Reklama

.

.

pondělí 20. března 2017

Lži spisovatele Krystlíka vyvolávají dojem gestapácké příručky českých dějin

Jiří Jaroš Nickelli
20.3.2017    České národní listy

Na Parlamentních listech 18. března 2017 perlil pan spisovatel a historický žurnalista Krystlík opět své filipiky proti I. ČSR. Prý si Češi svůj stát rozbili sami. Prý útlakem národnostních menšin. 
Prý kdyby nebylo Hitlera, rozbili by stát Slováci svou vlastní péčí. Prý čeští historici a školní učebnice lžou o první republice a odsunu. Prý ČSR okupoval nacistický stát, rozbil ji on a ne tzv. Sudetoněmci! Prý pro pozemkovou reformu I.ČSR přišlo o živobytí 100 tisíc německých rodin. Prý ČSR od počátku diskriminovala německé obyvatelstvo, přestože poměr osídlení v pohraničí byl opačný. Prý osídlení Němců u nás bylo autochnonní(!!). Prý tzv. II.republika se snažila mírnit xenofobní, nacionalistické a antisemitské nálady Čechů. Prý tzv. Sudetoněmci po válce měli být postaveni před běžné soudy a ne před revoluční. Prý kolektivní vina neexistuje a Češi měli být za toleranci komunismu vyhnáni do SSSR, Severní Koreje a na Kubu, jako oni vyhnali alias Sudetoněmce...

Tak započněmež, jak říkal Werich, rozebírat tyto profesní lži o I. ČSR, jak se tomu u nás říká.


Lež první                    

Češi si rozbili stát sami.
Takže podle pana Krystlíka neexistovaly dvě mobilisace čs.armády proti III.reichu? Podle pana Krystlíka neexistovala žádná Mnichovská dohoda, kterou Češi, Srbové, Poláci,Rusové, i jiní národové označují druhým názvem Mnichovská zrada velmocí? Takže v Kressenbrunnu i Vídně nebyla připravena letka bombardéru,která podle nacisty Schoellera (to pan Kryslík zjevně ani neví) měla rozbombardovat generální štáb čs.armády v Račicích? Takže neexistovala pomoc SSSR, který jako jediný nabídl na obranu ČSR několik divizí a leteckou podporu? A nebyla tato pomoc vázána na souhlas Francie? A nevyhrožovala Francie ČSR, že ji vydá napospas Němcům, když se bude sama bránit?

Lež druhá

Kdyby nebylo Hitlera? V historii kdyby neplatí. Hitler byl, a od počátku své diktatury plánoval zničení Čechů, kteří podle něho byli ohniskem židobolševické a husitobolševické zkázy, a chtěl je vyvézt na Volyň a na Sibiř, jak to řekl gdaňskému Rauschniggovi. A Češi by byli bývali zničeni pomocí Slováků? Nebyli to náhodou jen a jen slovenští fašisté - Tiso, Karmazin, Sidor, Mach, Durčanský a další? A nezachránilo Slovensko od porážky jen masové SNP?

Lež třetí
Čeští historici a školní učebnice lžou o I. ČSR a odsunu. Jak lžou? Nikdo nikde nedokázal žádné lhaní renomovaných historiků o poměrech národnostních menšin v I.ČSR, které oceňovali zpočátku i nezmanipulovaní Britové a Francouzi. USA a SSSR nikdy Mnichov neuznaly, a Britové se za něj Benešově exilové vládě po pádu Chamberlaina několikrát omluvili.

Lež čtvrtá
ČSR rozbil nacistický stát a ne Sudetoněmci! Ouha, ouha, zde si pán sám odporuje. První lež zněla, že Češi si rozbili sami stát. Tak kdo tedy? Češi nebo nacistický stát? Co je to za nesmysl?

Nacistický stát?? Národnostně nehmotní nacisté?? Blbost na entou. III.reich byl Velkoněmecká říše, pangermánský stát, kde totální úlohu měla NSDAP, ovšem vtělená v moc reichsführera und reichskanclera. Neskládali vojáci wehrmachtu přísahu Hitlerovi a nikoli státu nebo NSDAP?? Existovala nacistická Kriegsmarine nebo Luffwaffe?? Ne existovala jen v rámci wehrmachtu III.říše, ne NSDAP. Většina vojáků nebyla ani v NSDAP a přesto otrocky vykonávala rozkazy nacistů, sloužila uvědoměle nacistům.

A alias sudeti? Cožpak neexistovala Sudetendeutsche Heimatfront, která řvala Runcimanovi na Červeném Hrádku, stejně jako na Nových Hradech v jižních Čechách a jinde, že chce být osvobozena od ČSR? Neexistoval půldruha milionu ordnerů s jejich masovými zločiny proti Čechům? Neexistoval sudetoněmecký Freikorps! To všechno byla velezrada a vlastizrada I.ČSR!

Lež pátá a šestá.
Diskriminace alias sudetů od počátku ČSR. Kde to pán sebral? Už TGM se zaručoval a určil pravidla pro jednání s menšinami. Versaillea a Saint Germain stanovily hranice ČSR vůči Němcům, Polákům a Uhrům podle historických a etnografických kritérii. A rakouští a sudetští Nemci, copak dělali? Iredentu, odtržení od ČSR ve čtyřech samozvaných provinciích,proti poválečnému uspořádání území poražených centrálních mocností. Kdo začal první řvát proti ČSR? Logdman von Aue na Nových Hradech a jeho spřeženci. Diskriminace pozemkové reformy? Nevěděli Němci od počátku, že majetky německé šlechty, statkářů budou parcelovány pro domácí kolonisaci, jak určila Washingtonská deklarace? Už tehdy mohli odejít do Rakous a Němec. Pozemková reforma byla navíc velmi kompromisní a spoustě velkostatkářů jejich půda zůstala. Takže pokud tvrdí pan Krystlík o poškození rodin, nebyli poškozováni drobní vlastníci, nýbrž velkostatkáři.

A jakápak diskriminace Němců v I.ČSR. Superlež. Němci měli střední a vysoké školství, měli dvě techniky a na brněnské působil profesor Kaplan, jemuž staré Rakousko nikdy nedalo laboratoř, zatímco I.ČSR mu dala vše potřebné pro jeho vynálezy. Měli tři ministry ve vládě, dr. Spinu, dr. Czecha a Mayr-Hartinga, měli německé noviny měly volně působící spolky - a co dělaly spolky jako Volksport?? Ozbrojené povstání proti I. ČSR, kdy byly odhaleny dokonce sklady zbraní!

Žvásty pana Krystlíka jakoby byly opsány z knih Emanuela Moravce "V úloze mouřenína" a "O český zítřek". Takové jsou to dějepisné paskvily.


Lež sedmá.
II.republika mírnila antisemitské, xenofobní a nacionalistické nálady.

Co to byla II.republika? Poloprotektorát. Že mírnila tyto nálady? Opak byl pravdou. Vyvřely na povrch ty nejhorší výhonky. Nepřátelské českému národu. Jest si přečísti knihu Protektorát ve fotografii a citace o antiseministmu katolické moderny za II.republiky a protektorátu. Na autorově místě bych II.republiku vůbec nevytahoval, protože to byl stát podvolený pangermanismu III.reichu, který v právním řádu naší republiky je uznán za nicotný státní útvar s neplatnými akty.

Lež osmá.

Kolektivní vina neexistuje, Češi měli být vyhnáni do SSSR, Severní Koreje a na Kubu za toleranci komunismu. Pan spisovatel nikdy nestudoval Norimberský soud? Chyba, tam byla kolektivní vina skupin německého národa uznána soudně, včetně viny sudetských Němců, jest číst Norimberský soud od dr.generála Ečera. Právní řád USA uznává vinu kolektivu zločineckého spolčení a přičítá stejnou vinu každému členu zločineckého spolku, opět viz Ečerovu knihu.

A alias Sudetoněmci (nikdy neexistovali jako národ nebo národnostní skupina!) nebyli vyhnáni, nýbrž odsunuti podle pravidel Mezinárodního Červeného kříže, za což ČSR obdržela pochvalu od této organizace. Toto sudeti nikdy nečinili Čechům v letech 1938-39, kdy surově vyhnali z pohraničí ČSR 250 tisíc Čechů a poté z vnitrozemí 100 tisíc našich občanů. 


Lež devátá.
Němci měli být postaveni před běžné soudy a ne před revoluční. Zná vůbec pan Krystlík reálie poválečné doby. Ví, že celá státní struktura ČSR byla rozvrácena právě těmito říšskými a sudetskými Němci, nikoli národnostně nehmotnými nacisty?? Ví pan Krystlík, že soudní orgány v prvním roce osvobozené ČSR neměly dostatek personálu. Ví pan autor, že soudy musely pracoval co nejdříve, aby nedocházelo k útěkům válečných a jiných zločinců?

Jak si dovoluje srovnávat naše poměry se Západem? Ví něco o obsazování Alsaska Lotrinska, kde revoluční spravedlnost vzaly do rukou maurské pluky francouzské armády a nikdo jim to dodnes nevyčítá? Jen naše republika je z jakýchsi jen sudetským Němcům známých důvodů pokládána za jejich kořist a vydávána všanc jejich útokům za kolaborantství našich jistých předáků a stran.


Lež desáta.
Němci v ČSR jako autochtonní obyvatele? Kde to pán sebral: Ví vůbec, co je to pojem autochton?

Žijícími autochtony keltoslovanského původu v našich zemích jsou pouze historičtí Čechové a Slováci, nikdo jiný. Všechny ostatní národnosti jsou neautochtony, protože tu nemají tisícileté etnogenetické kořeny. Včetně Němců, ostrovních kolonistů vrcholného a pozdního středověku, a zejména novověku, kteří nikdy neutvořili souvislá osídlení a nikdy nepřevládli tak, aby utvořili souvislé menšinové celky.

Je zbytečné dále rozebírat páně Krystlíkovy nesmysly a vědomé historické podvrhy a někdy doslovné lži. Slouží tomu jedinému. Útoku na český národ, která prorokoval již president Budovatel dr. Edvard Beneš. Krystlíkovy lži může vyvrátit nejen akademický historik, ale i obyčejný slušně informovaný národopisec,jako jsem já. Beneš pravil:

"Oni přijdou a bude to nový útok reakce na naši svobodu národní i lidskou".  

Stalo se.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
Autor je etnograf

80 komentářů :

 1. A hlavne Benes jak znamo mel plan: EROPLAN

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pochopitelně, kdyby zůstal v ČSR, skončil by v koncentráku. Ale navázal na dřívější kontakty a nakonec obnovil stát.

   Vymazat
  2. Beneš abdikoval (5.10.1938) a potají opustil republiku (v časných ranních hodinách 22.10.1938

   Vymazat
 2. Není ten Krystlík z přízně Emanuela Moravce nebo Vidkuna Quislinga?

  OdpovědětVymazat
 3. prosím Vás kdo je to ten Krystlík, neznám, neslyšel jsem o něm nic, vypádá to, že je to nějaký No Name, který dostal zaplaceno za jakési plky.Myslím si, že nestojí za to na ně vůbec reagovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někdo tu občas píše podezřele naprosto stejné příspěvky názory Krystlíka! I to obhajování, jak jsme Němce před válkou tloukli do hlaviček už tady bylo.

   Vymazat
  2. Bohužel jsem se s Kristlíkovými "názory" setkal i u gymnaziánů, a to je velmi varovné. Na školách to asi rozsévají idioti typu Člověk v tísni či podobní političtí exoti ale překrucování dějin a cesta do záhuby.

   Vymazat
 4. Není to překlep a nemá být jméno toho pána "Krysík" ?

  OdpovědětVymazat
 5. Četl jsem článek ,,spisovatele", ,,historika" a ,,žurnalisty" Krystlíka. Nestálo mi za to na podobné bludy reagovat. Možná to byla chyba. Pan Nickelli to napravil. Příště už to neudělám. Není to totiž jen Krystlík, kdo začíná ,,ohýbat" dějiny. Pamětníci umírají a historie se začíná vysvětlovat ,,nově". Neměl by gay pornoherec Janda právě tady uvést věci na pravou míru?

  Pepo Milan

  OdpovědětVymazat
 6. Já jsem s ním se snažil s ním kdysi komunikovat.
  Protože jsem přišel na to,že kromě vychvalování
  hitlerovského Německa je ještě ke všemu hloupý,
  nadiktoval jsem mu část ukrajinské ústavy,protože
  šlo právě o Ukrajinu a krymské referendum.Ihned
  se odmlčel a více se neozval.Divím se Hájkovi,
  že něco takového,jako je tato kreatura,vůbec k
  sobě pouští.To už není svoboda názorů,ale pouhá
  snaha oblbnout českého občana.Sice se nedivím
  Kryplíkově snaze prosadit své názory,protože mladá
  generace je už dostatečně zmanipulovaná,ale pan
  Hájek by měl mít rozum.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To Petr Majevský
   Nemyslím si, že Krystlík je hloupý, spíše je vychytralý. V Čechách takovým říkáme "vychcánek", který sleduje jen svůj prospěch. Krystlík něčí chleba jí a tím pádem jeho píseň zpívá.

   Vymazat
 7. Je nutno reagovat, aby hlas naší strany nezanikl pod náporem sudetoněmecké propagandy.

  Sudetský Němec je každý Němec, jehož některý předek byl, nebo se cítí být českým Němcem, takže se nám utěšeně množí.

  Němci, na rozdíl od Čechů, mají detailní plán, který po malých krůčcích uskutečňují, "jako když se vaří žába".

  Češi si myslí, že jejich národní území je samozřejmost, a neumějí si představit, že by o něj mohli přijít.
  Proto o něj nenápadně prostřednictvím EU přicházejí.

  (Ale pozor, Rusové nám už podruhé náš stát, kde ztratili
  160 000 vojáků a nejméně dvakrát tolik raněných, nevybojují a nedarují zpátky.)

  Některé změny jsou nevratné.
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní20. března 2017 22:08 ano to je pravda

   Vymazat
  2. Eva Hahnová, historička, od roku´68 žijící v Německu si dala práci a přeložila z němčiny texty z 19. a 20. století, které mapují česko-německé vztahy.Kniha vyšla pod názvem Od Palackého k Benešovi . Kniha má sice několik set stran, ale dozvíte se tam například, že myšlenka vysídlení vznikla na německé straně jako první.

   Vymazat
  3. "Češi si myslí, že jejich národní území je samozřejmost,..." - je to tak! Ale jejich Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Řešení na konci příspěvku.
   Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.
   Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu čobolovského Bureše - nástupce Husáka ???
   Nabízí se ale řešení! - http://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka

   Vymazat
  4. 2040 tebe by si meli vyhledat obeti hitleristu a zabit te

   Vymazat
 8. T.Krystlík je demagog a nenávidí český národ. Opakuje stále své lži, koncentrované v jeho knize Zamlčené dějiny. Hraje si na historika, ale s historií nemá nic společného. Nutno ho ignorovat.
  LadyAnn

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. LadyAnn souhlasím

   Vymazat
  2. 22.40, nesouhlasím. Už toho všeho ignorujeme až příliš mnoho. A proto jsme tam kde jsme a teprve ještě budeme. Určitá řešení tady jsou.
   P.B.

   Vymazat
 9. Krystík je jen člověk ,který psaním se chce uživit a to psaním kontraverzním. Přece tomu sám nevěří a nemá smyslu na něj reagovat a pokad tak kolik za to dostal, ne na tlamu ,ale na účet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč by tomu neměl věřit, když opisuje a papouškuje sudetoněmecké výmluvy. Nezapomeňte, že někteří němečtí náckové od nás odsunuti nebyli, protože je náš průmysl potřeboval jako odborníky do výroby. Není náhodou Krysík potomkem některého z těch Teutonů?

   Vymazat
 10. Argumenty p. Jiří Jaroš Nickelliho jsou výsledkem silného vlasteneckého vzepětí i přání a od historické pravdy jsou poněkud "šejdrem". Je třeba, aby si Nickelli přečetl, jak se na události kolem Mnichova dívají Poláci, Rusové a třeba Francouzi nebo Angličané.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po právní stránce byla Mnichovská dohoda platná. Hitler ji porušil vytvořením Protektorátu BuM.
   Tehdy někteří signatáři odvolali svůj podpis. Ale na podobném principu vzniklo nezávislé Kosovo.

   Vymazat
  2. 23:36 nevím jak se na události kolem Mnichova dívají Poláci, Rusové či Francouzi. Jako v několikáté generaci narozený v "Sudetech", jako utečenec v období 2.WW, jako potomek dvoujazyčných předků, kteří zůstali Čechy v nemalém odnárodňovacím tlaku takové, jakým je diskutovaný pan Krystlík nejen odmítám, ale považuji za kolaboranty a přál bych si jejich potrestání za evidentní lži. Příkladem - za 1. ČSR v obci, kde jsem se narodil nebyl v zastupitelstvu po celých 20 let jediný Čech, i když česká menšina představovala 24 % obyvatel. Byli ti občané německé národnosti utlačováni se svými dvěma školami,školkou, tělocvičnou a dominujícími majetky? Jisté je, že chtěli do Reichu. Však tam mnozí utekli ještě dřív než se převalila válečná fronta, ne že byli odsunuti, utekli.

   Vymazat
  3. 0:36 Je neuvěřitelný rozdíl mezi tvrzeními pana Krystlíka a prokazatelnými fakty. O "útlaku" německé menšiny (SpD)jasně vypovídá její zastoupení v komunálních orgánech:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_volby_1938_(%C4%8Ceskoslovensko)
   a také na celostátní úrovni v parlamentu:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1935
   Po roce 89 se bohužel stalo pravidlem, že čím nehoráznější lež o naší minulosti, tím větší má podporu médii a tím snáze jí lidé uvěří. I když je v naprostém rozporu s jejich osobními zkušenostmi.

   Vymazat
  4. Pre: Vladimír Šmídl 21.03.2017 o 0:09

   Mníchovská dohoada bola z pohľadu medzinárodného práva v plnom rozsahu NEPLATNÁ!
   Predložil ju Mussolini, ale boli to požiadavky Hitlera a Nemecka na 20% územia ČSR, kde žilo 26% občanov ČSR.

   Lokarnská dohoda z 1925 i čsl-nemecká arbitrážna dohoda z 1925 i Briand-Kellogov pakt, signatármi boli i signatári Mníchovskej dohody sa zaväzovali, že vzájomné spory budú riešiť mierovou cestou bez násila, zastrašovania a rešpektujú územnú integritu štátov ... Hitler použil násilie i agresiu, cez podporu henlein.hnutia, organizáciou a podporou násilných akcií v pohraničí.
   Británia i Francúzsko vyvíjali zase na čsl. vládu nátlak, aby naplnila nem.požiadavky, čsl. vláda jednala z donútenia!

   Zmluva bola podpísaná bez účasti ČSR. Medzinárodné právo zakazuje takéto zmluvy uzatvárať.

   Dodatok k Dohode predvídal i územné nároky Maďarov i Poliakov, Viedenská arbitráž bola už len potvrdením, čo dohodli v Mníchove.

   Vymazat
  5. Byla temná lednová noc v r.1939.Moje matka -němka,ve vysokém stupni těhotenství se ukládala v jedné vesnici,kde žili pospolu Němci Češi od nepaměti,se dvěma malými dětmi ke spánku.Můj otec-Čech ,vlastenec schůzoval v jedné z hospůdek to už byla velice neklidná doba a netušil,co by sousedé Němci mohli provést sousedům Čechům.Matka byla zbuzena křikem a ohněm vedlejších stavení.Rychle oblékla mé malé sestry a utíkala a utíkala,dál od vesnice!Lidé ze smíšených rodin dopadli nejhůře!Moji matku chtěli zabít ,jako zrádkyni Německa!Matka utekla do Loučovic k příbuzným,ale bohužel,teta byla zapřísáhlá Němka.Dostala se do sběrného tábora v Praze,kde měla být s dětmi odsunuta do Německa.Vyřadili je z odsunu pro její zdrav.stav.Matka porodila sestru na zemi v táboře a takto jí tam našel můj otec.Žili na Brnkách na statku,otec byl nasazen v Kolbence.Takové kecy,omluvy Němcům,lezení jim do prdele,ohýbat před nimi hřbet,je pro nás,normálně myslíci lidi,nemyslitelné.Matka téměř všechny noce prokřičela,zdálo se jí dokola,jak utíká s dětmi a honí jí němečtí náckové.Ale to jsme se dozvěděli hodně pozdě,až když jsme byli dospělí a to neřekla nám,ale mému švagrovi.Nikdy o této hrůze nechtěla mluvit.Jenom hodněkrát vždy,když jsme doma vedli debatu o politice a proti Rusku říkala:nikdy nevřete NĚMCŮM!TO,ŽE PROHRÁLI VÁLKU NEZNAMENÁ,ŽE JSOU PORAŽENI.NĚMEC SE NEVZDÁVÁ A PŘIJDE DOBA,KDY NÁS ZLIKVIDUJE EKONOMICKY A MORÁLNĚ.Moje matka-němka, je dávno mezi anděly,ale toto mám hluboko zakotveno v mysli! Téměř před 40.ti léty, jsem tuto krutou pravdu slyšela od matky poprvé.Nevím,kdo je Krystík,ale u mně je to buď provokatér placený Hermanem a dalšími zrádci národa,kteří podporují fašismus,nebo blbec!

   Vymazat
  6. Neuvěřitelně silná vzpomínka. Nechal bych ji povinně přečíst v hodinách dějepisu na všech základních školách. Děkuji.

   Vymazat
  7. Anonym 10:23

   To, čo dokáže človek, nedokáže ani zviera. Mráz mňa prešiel pri čítaní, nieto ešte tak niečo podobné zažiť.

   Netreba zabúdať a ani odpúšťať, ale pamätať a pripomínať. Čert nikdy nespí.

   Žiaľ, sú medzi nami takí, čo tú dobu zľahčujú a doslova pľujú na tých, čo prežili takéto hrôzy.

   Nie som za, aby sme sa mstili, ale som za, aby sme sa bránili a už nikdy nedovolili takéto zverstvá páchané na našich blízkych i najbližších, aby sa zopakovali.

   V každom národe, etniku sa nájdu zapredanci, zradcovia vlastného domu, takých treba verejne pranierovať. Inak budú páchať také zverstvá i na nás a našich deťoch, vnukoch .....   Je mi to ľúto, hoci viem, že to zmeniť nemôžem, hoci by som si to veľmi želala.

   Jediné, čo môžme urobiť, tak vystupovať proti takým, čo nás chcú opäť ujarmiť a vyvraždiť.

   Vymazat
 11. a na Slovenskú nôtu by nebolo ? - češi peši - znelo pod Tatrami . i bisťu - čím to ???? - to slovenský nacionalizmus zaúradoval, v Česku žili len vlastenci ? - netárajte - bolo to tak, zamestnanecká politika znela - Čech, potom Nemec, potom Slovák, Rusín, Maďar, v štátnej správe a v školstve len Čech, táraniny o tom, že na Slovensku chýbala inteligencia si nechajte na vykrikovanie do krčmy, však po 38 a vyhnané českej verchušky z armády a aj štátnych inštitúcií sa Slovensko nepoložilo, naopak - a ani dnes ... a v tzv. komunálnych orgánoch že bolo veľa Nemcov, no vlastníkov tovární bolo habadej, a kopa sa preinačila vydajom a ženbou a z jude sa stali ateisti - takže znova staré známe, lož, bohapustá lož a štatistika, Krystlík - má pravdu - bolo to tak ... či aj dnes sa to opakuje - neviem, ale asi sa robia rovnaké chyby - a dopadneme rovnako - naši vnuci budú študovať štatistiky, ale ľudský rozmer neštuduje nikto

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosím Vás, nerobte zo seba hlupáka!

   Pozrite si štatistické údaje a zistíte, že nebyť 1918 roku, odnárodňovanie Slovákov bolo také vysoké, že dnes už žiadny Slovák by nebol, leda tak v učebniciach Dejepisu.

   Na 1.952.368 Slovákov, bolo 650.597 Maďarov, 145.844 Nemcov a podľa hlásenia sa k viere 135.918 Židov, ktorí vlastnili cez 40% výrobných prostriedkov.

   Moji starí rodičia, narodení pred 1900 nevedeli písať ani čítať po slovensky, vedeli sa iba podpísať. A to neboli iba moji starkí, ale všetci, ktorých som na našej obci poznala a mali rok narodenia pred 1900.

   Tak tu netliachajte hlúposti! Krystalík to má pomýlené, ako Vy vygumované hlúpou propagandou určitej skupiny s RKC za zadkom.

   Vymazat
  2. nikto nespochybňuje vznik ČSR - ale spochybňuje prístup Beneša a spol. národ československý, slovenský nacionalizmus, a podobne - tliachať hlúposti - no vidno že tvoji strí rodičia sa nevedeli podpísať, moji áno, a slovensky, hovorme o prístupe českých vlastencov k Slovensku a nie o maďarizácii - takže a vygumované to máte vy vašou propagandou, fakty nepustia, stačí sa pozrieť z okna, bez Čechov, a je dobre, takže k veci, k článku a nie o pomeroch v Uhorsku - štatistika - vaša je sprostosť - v našej dedine žilo pred r. 1918 - cca 1200 ľudí - z toho 695 maďarov, po roku 1921 žilo v dedine 6 maďarov, umreli, ušli, nie - prestali sa báť - takže lož, bohapustá lož, a strach - vyrobili štatistiku - a aj vás - Slováci za to čo sú môžu ďakovať len sebe, a napriek Benešovi a spol. prežili -

   Vymazat
  3. Je mi trapně za toho slovenského bratka, který tu tárá luďácké nesmysly. Malý zakomplexovaný téměř neexistující národ se probudil díky Čechům a Čeksé politice. Že své buditele několikrát potom zradil (38, 68, 92) jen ukazuje na charakter velké části slovenské "elity" a síly národního komplexu. Diskutující ujo tu předvedl jen rozhárané city, co si přinesl od farára a z krčmy, ale k faktům se postavit neumí. Taurus

   Vymazat
  4. 5:43 bratře Slováku, já nevím kdo z našich dvou národů ve společném státu tratil a kdo získával a ani mně to netrápilo. Proč, protože jisté je, že rozdělením ztratili národy oba. Taková ta ukřivděnost nepřipadá mi příliš chytrá. Jisté je, že vznik ČSR nebyl nijak snadný, že Češi převzali jako přecejen početnější, s rozvinutějším hospodářstvím i politicko kulturní vrstvou dominantní roli. To byly okolnosti dané historicky, nezávisle na lidské vůli. Myšlenka čechoslovakismu byla pragmatickou potřebou neotevírat složitosti národnostních otázek na území zamýšleného státu. Ostatně, já neměl a nemám problém vzdát se češství a být Slovákočechem stejně jako Čechoslovákem když, nepochybně jsme si kulturně, jazykově i národními zájmy nad jiné blízcí. Že došlo v přístupu české administrativy vůči Slovákům k chybám? Že došlo v přístupu Slováků k Čechům k chybám? Jistě. Je to přirozené, ale přecejen by bylo dobré si uvědomit étos té doby, kdy většina Čechů odcházela na Slovensko, aby pomohla, obětovali pohodlí, jistoty, mnohdy i kariéru a rodinu. Jistě, někteří i zištně. Kdo ovšem chce popřít, že soužití bylo oběma národům prospěšné a kdo je takový blbec, že bere za důležité, kterému víc a který by se bez spolupráce obešel. Taková malost nám přichází draho. Nakonec maličkost, byly časy, že jsem vůbec nepostřehnul přechod mezi slovenštinou a češtinou, četl jsem, aniž bych vnímal rozdíl slovensky psané knížky, když na Slovensku vycházely v Česku proskribované tituly. Slovenština mi chybí, rozdělení státu mi je líto, jeho proklamované důvody beru za malicherné a komu není zřejmé, komu že se to hodí, je nepochybně blbec. Takže, pro stromy, přehlížejme les, nechme si překrucovat historii, nechme se rozeštvávat malichernostmi ... v nás všech obyčejných neprospěch.

   Vymazat
  5. 5:43 - nerev bratček, nerob nam tuna ostudu! Ved sa nám teraz vedie lepši ako jemu, ako všem týmto závistným a zbabelým čeHúnom! Ked naši dedovia bojovali za Európu,tak ti jejich chujskí dedkovia dýchali kakao aby nemuseli budovat spoločnú budúcnost v ramci kulturných národov lebo rovno sypali piesok do heinkelovských motorov - zbabelci zákerný! Preto my sa im možeme iba smiat dnes a zazpievať si tu našú! - https://www.youtube.com/watch?v=FbKdjzqWIA0

   Vymazat
  6. Anonym slovenský 12:47

   Moji starí rodičia sa podpísať vedeli, ale písať a čítať slovensky nevedeli, chodili len do maďarských škôl, neboli negramotní.

   Môj dedo i v Amerike pracoval. Takže si vyprosím, aby si urážal mojich starých rodičov, iba som chcela poukázať, ako by sme boli dopadli, keby nie roku 1918.

   Okradli nás gardisti, okradli nás komunisti, okradli nás demokrati, necítim nenávisť, ale nedovolím osočovať ľudí, ktorí nám boli nápomocní.

   O tom maďarskom národe by sme tiež mohli hodiť reč, pretože to je umelina. Tí kočovníci sem do týchto oblastí prišli bez žien. Tak ako sa rozmnožovali? Asi mimozemšťania.

   Ale keď si začal, tak ja budem pokračovať.

   Československo vzniklo na národnostnom princípe, preto ten národ československý, pretože v I.ČSR bolo viac Nemcov ako Slovákov, takže i oni mohli žiadať svoju autonómiu.

   Hlinka a spol len využívali zlej ekonomickej i politickej situácie, aby rozbili Československo.
   Veď Tuka bola platený Horthym, preto bol súdený, celá tá slávna štátostrana HSĽS bola platená Maďarmi.

   Čechov vyháňali ako zver zo Slovenska, ešte ich aj okrádali, ale nemeckú a maďarskú stranu tí národovci, tfuj, dovolili.
   A tie autonomistické požiadavky Slovákov využil Hitler pri Mníchovskej dohode.

   Nie som historička, ale boli to Slováci, ktorí sa mrzko "odvďačili Čechom" za svoju záchranu. Môžeš trúbiť, čo chceš, ale všetko tomu nasvedčuje.

   Ty národovec, už ste tak to slovo zpľundrovali, že to človek ani nemôže vysloviť.

   Prach Ľ.Štúra sa musí zvýjať hnusom nad takýmto národom, ktorému on obetoval život.

   Ženiete národ opäť do skazy, lenže tá už bude nezvratná a vybľakuj si, čo chceš, dala som si námahu, aby som si pozisťovala, čo nám bolo aj pred 89 zamlčované.

   Tiso nebol žiadny záchranca, ale vrah. Predal nás Hitlerovi a nechal krajinu pľundrovať, dodnes nám nacisti nezaplatili, čo odobrali zbraní a techniky z fabrík, ktoré ani slovenské neboli, boli to fabriky pred vojnou oddelimitované z Čiech na Slovensko.

   Jediné, čo ten černokňažník postavil, bola mastičkáreň v Hlohovci, však si to vojna žiadala.

   Poslal našich najlepších synov bojovať proti Rusom, nechal ich vraždiť ľudí, ktorí nás nikdy neohrozili. Nechal vraždiť našich mužov.
   To je neodpustiteľné, ako ani to, že nechal vyvražďovať nevinné slovenské deti a ženy.

   Ak si nevedomý, preber sa, ak si preprogramovaný, preprogramuj sa, ale nenavážaj sa do ľudí, ktorí nám pomohli a možno povedať, že nás ako národ zachránili.

   Vymazat
  7. Anonym 16:15

   Nazvali ste ste ho bratom, čerta starého, je to osol.

   Žiaľ, tak to dnes na Slovensku funguje, elementárna neznalosť medzivojnového obdobia.

   Už komunisti klamali alebo zamlčiavali, však niet čudo, keď mnohí boli bývalí gardisti. A tie nacionalistické živly dostali touto neznalosťou väčšiny slov.národa mocnú zbraň do rúk.

   Oni si vôbec neuvedomujú, že sotva 2 mil. národ nemal nárok na existenciu, bez Čechov a Moravanov by sme tu dnes neboli.


   Naše vzťahy boli problematické, pramenili z odlišného historického vývoja i ekonomicko-sociálneho. Značné kultúrne i vzdelanostné rozdiely bolo cítiť na míle.

   Pritom vtedajšia vládna elita ČSR musela riešiť oveľa závažnejšie problémy, ktoré pramenili z vonka.
   Nemecká nevraživosť bola príliš silná. A Maďari tí úspešne novú republiku podkopávali cez tie nacionalistické slov.živly v HSĽS.

   Na Slovensku nik nespomína, že 70% všetkého priemyslu vtedajšieho R-U sa nachádzalo na českom území, že na Slovensku viac ako 66% obyvateľstva pracovalo v poľnohospodárstve, v priemysle sotva 13% a to ten uhorský priemysel bol technologicky zastaralý a vývoz z rozpadom R-U zanikol, Slováci nemali kam vyvážať.
   Pritom v čes.poľnohospodárstve pracovalo iba okolo 30% obyvateľstva a bolo výkonnejšie, ako to slovenské.

   Že sme zdedili i 70% dlhu R-U, to sa mohli Rakúšania zotavovať, keď dlhy sme platili my.

   Na Slovensku trpia vlčou tmou a na ňu i zájdu, sami sebe kopú hrob.

   Ospravedlňujem sa za svojich krajanov, oni nevedia, čo činia a mrzí mňa, že vás osočujú. Možno je to úmysel, možno nevedomosť. Ale slušný človek najskôr rozmýšľa a až potom hovorí. Oni však najskôr hovoria a potom, možno potom budú i rozmýšľať.

   Chcem veriť, že máte za riekou Moravou viac rozumu, ako moji krajania a nedáte sa tak ľahko oblafnúť. Tuším ten prezident Beneš mal pravdu, doba rozvratu nastala. Dovoľte mi zaželať veľa šťastia, budeme ho potrebovať asi viac ako rozum.

   Príjemný večer!

   Vymazat
 12. A opět je TU dr Jiří Jaroš Nikelli známy němcobijec a lhář!Pokud se tento narodovec opírá o Raussnigové podvrhy co dodat.Dal netřeba čist.
  Historik jak noha

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo by dobré nepomlouvat, ale fakta uvedená Jarošem Nikellim vyvrátit fakty. Ale to asi neumíte, tak jen kalíte vodu a pomlouváte,že?!

   Vymazat
 13. Zabývat se výroky vemena Krystlíka je ztrátou času. Existují pouze dva důvody jeho počínání. Lidská blbost, nebo úplatek. Ve druhém případě dosáhneme změny jeho "názoru" pouze tehdy, pokud Krystlíka přeplatíme. V prvním změny nedosáhneme nikdy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejspíš bude pravda, že se jedná o pokus přepisovat historii. Kdo dneska z mladých něco o historii ví a je ve škole a médii informován pravdivě? Pokračuje tažení proti Slovanům, se stejným cílem jako za Hitlera. Stačí jenom zlikividovat Rusko, vzdyť na té Sibiři je stále obrovské místo pro všechny Slovany a to úžasné množství surovin, to je bonus k tomu všemu. Co se týká propagandy, je dobré si přečíst něco o Overtonových oknech, tam je klíč k pochopení toho jak ukrutně lidi oblbují. Doporučuji si to najít.

   Vymazat
  2. Jediná odpovídající reakce na Krystlíka je pořádná přes držku, to mi nikdo nevyvrátí.

   Vymazat
 14. Zrovna zmiňovaný E. Beneš je kontroverzní osobnost dávné historie. Měl být postaven před revoluční soud stejně jako tisíce jiných občanů Československa. Jeho emigrantská nikým nezvolená vláda zadlužila poválečné Československo. Anglie nám dala výstroj, výzbroj i těžkou techniku, ale za peníze a Československé zlato, jehož část jsme již nikdy nedostali. Každý bojující Čechoslovák na straně Anglie, který byl byl zajat Wehrmachtem či jinou složkou nacistů, byl popraven za zradu protektorátu. Taková byla tolik glorifikovaná emigrantská vláda. Beneš v roce 1948 předal vládu komunistům, žádný puč, legální zrada Beneše. Kolikátá že to byla zrada???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8"02 Ty blbe, je vidět že jsi vstal brzy po opici. O tom, že jsme museli za zradu "západu" draze zaplatit a za "boj o Britanii" si koupit i benzín do těch jejich letadýlek, není pochyb.
   Ale tvůj blábol o "předání moci komunistům" sis mohl strčit do řiti. Komunisté vyhráli volby a to i vše ostatní byl jen dozvuk za tu zradu těch "slavných demokratů ze západu", kteří nás znova ženou do germánské pasti.

   Vymazat
  2. E.Beneš správně rozeznal Mnichov jako roznětku válečného konfliktu (v Británii a Francii to viděli jinak)a přepadední vysílače v Gleiwitz už byl jen formální podvod pod cizí vlajkou.Podrobná historie
   přesunu zlatého pokladu je popsána v knize Stanislava Motla Kam Zmizel zlatý poklad. Tam je i popsáno, jak z části pokladu (část byla vydána Britanií Německu) financoval činnost výzvědné služby
   Františka Moravce a organizoval obnovení státu. Kdyby se například povedl von Stauffenbergův atentát na Hitlera, 'Československo by obnoveno nebylo. Počátkem 80.let došlo k vyrovnání zahraničních dluhů vůči firmám britským a z USA, včetně požadavků za znárodněný majetek.
   Dnes něco podobného není možné, měnové zlato bylo prodáno za cenu, odpovídajícímu 25 letému minimu a v případě potřeby vést zahraniční akci , srovnatelnou s Benešovou, nejsou k dospozici žádné prostředky. To, že komunisté vyhráli volby, bylo důsledkem mizerného vládnutí předchozích politických sil , zejména špatné sociální politiky (sociální a zdravotní pojištění, bydlení), kde komunisté nabídli velké části populace zlepšení. Silnou pozici měli komunisté i ve Francii , Itálii a Řecku, zejména pro ůlohu tamějších komunistů v protifašistickém odboji.

   Vymazat
  3. Vzhledem ke 27 letům zkušeností v područí diktatury kapitálu mohou komunisté zaujmout podobnou pozici jako po II.světové válce.

   Vymazat
  4. 8:02 k neuvěření. Ptám se 8:02, jaké tedy bylo v té době možné a správné řešení? A máš to, demagogu, po bitvě, snadnější k zodpovězení než svého času Dr. Edvard Beneš. Podle mého mimořádně prozíravý politik. Dnes kdejaký neználek mistruje historii. Co poradí, abychom vyvázli z pozice přívěsku německé ekonomiky za třetinové platy? Co dokázali současní politici za 27 let?

   Vymazat
  5. Nemám nic, žijeme v tom všichni a nezapomeň koupit věnec a položit ho u hrobu Beneše a možná ještě Havla, postavou si byli podobní a nejen to, byli to zednáři.

   Vymazat
  6. 15:52 jseš dokonale zmatený. Jistěže mám úctu k osobě i úloze Dr. Edvarda Beneše v historii svého národa. Stavět ovšem Václava Havla na roveň Dr. Beneše, ať ve zlém nebo dobrém, jasně vysvětluje bídu znalosti i myšlení autora textu. Takže znovu, jestli kritizuji nějaká rozhodování, musím být současně schopen nabídnout lepší řešení. Pokud ne, jsem bezcenný, plácající blbec, pomlouvač a často i škůdce. Múžeš to 15:52, ještě napravit. Tak jak měl v roce 1938 tehdejší prezident ČSR postupovat? Jako Srbové, když bránili svoje Kosovo?

   Vymazat
  7. Zmatený??? To rozhodně nejsem a za svým názorem si stojím. Najít řešení jak se mělo postupovat před 80ti lety. To jsi mimo realitu uvažování. Jednoznačně se stát neutrálním státem. Ovšem to by nesměl Beneš jezdit na námluvy do Kremlu a zpět k salónímu vypravěči Roosveltovi. Vypráskat emigranskou vládu a postavit ji před soud. Dojebal co mohl.

   Vymazat
  8. Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali s bolševickým Ruskem. Komunistická strana Československa (v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským, Josefem Guttmannem a jinými, většinou Židy) byla členem komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní o či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Vymazat
 15. Pan Krystlík není ani spisovatel a už vůbec ne historik. Takovou snůšku blábolů, páté přes deváté se doslechnete leda v putyce IV. a nižší cenové skupiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:08 To je hloupost. Takové bláboly se vyskytují pouze ve VIP kavárnách. V hospodě by dotyčný dostal kopanec do p...e!

   Vymazat
 16. Kdo je Krystlík???

  OdpovědětVymazat
 17. V čí službách pan Kryslík pracuje? V čí službách pracují kritici E. Beneše? Je to jen nenávist k naší zemi, která je žene k jejich projevům, nebo jsou to peníze, které za to dostávají?
  VLÁDU KOMUNISTŮM V R. 1948 NEPŘEDAL BENEŠ, ALE VŮDCI NÁRODNÍCH SOCIALISTŮ, PETR ZENKL A SPOL. A LIDOVCŮ Mgr. ŠRÁMEK A SPOL. Možná, že tak učinili jen z matematické blbosti, možná si mysleli, že naopak vykopou z vlády komunisty a posadí se na jejich místo a místo diktatury proletariátu zavedou diktaturu kapitálu. Pravici tehdy "zklamal" i Jan Masaryk, který odmítl hazardovat s osudem českého státu a zůstal s občany. Proto byl zavražděn či uštván k sebevraždě.
  Ano, na válce jsme zchudli, díky těm, kteří ji rozpoutali - a to bylo Německo, Itálie, Francie a Anglie. Za vyzbrojení protiněmecké koalice, platili všichni, viděli jste někdy, že by kapitál byl ochoten něco na svoje války dát ze svého? Platila Anglie USA, Rusko - lodě se zlatem a platinou sotva stihaly vyděračské termíny a ceny USA kapitálu a platili jsme i my. To poměřeno rozkradením národního majetku po r. 1989 rodícím se kapitálem v Česku, ale zejména tím vpadlým ze zahraničí, byl směšný bakšiš. Totéž se týká soudobého rozkrádání zlatého pokladu v Česku, nehledě na to, že nám nebylo USA vráceno ani zlato, které u nás po okupaci ukořistili nacisté.
  Pravda je nepříjemná, zejména, když již předem ji odmítáme. Že historici falšují naše dějiny - na to přece jsme si založili ÚSTR, sedmilháři jsou placeni z daní. Historik, který by řekl pravdu, bude "masmedii" poslán rovnou do kanálu. Pravda je nezajímavá, nudná, neprodejná, jen na lži se dá vydělat. Co si myslíte, že drží na nohou české deníky? Obětavost kapitálu? Čtenáři? Samozřejmě majitel novin ne, ten potřebuje na nich vydělat - vydělává jednak z kapitálu inzerentů - reklamy, to je boží mana pro ně - jednak vydělává platbami čtenářů. Proč je bulvár úspěšný? Protože lže, jako když se tiskne, vymýšlí si, konfabuluje - samozřejmě historky a události, které spolu s palcovými titulky a vyřvávajícími kameloty přinesou kýžený kšeft. V novinách nehledejte pravdu, osvícenost, to patří do doby obrození, dnes v době svět bourajícího kapitalismu je to jakýkoliv způsob manipulace s myšlením a přesvědčením lidí, který vyhovuje potřebám diktatury kapitálu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kryslík by nejraději posvětil snahu západu prostřed. tehdejšího Bismarkovského a pak Hitrelovské Třetí říše..., jen s kosmetickou změnou,..... a to bez Hitlera.
   Neprobíhá už v druhý jarní den II. světová válka?
   V sobotu nastupují u Domažlic Amici a Brity a směřují na... " OST ".

   Mávači vlajkami s hvězdami a pruhy, nosiči piva, štrůdlů, připravte se! Stará Boleslav čeká!
   Stropnický stále shání " kanonenfuter"! Bude probíhat registrace podle příjmení a r.č. i během cesty.

   Bože, jak hluboko Kryslík klesl když se snaží přemalovat fakta první i druhé republiky Československé.

   Vymazat
  2. 9:43 přesně!

   Vymazat
 18. Pro hlupáka 21.3. 2017 9:24. Nevím co znamená výraz vstal jsi brzy po opici? Žádné zvíře doma nechovám a nehodlám mít. O historii víš opravdu málo a bude lepší když si uděláš několik měsíců čas ke studování historie. Myslím historii a ne nějaké prostoduché žvanění a psaní od tobě podobných. jen na zahřátí menší ukázka zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2013/11/5727-ceske-zlato-ukradene-nacisty-to-nic.htm O co se Edvard Beneš zasloužil

  Petr Uhl

  Demokratická společnost přistupuje k dělbě úkolů. Není na parlamentu, ale na občanech samých, a na historicích a učitelích, aby hodnotili dějiny. Je tomu tak i v případě posouzení historické úlohy Edvarda Beneše. Přesto prošel tento týden návrh zákona o Benešových zásluhách o stát hladce prvním čtením Sněmovny. Poučit bychom se měli z osudu zákona o TGM, který je chystanému zákonu vzorem. Už v roce 1930 rozhodlo čs. Národní shromáždění, že "T. G. Masaryk zasloužil se o stát". "Výrok tento," říká dále zákon, "budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění." Potomci těch, kteří nápis nechali "na věčnou paměť" vtesat do kamene, posuzují snad shovívavě poněkud kimirsenovský fakt, že první podpis pod oním zákonem je Masarykův. Pozdější léta, válka, odvrhnutí "buržoazní" masarykovské demokracie a samovolný rozpad státu, o jehož demokracii se Masaryk opravdu zasloužil, nestaví do absurdního světla Masaryka, nýbrž ukazují na pošetilost čs. parlamentu. Obdobný zákon o Benešovi by mohl být směšný ne až v očích vnuků dnešních poslanců, ale v očích českých občanů Evropské unie už za pár let, ne-li dnes. Ale hlavně - Edvard Beneš politikem Masarykova formátu nebyl, dodnes ho část české společnosti, a většina společnosti slovenské, považuje za politika problematického. Přinejmenším dvě jeho selhání uvrhla milióny lidí na léta v nesvobodu. Chceme snad Benešovým zákonem vyhlásit, že už odmítáme dosavadní kritický postoj k přijetí mnichovského diktátu? Chceme jím říci, že Benešova kapitulace byla správná, že naši předci neměli bojovat, že se neměli postavit v nerovném boji proti nacistickému barbarství? A že už neplatí, že poražení v boji by byli svobodnější než ti, kteří prostřednictvím svého prezidenta potupný diktát přijali? Odpor k mnichovanství je oprávněným mravním výsledkem druhé světové války, a jen společnost, ne její parlament, by se ho mohla - ke škodě své morálky - vzdát. A má se snad Benešův souhlas v únoru 1948 s demisí části vlády, který otevřel cestu ke 40 letům diktatury, dosud omlouvaný jeho nemocí, nadále považovat za jeho zásluhu? K revizi výsledků druhé světové války chce Sněmovna zřejmě přiřadit i revizi polistopadového pohledu na únor 1948. Beneš se po válce nedokázal smířit s překonáním čechoslovakismu první republiky, nikdy neuznal svébytnost slovenského národa. Zasloužil se o to, že se slovenská autonomie po válce nerozvinula a později zcela zanikla. Na Slovensku zůstává i dnes symbolem českého paternalismu, péče o "méně rozvinutou" část státu. Chystaný český zákon, že se Edvard Beneš zasloužil o stát (o jaký? - český přece neexistoval!), by Slováci právem považovali za nevlídné gesto. Za třetí zásadní Benešovo selhání, které, pravda, na rozdíl od Mnichova a Února nevyvolávalo větší odpor společnosti, považují dnes někteří Češi poválečné mimosoudní zacházení s Němci a Maďary, tehdy částečně upravené dekrety prezidenta republiky. Lítost nad utrpením a důsledky vyhánění vyjádřila i čs.-německá deklarace. V souladu s ní se v ČR dnes posuzují poválečné poměry nejen (a právem) jako reakce na nacistické zločiny a na podporu většiny čs. Němců Hitlerovi, ale poměřují se i tehdejší ústavou a zákony a také tehdejší i dnešní úpravou ochrany lidských práv. Chystaný zákon o zásluhách Edvarda Beneše není podle mého dobrý krok. Část jeho autorů se netají tím, že jím chce posílit "české" pozice v dnes už téměř historickém sporu minulých generací

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, Petr Uhl. Vznáší se na obláčcích jakési vyšší morálky, ve jménu které obětuje lidské životy, ignoruje možnosti praktické politiky, historické okolnosti i možnou úlohu osobnosti v historii. Do jisté míry si občana P. Uhla vážím, ale platí, čeho je moc, toho je příliš. Stačí být Člověkem, netřeba být Svatým.

   Vymazat
  2. http://www.velezrada-1938.cz/ Třeba tady se najde karma E.Beneše

   Vymazat
 19. Pročítám tu diskusi... Pan Nickelli je typický Čech. Asi jako já. :-D Narodil jsem se na Slovensku. Národnost mám českou. Pepo, správně Pepó je maďarské. To byl táta. Máma je Moravačka, její předci Rakušané. Děda Pepó zahynul jako mladý čtyřiadvacetiletý poručík maďarské armády pod Stalingradem. Druhý děda byl vězněn gestapem v Brně Kounicových kolejích. Tak co, nebo kdo jsem? Jsem ČECH, bez jakéhokoli nacionalismu. Z těhle ,,pravověrných" Čechů jmenujících se Krystlíci mám nauzeu.

  Pepo Milan

  OdpovědětVymazat
 20. Pro Vladimír Šmídl. Beneš dělal vše pro své dobro, zakázal politickou stranu Agrárníků, Národní demokraty a HSĹS. Pověřil Gottwalda, aby spolu s komunisty připravili zákony o znárodnění. Ti se toho ujali rádi a výsledek byl zde. Volby v roce 1946: KSČ a KSS 38%, ČSNS 18% a ČSL 16%.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:02 jseš takový hlupák, že nevíš, jaké byly možnosti v postupech prezidenta při dodržení demokratických procedur? Dr. Beneš nebyl v pozici diktátora a nepochybně, byl demokrat. Ostatně, pro jaké svoje dobro? Pravdě je blíž, že se zájmu Československého státu obětoval.

   Vymazat
  2. Beneš a demokrat??? To jestli myslíš vážně, tak Hitler byl gentleman .... Ferda peroutka. Chápu, že někdo je obdivovatelem umění či zvířat, ale E.Beneše Likvidátora obdivovat či se ho zastávat??? To musí jen vůl. Ano, obětoval se pro moc a slávu kterou vždy chtě, ale byl to chudák a slaboch. To Emil Hácha měl v sobě více cti a hrdinství.

   Vymazat
  3. 15:49 toto tvrzení je možné nějakým způsobem doložit? Jinak zanamená pustou a urážlivou pomluvu, co hůř, od neznalého a zřejmě i nenávistného neumětala. Fuj.

   Vymazat
  4. Jak doložit?? Je to historicky doložené! To jste někteří takový tupci?? Kteří nepochopily smysl života Beneše?

   Vymazat
 21. opraviť prosím - KSČ správne - ale KSS pohorela na Slovensku ....opäť lož, bohapustá lož ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Součet procent ve volbách pro KSČ a KSS je 38%. Na Slovensku dostala KSS 30%, což bylo po vítězné DS 62% druhé místo. Už rozumíte??

   Vymazat
 22. Pánové, stojí vám nějaký psí zvratek Kryplík za to, abyste se jím zabývali ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stojí, protože ten zmetek představuje nebezpečné revizionistické tendence v naší historii!

   Vymazat
  2. Asi to nepůjde, ale co takhle pokusit se uspořádat něco jako panelovou diskuzi s občanem Krystlíkem? Za účasti autorit znalých historie? Nebo něco takového občanu Krystlíkovi alespoň veřejně nabídnout?

   Vymazat
  3. Bolševický výrobci "pravd" často říkají že Sudeťáci v 38. roce nečelili žádnému puči v Praze a tudíž prý neměli právo rozbít ČSR! Ano, v tom maj recht. Němci, kteří se "sudetskými" začali nazývat až později, tehdy jen "čeští Němci", vyhlásili neposlušnost židozednářské umatlanině z Versaillles logicky a právem v reakci na puč 28. října v Praze, kde husito-bolševické české bandy začaly rozbíjet památníky jako byl Mariánský sloup a sunádvat orlíčky z úřadů! Tento puč vedený zahraničními zednáři a lotry nebyl německými poddanými českého krále akceptován. Proto byli násilím potlačeni tzv. československým vojskem a podrobeni oné pidijepičí říši zneuznaného Profesora a zednáře TGM, který ji upletl z dezertérského lejna. Tato pak skončila po zásluze o 20 let později - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Vymazat
  4. Mariánský sloup na Staroměstském nám v Praze "pokládala" údajně na zem i Milada Horáková; a to nebyla husitsko- bolševická banditka.
   Ale sundat všechny "orlíčky" se stejně nepovedlo.
   V Hradci Králové, vedle - vlevo od biskupského paláce jeden nepoškozený lze vidět. Stále se tam na věžičce točí Rakousko-Uherský orlíček.

   Vymazat
  5. Kdybys nebyl 20:53 hlupák, tak pochopíš, že Rakousko-Uhersko nerozbil odpor Čechů a dalších, kteří se „osvobodili“, ale zájem „vítězných“ mocností rozšířit svoje mocenské sféry. V tomto prostoru se museli, chtě nechtě, pohybovat přední čeští a slovenští politici. K jejich cti lze přičíst, že té situaci rozuměli a vytvořili natolik životaschopný stát, jak jen bylo možné. Nebýt hloupého rozdělení Československa, a do toho jsme se nechali vmanipulovat sami, existoval by, s přijatelnými možnostmi, dodnes. Domníváš se ty troubo, že počínaje Palackým, vrcholní čeští politici chtěli rozbít Rakousko –Uhersko? Chtěli rovná práva českých zemí a nakonec na pomoc brali a podpořit chtěli Maďary téměř likvidované Slováky. Mysli laskavě, ty troubo a neser v síni před a ve prospěch kolonizujícíc sousedů.
   Umíš alespoň němčínu? Já ano, s perfekt hornosaskou dikcí. A vlastním pozemky, které nikdy nebyly církevní ani německé. Takže bych Spolkové republice Böhmen und Möhren v rámci BRD mohl fandit. Jenže, jsem Čech a ctím dílo svých předků protože konali tak jak mohli a uměli. A ty, ty, styď se!

   Vymazat
  6. Je úsměvné když Jaroš někoho obviňuje ze lži, a přitom ve svých výtvorech publikovaných na internetu sám lže, až se mu od klávesnice práší. Z výše uvedeného výtvoru jen jeden příklad za všechny: Britové se prý Čechům po pádu Chamberlainovy vlády za Mnichov několikrát omluvili. Nic takového se ale nestalo. Teprve v srpnu 1942 - v reakci na teror období heydrichiády a zejména zničení Lidic - britská vláda prohlásila, že pro ni nemá mnichovská dohoda ani to, co se odehrálo později, žádný vliv na budoucí uspořádání poválečného Československa. Ale churchillův kabinet žádnou oficicální omluvu za Mnichov nikdy nevydal a také nikdy neprohlásil, že by byl Mnichov neplatný od samého začátku. Taková je tedy skutečnost, která se ovšem Jarošovi jaksi nehodí do krámu, takže si ji poupravil, jak to má ve zvyku...

   Vymazat
  7. Je úsměvné, když někdo chce napadat Jaroše Nikelliho ale v podstatě potvrzuje jeho slova, pravda slovy poněkud jinými. Ale podstata je stejná. Od roku 1942 britská vláda de facto nebere zřetel na Mnichovskou dohodu. Ony omluvy jednotlivých vysokých britských představitelů zachytil např. ve vzpomínkách Jan Masaryk.

   Vymazat
  8. Obsah soukromých rozhovorů není totéž, co oficiální omluva. Ta ze strany Churchillovy vlády nikdy nezazněla. Ale to je jen jeden ze zkreslených páně Jarošových výroků. Další z nich zní "masové SNP". Kdyby bylo masové, ovládli by povstalci víc, než jenom třetinu slovenského území. Ale to se jim nepodařilo. Luďácký režim většině Slováků do roku 1943 vyhovoval, o čemž svědčí i skutečnost, že HSĽS měla v tomto roce přes 300 000 členů. To není zrovna málo, když si uvědomíme, že Slovensko mělo roku 1940 jen 2,6 miliónu obyvatel a z toho ještě bylo 128 tisíc Němců, 89 tisíc Židů, 65 tisíc Maďarů a 30 tisíc Čechů.

   Vymazat
 23. A nyní z nás Germánie cucá a cucá.....otrocká práce za 1/4 platy pro nadlidi......důchody horší než žebračenky.....Skvěle řízené dlouhodobé podhodnocování Kč,aby se to Germánům vše v ekonomických ziscích násobilo!Čech musí být ponížen a likvidován.A tak se i děje!I bez Hitlera ,ale s jeho následníky!

  OdpovědětVymazat
 24. A kdy Německo zaplatí válečné reparace?
  A Bank of England vydala Hitlerovi československý zlatý poklad, kam byl uschován do "bezpečí".

  OdpovědětVymazat