Reklama

úterý 28. března 2017

Jak na tom Rusko je (1).

mbi
28. 3. 2017  Rukspert, překlad Eurasia24
Že Rusové dnes umí pouze zbraně a tím to hasne? A že z dávné slávy Sovětského svazu  v oblastech průmyslu, zemědělství, vědy a techniky nezůstalo v současném Rusku zhola nic? I takové bludy jsou nám podsouvány, realita je však docela jiná. Posuďte. 
Na webu Vlastenecký zpravodaj vyšel text, jenž se soustřeďuje na ty oblasti lidských činností, ve kterých patří Rusko mezi pět nejúspěšnějších zemí na světě – a že jich není málo. Eurasia24.cz přináší formou seriálu kompletní překlad (v závorkách jsou případně uvedeny upřesňující fakta, letopočty uvádějí, ze kterého roku pocházejí statistické údaje).

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství:
Výroba a export pšenice: Rusko je největším exportérem pšenice na světě (2016) a je současně na 3. místě v její výrobě (po Číně a Indii; 2014).

Výroba „severních“ plodin: Rusko je na prvním místě ve světě v pěstování žita, ovsa, ječmene, pohanky, rybízu a maliny, na druhém místě na světě v produkci slunečnice a angreštů, třetí místo na světě zaujímá v produkci brambor, mrkve, tuřínu (2013) a dýně (2012), čtvrté místo na světě v produkci okurek (2013), páté místo v produkci česneku (2013). Patří také mezi 3 největší producenty jahod (2008).

Produkce cukrové řepy: Rusko je největším světovým producentem cukrové řepy (2016).

Pěstování lnu: Rusko zaujímá druhé místo na světě v produkci a vývozu olejnatých semen lnu (po Kanadě, 2016).

Produkce medu: Rusko je ve světě na 5. místě v produkci medu.

Produkce kuřecího masa: V produkci kuřecího masa je Rusko 5. na světě.

Produkce vepřového masa: V roce 2016 postoupilo Rusko mezi 5 největších světových producentů vepřového masa.

Průmyslový rybolov: Z hlediska objemu průmyslového rybolovu je Rusko na 5. místě ve světě (2016).

Lesnictví a dřevozpracující průmysl:

Rusko zaujímá páté místo na světě v těžbě a vývozu dřeva (2015), druhé místo na světě ve výrobě desek na bázi dřeva (po Číně, 2013), druhé místo na světě ve vývozu kulatiny (po Spojených státech, 2015) a je na třetím místě na světě ve vývozu řeziva (po Kanadě a Spojených státech, 2015). V celkové rozloze lesů je Rusko na prvním místě na světě.

Obnova biologických zdrojů:
V roce 2014 uvedli experti WWF (World Wide Fund for Nature – Světový fond na ochranu přírody; pozn. překl.), že Rusko je jedinou velkou zemí světa, ve které se přírodní biologické zdroje zvětšují (míněno je dřevo v lesích, ryby ve vodách a ostatní obnovitelné přírodní bohatství). Pozoruhodné je, že k této situaci dochází i při poměrně intenzívním využívání přírodních zdrojů. Je to důkazem, že obnova lesů, regulace (průmyslového) rybolovu, chov ryb apod. jsou v Rusku na vysoké úrovni. Od roku 1995 do roku 2015 se rozloha lesů v Rusku zvýšila o 79 milionů hektarů.

Energetika:
Rusko je společně s několika málo dalšími zeměmi energetickou velmocí, na rozdíl od většiny z nich však nemá jen velké zásoby fosilních uhlovodíkových paliv, ale také rozvinutou hydroenergetiku a energetiku jadernou.

Výroba elektrické energie: Rusko je ve světě na 4. místě v celkové roční výrobě elektrické energie (za ČLR, USA a Indií, 2014). Energetická soustava RF je největší centrálně řízenou soustavou světa.

Plynařský průmysl: Rusko je druhé na světě v těžbě zemního plynu a na místě prvním v jeho exportu.

Těžba ropy: Rusko řadu let soupeří a střídá se na prvním a druhém místě ve světě v těžbě ropy se Saúdskou Arábií a je druhé v objemu vývozu ropy. Je také světovým lídrem v těžbě uhlovodíkových paliv v polárních podmínkách (tak jako i v dalších ekonomických aktivitách v Arktidě). V současné době je Rusko jedinou zemí, která úspěšně těží ropu v arktické ledové oblasti.

Petrochemický průmysl: Rusko je na 3. místě na světě ve výrobě ropných produktů (za USA a Čínou, údaj z r. 2015) a na 2. místě v jejich exportu (za USA, 2015).

Těžba uhlí:
Rusko je šestou zemí světa v těžbě uhlí (2012) a je na 3. místě v jeho exportu (2015).

Hydroenergetika: Rusko zaujímá 5. místo na světě v ročním objemu výroby elektrické energie v hydroelektrárnách (za ČLR, Kanadou, Brazílií a USA; 2014). Několik ruských hydroelektráren patří mezi 20 největších na světě (Sajano-sušenská, Krasnojarská, Bratská, Usť-ilimská).

Jaderná energetika: V objemu výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách je Rusko na 2. místě ve světě a podle expertů Světové jaderné asociace (WNA) je světovým lídrem v rozvoji technologií jaderné energetiky budoucnosti.

Jaderné palivo: Rusko ve světě zaujímá 2. místo v zásobách a 3. místo v těžbě uranu. Ruský systém obohacování uranu pomocí centrifug je nejefektivnější.

Výstavba jaderných elektráren: Rusko je ve světě na prvním místě v počtu současně budovaných jaderných elektráren v zahraničí. Zároveň probíhají další významné stavby v samotném Rusku, a to včetně moderních množivých reaktorů na rychlé neutrony, probíhají práce na dořešení problémů souvisejících s uzavřeným palivovým cyklem, který výrazně posílí zdrojovou základnu jaderné energetiky. Technologie zajišťující bezpečný provoz jaderných elektráren jsou nejpokročilejší na světě (výsledek intenzívního mnohaletého výzkumu po jaderné havárii v Černobylu; pozn. překl.).

Metalurgický průmysl, těžba a zpracování nerostů


Metalurgie:
Rusko je na 5. místě na světě v těžbě železné rudy a ve výrobě oceli (2015) a současně je jedním ze světových lídrů v hutnictví řady barevných kovů. Jde kupříkladu o 1. místo ve výrobě leteckého titanu a 2. místo v jeho celkové výrobě (po ČLR) nebo 2. místo v produkci hořčíku.

Produkce hliníku a niklu: Ve výrobě hliníku je Rusko na 2. místě ve světě, ve výrobě niklu na místě 3.

Produkce vzácných kovů: Rusko je ve světě – na 1. místě v produkci palladia, na 2. místě v produkci platiny (za JAR, 2014), na 3. místě v těžbě zlata (za ČLR a Austrálií, 2014) a na 4. místě v těžbě stříbra (za Mexikem, ČLR a Peru, 2013).

Těžba diamantů: Rusko je ve světě na 1. místě v celkové hodnotě vytěžených diamantů během roku (2015).

Výroba fosforečných hnojiv: Rusko je na 4. místě na světě v těžbě fosfátových hnojiv (2015) a na 3. místě v jejich exportu (2011).

Ostatní těžba nerostných surovin a jejich zpracování: Rusko je na 1. místě na světě v těžbě jantaru, na 2. místě na světě v produkci křemíku (2011), 4. místo na světě zaujímá v těžbě fluoritu (2006) a 5. místo ve světové produkci bentonitu (2006).

Obranný, letecký, loďařský a kosmický průmysl


Obranný průmysl, letecký průmysl a stavba lodí:
Ruský obranný průmysl je druhý největší na světě (po USA) a v řadě druhů výrob a technologií zaujímá i v této oblasti 1. místo. Rusko je druhým největším exportérem zbraní.

Výroba pěchotních zbraní: Mezi ruskými pěchotními zbraněmi je řada druhů a typů považovaných za nejlepší na světě, a proto také vyráběných a vyvážených ve velkých množstvích. Ruská útočná puška Kalašnikov je nadále nejrozšířenější ruční palnou zbraní na světě.

Výroba tanků: Rusko zaujímá 1. místo na světě ve výrobě a vývozu hlavních bojových tanků. Ruské tanky a obrněná vozidla na platformě Armata vycházejí z nejpokročilejších technologií a nemají dosud na světě obdoby. Rusko je na čele světa i v konstrukcích aktivní ochrany obrněných vozidel (Afganit), dynamických systémů ochrany (Relikt, Malachit), ručních protitankových zbraní (RPG-32 Barkas), tankových kanonů nebo systémů řízení a vedení palby (Kalina).

Výroba vojenských a speciálních letadel: V roce 2014 se Rusko dostalo na 1. místo ve výrobě vojenské letecké techniky, když předstihlo USA ve výrobě bojových letadel.

Výroba vojenských a také civilních středních a těžkých vrtulníků: Rusko je na prvním místě na světě ve výrobě útočných vrtulníků (2014), když předstihlo USA, a v roce 2015 dosáhlo produkce z dob SSSR. Sdružení výrobců Vrtulníky Ruska dosáhlo v roce 2015 podílu 23 % na světové výrobě vojenských vrtulníků, 32 % na výrobě bojových vrtulníků, 43 % v kategorii středních vojenských dopravních vrtulníků, 60 % těžkých civilních vrtulníků (s maximální vzletovou hmotností více než 20 tun) a 66 % středních civilních vrtulníků (vzletová hmotnost od 7 do 20 tun). Celkově Rusko zaujímá 10 % světového obchodu s vrtulníky.

Be-200 startuje
Konstrukce těžkých hydroplánů: Ruský hydroplán Be-200 je jediným obojživelným proudovým letounem na světě.

Výroba a export systémů protivzdušné obrany: Rusko je největším světovým výrobcem a exportérem prostředků PVO krátkého a středního dosahu. Ruské systémy S-300 a S-400 jsou pokládány za nejlepší na světě. Rusko je jedinou zemí disponující technologií rychlých staveb radarových stanic k sledování startů a dráhy raket.

Stavba vojenských lodí a lodí na atomový pohon: Rusko je po USA na 2. místě ve stavbě válečných lodí a je současně jediným světovým výrobcem atomových ledoborců, plovoucích jaderných elektráren a jedním ze států, který staví na jaderný pohon všechny typy ponorek (v ruském námořnictvu označovaných PLAT, PLARB a PLARK – ekvivalenty amerických SSN, SLBN a SSGN – pozn. překl.).

Výroba jaderných a raketových zbraní: Rusko má ve výzbroji nejvyšší počet jaderných hlavic a také nejvyšší počet jejich nosičů. Probíhá vývoj nových typů balistických raket, do výzbroje jsou zařazovány nové raketové systémy, obnovuje se výroba strategického bombardéru Tu-160, který je největší a nejmocnější zbraní tohoto typu na světě.

Kosmický průmysl:
Rusko je po mnoho let světovým lídrem v počtu kosmických startů, a tím samozřejmě i ve výrobě nosičů (vyvážených do EU) a raketových motorů (vyvážených do Spojených států). V současné době je Rusko jedinou zemí, která uskutečňuje pravidelné lety do kosmu s lidskou posádkou. Vyrábí také moderní satelity s rozličným určením. Celkem se Rusko řadí ve výrobě raketové a kosmické techniky na třetí místo ve světě (po USA a EU, 10,7 % z celosvětové produkce v roce 2011).

Pokračování

14 komentářů :

 1. Už slyším Pepka Vyskočilovic alias Gúgl Statistik jak vřeští, že v USA mají všechno a lepší a větší. Za úspěchy v Rusku jsou Rusové, v USA koupení cizinci z celého světa. Mně se zdá ten ruský systém poněkud lepší a perspektivnější.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to objektívne priznajme,kde Rusko mohlo byť, ak by Sojuz fungoval lepšie a hlavne efektívnejšie.

   Smazat
 2. No,to si nepřej číst,co zas ten bezduchej opilej kolaborant ussácký JandoPutny zplodí za debility!!!!:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co čekáte od havloidní zrůdy, která obhajuje ukrajinský a kosovsko-albánský obchod s orgány pro stárnoucí bilderberské elity živící se dětskou uprchlickou krví.

   Smazat
 3. Rusko díky socialismu nemá vyplundrované zdroje jak řekla ta pizda z vinohrad a proto je chtějí okrást

  OdpovědětSmazat
 4. Tprávy o Rusku beru s odstupem.To nejsou zprávy,
  ale propaganda.Nakonec se to projevilo v těch
  demonstracích v Rusku proti korupci.Podepsán pod
  zprávou je Pazderka,kterému v roce 2015 neudělili
  novou akreditaci v Rusku a byl přeložen do USA.
  Zprávy o Rusku píše z Washingtonu.Proto jsem u
  těch zpráv dost opatrný.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jak se uvedené produkční úspěchy odrážejí na životní úrovni občanů RF? U drtivé většiny nic moc, ale rodiny oligarchů a jejich pomahačů si užívají jako málokdo. Taková kvanta velkých zbohatlíků, multimiliardářů s tak obrovským bohatstvím, jaká vznikla v bývalých lido-demo po r. 1990 a zvláště pak právě v Rusku, nevznikly nikde. V tom je Rusko suverénně na špici.
   Kdo a kam vkládá zisky z rachoty ruských lidí? Stejně jako se používá termín turecké hospodářství pro chaotickou ekonomiku, mohlo by se používat termínu ruské hospodářství pro tunelového vlasti částí samotných rodáků v jejich osobní prospěch avšak realizovaný ve značné míře v zahraničí. Rusko je jakousi kolonií v rukou nikoli zahraničních kolonizátorů, ale vlastních oligarchů pendlujících mezi vlastí a zahraničím.
   KR

   Smazat
  2. 21:34 trošku zapomíná na to, že ti oligarchové vznikli v době prozápadního kolaboranta Jelcina, který určeným osobám rozdával majetky. Putin jejich moc výrazně omezil, zcela eliminovat je však logicky nemohl.

   Smazat
  3. 21:34 Možná tě to ty joudo nebude zajímat ale nicméně ti to napíši.Privatizace jak v RF tak i v jiných possovětských zemích nemohla proběhnout tak jako na západ od nich právě z důvodu nemožnosti navázat na historické vlastníky. Revoluce v roce 1917 vše ukončila a o té doby bylo vše v držení státu.To předtím zase bylo jen carské a hlavně šlechty, která kolaborovala a tím ztratila ze zákona nárok na majetky. Divoká privatizace za Jelcina byla ranou pro celou zemi. Putin dělá co může ,a když se zadaří, tak zrovna takový jako jste vy řvou jako by je na nože braly. Příklad Chodorkovský. Zloděj , ale našimi a západními politiky hýčkaný.Tak si to joudo srovnej v kebuli a podívej se na nejspíše tebou chráněnou Ukrajinu. Tam mají s oligarchy také své zkušenosti, ale tam ti to nejspíše nevadí, to jsou naši milí oligarchové,Pornošenko, Jacehňup, zázračně uzdravená Julie a další, vše demokrati k pohledání, jen ta Ukrajina může RF jen závidět.

   Smazat
  4. 23:34

   Ale kdepak. Putin uzavřel s oligarchy dohodu: Vy se mi nebudete snažit kecat do politiky a já vám nebudu kecat do vašich kšeftů. A této dohody se obě strany ve vlastním zájmu drží.
   Zametení s Chodorkovským nebylo ničím jiným než výstrahou ostatním jak dopadnou když nebudou držet basu. To co s ním vykonstruovali mohli vykonstruovat s kýmkoli jiným.
   Putin vládne skoro absolutní mocí bez přestávky už 17 let. A výsledky má teda tristní. Do roku 2008 se jen vezl na raketově rostoucích cenách surovin a nijak toho nevyužil k restrukturalizaci. Jak je kurva možné, že po 17 letech jeho absolutní vlády jsou v tomto ropném emirátu s největším surovinovým bohatstvím průměrné mzdy v přepočtu 14000 Kč, důchody 6000 Kč a minimální mzdy 3000 Kč?

   Smazat
  5. Pro (22:17) a (23:34)
   Rusy Jelcinovo vládnutí zrovna moc neomlouvá. Zvolili ho opakovaně, takže věděli velmi dobře, co je to za kvítko. Také mu poslanci ještě v prvním funkčním období schválili novelu ústavy, kterou mu na úkor dumy významně posílili moc.
   Oligarchická ekonomika a společnost v Rusku není dílem Jelcina, doučte se, pánové, něco z historie. Pak zjistíte, jak se ruští šlechtici a oligarchové chovali a ekonomicky jednali za cara.
   Pan (23:34) má evidentně problém pochopit psaný text - z čeho v mém příspěvku ve 21:34 by měla vyplývat má náklonnost k Ukrajině? Osten toho příspěvku není národnostní, nýbrž třídní. Oligarchové, ať již ruští, ukrajinští, američtí či čeští, budou obyvatele svých států zahrnovat nacionální propagandou, jen aby odvedli pozornost od třídní podstaty nejvážnějších společenských problémů. Nafukují vlastenectví do nacionalismu, deformují vlastenectví, jeho prvky a národní dějiny, jen aby si běžní občané nevšímali, že je vykořisťuje soused hovořící stejnou řečí.
   Copak mají řadoví Rusové z anglických klubů vlastněných ruskými oligarchy, jak se povozí ve stometrových jachtách svých zaměstnavatelů...? V. Putin dva z oligarchů skřípnul, další se tudíž drobet srovnali, ale nápravný proces těžce ztratil dynamiku.
   Rusko je kapitalistický stát, Putin jen zasáhl, aby se nestalo kolonií Západu, uvnitř Ruska ale kapitalismus jede dál.
   KR

   Smazat
  6. Komentátor 0:37: správně. Obecně si myslím, že vyhlídky kapitalismu s homo consumens - E. Fromm - jsou dosti chmurné. No nic, raději toho nechám, opět jsem vstoupil v depresi.

   Smazat
 5. Zajímavé je dřevo, jediným zdrojem pro bezdýmý prach je celulóza. Nárůst plochy lesů má nejspíš na svědomí jejich zplundrování za druhé světové války a postupná regenerace. jogín

  OdpovědětSmazat
 6. http://www.epochtimes.cz/2018112824496/Cinska-poptavka-po-drevu-nici-lesy-v-Rusku-a-v-Zambii.html

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.