Reklama

úterý 4. dubna 2017

Jak na tom Rusko je (1). Z linek sjíždí proudové hydroplány, rozloha lesů se zvětšuje

mbi
4. 4. 2017  Eurasia24

Že Rusové dnes umí pouze zbraně a tím to hasne? A že z dávné slávy Sovětského svazu v oblastech průmyslu, zemědělství, vědy a techniky nezůstalo v současném Rusku zhola nic? I takové bludy jsou nám podsouvány, realita je však docela jiná. Posuďte.
Na webu Vlastenecký zpravodaj vyšel text, jenž se soustřeďuje na ty oblasti lidských činností, ve kterých patří Rusko mezi pět nejúspěšnějších zemí na světě – a že jich není málo. Eurasia24.cz přináší formou seriálu kompletní překlad (v závorkách jsou případně uvedeny upřesňující fakta, letopočty uvádějí, ze kterého roku pocházejí statistické údaje).

Zemědělství a lesnictví


Zemědělství:


Výroba a export pšenice: Rusko je největším exportérem pšenice na světě (2016) a je současně na 3. místě v její výrobě (po Číně a Indii; 2014).

Výroba „severních“ plodin: Rusko je na prvním místě ve světě v pěstování žita, ovsa, ječmene, pohanky, rybízu a maliny, na druhém místě na světě v produkci slunečnice a angreštů, třetí místo na světě zaujímá v produkci brambor, mrkve, tuřínu (2013) a dýně (2012), čtvrté místo na světě v produkci okurek (2013), páté místo v produkci česneku (2013). Patří také mezi 3 největší producenty jahod (2008).

Produkce cukrové řepy:
Rusko je největším světovým producentem cukrové řepy (2016).

Pěstování lnu: Rusko zaujímá druhé místo na světě v produkci a vývozu olejnatých semen lnu (po Kanadě, 2016).

Produkce medu: Rusko je ve světě na 5. místě v produkci medu.

Produkce kuřecího masa:
V produkci kuřecího masa je Rusko 5. na světě.

Produkce vepřového masa:
V roce 2016 postoupilo Rusko mezi 5 největších světových producentů vepřového masa.

Průmyslový rybolov: Z hlediska objemu průmyslového rybolovu je Rusko na 5. místě ve světě (2016).

Lesnictví a dřevozpracující průmysl:


Rusko zaujímá páté místo na světě v těžbě a vývozu dřeva (2015), druhé místo na světě ve výrobě desek na bázi dřeva (po Číně, 2013), druhé místo na světě ve vývozu kulatiny (po Spojených státech, 2015) a je na třetím místě na světě ve vývozu řeziva (po Kanadě a Spojených státech, 2015). V celkové rozloze lesů je Rusko na prvním místě na světě.

Obnova biologických zdrojů:

V roce 2014 uvedli experti WWF (World Wide Fund for Nature – Světový fond na ochranu přírody; pozn. překl.), že Rusko je jedinou velkou zemí světa, ve které se přírodní biologické zdroje zvětšují (míněno je dřevo v lesích, ryby ve vodách a ostatní obnovitelné přírodní bohatství). Pozoruhodné je, že k této situaci dochází i při poměrně intenzívním využívání přírodních zdrojů. Je to důkazem, že obnova lesů, regulace (průmyslového) rybolovu, chov ryb apod. jsou v Rusku na vysoké úrovni. Od roku 1995 do roku 2015 se rozloha lesů v Rusku zvýšila o 79 milionů hektarů.

Energetika:


Rusko je společně s několika málo dalšími zeměmi energetickou velmocí, na rozdíl od většiny z nich však nemá jen velké zásoby fosilních uhlovodíkových paliv, ale také rozvinutou hydroenergetiku a energetiku jadernou.

Výroba elektrické energie: Rusko je ve světě na 4. místě v celkové roční výrobě elektrické energie (za ČLR, USA a Indií, 2014). Energetická soustava RF je největší centrálně řízenou soustavou světa.

Plynařský průmysl: Rusko je druhé na světě v těžbě zemního plynu a na místě prvním v jeho exportu.

Těžba ropy:
Rusko řadu let soupeří a střídá se na prvním a druhém místě ve světě v těžbě ropy se Saúdskou Arábií a je druhé v objemu vývozu ropy. Je také světovým lídrem v těžbě uhlovodíkových paliv v polárních podmínkách (tak jako i v dalších ekonomických aktivitách v Arktidě). V současné době je Rusko jedinou zemí, která úspěšně těží ropu v arktické ledové oblasti.

Petrochemický průmysl: Rusko je na 3. místě na světě ve výrobě ropných produktů (za USA a Čínou, údaj z r. 2015) a na 2. místě v jejich exportu (za USA, 2015).

Těžba uhlí: Rusko je šestou zemí světa v těžbě uhlí (2012) a je na 3. místě v jeho exportu (2015).

Hydroenergetika: Rusko zaujímá 5. místo na světě v ročním objemu výroby elektrické energie v hydroelektrárnách (za ČLR, Kanadou, Brazílií a USA; 2014). Několik ruských hydroelektráren patří mezi 20 největších na světě (Sajano-sušenská, Krasnojarská, Bratská, Usť-ilimská).

Jaderná energetika:
V objemu výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách je Rusko na 2. místě ve světě a podle expertů Světové jaderné asociace (WNA) je světovým lídrem v rozvoji technologií jaderné energetiky budoucnosti.

Jaderné palivo:
Rusko ve světě zaujímá 2. místo v zásobách a 3. místo v těžbě uranu. Ruský systém obohacování uranu pomocí centrifug je nejefektivnější.

Výstavba jaderných elektráren:
Rusko je ve světě na prvním místě v počtu současně budovaných jaderných elektráren v zahraničí. Zároveň probíhají další významné stavby v samotném Rusku, a to včetně moderních množivých reaktorů na rychlé neutrony, probíhají práce na dořešení problémů souvisejících s uzavřeným palivovým cyklem, který výrazně posílí zdrojovou základnu jaderné energetiky. Technologie zajišťující bezpečný provoz jaderných elektráren jsou nejpokročilejší na světě (výsledek intenzívního mnohaletého výzkumu po jaderné havárii v Černobylu; pozn. překl.).

Metalurgický průmysl, těžba a zpracování nerostů


Metalurgie:


Rusko je na 5. místě na světě v těžbě železné rudy a ve výrobě oceli (2015) a současně je jedním ze světových lídrů v hutnictví řady barevných kovů. Jde kupříkladu o 1. místo ve výrobě leteckého titanu a 2. místo v jeho celkové výrobě (po ČLR) nebo 2. místo v produkci hořčíku.

Produkce hliníku a niklu: Ve výrobě hliníku je Rusko na 2. místě ve světě, ve výrobě niklu na místě 3.

Produkce vzácných kovů: Rusko je ve světě – na 1. místě v produkci palladia, na 2. místě v produkci platiny (za JAR, 2014), na 3. místě v těžbě zlata (za ČLR a Austrálií, 2014) a na 4. místě v těžbě stříbra (za Mexikem, ČLR a Peru, 2013).

Těžba diamantů: Rusko je ve světě na 1. místě v celkové hodnotě vytěžených diamantů během roku (2015).

Výroba fosforečných hnojiv:
Rusko je na 4. místě na světě v těžbě fosfátových hnojiv (2015) a na 3. místě v jejich exportu (2011).

Ostatní těžba nerostných surovin a jejich zpracování:
Rusko je na 1. místě na světě v těžbě jantaru, na 2. místě na světě v produkci křemíku (2011), 4. místo na světě zaujímá v těžbě fluoritu (2006) a 5. místo ve světové produkci bentonitu (2006).

Obranný, letecký,
loďařský a kosmický průmysl

Obranný průmysl, letecký průmysl a stavba lodí:


Ruský obranný průmysl je druhý největší na světě (po USA) a v řadě druhů výrob a technologií zaujímá i v této oblasti 1. místo. Rusko je druhým největším exportérem zbraní.

Výroba pěchotních zbraní:
Mezi ruskými pěchotními zbraněmi je řada druhů a typů považovaných za nejlepší na světě, a proto také vyráběných a vyvážených ve velkých množstvích. Ruská útočná puška Kalašnikov je nadále nejrozšířenější ruční palnou zbraní na světě.

Výroba tanků: Rusko zaujímá 1. místo na světě ve výrobě a vývozu hlavních bojových tanků. Ruské tanky a obrněná vozidla na platformě Armata vycházejí z nejpokročilejších technologií a nemají dosud na světě obdoby. Rusko je na čele světa i v konstrukcích aktivní ochrany obrněných vozidel (Afganit), dynamických systémů ochrany (Relikt, Malachit), ručních protitankových zbraní (RPG-32 Barkas), tankových kanonů nebo systémů řízení a vedení palby (Kalina).

Výroba vojenských a speciálních letadel: V roce 2014 se Rusko dostalo na 1. místo ve výrobě vojenské letecké techniky, když předstihlo USA ve výrobě bojových letadel.

Výroba vojenských a také civilních středních a těžkých vrtulníků: Rusko je na prvním místě na světě ve výrobě útočných vrtulníků (2014), když předstihlo USA, a v roce 2015 dosáhlo produkce z dob SSSR. Sdružení výrobců Vrtulníky Ruska dosáhlo v roce 2015 podílu 23 % na světové výrobě vojenských vrtulníků, 32 % na výrobě bojových vrtulníků, 43 % v kategorii středních vojenských dopravních vrtulníků, 60 % těžkých civilních vrtulníků (s maximální vzletovou hmotností více než 20 tun) a 66 % středních civilních vrtulníků (vzletová hmotnost od 7 do 20 tun). Celkově Rusko zaujímá 10 % světového obchodu s vrtulníky.

Konstrukce těžkých hydroplánů:
Ruský hydroplán Be-200 je jediným obojživelným proudovým letounem na světě.

Výroba a export systémů protivzdušné obrany: Rusko je největším světovým výrobcem a exportérem prostředků PVO krátkého a středního dosahu. Ruské systémy S-300 a S-400 jsou pokládány za nejlepší na světě. Rusko je jedinou zemí disponující technologií rychlých staveb radarových stanic k sledování startů a dráhy raket.

Stavba vojenských lodí a lodí na atomový pohon:
Rusko je po USA na 2. místě ve stavbě válečných lodí a je současně jediným světovým výrobcem atomových ledoborců, plovoucích jaderných elektráren a jedním ze států, který staví na jaderný pohon všechny typy ponorek (v ruském námořnictvu označovaných PLAT, PLARB a PLARK – ekvivalenty amerických SSN, SLBN a SSGN – pozn. překl.).

Výroba jaderných a raketových zbraní:
Rusko má ve výzbroji nejvyšší počet jaderných hlavic a také nejvyšší počet jejich nosičů. Probíhá vývoj nových typů balistických raket, do výzbroje jsou zařazovány nové raketové systémy, obnovuje se výroba strategického bombardéru Tu-160, který je největší a nejmocnější zbraní tohoto typu na světě.

Kosmický průmysl:

Rusko je po mnoho let světovým lídrem v počtu kosmických startů, a tím samozřejmě i ve výrobě nosičů (vyvážených do EU) a raketových motorů (vyvážených do Spojených států). V současné době je Rusko jedinou zemí, která uskutečňuje pravidelné lety do kosmu s lidskou posádkou. Vyrábí také moderní satelity s rozličným určením. Celkem se Rusko řadí ve výrobě raketové a kosmické techniky na třetí místo ve světě (po USA a EU, 10,7 % z celosvětové produkce v roce 2011).

Pokračování

Zdroj: ruxpert.ru

104 komentářů :

 1. No to jsou ovšem samé famózní úspěchy. Teď už zbývá jenom vysvětlit, proč je v tak veleúspěšné zemi s obřími zásobami surovin průměrná mzda v přepočtu pouhých 14.000Kč, minimální mzda 3.000Kč a důchod 6.000 Kč. Něco tady nesedí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, mto je sice možný, ale je mi po tom hovno. Mne zajímá, jak je možný, že po pětadvacetiletém "úspěšném" budování kapitalismu a demokracie má naprostá většina obyvatel ČR hluboko do kapsy a problém přežít od výplaty k výplatě a proč se schvalují zákony mající za cíl potlačit svobodnou výměnu názorů. Takže -- tlachy pitomců jako ty jsou mi zcela u prdele.

   Vymazat
  2. 22:49

   Neschovávej se zbaběle za "naprostou většinu", ty sráči. Většina se má daleko líp než za komoušů. Jinak by komouši pravidelně a drtivě vítězili ve volbách a nešmudlali se okolo 10%.
   Raději se ptej co ty sám jsi za těch skoro 30 let udělal proto aby jsi se měl dobře, co ty sám jsi udělal pro to aby v téhle zemi bylo dobře. Případně kdo a jak konkrétně ti ve tvém rozletu zabránil.

   Vymazat
  3. Ty idiote Prvni co se sem seres vzdy jako prvni zidobolshewiku.Ti jsou vzdy predvoj hnoje ktery nastoluji a z cehoz tyji ty pitoma palice

   Vymazat
  4. Dělejte sráči a roztleskávejte, už se tady začínám nudit.

   Vymazat
  5. Máte prostoje, chovanci, nebudou prémie.

   Vymazat
  6. Pro sráče ve 23:02 Vyprávěj mi o tom jak se má většina lépe. Ale srovnatelně. To, že společnost bohatla i za komoušů není žádná smyšlenka ale holý fakt. Aut už před 27 roky bylo jako sraček a kdo jezdil do, Prahy, tak si pamatuje na zácpy před tímto pro mě hnusným velkoměstem(No velkoměstem) No tak ale opravdu skus zapřemýšlet a nepiš kraviny, jedinný v čem je rozdíla ten uznávám že můžeme do světa, to je fakt. Jinak vážně nevím o čem chceš kecale vyprávět.Nejspíš fandíš montovnám a velkoskladům a odlivu zhruba 300 miliard kč ročně především zasraným Němcům, kteří tím konečně naplnili co jim Áda slíbyl. Tisíciletou třetín říši. Tak tomu je nutno fandit Ale nejspíš patříš mezi Sudeťáky a zloděje ale těm bylo bohužel dobře i za komančů. Tím tedy myslím především zelináře, hostinský a prodejce masa.

   Vymazat
  7. Nepochopím proč by se někdo schovával za většinu, tak to prostě je. Jestli někdo krade, šplhá po něčích zádech a má na to prostě žaludek, to znamená že je schopnější? Možná tak všeho schopnější. Takhle se ale schovává za podobnou menšinu. Pokud ale neškodí sobě, jiným ani přírodě, tak prostě sory.

   Vymazat
  8. 23:02 nikomu nenadávej a nelži nikdo ti ty tvoje slinty žrát nebude a nás obyčejných lidí je většina daly maši zemi do rozvojových státu s takovím dluhem:http://www.verejnydluh.cz/ to je vaše vizitka tak bud' ticho a šoupej nohama havloide
   na havloidním seznamu masírujou jak má Rusko rakety kterým jse neubrání usa ani evropa ty šílený svině chtěj válku s RF

   Vymazat
  9. Jak se říká havloidovi, který pracuje pro cizince odsouzené za natistické válečné zločiny a chodí jako Václav Havel na americkou ambasádu pro instrukce a výslužku?

   Vymazat
  10. 23:02 Takže -- tlachy pitomců jako ty jsou mi zcela u prdele.,,,, Dobře ti to řekl kreténe, co ty víš, jak bylo za komunistů, když jsi byl v tátovým pytlíku. Ke všemu jsi hňup, co se musí živit kurvením diskusí, taková nula by chtěla rozdávat rozumy.

   Vymazat
  11. Vida jak se komunističtí kokůtci, oslavovatelé totalitních režimů v diskusi opět rozparádili.

   Máte smolíka. Lidé volí svobodu a ne ty vaše diktátorské komoušské sračky které dovedly naši zem na mizinu. Vaše zlaté časy se už nikdy nevrátí.
   Tak se snažte už moc nenadávat a ty vaše zbytečné životy nějak doklepat do konce.

   Vymazat
  12. Ono je docela jedno, za kolik se smenuje rubl na zapade, pokud na tom zapade nechces zit "za ruble". Podle cenovek, ktere jsem videl na trznici v Simferopolu, tech "14tis. Kc", staci na pohodlny zivot. To ze si "modry frustrati" zvoli pokazde, co si zvoli, muze byt rusakum celkem putna (rusky: путин :-) )

   Vymazat
  13. Slabé, velmi slabé, ohánět se volbami, když už je každému jasné, že se vzhledem k volební účasti jedná o spolupachatele a příbuzné polistopadových papalášů, obecních kulichů a krajských pijavic. Ostatní jsou znechuceni, podvedeni a okradeni a odmítají dělat zločinnému režimu stafáž.

   Vymazat
  14. 23:56
   Ceny jsou podobné a mnohdy i vyšší než u nás tak tu nemel hovna, rusácký propagandisto.

   https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Russia&displayCurrency=CZK

   Vymazat
  15. jo! napr. zakladni naklady (plyn, elektrika, teplo, odpadky, voda, ...) spojene s provozem bytu o rozloze 85m^2 = 2800,- ...to je teda raketa!
   Problem vas, hloupych troliku, je, ze pokud nejaky text nahodou preslabikujete, rozhodne ho neumite pochopit a uz vubec ne nejak porovnat s cimkoliv. Bez sveho fuehrera (Kalouska, Stetiny, Lansadlove ;-) ...), jste kazdy akorat usmolena nula a to z vas dela celozivotni frustraty.

   Vymazat
  16. 0:09 Nedivte se, Židy vodili 40 let po poušti, tohoto oplodnil Chovanec Janda.

   Vymazat
  17. Otevři si ten můj odkaz, hlupáku. Tam si můžeš porovnat ceny v kterémkoli větším městě na světě v měně kterou si zvolíš.

   Nájem 3 pokojového bytu v centru tvého Simferopolu 18.400, blbe.

   Vymazat
  18. A průměrná mzda na Krymu 24.000 rublů. Tj 10.000 Kč. Měl jsi tam ty blbe zůstat.

   Vymazat
  19. Spíš srovnávejte ceny za komančů a dnes. Cena družstevního bytu - členský příspěvek 30.000,- a dopracované hodiny či dalších 30.000,-. Náklady na vodu a energie, cena benzínu, doprava (byla tehdy ekologicky hustá - mnoho linek a časté spoje, aby lidi nemuseli jezdit auty), to samé autobusy. Stát nebyl zadlužený, stejně jako obce. Dnešní dluh, to je to "bohatství některých" o čemž píše Trol Vždy První. Dluh společný, bohatství jen pro někoho. To bohatství jednotlivců je onen dluh nás všech. Kapitalismus jak vyšitý. A Trol Vždy První je z toho odvázaný a myslí si, že to je "blahobyt". Inu vůl, čistý vůl. Už to, že všem nadává do komoušů je ukázka jeho duševní omezenosti. Prostě vůl. Taurus

   Vymazat
  20. Pravdou je, že Klaus sliboval prměrnou mzdu asi 25 tis. Kč. Ale neřekdl že voda bude stát 80 Kč, rohlík 2Kč, chleb 15Kč, o nákladech a bydlení ani nemluvím. Prostě není to ani nula od nuly pošla. Ale s Chovancovími ekkonomy se nemá cenu dohadovat.

   Vymazat
  21. Jelcinovské období Rusku pneslo ekomické ztráty ve výši dvojnásobku ekonomických dopadů 2. světové války. Z toho bych doporučl vycházet. Srovnáme-li to pak lze uvést následující:
   Putin za dobu své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí produkt 12krát. Rusko se probojovalo z 36.místa ve světě v žebříčku HDP na 6.místo. Zlaté státní rezervy zvětšil 48krát. Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3). Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14krát.
   Putin se nemusí libit všem,a le myslím, že každy bych chtěl aby jeho zem prodělal takové změny ...
   http://www.zvedavec.org/prispevky2014/05/5963-nekolik-faktu-o-putinovi.htm
   http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/rusko-se-stalo-hrdou-velmoci.html

   Vymazat
  22. To jsem nevěděl , že jsou Rusové na tom tak dobře. Však my důchodci a obyčejní lidé na tom nejsme o moc. lépe. Z důchodu zaplatíte nájem za byt a inkaso a pak se můžete jít na 30 dní pást. Otázkou zůstává co si Rusové za ty peníze mohou dovolit. Když vezmu za kolik u nás dělají Ukrajinci - z mizerných platů zaplatí své mafii, pak živobytí pro sebe a ještě posílají prachy na Ukrajinu svým rodinám , které z toho pohodlně vyžijí.

   Vymazat
  23. Tak jak je na tom Rusko,no podle Social Progrese Index/žebřiček kvality života/je Rusko až na 71 místě za Moldávií-70,Běloruskem-66 i za Ukrajinou-62 !!Česká republika je za Francií v hodnocení na 22 místě. V indexu bídy/nezaměstnanost,spotřebitelské ceny/ kde je první Venezuela je Rusko na 7 místě.Jak zde 22:40 psáno,minimální mzda v Rusku 5 960 rublů=cca 3000 Kč,
   za 6000 rublů koupíte 1q brambor.Po zveřejnění v médiích jak se kde žije nebylo divu,že tak naše kurvičky z Euroasie 24 tak i ruský tisk popisuje "dosažené úspěchy".Jenže těch se lidi nenají a žít dnešek ve slibované budoucnosti,když viditelně to jde od 10 k 5-ti,tak to nevokecá ani Putina.

   Vymazat
  24. Dej si na hlavu hadr ty havloidni prase , já do ruska jezdím každý měsíc tak vím jak to tam je...tvý sociální žebříčky si strč do jandovy prdele...

   Vymazat
  25. 11:53 - Putlerův Žebrakostán, toť bída, hlad a smrt! Takhle to tam vypadá - https://pp.userapi.com/c639728/v639728993/12788/ooqqYyRbjT4.jpg

   Vymazat
 2. Ovšem co na toto odpoví "sprosťáci"?

  OdpovědětVymazat
 3. To že Rusko prostě jede a má jak se říká nabitý baterky, to je jasný. Že se to Rusofobům nelíbí? No tak ať se třeba poserou, ale pozor bude pro vás ještě hůře, trošku si ty bobky šetřete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Komunističtí agenti - Vojta Dick odmítl svléci čínské trenýrky a Jiří Bartoška se nechce vzdát čínských dotací. Skončily tak týdny neklidu svidomitých a majdanutých, ve kterých Jan Pučista Kraus stačil ještě na poslední chvíli vystavit živý havloidní Betlém.

   Vymazat
 4. Místní havloparazit se může podělat vzteky. Jinak výborný článek, rád čtu dobré zprávy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžeš se sbalit a hned do svého vysněného ráje odjet. Nám "havloparazitům" je totiž v naší krásné svobodné, demokratické a bohaté zemi dobře.
   Naopak, vy jste ti kdo tu pořád kvičíte vzteky a hrůzou jako píchlá prasata.

   Vymazat
  2. Uz aby nekdo pichnul ty havloidni prasata. ten muz spoluzak (ktereho jsem nikdy nemusel) to rekl ale spravne: "Vasku! Jses prase!" :-)

   Vymazat
  3. 23:59

   Zase se vám zachtělo někoho píchat? Nebo kroutit krkem?
   Vy, komouši, se prostě nikdy nezměníte, máte to prostě v krvi. No naštěstí je vás už jen jen pár bezzubých, chromých impotentních staroušků.

   Vymazat
  4. Tehle váleček už si flašinetáři můžeš také pověsit na hřebík - zařazení ČR mezi rozvojové země je oficiální. A já jsem ti tak fandil s těmi týdny neklidu, zbabělče.

   Vymazat
 5. To Rusko je tak úspěšné, že má s trojnásobkem obyvatelstva, násobně větším územím a takřka neomezeným přírodním bohatstvím HDP jako Italie. Tomu tleskám, neboť lepší parodii na ekonomiku nikdo neviděl. K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No vidíš a i to těm natistickým šmejdům vadí a chtějí Slovany vyhladit.

   Vymazat
  2. A o kolik narostla rozloha lesniho fondu, v te bajecne Italii?
   Jestli to spis neukazuje na to, jakou ma ten "HDP" vypovidaci hodnotu. Jestli ono (to HDP) nahodou spis nevypovida o tom, o kolik se nas, normalni obcany, podarilo zase okrast. ;-)

   Vymazat
  3. 0:23

   HDP je jediný objektivní ekonomický údaj který lze nějak objektivně hodnotit a porovnávat. Potom už zbývají jen propagandistické žvásty.
   Zajímavé taky je, že když HDP roste ta se tím každý chlubí. A když ne tak je tento údaj zpochybňován.

   Vymazat
  4. 0:00 Vysvětlím. Je to jednoduché. Rusko je za Evropou ještě hodně pozadu, protože se ještě nenaučilo do HDP zahrnovat dotace, dluhy, úroky z dluhů atd. Děda.

   Vymazat
  5. ... a taky nezahrnuje do DPH prostituci,jak to činí pokrokové a mírumilovné prosperující demokracie na Západu. Prostě mají co dohánět.

   Vymazat
  6. 0:41 Jestli je "HDP jediný objektivní ekonomický údaj, který lze nějak objetivně hodnotit a porovnávat", pak jen potvzujete, jak skvěle si Rusko vede. Za vlády Putina se dokázalo dostat z 36.místa na 6.místo na světě. A jak jsme posunuli my, za našich osvícených vlád?

   Vymazat
  7. A hlavně rusové netěží obrovské DPH z kolonií vy kapitalistický prasata.

   Vymazat
  8. 20:47 - a kdo jim a to může? Oni sami se zbavili všech možnosít bejt civilizovanou zemí s vlastními koloniemi! Podlehli nosatcům a vyhnali germánskou vládnoucí vrstvu a dopadli ak dopadli - na úrovni mongolského Tatarstánu, nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky (zbořil, krejčík, filip, ransdorf, grebeníček, bartoš, černý, skála, foldyna, doubrava, bašta, baťa, čech, sexy švihlíková i spenceróva, petránek, žantovský, olšer, veleba, haas, rambousek, mládek, robejšek, psychopati hájek, semín, žák, ryšavá procházková, sexy paroubek, kato-kavan, huml, uhl, serepatka, heprdla, koller, keller, vyzhovadil, schneider, david, matějka, ježek, pplk. oprdel, hampl, jírovec, polreich, rychlíková, pošuk kašuka a podobní duševní mrzáci + celá ztopořená KSČM) a jejich častuškami. Případně i škodolibým agentem Bestem. Jevrej Lavrov se mstí za to, že mu nedali občanství v Izraeli.

   Vymazat
 6. Puberťáčku, nejdřív si přečti článek a pak plácej. Ano to, že RF není zatím na nějaké kdoví jaké úrovni v HDP ví snad každý. I s námi a hlavně se Slovenskem zacloumalo rozdělení republiky, natož v takovém bývalém SSSR. Bývalí komouši dnes tzv.demokraté jako byl Němcov rozkradli co mohli a to v daleko větší míře než u nás. No s tím se dá dělat ihned pramálo. Ten článek o kterém ale je diskuze, což jsi ty přiblblíku nepochopil je o tom, že né vše stojí za kulový, ale, že mnohé se postupně zlepšuje. No a jestli tě to sere tak tě chápu , být blbem něco jako je Jefim Fištejn tak by mě to taky sralo. Ale já nejsem a tak naopak mám z úspěchů o kterých článek je velikou radost. No a teď se poser Jando .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už 17 let už tam vládne neomezeně a nepřerušovaně nejmoudřejší gosudar světa.
   Napiš mi jedinou věc z toho přehledu kterou Rusko nemělo už v 80. nebo 90. letech. Zbraně? Rakety? Elektrárny? Co se teda v tom Rusku konkrétně za těch 20-40 let zlepšilo? Co nového vybudoval Putin? Jaké reformy provedl? Jak konkrétně snížil závislost na surovinách?

   Vymazat
  2. 0,37 Např. Někdy koukněte na videa z Moskvy na Youtube. Třeba si něčeho všimnete.

   Vymazat
  3. Je zbytečný házet perly sviním, jak řekl Werich vůl zůstane volem a pařez pařezem...

   Vymazat
  4. 0:37 Naco psát? Všechno se přece "dovídáš v ČT"!

   Vymazat
 7. Předchozí diskuze nijak neusnadňuje zodpovědět si otázku, proč je „západem“, natoidy, tak úporně vedena kampaň proti Ruské federaci, proč je označována za agresora a vojenského nepřítele. Článek, ke kterému je vedena diskuse neříká nic víc a nic méně, než že naznačuje rozvojový potenciál Ruské federace a oblasti, kde a jak je využit. Rusku fandím proto, že jednak je tou slabší stranou, ale hlavně proto, že představuje určitý protipól kořistnické politice „západu“ a může být kulturní i mocenskou protivahou Číny, která se zákonitě a nezadržitelně prosazuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusku taky fandím a protože má rozvojový potenciál, proto má i budoucost, kterou jsme si my sami svou blbostí a řízeným hloupým hrkáním klíči podělali na hodně dlouho. Nic nemáme, nic není naše, vše rozkulačeno, rozkradeno, vytunelováno, příslib muslimského obahacení, miliardy tečou do Německa, Francie a jinam. Neše budoucnost, je díky zlodějům ve vládě od sametovýho pšouku, značně nejistá a náprava v nedohlednu. Právě v tom že někdo nastolí nový spravedlnější světový řád, je určitá naděje na budoucnost pro celý svět.Proti tomu však budou všichni zloději, zločinci a jiní grázlové. Proč fandím Rusku? Pan V. V. Pjakin říká "Všechno se děje tím nejlepším způsobem, v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Jak moudrá mantra a i proto má Rusko budoucnost.

   Vymazat
 8. Toho havloidního degeneráta, který má to zaostalé Rusko tak "rád" bych se rád zeptal, jak to, že při té vší bídě má rusák na to, že si dokáže dosadit do čela USA svého prezidenta? To by tady ta nenávistná Jandovo filcka mohla vysvětlit. A propos, to sprosté a vzteklé hovádko boží, i s těmi jeho trapnými přepočty a porovnáními podle směnného kurzu, a s těmi jeho odkazy na "demokracii" u nás, nechápe zásadní rozdíl mezi demokracií a plutokracií, ach jo.

  OdpovědětVymazat
 9. Znovu ta propaganda. My jsme zase první v pěstování řepky. Pravda, brambory a cukr dovážíme. Rusové by potřebovali ekologické aktivisty, ale místo toho, jak vystrčí zobák, tak je nedemokraticky zavřou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ekologické idioty nezavírají. Ale 5 kolona zrádců dostane po čuni. Putin a spol. nenechají Rusko rozvrátit, aby se stalo kolonií (jako my)!!! A to toho duševního impotenta Trola Vždy Prvního značně žlučí. Chycht, chycht, chycht...

   Vymazat
  2. 7:07 - Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko je hlavně totálně prohnilé a rozkradené a zavíraj tam především vlastence, kteří odkrývají toky peněz, o který kremelský židočekista, tenhle ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid! - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-ma-byt-nejbohatsi-clovek-na-svete-vlastni-az-200-miliard-1329131

   Vymazat
  3. Kam se na něj hrabe ňákej Gates! Nebo tahle jeho jevrejská podržtaška - http://iks2010.info/?p=112380

   To sou panečku sídla, to je jachtička! To by bylo výživná publicistika tu, furt je co se Ruska týká vo čom psát, ale toho se právě místní bojej!! Páč by jim Putler zastavil tučný apanáže! Proto se tu překládaj jen sračky co jeho zlodějskou bandu vynášej do nebe a na jeho odpůrce snášej hromy blesky, třesky plesky! - http://iks2010.info/

   Vymazat
 10. 22:40 Nesedí tvůj způsob uvažování. USA a carské Rusko 1910. První světová, USA bohatne, teritorium Ruska je zdevastováno. Druhá svštová, USA bohatne, US dolar světovou měnou, teritorium Ruska zdevastováno. Pád SSSR, Jelcinovo období - teritorium Ruska mnohostraně brakováno, těží „vyspělý západ“. Měl bys také vědět, že průmyslová revoluce/civilizace přišla ze „západu“, řekněme s centrem v Britanii a to ze zcela objektivních hidtorických příčin, tedy nezávisle na lidské vůli. Neznat tyto skutečnosti a vystavovat na odiv svoje názory je trapas. To se samozřejmě týká i dalších podobných. A že jich je

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak zrovna čtu od Šolochova "Rozrušená země" jen tak, abych věděl co a jak. Je to síla ale hlavně ta knížka vypovídá o všem co je vždy na začátku a to je bezpráví jedněch na druhejch. Rusko to prožilo mnohokrát a tzv. demokratický svět to tam jen přiživoval.Z toho se vyhrabat chce odříkání a silnou vůli, to Rus má. Proto mu fandím a ještě jednu věc,
   nedávno se k sankcím vyjádřil majitel a ředitel v jedné osobě Madety. Doslova řekl na otázku co by znamenalo ukončení sankcí proti RF pro Madetu?
   Dnes už nic, přišli jsme o trh, který obsadily USA, Nový Zéland a Austrálie. Tak nějak jako za Vendy, zrušit zbrojní výrobu a trh obsadily naši spojenci a my se tak stali zase o něco závislejší

   Vymazat
  2. Až nato, ty blbe, že ty sankce na potraviny a podobné zboží jsme nezavedli my ani EU, ale zavedli je sami Rusové.
   A slavné zbraně jsme vyváželi do spřátelených rozvojových zemí v rámci bratrské pomoci za suché z nosu.

   Vymazat
  3. 12:00 ty jsi blby až to není lidský, kde na ty pí.čoviny chodíš.Už zázrakem je že najsi analfabet . Uteklo ti IQ ale nemusíš smutit ruším automatku je sice staršiho vzdělaní, ale takových IQ 5 bude mít. Za bura ti ji pustím.

   Vymazat
  4. Putler zaved to embargo. A ne jedno! Aby vyhladověl lid a učinil ho poslušným! -
   https://pp.userapi.com/c639728/v639728993/12788/ooqqYyRbjT4.jpg

   Ale tyhle chlapy jeho vobřezanej pán nezkrotí! - http://iks2010.info/?p=113073

   Vymazat
 11. Ať se napíše o Rusku cokoli, vždy se najde idiot buď placený nebo fanatik, který využije situace a bude hulvátský, bude hanět, bude zesměšňovat. Samozřejmě řádně schován jako anonym. Bojí se ukázat, takže opravdu ten správný hrdina a bojovník za likvidaci Ruska. Na kterémkoliv ruském náměstí by tohle neřekl, zaprvé be to neudělal, protože je totální srab a zadruhé by jen kváknul a hned by jej prostí lidé sejmuli. Tady mu to vyhovuje, v teplíčku, v anonymitě, bez nebezpečí, zkrátka ten pravý HRDINA! Miroslav.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty si myslíš, že když napíšeš za svůj žvást "Miroslav", že jsi menší anonym než ten kdo nenapíše nic? Debile!

   Jo a kvákat proti demokraticky zvoleným ústavním činitelům, vyzývat k jejich svržení, to je opravdu možné jen u nás a v dalších skutečně demokratických zemích. Že by tě v Rusku za to v lepším případě zavřeli, tak o tom žádná.

   Vymazat
  2. 10,30
   A tebe ty lejnolahvárenskej havlobanderovskej vohone bez mozku by ve Fuckingtownu zastřelili bez rozmýšlení rovnou na chodníku....ovšem jásej,bylo by to demokraticky ty magore!!!!!

   Vymazat
  3. Koukám, že jsi první liga :o)) Miroslav je mé křestní jméno a je dokonce v kalendáři,schválně se podívej. Čekal jsem podobnou reakci. Opakuji, je to jméno, nikoli žvást. A urážet tě nemíním. To bych byl taky hovado.....a bacha na pěnu u huby "o))

   Vymazat
  4. Íčkovo CEVRO VUML už nefrčí, dnes bývá evropsky gay-porno-hodnotný modrý hitlerjugend análně vyškolen Jandou.

   Vymazat
  5. 11:10

   Nic jsi nepochopil, protože jsi zřejmě opravdový debil. Miroslavů u nás žije cca 150.000, takže i když napíšeš "Miroslav" tak jsi v tom množství stejně anonymní jako bys nenapsal nic. A to ani neberu v úvahu že jsi si to jméno dal naschvál falešné.

   Pokud se ty blbče nechceš považovat za anonyma, tak uveď jméno, přijmení a adresu. Do té doby drž hubu.

   Tvůj neanonymní Jirka. Nebo neb třeba Honza.

   Vymazat
  6. 11:23
   Hele ty JandoPutnovo zblblo,podepisuj se jako Venca Lahváč udavač Havel....a hned nám bude jasný,že nás tady oblažuje nesvéprávný syfilitický hovado!!!!!

   Vymazat
  7. 10:12 - Rusko blbe zaniklo právě před 100 lety! - http://iks2010.info/?p=113176

   Vymazat
  8. 11:27 - Ty máš co žvanit, komoušskej zmrdáku, zrovna jako celej ten místní spolek lhavých rudsakofilcek placených Putlerem z peněz, o který kremelský židočekista, tenhle ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid! - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-ma-byt-nejbohatsi-clovek-na-svete-vlastni-az-200-miliard-1329131

   Vymazat
 12. No pánové nadáváte si vpravdě excelentně, to se musí nechat.
  Nicméně to, že životní úroveň běžných Rusů nestojí za moc, je fakt. Ale je to jejich věc, do toho jim nikdo nemá co kecat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jistě ne. Ale pitomečkům kteří považují Rusko za vzor a touží zavádět podobnou životní úroveň u nás doma patří pořádně naflákat přes tlamu.

   Vymazat
  2. Tady většina lidí nevidí v Rusku vzor pro hospodářství či životní úroveň, ty milé nablbo 11:56. Já osobně v Rusku vidím naději, že se někdo konečně postavil té anglosaské imperiální nadutosti a hrabivosti, zotročování celého světa. Rusové Amíkům připomínají, že nemohou být světovým policajtem, soudcem a katem v jedné osobě. Rusko je sympatické, že vynucuje na Amících a na blbečcích z NATO dodržování mezinárodního práva. To musí imponovat každému slušnému a myslícímu člověku.

   Vymazat
  3. 12:45 hele mňamňo,vy musejí bejt mladej,žejo?Tak jen připomenu,ta naděje už tu nejednou byla a naší dědci tenkrat uvěřili a nakonec padla republika na čumák.Nelze jim odpustit jejich historickou tupost a zbabělost.Z jejich snů a naději se dodnes nemůžeme vzpamatovat a nejčko horkotěžko dohánime svět.Vám Rusko sympatické že vydírá Amiky,no pravda mýliti se je lidské,nakonec i génius století K.Marx se v řešení mýlil,ale v hodnocení né,žejo..

   Vymazat
 13. 11:23
  Víš co, ty sprostý, zatrpklý, žlučovitý, nenávistný, starý přemřelo? Nejdřív se nauč pravopis a pak někomu nadávej do blbců a debilů, Jandovo filcko. Přemřelo, komunismus už je 30 let za známi, SSSR už neexistuje, pokud ti to v tvé prázdné makovici nezadunělo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi zfetovaný? Nikde jsem o SSSR ani komunismu nic nepsal, imbecile.

   Vymazat
  2. To si huhláš do zrcadla?

   Vymazat
 14. 11:56
  Degeneráte, on tady někdo považuje Rusko za vzor a touží zavádět podobnou úroveň u nás? Tys tady někoho takového viděl, ty vypatlaná Jandovo filcko? Je zcela evidentní, že pokud někdo nezná gramatiku, nemůže pochopit význam psaného textu. Čeština je náročný jazyk.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všichni tady sborově kvičíte jaký je Putin ekonomický génius, jak vede Rusko k šťastným zítřkům a jak toho skvělého stratéga Rusům závidíte.
   Na druhou stranu neustále kvičíte jak se my tady máme zle, jací jsme otroci, blablabla.
   Evidentně by jsi si měl odpočinout, máš v té palici už pěknou bramboračku.

   Vymazat
  2. 12,09
   Jedinej,kdo tady pořád kvičí jako podsvinče seš ty,havlobanderovskej genetickej odpad!!!!
   A TEĎ HURÁ NA PANÁKA A PIVO PO VZORU UDAVAČE A VLASTIZRÁDNÝHO OPILCE HAVLA!!!!

   Vymazat
  3. 12:09 Chlapče, přečti si dnešní "Prvnízprávy.cz"
   Rusko ukončilo recesi. Začíná růst. Nesere tě to? Mě být v tvé kůži tak jo.
   Jo, jo, a to jste si přáli aby RF vykrvácela a ona vykrvácí spíš ta Ukrajina které jste tak strašně fandili. Jdik šípku Jando.

   Vymazat
  4. 12:00 Jo Irák , Sýrie a další země dokud je nezničil USA šmejd tak vždy dobře platily. Také naše armáda ještě nějaký čas po roce 89 spotřebovávala námi vyráběné zbraně. navíc naše zbraně se používaly i ve státech bývalé Varšavské smlouvy, to jsme vše opustili.
   Co se týče sankcí, nevím co je divného na tom, že RF udělala odvetná opatření? Nějak tě hňupe nechápu. Výsledek je jasný a Madeta to má taky jasný a ty si uvažuj jak chceš ale jen prohlubuješ smutnou pravdu o své osobě, jsi prostě hňup.

   Vymazat
  5. 12:13 - ani jsem si nevšim ty rudej zmrdáku! Každičkej den od rána do noci tu kvičíš jen ty a tvůj spolek lhavých komoušských mršin, zjewvně mizerně zaplacených Putlerem z peněz, o který kremelský židočekista, tenhle ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid! - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-ma-byt-nejbohatsi-clovek-na-svete-vlastni-az-200-miliard-1329131

   Vymazat
 15. 12:03
  No vidíš to, JandoPutno, vždyť to tvrdím pořád, že nerozumíš významu textu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Raději bys místo tvých "tvrzení" měl jít konečně něco dělat, abys nemusel neustále kvičet jak se máš zle.

   Vymazat
  2. 12,11
   ZAVŘI ZOBÁK HAVLOFLANDĚRO VĚČNĚ VYCHLASTANÁ!!!!

   Vymazat
  3. 12:13 - ááá - další nadržená neúspěšná křivohubá vepřová tlama se ozvala! Prasečí držky a křivé huby čecháčkostánu - spojte se !!! Třeba na slučovacím sjezdu. Záludný prognosťácký oligarchický neobolševizmus upevňuje své pozice díky husitobolševizmem zdegenerované doubravovské voličské lůze a slizkým agentům KGB a StB a jejich novinářským poskokům! Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!!

   Vymazat
 16. Ahoj
  To, že tady někdo může chválit ekonomické úspěchy RF
  je jenom náš problém. Co jsme si zvolili za jelita do vedoucích skupin státu, za to si můžeme sami. Pokud by se to bylo bývalo v 89 povedlo, tak by v nás současné uspěchy RF vyvolávaly jen úsměv pod fousy.
  Váš typický troll Jířa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No RF taky zvolila spoustu blbů, jako např. Jelcina.Jo když už jsem u toho Jelcina, tak je zajímavé, že nám ani tak moc nevadilo, že je to ochlasta. Teda opravdu ochlasta né jak tvrdí o Zemanovi pražská kavárna. A na kdyby se nehraje, to by Rus mohl říkat taky už jen kvůli nerostnému bohatství, kultuře, vědě a technice.

   Vymazat
 17. Za Jelcina,okamzite prisli zapadni experti a ako prve poradili zrusit vyrobu dopravnych lietadiel,kde Rusko bolo 3.najvacsim vyrobcom...a o to ide zapadu,polozit domace spolocnosti a zacat predavat sam.To iste so surovinami,su na predaj,ale juesej si to predstavuje podla uz overeneho modelu.nechat skrachovat domace spolocnosti a predavat si podla svojho..Holyud!!

  OdpovědětVymazat
 18. Kopec sraček - diskuze jsou kopce sraček. Ale podle toho sprostýho havloida je právě toto ta svoboda a demokracie- že může svobodně plácat svoje sračky, zvratky, urážky, nadávky. A taky že plácá - je z toho blažeností celej posranej.Já se zase můžu posrat smíchy, když si vzpomenu jak každej v devadesátym vřeštěl, že konečně může rajdat po světě kam chce a teď? Spousty žvástalů najednou žvástají, že nejhezčí je to u nás v ČR, Šumava, Vranovská přehrada, Slovensko, u nich na chatě, a všude možně, a za peníze, který vyhází za pobyt u moře, si tady žije jako král ( což dřív nevěděli chudinkové ubozí) A pak taky - všude kam vlezeš, jsou černý vopice! A ve vlacích a v metrech se zabíjí a letadla padají... můžu se posrat smíchy. Ti samí vořechové, kteří před sedmadvaceti lety řvali a nadávali, a toužili po těch cestovních sračkách, ačkoliv k moři se běžně jezdilo, dokonce jeden tady píše, že tehdy nebyly ještě moře zasraný odpadkama a slizem z hotelových sraček, vypouštěných ze všech narvaných hotelů do moře ... jo, vono všechno se vším souvisí. Není nebe bez mráčku, a fakt - když si vzpomenu na ty posraný žvásty ( non stop votevřený obří obchoďáky!) a další úžasný vymoženosti "západu" jako kdybychom bývali byli sračičkové zaťapaný do hnoje - zatímco zaťapaný do hnoje jsme přesně teď. Máme holé ruce, holé zadky, můžeme jezdit leda tak do hajzlu, a obchoďácký stodoly stejně budou o víkendech zavírat, tak byla nám tahle svoboda zapotřebí? Asi jo - neměli jsme tady bordely, veřejný kurvy, tisíce teploušů nakažených AIDS,feťáky, podvodníky, lotry všeho druhu a vzorně opečovávaný sprostý vrahy- a potom mediální kurvy, pornografii a bulvár. Po tom asi tihle blbci slintali nejvíc - no, tak jsme se doslintali k světlým časům, a ještě tady to prase píše jak se máme dobře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No jo, ty jsi byl holt za socíku spokojenej. V šest do fabriky, ve dvě domů, večer do hospody. A všichni jsme měli holou řiť. Před barákem škodověnka, jakou měli všichni, na dovču na Orlík, super. O nic ses nemusel starat, o všechno se postaral stát.
   Jo, to byly časy, viď?

   Vymazat
  2. Já jsem toho ze socíku už tak moc nezažil, ale co vím, moji rodiče, prarodiče, sousedi v domě, sousedi ve vesnici kde bydleli prarodiče, si rozhodně žili spokojeně a dobře. Vůbec neznali jménem ministry - znali jen prezidenta, a vůbec nikdy jsem je neslyšel debatit o politice, tím pak méně sprostě nadávat na nějakého jednoho. A to ani když jsem šel dědovi pro pivo, a poslouchal jsem štamgasty v hospodě, slyšel jsem žvásty o fotbale, o ženských, ale nikdo nevřeštěl o bombách nebo teroristech. Vůbec jsem to slovo neznal. Nikdy jsem neviděl bezdomovce, a nikdy jsem neslyšel, že by lidi na ulicích v některým městě umrzli. Babička měla v ústech krásně udělaný můstky napevno - ZADARMO, já jsem byl očkovanej zadarmo, nikdy jsem neslyšel, že by si někdo stěžoval na mizerný léčení a hnusný špitály. Na "dovču" jsme nemuseli, protože prarodiče měli domek na břehu rybníka, a kolem bylo dalších šest rybníků, (myslíš, že jsem měl někde hledat ještě sedmej rybník?) V samošce bylo vždycky všechno, co jsme potřebovali - a jedli jsme!!! To vole - to bylo žrádlo! Pravá svíčková, úžasný maso a levně, nebo kilo hovězí kližky za dvanáct kaček ( a ne za sto dvacet kaček) a to byl nějakej guláš! A další a další. Brambory, který obsahovaly škrob - nebyly vodnatý jako jablka, voňavý rajčata a jahody - ty vole - jahody! Sladký a dobrý - ne bez chuti, jako jsou dnes. Voda byla naše - česká - ne francouzská - a za sedmdesát halířů byl kubík - ne za stovku!!! "Škodovka" nás svezla kam jsme potřebovali -co máš proti? Ty musíš mít BMW abys vynikl? Jestli se o něco staral stát, a o co, to vůbec nevím, my jsme se o to nestarali - nám bylo bezvadně. Žít v naprostý pohodě, beze strachu, bez hektolitrů krve v televizi, bez toho příšernýho zabíjení, mučení, skučení, bez těch hovadin, ale taky bez blbých miss, hnusných celebrit a masáží, jak si žijou a rozhazujou miliony, který dostávají ( asi za roztažený nohy?) Takže takhle - my jsme si žili stejně jako ty, ale bez toho svinstva, příkoří, bezpráví, a bez blbých šou ze soudních síní a dalších - dnes nic jinýho než to a krev v televizi není. Holou řiť mají dnes všichni koho znám - asi proto, že znám jen lidi, kteří nebyli v partaji - protože ti, kteří v partaji byli, si zase pomohli k dobrým pozicím a korytům. Takže pořád je to "oni a my" - ale co bych ti psal - jestli tobě se líbí chcípající žebráci, lidi v hadrech od vietnamců, a s prázdnýma hubama (protože nemají na můstky) zatímco management pojišťoven, kam my všichni idioti a blbci musíme platit "nemocenské pojištění) rozhazuje statisíce pro sebe, nebo hajzlové, kteří si tisknou peníze a berou ročně miliony ( prase Rusnok čtyři) - tak to hele nemusim! Takovou špínu, pokrytectví a nespravedlnost, a ještě abych tomu říkal svoboda a demokracie - to fakt nemusím. A oželím i to BMW - jen kdybych zase viděl lidi obecně šťastný a v pohodě - ne zatrpklá, nadávající monstra - jako vidím dnes - teď - tady. Máš pravdu - to byly ČASY! Kdy ještě všechno stálo jenom za hovno ty vole!

   Vymazat
  3. 15:10
   Mí prarodiče žili v domě postaveném z kotovic, měli suchý záchod na dvorku, topili uhlím, o obecní vodě a plynu jaktěživ neslyšeli, od jara do podzimu po práci ještě makali na poli. To vše až do jejich smrti na konci 90. let ve věku 80+.

   A žili spokojeně!!!

   Ale komu chceš takový život dneska cpát? A za jakou cenu? A proč vlastně?

   Vymazat
  4. 15:10 i když jsem původem z venkova, neznám případ, že by do konce roku 1990 žili osmdesátiletí ve vlastním domku bez plynu, vodovodu se suchým záchodem na dvorku ... Ale pokud, tak asi měli vlastní studnu s Darlingem, na pole chodili buď vlastní nebo paběrkovat, nebo za úplatu aniž nezbytně museli, a vše co mohli, cpali „do mladejch“. A i kdyby jim mladí chtěli zřídit splachovací záchod, místo jediných kamen v kuchyni a žádných v ložnici dát dvakrát akumulačky a kuchyňskou čtyřplotýnku s elektrickou troubou, to by odmítli. Jisté ovšem je, že byli schopní svůj domek udržovat, vytápět, bez problémů se stravovat i oblékat a nepochybně mít i ten televizor a chladničku ... bez nebezpečí, že budou terčem pokusů jak je připravit o pozemek, oloupit o úspory, nahnat do rány exekutorovi ... Ostatně, kolik a proč že máme dnes bezdomovců a kolikže lidí žije, tentokrát ovšem bez východiska, hůř, než tví prarodiče před téměř třiceti lety?

   Vymazat
  5. 14:02 - ale hovno! Takovým můžeš bet leda ty - typický čecháček - tedy odulá vepřová hlava, věčně nasraný, furt něco kritizuje a ještě volí komunisty. Nadšení, že jste tak špatní, vám ještě pozvedla americká společnosti Gallup. Podle jejího výzkumu, kterého se zúčastnily tisíce lidí po celém světě, byli Češi označeni za druhý nejvíce negativní národ na světě. Ale neraduj se předčasně. Na prvním místě totiž skončilo lůzokratické azbucké Řecko – a tak je to jako v tom vtipu: ty jseš tak blbej, že bys i v soutěži o největšího blbce skončil jako druhej. Podle článku na www.expats.cz jsou Češi neustále negativně naladěni a nadávají, hlavně sami na sebe. Čechy totiž mají ze všech národů světa nejméně rádi Češi sami. Skoro polovina z nás podle průzkumu agentury STEM nevěří svým spoluobčanům a 70% mladých lidí by raději žilo v cizině než ve své vlasti. Nedivíme se tomu: ono je mnohem těžší něco budovat, než bořit. A nejlepší je prostě srabsky zdrhnout, než si uklidit vlastní svinčík v hlavě i v bytě. Češi šetří, jsou nevkusně oblečení a české ženy jsou nejvíce dávavé – což není velká pochvala. Jsme líní, závistiví a rovnostářští Tvrdí to třeba Angličané, kteří mají zkušenosti s českými au-pair. Například uživatel Aaron na serveru yahoo popisuje vřelou povahu a ochotu českých dívek při osobním kontaktu... a zároveň pak pomluvy, lenost a vypočítavost, jen co se k nim otočí zády. Poznáváš se rudej šmejde? Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou jenom „rýt držkou v zemi“, leniví a stádovití lumpenproletáři, neschopní si ani společný kibuc založit.

   Vymazat
 19. Opravdu mě baví, jak je slovo „Rusko“ napojeno na emoce. Někteří úplně dostávají křeče.
  Kdyby nic dalšího, tak v tom byl článek užitečný.

  Já jsem ten článek ani celý nečetl, jen tak nahlédl, protože mi stačilo pochopit, že Rusko nezaniká (k zármutku mainstreamu).
  Jestli tam je nízká životní úroveň? Škoda. Ale jakpak by nebyla nízká, když se v devadesátých letech všecko rozkradlo, a ty boháče dodnes nikdo nepostřílel. Rusové jsou asi mírní lidé.
  V EU také není žádný zvláštní blahobyt, a někteří lidé musí přežívat jako gastarbeiteři.

  Rusko má málo obyvatel. Z těch 140 mil. je spousta samozásobitelů, když si má země držet poměrně účinnou armádu, je to pro tak málo lidnatou zemi krutá pijavice. Navíc jsou pod oblíbeným trestem Západu – pod sankcemi, a to problémů neubere.
  Putin se projevil jako šprýmař a uvalil na Západ taky sankce (a to bylo hned křiku).

  Další fór následoval nedávno: Rusko nezruší sankce proti EU, dokud EU nesplní Minské dohody. To je ruský způsob humoru, a mě se líbí.

  V článku zapomněli uvést jedno prvenství Ruska. Rusko je největším strašákem Západu.
  Maminky říkají dětem: Když nebudeš papat kašičku, přijde zlý Rus a sežere tě i s kašičkou. Třičtvrtěmiliardovej Západ se tváří, že se bojí stomilionového Ruska, jehož zbrojní náklady jsou desetkrát menší než americké. Nemohu stále uvěřit, že tolik blbů v mém okolí věří, že přijde zlý Rus a sežere nás i s tou naší skvělou kašičkou.

  Nejhorší hrozba pro Západ vůbec, je ruská propaganda. Nevím sice, kde se na ni dá narazit, ale po dlouhém zkoumání jsem pochopil podstatu toho strachu: Přijde zlý Rus a řekne nám pravdu.

  Hú, hú, utíkejte, jsem zlý Rus a řeknu vám tuto pravdu: „Jste debilové, a to vás úplně zničí“.
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale to my přece víme, že nás to zničí. Jenomže máme teď nařízeno být debilové, myslet jako debilové, chovat se jako debilové, žvanit jako debilové, tak se tak chováme. My jsme zvyklí na "koukej se chovat jako debil - nebo!!!" Ale když se budeš chovat jako debil, žvanit jako debil, budeš manažerem, a dobře se ti povede. Nebudeš muset pracovat a budeš mít dost peněz - i na to jsme zvyklí - tak to přesně bylo i ve starý struktuře. Proto taky šplhouni lezli "do strany" - což znamenalo všechny možný výhody. V osmdesátejch už tam rozhodně z přesvědčení nikdo nelez. Ale je faktem, a to musím říci - nechávali nás psychicky na pokoji. Ne že přijde "zlý Američan" nebo "bude válka" nebo "pobijí nás teroristé" nebo "muslíííím - uřezané hlavýýýý - hromadné znásilněnííííí " tak takový sračky jsme nikdy neslyšeli, a nikde nečetli. Vedli nás k tomu, aby z nás něco bylo, a úplně každej z nás věděl, že po skončení školy prostě půjde do práce, a taky každej někam nastoupil, a každej makal - a kromě dovolené - až do odchodu do důchodu. Radostná realita byl vědomí a jistota, že o práci nás nikdo - žádnej zmrd - za žádnejch okolností - nepřipraví, a to i když si budu pouštět hubu na špacír. Koho kvůli tomu ( a to už muselo bejt) vyhodili, hned nastoupil jinam, a vždycky si platově polepšil díky předchozí praxi. Úřady práce? Něco takového nikdo neznal. Takový řvaní proti USA jsem nezažil nikdy ( naopak filmová produkce byla plná amerických filmů, zpívalo a hrálo se country - normál) - jako se teď brojí a ryčí proti Rusku, ovšem totalitní svět nebyl plnej mediálních zmrdů jako tenhle svět - žvanírna a vřeštírna nebyla rozbujelá jako dnes, žádný "mediální průmysl" neexistoval. Ano, PB všechno jsme si posrali, dobrovolně a bez nátlaku, a dokonale, Stali se z nás nesvéprávní, bezmocní debilové bez osobní hrdosti a bez pocitu sounáležitosti k našemu národu - popíráme ho - a to nás zničí. Jsme si toho vědomi, přesto do toho jdeme.

   Vymazat
  2. PéBéčko
   pořád zapomínáš, že všemocný, geniální gosudár není u moci týden, ale nepřetržitě už 18. rok. Vládne největší zemi světa s největšími přírodními zdroji.
   Na to kolik už měl času, moci, předpokladů a prostředků jsou jeho výsledky tristní.
   Příští prezidentské volby bezpochyb opět vyhraje a na konci mandátu v roce 2024 bude u moci nepřetržitě už 1/4 století. Jsem zvědavý jestli se nám, zemi bez přírodního bohatství, v té době Rusko životní úrovní aspoň přiblíží a když ne, na co se zase budete vymlouvat.

   Nám Rusko rozhodně nijak nehrozí. Samozřejmě dokud jsme členy NATO.
   Co nám tak trochu hrozí je jen zdejší rozsáhlá 5. kolona ruských užitečných idiotů, kolaborantů a vlastizrádců.
   Komu ovšem Rusko bezprostředně hrozí jsou jeho bezprostřední sousedé. Ti mají z Ruska po neblahých historických zkušenostech oprávněný strach.

   Vymazat
  3. Tak a já ti nešťastníku zase řeknu kdo nám nejvíc škodí podle mě, jsi to, ty a tobě podobní a narozdíl od tebe ti řeknu i proč.
   Rus nás skutečně nasral v 68 roce to je fakt, ale nechtěl nás vyhladit spíše měl jasnou představu kam se zase svět hne. Bohužel měl pravdu. Vládnou nám svině, které podporují tací jako jsi ty, kteří souhlasí s vražděním jim nepohodlných národů.
   A kdo by se měl nejvíc bát a koho, tak to jsme my a Němců. Ty opravdu chtěli světovládu s jedním národem, málem se jim to podařilo a víš proč, protože je podporovali tací jako jsi ty, za němců hajlovali, za rusů mluvili rusky a teď mají hvězdy a hvězdičky i na prdeli.

   Vymazat
 20. Jako nic proti Rusum, ale ten clanek jim na image teda moc nepridava.

  Na zacatku rict ze Rusove uz zdaleka nejsou top jen ve zbranich a pak hned napsat, ze jsou dobri vlastne stale jen ve zbranich a tradicne v pestovani/tezbe kde ceho (coz ale tak nejak vyplyva z jejich rozlohy samo sebou a nebylo by to asi o moc horsi ani kdyby tam zili treba krovaci)... no nevim.

  Rusove jsou fajn, nevadi mi ani trochu, ale faktem je, ze jsou na Zemi narody co s ruskym prirodnim bohatstvim by uz davno ovladli celou Zemi i s prilehlymi galaxiemi. V tomto smeru asi nemaji byt Rusove moc na co hrdi,... a nebo mozna maji, zavisi samozrejme na uhlu pohledu.

  Za mne vlastne asi spis + :D

  OdpovědětVymazat
 21. No a co takhle - diskuzní břečko starých imbecilů - se na Rusko vysrat, nechat ho na pokoji a starat se o domácí sračky? Ono jich tady není dost?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak článek je o antiRusku, tedy tzv. "RF"! I proto se asi diskutuje o jejímu psisku Putlerovi a jeho psovodoj Rotenbergoj - http://iks2010.info/?p=113073

   Vymazat
  2. Máš pravdu s domácíma sračkama. Je jich tady dost. A jak je to s tebou?

   Vymazat
 22. Jo jo. ruská horda jede jako dráha, v roce 2013 šestá největší ekonomika světa, v roce 2017 třináctá ekonomika světa, to je přímo raketový vzestup ... :) :)

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.