Reklama

úterý 18. dubna 2017

Komu slouží představitelé německé katolické a evangelické církve?

Květa Lauterbachová
18. 4. 2017
Veronika Sušová  Salminem  citovala ve svém článku na Argumentu dne 15. dubna kardinála Marxe, který o Velkém pátku vyzval ke svobodě náboženství. ZDE Nic proti tomu. Ať si každý věří, v co chce, avšak ať nevnucuje druhým nadřazenost své víry nad jinými druhy vyznání. Je však nutné, aby především ti, kteří hlasitě volají po svobodě náboženství, nezrazovali náboženství vlastní. Jinak se jejich kázání stává nevěrohodným. Kdyby se vyjádření týkalo světského politika, který nechce, aby věci veřejné byly v sekulárním státu podřízeny názorům církevních představitelů, bylo by vše v pořádku.  Jenom tady hlásá něco kardinál, který o Velkém pátku káže vodu, ale pije víno.  


Na jedné straně chválí oddanost svědků víry, ať už křesťanů, nebo jiných religiózních skupin, kteří jsou pronásledováni v Iráku a Sýrii a jsou ochotni stejně jako prvotní křesťané zemřít, místo aby konvertovali k islámu. Na druhé straně je on sám schopen svou víru zapřít.

Ne slova, ale skutky platí

V Čechách se v médiích o selhání předsedy německé biskupské konference kardinála Marxe a jeho evangelického protějšku biskupa Bedford-Strohma, kteří při své návštěvě Jeruzaléma v loňském roce odložili své kříže, které nosí biskupové na krku jako znak svého úřadu, nehovořilo.  Důvodem sundání kříže podle jejich vyjádření bylo, aby „neurazili své arabské hostitele.“ A také proto, že jim odložení křížů doporučila izraelská bezpečnostní služba.  Prý nechtěli provokovat.  Tak proč tam vlastně v „nejisté době“ vůbec jezdili?

Izraelská bezpečnostní služba se však od tohoto tvrzení distancovala a popřela, že by  vysokým představitelům katolické a evangelické církve radila, aby kříže odložili, což potvrzuje i dopis a stanovisko Dr. Wolffsohna ZDE

Tento dopis začíná slovy: „Svět naruby. Vy, největší představitelé křesťanství v Německu, odkládáte kříž. Symbol křesťanství“.

Podle Prof. Dr. Michaela Wolffsohna, německého historika židovského původu, který se stal největším kritikem obou představitelů DBK a EKD, odložení křížů na žádost islámských hostitelů před návštěvou Chrámové hory, nemá co do činění s respektem, nebo tolerancí, ale je aktem zapření víry. Zrady, aby vyhověli hostitelům.  Můžeme brát profesora Wolffsohna dokonce s rezervou. Jistě si může dovolit říci díky historii své rodiny více než kterýkoliv obyčejný německý občan. Avšak odložení kříže, který je znakem biskupské hodnosti na veřejnosti, může být chápáno jako podřízení se islámu a popření Krista. Jenom kohout předtím třikrát nezakokrhal.

A úplně největší fackou těchto pastýřů bylo, když pak ve svých kázáních v německých kostelích chválí syrské a irácké křesťany, kteří se raději nechají zabít, než aby se zachránili konverzí k islámu.
 Ještě jeden projev politické angažovanosti zmíněného předsedy Německé biskupské konference
V článku, který byl uveřejněn na Outsider Médiích  ZDEkterým jsem reagovala na osobní zkušenost při ovlivňování volby prezidenta v Rakousku a manipulací věřících ze strany církevních představitelů, jsem napsala k situaci v Německu: 

Německá biskupská konference jako vrchol pokrytectví

Kardinál Reinhard Marx prohlásil oficiálně, že strana Alternativa pro Německo (AfD) je nevolitelnou stranou.

 „Stále se nabízí otázka, zda volit AfD nebo ne“, vysvětluje Marx. Podle něho nejde o stigmatizaci AfD. Ale my (katolická biskupská konference), se distancujeme jasně od populismu a programových postojů strany, řekl Marx ve čtvrtek minulého týdne na jarním zasedání německé konferenci katolických biskupů v Bergisch Gladbachu u Kolína.
Co kritizuje Marx:
Z hlediska křesťanské perspektivy není slučitelné takové jednání, které šíří nepřátelství vůči cizím a šíří strach z převálcování cizími příchozími, zdůrazňuje jednostranné národní zájmy a šíří nacionalistické chápání kultury, strach ze svobody různých vyznání a zpochybňuje zásady reprezentativní demokracie.“
Normálně se katolická církev drží - co se týká vnitropolitických otázek v Německu, stranou. Principiálně ovšem katolická církev udržuje dobré vztahy ke spolkové vládě a je jedno, v jaké koalici právě je. Aby ne! V Německu se totiž žije církvi víc než dobře – těší se privilegiu církevní daně, která jí umožňuje vynikající financování. A vůbec jí nevadí, že tuto daň zavedl Hitler.
Marx se také vyjádřil k Sýrii a uprchlíkům. Samozřejmě se ani slůvkem nezmínil o západní spoluúčasti ve válce a o důsledku sankcí vůči Sýrii, proti kterým se staví syrští křesťané, protože tyto důsledky jsou zničující pro civilní obyvatelstvo a brání lidem se postavit znovu na nohy. Jasný hlas proti válce a výzva k jejímu okamžitému ukončení od pánů biskupů slyšet také nebyly. Poukazují ale na to, že v roce 2016 a 2017 použila německá katolická církev pro uprchlíky 127,7 milionu eur.
Doslovný text stanoviska Německé biskupské konference k AfD:
S ohledem na aktuální politické debaty jsem přesvědčen, že se musíme vypořádat s obsahem konfliktu.
Existuje přirozené legitimní spektrum politické angažovanosti, ale existují také hranice, kdy my, křesťané, říkáme, že tady je červená čára.
Jako příklad uvedu nepřátelství vůči cizincům, nerespektování jiných náboženství, vyvyšování vlastního národa, rasismus, antisemitismus, lhostejnost vůči bídě ve světě, ale také neuctivý a dehonestující způsob komunikace. Křesťan nemůže být tam, kde se zjednodušuje, kde jsou slova nesena nepřátelstvím, nevraživostí.
Přirozeně žije politická diskuse právě v dobách předvolebního klání z přehánění a používá se zostřená rétorika. Ale je jasné: My křesťané, nesmíme přebírat styl fundamentalistů a těch, co vytvářejí napětí. Úspěch musí být měřitelný na základě věcnosti a respektu.
Mluvili jsme o současných populistických tendencích v naší zemi. Tedy je tu otázka, zda volit nebo nevolit AfD. Nejde o její stigmatizaci. Ale my se distancujeme od populistického zacházení a obsahového postoje vyjádřeného v programu strany a v jejích veřejných prohlášeních.
Němečtí biskupové prohlašují, že se hlásí k reprezentativní demokracii podle „Grundgesetzu“ (Základní zákon, který není ale ústavou v plném slova smyslu – pozn. aut). K zachování lidské důstojnosti ve všech dimenzích (nejenom při ochraně života, ale také při uprchlické otázce), ke svobodě náboženství, svobodě světonázorové, k sociálně tržnímu hospodářství, k inkluzi a solidaritě se slabými, ke vztahu mezi svobodou a odpovědností.
Podtrhujeme nutnost férové, seriózní a vzájemně se respektující demokratické debaty. Odmítáme politickou jednostrannost, která dává takové odpovědi na palčivé otázky globalizovaného světa, které vidí cestu v návratu do dávno zašlých časů, které by údajně zajistily bezpečí.
Volte socialisty a zelené! Všechno ostatní je hnědá žumpa!

Věřící by tedy zřejmě měli raději volit socialisty, kteří se socialismem nemají nic společného a připravují pro nás totalitu, na jakou se 0,01 % světového panstva cílevědomě, třídně solidárně a semknutě připravuje již od začátku 20. století. Nyní má podporu i v nejvyšších patrech křesťanských církví, zejména v protestantských. V katolické církvi se podařilo vyvolat schizma po nuceném odstoupení Josefa Ratzingera, který do plánů evidentně nepasoval (vzpomeňme jeho proslov na univerzitě v Řezně). I tak by se dalo chápat prohlášení kardinála Reinharda Marxe k německým katolíkům.
Newspeak se stal nepřítelem evropské společnosti.
Osmé přikázání v závěrečné kapitole knihy P. Johnsona Kdo jsou nepřátelé společnosti zní:
Dejte si pozor na ty, kteří se snaží zvítězit v polemice na úkor jazyka. Neboť fakt, že tak činí, je nezvratným důkazem falešnosti jejich argumentu. Člověk, který si násilnicky pohrává s jazykem, se po nástupu k moci téměř pravděpodobně zachová násilně i k lidem. Kdo si cení víc významu slov, bude si cenit pravdy a ti, kteří překrucují slova, sledují pravděpodobně protispolečenské cíle. Korektní a čestné používání slov je prvním přirozeným dokladem úrovně civilizovaného člověka“.
U ustrašených Němců a Rakušanů, na které je používán nástroj nacismu a holokaustu v médiích 24 hodin denně, ale zejména u současné katolické a evangelické církve, platí dvojnásobně Pascalovo: „Nejhorší ze všeho je, když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila“. 
Na rozdíl od Židů i muslimů, kteří přece říkají jak v Talmudu, tak v Koránu naplno a otevřeně, o co jim jde.

Pro ty, chtějí vědět víc, vyšla zajímavá kniha prominetní osobnosti, syna slavného židovského houslisty Yehudiho Menahima Gerharda Menuhina „Tell the Truth and shame the Devil“ . Lze ji stáhnout i v německé verzi. Gerhard Menuhin byl vyhozen z funkce předsedy nadace Yehudi Menahim Foundation založené jeho otcem poté, co v roce 2005 poskytl interwiev novinám Deutsche Stimme, ve kterém řekl:
„ Mezinárodní lobby vlivných osobností a organizací se pokouší Německo vydírat. Některé státy, hlavně Amerika, ale také i další Evropané profitují z poslušnosti Německa.“
Závěr:
Máme-li věřit sociologům, ekonomům a politologům, směřuje pohyb lidské společnosti k nové formě feudalismu a diktatury  0,01%. Tyto neviditelné elity však potřebují oporu, ochotné sluhy a sluhy těchto sluhů.

Podle stále hlubšího vlivu církevních představitelů do věcí veřejných, které by měly do záležitostí pouze politiky, je jasné, o jaký byznys se přitom pro církve a NGO jedná. V Německu toto téma zpracoval zesnulý Udo Ulfkotte v knize Asyl-Industrie, ke stažení ZDE.  Stále rostoucí počet věřících, kteří vystupují z katolické církve, jak v Německu, tak v Rakousku, pomohou nahradit čerstvě pokřtění azylanti, jejichž počet v Rakousku i Německu je před veřejností přísně utajován. Jejich konverze ke křesťanství jim může pomoci vyšlapat snadnější cestu k získání azylu a vyhnout se nebezpečí odsunu. Alespoň takto komentoval velký počet křtů o letošních velikonocích rakouský rozhlas. 

69 komentářů :

 1. všichni svatí nám můžou být ukradení volme SPD a můžou nám nadávat do hnědých xenofobu hlavně když jse těch šílenců a vlastizrádců zbavíme

  OdpovědětSmazat
 2. Kdyz jsem napsal o rozdvojeni katolicke cirkve na dve frakce, tak to bylo smazano .
  A Vam tento vystizny clanek prosel. Gratuluji !
  Vas clanek je potrebny, nebot my Katolici nepotrebujeme ve svych radach zradce Krestanstvi, kazdeho smeru a nepotrbujeme politicke oportunisty.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ho/v/nolulu, mě spíš připadáš jako Jehovista, /i když ty si dotuje Vatikán/. Nechtěl bys radši přejít k nám, Atheistickým Pohanům?

   Smazat
  2. Tento individual nevi co je. Zde se snaží oslňovat vědomostmi ale nějak mu to pokulhává.
   Kdo zná dějiny katolicke cirkve tak by se nikdy nemohl stát členem této odporné organisace.
   Zločinecká tlupa plná pedofilní klergy, zlodeji, vrazi a podvodníci nejhoršího kalibru,viz Duka a spol.
   Tato hrůzná banda má na svědomí vic lidských životů nez všechny valky co lidstvo vedlo, ostatne se jich většina vedla prave diky katolicismu.
   Odporne bohatá a nesmírně sobecká a lakomá cirkev se nestydí sebrat poslední sousto ze stolu chudých.
   Nemusite byt mozkovy chirurg aby jste nevidel že země které jsou silné katolicke, patří též mezi nejchudší.
   Ostatne ,Papez nema na sve mitře cislo 666 nadarmo.

   Smazat
  3. no honoluline v te africe te fucknul baboon in the ass a semeno ti striklo az na maly mozek jelikoz ten velky jsi nikdy nemel!!!
   no a ze si pamatujes my slang z minula tak si ho hlavne zapamatuj ya felch
   chef

   Smazat
 3. Je to smutné,kam a s kým se ubírají katolíci spolu s protestanty.Není to jenom v Německu.I u nás se tato svinstva konají jako na běžícím pásu.Byli jsme svědky různých afer v českobratrské církvi.Zlodějny a a hiomosexualové ve velkém počtu.Víme jak se církve zachovali v tzv.vrácením majetku a odškodného.Jediní Babtisti odmítli cokoliv od státu,nebot viděli co je to za svinstvo.A k té návštěvě německých duchovních v Jeruzalemě?Každý mohl vidět i při návštěvě papeže ,jak tam promlouval a za ním byl obrácený kříž,což je i satanistická symbolika.Moji předci museli pro víru opustit vše zde v této zemi a hledat zemi,kde by byli bezpečni před katolickým terorem.A dnes?Dnes je to jedno z nejsmutnějších období v historii.Proto již člověk nemůže věřit žádné církvi nebot bude jenom obelháván.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Náboženství a jeho různé podoby jsou pijavice lidství! Způsobují vykořisťování, války, nenávist, porobu a chudobu!

   Smazat
  2. Házíte všechny do jediného pytle , ale je to v člověku , jste takoví a věříte vůbec v něco ? Jak je člověk nejlepší ? Jste ženati ! a věříte jí nebo je děvka ,a nebo jste ničemové vy ? Věříte své rodině, kamarádovi a sousedovi ? Až budete umírat ještě Boha budete potřebovat ,nebo přijde islám a vy budete na kolenou, že ? Tak držte huby!!!!!

   Smazat
  3. 10:38 - Reparát pro dementy:
   Náboženství a jeho různé podoby jsou pijavice lidství! Způsobují vykořisťování, války, nenávist, otroctví a chudobu!

   Smazat
  4. Já nepotřebuji k životu žádnou církev,která je zprofanovaná,mě stačí víra a je jedno,kdo čemu věří,ale víra je dobrá,náboženství je humus.

   Smazat
  5. 11:45 v tomhle s tebou naprosto souhlasím ,jen na člověku záleží jaky je?

   Smazat
 4. Pi/cu/si... 0:03
  Az to z Katoliky nevydrzim, tak definitivne prejdu k New Age. Zeny jsou tam krasavice a hrisnice.
  Napsat ti dalsi duvody je bezpredmetne.
  Oni neberou primaty.
  nick honolulu - prikladne spiritualni.

  OdpovědětSmazat
 5. Pi/cu/si... 0:03
  Ty nejsi zadny Pohan ! Ty jsi bublina ! Jaky je neblizsi pohansky svatek, kdyz je dnes 19.duben ? Co to znamena pro tebe ? Vis ? Nevis !
  Kdy je tvuj svatek podle pohanskeho kalendare a jak se jmenuje ?
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty zase hlavne tahni do prdele nikdo neni zvedav na tyvoje idioto kecy
   Hovnocuc co ho cuca

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Hošolulu, existují jen čtyři svátky, které se tak můžou nazývat. Dvě rovnodennosti a dva slunovraty. Všechny ostatní jsou jen lidma zparchantělý, vymyšlený svátky.

   Smazat
  4. 0:03 ma pravdu honsiculu je skutecne dement skoda casu s vylizanou hlavou

   Smazat
 6. Mistr JAN HUS : SLUŽTE, ŽIJTE, BRAŇTE PRAVDU !

  Katolík, či jiný vazal Vatikánské prokleté církve se může stát jedině člověk z kategorie nechtěné společnosti.
  Ten kdo zná svoji minulost,
  musí nenávidět prolhaného fašistického tyrana.
  Prokletý je papež a prokletý jsou vazalové cizích lživých církví*

  OdpovědětSmazat
 7. 3:24... Takhle sproste se nesmi mluvit ! To je proti kostenimu radu. Ja byl 100 x smazan za deleko mene.
  To, ze ty mazan nejsi, je dukaz toho , ze jsi uznan neskodnym mentalnim pacientem - diagnoza retarded idiot.

  4:27 .. to je hruza ! Ja jsem minuly tyden napsal, ze nas sv. otec studoval seminar v Saudske Arabii a byl jsem okamzite smazan a zde je nekdo, kdo ho proklina a rika, ze je fasisticky tyran a vsechno projde.
  Pani Lauterbachova dostal od vas cenzor nejake vsimne ?
  nick HONOLULU - zatim Katolik.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drahý pane HOVNOLULU,
   prosím zjistěte si prosím kdo jste byl, z jaké země máte tu čest vyrůstat.
   Nespokojte se z míněním že pár století na zpět zápisem na faře začíná váš rod.
   Také zkuste si rozpomenout na jména Českých bohyň, matku našich matek.
   Nespokojte se s tvrzením že žena je původem z žebra. Tomu věří jen žebráci.
   Legenda napříč časem a církvemi o panně jenž pouhým záměrem stala se matkou, nepřímo dokazuje že tady byli první ženy...jediná panna dokáže zplodit desítky mužů, muž ani jednu ženu.
   Obyčejný život v pravdě není hřích !
   Nemáte proč chodit k lži kazatelům prosit o odpuštění*

   Smazat
 8. Kritizujeme, že instituci existující z principu na pokrytectví, šarlatánství, podvodu, obratně vedou pokrytci šarlatáni a podvodníci, umně kličkující politikou popírající a prznící učení kristovo? Jakobychom předpokládali že tomu kdy bylo jinak...?

  OdpovědětSmazat
 9. nemusim byt zrovna badatel ve viskumnem ustavu pro totalitu za jidašuv groš abych nevěděl že slouži vatikanu a sami sobě ono hrat celi život divadlo s haleluja a ještě najit voly kteři za to plati se ve světě povede malokomu nehledě na to že napřiklad u nas jsou placeni jako by snad byla totalita a ne rozvinuti kapitalismus jak nam soudruzi posranci sernatoři i prasedident preluduji

  OdpovědětSmazat
 10. „neobyčejný, vysoký, kulatý stan z bílého plátna, na vrcholu s carskou flagou, přede všemi jinými obrátil na se mou pozornost. Zdaleka viděl jsem ho kolem dokola obklopena zástupem lidu, který obličeji dovnitř obrácen ustavičně se proti stanu klaněl a kříže dělal. Zpočátku jsem ve své cizozemské, ruských obyčejů nepovědomé duši myslil, že tam je nějaký svatý obraz, kterému shromážděný národ svou úctu skládá. Přistoupiv ale blíže, viděl jsem, že to je kabák (kořaleční šenk). Vprostředku stálo několik velkých sudů a lejt kořalky, kolem dokola okolo stolu běželo široké koryto, nad nímž se kořalka nalévala, aby nic, co se přeleje, nazmar nepřišlo; vnitřku, ohraženi před návalem lidstva, stáli prodávající a nalévající. Poněvadž Rusové dle národního obyčeje ničeho, buď si to jídlo neb pití, nepožívají nepoklonivše se a neznamenavše se křížem, odtud taky to ustavičné klanění a křižování se okolo stanu. Ku pláči musí pohnouti lidumilného člověka ona nesmyslnost, dřevěnost, s kterou lid ruský, ouplně nevzdělaný v náboženství, na některých nepatrných formách lpí a přitom hlavní věc, smysl jejich, zanedbává. Poznamenav se tak svatým, tak významným znamením, nalije do sebe ubohý, nepoučený prosťák tolik zhoubného nápoje, až bez paměti jako dobytče někde nedaleko do trávy klesne! A jiní vedle něho stojíce rovněž se křižují a ožírají…“
  Karel Havlíček
  -----------------------------------
  je to tam furt stejné

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opsal to Havlíček od Karla May co psal indianky,nebo May od Havlíčka?

   Smazat
  2. 7:12: Nejste náhodou stejný člověkm, který napsal někde jinde ten dlouhý komentář u článku Svět ruskými očima - viz výše v koloně, kde je seznam článků. Vy jste zřejmě velký znalec Ruska. Možná jste i znalec USSA. Napište mi také nějaký komentář na téma USSA - rád si jej přečtu, abych si rozšířil obzor.

   Smazat
 11. Proč asi odložili kříže,většina těchto prelátů jsou židé.Také víme,že přímo ve Vatikánu nám poroučí židé.Už se s tím ani moc netají,jak cirkevní preláti,ani politici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano,k čemu byly ty restituce?????,copak církev máme nato,aby kradla a paktovala se se židy???,je zajímavé,že Ti pohané/třeba v Irsku/,jsou větší křesťané než ti naší vlčákovci a dukátovci....je to hrouza....

   Smazat
 12. Když preláti z tolerantních důvodů odloží kříže, tak taky věřím, že si islámské ženy alespoň z hygienických důvodů odloží upocené šátky v našich školách a odloží své šatstvo, když se půjdou vykoupat do veřejných bazénů... to by mi zatím stačilo. Když respekt a úcta, tak vzájemná!

  OdpovědětSmazat
 13. To, že paní Lauterbachová nenávidí už samotné slovo socialismus, je její věc. Její fóbie ze spiknutí "neviditelných elit" ale připomíná spíše chorobný fanatismus Jehovistů než katolickou víru. Odkazy na Udo Ulfkotte-ho a Paula Johnsona ukazují, odkud vítr fouká.

  Jako celoživotní ateista se tady musím postavit na stranu slušných katolíků. A k těm rozhodně patří spíš Reinhard Marx než Květa Lauterbachová.

  Kokotko

  OdpovědětSmazat
 14. Vetšina hodnostářů všech církví neslouži Bohu ale jenom svemu břichu. Jsou to pokrytci a nebezpeční manipulátoři, historie je toho plná.

  OdpovědětSmazat
 15. Pro Honolulu-katolíka. Miluj bližního svého jako sebe samého. Dalo by se citovat a citovat z čím jste jako věřící katolík v rozporu ale to nemá smysl. Jste obyčejný požitkář, manipulátor a parazit nižšího kalibru. Toť vše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pan honolulu je totalni demagog a navic i kokot! vseznalek obecny z celedi broukpytlikovitych!! a k tomu jeste je to skullfuck who likes to play the skin flute-napozadani dodam preklad
   boss

   Smazat
 16. Pro Honolulu-katolíka. Miluj bližního svého jako sebe samého. Dalo by se citovat a citovat z čím jste jako věřící katolík v rozporu ale to nemá smysl. Jste obyčejný požitkář, manipulátor a parazit nižšího kalibru. Toť vše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sproste nadavky nasleduji:::::::
   Na tohoto slabomyslného "člověka " neni radno reagovat.

   Smazat
  2. ano honolulu stale vice pripomina degenerata obecneho

   Smazat
 17. Ono je to jednoduché. Čí chleba jedí, toho píseň zpívají. Už spoustu let jsou - zvlášť protestantské - církve na západě převodovou pákou režimu. Sežeňte si někde pravdivé informace o tom, jak rychle se německá luterská církev poddala Hitlerově ideologii. No a dneska nejsou západní režimy sekulární, ale ateistické. No a když se církevní vedení poddá zvrácenému ateistickému náboženství, je islám už jen bombónek.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. J.Hruška
   Jo, pámbíčkáři to zatím vždycky v dějinách vytrhli ... sežeňte si někde pravdivé informace o zločinech VŠECH křesťanských církví.

   Smazat
  2. K ČEMU je ta plejáda názorů ?!

   Katolická církev se zcela podřídila invazi muslimů.
   PAPEŽ to vyjádřil jasně svým postojem,
   když myl a líbal té verbeži nohy...

   Nebo znáte nějaký, ještě více zahambující akt,
   jak tolerovat vpád barbarů... ?

   Smazat
  3. Anonyme, sežeňte si někde pravdivé informace o všech dobrých činech křesťanů.
   J. Hruška

   Smazat
 18. Viděl jsem ekumenický průvod obou hlavních křesťanských církví v jednom německém městě: na čele představitelé, svornost a vlajkosláva, na konci pranice se sanitkami.
  Nic proti nošení symbolů na krku či klopě - jen jejich rozměry a šperkové provedení činí přihlášení se k víře až komickým. Všem církvím, i těm partajním, daleko více by slušela skromnost. A to, že je někdo "arcikníže" víry, by měli lidé poznat z jednání, promluv a chování, než ze symbolů a oděvu.

  OdpovědětSmazat
 19. To když jede Papež do Izraele,tak mu nedělá problém,nosit jarmulku,když ji má předepsanou jako svoje oblečení.

  OdpovědětSmazat
 20. V Bibli je příběh, jak Petr zapře krista.Později zemřel v Římě mučadnockou smrtí.

  Páni biskupové také zapřeli Krista. Třeba zemřou mučednickou smrtí někdy později v Berlíně.

  Neodsuzoval bych církev totálně, pouze za její poklesky.
  Nic totiž není bez kazu.

  Dobro samo o sobě neexistuje, ale pouze v procesu jeho hledání. (Pdobně jako peníze existují pouze v okamžiku transakce.)

  Církev sama je instituce, která vedle špatných až škodlivých přínosů má (měla by mít) kulturní vklad do života lidstva. A ten konec konců má, ačkoliv ustrnula v dogmatech poplatných minulosti.

  Církev byla zanešvařena už od samého počátku, zejména vstupem šlechty do církevní hierarchie, kam si přinesli své třídní smýšlení. Základem všech nešvarů je však lidský faktor.

  Až bude lidstvo nahrazeno automaty, a exemplární exponáty lidí skončí v klecích v Zoo, bude MOŽNÁ na světě všechno dokonalé.
  PB

  OdpovědětSmazat
 21. Anonymní 11:00
  To jako myslíte,že politici,bankéři,oligarchové nejsou lidi?Umíte si tyto nelidi přestavit,nikoho nezotročovat,neokrádat,neslibovat,neplnit,já ne.

  OdpovědětSmazat
 22. Ještě aby tak honolulu začal blábolit o americké demokracii, jíž dopomáhá sám bůh. Chachacha!! Bůh a demokracie. No to je tragikomedie.

  OdpovědětSmazat
 23. I kdyby byla katolicka cirkev horsi nez je, (a ona stoji opravdu za hovno, posledni dobou), tak VY s vasimi "kvalitami" ji nemuzete kritizovat.

  Vase vzajemne vztahy jsou nejhorsi na svete.
  Vase diskuze t.j. BAHENI LAZEN !

  Ponorit se do sracek, je navseva u vas.

  ALE ME TO CHUTNA ! Ja si potom vice vazim sveho zivota.
  Ja se citim psychologicky osvezenej.

  Ani zdaleka jsem jeste nezkoncil.
  nick HONOLULU - porad Katolik.

  OdpovědětSmazat
 24. 14:51
  Starej se o to,JAKEJ ŠPINAVEJ,AGRESORSKEJ A VRAŽEDNEJ SAJRAJT PRODUKUJOU USSACKÝ HOVNAŘI JAKO SEŠ TY!!!!!

  OdpovědětSmazat
 25. 14:23 Chef... Ty jsi to nejpodradnejsi perverzni prase co zde existuje. Cenzura te toleruje proto, ze te nepovazuje za cloveka , ale za zivocicha.

  Ty jsi to, cemu se rika na americke ulici White trash. Derogatory slur pro obute lejno. Unpredictable Hillbilly.
  Tvoje "duchaplnosti" te zarazuji do toho nejhorsiho co amerika ma.
  A ted tahni ty zivocichu delat svoji praci, pravdepodobne zase zadnou nemas.
  nick HONOLULU - zustane Katolik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. felch honolulino, placas nesmyslne fraze, radoby emerickeho slangu ale vubec ti to nejde!!
   zapamatuj si ty baboonuv potrate ze s chefem nebudes takto hovorit, u prick!
   nejen ze jsi osvetovy kokot zvlastni skoly ale take jeji absolvent, u jismdick skullfuck who likes to play the skin flute !!! jak ti rika boss!!! a ja jen souhlasim
   tak cau u kaffer lover
   chef

   Smazat
 26. 15:05... TUPANE neiformovany, to nedela Amerika , ale Globaliste, Neocons a NWO.
  Jak to, ze to nevis ? Ty neumis cist ? Ty jsi nejaky Cikan z Balkanu ty hovado, ktery nezna cesky a nedokaze si najit zakladni informace, co se deje ?

  Ha, ha, ha - dnes bude sranda, zde se to hemzi "inteligenci".
  nick HONOLULU - osvetovy pracovnik v pomocne skole.

  OdpovědětSmazat
 27. Eminence kardinale Duko,
  dovolte mi predlozit navrh !
  Rimane meli festival EPONU, svatek konu a oslu (18. prosinec.)
  Navrhuji 23.duben udelat statnim svatkem vsech idiotu, alkoholiku, drogaru a prispevkmaru na NR !
  23. duben je prece VINALIA PRIORA - oslava alkoholu.
  Polovina zdejsich "inteligentu" musi byt ozralych, protoze pletou Inkvizici s Katolismem. Ameriku s globalismem, Krista s Caifasem a o dejinach vi hovno. (pardon eminence)
  nick HONOLULU - Katolik (ale jiny nez Halik.)

  OdpovědětSmazat
 28. Co se k nebesum vznasi, to nebesa vraci.
  Kdyz jste porad plni jedu a hnusaren, ktere bohate rozdavate po okoli, tak se vam tento "investment" vrati v ruznych podobach.

  To ale nema nic spolecneho s Katolicismem , je to department of NEMESIS. Ta na vas posle Furie.

  Radej vas nebudu poucovat ! Mam totiz radost z toho, ze vas Nemesis kope do rite kazdy den.
  nick HONOLULU - zlomyslny hrisnik.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To JA jsem opravdovy HONOLULU - svetlo na konci tunelu a svetlonos poznani! Vim vsechno a vsechno vykecam.
   nic HONOLULU - vic nez brouk Pytlik

   Smazat
 29. Vim co vas nakrkne vy krkouni, tak mi dovolte vas o tom informovat.

  Kvuli pocasi a prostredi stat Florida je lakadlo.
  Na Floride zije 10 000 Cechu (rikaji statistiky.)
  To je sice zoufale malo na velikost statu,
  ale asi to bude za nejakou dobu lepsi.

  Nekteri Cesi co sem jezdi nakupovat nemovitosti, nejsou cesti emigranti ze severnich statu Ameriky ci Kanady, ale od vas z Evropy.
  Podle toho, co zde nakupuji je videt, ze maji penize.
  To uzmuli od vas protoze jste HLOUPI blbeci, ktere jde opit rohlikem. (Pozna se to podle vasich prispevku.)

  Kdyz se musi zmineni kupujici vracet, tak zadaji nemovitost agenture, a to pronajme turistum, kteri nemovitost Cechum zaplati a vetsinou preplati, protoze turiste jsou marnotratnici a na dollar nehledi.

  Tak zde vidite, jak jste natvrdli mentalne, proti vasim sousedum.
  To zavinila NEMESIS.

  Toto statni tajemstvi jsem vam rekl za ucelem vam pokazit zazivani.
  Jste neschopna nemehla a vasi sousede jsou chytri a bohatnou. Vy zerete ryby z Berounky a oni si pochutnavaji na cerstvych Makrelach z Captivi. (To je ostrov , vy nevzdelana nemehla.)
  nick HONOLULU - zvestovatel pravdy.

  OdpovědětSmazat
 30. 15:16... Takova sprosta mluva je zakazana
  kostelnim radem !
  Cenzura me 100 x smazala za daleko mene nez vas.
  Duvod, ze vas nemazou je v tom, ze vase zoufalost je citit z vasich vet a jste studijni material pro doktory na psychyatrii.

  Musite si priznat, ze cely zivot jste byli neuspesni prizdisraci a udelat ze me krmeni krokodilum nic nezmeni na teto zkutecnosti.
  nick HONOLULU - ozdoba na Nove republice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To JA jsem opravdovy HONOLULU - svetlo na konci tunelu a svetlonos poznani. Proto všechno vim a vsechno vykecam.
   nic HONOLULU - vic nez brouk Pytlik

   Smazat
  2. PAW
   Kdyz vas vymazavaji , nevydelate si jako jejich udavac.
   Snazte se uz VYZMIZIKOVAT PRYC !!!
   Vy sam. Udelejte neco taky pro nas ..
   Zbavte nas hnusu , jakoz i my se zbavujeme ... AMEN...
   PAW

   Smazat
 31. Tebe za chvíli naštěstí Vyšší moc NAVŽDY VYMAŽE ZE SVETA,nesvéprávnej blábole ussackejch zločinců!!!!

  OdpovědětSmazat
 32. 16:09... Aaaa, dalsi paciet z psychiatrie je zde - Brouk Pytlik.
  Panove on ma svuj nick podle blouka HOVNIVALA. Uceni pani doktori tomu rikaji Scarab a zije to v Africe.

  Takovy brouk udela kulicku z hovna a tlaci ji tezkym terenem 2 mile.

  Kulicka upletena z hovna, pro zdejsiho Brouka Pytlika je touha po uznani - Recognition , aby si ho nekdo vsiml !

  Nemesis k nemu byla kruta. Chtel byz zlatym Scarabem z Rhodesie a stal vlezlou filckou z bordelu v Mozambigue.

  Prispevkari na NR, jak jiste vite, tak filcek je obtizne se zbavit. Nejhorsi jsou v Bejry, (to je pristav vy nevzdelanci.)
  Brouk Pytlik ma jejich povahu.
  Ty trenyrky co vlaly na hrade, byly tak velike proto, ze byli nadesignovany pro filcky z Mozambique - Brouka Pytlika.

  Prave me zachvatila nostalgie. Mam pred ocima Mozambique.
  Musim jit na Kafe.
  nick HONOLULU - nepritel hmyzu.

  OdpovědětSmazat
 33. 16:39... pozehnani vyssi moci mam ja ! V pripade, ze me certi budou mazat, tak odejdu jinam a vy budete mit ujmu na civilizacnim processu.
  Budete stale na urovni dobytka. Vase autority to vi, co jste zac, ale oni vam to nereknou. Jim to vyhovuje !
  A vy jste tak BLBY, ze se nikdy nedovtipite proc, jim to vyhovuje.
  Ja jsem to nejlepsi co se vam stalo. Ja zil v Africe a me opice NEvadi. Vsem druhym osvicennym ano.
  nick HONOLULU - jdu na kafe opicaci, ale ja se vratim.

  OdpovědětSmazat
 34. Nenapsal jsem prispevek 16:09 & 16:41
  nick HONOLULU - Brouk Pytlik, filcka z Bejry zase krade identitu.
  P.S. ...16:33 nevnucuj se ty perverzni podradne hovno.
  Cesi stejne polovine tvych hnusaren nerozumi a ja s temi ke kterym patris pohrdam...Padej uklidit hamburgrarnu.
  Cernosi maji prestavku za 1/2 hod.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To JA jsem opravdovy HONOLULU - svetlo na konci tunelu a svetlonos poznani. Všechno vim, vsechno vykecam.
   nic HONOLULU - vic nez brouk Pytlik

   Smazat
 35. 17:18 ...musis to Salamounove hovno podeprit nejakou myslenkou nebo uvahou, jinak to nema politicky, nebo literalni prinos. Vrat se do pomocne skoly propadliku, ani spravne nadavat neumis.
  nick HONOLULu - koncim (pouze docasne) pozdravem polibte mi prdel TRPASLICI.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Covece tebe budou muset zastrelit jako skodnou jako toho negra .Potom bude pokoj pablbe z Nigerie negroidni parasite na Welfare.Posleme ti kabat na zimu kdyz slibis ze nebudes otravovat diskuse ty opici tlamo oskliva ,zname te personalne !!!!

   Smazat
 36. From HONOLULU to pani LAUTERBACHOVA.
  Chci vam podekovat za vas clanek, ktery me inspiroval k premysleni a dal moznost nakopat do rite (mysliciho ustroji) krupanum, provincionalnim natvrdlikum a retardum s kterymi jste nucena zit...

  Dekuji vam take za to, ze jste nic NEsmazala ! Je videt, ze znate a mate respekt k nasi Constituce. Mam vzdy obrovskou radost, kdyz mohu nadavat
  kousavemu hmyzu, kteremu se normalni lide vyhnou.
  (Ja normalni nejsem. Oni me nevadi.)

  V pripade, ze si jednou budete kupovat Condo, nebo dum na Floride, jak to ted hodne Cechu dela , dejte vedet. Obeznamym vas s mistnim zemepisem at mate profit.

  A ted vsem lidozroutum na Nove republice..
  nick HONOLULU hraje pisen z Afriky
  The WARRIOR - Margaret Singana - na YouTube
  nick HONOLULU...  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Magor opet blekoce

   Smazat
  2. To JA jsem opravdovy HONOLULU - svetlo na konci tunelu a svetlonos poznani. Všechno vim a vsechno vykecam.
   nic HONOLULU - vic nez brouk Pytlik

   Smazat
 37. Jsem dojat ! Nekdo (18:54) chce poslat nekomu kabat na zimu do Nigerie. ("Velemozek" !)
  To je stejne jako poslat nekomu plavky do Arctidy !

  A ti co budou muset nekoho zasterelit , ti umi strilet pouze ZADUVKOU.. Proto prispevkari na NR, jsou stale priposrani !

  Kdyz nekoho oslovujes, ty hovado tupe - 18:54 musiz napsat cas , abych vedel kdo ma opici tlamu krome tebe.

  To stejne plati i pro 18:56 - dalsi nevzdelany nedomrdek.
  Prece nemuzes ocekavat , ze prumerny ctenar je Nostradamus, degenerate !

  21:06... Pytliku ty KRETENE, co se stalo s tvym gramofonem v te tve blbe palici, ze opakujes stale stejne uprdnuti ? ?
  Popros kolemjdouciho o nakopnuti do prdele, at ti gramofon naskoci na neco noveho.

  A NYNI HURVINCI ! Prispevkar Cecho-African 18:54
  vas obohati pozdravem z Afriky

  AFRIC SIMONE - RAMAYA na youtube.

  ( Psssst...hamburgers si od nej nekupujte ! On je natira stejnou stetkou, jakou pouziva pri cisteni hajzlu. On to mysli dobre s tim obohacovanim.)
  nick HONOLULU - se presunuje pod jiny clanek. Chtel bych vas civilizovat na vsech clancich.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To JA jsem opravdovy HONOLULU - svetlo na konci tunelu a svetlonos poznani. Všechno vim, vsechno vykecam.
   nic HONOLULU - vic nez brouk Pytlik

   Smazat
 38. 1:15 x 5 ! 5 prispevku - uplne stejnych !
  To se jevi jako jako mozkova mrtvice !

  Feeble-minded Schmuck with advanced imbecility ma symptomy mozkove mrtvice !

  A ja nestastnik mam doma pouze 1 flasku cerveneho Burgundy a ta NEBUDE STACIT na oslavu teto nebesi zehnane udalosti.

  Jmenovany Brouk Pytlik - Schmuck, zacal KOKTAT !
  Pie - Jesu Monika Martin na youtube
  nick HONOLULU - Katolik

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.