Reklama

pondělí 27. února 2017

Zločinné evropské hodnoty


Martin Koller
27. 2. 2017
Když se podíváme na evropskou historii v posledních sto i více letech, vidíme nepřehlédnutelnou tendenci k pronásledování především Slovanů a Židů. V současnosti se rozšiřuje na všechny bílé, křesťanské a civilizované Evropany. Germánská rozpínavost se po staletí snažila zotročovat, případně vyhlazovat slovanské národy ve střední a východní Evropě. Snaha o zotročení a zničení národů Polska, Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Ukrajiny, Slovinska a Srbska pokračovala až do roku 1918, většinou ve formě německé či rakouské, případně maďarské okupace. Nelze se zbavit dojmu, že současná agresivní, multirasistická, islamizační a koloniální politika Německa a EU je pouze pokračováním této tendence, ovšem pod obzvláště odpornou pokryteckou maskou humanity a lidských práv.


Základem kolonizace a otrokářství je dlouhodobá propaganda a řízení politického vývoje. Je třeba zlikvidovat vlastenecké osobnosti a místo nich dosadit do vedení duševně průměrné, zkorumpované a zbabělé omezence, zbavit národ hrdosti a vazby na slavné předky, vytvořit novou protinárodní historii zdůrazňující na objednávku EU slovanskou zaostalost, hloupost, špatnost a malost. Paralelně probíhá destrukce školství a rodiny, včetně preference všeho co snižuje počet dětí. Ochuzování naší země a dlouhodobě stabilní nestabilita v oblasti zaměstnanosti vede k poklesu porodnosti a zároveň k tomu, že každý desátý absolvent základní školy v Plzeňském kraji nastupuje do cizácké robotárny, či montovny, místo aby získával odbornější znalosti v učilišti, nebo na střední škole. Něco takového jsme neviděli ani před listopadem 1989. Propaganda EU připomíná neslavnou čínskou kulturní revoluci, kde zhlouplá mládež bojovala proti starému myšlení, staré kultuře, starým mravům a starým zvykům, tedy historií osvědčeným civilizačním hodnotám. Mnozí vysokoškolští studenti z toho období byli na úrovni prvního stupně střední školy a neuměli víc, než omílat politická hesla, stejně jako někteří naši neziskovkáři. Čínská armáda je nakonec poslala na venkov pěstovat rýži a prasata, protože se k ničemu jinému nehodili a v ráji socialistických vepřů mohli deklamovat revoluční hesla od rána do večera. Inspirativní příklad pro české neziskovkáře, jak být aspoň trochu užitečný. Pokud má někdo z nich jako milovník islámu odpor k vepřům, může to zkusit s kozami. Party současných poblbaných puberťáků a puberťaček bojujících za úchylné evropské hodnoty typu multikulturalismu, či společné záchody si ani neuvědomují, že je řídí placení organizátoři v jejich řadách, vedení dávno profláklými politickými strukturami, které škodí národu desítky let a mají jako svoje jeviště protinárodní ČT 24. Pokud se stane německým kancléřem arogantní, agresivní, omezený a nevzdělaný, dokonce ani nevyučený, socialistický aparátek a alkoholik Schultz, situace se ještě zhorší. Vydatnější podporu získají multirasisté z ČSSD, Zelení i uskupení islamokřesťanských politických zájmových skupin a jejich protinárodní politické neziskové organizace.

Pomineme-li antisemitské pogromy, první moderní genocida evropských národů, a to nacistická byla jen pokračováním germánského tažení Drang nach Osten. Cílem se stalo opět zotročení, případně vyhubení větší části Slovanů, i když jako první a hlavní cíl likvidace byli určeni Židé. Po holocaustu židovském se měl konat slovanský. Když se podíváme na počet obětí Sovětského svazu, Polska, Jugoslávie a Československa a porovnáme je se ztrátami obyvatelstva západní Evropy v boji proti německým nacistům a italským a dalším fašistům, jednalo se doslova o genocidu Slovanů. Je pochopitelné, že Poláci nenávidí Rusy, kteří je dlouhodobě primitivně utlačovali a nakonec povraždili několik tisíc Poláků v Katyni a na dalších místech. Nicméně likvidaci Poláků jako národa prováděli němečtí nacisté, a to především s pomocí ukrajinských nacionalistů. Přes veškeré lumpárny jsou Rusové ve srovnání s germánskou rasistickou politikou a počtem jejích mrtvých v Polsku ubozí amatéři. Nacisté ovšem přišli se zásadní novinkou, a to ideou sjednocené Evropy, samozřejmě německé. Příslušníci ostatních národů a ras, pokud by jim bylo umožněno přežít, měli sloužit německým zájmům jako bezprávné levné pracovní síly. Podobnost s východní politikou současné EU jistě čistě náhodná.

Jako druhou evropskou proti genocidu lze označit občanské války na Balkáně od počátku devadesátých let minulého století. Vyprovokovali je globalisté v tažení za zničení silného státu na Balkáně přátelskému k Rusku. S pomocí muslimů v Bosně a Kosovu se podařilo vyvolat rozsáhlé vraždění, jehož výsledkem byly především etnické čistky a vraždění Srbů. Přitom jugoslávská vláda se pouze pokoušela prosadit dodržování zákonů a udržet proti zájmům globalistů a jejich islámských přátel jednotný stát. Jugoslávská armáda a policie nedělala nic jiného, než bránila stát před islámskými teroristy, stejně jako československá koncem třicátých let v boji proti sudeťáckým teroristům. Výsledkem tažení na Balkáně byla nakonec spolupráce bombardovacího letectva států NATO a islámských teroristů z Al Kajdy v Bosně a Kosovu. Dále kosovský podvod s většinou vymyšlenými muslimskými oběťmi údajného masakru v Srebrenici (kolem 300 místo oficiálních 8 000) a výrobou důkazů a nakonec obchod s lidskými orgány zajatých a unesených srbských občanů provozovaný kosovskými islámskými narkomafiány, kteří se stali s pomocí obhájců lidských práv z EU, především Německa a NATO evropskými demokratickými politiky bojujícími za svobodu a lidská práva. Vše završila podivná smrt srbského prezidenta Miloševiče ve vazbě v Haagu před jeho obhajobou před mezinárodním soudem. Muslimové vydatně posloužili při vyvražďování Slovanů, stejně jako v dobách tureckých tažení do Evropy, stejně jako za druhé světové války v žoldu německých nacistů v Jugoslávii. Kromě etnické čistky slovanských Srbů máme dodnes destabilizovaný Balkán, živořící muslimskou Bosnu, kde se nenávidí Chorvati, Srbové a takzvaní islámští Bosňáci, a především zločinecký stát Kosovo, který vydělává na obchodu s drogami a lidskými orgány pod ochranou dvou amerických vojenských základen a existuje pouze s pomocí miliardových dotací z EU.

Třetí genocida začala v EU paralelně s druhou. Jedná se o kolonizaci zemí východní Evropy, konkrétně Polska, Československa, Sovětského svazu. V Rusku se podařilo tento vražedný trend zastavit prezidentu Putinovi. Do kolonizace spadli i Maďaři a obyvatelé Balkánu. Výsledkem kolonizace je fakt, že občané uvedených zemí jsou občany EU druhé kategorie, levnými pracovními silami-moderními otroky pracujícími za zlomek mezd ve srovnání s Německem, ale při téměř stejných životních nákladech. Konzumenti nekvalitních potravin a neméně nekvalitní průmyslové produkce. Můžeme se dočkat situace, kdy v demokratické EU s jejími lidskými právy bude ne 10%, ale 90% našich obyvatel dřít za žebrácké mzdy v cizáckých robotárnách a poté někde živořit jako polozvířata na ubytovnách. Otroci se stále pravděpodobně vyplatí ve srovnání s robotizovanými provozy čtvrté generace. Byrokrati z EU se starají o velikost okurek, název rumu a solární zlodějinu, ale otrokářství jim nevadí. Kombinace ožebračování národa cestou rozprodeje státu cizákům a tím zhoršením fiskální politiky státu, privatizace státu, který má chránit občanskou většinu, dále bezbřehé korupce, deformovaného práva, obchodu s drogami, likvidace rodiny jako základu státu, dlouhodobé mediální protinárodní propagandy, rozkladu školství s výukou zrůdné ideologie multikulturalismu, ve skutečnosti protibělošského rasismu, bezbřehé podpory parazitujících protinárodních neziskovek, preference všemožných menšin a jejich parazitování místo podpory domácí rodiny, to vše vede k úbytku civilizovaných obyvatel. Část občanů, především řada důchodců si již na chudobu, živoření a nespravedlnost zvykla a rezignovala na svoje práva a budoucnost. Nechodí ani k volbám, případě nemyslí na to, koho volí, čímž podporují ničivý vývoj. Kdo na to má, odchází do zahraničí. Vzorem budoucí východní EU je vývoj na Ukrajině. Domácí obyvatelstvo má být v budoucnu v celé Evropě nahrazeno cizáky slepě ovládanými ideologickým islámem a míšenci se sníženou inteligencí. Je to sice likvidace pomalá pomalá, ale fungující. Přitom stačí volit odchod z EU, která nás vysává jako upír. Z ničeho nemají nadutí eurokomisaři a socialističtí, zelení, případně islamokřesťanští multirasisté a kolonialisté větší hrůzu. Kdyby ztratili levné otroky a suroviny, případně produkty ze slovanských zemí, propadla by se jejich životní úroveň minimálně o třetinu. Proto není třeba se ustrašeně a podlézavě klanět směrem k jakémusi vyspělému a vzorovému západu zbabělých mužen, byrokratů a korupčníků a mektat o jakýchsi evropských hodnotách. Oni mohou ztratit podstatně víc, než my a jsou strachy bez sebe! Lze se jim úspěšně postavit! Náš stát musí vést do budoucna vlastenecké osobnosti, nikoli letitou praxí odhalení amorální, hrabiví, zbabělí a prodejní zrádci a šašci podporovaní cizáky. To by si měl každý uvědomit před volbami a nenechat se ohlupovat komediemi stále stejných figurek! Každý by měl k volbám jít! Každý by měl volit svoje zájmy a zájmy občanské většiny!

Čtvrtou genocidu EU vidíme v současné Sýrii, ale promítá se i do Evropy. K tomu můžeme připočítat Libyi a Palestinu. Nejedná o Slovany ale o Židy a civilizované muslimy a arabské křesťany. Nejpodivuhodnější je ze strany EU podpora palestinských teroristických organizací a jejich sponzorů z Íránu, které usilují o genocidu židovského národa. Nejodpornější je z tohoto hlediska podpora protiizraelské, ne-li antisemitské politiky EU některými nestoudnými zrádnými Židy, kteří se připojili ke globalistům bez ohledu na svoji historickou vlast, prodávají svůj národ a spřátelené národy a kašlou na památku svých mučedníků v nacistických v koncentračních táborech i padlé v Izraeli při obraně vlasti. V Sýrii stále nekončí snaha o likvidaci nejcivilizovanějšího muslimského státu blízkého a středního východu obývaného také křesťany a jeho nahrazení turecko-saúdským útvarem ovládaným saláfistickými islámskými fanatiky a teroristy podporovanými z EU, Turecka, Saúdské Arábie a globalisty USA. Neochota jakkoli zasáhnout proti Saúdské Arábii, která je základnou současného islámského terorismu ze strany EU a USA je doslova šokující. Vyvražďování obyvatelstva Sýrie islámskými teroristy je zároveň vydáváno za důvod islámské invaze do Evropy. Má tedy svůj podíl i na tažení za likvidaci evropského obyvatelstva.

Pátá genocida EU probíhá v současné době na Ukrajině, kde došlo k rozkradení a privatizaci státu oligarchy, nejschopnější obyvatelé odešli do zahraničí a zbytek ožebračený na africkou úroveň má posloužit jako kanónenfutr ve válce proti Rusku. Majdan byl původně protestem lidí proti chudobě a bezpráví, nikoli počátkem globalistického tažení proti Rusku. Jenže bylo třeba odvést pozornost lidí od zlodějin a korupce, které přivedly stát na mizinu. (podobná situace se ostatně vyhrocuje i v EU, možná i proto zuřivé válečné štvaní proti Rusku) Obětí jsou Ukrajinci a Rusové, v obou případech slovanské národy. Celý problém začal tím, že zfašizovaná ukrajinská vláda zakázala používat ruštinu jako oficiální jednací jazyk, přestože ji používaly miliony obyvatel Ukrajiny a takové rozhodnutí je v rozporu se zákony EU. Zároveň začala s podporou EU posilovat fašizující tendence ve společnosti a ozbrojených silách. Jedná se především o takzvané dobrovolnické prapory, například Azov, včetně nabírání ruských žoldáků rekrutujících se z ruských fašistických organizací (takzvaní Pravoseki) vystupujících proti prezidentu Putinovi. Ukrajinci a Rusové se mají vraždit navzájem a tak ušetřit zločincům z EU náklady na válku i morální ostudu. Vražděni jsou především ruští a ukrajinští obyvatelé doněcké a luhanské oblasti na východě Ukrajiny, tedy v obou případech Slované. V současné době jsou bez zájmu humanistů z EU vedeny ukrajinskou armádou dělostřelecké útoky na civilní osady v uvedené oblasti. Cílem je zničení staveb a vyhnání obyvatel, tedy etnická čistka, neboli válečný zločin. Naopak ukrajinské osady pod palbou separatistů nejsou, protože ti v souladu s dohodami z Minska většinu svojí výzbroje stáhli. Ukrajinská armáda porušuje dohody z Minska, v jejichž rámci byly vyznačeny zóny bez těžkých zbraní, přisouvá do nich dělostřelectvo a používá k palbě na civilní vesnice a města dokonce taktické rakety Točka U. Ukrajinské vedení, stejně jako mírotvorní politici z EU, kteří spolek oligarchů udržují při životě za naše peníze, nejsou dlouhodobě ochotni ani prosadit vytvoření demilitarizovaného pásma kolem separatistických oblastí. To by umožnilo zjistit, kdo zahajuje dělostřeleckou palbu a jasně ukázat na viníky a válečné zločince. Ukrajinské vedení udržuje ozbrojené střety za každou cenu, protože to stále odvádí pozornost obyvatelstva od katastrofální hospodářské situace a těch, kteří ji způsobili. Kdo brání opatřením na ochranu civilního obyvatelstva ve válce, je sám válečný zločinec a podílí se na vyvražďování slovanských obyvatel Ukrajiny.

Šestá genocida je řízená islamizace Evropy navazující na tažení samozvaných a pokryteckých humanistů a mírotvorců za lidská práva v Sýrii, Libyi a Palestině. Jestliže někdo dlouhodobě zhoršuje životní úroveň obyvatel celých zemí, dělá z nich ožebračené kolonie a brání občanům, aby mohli vychovávat děti na civilizované úrovni, je zločinec. A je zcela lhostejné, pod jakou humanistickou záminkou či ideologií zločin pokrytecky páchá. Tažení se však přesouvá i do západní Evropy, kde má být obyvatelstvo postupně nahrazeno migranty z Afriky a islamizovanými míšenci. Celá akce je podporována jednak z EU, jednak z OSN, ale především z Německa a Francie. Přímá americká podpora multirasismu pravděpodobně dočasně poklesne díky novému prezidentovi. Islamizace probíhala v malém rozsahu plíživě již mnoho let. Ve Francii se o ni zasloužil především prezident Pompidou, který rozšířil výrazně možnosti migrace z Afriky do Francie, kde vznikly paralelní muslimské komunity nasáklé agresivní rasovou nenávistí a vedené saláfisty, nepřátelské k hostitelské zemi jako základna islámského terorismu. Jejich hospodářský přínos je zanedbatelný a navíc zatěžují sociální systém, do nějž nepřispívají. Mladší generace jsou horší, než předešlé. Mnozí současní migranti přinášejí různé choroby již v civilizované Evropě vymýcené, přicházejí psychopati a osoby se sníženou inteligencí, mnohdy výrazně, danou sňatky mezi příbuznými v řadě generací muslimských rodin. Typickým příkladem byla například rodina Saddáma Huseina, kde byly sňatky mezi bratranci a sestřenicemi běžné. To vše logicky povede k zhoršování zdravotní situace v Evropě, růstu nákladů na zdravotnictví a bezpečnost a růstu počtu dětí se sníženou inteligencí a poškozeným genofondem, prakticky nepoužitelných ve prospěch společnosti. Obzvláštní zásluhu na tažení za islamizaci Francie a Evropy má bývalý francouzský prezident Sarkozy, nejhorlivější tvůrce evropského programu EuroMed. Ten má na základě lisabonské smlouvy s podporou vedení EU přivést do Evropy kolem 150 milionů muslimů. O zločinném působení Merkelové, která je symbolem protiněmeckého islamizačního tažení není třeba se rozepisovat, stejně jako o vývoji v případě nástupu Schultze. Pro reprezentanty pseudolevicové a zelené politiky ve Švédsku a dalších zemích platí totéž. Realizují likvidaci bílých a křesťanských Evropanů a jejich nahrazení lépe ovladatelnou muslimskou otrockou rasou míšenců. Ovšem dosavadní vývoj vypadá tak, že migranti Evropu spíše vybydlí, nebo vojensky dobudou, místo aby radostně nastoupili do robotáren, což multirasisté ve své pseudokřesťansko-socialisticko-zelené blbosti pravděpodobně nečekali.

Sedmou genocidou proti evropským národům má být jaderná válka v Evropě mezi EU/NATO a Ruskem, která navazuje na vyhlazovací občanskou válku na Ukrajině. Opět zde vidíme extrémní pokrytectví ve formě tvrzení, že přisouváním vojáků NATO k ruským hranicím se zajistí mír. Po celou známou historii válek je realita právě opačná. Armády stojící proti sobě dlouhodobě na dostřel pistole jsou zárukou zvýšené pravděpodobnosti vypuknutí konfliktu. Jednou z forem získání taktické výhody je pro útočníka pořádání vojenských cvičení u hranic země, která má být napadena. Přesně tento vývoj vidíme kolem západní hranice Ruska.

Rozdmýchávání válečnické propagandy, vyvolávání střetů a soustřeďování vojáků NATO a EU kolem ruských hranic má za cíl, mimo jiné, omezení zásadního ruského podílu na boji proti islámskému terorismu v Sýrii. Organizátoři bojů kolem Luhanska a Doněcka doufali, že Rusko stáhne svoje vojáky ze Sýrie, aby posílilo obranu hranic, a umožní tak vítězství islámského státu a jeho takzvaných umírněných teroristických spojenců. Nepočítali s tím, že Rusko by bylo ochotno použít při obraně jaderné zbraně. Pravděpodobně proto bylo umožněno vítězství realistickému prezidentu Trumpovi, před Clintonovou, která byla schopna válku zahájit. Ještě není dosažena dostatečná převaha pro úspěšný útok, nebo připravena komedie pro média, která by umožnila vytvořit legendu o ruském útoku na mírumilovné vojáky NATO kolem hranic.

Zájmem globalistů je další válka vedená cizími vojáky, nejlépe slovanskými za jejich zájmy. Prapor válečnické propagandy a globalismu převzala v posledním roce reprezentace EU a Německa, obzvláště po vítězství realistického amerického prezidenta Donalda Trumpa. Největší ztráty by logicky přinesla EU, ale především Ukrajinci, Rusové a Poláci, případně vojáci z dalších zemí východní Evropy nahnaní na frontu. Kde bude asi víc mrtvých? V křesťanské bělošské Varšavě, nebo islámské africké Paříži? Zde můžeme poděkovat všem, kteří hlasovali pro intervenční změnu české ústavy. Výsledkem je dohoda podepsaná ministrem obrany s německou kolegyní o tom, že polovina našich pozemních sil se bude připravovat do války jako součást Bundeswehru. Z toho vyplývá i nasazení v rámci Bundeswehru, jehož nejvyšším velitelem je německý prezident. Je třeba zdůraznit, že tato dohoda nespadá do rámce spolupráce armád v rámci NATO. Současná protinárodní vláda tak může poslat naše občany do bratrovražedné války s Ruskem pro cizácké zájmy, aniž by se ohlížela na sněmovnu a senát, natož na názor občanů. Ministr obrany, vojenský a bezpečnostní analfabet a herec Stropnický, jeho zelený syn i manželka chtivá multirasového obohacení nedělají dojem českých vlastenců, kteří by chtěli bránit válce a vyhlazování našich obyvatel. Padlí a zemřelí na následky radiace budou m, multikulturně nahrazeni migranty z Afriky.

Zde si musíme uvědomit ještě jeden důležitý fakt. Cílem nenávistné protiruské propagandy a sankcí nemusí být za všech okolností válka. Stačí zlikvidovat veškerou ekonomickou spolupráci Ruska se zeměmi především východní Evropy. Ty budou poté ekonomicky zcela závislými koloniemi Německa. Občané slovanských zemí budou dřít jako bezprávní otroci na blahobyt německého panstva a jeho rasové a ekologické experimenty. Můžeme to označit za evropské hodnoty té údajně nové Evropy propagované nový eurofýrerem Schultzem. A letos máme volby. Budeme volit svoje zájmy, vlast, národ, evropskou křesťanskou civilizovanou rodinu a strany podporující odchod z nepřátelské EU, nebo jako tupí otroci cizácké evropské zločiny proti národům, pardon, takzvané evropské hodnoty?

63 komentářů :

 1. Jak hlasovali naši politici o CETA v Evropském parlamentu
  22.2.17

  Evropská unie:
  Hlasování o CETA - souhlas s uzavřením dohody:

  ANO (ALDE/ADLE): Charanzová, Dlabajová, Ježek, Telička - všichni PRO - za lepšími korporátními zítřky
  Skupina ALDE/ADLE hlasovala PRO
  KSČM (GUE-NGL): Kohlíček, Konečná, Maštálka - všichni PROTI
  Skupina GUE-NGL hlasovala PROTI
  ČSSD (S&D): Keller, Poc, Poche, Sehnalová - všichni PROTI - politická kalkulace?
  Skupina S&D hlasovala PRO
  Svobodní (EFDD): Mach - PRO - zradil ideály vlastní skupiny
  Skupina EFDD hlasovala PROTI
  ODS (ECR):Tošenovský, Zahradil - oba PRO
  Skupina ECR hlasovala PRO
  KDU-ČSL+TOP09 (EPP):Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Svoboda, Zdechovský, Šojdrová, Štětina - všichni PRO
  Skupina EPP hlasovala PRO


  Zdroj: http://www.votewatch.eu/en/term8-eu-canada-comprehensive-eco...

  OdpovědětSmazat
 2. Ohledně Katyně se pán plete , Evropský soud ve Štrasburku nedávno vydal usnesení , že likvidace Poláků v Katyni se odehrála na podzim 1941 , kdy už tam sovětská vojska dávno nebyla a tudíž s tím SSSR nemá nic společného ! Jinak souhlas !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poláci ovšem tohle slyšet nechtějí !!

   Smazat
  2. Doporučuji: http://zpravy.idnes.cz/roosevelt-vedel-ze-v-katyni-vrazdila-nkvd-dokazuji-nove-dokumenty-1de-/zahranicni.aspx?c=A120911_100212_zahranicni_aha
   ...a užasnete, jak američtí zajatci posílali Roosseweltovi šifrované telegramy... Pravdu se nikdy nikdo nedoví. Zájem na tom mají všechny velmoci.

   Smazat
  3. Pokud jsou Goebbelsovy lži o Katyni pravda, tak musí pšonci souhlasit i s jeho další "pravdou" a to, že II. světovou válku vyvolali Poláci, když jejich vojáci přepadli vysílací stanici v Gliwicích v Německu !!

   Smazat
  4. Napište prosím odkaz, kde je možno vidět rozhodnutí o Katyni česky.

   Smazat
  5. 15:43,taky jsem to chtěla napsat,asi to pan Koller neví, což je škoda s ostatním se dá vcelku souhlasit.

   Smazat
 3. moc pěknej a pravdivej článek zamyslete se slovani koho budete volit....

  OdpovědětSmazat
 4. Genocida Čechů pokračuje......ekonomickými nástroji....1 EURO za 27,-Kč!Jsme žebráky v EU!Výborně to ta koloniální mocnost Germánie s námi dělá!

  zločas

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tak-a-jsme-v-Marketa-Sichtarova-ma-jasno-o-zprave-ktera-zarazila-cele-Cesko-477286

   A dal muzou pokracovat s kecy o tom, jak se mame dobre. Vecni lhari. Nikdy zde nebylo k ziti, od revoluce 89.

   Smazat
  2. Pravda, žiaľ. Brainwashing funguje.

   Smazat
 5. Lidé bděte!Vynikající stať.Super.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celej článek je naivní a nepravdivej. Je to emoční dílo, které se neopírá o fakta a lze ho vcelku snadno zbourat jak domeček z karet. Pravda je taková, že Rus vznikla poté co ji sjednotili uškujnici! Tedy nordičtí piráti z vikingských (varjažských) kmenů ze Skandinávie. Podle ruského liberálně nacionalistického historika Alexeje Širopajeva Rus od počátku čelila něčemu, co nazývá "Projekt". Projekt je plán různých skupin (etnických, kulturních, náboženských, politických, atd.) na změnu původně homogenní nordické, seversky orientované a evropské kultury, založené na myšlenkách svobody, cti a etnické identity na mnohonárodní despotickou říši, založenou na asijské despocii, otroctví a teroru. Toto se změnilo když se vlády ujal Petr I. Veliký, který chtěl vrátit Rusko na evropskou, germánskou trajektorii vývoje už tím že hlavní město přenesl k břehům Baltu - blíže právě Skandinávii. Jeho germánští potomci v čele Ruska tuto říši pozvedli na světovou mocnost, ale naráželi na překážky kladené jim do cesty světovým Židovstvem. Nakonec byli jím uvrženi do vzájemně zničující války s Německem, která způsobila nebývalou krizi a pád Ruska. Lhotejný postoj většinové negramotné slovanské poplulace byl příčnou toho, že znovu pak již nikdy nepovstalo a bylo nahrazeno židovským projektem SSSR, po jehož zániku zbylo jakési torzo zvané SNS v čele s tzv. Rusku federací, jejíž Putinův režim považuje Širopajev za "pravoslavný neostalinizmus": směs těch nejhorších prvků byzantské a bolševické fáze Projektu. Je to vláda komisařů požehnaných pravoslavným duchovenstvem, kteří rozšiřují impérium na úkor bílé populace Ruska, přičemž podporují občanské vlastenectví, míchání ras, alkoholismus a mystiku, protože opilci a kvazi vlastenci, co se bojí Boha (nebo spíše: boje kněze) se nebudou nikdy bouřit proti svým pánům. Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn!

   Smazat
  2. 21:22 Bože! Čemu jsi to duši vdechnul ?

   Smazat
  3. 21:22 - "Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili!"

   Fridrich Nietzche

   Prorocký slova! Bůh zemřel definitivně 1. 8. 1914. Ovšem jeho stvoření užgryndanýho mužickýho Ruska nepatří zrovna k tomu nač by mohl být v e svém hrbě hrdým ...

   Smazat
  4. oprava: hrobě

   Smazat
  5. Zabijet neco co neexistuje je taky zasluzna cinnost..Napriklad komunismus..Nebo fasimsu..
   Pan Nietzsche mel sadisticko-vlhke sny aby mohl vyprodukovat sve vzacne myslenky...
   Vzajemne odporovani ve smyslu.
   - Kdyz veril /Nietzsche/ v Boha zabityho , tak musel vedet ,ze Buh je vsemocnej , nesmrtelnej a vecnej...Ale Kazdej german muze za to ze je german i Nietzsche/.
   A tak kdyz jsme Boha zabili /a jak jsme to udelali/ a kdo je to vubec my..
   Samy prazdny zvanenei syfilitika...Skoro jako merkel...

   Smazat
 6. Trochu to pan Koller popletl,ale nevím proč.
  Je prokázané,že všechny války sponzorovaly židé,že někdy dopadlo kladivo i na ně s tím se počítá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On to plete pokazde a zamerne. Velitelem ISIL byl identifikovan agent Mossadu, Pravy sektor prisel z Izraele do Ukrajiny, Azov byl vycviceny vv Polsku.

   Kazdy oligarcha, ktery pres tyto skupiny na vychode vyvrazduje slovany ma Izraelske obcansvi.
   U nas hlavni linii proti Rusku, nejenom nyni, po celou dobu od revoluce, tvori papirove duleziti zide.
   Stejni lide tvori hlavni linii proti prezidentovi a svete div se, jsou stejne aktivni v tlaku na dovoz migrantu.

   Zivot uvnitr slovanum prokazatene nici na zakazku prave lekari, pravnici, exekutori a podvodnici. Pravni stat neexistuje.
   Na zakazku, nebo z nenavisti? Ona pravda stejne vypluje, sekundanti a milovnici zapadu.

   Smazat
  2. 16:23, prokázané jak? S těmi židy a Židy - berme to všechno s chladnou hlavou, nenechme se jen tak oblbovat ..., p. Kollera beru, 90 %

   Smazat
  3. http://www.hlavnespravy.sk/projekt-velkeho-izraela-zakulisny-motiv-vojny-v-syrii/893729

   Ne, uz ne. Soros, jako vsudedoma rozbuska, to same za chrbtem potichu Izrael, to same, nonstop Rusko nenavidici zide v televizi - 27 let!

   Ti sami nyni aktivni sluzebnici multikulti dnes. Krauss, Fisherova atd. Nonstop ojeb od etnika, ktere stejne jako germani a anglosasove bytostne NENAVIDI Slovany.

   A nustala provokace Slovenska, naposledy pizdou, co pochcala Koran.
   Instruovana anglicky mluvici sestavou, na to, ze je z Ruzomberku, mluvi HURE nez Babis... Video preneseno pres Polske servery.

   Predtim schvalovani radaru, bez jakekoli konzultace se sousedem, pry kdysi bratrem. Jiz nikdy a doufam, ze kazdy, kdo tomu rozumi vcas zvedne kotvy.
   NASIRAT SLOVENSKO jednoduse dal NEBUDETE.

   Smazat
  4. Abyste to chapal jeste lepe i Kollerem.
   Tim krokem Stropnickeho a hrobovym tichem Zemana, ktery se jinak sere do kazdeho hovna, jste si vybudovali ne hranici, ale 10m zed - na vychode.

   A ostatneho. Pojem jako dustojny zivot, zde neexistuje pro Slovany. I kdyz je definovan Ustavou. Jen kvuli tomu, aby se nekteri, kteri maji bytostni potrebu kurvit zivot vetsine, citili lepe. Co na tom, ze kazdy ma 2,3 auta, kdyz ma kazdy 2,3 hypoteky a ty auta na leasing. Nonostop jednou nohu na ulici, aniz by si to pripousteli.

   Smazat
  5. 18:19, Ty jdi take do prdele, ty germanske antislovanske prase. Hnus, ty tvoje vyfabrikovane hovadiny. Potvrzujici, co jsem napsal vyse.

   Smazat
  6. 18:29

   Vite, to je dusledek MLCENI. Tim, ze se nikdo neozval, si sasci mysleli, ze nikdo do nich nevidi.
   Velky omyl, cele to vymyslene "kdo mlci, souhlasi". Stejne jako jejich letite zatloukat, zatloukat, zatloukat...

   Smazat
  7. 18:19 to tady už čtu poněkolikáté, redakce by to měla vyhodit, jako spam! Něco nového by tvůj malý velký mozek nevytvořil? Q.

   Smazat
  8. oprava: ty .. pračurákku ... chazarský ... Petrohrad ... Nagoogli si ...

   Smazat
  9. Roku 1869 vybudoval velšský průmyslník John Hughes na místě dnešního Doněcku metalurgický závod a několik uhelných dolů; vznikla zde osada Hughesovka, rusky Юзовка – Juzovka. Původně šlo o jedinou severojižní ulici pokračující k nádraží, nazvanou zkrátka „První“ (dnes ul. Artema); současné centrum vzniklo okolo této ulice na pravoúhlém půdorysu. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Don%C4%9Bck

   Smazat
  10. S rozvojem dálněvýchodních oblastí Ruské říše, zvláště po založení přístavu Vladivostok v roce 1860, který měl zajistit kontrolu nad pobřežím Tichého oceánu, vyvstala kolem roku 1880 potřeba lepšího a rychlejšího dopravního spojení s evropskou částí Ruska. Roku 1891 byl na popud Sergeje Witteho, tehdy vedoucího odboru železnic na ruském ministerstvu financí, zahájen ambiciózní plán na propojení celé Sibiře pomocí železniční trati; stavělo se od obou konců a pokračovalo se ke středu. Tam, kam dorazila trať, vznikala nová města. Některá sice rychle zanikla, ale jiná, jako např. Novosibirsk, se postupně stala velkoměsty.
   Sergej Witte se narodil německému luteránskému otci a gruzínské matce. Byl vychováván u rodičů své matky. Po skončení studií na Kišiněvském gymnáziu odešel Witte na Oděsskou univerzitu v oboru matematika. Po maturitě se živil jako soukromý podnikatel, zvláště administrativou různých linek železnice v Rusku. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Witte

   Smazat
  11. Největší hydroelektrárnu, pýchu stalinské pětiletky zvanou „Dněproges“ stavěla americká Cooper Engineering Copany - https://en.wikipedia.org/wiki/Dnieper_Hydroelectric_Station

   Smazat
  12. Stalinec byl sovětský pásový traktor, který v obměnách sloužil jako buldozer, nosič zařízení nebo jako pásový tahač kanónů. Vyráběl se v Čeljabinském traktorovém závodě od roku 1933. Vznikl na podkladě americké licence společnosti Caterpillar - https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalinec

   Gorkovskou automobilka – GAZ – společnost Austin. Někdejší moskevská Automobilka Leninského komsomolu – AZLK (Moskvič) byla postavena podle projektu Forda. Za 10 let Američané postavili v SSSR 150 závodů, bez kterých by ruský mužici pochodovali rovnou do germánských zajateckých lágrů bez dalších keců a můžem tak pokračovat do alelujá!!

   Smazat
  13. V průběhu samotné války pak americký program půjčky a pronájmu umožnil Rusům mimo jiné i volně se pohybovat po území USA a učit se novým technologiím (z retrospektivy se tento krok jeví jako silně naivní a idealistický). V rámci této spolupráce tak v roce 1941 bylo na území USA až zhruba kolem 1200 ruských inženýrů, kteří se školili moderním technologiím a postupům, k tomu je nutné připočíst zhruba několik stovek dalších tzv. OJT (On -The-Job-Training), tedy Rusů na stáži či na praxi v amerických továrnách. A to dokonce i z oblastí, kde Rusové žádnou smlouvu či dlouhodobější spolupráci s USA nikdy neměli - např. podle knihy Dark Sun: The Making of The Hydrogen Bomb od Richarda Rhodese (potvrzeno i výstupy z projektu Venona či deníkem majora Jordana) se jednalo i o oblasti raketového či rozvíjejícího se jaderného průmyslu (včetně dodávek jaderných komponentů apod.). Samozřejmě není také divu, že Rusové tuto spolupráci zneužili a v USA si rozšířili již bez tak širokou základnu špionů a agentů, kteří jim pak po válce prozradili spoustu amerických vojenských tajemství a technologií. Rusové díky této velmi „zištné“ pomoci ušetřili obrovské finanční prostředky na vývoj a výzkum či nákup těchto technologií – tato částka by se pohybovala v desítkách miliard rublů za každý rok pomoci! Navíc s tím se dostali i k technologiím, které by normální cestou jistě nezískali. Obecně tak můžeme zakončit asi tak, že díky této části Lend-Lease se Rusům podařilo získat takové technologie, které jim umožnily stát se jednou ze dvou velmocí 20. století.

   Smazat
  14. 27. února 2017 19:04

   Vychcipate, vy kurcvy germanske, jednou, provzdy!

   S vami mel byt konec uz po 2ww. Zmrdi provokativni. Me tve kydy nezajimaji, znam ruske dejiny i germansky teror na slovanech.
   Kurvo zajebana!

   Smazat
  15. A naopak! Tak jako Germán stvořil Ruský impérium, tak ruský car stvořil Německou druhou říši! - cituju:

   Francie byla až do počátku 19. století hlavním strategickým partnerem Ruska v Evropě a je již doložitelné, že se jim chce znovu stát.

   Napoleonskými válkami bylo Rusko na několik desítek let odřezáno od nějakého evropského státu, který by byl jasným spojencem, tak si jej Alexandr II. pomocí Bismarcka vytvořil Německo. (jednáním s Bismarckem až po uzavření Alianční smlouvy Německa s Ruskem 1881 byl pověřen kníže Petr Saburov, který bohužel do své knihy vložil i obsah tajných apendixů o rozdělení vlivu v Evropě, proto její distribuci Alexandr III. zakázal) Spolupráce se až na dvě světové války úspěšně dařila.
   - http://miroslavahustakova.cz/index.php?page=answer_38

   Smazat
  16. oprava: chybí tam dvojtečka - vytvořil: Německo

   Smazat
  17. 19:12 - Tedy naopak - vychcípává právě Rusko, dík užgryndaným drevljanským mužickům. Schoná přežít byla pouze germásnkými varjagy založená Rus! Kdo studuje dějiny hudby, literatury, chemie, matematiky, vynálezů, nebo fyziky, tomu nemůže uniknout úžasu z množství německých jmen na seznamu. Němci tvrdě pracují, jsou produktivní, energičtí, stateční bojovníci a nade vše, velmi tvořiví. Němci celá staletí nepředstavovali pouze to nejlepší z celé naší rasy, ale byli v každém ohledu klíčovým elementem veškerého lidského rozvoje. Proč potom Německo, mohli byste se zeptat, mělo zpoždění za Francií, Španělskem a Anglií v získávání kolonií a založení svého impéria? Odpověď leží v jeho Achillově patě. Žádný národ nemůže přežít pokud je vnitřně rozdělen. A žádný jiný národ netrpěl tolika rozkoly a vnitřními spory jako právě Němci. Od dob Římanů, přes vládu Karla Velikého a po další staletí bylo Německo rozdělené na malé knížectví a království. Snad od dob pádu Babylonu nebyl nikdo tak napaden židovskými parazity jako malá knížectví v Německu. V nich se Žid opevnil a jejich vládcům - půjčujíce jim peníze - zkazil morálku a podnítil války mezi nimi.
   V 15. století se stále více projevovalo, že Německo se stává novou mocí v srdci Evropy a pokud ho nechají tak díky svým lidem, řemeslu a technologii jako byl např. knihtisk, brzy ovládne Evropu. Pokud existuje něco co Židé nechtějí a nemíní tolerovat, je to fakt, že by se bílí lidé jako Němci sjednotili a ovládali světovou politiku. Asi v této době začali Židé propagovat to co je v pozdější historii známé jako "Velká Schizma" jehož 500. výročí si v letošním roce připomeneme! Židé zorganizovali protestantskou reformaci a s ní i bratrovraždy neslýchaných rozměrů. Židé kteří křesťanství vytvořili, a pak ho 1500 let skrze hierarchii římskokatolické církve ovládali, církev zkazili do takové míry, až byl průměrný "Věřící" zcela znechucený výstřelky církevních prelátů a připravený povstat. Pak Židé vždy přivedli loutku, pokaždé jinou, která měla vést povstání proti církvi, která se tak měla již podruhé rozpadnout, tentokrát od Německa a Švédska přes Francii po Anglii. Po asi století tlení tyto nepokoje propukly do ohnivé bitvy Němců proti Němcům. Dnes to nazýváme třicetiletou válkou v letech 1618 až 1648. Po skončení tento tragický rozkol zanechal Německo rozpadlé a krvácející, 5/6 majetku bylo zničeného a 1/3 obyvatel zabita. Když toto vraždění nakonec ukončil vestfálský mír, jehož znění nenapsali Němci, ale okolní vnější síly, které nechtěly vidět sjednocené Německo, zůstalo rozdělené na 300 knížectví, tedy mnohem více než tomu bylo před válkou. Tato krvavá a odporná zkušenost sebedestrukce vrátila Němce možná až 300 let zpět co se týče vývoje jejich státnosti a stála je světové vůdcovství. Taková byla situace v Německu až do příchodu Bismarcka, který německé státy sjednotil ale rozpoutal válku proti Němcům v Rakousku, které v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 porazil. Tato bitva a vítězná válka proti Francii v roce 1870 sjednotila německé státy pod vedením Pruska, a Bismarck korunoval krále Wilhelma I. za hlavu německé říše.
   Německo bylo opět na cestě ke sjednocení a světovému vedení i když bez Němců z Rakouska. Navzdory času který Německo ztratilo zatímco jiné velké evropské národy získávaly kolonie, bylo Německo najednou světovou mocí s níž bylo třeba počítat a neúprosně se stávalo nejsilnějším národem Evropy i její vládcem. Navzdory nesmírné cti připisované Bismarkovi za sjednocení Německa nikdy veřejně nenavrhl řešení židovského problému, a tak židovská moc i vliv zůstali v Německu nekontrolovanými, bez dohledu. No i tak se síla a produktivita Němců stala zřejmou, a pokud je něco co Židé nechtějí, tak je to skutečnost aby se kvalita vrozená německé krvi ujali vůdcovství nad naší rasou. Proto to byli opět Židé, kdo vyvolal v Evropě první světovou válku.

   Smazat
  18. A co se stalo v té době s Ruskem, poté co se pustilo do války s Němci? Mužíci utekli z fronty, běželi domů, aby si rozebrali šlechtické statky. Německo chtělo z Ruska dostati obilí a potraviny a proto s takovým úsilím pracovalo na zničení Ruska, které se mu podařilo.
   Žid Lenin-Zederblum a Žid Trocký-Chaim Bronstein vydali heslo, že půda bude rozdělena mezi mužíky proletáře, kterým v Rusku říkají »bedujaki«, kdežto rolníci zámožnější, kterým na Rusku říkají »kulaki«, mají dostatek pozemků. Ale Lenin i Trocký se přepočítali. Veškeré obyvatelstvo vesnic v Rusku se spolčilo a prohlásilo, že nezná rozdílu bedujaki a kulaki. Vláda Židů v Rusku je obmezena jen tam, kam proniká moc bodáků červené gardy. Území, kam tyto červené gardy nemohou, není nám přesně známo. Dnové židovské vlády, či jak si říkají vlády sovětů, jsou sečteny. Možno, že do roka bude Rusko od krvelačných červených gard osvobozeno.
   Naděje Německa, že bude z Ruska dovážet značné zásoby obilí a potravin, selhala. V samotné jižní Rusi platí lid za kilo mouky 20 rublů. V Moskvě bude mouka daleko dražší.
   Hrozné jsou sociální poměry v Rusku. Šat i obuv jest ještě dražší než u nás v Čechách. Měli jsme v dobách míru o Rusku a ruském národě zcela jiné pojmy. To, co jsme o Rusku a jeho národě znali anebo znáti se domnívali, ukázalo se naprosto klamným.
   Ruský národ selhal, zradil sebe sama. Nyní musí cizí velmoci posílat do Ruska pomocné armády, aby Rusko bylo zbaveno židovského vladaře. Tak hluboko neklesnul ještě žádný národ, co svět světem stojí.

   Psáno 15. září 1918

   A vod tý doby to tam stojí za hovno! Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko zůstalo mentálně na úrovni mongolského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky (zbořil, krejčík, filip, ransdorf, grebeníček, bartoš, černý, skála, foldyna, doubrava, bašta, baťa, čech, sexy švihlíková i spenceróva, petránek, žantovský, olšer, veleba, haas, rambousek, mládek, robejšek, psychopati hájek, semín, žák, ryšavá procházková, sexy paroubek, kato-kavan, huml, uhl, serepatka, heprdla, koller, keller, vyzhovadil, schneider, david, matějka, ježek, pplk. oprdel, hampl, jírovec, polreich, rychlíková, pošuk kašuka a podobní duševní mrzáci + celá ztopořená KSČM) a jejich častuškami. Případně i škodolibým agentem Bestem. Jevrej Lavrov se mstí za to, že mu nedali občanství v Izraeli.

   Smazat
  19. Prave , casto to byva ze Likvidatori likviduji Likvidatory !!

   Smazat
  20. 0:36 - to je vina Žida! On rozesel na talmických zásadách svár mezi národy bílé rasy, aby i ovládnul a zlikvidoval!

   Smazat
  21. Svetla stranka veci je ze germani ted spolehlive rozbiji EU , nebo uz rozbili a NATO bude nasledovat.
   Dale nici si nadsene /jako vzdy/ i svoje Nemecko... To taky neni k zahozeni...

   Smazat
 7. Souhlas s 15:43...okolo katyňské tragédie začalo být jaksi ticho, když se ukázalo, že dokumenty o ní jsou podvrhem a tak se musely jejich kopie v Polsku "ztratit"...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel polský film o Katyni bude dál obviňovat nesmyslně Rusko !!

   Smazat
 8. Vynikající pohled. Já zbraň nevlastním, přesto onen blbeček mi o víkendu dvakrát volal a zjišťoval, jestli jsem nevyhodil do vzduchu halu v Poličce.
  Těm kreténům se už nedá jinak vzdorovat, než jim prostě nafackovat.

  OdpovědětSmazat
 9. U nás vyšlo několik knih o Katyni bohužel ne kniha ruského historika Jurie Žukova. Právě jeho historický pohled ukazující na Němce byl nucen akceptovat polský soud při žalobě blízkých oběti katyňského masakru jak se zmiňuje Martyrosjan (např. zde - Martyrosjan - Tragedie 1941
  http://www.e-reading.me/bookreader.php/1004944/Martirosyan_Arsen_-_Tragediya_1941_goda.html).
  Tak byla zastavena již připravená serie civilních žalob polských občanů proti Rusku.
  Katyň a J. Žukov:
  Юрий Жуков – о Катыни: Непонятно, почему мы должны брать вину немцев на себя! - See more at: http://www.nakanune.ru/articles/14645/#sthash.YTKXxLAK.dpuf
  Известный историк Юрий Жуков: Расстрелы в Катыни - сомнения остаются
  http://www.kp.ru/daily/25659/821651/
  По Катыни президенты договорились. Ю.Н.Жуков
  https://www.youtube.com/watch?v=-oPjEUWK4mc

  OdpovědětSmazat
 10. Lidé-konzumenti jsou poblázněni do ANO, za větší a zářnější zisky, vlast nikoho nezajímá a lidi se neumějí už ani pozdravit navzájem. Budoucnost jejich dětí je jim ukradená, dokonce ani nemyslí v takových kategoriích, žijí ze dne na den a kdákají, že se nám nikdy nedařilo líp..Hurá do Kauflandu a jiných hytlermarketů pro piliny zvané potraviny!

  OdpovědětSmazat
 11. https://www.youtube.com/watch?v=DVybOvDh5jE

  OdpovědětSmazat
 12. Prosím nenechte se zblbnout agenturními průzkumy. Agentury dostaly zapaceno a dle toho jsou výsledky.
  Tím nechci řict, abysme polevili v úsilí o svržení těchto zrádných stran a hnutí. ANO,ČSSD,KDUČSL, TOP,ÚSVIT.
  Volte Přímou demokracii a odvolatelnost politků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, ale i Okamurovci byli PRO ten zákon o armádě!Tak koho teda volit?

   Smazat
 13. Evropskou a potažmo i světovou politiku nejvíce ovlivňují církevní peníze a vliv.
  Každá větší válka mezi národy má církevní podtext !
  Tisícileté budování papežské říše je příčina zrodu fašizmu.
  Druhá světová válka a svatořečený Hitler měl naplnit tyto obludné plány, jenž se jim tak dobře daří díky podplatitelnosti České chásky ( nechtěná společnost )
  Církev prokletý papež a jeho poskokové včetně Zemana vede řízeně naší zemi do zkázy. Nebojte se sousedů Němců ale Evropských prokletých katolíků*

  OdpovědětSmazat
 14. Pro zoufalce 19:27.
  Původ označení Rus se odvozuje od slova "ruotsi", neboli veslaři. Původ Rusů ze švédských Vikingů, neboli Varjagů, nelze zpochybnit. Ovšem Varjažská příbuznost s Němci je kokotina a důkaz tvojí absolutní retardace, imbecile!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je blbosť. Rusi nepochádzajú zo švédských vikingov. Vikingovia v Rusku boli bojovou elitou,obchodníci,ktorí sa plavili po ruských riekach do Byzancie.
   Časť z nich zostala alebo bola najatá ako bojovníci a vodcovia ,ale išlo malú skupinu ľudí. Rusi nie sú a nepochádzajú z vikingov, vikingovia boli ako bojová elita aj v Byzancii,či inde v stredomorí,napr.na Sicílii .
   Pôvod Rusov z vikingov nielen že ide spochybniť, ale aj bol dokonca vyvrátený.
   Vikingovcia len tvorili zčasti vládnucu vrstvu , zčásti štátotvornú.
   Nikto predsa netvrdí, že Rusi pochádzajú s Germánov,zato,že Katarína vola Nemka.

   Smazat
  2. V Rusku měl minulý týden premiéru velkofilm Viking. Pojednává o životě sv. Vladimíra. Paní ze Slovenska má způli pravdu. Vikingové tvořili úzkou skupinku bojovníků okolo kmenového vůdce, ale slovanský živel je velmi rychle asimiloval a přitom převzal mnoho jejich dovedností.

   Smazat
  3. Néé, to byli eskymáci ty komoušskej pračůráku!

   Smazat
  4. Ty kreténe debilní,nejen že Germáni pocházej z Gotlandu, ze Skandinávie,ale ovládli celej Západ! Ty hovado debilní komouský Fioravanti byl Lombard,kreténe rudej! Lombard! takže sice z Itálie ale krve germánské, ty debilní čurácký hovado! Páč Langobardi dali jméno severoitalské Lomabrdii. Takže Germán zbudoval Kreml!

   Smazat
  5. Každej "velkej Rus" byl Germán! A každej Germán je Němec! To je slovanský výraz pro osoby kterým nerozumíš! Původně němý = nesrozumitelný! I Lenin byl Germán s židovskými a kalmyskými geny! Ruský mužici v láptích a s vousy do pasu neuměli nic než orat pole nebo táhnout lodě jako burláci na Volze! K ničemu jinýmu se nehodili! Těch pár co umělo číst se stalo popy a mnichy a nebo mystiky a maximum jejich dovedností bylo malovat dokola stejný omalovánky na dřevo - tzv.ikony! Bez lidí ugrofinské a hlavně germánské krve by zůstali bydlet v zemljamkách jako divoši a turisti by jim dávali korálky! Iten Putler to dobře ví, páč sám je beztak Ugrofin a jeho pravá ruka Šojgu je Mongol a Medveděv Žid!

   Smazat
 15. ii 007
  Dobre psany clanek. Co k tomu dodat jen to :

  ze "Narod ktery vymeni male financni jistoty za svou svobodu , nabude mit ani toto zajisteni ani SVOBODU"!!!

  Absolutne presne tvrzeni od Benjamina Franklina.

  Ja se jen bojim , ze Cesky narod si zvoli male financni zajisteni!! pred svobodou ve volbach!!!
  a to bude konec na DLOUHOU DOBU!!

  Tvrzeni , ze Slovane jsou neschopni vybudovat stat a udrzet mne pripada jako novinarska lez!!!

  Proc : protoze Nemecko bylo vybudovano Globalisty pred 200 lety za ucelem zniceni Velke Britanie , neb Velka Britanie pocinala byt pro Globalista !!!prilis silna na ovladani. Proto se musela znicit , jako Amerika dneska.

  A tak Nemecko Dneska neni nic jineho nez vytvor Globalistu , stejne jako systematicke oslabovani Slovanu!!! Ovsem Nemci to nechapou a ziji ve svych snech o Gross Deutchland uber alles!!!

  ii 007

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Me ty kecy vylozene urazi. Popirani toho, ze kdysi Ceskoslovensko exportovalo vlastni vyrobky do celeho sveta. A to i za dob onoho proklinaneho socialismu.

   Vlastni vyrobky. A dnes? Montazni otrocka linka Nemecka. Nic vic. Bez prav, bez zabezpeceni...

   Kdyz k tomu nekdo napise, ze slovane si nejsou schopni vladnout, povazuji to za obycejnou lez, prekrouceni dejin a v kontrastu s aktualnim denim (Srbsko, Ukrajina), za dalsi utocne imperialni ambice stejnych paskvilu, ktere toto uzemi privedli do velmi tezkych casu.

   A ted nejaky herec jim da stempl k necemu, z cehoz navratu nebude.

   Nemecko a jejich panove muzou kdykoli vyvolat paniku, pres noc sepsat scenar i na obycejnem cviceni a ihned velet polovine armady CR v utoku proti Rusku (jak jinak).
   Maji na svedomi falsifikaty v Syrii (vecna spoluprace s Turky), kdy se jen tak nahodou objevili chemicke zbrane. Samozrejme, ihned za to mohl Assad... Jak dlouho trvalo odvratit tyto obvineni, tyto lzi, sepsane behem chvilky a jak reagovala Ceska media???

   To se nyni zopakuje, tim CR prestane prakticky existovat. Nemci uz si poradi a spojenec nikde. Zadny. Nasackuje sem Turky a jiny dovozovy material.
   CR nebude mit zadnou obranu proti temto udalostem. Jednoduse zustane v tom sama, az do zaniku.

   Smazat
 16. 20:28
  ????? No jo, ale i Okamurovci byli PRO ten zákon o armádě!Tak koho teda volit?

  Jsi normální? SPD Okamura volili pro ten zákon? Kdy a kde, vygume?

  OdpovědětSmazat
 17. Nemám rád Germány a Poláky. Germáni jsou nepřátelé Slovanů a Poláci jsou nepřátelé všech normálně uvažujících lidí. Muslimové a Poláci jedna pakáž.

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 19. Zde je dovetek toho, pry "neskodneho" rozhodnuti:

  http://blog.hlavnespravy.sk/1030/je-obhajoba-narodnych-zaujmov-a-narodnej-hrdosti-prejavom-extremizmu-a-porusovanim-ustavy-sr-podla-ls-nase-slovensko-nie-podla-vladnucich-politickych-elit-v-eu-a-v-sr-ano/

  OdpovědětSmazat
 20. Kuci Ceski,Vase nazory su zaujimave a rozlicne...ale nezabudajte na jedno,ze kapitalismus,nerobil podobnu pomoc z lasky k Rusku ! Dostal za to zaplatene!Kapitalismus by na dobrotu zasel!Je parazitni,korystnicky a co prebieha dnes,zahnivajuci,co uz davno popisali komunisti.Ak Rusko je uboha krajina,tak kapitalisti potrebuju korystit,aby prezili,co sa dnes,akosi nedari a idu do hajzlu.

  OdpovědětSmazat
 21. Výborný článek. Jinak pitomost 21,22 doporučuji podívat se na Haplo skupiny kde je jasně vědecky na základě genetiky kdo je co, bude to pro Vás překvapení. Výborně 16,23 17,09 20,40 a 7,21. Přece jde o to co je pro většinu lidí dobré a co zlé. Ve všem živém je zabudovaný parazitizmus ale člověk je nadán rozumem a proto nemá být člověk člověku vlkem. Kdo to ještě neudělal doporučuji prostudovat haplo skupiny. MŠ.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.