Reklama

.

.

středa 12. dubna 2017

Ohlasy Jihlavského semináře Nové republiky - Oskar Krejčí: Kupředu levá! Nebo jaká…?

rozhovor
13. 4. 2017  PrvníZprávy

Žijeme v době, kdy se utahuje smyčka kolem krku lidstva, a za provaz táhnou politici, kteří povětšině netuší, co činí. říká v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz politolog Oskar Krejčí.


PZ: V sobotu na semináři „Jihlava 2017“, který pořádalo občanské sdružení Nová republika, jste kritizoval současné mediální pojetí levice a pravice, ale i neomarxismu. Nezdá se vám, že je to zcela okrajové, překonané téma?

Je i není. Překonané se může jevit, když výrazy „levice“ a „pravice“ nahradíme jinými, nebo když rozmělníme jejich schopnost uspořádat pohled na zásadní problémy světa. Jihlavské vystoupení*) bylo ale především reakcí na znovuoživení těchto výrazů v médiích hlavního proudu po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Najednou manifestanti proti němu patřili k levici, liberalismus se změnil na levici, úpadek USA zavinili neomarxisté. Mimochodem, toto označkování není nové, patřilo k výzbroji poválečné generace amerických konzervativců – to jen teď naše média objevila, že se Země točí kolem Slunce.

PZ: Někdo by ale mohl namítnout, že v postmoderní době, kde hlavním tématem je globalizace, se nevystačí se starými pojmy.

Dobře. V Česku a na Slovensku jsme se po sametové revoluci bezprostředně potkali s velkými tématy globalizace třikrát. Napřed to bylo v souvislosti s privatizací, pak tu byl spor o radar a nakonec migrace.

Privatizace změnila základy společnosti tím, že ekonomiku podřídila globálnímu trhu a nadnárodním monopolům. To je klasické téma levice hned v dvojím smyslu. Především to je Karel Marx, jehož teorie je první velkou koncepcí kapitalistické globalizace. A za druhé, proměna vlastnických vztahů otevírá jedno ze dvou nejzávažnějších témat levice, kterým je práce. Právo na práci a právo na spravedlivou odměnu – to je bytostně levicové téma, které ji odděluje od pravice.

PZ: Nezdá se vám toto pojetí zastaralé? Nemluvě o tom, že Marxova teorie neustálého chudnutí proletariátu se neprokázala.

Téma práce se může zdát jako zastaralé jen tomu, kdo pracovat kvůli obživě nemusí, nebo práci má a je relativně spokojen s odměnou za ni. A nemá schopnost procítit problémy ostatních lidí. Podle nejnovější ročenky „Zpráva o světovém bohatství“, kterou dvě dekády vydává Capgemini – to je francouzská poradenská společnost pro oblast managementu a informační technologie –, žije dnes ve světě 702 milionů lidí v podmínkách extrémní chudoby. Podle změněných kritérií Světové banky – úprava byla v roce 2015 – se za extrémní chudobu pokládá příjem menší než 1,9 dolaru na den. Mezi oněmi 702 miliony jsou miliony lidí ze skupiny pracující chudoby, tedy těch, kteří pracují, ale poctivá práce je neuživí.

PZ: Počet těchto lidí ale klesá. Alespoň podle některých údajů. Nemyslíte, že to je popření levicových témat?

Pro liberály lze s takovýmto argumentem vystačit, autentická levice ale upozorňuje, že zachovat dosavadní tempo poklesu by znamenalo odsoudit několik dalších generací k živoření. A pak je tu rostoucí relativní chudoba, která může mít velmi dramatické politické důsledky.

PZ: Relativní chudoba – tím myslíte co?

Rozpínání nůžek mezi velmi bohatými a ostatními. Nejprve, jak vypadá současný stav. Podle zmíněné „Zprávy o světovém bohatství“ bylo v roce 2015 ve světě 145,2 tisíc ultrabohatých lidí s majetkem nad 30 milionů dolarů. Jejich souhrnné bohatství bylo ve zmíněném roce 58,7 bilionů dolarů. Pro představu: při porovnání s příjmy 702 milionů extrémně chudých se dostáváme k poměru víc než 4800 ku 1. Nebo jinak: podle Světové banky byl souhrnný hrubý domácí produkt 31 nejchudších zemí 379,8 milionů dolarů. Čímž se dostáváme k poměru přibližně 150 ku 1 mezi ultrabohatými jedinci a nejchudšími zeměmi.

PZ: To rozhodně nejsou čísla, která by vypovídala o spravedlivém uspořádání světa. Mluvil jste ale o stavu – chtěl jste něco poznamenat i o vývoji?

Ano. V roce 2000 výzkumné pracoviště OSN uvedlo, že 1 % nejbohatších lidí ovládá 40 % bohatství světa. V roce 2013 Oxfam, to je detašované pracoviště Oxfordské univerzity, psal o tom, že ono jedno procento ovládá 48 % bohatství. Roku 2015 podle téhož zdroje mělo 85 nejbohatších jedinců v součtu stejně velký majetek jako chudší polovina lidstva, tedy cca 3,5 miliardy lidí.

PZ: Vraťme se na začátek. Proč si myslíte, že spor o radar americké armády v Česku pro nás představoval dotyk s globalizací?

Byl součástí globálně roztažené předsunuté obrany USA. Ukazoval, jak vypadají mocenské sítě ve světě obecně a na Západě zvláště. Znázornil podřízenost lokálních elit globálnímu zájmu supervelmoci, jejich disciplinovaný souhlas. Totéž se dělo při bombardování Jugoslávie a Libye, a to jak pokud jde o pražskou, tak i bratislavskou mocenskou elitu. V noci na pátek zaútočily Spojené státy na Sýrii a protáhly americkou válku na Blízkém východě do třetího státu – a takzvaní demokratičtí politici v Evropě se předhánějí v přísahách věrnosti novému kurzu Washingtonu.

Tím se dostáváme k druhému definičnímu znaku levice: mír. Nelze pokládat za levici liberály, kteří podporují vojensko-průmyslový komplex a jsou lhostejní k militarizaci společnosti, včetně školství a kultury. Žijeme v době, kdy se utahuje smyčka kolem krku lidstva, a za provaz táhnou politici, kteří povětšině netuší, co činí. Eskalace války v Sýrii je jen nejnovějším projevem této skutečnosti. Levice musí vědět, že válka v kapitalismu přichází sama, za mír je ale třeba bojovat. Jeden můj přítel kdysi prohlásil, že slabostí dnešní levice je, že neošetřuje své raněné a nepohřbívá své mrtvé. Dalo by se dodat, že zapírá svoji minulost – měla by umět navázat na studium militarismu, které odstartovali lidé jako Rosa Luxemburgová. A neměla by zapomínat, že u kolébky globalizace ve smyslu celosvětového propojení do té doby samostatně se rozvíjejících civilizačních okruhů nestála dobročinnost či kulturní osvěta, ale válečná loď.

PZ: A migrace, v čem je migrace pro nás globálním tématem?

Ze dvou důvodů. Především obavy z neřízené migrace má každý trochu rozumně myslící člověk. Abstraktní uvažování takzvané liberální levice, která podceňuje chudobu a nechápe rizika války, se na tématu migrace zcela zprofanovalo. V globalizujícím se světě, v němž 702 milionů lidí žije pod hranicí chudoby, nelze řešení problému vidět v migraci. I bez výzvy německé kancléřky by se podle demografických odhadů do konce tohoto století mělo dostat do pohybu 500 milionů lidí.

Autentická levice se ale liší ve svých přístupech k migraci i od pravicové kritiky migrace. Výhrady levice nejsou národnostní ani náboženské, levice odsuzuje rasismus i pseudokulturní fanatismus. Levice ví, že chudým a pronásledovaným se má pomáhat. Ví, že humanismus je úcta k nedokonalému člověku. Jenže řešení nevidí v charitě, ale v pomoci přímo v zemích původu migrantů.

PZ: Ale to se přece zkouší! Jsou tu programy Mezinárodního měnového fondu i světové banky, oficiální pomoc států OECD a podobně. A je tu i velká korupce v rozvojových zemích.

Pomoc, o níž mluvíte, je nedostatečná a je doprovázena činy, které zvyšují chudobu a pronásledování, podněcují migraci i terorismus. Mnohokrát jsme spolu mluvili o tom, jak migraci stimulovalo rozbití Libye a Sýrie, které inicioval Západ. Dnes, po přímém útoku USA proti Sýrii, je toto téma obzvláště živé. Uvedu ale jiný, v určitém smyslu komplexnější příklad: Nigerie. V roce 1950 měla tato africká země 33 milionů obyvatel, dnes má 188,5 milionů – a koncem století by to mohlo být 500 milionů až miliarda. Je to jedna z nejchudších zemí světa, kde polovina obyvatel má méně než 14 let. Je v oblasti, kde řádí džihádistická teroristická skupina Boko Haram. A kde jedno z nejrozsáhlejších ropných bohatství od 50. let minulého století ovládá Royal Dutch Shell, která loni vykázala zisk 5,6 miliard dolarů a celkový majetek ve výši 411,2 miliard dolarů. Centrálu má v Haagu, plně v dosahu liberálů z Evropské unie.

PZ: No dobře, ale co s tím může levice dělat?
Především i v nových, globálních podmínkách udržovat téma práce a míru v centru pozornosti. To znamená chápat je nově, studovat je nově. Naše levice je emotivní, i proto je výrazně rozdělná na generační vrstvy. Emoce založené na odlišných zkušenostech rozdělují, spojuje jen vzdělání a případně výrazná nová zkušenost. Už jsme zmínili problém neomarxistů. Který z nich spojuje znalost dialektiky se studiem nové sociální reality? Nejde mi o uctívání Hegela či memorování „Manifestu“ nebo „Kapitálu“ – podstatný je přístup, hledání pomocí porozumění rozporům a jejich jednoty, nebát se sociologických a historicko-vědních kategorií.

PZ: Už zase se schováváte za ne zrovna srozumitelné pojmy.

No právě – jenže od osvícenství se levice chlubila vzdělaností, vědeckostí. Snad největší její omyl byl právě spojen s představou o velké moci vzdělání. Vědění ale nutné je. Proto je devastace školství a primitivizace veřejnoprávních médií pro levici nebezpečná. Postup je jasný, popsal ho už Wilhelm Liebknecht: napřed studovat, pak propagovat, až nakonec organizovat. Levice musí dohánět dobu samostudiem – a to zatím nedělá.

PZ: Proč?

Protože necítí potřebu. Ta přijde, když se pocit krizovosti změní na reálnou krizi. Ať již v podobě sociální deprivace, nebo když se válka víc přiblíží k našim domovům.

PZ: Podle vás to hrozí?

Nekvalitní politické elity, nejasná situace na finančních trzích, demografické změny, chudoba a nezaměstnanost… Ale i nově: pro Marxe byla svoboda volným časem, s nímž mohl jedinec nakládat podle svého uvážení. Co ale bude dělat člověk, kterému volný čas rozšíří tolik skloňovaná průmyslová revoluce 4.0? Při nárůstu individualismu a poklesu vzdělanosti. Jsou skutečně svobodou hodiny strávené nad počítačovými hrami? Nebo budou lékem na volný čas drogy?

Zdá se, že lidstvo vstupuje do vývojové fáze, v níž je prostá evoluce velkým rizikem. Chce to nové, revoluční nápady.

- - -

*) videozáznamy vystoupení profesora Oskara Krejčího a dalších seminaristů postupně uveřejníme na těchto stránkách v příštích dnech.

(Jiří Kouda, prvnizpravy.cz, foto: pl)


Související: Oskar Krejčí: Kapitalismus jako nejlepší z možných světů…?  

19 komentářů :

 1. Proboha co nám to tu ten KREJCI servíruje.Pote co se položila diktatura proletariátu a politická třída Šmejdů ji nahrazuje diktaturou islamistů či jak to píší neomarxismem s diktaturou HUMANISTU nám tu cpe články,kde nenavrhuje řešení jak se zbavit celé politické třídy Smejdu.Na co ceka?Na jiných národních webech už to hučí návrhy a tady je prazdno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy jste parádní anonymní hlupák, sice s holým zadkem, ale příznivec finančních žraloků !! Diktaturu proletariátu položili zkorumpovaní zločinci typu Gorbačova s cílem rozkrást vybudovaný státní majetek za pomocí Západních šmejdů ! Lidé se musí rozhodnout mezi kapitalistickým zmarem a válkou nebo skutečnou revolucí !!

   Vymazat
  2. Herout,nic vám nepomůže tady nadávat mi lidovému komentátorovi ,který tady přináší nové myšlenky,No když tu nic nevíte,tak tu usporadejte ten brandstorming či co a lidé vám to řeknou.Jinde to už ví jen ten Herout je zacofany či co.

   Vymazat
  3. Řešení, řešení, řešení ... přečtěte si ještě jednou profesora Krejčího. Komu to myslí, ví, jaké je řešení.

   Vymazat
  4. Většině voličů to panáčků nemyslí,oni potřebují návod jak na to,čekají už dlouho a ničeho se nedočkali,Akorát toho,že jim politická třída Šmejdů ukradla zdemolovaným tiskem a tedy i jejich moc .
   Kdyby ten KREJCI napsal nedejte si voliči ukrást volbami hlas a jak to udělat tak by mu to jako yntelygentovi slušelo a jak na konci článku napsal jak to udělat to by bylo terno.Ze ano?

   Vymazat
 2. 11:08 Čeká zřejmě na vás, až mu to povíte ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ja jsem jen ubohý podnikatel v oblasti společenských událostí a mám to vysvětlovat lidem,kteří vystudovali ty ejmericke školy a ještě mi za to Herold bude pyskovat?Ani nápad,ať si to ten Hrouda přečte sám jsou toho plně JINE lidové weby a ať se tu nedělá ignorant bo mu na to přijdu.

   Vymazat
  2. 13:34 - nešlo by se rozepisovat trochu víc k věci? Na bláboly tu nejsme moc zvědaví.

   Vymazat
  3. Já jsem jen bezvýznamný podnikatel v oblasti společenských událostí a Herold by mi za všecko nadal,tak co s ním,když má na to školy?

   Vymazat
  4. 13 40 zbuzerovat to umí každý ale napsat k věci tu nic nedovedete,tak se zkuste polepšit.Vzdyt vy neumíte ani slušné poprosit a napsat komentář,jen prý blábolit,A kdo je to jsme?

   Vymazat
 3. ano u těchto voleb a jestli to občané nepochopí za 4 roky už volby nebudou bude jen multikulturní makrelystán

  OdpovědětVymazat
 4. ...možná by postačili staré revoluční nápady jako důležitost rodiny, ochrana státních hranic a podobně.
  Pročpak se nikdo ve svém tématu nedotkl problému nejpalčivějšího, nárůst fašizmu a vlivu katolické církve na politiku ???*

  OdpovědětVymazat
 5. Pan Krejčí radí levici: „… napřed studovat, pak propagovat, až nakonec organizovat. Levice musí dohánět dobu samostudiem – a to zatím nedělá.“
  S tím by se třeba dalo částečně souhlasit. Jaké ale zvolit studijní materiály? Že by třeba z levicového jihlavského semináře Nové republiky? Takže lektor Krejčí vyučuje:
  „Levice musí vědět, že válka v kapitalismu přichází sama, za mír je ale třeba bojovat.“
  Takže válka přichází sama. Vřelé díky za informaci, to levice potřebovala vědět, aby se zorientovala. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Než si to voliči dostuduji bude jim volbami ukraden hlas a tedy i jejich moc.Slysel jsem,že se ti Mizerové houfují a vymýšlejí si Desatero voliče,ke kterému se prý mají modlit ty politické třídy Smejdu,jinak je volit nechtějí.Vubec nechápu,proč to doktor nepodporuje natož ten KREJCI.

   Vymazat
  2. Anonymní12. dubna 2017 14:09
   „Vubec nechápu,proč to doktor nepodporuje“
   Pokud jste svéprávný, tak jistě víte, že Vám štěstí nepřinese, když budete někoho, nebo něco slepě, bez vlastní úvahy, poslouchat. Byť by to mělo sebevznešenější název a podporovalo to třeba celé hejno doktorů. Je třeba zamyslet také vlastní hlavou a jít k volbám. P.K.

   Vymazat
 6. Pane P.K.vy dobře víte ,že mezi dnešní politickou třídou Šmejdů není koho volit.Pokud dokážete napište tady koho chcete volit vy a proč.
  Já se domnívám,že je třeba vymyslet něco nového.Oni tam toho mají více,na první Dzopuv plán budování síly proti síle a začali s prosazováním hnuti Tři hvězd.
  Jak to vypadá mají s tím gigantický úspěch.
  První bod jejich desatera je,že se bude muset do prvního článku Ústavy prosazovat JEDNO slovo a sice SOciALNi STAT namísto korporativní fasisticke tyranie ohnutých hřbetu,které budou bouchat jen za být a stravu,jak to nalajnovala kobliha.

  OdpovědětVymazat
 7. Tento web je sice potřebný,ale bohužel nedostatečné organizovaný.Tady na diskuzích nejsou možné odkazy na které se klikne a ten odkaz se objevi.

  To není všechno organizátoři si vůbec neuvědomují,že je třeba přinejmenším jeden článek diskuze který by obsahoval opravdové návrhy jak se dostat ze sracek do kterých nás občany voliče tlačí politická třída Šmejdů ZASTTAVIT a nenechat ho lhostejné zajít za obzor.
  Kdy si to vedení uvědomí je ve hvězdách.Bití prázdné slámy je jak se zdá tady na pořadu dne.

  OdpovědětVymazat
 8. Chtěl bych jen říci, že jsem čekal diskusi daleko horší - to jest více trollů. Asi teprve přijdou. Jinak asi budu volit parlamentní komunisty. Důvody: chtějí zestátnit větší kapitály /ponechal bych soukromé malé kapitály - služby, malé továrničky/, chtějí pryč z NATO /z EU nechtějí, což nechápu a doufám, že toto rozhodnutí ještě přehodnotí/, jako jediní odsoudili Trumpův raketový nálet v Syrii, myslím také, že Ukrajinu považuji za fašistický stát, je to jedna ze dvou nevlastizradných parlamentních stran /druhou je Okamura, ostatní jsou vlastizrádci - ČSSD, ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09, ANO. Pokud se jedná o zradu vlasti hodnotí se např. přístup k ekonomickým uprchlíkům, rozkradení republiky, postoj k Sudeťákům, postoj k církevním restitucím a další. Moje dělení na vlastizrádce a vlastitvorce je převzato od pana Martina Kollera, jehož názory mi jsou sympatické, stejně tak mi jsou sympatické názory prof. Moravce/. Někdo namítne, že komunisté nyní již nejsou takoví jak by měli být /Dolejš, na druhé straně mají pana Skálu/. Odpověď zní: Víte o lepší volbě? Prý rozumná ženská si vezme chlapa, který ujde a nečeká na prince.

  OdpovědětVymazat
 9. 18:17: Omlouvám se. Z prof. Krejčího, který odpovídá na dotazy v tomto článku, jsem udělal Moravce. Přihlásil se věk. Jinak pokud se někomu zdá, že můj názor publikovaný zde je blbý, dokážete si představit, jak má jasno o politice asi 90 procent lidí u nás, kteří se o ní nezajímají? Stačí si promluvit se známými, abyste zjistili, že politické povědomí v republice je v žalostném stavu. Kdybych se o tu politiku nezajimal alespoň tak jak to dělám - čtu jen Novou republiku - tak bych volil ČSSD nebo ANO, protože v televizi se dozvíte, že první zlepšili ekonomickou situaci, mladých rodin, nemocných, důchodců a druzí zlepšili ekonomii.

  OdpovědětVymazat