Reklama

pondělí 27. března 2017

Bude Česko protektorát kohosi?

Jiří Bureš
27. 3. 2017
Pokud bych byl dotázán, zda politika vlády ČR jako dosud ještě stále suverénního státu naplňuje literu Ústavy a zajišťuje pro své občany bezpečnost, musel bych odpovědět spíše naopak. Stejně bych musel odpovědět na otázku, zda vláda již dosáhla dospělosti a rozhoduje ve prospěch svého lidu a ustoupila od válečné hysterie k mírovému dialogu a porozumění. Tedy znovu zcela naopak!

    Březen zřejmě není šťastný měsíc pro ČR. Dvě výročí a obě špatné. 12 březen 18 výročí vstupu ČR  do klubu zločinců – NATO s okamžitou podporou humanitárního bombardování Jugoslávie se všemi následnými důsledky, t.j. rozbití SRJ, odtržení provincie Kosovo a vytvoření umělého „ samostatného“ státu s největší evropskou vojenskou základnou USA na svém území – jsme spoluviníky.

15 březen okupace ČR , vytvoření protektorátu Čechy  a Morava s loutkovou vládou a            „ ozbrojenou“ složkou Vládní vojsko v síle necelých 6.000 mužů včetně 250 důstojníků a 4 „ velících“ generálů. Nyní ministr obrany prý dopisem předává  elitní část armády ČR do podřízenosti – údajně pouze pro společné cvičení - velení armády cizího státu - Spolkové republiky Německo. Hovořím podmiňovacím způsobem proto, že to vše, snad bez projednání Parlamentem, vládou(?)a bez vědomí (?)prezidenta ČR, který je vrchním velitelem ozbrojených sil ČR. A je tak říkajíc ticho po pěšině. Jen pan premiér se vyjádřil „ neslaně nemastně“, že je to pouhý dopis, který nic neznamená. Text, ale zveřejněn nebyl. A je také vhodné upozornit i pana premiéra, že podle platného mezinárodního práva i dopis vládního činitele – ministra - může být považován za dohodu. Bylo by snad dobré přestat již s praxí, dělat z občanů hlupáky. Slyším snad trávu růst, nebo je to opravdu již 3, slovy třetí pokusný balonek pro přípravu občanů na skutečnost, že  mezi spolkovými zeměmi Bavorsko, Sasko, a Česko bude  nikoliv státní, ale pouze zemská hranice? Stáváme se snad novodobým protektorátem pod ochranou kohosi? Domnívám se, že je to plnění 2 úkolů současně. Jednak plnění rozhodnutí Varšavského summitu NATO – rozmisťování a rotace mnohonárodních sil  na východním směru NATO, jednak to může být pokus o vytvoření zárodku ( nesmyslné) Evropské armády. To vše přece by mělo naše zástupce v parlamentu ponižovat a urážet. Nebo jsou snad již tak otrlí a považují (ne)činnost v parlamentu za dobře placené zaměstnání zabezpečující také velmi výhodný důchod? V každém případě to potvrzuje požadavek ZMĚNY  včetně změny SYSTÉMU.

    A do třetice všeho zlého 25-26. března je našim občanům vládou dopřáno radovat se z průjezdu obrněné mezinárodní jednotky (cca 550 přísl. – USA+V.B.), kteří jedou do Polska odstrašovat agresivní Rusko, před agresí proti svobodnému euro-atlantickému prostoru. Místo 1 dne , kdy je možno přesun zvládnout, je rozložen do 2 dnů s přenocováním tentokrát ve Staré Boleslavi.. ( Kolikáté již místo ubytování v pořadí?? – nebo snad kontrola možné ubytovací základny pro ne příliš vzdálené ubytování jednotek mnohonárodních sil rotujících a cvičících na území ČR)??

    Ale abych nebyl pouze skeptik, znám 2 zprávy, které by se mohly vyvinout pozitivně.

Jedna je, že zůstává  v platnosti stanovisko prezidenta Trumpa, že „Evropa se musí o svoji bezpečnost postarat sama.-..“ a že „ Spojené státy nebudou vnucovat své pojetí demokracie jiným státům“.To by mělo v konečném důsledku znamenat ukončení „mírových misí“ NATO, odchod armády USA z Evropy a prakticky ztráta opodstatněnosti další existence NATO. To nebude ale pravda, protože  Donald Trump vyslovil plnou podporu NATO, kterou chce deklarovat na summitu NATO v květnu t.r.v Bruselu, v sídle NATO. Nelze tedy vůbec hovořit o zlepšení bezpečnostní situace, když na území ČR jsou:
- Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC – Multinational Logistics    Coordination Centre), které vzniklo v Praze
- Centrum pro  řízení leteckých operací na východním směru NATO –Pardubice
-  území ČR je prakticky volně přístupné a otevřeno pro jakoukoliv činnost cizích ozbrojených sil – nejen armád, ale i příslušníkům Národní gardy jednotlivých států USA
- Jsou  cíleně vytvářeny podmínky k rozmístění a rotaci mnohonárodních sil na východním směru NATO…

Jde o velmi nebezpečný pokus změny Ústavy ČR článku 43. Již řadu týdnů je veden boj občanských iniciativ k odmítnutí tohoto pokusu, dosud bez úspěchu. Je reálné nebezpečí, že se vládní koalici díky nekompetentnímu a válečnickému složení parlamentu podaří změnu Ústavy prosadit. To by znamenalo přeměnu ČR v jedno obrovské vojenské cvičiště na zemi i ve vzduchu s využitím a devastací silniční i železniční sítě a pod krytím rotace jednotek rozmístění mnohonárodních sil  na východním směru NATO podle zadání Varšavského summitu.

Je patrná také větší aktivita NATO v oblasti výcviku a přípravy na válku. Svědčí o tom následující:
-v roce 2017 bude na území ČR realizováno 70 cvičení za účasti ozbrojených sil jiných států, z toho 4 velkého rozsahu – 2 letecké a 2 pozemního vojska. 1 s účastí Národní gardy Texasu
-naopak Armáda ČR se v různém rozsahu zapojí do 113 výcvikových aktivit v zahraničí. Nepočítaje „ Mírové mise NATO“ a rotační přítomnost ČR v Pobaltí.

Ještě  nevíme jakého překvapení se dočkáme po summitu NATO v květnu.  Jakou skutečnou orientaci bude mít Donald Trump a co nám na summitu sdělí. Něco napovědět v tomto směru může také návštěva prezidenta Zemana USA v dubnu . Podle mého názoru  pokud dojde ke změně v dosavadní válečnické rétorice  USA-NATO, pak možná i k horšímu.

     Vše doposud uvedené ve svém souhrnu může znamenat,. že současný průjezd cizích vojsk přes naše území může být také začátkem ( musím to říct) plíživého rozmístění a následné  rotace cizích - mnohonárodních sil na východním směru NATO, podle zadání Varšavského summitu v r.2016. pod krytí pořádání permanentních mezinárodních cvičení.

     Pokud budeme chtít pokračovat v úsilí k odvrácení možnosti vzniku válečného konfliktu pak podle mého názoru je jen jedna cesta a to, jak jsem uvedl již dříve ZMĚNA SYSTÉMU. Je na nejvýš vhodné stávající zatuchlý, zkorumpovaný válečnický systém vybudovaný, živený a udržovaný násilím, změnit. Mám na mysli změnu systému jako takového v celé jeho hloubce, protože bez toho není možno změnit systém zajištění bezpečnosti. Má-li se Evropa starat o zajištění své bezpečnosti sama, pak podle mého názoru nejrozumnější je systém kolektivní bezpečnosti v rámci celé Evropy (od Baltu po Černé moře) samozřejmě včetně Ruska. K tomu využít zkušeností a zásad Helsinského procesu. Nikoliv dosavadní strukturu OBSE, nebo dokonce pouhou výměnu figur ve stávající struktuře OBSE. Vyžadovalo by to vybudovat zcela novou strukturu zohledňující posuny, změny a vývojové trendy v Evropě za posledních 50 let včetně migrační krize v posledních 5 letech. V této fázi neřešit Evropskou armádu, ale stavět na národních armádách, bezpečnostních a záchranných sborech a jejich těsné vzájemné poctivé spolupráci.

     Není to lehký, ale také ne nesplnitelný úkol a taky jej nelze ani začít plnit v současné podobě parlamentu, ani  exekutivy. Je to jedna z alternativ, snad nejlépe vhodná k širokému záběru  možného dohovoru. Bylo by také vhodné  zpřesnit a hlouběji promyslet a precizovat těch  několik řádků,. které jsem uvedl  k zamyšlení. Volby - parlamentní, které v tomto roce proběhnou, budou v této fázi nejdůležitější – mohou začít pozitivní změny. My přece budeme rozhodovat kdo bude zvolen. A nemáme již právo se znovu- po kolikáté mýlit.

Plk.v.v. Jiří  Bureš je předseda asociace Vojáci proti válce z.s.

61 komentářů :

 1. Bude ? Už dávno je !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V palicích zkrachovalých ruďochů určitě.

   Smazat
  2. 21:58 běž někam podporovači migrace terorismu fašismu válečného štvaní

   Smazat
  3. 22:06 - Lucián?:))

   Smazat
  4. Necht zije Trump a jeho rodina zacrance Ceskych duchodcu At zije Eruc Ivanka a jeji manzel . Sabes zacina v patek -buzerantu svatek Vas oddany verozvet Fucik-rozvedcik

   Smazat
  5. Ve 21:58 se ozval ubožák, který právě vylezl z Hermanova pozadí a neví, čím by se eurohujerům a Makrelíně, vytvářející Čtvrtou Říši co nejlépe zavděčil. Už se cvičí ve vyřvávání Heil !

   Smazat
 2. tyhle volby jsou důležité a kdo to nechápe bude se pak divit natahaj tu migranrty včlení ČR do tzv superstátu a pak potáhnou na Rusko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je nějaká diagnóza s tím "tažením na Rusko"? Vídávám to v poslední době docela často. Doufám že nejde o epidemii.

   Smazat
  2. 22:30 kam jel konvoj usa přes naši zem furt se jen píše to špatné Rusko

   Smazat
  3. 22:30 - vše dopadne dobře, neboj furt, trdlo:) -
   https://www.youtube.com/watch?v=Z28U9B2xma4

   Pro Novou Evropu ...

   Smazat
  4. 0:07 jo to by opět chtěly doufám že i tak dopadnou

   Smazat
 3. V těchhle volbách jde jen o to, jestli bude koalice ANO+ČSSD nebo ANO+ODS. Kdo si namlouvá něco jiného, je mimoň.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČSSD a ODS po zkušenostech z minula volí jen idioti. Totéž KDU. ANO sice nevěřím, ale ještě se nestačilo tak pošpinit jako ty ostatní strany. V politice by mělo platit jedno = jedna šance a dost!! Zklamali jste, jděte do ... propadliště. Ať to zkusí někdo jiný a líp. Dokud to tady lidičky nepochopí a budou jim to tam furt házet, budeme tam, kde jsme - v pr...

   Smazat
  2. Naprosto souhlasím. Jeden kotrmelec a strana se pro mě stává nevolitelnou i při výměně vedení ,protože běžní členové si nedokáží udělat ve straně pořádek.Tato strana nemá pro mě budoucnost.

   Smazat
 4. Souhlas. Reb.cb@seznam.cz

  OdpovědětSmazat
 5. Babiš se dnes prezentuje jako bojovník proti tradičním politikům. Ve skutečnosti je ale jedním z nich, celé roky je financoval, s každým z nich má nějaké kšefty. Navenek může působit jako Donald Trump, ale jde na ruku multikulturním intelektuálům a státní byrokracii. Obávám se, že ti, kdo ho dnes podporují jako vlastence, budou zklamáni stejně jako ti, kdo jej před minulými volbami podporovali jako zastánce drobných živnostníků. Mimochodem, téměř uniklo pozornosti, že v posledních týdnech obsadili všechny významné mocenské pozice v ANO agresivní multikulturalisté a že vlastenečtí členové ANO byli vytlačeni na okraj.

  OdpovědětSmazat
 6. Díky za trefně zformulovaný článek. Vystoupení naší země ze zločinného spolku NATO by mělo být otázkou cti pro každého, kdo má aspoň zbytek cti v těle. Podřízené postavení ČR v roli německé kolonie a druhořadé země EU, jejíž přerod do totalitní struktury je stále více zřejmý, to je výsledek karierního slouhovství českých politiků, privatizace a oligarchizace politiky v zištných zájmech novodobých zlatokopů a jejich mafiánských spolčení. Po dobrém to s nimi nepůjde, můžeme zkoušet volby, ale obávám se, že tohle skončí násilím ke škodě všech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proto volte ANS (Aliance národních sil). Má v programu vystoupení z NATO i EU, novou ústavu, zrušení neziskovek placených ze zahraničí a další zajímavé věci. Více na www.aliancens.cz

   Smazat
 7. Základem jsou voby a volení té strany která je pro vystoupení z NATO a EU. Nenechme se zmást dehonestací strany pro přímou demokracii je to jediná jistota pro záchranu demokracie v ČR. Nevěřte, že nelze právní cestou vrátit ukradené a protiprávně zašantrošené majetky do vlastnictví ČR.To jsou jen hloupé výmluvy těch kteří se podíleli na rozkradení republiky. VOLTE SPD.

  OdpovědětSmazat
 8. kdo chce tak tady je článek o té schůzce eu:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vaclav-Klaus-Jiri-Weigl-Ivo-Strejcek-Neodvazi-se-ani-perestrojky-481285

  OdpovědětSmazat
 9. LIDÉ BDĚTE A NEBLBNETE!!!
  Germánům nevěřit!
  Mráz přichází z Bruselu!
  NE nelegální migraci!
  S EU do pekla!
  S USA do věčných lovišť!
  S kapitalismem do prdele!

  OdpovědětSmazat
 10. Všechny politické strany jsou jednoznačně pro naše členství v NATO, dokonce i Zeman je pro naše členství v NATO. Proti jsou jen komouši.
  Tak o čem se tady vlastně bavíme?

  Evropská bezpečnost je zcela nereálná. Bez USA by se musely zněkolikanásobit výdaje. A kdo by tomu velel? Kdo by rozhodoval kdy a kde vojáky nasadit?

  A v dnešní době začlenění Ruska, to už autor zcela blouzní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Američani vtrhli do Afghanistanu pod záminkou boje proti terorismu. Skutečnost je taková, že tam přišli kvůli nerostnému bohatství(tak jako do Iráku pro naftu). My jsme tam jako spojenci museli s nimi. Naši misi si platíme sami a nic za to nemáme. Když chceme být žoldnéři tak bychom z toho taky něco měli mít a ne doplácet. Irák za ,,osvobození" od Husajna, o což nikdo nežádal, platí USA doposud naftou, zadarmo! Kolik nám vydělala naše protichemická jednotka tam nasazená? Jsem proto být v NATO ale když jdeme někam se spojenci řádit, chci z z toho taky pro náš stát nějakou kořist ne na to ještě doplácet. P.S. Spousta dolů v Avghanistanu stejně už patří Číňanům, a bez boje. A kde jsou ty doby, kdy byli Afghánci naši velmi výhodní lukrativní obchodní partneři, spousta našich rafinérií, cukrovarů, pivovarů, silnic, které jsme tam postavili je tam možná dodnes. Dnes jsme jejich nepřátelé a vcelku za nic.

   Smazat
  2. To Anonymní 28. března 2017 1:25
   Vidíte problém realisticky. Nikdo se nikdy občanů neptal, zda vůbec a jakým způsobem řešit obranu ČR, stejně jako se nikdo netázal, zda chtějí rozdělení ČSFR na ČR a SR. Politické elity dělají to, co jim my občané dobvolíme. Jsme stádo a naši pastýři (volený parlament a vláda) s námi podle toho zacházejéí. Neklademe žádný odpor. Každý se stará jen o to své a před problémy hledá únik, místo aby o nich minimálně veřejně diskutoval a nacházel řešení. ČT v geypořadu OVM a u dominy Jílkové v "Máte právo mlčet" jen upouští společenský přetlak a frustraci. Občan má falešný pocit, že se o problémech ví a i bez jeho přičinění budou v jeho prospěch řešeny. Zásadní omyl!!!

   Systém jede podle not hraběte Kalergi a zákulisních loutkovodičů zatím k celoevropské integraci. Po nutném vyhrocení neřešitelných rozporů (připrchlíci, finanční, ekonomické a sociální problémy globálizace, kde chudí chtějí bezpracně totéž co bohatí) povede ke globálnímu konfliktu (3.SV). Ta bude znamenat restart celosvětového ekonomického a sociálního prostředí a touhu přeživších po mírovém životě pod jednou moudrou celosvětovou vládou. Vyoleným etnikem stovky let připravovaný projekt NWO tak dojde svého naplnění.

   Tento problém se zde řešil několikrát, ale opakování je matkou moudrosti, proto dávám odkaz na článek doktorky Vítové. Prosím čtěte pozorně!!
   http://www.novarepublika.cz/2016/03/deti-jsou-v-prvni-linii-boje-za-zniceni.html

   Mír s námi!
   Ferro

   Smazat
  3. Už jste si položili otázku co s Českem ? Mate nějakou Českou hrdost ,jste vůbec Češi ? Dva se bijí a třetí se směje a tady je to vidět !!! Už jste si položili otázku jak zachránit Česko a mít rovnocenné vztahy se všem státy .Jak tu bude jeden zrádce nebo zaprodanec budeme vždy slabí . Jak změnit a pro naše lidi udělat něco dobrého ,jak budoucnost našeho národa ,dnes musíme něco udělat jinak tady nebudeme !! Jsou volby ! koho jak uvažujte změnit ? Od roku 1989 nás rozkradli ,tak co dal nebo stále pokračovat? Nikomu nic nedlužíme jen platíme ,jen nás rabují a natahují ruku!!!!!!!

   Smazat
 11. Pane Jando,a kdo nás ohrozuje když se rospadl Sovietski Svaz a Varšavska smlouva,nechápete že bezprostředné nebezpečí nám hrozí od muslimskich invazistú a islámskich radikálu?Západní Europa a Skandinavie je už v Aláhovim zadku a Jižní Europa to má spočítané.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebezpecim pro CR,je Brusel,ktery nas chce pod rouskem humanity zatahnout do jejich preslapu s rozvracenim Blizkeho vychodu...moslimski invazisti jsou jenom nasledek!Doposud Brusel neudelal nic,aby je zastavil...a oni proudi vesele dal do eu.

   Smazat
  2. Chvalim Hujera za velke zlepseni gramatiky
   Nazory mel rozumne vzdy

   Smazat
 12. Česko bez Čechů jako součást Římské velko-říše je tisíciletý plán našich ničitelů.
  To co se nepovedlo Hitlerovy apoštol Zeman, Herman a tahle parta ochotně dokončí.
  Navíc nikdy nebylo lepších podmínek pro vytvoření katastrof...
  Od korunovačních klenotu klíče padli do rukou prokletým pánům,
  naše gotická Madona z Veveří je v zajetí nepřátel a Epopej u nepřátelských ostrovanů...
  Posvátnou zemi Bohemiji pohltil mamon a zmar.
  Je li země senzitivní, nedivme se letos katastrofám*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lužický Srbová taky přežili a maj máry! Máry maj a my? Leda tak rusácko-komoušský sračky a bordel! - http://www.g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka

   Smazat
  2. 7:04 Curdu a tebe vlastizradce pohnat pred soud

   Smazat
  3. 8:05 - to spíš tebe, ne? Pokud se tu zastáváš tý pidiříše upletený z dezertérského lejna zneuznaným profesůrkem ovldaným žabožroutským zednářem Aristiedem Briandem a nazvaný ČSR! - http://nassmer.blogspot.cz/2008/12/francouzsk-protektort-zvan.html

   Zradils českého krále (císaře Pána z Boží milosti), tak co s tebou mizero? Na šibenici!

   Smazat
 13. 23:55
  A tato jediná strana, která toto má v programu je SPD Okamura. www.spd.cz. Takže volba je jasná.

  OdpovědětSmazat
 14. Okamura je pro NATO a za migranty!Okamura je slaby,nic zatim nepresadil,nepracuje v zadnem vyboru....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to snad každej, ne ... jak chceš bez NATO pomoct osvobodit Svatou Rus a zničit židoputlerismus, he? - https://www.youtube.com/watch?v=Z28U9B2xma4

   Smazat
  2. 6:48 proti okamurovy jsou všechny vládnoucí havlistické strany tak může těžko něco dělat hlavně má v programu vystoupení z eu a to je to hlavní

   Smazat
 15. Kuci Ceski ! My tu debatujeme,nadavame si o USA,Rusku,NATO a karavany idu dalej..nase vlady ako vos pod chrastou plnia priania ameriky,vzdialenej 8000km,a robia protiludovu politiku.Specatenie zavazku EU v Rime,jedine spolu a nikdy inak,dokladuje,ze to plati aj o NATO.Takze,nase namietky o NATO,su hadzanim hrachu o stenu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My Slované musíme držet pospolu! - https://pp.userapi.com/c636323/v636323631/6d94c/1J2Z0SnKm8s.jpg

   Smazat
 16. A kdyz jsem ja rekl ze Cesko je jen protektorat Nemecka tak jsem byl vymazan
  Rikitan
  Lide cesky, pokud se nevzbourite tak vas zotroci hur nez v Rime
  MOLON LABE

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 18. Velikej problém je ten, že lidi jsou cíleně krmený novinářskýma kurvičkama a jejich lživou propagandou a většina si sama nic na internetu nenajde. Nechtějí vědět pravdu, chtějí jenom slyšet, že je pravda to co oni si myslí a co jim presstituti nacpali do vymytýho mozku. Nevěřím že volby v téhle situaci můžou něco změnit. Bude muset být ještě o hodně hůře, aby lidi začali používat mozek. Problém je ale v nebezpečí z prodlení a potom už může být pozdě. Až nám začnou nad hlavama lítat rakety, pak už pozdě bude i kdyby se nakrásně všem ignorantům naráz rosvítilo v makovici. Stejně jsem ale optimista a věřím ve východní moudrost a vyšší moc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Coz lidu nestaci fakt ze jsou v protektoratu placeni 1/3 nez v nemecku?
   Havlujici havlisti cinkalkove si vycinkali

   Smazat
  2. Musí se to trochu otočit. Lidé do 50. let jsou děti a nemohou o ničem rozhodovat. Mladé nezralé bytosti jsou záměrně vynášeny a oslavovány zákulisním vedením protože jsou přes instinkty snadno manipulovatelní.

   Jsou sice naše budoucnost, ale nejdříve se musí něco naučit a až pak mohou mluvit do chodu společnosti. Mladistvá síla je určena na reprodukci a moudrost staří na řízení společnosti. Běda jak se to převrátí vznikne zvrhlé stáří a nafoukané mladí.

   Smazat
 19. Trochu svobody a samostatnosti jsme měli pouze v socialistickém bloku. Fakta mluví jasně, potravinová soběstačnost, fungující obranná armáda, dobře fungující vzdělávaní, nulový dluh. Ale šlechta v té epoše nazývaná komunistická strana měla s lidem jiné plány a znovu nás zotročila. Od roku 1989 již nemáme žádná vlastní rozhodnutí a jsme kolonií západu.

  Už jsme kolonií, už jsme porobeni. Nikdo nám svobodu nebere, protože žádnou nemáme, ale protože probíhají mocenské boje máme teď nějaké možnosti začít být trochu samostatní. Povedlo se, že máme Zemana, který kope za národ, kdyby vyhrál Karel Schwarzenberg, tak by byl český jazyk zakázán (s trochou nadsázky).

  Svět je již velmi propojený a o naši svobodě se rozhoduje v USA, pokud Trump nějak ukočíruje a zastaví pax-amerika bude lépe a i my budeme moci volněji dýchat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trump to možná ukočíruje, v každém případě ale vliv Ameriky bude slábnout. Jakmile přestane být petrodolar vládnoucí měnou, a jak je vidět ekonomika je velmi důležitým faktorem, pak nebude o dolar zájem a bude si jich moci FED natisknout, kolik libo. Potom nebudou prostředky na stovky vojenských základen po celém světě, na nezjiskovky, na zanedbanou infrastrukturu, spolu s dalšími záležitostmi. Že to naštve Američany, kteří jsou přesvědčeni o své vyjímečnosti a důležitosti a hlavně mají doma hodně zbraní, je nasnadě. Prostě finíto pax-ameriky.

   Smazat
  2. To Anonymní 28. března 2017 9:53
   Doufejte, ale já očekávám, že neukočíruje nic. Jak rychle začal, tak rychle i skončil. Zamítli mu dekret o dočasném omezení příchodu osob z BV, ze sněmovny vyhodily návrh na ukončenéí Obamacare, na hrbu mu visí 20ti bilionový státní dluh, který neustále narůstá a USA jsou rozpolceny jako nikdy před tím. Myslím, že je na nejlepší cestě se stát nejhorším presidentem USA s ne´jlepšími úmysly, protože objektivní podmínky jej doženou do bezvýchodných situací nutné volby špatných a ještě horších rozhodnutí. USA jsou kolosem na hliněných nohách. Jejich ekonomickou základnu jim odňala touha po vyšších ziscích, finanční zdraví otrávil židobankéřský FED, inflace a život na dluh. Dnes je drží nad vodou obchod s ropou za petrodolary (ten však poslední 2 roky skomírá) a funkce dolaru jako záložní měny (sílu a význam mu odňal čínský juan, který byl zařazen do koše záložních měn). Problémů k řešení je veliké pohoří, možností a zdrojů velmi málo. USA jsou dávno za zenitem a postupně zrychlují svou cestu k průměrnosti. Jejich místo leadera světové ekonomiky a finančnictví přebírá Čína. Státům zatím hájí pozici světového pendreku, ale i na jeho použití musí být finančí zdroje, které dávno vyschly. USA jsou v pozici Říše Římské těsně před ovládnutím barbary. Konec bude nutně stejný.

   Mír s námi!
   Ferro

   Smazat
  3. Ferro, vzpomeň si na ty svoje bláboly až budeš ležet ta X let na smrtelné posteli. To rozčarování ti nezávidím.

   Smazat
  4. 12:03
   Tvoje vrozená demence ti nevydrží ani na smrtelnou postel!!!!

   Smazat
 20. Protektorátem jsme od vstupu do EU, parlament je jen šaškárna pro uspokojení a zaměstnanost tzv. elit. Myslím, že ani za protektorátu Böhmen und Mähren nebyly ubožejší a o to více domýšlivější a horlivější kolaboranti kapitálu. S tím v harmonické souhře jsou i elitáři produkující protektorátní právo a spravedlnost, násilnické sbory. Možná, že je dokonce lepší termín než protektorát termín kolonie. Takže jen místo Heil Hitler je na pořadu Heil Merkl. Ale celkem vzato si to ASI ZASLOUŽÍME, KDYŽ JSME SE ZACHOVALI - NÁROD - JAKO BLBCI V R. 1989. Sám jsem sice klíči nezvonil, ale byl jsem dalek toho, čemu se říkalo socialismus. Nyní jsem ovšem ještě dál toho, čemu se říká kapitalismus. KDE JSI SE SCHOVALA, DEMOKRACIE? Na Marsu či ne Venuši?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Národ se v 89 tak jak bylo v jeho nejlepším zájmu. Blbec jsi ty. A ano, máš co si zasloužíš.

   Smazat
  2. 10:55
   V 89 to bylo nejlepší pro udavače Havla a spol!!!!!

   Smazat
  3. Pro 10:55

   Sotva byl váš svět stvořený,
   sotva byl váš svět stvořen,
   pustila hloupost kořeny,
   pustila hloupost kořen.

   Rodina zdravých mamlasů
   valí se jako proud,
   jde s námi z časů do časů,
   dá se s tím vůbec hnout?

   Smazat
 21. Tak jste se zase vyslintali novinkáři - co? Na novinkách už píšou jen o lidských tragediích, každý den mrtvola tuhle mrtvola tamhle, a diskuzní hyeny k tomu kdákají svoje magorské sračky. Pak přelezou na diskuze NR a řeší problémy, a věští chmurnou budoucnost národa i světa. Co bychom byli bez těchto každodenních kdákalů?

  OdpovědětSmazat
 22. Otázka zněla: " Bude Česko protektorátem kohosi?" Odpověď je již jednoznačná. Tzv. Česko (hrozný patvar) nebude protektorátem kohosi, protože ono už je protektorátem kolonie USA zvané Německo (ta bude teď platit USA jako mourovatá). Je součástí budované 4. říše pod dozorem USA. Pokud o tom ještě někdo pochybuje, měl by se nesmírně rychle obrátit na jistého předsedu vlády Sobotku, jakéže to vlastně plní poslání jeho ministr Herman (evidentně Čech a vlastenec jako poleno)a dále pan ministr obrany jistý "úžasný" herec. Jak jinak si vysvětlit naprostou servilitu a podlézavost našich politiků té staré německé krávě, která tak skvěle zavařuje celé Evropě? Jak jinak si vysvětlit naprostou, ale naprostou připosranost jen při vyslovení slova USA ze strany našich politiků a to bez rozdílu stran (včetně komoušů ze kterých se stali salónní páprdové). To, že dochází k pomaličké a plánované nové okupaci naší země pod hlavičkou NATO a EU je naprosto nezpochybnitelná skutečnost (základnička bude, musí být na ochranu národních zrádců). Naši politici se naprosto vědomě a za své prebendičky přeochotně všichni zapojili do vzdávání se jakékoliv suverenity o ochraně národních zájmů vůbec nemluvě už 25 let. Oni ani nebyli ochotni chránit své občany diskriminované podmínkami vstupu do EU, omezením možností na trhu práce v EU, omezením zemědělské výroby po její faktickou likvidaci s povolením pěstování pouze technických plodin, faktickou a cílenou likvidací všestrukturovaného průmyslu do laciných montoven až po faktickou likvidaci národní měny, její trvalé znehodnocování a podhodnocování jakož i za směšný peníz provedení výprodeje zbytku národního zlata za jakésy "velice cenné" cizí papírky. Pardon státní dluhopisy jejichž dobytelnost je prakticky nulová. Jak se zastali naši politici občanů po zavedení víz do Kanady a co dokázali? Jak se zastali a co učinili vůči Norsku po ukradení dvou Českých občanů a jejich ponorštění? Na co se zmohli? Jen na trapné žvásty, nemastná nicnestojící vyhlášení a zametení problému pod koberec s tím, že chlapci se budou mít lépe. Kde je nějaká principiálnost? Kde je nějaké odhodlání? Pouze připosranost, sralbotkovství, ubohé žvanění a podrazáctví mezi s sebou. A na závěr pro snílky a věřící v Trumpa. Trump jak vidno o ničem nerozhodne a už nerozhoduje stejně jako před ním jistý Obama. Prostě bude prezidentem-loutkou ať chce nebo ne. Svou šanci už ztratil svou nerozhodností. Nezastal se klíčového ministra, nebyl schopen udělat zemětřesení ve zdivočelých zpravodajských službách, kterého se neokomové a neoliberálové tak báli. Nechává se vláčet mainstrýmem bez tvrdé odezvy. Jenže v květnu se rozhodne jestli se USA vydají cestou navýšení státního dluhu nebo cestou státního bankrotu. Oboje je špatné a situace bezvýchodná. Tomu se říká šach-mat. Ať už udělají cokoliv jsou v hajzlu. Zázrak se konat nebude.Ani vyždímané kolonie do mrtě to už nezachrání. Je to jako na Titaniku. Strojovna už je pod vodou, ale na horní palubě se stále tančí, chlastá a jásá jako na nepotopitelné lodi. Uvidíme, ale USA už nezachrání ani další vyrabované země a další Ukrajiny. Jen to oddálí ještě větší průšvih.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesný popis jak to u nás proběhlo, ale Trump to je jiná liga, stojí za ním opravdu silné nadnárodní klanové síly, jinak už by byl pod drnem, stejně jako ostatní prezidenti, kteří se nehodili vojenskému průmyslovému komplexu USA. Nekope za spravedlivou společnost, ale dočasně má s obyvateli země stejný cíl a to přežít a to je silná motivace. Chobotnice vojenskému průmyslovému komplexu se vymkla kontrole - upozorňovali na to již mnozí významní Američané nejméně 100.let. Ono shodit si na obyvatelstvo dvě věže a vytvořit IS je už trochu silná káva. Trump má za úkol perestrojku USA obdobně dřívější Gorbačovově perestrojce SSSR. Trump se bude snažit zabránit revoluci v USA a provést snížení neúměrné spotřeby USA plynulou cestou, když se to nepodaří bude v USA revoluce a dolar spadne rychle bez polštáře a bude to bolet při dnešním propojeném světě úplně všechny (pár zločincům se to zdánlivě vyhne, ale oni je už v pekle dají do latě).

   Smazat
 23. Pokud budú místo občanú voličú ovce ako ve zvířecí farmě,pak nikam to ze suverenitov nedotáhneme a budú nám vládnout pořád ti jisté prasata.

  OdpovědětSmazat
 24. Pokud budú místo občanú voličú ovce ako ve zvířecí farmě,pak nikam to ze suverenitov nedotáhneme a budú nám vládnout pořád ti jisté prasata.

  OdpovědětSmazat
 25. Vždy budeme protektorát.

  OdpovědětSmazat
 26. Pokud budú místo občanú voličú ovce ako ve zvířecí farmě,pak nikam to ze suverenitov nedotáhneme a budú nám vládnout pořád ti jisté prasata.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.