Reklama

pondělí 17. dubna 2017

Jihlavský seminář Nové republiky 2017 - vystoupení spisovatelky Lenky Procházkové

17. 4. 2017  NováRepublika - videodílna

8. 4. 2017 se v Jihlavě konal seminář Nové republiky Měnící se svět 2017 a Projekt pro 10 milionů. Referát přednesla spisovatelka Lenka Procházková pod názvem "Počítám lidi". 

Postupně zde uveřejňujeme videa s hosty Jihlavského semináře. Věříme, že vás seminární vystoupení předních českých ekonomů, pedagogů a politologů a umělců přivedou na cestu přemýšlení o naší budoucnosti.


Za redakci NR Václav Dvořák46 komentářů :

 1. K tomu je ale nutné doplnit, že Mojžíš vyvedl židovské otroky z Egypta, protože v Egyptě by nic nesvedli a i Praotec Čech se svým bratrem Lechem vyvedli svůj lid přes dvě velké řeky do České kotliny, zřejmě ze stejného důvodu. Pochybuji, že je možné, pro ten zbytek skutečných Čechů, obnovit svůj národní stát v EU a nebo v napospas vydaných troskách Česka po jejím třeba "opuštění". Zároveň si uvědomte, jakých naprostých zločinů proti vlastnímu národu a jeho nejsilnějším příslušníkům jste se v minulosti dopustili. Mučili, zavírali do žaláře a usmrcovali jste například ty vlastence, kteří válčili za Československo ve druhé světové válce ze strany Západu. Zrazovali jste vše české poslušností a poddajností Sovětskému svazu na úkor všech Čechů. Ustupovali jste nepříteli vždy a Češi přestali věřit. Existuje totiž nějaké společné národní vědomí, které žije vírou v něj. Myslím, že už zemřelo. Vaší vlastní vinou. Podle mého názoru je ten čas na odchod z otroctví, někam jinam, což zase ale potřebuje nějaké vedení někým "vyšším".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete mi prosím sdělit, koho myslíte tím VY? Nemáte to trochu zmatené? Neměl být váš "diskusní příspěvek" urečen spíš pro nějaké komunistické noviny či na nějakého katolického hlasatele? To jsou dvě vražedné ideologie s mnoha nevinnými oběťmi. Ale proč to píšete sem a ještě navíc pod vystoupení disidentky Lenky Procházkové?

   Smazat
  2. Protože je to k tématu jejího projevu. A tím VY, myslím především klan MIRO, který vždy vládl Ministerstvu vnitra a armádě Československa a jeho původním základem byli umělci, především herci. Zlo vyčerpá "hostitele" a přechází škodit dalšímu, v případě Česka státům EU, proto do EU plně směřuje se vší snahou. Zlo ničí, a potřebuje mít tuto další možnost. Zlo není nikdy samostatné. V Česku nepozoruji dobro. Pozoruji jeho postupný a nevratný rozpad, rozložení a zánik, včetně jeho původního národa.

   Smazat
  3. Vražedná ideologie - co to je 23.12? Já neznám nikoho, kdo byl zničen minulým režimem ( možná že to byli nějací ti popravení, či co já vím, o čem se neustále žvaní) kromě že byly znárodněny zadlužené fabriky, ale znám spousty lidí, které totálně zničila násilná demokratizace po roce 1990. Pár lidí nechala domoci se obrovských majetků doslova přes mrtvoly, statisíce lidí vyházela z práce, a přeměnila jejich zem na vyhlazovací tábor. Dnes je ČR vydrancovaný tábor. Nic už Čechům nepatří - ani voda. Přesto jsme nuceni v tom žít. Snad abychom to ještě vychvalovali - a jak vy 23.12 - vy jste v tom sajrajtu zbohatl? Přihráli vám nějaký ten činžovní dům, vy jste vyházel nájemníky ve prospěch nebytovek a ubytovacích bytů a teď na tom bezpracně rejžujete? No tak to se ani nedivím, že se vám a mnohým podobným tento režim zamlouvá a obrovsky líbí. Nevím, co by přesně k tomuhle řekla paní Procházková- samozřejmě že by mne to zajímalo, ale o tom nemluví. Jak moc se jí líbí lidi bydlící v garážích, a umrzající v zimě na ulicích - jdou už do tisíců za těch šestadvacet let polistopadových hrůzovlád. A jak vy - vám se to takhle líbí? Tohle nepovažujete za zločiny?

   Smazat
  4. 23:28

   Tak ty neznáš nikoho zničeného, ty rudý zmrde? Všechny ty bezdomáče co své bydlení prochlastali, profetovali a progamblili si můžeš klidně vzít domů a živit je ze svého.

   O naší krásné bohaté a svobodné zemi mluvíš jako o "vyhlazovacím táboru"? Že ti ta špinavá tlama neupadne. Lidé co v těch vyhlazovacích táborech skutečně byli by ti za tu tvou sprostotu, drzost a neomalenost rozkopali rypák, ty komoušský zkrachovanče.

   Smazat
  5. 23:50 že vy jste kapitalističtí dlužníci střílely do dělníku už za 1 republiky naše země je krásná rozkradená zadlužená a pod pantoflem západu makrely poskoku

   Smazat
  6. 23:28
   O tom co bylo a nebylo zničeno by se dalo hodně mluvit a psát. Statisticky je možno dokázat kolik bylo takzvaně legálně ukradeno po sametovém svinstvu. Tak zbídačelý stát nebyl ani na konci druhé války.
   Václav

   Smazat
  7. Vykořisťovaní lidé, násilím podrobovaní práci, odnepaměti proti práci a proti podmínkám jejího uskutečňování povstávali. V celých dějinách nikdo nepracoval, protože by chtěl, ale protože musel, ať už jej k tomu nutil bič, náboženství, krev a oheň, a/nebo protože byl násilím oddělen od vlastnictví prostředků své obživy (což je v zásadě totéž jako být oddělen od života). Všichni vykořisťovaní, ať už otroci, nevolníci, domorodí lidé podrobení „svému objevení" nebo moderní proletáři... proti práci neúnavně bojovali. Vzpoury, útěky, částečná nebo všeobecná povstání měly vždy úzce související příčiny:
   boj za lepší kvalitu prostředků k obživě a za získání méně bídného podílu na společenském produktu
   boj proti tempu a intenzitě práce
   boj proti prodlužování pracovní doby a za její zkrácení
   boj proti vykořisťování a za vybudování jiného druhu společnosti
   To vše lze shrnout jako boj za lepší život či jednoduše jako boj za lidský život. Je to boj proti těm společnostem, které si vynucují muka a práci, boj za minimální pracovní nasazení (co do doby trvání i do intenzity), boj za získání co největší části ze společenského produktu.
   S formováním a vývojem proletariátu a jeho historické strany se od těchto požadavků neupustilo, nýbrž se dál rozvíjely a upřesňovaly. Komunismus jakožto hnutí organizovaného proletariátu bojuje za všeobecnou redukci práce na její minimum (co do doby trvání i do intenzity) a za dobytí společenského produktu proletariátem. Otevřeně však prohlašuje, že tyto požadavky může skutečně a plně splnit jenom revoluční diktatura proletariátu, která povede svět proti všem současným normám (diktatura proti směnné hodnotě) na základě potřeb rozvíjejícího se lidstva. Oproti všem buržoazním socialismům, které tvrdí, že práce je lidským bytostem vrozená, a socialismus si představují jako jednoduchý proces, kdy se „bohatým" vezme zboží a rozdá se „chudým", komunismus potvrzuje potřebu nejen revolucionizovat distribuci (jež je koneckonců pouhým důsledkem neodlučitelně spojeným s výrobou), ale také zničit samotné základy výrobního způsobu. A tak zásadně revolucionizuje samotný cíl výroby, takže jej již neurčuje míra zisku, ale zlepšování života, aby práce byla lehčí a pracovalo se méně. To logicky znamená likvidaci peněz, merkantilismu a námezdní práce. Jedině tato destrukce může dát vzniknout základně, na níž již práce nebude prací a produktivní činnost se bude moci znovu začlenit do samotného života člověka.

   Vývoj kapitalismu je souběžným a vzájemně si odporujícím vývojem buržoazie a kontrarevoluce na straně jedné a proletariátu s jeho programem na druhé. Boj proti práci, za získání společenského produktu, za revoluci je generován kapitálem, jenž zároveň generuje vývoj a sílení reakce. Každé zkrácení pracovní doby se vykompenzovalo zvyšováním produktivity práce a větší intenzitou - v dílně, továrně, na montážní lince, taylorismem... a „novými metodami v řízení práce". Vývoj sociálně-demokratických stran a stran práce, buržoazního odborářství, labourismu a nověji stalinismu, nacionálního socialismu, populismu (ve všech jeho variantách, včetně peronismu, castrismu...) byl s tímto procesem souběžný a v dokonalém souladu. Veškeré buržoazní síly a strany velebí práci jako ideologický střed svých kampaní, aby zadržely dělníky a měli je tak ke svým službám.

   Smazat
  8. Vysvětlivky:

   (18) Je třeba brát v potaz, že masivní internace dělníků v táborech se dála před zraky a za plného vědomí světové buržoazie a že rozhodně nechyběly buržoazní organizace, včetně židovských, které by k tomuto zločinnému podniku přispěly.

   (25) Nedokážeme se ubránit tomu potěšení a předkládáme čtenáři dva následující citáty, které ilustrují nesmírnou podobnost mezi stalinistickým ospravedlňováním a nacistickým opěvováním kultury:
   „Kultura je nejvyšším projevem tvůrčích sil lidu. A inspirovaným tlumočníkem této kultury je umělec. Bylo by šílené domnívat se, že by své božské poslání mohl splnit mimo lid. Existuje pouze jako součást lidu a energie nutná k jeho existenci vychází z lidu.“
   Goebbels, v Inauguračním projevu Národní kulturní komory, 1933
   „Naše kultura je kulturou lidovou. Kulturní pracovníci musí s tou největší oddaností sloužit lidu: musí se s masami spojovat a nikoli se od nich odtrhávat. Abychom s masami navázali vztah, musíme se řídit jejich potřebami, jejich touhami.“
   Mao Ce Tung, v Jednotné frontě v kulturní práci, 1944

   (27,28.29) Jestliže zde pro příklad neuvádíme jiné režimy, třeba castrismus, je tomu tak proto, že Castro narozdíl od Hitlera pocházel z kubánské „vysoké buržoazie“ a raději o tom mlčí. Jisté však je, že kdykoli to lze, buržoazie nikdy neztrácí příležitost, aby mlžila tím, že nechá zazářit třídní původ, kořeny, jako by mohl cokoli zaručit. Ve skutečnosti, jak ilustruje příklad Hitler-Castro, rozhodující není třídní původ, ale reálná praktická činnost buď ve prospěch režimu námezdního otroctví, nebo proti němu.

   Smazat
  9. Ano, ano, velmi správný, obsažný a propracovaný příspěvek. Vede nás to k myšlence: Po ovoci poznáte je. A ovocem těchto chytrých hitlerovských manipulací byla válka, jak jinak. I dnes se kapitalismus usilovně maskuje různými sluníčkářskými masovými idejemi, aby zakryl podstatu ŽELEZNÉ PATY Ovšem řada lidí na to s radostí dychtivě skočí a tak vidíme pečovat např. o uprchlíky, které napřed vybombardovali nebo / Švédsko!/ vypracovávat "programy", jak pobytem v zábavních parcích "zhodnit" bývalé bojovníky IS !!!!

   Smazat
 2. Myšlenky paní Lenky Procházkové se jsou pěkné a přínosné. Jenže 1OO krát nic umořilo i osla. A to je celá potíž alternativních pokusů. Bohužel zdroje na prosazení, jak má konat většina ( dnes koná podřízeně ), jakou má vytvářet realitu, má v rukách někdo jiný.
  A i s těmi neplatnými lístkami ve volbách by to bylo jenom plané gesto, protože v nejhorším případě by ve volbách místo hodného policisty mohl zvítězit ten zlý. A vhazovatelé neplatných lístků by mohli býti ještě rozčarovanější než před volbou.
  Vnímání dobra, zla, prospěšného, neužitečného je ryze subjektivní. Ve společnosti o těchto pojmech a výběru preferencí rozhoduje koncenzus. A shody dosáhne snáze menší než větší skupina. U velké skupiny je nepřeberné množství parciálních zájmů.
  Za současného, ještě relativního, blahobytu, je jakákoliv systémová změna předem odsouzena k nezdaru. Pokud tedy nedojde k velice významnému negativnímu impulsu, který i ten relativní blahobyt přebije. Dokud bude většina lidí lhostejná k budoucnosti svých potomků, jako jsou dosud, tzn. budou upřednostňovat krátkodobé hledisko před dlouhodobým, tak se to nikam neposune. Kdyby se pí. Procházková, s jejím nadhledem, pokusila hovořit v jakékoliv hospodě kam chodí tzv. dělný lid a nevzala zpátečku, když by cítila, že je to zapotřebí, tak by akorát mohla přijít o svůj úsměv. Z vlastní zkušenosti vím jak to chodí. I já mnohokrát musel couvnout. Protože tak to prostě chodí. Myšlenkově omezení lidé člověka s vyšším vnímáním budou brát jako někoho, kdo se jim chce nadřazovat i když to tak nebude. Ale s tím se dá těžko bojovat.

  OdpovědětSmazat
 3. Vazena pani Lenko Prochazkova, vy jste hvezda ! Ja vas mam rad ! Jste moje zpriznena duse a proto vim, ze cekate na muj komentar, jelikoz od mistnich se dozvite pouze fraze, jako vzdy. Oni jsou jako ty citrony, ktere plavou v nalevu vaseho souseda. Cesky "citron" plave v nalevu indoktrinace.

  Tak nejdrive ohledne babicky v Oloumoci ! Jeji cara casu kterou prerusila kaminky mela 2 chyby.

  Prvni chyba byla delka cary casu, kterou babicka zkratila omylem o 500 let.
  Druha chyba zavaznejsi je v tom ze cara casu nemela byt prerusena kaminky, ale psimi vykali s vysvetlenim.
  Prvni vykal cenzura Feudalni - Rakousko Uherska.
  Druhy vykal cenzura Nacistu ! Treti vykal cenzura Komunistu a ctvrty vykal cenzura dnesni = 4 hovna proti vyvoji naroda na care casu.
  Ani zdaleka jsem jeste nezkoncil.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 4. pokracovani 0:11,
  Mojzise zname a intenzivne studujeme vse co udelal, a o co usiloval. Akorat se hadame ohledne casu.

  Bud utekl s Egypta za vlady Ahmose, 1550-1525 B.C. nebo Thutmose III. 1479-1425 B.C. (18-dynastie/new Kingdom).
  40- let vodil po pousti Zidy, ne proto ze neznal zemepis, ale proto, ze chtel ozdravit jejich Geny.

  Trtkat se ma v ramci sveho kmene a ne s opicaky ze Sudanu. Mojzit tim zachranil zidovsky narod, spavnou sexualni hygienou.
  Myslite, ze pujdou zachranit Geny ceskeho naroda ?
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak nevinně se pozvat, to umí jen Honolulu.

   Smazat
  2. Teda Hovnolulu, ty jsi mimoň. To za kterého faraona vykrad Egypt a kde se pak flákal, to už je jen následek Židovský nenažranosti. Rozhodující je, jek se tam dostal Nebo ti v bibli uniklo, že tam jeho bratra ve víře, Josefa předtím prodali vlastní bráchové do otroctví? Jak chceš ozdravit geny takový svoloče? Přečti si ji ještě jednou.

   Smazat
 5. pokracovani 0:27..
  POMPEY, vojevudce, oligarch, vladce Rima, ktery vladl polovine sveta, byl zabit na plazi v Egypte 48 B.C. dvema bezvyznamnymi sluhy bratra od Cleopatry.

  Dejiny nas timto uci, ze se nema dbat na "vyznamne osobnosti" a kdyz uz nemame mec, tak je aspon nakopnout do rite, za jednani proti obecnemu blahu..
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 6. 0:38... samozrejme, ze mam prednostni pravo se pozvat k pani Prochazkove. My mame hluboke duse a hledame odpovedi na dnesni problemy v davnoveku. Zatim co vy jen v Rudem Pravu Klementa Gottwalda.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 7. Pani Prochazkova, zminila jeste se o depresy (Ernest Hemingway).. To je zahada !
  Jeste vetsi zahada je ta, ktera byla matematicky propracovana do detailu a v meritku zmapovana.

  Kristus nespal, ve 3 hod. rano v zahrade GETSEMANSKE
  300 m od vychodni jeruzalemske brany..On videl v nocnim svetle chramovou straz Amana a on NEutekl - coz by snadno dokazal . Za horou Olivovou byli Zealoti, zachrana a zivot. Mozna mel depresy, jako Hemingway.
  Vzdat se zivota a vzdat se poslani, je reformatora nehodno.

  Kdyby vas nahodou chtely ceske "autority" upalit na Staraku jako Johanku z Arcu, tak pomatujte, kdo utece, tak vyhraje.
  nick HONOLULU - tribun lidu na uteku.

  OdpovědětSmazat
 8. 23:50 velmi pravdive a vystizne. Je na to vsak recept. . Predhodim ke schvaleni, ci zatraceni jindy.
  Koncim panove pro dnesek. Povinnosti volaji.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honoluláčku, jaké ty můžeš mít povinnosti ve svém věku o 1:42? Nekecej a pádluj na tom potoku na Floridě!

   Smazat
  2. Debil zase vede monolog, neco tak blbyho se hned tak nevidi, smrdito sebechvalou na100 mil.

   Smazat
 9. Paní Procházková je nesporně vlastenka, díky za to. Ale v jejím návodu, jak se zachovat ve volbách, nevidím nic vlasteneckého. Volby budou platné, jejich obálky vyřazené a další čtyři roky tu budou vládnout další Kalouskové, Drábkové, Bělobrádkové, Hermannové, atd.
  Z toho bude mít pocit uspokojení? Domnívám se, že takovýto „průzkum“ by byl promarněním šance, kterou nám dávají demokratické volby. Pokud nevidí vhodný objekt volby, potom mi přijde, že se utápí v sektářských postojích. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2:09
   Plně souhlasím s Vaším názorem ohledně voleb.Těm kteří zde vládnou je úplně jedno a zákonem je to ošetřeno, zda voliči budou házet neplatné volební lístky nebo vůbec k volbám nepůjdou. Oni si vystačí v tom případě sami. Místo hlasování v parlamentu si ohlasují složení parlamentu a vlády. Možná i dědičnost.
   Václav

   Smazat
 10. Drahá paní Procházková,
  jestli jste volná žena, doporučuji druhou polovinu života prožít si konečně svůj osud svobodně a bez územních hranic a hloupých lidí v okolí.
  Zanechte všeho, majetek rozdejte a odstěhujte se na stálo na moji jachtu :))*
  ---------------------------------------------------
  p.s. většině lidí je teplo,mají co jíst a o pomoc nestojí*

  OdpovědětSmazat
 11. 2:21... = je prispevkar z pomocne skoly, kterym Mojzis neachranil Geny ! Vylihl se z opic ! On nikdy neslysel o casovych pasmech, ale ma v hube porad Floridu.
  Ja byl na shlednuti dokumentu o Britskem imperiju.
  Odpocitej 6 hod. "Eisteine" z vidlakova.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 12. Znám paní Procházkovou pouze z internetu a to co říká má vždycky hlavu a patu a hlavně velký, duchovní rozměr. Většina besedujících pod jejím článkem se zabývá, jak to řící, ona n mluvila také o voze a většina besedujících o koze. Lidi pochopte co vám chce říci. Zamyslete se o tom jak je situace vážná a neřešte marginálie. Přemýšlejte, toto poselství by měly vytisknout všechny noviny, vysílat televize a rádia, učit na školách. Měli by, pokud ovšem skutečně nejsme, hloupými otroky. Nejsme? Kolik ještě máme času?

  OdpovědětSmazat
 13. Proč je paní Lenka oslňována tím projektorem? To to nešlo vypnout nebo zakrýt???

  OdpovědětSmazat
 14. 23:50... KDO JSTE ? Proc nemate nick ?
  Vas prispevek je nejvystiznejsi, co jsem zde cetl.
  Stale se k nemu vracim.
  ----------------------------------------------------

  7:36, 7:39, 7:41, 7:45 Dekujeme za skoleni v duchu Marxistickeho mysleni z konce 50 tych a zacatku 60 let.
  Aplikovat to na dnesni dobu je vykon akrobata.
  Prosim vyplnte prihlasku k cirkusu Humberto , kladne vyrizeni je zaruceno.
  -------------------------------------------------------

  Pani Prochazkova,
  me ti "nejhorsi kapitaliste" v Americe poslali do skoly na TQM (Total Quality Management). Ja to skolu vychodil s vyznamenanim. Zminuji se o tom proto, ze dr. Ivan David ma skryte finnacni reservy, aniz by si to uvedomoval, coz je proti TQM.

  Napr., kdyby vymenil cenzory za cvicene opice, tak by usetril na mzdach pro zamestnance. Vy pani s nim sedite u stolu, tak mate moznost mu to navrhnout. Urcite to prime s povdekem.
  nick honolulu
  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Víš niku znám jeden vtip : Řezník uzenář provádí svého syna provozem. Vidíš taky jsem koupil stroj z jedné strany do něj vstoupí vůl a zdruhé strany vycházejí párky.Syn na něj chvíli kouká a potom se zeptá a tatínku stroj kde by se z jedné strany strčíl párek a z druhé vystoupil vůl - takový není. Otec se zamyslí a říká, ale ano takový stroj to je to je tvoje matka. Zamysli se občas nad svými hloupími útoky na pana Davida a Dvořáka.
   Václav

   Smazat
 15. Pani Prochazkova,
  ja vam musim rict svuj nazor na Kapitalismus, nez me budou zase fanaticky mazat..
  KAPITALISMUS, je ten nejlepsi spolecensky system co lidstvo kdy melo..
  Je to krasna strategicka hra, ktera se jmenuje - receno slusne, "KDO PRECURA KOHO" !
  (Anglictina na to ma vystiznejsi vetu, ale ja ji nemohu napsat. Cenzura me hlida.)

  (Zde mate neco na pobaveni.
  Muj sef mel boty za
  $ 800.. Rucne site z kuzi hadu a ja chtel. Tak jsem mu pod pracovni stul nalepil papir od smradlaveho syra !
  On v domeni, ze mu smrdi nohy - z tech botu - je hodil do popelnice a ja je zvedl. Bylo to vsak jine cis. tak jsem je prodal cernochovi.
  Ja se o tom zminuji proto, ze zde lide kritizuji Kapitalismus, coz je nespravedlive.
  Ten co prisel o boty, byl ten co mi dal diplom z TQM.)

  O pul roku pozdej jsem mu to rekl v baru v N.Y. a on me pochvalil, ze jsem byl DOBRY STUDENT, ale jinak, ze jsem (cenzurovano).
  Lide nevi, ze proti kapitalismu se neda bojovat, ale, ze da se osedlat.

  Mojzis byl take kapitalista ! On vyfoukl egyptskemu faraonu bednu umluvi a od te doby jsou Zide nadani na obchod. V roce 70 A.D. jsme ji zase my vyfoukli Zidum a schovali pro nase "rainy days".
  Ted si ji vsak koupi zpet, coz je podle pravidel kapitalisticke bible TQM prijatelne.
  nick honolulu - nikdy patricne neocenen socialismem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Archa úmluvy pocestuje do Číny, co vás v tom new age učejí?

   Smazat
  2. Mojzis Faraonovi nevyfouk zadnou archu umluvy (ARCH OF THE COVENANT) Archa byla zhotovena podle instrukci danych Mojzisovi samotnym Bohem kdyz zide kempovali pod horou Sinai az rok po Exodu zidu z Egypta.
   Cili Archa nemela nic spolecneho s Egyptem ani Faraonem.
   Zjistit fakta nez se ztrapnis, svetlonosi.

   Smazat
 16. 15:07 nejsem si vedom zadnych utoku.
  Ten vtip se mi libi, hned ho prednesu v nasem klubu. (Samozrejme po prekladu.)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 17. Kdybych nahodou nekdy na nekoho utocil, tak ZAUTOCTE ZPET !
  Je to zdrave pro vyvoj.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proto sem stale lezes, ze? Urazet a napadat, ze?
   Ta samota je tezka ze? Deti nemas, rodinu nemas, nikdo o tebe nestoji, tak se hadas na ceskych webech,ze?

   Smazat
 18. To se jmenuje v anglictine FRAGILE EGO...
  Nejlepsi preklad je asi krehke sebevedomi, nebo tez precitlivelost. Nebo nedostatek sebevedomi.

  Na americkych diskuzich se to malo vyskytuje. Na ceskych diskuzich je to casty jev.

  Cesi se vzajemne napadaji a nekdy velmi silne, ale Cesi snasi zpetny utok daleko mene, nez kdyz utoci oni smi.

  Kdyz do toho vpadne cenzura a ma dvojite meritko, tak je z toho gulas. (Size pochoutka, ale projimadlo.)

  Kdyz do toho vpadnou maraliste, tak je to odporny vitriol.
  Jelikoz mi stejne eorozumite a nikdy nebudete, kvuli vasemu prostredi, tak pro dnesek vypinam comp.
  Ahoj, zitra v Arene a poslete gladiatora, ne nejake nedochudce.
  nick honolulu  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak pravil náš Pán: blahoslavení chudí duchem.

   Smazat
  2. Jsme desne omezeni, nikdy ti neporozumime, tak sem nelez!!!!

   Smazat
 19. Po poušti je vodil proto aby se jim rozvinula pravá hemisféra a zakrněla levá. Jinak doporučuji prostudovat haploskupiny. Slováci mají přísloví silnější pes jebe. Kapitalismus je parazitizmus a jako každý parazit škodí lidstvu a má být regulován.

  OdpovědětSmazat
 20. http://www.lidovky.cz/senat-rozhodne-o-prochazkove-djq-/zpravy-domov.aspx?c=A170418_124835_ln_domov_jho

  OdpovědětSmazat
 21. Něco o "bezčasí". Pamatuji si, že to byla teze chartistů, snad Havla? Že v těch 70.a 80.letech žijeme v bezčasí - nikam že nesměřujeme, nuda,poddanství, prázdnota. S tím jsem se ztotožňovala, až později, v divokých letech po sameťárně, jsem si uvědomila, že jsem si tím kazila to nejhezčí období, mládí. To jsme se, řečeno s Formanem, dostali prý ze zoo do skutečného života. -Národ nežije v bezčasí. To jsou projekce "disidentů". Národ žije po svém, vždycky žil a bude žít a pokud zanikne jeho chtění žít, vplyne jinam, co já vím, nejlépe do slovanského uskupení. Léta chodím číst Novou republiku. Proč jste nezaložili politickou stranu? Proč ji založil takový Okamura,a jiní, ale vy ne? Dala bych se k vám ! a určitě i mnozí další. Ale vy pořád jen naříkáte, definujete, snažíte se analyzovat, ale nejste bohužel akční.A nikdy nebudete. Vývoj ponesou dnešní třicátníci kam oni budou puzeni--- Vám samozřejmě díky za to, že osvětlujete pravou tvář kapitalismu. Což je to, co měli efektivně dělat komunisté, ovšem jaksi nedělali nebo neuměli či snad nechtěli? Byl to systém, který prosazoval do funkcí blbce. Dnes šli nahoru predátoři, už 27 let. Brečení nepomůže, je to ztráta času.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:26
   "Dala bych se k vám !"
   "...ale nejste bohužel akční."

   - Jak to jde dohromady?
   - Kde tu vidíte nějakou analýzu?
   - Nějaký program?
   - Kde KONKRÉTNĚ odhalenou "pravou tvář kapitalismu"?
   - KOHO ("k vám") vlastně konkrétně oslovujete?

   Smazat
 22. Aha, pardÓÓn, tak vy,NR, tedy ani neanalyzujete, ani program nemáte, ani pravou tvář kapíku neodhalujete, tak to jsem se ve vás fakt spletla.

  OdpovědětSmazat
 23. 15:29
  S kým mluvíte?

  OdpovědětSmazat
 24. Podstata je v tom, že kdo v 89 nejenom cinkal, tak se cítil od režimu využívaní a chtěl dokázat jaký je machr. Neuvědomil si že v parazitickém sistému aby byl výtěz musí umět parazitovat. Jsem starý ale pochopil jsem to již mladý. Nebyl jsem ani v pionýru ani v ssm ani v ksč a dařilo se mi nechodit na manifestace ani k volbám. Ti co se snažily a teď pláčou se přeceňovaly.

  OdpovědětSmazat
 25. Nejen v Pionýru, nejen v KSČ, nebyl jsi asi ani ve škole, když se bralo měkké a tvrdé I,Y.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.