Reklama

.

.

čtvrtek 23. března 2017

Nad knihou Ladislava Špačka o prezidentu Havlovi

Rajko Doleček
23. 3. 2017

Světoznámý český endokrinolog profesor Rajko Doleček ve své úvaze účtuje s odkazem "humanisty" Václava Havla a odkrývá dnes už všeobecně známou temnou stránku Havlova prezidentování.Nějak koncem června 2015 jsem si přečetl s velikým zájmem knihu našeho populárního učitele etikety Ladislava Špačka „Deset Let s Václavem Havlem“ (2012), ve které vtipně líčí své mnohaleté zkušenosti mluvčího prezidenta Havla. Jeho „střípky“ z cest a z různých setkání po celém světě se daly číst jaksi jedním dechem. Skoro jsem panu Špačkovi odpustil, že se snaží z prezidenta Václava Havla udělat téměř lidového světce, který si za své credo vybral krásné dávné heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Odpustil jsem mu i to, že uváděl téměř prezidentovu abstinenci od alkoholu. Na obalu knihy zářila zlatá písmena jejího názvu, kde se v pravém dolním okraji dralo do popředí červené srdíčko, jak ho náš bývalý pan prezident měl ve zvyku občas kreslit, jako projev své lidskosti, své lásky k lidem.

Ale pak přišly dva šoky, jeden menší na stránce 135 v kapitolce „Cesta do NATO“ a druhý až trapný svým rozsahem dezinformací na stránkách 183 až 187 v kapitolce „KOSOVO“. To už nebyla ta celkem přijatelná až milá autorova licentia poetica. kterou spojoval a jednostranně koloroval až idealizoval ty různé střípky z cest, událostí, rozhovorů, úvah. Tady to heslo o pravdě a lásce už zcela přestalo fungovat.

Prezident Havel, jak ho líčil pan Špaček, bohužel vyměnil své heslo o pravdě a lásce za podporu zcela jednostranné a pravdě nekonečně vzdálené politice Západu (USA, Německo, Evropská unie, NATO), následkem které zbytečně

Trapně zní ta nesmyslná věta toho, který osobně viděl následky na místě, že byl prezident Clinton „velmi vnímavý vůči středoevropským a balkánským problémům, hlavně dík své ministryni zahraničí…Madeleine Albrightové…“, kterou kdosi na Západě, ne bez „smutné“ vtipnosti, už před lety nazval „balkánskou řeznicí“, za její vedoucí roli při vzniku 78 dnů i nocí trvající NATO agrese a denně-nočního bombardování, ničení a zabíjení, mrzačení v Srbsku letectvem NATO v 1999.

Vše na základě obrovských dezinformací a smyšlenek o událostech na Kosovu a Metohiji (KosMetu - Metohije je jihozápadní část Kosova), o údajném masovém pronásledování, zabíjení a vyhánění kosovských Albánců z jejich domovů. A tajemník NATO Javier Solana pak nařídil NATO agresi. Ve středu 24.března 1999 bez povolení Radou bezpečnosti začalo bombardování s tisíci mrtvých a zraněných civilů, s obrovským ničením infrastruktury, neuvěřitelnými materiálními škodami.

Jako předseda Českého nadačního fondu přátel Srbů a Černohorců jsem mnoho z toho viděl, s následnou ekologickou katastrofou země, vyvrcholenou zcela zbytečným a kriminálním použitím Američany raket s ochuzeným uranem nejen v Srbsku a na Kosovu, ale před tím i v Bosně (např. v okolí osady Hadžići). Po těch letech je už vidět vzestup výskytu některých druhů rakoviny, leukémie, malformací novorozenců, v oblastech, kde byl Američany ochuzený uran použit.

Kromě výše uvedeného se tu objevuje i morální dekadence těch, co vládnou světu, v rámci nedodržení Rezoluce Rady Bezpečnosti OSN č.1244 z roku 1999, která uváděla setrvání Kosova (Kosova a Metochije, Kosmetu) v rámci Jugoslávie („malé“ Jugoslávie, Srbska), zajištění návratu a ochrana uprchlíků. Bylo jich hodně přes 200 000. Rezolucí bylo slíbeno v dohledné době obnovení přítomnosti policie i vojska Srbska na KosMetu. Ale nic z toho nebylo dodrženo.

Pan Špaček téměř idylicky líčí ten protizákonný, vlastně zločinecký postup NATO a zcela nepravdivě uvádí, že zásah vznikl následkem pronásledování, vyhánění i zabíjení Albánců armádou i policií, a zapomíná, že útěk statisíců nastal až po zahájení plošného bombardování Kosova letectvem NATO. Vůbec se nezmiňuje o neuvěřitelných dezinformacích šířených v této souvislosti, aby svět lépe „spolknul“ kriminální ničení a zabíjení organizací NATO v Srbsku.
Napřiklad David Scheffer, putující americký velvyslanec (ambassador at large) pro válečné zločiny, vykládal v květnu 1999 o nezvěstných a zřejmě mrtvých (feared dead) 100 000 až 225 000 albánských mužích a chlapcích mezi 14 až 59 lety. Ani prezident Clinton nebyl troškař. V zahradě Bílého domu 25.června 1999 na tiskové konferenci prohlásil, že na Kosovu leží desetitisíce povražděných Albánců. „Hitem“ se stala zpráva „očitého albánského svědka“ šířená medii Západu, že Srbové povraždili 700 (!) Albánců a že mrtvoly poházeli do šachet dolu Trepča… Pak přišly strašlivé odhady (zprávy) od OSN o 44 000 pobitých Albáncích, to číslo bylo brzy „upraveno“ na 22 000, pak na 11 000. Je strašné takto mluvit o tisících mrtvých! Nakonec se ale objevil, jak již i jinde uvedeno, i článek M.Farleyové „V Kosovu bylo dosud vykopáno 2 109 mrtvol“. Šlo o mrtvoly lidí všech národností ! (Los Angeles Times 11.listopadu 1999) a A.Cockburna „Kde jsou doklady o genocidě kosovských Albánců ?“ -- Los Angeles Times 29.října 1999). Mluvčí vyšetřující komise tribunálu v Haagu Jo Kelly-Moore prohlásila 12.října 1999, že v šachtách dolu Trepča žádné mrtvoly ani jejich zbytky nebyly nalezeny…

Ale moc se nešířila zpráva, že američtí (NATO) letci bombardovali z bezpečné výšky 5 000 metrů a jako „vedlejší ztráty“ (collateral damage) omylem zasáhli DVĚ albánské kolony (mysleli, že jsou srbské). Ty „vedlejší ztráty“ v těch dvou kolonách činily 155 albánských civilů, včetně žen a dětí. Náš pan prezident o tom všem nijak nemluvil. Jak by byl sklidil skutečný obdiv a přátelství, kdyby u svých amerických přátel (vždyť ho vítali v Kongresu ovacemi ve stoje !) zajistil rozumné řešení problému Kosova, a před tím v Bosně a Hercegovině (BaH) bez krveprolití, kde nikdo nebyl zcela bez viny.

Na vyvrácení výmyslů až lží západní propagandy o masových vraždách Albánců na Kosovu se podíleli i španělští lékaři, forenzní (soudní) i policejní experti, které OSN poslala na Kosovo, aby pitvali zabité Albánce, jako hlavní oběti. Po návratu z Kosova napsal člen týmu Pablo Ortiz do španělského časopisu (El Pais 23.září 1999) -
„Zločiny války - Ano; Genocida - Ne: Říkali nám, že odjíždíme do nejhorší zóny Kosova (na severu, s městem Istok), že se máme připravit na více než 2 000 pitev do konce listopadu. Výsledek je ale zcela rozdílný. Našli jsme pouze 187 těl k pitvě a tak jsme už doma (září).“

„Těla byla bez známek mučení, nebyly tu masové hroby (Emilio Perez Pujol, forenzní pracovník).

O myšlenkách bývalého premiéra Austrálie Malcolma Frazera o NATO napsal Michael Madigan (Herold Sun, 9.března 2000) článek „Bývalý premiér buší do role Západu v Kosovu“:

„Bývalý premiér M. Frazer označil NATO za organizaci lhářů, přirovnal roli NATO v Jugoslávii ke španělské inkvizici … Angažování a válka na Balkáně byly ilegální a imorální … činnost NATO se podobala akcím španělské inkvizice a křižáků, kteří pobili milióny lidí ve jménu křesťanství…“

Pan prezident Havel pošlapal tradiční česko-srbské přátelství a celým svým vystupováním v létech 1993-1999 působil až trapně proti srbsky - viz např. jeho projevy za spektakulárního uvítání muslimského vůdce BaH Aliji Izetbegoviće na podzim 1995 v Praze - kdy se premiér Klaus odmítl setkat s Izetbegovićem a odjel z Prahy.

Prezident Havel se nikdy ani nepokusil vyslechnou tu druhou, srbskou stranu a její problémy během konfliktu v Bosně a co jim předcházelo v poslední válce 1941-45. Nedržel se jedině správného již snad od římských dob přístupu za podobných situací Audiatur et altera pars - Ať je slyšena i druhá strana. Věřil jen tomu, co mu sděloval oficiální Západ, nic si neověřoval. Pro něho ty NATO bomby co zabíjely i Albánce i Srby byly „humanitární“.

V pařížském Le Monde (29.dubna 1999) napsali téměř výsměšně prezidentova slova:
„Během zásahu NATO na Kosovu se domnívám, že existuje element, který nelze popřít: nálety, bomby, nebyly vyvolány hmotným zájmem .Jejich povaha je výlučně humanitární…“
Když jsem to četl, nějak jsem se za ta slova tehdejšího našeho prezidenta styděl.

Pan Špaček píše o „chirurgické přesnosti“ NATO náletů. Musím ho tvrdě opravit. Jako předseda Českého nadačního fondů přátel Srbů a Černohorců jsem některá bombardovaná srbská města navštívil, například hornický Aleksinac, pak, dalo by se říci i jihosrbskou Guernicu Surdulicu, nedlouho po bombardování i významné město Niš, kde jsem na obědě u rektora univerzity mluvil o událostech na Kosovu i s velitelem 3. kosovské armády generálem Nebojšou Pavkovićem…Dobře jsem si zapamatoval jeho slova:
„Věřte mi, profesore, že by se moji vojáci celý den smáli, jak nejsofistikovanější letectvo světa ničí naše atrapy mostů, tanků, děl, kdyby nevěděli, jak toto letectvo ničí naši zem, naši infrastrukturu, jak zabíjí a zraňuje naše civilní obyvatelstvo, kolik neštěstí přináší do jeho životů…“ 
Tříměsíční bombardování “vojenských cílů“ zničilo dohromady řádově jen desítky tanků, děl, obrněných transportérů - dodatečně to hlásily i zklamané zprávy agresora. V Bělehradě byla vybombardována jedna z významných nemocnic... Byly zničeny rafinerie nafty, veliké chemické závody (Pančevo, Novi Sad), mnoho škol, zdravotnických zařízení, nejrůznější továrny pro zcela civilní potřeby, desítky významných mostů (např. tři u Nového Sadu přes Dunaj), byly postiženy řady civilních čtvrtí, některé cesty, atd.

Když Německem vyzbrojená a pod strategickým velením penzionovaných amerických generálů chorvatská armáda, za letecké podpory (bombardování) NATO, před 20 lety v srpnu 1995 vyhnala na 230 000 Srbů z jejich staletých sídlišť v Chorvatsku (Kninska Krajina) a přes tisíc jich povraždila), prezident Havel nenašel slova útěchy pro vyhnané, nesponzoroval žádné rezoluce proti tomu, nenabídl jako Západem uznávaný a ctěný politik pomoc. Do té doby Srbové představovali kolem 12% obyvatel Chorvatska, pak jich zbyla už jen kolem 4,5%. Známý britský novinář Misha Glenny rozhořčeně napsal:
„Role Spojených států v chorvatské ofenzivě je skutečně hanebný a odporný šrám v amerických diplomatických dějinách“ (The Boston Globe, 16.srpna 1995).

To je jen tak pár nahodile vybraných informací a úvah po přečtení jinak čtivé a vtipně napsané, i když bohužel zcela jednostranné a s mnoha nepravdami knihy našeho populárního učitele etikety pana Ladislava Špačka.


Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.


Zítra bude 18. výročí, kdy první bomby a rakety dopadly na Srbsko a Černou Horu. Na oběti agrese členských států NATO proti Jugoslávii vzpomeneme před budovou velvyslanectví Republiky Srbsko večer 24.3.2017 ve 20:00 hod. v Mostecké ulici. Zapálíme svíčky, uctíme památku zahynulých a věřící se mohou zúčastnit pravoslavné zádušní bohoslužby. Jste všichni srdečně zváni. 

Za organizátory - Přátelé Srbů na Kosovu, z.s.

Mgr. Václav Dvořák - předseda spolku

36 komentářů :

 1. Budování kultu osobnosti Velkého Havla

  1. Učinit všechny potřebné kroky k uchování DNA tohoto vzácného nositele genů falše a přetvářky, nedovolit pohřeb žehem a jako symbol převtělení uložit na srdce místo posvátného egyptského skarabea jeho oblíbeného, okřídleného šumavského kůrovce.

  2. Vyhledat vhodnou arabskou matku a uprchlou kojnou pro mladého Václava Havla, který sestoupí na Zemi jako Mladý Bůh.

  3. Navrácení majetku znovuzrozenému VH. Valutový disident a od roku 1989 zahraniční pacient a vedoucí představitel současné vládnoucí garnitury nebude na veřejnosti vystupovat jako obyčejný občan se standardní /tuzemskou/ lékařskou péčí. Právem je očekávána pomoc ze strany amerického velvyslanectví, Vatikánu, tibetského otrokářského režimu, západem nakažené LGBT komunity, tuzemských restituentů, sluníčkářů a vítačů, církevní zlodějiny, československých miliardářů, vlivné lobby Iluminátů řídící skupinu Bilderberg kolem třetího nejbohatšího Rakušana, větve ekonomicko-politiké mafie ČNB, atd.

  4. Anulace manželských svazků a závěti. Znovuzrodzený VH nebude žít v manželsko-mileneckém svazku s ženami, které by mohly být jeho matkou.

  5. Po zaregistrování neziskovky zahájit celonárodní sbírku na vytvoření klonu a zajištění věčného života VH na Zemi. Odpůrci nemají naději na úspěch, eticky celou záležitost již dávno posvětila církev výnosným obchodem relikviemi a uctíváním ostatků a též Bible svatá, neboť zesnulému Václavu Havlovi bude vdechnut nový život samotným Bohem tak jako stvořil naklonováním Evu z Adamova žebra.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Havel prohlášen za Boha a Čáslavská apoštolem havloidního fašismu. Spolupachatel nedávno odsouzených válečných zločinců Bushe ml. a Blaira veleben židovskou plačkou Taťanou Fischerovou. Matka otcovraha se rozloučí s Markem Ebenem.

   Lidičky, Havla tlačili na 5-ti televizních kanálech. ČT1 + ČT24 + ČT HD + Nova + Nova HD. Škoda, že současná vládnoucí garnitura jako součást ekonomicko-politické mafie nepustila chlup, aby éter ovládla výhradně zádušní mše. Aby v celé Evropě a možná i na světě nebylo kam přepnout a míra organizovaného truchlení přesáhla pohřeb Brežněva, Andropova a Černěnka.

   Vymazat
  2. prosil bych doplnit ještě krvavou madlu jako další chrchlův loutkovodič
   Vaska

   Vymazat
  3. HUMANITÁRNÍ BOMBARDÉR HAVEL
   Pravda a láska v Havlově podání -
   humanitární toť bombardování.
   Když bomba kol ucha zasviští
   je to vítězství nad lží a nenávistí.
   Pokud je na boku stíhaček hvězda, pruh
   všechno je OK - mír střeží amícky druh!
   Kdyby však azbukou na bombě textura
   protest song v OSN: „ruská diktatura“!
   Takto se tedy má ta Havla Václava
   lež ba i nenávist - bezbřehá záplava.
   Takto teď vypadá Václava Havla
   pravda i láska - křivá jak šabla.
   HAVEL NA LAFETĚ
   Za okny nám snížek taje, rádio nám hymnu hraje.
   Opustil nás prezident, dramatik a disident.
   Nechybělo vskutku moc a byli by jsme bez Vánoc.
   Dáša dorty napekla na tu cestu do pekla!
   Povídala teta tetě, že ho vezli na lafetě.
   Ukázala TV Nova za rakví jak kráčí vdova.
   Za vdovou šlo v pevném šiku celé stádo politiků.
   Vyznamenat šaška Vaška? To je fraška - a k ní flaška!

   Vymazat
  4. Gratuluji, máš básnická střeva, obě.

   Vymazat
  5. Letiště V. Havla je buď místo startu humanitárních bombardérů nebo postel v ložnici Obermannové...

   Vymazat
 2. http://www.pravdaozrude.cz/

  OdpovědětVymazat
 3. Anonymní22. března 2017 22:38
  22:23 - omyl! Až bude obnoveno Rusko, připadne mu i Červená Rus! Těmto současně dočasně existujícím nelegitimním formacím zvaným "Ruská federace" či "Úkrajina" nic nepatří! Válčí spolu ilegální bandy o území která jim neříkaj pane! Tady je mapa Evropy udělaná ministerstvem zahraničí Jeho Imperátorské Výsosti cara Nikolaje II. a je na ní zobrazeno jak bude vypadat Evropa po porážce Německa a Rakousko-Uherska! A na levé straně mapy v popiscích je v bodě "Rusko" psáno, že jde o samoděržavné Impérium, které bojuje za spravedlnost na Zemi a nechce křížit ničí zájmy také nic pro sebe nežádá, než na co má historický nárok! A tím je i Červená Rus se Lvovem a Bukovina! - http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar1/images/28.jpg

  OdpovědětVymazat
 4. Sledoval jsem dráhu V.Havla od srpna 1989. Začal jsem úctou v roce 1989 a skončil úplným opovržením po všiváckém schválení vraždy Srbska.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsi sám, taky zírám.

   Vymazat
  2. Humenitární bombarodvání nebylo všechno. Nezapomeňte na jeho štvaní do války proti Iráku spolu s dalšími světovými expolitiky. To bylo něco na způsob "99 Pragováků" kteří zvali sovětskou armádu v roce 1968. Havel byl především sebevzhlíživý ješitný alkoholik, který naprosto podléhal svým novým americkým kamarádům a lidem typu Schwarzenberg, Medek, Tigrid, Albrightová, a ta mrňavá Širlejka z US Ambasy ... ono jich bylo víc, včetně gaunera Bakaly!

   Vymazat
  3. Přiznám se,že jsem se málem popral tehdy v Berouně s jedním starším člověkem v jehož věku se dnes nacházím, který mi vše tehdy o Havlovi vyprávěl a já nejen nevěřil, ale hrubě jsem se cítil uražen. Dnes bych se mu nejraději omluvil, ale asi jen na hřbitově.

   Vymazat
 5. havel do pekla zajel na bilem koni čert ho tam honi řikanka když se malinki houpal na klině esesmanu

  OdpovědětVymazat
 6. Co byste chtěli po chudém, režimem pronásledovaném "spisovateli", který si jezdil do zaměstnání "přikulovače v pivovaru" vlastním mercedesem?

  Položme si Jakešovu otázku podobnou té z Hrádečku:
  Který z vás na to má (měl)?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono se říkalo jak jeden velmi známý disident trpěl v kotelně. Jen se zapomělo dodat, že ta kotelna byla plně automatická a on seděl ve velíně a mačkal knoflíky...

   Vymazat
  2. A i na to si platil nějakého starého topiče, zatímco sám dřepěl v kavárně... Z Topičů vlastizrádných byl jediný "ublížený" Ruml mladší, protože on jediný dostal poctivou UHELKU, takže v kotelně musel doopravdy pracovat - s uhlím a s popelem...

   Vymazat
  3. Skvělý článek pana profesora. Rozbít a rozparcelovat bývalou Jugoslávii byl úkol zadaný už dlouho před rokem 1999.

   Vymazat
  4. naštěstí tu už není jen jeho pohrobci kteří nám chtějí zkurvit život

   Vymazat
  5. to 9:16
   Ruml netopil ale pásl ovce, v jednom z pořadů v TV to osobně říkal.

   Vymazat
 7. "Božský Venca" byl ve skutečnosti jen obyčejný lhář, podvodník, narcis, kurevník, pseudoumělec, sebestředný padouch, ožralec, tlučhubář a obyčejný farizej. Není za co jej oslavovat. Jeho láska a pravda byly ve skutečnosti jen přetvářkou a falší. Zemřel sice jako oslavovaný, jako mnoho podobných lumpů, ale ve skutečnosti jako vlastizrádce, který nastolil podmínky pro rozbytí ČSR a podporovatel vražd s krví nevinných na rukou. Byl a je přímo zodpovědný za prolitou krev a podporu NATO vraždění v Jugoslávii. Neudělal nic aby tomu ve skutečnosti zabránil a aby se pravda a láska dostala v této oblasti k vítězství. Lhal nám a přivedl nás jako jeden ze zrádců do postavení nesvéprávného protektorátu jím milovaného Frickystánu. Doufám, že se smaží v pekle, kam bezpochyby patří, v dobré společnosti Rockefellera, Vlka ale i kmotříčka Heidricha. Doufám, že si za restituce pro svou rodinku, které tak nechtěl, a nahamtané peníze v pekle vysloužil speciální kolet na pořádné smažení bídných prominentních duší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, pro nás všechny, je naprostá pravda, co jste o něm napsal.
   A neexistují žádné ospravedlnitelné důvody pro jeho činy.
   Chtěl si hrát na kazatele morálky, na osobnost. Podařilo se mu jen odhalit vlastní malost, zneužitím veškeré morální moci, kterou jsme mu z neznalosti věnovali.
   Stal se zrádcem sociálních idejí, které většina z nás po "podrazu" chtěla realizovat, zrádcem spřátelených zemí, nejen tím, že zaštiťoval svou autoritou vytunelování a přeměnu post-komunistických zemí na nové" kolonie Západu", ale v případě bývalé Jugoslávie, následně Srbska, přímou zradou znemožnil mírové řešení a pomohl prosadit "humanitární bombardování" a následnou devastaci nástupních států!
   Stal se vlastizrádcem, který "zapomněl", že chtěl být presidentem "na jedno období". Že chtěl rozpustit recipročně NATO (a naopak nás do něj "nahnal" a pomohl "nahnat" ostatní post-komunistické země)!
   Je prvním naším presidentem, který si zcela zaslouží titul "vlastizrádce"!
   Pavel p

   Vymazat
  2. Proč nepoužíváte to krásné, výstižné slovo "kolaborant"?

   Vymazat
 8. Jiří Jírovec23. března 2017 10:47

  Existuje tak zvané Jírovcovo pravidlo: "Celebrity obdivujeme tím víc, čím míň o nich víme".

  V roce 1990 jsem své mamince napsal, že Československo má štěstí, že má takového presidenta, jako je Havel.

  To jsem ještě nevěděl, jak podrazil Dubčeka, jak režíroval shromáždění po 17 listopadu (projev musí být krátký, lidé si zacinkají klíči a půjdou spokojeně domů).

  Jak přibývalo jeho činů, výměna myšlenek za čestné doktoráty, podpoře zásahu NATO v Jugoslávii, podpoře války v Iráku a zbabělosti v případě Tajné knihy údajné milenky Obermannové, kdy se stal věcným břemenem ve vile, kterou přepsal na Veškrnovou, změnilo se moje hodnocení na naprosto negativní.

  To, že chodil s Landovským za děvkama, není v českých poměrech nic přínosného.

  Mamince již nemohu napsat, že Havla považuji za jednu z nejzrůdnějších osob, která kdy českou politiku ovlivňovala.

  Vždyť i to srdíčko ukradl Kubišové...

  Zmíněné pravidlo lze testovat i na matce Tereze nebo na Havlem obdivované Albrightové.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. sakra někde jsem četl (momentálně si nemohu vzpomenout kde) že ta krvavá madla stojí za těma zmetkama co chtěj ukrást to lithium
   Vaska

   Vymazat
  2. Ta stará krvavá čubka by měla vyrazit směrem za Veškrnou.

   Vymazat
 9. Pan Špaček ví, a poradí, kterou vidličku na co použít. Ale neví, že je nemorální lhát, krást, podvádět, atp.atp.

  OdpovědětVymazat
 10. Pane profesore děkujeme a přejeme pevné zdraví.

  OdpovědětVymazat
 11. Lestili si sasky spolu s Vondrou Otylcem ministrem a buzerantem

  OdpovědětVymazat
 12. Děkuji panu prof. Dolečkovi, za připomenutí smutného výročí pro demokracii, vlastně její konec v rámci států NATO. To datum je současně i startem podpory invaze muslimů do Evropy a její kolonizace. Ano, křižácká válka proti muslimům Blízkého východu odstartovala odvety v podobě "sebevražedných teroristů" proti Západoevropanům.
  Havel byl jen loutka, účelově pěstěná pro šmirglovou revoluci a udržovaná ve své existenci korupným Západu. Potlesk ve stoje v USA kongresu - vždyť i ten není více než spektákl a tam se přeci tleská.
  Nyní máme pokračování toho co jsme "zaseli", komu jsme "vykopali jámu" a co jsme si "nadrobili". A nadáváme,ba zuříme nad tím, že proti našemu humanitárnímu válčení se nám ti, které jsme připravili o domovy, rodiny, práci, kulturu mstí. Kdo si to dovolil se postavit nám, křižákům na odpor? A tak ten děs, rozsévaný naší válkou i válkou protivníka, kterého jsme si vyrobili pro potřeby zisků našeho militantnězbrojařského ansámblu, nevyvolává na naší straně zatím naději na uvažování, že bychom mohli Světu prospět více mírem. Nevím, kde se v nás, Západoevropanech, po dvou světových válkách zrodila zase ta krvelačná válkychtivost. Nezlehčoval bych slova Erdoganova, že si nemůžeme být v EU jisti, že odveta si vybere , byť náhodně, právě nás a naše blízké. Zdá se ale, že to varování je občanům EU zatím zcela fuk, tak jak jim jsou zatím zcela fuk desetitisíce mrtvých (zatím v nedokončené bilanci), které jsme vyrobili na Blízkém východě. Je jim fuk, že jsme to oni, kdo zplodili islámský stát i způsob jeho válčení proti nám. Máme za to, že naše bomby jsou humanitární a ty jejich jsou teroristické.

  OdpovědětVymazat
 13. Žádné spisy tohoto prolhaného člověka nestojí
  za to číst.Ten lže tak,že si i sám věří.Jeho
  problém je,že se snaží své lži ostatním nutit
  jako pravdu.Je stejný podvodník,jako Havel.
  Jak se tehdy říkalo:každý hrad má svého šaška,my tam máme Havla Vaška.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 14. Lituji lidi mající potřebu adorovat Havla. Nebyl nic víc než užvaněný pseudointelektuál.

  Pepo Milan

  OdpovědětVymazat
 15. Kdo toho notorického ožralu a poslušnou loutku adoruje? Akorát pár pijavic, které se pro svůj prospěch přisají na každou narcisistní nulu.

  OdpovědětVymazat
 16. Vážený moudrý pane profesore. Nechápu pouze jedinou věc. Proč vůbec čtete toho přicmrdovače a kladeče vidliček. U nás máme skutečnou celebritu, která loužila TGM. Ten požírač třešní není hoden vaší pozornosti.

  OdpovědětVymazat
 17. Je to k pláči když člověk zjistil že jsme byly na špatné straně . Náš pan prezident Venca bombardák nás oblbnul Jak geblsova propaganda .
  Odpuste nám bratři SRBOVÉ .
  Marcel

  OdpovědětVymazat
 18. V prvej línii Pravda o vojne v Juhoslávii
  https://www.youtube.com/watch?v=o7L92fwxYdc

  OdpovědětVymazat
 19. Je to tak , humanitární bombardování bylo jednoznačně, alespoň pro mě, okamžik probuzení, že tady není něco v pořádku, že se tu děje neskutečné svinstvo.

  OdpovědětVymazat