Reklama

.

.

pondělí 10. dubna 2017

Každý se ukáže, až když o něco jde – i poslanci …

Ludvík Smýkal
10. 4. 2017
Poslanci Jana Černochová (ODS), Jan Hamáček (ČSSD), Martin Stropnický (ANO), Marek Ženíšek (TOP 09 – Starostové), Ivan Gabal (KDÚ-ČSL) a David Kádner (Úsvit) předložili Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PS) návrhy tří změn zákonů, jejichž přijetím by došlo k jejich podstatným a zásadním změnám :

1021 - se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

„(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“.

1041 - se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
m) k financování obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně (NATO), vyčlení každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne menší než 2 % hrubého domácího produktu předchozího roku.“

956 -  změna  Ústavy ČR čl.43 odst) 4, Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška , kdy navržená změna umožňuje z rozhodnutí vlády pobyt cizích vojenských sil na území ČR, mění obranný charakter AČR na expediční.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. 
K tomu, aby navržené tři změny zákonů byly zařazeny na program jednání, proběhla v rámci  56. schůze PS  14.dubna 2017 řada 15 procedurálních hlasování (hlasování 10 až 24). Tato hlasování navrhla Jana Černochová, mluvčí výše uvedené skupiny poslanců, ve snaze prosadit návrhy k projednání PS tzv. „za každou cenu“.  

O tom, že všechna hlasování pro ni a ostatní navrhovatele skončila katastrofou jsme už byli  informováni – viz http://www.novarepublika.cz/2017/04/poslanci-ps-parlamentu-cr-zatim-zamitli.html, ale i tak mne zajímalo, jak pro zařazení návrhů na jednání PS hlasovali sami navrhovatelé, předsedové politických stran a hnutí, jednotlivé kluby a poslanci.

Tato hlasování by měla zajímat i ostatní občany našeho státu před podzimními volbami do PS. Všichni bychom si měli z nich vzít pro sebe poučení a ve volbách odevzdat své hlasy pouze stranám a hnutím, které v okamžiku, když o něco je, nezklamou.
Na webu PS https://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=7&s=56&l=cz&pg=1 jsem si vyhledal příslušná hlasování PS a musím napsat, že jsem „žasl“ …

K Janě Černochové (ODS), která ve všech 15 případech hlasovala pro zařazení návrhů na program jednání, se v tomto ohledu připojil jediný navrhovatel – David Kádner z Úsvitu. Marek Ženíšek (TOP 09 – S) a Ivan Gabal  (KDÚ-ČSL) se po sérii zdržení se hlasování, se k ní připojili až v závěru. „Vynikající“ herecký výkon, ze kterého jistě měla Jana Černochová (ODS) velkou radost, podal  současný ministr obrany ČR Martin Stropnický (ANO), který hlasoval 12x proti návrhu a teprve v závěru 3x pro návrh. Podobný, ale vhledem k své profesi pouze amatérský výkon, předvedl Jan Hamáček z ČSSD.

Po tomto úvodu mne jsem byl zvědavý na hlasování předsedů politických stran a hnutí, zastoupených a opět jsem se několikrát nestačil divit.                                                                                  Bohuslav Sobotka (ČSSD) v naprosté většině případů hlasoval proti návrhům, příp. se hlasování zdržel. Vojtěch Filip (KSČM) byl „opatrnější“, většinou se hlasování zdržel, ve 4 případech hlasoval proti, ale ve 12. hlasování byl překvapivě pro návrh. Mnohem jednodušší rozhodování měl zřejmě Andrej Babiš (ANO), který se až na jednu výjimku k hlasování ani nepřihlásil. Miroslav Kalousek (TOP 09 – S) zpočátku zřejmě řešil nějaké dilema a tak chvílemi se zdržel hlasování, nepřihlásil se, hlasoval pro návrh a teprve v druhé polovině se ustálil a vždy hlasoval pro návrh.  Zbývající předsedové – Petr Fiala (ODS), Pavel Bělobrádek (KDÚ-ČSL),  a překvapivě i Marek Černoch (Úsvit) a Tomio Okamura (SPD), hlasovali v vzájemné jednotě vždy pro návrh.

Přehled hlasování jednotlivých poslanců a klubů je dlouhý a na první pohled „nezáživný“, ale o mnohém vypovídající. Když pominu kluby, ve kterých poslanci hlasovali převážně jednotně za návrh (ODS, KDÚ-ČSL, Úsvit), v každé ze zbývajících politických stran a hnutí se našly „černé ovce“, jednající jinak než zbytek klubu.

Tomu se nevyhnuli ani v klubu KSČM, jehož členové by nám měli vysvětlit, z jakých důvodů se ve většině případů zdrželi hlasování v tak důležité věci. Až do 20.hlasování se poslanci TOP 09-S chovali podobně, většina z nich se zdržela hlasování, teprve v závěru převážně hlasovali pro návrh.  
Kluby, ve kterých naprostá většina poslanců hlasovala proti návrhu, byly klub ČSSD a klub hnutí ANO . 

Podrobnosti k hlasování jednotlivých poslanců a klubů lze najít při otevření souborů, které jsou uvedeny u jednotlivých hlasování.                                                                                          Za případné chyby a nepřesnosti v přepisu údajů se dotčeným a čtenářům omlouvám.


bod 139, sněmovní tisk 1021, novela ústavyČSSD- ano 3 (Klučka, Rykala, Váňa) , ne 30, nepřihlášen 0, zdržel se 10, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 15, omluven 6,
KSČM – ano 5 (Luzar, Hubáčková, Bebarová, Mathušovská, Nekl) , ne 6 , nepřihlášen 1, zdržel se 15, omluven 6,
TOP 09 – ano 3 (Nováková, Kostřica, Ženíšek) , ne 0 , nepřihlášen 1 , zdržel se 19, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2 (Novotný, Němcová)
KDÚ-ČSL – ano 1 (Benešík) , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 7, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení - ano 3 (Fiedler, Holík, Okamura), ne 1, nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

bod 139, 
sněmovní tisk 1021,  zítra jako první bod po třetích čteních
hlasování číslo 11. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 69. Návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 2 (Klučka, Váňa) , ne 30 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 0, ne 31 , nepřihlášen 3, zdržel se 8, omluven 5,
KSČM – ano 6 (Luzar, Mackovík), Rujbrová,Borka,Koníček,Nekl),  ne 6 , nepřihlášen 0, zdržel se 15, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Kalousek,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano  1 (Benešík) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 20, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní , ne , nepřihlášen, zdržel se 1 (Sylor), omluven,
Nezařazení – ano 3(Fiedler,Holík.Okamura) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 1, omluven 2,


Alternativa C - první bod v pátek v 9 hodin.
hlasování číslo 12. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 64. Ani tento návrh nebyl přijat.

¨
ČSSD- ano 3 (Klučka, Rykala,Váňa) , ne 28 , nepřihlášen 1, zdržel se 12, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 32, nepřihlášen 3, zdržel se 7, omluven 5,
KSČM – ano 8 (Luzar, Nohavová, Vondrášek, Rujbrová, Filip, Koníček, Nekl, Valenta) , ne 1 (Semelová)  , nepřihlášen 0, zdržel se 18, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Laudát, Koubek), ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 0,
ODS – ano 13 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Novotný), omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 3 (Bělobrádek, Benešík, Golasowská) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 7, omluven 2,
Úsvit – ano 4 (Černoch,Hnyková,Kádner,Lank) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Fiedler, Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

Dále návrh na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.
Je to hlasování číslo 13. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 2 (Klučka,Váňa) , ne 30 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34, nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 3 (Luzar, Rujbrová), ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 20, omluven 6,
TOP 09 – ano 3 (Kalousek,Laudát,Koubek) , ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 19, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 5 (Bělobrádek,Benešík,Golasowská,Hovorka,Kudela) , ne 1 (Uhlíka) , nepřihlášen 0, zdržel se 6, omluven 2,
Úsvit – ano 6 , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Fiedler,Hplík,Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

Poslední alternativou je na středu 12. 4. po třetích čteních.
hlasování číslo 14. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 2 (Klučka, Váňa) , ne 30 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Kott), ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 4, omluven 5,
KSČM – ano 4 (Rujbrová,Hubáčková,Luzar,Nekl) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 21, omluven 6,
TOP 09 – ano 4 (Kalousek,Gazdík,Koubek,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 18, omluven 0,
ODS – ano 13 (všichni přítomní s 1 výjimkou) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Blažek), omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 4 (Bělobrádek,Benešík,Golasowská,Hovorka) , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 4, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou) , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Fiedler,Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 0,

bod číslo 184 sněmovní tisk 1041, také v pěti alternativách.
hlasování číslo 15. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 71. Návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 3 (Chovanec,Klučka,Koskuba) , ne 24, nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34, nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 1 (Semelová) , nepřihlášen 0, zdržel se 26, omluven 6,
TOP 09 – ano 5 (Gazdík,Heger,Korte,Laudát,Nováková) , ne 0 , nepřihlášen 1 (Pecková), zdržel se 17, omluven 2,
ODS – ano 13 (všichni přítomní s 1 výjimkou , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Blažek), omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 3 (Bělobrádek,Benešík,Gabal) , ne 5, nepřihlášen 0, zdržel se 4, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou, ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík, Okamura) , ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

Dalším návrhem je zařazení bodu 184 zítra po třetích čteních.
Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 64. návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 4 (Birke,Klučka,Koskuba,Stupčuk) , ne 30, nepřihlášen1, zdržel se 9, omluven 6,
ANO -¨ ano 0, ne 31 , nepřihlášen 3, zdržel se 8, omluven 5,
KSČM – ano 0, ne 2 (Grebeníček,Semelová), nepřihlášen 0, zdržel se 25, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gazdík,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení - ano 2 (Holík, Okamura), ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

Dále bod 184 paní poslankyně navrhuje zařadit jako první bod v pátek v 9 hodin.
hlasování číslo 17. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 72. Návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 2 (Klučka,Koskuba) , ne 31, nepřihlášen 1, zdržel se 10, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34, nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 1 (Semelová), nepřihlášen 0, zdržel se 26, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gazdík,Laudát) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 5 (Benešík,Golasowská,Herman,Junek,Kudela), ne 5 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,
Úsvit – ano 5 (všichni přítomní až na 2 Výjimky) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 2 (Sylor,Štětina), omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík,Okamura) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

Dalším návrhem je zařadit bod 184 v úterý na 11. 4. po pevně zařazených bodech
hlasování číslo 18. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 65. Ani tento návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 3 (Klučka, Koskuba,Velebný) , ne 28 , nepřihlášen 1, zdržel se 12, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano  0, ne 2 )Semelová,Grebeníček), nepřihlášen  0, zdržel se 25, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gadík,Laudát) , ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 7 (všichni) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
Nezařazení – ano 2 (Holík,Okamura) , ne 1, nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

A posledním hlasováním o bodu 184 je na středu 12. 4. po třetích čtení
hlasování číslo 19. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 65. Návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 3 (Klučka,Kuskuba,Novotný) , ne 27 , nepřihlášen 1, zdržel se 13, omluven 6,
ANO -¨ ano 0, ne 33,, nepřihlášen 3, zdržel se 6, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne  4, nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 2 (Gazdík,Kalousek) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 20, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12, ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sylor), omluven 0,
Nezařazení - ano 2 (Holík, Okamura), ne 1, nepřihlášen 0, zdržel se 3, omluven 2,

Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164, sněmovní tisk 956 dnes po pevně zařazených bodech
hlasování číslo 20. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 53proti 75. Návrh nebyl přijat.

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65639&l=cz

ČSSD- ano 0 , ne 33 , nepřihlášen 1, zdržel se 10, omluven 6,
ANO -¨ ano 0 , ne 35, nepřihlášen 3, zdržel se 4, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 5 , nepřihlášen 0, zdržel se 22, omluven 6,
TOP 09 – ano 19 (všichni přítomní s 3 výjimkami) , ne 0 , nepřihlášen 1, zdržel se 3, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní) , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou) , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1(Sykor), omluven 0,
Nezařazení - ano 2 (Okamura, Zelienková), ne 2 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

Druhá alternativa bod 164 zítra po třetích čteních.
hlasování číslo 21. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 66. Ani tento návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 1 (Váňa) , ne 29 , nepřihlášen 1, zdržel se 13, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Vondráček), ne 34 , nepřihlášen 3, zdržel se 4, omluven 5,
KSČM – ano 0, ne 2 (Borka, Semelová) , nepřihlášen 0, zdržel se 25, omluven 6,
TOP 09 – ano  20 (všichni přítomní mimo 3 výjimek), ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 0, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní)  , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
Úsvit – ano 6 (všichni přítomní s 1 výjimkou), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Štětina), omluven 0,
Nezařazení - ano 3 (Holík,Okamura,Zelienková, ne 1 , nepřihlášen  0, zdržel se 2, omluven 2,


Další alternativou je zařadit bod 164 v pátek v 9 hodin ráno.
hlasování číslo 22. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 63. Návrh nebyl přijat.

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=65641&l=cz

ČSSD- ano 3 (Hamáček,Klučka,Váňa) , ne 25 , nepřihlášen 1, zdržel se 15, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Stropnický), ne 32 , nepřihlášen 3, zdržel se 6, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 20 (všichni přítomní mimo 3 výjimek) , ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 2, omluven 2,
ODS – ano 14 )všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 7 , ne 1 (Uhlík), nepřihlášen 0, zdržel se 4, omluven 2,
Úsvit – ano  5 (všichni přítomní mimo 2 výjimek), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,
Nezařazení – ano 3 (Holík,Okamura,Zelienková) , ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2,

Dalším návrhem je zařazení bodu 164 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.
hlasování číslo 23. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 67. Návrh nebyl přijat.


ČSSD- ano 2 (Hamáček,Klučka), ne 30 ,nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 1 (Stropnický) , ne 33 , nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0 , ne 4 , nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 19, ne 0, nepřihláše 1, zdržel se 3, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní, ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 , ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se, omluven 2,
Úsvit – ano 6 , ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sykor), omluven 0,
Nezařazení – ano 3 (Holík, Okamura, ,Zelienková), ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven ,

A posledním hlasováním o bodu 164 je navržení na středu 12. 4. po třetích čteních.
hlasování číslo 24. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 65. Návrh nebyl přijat.

ČSSD- ano 4 (Hamáček, Klučka,Rykala,Váňa) , ne 28 , nepřihlášen 1, zdržel se 11, omluven 6,
ANO -¨ ano 2 (Kott, Stropnický), ne 32 , nepřihlášen 3, zdržel se 5, omluven 5,
KSČM – ano 0, ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 23, omluven 6,
TOP 09 – ano 20 (všichni přítomní mimo 3 výjimky, ne 0, nepřihlášen 1, zdržel se 2, omluven 2,
ODS – ano 14 (všichni přítomní), ne 0 , nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 2,
KDÚ-ČSL – ano 12 (všichni přítomní), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 0, omluven 0,
Úsvit – ano 6 (všichni mimo 1 výjimku), ne 0, nepřihlášen 0, zdržel se 1 (Sykor), omluven 0,
Nezařazení - ano 3 (Holík,Okamura,Zelienkova), ne 1 , nepřihlášen 0, zdržel se 2, omluven 2.

14 komentářů :

 1. Jiří Jírovec10. dubna 2017 21:14

  Pan Smýkal promine, ale článek který napsal je silně zavádějící. Hlasování ve Sněmovně totiž probíhá na několika zcela odlišných úrovních:

  (1) Zařazení určitých bodů na pořad schůze. Vládní většina obvykle hlasuje proti návrhům opozice. Vhodným "zařazením" vládních bodů, je možné odsunout body opozice tak, že se na ně již nedostane;

  (2) Zákon, který je v prvním čtení se postupuje různým výborům;

  (3) Zákon může být odmítnut nebo vrácen k přepracování;

  (4) Je-li zákon ve druhém čtení, mohou poslanci navrhovat změny. Vláda může ty opoziční přehlasovat. Může se stát, že některý z návrhů dává smysl a pak pro něj mohou hlasovat i vládní poslanci.

  (5) Ve třetím čtení je již možné měnit jen formální chyby, například číslování paragrafů;

  (6) Zákon je nakonec schválován v podobě, která odpovídá verzi předložené pro druhé čtení, do níž byly zahrnuty změny schválené Sněmovnou ve druhém čtení.

  (7) Pokud je hlasování těsné (například proto, že poslanecký klub neinstruoval svoje poslance jak hlasovat), používá se pro jeho zvrácení trik zvaný zpochybnění volby. To se před časem stalo poslancům Top 09, když se jich příliš zdrželo hlasování a hlasování se pak opakovalo, tuším, že dvakrát, než byl dosažen správný výsledek.

  To, že Stropnický (nebo kdokoli jiný) hlasoval mnohokrát proti a pak několikrát pro (jak uvádí článek) znamená jen to, že nehlasoval pro většinu pozměňovacích návrhů.

  Pozoruhodný je bod (7), protože ten obsahuje náznak, že ten který poslanec nehlasuje podle svého vědomí a svědomí, ale podle toho, jak mu je nařízeno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Autor nepopisuje hlasování o zařazení do 1., 2. či 3. čtení, o pozměňovácích ap., ale hlasování vůbec o prvním zařazení daných sněmovních tisků na program schůze. Protože se o tom již párkrát neúspěšně hlasovalo, je právě probíhající schůze PS prakticky poslední schůzí, na níž je ještě možné zahájit 1. čtení návrhů zákonů, aby se dala na zbylých schůzích do voleb vůbec projednat a schválit. Proto se grémium PS rozhodlo nabídnout poslancům několik možných termínů pro každý zmíněný sněmovní tisk, kdy ho mohou začít projednávat a rozhodnout, zda ho propustí do 1. čtení, nebo zamítnou. No a hlasování skončila tak, že poslanci pro toto první projednání sněmovních tisků nenašli místo a návrhy zákonů tak spadly pod stůl dříve, než se naň dostaly. Tato Poslanecká sněmovna je již neprojedná a té nové, která vzejde z podzimních voleb, by je někdo musel navrhnout znova - a začínalo by se opět tím, zda a kdy budou zařazeny na pořad schůze.
   Každopádně stojí za to se seznámit s tím, jak které kluby hlasovaly. Kupř. je zajímavé, že klub KSČM se ohledně zařazení návrhu novely ústavy o pobytu cizích vojsk na území ČR a vysílání armády ČR do zahraničí většinou zdržel hlasování. Přes všechna jejich slova o nepřijatelnosti NATO a odmítání zahraničních misí se najednou ukazuje, že když měli možnost hlasovat pro zaříznutí hned v zárodku, tak takovou možnost nevyužili a jen díky ČSSD a ANO se o tom nebude jednat. Totéž platí o T. Okamurovi, který též halasně brojí proti NATO a misím, ale klidně by prodloužil riziko přijetí této novely tím, že by se jednalo, zda ji pustit do 1. čtení. Možná za tím byl nějaký "deal", že třeba by nebylo vhodné, aby byly ČSSD a ANO nařčeny z toho, hlasují společně s KSČM, leč určitá pachuť zůstává. Přinejmenším z poměrů v české kotlině, kdy se musí přistupovat k takovýmto tanečkům obkročákům, aby zavilý přežilý antikomunismus nezmařil rozumné věci. Přitom lidovci tentokrát nedrželi basu s koaličními partnery, ale patrně by jako mravní pilíře polistopadové éry patřili k těm, kteří by partnerům jejich hlasování s KSČM antikomunisticky rázně otřískali o hlavu.
   KR

   Vymazat
  2. 21:14 Zřejmě jste pane Jírovec přehlédl, že ve všech 15 případech jednalo o procedurální hlasování, zda budou či nebudou, navržené změny zákonů zařazeny na pořad jednání PS. Ve vašem příspěvku je tento případ hlasování popsán v odstavci 1).

   Návrh změn zákonů, uvedený v článku, je zajímavý tím, že jej podala skupina 6 poslanců napříč politickým spektrem, sestávající z politických stran a hnutí zastoupených v PS s výjimkou KSČM a SPD.
   Tím "pozoruhodnější" ta hlasování byla - ukázalo se, že někteří navrhující poslanci ani nemají podporu svých stranických klubů, příp. že ani nejsou ochotni pro své návrhy hlasovat. Dále se ukázalo, že pojem "opozice" je pro mnohé poslance z klubů KSČM, Úsvit a SPD spíše k "smíchu".

   Martin Stropnický, v tomto případě, o žádném pozměňovacím návrhu nehlasoval, vždy šlo o procedurální hlasování, zda budou či nebudou, navržené změny zákonů zařazeny na jednání PS.

   S tím, že by byl můj článek v něčem silně zavádějící nesouhlasím. Obsahuje fakta doplněná mými postřehy a poznámkami, se kterými můžete samozřejmě nesouhlasit nebo polemizovat.
   L.S.

   Vymazat
  3. Pozor zrudy zase utoci..

   Vymazat
 2. Myslim ze kdo nezije v CR ani nemuze sledovat proceduralni detaily, dulezite je na prikla pro mne jen to ze je dobre si tento dobytek zapisovat a az doba bud evhodna tyto figurky povolat k vysvetleni a dle prava verejne popotahovat smerem nahoru a to pomalymi tahy

  OdpovědětVymazat
 3. Nesdílím přílišné nadšení některých místních diskutérů pro Okamuru. Život mne naučil opatrnosti.A o Okamurovi bylo ještě před jeho vstupem do sněmovny zveřejněno tolik, přinejmenším, rozporuplných informací, že kdyby polovina byla pravdou, musí o jeho morálním charakteru pochybovat snad každý trochu myslící.
  Tak že v konečném důsledku, ani u jednoho jmenovaného mě jejich chování nepřekvapilo.
  Navíc, snad každý už ví, že v parlamentu snad nikdy nejde o ideologii. Vždy tam platí něco, za něco. Ty mi zvedneš ruku pro mojí lumpárnu, já zase pro tu tvojí. Škodný nebudeme nikdo a voličům to nějak okecáme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z tak blbého návrhu byl zřejmně vrozpacích i harcovník Kraďousek. Myslím, že podáníní návrhu s tolika nesouměřitelnými fakty bylo úmyslné.
   Václav

   Vymazat
 4. Ten návrh je naprosto nehlasovatelný z důvodu, že se tam míchají hrušky, jabka a ještě další ingredience.
  Je to posranecký paskvil.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 5. Panu Smýkalovi děkuji za velmi užitečný datově informační článek. Kdo sleduje své pappenheimské, aby seznal, zda jsou vůbec volitelní a nakolik jejich veřejná rpohlášení lze brát vážně, jde o nadmíru podstatnou materii. Když nabádám, aby se Okamurovi slepě nevěřilo, dělám to s vědomím jeho dvou tváří a, bohužel, obyčejného křiváctví. Když říkám, že nelze volit současné parlamentní strany, tak vím, proč to nelze. Že zde ČSSD a ANO cosi nepodpořili neznamená, že jinde podpořili kdeco mnohem ohavnějšího. Ono jde především o Ústavu a jeji návaznost na celý právní systém. Formální tanečky jsou pouze hrou podle platných pravidel na aktuálním hřišti...

  OdpovědětVymazat
 6. Už to bylo řečeno, ale pokud skupina poslanců nebo kdokoli jiný napíše zákon, jehož účelem bude dosáhnout obecného blaha pro všechny, ale bude napsán neumětelsky, pak ten, kdo bude hlasovat proti jeho zařazení na program, je nepřítel obecného blaha pro všechny ??

  Velmi podobná debata byla kolem zákona o ochraně přírody a krajiny, ve skutečnosti Lex Šumava. Klán za KSČM správně řekl: nebudu hlasovat pro, ne proto, že by tam nebylo vůbec nic správně, ale protože většina věcí je tam blbě a kvůli Šumavě se tenhle zákon pokaždé otevře znova.

  Velmi podobná debata byla o registru smluv, kde mnozí hlasovali proti, protože většina odmítla zařadit do režimu zveřejňování i smlouvy neziskovek sosajících veř. rozpočty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Návrhy změn zákonů, uvedené v článku, nebyly v žádném případě napsány "neumětelsky" s cílem obecného blaha pro všechny.
   Tyto návrhy byly připraveny, napsány a prosazovány "lidmi", kteří zřejmě mají za cíl likvidaci České republiky v rámci rozpoutání celosvětového válečného konfliktu.

   Vymazat
 7. A jinak dodávám obligátně: Jakékoli procento z HDP je apriori podfuk a osobně bych nehlasoval pro jakýkoli návrh, kde by byl tenhle parametr zabudovaný. Napiště tam procento z příjmů nebo výdajů státního rozpočtu za příslušný rok a pro jistotu řekněte, jeslti počítáte s rezervami a fondy. Pak je to aspoň na rovinu řečeno.

  OdpovědětVymazat
 8. Vzhledem k tomu,co za lidi tyto návrhy předložili
  je jenom dobře,že nebyly přijaty.Podle dosavadní
  praxe těchto lidí se za tím skrývalo něco jiného,
  co by se ve vhodnou chvíli k tomu přibalilo.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat