Reklama

.

.

čtvrtek 13. dubna 2017

Otevřený dopis Michaelu Žantovskému


13. 4. 2017
Pan Michael Žantovský,
ředitel Knihovny V. Havla
Pane řediteli, 9. dubna 2017
v Parlamentních listech.cz jste vyjádřil značnou nevoli se skutečností, že ze Syrie dosud nebyla odvolána velvyslankyně ČR v Damašku, paní Filipi. Díky Vaší životní a diplomatické praxi, o které vzhledem k dále uvedeným skutečnostem si dovolím důvodně pochybovat, jste vyjádřil základní aspekty diplomatické mise a na základě těchto argumentů jste s nemalým údivem a na adresu MZV vyčítavě usoudil, že už dávno měla být velvyslankyně paní Filipi odvolána.


Jako důvody pro nezbytné odvolání jste mj. uvedl, že žádní čeští, američtí či evropští občané, jejichž zájmy by mohla česká ambasáda účinně bránit, již v Sýrii či té její menší části, kontrolované Asadovým režimem, nejsou. Nechápu, co tím chcete říct, když i dítě školou povinné ví, že pokud mu hrozí nebezpečí, že by mělo z toho míst odejít. Pokud Vámi zmínění američtí a evropští občané z válkou sužované Sýrie odešli, měli k tomu zcela pádný důvod. Dovolím si však upozornit, že vzhledem k tomu, že naše velvyslankyně paní Filipi se nadále zdržuje na českém ZÚ lze předpokládat, že tam zůstávají i další čeští pracovníci ambasády. Jen nechápu, proč srovnáváte běžné občany a jejich eventuální odchod ze Sýrie s diplomatickým pracovníkem, v tomto případě dokonce s paní velvyslankyní Filipi.

Nemyslím, že další pobyt paní velvyslankyně Filipi v Damašku má nějakou zprostředkovatelskou roli. Jakkoli nehodlám zastávat se naší vlády, přece jen není tajemstvím, že vláda ČR má kromě jiného také za cíl v rámci možností řešit tendence běženců ze Sýrie (či jiných států) přímo v jejich zemi, odkud imigranti odcházejí. Je totiž lepší dříve řešit příčiny a důvody, než později samotné vážné následky. A pokud se nemýlím, pane řediteli, pak Damašek, jako hlavní město Sýrie, dosud ne příliš poznamenané válkou, žije téměř svým normálním životem a pochybuji, že by paní velvyslankyně Filipi byla jediný diplomat, který v Sýrii, potažmo v Damašku zůstal. Stejně tak si nemyslím, že ani představitelé jiných diplomatických misí, pracovníci velvyslanectví, konzulátů a jiných obchodních zastoupení by hodnotili situaci v Sýrii stejně dramaticky, jako vy, pane Žantovský a práskli do bot!

Nelichotivě až urážlivě jste se vyjádřil, že je český úřad v Sýrii je v současné době rukojmím Asadova režimu a že je až příliš snadné zvyšovat či snižovat pocit jeho (myšlen ZÚ) ohrožení v závislosti na tom, jak se budou naši čeští diplomaté chovat a jaké zprávy budou posílat. Odtud je, jak konstatujete, jen krůček k tomu, stát se Asadovou loutkou! Nepřekvapuje mě, že se vyjadřujete stylem, odpovídající Vaší závislosti na prozápadní politické orientaci zvláště, když se světovými médii šíří ničím nepotvrzené nebo důkazy nepodložené informace o tom, že Asad obnovil svou despoticko-tyranskou praxi, navázal na svoje zvěrstva z minulých let, resp., že Rusové nesou vinu za smrt syrských civilistů.

Celé Vaše pomlouvačné prohlášení o stále trvajícím pobytu velvyslankyně v Sýrii paní Filipi se nese v již zmíněném duchu proamerické, západoevropské a Bruselské politiky, když jste jako důvody pro odvolání paní velvyslankyně Filipi do Prahy vyslovil tyto diplomaticky velmi nekorektní důvody:

1) „Demokratické země neudržují velvyslance u režimů páchajících válečné zločiny.

2) Velvyslanec je přímým reprezentantem hlavy státu u jiné hlavy státu a jako takový ztělesňuje respekt své země vůči oné hlavě státu a přiznává jí legitimitu.

3) Pokud se hostující stát dopustí něčeho nepřípustného a nehumánního, reaguje vysílající země minimálně tím, že odvolá svého velvyslance ke konzultacím do ústředí.

4) Možná že existují důvody, i když o žádných nevím, proč by měl zastupitelský úřad v Sýrii setrvat pod vedením vyššího diplomata ve funkci chargé d‘affaires, ale velvyslankyně už dávno nemá v Damašku co dělat!

5) Její přítomnost vrhá hanbu na Českou republiku a hanbu na nás všechny.!(?)

Dovolím si k jednotlivým bodům se vyjádřit. K bodu prvnímu, tedy Vašemu svéráznému názoru, že by demokratické země neměli udržovat velvyslance u režimů páchající válečné zločiny, dovolím si položit Vám otázku: Kde jste byl do doby, než (podle Vás) před několika dny Asádův režim měl spáchat válečný zločin tím, že měl údajně své území bombardovat chemickými zbraněmi?

Nemýlím-li se, válka v Sýrii trvá již téměř 5 let a v důsledku čehož opustilo zemi několik milionů Syřanů. A představte si, že v Sýrii po celou tu dobu, co se v Sýrii válčí, také působila ve své diplomatické misi velvyslankyně paní Filipi (a zcela nepochybně i diplomaté mnoha dalších zemí). To Vám po celá ta léta nevadilo? Že jste si na to sakra, nevzpomněl dříve? Chápu, ono to zas nebylo tak jednoznačné, že Asád je tím, za kterého jej celý západ prohlašuje, vždyť i prezident Trump se už, už málem smířil s tím, že ty pověsti o Asádovi nejsou zcela relevantní. Najednou se stane něco, co ale zatím není ničím potvrzeno a jen na základě účelové domněnky je znovu na Asáda, potažmo na Rusko vykydána špína obvinění, že jsou to oni, kdo „prý“ ve válce v Sýrii použil chemické zbraně a jsou zodpovědní za smrt civilních občanů včetně dětí (ty zvlášť zapůsobí, jde-li o nějakou lidskou tragédii, viz imigranti a pod.).

Váš názor v druhém bodě je naprosto logický což znamená, že hlava jednoho státu ztělesňuje respekt své země vůči hlavě jiného státu. V tomto případě se jedná o postoj naší hlavy státu, tedy prezidenta M. Zemana, který má naopak respekt k hlavě Syrského státu tedy prezidentu B. Asádovi a naopak. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že stejně jako řada jiných zemí či států po celou dobu, po kterou je vedena válka v Sýrii i Česká republika udržovaly s tímto režimem diplomatické styky z prostého důvodu, že tyto státy zřejmě neshledali důvod diplomatické styky přerušit.

V dalším bodě varovně konstatuje, že pokud se hostující stát dopustí něčeho nepřípustného a nehumánního, potom reaguje vysílající země minimálně tím, že odvolá svého velvyslance ke konzultacím do ústředí. Naprosto správně jste poznamenal, že pokud se hostující stát dopustí . K takovému poznatku ze strany ministerstva zahraničních věcí však zřejmě nedošlo a dospělo k názoru, že není nutné, aby MZV odvolalo své velvyslance do ústředí ke konzultacím. Jak prosté, Watsone!

V bodě čtyři vyslovujete jeden významný fakt a sice, že nemáte povědomí o tom, zda existují důvody, proč by měl zastupitelský úřad ČR v Sýrii setrvat pod vedením vyššího diplomata, např. chargé d‘affaires, přičemž trváte na tom, že velvyslankyně paní Filipi už dávno nemá v Damašku co dělat! Je to samozřejmě Váš osobní názor, což jistě uznáte, nemusí být směrodatný, tedy ani naší vládou respektovaný. Doporučil bych Vám pane exvelvyslanče, dříve než zase vyslovíte podobné pochybnosti, abyste se jako bývalá významná osobnost z diplomatické branže, informoval na příslušných místech, abyste se tak nemusel ztrapňovat třeba z neznalosti důležitých a při tom snadno dostupných skutečností.

Konstatování, že stálá přítomnost velvyslankyně Filipi v zemi, která válečné zločiny, tedy v Sýrii, vrhá hanbu na Českou republiku a na nás všechny, je pane řediteli jen Váš subjektivní názor, o jehož objektivnosti lze vážně pochybovat. Nechápu totiž lidi, kteří stejně jako Vy, velkohubě vztahujete všechny případné důsledky, které sice nenastaly, ale dle Vás mohou nastat, mohou také negativně zapůsobit na Českou republiku a na její občany. Ptám se Vás, pane řediteli, kde berete tu jistotu, že takové či jiné důsledky skutečně existují, mohou existovat či nastat, že neodvratně (po)škodí Českou republiku, nás všechny? Nebo to mám chápat, že přání je otcem myšlenky?

Pane řediteli „slovutné“ KVH. Docela chápu Vaše dnešní politické rozhořčení, ale poznamenávám, že Vaše nářky a kritika jsou mimo místu, resp. že pláčete nad zcela nesprávným hrobem. Tragické události, které nastaly v Sýrii použitím chemických zbraní jsou zcela neoddiskutovatelně odsouzeníhodné o tom nelze pochybovat. Následné, Asadovými odpůrci pro svět tolik rádoby odůvodněné odvetné svévolné, bez vědomí OSN armádou USA bombardování Sýrie je však stejně odsouzeníhodné a nehumánní, jako samotné použití chemických zbraní. Mstít se jen na základě neověřených informací, resp. domněnek a podezření, je ubohé a svědčí jen o tom, že tento krok byl americkým establishmentem, resp. armádou USA učiněn ani ne tak z důvodů údajného (domnělého) Asádova útoku chemickými zbraněmi, jako spíše msta za to, že se jim nedaří naplňovat své dlouhodobé cíle, které se Sýrií měly. A spojenci USA na tuto evidentní lež přistoupili a americké bombardování Sýrie podpořili!

Pane exvelvyslanče a dnes řediteli KVH. Na názor k událostem v Sýrii, stejně jako k pobytu velvyslankyně paní Filipi či jiným záležitostem máte plné právo. Problém je v tom, jestli se svými nedotaženými, nedomyšlenými, rozporuplnými názory, postoji a stanovisky u občanů zbytečně neztrapňujete. To, že jste dnes VIP osobou, která díky V. Havlovi absolvovala významné diplomatické posty, člověk, který si zakládá na blízkých osobních vztazích s Václavem Havlem až na úrovni ředitele KVH totiž ještě neznamená, že Vy i s Vašimi názory můžete být českým občanům úplně, ale úplně ukradený.

S pozdravem Míru zdar a Sýrii zvlášť!

Jiří B a ť a , bývalý chargé d‘affaires

68 komentářů :

 1. Michael Žantovský je idiot, vždycky byl... Byl to normální havloid, řiťolez a klikopuc. Tím je charakterizován dostatečně...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. M.Ž. není žádný idiot, jen plní zadání svých řídících orgánů. Před plyšákem byl ten řídící z StB - Ž. byl "volná noha" a oficiálně pracoval pro Reuters, což tehdy jinak než pod kontrolou nešlo. A po plyšáku byl jako všichni ti chytřejší převerbován, jak rovněž bylo obvyklé (zmiňoval se o tom Polreich, ale ne ten kuchařskej).

   Vymazat
  2. Ad 6:36: Výborný a případný komentář!

   Vymazat
  3. Skutr Žantovský nepláče na špatném hrobě, on pláče dokonce na špatném krchově. Pokud by jsme rozebrali jeho body do detailu, zjistilo by se, že ne pani Filipi, ale ambasadoři v ˇNěmecku, Francii a Británii by měli být odvoláni. A pan Kmoníček by do USA meměl vůbe odjet!!!

   Vymazat
 2. Dobrýýýýýýýýýý !

  OdpovědětVymazat
 3. žantovský je hajzl co nás chce zničit

  OdpovědětVymazat
 4. Pane Baťo, nějaký Žantovský, Klvaňa, Štětina a jim podobní mně osobně jsou ukradení a... koneckonců se už víc ztrapnit nemůžou. Měl by si ovšem pan ex-,,diplomat" uvědomit, že paní velvyslankyně Filipi je jediný diplomatický zástupce EU v suverénní zemi Sýrii. A naše ministerstvo ZV by na to mělo reagovat tím, že jde o názor soukromé osoby, ne ČR. Stejně jako se to týká některých prohlášení Štětiny ohledně Ukrajiny, nebo Krymu. Jinak názory nějakého ředitele knihovny nazvané po užvaněném pseudointelektuálovi jsou pro mne osobně stejně irelevantní jako názory toaletářky někde na veřejných WC.

  Pepo Milan
  .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro podobné lidi a bylo by jich trochu více nežli píšete se vžil název havloidi. Ten název je všeobecně znám a říci to někdo o mě, tak se stydím.

   Vymazat
 5. Žantovský, přesně jak uvedl 22:45.
  Řiťopich, kulohrab, klikopuc, vymrdanec.
  Havloidní zmrd.

  OdpovědětVymazat
 6. Součástí letošního aerosalónu mají být i letové ukázky strojů F 16 a F/A 18, s nímž hodinu po zahájení přistál v Ruzyni předseda ODA Michael Žantovský.
  Psaly deníky v září 1997. Pamatuji se na toho vohnouta, jak řval a hýkal nadšením v přímém přenosu v rádiu z paluby Hornetu - lobbista.
  Známého V. K. s Kužílkem vytlačil, díky řidičskému umění, pan exvelvyslanec v Argrntinské ulici v Praze až na chodník senátní služební Fabií. Odloženo to po dlouhých tahanicích a pokusu to na Vencu hodit.
  Co dodat. Šašek...

  OdpovědětVymazat
 7. Dělat na ty darmožery nemá kdo,ale my si dovedeme honosně platit škůdce národa a zrádce.....jsme jen vybřeskující Miliprd...nejpracovitějším člověkem je tu nějaký Sobotka,ten pracuje akorát v sobotu na iči....

  OdpovědětVymazat
 8. Buzerant Vondra a dalsi zrudy se ted naparuji idioti ale na kazdou svini se vari voda Vzdyt ten idiot byl vzdy v cele techto svini byl jak vim i v USA velvyslanec a asi kouril a kouril. Ver bestie zdechnes brzy a s ostudou stejne jako ozralec venca polobuzna .Hnus kam az dojde lidska ubohost

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pamatuje se jak odes idioti a různí retartovaní pisálkové kteří si říkají novináři komentovali vzhled pana M. Ransdorfa. No při pohledu navyžranou tvář "pana" Vondry mi tvář pana Ransdorfa připada jako tvář anděla.

   Vymazat
 9. český národ se neumí semknout. Kdyby uměl, tak všechny kurvy tohoto ražení by byly klacky vyhnány až do moře, ať už umí plavat nebo ne.Lhal bych, kdybych říkal, že bych si nebouchl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Český národ se nikdy nesemykal, nýbrž přimykal! A většinu dějin chytře! Pouze čtyřikrát chyboval - 1419, 1618, 1918 a 1945.

   Vymazat
  2. Zapomněl jsi na 1989.

   Vymazat
  3. V 89 se chvíli váhalo a tápalo, ale to se rychle změnilo v roce 1997, který nás definitivně zakotvil zpět v západní civilizaci ... tedy v civilizaci, pč jiná není.

   Vymazat
  4. 9:35 - proč se píšeš tyhle žvásty. "Zakotvení", "civilizace" - ty jsi fakt na hlavu a není ti pomoci. My chceme a téhle vrahounské, ulhané, licoměrné, chorobně sebestředné, sobecké a pro svět nebezpečné "civilizace" plné násilí a zrady rychle vypadnout. První krok: rychlý odchod z NATO a EU. Udělat se v globálním světě pro sebe navzdory různým módním frázím a pošukům, jako jsi ty. Kapiš, vole?!

   Vymazat
  5. ... pardon - abych to dokončil (musel jsem zagooglit, omlouvám se) - tak kdy nás definitivně zakotvil zpět v civilizaci pan premiér Václav Klaus zahájením rozhovorů o vstupu do NATO a definitivně ukotvil pan prezident Václav Havel podpisem přistupovací smlouvy 26. února 1999 v Praze. Měl jsem za to že tam hrál roli i tehdejší premiér Zeman, ale ten pouze oslavil tento velký počin tím, že umožnil shodit krvelačným balkánským azbukům na makovice nějakou tu bombičku. A hned zchladli:)

   Vymazat
  6. Prosím dámy a pánové, pohleďte na 7:16 - ukázkový idiot, nepřítel českého národa, sudetský parašutista, pomlouvač českých dějin. Naštěstí se nepodepsal, takže nevíme, z které to farnosti poslal a to je jeho velké štěstí.

   Vymazat
  7. Tady je to podrobněji, já si to už tak přesně nepamatuju - http://www.natoaktual.cz/na_cr.aspx?y=na_cr/cravztahysnatoiv.htm

   Vymazat
  8. A se svou idiocií pokračuje v planém žvanění o našem "ukotvení" a o našem "humanitárním bombometčíkovi" Václavu Lahváči Veškrnovi. Co to sem dneska leze za blby?

   Vymazat
  9. To prase 9:35,9:45,9:46... vlastně přiznává svým vychvalováním "zakotvení", lotrovského NATO, a "humanitárního bombardování", že podporuje muslimské extremisty a uřezávače hlav (viz Bosna) a genocidní fašisty (viz Chorvatsko) a drogové islamistické mafiány (viz Kosovo). To je ale svině.

   Vymazat
  10. A ještě se vrátím k jedný vzpomínce ... má první návštěva romantické Paříže po skončení bolševického teroru tu. Rok 1991, podzim. Já jdu po Chams Elyssés s matkou a jejím postarším druhým manželem, velkým to anitkomunisotu a kdysi i členem SS (na konci války ho jako mladýho maďarskýho kluka nahnali do jednotky jagdkomanda - prej museli topit komouše v Dunaji!). A najednou nějaký průvod táhne od Vítěznýho oblouku na Etoile! A vidím - chorvatský prapory! A já zakřičel na ně "Ať žije svobodné Chorvatsko! Sláva poglavnikoj!". A jeden znich se na mě otočil a odkud prej že jsem a já hrdě meldoval - Prága! My Češi s váma! Smrt komoušům! Srbe na vrbe!" A on mě poplácal po m skvělé kožené budě, co mi onen matčin druhý manžel koupil v Polsku pár dní před odjezdem do Frankrajchu ... krásný vzpomínky.

   Vymazat
  11. oprava: antikomunistou - pardon:)

   Vymazat
  12. Taky jsem poznal pár komoušských xindlů. Kámoš mi sehnal kdysi takovej krycí flek u dráhy! Páč jsem potřeboval překlenout pár měsíců kvůli nároku na podporu, abych mohl "podnikat se státní podporou":)) No a tam bylo rudejch pankhartů! Tamjeden komoušekj čurček furt vykládal, že prej "ty Jugoše neporazí nikdo!" Prej že za druhý války to nedokázali a ani teď prej ne, že Albánci by rádi měli Velkou Albánii jako tenkrát apod. komoušský kydy. No pak stáhli vohony a šli do hoven a náš milej komoušek držel ten svůj rudej rypec ... stejně dopadnou i rudž xindlové jako ten 9:50. Teď má svobodný svět zase Vůdce! Jako býval Rony Reaganů. Ten se s váma srát dvakrát nebude:))

   Vymazat
  13. No ty budeš výkvět republiky :OD Tys měl krycí flek u dráhy? Podle toho,co tu na sebe bleješ jsi pěkný ksindl a ne podnikatel. Šmejd, který proplouvá každým režimem. Takových věčně na něčem přicucaných hovad na kde čem,je v republice neurekom. Zkrátka budeš "charakter". Na takovýho tvora si musí dávat každý pozor. Jo a rudoši jsou mi ukradení, pokud bys chtěl slintat tímto směrem :o))

   Vymazat
  14. 10:13 - vždyť tam píšu uvozovky, neumíš číst? (když to čteš, mysli na hlas Štěpničky dabujícího detektiva Currena alias Michaela FDouglase jak se obrací ironicky k detektivoj Warrenovi v thrilleru Basic Instinkt). A si doma:_) No jasně ne - pirát! Víš co já nasekal VéHáeSek? A pak i DýVýDýček, než to padlo kůli rychlý síti a eMKáVéčkům házeným přímo na flešku?

   Vymazat
  15. A teda nepamatuju, že bych sekal ňáký Rusáky vole. Skoro stoprocent Amerika! I z rusácký fronty veskrz jen Amerika! Co pamatuju, tak jeden takovej drban skorokomouš - ping ze čtyrky mi odsek že nechce americký filmy z Vietu, že prej - cituju "chce jen filmy braný z pohledu vietnamskýho lidu" - no ty vole, to sme se tenkrát nařáchali! Sem mu nahrál pak od Olouše Stouna film - Nebe a země, aby měl radost - něco pro komouše:) Psožrouti ho brali!: Hehe - na ty platí napalm!

   Vymazat
  16. Slušní lidi s tebou taky ne ty havloidní buzíku 10:00

   Vymazat
  17. oprava: pingl ... jó a k tý druhý světový - tak nejvíc mě dostal Sam Peckinpeh! Americkej rudokožec sice, ale skvělej rejža, brutál! Kam se sere Tarantino na něj! Krom Divoký bandy natočil i právě válečnej film z Ruska 1943! Menovalo se to Železnej kříž a hraje tam James Coburn! Bomba! Rusácká vojanda tam ukousla čuráka Němcoj co jí ho strčil do dršky. A Coburn ho pak vodprásk:)))

   Vymazat
  18. 10:21 na tebe bude stačit plácačka na ovády.

   Vymazat
  19. 10:22 - Jasněže jo, rudý škubánku:)))) Havel tě chodí strašit, jo? Konečně už abys odtáh s další komoušskou svoločí do Rusácka, svýho Ráje! A tam se pak klidně otrav ruskáckou pěnou do koupele. Furt to bude pro tebe lepší, než chcípat hlady někde pod mostem, ty rudá nulo ...

   Vymazat
  20. 10:25 Havel je tvý srašidlo, rudej chípáku? Ale já dávám přednost spíš Romanovi baronu von Ungern Sternberg! Páč ten na rozdíl od Havla s komunistama mluvil! Totiž když je jeho pacholci vhazovali do kotlů lokomotiv, tak se jich vždy zeptal jestli je dobře hořej:)))

   Vymazat
  21. 10:00 - má š naprostou pravdu! Tenhle minispoleček rusofilních uslintaných zdegenerovaných strejců a tet (těch tu moc ale není) by se měl snažit chytit a získat si každičkou dušičku co se zabloudí a ne je ještě odrazovat, páč jinak se odsuzuje být navěky jen takovou sektou, kde se hned navzájem poznáte podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Tetky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné prdele:)))

   Vymazat
  22. To tady plácáš už druhým rokem stejné sračky páč nic jiné v té kedlubně nemáš zdegenerovaný havloidní demente. Ten tvůj idol se smaží v pekla a ty tam brzo skončíš taky.

   Vymazat
  23. 10:31 :)))) Přesně ...

   Vymazat
  24. 10:31 - ááá - zase jeden z komoušských uslintanců laje do lejnolahvárniků těm kteří popíjejí pětihvězdičkový koňáček z dob Druhýho císařství a podepsaný de Gólem a současně do nebes vynášej mužickou nuzotu ze Sibíře co nerozezná ani pěnu do koupele od samohonky!:)))

   Vymazat
  25. Ale serme na to žvanění s bolševickými podlidmi a věnujme se k historii. Slovanský xindl, který se koncem 6. století přistěhoval do našeho prostoru jako služebníci Avarů, silně mongoloidního jezdeckého národa, a které se zde usadil mezi zůstávajícími skupinami Germánů, vykazoval ve svých širokých, poddaných vrstvách zajisté cizorodý rasový obraz, který bychom dnes mohli označit za východobaltsko-sudetskorasově-alpínsko-mongoloidní: to nám ukazují hroby služebníků, které se nacházejí vedle hrobů staroslovanské panské vrstvy, zdobených charakteristickými přídavky spánkových kroužků. To dává také najevo vyložený popis obyvatelstva Čech v 10. století n. l. podaný Ibrahimem Ibn Jakubem, který si povšiml jeho tmavých barev dokonce v protikladu se slovanskými kmeny sídlícími severněji. Vrchní vrstva byla naproti tomu jako u všech Staroslovanů tvořena právě tak nordicko-falsky jako germánské kmeny, které předtím pobývaly v zemi a ze kterých zřejmě ne mizivé zbytky pozůstalého obyvatelstva vzešly do válečnické vrstvy nově se utvářejícího slovanského národovství. K tomu se připojovaly stále nové přílivy germánsko-německé krve už od nejranějších dob. Tak už Frank Sámo a jeho válečničtí průvodci, kteří v oněch dobách bez křesťanského jednoženství silně a rychle přispěli k poseverštění (Aufnordung) rasového obrazu Staročechů přinejmenším ve vyšších vrstvách. Tak sám Sámo měl zanechat dvaadvacet synů a patnáct dcer. Známá je sňatková politika Přemyslovců (srovnej s: Zatschek-Müller: „Biologický osud Přemyslovců“ v Archivu pro rasovou a společenskou biologii 1941), která vedla k tomu, že nejvýznamnější zástupci tohoto panovnického rodu se obyčejně ze strany matky nebo prabáby dají označit za nositele převážně německé krve. Dědičný podíl z vlastního českého národního pěstitelského kruhu je mizivě nízký. Podobně se tomu jak známo dělo u starousedlých českých šlechtických rodů, které ve své sňatkové politice navazovaly se zalíbením spojení s německými šlechtickými rody ještě téměř častěji než panovnická dynastie.

   Vymazat
  26. S obdobím kolonizace a zakládání měst teprve přišlo rozsáhlé posílení dědičného statku německé krve v českém národě. Je známo, že hornická místa, od kterých pocházelo stříbrné a zlaté bohatství české Koruny, vznikala hromadným přistěhováním německých horníků se svými rodinami. Ale také veškerá povaha měst se s malými výjimkami zakládá biologicky na německém kořenu. K tomu se od 12. století přidružuje masová imigrace německých rolníků, kteří byli dle domovského práva určováni za zemany. Velká část tohoto lidového proudu z Německa pozvolna vzklíčila v českém národovství. To všechno mělo za následek, že se český lid, silně prokrven německým rodovým statkem, rasově stále více připodobňoval velkému sousedu a východní rysy slovanské vrstvy praobyvatelstva, původně pociťované jako cizorodé, v celkovém obrazu českého národa čím dál tím více ustupují. Vyšší tělesná výška je ale znakem, který v našich krajinách bezpodmínečně poukazuje na kmenové rasy německého národovství (nordicko-falská, vedle toho dinárská) a vylučuje rasy, které právě podmiňují cizorodost mnohých slovanských kmenů. Ve vnějším obrazu je tudíž dnes český národ německému národu nejbližsší ze slovanských národů. Navíc má k němu značně blíže než nějakému slovanskému národovství. Českomoravský prostor se značně nenuceně vkládá do rasových poměrů střední Evropy se svým pozvolným spádem nordické krve od severu na jih a východobaltských rasových znaků od východu na západ.

   Vymazat
  27. 10:31 - "tady plácáš už druhým rokem stejné sračky" - totéž se tu dá tvrdit o každým druhym včetně redakce - u tý komplet:)) Putleroffskej demente ... Pútler asvabadítěl, že?:)))

   Vymazat
  28. 10:36 text autor převzal z publikace, kterou dostal odměnou za aktivitu v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě při příležitosti oslav 55. narozenín Adolfa Hitlera 20. dubna 1944. Blahopřeji dodatečně, jsem rovněž árijec, převážně germánské krve.

   Vymazat
  29. 10:17 No když tam píšeš uvozovky, neznamená, že nejsi hovado,který je z preventivních důvodů potřeba eliminovat.
   Chováš se jak hovado,píšeš slinty jak hovado.... z toho mi vychází, že jsi hovado. A s hovadem se nehádat bo nechci být taky hovado :OD

   Vymazat
  30. Co to sem na diskuze k NR vlezlo za sprostej dobytek? Asi jste si spletli server - NR není pro zmrdy, hovada, prasata, hnusáky, úchyly, perverzní sráče a svině všeho druhu. Mazejte odkud jste vylezli, hnusná sebranko prasečí, Samý sprostý hovna - jedno za druhým. Vy byste ani do Ruska nemohli, to je jen pro slušné lidi - vám by ustřelili ty vaše odporný palice sotva byste se stačili nadechnout. To můžete přesně jenom tadyx na NR psát sprostý sračky a urážky ostatních. Tady vás redakce nesmaže - tady nesmaže žádnýho sprostýho čůráka, protože počet diskuzí jim nosí prachy. Proto je jedno, co tady sprostej čůrák slintá a bleje, hlavně když bleje. Proto na server NR nenadávejte - nikde jinde byste si tohle dovolit nesměli. Ani v diskuzním prasečáku na novinkách ne.

   Vymazat
  31. Toho antikomunistickeho vraha povesit

   Vymazat
 10. Já myslím,že odvolat velvyslance z největší zločinecké země USA,by bylo naprosto žádoucí.Žantovský žárlí na schopnou a odměněnou velvyslankyni Filipi,co se jemu nemůže stát.Jen bych Žantovskému poradil,ať šíří Havlove slova,vládne tady mafianský kapitalismus,co považuji,za jediné pravdivé slova Havla.

  OdpovědětVymazat
 11. z bunkru bez ochranky a bojice se vlastniho prdu hlavu nevystrči ale plebs ktery tak miluje by poslal hned do prvni linie to jsou naše jelita jen na čete tvrdi že prejelita jen obecni blazen a idot od narozeni nevi že takovito utikali prvni ještě než se vystřelilo a když valka skončila tak hned druhy den stali frontu na obsazeni zlatych prasečich korytek aby mohli zase rozpoutat druhou valku

  OdpovědětVymazat
 12. Je zhola zbytečné co vyčítat Žantovskému, který by, je a bude pouhou loutkou loutek. Její úlohou je přičinlivé prosazování US zájmů, ona svůj postoj k čemukoliv hbitě změní, pokud jej změní její loutkovodič.
  Psát loutkám dopisy, je vírou v to, že až je přečtou, že se zamyslí a vyvodí závěr. Loutky se nezamýšlejí, nic proto nevyvozují.
  Ten dopis má smysl pro veřejnost, nikoliv pro toho quislinga.

  OdpovědětVymazat
 13. tohle se na čt nedozvíme http://aeronet.cz/news/video-rozzureny-alex-jones-zautocil-na-trumpa-a-varoval-ho-aby-nepodrazil-sve-volice-padala-slova-o-zrade-a-sproste-nadavky-americka-vojska-jsou-na-ceste-do-syrie-cz-titulky/

  OdpovědětVymazat
 14. Ano správně je to skutr, čili skurvenej trpaslík. To je pro tu pakáž, která chce lhát a oblbovat lidi o tom co se v Sýrii děje, veliká překážka. Od toho jsou svýma páníčkama z Fašinktonu placení, jenomže ouha ono se to začíná obracet a lidi na celém světě se začínají probouzet z letargie a přemýšlet. A to předznamenává jejich konec, čas hraje proti nim a oni to vědí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. seznámil bych tu havloidní pakáž s TOS 01 Buratino.

   Vymazat
 15. To se tady vyvalilo hnusu z fašounů 10:00 -10:38.

  OdpovědětVymazat
 16. Anglosasko-germánský říťolez Michael Ž. (vlastním jménem Gold ...) je prototypem všech jemu podobných, kteří zde exhibicují jen proto, že jejich předky zachránil rus před vyhubením. Jejich původ a ani "češství" by je nezachránilo před likvidací nebo přesunem na Sibiř či Patagonie. Jako rození vychcánci chytili tu momentální správnou vlnu, a tak žvaní a serou těmi svými zrádnými tlamami.

  OdpovědětVymazat
 17. A jaképak opatření navrhuje p. Žantovský postoupit vůči Spojeným státům po vraždě 200 civilistů v Mosulu?
  Není třeba odpovědi, neboť dvojí metr je úhelným kamenem těchto slouhů...

  OdpovědětVymazat
 18. Nejdůležitejší je, zda je pan Žantovský placený z peněz pana Bakaly, nebo třeba Soroše, aby se na jeho plat neskládali daňoví poplatníci. Pokud ano, je všechno v nejlepším pořádku. Jestli pan Bakala nadělal miliardy z dluhů, to už je problém toho, kdo mu je půjčil. Je mně divné, že ti kdo mu je půjčili, je nechtějí zpátky? On to měl možná zaplatit stát, ale pan Babiš se k tomu moc nemá, možná proto ho nemají rádi, ale to jsou jenom spekulace.

  OdpovědětVymazat
 19. K odpovědi na bod 1) Demokratické režimy neudržují velvyslance u režimů páchajících válečné zločiny
  bych dodal,
  že Michael Žantovský byl 1. velvyslanec ČR v USA, ve funkci od 19. listopadu 1992 do února 1997, tedy v zemi, která se chová mnohdy jako terorista a terorismus ve světě i podporuje a u zrodu mnoha teroristických organizací i stály (nejnověji ISIS). To Žantovskému evidentně nevadilo a nevadí. Je vidět, z jaké líhně tento ředitel KVH pochází.

  Děda 2

  OdpovědětVymazat
 20. Jedno řešení.Vzít toho blba krumpáčem.

  OdpovědětVymazat
 21. Žumpovský, havloidní buzna.
  Jeho prdel pozná středověk.
  Bude umrdám k smrti svým vlastní pérem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takhle mluvíš taky doma se svýma vnoučatama perverzní humuse 16.52? Neznám Žantovského a mám ho u zadku, ale to, co se píše v současné době na diskuzích, už překračuje všechny meze. Samej sprostej hovnivár. Tak tohle tady opravdu - ale opravdu za totáče nebylo. Sprostý hovniváří se vyskytovali jen v hospodách poslední kategorie.

   Vymazat
  2. 18:29 neposer se

   Vymazat
 22. M.Žantovský je mizerný hráč a je velice hloupý.
  Jinak by něco takového nemohl vyslovit.Jeho páni
  z Washingtonu mu asi nesdělili,že ČR udržuje to
  velvyslanectví i na přání USA a EU,protože má v
  popisu práce hájení zájmů USA a EU v Sýrii.Podle
  toho,jak se projevuje,může doopravdy dělat tak
  maximálně knihovníka opilcovy knihovny.I Mirka
  Němcová je chytřejší než on a to už je co říct.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 23. Autor článku není žádný "Jiří B a ť a , bývalý chargé d‘affaires, byl automechanikem na jisté zahraniční ambasádě.

  OdpovědětVymazat
 24. Ahoj Jirko, nerozčiluj se kvůli nějakému M. Žantovskému. Je to Mikymaus, kterého nikdo nebere vážně.

  OdpovědětVymazat
 25. M.Žantovský,toho zmetka ani nepripomínať,Švícarski nůž se mi otevíra v kapse u toho troubu.

  OdpovědětVymazat
 26. Toz pan Zantovské je prase a hovado je to malé ceské podpindosnik.....,ktere ceká na povel vos svého amerického panícka a vdecne vrtí vocasem......toz pjekne Velikonoce bez kolaborantó

  OdpovědětVymazat
 27. Pánpvé diskutující bez diakritiky, nezapomeňte přejít na adresu
  www.stream.cz/nej/10015857
  je tam o vás zmínka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neposer se smejde
   Nejsi ti ten smejd, tedy smid co predstiral ze ho zabili?

   Vymazat