Reklama

pondělí 24. dubna 2017

Hermanovo evropanství a upozaděné vlastenectví


Jiří Baťa
24. 4. 2017
Je až neskutečné, jak se údajný „český vlastenec“ se sudetoněmeckou náturou nevybíravým způsobem vyjadřuje k našim opravdovým českým vlastencům, kteří hájí identitu a zájmy českého státu a jeho lidu. Pokud snad někdo nepoznal, o kom je řeč, pak jde o pana Daniela Hermana, (KDU-ČSL) t. č. ministra kultury vlády ČR, jinak také slovutného propagátora a zastánce Evropské unie, obhájce zájmů landsmanšaftu, plánů a militantních zájmů USA a NATO, ale také zastánce imigrantů a imigrantské politiky EU, zvláště frau Merkelové. Ve výčtu jeho iniciativ, pozitivních, negativních, i vlastizrádných, bych mohl pokračovat.


Pan Herman však především vyniká ve svém klero-landsmanšaftsko-evropanském egoismu, vědomé povýšenosti, opovrhováním a znevažováním názorů, nesouhlasů a věcné kritiky ze strany našich občanů a všeho, v čem má pan Herman prsty. Jako příklad bych uvedl názor jednoho občana, který se vyjádřil, že jsme se měli lépe v časech, když naši zemi řídili komunisté. Řekl, že za komunistů de facto neexistovala nezaměstnanost, naše země byla údajně bezpečnější, než je dnes, a nenašli byste tu bezdomovce a chudobu. Dotyčný občan jakkoli se vyjádřil zcela všeobecně, pak ani samotný Herman nemůže tyto fakta „okecet“, protože tvrzení o chudobě (v pravém smyslu slova), nezaměstnanosti, bezdomovectví, stejně jako bezpečnosti občanů a našeho státu byla bez vší pochybnosti pravdivá. Nemůže, ale lživě „okecává“ kde může!

Nicméně, jak už bývá u lidí typu Hermana a jeho souputníků (nejen) z KDU-ČSL zvykem, my o voze, on o koze. Jinými slovy na poznámku občana pan Herman odpověděl, že:

„Kdyby to bylo tak, jak píšete, milý pisateli, asi těžko by se býval předlistopadový režim zhroutil. Zhroutil se vzhledem ke své nefunkčnosti. Neobstál v historické konkurenci, což bylo ovšem jasné od jeho počátku. Otázka byla jen, kdy se to stane. Bohužel k tomu došlo až po 40 letech. Poškození celé země bylo tak velké, že ani bezmála 30 let nám ještě nestačilo, abychom se z toho úplně vybabrali. Vždyť snad ani sám nemůžete věřit tomu, co píšete!“
Pan Herman jistě není hloupý, ale za hlupáka se příležitostně vydává, když se potřebuje šikovně a ve svůj prospěch, vyhnout přímé nepříjemné odpovědi. Jakkoli se občan pravdivě vyjádřil k jistým skutečnostem komunistického režimu, tedy neexistenci chudoby, nezaměstnanosti, na druhé straně však také evidentně větší bezpečnosti občanů, přesto mu vy....ný (doplňte podle svého uvážení) Herman oponuje údajnou fabulací o nefunkčností komunistického režimu. O jaké že to nefunkčnosti pan Herman mluví? Čtyřicet let je mu snad málo přesvědčujících, že stát nejen existoval, ale i jakkoli se to panu Hermanovi nemusí líbit, stát také bez dluhů prosperoval, rozvíjel se, budoval infrastrukturu, průmysl, stavebnictví, dopravu, zemědělství, všichni lidé měli práci, všichni měli tak zvaně střechu nad hlavou, fungovalo zdravotnictví, školství a i ten jeho resort – kultura, na tom byla lépe, jako dnes, protože byla v rámci možného nejen na dobré, často na vysoké úrovni (viz úspěchy na světových výstavách a pod.) atd., atd. O pozitivech a úspěších bývalého režimu však pan Herman nechce nic slyšet, neměl by pak co kritizovat.

Neobjektivní a záměrně či účelově negativně a nepravdivě se vyjadřující sudetoněmecký zaprodanec Herman bez uzardění tvrdí, že "poškození celé země (rozuměj komunistickým režimem) bylo tak velké, že ani bezmála 30 let nám ještě nestačilo, abychom se z toho úplně vybabrali".
Pan Herman nemá tolik intelektuální slušnosti a vychování (ač kdysi kněz), aby mluvil seriozně, pravdivě a zdůrazňuji objektivně hodnotil bývalý režim. Má-li „pan Evropan“ Herman na mysli poškození země, pak ano, k poškození došlo, pokud se budeme bavit o ideologickém charakteru tehdejšího režimu. Nikdo rozumný se nevzpírá faktům, že komunistická ideologie byla svým způsobem nereálná, ale že byla i v mnoha případech škodlivá. Nicméně jedna věc je nesprávná a v rámci pravdy i škodlivá ideologie režimu, jiná věc je života schopná existence státu a život jeho občanů. Pan Herman na adresu občana dodává, že snad ani on sám nemůže věřit tomu, co píše! Je to však právě naopak, tento občan tomu nejen věří, ale je o tom přesvědčený, zatímco je to pan nevěřící Herman nechce a nemůže věřit a přiznat, že to co občan říká, je pravda!

K tomu lze jen dodat, jak pan Herman zdrceně konstatuje, že ani 30 let nám ještě nestačilo, abychom se z toho úplně vybabrali, pak naopak oněch cca 28 let nás nepřesvědčilo, že je nám, obyčejným občanů evidentně lépe, než dříve. Stačí jen připomenout to, co říká onen občan: nezaměstnanost, bezdomovectví, chudoba, nebezpečí a mnohé další. Ale vykládejte to nějakému Hermanovi, že?

Pan Herman sice používá čirou optiku svých brýlí, přesto pohled na minulý režim vidí naprosto, bez jediné světlé výjimky absolutně černě. Není schopen přiznat byť jedinou pozitivní věc, která byla v jeho životě, ale i životě společnosti byla pozitivní (a že jich bylo ne málo), ba ani tu, že mu ten dnes tolik nenáviděný režim umožnil studovat teologickou fakultu v Litoměřicích, aby ji také v r. 1989 dokončil a nakonec byl vysvěcen na kněze. Jak jeho kněžská anabáze skončila, je známo. Naprosto čirou optiku a úplně jasno má „pan Evropan“ Herman v záležitostech našich západních sousedův Bavorsku a jeho sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Za jeho úspěšné vedení a činnost pro SL v pražské pobočce SAG (jinak platnou součástí německé SAG) obdržel uznání za osobní příkladnou angažovanost v otázkách nároků a požadavků sudetských Němců, za což mu byla také udělena Umělecká cena česko-německého porozumění (2016). Takže víme, pro koho jeho srdce bije, komu věnuje přízeň, obdiv a sympatie, na druhé straně svými (sic) spoluobčany, kteří tuto naši krásnou českou zem z válečných trosek vybudovali, hluboce opovrhuje. Evropanství (spíše však jen to „panství“) a osud sudetských Němců je mu mnohem blíže než jeho vlast, tedy Česká republika. Již několikrát jako člen vlády vedl s vedením SL a bavorskými představiteli několikeré vlastizrádné jednání. Pro Hermana není problém, natož otázka svědomí překročit tín falešného vlastenectví a hrané české národní hrdosti ve prospěch cizích, především německých a eurounijních zájmů.

33 komentářů :

 1. Herman je kapitola sama pro sebe, škoda komentovat, vlastizrádná zlá a proradná kreatura. Být KDU-ČSL, zbavím se ho. Jelikož nekonají, je vidět, že jsou stejní jako on. Snad mimo Čunka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Herman je bezostyšný agent sudeťáků a jejich dalších exponentů v katolickém kléru přímo v české vládě.Jako zběhlý kněz se nejdříve dostal jako ředitel Ústrku k bezpečnostním archivům, pak se přimkl k lidovcům aby se dostal do vlády Bude-li Babiš nedejbůh předsedou české vlády, má Herman zálusk na funkci ministra vnitra. Babiš mu to dá, protože Herman na něj hodně ví. Pak pánbůh s námi.





   Smazat
 2. Herman ostuda naší země.......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co kdyby tu svini černoprdeláckou někdo zhasnul? To by bylo štěstí, co? Konečně by byl kolem té krysy klid...

   Smazat
 3. Daniel Herman není ostuda naší země. Je prostě jeden z jejích obyvatel, kteří tu vystudovali na kněze (jak se dřív ironicky říkávalo "za dělnické peníze"). Je vlastně dobře, že tu taková veřejně viditelná figura existuje. Zkusme tedy potlačit (lidsky pochopitelné) estetické zhnusení nad ním a pozorně sledovat, komu a jak takoví lidé slouží.

  Připomenu snad ještě, že Herman naplňuje to, co tu v 80.letech začali hlásat pánové Ján Mlynárik, Petr Pithart, Milan Otáhal, Petr Příhoda - alias "Podiven" - srv. přesnou charakteristiku Věry Olivové: https://legacy.blisty.cz/art/12470.html - nebo Václav Benda a podobní - úsilí o revizi českých dějin z katolického pohledu.

  Vždyť i takový Petr Nečas "církevními restitucemi" stihl přidat svoje polínko - než ho doběhla jeho vlastní nevybouřená sexualita.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jan Kopecký 24. dubna 2017 13:39 napsal to podstatné, co pan Baťa v tematu, při rozsahu textu, poněkud opominul. To je také to, co je potřebné si znovu a znovu připomínat, znovu a znovu opakovat, když v KDU ČSL je to „Pithartovo“ hnízdo.

   Smazat
 4. Hermannfrodit a JandoPutnovo duo toť ozdoba eurohovnot a lejnolahvárenský žumpy!!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. At si vzpomínám jak chci,nikdy si nemůžu nic rozpomenout na českého vlastence Hermana.Vždy mi vychází nějaký podpindosník Daniel Herman.--LM

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Baťo, sdělte prosím, v čem je komunistická ideologie, která vychází z vědeckého poznání, nereálná a škodlivá. Kriticky překonejte Marxe a pak můžete tvrdit to, co jste napsal. Pokud se v socialistické minulosti vyskytly excesy, vždy to bylo tím, že byla komunistická myšlenka deformována gaunery, kteří se vetřeli do strany. A že jich bylo dost, o tom jsme se přesvědčili po převratu.

  OdpovědětSmazat
 7. O (Her)makových vlastnostech mnohé vypovídá jeho obličej!!! Jistí lidé se svými schopnostmi ví ze své životní zkušenosti, že rysy ve tváři mnoho vypovídají o charakteristických vlastnostech daného jednotlivce. A ty pro (Her)mana nevyznívají nijak příznivě!

  Ale to hlavní: kousek odpovědi tazateli: "Nikdo rozumný se nevzpírá faktům, že komunistická ideologie byla svým způsobem nereálná, ale že byla i v mnoha případech škodlivá." jen bych dodal že Málokdo z těch rozumných připouští, že idea komunismu byla zneužita LIDMI, KTEŘÍ SE MERMOMOCÍ CHTĚLI DOSTAT K MOCI!!!!!!
  Nejsem a nikdy jsem nebyl komunista ale když slyším co "komunisti mapáchali" tak bych si dovolil je opravit, Ne komunisti (v tom pravém slova smyslu) ale kurvy s knížkou "komunistické strany"!!
  Jen pro ilustraci: ve všech zemích pod vlivem SSSR bylo povoleno drobné soukromé podnikání. A považte jen v ČSR to "komunisté"zcela zatrhli! Proč asi? nebyl to befel z Moskvy, bylo to rozhodnutí těch kurev, které se za komunisty vydávaly.
  Znám osobně několik lidí, které vyhnaly tyto zrůdy ze svého krámku a nedovolily jim vzít si z kasy ani korunu. Jedna paní s manželem si přitom vzala půjčku, aby vybudovala káď, aby mohla prodávat živé kapry. BE KORUNY Z KRÁMU VEN!!! PŮJČKU SAMOZŘEJMĚ MUSELA SPLÁCET! Tak to dopracovaly ty kurvy, co se za komunisty vydávaly!!! Proto tolik zrůdnosti v bývalém režimu od roku 48 který trval až do roku cca 1958. Pak už to byla pro drtivou většinu národa procházka růžovým sadem, tedy v porovnání těch 10ti let kurev, ne komunistů!!!

  Trochu sem se rozjel, ale nic naplat máme si říkat pravdu, ať je jakákoliv. Potom můžeme pochopit i další, neméně důležité věci. Jen se mi pění krev arozlívá se mi žluč, jak i dnes slyším Hlavně od mladého Bendy, jak jsou komunisti nebezpeční!
  O nic více než dnešní kmotrové! Věřte, že kdyby si ti dnešní kmotrové byli jisti beztrestností, tak si s těma kurvama z 50tých let moc nezadali.

  Otakových faktech by měl pan (Her)man mluvit!!! On totiž kecá jen "ideologicky" a přitom si o komunistických ideích nepřečetl ani řádku! na to vsadím boty!

  OdpovědětSmazat
 8. Jsem na 100% přesvědčen, že kdyby lidé v roce 1989 alespoň trochu tušili jakým směrem se bude budoucnost vyvíjet, tak ta náměstí by byla v tom lepším případě poloprázdná, ne - li úplně prázdná. Ve snu by mě nenapadlo, že něco, jako je Herman může jednou sedět na postu ministra. Taková hrůza se neděla ani za KSČ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Štěpán jim to řekl na plnou hubu a ukazuje se,že měl pravdu - vždyť přeci nebyli malými dětmi. a do toho ten lhář Havel, kterému fanaticky tleskali... Stačí pustit jejich projevy a porovnat.
   O zrůdnosti komunistického režimu nemůže být pochyb: 1.zrůdnost - právo na práci
   2.zrudnost - bezplatné školství
   3.zrůdnost - bezpl.zdarvotnictví
   4.zrůdnost - 0 bezdomovců
   5.zrůdnost - bezpečnost
   6.zrůdnost - minimální zadlužení obyvatel, spíše úspory v bankách
   a snad největší zrůdnost - mohl jsem si dovolit být chudý a ne se neustále honit za ziskem.

   Smazat
 9. Nebezpečný, zákeřný vlastizrádce Daniel Herman se mi jeví jako toho času neodpornější občan České republiky. I ve tváři to má vepsané coby šereda k pohledání. Pozor na něho, on je totiž současně poměrně zdatný řečník, ovšemže neuvěřitelný lhář. Viz jak často on mele, že jeho (ovšemže předstíraným) krédem je "mít rovnou páteř" (!!!). Křivostí svého charakteru on asi dokonce předstihl Schwarzenberga (ošklivce logopedicky defektního) - a to je co říct! Povšimněme si prosím, že obě tato hnusná individua mají nepříjemná německá příjmení. A to není žádná náhodička, že. Vážený pane Jiří Baťo a též vážení mnozí diskutující, děkuji Vám, že na špinavost Hermanova jednání důsledně a výstižně upozorňujete. Pokud snad s Hermanem táhnou za jeden provaz Petr Pithart a (před svým pohlavním zhloupnutím)Petr Nečas, tak mě to přece jen trochu překvapuje, vždyť Pithart byl zamlada komunista a Nečas funkcionář Socialistického svazu mládeže. Myslím, že partička Herman, Holobrádek (dneska se znemožnil), Gazdík nedosáhne deseti procent ani náhodou ...

  OdpovědětSmazat
 10. 15:43-Jestli měli či neměli hlupáci cinkači
  tušení,je dnes úplně jedno.Díky blbcům s klíči,co
  podělali budoucnost většině občanů tohoto státu.
  Za KSČ nebylo možné,aby v křesle ministra seděl
  cizinec nebo fašista.To je možné až nyní,díky
  těm co"neměli tušení".Za celý svůj život jsem
  nepotkal politika,který by udělal,co sliboval
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Majevský, věřím, že kdyby nebylo blbců s klíči, tak by se budoucnost vyvinula naprosto stejným způsobem, jak ji někteří jiní za nás již dávno dopředu naplánovali.

   Smazat
  2. 17:06 - Věřím, že kdyby jsi nebyl tak blbý, tak by jsi nenapsal takový blábol, jako teď. Probuď se a vstup do sebe, blbče s klíči!
   pozorovatel

   Smazat
  3. Milý osle, jsem přesvědčen, že žiješ šťastný život. Přeji ti to.

   Smazat
  4. 17:06 to jsi nemyslel vážně ty jsi v té době nežil že?

   Smazat
 11. Současná vláda má hodně budoucích politických nul.
  emeritní kapitán

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Současná vláda má hodně minulých, současných i budoucích politických nul.
   emeritní plukovník

   Smazat
 12. zakladem za ktery se komunisti nemusi stydět ani obvzlaštně dnes bylo černoprdelniky nebrat a ten jejich těžkej život za komunistu nebyl zas až tak těžky když byli statni zaměstnanci

  OdpovědětSmazat
 13. l8:32: Komunisty nikdy hájit nebudu a ani Vy tak zřejmě nečiníte. Avšak Váš slogan "Černoprdelníky nebrat!" je geniální, přijímám jej do svého repertoáru. Mým (osobním) hrdinou je pan Giordano Bruno. Už jste, přátelé, někdy slyšeli, že by se černoprdelníci G. Brunovi omlouvali? Já nikdy. Oni jsou niterně přesvědčeni, že upalováni zaživa bylo přiměřeným postupem. Katolicizmus je jedno z nekrutějších "hnutí" v historii lidstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komunisté se ani nepotřebují hájit! Za ne mluví výsledky z úspěšných budovatelských let, sociální spravedlivý systém, péče o lidí, množství nových bytů po válce a rovnost mezi lidmi. Komunisté po válce nevytvořili tzv. železnou oponu - autorem byl známy antikomunista angl. premiér Churchill. Tento jeho čin a Marshallův plán USA se nepříznivě projevily i na demokracii a svobodném pohybu občanů soc. států! Proto nelze hledět na historii černobíle a jednostranně!
   pozorovatel

   Smazat
 14. Nelze dost dobře vypichovat pouze některá fakta a jiná zamlčovat či popírat. Ano, byla (povinná) zaměstnanost, snadnější dostupnost a udržitelnost bydlení, podpora studentů a mladých rodin, fungující důchodový systém, a když si odmyslím ten degradující ideologický nános, tak i vcelku fungující školství a zdravotnictví. Méně drogové a násilné kriminality. ALE TAKY: tvrdě střežené hranice, všudypřítomná tupá propaganda, ZO KSČ na školách, pracovištích, v místě bydliště - a tam všude se zrůdnou mocí odepsat a zničit člověka, pokud byl shledán ideologicky "nespolehlivý" či dokonce jako nepřítel všemocné strany. Lidové milice jako ilegální vojensky vyzbrojená ozbrojená složka KSČ byla organizovaná při pracovištích a její členové (kovaní a prověření komunisté) uvolňováni na cvičení LM z pracovního procesu. Od úrovně mistra na dílně výše vedoucí pracovníci pouze členové KSČ, vyšší pozice už pouze prověřené "kádry". Odbory ve formě ROH zdegenerovaly ve stranicky zcela kontrolovanou pobídkovou organizaci s odměnami pro snaživé poddané a výhodami pro placené funkcionáře. Orgány místní samosprávy (Národní výbory) opět prolezlé karierními "komunisty" a zcela kontrolované všemocnou stranou. Sdělovací prostředky těžce postižené ideologickou propagandou, ze světa za železnou oponou pouze přísně filtrované zprávy, rušení zahraničních "štvavých" vysílačů, kupčení s devizovými přísliby, atd. Radostný kolektivismus byl ovšem i tehdy kalen "negativními jevy", jako veksláctví, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, prospěchem motivované udavačství, karierní předstíraný komunismus, atd. Ovšem co dokázali veksláci a komunističtí gauneři vycvičení v reálném socialismu poté, co zvítězila skrze STB organizovaná "sametová revoluce", to je jak se dnes říká "úplně jiná liga". Ale to už si dnes každý může posoudit sám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Docela rád bych věděl, jestli anonymní z 25. dubna 2017 0:07 hod. v té době žil, když organizačně byla „vedoucí úloha strany“ zajišťována zhruba tak jak popisuje, ale nejpozději od roku 1957 naprosto neplatí jeho tvrzení „...a tam všude se zrůdnou mocí odepsat a zničit člověka...“ Já v té době žil co synek z „vyakčněné“, tedy „reakcionářské“ rodiny, do roku 1965 doprovázen odpovídajícím „kádrovým materiálem“. Pošklebky na konto režimu jsem nešetřil. I tak jsem se zcela zdarma a kvalitně vyučil, jako dělňas rychle dosáhnul výdělkové kariéry a nakonec, koncem šedesátých let takovými těmi skutečnými komunisty byl vmanévrován do technicko hospodářské funkce... a tlačen k dalšímu vzdělání. Ač jako bezpartijní, jak se onehdá říkalo. Takže tvrzení, že „Od úrovně mistra na dílně výše vedoucí pracovníci pouze členové KSČ ...“ platí jen omezeně, znal jsem i ředitele podniků, dokonce i ministerské pracovníky co nečleny KSČ, pravda, v minoritním podílu s tím, že do KSČ byli věsměs tlačeni. Ostatně, dnes chápu, že tehdejší režim svoji existenci hájil tak jak hájil, dnešní režim svoji existenci hájí jinou metodou, ale ve své podstatě, stejně nevybíravě. Chápu, že méně vnímavým to uniká. Ke „štvavým vysílačům“ – autor příspěvku neví, nebo zamlčuje, že rušičky byly vypnuty na základě „Helsinského koše“ roku 1975. To tvrdím jako jejich naprosto soustavný posluchač s poznatkem, že „Svobodná Evropa“ byla pouťovinka. Všeho s mírou, přispěvateli z 25. dubna 2017 0:07 hod. Ten režim byl slabý právě tím, že ze své podstaty měl ty nejsprávnější možné záměry. Sepsal, svého času reakcionář.

   Smazat
  2. Vím, o čem mluvím. Otec se z války vrátil do vlasti ze špatného směru - přes Plzeň (řidič tanku), a režimní nálepky "nespolehlivý" už se nezbavil. Byl však dobrým řemeslníkem a toho využívali rádi i papaláši - kdyby ne toho, tak jsem se já přes výborné studijní výsledky na žádná studia nedostal - později se mu místní funkcionář KSČ přiznal u piva, že nebýt jeho, tak jsem přijat na VŠ nebyl, že on osobně na to dal souhlas. Na škole (VŠB Ostrava) jsme absolvovali osobní pohovory, kde jsme byli vedoucím učitelem skupiny a zároveň funkcionářem KSČ výslovně dotazováni na souhlas s vedoucí úlohou strany. Kdo by si v této chvíli zahrál na rebela, tak skončil. Moje praxe začala ve velkém ostravském podniku a nic jsem si nevymyslel, ani o těch lidových milicích. Dělníci kradli v malém, papaláši si z firemního materiálu stavěli chaty a chalupy. Možnosti živobytí byly, ale jen pro toho, kdo držel hubu a krok a nedráždil komunisty. Připouštím, že dnes by tuto cenu mnoho chudáků rádo zaplatilo. S teoriemi ušlechtilosti komunismu na mě nechoďte, realita se nedá okecat. Komunistické vize byly a zůstaly utopií, stejně jako vize neposkvrněného tržního prostředí.

   Smazat
 15. 0:07 jasně, ještě tu o domovních důvěrnicích jak posílaly sousedy do uranových dolů a potom tu, jak uliční výbory vodily celé ty davy do prvomájových průvodů v řetězech

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O uranových dolech neplkej, asi o nich mnoho nevíš. Strojené kolektivní radovánky lemované údernými hesly a ideologickými projevy nikdo nežral, byl to takový dobový kolorit s dobrovolně povinnou účastí.

   Smazat
  2. 18:49 vím drahouši, vím. Jsem z reakcionářské rodiny, takový jsem měl kádrový materiál a podle toho byl pracovně zařazen. Vím tedy taky, jak a kdy to přešlo. Já do prvomájáků nechodil, zvali, zvali, ale nevím, že by kdo nutil. Vím o mnohých, že i s rodinou se tam hrnuli rádi. Chlapi, že spolu potom půjdou na pivo. Byly, nebo jsou něco jiného ty katolické poutě? Na ty taky nechodím. Nekrm ucho blbinama.

   Smazat
 16. Problém je ještě historicky hlubší. Ani první republice a ani celému poválečnému období až do r. 1989 se nepodařilo odstranit kruté důsledky nejhrubší poroby českého národa po Bílé Hoře, doba Temna, Temna č. I. A už byla listopadovou kontrarevolucí nastolena nová doba TEMNA II. Opět jsou rvány útroby českého národa, opět despotismus katolický a kapitálu, opět vpád cizácké šlechty - kapitálu, opět vykradení národního majetku církví a kapitalisty - a opět lze říci že "národ na tuto krutost málem zahynul". Vymírá, vymírá, vymírá! I díky všem pánům Herr Mannům. Ano, ani 400 roků po Bílé Hoře a násilné rekatolizaci země s vyhnáním největších vzdělanců národa do emigrace, se český národ ještě nezotavil! Tím spíše, že i dnes naše domácí poměry a zejména restaurace moci kádrováků ve státní správě i státních institucích, školách, nemocnicích vyhání ty nejlepší do ciziny!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.