Reklama

.

.

úterý 14. března 2017

Smutné čtení: odborník z Social Europe se podíval na naše mzdy...

Martin Myant
Martin Myant
14. 3. 2017 podklady SocialEurope a překlad ParlamentníListy
 
Relativně nízké mzdy a jejich stagnace, tak lze charakterizovat dlouhodobou situaci na našem "trhu práce". Nízké mzdy čili náklady práce navíc znehodnocuje politika České národní banky, která za uměle udržovaný nízký kurz koruny vydala značné prostředky a hodnotu platů i úspor sráží ke dnu. Redaktor periodika Social Europe srovnává Německo, Rumunsko a Českou republiku. A pohled je to pro české zaměstnance velmi smutný.


Parlamentní listy k tomu podotýkají:


Dlouhá léta se hovoří o tom, že Češi a další obyvatelé východoevropských zemí pobírají v porovnání s Němci, Brity či Francouzi směšně nízké mzdy. Jak ale dokazuje analýza Martina Myanta z European Trade Union Institute, místo aby se tento trend zlepšoval, je tomu přesně naopak.

Graf, který zaznamenává náklady práce a odráží růst mezd v Německu, Česku a Rumunsku v letech 2000 až 2015, jasně dokazuje propastný rozdíl mezi mzdami v těchto třech členských státech Evropské unie. Je navíc alarmující, že vzájemné rozdíly se od roku 2008 ještě zvyšují. Zatímco v Německu byla v roce 2000 průměrná hodinová sazba nákladů práce 25 eur, o patnáct let později se zvýšila o sedm až osm eur. Zatímco v České republice byla tehdy a je i nyní stále stejná – deset eur.

Co k tomu dodat? Kdo je na vině?

Především je to neschopnost českých zaměstnanců hájit svá práva. Nízká organizovanost v odborech a opatrní odboroví vůdci jsou příčinou toho, že si zaměstnanci nedokáží prosadit důstojnější podmínky k životu. Ruku na srdce, kolik znáte podniků, ve kterých není odborová organizace? kolik znáte podniků, kde je zaměstnavatelem zakázáno zakládat odbory a případní  iniciátoři jsou diskriminováni či rovnou přijdou o práci.  


Podle Myanta je obzvlášť znepokojivý nejenom vývoj po roce 2008 a fakt, že Češi mají třetinové náklady práce ve srovnání s Němci a Rumuni jsou na půlce českých, ale:

„Je zarážející, že zůstávají enormní rozdíly i mezi povoláními, kde jsou pracovní úkoly v podstatě totožné. Barmani, řidiči autobusů či automechanici mohou pracovat kdekoli. Nelze přece říci, že by němečtí řidiči byli schopni vozit šestkrát víc cestujících než jejich čeští a rumunští kolegové,“ poukazuje Myant, který je velmi dobře obeznámen s českou ekonomikou.

Evropská komise a mnozí další argumentovali, že nízká úroveň mezd je nezbytná pro zachování mezinárodní konkurenceschopnosti. Jen malé zvýšení mezd by z jejich pohledu vedlo bez zvýšení produktivity práce k nižšímu vývozu, HDP i zaměstnanosti. Problém přitom spočívá ve výpočtu produktivity práce a jejího porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. Produktivita ve veřejných službách se často zdá nízká, protože i mzdy jsou nízké,“ vysvětluje Myant.

„Češi vyrábějící komponenty vozů pro německou firmu se tak zdají být méně produktivní než jejich němečtí kolegové. Právě proto, že výrobek je prodáván za nižší cenu, než když byl vyráběn v Německu. Společnost Škoda platí v České republice svým zaměstnancům asi třetinu peněz, co vyplácí lidem v Německu. Rozdíl neodráží nižší produktivitu práce z hlediska počtu vyrobených vozů. V praxi to znamená, že v české pobočce jsou poněkud vyšší zisky.“


Mnozí čeští ekonomové a poliologové ve svých článcích určených široké veřejnosti popisují dnešní stav naší hospodářské závislosti na ekonomikách vedoucích zemích EU jako vztah kolonizovaného a kolonizátora. Úroveň platů i struktura hospodářství, která je zcela závislá na subdodávkách do zemí EU jen posiluje uzavřený kruh špatně placené práce.


Další Myantův graf potvrzuje že se Evropská komise mýlí, když tvrdí, že zvyšování mezd způsobuje nižší export.
„Dosavadní zkušenosti ukazují, že rostoucí mzdové náklady nebrání růstu vývozu. Na příkladu České republiky je to patrné ve všech směrech. Až do ekonomické krize v roce 2008 mzdy rostly ve veřejném i soukromém sektoru a export přesto stále rostl,“ uvádí Myant a poukazuje, že vzájemné přibližování mezd v Evropě by mohlo být dosaženo kolektivním vyjednáváním a zvýšením minimální mzdy.
V České republice je za nízké mzdy vedena přes 27 let intenzivní přesvědčovací a zastrašovací kampaň v mediálním mainstreamu. Začala už oním "utahováním opasků" za Klause a pokračuje do dnešních dnů, kdy nám "národohospodářští experti" vysvětlují, že nízké náklady práce jsou snad naší jedinou konkurenční devizou a že zvyšování minimální mzdy je chybnou politikou. K tomu se se svými demagogiemi přidávají zaměstnanecké svazy a všechny pravicové vlády, které se od roku 1990 u nás vystřídaly. A výsledek je, že se z našich zaměstnanců za léta utahování opasků stali "evropští Číňané", zatímco v mnohých průmyslových oblastech samotné Číny, jako například v Šanghaji, je dnes už průměrný plat vysoko nad tím českým.

„Až příliš vysoké platy by eventuálně mohly vést nadnárodní společnosti k rozhodnutí o přemístění své výroby. To by ale pro ně bylo příliš nákladné a neefektivní. Náklady na práci nakonec tvoří v případě společnosti Škoda jen 6 % z celkových nákladů. Vyšší mzdy by mohly zabránit v odlivu kvalifikovaných pracovníků v oblasti vývoje, výzkumu a inovace. V neposlední řadě by potom mohlo dojít k nárůstu zahraničních investic a domácí ekonomické aktivity,“ soudí Myant.
Tady je ona tabulka -  Úroveň pracovních nákladů v Německu (červená nahoře), České republiky (modrá) a Rumunska (šedá):

 

Tak co s tím uděláme?
87 komentářů :

 1. Co s tím uděláme? Tak třeba pro začátek by Vašek Dvořák mohl zaměstnat pár soudruhů za ten Německý plat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čurák se nezapře. Ani nechápeš, o čm je řeč. Umíš jen plácat srance.

   Vymazat
  2. A o čem je teda řeč? Kdo s tím co má teda udělat? Kdo by ti měl dát ten německý plat?
   "Umíš jenom plácat srance" platí leda pro tebe.

   Vymazat
  3. Lidi s tím samozřejmě mohou udělat hodně. 1) Především zaměstnaní by se konečně měli odborově organizovat, dávat k soudu zaměstnavatele, kteří brání odborářům v práci, pronásledují je.
   2) Měli by být k sobě navzájem víc solidární. Když se někdo pere o vyšší mzdy, je to boj i ve vašem zájmu.
   3) Do odborů by si měli navolit ostré vedení, které se nebojí jít i do rvaček o vyšší plat, stávky a domlouvat se s ostatními organizacemi. Vyšší platy jsou boj, když to každoročně dokazují odboráři v Německu, proč ne u nás?
   4) měli by podporovat ty politické strany, které chtějí zvyšovat minimální mzdu, protože ta tlačí na zvyšování platů zespoda.
   5) měli by volit ty politické strany, které si nepřejí příliv levné pracovní síly z ciziny.
   atd. atd.
   ale říkejte to pitomci 11:20 korunovanému 11:57. Taurus

   Vymazat
  4. 14:44 - boj za vyšší mzdy je špatnej, kontrarevoluční boj! Tudy cesta nevede! Ta vede jedině a pouze cestou boje proti práci!

   „Kdyby dělnická třída, vyrvavše si ze srdce neřest, která ji ovládá a degraduje její povahu, povstala ve své strašlivé síle, nikoli aby se domáhala lidských práv, která jsou jen právy kapitalistického vykořisťování, nikoli aby se domáhala práva na práci, jež je jen právem na bídu, nýbrž aby ukula bezostyšný zákon zakazující každému člověku pracovat déle než tři hodiny denně, země, stará dobrá země, by se otřásala veselím a cítila by, jak v ní pulzuje nový vesmír..."
   Paul Lafargue, Právo na lenost, 1848

   „Strach" není ničím jiným než pocitem utištění a sklíčenosti, který u buržoazie nutně provází práci, tuto ohavnou činnost nuzného dobývání chleba. V udatném německém buržoovi „strach" rozkvétá ve své nejčistší formě: pro něj je chronický a „vždy jemu rovný", bídný a opovržlivý, zatímco proletářova mizérie vždy nabírá nejostřejší násilnou formu a nutí jej pustit se do boje na život a na smrt, čímž jej činí revolučním a takto nevyvolává „strach", ale vášeň. Chce-li tedy komunismus zrušit buržoův „strach" stejně jako proletářovu bídu, rozumí se samo sebou, že to nedokáže, aniž by zrušil příčinu obou: práci."
   Karel Marx, Německá ideologie

   Vymazat
  5. "Práce je dělníkovi vnější, tj. nenáleží k jeho podstatě, že se proto dělník ve své práci nepotvrzuje, ale popírá, necítí se v ní dobře, ale je v ní nešťasten, nerozvíjí v ní žádnou svobodnou fyzickou ani duchovní energii, ale moří svou tělesnost a ruinuje svého ducha. Proto se dělník cítí při sobě teprve vně práce a v práci se cítí vně sebe. Doma je, když nepracuje, a když pracuje, není doma. Jeho práce není proto dobrovolná, ale vynucená, nucená práce. Není proto uspokojením nějaké potřeby, ale jen prostředkem k uspokojování potřeb mimo ni. Její cizota se projeví jasně v tom, že jakmile neexistuje žádný fyzický ani jiný nátlak, utíká se před ní jako před morem. Vnější práce, práce, v níž se člověk zvnějšňuje, je práce sebeobětování, trýznění. Konečně se vnějškovost práce jeví pro dělníka v tom, že není jeho vlastní, ale někoho jiného, že mu nepatří, že v ní nenáleží sám sobě, ale někomu jinému. Tak jako v náboženství vlastní činnost lidské fantazie, lidského mozku a lidského srdce působí na individuum nezávisle na něm, tzn. jako nějaká cizí božská nebo ďábelská činnost, tak ani dělníkova činnost není jeho vlastní činností. Náleží někomu jinému. Dělník v ní ztrácí sebe sama.

   Z toho tedy plyne závěr, že se člověk (dělník) cítí být svobodně činným už jen ve svých zvířecích funkcích, v jídle, pití a plození, nanejvýš ještě v bydlení, strojení atd., a ve svých lidských funkcích se cítí už jen jako zvíře. Zvířecí se stává lidským a lidské se stává zvířecím.

   Jídlo, pití a plození atd. jsou sice také pravé lidské funkce. Ale v abstrakci, která je odlučuje od ostatního okruhu lidské činnosti a dělá z nich poslední a výhradní konečné účely, jsou zvířecí.

   Zkoumali jsme akt odcizení praktické lidské činnosti, práci, ze dvou stránek. 1. Vztah dělníka k produktu práce jako k cizímu předmětu, který má nad ním moc. Tento vztah je zároveň vztahem k smyslovému vnějšímu světu, k přírodním předmětům jako k nějakému cizímu světu, který stojí nepřátelsky proti němu. 2. Vztah práce k aktu produkce uvnitř práce. Tento vztah je vztahem dělníka k jeho vlastní činnosti jako k cizí, jemu nenáležející, činnost jako trpění, síla jako bezmocnost, plození jako kastrace, vlastní fyzická a duchovní energie dělníka, jeho osobní život - neboť co jiného je život než činnost - jako proti němu samému obrácená, na něm nezávislá, jemu nenáležející činnost. Sebeodcizení jako předtím odcizení věci." z kapitoly „Odcizená práce" z Ekonomicko-filozofických rukopisů z roku 1844 od Karla Marxe.

   Vymazat
  6. „Dalším zdrojem nemravnosti dělníků je, že jsou zatracenci práce. Je-li produktivní činnost tím největším potěšením, jaké známe, nucená práce je tím nejkrutějším a nejvíce ponižujícím mučením. Není nic strašnějšího než od rána do večera muset vykonávat cosi, co je vám odporné. A čím lidštější má dělník pocity, tím více musí svoji práci nenávidět, protože cítí donucení, které práce znamená a neužitečnost, kterou pro něj tato práce představuje."
   B. Engels, Postavení dělnické třídy v Anglii

   Vymazat
  7. Navzdory všem proslovům každý, kdo může žít jen díky tomu, že prodává svoji pracovní sílu, má pocit, že pracuje, protože nemá jiné řešení, že je to jediná cesta k přežití, která mu zbývá.
   Proto pracuje, co nejméně to jde, a pokud může, nepracuje nebo, je-li to možné, pracuje a zároveň se snaží trochu žít (můžeme-li tedy tento atrofovaný život nazvat „životem"). Tráví trochu delší dobu na záchodě, kouří cigaretu, „zneprovozní" stroj, snaží se komunikovat s ostatními dělníky, zpomaluje tempo, vždy se snaží - v rozporu se situací - jednat jako lidská bytost a ne jako strroj, jakoby mohl znovu objevit lidskou existenci, když se šéf nedívá, během přestávky nebo když se skrývá na záchodech. Někteří nejdou do práce, kdykoli je to možné, jiným bývá „špatně", náhle je začnou bolet zuby, hlava nebo se objeví ostré bolesti, bolesti, které nemůže nikdo prokázat (vždy však nejsou smyšlené, protože někdo se ze znechucení prací nakonec skutečně začne vážně sebepoškozovat). Je spousta důkazů, že dělníci nejčastěji onemocní v pondělí ráno a ve dnech bezprostředně po svátcích.

   Po celém světě se absentérství stává všeobecným. Ti, kdo sabotují výrobu jsou odsuzováni, jelikož reagují, jak nejlépe mohou, na všechny vynálezy zvyšující tempo práce. V každé továrně a kanceláři vznikají tisíce proti-vynálezů, aby je mařily...

   Nevidět v těchto zdánlivě nesouvislých aktech nezřetelný leč velmi reálný boj mezi dvěma antagonistickými třídami společnosti znamená zavírat před ním oči. V každém z těchto aktů totiž existuje opozice mezi bojem proti práci, za komunistickou společnost, a udržováním námezdního otroctví.

   Jedná se o nesporná, živá fakta, která demonstrují hnilobu společnosti založené na práci a nenávist soustředěnou v každém z jejích námezdních otroků... Faktem je i to, že „lenost" a „flákačství" (koneckonců jen nesmělé pokusy o lidský a intuitivní odpor proti práci) se vždy považují za zločiny, a to ani nemusíme zmiňovat pracovní tábory určené pro „příživníky na společnosti" nebo „nebezpečné delikventy", kteří jsou například na Kubě synonymem pro každého, kdo sabotuje výrobu.

   Avšak v současném období kontrarevoluce (proletariát má stále spoustu problémů, aby se jí zbavil) se tato fakta dost často nezobecňují. Dokonce ani ti, kdo dělají vše, co mohou, podvádějí mistry, šéfy, stát, nejsou s to pochopit revoluční význam svých vlastních činů. Za jistých okolností se jednak nepodílí na požadavcích dělnické třídy a na boji a jednak považují revoluční heslo „pryč s prací" za nesmyslné. I když hovoří s uznáním o někom jiném, uchylují se k buržoazním sloganům jako třeba, „Je to dobrý chlap, opravdový dělník," „vzorový dělník"...

   Na takové případy všichni narážíme každý den našich životů a lidé tvrdí, že je to všechno jen „lež". Navzdory společensky masivním rozměrům akce proti práci se provádí osamoceně nebo ve skupinkách. (40) Uvědomění dělníků zůstává obecně atrofované buržoazní ideologií práce - samotní hráči v boji proti práci odsuzují tento boj, kdykoli se jim jasně a otevřeně řekne, že bojují předně a především proti práci.

   Není ale důvod obávat se této situace. Naopak, jedná se o situaci, v níž komunisté vždy bojovali: proti proudu, proti myšlení a vědomí většiny, přesto však v jejím zájmu a za její akci, přičemž se snažíme, aby se spontánně se objevující metody boje stávaly vědomými. A nejdůležitější a zřetelně podvratné je dávat jasně najevo, že tyto izolované akty sabotování práce, které dennodenně prožíváme, obsahují revoluční sílu, kterou je třeba osvobodit, abychom tento svět mohli rozervat na kusy. Proto je dnes naléhavé bojovat nejen za méně práce, ale jasně křičet, „Pryč s prací," „Ať žije boj proti práci!"

   Vymazat
  8. Různí opěvovatelé práce, strany národního socialismu - nacisté a stalinisté či castristé pějí chvalozpěvy na práci, a to zejména, když se prohlašují za marxisty. Jak jsme si v textu ukázali, proletář je ve skutečnosti zajímá jenom jako dělník. Ve skutečnosti křičí, „Ať žije pracující proletariát," „Ať žijí ukáznění dělníci," „Ať žije rozvoj země" a - ať už to říkají nebo ne - „Ať žije národ." To mimo jiné znamená, že povzbuzování proletariátu buržoazií je přesným opakem fundamentálních zájmů plynoucích z postavení proletáře a mnohem jasněji je lze přeložit jako: „Víc pracujte, utáhněte si opasky, národ vás potřebuje." Nepopřel by to ani Fidel Castro ani sandinisté, neboť takto povzbuzují proletariát, jehož existenci chtějí na staletí a staletí zachovat.
   Když revolucionáři říkají, „Ať žije proletariát!", není to prostě jen něco jiného ale přesný opak, a to svojí premisou, obsahem i důsledky. Premisou, protože aby proletariát žil, musí bojovat. Vždyť pro „marxisty" proletariát představuje sociologickou sumu všech lidí, kteří pracují. Pro nás proletariát existuje ve své konfrontaci s buržoazií a tato opozice existuje v obecném boji o život - od výroby hmotných předmětů, přes organizaci do strany až po ozbrojený boj. Obsahem, protože život proletariátu nespočívá v práci - proletář žije tak, že si sám v sobě a svých soudruzích uvědomí lidské bytosti a toho může dosáhnout jedině bojem proti práci. A konečně důsledkem, protože proletariát narozdíl od buržoazie nemá zájem prodlužovat svoji existenci coby opozice vůči kapitálu. Cílem jeho vývoje - až do jeho přeměny v panující třídu - jje potlačení všech tříd a tudíž i jeho sebepotlačení.

   Shrnuto, zatímco povzbuzení, která proletariátu adresují naši nepřátelé, znamenají, „Ať žije současné postavení proletářů," komunistické, „Ať žije proletariát," značí: „Ať žije organizovanost proletariátu jako třídy, jako panující třídy, která potlačuje sama sebe, aby naprosto zlikvidovala své současné postavení, aby zrušila námezdní práci a produktivní činnost tak jednou provždy mohla přestat být prací a stát se lidským životem a lidstvo mohlo konečně započít své autentické dějiny jako lidská pospolitost."

   Vymazat
  9. Existuje ucelený program skutečně revolučního boje, který může lidstvo osvobodit od námezdničiny a trvale zrušit jakýkoliv proletariát! - https://www.autistici.org/tridnivalka/programove-pozice/

   Vymazat
  10. No, tos nám tu vytapetoval diskusi samou "zjevenou pravdou". I tací exoté nás v diskusích navštěvují.

   Vymazat
  11. 18:27 - tu nejde o to co kde kdo tentonoc, ale jestli tvůj blbej mozek josko, je schopnej pokapit podstatu sdělovanýho ...

   Vymazat
  12. Co s tím dělat? Podívejte se na řidiče autobusů. Už půl roku Mamula Středula kecá o generální stávce, zatím co já vím, vyjednal pouze 2 Kč navýšení, jezdit za 98 korun, mít takovou zodpovědnost - to je fakt trestné. Takže spojit se všichni najednou a ať lidi šlapou pěšky a přemýšlej, komu furt dělají otroka. Nasrat se a konat přátelé,nechápu na co všichni čekají.!!!

   Vymazat
 2. Český otrok musí pracovat na blahobyt Germánů,ano to jste si lůzo odcinkali!Ať žije Havel...Havel na Hrad!Teď již máte co jste chtěli.....do rachoty z vesela!To co se děje nyní nebylo ani po Bílé Hoře!Bravo Singer!Bravo Rusnok! 1 EURO za 100,-Kč ,ať ti otroci v Germánské kolonii dostanou pořádně zakouřit!

  zločas

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uklidni se demente.
   Nejlepší jsou ti "otroci", co 24 hodin 7 dní v týdnu s plným pupkem lapí na svých tlustých prdelích u počítačů a klepou do nich svoje pičoviny.

   Vymazat
  2. Sebekritika těžko. Já mám na rozdíl od těch zdejších zoufalých dementů dostatek soudnosti abych se nepovažoval za "otroka".

   Vymazat
  3. 13:02-Já myslel otročení trolla na NR.

   Vymazat
  4. PS. kde mne nechtějí, tam nechodím, ani za peníze. A dobrovolně? S Vaší inteligencí? Přesvědčit přesvědčené?

   Vymazat
  5. Trole 13:02
   jsou jenom dvě možnosti, buď jste idiot nebo hajzl.
   Idiot v případě, že Vám nízký plat nevadí a ještě se tím vychloubáte;
   hajzl v případě, že jste naprostou výjimkou (protože statistika je jasná) a máte německý plat, ale ostatním přejete jejich nízké platy.

   Já tipuji třetí možnost. Jste obojí, máte nízký plat, ale nevadí vám to, protože i ostatní to tak mají, jim to přejete, takže ke štěstí vám to stačí.

   Vymazat
  6. Zřejmě máte dlouhé vedení. Já nikomu, nikde a nikdy neotročím. Jsem svobodný člověk.

   Stejně svobodný jako ti pitomci tady co se sami sebe a navzájem snaží z neznámého důvodu přesvědčit o opaku.

   Vymazat
  7. 13:22

   Když ti vadí nízký plat tak běž dělat tam kde ti dají vyšší. Nebo nejlépe běž dělat sám na sebe, otevři živnost a vyplácej si třeba 100.000 měsíčně. To ale musíš něco umět a ne se jen škrábat na prdeli.
   Pokud někde dobrovolně "otročíš" za pár šupů, jak si můžeš dovolit někoho jiného nazývat idiotem? Idiot jsi ty.

   Vymazat
  8. ad 13:24
   takže pro někoho "pracujete" čistě pro svůj dobrý pocit.
   Obdivuhodné.

   Vymazat
  9. 13:31

   Ne Vláďo. Pracuji (pracoval jsem) pro někoho za podmínek na kterých se svobodně dohodneme. Opravdu jsi zřejmě nesvéprávný, když nechápeš nejzákladnější principy ekonomických a sociálních vztahů.

   Ještě navíc je na tvé straně zaměstnance na rozdíl od zaměstnavatele výhoda v podobě zákoníku práce, výpovědní lhůty, odstupného, nemocenského, placených svátků, dovolených atd.

   V současnosti je ještě navíc po zaměstnancích na našem trhu obrovský hlad, hlavně po těch kvalifikovaných.

   Vymazat
  10. Vláďo, "našeho" trolla už byste měl znát a "poznat mezi tisíci" slovy Horáčka. 10 let v USA, prodej firmy, úžer. Proto se ani neozval,když jsem jeho životopis přirovnal ke Kiskův. No a aby svůj standard udržel co nejdál, dobrovolně zde trollí. Na víc IQ nemá.Ti chytřejší "brzdí" v politice!

   Vymazat
  11. Povolný,
   vy už jste toho nakvákal dost. Mí rodiče prý byli aktivní kumunisti, pak prý naše rodina zprivatizovala, teď prý pro změnu jakýsi úžer,... Co si vymyslíte příště? Drogového dýlera?

   Vy si udělejte aspoň učňák člověče. Vzdělání nemáte žádné, blbý jste jak tágo, pracovat se vám nechce... Není divu že tu kvičíte po starých časech. Takovým bylo tehdy hej. A dnes závistivě nakukujete sousedovi přes plot.

   Vymazat
  12. Anonymní 14.března 2017 14:00
   Vy asi ještě nevíte, že Povolný je největší odborník na odhalování trollů široko daleko. Sice neví, co to vlastně je, ale to slovo se mu strašně líbí, takže je pořád opakuje. Jelikož obsah článků nechápe, tak se jím nezdržuje - a odhaluje. Tím pádem mu veškerý čas zbývá na upocené a přitroublé poznámky, které ovšem jemu samému připadají velmi důvtipné. Každého prokoukne a zničí otázkou na tělo - např. "umíte odpovědět"? A jste odkecaný.....

   Vymazat
  13. 14:00-privatizování Vaší rodinou jsem nikdy neuváděl, neb to nevím. Komunistickou minulost rodičů jste mi nevyvrátil. Ostatní jste mi časem prozradil nechtěně sám. Mohl jste ale lhát, jako já o svém vzdělání, to nechme na posouzení jiným. Že "již" nepracujete, uvádíte 13:49. Že již nemusím pracovat já, je dáno mým věkem. Přesto pracuji, nejen na zahradě ale jsem stále žádán pro svoji manuální zručnost a odbornost. Tak ať ze svého sedavého zaměstnání nemáte "tu tlustou prdel" a můžete jít mezi prostý lid!

   Vymazat
  14. 14:15-K Vám, tandemu(ocásku) 14:00 mám jediné, píši-li hloupě, proč odpovídáte? Nestáváte se tím blbcem?

   Vymazat
  15. Pane Povolný, nezahazujte se kdejakým nevychovaným idiotem. Mele jako flašinet stále stejné nesmysly. Kdybyste ho potkal, utekl by před vámi. On si troufá vystrčit svůj rypák jen v bažiny anonymity. jinak je to známý posera. Leo

   Vymazat
  16. Aáá, další protektorátní otrok přicválal. Tentokrát jakýsi Leošek.
   Leošku, ty ukaž že nejsi posera především před svým zaměstnavatelem, pardon otrokářem, a řekni mu, že už otročit nebudeš!
   Nebo vystrkuješ svůj zbabělý rypák jen na netu?

   Vymazat
  17. Pane Leo, kdyby ten blb Vás znal...i proto si ho vždy rád "podám".

   Vymazat
  18. Přátelé,než začnete tvrdit, že převrat spočívá v cinkání klíči, pomněte, že Dlouhý, Dyba, Kočárník, Potáč,Tošovský,...až po Babiše byli kovaní komunisti a toto členství, sociální kapitál z něho plynoucí a zkušenosti z něho nabyté (nikoli snad nějaké sociílní cítění !)- ty vytvořily dnešek. I z těch odborů udělaLi jalovou organizaci v očích občanů právě komunisti. Jenom uvnitž KSČ , která měla vše pod palcem, mohla vyrůst síla, která pohnula společností. Žádná opozice v ČSSR nebyla.V KSČ bylo kromě páru komunistů dostatek bezcharakterních udavačů, přičemž jeden blbeček uhlídá až 5 potenciálních oponentů , psal Miroslav Plzák. A cinkat klíči můžete nepochybně i dnes zcela svobodně, nikdo si vás nevšimne.

   Vymazat
 3. Tzv. "ČNB" není ani česká ani národní ani státní, je to pobobočka soukromé židovské rotšild Bank of England. Svými operacemi určovanými z London City tzv. "ČNB" provádí kolonizaci a oškubávání českého lidu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pozor - totéž platí i pro ruskou centrální banku.
   Mnohokrát už o tom mluvil ruský poslanec Jevgenij Fjodorov - např.:
   http://www.nwoo.org/2014/07/07/jevgenij-fjodorov-ruska-centralni-banka-je-rizena-z-u-s-a/

   Vymazat
  2. Účelem jednání ČNB ohledně fiskálních
   operací s českou korunou je znehodnotit
   vklady v bankách a donutit občany utrácet.
   Znehodnocovat vklady jim jde velice dobře
   a ještě stačí přesvědčit střadatele,že je
   to v jejich prospěch.Zároveň tím drží mzdy
   na nízké úrovni,kvůli prospěchu několika
   exportérů.Pak se nedivte,když údajně ČNB
   podporuje německý zisk,nemůže se očekávat
   nějaké zlepšení.
   Petr Majevský

   Vymazat
 4. S tím se nedá dělat vůbec nic. Téměř 28 let budování kapitalismu přináší své smrduté plody...Polistopadové vlády z nás úspěšně udělaly kolonií a tou již zůstaneme.
  Heriot.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdybyste tu vy bando vlastizrádných rudých čuráků nebudovali 40 let šťastné socialistické zítřky, tak bychom dnes nemuseli pracně dohánět kapitalistický západ.

   Vymazat
  2. Anonymní14. března 2017 12:00 takový jako ty tuhle zemí rozkradly a ještě si budeš otvírat hubu makrely poskoku vlastizrádce jsi ty a tobě podobný

   Vymazat
  3. Jojo kvůli komunistům musíme dohánět prý západ. Ovšem děláme to chytře tak, že jsme za ním pozadu čím dále více...
   Tak na takovou pitomost může přijít jen romancevův trouba - 12:00.
   Heriot

   Vymazat
  4. 14:58

   Za to že ty jsi pozadu nikdo nemůže. Začni živnostničit, dělat na sebe a můžeš si začít hned vyplácet plat německý, ruský, nebo jaký chceš. Nebo to toho Německa můžeš hned odjet pracovat. Máme volný pohyb pracovních sil. Vše záleží jen na tobě. Ty ale umíš jen pindat na netu.

   Vymazat
  5. K 15:22.
   Ale nějak jsi to popletl, ten článek nebyl o mne, ale o České republice, která směrem pozpátku pod vedením těch pravých kapitalistických úderníků "dohání" západ...
   Nějak Vám na exaktní čísla docházejí romancovovská partičko slova.
   Heriot.

   Vymazat
 5. zaveďte to jako v Japonsku
  žádná státem placený úředník nesmí brát více než pětinásobek minimální mzdy! A to včetně náhrad a odměn!!!
  Do roka bude min. mzda 15000 a do tří let 20000

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, nebo takhle. Nezapomeňte i na poslance a senátory. Pak to půjde ještě rychleji.

   Vymazat
 6. pro ty co prosazují současnou mzdovou politiku otrocké práce, vyvlastnit a zavřít na doživotí!

  OdpovědětVymazat
 7. Treba v Albertu po lednovem zvyseni platu jsem brala 9800 kc cisteho.V praci nemam ani jeden vikend volny,jsem prakticky porad v praci,abych si vydelala alespon takovou castku.Je to smutne,skoda,ze mě práce baví.


  odp.

  To se divím, že za ty peníze a za těch podmínek a tu buzeraci tam děláte, vůbec vás nelituju asi si to zasloužíte. Vy byste měli se všemi zaměstanci okamžitě vyhlásit stávku a nepřijít do práce! Za tuhé totality jsme stávkovali, protože nám chtěli zvednout normy za práci v té době, kdy se to nesmělo a vystávkovali jsme si, že normy nezvýšili! Dobře vám všem tak když držíte hubu a necháte ze sebe zadarmo dělat otroka tak trpte, ted jsem se tak rozčílila, že bych okamžitě šla vynadat těm vašim bossum.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten náš odborový boss, který je i zadarmo drahý, proč už nešel řešit situaci do Lidlu, Tesca a podobných otrokáren ? ? Mlátit hubou to by mu šlo, o tom, že nemáme v parlamentu stranu, která by se starala o dělníky ani nemluvím, každý poslanec se drží svýho koryta, nikohoz nich co tam jsou nevolte, je to banda zrádná všechno.

   Vymazat
  2. 13:12

   Nebo blbísku. Do 10 let budou už všude automatické pokladny. Nekvalifikované báby už nebudou vykořisťovány a budou spokojeně sedět doma.

   Vymazat
  3. 13:16-a kdo bude nakupovat, také roboti?

   Vymazat
  4. 13:38
   Proč vás to zajímá? Důležité přece je, že vás už nebude nikdo vykořisťovat a nebudete muset nikomu otročit. Splní se váš sen!

   Vymazat
  5. 13:41-zajímá mne to! Robotizací se vše nevyřeší,třeba co s "nadbytečnými". Jak to vyřeší "kapitál"? Redukcí lidí, nucenou neplodností, zaručeným příjmem(komu jen)? Umíte odpovědět?

   Vymazat
  6. Ne, neumím. Lidé a společnost se musí přizpůsobit a přizpůsobí. Tak jako už 1000x v minulosti. Rozbíjet roboty a počítače není řešení.

   Vymazat
  7. 14:11-Já také ne, vím jen, že revoluci ti vyvolá.

   Vymazat
  8. PS. 1000x to nebylo, jen civilizační mezníky a těch nebylo více než prstů na rukou.

   Vymazat
  9. Když nebudeme mít sílu v organizaci a jejím rázném vedení, pak to bude s tou otročinou pravda. Nás se musí bát! Musí jim jít o hodně, aby couvli a vyšli našim požadavkům vstříc. Tak to bylo vždycky, ať o bylo za komoušů nebo vydřiduchů. A když nebudou chtít, tak si je historie najde sama a sama si je zavěsí na kandelábry. Chcete se toho dožít? Nebo budete pořádně odměňovat za práci a dělat na pracovištích lidské důstojné podmínky?! Taurus

   Vymazat
  10. Taurusi, někdy podléhám skepsi, že to bez těch "kandelábrů" nepůjde. Není to vedení. Jde jen, kdo u nich bude.

   Vymazat
 8. U těhle všelijakých koncernů je to jasné - ta fabrika tu u nás je, protože je produktivní, efektivní, vysoce zisková. Zisky vytahají ven přes různé mechanismy, a odměny našich lidí dostanou lidé z koncernu, kde si manažeři na lidi tolik nedovolí jako si dovolí tady. Něco ze zisku se tu nainvestuje, většina pak ale někde v místech jinde, kde jsou lidi stejní otroci jako ve zdejší kolonii. Tak to je, to vědí všichni dávno, až teď tu je zase před volbami, tak budou kolem toho zase trousit. Řešit nic nebudou, protože když to neřešili dosud, sotva začnou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravda, chce to novou stranu pro zaměstnané lidi!

   Vymazat
 9. Čím to je že jsem ještě nic neslyšel o tom, že by komunističtí mudrcové jako Filip, Skála, Ransdorf, Kováčik, Dolejš, Středula, Falbr, Zavadil, Dvořák, David, Foldyna, Švihlíková, Keller, atd atd zaměstnávali nějaké lidi za německý plat. Spíše nezaměstnávají vůbec nikoho a jsou to jen pijavice. Nechápu to. Jak si to mám vysvětlit?

  Proč si soudruzi nazaložíte nějaké vlastní družstva kde si budete sami hospodařit a rozdělovat 100% zisku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tím, že jsi nechápavý idiot, který zmotá páté přes deváté a i přes zrůdný guláš v hlavě musí neustále dávat na veřejný odiv svoji pitomost.

   Vymazat
 10. Pindá ten,kterýmu zkrachovala i firma na děravý šprcky!!!!

  OdpovědětVymazat
 11. Včera měli Chovanci asi školení, nebo byli na povinném vyšetření u závodního psychiatra, že se tady dalo rozumně diskutovat.
  Dnes si to ale vynahrazují, hujeři.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na to že jsi otrok tady Vláďo v pracovní době diskutuješ celkem často. Kdy tedy ještě stíháš otročit?

   Vymazat
  2. Zmlkni primitive. Do diskuse jsi nevnesl nic, jen svou omezenost a slouhovstí. A to pro místní hloubavé diskutéry málo.

   Vymazat
  3. Dvořáku, kdyby si zaměstnal jen pár lidí za blbých 40.000, tak to bude mít pro společnost daleko větší reálnou hodnotu než všechny tvé cancy a provozování tohohle komoušského protisystémového dezinformačního webu.

   Sám jsi psal, že vlastníš 4 byty a vilu v Praze. Takže jsi zjevný kapitalista a boháč. Na otázku jak jsi k tomu majetku přišel jsi nikdy neodpověděl. Zřejmě se za to stydíš, natáčením tvých hovadin to zřejmě nebylo. S tvým pokrytectvím a falešnou starostí o pracující lid jdi do prdele.

   Vymazat
  4. Ty seš kokotus maximus stejně jako zdechlina a udavač zlodějskej Lahváč Veškrna Havel!!!!

   Vymazat
  5. 15:16- možná si neuvědomujete, že i Charta 77 byla protisystémová. Zvítězila a nastolila nový řád, který dle schopnosti využívá hodně inteligentních lidí. Opak je přece i dle Vás "idiotství". Vy jste komunista, který nabyl a rozdal majetek? Něco jiného je uvažování o společnosti a jejího uspořádání. K tomu vždy směřovali lidé přiměřeně zaopatřeni. My, "pod mosty", jsme jen jejich "vojáci", závislí na jejich organizačních schopnostech a vy jste naši "nepřátelé". Jsem si jistý, že to víte, my taky a "obě strany" se podle toho chováme.

   Vymazat
  6. 15:16 - a což teprvá kdyby zrušil námezdničinu plynoucí z uzurpace výrobních prostředků jedinci! To by byl přínos pro celý lidstvo, pro dějiny! Páč tím by současně definitivně zrušil i proletariát! - https://www.autistici.org/tridnivalka/programove-pozice/

   Vymazat
 12. To jsou naprosto zbytečné debaty. Pokud se zaměříme pouze na mzdy, tak vzhledem k tomu, že jsme proexportní ekonomikou a drtivou většinu našeho vývozu vyvážíme na trhy platící eurem, je silná koruna proti smyslu. Nebavím se nyní o celkové životní úrovni, ale pouze o výši korunových platů. Sami vyvážíme drtivou většinu naší produkce do Rakouska a Německa. Pokud uvedu příklad, kdy vyvezeme technickou jednotku za sto eur, dostaneme v korunovém ekvivalentu 2700,- Kč. Pokud spadne kurz, dejme tomu na 25 Kč za euro, dostaneme o dvě stovky méně. To se zákonitě musí promítnout i ve výdajové stránce, tedy i ve vyplácených mzdách.
  My nemůžeme za to, že naši kormidelníci dokormidlovali naší ekonomiku tam, kde je. Snažíme se pouze přežít. Silná koruna nám trochu pomůže v dovozech. Ale třeba ceny pohonných hmot ani zdaleka nereagovaly tak pružně na posilující kurz koruny. A dovezená auta nekupujeme denně.
  Když to shrnu, tak při posílení koruny nám o trochu zlevní (nebo o něco pomaleji budou zdražovat) pohonné hmoty, exotické ovoce, zahraniční dovolené a třeba auta. Na druhou stranu, odběratelé nám za technické jednotky budou platit v eurech stále stejně. Tak že v lepším případě to u exportérů zmrazí mzdy, v horším případě začnou propouštět, nebo mzdy snižovat.

  OdpovědětVymazat
 13. Jakákoliv diskuse na téma žebráckých mezd v České republice je nežádoucí. Je to zřetelné i z této diskuse, která byla hned od začátku napadena placenými "chovanci" z ministerstva vnitra. Co se týče minimální mzdy a od ní se odvíjející mzdové politiky státu, tak tu zde prosadil Václav Klaus se svými společníky. Ti byli nasazeni mezinárodní baksterskou zločineckou organizací za účelem vykradení našeho státu a ožebračení lidí v Čechách žijících. Za tuto vlastizrádnou činnost byli tito štědře odměněni. A z našich pracujících se stali otroci, kteří se dřou jen na to, aby si zajistili střechu nad hlavou a v řetězcích nakoupili jedovatý odpad ze západu. O všem se vedou sáhodlouhé diskuse, ale o této vlastizrádné činnosti našich vrcholných představitelů se mlčí. A přitom ta zběř připravila naší zemi a náš lid o biliony a biliony našich pěněz. Kdy už začne konečně účtování s těmito zločinci???????????

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je zajímavé sledovat, jak se Goebbelské ministerstvo pravdy a lásky snaží.
   Ano, nastartoval to Klaus.
   Odbory zlegalizovaly pracovní podmínky. Nechápu, jak si někdo může myslet, že odbory dělají něco pro zaměstnance.
   ČNB se ještě chlubí že okrádá tento stát a to v přímém přenosu
   Vláda to zastřešuje vhodnými zákony.
   ..

   A co je s podivem, lidi je volí a stále dokola....?! Chápete to někdo?

   Six

   Vymazat
  2. Mzdy jsou skutečně žebrácké. Alespoň u cca dvou třetin populace. Ale v situaci, ve které jsme nevidím moc prostoru pro výrazné zvyšování.
   Problém začal Klausovo privatizací, které vpodstatě rozbila celá odvětví. Navíc to byla odvětví, ve kterých jsme měli dost slušné zkušenosti a při lépe provedené privatizaci a podpoře investic do nich jsme měli slušné šance se zařadit mezi vyspělé země. Pak by jsme vyváželi výrobky s vyšším podílem přidané hodnoty a logicky by zbylo i na vyšší mzdy. Další kapitolou je míra zdanění, která by při promyšlenějším nastavení nutila majitele víc investovat do vývoje i výroby a v neposlední řadě i zvyšovat mzdy.
   Jsme v podstatě kolonií, přežívající na prodeji surovin a levné práce. A jako kolonii na nás zbývají koloniální mzdy. Za daného stavu mne nenapadá způsob, jak si polepšit.

   Vymazat
  3. 18:50

   Hricáku, jako obvykle jsi úplně mimo.
   Neměli jsme nic. Tradiční východní a rozvojové trhy se zhroutily nebo byly insolventní. Pro západ zase byly naše výrobky beznadějně zastaralé a nespolehlivé. Zcela tady chyběly prostředky na potřebný vývoj a investice. Celé hospodářství tak stálo před úplným kolapsem. Jediné co tady mělo hodnotu byla relativně vzdělaná a v té době extrémně levná pracovní síla a poloha naší země. Jinak snědený krám.
   Až příliv západních investic a know how, otevření jejich trhů naši zem dokázali nastartovat. Bez toho bychom dnes byli jako Kuba.

   A s tím vlastizrádným blábolením o "kolonii" už běž konečně do prdele.

   Vymazat
  4. 18:59 "Byli bysme na tom jako Kuba". A proč ne jako Čína? Opakujete demagogické pohádky, vymyšlené k obhajobě "nutnosti" převratu. K pravdě to má ovšem daleko. Omlouvá vás jen to, že jako manuál jste o projektech a stavu státu věděl a víte prd. Proto věříte každé hlouposti.

   Vy se ve své chorobné namyšlenosti (charakteristické pro sociopaty) zase považujete za většího experta, než je autor článku, ekonom a univerzitní profesor Martin Myant. To je sice Angličan, ale podle vás vlstizrádce, když hodnotí naší zemi jako kolonii. Kdyby jste se chtěl trochu poučit o skutečném stavu věcí tak vám doporučuji jeho knihu "Vzestup a pád českého kapitalismu".

   Vymazat
  5. Ty vole, Čína se začala rozvíjet právě až po konci komouše Maa. Až poté co v 70. letech přijala prozápadní tržní reformy a pustila k sobě západní know how a investice a spustila kapitalismus 19. století pod dohledem komunistického vedení. Takové kapitalismus a takové pracovní podmínky ve kterých by rozežranci jako ty nevydrželi ani týden.
   A i dnes, po 40 letech je v Číně bohatých cca na naší úrovni tak 200 milionů lidí. Zbytek z té 1,4 miliardy je stále beznadějně chudých.

   A navíc u nás v ČR komouši o žádných prozápadních tržních reformách nechtěli ani slyšet a tlačili si furt to svoje až do konce. Tak o čem to tu vlastně blábolíš? Vůbec nemáš o ničem šajn.

   Vymazat
  6. 0:10 Čínu znáte na rozdíl ode mně jen z vyprávěnek a svých pošahaných představ. Přečtěte si alespoň tento článek, aby jste nebyl pořád za vola:
   http://www.novarepublika.cz/2017/03/oskar-krejci-cina-jako-stabilizujici.html

   O "přestavbě" jste asi při přehazování hnoje nikdy neslyšel. Také jste si určitě nevšiml různých soukromníků a malých firem ve službách koncem 80.let. Jinak byste nemohl pořád opakovat své bludy. Jenže vy jako správný sociopat lžete tak, až tomu sám věříte. Je to vaše nepřirozená přirozenost, tak si to užívejte.

   Vymazat
 14. diskutérům typu 14:00, 13:29 ....
  Prozraďte prosím proč chodíte onanovat na stránky Nové republiky,Trpíte nějakou duševní úchylkou, nebo někdo za to vám platí a vy to máte jako jediný zdroj příjmů ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlepší je tyto kreatury ignorovat. Povznést se nad jejich invektivy a nereagovat. Jakmile jim začnete odpovídat, rozbijete diskusi na kusy. Ta se stane pouze přestřelkou vzájemných nadávek a urážek. a o to jim jde.

   Vymazat
  2. Ne. Nejlepší by bylo kdyby jsi se konečně něco pořádného naučil, našel si dobře placenou práci nebo začal podnikat a přestal by jsi tady neustále kňučet, nadávat, obviňovat, pomlouvat, resuscitovat socialismus a totalitu.

   Vymazat
  3. 18:31
   Správně! Věčně stejné pindy, které tu nabízejí kreatury Povolný a Majevský, už zná každý zpaměti!

   Vymazat
  4. Samomluva? 18.41 a 18.43, sám prudíš a sám se podporuješ? Asi by jsi to měl probrat s odborníky. Na blázinec to být ještě nemusí, ale na nějaký léky už bych to viděl.

   Vymazat
  5. 18:43
   Ty máš paměť ty lejnolahvárenský hovado????
   Hovno v palici a mimořádně střízlivý,toť vše!!!!!

   Vymazat
  6. 19:28
   A znáte, dobrý člověče, nějakého odborníka, kterého byste mi doporučil? Já už totiž začínám vidět blba na každém rohu. To snad opravdu není normální...

   Vymazat
  7. 19:32 Soudě podle volebních preferencí, tak vidíte správně. Opravdu na každém rohu musí být nejméně jeden blb, který se rozhoduje ve svůj neprospěch.

   Vymazat
 15. Hladit až do úplného vyhlazení
  jděte do ulic

  OdpovědětVymazat
 16. Zase se tady mnozí otírají o komunisty. Několik jednotlivců selhalo (ano i Zeman) a mohou za současný propad ke dnu všichni. Po převratu nastalo štvaní proti komunistům. Zejména těm, kteří byli profesně dobří, skoro špičkovi. Všichni antikomunisti v této diskuzi jim záviděli, protože byli líní a neschopni. Měli a pořád mají neodolatelnou touhu se podle mstít. Hrstka bývalých komunistů v pravicových stranách zpravidla mlčí, v kreaturami v socdem lomcuje vztek a pokračující snaha se mstít. S touto chátrou je chyba spojovat se.

  OdpovědětVymazat
 17. Západní země si nikdy nepořizovaly kolonie proto, aby v nich pečovaly o blaho a vysokou životní úroveň domorodců. To snad dá rozum. Vždy šlo jen o maximální vytěžení, jak materiální, tak lidské.
  Těžko se můžou domorodci snažit o dorovnání výdělků před tím, než se vymaní z pozice kolonie.
  Nemůžou se vymanit z pozice kolonie dříve, než si tuto pozici valná většina otroků aspoň uvědomí.

  Na druhou stranu, představy některých o mzdách běžných lidí v zahraničí, jsou nadnesené. Ty průměry jsou stejně ošidné jako v ČR. Mám zkušenosti z Anglie, Skotska a z Německa. Pracující jsou bráni u huby všude a většinou je situace hodnocena jako zhoršující, nebo-li, lépe už bylo.

  Myslím si že tohle není primárně válka Západu proti domorodcům v získaných koloniích, ale válka kapitálu proti pracujícím obecně. Samozřejmě v koloniích bez servítek, na Západě trochu opatrněji. Ale trend je stejný. Bohatství bohatých prudce roste, pracující musí vynakládat stále větší úsilí, aby si dokázali zajistit aspoň dosažený standard. Perspektiva vzkvétá jen bohatým, jejich drábům a lokajům.
  A stádo stále ještě nic nechápe a nechá se spořádaně hnát k fašistickým zítřkům.

  OdpovědětVymazat