Reklama

.

.

úterý 7. února 2017

Ukrajin musí být hodně

amp_amp
7. 2. 2017  Livejournal, přeložil Sam Elles

Čistě hypoteticky.

Podívejte se, byl jeden národ – ruský. Potom chytré (ne příliš) hlavy začaly hledat jakési regionální rozdíly. A ty opravdu jsou. A tak existuje rozdělení na tři větve: maloruskou, velkoruskou a běloruskou. A co více, rozdělení na tři národy. Bratrského typu. Rusové zůstali Rusy, Malorusové a Bělorusové se stali nerusy. Stali se nerusy hlavně pro usilovné vyhledávání a rozdmýchávání rozdílů. Rozdílů výslovně od Rusů. Jistě, jsou tam výšivky jiných vzorů – dialekt, kuchyně, atp. se liší. 


A tak to jsou všechno různé národy. A téma se dále rozvíjelo, každý národ má právo na svůj národní stát. Jak by to jinak bylo možné? Národ je a státu nemá. Musíme mu jej dát. Došlo k rozpadu země. Samosebou odkrojili kus Ruska. Dobrá, ať ho mají, pal to čert.

My jsme, samozřejmě, ten krvavý Mordor. My zkoušíme připomenout, že jsme byli jedním národem. Vyprávíme historii, dokládáme fakty, dokumenty, kronikami. Ale Ukrajinci nechtějí věřit. Kroniky jsou falešné, a jedno vedle druhého dosvědčuje, že jsme národy rozdílnými…

Jaké vznášejí argumenty, jaké důkazy o své odlišnosti dodávají? Jejich důkazy jsou známé, a všichni jich máme plné zuby. Tytéž používali už Poláci na počátku 19. století. Tehdy Poláky srdce bolelo, když se dívali na veliký ukrajinský národ – ani jíst bolem nemohli. Přemýšleli o rozdílnosti Rusů z Maloruska a Rusů z ostatní Rusi dokonce dříve než Ukrajinci samotní. A něco na tom je, ovšem nemáme-li vzít v potaz fakt, že např. sami kozáci se považovali za potomky Chazarů.

Takže jaké důvody? První je – jazyk. Je v něm rozdíl? Je. Jedni říkají achjo, druzí echjo, třetí ojoj. Je to jasné. Různé jazyky, různé národy.


Druhý – oblečení, všední život, kultura. Je tu rozdíl? Ano, je. Vzory na výšivkách jsou jiné. Různé jídlo. Jedni jsou na tlusté, a to je jediná věc, která Tatary nezajímá, a přímořští zase jedí ryby. To Moskvané baští boršč a ještě se krmí kaší. Vypadá to na odlišné národy? Jasně. Jedni si staví chaty, touží po pobytu v lese, druzí ne. Prostě různé národy.

Třetí – historie. Najdeme rozdíl? Ano. Jedni úpěli pod Zlatou hordou nájezdníků, druzí … druzí úpěli pod kde kým. Jasný rozdíl. Tím větší, že Ukrajinci, opírajíce se o naše falešné kroniky, přesvědčivě dokazují, že jsme zřetelně jiné národy. Oni byli Rusínové, Ukrajinci, a my, z části takoví a onací – zkrátka, je tu velký seznam s konečným závěrem: rozdílů je hodně. Prostě různé národy.

Čtvrtý – antropologie, genetika, populární genetika. Nejdříve antropologové poměřovali lebky z mohyl. Některé byly větší, jiné podlouhlé. Vypadá to, no, na rozdíl. A to pobídlo i genetiky. Nejdříve se jim odlišnost nedařilo najít. Ne a ne, sakra, a že se snažili! Naštěstí, pokrok nestojí na místě. Sláva, našli! Odlišnost není velká, ale sláva bohu, je. Ukrajinští Vlastenci (Svidomye), samozřejmě chtěli dokázat, že je kolosální. Jen číselka nechtějí zveřejnit, cifřičky se nedají ohýbat. Ale co – našli rozdílnost? Našli! Tak co… A tím pádem jsme jiné národy.

A to je v principu vše. Je tu ještě mentalita, ale jak se v praxi ukazuje, můžeme umístit čistokrevného rusáka do kyselého prostředí, propláchnout mozek, a už radostně skáče s nápisem Moskaly na sloupy! Takže mentalitu raději zavrhneme.

Ukazuje se, že doslova vše je založeno na těchto argumentech. Jazyk, kultura, dějiny, antropogenetika (nehledejte – to je moje slovo). Omlouvám se, pokud jsem něco zapomněl, ale myslím, že na další úvahu to vliv mít nebude.

Zkrátka, Ukrajinci mají za to, že různé národy mají právo na své národní státy. Oni to vědí už dávno. Už když … už když to věděli Poláci. Ne, to bych lhal, Poláci byli první, co je srdce bolelo pro Ukrajince. Jen se domnívali, že ukrajinský národ by měl žít v jejich, polském státě. Rakousko-Uhersko zase mělo za to, že ono samo by bylo ideálním místem pro Ukrajince. Ukrajinofilové 19. století také neměli ambice samostatného státu. Zpočátku. Avšak na začátku 20. století už se jim samostatnosti zachtělo. Bandera se svým stádem Vlastenců (Svidomych) aspoň za tím šel. Co se dá dělat – odlišný národ chce odlišný stát. Chlapíci. Vážím si takové politiky. Oni, Ukrajinci nejsou jako my, šovinisté s velkou zemí. A dokonce nejsou ani jako Američané, kteří nerozdělili své USA na jednotlivé Bananistány. Ukrajinci jsou pokrokovější. Jsou dobří. A co dobří! Jsou prostě nejlepší!

Nu dobrá. Odervali si kousek našeho pod svou državu. No co. Je to škoda, ovšem, jenže – jsme rozdílné národy. V zápalu nadšení jsem procestoval Ukrajinu. Promlouval s Ukrajinci. Inu, Ukrajina je Ukrajina. Lidé jsou různí. Rusů je tam mnoho, je tam také mnoho nerusů. Žijí tam lidé různí. A víte, čeho jsem si všiml? Ukrajinci jsou skutečně jiní. Galičanin se liší od Poltavana, Oděsan od Charkovana, Sumčanin od Zakarpatce. Rozdílné jazyky, kultura, obyčeje, i ty dějiny jsou nějak odlišné – a víte, co jsem pochopil? Jsou to různé národy!

A co tam po antropo-pop-genetice? Všichni jsou jasně rozdílní. Ukazuje se, že na Ukrajině jsou absolutně rozdílné národy! Odlišné ve všem. Ano, možná jsou to národy bratrské, jenže různé. A tak vzniká jiná otázka: Jak sakra, vůbec někdo mohl zapsat všechny ty národy do jednoho ukrajinského? Co je to za hnusný projev velkoukrajinského šovinismu, ptám se? Všechny tyto národy mají právo na svůj jazyk, svou kulturu, a samozřejmě na svůj, oddělený, nezávislý stát. Ano, ano, právě tak, jak prohlašovali ukrajinští nacionalisté – každému národu jeho stát.

Vyvstává otázka, jak rozervat – omlouvám se, jak spravedlivě rozdělit území, nelegálně okupované Ukrajinou, mezi velké národy, sídlící na tomto teritoriu? Odpověď je až nehorázně jednoduchá. Není třeba nic vymýšlet. Všechno už je vymyšleno Polskem, Rakousko-Uherskem, Německem a velikým géniem ukrajinského Svidomismu (Vlastenectví). Je prostě nutné využít jejich způsoby, všechny ty argumenty, slogany, důvody. Stačí okopírovat výsledky ukrajinské geniální mysli. Improvizovat netřeba. Schéma nevymysleli hlupáci, hlupáci mu uvěřili. Nic složitého. Jestli už ze slovanského slova „na okraji“, „u kraje“ (окраина, možno přeložit i jako „příměstský“) vyšpekulovali celý národ a zemi, tak z materiálu, co je k dispozici, si můžete vytvořit třeba pár galaktických impérií.

Hned za prvé – Polesí. Žijí tam Polesáci, Jatvigové, Tuteščinové, i když, samozřejmě, zůstává podezření, že je to příliš mnoho rozdílných národů. Mají svůj vlastní jazyk. Nelze říct, že by to byla ukrajinská mluva. Jakýkoliv rozumný lingvista rychle zaznamená rozdíly. Zejména zainteresovaný lingvista, jako např. rodilý Polesan. Mají své dějiny. „Vzpomínky Polesí“ jsou v kronikách. Jatvižská knížata bojovala s Ruskem. Není to dostatečný důkaz o rozdílnosti národa? Máme k dispozici zatím nevynesený trumf Polesí – mapu Polesí, starší než mapa polské provincie Boplan, kterou Svidomye tak radostně mávají. Nechť žije Národní republika Polesí!

Dále Lemci, Bojci, Rusíni ze Zakarpatska, i oni mají své názvy národů. I malí chtějí svou nezávislost. Po našem .. fuj .. po vašem, po banderovsku. Přikázání Ondreiče pro masy: Každý národ svůj stát!

Galičané. Jenom hluchý by si nevšiml, jak jinou řečí od všech ostatních mluví. Jak by mohly takové rozdíly existovat v jednom národě? Volyňané. Vzpomeňte, jak volyňský Bobrok, spolu s Dmitrijem Donským porazil Mamaje (ze Zlaté hordy) na Kulikově poli. A to v době, kdy zbytek Ukrajinců (připusťme, že existovali), spěchal pod velením Jagellonského Mamajovi na pomoc. Co je to za Ukrajince pocházejícího z Volyně?

A dále. Poltavská gubernie, část Sumské. Tady je vše jasné. Žije tam velký národ, dříve obývající Velkovévodství Mansúrovo. Nic neobvyklého – Mamájovi potomci. Pouvažujte, jak mohou být mansurští Tataři jedním národem s jinými Ukrajinci? No jistě! Je to samostatný veliký národ, hoden svého státu, nebo aspoň malinké Zlaté hordičky. A to jsme zapomněli na tatarský jazyk. Tak ani ti Ukrajinci nemluví všichni stejně… Opravdu, budou muset v Mansúrii učit jiný státní jazyk, tatarský. Jeden národ, jeden jazyk, jedna víra! Ať žije Mansúrie!

Charkované. Je na čase vzpomenout, že to bylo území Moskevské, Ruské ukrajiny. Malorusko s ním sjednotili později. V mnoha zdrojích je zapsáno, jak lidé z Maloruska jezdili na ukrajinu. Jak to nyní může být jedním, jestliže to jsou dvě rozdílná území? Tady můžeme, mimochodem, hledat uloupené jméno i historii. Je očividné, že Ukrajinci ukradli své jméno od Charkovanů, ruských ukrajinských, tzn. pohraničních lidí. Myslím, že to stačí k tomu, dělat si nárok na vlastní, nezávislý národní stát – Pohraničí. A názvem „Ukrajinci“ ať se chochli zadáví. Zloději a okupanti.

A dále… Dále je toho ještě hodně. Chazarsko, Nohajská horda, Gagauzie. Množství národů. Pokud se zadíváme pozorně, nalezneme rozdíly v každé vsi. Když dělit, tak dělit. Ukrajin musí být mnoho.

Doněcko, Luhansko… zde je ovšem bod zlomu. Jsou Rusové, patří k Mordoru. Už se oddělili. Bojují.

Jistě se najdou i pochybující. Jací že my jsme Chazaři, Polovci, Gótové, Záporožci atp.? My jsme přece Ukrajinci. Směji se jejich naivitě. Směji se pochybujícím. Už zapomněli, jak počátkem 20. století naivní Malorusové bečeli, – vždyť my jsme přece Rusové? To je prostě směšné. Je třeba objasnit národům, kdože ve skutečnosti jsou. Copak, zapomněli jste slovo „kořeny“? Perníkem, knutou, dobrým slovem. Po menší chazarizaci sami začnou bořit památníky svému nepříteli a ničemovi Svatoslavovi. Tenhleten Kyjev se už prakticky pochazařil. Přinejmenším mocipáni jsou zjevní Chazaři.

Opakuji, nic není třeba vymýšlet. Hlavní je, aby se bez skrupulí, po vzoru Svidomých, hledaly rozdíly. Ukazovat rozdíly a pěstovat je. Svidomismus – to je naše všechno. Stačí bez přemýšlení prostě kopírovat bláboly texty samotných ukrajinských nacionalistů. A to tím více, čím více oni sami zdůrazňují své heslo „Každému národu jeho stát“. Nebudou teď proti? A i kdyby byli, co je nám po tom? Všechny národy mají právo bojovat za svou svobodu. Pryč s ukrajinskými okupanty! Už vidím, jak těžké okovy hetmanismu padnou.

Tak co, národy okupované Ukrajiny, jste připraveni ke svobodě? Ukrajin musí být mnoho!

36 komentářů :

 1. A ty se ty blbý Rusáku divíš, že Rusko nemá žádné přátele a všichni sousedé se ho naopak bojí?
  Drzí blbci jako ty jsou příčinou. Takže piš svá moudra dál a houšť.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/watch?v=coeH02wg4lE

   Sice se opakuji,ale Vaše přání je mi rozkazem.

   Vymazat
  2. 20:08 na tvoje zvasty hlupaku havlovce neni nikdo zvedavej, cechacsky nevolniku

   Vymazat
  3. 20:08 Šak ty ukrajinče jsi taky RUSÁK.

   Vymazat
  4. Drzí blbci jako ty jsou příčinou. To od tebe 20:08 opravdu sedí, a máš pravdu drzý blbče.

   Vymazat
  5. Je mi líto toho míši nahoře na obrázku ...
   doufám,že je ta krev je jenom namalovaná:-(!
   j.

   Vymazat
  6. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

   Vymazat
  7. Pro kokota 20:08
   Napřed si dej pořádného facana a pak vyskoč, Pepku!

   Vymazat
  8. To píše ten co se bojí. Zbabělec, který nevytáhne paty od klávesnice, aby zde za Jidášův groš zrazoval ty, co se nebojí říkat pravdu. Anonymní háv zdánlivě ukrývá kdeco, jenže tehle anaonymní ukrytec netuší, že vůbec není anaonymní a že znám jeho identitu. Trochu hacku neškodí.

   Vymazat
 2. 20:08
  Za to ty jsi ussackej bezmozek s kamarádama Jandou,Putnou a agresora z Fuckingtownu k nezaplacení!!!!!
  Kam ten ussackej ksindl strčí rypák,tam by je většina místních nejraději hladila do úplnýho vyhlazení!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:08 Nenávistnej zmrd zůstane zmrdem i kdyby náhodou mněl UK Praha to je značka za kterou by se otec vlasti Karel IV dnes styděl.
   Václav

   Vymazat
  2. 20:26

   Jak jsem psal, blbce jako ty by na UK nepustili ani vytírat hajzly.
   Co dalšího z našich symbolů chceš ty šmejde ještě pomlouvat? Jsi stejná špína jako ti náckové co nechali popravit naše studenty.

   Vymazat
  3. 20:32
   Nauč se česky!
   Jedinej mamrd je ten havlobanderovec z 20:08 ,určitě to bude absolvent Plzeňských práv!!!!

   Vymazat
 3. Tak se ma delat komentar, davno jsem se tak nenasmal! A je vse jasno.

  OdpovědětVymazat
 4. "Tak co, národy okupované Ukrajiny, jste připraveni ke svobodě? Ukrajin musí být mnoho! "----->
  "Tak co, národy okupované Rusi, jste připraveni ke svobodě? Rusí musí být mnoho!"

  OdpovědětVymazat
 5. Arménský člověk, francouzský člověk, tatarský člověk, americký
  člověk, čečenský člověk, židovský člověk...
  Ruský člověk.
  Ruský Armen, ruský Tatar, ruský Němec, ruský Čech, ruský Polak...
  Před sto lety se tohle pokoušel říct světu Dostojevský, ale tehdy ho málokdo pochopil.
  Ruský – to je objímající pojem ke všem
  národnostem a proto vědomí lehce přijme pojmy – ruský američan,
  ruský neměc a dokonce ruský číňan, ale okamžitě se dostane do slepé
  uličky u nesmyslného spojení – americký ruský, německý ruský, čínský ruský.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Ruský v perspektivě může sjednotit všechny národy na zcela jiných mravních principech, alternativních těm, které dnes panují
   v biblické kultuře.

   Vymazat
 6. Dostojevskij byl génius !!!!
  doporučuji Deník spisovatele !!
  j.

  OdpovědětVymazat
 7. Je třeba vytyčit datum vybití všech havloidů.
  Noc dlouhých nožů, pro ně bude pátek 13.
  Dělejte si seznamy všech havloidů ve vašem okolí.
  Pamatujte si jejich ksichty, jejich hnusná jména.
  Až přijde ten den, neberte zajatce!

  OdpovědětVymazat
 8. Mně se hrozně líbí,jaké argumenty používají
  tito moulové.Od tohoto jsem nečetl nikdy ani
  jeden argument,zato nadávky se z něho přímo
  sypou.Inteligence se přece jen nezapře.20:08
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tvá "inteligence" se projevila naplno když jsi už zde několikrát naplno prohlásil, že všichni Němci do posledního se měli po válce popravit, povraždit, pozabíjet.
   Ty musíš být dobrá svině.

   Vymazat
 9. Všechny ty řečičky kdo je jiný či lepší než ostatní! Jenom ztracený čas!
  Podle DNA jsme všichni co nás je na Zemi prakticky stejní - bez ohledu na národ nebo rasu.
  Pokud jde o Slovany, údajně jsme všichni vyšli z oblasti východního Polska a západní Ukrajiny před necelými dvěma tisíci léty. Začneme-li se hádat, nesejdou se ani dvě sousední vesnice.
  A všichni ztratíme, zatímco "ti třetí" nás rozeberou až na kost.

  OdpovědětVymazat
 10. Všechny úvahy jsou zbytečné, národy vytvořili vládci a pokud si lidi rozumí v jazyku, kterým hovoří, měli by současný stav podporovat a ne ho prznit naschvál, aby si nerozuměli. V opačném případě je to memento, Babylon, kde konci předcházelo absolutní neporozumění mezi všemi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co budeme dělat ?
   Tlumočníky.
   Ale naši lidi mluví stejnou řečí.
   Já vím, ale nikomu to neříkejte.......

   Vymazat
 11. stare dobre a osvědčene rozděl a panuj jakoby jsme to neznali

  OdpovědětVymazat
 12. no - stačí sa pozrieť na Česko - Chodové a Moravané - Slovácko a .... doplňte si - nie to čo vás rozdeľuje ale to čo vás, a aj nás s vami spája !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozděl a panuj,platilo,platí a platit bude.Proti tomu je velice jednoduchá obrana,nenechat se rozdělit a pak nám můžou jedině snad tak políbit prdel.

   Vymazat
 13. No pěkně se to daří rozeštvávat a sýt nenávist. Nejdřív se natroubilo hloupým lidem z pobaltí, že jako nejsou Rusové, pak se pěkně přikrmil ukrajinský fašismus a v pozadí si nadnárodní zmetci mnou ruce jak se pěkně Rusáci mydlej mezi sebou. Stačí jedněm nakecat, že nejsou Rusáci a jsou přeci něco jiného, lepšího a pro ně bude otevřená náruč blahobytu. Ten blahobyt je vidět na té Ukrajině, když kdo může utíká. Jen detail Ukrajinci píší rusky, mluví rusky a celá jejich ukrajinština není nic než nářečí. No a co se týká územně, tak Halič jisto jistě nemohla být nikdy Ruská a carská. Pěkně se to povedlo. Jako s indiánama, když poštvali otcové těch dnešních zmrdů Komanče proti Apačům, Siuxi proti Arapahům a Čejenům, Kajovy proti Navahům a pak jedněm dávali chlast a druhým flintičky a pak všem co zbyli darovali nakažené deky a ti co přežili pak mašírovali do vysněné země blahobytu v rezervacích kde bez vody a možnosti lovu pěkně dochcípali na dnešní necelá 4% US populace. Jó dobře se kdemohkrati učili ve škole římské "rozděl a panuj". S Australskými domorodci s úrovní doby kamenné to bylo ještě snažší. Pro jejich blaho je skoro úplně vyvraždili. Přeci nebudou zabírat takové pěkné územíčko. A co v Indii a africe, tam to také bylo třeba zcivilizovat. Čína dodnes se slzou v oku vzpomíná na blaho od Britského impéria a opiové války. A co Češi a Slováci? To se také povedlo rozeštvat a rozdělit. Pro jistotu demokraticky pěkně bez referenda a pak stačí upravit dějiny a jejich správný výklad a nasypat to do prázdných kebulí dětiček ve škole. Ukázková je Jugoslávie. Tam se to povedlo nejlépe a na století je demokraticky zasetá nenávist a podtržena specifika, ale moment když se jedná o přičmoudlíky a více opálené obohacovače islámu tak to zase je multikulty supper. To by jinak byl rasismus, xenofobie, zpátečnictví atd. Moc pěkný výklad demokracie a dějin. Hlavně když to sype a někomu moc vyhovuje.

  OdpovědětVymazat
 14. je to svinstvo, ukrajinci byli rozděleni záměrně v zájmu peněz až na prvním místě, nacionalismus byl v nich cíleně pěstován a provokován..ti východní to ví, ti západní- mimochodem na východní produkci těžce závislí- se v tom vyžívají na oběti nehledíc, tam se celá rozkladná akce zadařila

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a mimochodem jsem si vzpomněla, jak to vypadalo u nás v 90.letech- během neuvěřitelně vypjatých a dlouhých debat parlamentu nad státním znakem, do kterého bylo třeba narvat všechny ty moravskoslezské, chodské a nevímjaké orlice a lvice, pár zlodějů si tady naplánovalo rozkradení státu...a bylo!

   Vymazat
 15. narazil jsem na článek na nepřátelském webu, nejde o něj, jde pouze o mapku, jak byla od r.1654 budována dnešní Ukrajina: zelená barva - dar Chruščova z r. 1954, rudě - dar Stalina v letech 1939/40, modře - dar od Lenina v r. 1922, růžově (?) - dary od ruských carů v letech 1654 až 1917 a konečně žlutou barvou je označeno prapůvodní ukrajinské území do r. 1654 (podle prof. Putny v ČT však představuje Ukrajina tisíciletou historii :-) http://politikus.ru/events/90360-prisoedinenie-ukrainy-k-rossii-problemy-i-perspektivy.html

  OdpovědětVymazat
 16. Děkuji za článek, jsem Volyňský Čech a moji rodiče běžně ve svém vyprávění používaly polišuk, galicián, hucul, chochla, rusín, chazar, tatar a ještě další na které si již nevzpomínám. Připomělo mi to mé dětství. MŠ.

  OdpovědětVymazat
 17. Těší mě, že jste převzali článek z mého blogu. Prosím však o uvádění zdroje, odkud jste překlad převzali. https://janica9.wordpress.com/2017/02/06/ukrajin-musi-byt-hodne%ef%bb%bf/

  OdpovědětVymazat