Reklama

.

.

středa 22. února 2017

Sny o Trumpovi versus realita o Trumpovi – ještě je dovoleno doufat!

The Saker
22.2.2017  překlad Zvědavec

Pro mnoho Trumpových příznivců byl minulý týden dosti bolestivý. Ať již někteří z nás reagovali zcela panicky či jiní předstírali, že se nic nestalo, musím konstatovat, že něco se opravdu stalo a bylo to něco velkého: „třípísmenkovým agenturám“ se de facto podařil skvělý tah proti Donaldu Trumpovi, neboť ho dotlačily k tomu, aby propustil svého nejdůležitějšího zahraničně-politického poradce a zároveň muže, který se odvážil prohlásit, že chce reformovat „nafouklou“ a do značné míry neefektivní americkou zpravodajskou komunitu.


Neexistuje žádný způsob, jak statečně čelit tomu, co se stalo. Nejen proto, že se ukázalo, že Trump není loajální k těm, kteří jsou loajální k němu, ale proto, že tato epizoda docela hodně zničila to, co bych nazval „snem o Trumpovi“. Zvolil jsem svá slova opravdu pečlivě. Hovořím zde o „snu o Trumpovi“ v kontrastu s realitou o Trumpovi. Vysvětlím vám to.

„Sen o Trumpovi“


Když Trump vyhrál volby, rozsah nadějí na jeho činy a jednání byl velmi široký. Pohyboval se od nadějí typu „Trump jednou pro vždy zreorganizuje mezinárodní systém, ukončí nadvládu impéria a přinese Americe mír a prosperitu“, až po „nikdy nebude tak špatný, jako Hillary, bez ohledu na to, co udělá“. Na následující škále je to, co bych označil jako klíčové prvky „snu o Trumpovi“:
 1. Napravit problémy ve federální vládě: vykopnout neokonzervativce na úplné dno, odkud se před 24 lety vyplazili, reformovat americkou zpravodajskou komunitu, případně dokonce rozpustit CIA nebo přinejmenším ji podřídit, včetně sboru náčelníků štábů, prezidentovi.
 2. Uzavření míru s Ruskem a vyjednání „velké dohody“, která by jasně stanovila, jak by se USA a Rusko měly chovat vůči sobě navzájem a jak by si měly počínat společně proti obecným hrozbám. Přinejmenším by to znamenalo dohodu o Ukrajině a Sýrii.
 3. Spolupráce s Ruskem na vytvoření nového evropského bezpečnostního systému, který by zachoval NATO jako politickou organizaci, ale který by ji „přeměnil“ do nového bezpečnostního rámce, rozkládajícího se od Portugalska po Ural, který by zahrnoval verzi smlouvy z 21. století o konvenčních ozbrojených silách Evropy.
 4. Zastavit proudění miliard dolarů do impéria a přesměrovat ohromné ​​prostředky, které jsou v současné době vynakládány na války, agresi a podvratnou činnost, zpět do Spojených států a použít je na rozpadající se infrastrukturu, zdravotní péči, vzdělání, podporu malých firem, atd. Až doposud byly hlavními ziskovými sektory americké ekonomiky buď vojensko-průmyslový komplex, nebo finanční sektor. Příznivci Trumpa doufali, že nastartuje „skutečnou“ ekonomiku: výrobu zboží a vytváření služeb.
 5. Ukončit to, co bych nazval „diktaturou menšin“, a nahradit ji obnovením suverenity amerického lidu v zemi. Investigativní novinářky typu „Rachel Maddowové“, které bývávaly „odbornicemi na ideologii“ anglo-sionistického režimu, by byly jemně vytlačeny a nahrazeny lidmi, s nimiž by se většina Američanů mohla ztotožnit.
 6. V USA by byl znovu obnoven zákon a pořádek a neřízený příliv imigrantů by byl, alespoň do určité míry, konečně regulován.
 7. A v neposlední řadě by se Trump neměl řídit nesmyslnou, kontraproduktivní a předem odepsanou protiíránskou a protičínskou rétorikou. Nezapomeňte – to, co zde uvádím, není realistickým zhodnocením toho, co by Trump mohl jednou udělat, jakmile bude mít tu moc, ale tím, co jsem záměrně nazval „sen o Trumpovi“, s důrazem na druhé slovo. Jistě, mohou být i tací, kteří chtějí, aby Trump splnil své výhrůžky a možná dokonce začal válku s Íránem nebo Čínou, ale dosud jsem takové lidi nepotkal. (Ale opakuji znovu, to nejsou lidé, v jejichž blízkosti bych rád pobýval). Ještě jednou, toto je můj subjektivní a osobní koncept toho, co si mnozí (většina?) Trumpovi podporovatelé vysnili, nic víc.

Vzhledem k událostem z minulého týdne bych řekl, že se z větší části tento sen rozplynul, zvláště body 1,2,3 a 5; body 6 a 7 stále ještě mají nějakou šanci na přežití a pouze bod 4 zažívá jakousi zimnici a rýmu, ale stále žije.

Samozřejmě, že klíčový je bod č. 1: Napravit problémy ve federální vládě. Jinými slovy, odebrat sílu neokonzervativcům a americkému „státu ve státě“ a uvést ji zpět tam, kam patří: do rukou prezidenta s mandátem většiny amerických občanů. To je bohužel největší ztráta, kterou jsme minulý týden utrpěli: muž, který měl napravit problémy ve vládě, utržil ponižující ránu od „státu ve státě“, omámeného svou vlastní, nekonečnou drzostí. Největším problémem není to, že byl vyhozen Flynn, i když to je také velký problém, ale skutečnost, že „stát ve státě“ donutil Trumpa, aby veřejně zradil Flynna a propustil ho, místo toho, aby propustil všechny ty, kteří byli zapojeni do tohoto palácového převratu (včetně samotného Pence).

To, co „stát ve státě“ tento týden předvedl, je, že všichni ve výkonných funkcích neslouží k potěše prezidenta, ale k potěše „státu ve státě“, pravděpodobně včetně samotného Donalda Trumpa.

Přerušením Trumpova bodu č. 2 neokonzervativci nyní ukázali světu, že vše ostatní (body č. 3, 4, atd.), a možná i č. 1, existuje pouze do té míry, do jaké je oni sami, tedy neokonzervativci, nechají. Osobně jsem přesvědčen, že pokud Donald Trump v sobě nenajde dost odvahy a nezahájí velký protiútok, neokonzervativci si najdou způsob, jak ho vyštvat z Bílého domu ještě předtím, než skončí jeho volební období. To je jejich typický styl: posílání „zpráv“ a „vytváření příkladů“.

Pokud se Trump bude „chovat slušně“, možná ho nechají splnit něco z bodů č. 6 (zákon a pořádek) a č. 4 (přesměrování nějaké finanční sumy do americké vlasti). Pokud jde o bod č. 7 (úder Íránu a Číně) - to je jediná část jeho programu, který budou nadšeně podporovat (čímž rovněž ukončí ideály o něm, neboť se nebudou řídit tímto bláznivým nesmyslem).

Tak jo, je to špatné, a pokud se nestane zázrak, sen je opravdu u konce.

Nicméně pojďme tomu dát reálný náhled.
 

„Realita ohledně Trumpa“


Pokud se tedy sen rozplynul, není to ještě důvod k tomu, abychom klesali na mysli nebo tvrdili, že podpora Trumpa byla chyba. Prosím, vždy mějte na paměti, jaká byla alternativa: Hillary Clintonová.

Jeden z mých oblíbených ruských novinářů Ruslan Ostaško to vyjádřil brilantně, když řekl:
Žádný rozumně uvažující člověk neočekával, že Trump dá najevo věrné přátelství či lásku k Rusku, nebo že okamžitě uzná Krym (jako součást Ruska). Naše radost ze zvolení Trumpa souvisela s jedním faktorem: pokud by byla zvolená Clintonová, neměli bychom žádnou šanci, vůbec žádnou, se na čemkoli dohodnout. Kdyby nyní seděla v Bílém domě Clintonová, vůbec bychom nediskutovali o problematice uznání Krymu nebo o budoucnosti amerických sankcí. Pokoušeli bychom se odhadovat, kdy začne jaderná válka, studovali bychom mapy protileteckých krytů, učili bychom se, jak používat Geigerův počítač (detektor ionizujícího záření, pozn. překl), a jak správně dávkovat jódové tablety.

Samozřejmě, že má naprostou pravdu. Ještě zde uvedu přesně to, co jsem napsal 9. listopadu hned po volbách:
Takže se to stalo: Hillary nevyhrála! Prohlašuji to takhle, namísto toho abych říkal, že „vyhrál Trump“, protože se domnívám, že ta první věta je dokonce ještě mnohem důležitější. Proč? Protože nemám ani tušení, co udělá Trump. Avšak mám zcela jasnou představu o tom, co by udělala Hillary: vyhlásila by Rusku válku. Trump to s největší pravděpodobností neudělá.

Nikdy jsem si nedělal o Trumpovi iluze. Pouze jsem jen v Trumpa „doufal“ - tím míním, že jsem choval naději, že Trump bude nejen lepší, než Hillary, ale že by mohl splnit alespoň některá ze svých „snových“ poselství.

Ale v případě, že bych si měl vybrat mezi tím, že neokonzervativci poníží Trumpa nebo že dojde k termonukleární válce - pak bych si s vděčností vybral to první.

Kromě toho, jakkoliv může být tato myšlenka nepříjemná pro mnoho Američanů, je nepopiratelným faktem, že Spojené státy jsou v současné době hostitelem, na němž parazitují anglosionisté, a kterého tento parazit využívá k tomu, aby si podmanil celou planetu.

V současné době došlo k tomu, že se neokonzervativcům a americkému „státu ve státě“ podařilo znovu převzít kontrolu nad svým hostitelem, ale pouze za cenu velkého oslabení tohoto hostitele. A to je objektivně dobré pro naši planetu. Stejně jako převrat v Turecku skončil čistkou ve vojenských a bezpečnostních službách, čímž byla výrazně omezena jejich schopnost ovlivňovat dění v Sýrii (to je zčásti důvod, proč si Erdogan nyní notuje s Rusy a Íránci), probíhající barevná revoluce proti Trumpovi oslabuje moc amerického hostitele a tím i anglo-sionistického parazita. Za prvé, celý politický establishment je uvnitř USA tak hluboce zapojený do boje o moc, že zbývá jen velmi málo byrokratické energie, která by se mohla vypořádat s čímkoliv jiným. Kromě toho, pokud jde o politiku, „nepostradatelný národ“ a „město na kopci“ jsou nyní terčem posměchu na této planetě. Příště až nějaký propagandista ministerstva zahraničí začne papouškovat obvyklou snůšku propagandistických falešných řečí o demokracii, lidských právech a spravedlivých volbách, bude uvítán s hysterickým smíchem a výkřiky „lékaři, uzdrav se sám!!“. A upřímně řečeno, jen Bůh ví, kam až nás tento proces může zavést. Já bych naopak rozhodně nevyloučil možnost občanské války v USA. A předtím, než se toto prohlášení setká s posměšky a obvyklými argumenty ad hominem, dovolte mi, abych vám připomněl, že jsem předpovídal občanskou válku na Ukrajině, kdy to téměř všichni ostatní popírali (viz: Pro Ukrajinu se otevírají brány pekelné, napsáno 20. 11. 2013). V tomto okamžiku nepředpovídám občanskou válku v USA, ale říkám, že reálná možnost tu je.

Ať už občanská válka bude, nebo ne, všichni neokonzervativci a americký „stát ve státě“ jen spěchají s urychlováním nevyhnutelného kolapsu USA jako světového hegemona. Je pravda, že Trump tomu nemohl zabránit, ale mohl o tom vyjednávat, a přitom využít stále ohromnou sílu Spojených států, aby se co možná nejlépe dohodl s dalšími velkými herci. Jestliže někdo vypadne z mrakodrapu, neexistuje žádný způsob, jak zabránit pádu na zem – ale pokud bude mít padák, bude v přistání velký rozdíl. A to je právě to, co Trump mohl udělat – „přibrzdit ve zlomových situacích “. Schopnosti, které jsou k tomu zapotřebí, jsou: realismus, ochota vyjednávat, schopnost porozumět tomu druhému, odvaha vzdát něco, co není dlouhodobě udržitelné, atd. To je přesně ten rozsah schopností, které neokonzervativcům zcela chybí. Jediné, co mohou ještě udělat, je, že budou znovu srážet k zemi, a potom ještě znovu a znovu. Tento druh šíleného postoje však vždy vede ke katastrofě.

Ať už je to jakkoliv, tento velký příběh bude v dohledné budoucnosti pokračovat bojem zblízka uvnitř amerického „státu ve státě“. Proč bojem zblízka? Protože Trump je také součástí „státu ve státě“, nejen, že se náhle vynořil odnikud ex nihilo, ale měl, a stále má, mocné podporovatele. To jsou ty, relativně vzato, dobré zprávy. Špatnou zprávou je, že frakce „státu ve státě“, která podporuje Trumpa, se zdá být tou slabší. A mírně řečeno, Trump sám o sobě není zrovna rytířem v zářivé zbroji. Nicméně když si představíme, že na základě nějakého souhrnného měřítka moci tvoří protitrumpovské síly uvnitř „státu ve státě“ nějakých, ach, 70%, a Trumpovi příznivci tvoří tedy pouze 30%, boj zblízka mezi 70% a 30% ponechá velmi málo energie k tomu, aby kterákoliv ze stran jednala s Ruskem, Čínou nebo Íránem.

Není to sladká ironie, že zrovna velcí přívrženci divide et impera si tohle udělali jeden druhému navzájem?

Závěr


Je ještě příliš brzy na to, abychom byli skleslí. Ano, „sen o Trumpovi“ je pravděpodobně pryč, po celou dobu trvání byl krásný, to ano, ale nyní přichází do centra pozornosti „realita o Trumpovi“ a my všichni se musíme naučit, jak fungovat v tomto novém kontextu. Musíme pečlivě a systematicky studovat tuto novou realitu a pečlivě analyzovat všechna její rizika a příležitosti, které nám předkládá. A existuje spousta skvělých příležitostí, spolu s velmi reálnými riziky, které ještě budou objeveny. Už jen ta skutečnost, že se vůdci impéria obrátili proti sobě, je Božím požehnáním! Využijme to na maximum.

Ať už je to náhoda, nebo ne, na webu “the Duran“ je zpráva, že generál Joe Dunford, předseda sboru náčelníků štábů armády USA, a generál Valerij Gerasimov, náčelník ruského vojenského generálního štábu, se setkali v Baku. Jedná se o první takové setkání od ledna 2014, a konalo se v „srdečné atmosféře“. Ve skutečnosti Dunford ujistil Gerasimova, že neexistují žádné plány na nasazení amerických pozemních jednotek v Sýrii (samozřejmě, že na území Sýrie je již několik tisíc amerických vojáků, obě strany to také vědí, ale obě strany také vědí, že Dunford měl na mysli pravidelné ozbrojené síly).

Dovedete si představit takové setkání v čele s Hillary?

To, co se stalo, je opravdu jednoduché. S volebním vítězstvím Trumpa neokonzervativci utrpěli drtivou porážku a trvalo jim méně než jeden měsíc, aby se přeskupili a vykleštili Trumpa. Je to špatné a „sen o Trumpovi“ je u konce. Ale my - ti, co vzdorují impériu - jsme stále ve formě. Koneckonců, Trump nikdy nebyl „náš“ kandidát, byl kandidátem části zástupců „státu ve státě“, kterého jsme my, odpůrci amerického „státu ve státě“ in toto, podporovali jako menší zlo: a měli jsme pravdu – on byl a stále je menším zlem. Kromě toho ta strana, která opravdu ztratila nejvíce, je část „státu ve státě“, která podporovala Trumpa, ale které zbyla dostatečně velká síla (10, 30 nebo 45 procent – na tom opravdu nezáleží) na to, aby se přeskupili a vzdorovali. Jestliže/když se začnou bránit, stále je budeme muset podporovat, a to jednoduše proto, že je to morální a pragmatické. Právě nyní Trump vypadá jako Janukovyč, doopravdy. Ale myslím si, že je také mnohem chytřejší a mnohem čestnější člověk, než Janukovyč. Klidně si říkejte, že jsem naivní, ale můj vnitřní pocit mi říká, že Trump se stará o USA, a že chce udělat správnou věc. Můžu se plést, samozřejmě. Ale aspoň dosud nevidím jasné znaky celkové hniloby a korupce, které měl Janukovyč po celém obličeji. Kromě toho se zdá, že Trump se učí. To je velmi důležité. Během své poslední tiskové konference, Trump konečně ukázal skutečnou kuráž a podnikl protiútok proti médiím, a to velmi efektivně, řekl bych. A pamatujete si, jak rychle se Trump poučil od své první porážky, kterou utrpěl v debatě s Hillary? Trump se zřejmě velice rychle učí, a je-li tomu skutečně tak, pak by si mohl vzít velmi užitečné ponaučení z celého debaklu s Flynnem.

Naděje stále žije :-)


Takže naděje stále žije. Nikoli žádná očekávání - ta jsou vždy špatná. Ale rozumná naděje, kompatibilní s realitou. Stejně jako všichni lidé, i politici se mění. V případě, že se neokonzervativcům nepodaří Trumpa obvinit, možná jim ještě, jak se říká, nakope zadek. A pokud se jim ho podaří obvinit, budou tím nadále oslabovat impérium. Takže celkově bych to zhodnotil tak, že i když jsme měli velmi špatný týden, jsme stále ve formě.


Trump Dreams vs Trump Reality – Hopes Still Permitted! vyšel 19. února 2017 na ICH. Překlad v ceně 867 Kč Zvědavec.

44 komentářů :

 1. Nechme Trumpa Trumpem.U něho je jedině Amerika
  na prvním místě.Uvidíme,jak to bude pokračovat.
  Je to první vážný střet s mocí v pozadí.Třeba se
  nakonec prosadí.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Amerika je furt v obcanske valce uz od 1776, posvatne to datum
   Cesko je ale v te pohusitske dobe furt v porobe, protektoratu a nevolnictvi

   Vymazat
 2. Saker od slova suck, vyslov sak
  Cekal jsem ze v clanku bude neco noveho a opet prislo zklamani
  Kde je Honolulu, potrebujeme zpravy a sucking

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:00
   The Saker je Rus, který sedí na Floridě, troubo. -- Tady máš, co k Trumpovi říká Rus, který sedí v Rusku:

   https://www.youtube.com/watch?v=v0KFmYFXirU

   https://www.youtube.com/watch?v=w6ur0zw5dAg

   Vymazat
  2. Nevim kdo je Saker
   Pro me je autorita Honolulu, Trump, Thomas Paine, Tolstoy, Herodoos atd
   23:56 trouba jsi ty, protoze nemas vzdelani a jsi cesky nevolnik a poddany nemeckemu protektoratu
   Co trouba, hloupy nevolnik a zradlo pro kanony, uhrovity

   Vymazat
 3. Trump musi vymenit veleni FBI, CIA a dalsich, dale zjistit jaky spion se mu napich na telefon s Australakem atd
  Ale sakre, sakre, jo hochu americani ani Trump nejsou zvedavi na evropske a jine parazity, ku prikladu proc ma Amerika cesku davat rocne miliony dolaru a jeste poslouchat jak si cesko otvira hubu na Trumpa
  Tak houby
  Nic cesku nedat ani vojenskou pomoc ani nic

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:12
   Ty jsi fakt zoufalej vůl!

   Vymazat
  2. Jaky miliony rocne? V roce 2015 106854$ to jsou miliony? Ses blbej jako bedna kytu, debile.

   Vymazat
  3. 23:57 ty chudinko co umi jen nadavat, cesky nevolniku, cesky parazite na USA, cesky hlupaku a vole, cesky knedliku, ceska vyzirko

   Vymazat
  4. 0:17 nadavat umis, hovne ceskej nevolnickej parazitickej na Americe
   Cesko furt zebra a dostava almuznu od Americanu, cesko je zhluk parazitu
   Blbej mozna jsem ale nejsem LHAR jako ty, ty lhari a zavislaku na Americe
   Jsou to miliony dolaru co dava USA cesku plus jine dary
   CESI NEKRAST TADY
   HAVLUJTE SI ALE NEKRAT
   CESI NEZEBRAT U AMERIKY

   Vymazat
  5. Debile 5:57 miliony mas v hlave akorat ty ubozaku, Amerika zebra po celem svete, dluhu ma tolik ze je nikdy nesplati a bude davat Cesku miliony. Amerika dluzi na koho se podiva uz nikdo jejich dluhopisy nechce a jsou na pokraji bankrotu.
   Jses debil non plus ultra, ale ty za to asi nemuzes, matka syfilicka, fotr vecne ozrala smazka, ano, ty za to opravdu nemuzes.

   Vymazat
  6. Ty 12:31 z kurvy synu, nic nevis a zvanis, ceskej parazite

   Vymazat
  7. Vis , co nam muzes ? Chudaku.

   Vymazat
 4. Horni dolni zdravim Te !

  President Trump je brzden a sabotovan ve svem usili nekolika zradnimi autoritami jeho strany. (GOP !)
  Vede je Paul Ryan a Mitch Mc Conell, tato skupina ma 15 clenu a vsechny jsou uz registrovany a analyzovany, lidmi presidenta Trumpa...
  Trumpuv clovek Andrew Puzder (Sectretary of labor) neprosel kvuli zninene skupine.

  Nejvetsi boj se ted vede ohledne zdravotniho systemu.
  Obama to tak podrbal , ze oni nevi, jak to napravit.

  Rex Tillerson vyhodil z prace tolik lidi, ve State Departmentu, ze zahranicni politika se odklada.
  (Vypousti se bazina.)

  Hodnotit presidenta Trumpa ocima -Zvedavce- je velmi predcasne.
  Novy, National Security Adviser - H.R. Mc MASTER (general-porucik) je fanatik na dejiny a vojenskou strategii. Ucil na West Pointu budouci dustojniky a napsal nekolik vojenskych knih.
  Zatim se nijak neprojevil.

  Nic vazneho se nedeje, krome vnitrniho vzajemneho utoceni jeden na druheho - GOP proti Trumpovi.

  Bily Dum ma nedostatek ceremonialnich plnicich per. Trump podepisuje tolik rozkazu, ze pera dosly.
  Aby jsi rozumel ! Kdyz president podepise rozkaz, tak pero cennove stoupne pro zberatele od $ 150 do $ 880.
  Je to sberatelska rarita.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dik za info
   No a obamacare necht teda pluje, cim dyl pluje tim to bude vetsi jak se rika cesky pruser
   Kdyz musej zvedat ceny ktere jsou skoro tak vysoke jako platy tak to je desny pruser
   Ti zradci republikani by meli odjet na Sibir navrat nezadouci
   Muzou tam Rusum treba dozivotne stavet mosty pres Jenisej jako clenove Paulusovy 6 armady co tak slavne dobyla Stalingrad

   Vymazat
  2. Suvenyr, pero bych chtel. Ale vic bych chtel knofliky z odevu republikanskych zradcu potom co jim odpadnou az Trump s nima vytre podlahu

   Vymazat
  3. 0:24 Kdyby ten debil co říká že je podnikatel používal pera z Číny ušetřil by bílé chatrči miliony.
   nazdarhuhunulu.

   Vymazat
  4. 9:37 pero ma hodnotu pred podpisem par centu, potom ovsem kdyz ho vezme kral Midas Trumpus Veliky do ruky tak se zmeni ve zlato za 800 dolaru

   Vymazat
 5. A zacina zase volu sraz jdu na porno

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jdi, zavistniku
   A jak te znam tak to bude neco hodne uchylnyho

   Vymazat
 6. Drž hubu ty podělanej ussackej mamrde zdegenerovaný kurvy!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koho presne myslis ty hovne, mamrde, cesky ustraseny nevolnicku, vazale nemecka, z kurvy synu tvy zkurveny matky a zkurvenyho fotra

   Vymazat
  2. 8:47
   11:25
   Dva debilové -

   Vymazat
  3. 11:38 oni jsou jeden, ten jeden trpi schizophrenii co zdedil po sve vecne sjete a syfilisem nakazene poulicni stetky co ho porodila

   Vymazat
  4. 11:38 a 12:35 vy jste dva typicti cesti nevolnici co si nechaj nadavat a sni neceknou
   Furt mlci
   A nevsimate si kdo zacal nadavat prvni? Nemate smysl pro sprsvedlnost. A neuznavate pravo na sebeobranu, vy onuce. Stydte se

   Vymazat
  5. 12:35 ty jsi taky pekne hovado z rodiny hovad, otec hovado matka hovado no a tak jsi taky hovado
   A vsychni smrdi jako prumerny cech co se sprchuje jednou za mesic, no holt francouzka voda je draha, 150 korun za kubik

   Vymazat
 7. 11:25
  Myslím přesně tebe ty zkurvenej podělanej kokote bez mozku....matka nesvéprávná kurva a fotr prolezlej AIDS a syfilidou....výsledkem je ten méněcenný genetický potrat z USSA!!!;!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:36 tva matka bezpravny nevolnik tvuj fotr to samy
   Smrad a zbabelost
   No a tam ses vylih ty
   Smrad a zbabelost
   Cesky smrduty nevolniku

   Vymazat
  2. 18:02
   Zavři tu ussackou držku plnou hoven ty otroků čokovopice!!!

   Vymazat
  3. 18:13 hlupaku, preza je Trump, to si s tim tvym hovnomozkem nezaregistroval

   Vymazat
 8. Tohle je asi už dvacátý článek snažící se diskreditovat Trumpa. Vždy psaný někým kdo je zcela mísu a nerozumí klanovým bojům a uspořádání davo-elitářské otrokářské společnosti (kdy menšina zotročuje většinu). Je to představa, že nějaký vůdce vše řídí a mává jakýmsi kouzelným proutkem a jeho přání se okamžitě uskutečňují. Když udělá nějaké rozhodnutí hned autor křičí takových to hloupých článků křičí: vidíte máchl tím proutkem úplně špatně jinak než říkal.

  Trump byl vybrán, obdobně jako Gorbačov na zničení SSSR, na přeformátování USA z hegemona na lokální mocnost. Nemůže zůstat taková nevyváženost. Mnozí na západě vůbec nepochopili, že bez svého protipólu socialismu nemohou existovat a chystali rabovat a ničit planetu bez ohledu jakéhokoliv ohledu na dav, což je neudržitelné. Zákulisní vedení, které vše řídí a vyvolalo v historii všechny války a genocidy má na chvilku s obyčejnými lidmi (davem) stejné zájmy nějak stabilizovat situaci, protože statní elita USA se utrhla ze řetězu a hrozí zničit vše. Trump efektivně pracuje na jejím odstavení, to je předem dané a rozhodnuté, to je jeho úkol (pokračuje v práci Obamy, který USA státní elitu šikovně diskreditoval).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jan KELLER: Novinky z Ameriky
   (Právo, 8.února)

   "Byly to do poslední chvíle vyrovnané volby. Pro mnohé se stalo velkým překvapením, když v dramatickém závěru zvítězil velice těsně kandidát republikánů. Ohlas na volební výsledek byl mimořádně vypjatý. Mnozí podlehli defétismu, hluboké zoufalství se střídalo s hlasitým nářkem. Stejně tomu bylo u hollywoodských hvězd a hvězdiček, které začaly hrozit, že raději opustí zemi, než aby žily v Americe tohohle muže.

   Aby snad nevznikla nějaká mýlka, text předchozích odstavců je již více než patnáct let starý a týká se poprasku, který ve Spojených státech vypukl v roce 2000 po oznámení, že republikán George W. Bush ve volbách zvítězil nad kandidátem demokratů Alem Gorem.

   Obavy z nepřesností při sčítání hlasů a podezírání z podvodů byly tehdy tak vysoké, že přepočítávání hlasů musel posvětit svým verdiktem Nejvyšší soud.

   Denní tisk vzápětí zaznamenal rozhořčené reakce stoupenců neúspěšného kandidáta: „Okamžitě vyrazíme do ulic, nebudeme Bushe považovat za legitimního, budeme jej diskreditovat, uděláme vše, co bude možné, nikdy jej však neuznáme.“ To se psal 20. prosinec roku 2000.

   Šokována byla zejména americká média, která jednoznačně stranila kandidátovi demokratů. Jak poznamenal v komentáři z ledna 2001 analytik Terry Teachout, během volební noci „musel být štáb CNN varován, že nesmí propuknout v jásot, až televizní stanice oznámí, že Gore zvítězil. Z obavy, aby jásot štábu neslyšeli diváci.“

   Nově zvolený prezident Bush oznámil, že výrazně sníží zahraniční angažovanost Spojených států a soustředí se především na řešení jejich tíživých vnitřních problémů. Toto předsevzetí vydrželo jen do atentátů z 11. září 2001.

   Svět musel čekat dalších patnáct let, než nový americký konzervativec zvolený i přes zděšení hvězd z Hollywoodu a přes nepřátelství médií slíbí totéž. Jak dlouho mu předsevzetí vydrží tentokrát?"

   Vymazat
  2. Řekneme si to za rok, to už bude vše zřejmější :)

   Vymazat
  3. 306 volitelu neni vyrovnane volby

   Vymazat
  4. Horni Dolni 24.února 2017 10:52

   Ty máš opravdu reakce ratlíka.

   Vymazat
 9. Hitlry a čokovopice rozesrali dlouho před volbama co ben kde mohli!!!!!
  Trump se snaží,ale zázraky neumí...a občas si nevybírá zrovna správný typy lidi na důležitý místa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak to vis? Na hajzly antitrumpovce si musi Trump poridit troly!

   Vymazat
  2. Horni Dolni 24.února 2017 10:53

   On je ten Trump pro tebe něco jako Stalin, ne?

   Vymazat
  3. Stalin nas zachranil vsechny!
   Trump zatim jen ze zacranovanim zacal!

   Vymazat
 10. 20:45

  Problém je v tom, že dichotomie "globalismus" versus "národní zájem" je FALEŠNÁ.
  V čem je nadnárodní kapitalismus horší, nelidštější než kapitalismus národní?
  Myslet si, že - kterákoli - národní vláda může kapitalismus zkrotit, zatímco v ostatních zemích bude dál "bujet" je neuvěřitelně naivní. A přece tomu tolik lidí věří!

  Z takovýchto rozšířených a obecně sdílených iluzí hodně těží i Babiš (přičemž platí: slávabohu už tam nesedí Kalousek!).

  Možná by měl někdo napsat článek "Sny o Zemanovi versus realita" - tedy pokud to není tabu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozdíl mezi národní a globální je hlavně v tom, že na národní je vidět, když to nadnárodní je skrytá a tudíž bez jakékoliv společenské zodpovědnosti a kontroly. Co je šeptem to je čertem. Národní politik musí před lidem obstát a ochránit jeho zájmy, kdežto všechno nadnárodní a internacionální řídí zákulisní vedení a málokdo ví, kdo nebo co to je. Například za druhé světové války intenzivně bujel nadnárodní obchod a finanční elity obou stran intenzivně spolupracovali. Nadnárodní pro své zájmy uměle vyvolává a rozněcuje konflikty mezi národy, proto jsou války. Činnost tohoto zákulisí je zdokumentována již od starého Egypta (různé kroniky a fakta z dějin i když se to snaží maskovat dnes již před inteligentní myslí to nelze schovat). Cesta z toho ven je přes mírovou spolupráci států s jednolitými národy na svém území. Konflikty se budou řešit na nějaké společné platformě třeba OSN, i když na OSN působí vliv zákulisního vedení a nadnárodních skupin, když se domluvíme a budeme používat rozum můžeme OSN obsadit a použít v náš prospěch, v prospěch lidstva.

   Vymazat
  2. A národní kapitalismus neexistuje, protože kapitál neuznává hranice, nedejte se zmást zřejmě člověkem, který snad nevědomě kope za zákulisní vedení, za ďábla.

   Vymazat
  3. Anonymní 24.února 2017 10:01

   Ano, válka je skvělý byznys. Ano, mírová spolupráce je základním požadavkem rozumných lidí (Trump prý žádá nové jaderné hlavice - je to pomluva, kterou o něm šíří nepřejícníci, nebo pravda?).

   Opakování Pjakinových fantasmagorií ale není zrovna projevem "inteligentní mysli", vážený.

   Hlavně Vám ale z té úvahy nějak vypadl kapitalismus jako takový.

   Anonymní 24.února 2017 10:03

   V tom případě Babiš a ostatní nejsou kapitalisté, ale "vlastenečtí podnikatelé", kteří ovšem "nevědomě kopou" za nadnárodní kapitál.

   Vymazat
  4. Tak jako je dobré, že nevyhrála Hitlary Clintonová, stejně tak je dobré, že nevyhrál Kchárl fon Šláfenberk!

   Vymazat