Reklama

neděle 26. února 2017

Oskar Krejčí: Jak vyhrát válku globálním úderem. Za hodinu.

26. 2. 2017         Pravní zprávy
Důležitý zlom představuje dokument přijatý Sborem náčelníků štábů Národní vojenská strategie Spojených států amerických 2015. Píše se v něm, že „státy zůstávají dominantním aktérem mezinárodního systému“, přičemž „některé státy… se pokoušejí revidovat klíčové aspekty mezinárodního pořádku a jednají způsobem, který ohrožují naše bezpečnostní zájmy“. Následuje výčet těchto států a popis jejich „nevhodného chování“, a to v tomto pořadí: Rusko, Írán, KLDR a Čína. Až po této pasáži popisuje uvedený dokument rizika pramenící z aktivit „násilných extremistických organizací“.


PZ: Myslím, že se nespletu, když řeknu, že nejčastější otázka z oblasti mezinárodní politiky již řadu týdnů směřuje k záhadě zvané Donald Trump. Zopakuji ji tedy: myslíte si, že nový americký prezident zásadním způsobem změní zahraniční politiku USA?

Nevím, a myslím si, že to netuší nikdo. Jen Donald Trump asi ví, co by si přál – a i pak zůstává otázkou, co se mu z jeho úmyslů podaří zrealizovat. Zatím se on i jeho spolupracovníci seznamují s agendou. Připomínám, co jsme si říkali hned po listopadových prezidentských volbách: i když Trump získal většinu volitelů, v samotném Washingtonu D. C., tedy v hlavním městě USA, obdržel pouze 4,1 %. Nový prezident bydlí v nepřátelském prostředí. Podívejte se na CNN. Tam zpravodajství doprovází páska „Prvních 100 dnů“. To kdysi znamenalo „Počkejme, uvidíme, co za 100 dnů dokáže, pak to zhodnotíme“. Teď to vypadá na prvních 100 dnů štvanice na Trumpa.

PZ: No, někdo by mohl říci, že od renomovaného politologa by měla odpověď být věcná, konkrétní. Alespoň hypoteticky – co se dá od Trumpa čekat? 

Dobře, zkusíme to jinak. Podívejme se, jaké jsou základní vývojové trendy ve strategickém myšlení v USA. Podle mne lze po studené válce zaznamenat u amerických civilních i vojenských stratégů tři hlavní posuny: přechod od unilateralismu k představě o multipolárním světě; ústup od vize asymetrické války jako základní podobě ozbrojeného konfliktu; přesun centra pozornosti do Pacifiku. V rámci těchto změn, které probíhaly za republikánské i demokratické administrativy, se asi bude pohybovat i nová vláda.

PZ: A co to konkrétně znamená?

Především se jedná o upuštění od takového pojetí hegemonie USA, podle něhož mohou Spojené státy jednat zcela svévolně, bez ohledu na protivníky, spojence i mezinárodní instituce, a to včetně mezinárodního práva. Tuto představu nejlépe odrážela Národní bezpečnostní strategie USA, kterou podepsal George Bush ml. v roce 2002. Ovšem první projekt toho, jak vytvořit „svět jedné supervelmoci“, vznikl na Ministerstvu obrany USA už v únoru 1992. Jednalo se o dokument nazvaný Řízení obranného plánování na fiskální léta 1994–1999. Tento materiál požadoval „zabránit znovuvytvoření nového rivala“, brzké vybudování globální protiraketové obrany, roztažení NATO směrem do středovýchodní Evropy a podobně. Jenže k naplnění takového přání potřebujete zdroje a racionální řízení – a ve Washingtonu nic takového neměli k dispozici. A tak zpravodajské služby USA ve své prognóze, která byla zveřejněna v listopadu 2008, tedy na konci Bushova druhého prezidentského mandátu, uváděly, že svět budoucnosti bude multipolární. To znamená s několika významnými mocenskými centry. V následné prognóze do roku 2035, zveřejněné letos v lednu, se již nehovoří o hegemonii USA; naopak jedna podkapitola v závěrech celé studie nese název „Na horizontu není alternativa k multilateralismu“.

PZ: A druhá změna? Kam a jak se podle vás vytrácí asymetrická válka?

Asymetrická válka se nevytrácí, nemůže se vytratit. Tedy, záleží samozřejmě na definici. Jako ozbrojený konflikt mezi účastníky s výrazně odlišným potenciálem je asymetrická válka smutnou realitou celých lidských dějin i současnosti. Měl jsem na mysli něco jiného. Jako jeden z projevů představ o nadřazenosti USA se po skončení studené války téma asymetrické války dostalo do centra pozornosti západních stratégů. Každá válka se jevila asymetrická, protože USA měly být mocnější nejen než kterýkoliv stát, ale i než jakákoliv koalice. Od roku 2004 však začala být asymetrická válka převážně spojována s představou boje proti nestátním aktérům čili jako protipartyzánská válka nebo protiteroristická operace.

PZ: V této podobě se asymetrická válka objevovala i v českých médiích. V čem vidíte změnu?

Obraz světa, kde probíhají jen asymetrické války, byl během Obamovy vlády překryt státocentrickou kresbou světové politiky. Důležitý zlom představuje dokument přijatý Sborem náčelníku štábů Národní vojenská strategie Spojených států amerických 2015. Píše se v něm, že „státy zůstávají dominantním aktérem mezinárodního systému“, přičemž „některé státy… se pokoušejí revidovat klíčové aspekty mezinárodního pořádku a jednají způsobem, který ohrožují naše bezpečnostní zájmy“. Následuje výčet těchto států a popis jejich „nevhodného chování“, a to v tomto pořadí: Rusko, Írán, KLDR a Čína. Až po této pasáži popisuje uvedený dokument rizika pramenící z aktivit „násilných extremistických organizací“.

PZ: Jestli vás správně chápu, pak přesun pozornosti směrem k Pacifiku je spojen právě s rostoucím významem států. Tedy Číny.

Ano. Pozoruhodné je, že tato vize „rebalancování“ situace v Pacifiku – myšleno udržení vojenské převahy v oblasti Tichého oceánu – časově předcházela doktrinálnímu posunu v uvažování, který znovu do centra pozornosti postavil stát.

Tradiční eurocentrismus se v geoekonomice již dávno přetvořil na asiacentrismus. Svět se změnil, loni největším ekonomickým partnerem Německa už nebyly Spojené státy, ale Čína. Ve vojensko-politickém myšlení byl ale tento posun oficiálně vyjádřen až v letech 2011 a 2012. Tehdy z Ministerstva obrany USA zaznělo, že se do konce desetiletí změní rozdělení amerických vojenských lodí a letadel mezi Atlantikem a Pacifikem, které dosud bylo 50 % ku 50 %. V roce 2020 by 60 % námořních a leteckých kapacit USA mělo být v oblasti Tichého oceánu.

PZ: Napadá mě, když jste zpochybnil materiální a duchovní kapacity pro udržení hegemonie, budou mít Spojené státy dostatek moci na realizaci tohoto plánu?

Na fiskální rok 2017 požaduje Ministerstvo obrany USA 582,7 miliard dolarů…

PZ: To znamená snížení!

To jsou ale stále mnohonásobky výdajů Číny a Ruska. A navíc, nesmíme zapomínat, že jaderné zbraně – jejich výzkum, testy, výrobu a údržbu – má v USA tradičně v rozpočtu Ministerstvo energetiky. K tomu přidejte obsluhu vojenského dluhu, péči o veterány… a dostanete se na 773,5 miliard.

Trochu odbočím. Americká ekonomka Kimberly Amadeová pro server The Balance sečetla všechny dosavadní americké vládní výdaje na konflikty vedené od roku 2001 pod hlavičkou Válka proti terorismu. A vyšlo jí, že daňové poplatníky tyto konflikty stály více než 1,98 bilionů dolarů. Vzhledem k tomu, že se federální dluh USA k dnešnímu dni těsně přiblížil k 19,98 bilionům dolarů, mohou jen tyto ozbrojené konflikty za přibližně 10 % federálního dluhu. Je zřejmé, že politické cíle Washingtonu stále nepočítají s materiálními možnostmi. A stále jsou vojenské výdaje USA vražedně přemrštěné.

PZ: Nepřetržitě ale také zní, že vojensko-průmyslový komplex zajišťuje práci mnoha lidem, proud nových inovací a podobně.

Kimberly Amadeová připomíná studii z UMass-Amherst, podle které jedna miliarda vojenských výdajů vytváří 8555 pracovních míst. Stejná částka investovaná do veřejné dopravy vytváří ve stavebnictví 19 795 míst. V takových číslech lze hledat zdroj některých Trumpových představ o tom, jak učinit Ameriku opět velkou. Je to zvláštní návrat k některým stránkám Rooseveltova programu Nového údělu. Ovšem oklikou zprava.

PZ: Čísla, která uvádíte, zní poměrně přesvědčivě. To by mohl Trump prosadit.

Jenže je tu problém. Skutečným šlágrem strategických diskusí v USA je takzvaný rychlý globální úder. Zpravidla se při tom myslí nejaderné zbraně, tedy Konvenční rychlý globální úder (Conventional prompt global strike; CPGS). Ten předpokládá, že ozbrojené síly USA budou schopny ničivého úderu proti důležitým centrům kdekoliv ve světě – a to za méně než jednu hodinu. Protože toho letadla nedosáhnou, přezbrojují se balistické rakety i střely s plochou drahou letu na zemi, na moři i pod jeho hladinou. Právě v tomto projektu utopil Obama sen o nukleárním odzbrojení, o kterém mluvil na Hradčanském náměstí. CPGS je projekt snažící se rozbít stávající rovnováhu sil a obnovit hegemonii USA. Od roku 2008 má tento projekt vlastní položku v rozpočtu, na fiskální rok 2017 je pro něj plánováno 181,3 milionů dolarů.

PZ: A proč by to mohlo zabránit Trumpovi změnit zahraniční politiku?

CPGS je zdrojem velké nedůvěry. Budou pro tento projekt využity americké základny v Polsku a u Černého moře? Zjednodušeně řečeno, cílem je pomocí CPGS ochromit protivníka dříve, než zničí naše spojovací družice. Zvítězí ten, kdo vystřelí první, a to v globálním měřítku. První získává za méně než hodinu výhodu, kterou už druhý během bojů nedokáže kompenzovat, dohnat. Obdobné představy o nezbytnosti zaútočit první, o fatální převaze útoku nad obranou, přispěly k vypuknutí 1. světové války.

A teď se vrátíme k úvodní otázce o nové zahraniční politice USA. Dala by se konkretizovat do podoby „Dokáže Trump takové programy, jako je CPGS, nahradit diplomacií?“ Jediná odpověď, která mne napadá, zní: Pokud bude Západ nesmyslně hledat řešení politických problémů ve vývoji nové vojenské techniky, hrozí lidstvu záhuba.Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

34 komentářů :

 1. Oskare, Oskare. Vůbec jsi se nezměnil. Když jsme spolu kdysi v roce 1967 krátce, než jsi se někam ztratil, sloužili u školního tankového praporu v Podbořanech, horoval jsi pro Čínu, která tehdy byl nepřítelem SSSR. Mysleli jsme si tehdy, že to byl důvod tvého zmizení. Od té doby se situace změnila, ale ty, jak je vidět, ne. Stále je v tobě ten zaritý antirusizmus. Sice Rusko již není ten zlý SSSR, ale to ti zřejmě nedošlo. Sleduji tě již dlouho. Tvoje fandovství všemu, co přichází z USA je už legrační. Ale ujíždí ti vlak. Vojenské síly ve světě doznaly převratných změn a USA už není ten, kdo by mohl někoho napadnout, teda v případě, že by nechtěl být totálně zničen. Západ je v koncích. Budoucnost je na východě. S tím nic nenaděláš. Dám ti radu. Udělej si výlet a navštiv pana Pjakina v Rusku. On ti vysvětlí, jak to dneska ve světě je a nebudeš pak muset plácat ty své kraviny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hahaha, to je dost dobrý!

   Smazat
  2. 10:34 - promiňte, vám v tom Podbořanském tankovém útvaru přejeli hlavu, že nerozumíte psanému textu? Co to tu panu Krejčímu vyčítáte. Což takhle se léčit. Snad to půjde, i když váš věk je tomu na překážku.

   Smazat
  3. 10:34 hloupé urážky nejsou argument.
   Jsem přesvědčen, že ztráty které jsou prognostikovány (při propuknuvší jaderné válce) jsou hodně podhodnocené. Pravděpodobnější je konec života na Zemi.
   Jinak všechny války (novodobé) byly plánovány jako bleskové - to je ta ironie
   plánování.

   Smazat
  4. IMHO jeden by cekal, ze renomovany politolog (aspon ho tak nazyvaji), by vyjadril i svuj nazor, tykajici se sil t.zv. odvetnych prostredku. Takze bud byl ten rozhovor kracen, nebo uvedeny politolog neni az tak renomovany.

   btw. Tim nechci nijak predjimat, jestli bychom (CZ), v pripade napadeni RF jadernym arsenalem US, nebyli take jednim z cilu odvety.

   Smazat
  5. 12:33 Byli, vážený (í), byli ...
   A se všemi důsledky z toho "vyplývajícími". Uvědomuje si to u nás vůbec někdo ?!

   Smazat
  6. 12:33 zkuste si přečíst ruskou vojenskou doktrinu a znovu článek renomovaného politologa
   a budete vědět,kdo by začal a co by použil.Pro nás/CZ/ je to jasné,nakonec už Brežněv říkal,v případě konfliktu obětujeme své přátele nejvěrnější.Tenkrát,oproti dnešku tedy nic nového a dle izvestia.ru z Kaliningradu do Prahy 500 km,mapa i s perimetrem v případě zásahu.To pro připomenutí!Jinak,Smlouva START3 podepsanà v Praze bude končit,Proto RF mohutně zbroji aby vše stihla a měla "navrch" v r.2020.Tak snad příště p.Krejči napiše,Jak vyhrát válku globàlnim úderem za hodin,až prostuduje dokumenty RF.Snad to bude dřív než v Cargradu zmáčknou knoflík.

   Smazat
  7. Pane "jezuito" Krejči, když jste v r.1989 pravil Čalfovi, že má utíkat tak rychle, aby udal směr, jste určitě předpokládal že:
   http://www.cd89.cz/zpoved-jaroslava-janoty-hrdinne-obeti-justicne-exekutorske-mafie#more-41943

   Smazat
 2. "Zvítězí ten, kdo vystřelí první, a to v globálním měřítku" to si už v historii mysleli mnozí a realita byla skoro vždy zcela jiná a pro ně většinou osobně zničující.
  Geopolitická situace se ve světě za poslední
  3 roky podstatně změnila a plány "že ozbrojené síly USA budou schopny ničivého úderu proti důležitým centrům kdekoliv ve světě – a to za méně než jednu hodinu" lze označit přímo za fantasmagorické.
  USA a jeho spojenci, včetně ČR, nejsou v současné době schopny uskutečnit a vést, z řady důvodů, větší globální konflikt. Historie prokázala, že mohou vyvolat a vést omezené lokální konflikty proti státům, kteří nemají mocné spojence (Jugoslávie, Irák, Lýbie, apod.),ale v případě Sýrie je už vše jiné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkujme bohům, ale hlavně Rusku, že jako jediný stát našlo v roce 2015 odvahu postavit se do té doby nedotknutelným USA. Jinak by se žádný "důležitý zlom" v zahraniční politice USA nekonal, a nekonal by se ani Trump. Poprvé v novodobé historii jim někdo konečně ukázal, že s politikou 4Z, (rozesrat,rozbít,rozkrást a rozhodovat) si už neškrtnou.

   Smazat
  2. 14:10 "Důležitý zlom" v zahraniční politice USA se zatím nekoná, neboť novému americkému prezidentu Donaldu Trumpovi s zatím nepodařilo "vyčistit ten chlév", který zdědil po Obamovi.
   V to, že se mu to nepodaří "věří" vládnoucí státní elity v EU, i u nás. Dokonce to vypadá, že by chtěli s nespolupracujícími USA i "bojovat" ....
   - viz Pjakin, čas 1:03:15
   https://www.youtube.com/watch?v=ITjv0eMYoLg&feature=em-subs_digest

   Smazat
  3. 20 minut a je po všem. Bohužel taková je realita.

   Smazat
 3. Všichni zapomínají na geniální ruské hackery, kteří dokáží ovlivnit snad všechno! Kdbych mohl,tak bych je požádal o větší letošní úrodu rajčat a okurek. Tu tragedii světa musí brát normální člověk už jen s humorem V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příteli, nezapomeňte že jsou to odborníci, kteří žijí "v zemi kde zítra již znamená včera" takže si pospěšte s žádostí, abyjste stihl ještě zasadit :-)

   Smazat
  2. Příteli josefe volný, jsem již natolik stár,abych to heslo pamatoval. Je mi líto, že jste nepochopil lehkou ironii, protože jsem asi měl připsat, ža tito hackeři dokázali i ožrat naše hrdiné profesionály v Pobaltí. Vždy s úsměvem V.J.Horák

   Smazat
  3. 14:22 no,zatím zavřel Putina 4 jmenovitě a dalších 400 bezejmenných,kterým se nechtělo pro něj makat a info šlo do zahraničí.Jak to chodí bez ironie najdete třeba na informnapalm.org.

   Smazat
  4. 15:12 Kdo je Putina 4? Nová korejská raketa?

   Smazat
  5. Tak "bezejmenní" nemaj na existenci nárok, takže ať si klidně kdesi sedí - to je jako by nechal popravit 400 neviditelných:)))

   Smazat
 4. USA zaútočí jako první a budou si myslet, že z území Ruska a světových oceánů na ně nedopadne jediná raketa. Přitom na ochromení celých USA stačí jediný jaderný výbuch nad USA. Jestli si USA myslí, že zaútočí konvenčními raketami aby získali v první hodině útoku převahu a počítají že odveta nebude, nebo počítají že odveta bude ale oni kapitalisti budou v bunkrech a co se týče obyčejných lidí, ono to nějak dopadne? Právě naopak si myslím, že druhá strany v tom momentě aby dohnala ztrátu první hodiny útoku použije jaderný arzenál a to v maximálním množství a to maximální množství zařídí, že ten kdo první vystřelí bude umírat jako druhý, ale zemře. Zločinnost toho všeho spočívá v tom, že USA otevřeně přiznávají, že budou útočit jako první a to bez zardění. Oni celou historii útočí jako první, ale jejich Hollwood vše zpracuje pro svět tak jako že oni jsou ti co jsou napadeni a musí se bránit.

  OdpovědětSmazat
 5. Hollywood po útoku USA a jejich spojenců na Rusko
  už nic nezpracuje ani neprodá, všichni se "vypaří", vč. držitelů Oskarů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, a nezapomeňte, při výbuchu jaderné bomby se dobře dívejte, nic podobného už v životě neuvidíte !! Q.

   Smazat
 6. Zbytečně se pouštíte do O.Krejčího.Zveřejňuje
  jenom svůj názor.Pro mne neplatí teorizování.
  Kdo sleduje situaci a něco si pamatuje,určitě
  si vzpomene na slova prezidenta Putina.Zcela
  jednoznačně prohlásil,že příští válka se už
  nebude konat na území Ruska.To by mělo být
  varování pro válkychtivé panáky.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:52 když sledujete situaci a něco si pamatujete,tak víte jak to dopadlo,když Stalin chtěl uskutečnit v tichosti"Leninův sen"a myslel si to,co říká v dnešní době Putina nahlas.Ale ono furt platí,neřikej hop... Jak to vypadá jsou nepoučitelní.Ch.de Gaulle v Moskvě r.1944 po setkání se Stalinem předpověděl,že bude trvat 50 let,než se změní myšlení Rusů.Mýlilse,po třech čtvrtinách století pořád velkoruskÿ šovinismus a imperiální choutky,vyhrožování.Absenci historických obdobi jemiž Rusko neprošlo zanechává stopy holt dodnes.

   Smazat
  2. 20:31 Zřejmě toho o Rusku a bolševicích moc nevíte, když jste ho schopen srovnávat Stalina s Putinem.
   Ke své škodě ...

   Smazat
  3. stalin byl lepsi nez putin on se s tema zmrdama neparal

   Smazat
 7. SSA už prohrály ve chvíli, kdy samy sobě uvěřily, že mohou vládnout všem. Tato NADUTOST je tou slepou uličkou s koncovou příčnou stěnou.
  Obamova presidentská politika ukázala, že věřil nesmyslu o americké výjimečnosti. Tak jak to sám vyjádřil v sebechválné tirádě na sjezdu Demokratické strany v roce 2004.

  OdpovědětSmazat
 8. Kéž by měl Putin pravdu, jak píše výše diskutující. To i my Češi bychom měli šanci na částečné přežití. Ale já si hlavně nemyslím, že nová obdoba BLIZKRIEGU by mohla být orientována jen na Rusko, to by byl signál i pro Čínu, že musí jednat. A Blizkrieg na dvou frontách? Blizkrieg v každém případě by byl začátek světové revoluce a definitivní konec USA snah o poroučení lidstvu. Na USA jsou naštvaní snad po celé Zemi, i Němci si hrají na kámoše!

  OdpovědětSmazat
 9. Také si myslím, že právě CPGS je hlavním motorem v pozadí aktuální americké politiky, který samozřejmě funguje utajeně a nikdo jej pochopitelně nepotvrdí.A Trump, i kdyby nakrásně měl nějaké dobré úmysly, nutně bude muset tento základ respektovat.

  OdpovědětSmazat
 10. Jsou zde ale blbci. Třeba 20:31. Podle Vás se dá dělat imperiální politika s výdaji na zbrojení 16 krát menším než ma dohromady USSA a EU - Rusové 6O miliard, USA 67O miliard, EU 250 miliard dolarů?
  Jinak tak mně napadlo, že sen o vítězství v jaderné válce asi pochází z Divokého Západu: kdo tasí první kolt vyhrává a je naživu.
  A ještě v poslední době jsem četl. Žijeme v křesťanském světě. Omyl. Pokus o christianizaci Evropy skončil ve 13 století. Žijeme ve světě pohanských tradic - Vikingů a jim podobných. Křesťanskými zásadami se nikdo v praktickém životě neřídí. Viděli jste někoho, kdo dodržuje desatero? Obchodník rovná se podvodník - slyšel jsem nedávno. Není divu, že nyní řešíme otázky které zajímají predatory a především tu základní - Kdo z koho. Blíže o tom knihy Ericha Fromma - neunavně propaguji. Podpis: Hloupý pisálek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Docela s vama souhlasim, jde ale o vice , v prostredi bez moralnich PRINCIPU je tezke uspesne mit kterykoliv !!! dlouhodoby PODNIKANI!!

   Tudiz , ztrata moralnich hodnot = ekonomickemu poskozeni (zniceni !!!) a jedina obrana moderni otroctvi.

   Teda volba je chcete byt moralni lidi <=> nebo moderni otroci.

   Tento konflikt ted bezi v Americe a po celem svete.

   MALA Otazka, kde cerpate sve infromace vaznejsiho druhu ...nemyslim NAZORY CTENARU!! neco s cisly a grafy ..temer oficialni information. Ja jsem docela bezreadny kam se otocit. Vsude je toho hodne , ale bez kvality!!!

   diky

   Smazat
  2. 21:58 vaše data jsou pofiderni,problematické. Ano,vojenské výdaje jsou 16x větši,proč?Vojenske výdaje jsou vydaje na stávající personál vojenský a civilní,vojenské důchody a výsluhy vojáků v záloze,sociální služby poskytované i rodinným příslušníkům.Provoz a údržba armádních zařízení.Vojenský výzkum a rozvoj.Vojenské stavby.Vojenská pomoc.A teprve co zbyde jde na nákup služeb,materiálu,techniky
   NATO má 28 členů a každá země si platí svůj personál,instituce resortu obrany,materiál a služby.Proto není měřitkem to co nejen vy uvádite,tu USA+EU 920mld.$ a Rusko"jen"60 mld.$
   Vojenské výdaje jsou vysoce citlivà data a nikdá nelze zjistit jejich přesnost,protože se vychází jen s "dostupných údajú".

   Smazat
  3. 9:35 = 20:31,pro objektivní informovanost vás 21:58.Nazdar :-)

   Smazat
  4. 9:35: Takže jste udělal z Rusů při uvedených oficiálních údajích, které myslím zde na Nové republice byly uvedeny, imperialní velmoc. Slova jsou silná zbraň. Je třeba je vždy náležitě vážit. Osobně si myslím, že při vsí snaze se nedá z 60 kg trpaslíka udělat 900 kg obra - při vši snaze. A potom ty ekonomické ztráty za Jelcina - 2x tolik co druhá světová válka. Opravdu si myslíte, že jste vystřelil dobře?

   Smazat
 11. 22:22 sice trochu Vám nerozumím, co jste napsal, ale již od dob Marxe zde jsou pořad tzv. moderní otroci, kteří se charakterizují odcizením svému já. Psal o tom právě zmíněný Marx - snad jako první - nebyl to takový blb, za jakeho je povážován, řeknu to přímo.. bohužel blby. Psal o tom také zmíněný Erich Fromm - píše o tom, že se v kapitalistické společnosti, dá těžko mluvit o nějaké svobodě myšlení, protože drtivá většina názorů je přejatých a některé jsou schválně zamlčovány - pochopitelně elita nic nezveřejní o finanční účasti banksterů z USSA ve druhé světové válce, tedy o podpoře Adolfa. Trochu úsměvné je že Fromm zemřel před 40 roky ale jeho knihy jsou napsany tak aktuálně, jak by mluvil o dnešku.
  Jinak to o těch číslech věnovaných na zbrojení, myslím, že to bylo zveřejněno v některém článku v Nové republice. Zarazilo mně, že Rusko za poslední rok věnovalo na zbrojení ještě méně peněz než v roce 2015, kdy to mělo být 110 miliard dolarů. Odpovídám Vám ze zdvořilosti. Já ale nejsem žádný expert. Zdá se mi, ale že používám zdravý selský rozum, který očividně některýmn lidem chybí. I zde na Nové republice se člověk dozví fakty, které když dá dohromady, tak člověk nebude psát takové nesmysly jako že Rusko prý vede imperiální politiku /tvrdí 20:31/. Podpis: Hloupý pisálek.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.