Reklama

pondělí 27. března 2017

Šťastné a trvale udržitelné řešení důchodů

Josef Mrázek
27. 3. 2017
V dobách, kdy divočina ještě nebyla zcela prohledaná misionáři a prolezlá prospektory, developery a podobnou cháskou, existovaly kromě lidožroutů také kmeny, u kterých bylo zvykem starší občany občas vyhnat do korun vysokých a tenkých stromů a mládež se potom pokoušela je setřást, aby se napíchli na připravená kopí. Byla to taková selekce slabších, které se již nevyplatilo živit. Misionáři, pokud nebyli dříve snězeni, mládežníky poučili, že to není moc výhodné, protože také časem zeslábnou a budou setřeseni, a že proto mají, třeba křesťané, čtvrté přikázání boží: „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi“.


To je ovšem změkčilost vhodná leda do sociálního státu, usuzují zastánci správné bezohlednosti, a raději se hlásí k tomu, že každý se má o sebe postarat a mít našetřeno na důchod a přiměřeně velikosti úspor včas umřít. Napichování důchodců bylo zavrženo jako nechutné, ale málokdo se pohoršuje, když jsou důchodci o své úspory připravováni tunelováním a jen nekrvavě dušeni.

Leč žerty stranou a soustřeďme pozornost na to, jak se o již méně produktivní občany můžeme postarat tak, aby se to líbilo i nám, když se toho dožijeme. Dříve se ještě k úvahám o důchodech používal místo pochybné komise zdravý rozum, a převládal názor, že po odchodu do důchodu by si měl pracovník zachovat životní standard, jaký měl v aktivním věku. Neočekává se ovšem od něj, že bude ještě investovat, nebo třeba živit osoby na něm závislé, takže by mělo u pracovníka, který kdysi měl příjem na úrovni mediánu mezd, stačit o trochu více než polovina čisté mzdy, kterou pobíral, ovšem přiměřeně valorizovaná.

U nejméně placených zaměstnanců to musí být o něco více a u vysokých platů o dost méně, protože vysoké platy nejsou úměrné jen zásluhám, ale vytváří také, často i neprávem, lepší postavení z důvodů, které, pokud vůbec existují, tak v důchodovém věku již určitě nejsou aktuální. Snad to pochopí i Ústavní soud, u kterého si budou bohatí stěžovat. Zvláštní pozornost si ale zaslouží matky, které skutečně vychovaly děti. K tomu se musí při stanovení důchodu přihlížet, jako kdyby to byla ta nejlépe placená práce, kterou ta žena vykonávala.

Teď bych rád uvedl, jak by mohly být důchody spolehlivě financovány v rozumně vedeném státě. Jde o způsob, který bychom měli požadovat, protože je to vyvážené šťastné řešení. Část obyvatel je schopná vytvářet a také vytváří hmotné nebo nehmotné produkty potřebné pro uspokojování vlastních potřeb a potřeb neprodukujících občanů a také to, co má být zanecháno pro budoucnost. Těchto produktivních lidí je a bude dost, protože produktivita práce roste díky novým technologiím rychleji, než se zhoršuje poměr počtu práceschopných občanů k počtu neproduktivních. Je to jen problém zorganizování činností, aby se produkovalo vše v té míře, jak je to potřebné.

Rostoucí potíže spojené s nalézáním smysluplného pracovního uplatnění všech práceschopných občanů také dokazují, že volání po stálém prodlužování věku odchodu do důchodu je zbytečné. Racionálním řešením je umožnit zaměstnancům, aby si termín odchodu do důchodu volili sami za podmínky, že budou dostávat důchod vypočítaný podle toho, co odpracovali před datem odchodu, zkrácený podle poměru průměrné doby pobírání důchodu od určitého věku k této době zvětšené o rozdíl tohoto věku a skutečného věku odchodu do důchodu. Tak se co nejvíce vyhoví potřebám obyvatel a řešení bude z hlediska zatížení rozpočtu neutrální. Zmíněný určitý věk by byl, například, poslední věk odchodu do důchodu platný před touto reformou.

Příklad: zaměstnanec neodejde do důchodu v předpokládaných 65 letech, ale již v 58 letech. K tomuto datu se mu vypočítá důchod D. Ale dostávat bude jen zmenšený důchod, protože podle statistiky lze očekávat, že se dožije, například, 83 let, takže důchod bude brát 25 let, a ne 18 let. V tomto případě by bylo vyplácení 72% důchodu D rozpočtově neutrální. Když bychom uvážili, že by ten zaměstnanec mohl brát 7 let podporu v nezaměstnanosti, mohli bychom od krácení více či méně ustoupit.

Velkou většinu potřeb aktivní i neproduktivní části obyvatel je vhodné uspokojovat z průběžné produkce. U služeb to ani jinak nejde, nedají se skladovat vůbec. Jediným rozumným, na aktuální stav reagujícím, řešením je průběžné financování důchodů. Propagace spoření na důchod je logickým nesmyslem. Uspořené peníze nezvýší úměrně nabídku potřeb pro důchodce, ale zvýší jejich ceny. Spoření přináší ztráty a rizika. Třetí pilíř je vlastně jen cílové spoření přihrávající zisk peněžním ústavům a cestou státního příspěvku nemravně zvýhodňuje bohatší občany, kteří na spoření mají peníze. Ještě horší to bylo u druhého pilíře, zvýhodňujícího bohaté ještě výrazněji.

Občané pracující na území České republiky vytvářejí hrubý národní produkt a v jeho korunovém vyjádření jsou obsaženy čisté mzdy a platy, odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem a zaměstnanci, a některé daně. Částí odvodů na sociální pojištění jsou odvody na důchodové pojištění a také do nich přispívají zaměstnavatelé i zaměstnanci. Tyto odvody jsou hlavním zdrojem pro důchodový fond. Případnou nedostatečnost fondu vyrovnává stát z daní.

Máme tedy celkem jednoduchý úkol, rozdělit průběžně vznikající výtěžek z činnosti aktivních občanů, po oddělení daní a odvodů, mezi aktivní občany a osoby pobírající důchod nebo dávky v poměru, který by zajišťoval podobně důstojné postavení obou skupin. Dosáhne se toho vhodnou volbou poměru mezi střední čistou mzdou a středním důchodem, a takovým nastavením odvodů na důchodové a sociální pojištění, aby příslušné fondy byly dostatečně naplňovány.

Podklady pro stanovení potřebné velikosti odvodů musí obstarat statistici, protože volitelné jsou pouze hodnoty poměru střední čisté mzdy ke střednímu důchodu a k vybraným dávkám. Ke stanovení odvodů je nutné ještě znát demografická, sociální a další statistická data. Důležité je, že výše uvedené zásadní řešení poskytuje použitelný výsledek za jakékoliv demografické situace a směřuje k rovnoměrnému štěstí všech vrstev populace a je to optimum toho, čeho lze dosáhnout.

Důchodová komise během tří let své existence k ničemu takovému nedošla, nabízené vysvětlení nepoužila, a je na voličích, aby od každého, kdo by chtěl být volen, žádali vyjádření, proč se k důchodové reformě nepřistupuje racionálně.

11 komentářů :

 1. Nevím,proč se pan Mrázek zabývá důchody,když
  politici to nastavili po svém.Budou stále víc
  prodlužovat věk odchodu do důchodu,až se bude
  končit v pracovním procesu smrtí.Staří se pak
  mohou strhnout a mladí se doma válí a berou
  dávky jen proto,že absolventi humanitních škol
  nemohou najít uplatnění.70ti letý klempíř bude
  ve svém věku lézt po střeše,aby tyto parazity
  stát z jeho daní uživil.Pěkné vyhlídky!
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Petr Majevský souhlas

   Smazat
  2. A nekončím a teď budu asi opravdu zablokován. Petře... je mi čtyřiapadesát. Tu práci u pošty jsem vzal opravdu jen tak, že něco podobného jsem ještě nedělal. Vstával jsem ráno ve čtyři. Než spácháte hygienu, nasnídáte se, nakrmíte čubiny... Za deset pět mi jel autobus. V šest přijel kurz. To si vyřídíte rekomanda a poštu. Možná tak po osmé vyrazíte na rajon. Ten rajon měl, nebo má nějakých pět kilometrů. S... já tomu říkal,, bonzák". S krokoměrem od schránky ke schránce to bylo šestnáct. Za jakéhokoliv počasí. Domů jsem se dostával o půl páté odpoledne, abych ráno ve čtyři opět vstával. To vše za nějakých jedenáct čistého. Ale o to v mém případě nejde. Nesu jednou jakousi tu složenku na sociální dávky... Admine, prosím neblokuj! Já budu jen citovat. Tak přinesu jistému mladíkovi, asi tak pětadvacetiletému poukázku. Nevím kolik tam bylo. Tak mu jí předám oproti občanskému průkazu. Oni tam tedy byli dva. Jsem už ve vratech toho starého domu... Když slyším za zády: ,,No konečně mi ta bílá mrdka donesla peníze." Kdybych měl u sebe pistoli, tak dnes Vám nepíši, protože sedím na Borech.

   Pepo Milan

   Smazat
  3. Jako bych slysel cinkani havlovi
   Holt cechy palilo komunisticke bydlo

   Smazat
  4. 8:23 Čechy pálilo komunistické bydlo,hmm tak túto mohl napsat jen ten,kdo pobíral osobní důchod.

   Smazat
 2. O tomhle problému jsem nikdy nějak hlouběji neuvažoval. Do starobního důchodu mi ještě nějaký rok schází a svým způsobem jsem zabezpečen. Loni v létě jsem vzal brigádu u ČP. a.s. jako poštovní doručovatel. Nosil jsem taky důchody a přiznám se, že jsem se zhrozil. Kolik se tady uvádí ,,průměrný " důchod? Průměr je o tom, že jsme dva. Já zblajznu celé kuře. Vydělíme to dvěma a já i ten druhý(á) v průměru sníme půlku kuřete. Já jsem vážně nenesl nikdy víc než jedenáct tisíc. To bylo na Chodsku. Možná někde v Praze bych se na ten průměr dostal. Takže máme ten důchod něco přes deset tisíc. Bydlíte v tom Horšovském Týně. Odečtěte si z toho nájem. Pak taky něco za energie. Pak za léky... Tak kolik vám zůstane? To má ten důchodce jiný žaludek, než ministr, poslanec nebo senátor? Ten důchodce nepotřebuje si zajít do divadla? Koupit si nějakou knihu? To je přece šílenost...
  Doufám, že teď nebudu zablokován. Nejsem a nemůžu být v žádném případě rasista, nebo xenofób. V Srbech jsem jisté osmdesátileté paní nesl důchod. Asi od patnácti pracovala v JZD. Kdo víte... byly ty jednotky, tak jaký může mít důchod. No bylo to osm tisíc dvě stě. Na vesnici se s tím snad dá vyžít. Na začátku nového měsíce vezu do tytéž vesnice jisté paní poukázky na sociální dávky. Čtyři. Té dámě je nějakých šestapadesát. Nikdy nepracovala a já nemám ani odvahu napsat, abych nebyl zablokován k jakému etniku patří. Ty poukázky byly čtyři. Podle kódu nepoznám jestli jsou na bydlení, nebo dopravu, nebo něco jiného. Bylo tam jen ČSSZ. Víte kolik to bylo dohromady? No... DVACET JEDNA TISIC!!! Ženská, která od mala dřela ve stáji dostane důchod něco přes osm tisíc. Druhá která má ruce do zadu tak tohle to? Tak kde máme nějakou spravedlnost? Pak vám nějaký Marek Benda, který nikdy nezatáhl. Já nemyslím, že by nutně musel dělat u OKD, prostě normální práci. Tak vám řekne, že naše platy jsou dobré. I důchody... no raději dál bez komentáře.
  Tak teď jsem se vytočil. :-D Sorry , končím...
  Pepo Milan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A o tom to je. Na vyměření starobního i invalidního důchodu jsou jasné, byť složité výpočty.Ty se ale týkají jen těch, kteří celý život pracovali a doloží vše potřebné Správě důch. zabezpečení. Reálná částky, kterou nakonec jako "důchod" pobírají ti ostatní, tedy ti, co se s úspěchem práci léta vyhýbali, či je léta sužuje podivná invalidita (tam je za poslední roky trojnásobný nárůst, většinou pro psych.potíže nebo kvůli páteři, zhusta již od 15 let, ale musí se na tom pracovat již od útlého dětství:-) ), se pak nejčastěji ale rovná nakonec těmto větám,které zaznívají z ČSSP a ve které je ukryta celá mantra : " Je si třeba uvědomit, že částka, kterou daná osoba pobírá, nemusí být starobním ani invalidním důchodem, ale může jít například o důchod pozůstalostní, nebo jí může být vyplácena dávka ze systému státní sociální podpory či dávka v hmotné nouzi“..." Nesplní-li podle osoba podmínky na důchod, má možnost obrátit se na Úřad práce ČR s žádostí o poskytnutí některé z dávek státní sociální podpory nebo hmotné nouze"...."Z toho tedy vyplývá, že to, kolik se sociálně vyloučenému nakonec ke stáru přizná, se posuzuje vždy individuálně, případ od případu"....
   „Rozhodování o nároku na tyto dávky i jejich výplata patří do působnosti úřadu práce"...."Pokud jde o důchody, je třeba každý případ posuzovat individuálně s přihlédnutím k získané době pojištění, výdělkům před přiznáním důchodu a datu, od kdy byl důchod přiznán“....--Konec mantry--.
   Tedy k min. důchodu, což je asi 3100 pro každého, k tomu naskakují různé dávky - na bydlení, podpora hmotné nouze, mimořádný (leč pravidelný) měsíční příspěvek z důvodu, který se vždy najde, zvláště pokud je v rodině další adept na invaliditu, atd. Pak se lze měsíčně dostat na slušnou cílovou měsíční částku,i vyšší než ten, kdo opravdu 40 let pracoval, ačkoliv vlastní důchod je pouze těch 3100 :-).

   Smazat
 3. Všechny výpočty jsou na nic, pokud nezvýšíme porodnost. Importem cizích etnik naše seniory nezachráníme a pokud se nezlepší věkové rozvrstvení společnosti, bude muset jeden pracující živit jednoho důchodce.
  Je zvláštní, že toto si uvědomovali i ti komunističtí diletanti. A dělali konkrétní kroky pro podporu mladých rodin. Jenom ti kapitalisté o tom pouze melou. Na každou začínající rodinu přichystali pěknou hypotéku s doživotním splácením, v cenách energií chytře zašroubované poplatky pro naše solární barona a na zařízení pěkně úročený, lichvářský úvěr. Když pak jeden z manželů vysadí z práce, třeba proto, že se jim narodí dítě, můžou se z toho posrat, aby dokázali splácet vše, čím jim naše politické elity usnadnily start.
  A to nejlepší nakonec. Po narození potomka zjistí, že si vlastně pořídili velice drahou hračku. Kočárkem počínaje, přes pleny a umělou výživou konče. Pokud to přežijí, nerozvedou se, ani je nevystěhuje exekutor a neudělá z nich bezdomovce, jistě si řeknou, že si tenhle adrenalin z mateřství za pár let zopakují.

  OdpovědětSmazat
 4. Znám případ kdy manželé, bezdětní si oba dva pořídili invalidní důchod, ona na něho brala peníze na údajnou bezmocnost, ale psa venčit a dřevo řezat to on mohl, no a potom jim důchod vyměřili z invalidního a smáli se ostatním, kteří celý život poctivě pracovali a vychovali třeba dvě, tři děti.

  OdpovědětSmazat
 5. ...."Když bychom uvážili, že by ten zaměstnanec mohl brát 7 let podporu v nezaměstnanosti, mohli bychom od krácení více či méně ustoupit."
  Autor nemá zřejmě moc informací z praxe. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí 5, 8 nebo 11 měsíců, podle věku nezaměstnaného (do 50ti 5 měsíců, pak 8 a nad 55 11 měsíců) V našem případě tedy 11 měsíců. Novou podporu lze získat po 6 měsících zaměstnání. Po 60ti ovšem jen bídně placená brigáda, ze které je pozdější podpora opravdu směšná. Jinak sociální dávky, ovšem pouze v případě, že dotyčný nemá manžela (ku) s příjmem. Jinak nedostane nic..
  Momentálně tedy v takovém případě zbývá silně krácený předčasný důchod....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po skončení podpory v nezaměstnanosti se lze ucházet o různé dávky na příslušném obecním úřadu. To má asi autor na mysli. I když článek je nesmysl,opět se tady míchá vlastní důchod se soc. dávkama. Pro koncového měsíčního pobírače peněz je to jedno a říká tomu důchod, ale ve státě se to strikně odděluje.Důchod je jedna věc, soc. dávky a různé mimořádné příspěvky všeho druhu je věc druhá. Jablka a hrušky.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.