Reklama

pondělí 17. dubna 2017

Ani zákon ani tzv. ÚSTR nemohou ani vyložit ani cenzurovat ani politrucky přepsat historii republiky!

Jiří Jaroš Nickelli
17. 4. 2017  České národní listy

Seriózní badatel pan Jiří Jírovec ve svém článku o zkoumání československé historie v krizi líčí velmi přesně a správně situaci v hodnocení naší novodobé historie s přesným výčtem konkrétních příkladů. Premisa jeho výkladu je však nesprávná. Proč?


Jiří Jírovec velmi správně vystihl osekání novodobé čs. historie zásahy jako zákona o protiprávnosti komunistického režimu, tak zásahy tzv. Ústavu pro zkoumání totalitních režimů. (ÚSTR) Co je tedy nesprávné v jeho výkladu?

Nesprávná je sama premisa o charakteru těchto zásahů a o charakteru institutu, který je zkoumá.

Ani tzv. zákon o protiprávnosti komunistického režimu ani tzv. Ústav pro zkoumání totalitních režimů totiž nejsou z podstaty reprezentanty ničeho jiného než politické, chcete-li politrucké cenzury. Nemají tudíž de facto ani de jure nic společného s oborem historické vědy, kterou zkoumají u nás díky Bohu a hmotě instituce k tomu zřízené - totiž ústavy České akademie věd.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu totiž není aktem historiků, nýbrž politiků - de facto politruků, nikoli politologů.

Totéž platí o takzvaném ÚSTRu. Tyto instituty - tedy právněpolitický na jedné straně, a politickoideologický na straně druhé, nebyly zřízeny - a nikdy ani neusilovaly - pro objektivní zkoumání historie novodobé republiky.

Byly zřízeny za jediným objektivním účelem - pro přísnou, nekompromisní cenzuru jakýchkoli badatelských a mediálních projevů, zabývajících se období především lidově demokratického a později socialistického režimu.

Již samotné názvy obou institutů jsou z podstaty a pohříchu projevem dokonalé orwellovské cenzury - té cenzury, kterou tyto instituty slovně tak napadají a přičítají ji jen a jen komunismu, přičemž velecudně pomíjejí skutečnou totalitu, kterou byl nacismus u nás a jeho režim. Na tom nic nemění skutečnost, že tzv. ÚSTR proklamuje ve své náplni zkoumání "obou totalit", což je ve skutečnosti jen pouhá zástěrka a nikoli fakt. Stačí porovnat výsledky zkoumání nacismu a tzv. komunismu z hlediska objemu akcí, prací a také skandálů, vyvolaných touto činností, abychom zjistili, že nacismus je pro ÚSTR pouze marginálií, vhodnou jen k tomu, aby sloužil jako pandán k porovnání s tzv. komunismem u nás. Stačí jen jeden příklad - zatímco se stále rozmáhají skandály kolem vydaných seznamů spolupracovníků STB, nikdy slavný ÚSTR nebyl schopen vydat seznam gestapáků, kteří "nepropůjčovali byty", nýbrž masově mordovali naše lidi na běžícím páse!

Zde je nutno konečně bez politicko-korektního žvanění předeslat toto:

ČSR nikdy ani dle ústavy ani dle reálií nebyla totalitním komunistickým státem. ČSR v období 1945-1948 byla státem tzv. buržoasně demokratickým, v období 1948-1960 státem tzv. lidově demokratickým, v období 1960-1989 státem tzv. socialistickým budujícím základy tzv. komunismu. Nikdy a nikde neexistuje doklad, který by opravňoval historika a právníka nazývat ČSR státem komunistické totality, komunismus nikdy nebyl u nás ústavou vyhlášen ani zaveden jiným právním aktem.

U nás byl po převratu roku 1948 nastolen právní stav lidové demokracie (což je sice terminologický nonsens, neboť demokracie má být z podstaty "vláda lidu, pro lid a lidem") nicméně prakticky tento stav fungoval až do vyhlášení nové ústavy roku 1960, což se právně odrazilo v názvu ČSSR.

Odmítám kritiku, že toto je jakýsi formální výklad historie. Je to výklad opírající se o historicko-právní reálie, nikoli o politrucký výklad o tzv. komunistické totalitě!

ČSR a ČSSR byly státem autoritativním, nikoli státem totalitním. Žádný historik hodný toho jména nemůže přiznat ČSR a ČSSR charakter "totalitního režimu", režimu hitlerovského, frankistického, paveličistického, tisovského, horthyovského, peronistického, salazarovského, pinchetovského, rudokhmerského nebo kim-čong-ilovského - pokud uvádíme světové analogie takových režimů (nyní mi kritik vytkne absenci stalinismu, ale tam jde, dle mého názoru, o jiný typ režimu).

Historik ČSR ani ČSSR nemůže nazvat totalitním režimem, aniž by se dopustil, řečeno jazykem Ústavního soudu v jisté kauze, "nepřípustného zjednodušování". ČSR od r.1948 a pak ČSSR až do roku 1989 byly sice státy autoritativní, státy s vedoucí úlohou jediné strany, ale nelze jim v žádném případě přiznat charakter výše jmenovaných systémů totalitních.

Ještě nejspíše lze velmi hrubě a nepřesně porovnávat společenské systémy polofašistického předválečného Dolfussova Rakouska a Mussoliniho Itálie do roku 1942-43, kdy v Itálii z příkazu III. říše počalo pronásledování Židů - a tím se stala Itálie ze státu autoritativního státem totalitním.

Pokusíme-li se vytýčit charakteristiku - nikoli definici! - totalitního státu, jde o to, že v totalitním státu mizí jedinec bez jakékoli stopy pro libovůli režimu, a mizí i celé skupiny a národy, jsou likvidovány nebo exterminovány dle vůle režimu.

Toto se ani v ČSR ani v ČSSR z právní podstaty nedálo, zejména v masovém rozsahu - jakkoli jsou protiprávní zločiny v době těchto režimů bolestné! Vždy však šlo o zločinné excesy, které neměly systémovou povahu, a sám režim byl po letech donucen je rehabilitovat aspoň morálně, když ne fyzicky.

Jakkoli tyto zločiny byly těžké, tvrdé, nemorální atd. nebyly to zločiny zakotvené v ústavě, nebyly to zločiny systémové, nebyly to zločiny masové genocidy atd. ČSR ani ČSSR neměla norimberské zákony, které musel podepsat každý příslušník III. říše ve svém Fragebogenu,Volkslistu atd.

ČSR ani ČSSR neměla v ústavě žádný předpis, žádný zákon, žádnou vyhlášku o tom, že by některý jiný národ na jejím území byl rasově méněcenný, nehodný pobytu v zemi, určený k likvidaci! A právě toto je podstatným atributem totalitních systémů -a toto v ČSR ani v ČSSR nebylo. Jen se divím jako etnograf neustálemu "silenciu magnu" našich právních historiků k této otázce. Ti měli již dávno vystoupit ze svého akademického mlčení a nazvat věci bez politicko korektního idiotismu pravým jménem.

Nakonec ještě k ÚSTR samému. Tento "ústav", jehož cíle, nazíráno z vnějšku, zatím nereflektovaly ani zkoumání "obou totalit", ani veškeré faktické reálie lidově demokratického ani socialistického systému s vládou KSČ dostatečně, dle mne by měl být dávno zrušen.

Na historii republiky máme Akademii věd a dosti seriózních odborníků, kteří dle mne plně pokryjí sledovanou problematiku, aniž by na to musela být vyčleněna z hlediska odborné pozitivistické historie (totiž jiná pravá neexistuje!) další samostatná instituce, která se podobá středověkým sinekurám prelátů svaté inkvizice, padni komu padni.

Svědčí o tom i fakt, že dle mne jediný skutečně fundovaný objektivní historik, doc. Pernes, hlásící se na ředitelství ÚSTR, byl podivně svržen, a místo něj byli nastolováni na místo ředitele různí pretendenti, podjatí z podstaty pro jisté společenské skupiny, tu pro šlechtu, tu pro církev, tu pro tzv. sudetské Němce, apod. To není ani vědecký, ani seriózní, natož demokratický přístup k řešení otázek historie republiky.

Řečeno s antickým senátorem -

"Ceterum autem censeo, Neo Carthaginem ÚSTR delendam esse!"


- - -

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice

Autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi a vězně z Jáchymova.

81 komentářů :

 1. Vůbec nechápu proč ten zmrd Jírovec emigroval z té skvělé ČSSR na ten nenáviděný západ který stále a s takovou chutí neustále pomlouvá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechápeš to proto,že seš vygumovanej trotl.

   Smazat
  2. Každý může udělat chybu. Nechali jsme se napálit prolhanými šmejdy.

   Smazat
  3. Budou vám vyhrožovat nezaměstnaností, nevěřte jim. Na zmrda máme každý jiné měřítko.

   Smazat
  4. Jiří Jírovec, vlastní životopis:
   www.blisty.cz/authors/115-jiri-jirovec

   Smazat
  5. Že takový degenerát něco nechápe je dáno jeho početím z incestu a pokračujícími degenerativními procesy, které vedly k totálnímu idiotismu spojenému s komplexem méněcennosti.

   Smazat
  6. Pro 0:02 Nechápeš ? Nesnaž se o nemožné !

   Smazat
  7. Zase deset minut po uveřejnění článku. Fanoušek z nejvěrnějších. Děkujeme za pozornost.

   Smazat
  8. Diskutující by se měli držet podstaty článku. Že jsou oba instituty neobjektivní svědčí i poprask, když chtěl p.prezident Zeman jmenovat pí Lenku Procházkovou do jednoho z nich. Jak historikovi, vědci může vadit polemika s nesouhlasným názorem? bv

   Smazat
 2. souhlas s článkem a ty zbytečné ústavy zavřít kapitalisté jse socialismu bojí jak čert kříže že by musely pracovat za normální plat že by jsi nemohly říkat celebrity elity že by jsi nemohly kupovat zbytečné předražené hračky co k životu nepotřebujou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Evidentně ti hráblo. Protože čteš jen výmysly Západní propagandy, nemáš ani "Agnung" o skutečných procesech, které probíhaly v dějinách. O Ruských dějinách víš hovno, znáš jen vyblitky Západních politruků.

   Smazat
  2. Více tu! - http://gci-icg.org/czech/komunismus1.htm#budpracicest

   Smazat
  3. 9:08 - Pomatený anarchista, jeden z nahrávačů fašismu.

   Smazat
  4. 9:43 - Fašismu? Kapitalismus a jeho veřejné mínění skrývají rozhodující protiklad (komunismus-kapitalismus) a místo něj prezentují soubor falešných protikladů (třeba „fašismus-antifašismus"), které pravidelně kritizujeme. Navzdory skutečnosti, že nejrůznější buržoazní frakce během imperialisticko-kapitalistické války (která je jen pokračováním konkurence) vztyčují různé prapory, jejich program je v podstatě totožný. Fašismus a antifašismus představují tentýž druh společnosti: kapitalismus či přesněji kapitalismus reformující se po nejdůležitější revoluční vlně v dějinách proletariátu a nastolující tu největší a nejimpozantnější kontrarevoluci, jejíž realita nás sužuje dodnes.
   Byť se po nás chce, abychom věřili opaku, Stalinův režim měl jakožto národní socialismus naprosto stejný program a v podstatě uskutečňoval totéž co nacionální socialismus jeho starého spojence Hitlera, a to nikoli z hlediska jejich vzájemné shody či neshody v určitých údobích národní a mezinárodní politiky, ale v zásadě proto, že správu společnosti stavěli na národním projektu socialismu. Stěžejní ideologií je práce, a to ve straně práce. Je jasné, že mezi jejich proslovy byly jemné odlišnosti. Hitler svůj vzestup k moci založil na obraně socialismu bojujícího „proti mezinárodnímu finančnímu a lichvářskému kapitálu, proti vládě, plutokracii a za opravdový socialismus německého národa." Stalin raději říkal, že jeho socialismus (v jedné zemi) bojuje proti „kapitalistickým zemím" a za „lidové demokracie". Stalinův program se ale naprosto stejně jako Hitlerův soustředil na nesmírné pracovní úsilí, na těžký průmysl a konkrétněji na komunikační a energetickou infrastrukturu a na budování „pro pracující lid". Centrem každého z těchto režimů byla pracovní služba, pracovní tábory, opěvování práce a povinnost pracovat prezentovaná jako čest.

   Smazat
 3. Admirál Duka už vám vaše dějiny několikrát vysvětlil.
  Než přišla civilizace v podobě katolické církve, byli tady lesy.
  Proto také v ústavu pro zkoumání totalitních režimů sedí katoličtí vazalové*

  OdpovědětSmazat
 4. Jejda, jejda ! Jirovce Canadane !
  Ja si myslel, ze Te bude pronasledovat jednou Grizzly v Alberte a on te pronasleduje KRASOBRUSLAR na NR.
  Vsiml jsi si, jak vybruslil z odsouzeni CCCP mezi lety 1918-1938 ?
  Mas tam v Alberte vubec nejakou placacku na komary ?
  Placni ho ! At se mame cim bavit.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, vaše příspěvky jsou poslední dobou naprosto bez významu, jen tlučení prázdné slámy. Když chcete upozornit na něco, prosím věcně, ne emotivně a ne všeobecně. To ničí diskusi a vy ji poslední dobou, jak jsem si všimla, ničíte hodně. Ani bych se nedivila, kdyby vás redakce začala mazat. Nebyla by to žádná škoda.

   Smazat
  2. ano honolulu zacinas byt trapny
   vlastovka

   Smazat
  3. lepe bych to nedefinoval
   chef

   Smazat
 5. Musim Te informovat Jirovce - Canadane, neco o te kouzelne vete -
  "Ceterum Autem Censeo" - etc. etc. Kdykoliv mel stary senartor Marcus Porcius CATO zacpu, tak zacal jecet na rimsky senat, ze Kartago musi byt zniceno !

  Ocima dnesni doby, on nejenze byl politicky nekorektni NACIONALISTA, ktery zakazoval Rimanum cizi vlivy a kulturu, kterou povazoval za nebezpecnou, ale on mel i rasove profilove tendence a inklinace. Dnes by ho poslali do duchodu. Kartago bylo totiz semitske a Rim byl arijsky.

  To neni vsechno Canadane. Cato dosahl nejvetsi hodnosti v Rime tim, ze mu pomohl Flaccus. (Lucius Valerius Flaccus).
  Jeho POTOMEK s pomoci Reku a Sv. Mary Magdaleny, udelal nejvetsi pogrom na Semity v Alexandrii, na sklonku vlady cisare Tiberia.

  Ja si to vsechno pamatuji ! Ja tenkrat zil v Rime a cistil zadky dostihovym konim v cirku Maximu, tak jako mnoho Cechu v dnesni dobe cisti zadky dostihovym oslum v Praze.

  On ten Cato nakonec umrel 3 roky pred znicenim Kartaga. (149 B.C.), bylo mu 85 let.
  Jirovce, my mu vdecime za to, ze jsme HEZCI, ale ja to nemohu vysletlit, kvuli cenzure. Jsem fanaticky mazan.
  Banam Noctem Pax Tecum Salvere iubeo.
  nick honolulu - Riman.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím proč o Jírovcovi, když autorem článku je Jaroš Nickelli?

   Smazat
 6. jednoducho je čas si priznať, že rok 1989 bol spustený tými stranníckymi elitami ktoré boli obmedzované nemožnosťou spravovať majetok štátu slobodne a aj mať z toho profit - i stalo sa - poniektorí rýchlo skrachovali a iní neskutočne zbohatli, súdiť minulosť - a koľko jej naparia ? - jednoducho dejiny upravovať pre potreby dneška, mlčať o svojich hriechoch a predhadzovať vinu tým "druhým" - napr. zlorečením Stalina - nedávno v Rusku vydali svedectvo jeho zločinov, a akosi to nesedí s tým čo tu naň nakydali - a aj veci o jeho vražde, a aj prečo - takže - vždy a v každom režime sú tí, čo klamú v svoj prospech, prečo by aj "ústavy" nemali robiť to isté - a komu to vyhovuje ?

  OdpovědětSmazat
 7. Zatím, jak to vidím já je ÚSTR pouze velmi dobrým zařízením na likvidaci nepohodlných. Vyčníváte, nad ostatní, začínáte být pro současný režim nepohodlní a myslíte si, že jste bezúhoní, že jste si s minulým režimem nezadali? Chyba lávky ÚSTR na vás vždy(!)něco najde. Když ne na vás, tak na vaše příbuzné, vyštrachá i nepodstatné věci, které zveličí a udělá z vás něco, že si od vás nikdo ani kůrku nevezme. Na to je fakt dobrý a touto svou činností daleko překoná kádrováky v minulém režimu.

  OdpovědětSmazat
 8. Bylo by dobré kdyby ti někteří diskutující o práci a jejím významu si dali tu práci a něco si o tom přečetli, stejně tak o Marxovi a jiných.Místo rozumu se tady převážně používají politické hesla a jak všichni víme ty už dávno stojí za ho...

  OdpovědětSmazat
 9. Ústr by měl být zrušen,což je pravda.Na studium
  naší historie je Historický ústav Akademie věd.
  I to je pravda.Jenže v tomto ústavu pracují ti,
  kteří podepisovali jakousi výzvu,tn.akademici,
  kteří ani nevěděli,co podepisují.V tom případě
  se nelze spolehnout na výsledky jejich studia.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ÚSTRk je jen jedním z nástrojů politického nátlaku a mrzačení výkladu českých a československých dějin. Socani s ANO ho měli už dávno zrušit. To, že to neudělali a jednou v kolejích ODS a TOP09 jen ukazuje na jejich mizernou povahu a naprostou nevolitelnost pro slušné lidi. A ať se nevymlouvají na lidovce. Nemuseli si je do vlády brát! Leo

   Smazat
  2. Souhlas.
   Přidám si: akademik Drahoš vystudoval chemii a fyziku. Nikdy jsem neslyšel, že by on a jemu podobní odsoudily podvod z Dvojčaty.
   Fyzikálně i chemicky je nemožné, aby letadlo skolilo mrakodrap se železnou konstrukcí.
   Zrušit i Akademii věd :d

   Smazat
  3. Souhlas 12:18 a ještě přidám,dvouma letadly shodit tří mrakodrapy.Možná soudruh Drahoš svou specialisací nastolí nemožné.
   lada

   Smazat
 10. Já nerozumím těm diskutujícím, kteří, snad aniž by si přečetli příspěvek, píší své myšlenky jednak zcela "mimo mísu" a navíc slovníkem, kterým se sami zcela lidsky znehodnocují.
  Výklad dějin byl a zůstává ošidný, vzpomeňme, proč Palacký končí své Dějiny národa českého... nástupem Habsburků, vzpomeňme na druhé straně katolické církvy zcela poplatný výklad Pekařův a konečně podívejme se na Denisovy Čechy po Bílé Hoře. Ale asi, snad pro publicitu, nejvíce ujetý a poplastný režimu a odtržený od rality, je pořad ČT "historie cs." Samozřejmě pokrok doby přinesl nové možnosti, jak lidi a jejich myšlení deformovat, tak se nesmíme divit, že toho režim - i jednotlivé partaje - využívají podle svých potřeb.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výklad dějin dnes je takový, že revidujeme výklady dějin našich předků a jsme chytřejší než oni a hledáme především ty naše hrdiny, kteří půspbili v historii spíše negativně a nebo dle poplatnosti současného režimu, z těch dříve kladných děláme lumpy. V Anglii nikdo nerozebírá až tak činnost Robina Hooda(jakého si jejich Jánošíka) nebo krále Artuše. Ač ani nevědí, zda skutečně existovali, jsou nedílnou součástí jejich dějin a hrdinové. Dle našeho současného pohledu by byl např. Hood neoddiskutovatelný lump a lapka, a hledali by jsme jeho stinné stránky.

   Smazat
  2. Máte pravdu.Na pořad Historie.cs nejsem schopna se dívat.je to něco navýsost odporného...

   Smazat
 11. ustr zrusit nic nedelajici vyzirky za nase prachy !!! taky zrusit AV pro jazyk cesky
  stejne zbytecna instituce

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jiri jiriku zrušit Ústav pro jazyk český AV, zrušit pravopis, zrušit gramatiku, zrušit nakonec i jazyk řečený mateřský, což už asi nebude dost módní, že. Jiri jiriku, tisíc let ten jazyk, ne bez obtíží, přežívá v posled bráněn našimi předky. Styď se a když už nedáš jinak, odrodilče, nech si to pro sebe.

   Smazat
  2. 16:32-nemá ten Jiří Jiřík tak trochu pravdy? Kdo těch "tisíc let" bránil a utvářel český jazyk, "Ústavy"? To samé platí i pro "ÚSTR", kdo vytváří skutečnou paměť národa? Nejsou to rodiny, národ a jejich "paměť"?

   Smazat
  3. 16:32 tys uplne mimo skoda casu s argumentackou

   Smazat
  4. 17:33, 17:27 mám dojem pánové, že netušíte k čemu je Ústav pro jazyk český AV. Slovník jazyka, výkladový slovník jazyka, pravidla pravopisu, historiografie jazyka, to je k ničemu? Bez toho, jakpak by byly tvořeny překladače, cizojazyčné slovníky, jazykové učebnice? Pokud to neráčíte chápat, jste nejen kulturní burani.

   Smazat
  5. 22:11-nezdá se Vám, že jsem mluvil o něčem jiném?

   Smazat
  6. 23:33 o něčem jiném, nevědouc o co jde, pane Povolný? Potom chápu.

   Smazat
  7. Nevím, zda by měl být Ústav pro jazyk český přímo zrušen, ale určitou pochybnost mám.
   Zařazovat hovorové úkazy do spisovného jazyka, protože se už příliš rozmohly? To se přece děje samočinně.

   Naopak tam udržují směšný patvar : „Na náměstí se sešel stojeden člověk“, ač se to normální člověk zdráhá vyslovit.

   Nebo slovo „rukojmí“, které vztahují k archaickému tvaru „žebří“- z něhož povstal „žebřík“, zatímco tvar „rukojmí“ prý ustrnul.
   Já tedy toto slovo cítím v rodu středním a skloňoval bych ho podle „stavení“- (kdyby zrušili Ústav pro jazyk český).

   O velkých písmenech v názvech raději pomlčím.
   PB

   Smazat
  8. 9:41-"nevědouc o co jde" platí i pro Vás, potom byste chápal dobře.

   Smazat
  9. 21:10 věru jsem rád, jak jsme se shodli, pane Povolný. Píše 9:41

   Smazat
  10. 0:35- ano, shodli jsme se, "že oba jsme nevědoucí o co jde". Modernější češtinou, každý mluvíme o něčem jiném, tou starou "já o voze, Vy o koze".

   Smazat
 12. Dějiny píšou vítězové.
  Záznamy poražených jsou spáleny-

  OdpovědětSmazat
 13. 9:46, 12:08, 12:08 Co si stezujete, nedochudcata ? Jsem tak fanaticky mazan, napr. pod Robertsem, ze nic lepsiho nez ja nikdo nedokaze napsat.

  11:40 Ani Robin Hood ani Artus nekdy neexisovali.

  7:25 Zloreceni Stalina je ucelava clona, kamuflas cinnosti druhych.

  10:25 Josef Pekar byl poplatny katolicke cirkvi ?
  Neverim !

  Nemohli by jste se podepisovat svymi nicky ? Radej nez nicky druhych osobnosti ?
  Za trest vam nereknu mic o Boskovicich 105 B.C.
  Koncim zde, ale vratim se, protoze jste me nemazali. Jdu si vyridit ucty tam, kde me mazali fanaticky, jak ta katolicka cirkev v 17-stem stoleti..
  nick honolulu


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. bez bez honiculu a uz sa s tou demagogii prechytralou nevracaj
   chef

   Smazat
 14. Ten ústr je taková školka pro mladé, blbé a ještě blbější. Ale není div. I když jsem prožil druhou světovou, tak o té první jsme se také moc nezájímali, no spíš nezajímal.
  Je víc jak sedmdesát po té "poslední" a mladí, blbí a blbější potřebuji tu školku ústr. Nejen že neví nic o té "poslední", ale ani dalším dějinném předělu, aspoň pro nás, o r. 1948. Pro mladé, blbé a blbější je rozhodující r. 1968. Ne že by ho ve velké většině prožili ale je to pro ně něco jako novověk.
  Havel se v té době ještě probíral po ráno z opice ale byl vybrán později jako idol chátry 77. Jak symbolické. Proč to nebyla chátra 78 ?
  A tak jak říkám, stálo to dřív za hovno, byť tak nějak z objektívních důvodů, tak dnes to stojí za dvě. Jsou ale ty hovínka skoro pozlacené. Aby nesmrděly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava : dnes už to nestojí ani za to hovno

   Smazat
 15. Každý pohled na dějiny by měl vážit především co pomohlo rozkvětu národa a jeho kultury.
  A V TOM KOMUNISTICKÁ VLÁDA POMOHLA.

  OdpovědětSmazat
 16. Ostatně soudím, že ÚSTR není u nás to jediné, co by mělo být či musí zničeno!
  Aby se pravda mohla narovnat. U nás, stejně jako i ve světě! ...
  A pokud se týče té domnělé nadbytečnosti přívlastku lidová (demokracie), pak s autorem nesouhlasím.
  Formálně to pleonasmus sice je, ale! ... Demokracie (záp. typu) se novodobě vyvinula v podmínkách buržoazní společnosti a celou svou konstrukcí a mocenskými mechanismy fixuje panství té třídy.
  Lidi k tomu potřebuje jen proto, aby je -kraticky krátila na společenském produktu, a potom i o volbách, aby její panství "svobodně" potvrdili, nikoliv zásadně měnili. Není to demokracie, protože se o žádnou vládu lidu nejedná! Je to jen taková slovní "bezva finta", která z lidí dělá voly.
  Přívlastek lidová byl proto správným. Už jen tím, že dával tušit rozdíl mezi tou první a skutečnou vládou lidu.
  Dlužno však doplnit, že i ta druhá se lidu po čase vymkla a zvrhla v autoritářský typ "demokracie", který mohli zvát partaj-kracií či lépe, kariéristo-kracií.

  OdpovědětSmazat
 17. Skvělý článek. Ano v každém státě jsou věci které se některým obyvatelům nelíbí, ale proto to ještě není totalitní stát. Stát který vydává zákony a jimi se řídí jak stát tak i obyvatelé není totalitní.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 18. honolulu nekdo tu dal na tebe trefny popis no jen tak dale felch je felch
  v cestine znaci
  lizac semena z prdele ci kundy jine osobe

  OdpovědětSmazat
 19. 15:24...Me nevadi, ze jsi sprosty kanal, me vadi, ze ja sprosty byt NESMIM.

  Cenzura me svaze ruce, zalepi hubu a ja na vas nemohu vyklopit kybl sracek, kdezto vy na me ano.

  Vy jste MENECENNI, privilegovani nedomrdci, a to, ze vam to nemohu rici, me mrzi a kazi rodost z diskuzi.

  Jeden IDIOT me smazal pod Robertsem 20 x druhy IDIOT z titulem preofesora na UK me napominal, abych byl slusny.

  Kde je ted ten otitulavany hnup, ze nereaguje na 15:24 ?

  Ta vase "elita" to jsou takove padavky, ze se nedivim, kdyz Cikani se nechteji integrovat. To by byla jejich degradace a degenerace.
  AMEN - nick HONOLULU - ozdoba na NR, prave ukoncil povzdechnuti nad vasi malosti - vy trpaslici.  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. honoluliku nelzi jsi sprosty jako ten boss nebo chef a jini kteri ti oplaceji tvymi vulgarismy got it???

   Smazat
  2. Honolulu, milý hošku,
   nevymlouváš Ty se trošku?
   Vracej se sem stále znova,
   rád si přečtu Tvoje slova.
   PB

   Smazat
  3. PB,přidávám se bez veršování jen s přáním aby opustil zbytečnou "hádavost" a raději nás(mne) seznámil se skvosty jeho antické knihovny a možná více o "New age", která mne kdysi zaujala. V politických aktualitách z USA jsme možná lépe informováni než on sám.

   Smazat
 20. UDANI - OZNAMENI.
  Vazena pani vasnostova, (9:46), zde je nejaky prispevkar (15:24), ktery ma bezvyznamne reci a mlati zde prazdnou slamu. (Vlastne ne slamu , ale hnuj.)

  Pani vasnostova (9:46) je treba ho scivilizovat.
  Odmenim se vam mozna tajnou informaci o Boskovicich, kterou vy historici neznate, protoze namate knihovnu antiky. To co vy mate je indoktrinacni plagiatorska literatura.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ten anonym 15:24 mlati stejne hnuj na tebe honoluline tedy hnuj na hnuj !! jo jdu tedy na ty hamburgery ya FELCH dont push me babe u aint got no fck chance to argue with me!
   chef

   Smazat
 21. Chef ! 15:15, bez obracet Hamburgers ty polozamestnana NULO a neotravuj.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 22. 16:11... protoze Nickelli jmenuje Jirovce.

  5:23... kde jste dnes s vasim odsudkem sprostaren
  jako je 15:24 ?
  T.j. to vase typicke dvojite meritko, ktere mate prakticky na vsechno.

  Potom se divite, ze slovo "elita" zni daleko sprostej nez slova primitivniho kanala (15:24) !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 23. Patrik EICHLER:

  "ÚSTR je symbolická kóta české pravice v souboji o výklad let vlády KSČ. Je to instituce, která cíleně pomlouvala zasloužilé reprezentanty politické a kulturní levice, jakým je Milan Kundera a byl Jiří Dienstbier starší. A je to instituce, ze které nakonec i ti nemnozí příznivci levice byli odejiti."

  Petr UHL o historii ÚSTR:

  http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=133&clanek=031308

  Replika Jaroslava DVOŘÁKA:

  http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=134&clanek=041306

  OdpovědětSmazat
 24. Ten článek je naprosto skvělý,realistický.Proto asi máme vůči Evropě místo platů(všichni ne) a důchodů almužny,protože mrháme až vyhazujeme peníze na darmožrouty-ÚSTRy,neziskové organizace a mnohonásobně větší množství úředníků(parazitů),než celá ČSR(ČSSR).Tento prolhaný režim-"demokracie"-jenom lže a lže,o falšování dějin nemluvě.Žádný komunismus tady nebyl,části národa tzv.inteligenci vadilo že jsme si jako byli všichni rovni,netrpěly se extrémy-jako nyní,kdy vlastně není nic normální a oslavují se úchylové a nemakačenka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:21

   Ano, článek je opravdu dobrý.

   Váš názor, že "části národa tzv.inteligenci vadilo že jsme si jako byli všichni rovni", je zajímavý.

   Můžete to, prosím, vysvětlit a rozvést? O jaké lidi jde, čím se vyznačují?

   Předem děkuji
   JK

   Smazat
 25. Článek pana Nickelliho je naprosto skvělý, vytisknu si ho a budu šířit. Děkuji a přeji hodně zdraví tomuto odvážnému člověku ! Olga

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:26 Olga

   Nebylo by špatné, kdybyste při tom šíření šířila i jednu opomíjenou otázku, totiž:

   Jak je možné, že je ÚSTR-ku podřízen Archiv bezpečnostních složek, který je správním úřadem a vlastní archiválie vzniklé činností StB.
   Kritizovala to i někdejší předsedkyně správní rady Petruška Šustrová, ale nepochodila. Napovím jenom, že je to v příkrém rozporu s platným zákonem o archivnictví.

   Smazat
 26. ÚSTR je režimní výrobce podkladů pro propagandu, stejně jako výrobce historie.
  Je to banda zmrdů, zrádců vlasti.

  OdpovědětSmazat
 27. 20:33

  Jsou to samozřejmě pěkný svině (Žáček, Herman atd.), ale s VLASTÍ to nemá nic společného. To jenom blábolíte pitomosti.

  Vlastenectví nám dneska bude vysvětlovat Josef Skála, který už tu taky dostal prostor?

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vital-jsem-sovety-za-usvitu-na-ruzyni-vyznal-se-mistopredsed/r~783538d82e6211e6a3e5002590604f2e/?redirected=1492538325

  A Nová republika bude Josefa Skálu zvát na semináře o tom, jak to v zemi zlepšit? No, potěšpámbu!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:53 co má být zvláštního na tom, že na nějaké fórum je připuštěn jistý Skála? Snad, že je nepřevlečený komunista? Ale jdi, ty demokrate.

   Smazat
 28. 17:29 & 17:36... LZETE ! Nikdy nejsem ten, kdo zacne, ale nevadi mi to, kdyz to mohu vratit !
  Snad si nemyslite, ze me jde znasilnit mozek ?

  Chef 15:24 ! Prestan se vytacet. Ke vsemu jsi jeste zbabelec. Jedna trapnost za druhou. Ten tvuj slung jsi zde uz jednou mel v repertualu. Pamatuji si vsechno.

  ---------------------------------------------

  Co se hadate o dejinach ? T.j. normalni, ze moderni dejiny si privlastnuje a URAVUJE kazda skupina.

  Bud budete cist obe strany, coz je u vas nemozne a nebo je odvrhnete jako predcasne. Nic jineho vam nezbyva.

  "SOUDRUZI" - jedna polovina se z vas stala kapitalisty a druha to nestihla, tak se hadate.
  Diestbier starsi - byl kovany a uvedomely soudruh. Vsadil na Prazske jaro a potom pracoval jako ukrivdeny kotenik.

  Mladsi zase vsadil na integraci a lidska prava.
  Vy vzdy musite na neco vsadit, skoro vsichni. Proto je s vami takova sranda.

  Mate radi dejiny ? Starej Metternich rikaval, co Cech, to prdolizek, nebo zly pan. Mel pravdu pouze castecne ! Zadny z vas neni pan. Jste nevolnici, ale to se nesmi rikat.
  A nadavejte mi slusne, nebo vam namlatim klavesnici a budete plakat jako precitlivele slecinky v puberte.

  Canadan Jirovec se ztratil. Podival se na vas z vrchu a ted sedi v baru v Banffu a napaji se Bourbonem.. Ja se tesil jak se budete hadat a on sem neprisel.
  nick honolulu
  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:29
   =============================================
   Co se sem ty idiote pořád sereš - úplně mimo téma?!
   Proč nechodíš ty svý pomatený srágory sprejovat někam jinam?
   =============================================

   Smazat
 29. 23:55... SPROSTY JAZYK JE PRISNE ZAKAZAN ! Duvod je v tom, ze trpaslik jako jsi ty, zacne po zasahu hovnem plakat jako stetka po sezone, ktere narostl hrb a stezuje si - zaluje.

  Pro tvuj zakrnely intelekt ty nepoznas, propojenenou souvislost na thema clanku..Tvoje zlomyslne sudicky, ti nasraly do kolebky, misto aby te obdarovali polovinou toho, co ja povazuji za samozrejmost.
  Dodrzuj predepsany "kostelni" rad a nechrochtej ! Nikdo nemuzi vedet, ze jsi vepr !
  A podepisuj se nickem Chrochtacu.
  nick HONOLULU - hvezda emigrace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:35
   ============================================
   Přesně takovou hvězdu jako ty jsme mívali ve škole v záchodové míse značky "Panama", blbečku!
   ============================================

   Smazat
 30. HURVINCI v Cesku zpozornete !
  Ten kdo zije mezi vami - diky BOHU, ja to nejsem - napsal pod clankem pani Lenky Prochazkove (23:50) nejzajimavejsi prispek, ktery jsem zde cetl ! O vas !
  Zde mate zneni :

  "MYSLENKOVE OMEZENI LIDE CLOVEKA S VYSSIM VNIMANIM budou brat jako nekoho, kdo se jim chce nadrazovat i kdyz to tak nebude" !
  On pisatel , vam musel ustoupit, jako se na polni ceste v Texasu ustupuje dobytku !

  Ja mam velky problem. Ja jsem od prirody nadrazenej.
  Kdyz vy chcete, abych vam ustoupil, tak ja vubec nerozumim co vlasne chcete.

  Ja jsem ten zmineny prispevek NEnapsal.. To napsal nekdo u vas, kdo trpi vasimi dobytcimi manyrami a veprovym intelektem.
  Ja to nejsem. Ja se bavim.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 31. 0:38... ty se o tom zminujes v ocekavani, ze ja s tebou budu resit zachodove misi ? Radej se pochlub , kde jsi vyplaval po splachnuti ty vykale.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:55 + 0:35 + 0:38 + 1:05

   Tak jako obvykle HONOLULU nakonec přilákalo partnera, který mu duševní úrovní přesně odpovídá. Tak si to vy dva kluci inteligentní hezky vyříkejte a nic se neostýchejte!

   Smazat
 32. 1:15.... budte trochu spravedlivy a ferovy !
  Ja honolulu NIKDY, nezacnu se sprostarnama !
  Zdivocely primitivni vepr (23:55) sem vlitne, zacne mi nadavkami prikazovat co mam a nemam.

  (Pane ja zil v Africe a pracoval v odlehlych oblastech. Ja se nejake opice ci divokeho vepre neleknu. Vzdyt je to vsechno stejne. Kouse to, je to doterne, ma to cizopasniky, smrdi to, a je to blby. Jako ten 23:55, a nema to jmeno.)
  A prirovnavat jeho inteligenci k moji - to je vas pokus o srandu ?
  A kluk to take neni ! Vzdyt je to to old fart v pokrocile degeneraci...
  Ale jinak jsem prijemne prekvapen, ze zde neprislo k jednostranemu mazani. Jako pod clankem Robertse. Mozna zde vznikne Forum Romanum.
  nick HONOLULU - si neda uprit spravedlnost.

  OdpovědětSmazat
 33. ano honoluline v te africe te fucknul baboon in the ass a semeno ti striklo az na maly mozek jelikoz ten velky jsi nikdy nemel!!!
  no a ze si pamatujes my slang z minula tak si ho hlavne zapamatuj ya felch
  chef

  OdpovědětSmazat
 34. Článek je zcela nesmyslný a jeho autor nemá ponětí, o čem píše. Používá termíny totalitní a autoritativní režimy, jenže tyto pojmy mají v odborné politologii své definice už dávno. Totalitní režimy definovali až dosud nepřekonaným způsobem Z. Brezinski a C. J. Friedrich koncem 50. let minulého století. Vymezili šest bodů, které totalitní režimy charakterizují: 1) Existuje v nich jediná oficiální ideologie, která je zaměřena na dokonalý konečný stav lidstva. 2) V zemí vládne masová strana vedená nějakým vůdcem, která je nadřazena nebo spojena se státní byrokracií a organizována hierarchicky. 3) Působí zde teroristická tajná policie kontrolující společnost po fyzické i psychologické stránce. 4) Státní moc má monopol na kontrolu ozbrojené moci a zpravodajských prostředků. 5) Státní moc také úplně kontroluje prostředky masové komunikace, což je umožněno technologickým rozvojem. 6. V daném státě je ekonomika centrálně řízena a kontrolována. Když se zamyslíme nad těmito body jeden po druhém, tak je zřejmé, že Československo až do roku 1989 splňuje podmínky každého z nich. Autoritativní režimy naproti tomu ve čtyřech bodech definoval J. J. Linz: 1) Povolují vyjadřování omezeného pluralismu. 2) Postrádají vypracovanou a tvůrčí ideologii. 3) Nepraktikují intenzivní nebo extenzivní politickou mobilizaci s výjimkou určitých fází vývoje. 4) Moc je vykonávána vůdcem nebo úzkou skupinou osob a má nepříliš jasné, ale zjistitelně definované hranice. Tyto body na předlistopadové Československo zjevně nesedí. Totalitní režimy se neměří podle toho, kolik mají na svědomí obětí, i když i v tom se českoslovenští "soudruzi" zdatně činili. Tvrdit, že "šlo o zločinné excesy, které neměly systémovou povahu, a sám režim byl po letech donucen je rehabilitovat aspoň morálně, když ne fyzicky" je urážkou všech obětí komunistického totalitního režimu v Československu a Jaroš by se měl za takovou nehoráznost stydět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:01
   1) Ta definice "nepřekonaným způsobem" (Brzezinski, Friedrich) je jen jedna z vícero existujících.
   2) Není obecně přijímána ani politology a (hlavně) ani historiky.
   3) Podstatné přitom je, že termín "totalitarismus" prakticky ve všech svých podobách, nečiní rozdíl mezi režimem nacistickým a sovětským. To je také hlavní důvod, proč byl vůbec vymyšlen.

   Smazat
  2. 20:01 je zajímavé, že uniklo pozornosti, jak jsou uváděné definice poznamenány pozicí autorů, zároveň, jak se těmto definicím faktickým fungováním postupně přibližují t. zv. vyspělé demokracie.

   Smazat
  3. Vyspělé demokracie se těmto definicím nepřibližují. Nebo snad chcete tvrdit, že třeba Británie nebo Dánsko mají nakročeno k totalitě? Nemají. Jejich obyvatelstvo si muže svobodně zvolit politickou reprezantaci pravidelně ve volbách podle vlastního výběru. Takovou možnost jsme my za komunistů neměli. Jistě, také v těchto zemích občas zvolí nějaké pitomce, ale i pitomec zvolený v demokratických volbách je pořád zastupitel vybraný lidmi, které k jeho volbě nikdo nenutil.

   Smazat
 35. Jednou (za socializmu) jsme šli s kamarádkou přes silnici, kde se dělalo tramvajové kolejiště. Kravál, smrad, prach, hromady, nebezpečí úrazu, cikáni v helmách makali.

  A ona řekla: „Ať už jsme pryč, to jsou hrozný lidi“.
  A já: „Ale jsou to jedni z mála lidí, kteří dělají něco opravdu jednoznačně užitečného, co bude ještě dlouho sloužit všem“.
  Ona: „To jsem od tebe mohla čekat, ty si nevážíš vzdělání.“
  Já: „I bych si třeba vážil, ale za každým nesmyslem stojí vždycky vysokoškolsky vzdělaní lidé.“
  Pak následoval ping pong nějakých „no jo, ale“, a mně bylo jasné, že krásná slečna je elitářka.

  Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl mít nárok na víc peněz nebo lepší auto než někdo jiný jen proto, že „vím, kdo napsal Babičku a jsem schopen strávit Janáčka“.

  Peníze ve své podstatě jsou časoměrná jednotka. Míra času vynaloženého na práci.
  Ale ve zkaženém světě jsou i peníze zkaženy.
  PB

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.