Reklama

středa 8. března 2017

Jak to bylo s „němým výkřikem“?

Radim Uzel
8. 3. 2017   Vaše věc

Vzpomínám si na vášnivé debaty, které před několika lety způsobilo přirovnání náboženských společenství k jakémusi spolku turistů. Přirovnání církve k jiným společenstvím, sdružujícím lidi podle záliby, trávení volného času a různých koníčků zvýšilo pochopitelně hladinu adrenalinu nejednomu publicistovi, s kritickými hlasy se ozvali nejen klerikální agitátoři, ale i lidé rozvážní a tolerantní, pro něž podobné tvrzení představuje přece jenom trochu silný tabák.Pandořinu skříňku s rovnocennými zásuvkami „věřících“, „turistů“, nebo také „ochránců přírody“, „skautů“, či „chovatelů drobného hospodářského zvířectva“ otevřela kdysi bývalá místopředsedkyně PS PČR Petra Buzková a spolu se svými stranickými kolegy za to sklidila četné projevy alergie hraničící občas až s anafylaktickým šokem. Jeden z oponentů odkryl nedávno za podobnými snahami cíl znemožnit nebo alespoň oklestit podíl církví na moci. Podobné diskuse pochopitelně gradují vždy ve chvílích, kdy běží o majetek a restituce. Církve se pochopitelně zaštiťují tvrzením, že jejich duchovní potenciál je naprosto nezbytný pro rozvoj osobnosti a celé společnosti a je prý zcela jasné, že církve takovéto aspirace mají a dokonce musí mít. Je to ostatně dáno i tisíciletou tradicí, kterou se nemůže chlubit žádné jiné dobrovolné sdružení, žádná jiná organizace.

V takovýchto postojích se konečně na světlo denní klube pravda jako šídlo z pytle ven. Pod ušlechtilými slovy o duchovním potenciálu se neskrývá nic jiného než boj o peníze a o moc. Je to už více než půl století, co napsal Bernard Shaw: „Za příležitostnou volební propagandou řečnické tribuny stojí neustálá propaganda církví snažící se přesvědčit veřejnost, že jsou ve svém oboru jedinou příslušnou autoritou, pokud jde o věčné pravdy. Některé z nich jdou tak daleko, že chtějí být jedinou autoritou o všech pravdách ve všech oborech“. Nejvíce mne překvapilo, že se s církevním postojem ztotožňují dokonce pracovníci sdružení, které se jmenuje „Občanský institut“. Já jsem se totiž vždycky domníval, že právě občanský postoj se vyznačuje určitou pluralitou zejména v otázkách etických. Kdo z občanů může tvrdit, že církev je univerzálním garantem morálních hodnot? Vždyť z této univerzální garance nevyplývá nic jiného než univerzální moc.

Já, občan tohoto státu odmítám názor, že to, co mne činí dobrým, je bible a její desatero. Svůj smysl pro čest, lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost a lidská práva čerpám totiž z naprosto jiných zdrojů než jakým je církevní doktrína. Odmítám svou mravnost podmiňovat nějakými donucovacími prostředky, jakými je slib věčné blaženosti nebeské nebo strašením pekelným. Občanský postoj k etice je přece soběstačný, autonomní. Nepotřebuje hlásání starozákonní kruté Hospodinovy libovůle a surovosti, nepotřebuje nebeské protekcionářství podmíněné odměnami a tresty. Církevní otcové se v nás snaží vzbudit přesvědčení o tom, že kdyby jich nebylo, celý svět se okamžitě zřítí do nemravnosti a záhuby. Takovýto postoj se už příliš neliší od tradičního kázání polního kuráta Otto Katze „…bůh je něco, co se vás nebojí a co s vámi zatočí, až z toho budete pitomí.“

Každá totalitní ideologie pokud nemá mocenský monopol a dřímá v defensivě, ukazuje lidstvu vlídnou tvář. V dojemné shodě si tu podávají ruce komunismus a katolicismus. Mají velmi podobné způsoby argumentace, dokonce téměř totožné rituály. Ať je to členská schůze nebo mše svatá, třídní prověrky nebo zpověď, pionýrský slib nebo první svaté přijímání, První máj nebo Boží tělo, komunistická justice nebo katolická inkvizice, svádí se tu boj o duši člověka. Vlídná tvář však trvá jen pokud se o moc usiluje. Jakmile má totalita moc v rukou, záhy upaluje, věší, trestá a mučí!

Současné podmínky zatím neodpovídají šíření církevní ideologie ohněm a mečem, takže jejich protagonisté škodí jen diskrétně, o to jsou však jejich metody zákeřnější. Neváhají používat podvržené a falešné důkazy, v zájmu své doktríny se neštítí ani vyslovených lží. Toto své tvrzení bych rád dokumentoval na případu filmu zvaného „Němý výkřik“, který církevní aktivisté kdysi doporučovali k promítání ve školách. Tento film se snaží diváky odradit od umělého potratu, činí to však způsobem nečestným a podvodným. Jako reakci na tento film jsme měli možnost číst stanovisko asociace gynekologů a porodníků z USA. Na tvorbě stanoviska se podíleli také přední američtí embryologové, rentgenologové a odborníci na ultrazvukové vyšetření. Právě tito odborníci ze země původu filmu prohlásili jednoznačně, že „Němý výkřik“ je založen na zmanipulovaných trikových záběrech nitroděložního „násilí“, kde čtyři měsíce starý plod je podvodně vydáván za několikatýdenní zárodek a kde jsou tvrzeny podobné nehoráznosti, jako že toto embryo „cítí bolest“, „uniká aktivně před smrtícím nástrojem“ nebo „vydává němý výkřik“. To vše je doprovázeno podmanivými záběry trhaných ručiček a nožiček, drcením hlavičky.

Když jsem kdysi v jednom televizním pořadu prohlásil, že promítání tohoto hororu mládeži a dětem je zločin, ozval se hned jeden středoškolský pedagog s výzvou, abych ho tedy žaloval. Pan profesor demagogicky tvrdil, že zatajování těchto trikem natočených hrůz a lživých tvrzení je totéž jako zatajování zločinů komunismu. A když jsem se mu snažil, že se mýlí a že mezi zatajováním pravdy a lži je přece jenom jakýsi rozdíl, dostal jsem z většiny novinových redakcí oznámení, že můj dopis nebude bez udání důvodu publikován. V celé této záležitosti pak vidím nebezpečné znamení toho, jak církví ovlivněná cenzura zasahuje až do redakcí novin a časopisů.

A to není zdaleka všechno. Katolická církev už před lety zorganizovala ve svých kostelích podpisovou akci proti tak zvané potratové pilulce RU 486 a většina věřících ani netušila, že podpisem pod petici zbavují naše ženy podstatně bezpečnější metody umělého přerušení těhotenství a vystavují je tak nadále většímu zdravotnímu riziku. Použití tablety bylo o léta opožděno a Česká republika začala s možností jejího použití jako téměř poslední země v Evropě. Katolická ideologie nadále nepřipouští jakoukoliv metodu asistované reprodukce a zbavuje tak neplodné manželské páry možnosti mít vlastní dítě. Záměrně dehonestuje moderní antikoncepční metody a lže o tom, že jsou v každém kondomu jakési drobné otvory, kudy pronikne infekce. Tím vlastně zvyšuje počet nechtěných těhotenství a zanedbáním ochrany ohrožuje populaci nebezpečím HIV/AIDS.

A jak je to s těmi neblahými restitucemi? Vzpomínám si jenom, že jsme se v náboženství učili, že nestřídmost patří mezi sedmero hlavních hříchů a že se sem počítá i nestřídmost v majetku. Křesťanství může mít nárok na určitou mravní autoritu a pozitivní společenskou sílu pouze tehdy, zůstane-li věrno svým vlastním zdrojům ekonomické skromnosti.

Znovu prohlašuji, že i my ateisté potřebujeme duchovní rozměr života. Ke svému rozjímavému duchovnímu zahloubání však odmítám asistenci totalitních ideologií, které se mne snaží ovlivnit demagogií a lží.


Radim Uzel

34 komentářů :

 1. Racionální, pravdivé. S tím komunismem, co se tak nějak vyjádřit i k roli velkých majetků, vážený pane?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak se asi může sexuolog vyjádřit k velkým majetků? Asi takhle: kdo má malé péro, musí šetřit na velké auto. Stačí?

   Smazat
  2. 15:02 No to bylo hodně ubohé, takže stačí.

   Smazat
  3. Já se zasmál, i když je to už stará vesta. Ale vztah kapitál a sex to vystihuje docela dobře.

   Smazat
 2. Dnes k nám promluvil Bůh.
  ANO.K nám.Spolku cestujících.
  Nepromluvil.Zařval.Bez varování.
  Vážení cestující,je zakázáno pokládat zavazadla na sedadla.
  A zmizel.Nebyl k nalezení.Má u mne pár facek.
  Co si to dovoluje.
  NWO.

  .)

  OdpovědětSmazat
 3. Karel Havlíček Borovský o římskokatolické církvi napsal: "Nic jí nedati a nic jí nevěřiti, jen tak se s ní dá soužíti." Církevní restituce prosazené TOP06 a jištěné KDU-ČSL byly největším zločinem polistopadových vlád. Fakt, že Vám redakce neotiskly Váš článek, mě však děsí ze všeho nejvíc. Kam až sahá církevní moc již nyní? Ohlupují mládež ve školách, v rozhlase a televizi jsou církevní hodnostáři a zprávy o jejich akcích stále častěji.
  bv

  OdpovědětSmazat
 4. Aby mohl člověk získat a udržet si moc, musí ji milovat. Tudíž snaha ji získat pravděpodobně nebude doprovázena dobrotou, ale přesně opačnými vlastnostmi jako pýcha, prohnanost a krutost. Bez nadřazování sebe a ponižování ostatních, bez pokrytectví, lhaní, věznic, pevností, trestů a vraždění, nemůže vzejít žádná moc či se udržet.“
  Lev Tolstoj (1820-1910)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to přesně tak. EU je to samé, nejprve lákavá vlídná slova a pak jen vyhrožování a donucování. Viz ta potvora Jourová.

   Smazat
 5. K totalitě církevní a komunistické patří i kapitalistická totalita peněz a je vůbec nejhorší !!

  OdpovědětSmazat
 6. Kam až sahá církevní moc? Ona to není ani tak církevní moc, jako moc peněz - ať je to církev, fyzická nebo právnická osoba. Autor cituje GB Shaw - a on napsal i o posluhování novinářů majitelům novin a majitelů novin inzerentům, jimiž jsou zase ti, co platí. Proto media publikují jen to, co vyhovuje jejich vrchnosti, jinak media i s novináři jdou do krachu, navíc s posměchem od těch, co jednali "moudře". Pokud autor zmiňuje jako příklad dvě církve - "kat a kom", je to jen příklad, který se týká jakékoliv totality - diktatury, tedy i našeho kapitálu.

  OdpovědětSmazat
 7. Pan doktor si nevšiml hlavního rozdílu mezi VÍROU a VĚDĚNÍM, když srovnává církev s komunismem. Měl by se raději věnovat svým reklamám na "ďábelskou erekci - klidně celou noc", než politickým úvahám.

  OdpovědětSmazat
 8. Církev musí mít stejné postavení jako jiné občanské spolky; postavení spolků však musí být diferencováno podle celospolečenské užitečnosti. Proto má třeba svaz zahrádkářů (jehož činnost zkvalitňuje životní prostředí) výraznější právo na peníze od státu než církve, které slouží výlučně sobě samým. Země, ve kterých tomu tak není, nemohou být považovány za civilizované. To, co se děje v ČR, není nic jiného než diktatura psychopatických církevních vůdců.

  OdpovědětSmazat
 9. Zde je třeba velmi rozlišovat. Nemám nic proti víře a věřícím jako takovým, mám ale výhrady proti těm co na víře parazitují a dělají věřícím prostředníka mezi nimi a Bohem. Jak řekl, myslím Reagan papeži: No, máte dobrý job. Jednou mě uzemnil můj přítel farař, který mi řekl: My nevíme, jestli existuje Bůh my v to věříme. Byl li bych já věřící, opravdu bych asi ty Duky, Malé, Vlky, Grubaery... ke své víře nepotřeboval, asi by mě od Boha spíše odrazovali. Jako nevěřící můžu s klidem o těchto lidech říci, že si jich nevážím ani zbla a považuji je za nenažrané pijavice, se kterými si to v nebi od krve umazaný, do špinavé bederní roušky oblečený a bez jakých koliv světských statků prost, Ježíš Kristus vypořádá a pošle je do pekla. Nechat je tam u sebe, to by se u mne Ježíš sakra zkompromitoval.

  OdpovědětSmazat
 10. Církevní moc nesahá nikam.Okradení českých občanů
  církvemi,z nichž některé ani neexistovaly v této
  době,o níž se loupež opírá,mají na svědomí partaje
  voliči postavené do čela státu.Takže jen a jen
  hloupý český volič za tu situaci může.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jako je nekonecny vesmir, je nekonecna i nenazranost a chamtivost cirkvi, zejmena te jedinne neomylne, apostolske Rimske. V Nemecku a v Rakousku zavedl jisty A. Hitler odmenou za podporu kterou mu tato organizace poskytla tzv. cirkevni dan. Tuto musi kazdy tupec, ktery se ke katolictvi prihlasi platit. Pokud tak neucini, tak to z nej vydre exekutor.
   Dalsi maly priklad - pan arcibibiskup Graubner, sef olomoucke arcidieceze si mimo jine privydelava ke sve nuzne arcibiskupske mzde tim, ze cirkvi svate prodava vino, ktere vypestuje na svych vinicich. … Tak se mu dari v tech pro cirkev pretezkych casech prezit…. Inu maji to tezke ti svati muzove…..

   Smazat
  2. Onehdá to ale slovutnému sudetoněmeckému patronu Graubnerovi (promiňte, když se přeťuknu a freudisticky napíšu "Gaunerovi") jaksi nestačilo a přes své věrné farníky nechal sáhnout do soukromého účtu místního vinaře, který si zcela legálně zapatentoval název Kroměřížské arcibiskupské sklepy, které v té době skutečně obhospodařoval, a to dřív, než samotného Gaunera napadlo pěstovat víno. Prostě vinaře Gauner okradl, byl zažalován, prohrál soud a měl z toho velkou ostudu, kterou se dařilo zatutlat jen díky zkorumpovaným médiím hlavního proudu. Dnes by to Gaunerovi před veřejností už tak lehce neprošlo. Díky internetu a alternativní informační scéně. Ale ve státě, kam po 'restitucích' církevního majetku pod vedením čacké české pravice směřujeme, by to prohrál vinař a s velkou jistotou by šel na očistnou hranici. Podpalovali by samozřejmě rukou nedílnou lidovci s topáky a starosty. To jen tak na okraj. Zdravím. Leo

   Smazat
 11. Dík, za dobrý článek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, především s posledním odstavcem článku pana Uzela souhlasím.

   Smazat
 12. Nejďříve parazitičtí parchanti nahradili objektivní poznání ve vědách parazitickou vírou a tmářstvím (příkladmo např. víra o blahodárném působenî neviditelné ruky trhu v ekonomice; víra, že stát nemůže být dobrý a efektivní hospodář; víra, že kapitalismus je demokracie a nenažranci jsou budoucností lidstva, atd.). Pak následovaly restituce církvím (tzn. spřízněným duším, které rovněž nahrazují poznání vírou). A teď už jen chybí čarodějnické procesy a upalování nevěřících na hranicích. Nevěšte však hlavy, brzy se dočkáte!!! A kdo nebude očistně upálen, tomu bude očistně uříznuta hlava!!! Středověk neskončil, středověk trvá!!! A paraziti s jejich parazitní vírou jsou jeho základem!!!

  OdpovědětSmazat
 13. I já považuji Váš článek za výborný. Pane doktore,škoda, že si na to nemůžeme ťuknout skleničkou Sklepmistra. protože bych po těch
  patokách, asi zvracel.Máte to zapotřebí?
  V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Horáku, člověče, jak jste to myslel. Z vašeho textu nedýchá ani logika, ani sarkasmus. Je to šifra? Dá se rozluštit?

   Smazat
 14. Tomu článku se nedá moc vytknout. Ale srovnáním komunismu a církevní ideologie totálně ujel. Dá se říct, že to ostatní tímto naprosto znevěrohodnil. Že by nebyla pravda to, co tam o sobě tvrdí a je značně pod vlivem církevních dogmat?

  OdpovědětSmazat
 15. Já věřím, že k meditaci s Bohem jisto jistě žádnou církev, ani její "představitele" (zástupce), nepotřebuji. Natož jí platit...

  OdpovědětSmazat
 16. To, že Nová republika uverejnila tento paskvil, ju značne znížilo. Je smutné vidieť starého človeka, ktorému chyba životná múdrosť. Potom sa o to viac snaží niečím upútať. Pán Uzel je viditeľný príklad zdegenerovaneho myšlienkového prúdu týchto čias.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dr.Uzel je sexuolog, což je každému katolickému hlupáku odporné povolání, protože otevřeně mluví do těch jejich zákazů a dogmat. Stáhněte se do svého středověku a nelezte na moderní web. Taurus

   Smazat
  2. netáraj - predpokladám, že sedávaš v prvej lavici v kostole tak , ako si sedával v prvej lavici pri zjazdoch KSČ - a dnes vykrikuješ verní sebe - verní vlasti - všetci, kľaknúť a veriť .... odluka cirkvi na Slovensku akosi nefunguje, pritom každý vie, že potichu dostali všetko čo pýtali, ale nič nedokladovali, kradnú, klamú a sú prežratí, nevidel som vychudnutého farára, ktorý by sa od trápenia nad osudom svojich ovečiek ozval na ich obhajobu, nič, zbytoční a neľudskí, Biblia - keď som sa pýtal, čo je tam pre mňa také dobré, dostalo sa mi odpovede leniského typu - chceš ja ti to vysvetlím - takže nielen Leninove spiy ale aj Biblia sa musí " vysvetliť" a "pochopiť" - správne - škoda slov - skutky sú dôležité a tak cirkev prehrala ...

   Smazat
  3. Souhlas s nickem Pavol.

   Redakce NR občas šlápne hodně vedle a jakákékoli články nebo diskuze s někým tak nevěrohodným a demagogickým jako je Uzel, to opravdu úlet a kazí to reputaci NR.
   I sama levice, jak vidno, má v otázce potratů dodnes hokej... Uvažujte, proč je Stalin tak výrazně omezil... Protože to byl "špatný komunista"? To asi ne...

   Smazat
  4. O potratech má levice celkem jasno, stejně jako liberálové. Žena je oprávněna nakládat se svým tělem. Potrat je právo a volba jen oné ženy. Stalin zakázal potraty po válce, kdy nutil ženy, aby rodily a měly víc dětí. Na tom není nic levicového. Taurus

   P.S.: proč tvrdíte o dr. Uzlovi, že je demagog. Co je na jeho textu demagogického? Prosím, konkrétně?

   Smazat
  5. Odpovědi se ani od jednoho z tých ohováračov (23:15 či 11:06) nedočkám. Takže opakuji: jak jste přišli na to, že MUDr. R. Uzel je demagog. A prosím konkrétně!!!

   Smazat
 17. 23;16 co sem lezes slovenskej cernoprdelniku Pavol.
  jdi se pomodlit do tvojeho kostela a nezapomen jim tam dat do kasicky!!!

  OdpovědětSmazat
 18. pan uzel si zapoměl udělat uzel na kapesniku jak se mu študirovalo z našich za těch zlich komunistu kyž ho donutili nasilim k mudrctitulu a na co jakoby nahodou zapoměl na svistvo že kazatele jako on jsou stale placeni z našich dani včetně svateho duki a spol přestože nikde neni prokazano za co a jestli je to jen za jejich alelujach a třikrat zdravas když se jim chce tak mi to přijde na dalši revoluci bohužel chiby duchem zdravi vovčani když stale vic převažuji tupe vovce

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vašemu textu moc nerozumím. Proč srovnáváte dr. Uzla s Dukou? A konec vašich řádek se mi nepodařilo rozluštit. Používáte Enigmu nebo jiný inštrument?

   Smazat
 19. Stanislav Hošek - 10.3.2017 18:34.
  Chování církve a jejích slouhů v zákonodárných sborech a ostatních mocenských orgánech je učebnicovým dokladem toho, že jsme se po posledním politickém převratu nevrátili do Evropy, ale do středověku.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.