Reklama

.

.

pátek 24. února 2017

Zbyněk Fiala: Odměna za neúspěch

Zbyněk Fiala 24.2.2017 VašeVěc

Konečně to někdo napsal! Zbyněk Fiala ve zkratce: Když neumíš podnikat s mizerně placenými zaměstnanci a s devalvovanou korunou za zády, tak běž od válu. - Musí nastat konec odměňování za neúspěch! -
- Progresivní zdanění? Ano, jak jinak. ... a ještě k tomu trochu ekonomických teorií. Čtěte.


 
Daně jako trest za úspěch? A jaký úspěch? Když někdo nedokáže podnikat ani se mzdami na úrovni třetiny evropského průměru a s devalvovanou korunou k tomu, ať jde od válu a uvolní aktiva k produktivnějšímu využití. Značná část těch, kdo mají dnes vysoké platy a řvou proti progresívnímu zdanění, se živí tím, že udržují ostatní mzdy neúměrně nízko. Byli odměňováni za neúspěch.

Návrh ČSSD na obnovu progresívního zdanění s rozpětím, které jsme tu měli roku 2006, je správný. Je to zatím jen nástřel, čísla mohou být jiná, ale jde o symbol opatrného návratu mezi civilizované země. To však mluvíme o principu, nikoliv o konkrétním užití. Praktický efekt navrhovaných daňových změn má spočívat v tom, že drtivá většina lidí najde výrazně přátelštější čísla na výplatní pásce. Avšak mzdy nestačí jen nafukovat jen změnou zdanění, tedy fakticky jen přispíváním ze státní kasy.

Nicméně progresívní zdanění jako princip je ten nejsnáze splatitelný dluh z časů divočiny, která se tu odehrávala od nástupu Topolánkovy vlády a stála nás desetiletí vývoje. Ale ani teď není vývoj nijak přímočarý. Zatímco současnému návrhu jde hlavně o viditelnou daňovou úlevu pro drtivou většinu příjmů, krátce předtím sněmovna definitivně schválila zákon o fiskální odpovědnosti. Takže o tu by mělo jít také.

V této souvislosti bych rád připomněl jeden rozhovor z našeho archivu. Vedl jsem ho s odborářským makroekonomem Martinem Fassmannem před pěti lety na téma tehdejších daňových reforem:

„Má-li to být opravdu reforma veřejných financí, dám veřejné finance na první místo, a cokoliv, co mi zhoršuje situaci veřejných financí, zahazuju. Nebo vylepšuju. Ale nikoliv, že napřed stav veřejných financí poplivu, a pak do nich začnu vrtat další díry!

(…)

Kdybych skutečně dělal daňovou reformu a sledoval zájem veřejných financí, musím se soustředit na daňový výnos. Ten je dán tím, kolik lidí platí, z čeho se platí (jaká je šíře daňového základu) a jaká je sazba. Dneska se žvaní o sazbě, ale to, kolik lidí platí, jestli platí všichni tak, jak by měli, jaká je šíře daňového základu, jestli jeden subjekt nemá šíři daňového základu diametrálně odlišnou než jiný, to všechno jsou věci, které mohou daňový výnos ovlivnit mnohem podstatněji.

O daňové sazbě se můžu bavit až na konci, a možná velmi rychle. Když zvýšíte počet daňových poplatníků, tak vám stoupne inkaso, aniž byste o korunu zvýšil daně. A když rozšíříte daňový základ, tak se vůbec nemusíte bavit o sazbě,“ řekl mi tehdy Fassmann.

Principy platí, ale okolnosti byly před pěti lety trochu jiné. Byla snaha snížením daní očesat rozpočet, aby nebylo na základní veřejné služby a lidé to museli řešit individuálním připojišťováním. Čili aby museli nechat cucnout další kategorii zájemců o jejich peníze. Aby vznikla příležitost, která lidi obere víc, než je ušetřená daň. A proti tomu tenkrát neprotestoval nikdo z těch, kdo dnes tak jasně vidí, jak progresívní daň české ekonomice uškodí.

Od časů zmíněného rozhovoru pár kroků k civilizaci proběhlo, včetně toho, co má veřejné finance napravit. Zavedla se kontrolní hlášení, rozjíždí se EET, na evropské úrovni se mluví o harmonizaci daňového základu. Rozpočet je přebytkový, ale to do něj počítáme i evropské peníze, které brzy skončí. Pokud je však koaliční partner něco horšího než úhlavní nepřítel, pokrok klopýtá přes schválnosti.

Ale soustřeďme se na samotný návrh obnovy progresívního zdanění, ve kterém je zakomponován i princip solidarity. Jeho odpůrci se obyčejně tváří hrozně liberálně a bědují nad pokusy vlády trestat úspěch. Kdo má chuť to poslouchat, tomu nabídnou spoustu logických argumentů. Jsou tak přesvědčivé, že každý levičák, který má v hlavě aspoň kapku rozumu, musí rovnou běžet utopit se do Vltavy, aby nepřekážel konkurenceschopnosti a lepšímu příštímu pro naše děti.

Ale tady mi to trochu nehraje. Takový levičák by musel nejprve přistoupit na to, že každý se má řídit jen svým individuálním sobeckým zájmem bez ohledu na vše ostatní. Musel by pohrdat vzájemností. Musel by rozhořčeně odmítat představou, že v lidech dřímá nejen touha po lepším hmotném zabezpečení, ale také potřeba činit dobro, chovat se vstřícně a rozvíjet vztahy v bližším i vzdálenějším okolí. Že lidé nejen soutěží a bojují o místo na slunci, ale nezřídka také spolupracují a jednají na bázi reciprocity a sdílení, jak je to naučila historie lidského druhu.

Kdyby se však takový levičák našel, nebyl by to levičák, ale pravičák, a pak by se nesměl jít utopit, protože by tím zmařil svou povinnost krmit ostatní svými egoistickými moudry.

O tom, že chamtivost a nenažranost není jediným motorem pokroku, přednášel před lety v Praze Kenneth Arrow, velikán, který právě zemřel v požehnaném věku 95 let. Ekonom, který dostal Nobelovu cenu za své pokusy o zkoumání společenských motivací prizmatem suché matematické logiky. Vydestiloval z toho teorii racionální veřejné volby, ale zároveň ukázal, že víc racionality neznamená nutně víc peněz.

V Praze, metropoli Divokého východu poloviny 90. let, to dokládal na výsledcích studia pracovní skupiny, která byla zřízena v rámci klimatické konference OSN, aby se pokusila vyjádřit, jak oceňovat náklady klimatických opatření. Znamená to vyřešit zásadní problém dělby mezigeneračního výnosu. Současným generacím, které by to měly zaplatit, není tak zle, a tak veškerý prospěch jde až za těmi příštími. Neměli bychom ty spratky ponechat svému osudu, ať si s tím poradí sami?

Arrow otázku definoval jinými slovy, ale pak vytáhl rejstřík příkladů, kdy se vícegenerační investice oceňovaly v minulosti. Třeba když se financovaly nějaké vodohospodářské a zavlažovací stavby, které jsou typicky dokončeny až po desetiletích. Tam lze spočítat budoucí výnos stavby v podobě vyšší zemědělské či energetické produkce, a tak se můžeme o ten výnos podělit v podobě úrokového zatížení dluhopisu. Naše generace zaplatí dluhopis, tím uhradí část nákladů stavby, a proti tomu zkasíruje v úrocích část příštích výnosů hotového díla. Mezitím se dluh překulí k další generaci, která to bude financovat skutečnými výnosy přehrady či zavlažovací soustavy.

Jak ale spočítat výnos opatření proti globálním klimatickým změnám? Kde najít vzorec, do kterého by se vešly všechny souvislosti? Na to nestačí ani hlava s Nobelovou cenou. A nakonec, proč taky všechno počítat, řekl si Arrow. Stejně přispějí jen ti, kdo chtějí pomoci vyřešit naléhavý globální problém. A ti nebudou počítat, kolik jim to vynese, jen budou mít starost, aby jim někdo nevytkl, že naložili s penězi nezodpovědně. Chtějí přispět co nejlevněji, ale aby jim to prošlo v dozorčích radách. Proto by se úroková sazba klimatického dluhopisu měla pohybovat na přijatelném dně, tenkrát na úrovni státních dluhopisů USA.

Mne to vedlo k úvaze, že Arrow není liberál, ale ekonom, který studuje liberální myšlení. Jeho závěry byly dlouho kompasem politické analýzy. Známě je jako teorémy:

****Arrowův teorém nemožnosti**** – při hledání efektivního rozhodnutí nespoléhejme na většinové hlasování (přesněji, není možné vymyslet takový mechanismus většinového hlasování, který by zaručoval přijetí efektivního rozhodnutí). Je totiž obtížné sestavit funkční většinu z rozdílných individuálních preferencí. K tomu bych dodal, že proto se také technika vytváření většin přestala soustřeďovat na reálné preference a dává přednost nahánění stáda do ohrady v atmosféře fiktivní hrozby nebo nereálných slibů.

*****Teorém středního voliče****
je obdobou problému zmrzlináře z teorie her – všichni zmrzlináři se natlačí ke středu pláže, odkud k nim má většina lidí nejblíže. Politické strany zase loví mezi voliči kolem politického středu. Procházejí tudy nerozhodní a je to také příležitost k nenápadným nájezdům do protějšího tábora. Popojedem kousek doprava, abychom něco nabídli elektorátu z pravicového středu, a zároveň to naši levicoví voliči s trochou přemáhání zkousli. Ovšem když se to tak dělá celá desetiletí a partaje se vytrvale promíchávají, může se stát, že začnou vypadat všechny stejně, tedy stejně hnusně.

Nejlepší je ****teorie politických cyklů*****, která říká, že před volbami se rozdává, a po volbách, kdy už na voličích tolik nezáleží, zase bere. Dokonce to prý lze doložit statisticky. Před volbami se rozdává, politiky se uvolňují a inflace leze nahoru. Po volbách se kohoutky utáhnou a inflace jde dolů. Kontrolní otázka: Kdybychom nečetli noviny a orientovali se jen podle inflace – v jaké části volebního cyklu se nacházíme?

Pro vyvracení české argumentace, že daně jsou potrestaný úspěch, raději sáhnu do jiného zdroje, a sice do práce ****Podvod**** (Rigged) od amerického ekonoma Deana Bakera, na kterou už jsem tu párkrát upozorňoval. Uváděl jsem i podtitul: Jak jsou globalizace a pravidla moderní ekonomie sestaveny tak, aby činily bohaté ještě bohatšími.

V knize je ten titul i podtitul doložen velice přesvědčivě, takže se okamžitě nabízí závěr, že progresívní zdanění je jedním z dostupných nástrojů, jak tyto přesuny majetku brzdit. Zvlášť, když je zřejmé, dokonce i podle studií Mezinárodního měnového fondu, že extrémní sociální nerovnosti snižují konkurenceschopnost. To nabízím pro ty, kdo bez tohohle slova nedokážou žit.

Tahle hádka ovšem snadno nekončí.

Už slyším varování: Postihne to doktory! Utečou nám!

Na to se dá říct jenom: Tak jim přidejme!

Zlobná odpověď: A z čeho? Pojišťovny ani rozpočet na to nemají. Máme se zadlužit? Máme projíst budoucnost?

A to je právě onen argument, kterému se říká, šlápnout na hrábě či naběhnout na vlastní vidle. Nejlepší způsob, jak posílit zdravotní pojištění a státní rozpočet je přece zvýšit mzdy. Z vyšších mezd je vyšší pojistné i daňový výnos. Tam ty peníze najdete.

Výtky, že pak zkrachujeme, je nutno odrazit protiargumentem, že ne všichni. A ti, co ano, ti zkrachují právem.

Daně jako trest za úspěch? A jaký úspěch? Když někdo nedokáže podnikat ani se mzdami na úrovni třetiny evropského průměru a s devalvovanou korunou k tomu, ať jde od válu a uvolní aktiva k produktivnějšímu využití. Značná část těch, kdo mají dnes vysoké platy a řvou proti progresívnímu zdanění, se živí tím, že udržují ostatní mzdy neúměrně nízko. To, za co byli odměňováni, byl ve skutečnosti neúspěch.

Daň to úplně nevyřeší, ale pomůže to napravit. Musíme se obrátit na cestě, která vede špatným směrem. Jakým? Upozornila na to globální investiční banka JPMorgan, když dluhopisy ČR přeřadila zpátky do indexu rozvojových zemí. Byli jsme už v indexu těch vyspělých, ale tři roky po sobě tomu neodpovídal průměrný příjem na obyvatele.

22 komentářů :

 1. Blb Fiala by se měl především ptát PROČ by měli obecně platit vyšší daně.
  Víš blbe Fialo kolik dnes odevzdá na všemožných daních a pojištěních člověk který vydělá 100.000 superhrubého? Dělá to celkem bratru 65.000. Zdá se ti to málo, blbe Fialo? Kolik by musel takový člověk odevzdat aby tvé rudé srdíčko bylo spokojeno? 80.000? 90.000?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chovejte se slušně a napište , za co těch 100 tisíc dostáváte ??!! 35 tisíc čistého se vám zdá málo , to je 2x tolik než má naprostá většina obyvatel této země !!

   Vymazat
  2. Velice intelektualní a ekonomická úvaha pana anonymního 12:46.
   Jen tak dál a uznají tě za notorického blba
   Václav

   Vymazat
 2. Jsme kolonie a jako s kolonii je s námi zacházeno ze strany těch, které jsme prosili, aby nás vzali do toho západního demokratického ráje, kde vše je ideální, nikdo nekrade a každý pracuje jak mu síly stačí a všude svítí krásné neonové výkladní skříně ve kterých je velké množství levného zboží, které se musí neustále kupovat a kupovat jinak národní hospodářství jde ke dnu. Po roce 90 nám sdělovali ekonomičtí mágové své moudra jak když si utáhneme opasky budeme tehdy a tehdy na úrovni Rakouska. také nám říkali při prodeji veškerých našich firem a bank, že vůbec nezáleží kdo vlastní kterou fabriku a banku protože kam že by oni šli, stejně musí zůstat tady. A výsledek? Tím že všechno vlastní cizáci z demokratického západu, máme platy na úrovni 30% mzdy na západě, cizáci všechno co se tady vyrobí a zhodnotí tak veškerý zisk odvedou za hranice, pokud se podmínky změní okamžitě odchází dál na východ. Všude se křičí jak je velké množství volných pracovních míst, nikdo neřekne, že je to za 12 tisícovek čistého a ani o korunu více. Západní Evropu ne jenom že nedoháníme ale dál a dál se od ni oddalujeme a pomalu a jistě směřujeme k úplnému otroctví a hádáme se tady kdo má víc a kdo míň protože dohromady jsou mzdy u nás směšně nízké a nejlépe by bylo kdyby jsme pracovali zadarmo nebo aspoň jako autobusáci, kteří za 60 Kč pracují 12 a víc hodin denně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hmm. Teď ještě zbývá vysvětlit koho že je kolonie Rusko, když tam mají po 17 letech vlády nejmoudřejšího státníka Putina s jejich nerostným bohatstvím poloviční mzdy a důchody oproti našim.

   A ohledně tvých blábolů o zaměstnáních jen za 12.000 a ani o korunu více...
   Pouze 10% zaměstnanců pobírá mzdu nižší než 11.400 Kč. A 10% zaměstnanců má mzdu vyšší než 43.350. Zbytek 80% má mzdu rovnoměrně v tomto rozpětí.

   Vymazat
  2. Ty musíš být vyvedený sociopat, když s kladným svědomím napíšeš, že nejnižší mzdu má 10% našich českých zaměstnanců! Fuj, ty čuně!

   Vymazat
  3. 13:54

   Co???? Jsi debil? Nejnižší mzda je minimální mzda. Ta byla loni 9.900 a pobíraly ji pouhé 3% zaměstnanců. Já píšu, že 10% zaměstnanců má méně než 11.400. A to jsou navíc většinou číšníci a profese kde dostanou většinu peněz bokem.
   Jdi do prdele.

   Vymazat
  4. Pro 13.31 : Představte si , že se na ČR uvalí sankce , přestanou se vyrábět auta , Rusko proti nám bude bohatá země !!

   Vymazat
  5. 15:00

   1) Poloviční platy byly v Rusku i před sankcemi.
   2) Ten váš příklad je zcela mimo. Z Ruska do Evropy (podle vaší paralely) nikdo nic dovážet nezakázal.

   Vymazat
  6. Rusko není ani zdaleka jedinou zemí s velkým nerostným bohatstvím, kde jsou nízké platy. V Africe, Jižní Americe je takových zemí na mraky a ještě mohou slintat, jak jsou na tom v Rusku dobře.
   Příjmy a životní úroveň jsou drobet složitější, než se nás přesvědčit demagog (13:31). Kde byly USA a Kanada před 200 lety v porovnání s Velkou Británií, která má nerostného bohatství podstatně méně a je i daleko menší, nebo v porovnání s Čínou, která se srovnatelně velká. A kam se příjmově hrabou obrovské, rozmanité a na přírodní bohatství bohaté USA na maličké, jednotvárné a nijak nerostně bohaté (krom uhlí, ale kde je ho konec) Lucembursko.
   KR

   Vymazat
  7. 21:24

   Prosimtě, nebuď tak blbej a nesrovnávej USA se státem velikosti Manhattanu.

   Vymazat
  8. 8:32 prosim tebe nepleť se do diskusí
   dospělích.
   Václav

   Vymazat
 3. Odpovědi
  1. To jsi vymyslel sám? Fakt dobrý.

   Vymazat
 4. Argumenty idiota. Navrhovaná změna daní je jen zoufalým pokusem Bohouše o udržení. Peníze nechybí. Rozhazuje se plnými hrstmi na nesmyslné projekty, neplodnou státní správu a škodící neziskovky. Ano snaží se získat hlasy v využitím vlastnosti typické pro čechy, bohužel: je dobře když sousedovi chcípne koza, když někomu úspěšnějšímu můžeme uškodit. Je to jak s EET které taky "konečně vyřeší zloděje" v hospůdkách a na tržnicích, kde byl poškozován stát prodejem nezdaněné mrkve a vajíček. Takže tady Bohouš vidí další potenciál. Ještějednim trumfem chce zvýšit svoji je šance a to tímjak lidem neskutečně pomůže vyjednáváním nižších tarifů telefony. Od predsedy bych čekal jiné kroky ve vedení vlády a států. Navíc akorát vytváří vítr, aby realizacijakéhokoliv opatření už nestihne. Holt, každý vedoucí dělá opatření na jaká stačí. Bohouš neudělal ani jedno, ten o tom dovede jen kecat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sorry, píšu na telefonu a navíc jsem to po sobě pořádně nezkontroloval. To je tím, že jsem se při psaní tak rozvášnil. Ještě jednou se omlouvám.

   Vymazat
  2. Roníte lživé slzy. EET nepostihne jen pár zelinářů, dolehne také na řadu vykuků, majitelů malých firem, jejichž zaměstnanci lidem třeba přestavovali byty a domy s dvojím ceníkem - bez a nebo s fakturou. Na kolika benzínkách se donedávna ptali řidičů, zda chtějí účtenku? Kolik podnikatelů je "podnikateli", kteří jedou ve švarcsystému, protože jejich ctěný faktický majitel parazituje na státu, svých "dodavatelích" a hraje nefér s konkurencí. Takových fíglů je více. Majitelé si služně užívají, jejich zaměstnanci jsou rádi, že přežívají.
   Ano, velké ryby zatím zdárně unikají do daňových rájů, ale proč by jim to voliči netolerovali, když také mohou stát podvádět, byť mnohem méně? Babiš a spol. by byli důvěryhodnější, kdyby začali u sebe, ale na ně také dojde a pak budou nástroje jak proti velkým tak malým podvodníkům.
   KR

   Vymazat
  3. Problém je ten, že se začíná vždycky odzadu. Přes EET vybrané daně zaplatí tak maximálně tu bandu úředníků, kteří to budou kontrolovat. Na velké firmy stejně nedojde. Ti mají prachy na různé poradce, viz jednokorunové akcie vydané a koupené vlastníkem jisté firmy, že? Kdyby byly jednoduché a srozumitelné daňové zákony a jejich logická struktura, tak by k tomu, co se zavádí nemuselo dojít.
   Odvolávání se na tzv. civilizovaný svět je sice hezké, ale nikdo si tam nedovolil zavést systém online. To není, pokud vím, nikde na světě. Takto má jistý majitel dokonalý přehled o tržbách v časovém rozložení. A že se s takovými daty bude kšeftovat, to si pište. Navíc, když jedou po komerční síti. Ta data si ale nekoupí konkurenční hospodský, či zedník, nebo zahrádkář. Ten na to nemá a mít nebude. Ty koupí nějaký **FERT a to se pak dají přeživší chudáci rychleji a úspěšněji zlikvidovat.

   Vymazat
  4. Za EET se postavil i Svaz obchodu a cestovního ruchu, tj. sama profesní reprezentace obchodníků a hoteliérů. To je zcela jasný důkaz, že rozhodující část podnikatelů v tomto oboru s EET souhlasí. Média, když o tomto problému referují, to však nepřipomínají a vytvářejí v divácích dojem, že to všem či většině obchodníků vadí, staví je proti státu, resp. proti Babišovi.
   Drtivá většina výtek proti EET má nebo může mít opodstatněné jádro, ale - stavovská reprezentace to vyhodnotila tak, že přínosy budou vyšší než nevýhody. Je to jako byste chtěl o názorech ruských Putinových oponentů tvrdit, že takový je skutečný názor Rusů na jejich prezidenta, ač 4/5 ho podporují.
   Ke kšeftování s daty z EET. Již dnes je každý podnikatel v tomto směru v rukou své účetní, kterou může konkurence podplatit. Pokud se do dat nabourá někdo po cestě, tak to bude muset dělat dlouho, aby něco zjistil. Pokud by se ukázalo, že někdo vynesl data z MF, tak to by byl průšvih, po kterém by Ábíčko v politice skončil, pokud by se ukázalo, že v tom měl prsty, a rozhodně by jeho politický účet utrpěl daleko více, než by tím jeho podnikatelský účet nabyl, i kdyby v tom byl nevinně a byla to aktivita některého úředníka.
   Lidé většinou netuší, jaké jsou objemy podvodů karuselových obchodů třeba s pohonnými hmotami. Před asi čtyřmi lety skoro polovina firem registrovaných v tomto kšeftu byla spícími skořápkami připravenými zafungovat na pár týdnů a protočit přes sebe benzín a naftu za stovky milionů korun, nebo za miliardy. A to s patřičnou lobbistickou silou mezi zákonodárci, kteří vymýšleli různé kejkle, jak drobné férové obchodníky vytlačit a nechat rybník pro velké ryby a podvodníky. Na tuto partu je sice zaměřeno především kontrolní hlášení, ale je to z balíku opatření proti daňovým podvodům. Určitě má tento balík opatření své mouchy, ale Ábíčko chce mít pod kontrolou situaci na podnikatelském bojišti, aby ho nějací mladí vlci nepřipravili o majetek a ekonomické postavení tak, jako to provedl kdysi on. Nechce už tedy právní, obchodní a daňovou džungli, ve které by mohl přijít k úhoně, ale potřebuje už nějaký alespoň trochu funkční právní stát, který mu jeho "ctihodně" nabytý majetek ochrání před takovými, jako byl on.
   Ke srozumitelnosti a jednoduchosti daňových zákonů. Tvrzení Vlastimila Tlustého a dalších vykuků z ODS a TOP 09 o jednolistovém daňovém přiznání byla čirá demagogie, stačí pohlédnout na současné daňové přiznání, kde zjistíte, že jen adresa bydliště, sídla či doručovací adresa zaberou půl stránky. Zjednodušení ve formě jednotné daně, jediné sazby je další podvod, protože to zabírá minimum místa a zvládne to školák 4. třídy ZDŠ. Daleko více místa zabírají různé výjimky, výčty oborů a produktů jinak daněných atp. Pro značnou část OSVČ je to velmi zjednodušeno na paušální daň, takže jsou ušetřeni probíráním se složitější většinou daňového formuláře. Určitě by se našlo nějaké možné zjednodušení (pokud to lobby povolí) a srozumitelnější formulace, ale z úst M. Kalouska, P. Fialy a tzv. odborníků politických stran podnikatelské vrstvy to je vhodné brát jako stranickou povinnost a mediální folklór k oblbnutí těch, kteří si daně nikdy nepočítali a mají prostý poctivý lidský soucit s obětmi šikany. M. Kalousek měl roky, desítky let na to, aby daňovou soustavu, daňové zákony a daňové formuláře zjednodušil a učinil srozumitelnější. Výsledkem je, že jako ministr, předseda či podpředseda rozpočtového výboru má na hrbu jeden bilion korun státní dluhu (2/3 z jeho současné úrovně). To opravdu není člověk, kterého lze brát vážně v této problematice.
   KR

   Vymazat
 5. Nenadávejte si.Každý režim někomu pomůže a někoho
  poškodí.Je to jako s lidmi.Nenajde se člověk ten,
  aby se zavděčil lidem všem.S režimy je to stejné.
  Problém byl a je špatný výběr daní.Poradci sféry
  daňové radí pouze bohatým(chdým nemá s čím)a tam
  jde jen o způsob,jak ošidit stát na daních.Tak se
  každý rok kupovalo nové auto,musel se synovi také
  postavit barák a poté dcerce také,nezbývalo na mzdy
  a daně.Přesto všechno i tak řada vykuků dočista
  zkrachovala.Dalším problémem je,že při stavbě domu
  zaplatíte sedm různých přímých daní.To nepočítám
  ty nepřímé.Komouši některé daně zrušili.Po převratě
  je honem zavedli znova a ještě zvýšili.Přesto
  pořád peníze chybí.Rozhazuje se neziskovkám nebo
  se léčí banderovci(na naše děti se zbírají víčka)
  a to všechno za peníze daňových poplatníků.Mám
  návrh.Za každou takto vydanou korunu poslanci a
  senátoři zaplatí 50% sumy do státní pokladny ze
  svého.Hned se bude s penězi lépe hospodařit.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 6. Pan Fiala je zcela mimo mísu.Já bych zákonem nařídil zrušení stravenek a přenesení těchto "bonusů" nezdanitelně do výplaty.Zrušit neziskovky a procikánské organizace...Našlo by se toho více.EET no budiž,ale pro všechny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak především by se měly zrušit výsluhy policajtům a vojákům. Policajti si je vůbec za NIC nezaslouží, protože místo pomáhání a chránění buzerují spoluobčany a vojáci bojují v cizích službách už tak za dost peněz.
   A hned by měl stát peníze. Další věc je změnit status justice jako ŃIKÝM nevoleného "pilíře" moci.
   Drasticky v ní snížit platy a nastavit tvrdé sankce za porušení povinností. On už by si soudce nebo žalobce hodně rozmyslel, jestli se nechá korumpovat, kdyby mu za to hrozil kriminál, kde by ho následně spoluvězni, jako dík za své odsouzení, uprcali.

   Vymazat