Reklama

čtvrtek 9. března 2017

Retro: Na změnu systému je už asi pozdě

Exocet
9. 3. 2017   Outsidermedia
(Vyšlo 3. března 2010 )

... Žijeme údajně v krásné Klausově době, ve které český stát nemá nosnou, sjednocující a motivační ideu, tisíciletá legace hrdého národa smrdí jeho vlastní elitě, ve společnosti, kde forma nemá buď žádný, nebo opačný obsah, bezobsažné a naprosto nezávazné slogany (labely) nahrazují programonosnou ideu, kde užíváme pojmy (jako např. demokracie), které jsou vyprázdněné a svojí praxí opakem či doslova rozbíječem nosné, původní myšlenky tohoto pojmu.


Sledujeme a tolerujeme dvojí morálku, duální spravedlnost, rozklad a odložení starodávných pravidel mírového soužití ad acta. Ztratila se empatie, sounáležitost, odpovědnost k bližním i k budoucím generacím. Umřel základní stavební prvek společnosti – funkční rodina. Vymíráme. A nikomu z elity to nevadí!

Parazitismus se stal respektovaným povoláním, ne-li pramenem úspěchu - žebříčkem k moci. Nekupujeme užitnou hodnotu, kupujeme značky, image, nálepky, iluze, lži, postery, fatamorgánu společenského statutu, ideu a hodnoty produktivního, užitné hodnoty tvořícího kapitalismu nahradilo banksterské kasino s cinknutými kartami, jíme to, co jí ostatní, abychom byli „trendy“ a nevyčnívali.

Na piedestal nám po Listopadu postavili nezkušené, netolerantní a mnohdy i nedovzdělané a nekompetentní mládí. Mládí, co nezná historii, žije požitky dneška a myšlenky na budoucnost (i stáří) si nepřipouští, prostě ji „neřeší“. Za vzor vystavili Gordona Gekka z filmu Wall Street s jeho pravdivým, byť nelidským „Greed is Good“. (Chamtivost je dobrá). Z úředníka udělali všemocného boha, jak za císaře pána, a generovali jich tolik, že je neumíme uživit. Soudci snad už nejsou ani kritizovatelní a někomu (v ČR) se odpovídající lidé.

Předstíráme, že je vše v pořádku, abychom nemuseli „hejbnout prdelí“ a vzít svoje životy a osud do vlastních rukou. Zdánlivá bezmocnost je omluvenkou vlastní nečinnosti. Hovíme si v iluzorním světě záplavy filtrovaných bezvýznamných pseudoinformací, pozlátkovém světě hodnotově nulových celebrit a placených desinformací, které dnes dle US výzkumů představují již více než 80 % čteného a psaného slova v masových sdělovacích prostředcích. Když se na Západě objevuje příznak finančního i společenského Armagedonu, otočíme se na druhou stranu, abychom neviděli a nemuseli alespoň o pár minut či dní déle vnímat to, že se nám brzy (nejpozději do dvou let) převrátí život naruby, a my i celý svět budeme žít úplně jinými problémy, než na kterých si naše korporátní partajokleptokracie tancuje ty svoje narcisistické a exhibicionistické tanečky (show pro blbce).

Z partají se staly korporace, co prodávají své voliče za podíl na zisku spřízněných firem. Příspěvky ze státního rozpočtu za ulovenou hlavu voliče jsou jen prémií za naši ochotu věřit neuvěřitelnému z úst dealerů iluzí, co den po volbách ztrácí platnost a závaznost. Za komančů tady byl stohlavý ÚV na 15 milionů pasivních obyvatel, dnes máme na 10 milionů naštvaných obyvatel ve všech parlamentních stranách dohromady cca 15 bačů, kteří rozhodují, co a jak, kdo a s kým a hlavně za co. A to bez ohledu na „partajní lajny“. Ti ostatní „politici“ zdvihají pracky na povel, aniž by věděli, či dokonce chtěli vědět, o co kráčí, protože, když nezdvihnou ruku tak, jak mají, půjdou zpět do pracovního procesu mezi ty, co nemají.

I progrese od 100 fousů k cca 15 fousům o něčem vypovídá. Občan je figurka na zprivatizované politické šachovnici mocipánů a jejich placených drábů důležitá týden před volbami. O čem to nevypovídá, je, že administrativa zkorumpovaného státu neslouží občanům (původní účel státu), ale je zpolitizovanou děvkou „special interests“. Sekretariáty stran, soudcovský stav, silové orgány státu atd. jsou postaveny na korupci a službě silnějšímu, nejvyšší nabídce. A už ani samy nevědí, že je to špatně, neb co oni činí, dobře činí, a když prohlásí, že je slunce černé, je černé už jen proto, že jim za to nikdo nedá ani facku, natož aby se, „celej posranej“, vůbec ozval.

Ty prášky a médii vyhnané pseudoautority mnohdy pofiderních lidských i profesionálních kvalit nám vykládají svět (zase) jedinými politicky korektními „pravdami“ po svém, a kdo zapíná mozek, nestačí se divit, co je to za póvl, ti, co nám tvoří pravidla hry a následně nás selektivně (pro některé ta pravidla neplatí) drží pod hrdlem, abychom ta velmi často zhovadilá pravidla hry dodržovali. Přímá demokracie, referenda, odvolatelnost, nahraditelnost, hmotná, trestní a morální zodpovědnost, skládání účtů občanům, kontrola hospodaření, postihy za špatná rozhodnutí či korupci – to jsou útoky na byznys politiků, ve kterém dohazují za protislužbu lukrativní kšefty svým pánům - sponzorům z našich peněz. I z peněz, co jsme ještě ani nevydělali. A dokud jim jako občané a suveréni systému nenatrhneme řiť a nezavedeme více „švýcarské“ přímé demokracie, občanské kontroly od úrovně obce až úplně nahoru, pár těch korupčních klaunů sdružených do mafiánských klanů nezavřeme do zčernání za rozkrádačky, budou to dělat dál (všichni-zleva až doprava) tak dlouho, dokud nám někdo bude ochoten půjčovat. Tedy do státního bankrotu, protože ten se těch parchantů (už v Belize) osobně týkat nebude. Pak se vypaří a každý bude „já nic, já muzikant“. Bude se potom ohánět se svými lidskými právy, které ostatním zpronevěřil. A bude si oprávněně říkat: „Když už jste tak blbí a nesvéprávní, že se nebráníte, proč Vás měl okrádat někdo jiný než já.“
Jak dlouho budeme nečinně přihlížet tomu, že odvádíme přes 20 % daňových výběrů ne na správné fungování státem poskytovaných a námi objednaných služeb, ale do vyvolených privátních kapes? Jak dlouho ještě budeme poslouchat, že na nic nejsou peníze, že roste státní, tedy i náš osobní dluh, když se s požehnání toho samého státu krade i z toho mála, co máme? Jak dlouho budeme financovat cizí války? Jak dlouho ještě můžeme takhle „hospodařit“?

Od roku 1989 jdeme cestou amerického prosťáčka – od víry v klamavá slova velkých zlodějů a víry v pojmy a symboly dávno padlé či přežilé ke korporátní totalitě policejního státu, odtrženého od potřeb a práv 99 % občanů – obyčejnému fašismu, jen s jiným rasovým podtextem. Dovolím si vyjádřit názor, že čas na pozitivní změnu – nápravu v rámci tohoto existujícího systému – jsme opojeni konzumem na dluh již „prožrali a prosrali“ (předem se omlouvám za expresivní výrazy) – to, co kvapem přichází, bude tuhá knuta v líbivém balení pro prosťáčky, proti které budou 50. léta srandovní záležitostí, a ne nynějším traumatem starší generace. Na kapitálu vynucený sociální stát a práva neprivilegovaných zabil pád SSSR, coby konkurenta a protiváhy. Na aktuálním programu je zahnání těch, co nemají, zpátky do sociální, společenské pozice před Velkou francouzskou revolucí. Do díry, kam, dle proponentů restaurace „ancient regime“, v rámci budování Nového světového řádu, námezdní síla a všichni, kdo se mu nepodřídí (tedy i podnikatelé), patří. A všemocný stát bezmocných jednotlivců řízený a vlastněný elitami je tam deformami a obuchem zřejmě dostane.

„Globální krize je příležitost, kterou si nenecháme ujít“ – říká Emmanuel Rahm, loutkař v Bílém domě. Ví, o čem mluví. A řecká, potažmo evropská a světová tragédie napovídají. Historie se opakuje. Pružina se dá stlačit na nějakou dobu, ale pak ničivě vystřelí. Stejné je to s lidmi. Otázkou dne není CO přijde, ale KDY to přijde. Paradoxem se stává to, že ti moudří, co z revoluce udělali vědu, na ni nakonec sami dojedou. Mají, paradoxně, legraci z díla jednoho z jejich nejagilnějších sluhů, publikovaného pod názvem „Stát a revoluce“.

Lidé jsou nepoučitelní. Něco na způsob americké revoluce v globálním měřítku je zřejmě neodvratné. Suma sumárum, vláda věcí tvých k tobě se zas navrátí, ó lide český (zaměňte národnost dle libosti) – ale po velkém globálním strádání, potocích krve, prohlédnutí a opětovném příklonu k základním zákonům přírody a lidské koexistence, návratu k morálce kooperativní, kolektivistické, sociálně spravedlivější, kulturní a vysoce tolerantní lidské společnosti, kde člověk člověku nebude vlkem, ale partnerem, a šmelina, podvod a výpalné nebude cestou k prosperitě a vysokému životnímu standardu na úkor jiného. S nažehlenými žoldáky bez humánního, intelektuálního, morálního a profesionálního obsahu se k lepší budoucnosti nedostaneme. Ani v politice, ani v podnikání.

Ta příští, dle mého názoru, národně-osvobozenecká revoluce (co se jí asi nedožiji) nebude jen o výměně stráží, bude stavět nový systém z ruin starého a morálně deklasovaného, zespoda a od základů. Ti, co dnes díky spekulaci a šmelině mají, že neví kolik mají, se s fašismem 21. století sklouznou do statutu těch, co mít nebudou. Tedy, pokud lze vyvozovat nějaké validní závěry ze stále se opakujících jevů ve vývoji lidské společnosti a historii světa. Na lkaní už je pozdě, na změny není čas, i kdyby byla politická vůle, a spoléhání na schopnost interní regenerace politické kultury a politického/ekonomického systému dnešní parazitní západní civilizace je bezpředmětné. Kapři si jimi zprivatizovaný rybník sami nikdy nevypustí. Dokud budeme ovčany, atomizovaným stádem hovězího dobytka, starajícího se jen každý sám o sebe, neexistuje šance na pozitivní systémovou změnu. Tu za nás nikdo neudělá.

Protože zatím nedozrála situace a myšlení lidí k revoluci – systémové změně, zůstává v současnosti a našich podmínkách zřejmě jediný mocný nástroj pasivního odporu. Ignorace a odejmutí legitimity vládcům systému, neúčast ve volbách. Nevládnou-li pro nás a pro naše děti, v našem národním zájmu, sledují-li pouze svoje osobní cíle či dokonce cizí cíle, které jsou v rozporu s našimi vlastními, musí se bát zástupci lidu a služebníci státu víc našeho hněvu než nepřízně vládců světa. Vládci světa se mění, impéria zanikají, ale národ zůstává a přežívá. Dozrál čas, abychom svoji „spokojenost“ těm protektorátním klaunům nahoře dali zřetelně najevo.  .....

26 komentářů :

 1. Tak doufám, soudruzi, že se toho blábolu toho Exoceta budete držet. Ať vás ani nenapadne jít volit!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. března 2017 21:10

   Dozrál čas, abychom svoji „spokojenost“ těm protektorátním klaunům nahoře dali zřetelně najevo.

   Smazat
  2. "Vládci světa se mění, impéria zanikají, ale národ zůstává a přežívá. Dozrál čas, abychom svoji „spokojenost“ těm protektorátním klaunům nahoře dali zřetelně najevo. ....." Naivní kecy! Aneb Přání otcem myšlenek ...

   "Člověk budoucnosti bude míšenec (mongrel). Dnešní rasy a třídy zmizí v důsledku zániku prostoru, času a předsudku. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, podobná svým vnějším vzhledem starověkým Egypťanům nahradí rozmanitosti národů a jedinců." Richard hrabě Coudenhov-Kalergi, Praktische Idealismus (1925)
   "Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musíme dosáhnout smícháním ras s cílem vytvoření světle hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 miliónu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali." Thomas Barnett

   Smazat
  3. Coudenhove-Kalergi i Barnett mají samozřejmě pravdu! Je to jediná cesta ke spokojenosti lidových mas! Protože dokud je bude znepokojovat a dráždit zbytečný přemítání nad nesmrtelností chrousta, budou věčně žbrblat a hledat ve všem mouchy a stejně na hovno přijdou! Jen si krátěj život špatným spaním a trávením ...

   Smazat
  4. Ještě tak pochopit, o čem je řeč, že ? Debilovi tvého kalibru bez mozku se to nemůže podařit.

   Smazat
  5. Debil bez mozku je předevší fašista. Proto tady blábolí o "masách" a jak jim "vládnout". Hloupý gymnazista, a možná ani na to gymnázium nedosáhl, tak tu tapetuje z pouhého komplexu malosti. Leo

   Smazat
  6. Vážení 7.16 a 7.21:
   Barnett měl na mysli IQ 90. S t2mi vašimi 70 nedosáhnete ani na řidičák...

   Smazat
  7. Čím to je, že ten největší blbeček (21:10) bez vlastního názoru vstupuje do diskuze jako první?

   Smazat
  8. 10:33 - nerozumím. Mohl bys ty svoje hýky přeložit? Jde o citaci dvou mužů zásadních pro současný vývoj naší civilizace, jejíž produktem je EU. V dalším příspěvku dodávám že lepší řešení se nenabízí, páč lidi v podstatě jsou dobytek a nemaj být u pastvy vyrušováni. A ty tu mektáš a pleteš nějaký řidičáky .. to jako že by aplikace Barnetových závěrů znemožnil lidem si udělat řidičak? No a? Bylo by míň nehod! Hovada maj jezdit autobusem nebo vlakem!

   Smazat
  9. 10:10 - o tvý žvásty Bronsteine nikdo nestojí! Já pravda, gympl nedodělal (kvůli matice a fyzice), a musel si maturu dodělat na ekonomce, ale takový hovado jako ty by nevzali ani na hrobařským učňáku :)

   Smazat
  10. Nejít volit je zásadně špatně.Je nutno jít volit,ale dát NEPLATNÝ hlas,jinak to že jsme nedali hlas využijí ve svůj prospěch !

   Smazat
 2. Ta popřevratová doba postavila na piedestal pažravých a chtivých samozvaných ekonomů z Prognosťáku jako Klause, Zemana, Dlouhého etc. Tyto ekon. oblbovači neměli a nemají žádnou praxi, ale zdárně předstírali svoji ekonomickou způsobilost. Již v té době jsem říkal, že Klausovi bych nanejvýš svěřil dělat účetního dílny nebo cechu, protože věděl, že 1+1=2.

  OdpovědětSmazat
 3. 21:21-Mýlíte se.1+1 někdy bývá 11.To byly počty
  ing.V.Klause.Učili se být bohatí,jak později sám
  prohlásil.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, Majevský, ale počty nejsou vždy stejné, například v armádě jsou 1+1=3 a 3+3=12. Asi nepřijdete na to proč.

   Smazat
 4. Dobře, i když jen tak na půl cesty. Rozumí se, dokud si dnešní mladí s propagandou vymytou hlavou a spotřební náladou nenatlučou hlavu (tlamu?), nenastane dostatečný tlak na nezbytnou systémovou změnu. Nevím jestli ještě, systémoou změnu měla v programu KSČM ..., chová se ovšem zcela jinak. Jiřího Svobodu pobodali, Dolejše zmlátili, Ransdorfa uštvali a Filip si sedí v kvádru za desetitisíce, nagelovanou makovicí, vozen služebním fárem kam ráčí, se služebním k osobní disopozici v šéfofské řadě PS parlamentu. Porůznu pak sděluje „opoziční“ moudra prokládaná „přemýšlivým“ ééé. Trendy je ten pán, že?

  OdpovědětSmazat
 5. tak to teda ne nikdy není pozdě jsme češi a nikdy se nevzdáme

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidé vždy volí životní jistoty, třeba bídné. Hnou se až když nevidí možnost přežít.
   Tehdy stačí malá jiskra.

   Smazat
 6. Podplacený politik je vydíratelný.
  Ze staré garnitury poslanecké sněmovny a parlamentu jsou řízený kolaboranti státu.
  Proto nelze volit pořád dokola ty samé darebáky*

  OdpovědětSmazat
 7. Žijeme v krásné Klausově době? Nevšiml jsem si že by Klaus byl nějak nadšený, naopak je v tvrdé opozici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kalus vystupuje jako obhájce národních zájmů v zahraniční politice. To je pravda. Ale vhledem k tomu, že tu zavedl vládu mafií a nechal rozkrást národní majetek, jako ekonomický neumětel zničil 250 let budovanou strukturu našeho průmyslu a 50 let budovanou strukturu potravinové soběstačnosti, že nás zavlekl do NATO i EU, tak máme právo říkat, že žijeme v Klausově době a to s pejorativním podtónem. Naši dobu zformoval Kalus a jeho kamarila víc než Přikulovač Veškrna s tou svou bandou. Taurus

   Smazat
  2. Klaus ? To je původce genocidy českého národa, mladí neměli kde bydlet, nerodily se děti, nebylo na důchody, nasekaly se dluhy na tři generace a zalepil to vyhlášením odpustků pro největší lumpy, kteří s ním drželi basu. Tohle národ neustojí a vymře, Klaus musí být velmi nešťastný a nenávistný a samolibý člověk, naprosto bez svědomí . Fujtajksl, ventra jakási.

   Smazat
 8. Hodne davno jsem pochopil, ze je lepsi zit mimo spolecnost. Kdyz nekomu dnes vysvetluje elementarni veci, ktere by kdysi chapal kazdy, dnes jim nerozumi nikdo. Pouze z te ztraty empatie, citu, duse.

  A jak je po letech videt, je to primo epidemie. Profesni deformace na vsech urovni statniho sektoru, neschopnost pouze proto, ze kazdy vidi pouze vlastni zisk. Nikdo neuvazuje do budoucna, vidi pouze plot vlastni zahrady a cisla na uctu.
  Ovsem, za vysi tech vlastnich cisel je kazdy schopen udelat primo cokoli.

  OdpovědětSmazat
 9. Z téhle šlamastyky asi nevyváznem s zdravou kůží. Jsem již starý na to abych se hádal s komentujícími, kteří současnou situaci vidí jako normální. Již dávno jsem napsal že kdyby mě bylo 30 odejdu do Číny naučím se čínsky, kdyby mě bylo 50 odejdu do Ruska oživím Ruštinu a bude mi dobře. Podstatou je to že jsem byl vychován ke skromnosti a v úctě k lidem. Vychoval jsem tak i své děti ale je to pro ně v současnosti nevýhoda, protože celá tzv euroatlantická civilisace jde proti lidstvu.

  OdpovědětSmazat
 10. Škoda ztraceného času sedmi let od vzniku úvodního článku. Být autor lídrem politické strany, nebo aspoň poradcem, můj hlas by měl.

  OdpovědětSmazat
 11. Jen malý dodatek k autorovi: parazitismus je v tomto společenském systému jediným zdrojem "úspěchu" a odcizení lidskosti.

  OdpovědětSmazat
 12. Hutný popis současné morální bídy. Jen ta závěrečná výzva je trochu mimo mísu. Z této situace zadluženého státu - loutky není možné vystoupit volbami, ale pouze revolucí. A ta si vyžádá nutně velké oběti a velmi silnou jednotu. Jenže právě tu dokáže tzv. demokracie velmi snadno narušovat.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.