Reklama

úterý 28. března 2017

Jak na tom Rusko je (2).

mbi
28. 3. 2017  RuExpert, překlad Eurasia24

Nejen energetika, kosmický či obranný průmysl představují domény ruského hospodářství a vědecko-technického rozvoje. Zatímco v minulém díle jsme se zaměřili na uvedené oblasti, tentokrát se budeme soustředit na telekomunikace a IT, vědu a dopravu.


Na webu Vlastenecký zpravodaj vyšel text, jenž se soustřeďuje na ty oblasti lidských činností, ve kterých patří Rusko mezi pět nejúspěšnějších zemí na světě – a že jich není málo. Eurasia24.cz přináší formou seriálu kompletní překlad (v závorkách jsou případně uvedeny upřesňující fakta, letopočty uvádějí, ze kterého roku pocházejí statistické údaje).

Doprava


Železniční doprava: 

V celkové délce železničních tratí je Rusko 2. za USA (2015). Komerčně provozované tratě mají délku 86 tisíc km, tj. 4. místo ve světě za USA, ČLR a Indií. Také v délce dvoukolejných tratí je Rusko na 2. místě. Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční tratí na světě a magistrála Obskaja – Bovanenkovo na poloostrově Jamal je od roku 2010 nejsevernější železnicí světa. V celkové délce elektrifikovaných železničních tratí je Rusko druhé za ČLR.

Nákladní železniční doprava: Rusko zaujímá 1. místo na světě v počtu tzv. tunokilometrů přepravovaného nákladu na 1 obyvatele, 3. místo v celkovém počtu tunokilometrů přepraveného nákladu (za ČLR a USA, 2015) a 4. místo v celkové tonáži nákladu (za ČLR, USA a Austrálií, 2015). V podílu železniční dopravy na celkové přepravě nákladů je RF na 3. místě (59 %, 2010).

Železniční přeprava osob: V podílu dálkové přepravy osob je Rusko ve světě na 1. místě (42%, 2007) a v počtu tzv. osobokilometrů za rok na místě 4. (za ČLR, Indií a Japonskem, 2014).

Silniční doprava: Délku silniční sítě má Rusko 5. na světě (za USA, Indií, ČLR a Brazílií, 2016).

Metro a doprava metrem:
Rusko je na 5. místě na světě v celkové délce tras metra (za ČLR, USA, Jižní Koreou a Japonskem). Moskevské metro je včetně centrálního moskevského okruhu 4. nejdelší na světě (za metrem v Šanghaji, Pekingu a v Londýně; 2016), 6. v počtu cestujících za rok a 7. v počtu stanic (2015). Městská metra, zejména pak moskevské a petrohradské, patří mezi nejkrásnější na světě a současně i technicky nejpropracovanější jak z hlediska stanic, tak i propojovacích tunelů.

Trolejbusová doprava:
Rusko má ze všech zemí světa největší počet měst zajišťujících MHD trolejbusy.

Říční doprava:

V délce vnitrostátních vodních cest je Rusko po ČLR 2. na světě.

Potrubní přeprava:
Rusko má po USA druhou největší délku potrubních produktovodů na světě a je na prvním místě v délce tranzitních plynovodů.

Vrtulníková doprava:
Rusko má druhý největší vrtulníkový park na světě, a to jak vrtulníků civilních, tak i vojenských (po USA).

Kosmos:
Rusko již dlouhou řadu let realizuje nejvyšší počet startů do kosmu a od roku 2011 je jedinou zemí, která uskutečňuje pravidelné pilotované lety. Provozuje největší počet kosmodromů, a to včetně Bajkonuru v Kazachstánu a plovoucího kosmodromu „Mořský start“ v Tichém oceánu. Ruští kosmonauti strávili v kosmu nejvyšší počet hodin a mají v držení dlouhou řadu dalších kosmických rekordů.

Telekomunikace a IT technologie


Televize a rozhlas:
Ruská televize a rozhlas patří k nejrozšířenějším a technologicky nejpokročilejším na světě. Rusko je jednou z vedoucích zemí světa v počtu televizních stanic (v Rusku je jich nejméně 3 300) a také v počtu stanic rozhlasových – těch je kolem 2400 (2016).

Cizojazyčné vysílání: Ruská televizní stanice RT vysílá v angličtině, španělštině a arabštině pro více než 700 milionů diváků na celém světě a je nejsledovanějším televizním kanálem na YouTube (více než 3 mld. návštěv).

Mobilní síť:
Rusko je ve světě na 5. místě v počtu používaných mobilních telefonů (jejich počet je o polovinu větší než počet všech obyvatel Ruska). Mobilní spojení v Rusku je jedno z nejkvalitnějších a nejlevnějších na světě. Rusko patří k předním zemím světa v zavádění páté generace mobilního spojení 5G. První testy technologie 5G proběhly v Rusku v červnu 2016. Provedl je ruský mobilní operátor Megafon ve spolupráci s čínskou společností Huawei. Dne 22. září 2016 Megafon nejrychlejší mobilní síť 5G (zatím v rámci testování) spustil.

Družicová navigace:
Rusko používá svůj vlastní systém GLONASS – spolu s americkým GPS jeden ze dvou dnes plně funkčních celosvětových navigačních družicových systémů.

Mikroprocesor řady Elbrus
Internet:
Rusko má nejlevnější připojení k internetu z pohledu 50 nejsilnějších zemí podle velikosti HDP. Je na 6. místě ve světě podle počtu uživatelů internetu (2015) a na 7. místě podle počtu uživatelů internetu vysokorychlostního. Podle objemu a intenzity internetového provozu je Rusko na světě 3. (2015) a ruština je na internetu druhým nejpoužívanějším jazykem hned po angličtině (2013).

Podnikání v oblasti internetu: Ruská společnost Internet Mail.Ru Group je pátou největší internetovou společností světa z hlediska počtu navštívených stránek (2013) a internetová pošta Mail.Ru je na 6. místě mezi nejužívanějšími e-mailovými poštami na světě (2013).

Sociální sítě: Ruská sociální síť V kontakte je podle SimilarWeb čtvrtou nejnavštěvovanější a druhou nejpopulárnější sociální sítí na světě.

Webové vyhledávání: Ruský internetový vyhledávač Yandex je čtvrtý nejpopulárnější na světě, zaujímá významné postavení v dalších zemích SNS i v Turecku.

Kybernetická bezpečnost: Antivirus Kaspersky a další produkty Laboratoře Kasperského mají přes 400 milionů uživatelů po celém světě.

Mikroprocesory:
Rusko je jednou z mála zemí světa, které vyrábějí vlastní moderní mikroprocesory – řada Elbrus.

Věda

Matematika, fyzika, astronomie


Grigorij Perelman
Matematika:
Od roku 1991 již 6 občanů RF nebo vědců z Ruska pocházejících obdrželo Fieldsovu medaili, což je nejprestižnější ocenění ve světě matematiky. Za uvedené období je to spolu s USA a Francií nejvyšší počet těchto ocenění. Zvlášť je nutno uvést matematický důkaz tzv. Poincarého hypotézy, který v letech 2002–2003 vyřešil ruský matematik Grigorij Perelman. K začátku roku 2017 je to zatím první a jediný vyřešený z celkem 7 takzvaných matematických „problémů tisíciletí“.

Syntéza nových chemických prvků:

Od roku 1999 byly všechny nové, vědou uznávané chemické prvky získány syntézou, a to v Rusku, ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. Dva z celkem 6 nově získaných prvků přitom byly pojmenovány na počest ruských vědců (flerovium – Fl, protonové číslo 114 na počest Georgije Flerova, a oganesson – Og, protonové číslo 118 na počest Jurije Oganesjana), a další prvek pak byl na počest Moskevské oblasti, ve které ústav sídlí, pojmenován moscovium (Mc, protonové číslo 115).

Stavba urychlovačů částic:
V Rusku jsou realizovány nové projekty urychlovačů částic – v Dubně u Moskvy probíhá stavba urychlovače NICA pro studium přechodového stavu mezi normálním stavem hmoty a kvark-gluonovým plazmatem, V Novosibirsku byla v r. 2015 dokončena první fáze výstavby urychlovače pro studium srážek elektronových a pozitronových paprsků a v Německu je ve spolupráci s Ruskem budován urychlovač FAIR.

Laserová technika:
Rusko s Německem jsou hlavními partnery při realizaci projektu obřího XFEL – Evropského rentgenového laseru na bázi volných elektronů – největšího laseru tohoto typu na světě (délka zařízení bude cca 3,4 km, to pak bude určeno ke zkoumání průběhu chemických reakcí). Největší ruský laser (Femta-Luč), umístěný od r. 2009 ve Všeruském vědecko-výzkumném ústavu experimentální fyziky (v uzavřeném městě Sarov v Nižněnovgorodské oblasti RF), patří mezi 10 největších laserů na světě.

V současné době je realizován projekt největšího laseru světa UFL-2M určeného k výzkumu jaderné syntézy. Ruská společnost IPG Photonics kontroluje 80 % světového obchodu s výkonnými vláknovými lasery (tj. lasery, jejichž aktivní prostředí tvoří optické vlákno dopované Ytterbiem – pozn. překl.).


Teoretická a experimentální fyzika

Rusko i nadále zůstává jedním z průkopníků fyzikálních věd. Od roku 1991 celkem 5 ruských nebo z Ruska pocházejících vědců obdrželo Nobelovu cenu za fyziku (to je méně než u USA, Japonska a Velké Británie a stejně jako u Francie a Německa).

Model pentakvarku
Fyzika elementárních částic: I v této oblasti zůstává Rusko jedním ze světových lídrů. Ruští vědci a dodavatelé přístrojů a zařízení sehráli významnou roli při konstrukci LHC – Velkého hadronového urychlovače (největší urychlovač částic na světě umístěný v podzemí na pomezí Francie a Švýcarska – pozn. překl.). Do jeho projektu bylo zapojeno kolem 700 odborníků z Ruska, kteří se podíleli na konstrukci jeho detektorů. V roce 1997 ruští vědci D. Ďjakonov, M. Poljakov a V. Petrov předpověděli existenci částice pentakvark, která byla také skutečně potvrzena během experimentů na LHC v červenci 2015.

Termojaderná energetika:
Rusko má klíčovou roli v projektu Mezinárodního pokusného termojaderného reaktoru, když financuje jedenáctinu nákladů a zajišťuje značnou část jeho zařízení. Celý projekt řídí ruský vědec Jevgenij Velichov.

Fyzika plazmatu: V roce 2016 se ruským fyzikům z Ústavu jaderné fyziky G. I. Budkera Sibiřské odbočky Ruské akademie věd poprvé v Rusku podařilo zahřát plazmu na teplotu 10 milionů stupňů. Rusko má největší zkušenosti ve stavbě a používání tokamaků – zařízení používaných jako magnetická „nádoba“ pro uchování plazmy o vysoké teplotě v magnetickém poli.

Gravitační astronomie:

Za významné účasti ruských fyziků v rámci mezinárodního projektu LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) byly poprvé detekovány a zaregistrovány gravitační vlny časoprostoru. Myšlenku použít Michelsonův interferometr ke konstrukci detektoru gravitačních vln poprvé zveřejnili ruští vědci Michail Gercenštejn a Vladislav Pustovojt již v roce 1962.

Radioastronomie:
Rusko vypustilo v roce 2011 na oběžnou dráhu kolem Země největší kosmický teleskop na světě – radioteleskop Radioastron, umožňující získat dosud největší úhlové rozlišení (zvětšení) v dějinách astronomie.

Geografie a geologie


Jezero Vostok, Antarktida
Geografie
Rusko je jednou z mála zemí, které úspěšně provádějí klasický geografický výzkum. V roce 1996 ruští polárníci s konečnou platností určili polohu jezera Vostok – největšího subglaciálního jezera Antarktidy. Během expedice Arktida 2007 se lidem poprvé v dějinách podařilo dosáhnout dna oceánu na severním pólu. V roce 2013 byl v Arktidě objeven nový ostrov, nejzápadnější ze skupiny Novosibiřských ostrovů, který dostal název Jaja.

V roce 2014 výprava speleologů z Moskevské státní univerzity vedená Andrejem Šuvalovem vytvořila světový rekord – spustila se až do hloubky 2199 m v nejhlubší jeskyni světa Krubera-Voronja (vysokohorská jeskyně na Západním Kavkazu, ležící v Abcházii; pozn. překl.). Během expedice byl objeven i druhý vchod do této jeskyně.

V roce 2015 ruská výzkumná loď Admiral Vladimirskij kromě dvaceti dalších objevů objevila na jihozápadě Tichého oceánu podmořský horský hřbet. V témže roce arktická expedice hydrografické služby Severní námořní flotily objevila 5 dosud neznámých průlivů, 7 mysů, 4 zálivy a 9 nových ostrovů v souostroví Nová země, čímž navýšila rozlohu ruského kontinentálního šelfu o 370 čtverečných kilometrů. Další dva nové ostrovy, které se objevily u pobřeží Nové země v důsledku tání ledovců, objevila s využitím hydrografů loď Horizont v roce 2016. Rozloha Ruska se tak zvětšila o území pětkrát větší než Monako.

Geologie a geologický průzkum:

Důl na diamanty (Saka, Jakutsko)

Rusko provádí geologický průzkum (týkající se hlavně ložisek ropy a zemního plynu) na jedné devítině celkové rozlohy zemské pevniny a přilehlých pobřežních oblastí moří a oceánů. Byla objevena velká naleziště na pobřežních šelfech Arktidy, v Astrachaňské oblasti, na Sibiři a díky tomu roste objem zásob těchto surovin rychleji, než se vytěží (jen za rok 2014 bylo v Rusku objeveno 33 nových ložisek ropy a plynu a dále pak 53 ložisek tvrdých nerostů).

Probíhají také geologické studie – tak v roce 2015 vědci Státní univerzity v Novosibirsku prokázali existenci starověkého kontinentu Arktida tvořeného současnými okrajovými a šelfovými oblastmi Eurasie a Severní Ameriky (přesněji: takový světadíl existoval vlastně dvakrát – Arktida-I před jednou miliardou let a Arktida -II před 250 miliony let).

V roce 2016 ruští vědci ve spolupráci s kolegy z Francie a Německa prokázali, že v hloubce 400 až 600 km pod povrchem Země se rozkládá 2,7 miliardy let starý oceán větší než všechny oceány na jejím povrchu.

Paleontologie a archeologie


Exponát - zmrzlé mládě mamuta

Kvartérní paleontologie:
RF je jedním ze světových lídrů v oblasti kvartérní paleontologie (období před 2,5 milionem let až do současnosti). V roce 1993 byly na Wrangelově ostrově nalezeny ostatky poslední světové populace mamutů, žijící na ostrově před 7 až 3,5 tisícem let, tedy v době, kdy vznikaly egyptské pyramidy.

V roce 2012 se ruským vědcům podařilo naklíčit semena stará 25 až 40 tisíc let nalezená v permafrostu (věčně zmrzlé půdě) kolem řeky Kolymy, což významně zvětšilo dosavadní poznatky o stáří semen schopných klíčení.

V roce 2014 ruští vědci „oživili“ největší vědě známý virus starý 30 tisíc let; virus byl schopen infikovat svého hostitele – améby. V Rusku existuje unikátní Pleistocénský park, ve kterém probíhá pokus o obnovení ekosystému „mamutí tundrostepi“ z období pleistocénu (nachází se v Jakutské oblasti na dolním toku Kolymy; pozn. překl.)

Vykopávky novosovobodněnské kultury (Altaj)
Archeologie:
Současná ruská archeologie je jednou z nejúspěšnějších na světě a ruští archeologové průběžně přicházejí s objevy světového významu. V roce 1993 byla na Altaji nalezena mumie stará 25 tisíc let – jde o slavnou „princeznu Ukok“.

Během vykopávek novosvobodněnské kultury na Altaji, vedených Alexejem Rezepkinem, byl nalezen nejstarší meč na světě (tzv. „protomeč“), starověký architektonický sloup nebo starý dřevěný strunný hudební nástroj. V roce 2000 byla objevena nejstarší ruská kniha – Novgorodský kodex (vznikl kolem roku 1000 n. l.). Během posledních 10 let byla nalezena také řada dokumentů napsaných na březové kůře, a to nejen v Novgorodě, ale také v Moskvě, Vologdě a v dalších městech.

V roce 2008 byly v Denisově jeskyni na Altaji nalezeny ostatky vyhynulého „denisovského člověka“ (Homo denisoviensis), který byl blízkým příbuzným neandrtálců i současného člověka a předkem dnešních Melanésanů.

V roce 2015 se ruským archeologům podařilo nalézt a odhalit zbytky prvního hlavního města Egypta - legendární bílé stěny Mennoferu (město bylo známo i pod řeckým názvem Memfis; pozn. překl.).

V roce 2016 byla v Denisově jeskyni nalezena nejstarší jehla na světě stará 50 tisíc let.

Pokračování


30 komentářů :

 1. Kde je Pepek Vyskoč Hulvátovič Statistik? Už se těším na jeho "diskusní příspěvek" :-)

  OdpovědětSmazat
 2. Neboj,toho dutoleba s průvanem v kedlubně a JandoPutnou v gatích jako nápovědy se určitě dočkáš:-)))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Havloidní pederast hasí mainstreamovými články na fiat alternativě spolu s tuctem církevních špinavců další pedofilní skandál Pizza gate objasňující kam mizí každý rok (ve světě denně) tisíce pohřešovaných dětí.

   Smazat
 3. Není co dodat.Za vše může Putin,kavárno!Jestli je to pravda - chvála bohu !!!!!!!!!! Kdysi se říkalo - Rusko je mužík stojící na kupce hnoje a práskající bičem . SKUTEČNĚ ??????????????? A ,otázka ? Víte kde je v USA demokracie - v ŘITI !!!!přestože tam nikdy ani nezabloudila.

  OdpovědětSmazat
 4. usa nechtějí pochopit že Slovanské Rusko jím může konkurovat tak ho chtějí zničit

  OdpovědětSmazat
 5. Takže Rusko je na tom fakt dobře - sem tam první místo, někde páté na světě atd. Kurňa - ale proč se tam tedy občané nemají líp ?? Proč mají průměrnou mzdu na úrovni asi tak 390 eur (co je míň, než v levné Č9ně ) ! Kdo nevěří, at tam běží: http://archiv.ihned.cz/c1-65301780-prace-v-rusku-je-levnejsi-nez-v-cine-prumerna-mzda-je-nizsi-nez-v-prepoctu-11-tisic-korun

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte snad i pravdu, ale jen v penězích to není. U nás průměrná mzda roste, což je pravda. Současně však ve společnosti narůstají různé patologické jevy, bezdomovectví a velmi silně se začíná zejména mezi mladými lidmi vytrácet hrdost na skutečnost, že patříme ke slovanskému živlu, že naše národy mají bohaté dějiny a že daly světu i mnohé velikány. U Rusů, i těch chudých, naopak narůstá či přetrvává hrdost na to, že prostě jsou jednoduše Rusové. To je jeden ze základních pilířů jejich úspěchu jak v současnosti, tak - a v to pevně doufám - i v budoucnosti. Učme naše děti uctě k našemu nádhernému jazyku, který uchovává moudrost našich předků. Učme děti hrdosti na naše dějiny. Obnovujme rodinné, ale i sousedské vazby. Hledejme ponaučení v naší přebohaté kultuře. Nespoléhejme na stát ani na náš vzdělávací systém, že našim dětem budou vštěpovat úctu k jazyku a posilovat národní hrdost a sebevědomí. Systém naopak chce vychovat z našich dětí poslušné stádo ovcí, které nepochopí, že ona domnělá svoboda je vlastně neskutečné otroctví.

   Jan Smola

   Smazat
  2. Pane Smolo- výtečný příspěvek.Bez ironie- díky.

   Smazat
  3. Právě,že o výši prúměrné mzdy to není, ale o průměrných cenách. Velká většina zboží a služeb je u nich výrazně, někdy až extrémně levnější než u nás. A to hlavně u položek, které každý člověk musí platit a to denně platit. V tom je naopak naše velká slabina.Já v Rusku byl a viděl to, i když ne všechno. Malý příklad - benzín třetina naší ceny, zemní plyn, uhlí ( za jeho používání každý z nás platí denně ) mnohénásobně levnější než u nás - u zemního plynu je to asi 20 x méně než u nás, bydlení, pitná voda - nesrovnatelně levnější než u nás. Kolikrát za život si koupíš auto ? A kolikrát za život otočíš vodovodním kohoutkem, či spláchneš záchod ? V tom je jejich životní úroveň, ne v platech.Ty si myslíš, že Rus je chudší než my, Češi ? Jsi na velkém omylu. Rus má ale perspektivu, on má všechno, Čech už nemá nic - nemá suroviny, nemá energie, nemá vlastní průmysl, má už jen své ruce. Rus má všechno, proto ho kapitalisté Západu tak nenávidí.

   Smazat
 6. Moc pěkný. Ale 90% všech těch "úspěchů" a prvenství platilo i v 90. letech kdy Rusové pomalu chcípali hlady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O tom ale ten článek není. Je o něčem jiném a buď si blbej a neporozuměl jsi mu, nebo víš o čem článek je a jen se snažíš zcela po trollovsku odvést diskuzi od článku.

   Smazat
  2. 16:59 a o čem tedy ten článek je ? Samé úspěchy ale bída na každém rohu. Rusko je země s velkou bídou - od infrastruktury až po chybějící investice v bprůmyslu. Jejich důchodci žijí v bídných podmínkách a ani náhodou si nemůžou dovolit to, co třeba naši důchodci. O západních důchodcích raději nemluvím už vůbec.
   Studenti se sebrali a konečně začai porotestovat - viz v neděli demonstrace proti koruopci. Zřejmě celková únava z Putina je již hmatatelná a věru nemají to tam jednoduché.
   Budeme se jen modlit, aby se nestalo v Rusku něco strašného a nějaký debil tam nezmáčkl knoflík. Doufám, že by nás v tomto případě skutečně ochránil nějaký protiraketový systém NATo.

   Smazat
  3. Obávám se 17:29, že takovou úvahu může stvořit pouze jedinec bez sebemenšího tušení o historickém vývoji lidstva, kulturních vrcholech v jeho historii, jejich příčinách a zákonitostech. Dovolím si upozornit na stav a úroveň ruského impéria třeba roku 1910 a stejné v Britanii, Francii, Německu a USA. Pokud vám to 17:29 nic neříká, pak jste tupec. Ponechávám stranou rozdíl důsledků 2.WW na ruské impérium a USA a jeho ekonomický i imperiální vývoj.

   Smazat
  4. Ano, v devadesátých letech tomu tak bylo. Díky tomu, že Jelcin tam zavedl západní režim dle přání Západu. O to se dnes znovu snaží Navalnyj a jemu podobní ve službách CIA a ostatních hajzlů. A snaží se světu nakukat, že to je ta správná " demokracie ". Tato demokracie tam byla právě v těch hladových devadesátých létech. My dovážíme 40 % potravin a Rusi vyváží. Oni jsou hladoví ? Probuď se, už je ráno.

   Smazat
 7. 16:20
  Hele ty alkoholická slátanino JandoPutnovo trenek,táhni do Fuckingtownu,tam tě demokraticky zmlátí,zavřou....a pak možná za odměnu zastřelí!!!!
  OVŠEM DEMOKRATICKY,TY USSACKEJ POMATENEJ PABLBE!!!!

  OdpovědětSmazat
 8. Co si mohou kteří důchodci dovolit? A co si mohou u nás dovolit tzv. starodůchodci? Prakticky vždy jen to, co odpadne od stolu malých, větších i největších zlodějů v našem státě. A vše v pohodě - u těch bohatých. A co tak bezdomovci, jaké ti budou mít důchody. Jak vzniká vlastně bezdomovectví, tento vynález po šmirglové kontrarevoluci. A co takhle exekutoři, také vynález té naší nejmodernější a nejskvělejší doby?Že mohl socík takový "pokrok" zanedbat! A ramena "nespravedlnosti" "chránit a pomáhat " kapitálu krotit otroky? To jsou vymoženosti! A poklidné vymírání národa, ještě že máme náhradníky v imigrantech. Takže dnes jen radost nad radost - jak pro koho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaký si to uděláš, takový to máš, troubo. A věz, že máš to štěstí, že patříš mezi pouhých 20% nejbohatších obyvatel této planety. A to ne tvojí zásluhou. Prostě jsi se sem narodil. Tak si toho štěstí važ a přestaň kňučet jak stará kurva nebo jak tříletý rozmazlený fakan.
   A když máš pocit že je něco špatně tak hýbni zadkem a udělej něco pro to aby se to zlepšilo.

   Smazat
  2. 18:31 nedá mi to- a co by jako měl udělat- například začít okrádat ala šmejdi staré spoluobčany? Nebo začít podnikat, tzn, ostré lokty, vyčůranost a bezohlednost, kde silnější pes mrdá?Jdi do prdele.A vůbec- buď rád, že jsem ti věnoval tu minutu psaní této reakce.

   Smazat
  3. Do prdele jdi ty. Nedělej nic. Dál seď na své vypasené prdeli a kňuč jak je všechno nahovno. Zbytečný tvore.

   Smazat
  4. 19:24
   Trpíš samomluvou ty prdelní díro JandoPutny?!

   Smazat
  5. Povšimněte si, že Vám sabž doporučuje hýbat zadkem. Je to holt v něm.

   Smazat
 9. 18:31
  Cos dokázal ty megamamrde????
  Cinkat v 89 vožralej jak svině v putyce klíčema a pak jsi hrdě vstoupil do OF a oženil se s nesvéprávnou sestřenicí....ty sklapni a zapadni do kanálu,odpade línej!!!!

  OdpovědětSmazat
 10. Jsem ve zprávách o Rusku zprostředkovaně poučen.
  Naposledy jsem byl v Rusku v r.1993,na rozdíl od
  idiota v18:31,který byl tak maximálně v řiti,ale
  je přesvědčen,že on jediný má pravdu.Pro jeho
  informovanost-Hitler byl o tom také přesvědčen.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč jsi ty blbe v tom ráji nezůstal a vrátil jsi se do kapitalistické kolonie a protektorátu?
   A ty nejsi přesvědčen, že máš pravdu, blbe?

   Smazat
 11. 20:16
  Z takovýho vemene z kachny se musí žůžovka Edgar Howner radovat i posmrtně....natož JandoPutna ještě žijící v tvých trenkách!;-)

  OdpovědětSmazat
 12. 15:53: „Učme naše děti úctě k našemu nádhernému jazyku...“ nejen, ale i „moderátory“ zejména ČT, kterou si chtě nechtě platíme. Poslechněme si hojně frekventovanou madam Marcelu Augustovou s jejím buď protahováním původně krátkých koncovek slov, nebo jejich doplněním jakýmsi „kliksem“. Zřejmě jde o dědictví adolescentní „pražštiny“ ..., co si o takových lidech myslet? A když už jsem u toho, co ono nesmyslné, nefunkční, češtině cizí, že „přemýšlivé“ ééé? Nejen mezi větami, a slovy, ale na začátku každého slova, které se nezadržitelně, a bohužel prostřednictvím televize, rozhlasu, ale i učitelů protlačuje do jazyka? V ČT 24 tak ujíždí dokonce i zástupce šéfredaktora zpravodajství, pan Kubal! Co ti přeborníci, kteří chrlí slova jako téměř nepřetržitý tok hluku bez pauz mezi větami a slovy, které, pokud není k mání slovo, nahradí se nejen obligátním éé, ale různě modifikovaným hrdelním chrčením. Vezměme umělce toho druhu, ministra spravedlnosti, pana Pelikána. Alfa samec, leč nevelkého vzrůstu?

  OdpovědětSmazat
 13. Pokud zrovna Pelikán má být alfa samec, byť nevelkého vzrůstu, tak Pospíšil není Statečná školačka (údajná thermo-hujerova přezdívka z dob plzeňské ODS), ale nejmíň Angelika.

  Ale mezi námi, Pelikán to má po tatínkovi, ten vyučoval na pražské právnické fakultě dějiny sovětského státu a práva, a kdo měl metr osmdesát nebo víc, a nebyl vrcholový sportovec či z Kutný Hory z Kutný Hory z Kutný Hory papalášův syn, zkoušku napoprvé neskládal.

  Osobně mám za to, že kdo je schopen "sosredotočimsja" převést do češtiny populárním patvarem "budeme se soustředit", není Slovan, ale odrodilec a Prorada.

  VR

  OdpovědětSmazat
 14. Význam tradičních disciplin není k zahození. Faktem je, že prachy se dělají kšeftem a ne výrobou. Jenže dlouhodobě je samotný kšeft k prdu, viz úpadek americké výroby plus obrovské dluhy přes tisk zelených kůží. K tomu raketový vzestup Číny. V budoucnu bude hrát automatizace, kde je Rusko pozadu, ale pracuje na vlastních procesorech- zásadní záležitost kvůli utajenému hardwéru v procesorech, který umožňuje jejich dálkové a tajné ovládání. Proto i Glonas. jogín

  OdpovědětSmazat
 15. Westinghouse skrachoval -

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.