Reklama

středa 15. března 2017

15. březen 1939

Stanislava Kučerová
15. 3. 2017    České národní listy
 

V mém dětském památníčku se mezi barevnými obrázky a průpovídkami, opisovanými z památníků maminek a babiček, najde jedna stránka výrazně odlišná. Je na ní jednoduchá kresba černou tuší: u cesty, vedoucí někam za obzor, se ve větru kymácí skupinka stromů, vítr lomcuje jejich korunami a rve jim listí, které ve vzduchu bezmocně poletuje. A pod obrázkem stojí dětským písmem: Na památku dnešního dne, 15.března 1939.

Ten den byl nevlídný, studený, záblo a zalézalo za nehty, poletoval drobný bodavý sníh. Ulicemi našeho města se od rána valily motorizované jednotky německé armády. Zdálo se, že jsou bez konce. Šel z nich strach a hrůza. Lidé ochromeně strnuli na chodnících. My děti jsme se dověděly, že je to okupace.

Zlověstnému 15.březnu předcházely události vynucené mnichovským diktátem 29.-30. září 1938. Byl to čas truchlivý, žili jsme s pocity bezmoci, zklamání, zrady, křivdy, opuštěnosti. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250.000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy, president Beneš odešel do emigrace, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha.

Do dějin vstoupila „druhá republika“. Odmítla Masarykův a Benešův ideový odkaz, demokratické tradice českých dějin, úspěchy uplynulých 20 let, zásluhy legionářů, Sokolů, vlastenců. Její mluvčí horlili pro „odvěkou“ a „blahodárnou“ podřízenost českých zemí německé říši. Přestože velmoci slíbily garantovat zmenšené území Československa v nových hranicích, Hitlerův režim pokračoval v rozbíjení i okleštěné republiky. Všemožně podporoval slovenské separatisty a jejich spory s pražskou vládou. Dne 14. března, po návštěvě J.Tisa, hlavního představitele slovenských separatistů, bylo Slovensko odtrženo a prohlášeno samostatným státem pod Vůdcovou ochranou. Téhož dne se na Hitlerův příkaz dostavil do Berlína i president E.Hácha a – „ na naléhavé Hitlerovo přání – vložil osud českých zemí“ také do Vůdcových rukou. Zkáza byla dokonána, nacistická armáda se dala na pochod, aby obsadila, co ještě z bývalého Československa zbývalo. Hitler triumfoval, podařila se mu kýžená revanš, „napravil“ nenáviděné důsledky porážky Německa v l.světové válce, zlikvidoval Československo, anuloval versailleské smlouvy. Při dělení Československa Hitler využil osvědčenou imperialistickou zásadu „divide et impera“. Slovákům přes jejich koloniální postavení rafinovaně poskytl zdání samostatného státu s vlastním presidentem Tisem v čele a se zřízením vlastních policejních Hlinkových gard, budovaných po vzoru nacistických úderných oddílů. Pro bezprávné Čechy zřídil ponižující Protektorát Čechy a Morava, kde byl skutečným vládcem nikoli president, ale dosazený říšský protektor, nejdříve K. Neurath, pak R.Heydrich, v čele bezohledného aparátu útlaku a násilí. Státním tajemníkem se stal horlivý nepřítel češství K.H.Frank. Likvidaci a okupaci bývalého Československa odůvodnil Hitler nutností zabezpečit ve střední Evropě klid a mír.

V „protektorátu“ zavládl fašistický teror, germanizace a drancování národního hospodářství ve službách válečného průmyslu Říše. „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace země a lidí.“ „Konečné řešení – všechny Čechy vystěhovat a jejich území osídlit Němci, nebo rasově vhodné Čechy ponechat v protektorátě a germanizovat je, zbytek vystěhovat za hranice říše nebo je fyzicky likvidovat.“ Takové byly projekty pověřených správců protektorátu, K.H.Franka, R.Heydricha a ostatních.

Hlavní nápor „převýchovy“ vedli naši novodobí vládci proti československé kultuře. Jen heslovitě vyjmenujeme: omezování školství všech stupňů, omezování a přímý represivní dozor v kulturních institucích, dvojjazyčné nápisy /němčina první/ na směrovkách, názvech, vyhláškách, plakátech, úředních spisech, ba i na školních vysvědčeních. Výuka dějepisu zrušena, zeměpis omezen jen na území Velkoněmecké říše.

Každodenní popravy vlastenců, Sokolů, legionářů, komunistů, židů, universitních profesorů a docentů, spisovatelů a umělců. Zrušeny vysoké školy. Veřejné propagandistické překrucování dějin. Vzpomínka na samostatný stát trestána jako velezrada. Je bezpočet příkladů zločinného pronásledování občanů a kultury našeho národa, které se začaly odvíjet od neblahého data 15.března 1939. A přece – ten den znamená i konec předstírání mnichovanů a lží druhorepublikových kolaborantů. Konečně bylo jasno, ukázalo se, že jde o bytí a nebytí. A že pocity malomoci nejsou na místě. Odpor sílí a národ se tiše šikuje a znovu se organizuje odboj (tentokrát již druhý) doma i za hranicemi. A znovu se opakuje prvorepublikové heslo „věrni zůstaneme“ a jeho aktuální význam: s násilným stavem se nikdy nesmíříme a učiníme vše, abychom jej zase zvrátili. Za svobodu a demokracii, za Československo T.G.Masaryka a E.Beneše!Prof. PhDr.Stanislava Kučerová, CSc. 

43 komentářů :

 1. Nikdy mi nezmizí z hlavy záběry z frenetického vítání našich německých spoluobčanů Hitlera v Aši. Tito němečtí, tehdá spoluobčané, kteří v Československu tolik trpěli, chtěli do Říše. Když je tam přestěhovali, tak opět trpěli. A dnes jsou to podle Hermanů největší oběti toho, co sami způsobyli. Sleduji dnes informační média, co k 15. březnu. Nic moc. Oni si to 21. srpna vynahradí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pěkně napsáno

   Smazat
  2. Stejně jako "Novorusové" chtějí do Ruska. Ti Novorusové které tak podporujete. Je mi z toho vašeho pokrytectví a sraní si do huby na blití.

   Smazat
  3. Pro 12:58 - Jsi blbe a blbmeb zůstaneš, banderovské hovádko! Leo

   Smazat
  4. 12:58 Ten příměr máte špatně, je to naopak. "Novorusko" je totéž, co byl zbytek Československa po obsazení Sudet nacisty. Je to jediný legitimní zbytek demokratické Ukrajiny. Ta větší část je pod nelegitimní vládou, dosazenou neústavním pučem. A pokud chcete argumentevat nějakými volbami a mezinárodním uznáním, tak to vše bylo u nás za Protektorátu také.

   Smazat
  5. 12:58 Po připojení k "Říši" (EU) touží Kyjev, to jsou skutečné Sudety včetně nacismu. Pokrytec jste vy, když překrucujete jasná fakta. Donbas před Kyjevským převratem nikdy o žádnou autonomii neusiloval, natož o připojení k Rusku. V tom je podstatný rozdíl při srovnávání se Sudety. Takovou "maličkost" vy ovšem snadno přehlédnete, je to mimo schopnost vašeho chápání. Nadávky vám jdou dobře, ale těmi nezakryjete myšlenkovou chudobu.

   Smazat
  6. Asi to bude tím, že pro většinu sudeťáků začala historie až 9.5.1945.

   Smazat
 2. Dnešní Babišovsko - socanská vláda bude pojímat výročí 15. března 1939 jinak než se to dělo dříve. Dnes vláda bude slavnostně zasedat v Katedrále sv. Víta, kde nechá sloužit slavnostní mši na počest Německé ochrany našeho protektorátu před Ruskem !! Mši bude celebrovat Bělobrádek s ministrantem Hermanem za zvuků písně " Die fáhne hoch ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ministr herectví a války spolu s českým a německým Wehrmachtem, budou pálit salvy z děl kanonády na oslavu připojení česka(Tschechie)jako 17. spolkovou zemí IV.říše!Das 4 Deutsche reich.

   Smazat
  2. Herr Herrmann, jinak sudetoněmecký ministr se tou 17. zemí 4. Říše nespokojí. Ten žádá přímo připojení k Bavorsku.

   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:52 božínku, ono to umí psát ?

   Smazat
  2. ne tak dobře jako ta čarodejnice s pohádkami z krematoria

   Smazat
  3. Kde ses, ty nacisitcké hovado (15:08), naučilo česky? V Hitlerjugend jste to nebrali.

   Smazat
 4. Drž hubu havlobanderovskej vohone!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 6. Byl mi tehdy jeden rok. I tak mi nějak do krve, asi prostřednictvím mateřského mléka, přešla nedůvěra v germány. Jejich současnost považuji jen za dočasnou střízlivost, vyfutrovanou kapitálem pocházejícím ze všech států Evropy. Všichni, bezezbytku zvyšujeme jejich blahobyt, protože jak už po první světové válce, se na poražené němce musí podobrém, odpustit a přejít mávnutím ruky jejich zločiny. Za pouhých dvacet let to dokázali znovu, co to je germán.
  Lidé bděte !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. AKTUÁLNÍ VAROVÁNÍ
   "Se socany do perdele"!
   "Germanům nevěřit"!
   "S EU do pekla!"
   "Se Spojenými státy do věčných lovišť!"

   Smazat
 7. Celý problém spočívá v Češích. Třista let byli poněmčeni a když se jako národ vzchopili, poklonkovali neslovanským národům, kteří by stejně kvůli nim do války nešli. Už by si měli po tolika letech uvědomit, co vlastně chtějí.

  OdpovědětSmazat
 8. A kdepak je o této události zmínka v dnešních NEzávislých sdělovacích prostředcích? NIKDE!! a jestli, tak jen jako nějaká okrajová záležitost. Protože snahou dnešních EU mocipánů je to, aby český národ na to zapomenul a radostně hýkal nad tím, že Sudeťáky nazýváme DRAHÝMI RODÁKY a pomalu, ale jistě, jsme začleňováni do Německa, jako další spolková země, v rámci užší evropské spolupráce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:45 Čemu se divíte? Vždyť bavorským ministrem vnitra je jistý Joachym Herrmann. To je jistě podobnost čistě náhodná s naším drahým panem ministrem kultury. Stejně náhodná jistě byla Hermanova akce "dalajláma/strýček" pro narušení našich vztahů s Čínou v zájmu německých firem, jištěná "strýčkem" pro odklonění pozornosti od své špinavosti k dehonestací prezidenta. Že to mohlo být připraveno po lince Herrmann - Herman radši ani nebudu říkat.

   Smazat
  2. On si toho strýčka musel dodatečně adoptovat. Jak by jinak ty své podivné příbuzenské motanice vysvětlil ?

   Smazat
 9. Bohužel, datum určené k zapomnění!!Místo aby vládní politici veřejně beze strachu občanům České republiky připomněli dnešní černé datum, které naši zem těžce postihlo a skoro zničilo, tak řešíte nesmyslné kauzy,zákony, patolízalské rozhodnutí,zákony Bruselu a nečiníte nic pro samostatnost a soběstačnost České republiky, spíše naopak!Děláte maximum pro nesvobodu ČEchů! Opět se koná přepis dějin i na dnešní den 15.března ,kdy nás obsadilo v roce 1939 nacistické Německo a následně povraždilo a zabilo na 365000 občanů Československa a způsobilo nedozírné hospodářské škody?Pražské kolaborantské kavárně se podařilo tento den vymazat z dějin naší země za podpory ustrašených vládních politiků jako je slizský Srábotka a jeho pohunci!!!Nikde ani slovo,ani hláska v rádiu,Tv (možná bude v noci někde na ČT2).Zákaz zdůrazňovat,že nás obsadilo Německo a chtělo jako národ vyvraždit,vyhladit, tzv: ...konečné řešení České otázky!!

  OdpovědětSmazat
 10. No, je to opravdu zvláštní souhra náhod. Akce "Strýček", poté "Horáčkův staromák" a přiblblý Bartoška s Pytlíkem, akce "Občanská neposlušnost".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Navštivte film Masaryk, který částečně ukazuje to o čem se nemluví, nebo se chce zapomenout, úžasný herecký koncert ovšem již napadaný pražskou kavárnou pro neregulérnost ocenění.

   Smazat
 11. Češi brzi jste zapoměli na nacistickou okupací a vyhnání tisícu Čechu ze Sudet . Zato stále nadáváte na okupaci vojsk Varšavské smlouvy 1968 . Nebýt Rusáku ,tak tu dnes nejste .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Češi nezapomněli, ale tisk, rozhlas a televize se tetelí strachy, aby se jejich přátelé v sudetoněmeckém Landsmanschaftu na ně ošklivě nekoukali a Adolfka Makrela v Berlíně jéje, ta by se zlobila a poslala na nás své kamarády muslimáky, co si s nimi dělá selfíčka.

   Smazat
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Y7YB-udVVWg

   Smazat
  3. Anonymní15. března 2017 16:49 jo přesně tak protektorátní vláda drží hubu ale počkejte 8 května jak budou masírovat s usa.....

   Smazat
 12. Byli mi tři roky, ale dodneška pamatuji kolony wehrmachtu jedoucí z Rakouska, naši němečtí soukmenovci byli radostí bez sebe. Otce hned 15.března 1939 gestapo zatklo a při výslechu přišel o první zuby, zbytek mu vytloukli záhy. Soukmenovci nám říkali, že jsme čeští psi a české svině. Co bylo poté, na to je třeba zapomenout! Viďte pane Danieli Herrmane? A konečně i pane Sobotko, Bělohrádku, Stropnický ...Jedete z kopce!

  OdpovědětSmazat
 13. Belobradek by chtel urcite byt novym risskym protektorem.

  OdpovědětSmazat
 14. Jen aby se neprofackoval s Hermannem. Vyhraje ten, který se zaboří hlouběji do macatého Posseltova pozadí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé je, jako by se nám Herman v poslední době propadl do země. Třeba jej dojala návštěva krypty chrámu v Ječné ulici.

   Smazat
 15. Dnes ke 15. března a internetový mainstream se vůbec neobtěžoval připomenout toto smutné datum.
  Od tzv. "veřejnoprávní TV to už vůbec nelze v podobě nějakého pořadu očekávat.
  Poplivání památky všech vlastenců, zavražděných a padlých ve II. světové válce pokračuje.

  OdpovědětSmazat
 16. Anonym v 16:35 má naprostou pravdu.Češi skutečně
  zapomněli na datum 15.3.1939.Soustřeďují se na
  to pozdější,kdy k nám přišla okupace jiná,na den
  21.8.1968.Jenom jim uniká,že za německé okupace
  náckové povraždili 360 000 Čechů.Jistá budoucí
  ministryně prohlásila,že se nic špatného nestalo.
  Zato 254 popravených za sociku,z nichž většina
  byla popravena za vraždy a násilné trestné činy
  podle ní byla genocida národa.Stejně ji Čecháčci
  zvolili.Cesi mít spatný pamjet,ony uz sapomenout
  nemecké uniforma.To je pravda.Jsou vždy na té
  špatné straně.Nakonec žádná partaj,ani uskupení,
  toto datum nepřipomínala.Takže Češi zapomněli!
  A tak si svou historii musí prožít znovu.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. " 254 popravených za sociku,z nichž většina
   byla popravena za vraždy a násilné trestné činy"
   ===================================
   Kdybych tě měl ty bolševická kurvo po ruce, tak ti rozmlátím tu tvou palici plnou rudých sraček o patník.

   Smazat
  2. pro anonyma 21:57 - promluvil "inteligent"

   Smazat
  3. Mlč, sudeťácký kolaborante nebo odtáhni ke svým eurogestapákům do Němec, když už tě Donald Trump nenechá mýt v USA nádobí. Tam to bude prostředí přesně pro tebe.

   Smazat
  4. Přesný příspěvek, děkuji.

   Smazat
  5. Poděkování platilo p. Majevskému.

   Smazat
  6. 21:57 Najděte si životopisy oněch popravených a zjistíte, že pan Majevský má pravdu.
   Při své hlouposti si ani neuvědomujete, že se předvádíte jako stejná "kurva", když chcete svým ideovým odpůrcům "rozmlátit palici o patník". Vaše vyjadřování je opravdu noblesní, typické pro bojovníka za svobodu, lidská práva, pravdu a lásku. Bratří Mašínové by na vás byli hrdí.

   Smazat
 17. bobra mlčeni ma nejen novinařska žumpa ale i posranci sernatoři i soudruch co komentuje a zna fšecho naš nejmilejši prasedidenz milouš ani minutu ticha nevyhlasil o varovani sirenami nemluvě zkratka tabu ala přisně tajne

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.