Reklama

pátek 21. dubna 2017

Iluze demokracie v kapitalismu

Jaromír Bradavka
21. 4. 2017  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Rovnost, volnost, bratrství. Heslo Velké francouzské revoluce, které se stalo mottem nového společenského řádu a symbolem osvobození od poddanství a útlaku šlechty i církve. Nová společenská vrstva buržoazie slibovala svobodu a rovnost všem, i těm nejchudším a nejubožejším. Opravdu ji dostali všichni bez rozdílu? Zpočátku to tak vypadalo. Lidé mohli svobodně vyjádřit své názory, mohli se svobodně stěhovat, vzdělávat, mohli si vybrat víru a způsob obživy.


I u nás jsme se po listopadu 1989 „osvobodili ze jha komunismu“ a jeho ideologie. Každý mohl svobodně vyjádřit své názory, mohl si zvolit způsob obživy, byla zrušena řada ustanovení zákonů, které dříve tzv. lidská práva a svobody omezovaly, bylo možno svobodně cestovat a dostali jsme i další svobody a práva (viz Listina práv a svobod jako součást Ústavy ČR).

Jenže po krátkém období opojení z nabytých svobod přišlo vystřízlivění. Se svobodou osobní, politickou i ekonomickou a s lidskými právy nepřišly povinnosti a morálka. Lidé začali využívat nedokonalosti zákonů, začali je obcházet a někdy přímo porušovat, aby se domohli toho, po čem část z nich toužila především – majetku a zisku z něho plynoucího, pohodlného života „na úrovni“ a také moci. Ekonomické a z ní vyrůstající moci politické. Během několika let se objevili první milionáři a později miliardáři, podnikatelé a velkopodnikatelé, investoři, spekulanti, obchodníci vydělávající na všem možném, včetně privatizace státního majetku, veřejného sektoru i státních služeb. Několikanásobně se zvýšila kriminalita, především hospodářská, na jejímž konci dnes stojí navzájem provázané průmyslové, finanční, justiční, státně byrokratické a politické struktury jako momentálně nejvyšší stupeň organizovaného zločinu. Na opačné straně společnosti se objevili první žebráci, bezdomovci, nezaměstnaní, lidé žijící na hraně chudoby, přestože pracují nebo pobírají starobní či invalidní důchod. Struktura společnosti se vrátila do podoby té z první republiky ve 20. a 30 letech 20. století.

V tomto okamžiku si mnoho lidí uvědomilo, že rovnost a svoboda všech členů společnosti je pouhou iluzí. Právě ti z chudého konce se s touto iluzí setkávají nejčastěji. Pokusím se to ilustrovat na několika příkladech.

Když se v polovině 90. let objevili první nezaměstnaní, bylo to něco nevídaného. Nezaměstnanost znala většina obyvatelstva jen knih a vyprávění prarodičů. Náhle však byla zde mezi námi. Na počátku se většinově na nezaměstnané pohlíželo jako na lidi líné, neschopné, případně hloupé, protože práci si přece umí najít, vykonávat a udržet každý. A najednou tu byly stovky, pak tisíce a desetitisíce lidí, kteří nepracovali a nikdo o ně nejevil zájem. Na úřadech práce se na ně dívali skrz prsty a ty, které vyplácely sociální dávky, se k nim chovali jako k obtížnému hmyzu. Kde se tu vzal ten póvl, co nepracuje a jen natahuje ruku? Společnost se začala diferencovat. Na ty, co práci mají, a na ty, co práci nemají a na práci druhých se přiživují. Teprve až počty nezaměstnaných dosáhly několik set tisíc a nezaměstnanost se stala ekonomickým a sociálním problémem na celostátní úrovni, začali si lidé uvědomovat, že nezaměstnanost je součástí nového ekonomického systému, že může postihnout v podstatě kohokoliv a jejich pohled na nezaměstnané se začal postupně měnit. Přesto i dnes jsou nezaměstnaní částí veřejnosti považováni za líné, neschopné a společnost zatěžující osoby, které musí ostatní živit.

Od nezaměstnanosti je jen krůček ke ztrátě bydlení a společenského postavení. Žebráci a bezdomovci se stali stejně „normálními“, jako ve „vyspělé“ a obdivované cizině na západ od našich hranic. Vznik vrstvy žebráků a bezdomovců je jednou z největších proher nové postkapitalistické společnosti. Ne proto, že jim nedokáže pomoci, ale proto, že jejich vzniku nezabránila.

Ve druhém příkladu si porovnáme pozici majitele firmy a jeho zaměstnance. Tady se vztahy řídí nabídkou a poptávkou na trhu práce (pracovní síly) a cenou (lidské) práce. Po dobu vyjednávání víceméně platí rovnost obou partnerů – nabízejícího (zaměstnance) a poptávajícího (zaměstnavatele). Každý má stejné právo odmítnout podmínky, které mu nevyhovují.V okamžiku uzavření pracovní smlouvy však rovnost ze vztahu mizí. Zaměstnavatel rozhoduje, co, kdy, kde, jak, jak dlouho atd. bude zaměstnanec vykonávat a jaká bude jeho odměna. Největším zdrojem jeho ekonomické moci a z ní vyplývající nerovnosti je však nadhodnota – rozdíl mezi hodnotou díla, které zaměstnanec vytvořil, a mzdou, kterou za svou práci dostal. Tuto nadhodnotu si zaměstnavatel nechává pro sebe a právě ona tvoří jeho zisk a jeho bohatství.

Protože má zaměstnavatel větší ekonomickou moc, má i větší společenskou moc. Pokud nefunguje ve firmě silná odborová organizace, nemají zaměstnanci příliš mnoho nadějí na úspěch ve sporech se zaměstnavatelem, který si může najmout více a lepších právníků, podplatit rozhodce, případně soudce, atd. Kromě toho má ještě jednu obrovskou moc – moc nad osudy svých zaměstnanců. Jejich propuštěním jim může trvale změnit nebo dokonce zničit život. Také z této moci vyplývá nerovnost mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, protože zaměstnanec nikdy takovou moc, aby zaměstnavateli oplatil stejným způsoben, nemá a mít nebude.

Právě v tomto legálním, v zákoně zakotveném právu menšiny zaměstnavatelů dle svého uvážení a jen s minimálními omezeními měnit osudy lidí, svých zaměstnanců, spočívá podstata nelidskosti a vykořisťování lidí lidmi v ekonomickém řádu zvaném kapitalismus a z nich plynoucí nerovnost lidí, kteří v tomto kapitalismu žijí.

Třetí příklad nerovnosti opět vyplývá z ekonomického postavení účastníků mezilidských vztahů. Setkal se s ní skoro každý řemeslník a údržbář, kterého si ho pozval na práci tzv. „zbohatlík“ – lhostejno zda podnikatel, vysoký úředník, případně umělec nebo intelektuál – kterému se polámala pračka, zasekl zámek, ucpal odpad z vany nebo uschly okrasné keře na zahradě. Majitel nemovitosti se zhusta projeví jako vysmátý žoviální společník, který do všeho kecá, všemu rozumí a všechno ví (nejznámější z takových „osobností“ se jmenoval brouk Pytlík), s údržbářem stráví „příjemné dopoledne“, ale rovni si nejsou. Bohatý zákazník „odborného sluhu“ momentálně potřebuje, protože opravit si sám nic neumí, ale po zaplacení si vztekle odplivne nad „ztraceným časem“, během kterého mohl vydělat balík peněz, zamumlá něco o tom, jak jsou dnes ti řemeslníci drazí, a je rád, že ho zase aspoň deset let neuvidí, protože mu „ten nemotora“ udělal ťápoty v koupelně nebo pošlapal pečlivě udržovaný trávník u bazénu.

Posledním příkladem nerovnosti občanů jsou naši poslanci a senátoři. Ani po téměř 30 letech „demokratického vývoje“ jsem nepochopil, co se stane s kandidáty, zvolenými do zákonodárného sboru (ale platí to i o mnoha krajských a obecních zastupitelích, starostech i ministrech) v okamžiku, kdy složí slib a ujmou se mandátu. Zapomenou na vše, co občanům – voličům slíbili a veškeré své konání podřídí svému vlastnímu prospěchu. Promění se v nadlidi, kteří si sami určují podmínky své práce, svou pracovní dobu, svůj plat a ještě rozhodují o pravidlech života milionů občanů, kteří je vyslali do čela společnosti, bez jakékoliv povinnosti svá rozhodnutí zdůvodňovat a obhajovat. Rychle zapomenou na to, že politika je veřejná služba občanům a že jsou občanům ze svých funkcí a za svou práci odpovědní. Stanou se z nich „vládci“, kteří své voliče potřebují už jen jednou za čtyři roky – aby jim prodloužili mandát a potvrdili tak jejich výsady.

Nejvýmluvnějším důkazem toho, že demokracie a rovnost v naší společnosti jsou pouhou iluzí, je ovšem volání po omezení volebního práva pro „hloupé“, „líné“, „nevzdělané a nevzdělatelné“, „nepracující a tím pádem příživné“ a další „podúrovňové“ vrstvy obyvatel České republiky. Tyto výkřiky však už nejsou pouhé oklešťování demokracie, to je směrování společnosti k fašismu.

"Když lidé chtěli, aby v říše vzkvétala a zářila v ní ctnost, museli napřed uspořádat stát. Když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do svých domácností. Když chtěli vnést pořádek do svých domácností, museli nejprve zdokonalit sebe. Když chtěli zdokonalit sebe, napravovali nejdříve svá srdce. Když chtěli napravit svá srdce, starali se nejdříve o pravdivost svých myšlenek. Když chtěli dosáhnout pravdivosti svých myšlenek, museli rozšířit své vědění." Konfucius

Chceme-li dosáhnout toho, aby naše vlast opět vzkvétala, musíme si do svého čela zvolit lidi čestné, poctivé, vzdělané a spravedlivé, kteří budou pracovat ve prospěch celé společnosti a nikoliv ve prospěch své kapsy a svých přátel a kamarádů. Proto je třeba změnit svůj přístup k politice, nečekat, že problémy vyřeší někdo za nás, že demokracie se rozumí samosebou a že politika je špinavá a je lépe se jí vyhnout, aby se jeden neumazal. Ke skutečné demokracii musí přispět každý z nás svým dílem, protože jinak se té iluze nikdy nezbavíme.

126 komentářů :

 1. Pracovníci UP vlastně mohou být rádi ,že je nezaměstnanost .Mají práci.Za Socialismu jsme žádné UP neznali .Každý systém mé své pro a proti,ale nejdůležitější pro život je ta práce a bydlení.Tak že vede socialismus !A mladým to brzo dojde .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mrně doufáš, dědo. Mladí na ty vaše komoušské koncentráky z vysoka prdí. Ale uznávám, že bez naděje se žít nedá.

   Smazat
  2. Starej parazit 19.10 se vydává za mladého, protože si myslí, že když si nakradl, že si koupí i mládí. Avšak velké hovno. Tvoje děcka se rozhádají o tvé prachy a na hrob ti nikdo z nich chodit nebude, protože jim to bude málo. Takže i ta žula na hrobě Ti bude lehkoživko na hovno! Neštěkne po tobě ani pes!

   Smazat
  3. 19,10 - Marný a zbytečný život parazita a nenažrance!

   Smazat
  4. 19:10 ano bez naděje se žít nedá a proto budeme proti vám bojovat neustále

   Smazat
  5. 19:10 co ty víš o koncentrácích, co ty víš o životě za komunistů, troubo

   Smazat
  6. za socialismu sme mali odbory pracovných síl pri každom okresnom národnom výbore. robili napriklad nábor pracovníkov so baní

   Smazat
 2. Návrh na řešení je v kapitalismu (diktatuře peněz) bohužel nereálný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže nadělali tolik škody,že je třeba tisíc let na obnovu....bude se muset začít tím,že všechny tyto škůdce co nejrychleji pověsíme,bohužel jiné cesty není,teď bychom potřebovali pana Erdogana.....

   Smazat
 3. Obávám se, že celý článeček je zavádějící naivita, protože kapitalismus je založen na vykořisťování většiny všehoschopnou menšinou tak žádná demokracie ani rovnost občanů před zákonem být v kapitalismu nemůže !! Kapitalismus s lidskou tváří je nesmysl na druhou! Pokud chcete demokracii budete muset znárodnit banky, nerostná ložiska surovin a klíčové podniky zvláště pak přirozené monopoly !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus funguje někde (Skandinávie, Německy mluvící země, Benelux) celkem slušně. Jinde (USA, ČR) je to o hodně horší. Proč - protože jak v USA tak v ČR vládne etnikum co ostatní nevyvolené nenávidí a dělá mu to nejhorší co může.

   Smazat
  2. Měl jste asi spíš na mysli norský ropný socialismus...

   Smazat
  3. Kapitalizmus si nasazuje lidskou tvář, jen když chce další peníze.(I když, pravda, na lidech také záleží.)
   Relativista PB

   Smazat
 4. Jen poznámku: vznik žebráků, bezdomovců a nezaměstnaných není prohra nové kapitalistické společnosti. Je to její výhra, jelikož tvoří podstatu tohoto systému. T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně, kapitalismus je výhra parazitů a parazitního způsobu života a prohra naivních blbečků, kteří skočili na lživé řečí o všeobjímající kapitalistické "demokracii"!

   Smazat
 5. Soudruzi, založte si sluníčkové komuny kde se budete mít všichni rádi, budete pracovat jen na sebe a nebudete se vykořisťovat.
  A neotravujte s tím slušné lidi. A nezapomeňte se tam zadrátovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:23-Protože jste hloupý,nedovedete si ani
   náhodou představit postup stárnutí.Pokud si
   myslíte,že budete stále mladý,čas Vás vyléčí
   z Vašich snů.Až v padesáti budete nepotřebný
   a zůstanete na ulici.Nebo patříte mezi naše
   slavné podnikatele.V tom případě Vás dožene
   pýcha,až budete muset platit větší mzdy,než
   jste do teď zvyklý.Nakonec je pravda,že by
   se slušný člověk neměl nikým nechat,jak Vy
   říkáte ,otravovat.Vzhledem k tomu,že Vás
   se pojem slušný netýká,můžete jen mlčet.
   Nejdřív musíte zjistit náplň slova slušný.
   Petr Majevský

   Smazat
 6. Pozor!! Demokracie je vláda všech, ne žádných elit. Úloha elit ve skutečné demokracii není vládnout, ale vládu lidu usnadňovat a servisovat.
  Tož tak.

  OdpovědětSmazat
 7. V kapitalistické společnosti nikdy nemůže být demokracie. Vyplývá to ze samotné podstaty kap. vykořisťovatelského systému. To, co se nazývá rádoby demokracie je pokřivená "demokratura" křivá jak šavle, která např. umožňuje, aby bohatý i chudý spali pod jedním mostem!
  pražský Čimčaro

  OdpovědětSmazat
 8. Musíte pochopit to základní. Všechno, včetně francouzské revoluce, končí naprosto stejně, útokem na Rusko. Takhle to mají naplánované. Nejdříve, rovnost, svornost, bratrství, demokracie, jistoty a prosperita, Na konci je vykradený stát, dluhy, zradikalizovaní lidé, kteří zvolí nějakou obdobu Hitlera a končí to vždy útokem na Rusko. Islamisté, které pašují do Evropy, mají za úkol rozložit evropské státy a kdo se tomu brání je xenofob, jsou to neuvěřitelní hajzlové.

  OdpovědětSmazat
 9. Mne pripada, ze v te posledni vete to Konfuciovi nejak vyklouzlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky mám ten pocit, protože kdo nemá v mozku "centrum" soucítění, protože je postižený egopsychopat, kterému chybí části mozku,tomu vzdělání nepomůže. Tomu pomůže jen klacek nebo klecové lůžko anebo rezervace pro stejné chorobně nenažrané exoty. Že to jsou exoti, o tom svědčí jejich počet v populaci - jedno procento!!!

   Smazat
 10. Žádný -ismus Vám demokracii nezaručí a je jich požehnaně...

  OdpovědětSmazat
 11. To jsou zase bláboly a přímo z Kosy..:-)) Vlk se nažral a koza zůstala celá.
  To je tak blbý, že se to proletářům z NR bude líbit..a taky jooo. Mimochodem jak vám jde dohromady čínskej kapitalismus s vedoucí úlohou KS.Nebo jak vám jde dohromady demokracie v KLDR kde ujo má status faraona ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus pod vedením komunistů znamená,že nadhodnota se lidem z větší části vrací! To ty chytrolíne nepochopíš!

   Smazat
  2. 21:18- myslím, že to chápe, jen se nechce dělit o tu nadhodnotu, dokud má moc.

   Smazat
  3. Nadhodnota je jedním ze základních pojmů marxismu, který označuje v kapitalismu rozdíl mezi hodnotou, kterou dělník vytváří svou prací, a mzdou, kterou za ni dostává. Majitel výrobních prostředků (kapitalista) si nadhodnotu neoprávněně přivlastňuje, a tím zaměstnance vykořisťuje. Bohatnutí kapitalistů akumulujících kapitál získávaný na úkor chudnoucích dělníků stupňuje napětí, které se projevuje třídním bojem mezi buržoazní třídou a proletariátem a nakonec povede k socialistické revoluci. Pokud soukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k vykořisťování člověka, způsobí jeho přeměna na vlastnictví veřejné (státní) přechod k beztřídní společnosti bez vykořisťování.

   Smazat
  4. 21:48 - Souhlas. Vychcan se nejdříve dělá chytrým a když zjistí, že mu to nikdo nežere, tak se dělá blbým!

   Smazat
  5. 21:18

   Jóó aháá. Tak proto je teda v Číně přes 300 dolarových miliardářů oproti našim pouhým pěti. Protože se díky komoušům dělí o nadhodnotu. Člověk se tady dozví každý den něco nového a moc chytrého.

   https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime_country:China

   Smazat
  6. 22:18 Doufám, že tedy víš,že majetek čínských miliardářů se nepřevádí na jejich děti!

   Smazat
  7. 22:27 - sám jsi fanatik a vypatlanec, ty kluku "demokratická"! Mám pocit, že od svého hahahaha máš blízko k pláči! Na internetu hledat umíš? Tak hledej na dozvíš se!

   Smazat
  8. 22:52

   Tak to bude těch 300 dolarových miliardářů a tisíce stomilionářů moc smutných až si vygooglují tu tvou novinku. Wang Jianlin asi dostane inkfart :-D
   Pověz mi ty blbe, jak to asi funguje když si ten Číňan koupí v USA nemovitosti nebo nějaký podnik?

   Smazat
  9. 22:52

   http://tn.nova.cz/clanek/nejbohatsi-cinan-hleda-dedice-jeho-syn-odmitl-122-miliard-dolaru.html

   Blbe jeden vymatlaný

   Smazat
  10. 23:03 - Oni smutní nebudou. Vědí do čeho šli! Jen ty, parazitický chrapoune, si to nedokážeš představit!

   Smazat
  11. Anonymní21. dubna 2017 21:56
   Hmm, tak Marxismus, dělník nadhodnota, vykořisťování... a co říka Marxismus na situaci kdy si kapitalista koupí plně robotickou výrobní linku, která vytváří nadhodnotu ?? To jako vykořisťuje stroje ??

   Smazat
  12. 23:27 - Je vidět, že víš o nadhodnotě hovno! Kdyby byla jeho linka plně automatizovaná, tak si přisvojuje prostřednictvím trhu nadhodnotu z odvětví, kde tomu tak není!

   Smazat
  13. Lidi,bavit se či diskutovat můžete pouze
   s tím,kdo nemá poškozený mozek.To se teď
   projevuje nadávkami,jak je vidět,dotyčný
   je skutečně poznamenán na mozku.

   Smazat
  14. 22:18- není těch miliardářů v Číně málo nebo u nás moc? Ať počítám jak počítám, poměrově mi to k populaci, a Vaší námitce nevychází!

   Smazat
  15. Pardon.23:32 reaguje na 23:19!

   Smazat
  16. 23:58

   Ne, není. Musíš ještě započítat poměr výplat průměrného Číňana a Čecha. 17.000 ku 28.000

   Smazat
  17. Je úplně jedno, kolik je v Číně miliardářů, rozhodující je, v čem je jejich majetek uložen a zdali je kapitál odváděn do zahraničí. Z Česka se odvádí každoročně půl biliónů korun a k tomu čeští miliardáři mají svůj majetek z velké části v podobě peněz uložen v západních bankách, protože české prakticky neexistují. Západní investor ze zisku v Číně vyveze minimum a čínský miliardář má svůj finanční majetek uložen v čínských bankách s tím, že většinu prostředků musí opět investovat do domácí ekonomiky. V Číně je sice kapitalismu, ale nikoliv bezbřehý, nýbrž usměrněný a mnohem spravedlivější a efektivnější, než u nás. Čína prostě využívá výhod kapitalistického ekonomického systému a eliminuje jeho nedostatky. Proto je také donedávna rozvinuté Česko dnes po všech stránkách na mnohem nižší úrovni než Čína, která byla donedávna zaostalou zemí. A rozdíl se stále zvětšuje a zvětšovat zákonitě bude. Mimochodem, Komunistická strana Číny je dnes spíše jen terminus technicus, prostě tradiční název, podobně jako Švýcarská konfederace nemá s konfederací nic společného, prostě se jedná o tradiční název, proto se používá.

   Smazat
  18. 2:43
   Prosimtě, dej si mokrý obklad na hlavu a přestaň hloupě blábolit.
   Čína zdaleka není jen Peking a Šanghaj. 80% Číňanů žije stále ve velké chudobě. Važ si toho co tady tady máš za vymoženosti, špičkovou zdravotní péči, slušné důchody pro třetinu populace atd, o kterých si může průměrný Číňan jen zdát.
   Korupce astronomická, demokracie a nějaký práva jednotlivce nula.

   Smazat
  19. V diskuzích se často plete 'kapitalismus' s 'tržní ekonomikou'. V Číně je státem (stranou) korigovaná trží ekonomika, nikoli kapitalismus.

   Smazat
  20. Anonymní21. dubna 2017 23:37

   Odpověď hodna Marxisty. Okamžitý rasantní ničím nepodložený blábol,argumentačně "vyztužený" vulgarismem.

   Smazat
  21. 9:41 - Sám jsi blábol. Pokud máš opravdu seriózní zájem zjistit jak to funguje, přečti si Marxův Kapitàl. Prokousej se tím, pokud jsi schopen chápat.

   Smazat
  22. 2:16- rozesmál jste mne po ránu. Výše platu vytváří "miliardáře"?

   Smazat
  23. Anonymní22. dubna 2017 10:05

   Jediný Marxův výrok se kterým se schopen se ztotožnit a který ovšem popírá všechny jeho rádoby ekonomické teorie je onen o tom, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
   Kapitálem jsem se samozřejmě prokousal a na rozdíl od tebe jsem pochopil, že je to nejhloupější ekonomický pamflet co kdy kdo sepsal.Jedno však musím uznat.
   Marxovi se dokonale podařilo poblbnout hlavy širokým masám nevzdělaného nebo polovzdělaného proletariátu. Pro ty byl především Kapitál sepsán.

   Smazat
  24. 11:33 - Kapitálem ses prokousal, ale přečíst neznamená pochopit.
   Nechci vás urážet, ani vám nadávat, ale je to lidová moudrost. "Je marné házet perly sviním". Svině zde není míněna jako nadávka, ale jako tvor, který není svojí myslí schopen perlu ocenit.
   Alespoň sis zapamatoval myšlenku, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.
   Je tvoje chyba, že ji vztahuješ na Marxe a ne na sebe!!!
   I tak ti přeji šťastný a jednoduchý život. Čím někdo něčemu méně rozumí, tím se mu vše zdá jednodušší.Doufám že svoji vzdělanost jsi nenabyl na profláknuté fakultě v Plzni.

   Smazat
  25. 12:05-trochu ubohé na toho "kdo pochopil" Marxe, nemyslíte? Tím jste názor 11:33 nepřebil!

   Smazat
  26. 23:27 a kdo asi ty roboty vyrobil? Roboti? Kdo vytěžil rudu, uhlí, suroviny, vytavil ocel? Kdo vyrobil stroje na těžbu a stroje na výrobu robotů? A kdo živí ty tisíce parazitů co nikdy v životě nic nevytvořili a jen vysávají dělníky? Nevidíš nic přes ty klapky kapitalistické "demokracie" a "svobody", nanejvýš tak na kom se napakuješ.

   Smazat
  27. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  28. Pro (11:33)
   Pokud Jste se prokousával Marxovým Kapitálem, tak jen jako šedivá myška, knižní mol či jiný žrout papíru. Mnohé v Kapitálu totiž Marx převzal od Adama Smithe a Davida Ricarda a najdete to dnes i v nejnovějších učebnicích obecné ekonomie, ať již jde o Samuelsona s Nordhausem, Kindelberga či jiné autory.
   Jste, stejně jako mnozí Vašeho mínění, trapný nevzdělanec a to je nikoli naděje, nýbrž jistota prohry Vaší a Vašich loutkovodičů, kteří nemají nikoho lepšího na to, aby psal vaše pravičácké žvásty.
   KR

   Smazat
  29. Anonymní22. dubna 2017 16:42
   Opravdu otázka na místě, která bude aktuální možná již za historicky krátkou dobu dejme tomu za 500 let. S rozvojem AI určitě nastane doba kdy roboti budou schopni vyrábět roboty včetně všech činností jako těžba rud zpracování obstarávání sklizní a zpracování potravin.Tomu se prostě nelze vyhnout a jak bude vypadat "robotická ekonomika" o tom nemají ani nejmenší představu dnešní ekonomické mozky. Jinak diskusí se jako červená nit táhne zcestný názor, že Kapitalismus a demokracie jsou jakési spojené nádoby.Kapitalismus je ekonomický systém a demokracie je systém politického uspořádání.Je to klasické míchání hrušek s jablky.To co mnozí místní vyčítají kapitalismu tedy hromadění kapitálu bylo samozřejmě podmínkou nutnou pro fungování ekonomiky za socíku u nás.Nadměrné úžívání sociálních tranferů a dotační politika samozřejmě časem musela vést ke stagnaci a zaostávání. Nejnovějším příkladem je ropu produkující Venezuela, která je po desetileté vládě levičáků na pokraji občanské války.Pamatuj si na věky, že tak jako gravitace je jeden ze základních fykálních zákonů, tak zákon nabídky a poptávky je zakladní ekonomický zákon platný za všech okolností. Tak jako gravitaci "ošulíš" na chvíli točící se vrtulí letadla/než dojde benzín/, tak zákon nabídky a poptávky můžeš na chvíli ošulit různými "ekonomickými" kličkami, ale stejně tě nakonec dožene. Mimochodem je ti jasné co se dělo, když jsi nedostatkovou barevnou TV v ceně 15.000, kčs přeplatil všimným do kapsy pana vedoucího ? To jsi aplikoval v praxi zákon nabídky a poptávky. a co bony bony ?? za kolik ??
   Vidíš že tržní vztahy fungují vždy a všude.
   Místo Marxe/kterého jsi určitě nečetl/ doporučuji
   von Hayeka.

   Smazat
  30. KR
   Váš příspěvek je názorným příkladem, jak se představujete demokratickou diskusi. Tak někak když se kácí les lítají třísky a drž hubu.Mimochodem ve které knize Marx, kterého máte naštudovaného předpověděl pád "lidově-demokratických režimů" ? On totiž předpověděl úplně všechno ale na toto jaksi zapomněl.

   Smazat
  31. 18:35-zdá se ovšem, že "kapitalismus a demokracie" nejsou spojené nádoby pochopili nejlépe v Číně.

   Smazat
  32. Pro (18:51)
   Váš příspěvek je názorným příkladem nejen toho, jak si představujete demokratickou diskusi, ale také Vašeho nepochopení psaného textu. Podsouváte mi něco, o čem jsem vůbec nepsal. Upozornil jsem, že v Marxově Kapitálu máte mnohé, na co přišli A. Smith a D. Ricardo a co dodnes obsahují učebnice obecné ekonomie. Srovnejte si kupř. pasáž o absolutních a komparativních výhodách v zahraničním obchodu (objevil D. Ricardo a ostatní po něm opakují).
   Marx nikde nepsal o "lidově-demokratických režimech", popisoval vlastnosti, podmínky a limity kapitalismu, popisoval historické zákonitosti a tendence a psal o komunismu jako o překonání kapitalismu. Rozhodně nepředpověděl vše, to je pravičácké znevažování jeho díla. Levice naopak upozorňovala, že zdaleka nepopsal vše a budoucí pokapitalistický/socialistický/komunistický režim zachytil jen v hrubých obrysech, v základních podmínkách, často v podobě co komunismus není, a upozorňoval, že systém je otevřený.
   Jedině ti, co nerozumějí psanému textu, zaměňují zákon a zákonitost. Ti, co jsou hloupí, nechápou dialektiku (není výmyslem K. Marxe, systematicky ji deset let před narozením Marxe popsal G. W. F. Hegel) a pak povýšeně kladou otázky odpovídající své intelektuální úrovni. Pařížská komuna odolala asi 72 dní, sovětský model socialismu přečkal v zemi zrodu 74 let a pokračuje a vyvíjí se v dalších zemích. Marx, Engels, Lenin, Gramsci a mnozí další popsali řadu podmínek, které musí socialismus/komunismus naplnit, aby byl socialismem/komunismem a aby fungoval a přežil. (Kritiku tehdejší politiky levice naleznete v Občanské válce ve Francii a v Kritice gothajského programu.) Pokud dané podmínky režim neplní, tak padne. Následovníci se poučí.
   Sovětský model nepadl z důvodu přemíry levicovosti, nýbrž pravicovosti. Jeho establishment ztratil levicovou autenticitu, takže systém stagnoval politicky, sociálně a ekonomicky a pro valnou část obyvatel ztratil perspektivu. Pohořel konkrétní model, nikoli levicové ideje.
   Klidně žijte v iluzi o věčnosti kapitalismu, sněte stejně jako otrokáři, jako feudálové, jako kapitalisté 19. a 20. století, jako předlistopadoví pupíci. Porážka těch, co zaspali dobu, je snazší, než těch, kteří se učí na chybách svých, svých přátel i nepřátel.
   KR

   Smazat
  33. KR, je dobře že Vás 18:51 vyprovokoval k reakci. Nemám Vaše politologické znalosti, přesto by mne zajímal Váš názor na možnosti nezávislého vývoje kapitalismu a demokracie, jak se toho dotýkal pan J.Kopecký a anonym, kterého už nevím čas.

   Smazat
  34. PS. čas je 18:35 a zaujala mne cca staletá vize.

   Smazat
  35. Pane Povolný,
   nejsem prognostik a faktorů, které jsou ve hře, je mnoho. Od stavu životního prostředí na zemi přes typy společensko-ekonomických formací a z toho plynoucí ekonomiky, politiky a sociální situace až po znalosti o lidském mozku a možnosti ovlivňování myšlení.
   Určitě lze vsadit na vývoj ve vlnách vzestupů a ústupů, na zákonitost pulzující v určitém koridoru. Za 100 let tak mohou být naši potomci dále, než za 120 a nazpět se vyšplhají třeba až po další generaci.
   Klíčem je práce. Pokud lidé příjdou o práci, přijdou o lidství. Totální automatizace je cesta dlážděná dobrými úmysly, leč do pekla. Nestačí nahradit práci nějaku dobrovolnou volnočasovou aktivitou, aby svaly a mozek nezakrněl. Práce, nutnost pracovat, pracovní disciplína, zodpovědnost za práci a pracovní výsledek, dělba práce a výměna a rozdělování výsledků práce - to vše má dalekosáhlé dopady na lidskou psychiku, na organizaci společnosti, na mezilidské vztahy. Pokušení usnadnit si práci, usnadnit si učení vedou k degradaci osobnosti a degeneraci lidstva. Naše děti budou postaveny před nový všelidský úkol: kolik práce si uchovat a kolik ji přenést na stroje, aby lidé zůstali lidmi. A pokušení bude obrovské. Pokušení leností a hloupostí, nedomýšlením souvislostí. Zip, suchý zip jsou báječné vynálezy, leč zdaleka nemohou nahradit tkaničku. Zatažení jezdcem zipu či připlácnutí jedné části suchého zipu na druhou zdaleka tak neprocvičí jemnou motoriku ruky a neuvedou do činnosti tolik rozličných oblastí mozku jako zavazování tkaničky. Největším polistopadovým zločinem není kapitalismus bez přívlastků, privatizace apod., nýbrž tiskací písmo Comenius script, kterým učitelé (!!!!) degradují dětský mozek, brání jeho rozvoji, devastují procesy myšlení, zhoršují rozpoznávání kategorií, prvků, skupin a vazeb. Srovnatelným zločinem je zavedení tabletů do škol, to je otevření dveří dokořán digitální demenci.
   KR
   (pokr.)

   Smazat
  36. (dok.)
   Lidstvo se ocitlo na zlomové křižovatce. Skončily doby, kdy uspokojení nějakou běžnou užitnou hodnotou bylo limitováno pracovní dobou, jsme s to v cca osmihodinové pracovní době vyrobit takřka cokoli v jakémkoli množství. Nezaměstnaní jsou před branami a pracovní doba volá po zkrácení. Zvládneme to?
   Domnívám se, že pár procent lidí si uvědomuje tuto past pokroku a je s to realizovat řešení. Pochopí to ale většina? A včas? Těch pár procent se snad zkoncentruje a vytvoří substruktury potenciálně trvalé udržitelnosti, leč jejich přežití bude záležet na průběhu devastace-záchrany zbytku společnosti a planety.
   Jak zvládnou (nejen) mocní vztah (vypůjčím si názvy od S. Freuda) "Já" a "Nejá", kolik z nich a jak zkrotí touhu kořistit z ostatních a z přírody? Kolik z nás a nakolik uznáme okolí jako sobě rovné, že jsme jen jednou (a to malou) z jeho částí a přitom se zodpovědností (za celek)?
   Nástroje, stroje, automaty za nás nevyřešily a nevyřeší to, co musíme a budeme muset dnes a denně rozhodovat ve své mysli, zvládat intelektuálně a mravně, racionálně i emočně.
   Klíčem je poznání, respektování a pochopení dialektiky. Východiskem je zákon jednoty boje protikladů. Uznat existenci protikladu jakkoli nechtěného, prvoplánově v dané situaci škodlivého, leč prospěšného jako nezbytné hnací síly existence. Jde o to udržet tento protiklad v pozici dobrého sluhy a nedat mu šanci na roli zlého pána. Na to tak navazuje zákon přeměny kvantity v kvalitu, jehož důsledkem je posléze třetí zákon negace negace. Záleží jen na nás, jak zvládneme přiznávat, rozpoznávat a zvládat protiklady, jaký rozměr a dynamiku jim dovolíme, jakým amplitudám dáme prostor.
   Zvládneme-li se vyhnout 3. světové válce, může zde být za 100 let v pohodě kapitalismus s lidsku tváří, osvícenský, demokratický, s širokou účastí občanů na správě věcí veřejných a s kapitalisty, kteří vědí, že válka je sice pro některé z nich neskutečnou bonanzou, ale také cestou ke hrobu kapitalismu. Pokud zatáčku před světovou válku nezvládneme, tak ti, co zbydou (zbyde-li kdos), si mohou zavést socialismus s lidskou tváří. Demokratický, s širokou účastí občanů na správě věcí veřejných, s výrobními prostředky ve společném vlastnictví a se společným rozdělováním výsledků práce a snad s dobrou znalostí, jak kultivovaně vybíjet kořistnické, mocenské, kariéristické apod. touhy občanů.
   Právě posledně řečený problém je motorem pohybu, nestability uvnitř mocenského jádra společnosti a zárukou dějinného limitu existence a nadvlády té které mocenské vrstvy včetně buržoazie. Buržoazie jako vykořisťovatelská třída potřebuje obslužnou třídu, na níž parazituje, která za ni pracuje, a to i ve funkcích velmi vysokých, tj. alespoň část této obsluhy musí být velmi inteligentní, samostaně konající. Takoví lidé dlouho ze sebe nenechají dělat blbce a (ať již z pohnutek humanitních či sobeckých) mocenskou špičku se dříve či později pokusí odstavit jako neefektivní stupeň. Pomůže tomu i zužování buržoazie pokračující koncentrací kapitálu a bohatství, kdy neúspěšní kapitalisté budou rozmnožovat řady odpůrců stávajícího establishmentu a režimu. Své hrobaře si kapitalismus vychovává sám a čím více kapitalisté tlačí na ziskovost a na úspěch kapitalistického vykořisťování, tím více motivují odpor proti sobě a tím rychleji si přibližují svůj záník. Buržoazie není dost moudrá na zvládnutí dialektiky, jinak by nebyla buržoazií.
   KR

   Smazat
  37. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  38. /Bylo těch překlepů trochu přes míru, tož jsem to přepsal/

   3:31 KR

   1) PRÁCE je ústřední téma, ale...
   Abychom ale nepodlehli pokušení ztotožňovat práci s výdělečnou činností, přimlouval bych se pojmout to (termínem Ivana Davida) jako problém UPLATNĚNÍ.
   Řadu věcí pak můžeme vidět v trochu jiném světle:
   - neplacenou domácí práci, na které se největší měrou podílejí ženy;
   - historicky vzniklou - a dnes mnohdy problematickou - mužskou role živitele;
   - otázku vztahu mezi nutností pracovat a dobrovolnou činností, činnorodostí;
   - zúžené hodnocení a poměřování lidí podle jejich "pracovitosti" (silně uplatňované např. v liberálním kalvinistickém pojetí světa: "každý se může vypracovat", americký "Selfmademan");
   atd.
   (O odvozování veškerých "hodnot" výhradně od práce najdeme leccos u Arendtové; kritiku převádění všeho na "hodnoty" u Karla Kosíka.)
   -------------------------------
   2) "Já" a "Nadjá":
   Ivan David tu nedávno napsal, že psychoanalysa není věda. Tomu postoji - zejména z jeho pozice lékaře - rozumím.
   Psychoanalysa ovšem přinesla hodně sociální psychologii (jeden příklad za mnohé: Wilhelm Reich a jeho "Masová psychologie fašismu"). Tady je ale třeba velké opatrnosti a kázně v myšlení, abychom nesklouzli k tak rozšířenému a oblíbenému psychologizování.

   JK

   Smazat
  39. Pane Kopecký,
   děkuji za reakci.
   Fenomén práce by bylo záhodne hlouběji rozpracovat. Je fakt, že za termínem práce se může nacházet leccos. Jinak na to pohlíží mzdová účetní a jinak národohospodář, psycholog či sociolog.
   Základem je tvorba užitné hodnoty, kterou tvůrce či ostatní potřebují (uznají za potřebnou či vhodnou) ke svému životu, může tak být součástí dělby a práce a směňována. Práce není libovolná cochcárna, můžete dělat každou chvíli cosi jiného, ale v takovém případě sotva vytvoříte náročnějí kvality. Bude to na úrovni dnes kopat, zítra hravat, pozítří nosit, popozítří kopat,.... Vytvořit díla vyšších kvalit už vyžaduje sebezapření či cílenou vůli při nabývání různých znalostí a schopností, překonávání únavy, omylů, chyb, zvládání úspěchů a proher, koordinace s ostatními lidmi, zapojení zpětná vazby, zodpovědnosti atd. Pak už dotyčný není uzlíček pudů a vášní, jednoduchých nervových procesů, ale i racionálně uvažující bytostí plánující svoji práci, svůj život, své (a jiných) místo ve společnosti atd. Lidé dělají věci, činnosti, které k bezprostřednímu životu nepotřebují a je to více než hra nacvičující základní schopnosti pro přežití.
   Práce není vše, ale bez ní bychom nepřežili a neudrželi si současnou úroveň. Je to podmínka nutná, pro současného člověka již ale nikoli postačující.
   KR
   (pokr.)

   Smazat
  40. (dok.)
   Použil jsem označení "Já" a "Nejá", nikoli "Nadjá". Já-Nejá je základní vazba člověka se světem, a to nikoli jen v pojetí objektivním jeho těla a okolí, ale jeho sebeuvědomění co je on a co je ostatní. Před tuto otázku je člověk postaven hned poté, co si uvědomí svoji existenci - "myslím, tudíž jsem". K tomuto rozmýšlení nepřicházíte u prázdné tabule jako tvůrce, nýbrž jako tříditel už s náloží zážitků, vědomostí, názorů, které musíte rozlišit, roztřídit, nalézt, púoznat, pochopit struktury, vazby a procesy.
   Nemusíte psychoanalýzu uznávat jako vědu, leč výsledky má, stala se novátorským průnikem do lidského vědomí a dnes již je mnohem dál, než kdysi poskytl S. Freund. Ostatně Oskar Krejčí v Jihlavě Ivanovi Davidovi na jeho tvrzení hned připomněl Ericha Fromma. Nezapomeňme na C. G. Junga a další, díky nimž dnes o myšlenkových pochodech víme daleko více, chápeme hlubší a širší souvislosti, východiska, motivace, podmínky duševních pochodů. Limitem marxismu a marxismu-leninismu, dialektického materialsmu je právě odmítnutí dialektiky hmoty a vědomí, jedné z forem jednoty a boje protikladů. Proto tzv. materialističtí dialektici nejsou úplnými dialektiky, neboť ji v samém svém základu, východisku popírají. Lidský mozek, lidské vědomí není jen objevitelem okolního světa, je tvůrcem představ o zcela nových objektech, činnostech, které nevyplývají jen z odrazu okolní reality, ale jsou zcela novou kvalitou. Není to přitom podlehnutí idealimu, to vědomí a myšlení má svoji hmotnou, fyzikální (chemickou) podstatu, své konkrétní rozmístění a pohyby atomů a energií apod. K vytvoření nového člověka nestačí jen nějaké vnější podmínky, to se ukázalo na praxi socialismu, že určité, socialistické (ekonomické, sociální, kulturní) podmínky ještě nevytvořily socialistického člověka. Nepřímo to Marx přiznává už v Kapitálu, kde porovnává činost včely a člověka a upozorňuje, že včela je sice bezvadná ve svém stavění úlu, ale na rozdl od ní má člověk předem své dílo v hlavě. V pozdním věku pak oba s Engelsem přiznali, že v jejich díle chybí právě rozbor lidského myšlení a jeho podílu na ekonomické a společenské činnosti, že probádali vztahy mezi lidmi, ale už nestačili probádat, co vše se přitom děje v lidské hlavě. Nemyslím, že by to neomarxisté zrovna všechno vyřešili, ale Fromm je na správné cestě a odmítnutí role vědomí by bylo pavědecké a odsoudilo by své zastánce ke stagnaci a vyřadilo by je z cesty pokroku, poznávání komplexu světa včetně sebe sama a bylo by to jejich politickým koncem. Není to jen věc psychoanalýzy a také neurologie, není a nebude to jen příjemné poznávání, odkrývání sebe sama jakož i jiných lidí je velmi citlivá záležitost, na té cestě nás čekají různé zákruty a žádný nový poznatek by nás neměl ani opájet ani deptat, protože vždy je ještě něco za ním, okolo něho, a ezbytná bude neskutečná obezřetnost a mravní vyspělost při odolávání pokušení být bohem, protože "Já-Nejá" je dialektický vztah dynamické rovnováhy a svá "vítězství" musíme přijímat s pokorou a naopak naše "prohry" jsou potvrzením, že jsme na správné pozici jednoty a boje protikladů.
   KR

   Smazat
  41. KR
   "Marx nikde nepsal o "lidově-demokratických režimech", popisoval vlastnosti, podmínky a limity kapitalismu, popisoval historické zákonitosti a tendence a psal o komunismu jako o překonání kapitalismu."
   Jistě, proto jsem to lidově demokratických dal do uvozovek. Očekával jsem totiž váš výpad, že komunismus přeci nikde ještě nefungoval. Mě šlo o to, že jaksi ve svých závěrech absolutně neuvažoval o tom, že by se proletariátu osvobozeného od vykořisťování mohlo po tom kapitalismu opět zastesknout. Vy v tom máte ovšem dialekticky jasno.
   Na vině byli jako obvykle pravicoví oportunisté.

   ". Pařížská komuna odolala asi 72 dní, sovětský model socialismu přečkal v zemi zrodu 74 let a pokračuje a vyvíjí se v dalších zemích."
   Prosím o upřesnění kde konkrétně se v současné době pokračuje a rozvíjí se model sovětského typu.
   Po Pařížské komuně zůstaly potoky krve vlastního národa a z ideálů se zrodil císař.Po CCCP zůstaly řeky krve vlastního národa a zrodila se novodobá šlechta.
   Problém Marxe byl možná v tom, že viděl do hlavy včely ale nedokázal odhadnout co se děje v hlavách lidí.Jinak váš popisek jak to báječně fungovalo za socíku, kdy traktoristka Božena rozhodovala kdo co jak a o čem...mno jedno oko nezůstalo suché.
   Vaše poznámky jak škodlivý je technický pokrok vás odhalují jako sociálního inženýra kombinovaného s nebezpečným bláznem.
   P.S. Dialektikou zpět k motykám.
   S pozdravem váš PE - pravicový extremista :-))

   Smazat
  42. 11:33 PE

   Kterého císaře po Pařížské komuně ráčíte myslet - snad německého Viléma? Máte to trochu časově pomotaný, že?

   Potoky krve tekly a potekou dál. Arogantní maloměšťáček je ovšem bude vždycky připisovat výlučně na konto chudiny, která povstane, nikdy na konto panstva.

   Kokotko

   Smazat
  43. Díky pánové za inteligentní diskuzi, která převyšuje průměr na NR. Budete-li aktivní i nadále, někam dospějeme do voleb. Čas od času se jako "zmatený" volič z plebsu pokusím se vás vyprovokovat k "jasné" řeči a je škoda, že neodpovídáte všichni pod plným jménem. Rád si tvořím názor o "kandidátech na vůdce" předem, ne až na "anonymních" lístcích těsně před volbami.

   Smazat
  44. Pro (11:33 PE)
   Kdy a kde se občanům zastesklo po kapitalistickém vykořisťování? Pokud tím myslíte Československo 1989, tak Jste na těžkém omylu. Na podzim 1989 a na počátku r. 1990 proběhly dva, možná tři průzkumy veřejného mínění a kapitalismus chtěla řádově jen procenta lidí. Socialismus chtěly desítky procet dotázaných a obdobný počet tzv. třetí cestu. To, jak voliči hlasují ve volbách, jen velmi mlhavě vypovídá o hodnotách, které vyznávají, a o systému, který by chtěli. Podstata volby je převrstvena volebními kampaněmi, médii, sliby, rétorickými schopnostmi, elegantností či ošklivostí kandidátů a kandidátek, skandály, podvody, nařčeními atd., zatímco skutečné potřeby a zájmy voličů a pravda o nich a o politicích se krčí někde v koutě.
   Socík nadále trvá a rozvíjí se na Kubě, v Číně, Vietnamu, sovětský model postupně odchází a přetváří se v jiný model. Stejně jako po vzniku východního bloku kapitalistické státy rozvíjely sociální oblast a po jeho pádu ji demontují, tak se měnil a mění i "lido-demo", opustil drsnou stalinistickou formu a uvolňoval poměry. Na rozdíl od řady fašistických diktatur v Evropě a Jižní Americe to občané a politici "lido-demo" zvládli bez větších ztrát na životech.
   Ad Pařížská komuna - právě Marx vytýkal komunardům, že Thiersovu vládu nezlikvidovali, nezabásli, nerozprášili. Ti, co byli stříleni, byli právě komunardi. Jinak komuně předcházela prusko-francouzská válka s řadou obětí a komuna byla právě vzepětím Francouzů proti buržoazní politice, kdy poslední kapkou byla buržoazní válka. Samotný pád a rozpad SSSR provázelo několik desítek obětí na životech, což je sice tragédie, ale na světovou supervelmoc je to nízké číslo. Stačí srovnat v pády jiných režimů. Buržoazní kruhy brání svoji moc daleko krvavěji a na rozdíl od tzv. komunistických a dělnických stran východního bloku se nikdy neomluvily za zvěrstva, která páchaly, často jako fašistické diktatury. Pokud si vzpomínám, politování vyjádřil jen jeden či dva členové jihoamerických junt 70. let.
   Nikde jsem nepsal o nějaké traktoristce, to je Vaše pravicová fantasmagorie.
   Jinak dějiny jasně ukázaly, že je lepší traktoristka mezi poslanci "lido-demo", než čalouník v čele kapitalistického režimu. Války nikdy nezačínaly traktoristky, ale ctihodní feudálové se staletými rodokmeny, úspěšní byznysmeni, otitulovaní politici. Kvalita člověka se neměří povoláním, ale jeho charakterem, pracovitostí. Odpovězte si a třeba i nám zde, zdali na pustém ostrově byste chtěl ztroskotat s poctivým hlupáčkem nebo s inteligentním gaunerem.
   Váš útok na dialektiku obnažuje Vaši nanointeligenci. Netrapte se, průzkumy ukazují, že lidé pravicového smýšlení lehce intelektuálně zaostávají za levicí (potvrdilo to i porovnávání amerických republikánských a demokratických prezidentů). Při dosahování vyššího společenského postavení, moci, majetku a statusu to doháníte větší nemorálností. Takže váš pravicový model existence je stejně životaschopný jako levicový. Pokrokem je, že už se nenosí okaté, otrokářské či feudální vykořisťování, a musíte více balamutit lidi, abyste mohli provozovat vykořisťování kapitalistické. Zdá se ovšem, že pravici v posledních letech trochu ujíždí vlak a nervy a opět tahá válečné karty, násilí, masívně šíří šmírování, populismus, plané sliby, podvody a manipulace. Dialektika vás dostihne, ale dá vám i novou šanci.
   KR
   (pokr.)

   Smazat
  45. (dok.)
   Ad sociální inženýrství - každá společnost jej páchá. Copak bylo ohrazování v počátcích kapitalismu v Anglii? Copak bylo zavření dolů ve V. Británii za vlády M. Thatcherové? Copak byla privatizace v 90. letech? Touto poznámkou Jste se odkopal jako zaslepený trouba, který je neschopen vlastního rozmýšlení, který není s to posoudit dějinné události a procesy a naslouchá propagandistickým žvástům. Evidentně také nic netušíte o provázanosti fyzických a psychických stavů a schopností člověka. Pokud byste se seriozně věnoval výchovno-vzdělávacímu procesu v ČR, tak byste už před několika lety zaznamenal hořekování jak učitelek z mateřinek tak vědců nad úpadkem jemné motoriky současných dětí a dopadu na jejich myšlení. Při "extrémní pravicovosti" Vašeho myšlení lze ovšem čekat, že na takové souvislosti Vaše myšlení už nedomýšlí.
   KR

   Smazat
  46. KR-z mého pohledu laika, není čas odhalit Vaši identitu z pohledu nadcházejících voleb? Nebo aspoň které straně děláte poradce? dlouhodobě s Vámi souhlasím a byla by škoda vašeho intelektu nevyužít obecně.

   Smazat
  47. kokotko,
   Napoleon Bonaparte..ostatní nehodlám komentovat.
   S pozdravem PE

   Smazat
  48. 22:28 PE

   Víc ani komentovat či jinak dokazovat své "znalosti" opravdu nemusíte!

   Pařížská komuna byla na jaře 1871; to už byl Napoleon Bonaparte pěknou chvíli po smrti.

   Kokotko

   Smazat
  49. KR
   On se změnil režim jen v ČSSR, že se tak hloupě ptáte ? Co se uvádělo v průzkumech není vůbec podstatné.Důležité je to, že v prvních svobodných volbách po 42 letech obdržela KSČ 13%. Trošku málo po obvyklých 99.98% ve volbách předešlých co říkáte ? Vy víte jaké jsou skutečné potřeby lidí, a kde jste k tomu přišel? I kdybych vzal v úvahu vaši tezi, že lidé byli zblbnutí v prvních volbách vidinou svobody a nechali se ošálit, proč už vykořisťovaný proletariát neprozřel a ani po 25 letech nedal komunistům v žádných následujících volbách alespoň 50 %. aby se mohly opět zestátní fabriky ?
   V Číně samozřejmě žádný socík netrvá. Je to kapitalismus pod vedením komunistů. Kuba..jasně, komunistický skanzen, myslím, že poslední na světě. Trochu slabý výsledek celosvětové proletářské revoluce po 100 letech.

   "Ad Pařížská komuna - právě Marx vytýkal komunardům, že Thiersovu vládu nezlikvidovali, nezabásli, nerozprášili."
   Mno to by Marxovi šlo..likvidovat zabásnout rozprášit.
   Ohledně pádu CCCP se omlouvám, měl jsem samozřejmě na mysli situaci v Rusku po VŘSR včetně občanské války Stalinských čistek, gulagů etc.To byly ty řeky krve.
   Jistě, vy jste nepsal o traktoristce, to byla jen moje reakce na vaše oslavné ódy jak zástupci lidu byly zastoupeni ve všech orgánech moci a jak mohli vše kritizovat a připomínkovat.Jistě že tam byly i "traktoristka Božena a soustužník venda" Bylo třeba vytvořit dojem skutečné lidové demokracie. Jen opravdový naivka se mohl nebo může domnívat, že tito tzv zástupci pracujících měli jinou roli než že tam byli právě jen do počtu. I když je v téht souvislosti vaše narážka na jistého čalouníka čistou podpásovkou, můžu ji využít k demonstraci jedné věci a tou je jedna ze slabin demokracie. Její největší slabinou je to, že schopná si diktátora zvolit. To se stalo i v Německu a potažmo i u nás v roce 1948.
   "Odpovězte si a třeba i nám zde, zdali na pustém ostrově byste chtěl ztroskotat s poctivým hlupáčkem nebo s inteligentním gaunerem. "
   Opravdu otázka kterou jsem si sám sobě nikdy nepoložil, to má být nějaký rychlotest sociální inteligence? Vězte, že ať odpovím tak či tak dá se každá z odpovědí snadno desintepretovat. Já vám položím stejnou otázku s podmínkou, že pouze jeden z vás má šanci přežít více jak 1 den. Jaká bude vaše odpověď ?
   S pozdravem PE

   Smazat
  50. "humanistovi" PE 23:39
   Ty jeden "demokratický" chlapče na úrovni houpacího koně! Ty nevíš, že po porážce pařížské komuny bylo vystříleno cca 30.000 lidí a že v důsledku toho zůstala v té době Paříž fakticky bez proletariátu??? A teď si vem, co to bylo za zvěrstva vzhledem k tehdejším počtům obyvatel!!! A ty budeš Marxovi vyčítat, že tuto krvavou koupel dělnictva a zkušenost vyhodnotil tak, že vytýkal komunardům, že Thiersovu vládu nezabásli a nerozprášili?? Běž si vypláchnout svou "demokratickou" krvavou hubu, ty "demokrate"!!!

   Smazat
  51. 0:33

   PE je jeden z řady anonymních ignorantů-provokatérů, jimiž se to tu hemží. Ukázkový exemplář.

   JK

   Smazat
  52. Jan Kopecký24. dubna 2017 7:54
   Anonymní24. dubna 2017 0:33
   Kucí říkejte tomu jak chcete, ale čas od času mě baví jak z vás ta nenávist k třídnímu nepříteli přímo cáká :-)

   Smazat
  53. PATŘÍ TO SEM,
   kokotko,
   Hmm, chybička se vloudila hned 2x.Měl jsem na mysli Francouzkou revoluci a VŘSR..omlouvám se
   S pozdravem PE

   Smazat
  54. Pro (23:39 PE, 8:17)
   Nedomnívám se, že by zde ze všech stříkala třídní nenávist. Právě dialektika mi říká, že odlišný, ba přímo opačný směr, názor přirozeně existuje a je nesmysl se jej snažit vymazat. Je třeba jej poznat, nalézt jeho příčiny, řešit tyto příčiny, nebo se snimi důstojně, promyšleně vyrovnat, aby byly pro mne indikátorem změn, motivací ke změně. A to nejen k reakci na oponenta, ale zejména ke změně vlastní, k sebereflexi. Oponent je mi zpětnou vazbou, takže pokud se pod vlivem jeho výtek promyšleně pozměním, tak jeho další kritika půjde mimo a on bude za hlupáka do té doby, než i on si uvědomí zpětnou vazbu a pozmění sebe. Tento proces dialektik páchá dříve, než kvantita přeroste v kvalitu a postavení oponentů se kvantitativně změní. Vaše zmínka o dialektice ovšem naznačuje, že vůbec nechápete, co dialektika znamená, protože Jste nasál propagandistické protimarxistické žvásty aniž byste patrně tušil, že systematická formulace dialektiky pochází od G. W. F. Hegela.
   K traktoristce Boženě.
   Na rozdíl od pravice je podstatou levice respektování ostatních lidí a okolí vůbec. Nehledíme přezíravě na ostatní, necílíme k jejich vykořisťování, nejsou pro nás nástrojem našeho blahobytu. Respektujeme jejich práva, jejich důstojnost ať již jsou to géniové či hlupáčci. Až příliš mnoho dostává člověk do vínku bez svého přičinění, resp. bez uvědomění si toho. Pak je nespravedlivé zneužívat svých/cizích schopností ke svému prospěchu nad míru danou prací, nasazením schopností vědomě nabytých. Proto Vaši pravicovou intelektuální a mravní plytkost nemohu šmahem odmítnout a nenávistí po Vás stříkat - valná část Vaši osobnosti je dána geneticky a výchovou dříve, než Jste sám mohl na tom pracovat, navíc ovšem s tím nedostatešným základem. Za svou blbost a nemorálnost můžete jen v míře, nakolik se už s vědomím ideového pravo-levého střetu vyhýbáte Vám nepohodlným faktům a realitě mezilidských vztahů. Z toho žádná nenávist nestříká a naopak vedením této diskuse Vám dáváme šanci na sebereflexi, stejně jako Vy vysíláte nám signál, co bychom my měli změnit v sobě, abychom zhodnotili Vaše argumenty, upravili své názory a podle toho vedli další komunikaci. Autentická levice ale přes všechny své případné sebereflexe a proměny neopustí svůj humanistický pól uznání vzájemné rovnosti "Já" a "Nejá".
   KR
   (pokr.)

   Smazat
  55. (dok.)
   Traktoristka Božena má stejné právo rozhodovat o sobě a okolním světě jako já či Vy. Má své potřeby, zájmy a představy a pokud se nám nelíbí, tak se snažme Boženě vysvětlit náš postoj, dejmě jí více informací, naučme ji kvalitněji myslet, dejme ji vzdělání, ale neopovrhujme jí a neobírejme ji o její právo na rozhodování o svém osudu, o svém štěstí. Dělníci a rolníci z 50. a 60. let byli ve svém profesním a sociálním postavení z důvodů svého sociálního původu, nikoli proto, že by ve škole nestíhali a místo na střední (a vysokou) školu museli jít na učňák. Přesto i v 70. a 80. letech se nemálo kluků ze SOU dostalo na VŠ a vydřeli vyšší vzdělání. A ti, kteří zvládli jen SOU a zůstali traktoristy a dojičkami nejsou nijak méněcenní, když odvádějí kvalitní, poctivou práci, kterou někdo musí dělat. Nebo snad chcete, abychom se všichni střídali na "méněcenných" pracích, aby primář jezdil kombajnem a rektorka dojila krávy? Snažte se občas domyslet propagandistické kydy, které opakujete.
   VŠ neměl britský premiér po M. Thatcherové John Major, VŠ si v Plzni dodělali Standa Gross, Milan Chovanec, Alexandr Vondra, nevím, zda ji už má Jan Ruml... To, zda máte, či nemáte titul a jaký (viz Jiří Kalvoda) nijak neovlivňuje vaše osobní politické schopnosti, jen to dělá dojem. Zvláště na pitomce.
   Ad volby.
   Už výše jsem napsal, že při volebním rozhodnutí je skutečné osobní potřeby a zájmy převrstveny množstvím jiných faktorů včetně populistických slibů, mediálních manipulací atd. Pokud občané ČSR tolik toužili po návratu kapitalismu, pročpak to neudělali třeba ve volbách už v r. 1954 a pak každé 4 roky, resp. pět let? Statistika účasti a počtu platných hlasovacích lístků dokazuje, že to šlo. Drtivé většině těch, kteří ve volbách kandidují, nejde o výběr nejlepších pro řízení obce, kraje, státu, což je pozici, s níž k volbám přistupují voliči, nýbrž o osobní moc, příjmy (majetky) a status. Takže nástroje a postupy, které by měli být použity pro výběr nejlepších zastupitelů k řízení státu, se zásadně liší od nástrojů a postupů, které jsou použity pro výběr person politických egoistů - ostatně političtí egoisti si kvůli svému zastoupení mezi organizátory voleb šijí volby sobě na míru. Uznávám, že pro pravici by bylo přiznání tohoto podvodu nemístné a nevhodné, takže používáte zavedenou demagogii. Máte na to právo, podvod jako nástroj osobního zvýhodnění je ostatně znakem pravicovosti.

   Pro pana Povolného,
   ve volbách nekandiduji (to mi zatím bylo nabídnuto jen jednou v životě) a mám dojem (vlastně dojem to není), že ani o poradenství zájem nebyl a není.
   Takže jsem aktivistou spolu s dalšími skvělými občany naší republiky.
   KR

   Smazat
  56. Milý KR
   V podstatě vás začínám mít rád. Ty vaše levičácké idealistické názory - to musí být pastva pro oči někoho komu je méně než 20 let. Mě je již více jak 3x tolik, takže mozkem/a životní zkušeností/ nikoli srdcem, rozumíme si ?
   Nehodlám, vás již unavovat poukazováním na vaše fabulace a ohýbání pravdy, protože to nikam nevede.Napíšu vám jen několik základní bodů proč nemám důvěru v levičáky obecně.
   1. Vy jste na základě Marx-leninismu roztřídili lidi do společenských tříd.
   2.Vy jste zaútočili na nejnižší lidské pudy jako je závist a nenávist
   3.Vy jste vyhlásili nesmiřitelný boj mezi těmito třídami a to i za cenu krve.
   4. Svobodné jednání jednotlivce je pro vás prázný pojem, vás zajímá jen poslušnost davu.
   5. Stejně jako fašouni preferujete kolektivismus před individualismem.

   A to je tak asi všechno

   S pozdravem PE

   Smazat
  57. K anonymovi 8:17
   Tak se mi ty jeden "demokratický" hochu zdá, že na tebe v tvé hlavě stříkala třídní nenávist již v mládí, když ti paní třídní učitelka psala ve třídě do třídní knihy neomluvené absence ve škole (což je vidět) a další kantoři ti psali pětky za tvé mizerné znalosti a mizernou logiku. A tak jsi byl zařazen mezi třídní blby, kde ses cítil jako vůdce třídního odporu proti třídní totalitě, což ti zůstalo do dneška. Nic si z toho však nedělej, takových třídně postižených jsou dnes plné pytle. Hlavně v rozhodujících funkcích. Takže neklesej na mysli, dnes jsi perspektivní kádr.

   Smazat
  58. K PE 20:05.
   PE, že ty jsi rovněž anonym 8,17 o kterém píší ve 22:33? Tentokrát to vypadá, že ses již úplně vožral a jsi úplně mimo! Zkus to znovu, až budeš střízlivej a dohoníš zameškanou absenci ve škole. Samostudiu se meze nekladou.

   Smazat
  59. K PE 20:05;
   Milý PE 20:05. Sice nejsem KR, ale vážně, taky tě mám strašně rád a to již dlouho. S idiotem se člověk totiž nejvíce nasměje! Vážně. Tvé kydy jsou lepší než Silvestr. Víš, dříve mi bývalo takových jako ty líto. Ale dnes jsem již rozvinul svoji demokratickou individualitu a vždy, když čtu tvoje další vejšplechty, můžu si potrhat bránici. Ty jsi na těchto stránkách totiž něco jako hvězdná pěchota na způsob SUPERSTAR. A tak jsem rád že jsi na světě a neustále poskytuješ bezkonkurenční perly své blbosti. Vážně. Perfektní idiot! I love you!

   Smazat
  60. Pro (20:05 PE)
   Termín třída nepochází z marxismu, je staršího původu. Myslím, ze asi ze 30. let 19. stol. od francouzských myslitelů.
   Třídní boj se vede už několik málo tisíc let, nikoli od formulování marxismu. Otrokáři drtili vzpoury otroků a ti končili na křížích. Třídní válkou byly husitské války, nikoli v rukavičkách se šlechta vyrovnala se sedláky u Chlumce. Toto vše byste jako Čech, resp. Čechoslovák měl znát. To se před půlstoletím ve škole učilo. A naopak zde v diskusi byla vzpomínána Pařížská komuna a její volnost pro Thierse a jeho kruhy.
   Pravicové žvásty o svobodě jednotlivce a kolektivismu kolabují před realitou. Ti, kdož potřebují kolektiv, jsou kapitalisté, jak jinak by mohli vykořisťovat, kdyby neměli lidi v (pracovním, společenském) kolektivu? Kdopak drží v otrockých podmínkách různé pracovníky? Nejde jen o prostitutky, ale třeba pracovníky na plantážích, v různých dílnách apod. To je realita současné Evropy. Pokud byste četl noviny, tak byste zhruba jednou za dva roky takovou zprávu zaznamenal (o prostitutkách pod zámkem daleko častěji). Pod žvástem svobody myslí pravice svobodu vykořisťovat. Levice dala lidem vzdělání, sociální jistoty, pod tlakem levice bylo zavedeno všeobecné volební právo, uzákoněno pracovní právo, standardy bezpečnosti práce, nárok na dovolenou, levice bojuje proti válkám. pokud chcete argumentovat excesem zločinného stalinismu, režimu přiživujícím se na levicové rétorice, tak nezapomeňte na fašistické režimy v Itálii, Německu, Španělsku, Portugalsku, Chile, vojenské junty po vlastně celé Jižní Americe, vzpomeňte na Indii - té svobodu dávala demokratická buržoazní Británie přes půl století a stálo to pár milionů životů. Indů, nikoli Britů. Vzpomeňte na Belgii a Kongo - to je pět milionů Konžanů během vlády jednoho belgickéh krále. Mohl Jste během svého života několikrát vidět film o francouzské porážce u Dien Bien Phu - to není víska v někde v Normandii, ale 10 000 km od Francie. Kdypak dali Amíci černochům reálně stejná práva jako bílým? Co Jste jako puberťák dělal, že Jste neslyšel M. L. Kinga a jeho "Mám sen...". Patrně Jste milovníkem svobody a la My-Lai. To jsou ty vaše skutečné pravicové svobody. Komunisté se za stalinistické zločiny a odklon od levicových ideálů omluvili, buržoazie za svá svinstva ani náhodou.
   Pane PE, na to, že Jste šedesátník, tak už buď trpíte značnou zapomnětlivostí, nebo velmi, ale velmi selektivní pamětí, nebo Jste ve svých šedesáti letech mimořádně blbej, když tato všeobecně známá fakty neznáte, nebo Jste gauner, protože o lumparnách pravice dobře víte, ale snažíte se je popírat a ještě máte lživé, demagogické žvásty. Kde jste nechal noblesu skutečných konzervativců, kteří se přiznají k pravicovým hodnotám a neskrývají je za lži, manipulace a demagogii? Svojí nevzdělaností, lhaním, demagogií a propagandistickými kydy děláte hanbu české pravici. To teda dopadla, když se k ní hlásí taková intelektuální a mravní lůza. Bohužel, na levici na tom nejsme o moc lépe. V tomto národě (v jiných to ale asi nebude o moc jiné) je kvantum pragmatických sobců, kteří mění slovník podle toho, jaká ideologie zrovna frčí, hlavně, aby jim to neslo. Tu planou za klasiky marxismu-leninismu, tam bojují za liberály, onde jsou pilíři konzervatismu, někdejší ateisté poklekají před Kristem, ale závistivě pokukují na ty přijímající pod obojí, ale ve skutečnosti se klaní jen zlatému teleti. Volové.
   Opravdoví konzervativci, opravdoví liberálové, opravdoví socialisté, opravdoví komunisté - ti všichni mají v tomto státě mraky práce. Každý má nějaké opodstatněné východisko a jen je třeba hledat optimální míru pro danou situaci. Na lecčem´s se shodneme, na něčem nikoli a budeme diskutovat a v praxi hledat pravdu. Ale s vykutálenými pragmatickými egoistickými příživníky na té které ideologii budeme mít práci všichni.
   KR

   Smazat
  61. Ještě doplněk - ad závist.
   To říkáte dle vzoru "Podle sebe soudím tebe"?
   Pro autentickou levici není východiskem a motivací závist, nýbrž spravedlnost. Spravedlnost je východiskem, cestou a cílem levice (spolu se zachováním životního prostředí, mírem a pak s rovnoprávností a solidaritou je určujícími rysy levice). Pokud by motivací byla závist, proč by se levice prala za práva neprivilegovaných, za osvobození koloniálních zemí, za povznesení širokých vrstev lidí, za bezdomovce, za znevýhodněné komunity, za pracovní podmínky atd.? Co asi tak levice mohla a může závidět černochům na plantážích či v apartheidu? Co jí přinese obrana chudáků v rákosí Mekongu, horníků někde v Africe, Indiánů v Amazonii, lidiček u montážních pásů, rolníků na poli, prodavaček v obchodě?
   Pokud se někdo přidal k levici ze závisti, z vidiny prospěchu, tak se dříve nebo později odkopal. Copak vedlo do KSČ dlouhé, kočárníky, ježky, dyby, šedivé, pavly, stovky pozdějších privatizérů, pozdějších polistopadových ministrů, vysokých úředníků, generálů v NATO?
   Závist žene pravičáky: mít větší auto a menší mobil, mít také jachtu, také letadlo, mít také.... Závistivec se pak ve své honbě za penězi, za ziskem nezastaví a je mu jedno, v jakých podmínkách pracují a žijí jeho podřízení.

   Ještě jeden doplněk k výše uvedenému - s termínem třídy přišli francouzští historici.

   K poslušnosti davu - právě levice prosazuje družstevní podnikání, aby si lidé sami rozhodovali o své práci. 1. ČSR byla díky tomu, díky úsilí sociálních demokratů, komunistů, masarykovců aj. ve výskytu družstev světovým premiantem. To, že to stalinisté potom zprznili, byl idiotský exces, ale celosvětový trend je jasný - družstva jako osvobození a emancipace pracujících jsou popředním tématem levice.

   Jakpak se s poslušností davu shoduje snaha levice prosadit referendum a další prvky přímé demokracie. Jakpak se staví k referendu ODS, tzv. Občanská demokratická strana? Nebo TOP?
   Z demagogie a lží Vás usvědčují fakta. Opakujete realitou nepodložené žvásty dle zásady, že zloděj volá "Chyťte zloděje". Váš skutečný poměr ke svobodě a právům lidí už napovídala Vaše poznámka o "traktoristce Boženě". Nemůžete se přezíravě, pohrdavě vyjadřovat o někom a současně hovořit tak, jak Jste hovořil o svobodě, poslušnosti davu apod.
   Už jsem Vám napsal, že pravice intelektuálně pokulhává, není totiž s to, jak dokazujete, zvládnout ani základy logiky a sami si protiřečíte. Korunu tomu dáváte tím, že to ještě hlasitě, arogantně vykřikujete. Ano, řadu lidí překřičíte, ale ti s logickým myšlením, ti inteligentnější
   vás vyargumentují na vašich vlatních protiřečeních.
   KR

   Smazat
  62. Pro KR (a ostatní):

   Když už jste si dal tolik práce s výkladem (v případě PE to asi bude házení hrachu na zeď, ale třeba čtou jiní?), hodí se tu upozornit na výklad příčin pravicového populismu v Evropě - včetně "spoluviny" sociální demokracie -, který podali ekonomové ze Social Europe, a o kterém dnes referuje Veronika Sušová na !Argument-u:

   http://casopisargument.cz/2017/04/25/socialni-demokracie-a-jejich-lehka-verze-neoliberalismu-daly-prostor-pravicovemu-populismu/

   Celý obsáhlý text v originále:

   https://www.socialeurope.eu/2017/04/right-wing-populism-social-question/

   (( Social Europe zasílá své texty po registraci BEZPLATNĚ. ))

   Smazat
 12. Relativně nejspravedlivějším kapitalistou byl Baťa. Který kapitalista dnes staví byty, poskytuje jistotu v zaměstnání (pokud se nefláká)......Nevíme o nikom. Dnešní novodobí kapitalisté vyvádějí svoje bohatství do tzv. daňových rájů, aby nemuseli platit daně. Dnešní kapitalisté hrabou a stále jen hrabou, kapitalismus je naučil mamonit, ačkoliv nashromážděné bohatství nemůže užít, přesto je stále hromadí. To je nemoc kapitalismu, kterou nelze vyléčit, jedině kapitalismus odstranit. A demokracie v kapitalismu je skutečně hloupá iluze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane, byl jste někdy v Baťově továrně? Uviděl byste zedřené ženy u pasu s odrovnanými zády a nuzáckou mzdou, které čekají jako na spásu aby odtud vypadly. Ten systém vykořisťování dovedený do dokonalosti, kdy samy ty ženy, když jedna nestačí pohybu pásu, na ní křičí jelikož všechny jsou sami sobě drábem. Tož takový byl pan Baťa opěvovaný buržoazií jako příklad velkodušného kapitalisty a lidumila.

   Smazat
  2. kokotko,
   Hmm, chybička se vloudila hned 2x.Měl jsem na mysli Francouzkou revoluci a VŘSR..omlouvám se
   S pozdravem PE

   Smazat
  3. 8:22

   Kvituji, že máte zbytky sebereflexe. Ta se ale, bohužel, netýká toho podstatného.

   Ta "chybička" se nevloudila náhodou. - Váš problém evidentně nespočívá jen v ledabylém zacházení s historickými fakty. To byste mohl pochopit už z reakce řady lidí na Vaši demagogii s potoky krve.
   Možná se považujete za bojovníka v "informační válce"?

   Kokotko

   Smazat
 13. Na to, že kapitalismus a demokracie nejsou dvojčata už v minulosti upozornili mnozí, naposledy třeba nebožtík František Šamalík.

  Buržoasie NIKDY neusilovala o demokracii (FRANCIE: porážka jakobínů girondiny). Neusilovala o svobodu pro všechny, ale pro majetné. Osvobození pro ni znamenalo zbavit privilegií parazitující šlechtu. To bylo ve FRANCII daleko výraznější než v ANGLII, kde šlechta s měšťanstvem postupně splývala (drobní šlechtici začali podnikat, bohatí měšťané si začali kupovat venkovská sídla a napodobovat šlechtický způsob života). Vznikla tam tzv. "gentry". To ve Francii nebylo. Tam se šlechtici váleli u dvora a likvidovali státní finance.

  S pozdějším rozšířením volebního práva na nemajetné bylo nutné zabránit hrozící demokracii nejrůznějšími prostředky (např. dělba moci, která znamenala posílení exekutivy a justice).

  Liberalismus ("liberální demokracie") měl svobodu vždy jenom v názvu. Klasikové liberalismu (Locke a další) schvalovali otroctví a bohatli z něj.

  Ze základního postulátu, kterým byla a je "posvátnost" soukromého vlastnictví, nutně plynulo, že levici (např. Babeuf) je třeba označit za nepřítele práva a pořádku a likvidovat.

  Liberalismus jako takový byl zatlačen do pozadí a prakticky poražen v poslední čtvrtině 19. století, tj. v době koncentrace, výroby, kapitálu, bank ... tedy v epoše monopolního kapitalismu a imperialismu (v téže době - 1875-1900 - je dokončena kolonizace Afriky).

  NĚMECKÝ kapitalismus přinesl dvě války (vilémovskou a hitlerovskou) mj. proto, že německá liberální buržoasie byla v letech 1848-49 drtivě poražena.

  Předchůdcem fašismu (exekutiva si podrobila a pohltila legislativu i justici) byl v lecčem bonapartismus (Napoleon III.), který skvěle vylíčil Marx ("18.brumaire Ludvíka Bonaparta").

  K bonapartismu více nebo méně směřují i různé současné režimy: Erdogan, Orbán, Putin. Což nutně neznamená, že musí vyústit ve fašismus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a teď mi tedy pověz kde a kdy byla, nebo kde v současnosti je, demokracie kvalitnější než v dnešních západních státech.
   To jsem teda moc zvědavý jaké moudro z tebe vypadne.

   Smazat
  2. 22:39 - pokud za svoji modlu nebereš svobodu parazitování, tak třeba právě v ČLR!

   Smazat
  3. 23:03

   Šmarja pano, jaká je ta druhá nebo třetí strana, mimo komunistické strany, kterou může číňan volit?
   Navíc, poslance do všečínského shromáždění lidé přímo vůbec nevolí. Lidé volí jen do úrovně okresů.

   Vy tu vaši blbost musíte hrát. Jinak to není možný.

   Smazat
  4. 23:16 - Pardon, volení, to je to pravé blaho! Proto stále více lidí u nás přestává k volbám chodit!!! Kdybych, řekl, že proto, že je to na hovno, protože nikdo jejich zájmy nezastupuje, věřit nebudeš! Nebo se mýlím?

   Smazat
  5. Když se řekne A, je třeba říci i B. Kdy bude "povolena" debata, proč vzniká "bonapartismus"(i v USA)?

   Smazat
  6. O:21 To jsem se, pane Povolný, již snažil naznačit v diskusním příspěvků 18.04.2017 ve 23.04.hod
   Dějiny antického Říma byly střídání ...Diktatura jedince, parlament, diktatura jedince, parlament a tak stále dokola.
   Když parlamentní idiotismus a debilita voličů dosahuje vrcholu, musí přijít klacek, a když klacek dosahuje osobní superzvůle, musí přijít parlamentní žvanírna.
   Zajímavé je, že žvanírna funguje celkem efektivně krátce po diktatuře, pokud jsou lidé ještě zvyklí respektovat nějaká pravidla a povinnosti.
   Když na to zapomenou, pak jsme opět v pozici: "Když parlamentní idiotismus a debilita voličů dosahuje vrcholu, musí přijít klacek".

   Smazat
  7. 1:01-dělá mi potíž pochopit příčinu cyklické proměny "parlamentního idiotizmu a debility voličů" s následnou diktaturou. Aspoň hodnocení, co a proč je lepší.

   Smazat
  8. 1:46 - Také pořádně nevím. Možná má vliv nízká akceschopnost parlamentní žvanírny v kritických a krizových situacích. Dnes například vidíme, jak Evropa není schopna řešit migrační krizi ve prospěch svých obyvatel.

   Smazat
  9. 10:42-jistě, jedna otázka navozuje další... Je ta destruktivní neschopnost řízena nebo jen "špatná" volba, kterou musí až napravit "Vůdce"(převrat)? Pokud je řízena, je vybrán i vůdce-směr změny? Pro věřící všech směrů, jaká je role "Boha". PS. Krátím si čas, prší a nemohu pracovat.

   Smazat
  10. Miroslav Povolny 22. dubna 2017 13:47
   A to jste se nemohl, když prší, místo psaní šťourat v nose? To by ve Vašem případě mělo větší smysl.

   Smazat
  11. 18:44-jedním prstem jsem ťukal do klávesnice a ukazovákem druhé ruky se šťoural v nose. Mít tak třetí ruku...

   Smazat
 14. Konfucius má pravdu, když říká v podstatě, že záleží na každém člověku. Ale výsledku nelze dosáhnout s netrpělivostí. Je to úkol pro generace.

  Kapitalizmus je způsob jak přijít k zisku. To je jeho vlastní cíl.
  Bez kapitalistického postupu není možné vytvořit technickou civilizaci, ať už kapitál je v majetku soukromníka, nebo státu.

  Kapitál soukromý je obvykle využíván k dalšímu obohacování majitele, zatím co nežádoucí důsledky soukromého podnikání obvykle platí celá společnost.

  Kapitál v moci státu může být využit ve veřejný prospěch.

  Společenské zřízení, v nemž jsou hlavní zisky vytvořeny využitím kapitálu, se nazývají kapitalizmus, nebo socializmus.

  V současném světě je to tak, že stát si nemůže dovolit nepovolit soukromý kapitál, protože by byl uvržen do izolace a pod sankce, nebo dokonce zničen.

  Vládnoucí ideologie, která to opodstatňuje, je vytvořena a udržována třídou kapitalistů, což je jediná třída, která existuje a chová se jako třída, neboť kolektivně usiluje o prosazení svých třídních zájmů (byť by její vnitřní spory byly jakkoliv nesmiřitelné).

  Majitelé kapitálu mají vždy dostatek prostředků na to, aby si zaplatili herce, kteří hrají přidělené role politiků v komedii zvané demokracie.

  Z dějin víme, že demokracie dříve nebo později se stane majetkem bohatých rodin a (alespoň v antice) bývala nahrazena tiranidou.
  Tiran obvykle sloužil zájmům plebsu, než se více zaměřil na své osobní zájmy.
  Plebs si výdobytků ovšem brzy přestal vážit a pod heslem svobody tirana a jeho boys svrhl. Skrytými vůdci revoluce byli ovšem zase bohaté rody, které se ujaly moci v novém, demokratickém pořádku.
  Všichni víme, jak se vyjadřuje o demokracii Sokrates.

  Tak to bylo, je, a (pokud Konfucius dovolí) i bude, protože člověk je pořád stejný (pokud Darwin dovolí), nebo dokonce hrší.
  Pesimista PB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PB-ani naše zkušenosti z koloběhu života Vámi popisovaného, neopravňují být pesimistou.

   Smazat
  2. 0:41- Jak nemám být, Miroslave, pesimistou, když cesty do pekel jsou dlážděny nejlepšími úmysly?

   Když zkušenosti jsou nepřenosné, a každá generace si musí nabít držku vždy znovu?

   Když každá generace musí objevovat to, co již bylo zapomenuto?

   Když technický pokrok, od něhož jsme si tolik slibovali, nás vede do pekel?
   Čím výhodněji umím mačkat tlačítka, tím méně jsem člověkem.

   Před 2000 lety (to je dost dávno), chodili po světě Lao´c, Konfucius, Gothama, Sokrates, Diogenes, Ježíš. Mohli bychom znát i jeich myšlenky, ale sklouzávají po nás jako voda po kachně.

   To, co řekl Sokrates o demokracii tehdy, řekl by i dnes. Přesto tady dnes mnozí nábožně skandují toto slovo, aniž by se zamysleli.

   Víme, že Lao´c řekl: Kéž potkám člověka, jenž zapomíná slov, abych s ním mohl porozprávět."
   A stále zde vidím lidi, kteří se utloukají navzájem slovy, jejichž podstata jim uniká.

   A jaké měl Diogenes (který neměl nic) přání vůči králi (jemuž patřil svět), a chtěl mu to přání splnit? "Ustup mi ze světla".
   To dnes, kdy bohem je dolar a náboženství jeho vyděláváním, nevyznívá jako příznak pokroku.

   Až lidé budou dobří a poctiví z vypočítavosti, pak možná se stanu optimistou.

   Stavět na člověku je jako stavět vejce na špičku.
   Stále ještě pesimista PB.

   Smazat
  3. PB- i dnes chodí po světě spousta lidí jako ti Vámi jmenovaní. Možná za 2000let budou někteří také tak známí. Pokud vím, ani jeden z těch jmenovaných nebyl pesimistou, hezký den, neprší, jdu pracovat.

   Smazat
 15. Zpochybňováním principů demokracie jako reálně nejlepšího způsobu společenského uspořádání se řadíte na úroveň islamistických blbečků a stejně jako oni nepatříte do téhle společnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2:41- Místo, abys mě přesvědčil, že tuto demokracii není nutno vylepšovat, mě z ní jako zanícený DEMOKRAT vyřazuješ? O čem to, proboha, svědčí?
   PB

   Smazat
  2. 9:28

   Vylepšovat klidně! Ale vy tu neustále opěvujete předlistopadovou totalitu, vaším vzorem je "demokracie" v Číně, o článek níž opěvujete úžasného Kimčonga a podobné bonbonky. To má být to vaše vylepšení?
   Vy nechcete žádné vylepšování, ale pokud lidé nevolí podle vás, komunisty a okamuru tak zrušení demokracie a návrat k diktatuře.

   Smazat
  3. 2:41 je projevem do kouta zahnaného rádobydemokrata, který nechápe, že demokracie je především diskuze a že tato diskuze u nás je manipulována, cenzurována, zakazována a uplácena právě jen proto, aby u nás žádná demokracie nebyla. Opravdová otevřená demokracie škodí lichvářům, zlodějům, podvodníkům, příživníkům a všeho druhu podobným. Právě proto nemáme demokracii, kterou jsme si chtěli v 89' vycinkat na normalizátorech klíči. Je to jen naše chyba, my jsme si to zavinili!!! Leo

   Smazat
  4. Pro (9:55)
   V KSČ bylo okolo 1,2 mil. občanů, tj. asi osmina dospělé populace. Ti všichni mohli říci svůj názor, vznést kritiku, požadavky, volili delegáty, hlasovali o kádrových záležitostech, projednávali výrobní plány atd. Z valné části se to však z různých důvodů a osobních motivací dělo jen formálně, což mnoha demokraticky zvoleným funkcionářům náramně vyhovovalo a demokratismus se na úkor centralismu vytrácel. Co by za to skutečné demokracie daly, kdyby měly každý měsíc osminu dospělých obyvatel na shromáždění, kde mohou přítomní rozhodovat o věcech společných, veřejných, o veřejné správě, o firmě?
   Formální znaky, základní struktura, vazby a procesy ještě nejsou vše. Dnes místo množství zapojených občanů obránci současné tzv. demokracie argumentují svobodou, pestrostí stran a názorů atd., ale demokracie se opět tak zas nějak nekoná.
   Straničtí pupíci už nevládnou celoplošně, ale v rámci stranických pašalíků, lhostejné obyvatele nechávají být a pracují podle jeich dresu s aktivními občany nebo proti nim, masírují veřejnost nikoli centrálně cenzurovanými RP, MF, LD, SvSl, ČST atd. ale médií ovládanými zástupci (takřka) jediné třídy. Nekritičtí zastánci dnešní "demokracie" jsou podobní nekritickým normalizátorům. Jen podobní, protože jsou horší, hloupější, neboť mohou na základě bohatší historické zkušenosti přesněji rozpoznat demokratické deficity, iluze, chyby, manipulace, leč nečiní tak. Nepoučili se z dějin, takže jsou odsouzeni k zopakovaní své historické prohry.
   KR

   Smazat
 16. BroukPytlik ....stavam se obeti ZLEHO VLKA (co psal hlavni clanek)

  cituji od Jaromira Bradavky Zleho VLka!!!

  Uz sezral Rudou Karkulku a ted ma porad hlad. Zere i male Brouky asi kvuli Vitaminum!!!

  VLK NEMUZE ZRAT JEN RUDE MASICKO !!!! a tak ani male BroukyPytliky nenecha existivat!!!

  To je o mne:
  Majitel nemovitosti se zhusta projeví jako vysmátý žoviální společník, který do všeho kecá, všemu rozumí a všechno ví (nejznámější z takových „osobností“ se jmenoval brouk Pytlík), s údržbářem stráví „příjemné dopoledne“, ale rovni si nejsou
  Majitel nemovitosti se zhusta projeví jako vysmátý žoviální společník, který do všeho kecá, všemu rozumí a všechno ví (nejznámější z takových „osobností“ se jmenoval brouk Pytlík)
  PROTESTUJI !!!!!!
  BrouciPytlici !!! stali HRDE !!! v prenich radach s CESKOU VLAJKOU !!!! v RUKOU na PRSOU a v Srdci.
  I kdyz jsme maly neustupujeme!!!

  Zatim RUDI KRVELACNI VLCI !!! cenici sve hnusne Zuby z tlamy hledaji dalsi Karkulku aby ji zardousili!!!

  HNUSNE!!!
  Karkulka (Ruda Karkulka) je svetly symbol FRANCOUZKE Revoluce a byla vzdy zardousena VLKY ve sluzbach VELKO-KAPITALU. Ano stredni vrstvy delaji revoluce , BrouciPytlyci ne VLCI. Ti jen zvani a vzrusuji narcisticky!!

  My BrouciPytlici Hrde zde stojime , je nas hodne a nikdy neustopime!!! Neni nic spatneho vlastnit NEMOVITSTI , zalezi jak se o ne staramme jako o materskou ZEM , MOU VLAST!!!

  OVSEM VLCI nemaji vlast ale jen zardousene mrtvoly sveho narcistickeho chtice!!!

  S uctou BroukPytlik


  OdpovědětSmazat
 17. Ja BroukPytlik si dovolim poukazat , ze uz pouze nazyvat blog vlkvobloguje je samo osobne nechutne a
  agresini !!! VLK je nechutne zvire , vrazdi !! co muze !!! My BrouciPytlici se starame o Nemovitosti, delame diry do zeme, zabranujeme plisnim a bakterialnim nemoci plodin.

  My zname a chapeme ekonomicke cikly, pujcky , banky, dluhy.. .
  Takovy VLCI ty nechapou jak stavet , jak investovat jen VRAZDIT...

  Vsichni Vlci by se meli prestehovat spojit s Trumpem ten co napsal knihu ' Art of the DEAL' , to je : dej mi penize , nebo te zakousnu!!!

  Ale obchodni cykly to ho nezajima. Vlci rikaji , poctive pracovat , smesne!!! NA TO ABY JSI UDELAL $$$$ MUSI BYT VZDY KRIMINALNI SKUTEK!!! a krev jim kape z huby!!
  PRYC S VLKY!!! AT ZIJI BrouciPytlikove!!!!!!!

  BroukPytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pytlíku Brouku, neotírej se o Kosu. Má velké zásluhy. Stačí si přečíst např. její archiv o Ukrajině. Kdybys nebyl hloupým broukem, ale uvažujícím člověkem, nikdy bys podobné kraviny nenapsal. A Brouku, Vlk je rodinné jméno zakladatele a provozovatele onoho webu, tedy žádná volba, ale konstatování faktu. Kapiš?!

   Smazat
  2. 10:00
   Pablbe, Vlk není žádné rodinné jméno, ale přezdívka kterou si sám dal. Svou pravou identitu tento odborník na všechno důsledně skrývá.

   Smazat
  3. Anonymní22. dubna 2017 10:10
   Majitelem KOSY je samozřejmě pán, který śe jmenuje Petr Vlk.
   Takže očekávám, že se za toho Pablba omluvíš.

   Smazat
  4. 'Vlk sem Vlk tam ' jak rekl pan,Milos Zeman.

   BroukPytlik nema rad krvave VLK!! At jsi da jine JMENO!!! Napriklad Karibu ty mam rad!! Ci Osel nejinteligentnejsi z tahajicih zvirat. Oslove vybudovali stary Egypt pred 3000 lety. Ale Vlk???

   Neni ale podstatne , ten clanek byl proti BroukumPytlikum , kteri jsou pateri lidske spolecnosti v ktere se necha zit jako :pekari , zelinari , reznici atd.. Dubcek miloval BroukyBytliky!!!

   A tak budme hrdi na BroukyPytliky!!! jsou obranci Ceskeho naroda!!!!!

   Smazat
 18. Viz též 13 roků starý podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20041213020908

  OdpovědětSmazat
 19. Nápis na tom republikovém štítu byl správným!
  Jednota - nedělitelnost - republika
  Volnost, rovnost, bratrství!! nebo smrt, tedy nic.
  V této celistvosti cílů měla ona revoluce význam. Pro lidi!
  Není totiž volnosti bez rovnosti a bratrství, a pokud ty druhé schází, zůstává jen (svobodné) panství jedněch nad druhými. A mohou to nazývat třeba i demokracií!, je to ovšem jen demokratura nadřazených.

  OdpovědětSmazat
 20. Hoj, hoj, hoj, třídní boj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tři dni budoucí revoluce snad vydržíš. Ve čtvrtek bude už pokoj.

   Smazat
 21. Dobrat se správné a funkční ideologie Slunečního státu je opravdu náročné.
  Ani Karlu Marxovi se to nepodařilo, i když byl přesvědčen, že nic dokonalejšího už nikdo nevymyslí.
  Tužte se , spoluobčané, třeba časem nekdo z nás zase na něco přijde.
  Váš typický troll Jířa.

  OdpovědětSmazat
 22. 1. "Lidé začali využívat nedokonalosti zákonů, začali je obcházet a někdy přímo porušovat, aby se domohli..."
  Žádní lidé, prachsprostá psychopatická verbež, dlouho před listopadem 1989 pečlivě vytipovaná a instruovaná od CIA.

  2. "... jsou nezaměstnaní částí veřejnosti považováni za líné, neschopné..."
  Tou částí veřejnosti jsou pouze psychopati, co si nahrabali podle bodu 1. Opakují to po nich jen individua s vymytými mozky.
  Mimochodem - když psychopat o někom něco hanlivého tvrdí, pak máte jistotu, že
  a) vědomě, úmyslně lže;
  b) to, co tvrdí, platí dokonale právě na něho.
  Klasický příklad - tvrzení USA o agresivním Rusku.

  3. "Majitel nemovitosti se zhusta projeví jako vysmátý žoviální společník, ..., s údržbářem stráví příjemné dopoledne", protože ho "momentálně potřebuje"
  To je přece notoricky známé chování psychopatů - umění vlísat se. Včetně toho "po zaplacení si vztekle odplivne".

  OdpovědětSmazat
 23. Kapitalismus se svou "demokracii" je jako načančaná, vystrojená a namalovaná štětka.
  Má ji proto rád nejen kapouš, lichvář ale i socka, lumpenproletář, kapsář a i mnohým ideovým odpůrcům kapitálu se líbí taky. Trocha neřestí zase tak nezaškodí. Děvka v prádýlku, s rozvalenými stehny, no neberte to.
  No a v socíku to bylo všechno tabu. Nuda a šeď, nic k povyražení. No a proto se to i v té "kolébce" novodobé "demokracie", Francii, pořád daří všem těm buržoustským partajím, které vědí jak na své hlupáčky. Strach z "komunismu" je pořádné strašidlo, které přivede i proletáře k pokřižování.
  No a k tomu ještě ten kostel, abych nezapoměl. Spolehlivé agitační středisko, hlavně pro venkov.

  OdpovědětSmazat
 24. Ano tridni boj ALE JAPONSKEHO STYLU!!! Bez zbytecne nenazransti !!!! a s odpovednsti ke kolektivu brouku podporujici stejny projekt ci podnik. Spravny podnikatel se ma videt pouze jako kapitan lodi!!! v mori BUSINESSU diky svym schopnostem , ne jako diktator.!!! ci svine!!

  BroukPytlik!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nejdůležitější jste na japonském stylu zapomněl. Kdo selže nebo zklame, spáchá rituální harakiri.
   Už se těším na prázdný parlament a sněmovnu po rituálních harakiri našich samurajů a po té nástup neokoukaných tváří.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.