Reklama

.

.

pondělí 6. února 2017

Nenapravitelný ministr Herman omlouvá sudetskou vinu nehistorickými nesmysly

Jiří Jaroš Nickelli
6.2.2017 České národní listy
 
Kdyby ministr kultury pan Mgr. Daniel Herman žil v době loudunských procesů v katolické Francii, asi by musel být podroben exorcismu neboli vymítání, a to pro neustálá nesmyslná tvrzení. 

Jaká že to jsou nesmyslná tvrzení pana ministra?

Pan ministr na kritiku mnoha oponentů sudetských Němců neustále omílá jedinou ideologickou mantru - že prý nelze ztotožnit všechny alias sudetské čili československé Němce s nacismem.

Pan ministr ovšem dobře ví, že tento pseudoargument je holá nepravda. Nikdy nikdo z československých kritiků alias sudetských Němců netvrdil, že všichni českoslovenští Němci jsou zatíženi nacistickou vinou. Netvrdil to ani president Beneš, ani londýnská exilová vláda, ani Msgre Šrámek, představitel lidové strany, ani pováleční kritikové československých Němců. Všichni tito Češi, a také exiloví Slováci, vyslovovali pouze jednu jedinou pravdivou oprávněnou kritiku, jež praví toto.

Drtivá většina alias sudetských Němců, cca 90 procent ze 3 milionů, se
a) přihlásila k henleinovskému nacismu, ztotožnila se s III. reichem

b) uloupila československé historické pohraniční území, lživě nazývané "Sudety"

c) vyhnala 250 tisíc Čechů z pohraničí a 100 tisíc Čechů z vnitrozemí

d) vedla ozbrojený boj proti Čechům půl druha milionem ordnerů a 70 tisíci freikorpsy

e) téměř zničila antifašistickou menšinu československých Němců, dala ji napospas III.reichu. To vše zakládalo zločiny vlastizrady a velezrady vůči I. ČSR. A to zločiny kolektivní, nejen individuální.

Jen naprosté minimum alias sudetských Němců - asi 20 tisíc veřejných antifašistů - komunistů a sociálních demokratů - se přihlásilo k loajalitě s I. ČSR a k odporu proti Hitlerovi! Toto minimum sice zasluhuje veškerou čest a úctu antifašistů Evropy, ale naprosto neomlouvá kolektivní vinu drtivé většiny alias sudetských Němců, kterou prohlásil i Norimberský soud! (Viz Ečer, Norimberský soud, I.vyd.,Orbis, Praha 1946, s.102ad., 159ad. aj.


Nacisté nebyli národnostně nehmotní. Alias sudetští Němci zplodili ze svých řad mnoho válečných zločinců a kolaborantů III. reichu, počínaje vyškovským Planettou, bestiálním vrahem rakouského kancléře Dolfusse, pokračuje různými sudetskými poslanci, provokujícími zločiny vůči Čechů, jako byli poslanci Krebs, May, různými funkcionáři jako byli Judex, Czerny, Folta, Schwabe, Pfitzner, Wostry, a konče esesáckými vrahy z řad alias sudetských Němců, jako byli Herbert Kuka, K.H.Frank, Ernst Frank, nebo mezinárodně hrůzně proslulý Seyss-Inquart. Toto vše je třeba panu ministrovi v jeho nepochopitelné antihistorické sklerose připomenout, stejně jako Hitlerovo vyznamenání jednomu milionu sto dvaceti šedesáti tisícům šesti stům sedmnácti alias sudetských Němců za velezrádný zločin uloupení čs.pohraničí!

Pan ministr ve svém sklerotickém zapomnění opomíjí dějinný fakt, že statisticky každý třetí dospělý alias sudetský Němec byl vyznamenán Hitlerem za vlastizrádný zločin rozvrácení a zničení I.ČSR, za uloupení čs.pohraničí a I.vyhnání Čechů! Toto v moderních dějinách má jen jedinou hypotetickou analogii - jako kdyby předáci nelegitimního pastátu Kosovo vyznamenali jeden milion Albánců za zločin uloupení Kosova Srbsku!(I když dnes v rozvrácené Evropě ani tuto drzost nelze vyloučit.) Nakonec dodejme - Hitler přikládal tomuto vyznamenání takový význam, že jej udělil i arcivrahovi Čechů, katanu Heydrichovi.

Již z těchto důvodu naprosto nelze omlouvat zločiny alias sudetských Němců na českém národě a na republice hrdinným odporem minima loajálních sudetských Němců. Zde se monotonní tvrzení pana ministra Hermana tak fatálně rozchází s historickými fakty, že to nelze neustále ignorovat. A politická strana, která ústy svého předáka podporuje pana ministra v tomto nesmyslném konání, přímo jde proti odkazu svého otce zakladatele Msgre Šrámka, vrcholného člena Benešovy exilové londýnské vlády! Msgre Šrámek se musi obracet v hrobě nad jednáním pana Bělobrádka a Hermana, ničících odkaz a domnívám se, že i každý poctivý a slušný lidovec se musí s odporem odvrátit a zaplakat nad tímto protinárodním, protilidovým a protistátním jednáním svých dnešních předáků.

Pan ministr Herman neustále napadající presidenta Beneše, podle něhož prý "pro Beneše není pardonu", podle něhož byly dekrety "etnická čistka, msta ve stínu Moskvy", nemá pro omluvy většiny alias sudetských Němců a jejich individuální a kolektivní zločiny žádný relevantní argument. proto jen neustále šermuje konstrukty , jako házení válečné viny jen na "národnostně nehmotné" nacisty a umělé oddělování nacistů od alias sudetských Němců, což jsou všechno antihistorické totální nepravdy. Pan ministr doufá ve dvě věci, které mají znovu nahrát politickému postavení jeho strany ve volbách.

Za první to je spoléhání na ztrátu historické paměti národa u většiny voličů, na zapomínání sudetských zločinů a vlastizrady. Za druhé je to obvinění Čechů z kolektivní poválečné msty na alias sudetských Němcích, což je druhá antihistorická nepravda, doslova lež. Například ani jeden dekret o německém a maďarském občanství nevylučoval možnost nabytí čs.občanství při šetření loajality. Dekrety nebyly žádným aktem msty. Dekrety byly obranným opatřením proti nositelům nacismu a nevyháněly nikoho pro německý či maďarský jazyk a národnost! Proto mohlo po válce zůstat v ČSR asi 220 tisíc ČSR loajálních Němců. I toto pan ministr zatlouká ve své antihstorické sklerose, která vyvolává dojem účelového zamlčování faktů.

Zkrátka a dobře - žádný vlastenec, ctitel I.ČSR, presidenta Beneše a poválečného uspořádání, prostě nemůže volit strany vzniklé koalice KDU-STAN, protože její předáci vyjadřují antirepublikánské, antibenešovské postoje, jež jsou v rozporu s postoji i samotného otce zakladatele původní lidové strany. Možná pánové z KDU-STAN nestojí o hlasy vlastenců, kterými pohrdají. Možná jsou pro ně prosudetské mantry jejich předáků důležitější, než pravda dějin, než názor prostých občanů České republiky, kteří nesouhlasí s neustálým obviňováním českého národa, zatracováním zakladatelů ČSR, a omlouváním té většiny alias sudetských Němců, která zničila I. ČSR. Čestná menšina loajálních německých antifašistů s tím vůbec nemá co činit. Tím, že ministr Herman neustále zakrývá touto menšinou zločiny sudetské většiny, tuto menšinu de facto dehonestuje a uráží, stavěním do stejné řady s jejich nacistickými soukmenovci.

Volby ukáží, jak daleko to dospělo s republikou, zdali republika podlehne takovým státoborným stranám a jejich vábení, anebo voliči konečně prohlédnou.


Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi

59 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. KDU má voličskou základnu na Moravě.

   Vymazat
  2. Oprava: Blbé černé prdele (lidovci) budou Hermana volit.

   Vymazat
  3. Oprava: KDU má voličskou základnu na jižní Moravě. Sobotka je tajná černá prdel.

   Vymazat
  4. Otík byl frajer! Dobře toho černoprdelnickýho fašouna skolil! Za národ a za říši! A v neposlední řadě i za rasu, páč vatikánští flanďáci jsou schopný vysvětit i opici když jim bude ministrovat!

   Vymazat
  5. Moravští voliči lidovců totiž příliš míchají slivovici s kadidlem..

   Vymazat
  6. 2:08 - áááá! Hrdinní, nezištní a všem pravdy přející čecháčkovští „boží“ bojovníci proti Bruselu !!!
   Sledujíce váš neúnavný boj a „spanilé jízdy“ proti EU a Bruselocentrizmu za výlučnost České republiky, rozhodli jsme se my Moravané po vzoru bratrů Slováků nepřekážet vám v tomto boji a opustit vaši zfušovanou a rozkradenou vozovou hradbu. Požádáme o obnovení tradičního svazku s Vídní (k níž jsme měli vždy mnohem blíže než k vám - nejen kulturně a mravně, ale i municipální správou). Hodláme posléze vytvořit desátou rakouskou spolkovou zemi Moravu s vlastní zemskou vládou i zemskými zákony. Tím zároveň posílíme (ušlechtilý) slovanský živel spolu s Chorvaty a Slovinci v Rakousku. Nebudeme muset s vámi vést „falešné a prázdné“ diskuze, jako např. o zavedení Eura coby měny, nebo jiných civilizačních norem. Vám zůstane měnová kuriozita – Pražský groš (Pg) - namísto dosavadní vekslácké (Kč). K majetkovému narovnání vás pozveme do vily Tugendhat (po konzultaci s V. Mečiarem). Předběžně vám nabízíme, že s Muchovou epopejí si můžete odvézt i Dukovany (třeba na Letnou namísto Blobu, či k zapůjčení do Japonska). K tomu vám přidáme na památku brněnský žulový třicetitunový „vibrátor Primátor Onderka“ i s primátorem (včetně řetězu - ale jen řetězu kozího). Oba jsou bohužel nefunkční, avšak nezničitelní. Vlajku si klidně ponechte, na zakrytí celé vaší euroodpadové kotliny včetně těmi správnými osmahlými vlastenci a Novými Rusy „hrdinsky počeštěných“ německých Sudet. Místo vykastrovaného lva si můžete dát do znaku rudého kance s modrým ptákem nebo straku zlodějku a za hymnu vám může posloužit česká prostonárodní píseň: „Měl jsem tři prsty v prdeli. Zastrčený. Čížek mi tu prdel ukrad, nemám je teď už kam strkat. Jsem ztracený.“ Zato heslo rodáka Masaryka z hradního praporu bychom si vzali – vy si tam vyšijte třeba: „My Prahu nedáme – radši ji zbouráme“ (aspoň náhodní turisté budou náležitě poučeni – a to nejen pražskými taxikáři a kapsáři). Váš ovarový „ctnostný mocnář“ a ruský agent toho aspoň nebude mít tolik na únavné inspekční inkontinentní objíždění a pojídání osoleného kóšer chleba od starostů. Může být volen levně aklamací přímo na Koňáku. Na Vítkově v Maus-oleum je pro něj teď po ožraleckém Gottwaldovi místa dost. Když dáte kovošrotovému loupežníku a euroteroristovi Žižkovi do ruky raketu (tenisovou), nebo ukořistěné pero, případně jitrnici s becherovkou, ušetříte za novou sochu (při vašem krizovém hospodaření) a můžete prodražit Blanku, či jakýkoli jiný Klauzemanův český tunel. Vyvěsíme: „Češi nekrást tady“ (protože „Kdo nekrade, není Čech, hop, hop, hop“).

   Vymazat
  7. Herman pomůže tomu, že ta koalice lidovců s Gazdíkovci se nedostane do sněmovny. Je to přímý exponent sudeťáků v ČR a dokonce ve vládě, kdyby takové názory hlásal po válce, tak by byl skončil ve vězení.

   Vymazat
  8. Herman a Dalajláma
   http://pravyprostor.cz/wp-content/uploads/2016/10/Herman-dalajlama.jpg

   Vymazat
  9. Čemu se všichni divíte? Vždyť Herman sám je svým založením a přesvědčením Sudetský Němec a patří do odsunu!

   Vymazat
 2. Která havlobanderovká kurva má to černoprdelnický hovno na svědomí???!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Největším zločinem českého komunizmu zdaleka nebyly jen tisíce zahubených nekomunistů – ale obehnání země ostnatým drátem - vysokonapěťovým dobytčím ohradníkem a totální znevolnění milionů otupělých poddaných, kteří ztratili schopnost k samostatnému, mravnému a nezávislému myšlení, chování, a tím i k životu. A dosud ji nenabyli; (viz internetové diskuze). Řešení viz na konci příspěvku.
   Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“. Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Teď rafinovaně a štvavě svádí všechno svinstvo střídavě na ekology, restituenty, cizince, pokrokáře, eurofily, finančníky, katolíky, (ne už na tajné spoluhráče z KSČM, jakož ani na elitou StB předem vypěstované tržní a podnikatelské oligarchy) a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní oposmluvní frašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou zamořenou kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, jako nárazník ke komunistické Číně a nahradí je Novými Rusy, nebo ruskými muslimy. Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví. A řešení? Je nasnadě! - http://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka

   Vymazat
 3. Volby ukáží, jestli bude dost rozumných lidí, aby nevolili ty zrádné černoprdelníky a naopak volili vlasteneckou SPD.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není nad to zase hodit všechny kolektivně do jednoho pytle, že jo. Před sto lety by byli tito kolaboranti exkomunikováni, bohužel dnes máme i kolaborujícího papeže, kterého by bylo rovněž třeba exkomunikovat.

   Vymazat
 4. Nová Magorská Doba: magor na postu ministra. Za Herman je třeba dopsat Goring.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten strejda je fakt nějakej divnej, třeba chce dostat na krk Ritterkreuz, když Brady dostal nic.

   Vymazat
  2. Ten senilní Brady toho dostal tolik, že to ani letadlo nemohlo pobrat! Jen škoda, že si sebou nevzal to mladýho "goringa" s jeho ta%tkou bělozmrdkem!

   Vymazat
 5. Až ta sudetoněmecká zrůda zdechne, u posledního soudu přijdou svědčit Lidičtí občané, všichni ti umučení z nacistických koncentráků, mrtví z Pečkárny, gestapáckých sekyráren, z Kobyliské střelnice a božská spravedlnost bude ta poslední, co toho vyvrhele čeká.
  A mimochodem - jaké Benešovy dekrety? To bylo rozhodnutí vítězných mocností z Postupimi a týkalo se nejen Československa, ale i dalších zemí, aby nacistické bestie - přátelé pana sudetoněmeckého ministra - už nikdy nemohly škodit. Pročpak se Sudetoněmecké Landsmanšafty nevymračují na nikoho jiného, než na nás? Na rozdíl od takového Polska nedošlo u nás k žádné změně předválečných hranic. Na ty si nedovolí. Tam totiž nemají ve vládě podobného hnusáka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak!

   Vymazat
  2. Podobnýma žvástama nás komouško-ursáckej prolhanej xindl krmil přes 40 let! Ale pravda je taková že do 5. května 45 tu byl klid, než antievropští živlové vybudili to tzv. Pražské květnové povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou krvelačných mongoloidních hord zvaných Rudá armáda. Bohužel v konečném důsledku to takový velký rozdíl nebyl, protože několik let po válce vyšlo najevo, že v amerických zajateckých táborech našlo smrt přes milion německých vojáků. Po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 generál G. Patton, náš osvoboditel, své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“
   Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“
   Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“
   Němci svoje zločiny veřejně přiznávají už přes 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, protože jsou si vědomi zločinů svých předků. To, že Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Džugašviliho stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.
   A sám pan Ben Klassen napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: "Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy. Naplno začali s propagandou a rozšírili ideu, že je posvátnou rolí Ameriky je přebudovat rozpadlý svět, který oni pomáhali předtím zničit."

   Vymazat
  3. Cvok a navíc zlý cvok...

   Vymazat
  4. Právě proto, že to bylo rozhodnutí vítězných mocností, ne Beneše, tak mají jedinou šanci počkat si na kolaboranta uvnitř státu, který jim sám, rád a dobrovolně nabídne reparace a omluvy. Soudní cestou totiž nemají šanci, což dobře vědí, tak to hrají na kamaráčoft a "sbližování vztahů". Kdo si počká, ten se dočká, jako u církevních restitucí, které protlačili narychlo a naprosto skandálně, ale protlačili. Když republice vládnou blbci a zaprodanci, tak co se divíme. To je Hermanova úloha ve vládě, teda Lidovců jako takových. Vždycky byl na ně spoleh. Spoleh, že jsou to zmetci.

   Vymazat
  5. K 8:12. Návrat německých pořádků a vítězství nadřazené rasy, jasně vlastizrádné řeči. Je dobré vědět, jací šmejdi mezi námi žijí, i když anonymně, i k tomu je dobrá svoboda slova. Lze jen doufat, že proti těmto nacistickým poskokům bude vždy existovat dostatečná vlastenecká většina.

   Vymazat
 6. Díky autorovi za článek. Je třeba neustále připomínat i triviální historická fakta v tom dnešním bordelu a relativizaci všeho. Je mi na blití, když si vzpomenu na oficiální vyznamenání, kterého se dostalo loupežným vrahům Mašínům od ignoranta historických faktů Topolánka. Ale to je ještě slabý odvar proti vzkříšení banderovců na Ukrajině, pochodňovým průvodům nácků, srazům veteránů Galicia SS, pochodům Waffen SS v Pobaltí, atd. Byly povolány zrůdy pro dosažení geopolitických cílů.

  OdpovědětVymazat
 7. Už jste někdo viděl normálního černoprdelníka? Hlavně že krákají to svoje desatero, prý nepokradeš.Tam mají chybu. Neukradneš co nevidíš.nesesmilníš,který není buzerant , ten má kuchařku, ten zbytek má ministranty, nebo svolného kostelníka. Lžou až se jim od huby práší. No a ti nejvyšší Duka, Herman a spol tomu dávají korunu.No a ministr jezdí do ušácka pro rozřešení.

  OdpovědětVymazat
 8. Už Masaryk říkal, " Jsem křesťan, ale ne katolík"
  Jistě věděl proč to říká!

  OdpovědětVymazat
 9. Toto je článek z dnešních novinek na Seznamu, kterýýto server snad nikdo, ani Ministerstvo pro výrobu hybridní pravdy nepovažuje za prokremelský:

  Sedm procent kněží katolické církve v Austrálii je podezřelých, že v několika předchozích desetiletích sexuálně zneužívalo děti. Vyplývá to ze zveřejněné statistiky Australské královské komise, která se od roku 2013 zabývá vyšetřováním případů zneužívání v australských církevních školách a dalších institucích. Podle agentury AP jde o první podobnou statistiku v zemi.

  Australská královská komise, která byla zřízena v roce 2013 kvůli vyšetřování sexuálního zneužívání dětí v zemi, v pondělí zveřejnila první výsledky pátrání. Z nich vyplývá, že 4 444 dětí bylo v letech 1980 a 2015 zneužito v asi tisícovce katolických institucí v Austrálii. Průměrný věk zneužitých dětí byl u dívek 10,5 roku a u chlapců 11,5 roku.

  A když se podíváte na pána, jehož fotka se skví u této diskuze, toho by se snad člověk nemohl dotknout ani klacíkem aniž by se u toho nepoblil.

  OdpovědětVymazat
 10. xindl vlastizrádnej

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Herman je charakter. Bojuje za svou vlast, ale tou není ČR.

   Vymazat
  2. Anonymní 23:01
   Přesně tak,co s takovým člověkem,když se vůbec necítí být Čechem.Má teda České občanství,ale také Izraelské i Německé.Je na tokové rozumové úrovni jako mladý Novotný,kterého podporuje dotacemi.Jistě víte co prohlásil veřejně Novotný,budete nám židům sloužit.

   Vymazat
 11. No jo lidi. Máme tady všichni pravdu. Jenže jednání individua Hermana, článek pana Nickelliho , tahle diskuse... pamětníci války vymírají. A co si může z války pamatovat třeba můj táta, ročník 1935? Takže poslední pomalu odcházejí a tahle ta demagogie se začíná ,,učit" na školách. Kdo za deset let, řekne dětem jak to bylo po pravdě? Za patnáct už to bude v učebnicích a naši potomci budou cítit vinu za to, cože jsme to těm nebohým Němcům my krvežízniví Češi provedli. Herman mi nejen svým jednáním , ale i fyziognomií připomíná Emanuela Moravce.
  Nevolit KDU-ČSL nestačí. On se najde v jiné straně jiný Herman. Tam je třeba na celé frontě bojovat proti lžím a historickým nepravdám.

  Pepo Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je vidět že vůbec nevíš o co ve škole dnes učí, že je nedůležité co se stalo s Němci, jde o nás! Že vyhnáním Němců jsme ublížili nejvíc sobě! To se učí ve školách. A má to racionální jádro. Jednak to usnadnilo komoušům cestu k moci - mezi Němci by moc voličů nezískali, a druhak tím silně utrpěla československá ekonomika, Němci tvořili až 50% daní v první republice. A to hlavní co mladým ale vštěpují je to, co má největší následky, krom zaostalosti materiální. Totiž tu duchovní,, kdy jsem si zvykli na unikulturní prostředí, bez výrazných menšin a proto jsem celí ze všeho vycukaný, neadaptabilní na neodvratný coudenhove-kalergiovský Nový řád Evropy. Tam už nebude více národností, páč to bude jako náboženská víra - privátní věc občana, ale jen příslušnost k evropské rase, která se bude podobat starým Egypťanům. Pan hrabě tomu říkal "rasa s pletí bílé kávy". No a to vše bude manažovat "Fýrernation". Tedy Židé, jak správně podotýká i v elký coudenhovnista, pan Pavel Novotný ...

   Vymazat
  2. jsem ročník 1935 a moc dobře pamatuji co bylo za války a pokud tvůj táta není dementní tak z něho nedělej blbce ty

   Vymazat
  3. Mám Pepo Milane naprosto stejné obavy, dnešní virtuální realita je schopná naprosto smazat historickou pravdu. Už nyní je tolik thinktankových novovykladačů historie, že všichni ti, kteří to opravdu zažili, tuší, že jejich zkušenost bude brzy zapomenuta. Stačí se podívat hned pod váš článek na pana 0:27, který očividně popírá vinu "sudetských" Němců na rozbití ČSR. Ano asi by se naší ekonomice s nimi dařilo lépe, však se jim během války dostatečně podařilo vybít dobré Čechy a vlastence. Jenže život není jen o ekonomice, to bychom mohli rovnou požádat o začlenění do Německa a zrušit český jazyk.

   Vymazat
 12. Pochopte,že na Moravě zcela ovládli Zlínský kraj.
  A není to jižní Morava.Tak se připravte na to,že
  Bělobrádek bude i nadále otravovat.Už by ho měl
  vzít čert,jako jeho předchůdce Luxe.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 13. Copak Herman, ale mnohem horší je, že Sobotka dokázal opakovat jeho vydávání necelého procenta antifašistických Sudeťáků za jejich typické představitele. Bylo to v parlamentu, v odpovědi na interpelaci ohledně Hermanova bratření se s "milými krajany". Na těch 7% neodsunutých Němců také svorně zapoměli.

  OdpovědětVymazat
 14. Tak už zastřelte a je klid, zrmda jednoho.

  OdpovědětVymazat
 15. Je to zarucene pedofil, kouka mu to z jeho odpornyho xichtu, zadna zenska by takovy zrude nedala tak si vynahrazuje na nevinnych detech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já kolaboranta Hermana ze srdce nesnáším!!! Ovšem jestliže jste schopen pronést takovéto lživé obvinění, tak jste zrovna taková zrůda jako on.

   Vymazat
 16. Zdálo se mi jak Němci vyhráli válku. Heidrich uskutečnil svůj plán a český národ poslal v rámci rozšíření německého životního prostoru z české kotliny na Sibiř. Jen zdraví a silní jedinci mají tu čest otročit pro Němce. Sudetští Němci nejen že si nepřivlastnili pozůstavší majetek po Češích ale bojují za lepší životní podmínky svých bývalých spoluobčanů toho času na té Sibiři dokonce se dožadují jejich návratu a navrácení jim zkonfiskovaného majetku. Ano to v mém snu byli skuteční naši nerozborní spoluobčané. A v tom jsem se probudil...Zdálo se taky někomu, co by bylo kdyby bylo? No my všichni bychom asi dnes už nebyli, tedy až na ty Sudeťáky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Houby na Sibir, vedle Mauthausenu planovali postavit likvidacni KT s kapacitou 30 000 lidi denne.
   Slavek

   Vymazat
  2. No ani Sudeťáci by už nebyli, jen samí Němci, žijící v části Reichu nazvané v lepším případě Tschecheiland.

   Vymazat
 17. to zase někdo objevil ameriku že černoprdelnici lžou a jak řika soudruch sralbotka vyznamny černoprdelnicki ministran a slouha vatikanu je to dobre k ojebavani vovčanu a vovčanek

  OdpovědětVymazat
 18. Tedy poctivě řečeno, mezi Tisovými luďáky a českými Herrmannovci není v podstatě žádný rozdíl, i jim nacismus velmi sluší. České luďáky volí bohabojní katolíci především z jihu Moravy, kteří jsou lidmi skromnými, pracovitými, jen ve víře, že luďáci a církev přináší lidem dobro, "skálopevní". Jen vzpomeňme, že to bylo Slovácko, které toužilo po připojení k Tisovu Slovenskému štátu v okamžiku okupace Čech a Moravy nacisty v r. 1939. No a pán ministér je už zjevem dokonalý prototyp luďáckého gardisty.

  OdpovědětVymazat
 19. Herman je prosudetáckej dobytek, kauza s jeho strýcem by ho měla diskvalifikovat z veřejného života.Dobytek v ministerským křesle.

  OdpovědětVymazat
 20. Neni pravda že byly odsunuti všichni sudetští Němci. V mládí jsem žil v této oblasti a žilo tam spousta Němců, kteří neuměli ani Česky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:21 Však je také v článku uvedeno, že jich zde mohlo zůstat 220 000. To není až tak málo, aby mohl Herman tvrdit, že byli "vyhnáni" všichni.

   Vymazat
 21. Jenže koho prosím je možné volit? Snad ne menševiky, kteří nejsou ani sociální ani demokratičtí, ale jen a jen sluhovští v zájmu velkokapitálu. ODS skomírá na úbytě a ani profesoři ji nezachrání, i když jsou od vzteku z toho FIALOVÍ. KALOUSKY - proboha, toho zprofanovaného tajtrlíka z české televize, který žvejká svoje moudra - a jeho soukmenovci jsou jako přes kopírák, nutno jim ovšem přiznat, že si za posluhu velkokapitálu účtují více, než asociální antidemokraté. Komunisté odešli k blanickým rytířům. Babiš, poslední naděje, že by se našel u nás člověk bohatý a současně osvícený? Tomu se začíná drolit partaj, neb ti, kteří ho použili jako svůj výtah k moci, podléhají zřejmě korupci konkurence, kterou korumpovaní vysvětlují prozřením jejich kapsy. TAKŽE ČECHÁČKU MILÝ, VIDÍŠ, K ČEMU JSOU VOLBY, VIDÍŠ, CO MŮŽEŠ SVÝM HLASEM ZMĚNIT NA PODDANSTVÍ DIKTATUŘE KAPITÁLU. Ale nakonec proč vůbec volby, když prioritou vlády je dnes i v budoucnu zbrojení,3. světová válka, fízlování naprosto všech občanů (včetně kojenců), kvalitní neoestebáci, inkvizitoři a cenzoři.
  A PAK SE DIVÍ POLITICI NA DOŽIVOTÍ, ŽE SE OZÝVÁ Z LIDU "ZLATÝ KOMUNISMUS".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:32 Máte pravdu. Komunisté jsou velmi krotcí, ale jejich postoje jsou stále nejblíže zájmům dolních 10ti miliónů. Proto raději "zaparkuji" svůj hlas u nich, než u nějakých dalších hokus-pokusných "čistých" nováčků.

   Vymazat
 22. D. Herman není sklerotický. Je to lhář a demagog. Pokud by mu šlo o omluvu o nápravu cyb, omylů a zla z české strany, tak by hovořil a jednal s těmi, kteří nepodlehli nacismu - s komunisty a sociálními demokraty z řad prvorepublikových Němců a s jejich potomky. Leč to se neděje. Z konfrontace jeho slov a činů plyne jeho mravní špinavost, demagogie a služba agresorovi.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:42 Když Herman v souvislosti se SDL mluví o antifašistech, tak to jistou spojitost má. Protože to byli právě tito Sudeťáci, kteří po připojení k Říši udávali sudetské antifašisty Gestapu. V SDL tito antifašisté být nemohou, protože nebyli odsunuti. Nebylo odsunuto 220 tisíc Němců, všech antifašistů v Sudetech bylo jen asi 20 tisíc (jak je uvedeno v článku).

   Vymazat
 23. Herman je notorický lhář. Jen jeho vyprávění o persekuci jeho osoby příslušníky STB na hřbitově, kde popisoval příslušníky STB ve stejnokrojích a se samopaly, mi přišla k smíchu proto, že tuto lež mu vyvrátí každý malý kluk, který v té době žil. Příslušníci STB měli v zimních měsících, dlouhé kožené kabáty, tmavé klobouky, v letních měsících chodili v tmavém obleku. Jediná jejich zbraň byl revolver. Pan Herman si je spletl s hlídkou SNB, ale ani ti nenosili samopaly. Jediné slovo, LHÁŘ .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:07 Trochu se vám vzpomínky pletou s tendenčními filmy. Příslušníci STB žádné jednotné oblečení neměli, chodili v normálním civilu jako každý jiný. Ale samopaly a uniformy opravdu nenosili. Herman lže o všem, tak proč by právě v tomto měl mluvit pravdu?

   Vymazat
 24. Je to na první pohled odporný prolhaný živočich nepokrytě vystupující proti zájmům našeho národa, prostě slovy mých rodičů kolaborant.

  OdpovědětVymazat
 25. 8:12: Lidi jako jste Vy s tím černobílým viděním světa - zlí komunisté - dobři kapitalisté jsou vždy největším nebezpečím pro každou společnost. Díky takovým jako Vy hořely ve středověku hranice. Vy byste byl schopný z těch Němců jenom díky tomu, že patřili do toho správného tábora udělat nevinné oběti dějin.

  OdpovědětVymazat
 26. Malé doplnění k 14:53: správného má být napsáno v uvozovkách "správného" - tedy správného podle 8:12.

  OdpovědětVymazat