Reklama

středa 29. března 2017

Ještě k tomu Babišovi…

Pavel Letko 
29. 3. 2017  e-republika

Tradiční politické strany zavedly takové prorůstání organizovaného zločinu do státních struktur, že je opravdu čas na nápravu. Stejně je zřejmě po 12. hodině. Z porevolučního marasmu bez revoluce nevybředneme.  

V poslední době v článcích Hysterie demokratů na mafiánský způsob,
Jak šlape český korporátní fašismus a Česká cesta ke korporátnímu fašismu jsme se věnovali snad jako všechna tuzemská média kauze Babišových dluhopisů. Rád bych se v tomto článku k tématu vrátil, nikoliv však proto, abych celou věc rozsoudil či nalezl viníka. Redakční kolega Petr Umlauf se ve výše uvedených článcích poměrně detailně zabývá genezí a průběhem celé kauzy. Můj pohled na celou věc je však trochu jiný, dívám se z jiného úhlu pohledu. Petr věří v pouhý omyl zákonodárce, Pavel v něj nevěří. Co s tím? Nemyslím, že by klíč k řešení této otázky spočíval v podrobném zkoumání případu, jak se o něj pokouší Petr Umlauf. Nevěřím v investigativní žurnalistiku a nevěřím, že jsou věci příliš složité, abychom se v nich vyznali. Nevěřím, že potřebujeme případ vyšetřit, natož nějakou parlamentní komisí nebo výborem.

Víra a fakta


Myslím, že jsme si příliš zvykli věřit neověřitelnému. Vyplňujeme tak díru po neuchopitelném, nezjistilném a neověřitelném zákulisí světa, v němž žijeme. Někteří věří Babišovi, jiní Kalouskovi. Ti druzí podle svých peněženek, chtělo by se mi říci, ale neřeknu. Pro mě však není důležité, zda Rath si nesl v krabici od vína miliony, o nichž věděl, zda odsoudí Nagyovou-Nečasovou či zda Babiš využil, obešel či zneužil zákon v případě Čapího hnízda či dluhopisů. Není pro mě důležité, zda ten či onen někde něco ukradl, jel na červenou, nebo se opil. Důležité pro mě je, aby stát plnil úlohu, pro kterou vznikl a pro kterou trvá. Proto jsem v několika článcích opakoval myšlenku Augustina Aurelia, kterou zopakuji v rozšířeném vydání z knihy „O Boží obci“:

Odstraníme-li spravedlnost, co zůstane z vlád, ne-li veliké loupežnické podniky? Vždyť ani lupičské sdružení není nic jiného nežli stát v malém. Banda se skládá z lidí, řídí se rozkazy náčelníka, je vázána společenskou smlouvou, kořist si rozděluje podle zákona dohody. Jakmile se tato chátra, přibírajíc vyvrhele, rozmůže natolik, že ovládne území, založí sídla, obsadí obce a podmaní si národy, tu se na ni hodí ještě zřejměji jméno „stát"; to jí udělí už nepokrytě - ne upuštění od chamtivosti, ale získání beztrestnosti. Dal totiž vtipnou a pravdivou odpověď Alexandru Velikému jeden zajatý pirát. Když se král toho člověka ptal, co ho to napadlo ohrožovat moře, řekl s upřímným vzdorem: „Zrovna co tebe, že svět; ale protože já to dělám s nepatrným korábem, říkají mi loupežník; ale tobě panovník, protože to děláš s velikým loďstvem.


Kardinální otázkou tedy pro mne není „je Babiš vinen?“, ale „nestal se z našeho státu velký loupežnický podnik?“.

Česká republika, loupežnický ráj


Možná se to někomu bude zdát nadsazené, zejména mladší generace odchovaná ideologií „konce dějin“ kdy se současná úroveň státního uspořádání a úrovně mezilidských vztahů pokládá za v podstatě ukončenou, kdy už není co podstatného měnit. Mocní se zase jednou ustavili mocnými „na věky věků“. Dříve k tomu potřebovali Boha, dnes jim stačí média. Dobrotivé krále „z boží milosti“ nahradili neviditelní panovníci disponující s ještě neviditelnějšíma rukama trhu. To se samo o sobě dolních deseti milionů nemusí příliš dotýkat, někdo přece vládnout musí. A kdo, ne-li „oni“? Pro drtivou většinu občanů není důležité, zda vládne generální tajemník komunistické strany, monarcha či skupina v zákulisí. Vždyť ti i oni mohou být dobrými či špatnými a občan to není schopen rozeznat. Lid v minulosti všude ve světě oslavoval jak hrdiny, tak zločince. Věřil jak dobrým panovníkům, tak zlým. Proto si myslím, že je třeba si všímat něčeho jiného a odhlédnout od jednotlivých aktérů.

Úloha státu - spravedlnost


Ve škole nás učili, a dost možná se tak vyučuje i dnes, že stát stojí na třech pilířích moci. Zákonodárné, výkonné a soudní. Stát bývá také definován jako organizované legitimní násilí. Ať už použijeme definici jakoukoliv, můžeme si všimnout, že stát nepochybně násilí užívá. Má k tomu celý aparát. Poslanci píší zákony, policie pronásleduje přestupníky zákona a soudci ty, jež shledá vinnými, odsoudí k trestům. Z toho, co vidíme na vlastní oči každý den, vyplývá, jak nebezpečnou institucí takový stát může být. Jak pro své občany, tak podle své velikosti a moci i pro celé lidstvo. Neopírá-li se stát o spravedlnost, jde vlastně o seskupení bandy zločinců. Není snad většího nebezpečí, než když jedna skupina mafie používá státní aparát k likvidaci konkurence. Stát se tak stává nástrojem zločinců, což je jen krůček k tomu, aby se stal jejich výsostným majetkem. Podíváme-li se do historie, vyvstane nám přesný postřeh sv. Augustina v celé nahotě. Kým jiným než bandou zločinců byli fašisté Benita Mussoliniho pochodující na Řím? Podle našeho knížete Karla ZDE, by sice Mussolini byl uznán velkým státníkem, kdyby stihl zemřít do roku 1935, a nikoliv zločincem, ale takový výrok můžeme přičíst jen stařecké nerozvážnosti nebo pankáčským kostem, o nichž pěla Karlova fanynka Berenika ZDE. Náš „kníže má prostě k lidu blíže“, jak nás přesvědčovala „Pěvecká divize Českého PEN klubu“ ZDE, a proto neváhá sem tam vypustit z úst kdejakou blbinu, která jej právě napadne. Jinak ovšem soudní lidé vidí, že jak italští, tak němečtí fašisté neprovozovali spravedlnost, ale bezpráví. Legitimní násilí státu nahrazovali postupně násilím svým, až si přisvojili celý stát. Dílo bylo dokonáno, banda lupičů se zmocnila státu a skončilo to 2. světovou válkou.

Tři pilíře, nikoliv dva nebo jeden


Pěstování spravedlnosti, organizované násilí jen a pouze v nejnutnější míře, k ochraně občanů, je základní úlohou státu. Jednou z nutných podmínek pěstování takové spravedlnosti však spočívá v rozdělení rolí. Proto tři pilíře moci a nikoliv pilíř jediný. K nápravě poměrů nepotřebujeme žádného vůdce pasujícího se do všech tří rolí. Možné výjimečné překračování sfér vlivu by se mělo dít v množství menším než malém. Jsme však neustále svědky opaku. Spravedlnost je narušována rozsáhlou amnestií, zákony šitými na míru, stíháním, odposlechy a jiným fízlováním jaksi mimo pořadí jen na základě anonymních udání. Na jedné straně velká přísnost na drobné dlužníky včetně exekucí a na druhé straně pardon pro dluhy v řádu miliard. Novináři si hrají na politiky, vyšetřovatele i soudce, politici se vžívají do rolí policistů i vyšetřovatelů a policie bude suplovat pověstné ministerstvo pravdy.

Pozor, nebezpečný stát!


Všechny alarmy ve společnosti se měly rozezvučet v případu Rath i Babiš. Je-li někdo v takovém postavení nespravedlivě pronásledován, dehonestován a souzen, v jak spravedlivou ochranu státu může očekávat občan pilný, avšak chudý? Může-li být někdo jen na základě anonymního udání odposloucháván, jeho soukromý život pak propírán v široké veřejnosti, nacházíme se uprostřed státu sloužícímu k ochraně jednotlivce nebo spíše ve společnosti řízené loupeživými kmotry? Funguje-li vyšetřování podnikatelů a kontrola odvodu daní na základě anonymních udání, jakou společnost to vlastně budujeme? Opravdu si přejeme mít společnost ovládanou anonymy? Opravdu se za anonymním udání neskrývá žádné nebezpečí popření spravedlnosti? Představme si policistu, lékaře, konkurenčního podnikatele, úředníka finančního úřadu či našeho souseda v roli takového anonyma. Mohou disponovat informacemi, jejichž mírné pozměnění bude stačit na několik let pronásledování a mnoho zničených životů. Doplníme-li to o nezodpovědné a podivuhodně beztrestné jednání novinářů, kteří za peníze překroutí vše, nač si jejich mecenáš vzpomene i nevzpomene, máme tu nikoliv bezpečný, ale nebezpečný stát. Dění v našich ložnicích bude monitorovat a zveřejňovat obdoba cenami ověnčené novinářky Slonkové s Kubíkem? A přehrávat to zpitomělému národu bude Divadlo na zábradlí?

Kauzy „Rath“, „Čapí hnízdo“ i „Babišovy dluhopisy“ vznikly na základě anonymních udání. Následovalo bezprecedentní pronásledování, pardon, vyšetřování doprovázené zveřejňováním „tajných“ informací ve všech možných médiích od veřejnoprávních po bulvární. V obou případech také naprosto nestandardně jednala dolní komora Parlamentu České republiky. Vznikl dokonce tzv. lex Babiš, tedy zákon přijatý a šitý především na Babiše, současného ministra financí a místopředsedu vlády ČR. Prý aby se předešlo střetu zájmů. To tedy opravdu „prý“, nebo spíš „apríl“. Jedním ze samozvaných vyšetřovatelů etického či zločinného působení Babiše je Václav Votava, předseda rozpočtového výboru, který se bránil nařčení, že převedl svojí firmu, která vyhrála veřejné zakázky v hodnotě 85 milionů, na manželku a syna takto:

„Já jsem v roce 2002 šel do Poslanecké sněmovny,…řekl jsem, že nebudu ve firmě… a že svůj obchodní podíl převedu na svého syna. To jsem také učinil a patnáct let nejsem ve firmě. Jsem jejím zaměstnancem stále, samozřejmě“

Ano, podle Votavy je z toho Votava samozřejmě venku. Můžeme být v klidu, z pozice předsedy rozpočtového výboru bude v roce 2016 objektivně posuzovat Babišovy dluhopisy z roku 2012. Objektivita zaručena. Jakýpak střet zájmů, když Votava senior je politik a syn podnikatel? Žádný. Tak se to dělá. Navrch tymolínové úsměvy kluků z plakátu, případně holek z kalendáře, konflikt zájmů dovedně uklizen do kuchyně či postele. A dokud se nenajde dobře informovaný zdroj či jiný anonym, zůstane také tam.

V naší demokracii má každý svou roli. Politik plní úlohu kašpara, podnikatel „dělá peníze“, novinář tomu dělá reklamu a občan to celé platí. A když už to platí, tak tomu také věří, protože mu nic jiného nezbývá. Naslouchá Kalouskovi a Votavovi, zda přeci jenom nemají ohledně toho Babiše pravdu. Ne nemají, i kdyby jí měli, říkám. Kdyby Finanční úřad doměřil Babišovi a dalším několika stovkám podobných investorů daň, případně vyměřil pokutu v roce 2012, nebylo by co řešit. Jenže viděl někdo větší drzost než dnešní hulákání tehdejšího ministra financí Kalouska? Židé tomu říkají chucpe, ale tohle snad je přeci jen něco za tím termínem, Kalouskovo jednání je za pojmy. Možná se jednou vžije rčení „to je kalouskovina“ pro jednání, kdy jeden z hlavních protagonistů biliónové deficitní transformace pošle občanům za své spolupůsobení mastný účet a ještě se tím chlubí!

Podobně se v roce 2012 spolupodílí na zmršeném zákoně, ať už úmyslně nebo omylem, a dnes řve, že někdo (525 subjektů včetně bank) podle toho zmetku postupoval. Pachatel volá "Chyťte ho!" Babiše, ovšem. Mé kamarády prosím vynechte. Proto volám raději se čtyřletým zpožděním. Ovšem, nebyl čas.

Svolávat mimořádné schůze kvůli jedné kauze Čapí hnízdo, Lex Babiš, dluhopisům, to jde jako na drátku, ale jinak není čas. A nikdy nebyl. Všechno šlape, jen ten čas nás tlačí. Rádi bychom to napravili, ty škody s fotovoltaickými elektrárnami, dluhopisy, dálnicemi, mýtnými, tunely od západu na východ a severu na jih, ale nemáme čas. Rádi bychom našli pachatele bilionové sekyry ve státním rozpočtu, kdy Husákova hrůzovláda předala hospodaření VYROVNANÉ, my jsme svobodně nasekali něco kolem dvou biliónů. Kdo by to ale sledoval, není to jedno? Občan se bát nemusí, účet mu bude vystaven. Nebojte, nezapomeneme. Jsme prostě TOP pravá strana a v koalici s ODS vám rádi předvedeme, co dovedeme. Dokázali jsme už totiž, že to dokážeme.

Je Babiš nebezpečný?


S Babišem ve většině jeho názorů nesouhlasím. Je pro mě představitelem kapitalismu, tedy systému, který pokládám za zločinný. Nikoliv ve smyslu trestněprávním, ale v tom, že produkuje zlo. Co jiného by také mohl produkovat systém orientovaný nikoliv na vztahy, ale na prachy? Nicméně většina občanů si přeje v takovém systému žít, tak to respektuji. Až budeme chtít něco jiného, tak to mít budeme. Volali jsme po svobodě, ale spokojili jsme se s banány.

S Babišem tedy nesouhlasím, ale nemyslím, že by byl nebezpečnější než Kalousek, Fiala či Sobotka. Možná udělá tečku za mafiánským kapitalismem, o němž mluvil i Václav Havel. A ten věděl, o čem mluví. Možná jí neudělá, ale současné politická skvadra jí neudělá zcela určitě. Opravdu nevím, proč by měl být Babiš horším než třeba Topolánek či milenkou řízený Nečas. Konflikt zájmů? Ten by měl být ošetřen systémově. Dotace a výběrová řízení transparentní. Pánové Kalousek a Votava měli dost času taková systémová opatření prosadit. Neudělali to dodnes, těžko předpokládat, že se toho ujmou příště. Tradiční politické strany zavedly takové prorůstání organizovaného zločinu do státních struktur, že je opravdu čas na nápravu. Stejně je zřejmě po 12. hodině. Z porevolučního marasmu bez revoluce nevybředneme.

 


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!


Související články:

133 komentářů :

 1. Každý stát, který není postavený na vlastenectví dopadne jako ten náš. Volba SPD Okamura je jediná možná volba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíte, že by Okamura mohl pak z vděčnosti suplovat českého vlastence? To nelze spojovat - buď trvat na obnově a vzkříšení vlastenectví, nebo volit Okamuru. Spojovat to prostě nelze.

   Smazat
  2. každý vlastenec by měl volit okamuru nebo nám vemou náš český stát a narvou jsem migranty a časem tu bude chalífát

   Smazat
  3. 22:33
   Jako že "lepší blbec v hrsti než chalíf na střeše"?

   Smazat
  4. 22:40 tady si čti:
   http://aeronet.cz/news/britanie-aktivovala-clanek-50-a-kralovna-hraje-o-vsechno-globaliste-chteji-rozbit-jeji-commonwealth-skotsko-odhlasovalo-nove-referendum-o-nezavislosti-a-schulz-chce-uderit-na-clenske-zeme-eu/

   Smazat
  5. 21:59
   Jak dopadne stát postavený na vlastenectví jsme hezky viděli v případě Třetí říše.

   Smazat
  6. Babiš je největším nebezpečím pro naši liberální demokracii po r.1989. Dluhopisy či Čapí hnízdo jsou jen špičky ledovce. Babiš rozšířil svoje podnikání do politiky a už mu to mocně vynáší, jeho impérium se stále zvětšuje. Získal kontrolu nad všemi firmami a finančními toky v republice, má pod palcem důležité rezorty, včetně spravedlnosti, nevyšel mu jen málem státní převrat kvůli sloučení dvou policejních útvarů. Oblbuje prý až 30% voličů, kterým snad nebude vadit, když předsedou české vlády se stane slovenský oligarcha s temnou minulostí, aby do svého impéria zahrnul i zbytek republiky.

   Smazat
  7. 11:57
   Nesrovnávej nesrovnatelné, ne si myslíš,ze český občan (vlastenec) by chtěl vést válku ?
   Václav

   Smazat
  8. 11:57 pane jo cos to napsal my chceme žit a nechat žít jestli chtěj muslimové 5 krát denně mlátit hlavou o zem dobře ale at' si to dělaj doma my tu nechcem vítat žádné vojska ani usa ani Ruska

   Smazat
  9. "Každý stát, který není postavený na vlastenectví dopadne..." - ...zrovna tak ksichtem na hubu, jako stát budovaný vlastenci, matematickými dovednostmi netknutými. Zaokrouhlovat před výpočtem může jen "nejlepší ekonom sluneční soustavy" K., nebo agent s červeným diplomem B. dnes! Žák základky v padesátých letech by si od předválečného učitele vyslechl, že se zaokrouhluje (a 2x postrhne) až výsledek(!) (s následným pohlavkem, pročež si to pamatuji dodnes.) Mýlí se ti, kdo si myslí, že do korunových dluhopisů byl finančními experty zanesen tento "virus" záměrně pro budoucí zneužití. ONI JSOU SKUTEČNĚ V TOMTO SMĚRU PANICOVÉ a PANNY - ovšem s drzým čelem. sck

   Smazat
  10. Oprava: "virus" - opravit na "zaokrouhlovací virus" sck

   Smazat
 2. "Z porevolučního marasmu bez revoluce nevybředneme."
  =================================
  Bez jaké revoluce? Plánujete snad nebo si aspoň přejete u nás Majdan?
  Trápí vás, že organizovaný zločin údajně prorstl do státní správy? No to je poměrně legrační. Protože když proti tomu samému před pár dny protestovali Rusové, tak jste jásali nadšením jak ty "agenty CIA" policajti pozatýkali, zmlátili a rozehnali.

  Jste trapní jak si tu neustále serete do huby, trapáci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:40- Vy se vážně domníváte, že "marasmus" v Rusku je stejný jako ten náš? Proč jsou to tedy "naši nepřátelé"? Kdopak si asi tedy "sere do huby"?

   Smazat
  2. 23:00
   Marasmus v Rusku není stejný, ale je řádově horší než u nás. Rozdíly mezi buhatými a chudými jsou řádově větší než u nás. Podíl chudáků je větší, počet superboháčů taktéž.

   Rusové nejsou naši nepřátelé. Proti obyčejným Rusům vůbec nic nemám, na činy ruské věrchuška je však třeba nějak reagovat.
   Moji nepřátelé jste vy, kteří obdivujete ruský, čínský, kubánský, venezuelský, sevorokorejský apod. způsob vládnutí a uspořádání společnosti a děláte vše co je ve vašich silách aby se něco podobného zavedlo tady.

   Smazat
  3. 23:22- ano, máte pravdu, mojí nepřátelé nejsou prostí "Američané" ale sionisté usilující o světovou moc nad "bezpohlavními tvory". Proto nejen my dva jsme nepřáteli "na život a na smrt". Patetické ale realistické. Vy, my, pro obé není místo.

   Smazat
  4. Mein Kampf teď může vydat každý, autorská práva vypršela!
   http://technet.idnes.cz/mein-kampf-cvy-/vojenstvi.aspx?c=A150427_133434_vojenstvi_kuz

   Smazat
  5. 0:08-k čemu jsou staré poučky z minulých "válek", pro staré generály? Nynější se vedou jinými prostředky a jinou genocidou!

   Smazat
  6. 0:17-Ale lepší je do kopce nepřepřahat.

   Smazat
  7. 0:21- jsem si jist, že již "jedeme z kopce"!

   Smazat
  8. 0:35-Sieg heil!

   Smazat
  9. 0:38-nejásejte, ještě nevíte "komu zvoní hrana".

   Smazat
  10. 0:03

   To se právě velmi pletete. V západním systému pro vás a vaše názory místo je. Můžete tu normálně svobodně žít podle svého, své názory svobodně projevovat a volit politické představitele kteří budou vaši vizi společnosti prosazovat.

   Naopak to ale neplatí. Pokud by se stalo, že se vaše choré vize uskuteční, tak už tu pro nikoho jiného s jinými názory místo nebude. Všichni budou opět povinně držet hubu a krok jako za starých časů, za protesty a názory se bude opět zavírat.

   To je ten rozdíl mezi mnou a vámi.

   Smazat
  11. 0:45-snad nechcete říct že to nezvládnete?

   Smazat
  12. 0:48-to záleží na tom, jak to zvládnete vy.

   Smazat
  13. 0:47- mám tomu rozumět, že mohu volit "jen" ocud-pocud?

   Smazat
  14. 1:01-jelikož budu každopádně na druhý straně tak vám to může bejt fuk, vůdče

   Smazat
  15. 1:04

   Volit můžete koho chcete. Když tu bude 60% hitlerčíků, komoušů, islamistů a podobné verbeže, tak co už se dá dělat. Ale pokud chcete prosazovat svou menšinovou vůli násilím a revolucemi, tak vám mohu slíbit, že vám s chutí a po právu zakroutím krkem.

   Smazat
  16. 1:08-pokud myslíte na druhé straně Atlantiku,tak tam to může začít i s tím "Vůdcem"!

   Smazat
  17. 1:12-nebyli Vaši rodiče u komunistů? To "kroucení krkem" je učil Gotwald! Inu geny!

   Smazat
  18. 1:29-jen se nežinýrujte - s vašimi schopnostmi to ještě někam můžete dotáhnout třeba v oddělení propagandy

   Smazat
  19. A dost trollové, jdu spát, dobrou službu. Trochu jsem vám ji zpestřil a pomohl NR přidat pár bodů.

   Smazat
  20. Miroslav Povolny 30.března 2017 1:36

   však už je nejvyšší čas že zalezeš smrade

   Smazat
  21. 1:35- ještě Vám odpovím,nejlepší propagandou je pravda a zde se máte hodně co učit!

   Smazat
  22. 1:38-copak,rozladily Vás ty geny? Za rodiče přece nemůžete.

   Smazat
  23. 1:39-škoda že ta vaše pravda tak zapáchá

   Smazat
  24. Dej si značku, gaypridkový demokrade - hovno prdel kamení, to je tvoje válečné znamení, hovno prdel sračka to je tvoje havloidní značka. Už zase šíříš nacistickou vzteklinu a jiné západní přenosné choroby? Pamatuj, že pro pedofily a vrahy dětí není na této zemi místo!

   Smazat
  25. K autorovi/autorce 22:40 Kdo není schopen rozpoznat co a v čí prospěch, měl by se nejdřív zamyslet sám nad sebou, teprve potom nad problémy světa. Já chápu, že to nejde, kde nic není, ani čert nebere.

   Smazat
  26. 1:33
   Povolný, už jsem vám několikrát psal ať si nevymýšlíte fantasmagorie.

   Komouši chtěli kroutit krkama většině obyvatel kterým oni ukradli moc.
   Ale u vás je situace opačná. Vás je 10 až 15% komunistických kurev a chcete revolucí přebírat moc? Nic jiného než zakroutit krkem si nezasloužíte. Ale buďte v klidu. Vy revolucionáři jste většinou jen štěkající bezzubí staříci kteří se zmůžete maximálně na klepání blbostí do počítače. Revoluce vždycky dělají mladí a ti na vaše rudé blábolení z vysoka serou.

   Smazat
  27. 8:58-už opět ve službě? Za 10 minut končím, dnes pracuji, tak krátce. O tom "komu zakroutit krk" rozhodovali lidé od komunistů,kdo bude rozhodovat "Vaše kroucení krků"?

   Smazat
  28. ten 10:03 asi fakt věří že je bojovníkem s hydrou establišmentu - kdo mu oponuje je tím pádem samozřejmě "ve službě"
   takových pomatených chudáčků se tu courá hodně

   Smazat
  29. 10:12-Vy jste "ta hydra nebo pomatený chudáček"? Oba se totiž neradi podepisují!

   Smazat
  30. já jsem přece zavilý sionista - tos nepoznal?

   Smazat
  31. 10:58-ti se také nepodepisují, nebo mají jen čísla Mossadu?

   Smazat
  32. 11:48-kdo je zvědavej bude brzo starej

   Smazat
 3. Celý svůj profesní život jsem měl a mám jedno heslo ,,Cui regnare et servire." Komu vládneš a sloužíš. Vysvětleno spíš tak- komu vládneš tomu sloužíš.
  Ať už jsem politik, státní zaměstnanec nebo podnikatel tak občané, podřízení, zaměstnanci... Ti tu nejsou pro mne. Právě naopak. Já jsem tady pro ně. Poslední uklízečka je pro mne stejně důležitá jako můj zástupce. Každý občan v obci je pro mne stejně důležitý i když mne třeba nevolil. Nemůžu jako zastupitel prosadit aby udělali chodník v mé ulici, když na konci vsi babka chodí do dvora přes louži. Takže já tu nejsem pro Babiše, Kalouska, Sobotku a další. Oni jsou tady pro mne, konečně...placení z mých daní.
  Dokud zástupci zákonodárné, výkonné a soudní moci tohle nepochopí, tak se z toho marasmu nedostaneme.

  Pepo Milan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:57
   Teď ještě jestli to tak chápe i Okamura.

   Smazat
  2. 22:57 Ti dosavadní to nepochopí nikdy.

   Smazat
  3. 23:29
   A ti nedosavadní?

   Smazat
  4. 23:29 To se teprve uvidí.
   Kdežto ti dosavadní, to je jisté, to je dokonale ověřeno praxí za čtvrt století. Děda.

   Smazat
  5. 22.57,Babis plati dabelske dane v CR !!Na rozdil od Kalouska a Srabotku,kteri nevydelali svima rukama ani 1 CZK!Babis nevyvadi zisky do danovych raju,Babis by snad mel dostat levnejsi naftu,jako farmar,opet spatne,lebo je to stret zajmu !!Jebete do nej,co se vejde a navic je to Slovacisko..jak s oblibou rika p.Majevsky.Jenze,jako jedinej min.financi,dosahl prebytek v rozpoctu,co nedosahl,ani nej min.EU Kalousek,ten Kalousek,ktery se podilel na bote vuci CR s genem Ceskeho naroda Sasem Vondru v Promopro,ve vysi 380 melounu!A ted je problem,zosobnit 22 melounu Babisovi,ze kdesi pobral sporne dotace...Babis to zaplati levou,zadni,ale tihle vyse jmenovani panove ?Po tomhle,nejak,nik nevola !!

   Smazat
  6. Porad se mluvi o nejakem babisovo nejvetsim prebytku,ale kdyz se podivame na verejny dluh na hlavu obcana, tak ten se zvednul o ctvrtinu behem poslednich dvou let. Babis je demagog a vse je jen hra z cisli, kterou nikdo nechce videt. Jsme stale chudsi,a vsak oslavne tleskame tem,kteri nam nasazuji ruzove bryle a uplaceji nas koblihou.

   Smazat
 4. Pan Letko uvádí pohled na stát zcela realistický.

  Upřesnit by se dalo snad jen to, že stát je nejen nástrojem zločinců, ale že už skutečně je jejich výsostným majetkem.

  Neboť co z něj zbylo? Skoro nic. Většina byla vytunelována a stále to pokračuje (restituce, soláry, odliv zisků, intervence, ..........)

  Bez revoluce nevybředneme. Jedině s SPD. Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děda 23:44

   Správně. Jedině blb už nás může zachránit! A nezapomeňme si na tu revoluci opatřit čepici s rolničkama!

   Smazat
  2. Anonymní29. března 2017 23:47

   W+V - spásonosný osel

   Smazat
  3. 23:47-nebojte se, bude Vám nasazena!

   Smazat
  4. 0:09-a smím pochodovat v první řadě vedle Dědy?

   Smazat
  5. Kde bude "Děda" nevím, Vy půjdete mezi prvními.

   Smazat
  6. A medaile bude?

   Smazat
  7. 0:34-na konci cesty. Pamětní.

   Smazat
  8. 0:41-nebo spíš kapsle cyankali

   Smazat
  9. 0:46-vlastní "výbava" se neanoncuje.

   Smazat
 5. " ..... stát stojí na třech pilířích moci. Zákonodárné, výkonné a soudní. Stát bývá také definován jako organizované legitimní násilí. ..."
  Ano pane Letko. Je to konečně podle božího vzoru. I bůh už je dlouho trojjediný. Možná kdysi na začátku taky chvilku nebyl. Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děda 23:56

   A občas čtveračí...

   Smazat
  2. "...Stát je produktem a výrazem nesmiřitelnosti třídních rozporů. Stát vzniká tam, tehdy a potud, kde, kdy a pokud nemohou být třídní rozpory objektivně smířeny. A naopak: existence státu dokazuje, že třídní rozpory jsou nesmiřitelné."
   - Lenin: Stát a revoluce

   Smazat
  3. Lenin měl pravdu. Jak by se mohl kapitalistický stát opírat o spravedlnost, když v samé jeho podstatě tkví příčina všech nespravedlností - legitimizace zcizení práce dělníků. V tom tkví nesmiřitelnost zájmů proti sobě stojících tříd v kapitalismu. Pavel Letko píše, že kapitalistický systém je orientovaný na prachy, nikoli na vztahy. V tom nemá pravdu - peníze jsou v kapitalismu vztahem mezi lidmi a to univerzálním. Vyjadřují míru odcizenosti lidí navzájem. Ve společnosti založené na penězích, a tím více na penězích jako kapitálu, je vyloučena jakákoli spravedlnost. T

   Smazat
  4. Anonymní 30.března 2017 11:44

   Jenže to sotva vysvětlíte národovcům jako Děda nebo Povolný. Pro ně jsou kořenem zla migranti a sionisti. Tak je nechme, ať se bojí!

   Smazat
  5. 11:53-rád si nechám od Vás vysvětlit systém kapitalismu, kdo jsou protagonisté systému, včetně jeho "páteře" finančního systému!

   Smazat
  6. Miroslav Povolny 30.března 2017 12:57

   to jako bezplatné doučování?
   to tu poskytuje jen Honolulu

   Smazat
  7. 13:07-placené podmiňuji kladnými referencemi, máte je!

   Smazat
  8. 13:38-pro vás Honolulu bohatě stačí
   ten má přece reference z Afriky

   Smazat
 6. Podívejme kolik je tu Majdanistů bažících po revoluci. Je legrační že tito revolucionáři jsou jen samí důchodci jako Děda a Povolný kteří by v jejich věku už měli mít rozum a spokojeně užívat plnými doušky posledních pár let cenného života.
  No, každý svého štěstí strůjcem a kdo chce kam pomozme mu tam.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:53
   Však víme, jak dopadla babička Mary...

   Smazat
  2. 0:57-máte pravdu, zabila ji demokracie a volební agitace.

   Smazat
  3. 1:24-to máte špatnou paměť nebo nějaké pokoutní vydání

   Smazat
  4. 2:02-v tom případě vám selhala paměť - o demokracii se tam nezpívá

   Smazat
  5. Anonymní30. března 2017 2:08

   on tam zpívá i ten žid Voskovec a to pana P. zmátlo

   Smazat
  6. Komunističtí agenti - Vojta Dick nechce sundat před kamerou čínské trenýrky a Jiří Bartoška se odmítl vzdát čínských dotací, proto Prague gay eskortní agentura Evropské hovnoty vyhlásí své týdny neklidu a Jan Pučista Kraus sáhne lidem na prezidenta, kterého si v přímé volbě vybrali - následuje takový bugr jaký tato země nezažila od dob třicetileté války a možná se spolu s panstvem a preláty vrátíme i do dob husitství.

   Smazat
  7. Při první příležitosti beru klacek na tu chátru zlodejskou.. Pavel 29 (mladých co vnímají není mnoho, ale Taky ne úplně málo..)

   Smazat
  8. 2:08-pusťte si originál ať vidíte Vaši hloupost. "Volební agitace mnoha stran" není demokracie"?

   Smazat
  9. 9:39-boj za fantasmagorie jak to někdo správně pojmenoval se nemá vzdávat takže když to tam není výslovně tak aspoň nevýslovně? šlapete do hovna a pak to bez konce rozmazáváte
   a kdo vašim hlubokomyslným ftípkům nerozumí je hlupák - jasně!

   Smazat
  10. 9:49-možná by stálo za to pochopit, proč V+W tu písničku napsali ale to bych asi chtěl moc?

   Smazat
  11. 10:13-aby varovali před vám podobným magorům

   Smazat
  12. 10:15 před kým čím? - magory!

   Smazat
  13. 10:24-jo, díky!

   Smazat
  14. Asi zapomínáte pánové, že V+W byli v té tobě "téměř" komunisté.

   Smazat
  15. 10:43-to je lichotka kterou by zrovna z vašich úst ocenili

   Smazat
  16. Anonymní30. března 2017 10:46

   Tím pádem by lichometníkovi "téměř" zakroutili krkem.

   Smazat
  17. 10:46 + 10:55- Historii přenechte historikům. Vy se snažíte "převrátit" zeměkouli. Pokud vím, Voskovec měl "potíže" v USA, proč asi?

   Smazat
  18. 11:36-protože kamarádil s Adolfem Hoffmeistrem
   SS-sáci ty "potíže" mimochodem neměli, proč asi?

   Smazat
  19. 11:48- ano,to by mne také zajímalo!

   Smazat
  20. 12:10-tož si to nastudujte
   nějakej blbeček na internetu jako já vám to těžko vysvětlí

   Smazat
  21. 12:14-potom je škoda, že je na internetu více "blbečků" nechtíce své názory prezentovat.

   Smazat
  22. 12:24-tady nejde o názory ale o fakta
   možná vám ten rozdíl ale nic neříká

   Smazat
  23. 12:28- od Vás jsem ještě žádná fakta ani názor nečetl, možná je to tím, že nemáte "nick" a anonym se mi nevybavuje.

   Smazat
 7. „Tradiční politické strany zavedly takové prorůstání organizovaného zločinu do státních struktur, že je opravdu čas na nápravu.“
  To je hezký závěr, jenom nevím, proč celý článek zpochybňuje účelnost kauz, ve kterých je snaha zjednat nápravu u Babiše a Ratha. Rozumím tomu tak, že autor implicitně vidí problém v aplikaci dvojího metru. Souhlasím, to je chyba (možná i sám o sobě trestný počin), která by měla být medializována a řešena. Ale řekl bych, že není chyba, že se řeší kauzy Babiše a Ratha. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jaký užitek má stát či jeho občan z toho, když bude Al Capone (či jím nastrčená osoba) vyšetřovat daňové úniky a nelegální prodej alkoholu?
   nejde tu tedy o to, zda je to chyba (takový termín jsem myslím v článku nepoužil), jde o to, že to určitě nebudu chválit, nebudu si od toho nic slibovat - vlastně mě to zajímá jen proto, že ten POKRYTECKÝ křik se už nedá přeslechnout. Jinak je to jen další díl nechutností, kterých jsme chtě nechtě svědky. Křik je ovšem stále hysteričtější, protože posluchači jsou už otupělí. Média to tedy tlačí jak mohou... Vypočítal by někdo všechny ty kauzy za posledních 27 let?

   Smazat
  2. Chyba je pouze v tom, že se řeší a to ve velkém pouze Babiš, že od těch současných "spravedlivých" jde především o nadcházející volby. Partička kolem ODS, TOP, KDU a ČSSD, která se podílela na devastaci státního majetku, kdy zmizel majetek v řádech několik stovek miliard korun, v rámci dotací z EU je obviněn pomalu každý hejtman za ODS a ČSSD, kauzy typu OKD, Veolia, tunel Blanka, předražené dálnice „šikovný“ Řebíček, nákup obrněné techniky, letadla CASA, smrt výsadkářů v podobě tunelu Kalouska, Sobotka a jeho byt koupený za poslanecké náhrady, solární elektrárny, mýtné, dálnice o prolomení Ben. dekretů „restitucemi“ Havla a Schwarzenberga včetně nestandardní privatizace Becherovky , ani jedna z těchto zcela jasných zlodějen nikoho nezajímala. Že se smyšlená tr. oznámení podávají v naší zemi velmi často zcela účelově s úmyslem odstavit „nepřizpůsobivé politiky“ , kteří ohrožují tzv. politické veterány je nevyvratitelný fakt. Téměř čtyři roky s někým vládnout a najednou procitnout těsně před volbami, že by to měla být ta pravá demokracie-spravedlnost ?

   Smazat
  3. Pavel Letko30. března 2017 9:25
   Anonymní30. března 2017 10:03
   Nejspíš jsem smysl sdělení pochopil: „Rozumím tomu tak, že autor implicitně vidí problém v aplikaci dvojího metru. Souhlasím, to je chyba (možná i sám o sobě trestný počin),..“
   9:25, potvrdil jste to slovem POKRYTECKÝ.
   10:03, vyjmenováváte kauzy, které se ze ta léta vyskytnuly. Také souhlasím s tím, že je chyba (trestný čin?), že nebyly řešeny. Bylo by dobře kritizovat toho, kdo to má za povinnost (státní zástupce?).
   Také souhlasím s tím, že je Babišova kauza vytažena účelově, nikoliv ze snahy vykonávat spravedlnost, nýbrž poškodit ho ve volbách.
   To je zvlášť odporná strategie, pokud se nějaké podobné obvinění vytáhne pár týdnů před volbami a dotyčný již do voleb nestihne se obhájit, i když je obvinění nepravdivé. Ale v tomto případě to vypadá, že obvinění nepravdivé není a navíc je ještě dost dlouho do voleb, aby se mohl obhájit. P.K.

   Smazat
  4. ad 11:38. Pochopil jste to i nepochopil. Klíčová je tato věta "jaký užitek má stát či jeho občan z toho, když bude Al Capone (či jím nastrčená osoba) vyšetřovat daňové úniky a nelegální prodej alkoholu?" jaký užitek bude z toho, že zvítězí Al Capone? jaký užitek má člověk z toho, že Al použije státní aparát k tomu, aby konkurenci vsadil do vězení? Tvrdím, že žádný. Jen Al si dál ponechá případně rozšíří svou moc... Píšete, že se může do voleb Babiš obhájit. To je právě to, co nemůže. Protože nejde o spravedlnost, ale pouze o moc.

   Smazat
  5. Pavel Letko30. března 2017 13:07
   Nevěděl jsem, že to o tom Caponovi je klíčové, v článku to nebylo. Je to jistě ošemetná situace, ale když jsme u toho Caponeho, tak si představte, že by americká justice chtěla odsoudit Párátko, nebo Psí dečku za nelegální distribuci piva. Také byste horoval za jejich osvobození, aby neměl Capone volné pole působnosti? P.K.

   Smazat
  6. tak už se mi zdá, že to pochopit prostě nechcete. Kdyby americká justice reprezentovaná Al Caponem v roli soudce (či senátora) chtěla soudit Psí dečku za halasného nadšení hlavních médií, považoval bych to za výsměch americkému lidu. Vy byste samozřejmě doufal ve spravedlnost s níž se Psí dečka před Al Caponem obhájí. Protože Al Caponemu jistě jde o spravedlnost, jinak by přeci nemohl být v roli soudce, že? Tak dost taškařic, na tohle nemám čas milý 14:12

   Smazat
  7. Pavel Letko30. března 2017 17:38
   Takže končíme, protože vy zase nechcete pochopit, že Babiš s největší pravděpodobností není nevinný. Howgh. P.K.

   Smazat
 8. „...V naší demokracii má každý svou roli. Politik plní úlohu kašpara, podnikatel „dělá peníze“, novinář tomu dělá reklamu a občan to celé platí. A když už to platí, tak tomu také věří, protože mu nic jiného nezbývá. [...] Volali jsme po svobodě, ale spokojili jsme se s banány...“. Spoluobšane Letko, výstižné, málem geniální. Dík

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ekonomický zázrak spálené země doslova přes noc. Po rozbití Československa a přepadení Jugoslávie je na řadě Ukrajina - bratrovražednou válku se kvůli dezercím a neochotě vraždit své příbuzné a sousedy nepovedlo dotáhnout do konce, tak následuje ekonomická blokáda největšího obchodního partnera a uzavření poboček ruských bank, jež poskytujících provozní úvěry ukrajinským podnikatelům.

   Smazat
 9. Bratia Cesi,konecne sa nam dotvara realita,co je to kapitalismus a ako funguje.Nemam rad Babise,nebot je to kapitalista..pise autor.Ale my sme v kapitalisme !!Ten zly socik je za nami,kde jsou ty casy,kdyz bylo na hovno,sa dnes hovori zartom.
  Cesi,Okamura je slaby,ako japonsky cajicek !Je pre NATO a migrantov a mame vymalovano!Spolustranici mu rozobrali stranu na soucastky !Len mekta nesmysly!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní30. března 2017 4:38
   Bratře Slováku, možná vidíš dobře společnou minulost, ale současnost odděleného Česka dobře nevidíš.
   „Cesi,Okamura je slaby,ako japonsky cajicek !Je pre NATO a migrantov …“
   Nechci NATO obhajovat, nechrání náš stát před hrozbami, jako je migrace, také odmítá chránit hranice Schengenu. Podle mého názoru, naši politici mají možnost odmítnout porušování obranné doktríny NATO a nenechat se zatahovat do vojenských akcí mimo vlastní území, bez mandátu RB OSN, natož k nějakým provokacím kolem ruského území.
   Ani SPD Tomio Okamura, není „pre NATO“, jenom populisticky nevyhlašuje okamžitý odchod. Bude zde možno uplatnit referendum o vystoupení, ale až poté, co SPD ta referenda prosadí. Do té doby, můžeme přemýšlet, jakou jinou obrannou politiku bychom mohli realizovat. Mě by se líbila, např. společná obrana v rámci V4.
   Ohledně migrantů, má SPD Tomio Okamura, stále konzistentní postoj: Nulovou toleranci nelegální migraci. Takže nelze napsat, že: „je pre migrantov“. P.K.

   Smazat
  2. 4:38 Okamuru bojkotují havlistické strany takže nemůže nic dělat budu ho volit a každý český vlastenec by ho měl volit jinak bude tohle:

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Skoly-vychvaluji-detem-islam-Allahu-akbar-navstevy-mesit-Je-to-jed-promlouva-rodic-za-jehoz-nazory-dostala-dcerka-dutku-481612

   Smazat
  3. 12:16-Nemohu mluvit za pana Okamuru,ale
   připadá mi poněkud nevýrazný.Kromě chtění
   vystoupit pomocí referenda z EU nic jiného
   nepředvádí.Jenom odvolatelnost politiků a
   zavedení referenda jako nejvyšší stupeň
   demokracie.Mám nemilou zkušenost,že snaha
   obrátit se na někoho z SPD se musí žádat
   o spojení na pražském ústředí.Možná,že to
   postihlo pouze mne a byla to náhoda.Ale
   zdůvodnění,že mají málo peněz a nemají
   svou stránkumě nijak nepovzbudilo na jeho
   zvolení.Což ovšem neodmítám kategoricky
   předem.Ještě je čas.
   Petr Majevský

   Smazat
  4. Anonymní30. března 2017 17:11
   Pane Majevský, s Vašimi subjektivními pocity nemohu polemizovat. Jenom chci podotknout, že Okamura měl v průzkumech, za Babišem druhou největší popularitu. Vím, že to není až tak důležité, jenom Vám chci ukázat, že na druhou stranu je hodně lidí, kterým nevýrazný nepřipadá.
   To že má jenom odvolatelnost a referenda, se zde probíralo, takže opakování je matka moudrosti:
   1. Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků
   2. Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků
   3. Chceme zákon o prokázání původu majetku
   4. Konec zvyšování daní
   5. Budeme vytvářet nová pracovní místa – podpoříme proto podnikatele a živnostníky
   6. Nedovolme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií
   7. Chceme právo a spravedlnost. Chceme stát sloužící občanům
   8. Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné lidi
   9. Chceme budoucnost bez dluhů
   10. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku
   Body jsou rozepsány na http://spd.cz/program.
   Stránky SPD mají být nějak přepracované, takže se nechme překvapit. P.K.

   Smazat
 10. Okamura je mucholapka establishmentu. Nástroj na likvidaci dobré myšlenky přímé demokracie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejně jako byly Věci neveřejné a LIDEM ukradneme všechno.

   Smazat
 11. Tak Babisova kariéra prudce odstartovala potom, co mu kdosi z vlády prodal za pár šupů obrovské jmění ze státního, jak už to v české politice bývá zvykem, korupce jako prase už skoro 30 let a u koryta pořád stejný hovadka, to je mazec

  OdpovědětSmazat
 12. Stánky ve Znojmě jsou prázdné. Trhovkyně: Nechci se učit novoty kvůli EET

  Zdroj: http://eet.denik.cz/aktualne-o-eet/stanky-ve-znojme-jsou-prazdne-trhovkyne-nechci-se-ucit-novoty-kvuli-eet-20170329.html

  OdpovědětSmazat
 13. postupně se propadame do žumpy zatim nam čouha ven ještě nos ani ten smrad nas ale neuchrani před utonutim v exrementech

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele, piš za sebe, ty frustráte, neschovávej se za "my" a netahej nás s sebou do svojí exkrementové žumpy.

   Smazat
  2. Cele cesko je havlozumpa

   Smazat
 14. Může se diskutovat o čemkoli,vždy se tu oběví havlovská žumpa,která ač blbá a sere si na hlavu, tady bude zůročovat ty své prebendy co zato dostane.

  OdpovědětSmazat
 15. Blahopřeji autorovi!
  Já jsem snad jednodušší v myšlení a proto si kladu i jednodušší otázku: proč ten hurónský antibabišismus před volbami? A protože je zcela zřejmá odpověď, tak vím, že ač nejsem nakloněn kapitalismu, tak budu volit ANO. Nebyl to Babiš a ANO, kdo nás zadlužil, kdo nás rozprodal do zahraničí, kdo vytvořil jeden velký tunel do státu, kdo zavedl antihumanitu a je mu fuk, zda tady budou žít Češi nebo jakýkoliv jiný otrocký "podnárod". Pánové, kteří byli po 26 roků u kormidla se svými partajemi, byli všichni živeni z vykradených kapes občanů, z vykradené státní kasy včetně zlatého pokladu. Jen šílenec by mohl volit své vlastní zrádce a mnohdy i vrahy. Proto jsou ti, kteří byli u lizu po čtvrt století absolutně nevolitelní. Je nutné vystřídat poslance a senátory těch zrádcovských stran a dát jim distanc za doping z nadužívaní moci. Nedejme na předvolební cukrování pánů Subotků, Klousků, Fialků a Holobrádků, můj děd by řekl "nevěř svoloči".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebudu volit "ANO" ale s ostatním souhlasím.

   Smazat
  2. 11:11
   Je to takový "logický" paradox: "nevolitelní" budou opětovně zvoleni i těmi kdo "nejsou nakloněni kapitalismu".

   Smazat
  3. Máte pravdu, je to katastrofa.

   Smazat
  4. 11:54
   Ba ne, to má ke katastrofě ještě dost daleko.

   Smazat
  5. 11:11 Píšete: "..... a je mu fuk, zda tady budou žít Češi nebo jakýkoliv jiný otrocký "podnárod".
   A v tom se mýlíte, to platí i o Babišovi a ANO. Slovy jinak, činy naopak.
   Dal do rozpočtu půl miliardy na ošetřování "plánovaných" imigrantů, tedy podle současné evropské praxe i džihádistů.
   Osobně bych do voleb upozadil úplně všechno kromě rizika islamizace Evropy.
   Další tunelování přežijeme, další islamizaci nepřežijeme.
   Topíme se v podrobnostech, jsme jimi zavaleni, neumíme rozlišit co je smrtelné (i když ne okamžité) riziko. Děda.

   Smazat
  6. 11:59 Ba ne. Katastrofa to je a už hodně, hodně dlouho.

   Smazat
 16. Suma sumárum - vašich 128 blbých kokotských blábolů, výštěků a hádanic = asi sedmdesát tisíc Kč pro redakci = dobrej vývar z jednoho článku a pitomýho hádání. Každodenní výtěžnost ze závislých blbců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:40
   Tož to je fajn, žes k tomu taky něco přihodil...

   Smazat
 17. Zloději,podvodníci,lumpové,korupčníci,nepatří do vlády.
  Pokud si někdo myslí,že to s námi myslí Babiš poctivě,tak pochybuji o jeho duševním zdraví.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.