Reklama

.

.

čtvrtek 16. února 2017

Úvaha nad současným modelem společnosti


Štěpán Forgáč
16. 2. 2017
Současný model společnosti je postaven na rádoby přirozenosti individualizace – atomizace společnosti. Svoboda osobní je v něm nadřazována svobodě kolektivní. Reprodukce kapitalismu je na produkci atomizovaných „svobodných“ jedinců přímo závislá. Čím více jednotlivců přijímajících individuální svobodu jako podstatu svého bytí je produkováno, tím snadněji se kapitalismus reprodukuje a tím silnější je jeho pozice. Ve skutečnosti dochází ke konsensu vykořisťovaného s vykořisťovaným. Tento stav v podstatě vylučuje jakoukoliv významnější vzpouru Rabů proti Pánům. A tak Páni celkem v pohodě žijí na úkor Rabů.


Nadřazování individuální svobody nad svobodu kolektivní není ničím jiným než sýrem v pasti na myši. Tu past nastražili velmi kvalitní sofističtí myslitelé – zaměňovači lži za pravdu. Přijímáním lži o svobodě současně přijímáme dobrovolně model společnosti charakterizovaný existencí Pánů a Rabů.

Přirozenost nadřazenosti jednotlivce, nad kolektivem tedy i nadřazení jeho svobody nad svobodou kolektivní je lež vydávaná za pravdu.

Skutečnou pravdou je opak – přirozená nadřazenost zájmů kolektivů nad zájmy jednotlivců. Z toho vyplývá, že svobody kolektivní musí umožňovat existenci svobod individuálních tak, že transformují svévoli svých členů v možnou svobodu. Model společnosti postavený na skutečné přirozenosti – nadřazenosti kolektivů nad jejich jednotlivými členy je prost Pánů a Rabů.

Otázka: Existuje nějaká strana, která staví svobodu společenství nad svobodu individuální? Já nevím o žádné!

Podstatou demokracie je přece kolektivismus. Tak o jaké svobodě a demokracii, prý přítomné v českých luzích a hájích, stále někdo blábolí?

- - -


54 komentářů :

 1. "Autor: Existuje nějaká strana, která staví svobodu společenství nad svobodu individuální? Já nevím o žádné! " Protože žádná taková strana neexistuje a "svoboda společenství" je protimluv, poněvadž ve společenství nejsou, a ani nemohou být stejné názory! Nerovnost je daná přirozeným řádem společnosti, s tím se nedá nic dělat!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale dá, jenže to bylo nazváno totalitou.

   Vymazat
  2. 11:41

   To asi proto, protože to totalita byla. A i v ní byly rovní a rovnější.

   Vymazat
  3. Jen si ten zlodějský, korupční a válečnický kapitalismus užijte do sytosti ! Ale bláboly o svobodě novodobých(mizerně placených) otroků v montovnách si strčte někam. O jaké "demokracii" chcete mluvit, když hrstka miliardářů vlastní média a finanční prostředky pro zkorumpování politiky a nevzdělaného obyvatelstva !

   Vymazat
  4. vvenc 11:36- Vy nemáte rodinu? Tam se to uplatňuje. Je naše chyba, že to neumíme na celostátní úrovni.

   Vymazat
  5. 11:36 pokud by takto uvažovali lovci mamutů, dávno bychom vymřeli. Prostě je to tak a nedá se s tím nic dělat.
   Gratuluji za skvělý blábol.
   Václav

   Vymazat
  6. Současný výrobní způsob je v podstatě založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský. Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomky řadových lovců a sběraček.

   Vymazat
  7. PŘIROZENÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI JE SUCHÉ RČENÍ BEZ URČITÉHO OBSAHU! STEJNĚ JAKO BŮH.

   Vymazat
  8. 18:05
   "Přirozený řád společnosti" je fikce. Jejím smyslem je ideologické dogma obhajující status quo.

   Vymazat
  9. 18:08 - ale ona dána přírodou je! Ovšem to není důvod tím ospravedlňovat rozdílné příjmy! V pravěké tlupě, jejíž schéma v genofondu lidí stále přetrvává, byla nutná dělba práce na schopné organizátory (náčelník), znalce know-how (šaman) a řadové lovce a sběračky. Ti druzí byl zapotřebí v mnohonásobně větším nožství než ti první,nicméně odměna byla dle potřeb! Tedy šamanka, která zaznamenávala důležité informace o vlastnostech bylin či tazích zvěře, ale byla to jen vetchá stařenka, dostala jako svůj díl společenské odměny nějaký morek (neměla již většinou zuby). Kdežto mladý silný lovec dostal svíčkovou a játra - tedy nejlepší kusy masa! Protože společnost - tlupa, měla zájem jako celek na síle lovce a chytrosti šamanky - a kolektivní zájem byl otázka přežití, kdežto individuální zájem byl zcela irelevantní - pokud se zcela nekryl s kolektivním!
   Dnes je tato genetická nerovnost zneužívána systémem individualistů k tomu, že jedni, kteří mají vzácné geny náčelníků a šamanek toho zneužívají k okrádání těch, kteří nosí mnohem méně vzácné geny řadových lovců a sběraček. Zkrátka tvrdí - kopáčem může být "každý trouba", kdežto inženýrem jen "někdo"! A proto inženýrů je méně, tak musí mít trojnásobné příjmy a pokud jsou současně i "zodpovědnými" řediteli, pak desetkrát až dvacetkrát větší! Ačkoliv to ve společenském zájmu není! Jen jejich ideologie to tvrdí.

   Vymazat
 2. Kolektivní svoboda? Co to je? Blábol. Nic takového neexistuje. A autor této "úvahy" se ani nepokouší to definovat.
  A proč bych měl po té "kolektivní svobodě" na úkor osobní svobody toužit? Jaké by to mě a mé rodině přineslo výhody?
  Opět ani pokus o zodpovězení.

  Tahle "úvaha" není dobrá ani na vytření řitě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kolektivní svoboda se jmenuje spolupráce.

   Vymazat
  2. 12:37

   Nesmysl. Musí to fungovat zespoda. Dobrovolná spolupráce svobodných jednotlivců. Ne naopak. Jinak o žádné svobodě nemůže být řeči.

   Vymazat
  3. Já ti to definuju ty týdýte!

   Pokud je národ v područí EU, potažmo amerického impéria, kolektivní svoboda znamená, že se tento národ z tohoto područí vymaní, ty blbe!

   Vymazat
  4. 12:57
   Takže to tedy logicky znamená, že sami Američani jsou dokonale kolektivně svobodní. Protože USA není v područí žádného impéria?
   Tak to autor rozhodně nemyslel a ty jsi idiot který neví co plantá.

   Vymazat
  5. 13:12
   Přesně tak! Všimni si, že jediný, kdo mluví o jedinečném a výlučném národě jsou Američani. Nacismus, či nacionalismus je tam pěstován opravdu na nejvyšší úrovni. Národní bezpečnost je pro ně něco jako krucifix pro katolíka.
   Ostatní podrobené národy můžou tlachat jenom o bezpečnosti v rámci NATO a nacionalismus se tam pěstuje pouze v rámci marketingu.

   Vymazat
  6. 13:12 Není to tak úplně pravda. Poslechněte si inagurační projev Trumpa a uvidíte, jak korporátky tu kolektivní svobodu ubčanů USA zdevastovaly. Kolektivní svoboda znamená, že kolektiv jako celek může svobodně rozhodovat o svém osudu. Nesvoboda naopak znamená, že o osudu celku rozhodují jiní, proti jeho kolektivnímu zájmu. To je i odpověď pro 11:54. V rodině také podřizujete individuální zájmy zájmům rodiny, protože to je nutné z pohledu dlouhodobé perspektivy. Pokud tomu tak není, je dlouhodobá perspektiva zdravého vývoje rodiny vždycky narušena. Tento princip platí i pro větší společenské celky až po celé lidstvo.

   Vymazat
  7. Američané nejsoužádný národ a nikdy ani
   nebudou.Je to směska lidí z různých koutů
   světa-Afrika,Evropa,tichomořské národy či
   Asie.To není národ,jsou to občané státu.
   Svoji svobodu jste si prodali vstupem do
   EU a následným schválením Lisabonské
   smlovy vlastizrádným parlamentem.Přesto
   si voliči tytéž šmejdy zvolili znovu.
   Tak nyní nebrečte a spíš se soustřeďte
   na to,jak ty chyby napravit.Půjde to?
   Petr Majevský

   Vymazat
 3. Tu poslední větu bys dokázal napsat jinak?

  OdpovědětVymazat
 4. "V kolektivu oblíben", běžte s tím kolektivismem někam...Vše se musí odvįjet od jednotlivce, jen duševní mrzáci jako autor toho článku to neví, stýská se jim po uličnįch výborech? Rád by manipuloval v zájmu " kolektivu". Hovno!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naštěstí je primitiv k rozpoznání nejen podle formulace, ale i podle výraziva. Složitější temata leckomu nesvědčí. Kdo nechápete, mlčte, řekl bych.

   Vymazat
  2. 12:12 odkud co víš, bažante, o uličních výborech? Já prožil celých těch 40 let na několika místech a na žádný uliční výbor jsem nenarazil, že vůbec něco takového existovalo jsem nevěděl, k volbám a do prvomájových průvodů, spíš z lenosti nechodil a o domovní důvěrnici/důvěrníkovi vím jen tolik, že provzovatel paneláku těžko koho ukecával, aby se pokoušel být tím, kdo zprostředkuje kontakt mezi ním a nájemníky, popřípadě přispěje k udržení pořádku, zorganizuje jarní úklid a tak. A vím taky, že když se něco ztratilo, většího poškodilo, že se esenbák ptal po důvěrníkovi, pošťák po adresátovi a tak.
   Je mi záhadou, když tak čtu ty hrůzy o totáči, jak jsem to všechno vůbec přežil. Jen mi nepřijde, že bych to teď měl lehčí. Naopak. Copak mi na to povíš? Že jsem rudej komouš?

   Vymazat
  3. 12:44
   Přežil jsi protože jsi ovce. Ovce bez jakýchkoli ambicí jejíž veškerý smysl života se smrskl na nakrmení se a rozmnožení se.
   Nic proti, je to tvá volba. Ale necpi to násilím většině lidí kteří po tomto vůbec netouží, tak jako to cpali komouši. Lidé mají přirozeně větší ambice, chtějí něco dokázat, seberealizovat se.

   Vymazat
  4. 12:44 neodpovídáš na otázku, násilím nikomu nic necpu, pouze informuji o své autentické zkušenosti. Co umím, znám, čeho jsem dosáhnul, jaké jsou moje zájmy, představy o správném, nevíš nic. Takže, kde bereš tu ovci? Nepřipadáš si trapný? Co takhle, čestně, dát si srovnávací IQ test?

   Vymazat
  5. 13:13
   Sorry, ale o tvém IQ svědčí už to 12:44 když jsi chtěl zřejmě reagovat na 12:59.
   Já jsem ti odpověděl na tvou otázku "Jak jsem to vůbec mohl přežít?"
   Takže ještě jednou a naposled. "Přežít" nebyl problém. Problém byl žít svobodně, seberealizovat se, plnit si své sny, žít podle svého atd atd.

   Vymazat
  6. Pro 13:29 od 13:13 - jsem Čech, takže žádné sorry, ale omlouvám se. Pokud se jeden přehlédne, dopustí překlepu a pod. nic to nevypovídá o inteligenci tomu, kdo zná jednu nebo i obě její uznávané definice. Žil jsem svobodně, nešplhal, necpal se o kariéru, neudělal nic, co jsem udělat, ať už z jakéhokoli důvodu nechtěl. Takže si za všechny svoje skutky taky zodpovídám. Jisté je, že nebýt toho, mohl jsem se mít o dost líp, ale to platí dnes stejně, obávám se, že o dost víc. Sundej klapky z očí. Mravnější současný systém rozhodně není. Možná ti to dojde, možná ne. Ledy budeš mít smůlu. Nazdar

   Vymazat
  7. 14:00 Vaše snaha mu něco vysvětlit je marná. Najděte si na webu něco o sociopatech a uvidíte, s kým máte "tu čest". Chorobnému lháři, bezohlednému egoistovi bez svědomí, kterého zajímá jen vlastní prospěch, nejde nic nad to vysvětlit. Je to duševní mrzák, kterých je podle odborných prací ve společnosti asi stejně, jako homosexuálů. To jest okolo 4%. Ti jsou v dnešní společnosti ohromně spokojení, protože ta je na sobectví a bezohlednosti založena.

   Vymazat
  8. 18:57

   A tebe zajímá čí prospěch? Můj propěch? Nebo sousedův prospěch? Leda hovno! Ty si přetvářená pokrytecká sketa myslící jen na sebe. Ovšem sám jsi naprosto neschopný líný loser který sám vůbec nic nedokáže a tak se chceš vézt v závětří v jakémsi kolektivu. V překladu to neznamená nic jiného než že ostatní na tebe maj makat. Jdi do hajzlu.

   Vymazat
  9. 19:10
   Každej cikán soudí podle svý kozy -

   Vymazat
  10. 14:00 doplněk k 18:57
   Příspěvek 19:10 jen potvrzuje, co jsem o tom individuu napsal. Arogance a idiotské fabulace. Všimněte si té jeho křečovité snahy dehonestovat oponenta. To je pro sociopaty také typické. Trpí bludy, které díky svému egu považují za nevyvratitelnou pravdu. Nevědí, co je to stud. Proto jim nikdy nedojde, jak jsou ubozí a směšní.

   Vymazat
 5. Toto je jeden ze základních kamenů současného režimu. Jakékoliv kolektivní uvažování je pro současný režim smrtící. Na základě fanatické ideologie individualizmu a důsledném potírání kolektivního uvažování, udržuje americké impérium národy v područí.
  Ideologie individualizmu je prosáklá společností takovým způsobem, že to již společnost přestala vnímat jako zvenčí vnucenou ideologii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Znovu. Co je to to "kolektivní uvažování"? Prázdný blábol. Nebo ty když uvažuješ tak myslíš především na moje dobro? Nebo souseda? Haha.

   Vymazat
  2. 13:02
   Kolektivní uvažování je diskuse, dialog, konflikt na OTEVŘENÉ scéně.

   Vymazat
  3. Kolektivní uvažování je to, že tady nechceme půlku Afriky, ty týdýte. Že tady chceme žít jako Češi. Kolektivní uvažování je to, že chceme, aby náš stát byl co nejvíce samostatný, suveréní a nezávislý po stránce politické i ekonomické. Aby nebyl přívěškem Fricků a naši obyvatelé nebyli otroci v jejich montovnách.
   Představ si ty ucho nedovzdělaný, že by si ve fotbalovým týmu dělal každý co chce, potom by si mohli leda tak honit ocasy. To že dokážou hrát a vyhrávat je zásluhou kolektovního uvažování.
   Ale právě honivocasové jsou základem současného režimu. A honivocas je produktem ideologie amerického impéria.

   Vymazat
  4. Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.
   Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?
   Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.
   Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.
   Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe.

   Vymazat
  5. 13:31

   To je normální demokracie, blbe. Stačí ji naplňovat, řídit se vůlí většiny jednotlivců.

   Nevím co to furt plantáš o jakémsi kolektivismu.

   Do fotbalového týmu jde hrát každý dobrovolně. Nikdo nikoho nenutí hrát. Každý si může vybrat jestli se toho zůčastní nebo ne. A když už se rozhodne hrát tak pravidla jsou daná, všichni s nimi předem souhlasí a nikdo o nich nevyjednává.
   Tvůj příměr je úplně mimo.

   Vymazat
  6. 14:02- to jsou jen prázdný tlachy! Společnost není žádná "dohoda" rovných hráčů, ale boj! V tomto boji dravci hravě zabíjí vyhlédnutou potravu! Jedině pokud potrava sama pozná že je potravou a spojí se v celek schopný kolektivního jednání, může dravcům úspěšně čelit! Říká se tomu vystoupit a jednat jako třída! Demokracie je pak vlastní podstatou dravčí, kořsitnické, kapitalistické společnosti a nikoli jen jednou její politickou formou. Atomizovaní občané, kteří dosahují umělé jednoty skrze separovanou sféru národní politiky, jsou společnou charakteristikou parlamentních, stalinistických, fašistických nebo třeba islamistických států. Ty jsou organizacemi buržoazie jako třídy, které vyrůstají ze společenských vztahů třídní společnosti. Proto je revoluční boj proletariátu protidemokratický a protistátní a nemá co do činění s buržoazní politikou, politickými stranami (ať jsou levicové nebo pravicové, parlamentní nebo mimoparlamentní, legální nebo zakázané), volbami a politickými převraty. Takže pouze a jedině odstranění námezdní práce, zrušení zbytečných profesí a výrob, odstranění směnných vztahů ze všech aspektů našich životů, zrušení ekonomiky a produkce pro zisk a podřízení všech výrobních sil lidským potřebám a potřebám světové revoluce, zánik rozdílu mezi prací a volnem, městem a venkovem a všech dalších separací, násilné zničení státu a jeho nahrazení orgány revoluční sebeorganizace proletariátu, mění současný systém džungle v globální lidskou pospolitost. Diktátorskou komunizací sociálních vztahů totiž proletariát ruší sám sebe a celou třídní společnost a plně rozvíjí komunismus.

   Vymazat
  7. oprava: kořistnické

   Vymazat
  8. t
   To se nazývá ANARCHIE.

   Vymazat
  9. @Anonymní 16. února 2017 16:41
   Pregnantně napsáno. Taky jsem býval za mlada anarchista. Později jsem začal připouštět a chápat výhodu toho, když se tito procitnuvší sjednocené "potravy" (uvědomělá třída) mohou ve svém snažení opřít o institucionalizovanou nadindividuální formu (za naší situace politickou stranu) která v průběhu let sbírá cenné zkušenosti v interakci s oponenty navenek a uvnitř poskytuje podmínky pro růst těch nejschopnějších a nejaktivnějších ze svého středu (předvoj)

   karpi

   Vymazat
  10. 23:28 - čili revoluční uvědomělé avantgardy!

   Vymazat
 6. neni reseni ,je pouze pravo silnejsiho

  OdpovědětVymazat
 7. Milánkové, přestaňte se hádat, a běžte shánět knihu od Carla Cipolly Základní zákony lidské blbosti. Je tam dokonce obrázek, kde si najdete, co jste zač.
  P.S. Toho "inteligentního" individualistu by rmomagnonci pravděpodobně utloukli kamenem - kdo nedělal nic pro tlupu, byl přítěží.

  OdpovědětVymazat
 8. Nejstarším, protože nejdůležitějším, byl a je u přírodních společenstev pud sebezáchovy na úrovni zachování jedince a na úrovni zachování druhu. Sdružování a "kolektivismus" je prostředkem naplnění tohoto pudu (lov, obrana i útok, množení, atd.). Lidské společenství je specifické - zpočátku, kdy bylo ještě společenstvím přírodním, se podle toho chovalo a protože pro filosofy tehdy ještě nebylo ve společenstvu místo, tak nebyl problém. Vývoj přinesl "vítězství člověka nad přírodou" a dnes je člověk zmatený spoustou paradoxů, řeší blbosti typu prvotnosti individualismu či kolektivismu, zjednodušuje si orientaci tupými šablonami pravo-levého vidění světa a přitom lidstvo ztrácí to základní, a to je schopnost přežití, resp. lidstvo se dopracovalo ke společenským formám a způsobu života, který není slučitelný s dlouhodobým přežitím druhu. Lidem té naprosto minoritní a zhýčkané části světa (sem řadím většinu Evropy) již po několik generací nejde o přežití, ale UŽITÍ si, pud sebezáchovy je potlačen, potřeba sdružování a kooperace je nahrazena tvrdým individualismem a egoismem. Léčba bude jednoduchá - první větší průser ve formě přírodní či jiné katastrofy povede k obnově pudu sebezáchovy a ti přeživší se opět na chvíli vrátí k zákonům přírody, kdy nebude třeba plkat o vztahu individualismu a kolektivismu do té doby, než se urodí noví filosofové.

  OdpovědětVymazat
 9. @16. února 2017 15:34

  jenom by mě zajímalo, kde ve svém díle ho "sám Marx charakterizuje jako de facto židovský"

  Opravdu normálně zajímalo..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nehledejme tajemství žida v jeho náboženství, hledejme tajemství náboženství ve skutečném židovi.

   Jaký je světský základ židovství? Praktická potřeba, zištnost.

   Jaký je židův světský kult? Čachr. Jaký je jeho pozemský bůh? Peníze.

   Nuže tedy! Emancipace od čachru a od peněz, tedy od praktického, reálného židovství by byla sebeemancipací naší doby.

   Organisace společnosti, která by zrušila předpoklady čachru, tedy i možnost čachru, by žida znemožnila. Jeho náboženské vědomí by se rozplynulo jako lehký opar ve skutečném ovzduší společnosti. S druhé strany: poznává-li žid nicotnost této své praktické podstaty a usiluje-li o její zrušení, usiluje o ně se stanoviska svého dosavadniho vývoje, usiluje o lidskou emancipaci vůbec a obrací se proti nejvyššímu praktickému výrazu lidského sebeodcizení.

   Vidíme tedy, že židovství je výrazem všeobecného současného protisociálního elementu, který dějinným vývojem, o nějž se židé v tomto špatném ohledu horlivě přičiňovali, dosáhl své nynější výše, výše, na které se nutně musí zrušit.

   Emancipace židů ve svém konečném významu je emancipace lidstva od židovství.

   - https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Vymazat
  2. Teprve tehdy mohlo židovství dosáhnout všeobecného panství a učinit z odcizeného člověka, odcizené přírody zcizitelné, prodejné předměty, vydané na pospas zvůli sobecké potřeby, čachru.

   Zcizování je praxe odcizení. Jako člověk, dokud je nábožensky zaujat, dovede zpředmětňovat svou podstatu jen tak, že z ní dělá cizí fantastickou bytost, tak se může za vlády egoistické potřeby prakticky uplatňovat, prakticky vyrábět předměty jen tak, že jak své výrobky, tak svou činnost podřizuje nadvládě cizí podstaty a dává jim význam cizí podstaty — peněz.

   Křesťanský egoismus blaženosti se ve své dovršené praxi nutně převrací v židovský egoismus těla, nebeská potřeba v pozemskou, subjektivismus v zištnost. Nevysvětlujeme židovu houževnatost z jeho náboženství, nýbrž naopak z lidského základu jeho náboženství, z praktické potřeby, z egoismu.

   Protože se reálná podstata žida všeobecně uskutečnila, zpozemštila v občanské společnosti, nemohla občanská společnost žida přesvědčit o neskutečnosti jeho náboženské podstaty, která je právě jen idealisovanou představou praktické potřeby. Podstatu dnešního žida najdeme tedy nejen v Pentateuchu nebo v talmudu, ale i v dnešní společnosti, a to ne jako abstraktní, nýbrž jako naprosto empirickou podstatu, ne jako omezenost žida, nýbrž jako židovskou omezenost společnosti.

   Jakmile se společnosti podaří zrušit empirickou podstatu židovství, čachr a jeho předpoklady, je žid znemožněn, protože jeho vědomí už nemá předmět, protože subjektivní základ židovství, praktická potřeba, se zlidští, protože se zruší konflikt mezi individuálně smyslovou a druhovou existencí člověka.

   Společenská emancipace žida je emancipace společnosti od židovství.

   - https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Vymazat
  3. A že když to v roce 1843 psal, moc dobře věděl o čem píše!Jeho děd byl totiž rabín z Porýní! - http://deliandiver.org/2015/04/karel-marx-antisemita.html

   Vymazat
  4. Jakmile žid a křesťan začnou považovat svá náboženství jen za různé vývojové stupně lidského ducha, za různé hadí kůže odložené dějinami, a člověka za hada, který tyto kůže mění, nebudou mít k sobě už náboženský, nýbrž jen kritický, vědecký, lidský vztah. Potom bude jejich jednotou věda. A protiklady ve vědě řeší věda sama.
   (tamtéž)

   Vymazat
  5. Člověk se politicky emancipuje od náboženství tím, že je vykazuje z veřejného práva do soukromého práva. Náboženství už není duchem státu, kde si člověk — i když v omezené míře, zvláštní formou a ve zvláštní sféře — počíná jako druhová bytost, ve společenství s ostatními lidmi; náboženství se stalo duchem občanské společnosti, sféry egoismu, kde vládne bellum omnium contra omnes[f]. Není už podstatou společenství, nýbrž podstatou rozdílu. Stalo se výrazem oddělení člověka od jeho pospolitosti, od sebe samého i od ostatních lidí — tím, čím původně bylo. Je už jen abstraktním vyznáním zvláštní zvrácenosti, soukromého vrtochu, zvůle. Tak např. nekonečné roztříštění náboženství v Severní Americe dává už navenek náboženství formu čistě individuální záležitosti. Je sesazeno na úroveň soukromých zájmů a jako pospolitost vypovězeno z pospolitosti. Ale nesmíme se klamat pokud jde o hranici politické emancipace. Rozštěpení člověka na veřejného a soukromého člověka, přemístění náboženství ze státu do občanské společnosti, to není stupeň, to je dovršení politické emancipace, která tedy skutečnou náboženskost člověka neruší, ani se ji nesnaží zrušit.

   Rozštěpení člověka na žida a státního občana, na protestanta a státního občana, na náboženského člověka a státního občana, toto rozštěpení není lží vůči státnímu občanství, není to obejití politické emancipace, je to politická emancipace sama, je to politický způsob, jak se emancipovat od náboženství. Ovšem v dobách, kdy se politický stát jako politický stát násilně rodí z občanské společnosti, kdy lidské sebeosvobození se snaží uskutečnit se ve formě politického sebeosvobození, stát může a musí dojít až ke zrušení náboženství, až k zničení náboženství; může k němu však dojít jen tak, jak docházi ke zrušení soukromého vlastnictví, k maximu, ke konfiskaci, k progresivnímu zdaněni, jako sahá ke zrušení života, ke gilotině. Ve chvílích pocitu mimořádné sebejistoty snaží se politický život potlačit svůj předpoklad, občanskou společnost a její elementy, a konstituovat se jako skutečný, bezrozporný druhový život člověka. Dokáže to ovšem jen násilným rozporem se svými vlastními životními podmínkami, jen tím, že prohlásí revoluci za permanentní, a politické drama tudíž nutně končí obnovením náboženství, soukromého vlastnictví, všech elementů občanské společnosti, stejně jako válka končí mírem.

   Ano, tak zvaný křesťanský stát, který vyznává křesťanství jako svůj základ, jako státní náboženství, a proto všechna ostatní náboženství vylučuje, není dovršeným křesťanským státem, nýbrž dovršeným křesťanským státem je naopak atheistický stát, demokratický stát, stát, který vykazuje náboženství mezi ostatní elementy občanské společnosti. Stát, který je ještě theologem, který ještě oficiálně vyznává křesťanství, který si ještě netroufá o sobě prohlásit, že je stát, tomu se ještě nepodařilo světskou, lidskou formou, ve své státní skutečnosti vyjádřit lidskou základnu, jejímž přepjatým výrazem je křesťanství. Tak zvaný křesťanský stát je prostě jen ne-stát, protože ve skutečně lidských výtvorech může najít výraz nikoli křesťanství jako náboženství, nýbrž jen lidský základ křesťanského náboženství.

   (tamtéž)

   Vymazat
  6. Marxův "antisemitismus" má leccos společného s Heineho "antiněmectvím". Jsou výrazem radikálního demokratismu. Ti dva se, mimochodem, osobně setkali právě v prosinci 1843 v Paříži.

   Vymazat
 10. Šťastnou náhodou se tu objevily odkazy na Marxovu "Židovskou otázku" (1843).
  Myslím, že tam Štěpán Forgáč může najít inspiraci pro své další úvahy o svobodě individuální a kolektivní. Tedy, bude-li hledat...
  (Pravda, Marx užívá dnes trochu podivně se jevící termín "druhové bytosti"; to proto, že reaguje na Feuerbacha a Bruno Bauera.)

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
 11. Díky za odpovědi.
  Musím říct, že si s tím moc nevím rady.. Marx dozajista nevyl žádný hlupák a primitiv, ale jak se jeho vědecký přístup srovnává s tímto tedy otevřeným antisemitismem... ??
  Asi nijak prostě rozpor.
  Jeho hana na slovany a Čechy je omluvitelná jako mimořádná výjimka v jinak konzistentní práci.. Ale tohle, to je prostě dlouhodobé přesvědčení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:16

   Vidíte.
   Přinejmenším Vás to může přivést k zamyšlení nad tím, co to slovo znamená. A například zda - a pokud ano, co - má antisemitismus Marxův společného s antisemitismem katolíků, černosotněnců nebo nacistů.

   Pokud čtete německy, najdete něco o tom ZDE:

   https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismusforschung

   Kokotko

   PS:
   On se antikomunismus Brzezinského a bývalých komunistů (kteří odjakživa patří k nejzavilejším antikomunistů také v mnohém liší.

   Vymazat