Reklama

.

.

středa 22. února 2017

Projev prezidenta republiky Miloše Zemana při 55. schůzi Poslanecké sněmovny...

21. února 2017   Hrad
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně a vážení kolegové poslanci, předstupuji před vás proto, abych podpořil senátní verzi návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny, které se zpravidla říká zákon o národních parcích. Nemohu být podezírán z toho, že miluji Senát. Ale nikdy mě nezajímalo, kdo co říká, ale co kdo říká. A chtěl bych na základě informací, které jsem měl po velmi dlouhou dobu více než deseti let k dispozici, vás seznámit se svým stanoviskem a samozřejmě ponechat vašemu rozhodnutí, zda tato informace ovlivní vaše rozhodnutí.


Dovolte mi, abych začal tím, že nevidím žádný důvod, proč by měl existovat speciální set zákonů o jednotlivých národních parcích. Považuji za naprosto přirozené, jestliže národní parky a pravidla jejich fungování budou upraveny stejným návrhem zákona, ale protože prakticky 100 % diskuse o tomto zákoně se týká Národního parku Šumava, dovolte mi, abych se zaměřil právě na tuto problematiku.

Před týdnem jsem se vrátil z návštěvy Královéhradeckého kraje, na jehož území, jak víte, je Národní park Krkonoše. Nesetkal jsem se s jakoukoli kritickou poznámkou vůči vedení tohoto národního parku, nesetkal jsem se, snad s výjimkou drobného konfliktu, který se týkal lanovky na Sněžku, s tím, že by existovaly konflikty mezi samosprávami a Krkonošským národním parkem, a tak si kladu velmi prostou otázku. Proč, když řešíme problematiku národních parků obecně, se vždy a všude soustřeďujeme pouze na šumavský národní park.

Pokusím se vám nabídnout svoji odpověď, ale tuto odpověď řeknu až na konci, nikoli na začátku.

Před více než deseti lety jsem byl požádán skupinou svých přátel, abych pomohl při řešení problematiky Šumavy, protože tito přátelé se domnívali, a myslím si, že se domnívali právem, že Šumava je ničena zelenými fanatiky. Úmyslně říkám zelenými fanatiky, nikoli ekologickými fanatiky, protože ekologové alespoň vědí, co je to biomasa. A tak jsem prostudoval ne desítky, ale stovky, a za těch deset let už to budou tisíce stránek, mimochodem, neustále přibývají, takže posledních padesát z nich jsem před týdnem předal ministru životního prostředí, a tak jsem se stal obětí informačního tlaku místo toho, abych podlehl dojmům, podlehl emocím a místo pečlivého studia odborných podkladů poslouchal názory novinářů, kteří píší každý den o něčem jiném, aniž by čemukoli rozuměli, anebo názory některých představitelů takzvané kulturní fronty, kteří se chtějí zviditelnit a kteří říkají to, co pokládají za populární.

Dovolte mi, abych začal od začátku. Před zhruba deseti lety jsem se svýma bolavýma nohama vystoupil sedm kilometrů na Plešné jezero spolu s několika desítkami mých přátel, mezi nimiž byli i dva bývalí ministři životního prostředí, paradoxně jeden z nich ze sociální demokracie, Miloš Kužvart, a druhý z Občanské demokratické strany, František Benda. Oba šli spolu se mnou protestovat proti ničení šumavské přírody.

Kromě toho jsem se proletěl spolu s televizí Prima helikoptérou nad obrovskými územími uschlých šumavských lesů. Jedná se minimálně o 60 tisíc krásných stromů. Kolegyně a kolegové, když někdo vykácí alej, tak se stává předmětem kritiky. Když někdo zničí 60 tisíc stromů, tak se těm Bursíkům nic nestane. Přemýšlejte o tom.

A kromě jiného jsem se setkal několikrát s téměř všemi starosty šumavských obcí. A kromě jiného si vzpomínám na setkání s tehdejším starostou obce Lipno, který mi na otázku, jak je možné, že prosperujete, jak je možné, že tady máte sjezdovky, vleky, teď tam dokonce přibyla i nejdelší bruslařská dráha v Evropě po zamrzlé hladině Lipenské přehrady, jak je všechno toto možné, odpověděl, hlavní důvod je, že Lipno není na území šumavského národního parku. Tak jsem se zamyslel a začal jsem přemýšlet sine ire et studio, aniž bych byl předem zaujat pro jakoukoli verzi sporu, který se i dnes zde v této Poslanecké sněmovně odehrává.

A začal jsem od začátku. Bože, jak je to těžké a jak lehké je přečíst si jeden novinový článek a zastávat pevný názor.

Historie Šumavy a šumavských lesů je stará několik set let. Byly to hospodářské lesy, schwarzenberské lesy. Byly to lesy, které bohužel byly smrkovou monokulturou, a já sám se v zájmu ochrany životního prostředí domnívám, že by bylo lepší, kdyby se tato monokultura postupně doplňovala smíšeným porostem, ale o tom teď primárně nediskutujeme, protože to je věc na desítky a desítky let. Tyto hospodářské lesy byly využívány k těžbě dřeva a zpracování dřeva. Vznikaly výrazné industriální stavby, jako byl např. Schwarzenbergův plavební kanál. A co se stalo? Zatímco dříve v šumavském podhůří i na Šumavě samotné existovaly továrny na zpracování dřeva, nyní se vyváží surové dřevo do Rakouska nebo do Německa.

Ve Volarech existovala dřevozpracující fabrika. Víte, co je tam dnes? Solární elektrárna. Chápu, v šumavském podhůří je počet slunečných dnů tak vysoký, že se solární elektrárny vyplácí, zvláště když, jak jsem upozornil při svém projevu k rozpočtu, dotace na solární energetiku je patnáctinásobně vyšší, než je dotace, nebo spíše tržní cena běžné silové elektřiny. A na Šumavě zanikly pily, zanikly dřevozpracující podniky. Chceme-li dovézt nábytek, dovážíme ho z Finska, místo abychom si ho vyrobili sami, a pak se divíme, že ze šumavských obcí, například z Nové Pece, odešlo 30 % obyvatel, 30 % obyvatel, a to převážně mladých lidí.

Ale vraťme se k začátku. Existují klášterní lesy na rakouské straně hranic. A v těchto klášterních lesích neřádí kůrovec. Proč řádí a řádil na české straně? Vysvětlení je jednoduché, ale mnohé z vás pobouří. Existovaly tři ztepilé smrky na jednom ze šumavských hřebenů. Tyto tři ztepilé smrky napadl kůrovec. V hospodářských lesích bylo po staletí zvykem, že když byl strom napaden kůrovcem, tak byl pokácen, oloupána kůra, kůra spálena a dřevo odvezeno. Někdy to bylo dokonce i rezonanční dřevo, kvalitní dřevo. To byla takzvaná dobrá praxe.

Ale tehdy, za vlády Martina Bursíka, přítele kůrovce, jak se sám označil, se k těmto třem ztepilým smrkům připoutaly tři neméně ztepilé dívky z hnutí Duha. A když tam přišli dřevorubci, tyto dívky bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů. A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli, pardon, mám tím samozřejmě na mysli ty stromy, nechápu, proč se smějete, aby je ti dřevorubci přeřízli, tak odešli. A studovali jste někdy mechanismus rojení kůrovce? Víte, co je to geometrická řada? Kůrovec je schopen se vlastními silami pohybovat na dosah několika set metrů, a když je příhodný vítr, tak i na dosah několika kilometrů. Jestli si někdo z laiků myslí, že kůrovcovou kalamitu způsobil orkán Kyrill, tak je na omylu. A víte proč? Protože při orkánu stromy padají. Při kůrovcové kalamitě stromy schnou. A to je zatracený rozdíl. Takže v důsledku této zdánlivě nepatrné příčiny se během několika let na území Šumavy, ano, vytvořila divočina.

A teď přecházím k tomu odpornému pojmu divočina. Jsou dva druhy divočiny. Divočina, která vzniká přirozenou cestou, historickým dědictvím, jako je třeba Yellowstone a mnoho dalších národních parků. A je divočina, která vzniká uměle. Tak trochu to připomíná neoromantické zříceniny hradů z 19. století, které ovšem měly tu výhodu, že neničily podhradí. Vytvoření bursíkovské umělé divočiny zničilo 60 tisíc krásných stromů. A já jsem ve svém pokročilém věku jen málokdy zažil smutnější pohled na obrovský uschlý les.

Dovolím si vám uvést tři fakta, nikoli pomluvu, která se plíží kuloáry, ale fakta, která byla pronesena na tiskové konferenci dvou tehdejších ředitelů národních parků, Jana Stráského a Jiřího Mánka. Minimálně Jana Stráského většina z vás dobře zná. Bývalý úspěšný politik, předseda Klubu českých turistů, milovník Šumavy, autor knihy Zelená, nikoli hnědá Šumava. A tam Stráský popisuje hnědou Šumavu, popisuje zelený mordor, který vytvořili fanatici z tehdejší Strany zelených vedení tehdejším ředitelem Šumavského národního parku, panem Krejčím. Tak tedy tři fakta pro vaši informaci.

Fakt číslo jedna. Víte, kde je pramen Vltavy, nejkrásnější české řeky? Neexistuje. Pramen Vltavy zanikl v uschlém šumavském lese. V tom lese, který chtěli Bursíci chránit, kde bojovali za datla tříprstého nebo tetřeva hlušce. Ale jak datel tříprstý, tak tetřev hlušec se z uschlého lesa dávno odstěhovali. A odstěhoval se tím i pramen Vltavy. Zpočátku nákladem 800 tisíc korun k němu byla vybudována taková dřevěná lávka. Byl jsem u toho, viděl jsem ji. Ale protože uschlé stromy padají, tak na tuto lávku dopadaly uschlé stromy, a proto byl její provoz uzavřen. Co se stalo? Pramen Vltavy byl operativně přesunut a vytvořen pramen nový včetně romantické sošky, která původní pramen doprovázela. Fakt číslo jedna. A předesílám, všechna tři fakta, která vám nyní sděluji, byla veřejně publikována na tiskové konferenci a nikdo je nedementoval.

Fakt číslo dvě. K tomu novému prameni Vltavy přicházeli návštěvníci. A bylo jim trochu divné, jak je možné, že je kolem tolik uschlých stromů. A tak tehdejší vedení Šumavského národního parku objednalo vysokozdvižnou plošinu a ruční pilu. Ruční pilu proto, aby se mohly přeříznout tyto stromy zhruba v polovině, aby tam byly zuby, nikoliv hladký řez, a aby se turisté mohli domnívat, že jde o důsledek polomu, a nikoliv o důsledek uschlého stromu.

A konečně fakt číslo tři. V noci za svitu reflektorů byly pod uschlé stromy dováženy čerstvé sazenice. A v noci se vytvářela iluze, že se příroda krásně omlazuje přirozenou cestou. Nu a když reflektory zhasly a noc skončila, tak různí Špidlové a další naivní politici přišli na denní světlo a radovali se z přirozeného omlazování. Dokonce je ani netrklo, že občas pod uschlým smrkem vyrašil čerstvý javor.

Přiznávám se, že nemám rád, když někdo vytváří potěmkinovské vesnice, a pokládám ho za podvodníka. Ale člověka, který věří potěmkinovským vesnicím, pokládám za hlupáka. A právě proto bych vás ve svém vystoupení chtěl poprosit, nevěřte zeleným fanatikům. Nevěřte těm, kdo z jednoho z nejkrásnějších koutů české přírody dělá své experimentální pole. Už toho zničili dost. A myslím si, že pokud nedojde k nápravě a pokud se budou dále zvětšovat bezzásahové zóny, tak se setkáme s tím, když ne my, tedy naši potomci, že už uschne i ten zbytek Šumavy.

Když jsem všechno tohle viděl, chtěl jsem si spravit chuť. A tak jsem si vyjel na rakouskou stranu, kde, protože Rakušané jsou zaostalí, nemají národní park. Ta rakouská strana se jmenuje Hochficht. Mají tam vleky, lanovky, sjezdovky. Já sám jsem se projel po dobře upravené běžkařské trati. Pak jsem si zajel do skvělé hospůdky. Byla tam strašná spousta návštěvníků, všichni byli spokojeni, včetně Čechů. A Češi se pak vraceli zpátky po rozbitých silnicích kolem vybydlených obcí a poloprázdných penzionů. Takže Češi nechali vydělat Rakušanům, místo aby nechali vydělat našim podnikatelům. A tak jsem si říkal, proč proboha ti, kdo zničili stovky hektarů lesa, bojovali proti tomu, aby na Třístoličník nebo kamkoli jinam byla postavena lanovka a vybudována sjezdová dráha. A to říkám jako běžkař, který hluboce pohrdá sjezdaři, neboť sjezdaři jsou ti, kteří si nevyšlapou poctivě svůj kopec, zatímco my běžkaři pracujeme. Ale přesto jsem tolerantní vůči sjezdařům.

Dámy a pánové, byli jsme svědky zločinu. Byla vytvořena fiktivní divočina, nikoliv přírodní divočina. Byla vytvořena poušť. Co byste řekli člověku, který v polovině Šumavy vytvoří poušť? Kdyby se hájil tím, že je zapotřebí dezertifikace, tedy rozšíření pouště, tak byste ho poslali do blázince. Proč jste neposlali do blázince Martina Bursíka? To je ta nejprostší a nejjednodušší otázka, kterou vám mohu položit.

A tak bych svoji výzvu chtěl uzavřít prosbou. Není nic smutnějšího, než když umírají stromy. Když umírají v důsledku fanatiků, kteří si přáli umělou, nikoliv přírodní divočinu. Nemám nic proti rašeliništím na Šumavě. Ale o tom teď přece proboha nemluvíme. Mluvíme o obrovském lesním masivu, který byl našimi předky po staletí řádně spravován. Mimochodem, sousední les, les v Boleticích, to jsou vojenské lesy, je řádně spravován i nadále. Rakouský les jakéhosi kláštera je rovněž spravován řádně.

Ano, ministr životního prostředí má pravdu, když říká, že Šumava není jenom pro obyvatele šumavských obcí. Plně s tím souhlasím, když říká, že Šumava je pro všechny občany, kteří tam chtějí přijet a rekreovat se. Tak jako do jakéhokoli místa v naší krásné zemi, do jakýchkoli jiných hor, nikoliv do zeleného či hnědého mordoru. Ať tam přijíždějí jako turisté a ať mají možnost využít běžné turistické infrastruktury jako všude jinde. A máte-li opravdu pocit, že chcete chránit přírodu, jak vznešené heslo to je a jak krásně zní, je opravdu ochranou přírody zničení lesa? A nemyslíte si, že jednou ze součástí ochrany přírody je i ochrana živočicha, který se jmenuje Homo sapiens sapiens, tedy člověk moudrý?


Chtěl bych vás tedy závěrem vyzvat, přemýšlejte o tom, abychom neopakovali zločin, doslova zločin, který se v minulosti na šumavské přírodě odehrál. Každý může udělat chybu. Ale jestliže tuto chybu opakuje, pak mu není ani rady, ani pomoci.

Přeji vám moudrost ve vašem rozhodování. Děkuji vám za vaši pozornost.

61 komentářů :

 1. Škoda pro prezidenta samého, když mluví do věcí, o kterých nemá ani páru. Přírodní rezervace se samozřejmě má nechat na pokoji a nechat ji zcela přírodě. Pokud jde panu prezidentovi o zisky podnikatelů, proč to neřekne přímo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Volím proti henleinovci Karlovi a kolaborantům s nacismem22. února 2017 16:57

   Najednou je zřetelně vidět, kdo si tibetské otrokářské vlajkaře a duhové aktivisty zaplatil, když kůrovec končí přesně na hraniční čáře a 60 tisíc uschlých stromů je pouze na naší straně hranice. Budete asi jediný, který se bude jezdit koukat o dovolené na žalostné memento havloidního fašismu - uschlá košťata jinak dala základ vylidnění našeho pohraničí a zároveň turistické prosperitě bavorské strany Šumavy.

   Vymazat
  2. Nemyslím si, že pánovi prezidentovi ide zisky podnikateľov. Plne chápem jeho emotívny pohľad. Pohľad na les, ktorý pre hlúposť hospodára umiera postojačky je desivý. Niečo podobné sme zažili po ničivej výchrici v roku 2004 vo Vysokých Tatrách.Pohľad na polom bol údesný. A ešte strašnejšie bolo počúvať reči pseudoodborníkov. Tzv Zelený sa pokúsili tiež pomocou kôrovca zlikvidovať zbytky lesa. Pani Markéta Šichtařová niekde napísala : " až vymrú Zelený , svet sa zazelená ". Obávam sa, že sa nemýli.

   Vymazat
  3. 16:09 Co víte o věci Vy osobně "Irko Bačo" ? Jaké navrhujete řešení?
   "Kopnout" si do prezidenta ČR je zřejmě pro vás tak jednoduché ... L.S.

   Vymazat
  4. Zelení jsou mor a to nejhorší, co se dá najít v naší politice. Z těch ekoteroristů se také mimochodem rekrutují nejfanatičtější sluníčkáři, dobroserové, neziskovky, klinikáři, hatefreeáči - jedním slovem vlastizrádci. Pryč se zelenou vlastizrádnou chátrou ! !

   Vymazat
  5. Irko Bača 22. února 2017 16:09
   Problém je v tom, že les sežraný kůrovcem nepřináší po desítky let prospěch vůbec nikomu. Ani podnikatelům, ani přírodě, ani návštěvníkům takové krajiny. Přináší to jen hluboký smutek a vztek na fanatiky. Docela by mě zajímalo, jestli máte zahrádku tak na ní také necháváte "přírodu na pokoji".

   Vymazat
  6. Chtěl bych se zastat Irky Bači. Rezervace je prostředí, kde by si měla vše řídit příroda sama. I to umírání starých porostů, i zrození nového lesa. Viděl jsem fotoreportáže z prostředí, kde proběhlo napadení kůrovcem. Pod popadanými stromy raší nový život a je naprosto mimo diskusi, že se příroda nedá nějakým broukem zastavit. Zeman je v tomto ohledu militantní bojovník proti přírodě. I když jsem ho volil, v tomto ohledu asi nemá pravdu. Na druhé straně bych si dovedl představit situaci, kdy by na Šumavě bylo do určité míry povoleno využití lesů a hor například pro sport. Odkud pokud je to možné, bych nechal na odbornících. Prezident mezi ně jistě nepatří. TnT

   Vymazat
 2. Volím proti henleinovci Karlovi a kolaborantům s nacismem22. února 2017 17:01

  Božský Zeman mluví českému národu z duše.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Božský Zeman" už blbne. A Stráskej je ten Homo sapiens sapiens sapiens, co nechal jiného Homa sapiens pojít na turistické trase, kterou vedl. Bimbo ovšem vypátral sázení smrků za svitu měsíčních reflektorů a zpěvu rusálek, to už je NĚCO!

   Vymazat
 3. Nerozumím tomu, ale logicky mě napadá otázka jak je možné, že lesy za ty stamiliony let už dávno všechy a několikrát nevymřely. Naopak, kdyby nebylo člověka a jeho zásahů tak by všude byly neproniknutelné pralesy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak se vrať do uschlého pralesa (nikdo se tam na tebe nebude chodit dívat) a přestaň tady kazit vzduch. A nezapomeň ve sběrně odevzdat počitač, hejkale. Uschlý prales je nám a zvířátkům k ničemu, tak tam můžeš stamiliony let hlady umírat a nerušeně se převtělovat.

   Vymazat
  2. O jakým uschlým pralese to blekotáš? Kde je ten uschlý prales?

   Vymazat
  3. 17:07 Ale na Šumavě neuschnul prales. Tam naopak byla monokultura, uměle vytvořená člověkem. Proto logicky měl člověk bránit jejímu zničení, což zeleným jaksi nedošlo.

   Vymazat
  4. Zelení jsou vesměs městští nedoukové. Chrání monokulturu jakoby to byla "ryzí příroda". Tato monokultura tam byla přenesena z Alp v 19.stol. Jde o jiný druh smrku, který na Šumavu nepatří. Dříve na Šumavě rostl smíšený les, byl v něm sice smrk, ale jiný, než je tam dnes!!! Urážky lidí, kteří se brání 'zelenému teroru' jen dokreslují duševní úroveň dnešních českých "Zelených". Fuj, a ještě jednou fuj. Taurus

   Vymazat
  5. 18:19 Nauč se číst nebo požádej o převyprávění někoho, kdo byl u vyschlého pramene Vltavy, havloidní analfabete na úrovni parazitního kůrovce škodícího lesu.

   Vymazat
 4. Na Šumavě byl jediný původní tzv. Boubínský prales - ale asi už ani ten ne. Právě proto, že Šumava byla hospodářským lesem a tak na oko pralesem se stala díky vojenským výcvikovým prostorům, odsunu nacistů a zákazu vstupu do pohraničního pásma za "socíku". Takový "národní park" lze zřídit kdekoliv, jen s trochou fantazie zelených mozků, nekrocených kvalifikovanou vědou. To by ovšem tytéž zelené mozky nesměly stát na straně fotovoltaických, "biomastných", řepkových atd baronů - kteří je mají zřejmě na špagátku dobře zkorumpované. To je to výše uvedené "nechat přírodu přírodě!"
  Zeman je ovšem neodborník na pralesy, ale není zase slepý, aby neviděl, jak pod vedením odborníků příroda kulhá. Stejně jako pan Bača asi není odborníkem na ortopedii, přesto bude vidět, jak protijdoucí kulhá a položí si - možná - otázku, zda by se mu nedalo pomoci. Vidíte, to bude vůbec asi jeden z velkých problémů v Česku, příliš mnoho slepých a tím pádem tuze málo těch, co tu slepotu vidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po přečtení projevu zastávám názor: Moudrá slova moudrého muže.

   Vymazat
 5. http://zpravy.idnes.cz/ruska-propaganda-sputnik-nemci-ceska-brigada-ministerstvo-obrany-1cj-/domaci.aspx?c=A170222_132134_domaci_jw

  Opět jste nechvalně slavní, dementi. Vaše ruské propagandistické lži se opět potvrdily jako lži. Jako obvykle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dement jste vy. Stačí si tu smlouvu jen pořádně přečíst a zcela porozumět psanému !

   Vymazat
  2. Evropsky gay-porno-hodnotné vojenské zpravodajství a polovina české armády pod vrchním velením Wehrmachtu.22. února 2017 18:35

   Ale řiťopichu, na odkazy tvých nacistických agentur tady nikdo klikat nebude. Běž si ke svým muslimským uřezávačům hlav a banderovským vrahům nejenom českého národa, kterým po Ilovajsku, Debalcevu a Aleppu hoří koudel u zadku všude na světě a potřebují tě jako potravu pro děla, aby byly náhradní díly pro stárnoucí bilderberskou elitu. Jsem neskonale šťastný, že protektorátní kolaboranty tvého ražení kopou spojenci z obou stran, tak už ti zbývá než zalézt do Brusele nebo k šílené vůdkyni do stanu.

   Vymazat
  3. 17:27 Už jste se vyspinkal, ale ještě neprobrobral? Nebo napitý už odpoledne? Asi jste trochu zabloudil, článek je o Šumavě.

   Vymazat
  4. Anonymní22. února 2017 17:27 babišovi noviny maj samozřejmně pravdu pro tebe havlisto tady se páchá veřejně vlastizrada a říka jse tomu demokracie aby jste nedopadly jak čurda špíny vlastizrádný

   Vymazat
 6. Možná budete na mne naštvaní.Já jsem toho názoru,
  že hlavní slovo by měli mít místní občané.Je to
  jejich domov a oni vědí,jak a včem chtějí žít.Ať
  se na mne nikdo nezlobí,ale co ví nějaký zelený
  z Ostravy o přírodě na Šumavě.Co opravňuje někoho
  z pohraničí se Slovenskem mluvit do hospodaření
  s lesem na Šumavě?Když byla akce kůrovec,tak tam
  protestovali lidé,kteří tam nežili.Když na ně šli
  místní,že jim to vysvětlí,neprotestoval nikdo.
  Začal školní rok a protestující zmizeli.Kdosi jim
  účast zaplatil.Tak bylo účelu dosaženo a místní
  ať si políbí cosi.Po zelených potopa.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 7. Stejně jako si lidé už musí čistit vodu aby byla pitná a protože dýchají špatný, průmyslový ,vzduch musí navštěvovat lékaře ,tak už i stromy potřebují péči,která není jen přírodní. Ignorovat změněné planetární chemické podmínky je trapné,například Bursíku,dovolte mi Vás považovat za idiota,směji se.

  OdpovědětVymazat
 8. Myslím, že všem vám "odborníkům" dal odpověď příspěvek, bohužel anonymní, v 17.07. K tomu se netřeba více vyjadřovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenom se usvědčuješ z toho, že jedeš na dotace, tak jsou ti u zádele lidé žijící v pohraničí, ale i turisté. Nehledě na to, že ti prezident vysvětlil, že v uschlém pralese nepřežijí ani chráněné druhy Hejkalů tvého ražení.

   Vymazat
  2. 18:18 Ten příspěvek v 17:07 je poněkud mimo, protože na Šumavě neuschnul prales. Tam naopak byla monokultura, uměle vytvořená člověkem. Proto logicky měl člověk bránit jejímu zničení, jako brání epidemiím v sadech a polích. Což zeleným a vám jaksi nedošlo.

   Vymazat
 9. Zdá sa mi ,že pre ,,pár" stromov nevidíte les. Pritom sa stačí zamyslieť nad tým čo máte dnes na večeru. Čo sa musí stať v tej krásnej krajine, ktorej si tak strašne ,,vážite", aby sa ten kus mäsa alebo syra dostal na Váš tanier. Koľko lesov muselo ustúpiť poliam, aby bolo kde pestovať krmoviny a aby sa väčšina národa mohla neprimerane krmiť a potom s ústami mastnými od slaniny tvrdiť ako im záleží na lesoch a na tom, čo tu zamecháme pre naše deti. Dovoľte aby som sa pousmial. Tak ako sa ja už vo svojom živote nedočkám toho, že voda v našej studni prestane byť zamorená dusičnanmi presakujúcimi z neďalekého hnojiska, tak ako sa nedočkám lužných lesov na tých stovkách hektárov kukuričných polí, tak sa ani Vy nedočkáte stabilného zmiešaného lesa na Šumave. Ale raz taký snáť bude, aj napriek Vám a tomu čo odmieta vidieť väčšina národa - toho čo môžu zmeniť mrknutím oka. Kvôli chuti, na ktorej som závislý si vytvárať v hlave takúto schýzu..

  OdpovědětVymazat
 10. Čekal bych na těchto stránkách možná kritičtější pohled na absolutního eko-laika Zemana. Tedy vzhledem k tomu, jak se snaží tyto stránky v jiných oblastech o objektivitu. Příroda nemůže ničit přírodu a rovnováhu narušuje především nenažranost lidí, kteří si myslí, že za peníze mohou vše. Tolik odborníků, kteří hájí bezzásahové území by mělo i toho největšího ignoranta přimět k pokoře. Zeman ji nemá, a proto doufejme skončí i jako president. Kdysi se mi jeho článek v T-magazínu líbil. Je to ale již velmi, velmi dávno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vidím, že je stále dost havloidních fašistů ochotných bránit za dotace vlastním prodejným tělem sobě podobné parazity a kůrovce.

   Vymazat
  2. Rovnováhu narušuje především nenažranost lidí, kteří si myslí, že za peníze a pro peníze mohou vše. Pod to se podepisuji. T

   Vymazat
 11. Brilantní projev pana prezidenta!

  Jediným nedostatkem je ten znuděný a šklebící se ksicht vzadu. Doporučuji televiznímu štábu, aby občas i zašvenkoval do sálu, abychom viděli i jiné poslanecké ksichty, jak reagují.
  Vl.Vašek

  OdpovědětVymazat
 12. Prezident Zeman je ekonom a tato profese se s ekologií vůbec neslučuje. V otázce záchrany šumavských lesů měl mlčet. Trapnější projev jsem od něj nikdy neslyšela.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:56 A co jste chtěla slyšet? Že všechno obyvatelstvo se vystěhuje, vesnice zbourají a Bursík aspol. budou tam za naše peníze a v klidu sázet a zalévat nové stromečky ?
   Nebo si jen tak, a blbě, kopnout do pana prezidenta ?

   Vymazat
  2. A já ti naložím na hrb další propagandistické žvásty Radiožurnálu a České televize, které budeš papouškovat - bestii Savčenkovou nazývat zarputilá rebelka a masovou vražedkyni Hepnarovou poslední ženou popravenou komunisty. Havloidní faleš a přetvářka je tvou přirozeností.

   Vymazat
  3. Milá Kateřino (?), s ekologií se hlavně neslučují aktivity Zelených!!! Jsou to nedovzdělaní demagogové včetně docentů a profesorů), škůdci a nebezpečí pro společnost.

   Vymazat
 13. Nevážený pane Zemane,
  váš záměr obohatit prokletou katolickou církev o pozemky v chráněných území je do nebe volající loupež, stejně jako jsou vámi prosazované restituce.
  Zapříčiňujete další likvidaci státu.
  Snad se i vám dostane spravedlivé odměny*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hloupý pane Petře, běžte s těmi svými bláboly do p..... . Nikdo není na ně zvědavý.

   Vymazat
  2. Hlupák Petr si zase plete Dalmácii s decimálkou.

   Vymazat
  3. 19:10 Vaše rozhořčení je správné, jen je namířené na nesprávný cíl.

   Vymazat
  4. Hele ty zlitej havlogenitále,ty a podobná chamraď jste jen ussacký hovna a paraziti!!!!
   Táhni na palmu za čokovopicí,ta ty tvoje bláboly z havložumpy možná ocení DEBILOVKOU!!!!

   Vymazat
  5. ...Milouši co že si povídal, že by si audit na majetek měli také nechat udělat politici jenž měli na starosti privatizaci...?
   Milouši, tím ale říkáš že víš o porušování zákona a tiše to kryješ !!!
   Ty darebáku mazaný vodou svěcenou našimi odvěkými nepřáteli*

   Vymazat
 14. Tak to je perda od Zemana, nyní na nás vysype hordy nesmyslů o kůrovci, a člověku-kůrovci, ten druhý parazit je milionkrát horší, pořádá i genocidy ptactva, zvířat pro žrádlo, a lidí obecně. Nechci nic říkat, ale pokud tento senátní zákon, jako cokoliv od našich politiků vzejde, a bude schválen, tak hurá, budou skákat jako vždy pochybné firmy napojené na kdejaké politiky PRAVO-LEVÉHO spektra, A ZEJMÉNA ZEMANA.
  Nechci nic říkat, ale chci opět připomenout, nejen Babiš ojebává, ale jak tak koukám i Zeman, a tisíce dalších politiků za posledních 27 let nás ojebávají, a miliónáři s pozemky v chráněných zónách, vždy a opět vítězí. Možná Zeman chce zase rozdávat z cizího, což je mu vlastní, 100 za den, nebo 3000 za měsíc korun nikoho nezabije, to musí naštěstí každý dát ze svého. Tak ať politici, vzhledem k jejich platům platí místo 100 korun, tak 1000-5000 korun za den, a pak uvidíme, jak na tom budou z tohoto hlediska, pokud se dostanou do svízelné zdravotní situace, viďte páni politici, ynteligenti na druhou.

  Prosím vás politici, už abyste skončili, v případě drastických změn ve světě, z vás vypadnou nesmysly, a zase to zůstane na komunistech, kteří v takových situacích se ukazují jako nejschopnější. To asi zase není vaše chyba, vy umíte křepčit. když o nic nejde, a navíc vyumělkovávat problémy, a pak je řešit, jako politici. Vy jste naše zhouba, a neschopné zrůdy...

  OdpovědětVymazat
 15. V projevu p. prezidenta je hodně pravdy, hlavně fakt číslo tři,tak ten je hodně pravdivý.Pane Bača pracoval jste někdy v lese? Kdyby ano,tak by jste se takto hloupě k danému problému nevyjadřoval.Příroda dokáže časem nahradit deset stromů, ale nedokáže nahradit tisíce stromů. Na Šumavě kůrovec sežral obrovské stromy a pod nimi žádný nálet nebyl. To co se ukazovalo delegacím,tak to bylo uměle vysázené,aby tak zvaní ochránci přírody měli pravdu a mohli pobírat příspěvky.Tomu se také říká politika.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zmiňované pravdy, o kterých všichni dávno víme - pan prezident je pouze řekl na plnou hubu a byl při tom náležitě ozvučen, mohou být také pouhou vábničkou, která má zajistit kapitalistickým zbohatlíkům získat hladce do té doby zakázané stavební pozemky. Že Miloš Zeman nepeče s plebsem a chudinou je dávno známo, naopak s gustem si do nízkopříjmových obyvatel při každé příležitosti rád kopne. Takže ano, říká pravdu, ale nejspíše ne úplnou, pro koho bude ta zelená Šumava? Obávám se, že ne pro místní vesnické domkáře, ale novodobé kapitalistické zbohatlíky. Nezapomínejte, že Zemanovi mají ještě dceru, ze které budou chtít udělat bohatou princeznu s věnem.

   Vymazat
 16. V tomto prezident nemá pravdu. Většina nedávných holin po kůrovcovém výžeru a po větrných kalamitách (ono to spolu úzce souvisí, což laici netuší) se postupně plní mladými semenáčky, které pochopitelně nemohou tvořit souvislou zelenou plochy, naopak mezi nimi vyniká v létě proschlá tráva. Stačí dva roky starý letecký pohled např. v mapy.cz a ty drobné zelené tečky jsou na většině světlého souvisle nezalesněného území Šumavy vidět. Kůrovec, jak je zasvěceným známo a léty ověřeno praxí, nedokáže zlikvidovat zdravý lesní porost. Šumavské hvozdy, na první pohled zdravé, prokázaly mizernou odolnost jak proti silnému větru tak proti lýkožroutu (kůrovci). Je proto zcela přirozené, že vrcholové šumavské partie budou tak jako většina takto vysokých evropských pohoří bez souvislého lesního vegetačního krytu tím spíše, že jde o hřeben bez vlastního prameniště (kromě Prášilska, kde nejde o hřeben) zvodňujícího terén tak jako v Jizerkách či Krkonoších. Na Šumavě neexistují reliktní glaciální smrčiny, jak se snažili někteří dendrologové tvrdit, přirozené jsou zde smíšené lesy s řádově vyšší odolností proti všemu včetně člověka ekonomického. Kdosi tu tvrdil, že příroda nenahradí stromy, jež na Šumavě nevydržely umělé lidské lesní hospodaření. Onen kdosi příliš málo viděl a příliš málo si uvědomil, protože mnohem větší plochy holin se v podmínkách dostatečné vláhy (sucho je deforestační faktor) revitalizovaly během deseti let do souvislého zeleného vegetačního krytu z dřevin. Máme za sebou dva suché roky a ekologičtí diletanti nevědí, že v suchu se nedaří ani lidské populaci, natož rostlinám mírného pásu. Proto je přirozená revitalizace šumavského lesa zbržděna a mnohé náletové semenáčky nemusí přežít. Umělá výsadba by totiž dopadla stejně. 1. zóny NP tu jsou od toho, aby byly ponechány přírodě a my, lidé, abychom vůbec měli příležitost sledovat vývoj plošně rozsáhlých ekosystémů. Co ještě více k tomu chcete sdělit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Potrefená husa tyjící z dotací a za peníze nás všech se ozvala, evidentně patříte ke kůrovcovým šmejdům zmiňovaným v projevu prezidenta Zemana.

   Vymazat
  2. 20:13 Polomy s kůrovcem samozřejmě souvisí, to nikdo nezpochybňuje. Když se polomy ponechají přírodě, tak je to ideální líheň kůrovce. Ale pokud je Šumava pro smrčiny "nezdravá" a suchá, vlastně tam mají být holiny, tak jak vysvětlíte, že při dostatečné péči tam po staletí byly překrásné lesy?

   Vymazat
  3. Bursík i Buffer by se "jinak" starali o hektary lesa, kdyby jim patřili. To se to "zkoumá" a ověřuje na státním. Co paragraf na Bursíka, ne blázinec. Jinak na Šumavu patří smíšený les tak chybu naúčtujme i "Khárlovi" za předky.

   Vymazat
 17. díky...
  Zeman tady opravdu šlápl hodně vedle.
  na
  Doporučuji k porovnání tyto dva zdroje:

  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zahradnik-ODS-Je-to-jinak-nez-tvrdi-Duha-nejvetsi-tezby-byly-za-ministra-Bursika-476563


  https://www.zachranmenarodniparky.cz/

  Na té druhé stránce věnujte prosím pozornost i tomu, jaké autority tezi podpírají.

  Skutečně není problém v tom, že je Šumava a další poslední zbytky přírody u nás málo zastavěná a zplundrovaná a že "málo vynáší"

  To nesouvisí s havloidama Bursíkem ani nevládkama.

  karpi  karpi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo kromě miliardáře Kabaly má zájem stavět haciendu na Šumavě, když se zbytek republiky, jak vodu, tak půdu, podařilo agentu Burešovi během pár let zamořit rakovinotvorným glyfosátem? Něco mi napovídá, že se nejedná o projevem záměrně zmiňovaných desítky procent chudých obyvatel vesnických domečků, kteří odcházejí či dojíždějí za prací, ti jsou papalášům a pres. Miloši Zemanovi obvzlášť naprosto ukradení (i když má pravdu s kůrovcem), ale zase, jen a pouze o nové hnusné Southforky, které vyrostou na dříve nemyslitelném (chráněném) místě všude jako houby po dešti. Nedotčená příroda by měla zůstat zvěři, starousedlíkům a turistům.

   Vymazat
  2. Všechno souvisí se vším.

   Vymazat
 18. kolik asi stromku za svuj život zasadili a ošetřovali třeba milouš kača žauvajs šlohpero bursik či jejich klony jak řika jeden herak avoo tom ttojje

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:41 má pravdu, papaláši polistopadového protilidového režimu jsou svoloč, která usiluje o zástavbu chráněného krajinného území kapitalistickými zbohatlíky - vykořisťovateli a nakradl si miliardáři, neboť zbytek republiky je díky působení oligarchy, estébáckého agenta Bureše promořen rakovinotvorným glyfosátem.

   Vymazat
 19. Podobně jako předchůdce a škůdce Klaus i Zeman prošel školením na Prognostickém ústavu,který založil kágébák Andropov.Co může z takových lidí vzejít? Škodit a rozvracet co se dá v zájmu Kremlu.

  OdpovědětVymazat
 20. Pan president má, jako skoro vždy,pravdu. Jako president ale nemůže říci, že všechny ty zelené spolky jsou dílem BND, tedy německé rozvědky ve shodě s rakouskou rozvědkou s cílem řadou opatření, jako je bránění realizace dopravních staveb, vyvolávání chaosu, zbožštění kůrovce, zničení infrastruktury v pohraničí, odstěhováním obyvatel, zničením sítě obchodů a hospod atd, tedy s cílem znehodnotit krajinu a zem a umožnit její převzetí německými kolonisty za hubičku. Tedy razantním snížením ceny pozemků dosáhnout změnu vlastníka. Ostatně nahlédnutím do katastru zjistíme, že větší část Sudet již nyní je v německých rukách. Za to by měli být povoláni před porotu, souzeni a odsouzeni. Český národ je již odsoudil a nikdo je nevolí, protože se ví, že jsou to lidé pracující proti českému národu.

  OdpovědětVymazat
 21. Jsem lesní inženýrka s 26-letou praxí v lesnickém provozu. S kůrovcem jsme se prali při každé kalamitě a bylo jich za mého působení na horách neurekom Pan president hovořil fundovaně. Ještě nezmínil katastrofálně narušené vodní hospodářství takto zlikvidovaného lesa lesa. Za mých studií i praxe nám kladli na srdce, že les je složitý biologický komplex a takto se k němu musí přistupovat. Je hloupé vytáhnou jednu součást a dát ji přednost před všemi ostatními. Panu Bursíkovi chybí dostatečné a úplné vzdělání. Nejlépe lesnické, i když dnešnímu vzdělání moc nevěřím. Odbývá se. Ale to jsem se nesnažila řešit. Měli byste se více poučit o tom, co je les a jeho potřeby a pak diskutovat. Doufala jsem že mrtvý les už neuvidím - Krušné hory. Šumavu poněkud znám, praktikovala jsem na jejím území v čase studií. Přeji dobrou noc

  OdpovědětVymazat

 22. Dobrý den,
  Vámi zmíněná 26 let trvající praxe je hodná úcty. Proto se na vás obracím z dotazy, jsa ochoten změnit svůj pohled na věc..

  popořadě, jak to stojí na tom webu:

  - Není tedy pravda, že hlavním cílem existence národních parků je chránit nerušený vývoj přírody a toto úprava ruší?
  - Úpravy vnáší riziko výstavby betonových přehrad v národních parcích ?
  - Úpravy otevírají prostor pro novou masivní výstavbu v národních parcích, dokonce v jejich jádrových částech ?
  - Úpravy povolují lov veškeré zvěře na celém území národních parků ?
  ...
  a dále

  - Není tedy pravda, že ve výsledku se chystá drastické okleštění ochranného režimu NP na úkor krádkodobých zisků?
  - Je pravda, že kdokoli, ať už Bursík, nebo kdokoli jiný, přestože je prokazatelně nekompetentní idiot, může přijmout z nějakých neznámých příčin jedno rozhodnutí, které je nakonec věci ku prospěchu?
  - Byl Zemanův postoj, který vyjádřil ve svém projevu - a který podle Vás byl fundovaný, v souladu se výše uvedenými postřehy? Byl jeho pohled natolik komplexní, že obsáhl všechny aspekty úprav? Anebo spíše vytáhl jednu součást a na té se točil? A neuhlídal se a dělal z ekologů trochu zjednodušeně debílky? (Sám do žádné této organizace nepatřím, ale hluboce si vážím jejich úsilí a jsem jim za ně vděčen)


  a už jenom:
  - jakou tedy dnes chceme mít definici člověka a jeho místa v přírodě a ve světě ? Je člověk naprosto autonomí ve svém rozhodování, nemusí se nijak omezovat, klást si dlouhodobé cíle a přírodu nepotřebuje?
  (Zde se obávám, že dlouholetý praktik, navíc formovaný školským systémem klidně a bez výčitek může odpovědět ano)
  - Na tomto webu předpokládám spíše přesvědčené a cítící levičáky, možnost zakládat NP a institucionálně, koordinovaně chránit přírodu byla jednou z výsad socialistického státu, takže jak zrovna vy zde můžete dnes volat po bourání techto několika posledních přežívajících výdobytků ?

  Sám, když jsem byl u pramene Vltavy naposled, jsem na vlastní oči viděl některé ty rozhořčené, vysoce esteticky senzitivní návštěvníky, kteří pohoršeni až k slzám se hroutili před tou děsivou podívanou. Vesměs na mě působili jako jacísi štastní "sluníčkoví lidé", kterým je ale představa přechodného nepohodlí a "ošklivosti" která je nutná, aby se z ní "krása" teprve zrodila, vůbec představa nutné rovnováhy těchto věcí, že jim je tato představa nedostupná.
  Tolik můj pocit.

  karpi

  OdpovědětVymazat
 23. Jiří Jírovec24. února 2017 12:25

  Je třeba vidět, že "bursíkovština" nemá nic společného s ochranou či kultivací životního prostředí. Je to synonymum pro způsob obživy, založený na jednoduchých heslech, která jsou používána jako páka pro otevírání pokladniček důvěřivých občanů a přelévání obsahu do vlastních kapes. I biomasa je jen heslo, dokonce není třeba vědět, co vlastně znamená.

  V Česku existují občansko škodlivá sdružení, která do poslední chvíle blokují výstavbu posledního kousku dálnice nebo městského obchvatu, přestože jde o stavby, které by významně zlepšily životní prostředí dané oblasti.

  Všimněte si, že tihle šmejdi jsou zticha, kdykoli jde o těžko prodejné artikly. Protestují tihle lidé proti degradaci hromadné dopravy? Protestují snad proti nadprodukci osobních aut, která nakonec povede k tomu, že nikam nedojedete, protože nebude, kde zaparkovat. Nikoli. Oblíbená je jaderná energie, protože děsit "atómy" je snadné. Oblíbené je přivazování ke stromům a lezení na chladící věže elektráren.

  Zemanův projev se týkal jen malého segmentu toho, co Česko ještě má. Když zabrousíte na silnice 2. a 3. třídy a projíždíte lesem naskytne se zajímavý pohled. Starší stromy chrání vykácenou část s již rostoucími novými stromy.

  Chci tím říct, že jsme-li schopni péče mimo parky, není důvod, proč bychom se neuměli přiměřeně postarat o národní parky či jinak chráněná území.

  Hádáme se o stromy, ale daleko důležitější je ochrana prostoru parku jako takového. Jde o to, aby z nich nemohla ukrajovat nová zástavba.

  Na druhé straně, posedlí bojem s minulým nepřítelem, bouráme stavby, které jsou symbolem epochy, která se nám nelíbí. Proti zbourání "komunistického" hotelu Praha byly marné. Koupil si ho bohatý člověk a tomu se přece nedá nařizovat, jak se svým majetkem naloží. Porazit hotel je větší barbarství než poražení napadnutých smrků na Šumavě.

  OdpovědětVymazat