen tak v krátkých šatech, třeba i oslovit jejich muže, na to jsou jako ženy podřadné...

  OdpovědětVymazat
 5. Ad 0:19
  Naprosto s Vámi souhlasím,náboženství není pro děti. Od několika mých kamaradů, kteří byli v dětství indoktrinovaní katolictvím vím, že měli v době dospívání s tímto problémy. A dnes, po mnoha desetiletích jsou z nich ateisti, agnostici, deisti a jeden buddhista. Víra je vnitřní věc jedince, nikoliv politikum a proto nevidím vhodné aby se veřejně demonstrovala. Veřejně ať se demonstrují zejména naše činy a politické názory. Morave

  OdpovědětVymazat
 6. Jen drobná připomínka, sikhové nesmí opustit svůj dům bez nože a ten pak musí mít stále u sebe.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Legrační je pak školní docházka třeba v Kanadě, kde sikhská komunita je docela velká

   Vymazat
 7. I tato (užitečná) autorova úvaha spíš jen ukazuje na bezradnost, se kterou se multikulturně ladění lidé snaží o skloubení i nekompatibilních kulturních a společenských odlišností.
  Na jedné straně snaha o tolerantní přístup k těm cizím žákům/studentům s jejich náboženstvími a zvyky (a to i s těmi vysloveně netolerantními!!), na druhé straně neschopnost uspokojivě vyřešit důsledky jejich tribalismu.
  Multikulturní rozmanitost, pokud nemá silný celospolečenský základ a není podložena vnitřním zájmem všech zúčastněných, končí spíše jen v kulturní a společenské segregaci vzájemně oddělených komunit. Všichni zúčastnění totiž musí pociťovat nejen svá (často i jen domnělá) práva, ale odpovědnost za celou společnost, jejíž jsou součástí.
  Jinak to končí v nedorozumění a napětí. Onen tribalismus je častokrát umocňován většími rozdíly v sociální úrovni odlišných komunit (pokud existují).
  Těmito rozdíly se však "svobodná" společnost příliš zpravidla nezabývá. Bylo by to proti liberálnímu (či neoliberálnímu) konceptu jejího fungování, který je založen na preferenci svobod jednotlivce, aniž ty svobody přiměřeně omezuje svobodami těch druhých.
  ---
  Jinak se domnívám, že nošení šátku ve školní třídě neomezuje nikoho v jeho právu na vzdělání. Jinak to už ovšem asi bude na školním hřišti či v bazénu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hmm, až nám dokážete, v Saúdské Arábii, v Íránu a v dalších muslimských státech mohou bělošky bezpečně a bez problémů chodit do tamních škol v minisukních, prostovlasé, s davidovými hvězdami nebo s katolickými, pravoslavnými, nebo třeba i s hákovými kříži a s wolfsangely (jako na Ukrajině), potom OK. Ale až potom. Dříve NE!

   Vymazat
  2. Pán František, veľmi pekne ste to napísal. No Vaša úvaha neskončila poslednou bodkou za Vaším odstavcom. Zostala otvorená, v tom zmysle, že v učeniu žiaka nečiní prekážku ani iné nevhodné oblečenie, špinavé roztrhané, smradľavé šaty, piercingy v uchu v nose, hanlivé nápisy na tričkách: "pan prezident je vôl, fuck me school, nenávisť k židom a pod..." a pritom sa nielen nedoporučujú ale sú priam neprípustné. Uniformita v škole? Ako od demokratov, ktorí ohŕňali nad naším komsomolom nos, celkom vydarený pokus o stádovité, rovnostárske, kolektivistické správanie v krajinách s demokratickou ideológiou individualizmu:-). Že náboženstvo do škôl nepatrí:-)?. Ale hej, tam by nemala patriť žiadna ideológia. Vymývanie mladých mozgov ateizmom ako za bývalého režimu, výchova mladých k láske a úcte k vlasti, je tiež zaťažovanie detí nacionalistickou a šovinistickou ideológiou. Čiže odstrániť nielen kríže zo škôl, ale aj štátny znak, vlajku, prezidentov portrét, česských, resp. slovenských nacionalistov a šovinistov, pretože by to mohlo urážať niekoho z Nemecka, u nás resp. z Magyarska a obmädzovať ich v ľudských právach. Napríklad u nás v podniku si magyarská menšina umiestnila demonštratívne mapku "Veľkého Magyarska" a na odevoch červenobielozelené tricolóry s portrétom Orbána.. Čo vy nato multikulturalisti? Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  3. 14.33 Pán profil Ukrofil, k národním státům patří i národní školství. VAŠI FÁTRA-TÁTRA-MÁTRAci proti Maďarům? Ti mají možnost ssát maďarský patriotizmus v Maďarsku.Co se jim vysmát mapou Velkého Slovenska... z Hlinkových snů?

   Vymazat
  4. 14:33 Vážený pane, jde také o hygienu. na vlasaté hlavě pokryté šátkem je velmi vhodné prostředí pro vši. A pod pokrývkou nejsou vidět.

   Vymazat
 8. Víte, mně připadá, že tady dochází ke zmatení pojmů. Kříž je náboženský symbol, šátek je prostě jen součást tradičního oděvu. Věřící muslimka prostě nepokládá za slušné chodit mezi cizími lidmi s obnaženou hlavou. My zase nechodíme mezi cizími lidmi s obnaženým poprsím, ale asi bychom se divili, kdyby nějaké primitivní jihoamerické kmeny pokládaly za symbol křesťanství podprsenku. Chci tím říci, že kolem šátků propuká zbytečná hysterie. Co je proboha nebygienického na čistě vyprané pokrývce hlavy? V kuchyních je přece naopak vyžadována, aby vlasy nepadaly do jídla. Jeptišky také často pracují jako sestry v nemocnicích a nikdo s jejich pokrývkou hlavy nemá problém. Blbneme tady kvůli kousku látky na hlavě a skutečné problémy nám unikají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak ať si ho nosí doma. Ať si sou tam kde jsou a k nám ať nelezou. Jejich chování je
   absolutně neslučitelné s naši kulturou.0:55

   Vymazat
 9. Náboženství patří do středověku, v 21. století nemá co dělat.

  OdpovědětVymazat
 10. Podívám-li se na svoje předky na fotografiích z r. 1900, vidím, že všechna děvčata asi od 10 roků, tedy i ženy a babičky mají na hlavě šátek, uvázaný pod bradou. Podívám-li se dnes po městě, potkávám řádové sestry, které jsou zahaleny ještě důkladněji a na první pohled by nemuselo být ani patrné, že jde o ženy. Potkávám je i v nemocnici a nezdá se mi, že by jejich oděv byl praktický pro ošetřování vážněji nemocných.
  Domnívám se, že co do naší společnosti nepatří, je zahalování rovnající se maskování, tedy neumožňující identifikaci. Jako např. některých útvarů naší policie - na které jsme ani za škaredého socíku nebyly zvyklí. Vzpomínám, když ti hoši se poprvé objevili na ostravském letišti, že si obsluha letiště i cestující unisono mysleli, že jde o přepadení gangstery. Dnes už jsme si na ten vzhled těch co by nás/nám měli "pomáhat a chránit", zvykli, jen nevím, proč tento pokrok nepotřeboval socík a potřebujeme ho za kapitalismu o které vyprávíme, že je demokratický.

  OdpovědětVymazat