Reklama

pátek 21. dubna 2017

„Nežádoucí nevládní organizace“ financují na ISIS napojené lodě pro přepravu uprchlíků do EU

William Engdahl
21.4.2017   Zvědavec
Vyšetřování italských úřadů a dalších zjistilo, že nevládní organizace financované mimo jinými i Georgem Sorosem aktivně financují provoz soukromých lodí pašujících desítky tisíc ilegálních utečenců ze severní Afriky do EU, přes Itálii. Pašování lidí je údajně napojeno na pašerácké sítě ISIS. Pokud to bude úřady potvrzeno, může to potenciálně otevřít dveře pro trestní stíhání nevládních organizací.


Carmelo Zuccaro, vrchní prokurátor sicilské Katánie, dosvědčil v březnu před výborem italského parlamentu, že bylo nařízeno oficiální vyšetřování financování flotily moderních lodí pro utečence ve Středozemním moři nevládními organizacemi. Uvedl důkazy, že pašeráci lidí v Libyi a dalších severoafrických pobřežních městech, často napojení na ISIS či další zločinecké gangy, koordinují provoz dostávající do Itálie desítky tisíc ilegálních běženců. Zuccaro předložil důkazy, že pašeráci lidí buď na zemi, nebo na palubě menších lodí s přivandrovalci volají větší záchranné lodě financované nevládními organizacemi přímo, aby zajistily převoz běženců. To znamená, že existuje velmi úzká koordinace mezi pašeráckými gangy a nevládními organizacemi financovanou flotilou lodí.

Zuccaro oznámil, že jeho kancelář vyšetřuje to, co označil za „abnormální“ množství finančních zdrojů, umožňujících, aby dokonce i malé agentury najímaly lodě. Italské úřady doposud odhalily nejméně deset soukromých nevládních organizací zapojených do těchto aktivit, kdy mezi nimi je několik NGO financovaných Open Society Foundations amerického hedge fondového spekulanta George Sorose.

Zuccaro rovněž řekl italskému tisku, že „napomáhání ilegální imigraci je trestným činem, bez ohledu na úmysl“. Řekl, že Itálie také vyšetřuje islámskou radikalizaci probíhající ve věznicích a táborech, kde jsou přistěhovalci najímáni, nelegálně či bez evidence. Evropský komisař pro přistěhovalectví Dimitris Avramopoulos uvedl, že asi 80% severoafrických běženců dorazivších do Itálie nemá žádné legální právo na azyl. Mnozí z nich údajně pochází ze zločineckých gangů, které se vyrojily po USA podporovaném bombardování Libye v r. 2011 a zabití Kaddáfího, kdy to uvrhlo zemi do anarchie.

Během loňského roku, kdy pašerácká trasa přes Řecko byla uzavřena, přesunula se trasa ze severní Afriky do EU do jižní Itálie, a za používání moderních nájemních lodí se převáží tisíce běženců na Sicílii a dalších částí jižní Itálie. Během prvních dvou měsíců 2017 vzrostl příliv ilegálních běženců z Libye do jižní Itálie oproti předešlému roku až o 40%.
Pašování lidí nevládními organizacemi

Oficiální agentura EU pro ostrahu hranic a pobřeží, FRONTEX, ve své zprávě analyzující rizika z r. 2017 uvádí: „Centrální část Středozemního moře se stala hlavní trasou pro dostávání afrických migrantů do EU, a velmi pravděpodobně to tak zůstane i v dohledné budoucnosti. 89% migrantů dorazilo z Libye.“

Zpráva FRONTEXu nadále uvádí dramatický posun v r. 2016 oproti r. 2015. Dříve proudili migranti hlavně z Turecka do Řecka a do balkánských států, odkud pokračovali do Německa a dalších států EU: „Záchranné operace nevládních organizací (odvážejících lidi do jižní Itálie) výrazně vzrostly, o 40% ve všech případech. Od června 2016 byl NGO zachycen nebo zachráněn výrazný počet lodí, bez jakéhokoliv nouzového volání z jejich strany a bez oficiálních informací o místě „záchrany“.“

FRONTEX uvedl, že je možné, že pašeráci vysílají migranty na moře v předem dohodnutém kurzu, aby se setkali s loděmi nevládních organizací, které je sbírají a převáží do Itálie „jako taxíky“. Tato agentura EU popsala operaci pašování lidí, jejíž součástí jsou mezinárodní zločinecké organizace, včetně ISIS, provozující lodě najaté nebo vlastněné různými nevládními organizacemi, k nimž patří i Sorosem financované neziskovky.

Italský admirál Enrico Credendino, velitel protipašerácké operace EU „Sophia“ řekl, že lodě nevládních organizací připlovají k libyjskému pobřeží, aby přilákaly ve tmě lodě s migranty. „V noci používají velká lodní světla; pašeráci je vidí a posílají záchranné čluny (s migranty) směrem k těmto světlům. Tam jsou naloděni na palubu větších lodí nevládních organizací na cestu do Itálie.
Sorosovy nevládní organizace spolupracují s ISIS?

Pokud se výsledky italského vyšetřování nevládních organizací financujících nájemné lodě potvrdí, bude to značit, že tyto NGO, z nichž některé jsou napojeny na nadace a organizace financované nebo ovládané Georgem Sorosem, jsou ilegálně spolčeny s pašeráckými gangy, v mnoha případech řízenými ISIS v Libyi.

V letošní zprávě Quilliam, soukromého britského mozkového trustu, se tvrdí, že ISIS či Islámský stát (IS) je zapojen do operací pašování lidí do Itálie. Tato zpráva uvádí: „Zatímco někteří běženi mohou platit pašerákům až 560 dolarů za průchod na pobřeží Středozemního moře, IS, pakující se na této trase, nabízí průchod zdarma těm, kteří se přidají k IS… Těm, kteří se dostanou na pobřeží Středozemního moře, IS nabízí verbovací prémii až 1,000 dolarů za přidání se k této organizaci.“ To není moc humanitární.

Americký vyšetřovatel v oblasti lidských práv a právník William Craddick odhalil, že několik NGO najímajících lodě pro pašování lidí je napojeno na finančního patrona George Sorose a jeho Nadaci pro otevřenou společnost, včetně avaaz.org patřící k Sorosem financované Moveon.org; Save the Children (Zachraňte děti) a Médicins Sans Frontiéres MSF) (Lékaři bez hranic) najímají ve Středozemním moři loď s názvem Aquarius.
Mezinárodní přistěhovalecká iniciativa

Sorosova Nadace pro otevřenou společnost, která rovněž dostávala peníze od americké vlády přes na CIA napojenou USAID, také financuje cosi, co nazývá Mezinárodní přistěhovalecká iniciativa (IMI), NGO vytvořenou Sorosovu Nadací pro otevřenou společnost v r. 2010. Je evidentní, že cílem vytvoření této Sorosovy IMI bylo to, co se brzy začalo odehrávat v Evropě, stejně jako v USA, jako uprchlická krize. Internetová stránka Sorosovy Mezinárodní přistěhovalecké iniciativy otevřeně uvádí, že disponuje „strategickým koridorem, umožňujícím koordinované akce v zemích původu, tranzitu a určení“. Tatáž internetová stránka v tomto ohledu identifikuje tři strategické migrační koridory: Asie/Střední východ, střední Amerika/Mexiko a Eurasie, jehož středem je střední Asie s přístupem do Ruska. To zní téměř jako geopolitický velký plán.

V září 2016 tentýž George Soros oznámil, že „věnuje 500 milionů dolarů na evropskou a americkou uprchlickou záležitost. Odmítl říct, kde a jak budou peníze použity. Byla jejich část určena na financování flotily moderních lodí nevládních organizací, které přiváží desítky tisíc běženců z Libye? To je zcela jistě relevantní otázka pro vyšetřování Itálie a dalších.

V srpnu 2016 DCLeaks, americká internetová stránka podobná Wikileaks, uveřejnila 2,576 souborů, vztahujících se převážně k Nadaci pro otevřenou společnost George Sorose. Jedna zpráva Sorosovy nadace datovaná 10. květnem 2016 tvrdí, že evropská uprchlická krize by měla být akceptována jako „nový normál“ a že tato krize znamená „nové příležitosti“ pro Sorosovy nadace k ovlivňování přistěhovalecké politiky v globálním měřítku.
Soros a „plán Merkelové“

Otisky pracek Sorosových nadací jsou v evropské uprchlické krizi všude, kdy ta devastuje sociální a ekonomickou stabilitu v celé Evropě od srpna 2015, kdy německá kancléřka Angela Merkel překvapila dokonce i mnohé ve své vlastní straně, když prohlásila v komentáři, stavším se nechvalně proslulým, „můžeme to zvládnout“, po svém rozhodnutí z 15. září 2015 přijmout tisíce běženců, kteří se vydali ze stanice Keleti v Budapešti do Německa, a oznámila, že všichni běženci jsou vítáni s otevřenou náručí, bez otázek a omezení. Německo a další státy EU zaplavil více než milion běženců, a to nejen ze Sýrie. Jak rostla proti Merkel domácí opozice, na konci r. 2015 zašla Merkel do oblíbené německé televizní show, kde oznámila: „Mám plán.“

A skutečně měla. Byl autory dokonce i po ní pojmenován: „Plán Merkelové“.

Tento plán byl vytvořen mozkovým trustem s kancelářemi v Berlíně, Bruselu a Istanbulu, nesoucím název Evropská stabilizační iniciativa (ESI). Podle tohoto plánu Merkelové, by mělo Německo souhlasit, že mimo více než 1 milionu běženců z r. 2015 udělí v r. 2016 „azyl 500,000 syrských uprchlíků, registrovaných v Turecku, během nadcházejících 12 měsíců“.

Plán Merkelové přijmout do Německa a dalších států EU stovky tisíc běženců bez otázek, bez omezení počtu, tedy výraz „nový normál“ používaný internetovou stránkou Sorosovy Mezinárodní přistěhovalecké iniciativy, znamená, že je produktem také Sorosových sítí. Autorem plánu Merkelové a šéfem ESI je rakouský sociolog Gerald Knaus. Knaus je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) financované Georgem Sorosem a členem Sorosovy Open Society Fellow. Knausova Evropská stabilizační iniciativa byla financována, podle německého Die Zeit, mimo jiné i Rockeffelerovou nadací a washingtonským Německým Marshallovým plánem, jakož i Sorosovou Nadací pro otevřenou společnost.
Řím na pokraji války

Nedávna exploze u přílivu ilegálních běženců do jižní Itálie, kterou pomáhají udržovat v chodu lodě najaté nevládními organizacemi napojenými na Sorose a další, není nevinnou humanitární akcí hodného samaritána. V prosinci 2013 Virginia Raggi, starostka Říma, řekla, že město je na pokraji „války“ mezi přistěhovalci a chudými Italy. Na jihu Itálie sicilská Cosa Nostra vyhlásila v r. 2016 „válku přivandrovalcům“ a objevily se zprávy, že italská mafie začala bojovat se severoafrickými zločineckými gangy, které vstoupily do EU v rámci „běženců“.

Obvinění Sorosových NGO financujících flotilu lodí ilegálně pašujících běžence nebo další migranty ze severní Afriky do EU naznačuje přinejmenším to, že na Washington navázané Sorosovy sítě dělají něco víc, než pouhou charitu. Znamená to, že jeho NGO jsou přinejmenším nepřímo spolupachateli v projektech, které ničí sociální stabilitu EU stejně, jak to Sorosovy NGO dělaly na Ukrajině v r. 2014 a dříve.

Je těžké vyhnout se dojmu, že celý současný fenomén masové migrace, spolu s válkami NATO, které jej způsobují v místech jako Afghánistán, Sýrie, Libye, je součástí mnohem většího a mnohem hrozivějšího plánu a že peníze George Sorose, postavy stojící prakticky za všemi barevnými revolucemi podporovanými americkým ministerstvem zahraničí a CIA od r. 2000, kdy byl svržen Slobodan Miloševič v Bělehradě, jsou středem toho všeho.

Není divu, že nadace a operace „filantropa“ Sorose jsou stále více ve světě cílem útoků, včetně Maďarska Viktora Orbána, Sorosova rodiště.
‘Undesirable NGOs’ Fund ISIS-linked Refugee Boats to EU

18 komentářů :

 1. ano NWO zničení bílé rasy a nahrazení muslimy pokud volby vyhrají euhujeři tak bude konec s ČR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NATO a Soros a EU jsou "turisticke kancelare pro Teroristy.
   Levna dovolena se da poridt kdyz se nekdo prevlikne a obarvi za afroaraba /uterku na hlavu a nocni kosile postaci , predstirat hluchonemyho/ a vsude ma cestova a pobyt zdarma a jeste si priveze domu penize...

   Smazat
 2. Nedivil bych se kdyby ty neziskovky vybírali poplatek za přepravu stejně jako ti komerční pašeráci.
  B.H.

  OdpovědětSmazat
 3. LIDÉ BDĚTE A NEBLBNETE
  NE nelegální migraci!
  Mráz přichází z Bruselu!
  S EU do pekla!
  S USA na věčné časy do věčných lovišť!
  S kapitalismem do prdele!

  OdpovědětSmazat
 4. Kdyby Soros nebyl Žid, ale jenom Gój a kdyby škodil jenom ze čtvrtiny Izraeli jako škodí bílé Evropě... dávno by si s ním maličký Izrael poradil a jeho před tím oškubaný cadaver by dávno neexistoval, nebylo-li by výhodnější jej na odiv a jako varování obdobným, vystavit pro novináře a televizáky.

  Jenom jeho soukmenovci řízená Evropa pilně spolupracuje na likvidaci Evropského bělocha tvořivého nenávratnou degradací jeho genofondu nekompatibilním genetickým matrošem z odpadu z jihu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdi do prdele s těmi tvými rasistickými výsery, blbečku. Jen zatemňuješ pravou podstatu věci a odvádíš pozornost o hlavního ZLA!!!

   Smazat
  2. 8.22 Rasista je, pane slušný vyvolený, židovský Pánbůh ... který si nad lidi vyvolil Pány Izraelity a (podle nevyvráceného výroku izraelského rabína) část dobytka, Gójim, stvořil v lidské podobě - aby se lidé (čti Židé) nemuseli bavit se čtvernožci. TORAH jednoznačně rasisticky dbá o čistotu židovské krve a o čistotu genofondu Izraelitů (srovnej proč vyvrženi Samaritáni - brali si gójské ženy...)Židovství je děděno a sledováno po matce, tedy po ženské linii).

   Nechte si tedy své vyvolené (jak jste to nazval? jó, výsery) pro hlupáky. Není skutečných nacistů nad orthodoxní Židy... a v Izraeli není ústava, ale rasistická Boží zjevená vůle TORAH. Midraše a Talmudy z ní důsledně vycházejí. Bůh, aby nedocházelo k politováníhodným omylům, Gójim oddělil i barvou pokožky a "darem" pracovitosti.

   Smazat
 5. Vyšetřování italských úřadů "zjistilo" pouze to, o čem se šušká nejméně dva roky. Dostat do pohybu stovky tisíc lidí, aby se téměř najednou zvedly a vydaly se na pochod jedním směrem, navíc vybaveni dostatkem peněz pro zaplacení pašerákům a na nákup živobytí, tady už nejde o spontánní hnutí mysli, ale organizovanou činnost. Navíc, Frontex, který byl zřízen pro ochranu vnější hranice unie, uprchlíky sám převáží do Evropy, místo aby je posílal zpět. Tak že nic nového pod sluncem.
  Podle mého názoru je to hra o čas a "důvěru". O spontánnosti pohybu migrační vlny v EU pochybuje stále větší počet lidí. A protože se množí zprávy o účasti různých neziskovek, muselo oficiální vedení trochu povolit uzdu, aby neztratilo poslední zbytky důvěry alespoň u těch nejhloupějších, kteří mu v Evropě ještě věří. Jde pouze o získání času. Pokud obhájí současné špičky svou moc ve Francii a Německu, proud migrantů bude obnoven. Včetně mechanizmů jejich přerozdělování.
  Proto vidím, jako úplně nevýznamné volby ve východních satelitech. Důležité jsou volby v Německu, Francii a Itálii. Pokud tam nedojde k radikální změně, proces likvidace bude dokončen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevidím volby u nás, ve východním satelitu, jako bezvýznamné. Podívejte se na Orbána - kdyby čekal na Velkou Evropu, tak má doma bordel. Jak říkal Jack London: "pomocnou ruku najdeš nejjistěji na konci svého ramene". Takže se holky a kluci připravte na říjen. J.S.

   Smazat
  2. Přer rokem a pul, jsem na netu četla komentář že ty....jako Orbán atd. budou odstranovat i brutálně......potom začnou odstranovat muže v rodinnách .....pak se prý dostanou k ženám ,dětem , majetku atd......a to bude v Evropě konec.....prý to je takto naplánované.......

   Smazat
  3. ZLOČINECKÝ PLÁN.......KALERGIM....VYTVOŘENÍ PODLIDÍ K OVLÁDÁNÍ NADŘAZENÝCH......

   Smazat
 6. Ano, lidé jsou o tom dávno přesvědčeni,současná masová migrace do Evropy je řízený, podporovaný proces. Jediní, kdo o tom "pochybují" nebo si to "ujasňují" jsou tzv.politici. Aneb placení herci nevalné úrovně. Volby ve Francii: Macron se doufám odrovnal výrokemo tom, že si na ter.útoky lidi musí zvyknout. Velkou šanci má teď opravdu M.le Pen.

  OdpovědětSmazat
 7. Přitom je to tak jednoduché, zvolit si vládu, která to jednoduše zakáže, zakáže činnost protistátním organizacím napojeným na Soroše. V Itálii vládnou nějací sociální demokraté a ti co jsou proti, jsou nazývání separatisté a populisté a ty je třeba volit. Volit ty, na které nadávají lžidia.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže majitelé FEDu, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, i "národních" bank v jednotlivých státech PEVNĚ DRŽÍ TY NÁRODY A JEJICH VLÁDY ZA EKONOMICKÉ KOULE... a stačí občas, na připomínku, trošičku ZMÁČKNOUT... a je po vzdoru. Zejména, když si k tomu platí i dvě nejlepší armády světa: Americkou a Izraelskou...

   Smazat
  2. 9:57-Ano,židovská finanční mafie nás prostřednictvím zkorumpovaných hajzlů z politiků,podnikatelů a neziskovek zotročuje a ve všem se snaží,abychom se dostali pod jejich závislost,ať je to v politice,službách,kultuře,produkci a distribuci potravin a ostatních živ.potřeb.,chce nám navléct na krk smyčku v podobě zrušení hotových peněz a tím pádem mít nad námi 100% kontrolu a možnost ovládání...Je z toho jediná cesta:snažit se být maximálně nezávislí na systému a čelit mu jeho cílenou destrukcí a vytvářením paralelních struktur na principu občanské a národní vzájemnosti a solidarity ve všech oblastech a připravovat se na "generální střet jejich systémem a zrádci",který byl započat tou imigrační apokalypsou...Jdeme do finále a půjde o životy nejen nám,ale i jim a protože oni se s námi neserou,nebudem se s nimi taky srát !!!

   Smazat
 8. Je to pěkné, ale pomalé.Hajza sorose mohli už dávno hodit ISIS aby si ho vychutnali.

  OdpovědětSmazat
 9. Ano, islámští vrazi přijdou do Evropy a naše vlády dohlížejí aby se tady cítili svobodně a mohli nás vraždit kdekoliv i na chodníku. Pokud v České republice tyto islamisty zavřeme, aby jsme zjistili kdo vlastně jsou vystoupí Šabatová - ochránkyně lidských práv a chce aby byli okamžitě puštěni na svobodu aby nás v naší zemi mohli vraždit a tedy aby byla dodržená lidská práva. Je to zvrhlost až kam jsem došli v demokracii která je na ruby.

  OdpovědětSmazat
 10. Potenciálně otevřít dveře trestnímu stíhání ? Co to je ? Zaplavování Evropy muslimy pokračuje a mají to zastavit kecy ? Všichni, co už dokáží vidět, tak vidí, že politici z EU a hlavně ti z vedení jsou placeni a z různých důvodů nuceni jít proti občanům EU. Co mají za to slíbeno a jak si to srovnají se svým svědomím (pokud nějaké vůbec mají), to je další věc. Cíl je zničení Evropy a bránit se jenom kecama je zločin !!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.