Reklama

.

.

neděle 12. března 2017

Oskar Krejčí: Čína jako stabilizující faktor

12. 3. 2017   PrvniZpravy
PZ: Rok s rokem se sešel a znovu se nám vrací téma dvou schůzí v Číně: jak Čínská lidová politická poradní rada a na ni navazující jednání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Naše média mlčí, ale z toho, co jste mi říkal, vy pokládáte tato jednání za důležitá. Proč?
Na těchto dvou schůzích se především bilancuje a plánuje. Obecně se dá říci, že v Pekingu v tyto dny tvarují dějiny. Budoucí podobu 21. století. Mluvíme o záměrech, které si my, Češi a Slováci, co do velikosti dokážeme jen obtížně představit.


PZ: Asi proto jsme v Evropské unii, abychom nebyli malí.

Trochu máte pravdu, avšak i pak jsou před námi hodně odlišná čísla. Představte si, že jste vymyslel mobilní aplikaci. Chcete ji prodávat za jedno euro. Kde je to pro vás lepší: na Západě, nebo v Číně? Zvážíte asi velikost trhu pomocí počtu obyvatel. Čína – to je 1,4 miliardy lidí. Země Evropské unie v souhrnu představují 510,1 milionů lidí a Spojené státy 324,6 milionů obyvatel. Řečeno jinak, vezměte dvakrát Evropskou unii, přičtěte USA – a dostanete se na přibližně stejný trh jako má potenciálně Čína. Schválně říkám „potenciálně“, protože čínská tržní poptávka se stále ještě formuje.

PZ: Co chcete říci tím, že se formuje?

Příjmy v Číně jsou diferencované jak mezi sociálními vrstvami, tak i mezi regiony. Čína si stanovila cíl do roku 2020, tedy k výročí založení tamní komunistické strany, „učinit z Číny středně prosperující zemi“. To vyžaduje zvednout úroveň chudých oblastí. O změně stylu práce svědčí, že tento cíl není předkládán pouze pomocí abstraktních čísel. Například agentura Nová Čína přinesla v tyto dny rozbor doprovázený fotografiemi, které ukazují těžký život v chudinských oblastech. Myslím, že je to osobní zásluha prezidenta Si Ťin-pchinga, který nezapomněl, jak žil, když na výzvu Mao Ce-tunga odešel jako šestnáctiletý chlapec z města na venkov. Nezapomněl, jak bydlel v jeskyni a tvrdě pracoval. Si Ťin-pching za čtyři roky v nejvyšších funkcích navštívil více než 30 bídou trpících vesnic a městských částí – a slíbil, že na cestě k prosperitě nebude nikdo zapomenut. Čísla zveřejněná u příležitosti zmíněných dvou schůzí říkají, že loni se podařilo pozvednout nad práh chudoby 12,4 milionů lidí žijících na venkově – ovšem v Číně stále žije pod hranicí chudoby 43,35 milionů lidí.

Každé osvobození lidského osudu z okovů chudoby přináší novou kvalitu života, možnost naplňovat lidská práva. Když se vrátíme k cynické ekonomice, můžeme dodat, že se tak i formuje trh – v čínských rozměrech přináší miliony nových spotřebitelů. Mimochodem, většina úspěchů v odstraňování chudoby ve světě, kterými se chlubí výroční hodnocení naplňování Mileniových cílů OSN, je dosažena díky Číně. Nebo jinak: dovedete si představit, že by pekingská vláda uvolnila sociální migraci a do světa se vydalo 40 milionů lidí, kteří mají bezesporu stejné právo na kvalitní život jako Středoevropané?

PZ: Mluvíte o velkých plánech, ale snad každý, kdo se o globální ekonomiku zajímá, zaznamenal, že se růst Číny má zase zpomalit.

To máte pravdu, to se nedalo přeslechnout ani v Česku, zvláště když z úst některých komentátorů bylo cítit škodolibou radost. Působí ovšem směšně, když růst o 6,5 % u největší ekonomiky světa pokládají za malý rozmach lidé ze Západu, kde dosažení na dvouprocentní růst je výjimkou. Podívejme se na údaje z Mezinárodního měnového fondu (MMF). Podle jejich propočtů bude letos podíl Číny na světovém hrubém domácím produktu (podle parity kupní síly) 17,9 %, zatímco roku 2010 byl 13,4 %. Ve stejném období, kdy čínský podíl neustále roste, podle MMF podíly ekonomik USA či Německa plynule klesají.

Čína ale prochází poměrně dramatickou restrukturalizací. I když zůstává továrnou světa, nejdůležitějším světovým ohniskem reálné ekonomiky, snižuje například nadměrnou produkci oceli. Tím zmenšuje závislost na nejistých zahraničních trzích, ale i ekologickou zátěž. To ale neznamená ekonomickou izolaci. Měsíční obrat čínského zahraničního obchodu je nad 300 miliard dolarů. Pro srovnání: podle MMF byl loni HDP Slovenska 90,6 miliard a Česka 193,5 miliard dolarů.

Zvláštní je, že se vedení čínského státu hlásí k tzv. politice podporující stranu nabídky (supply-side economics), která smutně proslavila Ronalda Reagana. V podmínkách Číny ovšem pomoc těm, kdo vytvářejí bohatství, směřuje k podpoře státních programů…

PZ: To dělal i Reagan, zvětšil vojenské výdaje a podpořil tak vojensko-průmyslový komplex!

Jasně, ale jistě se shodneme, že reaganomika směřovala především k deregulaci a snížení daní. Čínská podpora nabídky je jiná. Není náhodou, že prezident Si vyzval právě státní podniky, aby se zásadním způsobem podílely na odstraňování chudoby.

PZ: Státní vlastnictví je ale pokládáno za méně efektivní než soukromé.

To jsou liberální a konzervativní ideologická hesla. Vždy záleží na kvalitě managementu, připravenosti pracovních sil a kapitálových možnostech. Právě zveřejněné údaje říkají, že čínské centrálně řízené státní podniky vykázaly za leden a únor meziroční souhrnný růst zisku o 29,1 %. Pro budoucnost ale je podstatné, zda bude pokračovat změna od „Vyrobeno v Číně“ na „Vymyšleno v Číně“.

PZ: To se snadno řekne, ale hůř udělá.

Víte, někdy to vypadá, že takzvaný nový normál není jen pokles meziročního růstu HDP z dvojciferných na jednociferná čísla, ale také návrat k normálu – do dob, kdy Čína byla hlavním inovačním centrem a nejsilnější ekonomikou světa. Vynikající americký antropolog Jared Diamond v knize „Osudy lidských společností“ píše, že přibližně do roku 1450 Čína byla technologicky pokročilejší než Evropa a islámské země. Z dlouhého seznamu čínských vynálezů uvádí vrata zdymadel, litinu, hloubkové vrty, účinné postroje či chomouty tažných zvířat, střelný prach, magnetický kompas, papír, měnitelnou tiskovou sazbu, porcelán, kormidla na zádi lodí a trakař. Čína měla pozoruhodně zavlažovanou síť kanálů, vysokou kulturu, knihovny plné knih, fungující hierarchickou administrativu a vzdělanou byrokracii, papírové peníze, rozvinutý obchod a výrobu… Už koncem 11. století severní Čína produkovala přibližně 125 tisíc tun železa, což bylo mnohem víc než produkce Velké Británie na počátku průmyslové revoluce o sedm století později. Podle propočtů historika a ekonoma Anguse Maddisona byl ještě v roce 1820 čínský HDP více než 1,4krát větší než HDP západní Evropy. Až do poloviny 19. století byl Peking největším městem na světě…

PZ: Jenže už není největší. Tabulky říkají, že se svými 22 miliony obyvatel je na třetím místě, za Šanghají a pakistánskou aglomerací Karáčí.

Tohle je jedno z témat, které by mohlo symbolizovat proměny Číny a světa, onen „návrat k normálu“. V Číně vzniká megapolis, superměsto v prostoru Peking-Tchien-ťin-Che-pej (někdy v angličtině Jing-Jin-Ji nebo prostě JJJ). V této stále více infrastrukturou protkané a zastavěné oblasti žije v současnosti 110 milionů lidí. Tedy přibližně jedenáctkrát víc než v Česku. Je to aglomerace zhruba 212 tisíc km2, asi 1,6x větší než naše rodné Česko-Slovensko. Lidská civilizace dostává nové rysy. Hegeliáni by řekli, že to není nic nového pod sluncem, prostě jen další projev zákona negace negace – vývoje po spirále.

PZ: Rád bych se vrátil na začátek našeho rozhovoru. Mluvili jsme o tom, že se vedle parlamentu sešla i Čínská lidová politická poradní rada. Mohl byste více přiblížit, co to je?
Napřed obecně: teorie neumí odpovědět na otázku, jak v duchu klasických demokratických ideálů řídit moderní stát. Jako řešení Švýcaři a Američané přinesli tzv. reprezentativní demokracii, kdy občan zvolí člověka, kterého téměř nezná, aby mluvil jeho jménem – a ten se pak v duchu volného mandátu řídí jen vlastním „svědomím“, tedy osobními zájmy. Iluze lidovlády vzniká tím, že mezi tyto zájmy patří i znovuzvolení – tedy dále se líbit svým voličům. Dnešní západní reprezentativní demokracie není vládou lidu v antickém pojetí. Liberální demokracie – to jsou pravidla řešení názorových sporů a slaďování rozporných zájmů skupin uvnitř mocenské elity. Který z ministrů české vlády je „vládou lidu“?

Čína se svou jeden a půl miliardovou populací používá jiný model. Sází na kontrolovanou meritokracii – tedy vládu odborníků, kteří podléhají několika kontrolám.

Kořeny politické poradní rady, na kterou se ptáte, sahají do roku 1945, k dohodám mezi komunistickou stanou a Kuomintangem. Po roce 1949 se v této radě sešli představitelé všech stran, které uznaly vítězství komunistů v občanské válce, a připravili provizorní ústavu; až do roku 1954 tato rada fungovala jako parlament. Dnes je role poradní rady zakotvena v preambuli Ústavy a svými pravomocemi vzdáleně připomíná britskou sněmovnu lordů. Je v ní ale zastoupeno 12 politických stran a organizací. Mezi více než dvěma tisíci delegáty, z nichž pouze 39,9 % jsou členové komunistické strany, můžete vidět představitele všech regionů i 56 etnik žijících v Číně. Tomuto složení odpovídá i „umírněná“ orientace novin, které rada vydává.

PZ: No nevím, ve střední Evropě by takovéto uspořádání přivítalo jen málo lidí.

Rozumím tomu, že se řadě lidí takovýto model nemusí líbit. Po celý můj život mají politici v Praze pocit, že ví lépe jak řídit Čínu, než to vědí Číňané. Dvě věci ale v této souvislosti pokládám za zásadní. Především bychom neměli podporovat žádané změny v Číně, které by tuto obrovskou zemi destabilizovaly. Ohrozilo by to kvalitu života tam i u nás. A za druhé, Čína svůj model nikomu nevnucuje. Peking nesdílí západní mesianismus, který je obsažen ve středověkém šíření křesťanství, rozpínání civilizace formou kolonizace, v sovětském prosazovaní socialismu či v dnešní snaze změnit svět šířením západní verze demokracie, a to třeba i silou. V současném světě, který má tendenci propadnout chaosu, je Čína stabilizujícím faktorem.

Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

21 komentářů :

 1. Že bysme se dočkali natolik zasvěceného pohledu a logických závěrů třeba ve veřejnoprávní České televizi? Třeba na čtyřiadvacítce prostřednictím madame Tvarůžkové?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:58 To by jste od veřejnoprávní ČT chtěl moc, zatím se musíte spokojit s NR.

   Vymazat
  2. Marine Le Pen - vlastenecký projev
   http://czechfreepress.cz/uvadime-videa/marine-le-pen-vlastenecky-projev.html

   Vymazat
  3. "....takhle se rychle utíká až se udá směr..."
   BEZ CENZÚRY ..... - VLADIMÍR MEČIAR .... zajímavé...
   http://czechfreepress.cz/uvadime-videa/slobodny-vysielac-bez-cenzury-12-03-2017-vladimir-meciar.html

   Vymazat
 2. Madam Tvarůžková je dáma na úrovni.Tato úroveň
  se,bohužel,ani zdaleka nepřibližuje té potřebné.
  ČT se musí spokojit s třetiřadými moderátory.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 3. Ráda čtu rozhovory(analýzy) pana prof.Krejčího
  a jeho úsudku si vážím.Znám ho již od
  klukovských let a pořád je ten samý sympaťák ..
  jituš

  OdpovědětVymazat
 4. ..cizí majitelé továren a bank jsem Čínu nemůžou pustit !
  Opravdové tržní ceny by je připravily o zlodějské výdělky*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to meleš ty idiote? Číňani si tu mohou koupit co chtějí a také to dělají. Viz Slavia. Zřejmě se ty blbečku nemůžeš dočkat až budeš hákovat pro Číňana. Za čínských podmínek.

   Vymazat
  2. Pro 20:11 úvod „Co to meleš ty idiote...“ znehodnocuje následující názor i kdyby byl sebevýstižnější. To nechápat znamená duševní omezenost. Je mi líto.
   Když už se s tím píšu: Znám pracovní podmínky a řídící metody i perzonalistiku v americké firmě, v německé firmě a po odpracování 50ti let jsem odcházel do důchodu z čínské firmy. Nemusel, chovali se zdvořile a mile, tak nějak jak se chovají majitelé zoo k šimpanzům. Ne každý to dobře snáší. Autentičtí USA šéfové ne že by byli o moc lepší. Za komunistů, tvrdím, byla úroveň života nepochybně lepší. Teď se neználci vykecejte, jak jsem si, co nezávislý, relativně majetný důchodce, zahýkal.

   Vymazat
 5. čína nás sbaští s pejskama i kočičkama

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. za nadšeného hýkání zdejších soudruhů.

   Vymazat
  2. nedělal bych z toho takovou trágu, vesmír má svoje vlastní plány

   Vymazat
 6. Ona to tu Čína zestabilizuje, jen co sem natáhne koleje. Pak to bude podle Vašeho gusta, p. Krejčí. P.K.

  OdpovědětVymazat
 7. Už aby to bylo.Čína je o dva řády schopnější než Brusel a o zdejších papaláších nemluvím.

  OdpovědětVymazat
 8. Musím prof.Krejčímu poděkovat za vynikající souhrn informací. Zabedněným imbecilům stejně nikdo nevysvětlí, že článek, pragmaticky a logicky, popisuje zejména mechanismus řízení tak obrovské země(a populace), aby se nervali ani mezi sebou, ani neválčili se sousedy, zvyšovala se životní úroveň jak to jen půjde, a to postupně a všem. Nemusí se to někomu líbit, ale funguje to. Proto O.Krejčí upozorňuje, že bychom se do vnitřních věcí Číny neměli míchat, protože to hrozí destabilizací a strašlivou katastrofou. Ostatně, kam se tzv. demokratický svět "nasral", tam to špatně skončilo, viz. současná islámská invaze.
  A nakonec,za to, že si dnes u nás "Číňan" může koupit co chce a koho chce, můžou naši vlastní politici. Přesněji jejich nenažranost a prodejnost v dobách privatizace a zavádění "neviditelné ruky trhu". Či "trhu bez přívlastku", jak komu libo. Jestliže Čínu řídí národohospodáři, pak naši zem řídí kdo? A jak to, že tam ti neřádi pořád a pořád jsou? J.B.

  OdpovědětVymazat
 9. Pokud si znovu nevybudujeme vývozní cesty do Číny Ruska,nemáme šanci se pozvednou.Pro Německo jsme jen otroci a České firma nemá moc šancí uplatnit se na zadních trzích,kde je přezásobeno,tak o konkurenci nestojí.Najdou se mezi našimi politici zrádci,kteří nám obchod s Čínou i Ruskem znemožňují.

  OdpovědětVymazat
 10. Rádi jsme si přečetli přesmutný úděl rozvojové Číny, snad nám, Zadním Evropanům, by nemělo být referováno - bez podání uklidňujícího léku - o katastrofickém vývoji HDP v tom jednolitém chudobinci. My, co si blahobytně (blahobitně) žijeme v pozemském druhořadém ráji EU víme, co to byl hlad, nezaměstnanost, bezdomovectví, bezpočet žebravých nadací a vymírající národ za dob odporného socíku - a chápeme ten horor, kteří Číňané prožívají. Prosím, nemohou se vedoucí soudruzi se soc. dem. obětovat a odjet jako poradci do Číny - daňoví poplatníci by jim určitě dali na cestu i pobyt. A ani by se nemuseli z expertízy vracet!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A taky by se nevrátili! Buď by je ranila mrtvice, nebo by "ujeli" - to víte, náhrady jsou náhrady - a na to mají Číňani levný a rychlý recept....

   Vymazat
 11. Před 50 roky mě můj nebožtík děda říkal něco, co jsem považoval za blábol: Žlutá rasa dobude svět. Bylo mně tehdy 15 let. Jak se zdá, blábol nebyl zas tak velký blábol.
  Jinak poznámka k posledním větám článku prof. Krejčího. Kristianizace se skončila ve 13 století. Evropa nikdy nepřijala opravdu křesťanství a do dnes žije na způsob barbarů. Jednoduchý důkaz: kde se chodí z bohoslužeb v neděli na slovenských vesnicích /Slováci promiňte, v Anglii jsem zažil kostel, na nějž byla přímo napojena hospoda - byl to polský kostel/ - chodí se do hospody. Dobývání Nového světa se dělo podle křesťanských zásad? Ani omylem - viz Buffalo Bill, Cortez, Pizarro atd. My žijeme stále jako Vikingové. Částečně moje, částečně /časový udaj - 13 století/ z knihy Erich Fromm: Strach ze svobody. Dopoučuji tohoto autora. Zvláště zdejším trollům. Jen ještě jedna poslední věta: Nejsmutnějším úkazem soudobé západní kultury ja konformita /názory, které hlasají zdejší trollové jsou názory nikoliv originální, ale přejaté od okolí, svoboda to je jen bludná přdstava, o které referují nevzdělaní učitelé ve školách/, snaha o atomizaci společností, čili vytvoření masy otroků, které bude možno lépe ovládat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechtějte od zdejších trolů a vulgarizujících primitivů aby vůbec něco četli. Jejich vrcholem, a to jen do menší míry, bude Blesk a podobné. A jejich řídící důstojníci? Mainstream, Lidovky ....?

   Vymazat