Reklama

.

.

pondělí 3. dubna 2017

Kdo dokáže vyděsit více? Langšádlová nebo Holkup?

Nový obyčej: vítání US Army v ČR
Jaroslav Hošek
3. 4. 2017  První zprávy


Tohoto roku koncem března vyvolal velkou vlnu zájmu článek publikovaný v politické rubrice Prvních zpráv.cz nazvaný „Langšádlová: Jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností“.
Langšádlová: Jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností

Překvapení a zároveň nemalé rozhořčení veřejnosti nad prohlášením poslankyně za TOP 09 svědčí o tom, že mainstreamová média neinformují veřejnost objektivně. Některé události tato média tutlají. Například z důvodu snahy o zachování dojmu, že to není náš establishment, kdo hovoří o povinnosti válčit (válku chce přece vždy vyprovokovat pouze po agresi žíznící Rusko). Proč hovořím o tutlání? Výrok poslankyně Langšádlové o povinnosti České republiky střetnout se s Ruskem v jaderné válce není současný; je totiž již téměř dva roky starý. Pronést jej měla v reakci na projev tehdy nastupujícího předsedy Vojenského výboru NATO generála Pavla pronesený na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně v květnu 2015, v němž informoval, že v případě ruské anexe Pobaltí by Severoatlantická aliance stála před rozhodnutím, zda jít kvůli tomu do jaderné války s Ruskem. Lidé by v roce 2017 nebyli prohlášením poslankyně tolik překvapeni, kdyby je mainstream o tomto názoru Langšádlové informoval vzápětí poté, kdy odeznělo (jak by se to slušelo alespoň ve veřejnoprávních médiích).

Poslankyně Langšádlová, která by se určitě dnes - v předvolebním období - podobným válečnickým projevům ráda takticky vyhnula, byla za svůj výrok velkou částí veřejnosti nejen silně kritizována, ale dá se říci, že u řady lidí svým názorem vyvolala obavy. Co taky jiného, když poslanec mající možnost hlasovat dle Ústavy pro vyhlášení válečného stavu považuje za svůj politický program výzvu k vedení jaderné války!

Aniž bych chtěl uvažovat, jaké mohou být trestněprávní důsledky prohlášení o „povinnosti vést proti někomu jadernou válku“ přejdu k trestnímu stíhání českého občana Martina Holkupa z Písku. Ten na rozdíl od poslankyně Langšádlové, jejíž výrok vzbudil důvodné obavy u občanů, měl naopak jménem těchto občanů nebezpečně vyhrožovat politikům a vzbudit obavy zase u nich.

Martin Holkup je bývalý profesionální voják Armády ČR, jenž sloužil v misi Severoatlantické aliance v Bosně. V listopadu 2016 byl Okresním soudem v Písku odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na osm měsíců se zkušební dobou dvou let za přečin nebezpečného vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. V reportáži natočené Českou televizí o taktickém výcviku skupiny záložáků nacvičujících s airsoftovými zbraněmi ochranu státní hranice před ilegálními imigranty vzkázal Holkup vládě i Parlamentu, že spolek s názvem „Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO“, jehož je členem, se řídí citátem z Ernesta Hemingwaye, v němž se praví, že v první den války by měl lid postřílet svou vládu, pokud zemi do války přivede. Zřejmě na důkaz, že výhrůžka u politiků zabrala (je to podmínka spáchání trestného činu) se k trestnímu řízení připojili celkem dva vyhrožováním vyděšení senátoři; každý s návrhem na náhradu újmy v symbolické výši 100 Kč (neznaje úplný výrok rozsudku, nemohu uvést, jak soud jejich návrh vyřešil).

U případu Martina Holkupa se okamžitě vtírá otázka, co bylo primárním účelem podnětu, na základě nějž orgány činné v trestním řízení zahájily jeho trestní stíhání. Bylo důvodem standardně zjednat pořádek a pro verbální skutek, který má základ v bytostném Holkupově odporu k válce, obvinit válečnými událostmi hluboce frustrovaného veterána z Bosny? Nebo je to jinak, a Holkupova procesu bylo využito k tažení proti lidem odmítajícím programově politiku Severoatlantické aliance i USA, tvrdícím, že NATO plánuje válku? Proti těm, kteří si dokonce dovolí drze vracet ministru obrany ctihodné vojenské metály za někdejší službu v Alianci?

Pokud se jedná o důvod zahájení trestního řízení, přikláním se spíše k variantě druhé. Jak známo, nejelegantněji se politické názory potírají tak, že se na jejich nositelích najde něco, co lze kriminalizovat. K tomu se státu nejlépe hodila osoba Martina Holkupa, jenž je typický veřejným prohlašováním, že jako voják „nebude sloužit hnusnejm Američanům“ (viz reportáž).

K perzekuci Martina Holkupa, ale – domnívám se – i celého spolku „Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO“ (považte, už jen ten protistátní název!) bylo využito reportáže natočené reportérem České televize, vysílané na podzim 2015 v pořadu Reportéři ČT. Paradoxem bylo, že Holkup, který byl píseckým okresním soudem odsouzen pouze na základě této reportáže, dal reportérovi ČT k jejímu natočení souhlas. Bohužel, zřejmě v té době podléhal iluzím o objektivitě veřejnoprávního média, jemuž chtěl umožnit vytvoření dokumentu o činnosti, o jejíž zákonnosti neměl nejmenší pochybnost. Holkup nevěděl, že Česká televize navzdory své zákonem dané veřejnoprávnosti oddaně slouží prioritám české i nadnárodní politiky, jež většinou nemají se zájmy českých občanů mnoho společného.

Reportáž „Nebezpečná hra na vojáky!“ jak nazvala ČT svůj (Holkupa usvědčující) dokument, je učebnicovým příkladem jak vyprodukovat neobjektivní, propagandistický pořad. Ještě dříve, než mohli diváci reportáž shlédnout, dramaturg pořadu Reportéři ČT avizoval, že je o osobách, jejichž činnost přináší dle expertů riziko, které postupně budují soukromou armádu vybavenou ostrými zbraněmi, jež jsou připraveny použít i proti vlastním politikům. Namísto, aby tvůrci reportáže - jak se to sluší u korektní dokumentaristiky – poskytli prostor k vyjádření pluralitních názorů, vybrali k podání komentáře pouze ty, u nichž byl zaručený předpoklad, že činnost osob protivících se politice NATO odsoudí (gen. Šedivý, gen. Šándor, občanský aktivista Marhoul a jiní). Bývalí vysocí funkcionáři Armády ČR dle očekávání označili činnost záložáckého spolku za společensky škodlivou a doporučili, aby se jím zabývaly tajné služby a policejní orgány. Mezi komentátory nechyběl ani advokát, jenž Holkupovu parafrázi Hemingwayova výroku o střílení vlády v první válečný den neváhal označit za zvlášť závažný zločin přípravy vraždy. V určitých momentech mi reportáž připomínala způsob, jakým komunistická televize prezentovala například hudebníky z Plastic People. Ty jako společenské vyvrhele, „Holkupovo komando“ cvičící zadržení osoby překračující ilegálně hranici představil reportér Landa jako brutální monstra (přál bych lidem shlédnout video natočené z jakéhokoli zásahu nejen policejní jednotky známé pod zkratkou URNA, ale i jiných zásahovek z nižších součástí Policie ČR). Ve srovnání s komunistickou televizí u reportéra Landy přece jen jeden rozdíl byl. Ten, kdo za komunismu natáčel řádění Plastiků proti nim nesvědčil u soudu.
Nutno zdůraznit, že v procesu vedeném proti Holkupovi bylo zcela odhlédnuto od kontextu, za něhož obžalovaný proti hrozbě války v reportáži brojil. Aktivita Severoatlantické aliance v Evropě v posledních dvou letech zneužívající důsledků ukrajinské krize (vyvolané Spojenými státy) dává nepochybně za pravdu těm, kdo tvrdí, že nikoli Rusko, ale NATO v čele s USA jsou agresorem plánujícím válku. O čem jiném ostatně svědčí přesun americké vojenské techniky a personálu zahájený koncem roku z německého Bremerhaven postupně dál na Východ, jenž The Independent označil za největší od konce studené války? Co například cvičení NATO v Polsku pod názvem ANAKONDA 2016 zabývající se bezpečnostními situacemi ležícími pod tzv. “prahem vzniku války”? A co ostré starty stíhaček členských zemí NATO v Pobaltí na linii doteku s Ruskem (Baltic Air Policing)? Vidíme, že Alianci je dobrá každá záminka. Za „ozbrojený útok“ ve smyslu Severoatlantické smlouvy má být dle bojechtivých vysokých představitelů NATO považován i kyber útok. Připomeňme například nedávnou hrozbu generálního tajemníka NATO Stoltenberga, že případě rozsáhlého kybernetického útoku na členský stát Aliance může dojít k aktivaci článku 5 Severoatlantického paktu (www.natoaktual.cz).


Bratrství ve zbrani - celá naše četa trénuje hromadné vítání americké armády


Holkupovo prohlášení nutno interpretovat nikoli jako kriminální jednání agresivního jedince vyhrožujícího politikům vykonávajícím řádně jim svěřenou zákonodárnou nebo výkonnou moc (dle čl. 2/1 Ústavy v souladu s vůlí svého lidu, který je zdrojem státní moci vykonávané politiky). Co Holkup v reportáži řekl, byl pouze naléhavý protiválečný apel inspirovaný Hemingwayem, známým svým záporným postojem k válce. Holkupova slova byla bezpochyby ovlivněna snahou části české politické reprezentace dávat Alianci najevo větší oddanost. Pohleďme na současný stav: Ministrem obrany uzavřená dohoda o přidružení české 4. brigády rychlého nasazení k velení obrněné divize Bundeswehru. Plánovaná účast Armády ČR na posílení východního křídla NATO. Nabídka vojenského uskupení o velikosti praporu Polsku, zemi, jež se v roce 2020 stane vedoucí zemí aliančních sil velmi rychlé reakce. Snaha změnit Ústavu, aby vláda mohla bez předchozí parlamentní kontroly vysílat armádu do zahraničních operací, aniž by se jednalo o mise obranné, mírové nebo záchranné. Veškerá podpora, kterou ze strany Česka Aliance dostane, staví celou naši zemi do nepřátelské pozice proti tomu, s kým se Aliance v budoucnu střetne. To je zákon války. Proč by však měli obyvatelé České republiky strádat ve jménu bitev, jež probíhají v cizím zájmu?

Výrok Martina Holkupa, za nějž byl u Okresního soudu v Písku odsouzen, znepokojuje veřejnost rozhodně mnohem méně, než prohlášení poslankyně Langšádlové volající Česko do jaderné války s Ruskem. Holkupovo vyjádření by mělo být chápáno jako legitimní vyjádření stanoviska českého občana k našemu členství v NATO.

Členství v NATO je nesporně citlivou politickou věcí. Za účelem vyřešení otázky našeho dalšího setrvání v Alianci by se mělo dostat našim občanům práva realizovat dle článku 2/2 Ústavy státní moc přímo. Parlament by proto měl za tímto účelem schválit ústavní zákon o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy. Návrh takového ústavního zákona čeká v Poslanecké sněmovně na své projednání (sněmovní tisk č. 908 ).

Jaroslav Hošek 


78 komentářů :

 1. TOP 0009 to má už zpočitáno .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. STOPROP 0009, Fujtajblíci Kobližkáři, Socani se slizskou holohlavou a jedovatou zmijí do švestek!!!

   Vymazat
  2. Nezlobte se na Langšádlovou. Ona za to nemůže - je opravdu úplně blbá. Zahraniční politice vůbec nerozumí a jen plká. Jen více takových politiků v TOP 09.

   Vymazat
 2. V každém případě dokáže více vyděsit korunovaná blbost, tudíž Langšádlová. Holá prdel je úsměvná a odlehčující. I kyž Rusové říkají, nesnaž se vyděsit ježka holou prdelí, tak na Lanšádlovou by to určitě fungovalo, až by jak doufám, zcepeněla
  .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I nakopnuti okovanou botou by zminene hydre velmi prospelo..

   Vymazat
 3. Kdo chce válku a připravuje válku je šmejd a měl by být
  zastřelen...

  OdpovědětVymazat
 4. Zastřelte tu slepici.
  Už jenom kvůli ksichtu.

  OdpovědětVymazat
 5. Jenom dotaz.Podal někdo na Langšádlovou oznámení
  za vybízení k válce?Na Holkupa podali oznámení
  dva senátoři a na tu ošklivou a hloupou ženštinu
  nikdo?Potom je chyba někde jinde.Mluvit o tom
  za dva roky je bezpředmětné.Ale její výzva by se
  dala kvalifikovat jako výzva k zločinu proti
  lidskosti a to je nepromlčitelné.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ta dáma si říká politoložka! Je zralá na trestní oznámení. Má bohužel plnou podporu této smečky. Uvedení v NR se mi nelíbí, co je moc je moc.

   Vymazat
  2. Nemáte pravdu - orgány činné v trestním řízení mají konat z úřední povinnosti. O právní kvalifikaci netřeba diskutovat, o jejím trestním postihu také ne.Nežijeme v právním (ani demokratickém) státě. Pokud by ji někdo odstíhal, šli by za ní v zástupu všichni, co si namlouvají, že jsou (j)elita. Chamraď nemravná. Hemingway byl moudrý muž a k myšlenkám moudrých lidí je třeba se hlásit a naplňovat je.

   Vymazat
  3. Petr Majevský havloidi nebudou soudit někoho svého ale 10 let ve Světlý nad Sázavou bych ji přál

   Vymazat
  4. Přestaňte mektat pičoviny, vy bando rusáckých kolaborantských zmrdů a zjistěte si aspoň co Lanšádlová skutečně řekla a v jaké souvislosti.

   Vymazat
  5. Zas promluvil havloid.Vzbudil se z opice a kecá.Kdybys tolik nepil, tak soudružku Lanšádlovou ,nebo jak tu piču nazyváš ,jsi mohl sledovat v přímém přenosu ty debile.

   Vymazat
  6. Já to slyšela na vlastní uši.Nevyděsilo mně to,jelikož tato ženština patři mezi nejhloupější stvoření,které znám.Jenom jsem se rozesmála a šup na sociální sítě.Ale opomenut zůstal her.Štětina!Ten také vyvolával válku s Ruskem se svými fašistickými přáteli.Nemůžeme chtít po poslancích a senátorech,aby věděli vše,že?Natož citát z knih autorů,které naše uvědomělá mládež ani nezná!Chudáci lidé,kteří citují Dobrého vojáka Švejka!To bude trestních oznámení!

   Vymazat
  7. lagoška je prava a nefalšovana černoprdelnice řizena vatikanem stači mrkout na dějiny a hned je jasne proč černoprdelnici žehnali zbranim napřič staletimy a stim tresnim oznamenim bychto viděl joko zbytečnou naději kdy vatikanu se boji nejvic sami naši mili soudci aby si je nevzal za jejich vykony belzebub na rozkaz svate stolice

   Vymazat
  8. Kriple 1:17, to hnusné tlusté "to" o které píšeš je tvá milenka nebo milenec? Ty jednobuněčný havloide.

   Vymazat
 6. Vojaci ! Ukazal jsem vasi fotku - BRATRSTVI VE ZBRANI - americkym kamosum !
  Velice se divili a ptali se, cim vas u regimentu krmi, ze mate tak nevzhledne ksichty ?
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fasujeme chleba s LANGSÁDLEM.

   Vymazat
  2. 0:51 Vaši američtí kámoši mají jistě americké, dobře živené partnerky. Proto už ani nerozliší prdel od ksichtu. Zdají se jim "nevzhledné", protože nejsou nalíčené. Kdyby četa použila tolik makeupu, jako americké "krasavice", tak by vaši kámoši slintali nadšením.

   Vymazat
  3. Já bych byl s vystrkováním zadku na us army opatrný. Je tam 60 % feťáků a ten zbytek jsou teplí.

   Vymazat
  4. Tohle je - 8.32 . nejlepší příspěvek co jsem na diskuzích čet za poslední tři měsíce, když hovoříme o těch méně seriozních.Ale je to trefné do posledního detailu. Až je mi zkažené pověsti Američanů skoro líto, ale dělají si to bohužel sami.

   Vymazat
  5. Prý bylo na americký konvoj vystrčeno daleko více rpdelí než jim mávalo amerických vlajek. Nemám to ověřené, kde se dozvím skutečnost?

   Vymazat
 7. Prolhaní ruští kolaboranti, vlastizrádci a ruská 5. kolona na NR zapomněli dodat KDY by NATO podle Lanšádlové mělo jít do války s Ruskem.
  Ne jenom tak z dlouhé chvíle, jak se nám tahle banda rusáckých kolaborantů snaží namluvit a vsugerovat, ale pouze v případě napadení pobaltských zemí či jakéhokoli člena NATO.
  Má s tímto nějaký zmrd problém? A není to ten samý zmrd který krtizuje Anglii a Francii že nechtěly kvůli nám jít do války a darovali nás Německu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dej si lázeň. To ti uleví demente.

   Vymazat
  2. 1:15 Hele,tvůj problém,že nemáš přehled a jenom papouškuješ nebo opisuješ.Psala jsem,že jsem to slyšela a viděla na vlastní oči a uši a se mnou tisíce dalších.Spolupracovník Jandy a spol by se takto neměl ponižovat a dělat ze sebe hlupáka..Vlastizrádce jsi ty a tobě podobní,vis Štětina,Kalousek,hajnej,Langšádlová ......,za kluby TOP 09,STAN,KDU ČSL,ODS,ZELENÍ,PIRÁTI,ČSSD a eurohujeři.Je jich dost do první linie,jasně že i s tebou?

   Vymazat
  3. 1:15 tak to jsi to magore rozsvítil.
   Nezaznamenal jsi náhodou i tu část vyřčenou, že za napadení lze považovat kybernetický útok? Taky, že si jej lze vymyslet? Nebo spáchat za pomoci tajných služeb sám na sebe? A akce pod falešnou vlajkou? Ano na tebe platí jednoznačně to co řekl Hemingway. Zastřelit na samém začátku. Jsi nejen hovado ale i velice nebezpečné hovado. Zastřelit a ani nemusíme startovat IFU. Pro tebe blbečku to je nákladní automobil z provenience NDR

   Vymazat
  4. Langšádlová - to je ta samá mrcha, která veřejně řekla, že se důchodcům nemusí dávat vůbec nic, protože jsou z minulého režimu zvyklí na bídu a dovedou se s tím popasovat? Co asi tahle mrcha říká na čtyřmilionové odměny za rok pro Rusnoka? To jsou všechno jedna čeleď "prasata chrochtavá" - ti vůbec nemají pojem co by válka znamenala, myslejí si totiž, že pro "prasata chrochtavá" nic. V pohodě budou chrochtat a žrát z plných koryt dál. Ale jak může někdo - kdokoliv - takovou sortu lidí tady obhajovat a sprostě nadávat ostatním obyčejným slušným lidem, kteří dřeli nebo dřou ( myšleno od slova práce - ne žvanění) a mají za to hovno? Za odměnu mají z medií jen ten věčnej strach z války - ty anonyme 1.15 ( nemůžeš v noci chrápat? Chrápeš ve dne chcípáku?) jsi typickej zkurvysyn. Bez debat. Co lezeš na diskuze mezi ostatní? Abys sprostě nadával? CO jsi chtěl říci?

   Vymazat
  5. Prosím nehaňte tady Langšádovou! Vstoupí do dějin vedle Milady Horákové, která od Západu požadovala svržení atomových bomb dokonce na neše území. A to konkrétně na Ústí, Plzeň, Prahu, Brno a Ostravu. U obou by jejich přání skončilo stejně, likvidací státu a národa. Ale někdo to má rád horké...

   Vymazat
 8. A opět a znova zase si místní ruští kolaboranti serou do vlastních tlam.
  Ti samí zmrdi kteří kritizují jakýkoli protest v Rusku jako pokus o rozpoutání Majdanu západními agenty a oslavují jejich rozehnání a pozatýkání účastníků, tady obhajují a oslavují organizátora ozbrojených paramilitárních jednotek otevřeně vyhrožujících naším demokraticky zvoleným ústavním činitelům.
  Ať si to tyhle móresy jde ten blbeček Holkup a jeho místní nohsledi zkusit do Ruska. Uvidíme kolik dní přežijí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakým právem vyháníš slušné lidi ty havloidní hovado? Ty táhni do emerické řiti.

   Vymazat
  2. V Rusku touží po NATO?T jsem nevěděl!

   Vymazat
  3. Rusko se brání imperiální agresi. S 5. kolonou v zádech se bojuje hůř. Naštěstí placených Jidášů, jakým je placený americký agent Navalnyj, je v Rusku pomálu. Chápeš, ty nemyslící havloidiní vemínko 1:29?

   Vymazat
  4. To všechno,co se kolem Ruska děje,upevní soudržnost a uvědomnělost celého ruského národa,ti najatí kolaboranti dostali příležitost se zviditelnit,takže jen je pochytat,další už si dají móc dobrý pozor.....takže sluníčkáři pražské kavárny máte příležitost a my také,že se vás zbavíme poklidu,dokonce uděláme sbírku na nákup moderních krumpáčů do sibiřských podmínek....

   Vymazat
  5. Bude se kopat tunel do Rigy,aby mohlo Ruské obyvatelstvo utéct z té nové ameriky,jen musíte dávat pozor,abyste nekopali moc rychlo,to byste se také mohli prokopat do Severního moře....

   Vymazat
  6. Ty máš - 1.29 - v hubě nasráno už dávno a trvale. Pereš se s tim, proto taky nemůžeš v noci spát a nevíš, čeho by ses chytil. Neboj, už se blíží konec, pomalu ale jistě. Budeš mít po trápení. Zhebneš ve svým doupěti u počítače ty kryso, a než tě najdou, bude z tebe jen hromádka páchnoucích krysích kostí. Vsadím botky, že nemáš rodinu ani přátele - kdo by se kámošil s takovým šmejdem?

   Vymazat
  7. To 1:29: Rád bych se připojil k těm paramilitárním jednotkám při cvičení zadržení a ty bys nám mohl posloužit jako ten cíl. A ještě lepší by to bylo spolu s tou langšádlovic krůtou. Mohli byste třeba posléze být vyznamenáni in memoriam v nějakém kaféšenku, nebo na Orlíku, Stropnickým!

   Vymazat
 9. Ruská federace se 130 miliony obyvatel, 80ti miliardami na zbrojení, s ca sedmým HDP na světě ohrožuje USA a EU s 870ti miliony obyvatel, 600ti miliardami na zbrojení a téměř dvacetinásobně vyšším HDP, než Ruská federace. Takže EU je nucena zvýšit zbrojní výdaje z dosavadního ca 1 % na 2 % a USA je zvyšují o 57 miliard. Zatracení Rusové, kteří ke všemu, ještě ani nic neumí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Počet obyvatel Ruské federace je 146 miliónů, ovšem jinak souhlasím.

   Vymazat
  2. Souhlas. Tady jsou demokratické demonstrace i v USA daleko mohutnější než v Rusku, politici můžou jen závidět Putinovi popularitu, ale plné dršky propagandy proti Rusku.NATO se rozpíná, ale Rusko se přibližuje.Pak ti různí Pavlové-dobře placení ještě tlachají nesmysly. Člověk se za tu verbeš jen stydí.

   Vymazat
 10. ..je nespočet případů kdy poslanecká sněmovna a parlament ČR poškozují republiku.

  NEJVYŠŠÍ SOUD ČR BY MĚL ROZPUSTIT PARLAMENT I POSLANECKOU SNĚMOVNU *

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejvyšší soud je s nimi jedna ruka.

   Vymazat
 11. 3:25 HUUU, ha, ha, ha,... Jejda to je pekne, to jim hned zitra prelozim...Pane generale vyhral jste to, mate jedovatejsi zbrane !
  vojin pucflek HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 3:57 Přiznat porážku je znakem síly, ne slabosti. Jsem rád, že jste pochopil jak to bylo myšleno. Jen šťouchanec na oplátku, nic ve zlém :-).

   Vymazat
 12. Někteří politici své demagogické názory jen hrají. Co si ve skutečnosti myslí, pokud toho jsou vůbec schopni, lze těžko odhadnout. Ale Langšádlová, to je jiný kafe. Ta svou blbost předvádí tak přesvědčivě, že tak blbá musí doopravdy být.

  OdpovědětVymazat
 13. Všímejte si, jak je diskuze čistá a věcná tím, že nikdo nereagoval na to politováníhodné, trapné, vulgární, havloidní hovádko boží z Jandovy líhně 1:15 a 1:29.

  A propos, není bez zajímavosti, že ta TOP0009 má ve svých řadách politické superblby. To nemluvím jen o té slepici, ale vezměte takového Ženíška nebo Laudáta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U jmenovaných bych to viděl na určitou pózu. Oni na sebe prostě chtějí upozornit. Ne, že bych je osobně považoval za nějaké mudrce, ale zejména u Laudáta jsem vypozoroval okopírování chování podle jejich vůdce - chemika Kalouska. A ten vždycky dobře věděl, co dělá. Ale Langšádlová, to je jiná. Už několikrát předvedla světu svou neuvěřitelnou blbost. Ona tomu doopravdy věří. Tak že zatímco Laudát a spol. se vyjadřují tak, jak se vyjadřují proto, aby na sebe upoutali pozornost, tahle slepice jejich blbostem skutečně věří.

   Vymazat
  2. 6:17 Přidal bych Kučeru. To je tak snaživý Kalouskův Hujer a blbec, že si ho nezvou ani do ČT. A to je co říct. Ale jeho vystoupení v parlamentu, to je tedy ukázka prvotřídního idiota, typického TOPáka. A ta mladá Markéta Pekarová Adamová, to je také příklad mozku, vymytého dočista do čista.
   Přesto by TOP09 měla v parlamentu zůstat. Je to takový septik na nejhorší odpad. Pokud vypadne, rozleje se ten hnus do ostatních stran.

   Vymazat
 14. A co ty namodralé fleky,kdo ten zadek nakopal.
  Jak se říká,jaký předseda,podobní členové a to sedí na TOP 09.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to blábolíte, jaký zadek. To jste nepoznal obličej paní Langšádlové ?

   Vymazat
 15. Pokud lidičky jako pí Lanšádlová s Hillari a spol chtějí takovou pěknou válčičku s použitím atomových bombiček tak proč ne? Teď je ještě Rusko s Čínou slabé jak říkají, ale zároveň jsou strašnou hrozbou. Chcete válku fajn, ale bude to poslední válka jaká bude a poslední co uvidíte bude jen neskonalá hrůza. Žádné skvělé oslavy vítězství ála Hollywood. A to co zažijete překoná i nejčernější hororové představy. Tak jen do toho! Nebo raději vemte rozum do hrsti a přestaňte fetovat ta svinstva po kterých "demokraticky" blbnete a stáváte se dementy jako na Ukrajině, Polsku a v Pobaltí. Ti také vidí hrozbu za každým keřem jak jsou posraní. Jo a asi Vám nikdo neřekl, že i takoví ubožáci jako Venezuela nebo Severní Korea jsou pro skvělou US army hodně tvrdým oříškem a na jejich udolání by nestačily současné US sklady černých pytlů a plastových rakví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Normální člověk s trochou znalostí chápe, že se ve východní Evropě podařilo Německu konečně vyhrát 2. sv. válku. Jsme poddanou kolonií a montovnou s třetinovými platy dražšími potravinami a gubernátory kteří přesně poklonkují Německu - viz plešatej zajíc.

   Vymazat
 16. Někdy rád někdy nerád si pročítám diskuzi málokdy se přidávám.Myslím si, že vina není v Lanšádlové Laudátovi v opilcoviKalouskovi, ale v nás. Jak je možné.že tito lidé ve sněmovnách sedí. Jak je možné, že máme premiéra co česko prodává za groš.Už dávno jsme mněli být v ulicích a tyto zhýralce vykopat.
  lada

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:47HÁ VÁM ODPOVÍM PROČ NEJSME V ULICÍCH.MAJÍ NÁS TAM,KAM NÁS CHTĚLI DOSTAT!STÁDO SE ZAHÁNÍ DO KOUTA!

   Vymazat
  2. Ulice nikdy nic nevyřešila. To byl vždy až konec procesu, veřejné vyjádření, že se lidé přidali. Rozhoduje se jinde. Na podzim se bude rozhodovat u volebních uren. Kdo nepřijde k volbám, hlasuje pro naši opbecnou prohru, sníží kvórum a navrch budou mít nejtemnější síly české komunity - TOP09, STAN s Lidovci, ODS a samozřejmě především, Babiš a jeho lumpenkamarila Stropnických, Pelikánů, Jourových a Ťoků. Lidi, měli byste si vybrat stranu s aspoň trochu smysluplným programem a dát jí hlas. Nelekat se toho, že v průzkumech nepřeleze oněch nedemokratických 5%. Průzkumy jsou zmanipulované. Když nepůjdete k volbám, nikdy se nehneme z místa.

   Vymazat
  3. Chodím volit pravidelně.Jímá mně hrůza,že se přidávají strany, které by byli rádodemokratické a stoho mála voliču se to ještě mělní.Proto by sme se mněli sjednotit.
   lada

   Vymazat
 17. Uvědomte si že justice v této zemi je mrtvá a co není mrtvo je dobře zaplaceno . Rada - nepalte korán a neukazujte zadek samostatně pak jste zranitelní . Utvořte skupinu pálící Korán a ukazující zadek , čím více tím lépe . Lepší než demonstrace,občanská neposlušnost ale ne ve stylu Bartoška a Dik,to by byla občanská debilita." Jourová a policie pilibte si ..... !!!!!!!!!! "

  OdpovědětVymazat
 18. S touto hroudou sádla je zbytečné se zabývat.To je stejná kategorie debility jako Laudát,který místo po ulici jezdí autem po tramvajových kolejích.

  OdpovědětVymazat
 19. 10:04
  Podzimní volby budou naše poslední šance zachránit naši zem. Pokud opětně vyhrají eurořiťolezecké strany, pak islamizace naší země nabude takových rozměrů, že se nebudeme stačit divit. A pak se zruší volby.

  Je nutno dát hlasy jediné vlastenecké straně, která může trend zvrátit a tou je SPD Okamura. Tato strana jako jediná má v programu obecné referendum o vystoupení z EU. Volte SPD!

  OdpovědětVymazat
 20. Je naivní si byť jen pomyslet, že by tento parlament schválil zákon o ústavním referendu. Bude to úkolem nového parlamentu, pokud lidé zpitomělí "demokracií" prohlédnou tuto falešnou hru a začnou kriticky myslet.

  OdpovědětVymazat
 21. Pokud tomu správně rozumím, tak ČÉTÉ PLEDUJE PRO TŘETÍ SVĚTOVOU A POKUD MOŽNO JADERNOU VÁLKU , SAMOZŘEJMĚ VEDENOU "OBRANNÝM ÚTOKEM". NIKDO NA SVĚTĚ NÁS VÍCE NEOHROŽUJE NEŽ NATO SAMO, MIGRANTI JSOU JEN DŮSLEDKEM JEHO VÁLEK.
  ROZUMÍM-LI SPRÁVNĚ VÝROKU I SOUDU V PÍSKU, PAK MÍROVÉ HNUTÍ JE TRESTNÉ! A PAK SE DIVME VOLÁNÍ LIDU "ZLATÝ KOMUNISMUS", NEB TEHDY BOJ PROTI VÁLKÁM NEBYL ZAKÁZÁN! TO JSOU PARADOXY, KTERÉ SAMY PŘESNĚ DOKLÁDAJÍ NAŠÍ ÉRU IMPERIALISMU BEZ ZÁSTĚRKY.

  OdpovědětVymazat
 22. Je smutné že si musíme zopakovat protektorát dva krát jako já bi sem si mněl taki zopakovat gramatiku kdiž se nevíme poučit s hystorie ako ako bi sem seněl i ká doučit s gramatiky,to je to totéž.

  OdpovědětVymazat
 23. Pokracovani 14:22..
  Trump neni politik svoji povahou a psychologii. Tento oblibeny president je v prvni rade racionalni, logicky BYZNYSMEN - velmi pracovity a motivovany k naprave domacich americkych problemu.
  Zde jsou !
  Zdravotnictvi, danovy system , EKONOMIE, ochrana hranic, reseni kriminality, skolni system. To jsou hlavni veci, ktere president a jeho lide resi.

  President NEMA zajem o vnitrni problemy Ruske, nebo o Krym.
  On rekl nekolikrat, ze chce vzajemny respekt s Ruskem !

  Panove od cervna 2015 SLEDUJI, kazde slovo a kazdy projev, ktery president rekl. Ujistuji vas, ze ten do valky nepujde, NEBUDE-LI k ni donucen.

  Jeho zahranicni politika je uplne jina, nez predeslych administraci, ktere byli pod vlivem oligarchu.
  Trump NENI pod vlivem nikoho. Jeho nejde zaradit ani do zadne skupiny snobskych bohacu z Park Ave. v New Yorku, nebo v Palm Beach na Floride. On k nim nikdy nepatril - DIKY BOHU a je nad ne nadnesen...

  Znam ruzne segmenty americke spolecnosti dobre, kvuli pracovnimu nasazeni a ujistuji vas , ze jedina skupina, ke ktere ma Trump blizko povahou jsou stavebni a struktuarni inzenyri , architekti, manazeri a ti co neco stavi a buduji.
  On mluvi a jedna k veci a primo, tak jako oni. To co postavil na mnoha mistech je dukazem toho, ze mam pravdu. Je proste moc fain a jeho uspech to dokazuje. Ruzumim mu dobre a nejsem sam ! Ma miliony stoupencu, kteri se hlasi k tomu co on chce.
  nick HONOLULU - suporter od president Trump.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podepisuji slova z Honolulu- Trump je vlastenec a s nadlidským nasazením "vypouští v USA žumpu". To je pro normální Amíky dobře, pro nás horší. Sice nechce na rozdíl od Killary jádro, ale "naší" Evropě už nemá kapacitu pomoci. Jaromíra

   Vymazat
  2. Kdyz zasednul za politickou svetovou sachovnici ruskej prezident Putin "nejlepsi sachovej velmistr" Bobama se svym poradnim tymem po nekolika tazich Putina dostal zaludecni krece.
   Najednou tady byl nekdo kdo zahral tak,ze jakakoliv obrana byla predem odsouzena k neuspechu.Politicka hra ruska na svetovy sachovnici se neridi zadnyma pravidlama ktere diktovaly SS.Jeho hra se neda pochopit zadnym rozborem protoze vychazi z taktiky okamzite vyuzit chyby soupere a kazdej tah zasichrovat hned nekolikrat.Bombama,Klintoni,Bushove a celej sionestabilisment zapadu se dostal do lecek a pasticek, ze nemel sanci vyklouznout bez ujmy. Rusove toho nalezite vyuzivaji dosud. A zatim jsou ve vyhode a vyhravaji!
   Nedivim se,ze v SS uz i narod prozrel a svy sachove "velmistry" nakopal do kouli a posadil za sachovnici noveho hrace.
   Jak dopadne tahle partie vabank,kdo je anebo bude v sachu,matu anebo to skonci patem,nikdo nemuze predvidat.
   Z jedne veci mam ale dost respekt: jestize ti dva souperi polozi kraly lehnout,vstanou a podaji si ruce ,tak se z toho vsichni poserem!!!
   Uplne nepredvidatelna situace ktera otrese celou zemekouli...

   Vymazat
 24. A kde je muj prispevek 14:22 ?
  Zase se nekomu nelibi zhodnoceni situace dnesnich dnu ?
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 25. Kdyz napisi neco o dnesnich dnech v Americe, neco co by vam vsem dalo orientaci, o co skupiny usiluji, tak to zmizi, jako pri cenzure v Nemecku ve 30-tych letech.
  Obeti teto cenzury nejsem ja, ale vy, protoze jste budete desorientovani.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 26. 15.02 My to po většinou rádi vydržíme a určitě přežijeme:-)

  OdpovědětVymazat
 27. 15:27... NEVYDRZITE, NEPREZIJETE ! Pujdete na jatky pro zajem tech, kteri vas zmanipuluji. Vy nevite kdo je kdo, a o co usiluje.
  Ja to preziji, kvuli zemepisne oblasti a orientaci, ale vy ne.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 28. 15:54
  Starej se o tu agresorskou pakáž v USSA....a můžeš jim vzkázat,že o jejich přítomnost NIKDO NORMÁLNÍ VE SVĚTĚ NESTOJÍ!!!!!

  OdpovědětVymazat
 29. Tak se podivejte panove na toho ULTRA IDIOTA - 17:04 !
  To je typicky produkt CENZURY. Kdyz napisi ktera skupina valku chce a ktera nechce, tak je to smazano a ten
  picus 17:04, bez zakladniho prehledu, hned vsechny hodi do stejneho pytle, aniz by neco vedel o vnitropolitickem boji v Americe..Ten boj bude mit vliv na vas zivot.

  Kdyz to vyhraji v Americe Globaliste, tak bude valka a vy vychipate do nekolika mesicu. Kdyz Nacionaliste, tak se vam casem ulevi ve vsem.

  My Americane na strane Trumpa, vlastne zachranujeme zivot tomu kretenovi (17:04), co na nas nadava a hazi do jednoho pytle s nasimi neprateli...

  Nekdy si myslim, ze opice na Limpopu v Africe na tom byly intelektualne lepe, nez nekteri z vas. Dukazem je 17:04 !
  nick HONOLULU - Suporter of president Trump.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty chráníš leda tak hovno. Tady jsi za obecního blázna se kterým mají lidé s normálním IQ soucit.

   Vymazat
 30. 19:29
  Čemu nerozumíš ty vemeno z kachny????
  Že si máš ty pindy nechat pro ussacký mamrdy se snad pochopí dá i při IQ vrozený debility!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 31. Já jsem myslel,že na tom obrázku je Langšáldová a ona je to prdel.To jsem ale popleta.

  OdpovědětVymazat
 32. 20:30...To bych na tom musel byt jako ty - TY USLAPNUTE KURECI HOVINKO.
  nick honolulu = aktivista, motivovany tribum lidu !
  20:30 = ustraseny prizdisrac a vzdy po vetru chcac !
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dej si lázeň, to ti uleví.

   Vymazat
  2. Tady 20:30. Přiletěl bych za tebou do emeriky a můžeme pohovořit osobně. Pod kterým mostem tě najdu?

   Vymazat