Reklama

.

.

středa 5. dubna 2017

Poslanci PS Parlamentu ČR zatím zamítli usnadnění válečných příprav

Ne základnám
5. 4. 2017
Stenozápis z jednání Sněmovny - Černochová. Stejně jako my, ji většina poslanců vyhodnotila jako bezpečnostní riziko státu, protože nad sebou pravděpodobně ztrácející sebekontrolu a její jednání nese znaky poškozování České republiky, možnost zavlečení republiky do válečného konfliktu,
Poslankyně Černochová (ODS a další poslanci napříč sněmovnou) prosazovala zařazení třech bodů, sněmovní tisky:
1021 - se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

„(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“.

1041 - se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
m) k financování obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně (NATO), vyčlení každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne menší než 2 % hrubého domácího produktu předchozího roku.“

956 -  změna  Ústavy ČR čl.43 odst) 4, Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška , kdy navržená změna umožňuje z rozhodnutí vlády pobyt cizích vojenských sil na území ČR, mění obranný charakter AČR na expediční.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. 

Militantní šílenství postižené poslankyně v 15 hlasováních nebylo ani jednou přijato

tisk 1021 -  170 poslanců, 35 pro, 64 proti
tisk 1041 -  170 poslanců  40 pro, 64 proti
tisk   956 -  170 poslanců  61 pro, 65 proti
 
Děkujeme všem, kteří pomohli v akcích, protestech vedené v duchu, že občany nejde obejít, mají právo o Ústavě spolurozhodovat.

ODS by se měla stát  pro voliče nevolitelnou. 
Místo Nečase je pro ni opakující se katastrofou tentokrát Černochová, protože prohrát navržených 15 hlasování  je rekordem ve Sněmovně.
Všem myslícím poslankyním a poslancům děkujeme.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já navrhla zařazení dalších bodů resp. předřazení některých bodů na program této schůze, a to konkrétně bodu č. 139, což je sněmovní tisk 1021. Je to návrh skupiny poslanců, mezi kterými jsem uvedena i já, na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., prvé čtení. Bohužel k mé nelibosti a nemilému překvapení je tento tisk zařazen až na program schůze 26. dubna. Ten návrh podepsala celá řada poslanců napříč politickým spektrem. Jenom pro upřesnění těm z vás, kteří nevíte, o jaký návrh se jedná: je to ta novela Ústavy, ve které by se nově mělo zakotvit právo na držení zbraní.
Poslouchám častokrát vyjádření kolegů, opět napříč politickým spektrem, kteří se vyjadřují vesměs pozitivně k tomuto návrhu. A byla bych velmi nerada, aby se z tohoto návrhu skutečně udělalo pouze předvolební téma. Protože pokud tento bod chcete projednávat až téměř v květnu, tak je málo reálné, že bychom stihli tuto normu změnit tak, aby se to stihlo do voleb. Z tohoto důvodu navrhuji, aby se tento bod, který, jak říkám, podepsala celá řada poslanců vládní koalice, ale i někteří my z opozice, a považujeme i v důsledku toho, co proběhlo před dvěma týdny v Evropském parlamentu, kdy Evropský parlament odsouhlasil normu, která povede k tomu, že se odzbrojí členové Evropské unie, a tato norma bude mít samozřejmě dopad i na naši legislativu. Myslím si, že kdyby tady byl pan ministr vnitra Chovanec, tak by snad se mnou souhlasil. Je zapotřebí, aby se tato změna Ústavy projednala co nejdříve. Protože já pevně věřím, že už na Ministerstvu vnitra mají k této normě připravenu žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, myslím tím k tomu, o čem hlasoval Evropský parlament. A myslím si, že by velmi pomohlo právě při projednání té žaloby, až dojde k Evropskému soudnímu dvoru, kdybychom toto právo na držení zbraní v naší Ústavě měli.
Z tohoto důvodu to navrhuji jako první bod dnes po pevně zařazených bodech. Jako první bod zítra po třetích čteních, jako první bod v pátek 7. 4. v 9 hodin ráno. Případně další týden ve stejných termínech. To znamená, v úterý po pevně zařazených bodech příští týden. Ve středu po třetích čteních. Pátek je Velkým pátkem, takže pátek na ten další týden nenavrhuji.
Dalším mým návrhem - a opět jsem nepříjemně překvapená, že současná vládní koalice toto nemá ve svých prioritách, přestože mě velmi potěšil včerejší rozhovor pana vicepremiéra Bělobrádka, který vlastně potvrzuje to, co navrhuji v zákoně č. 222, v zákoně o zajišťování obrany České republiky. A prosím vás tedy o pevné zařazení této normy. Je to bod č. 184, je to sněmovní tisk 1041, je to návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ano, zkouším tento návrh navrhovat ke schválení podle § 90 jednacího řádu již v prvém čtení. A to z toho důvodu, že v rámci všech posledních summitů Severoatlantické aliance, ale i v důsledku toho, co se odehrálo například včera v Petrohradě nebo čeho jsme svědky každý týden v nějakém velkoměstě, tak aby skutečně Česká republika dodržovala věci, které se týkají našich závazků z Washingtonské úmluvy. A vy víte, že americká administrativa po volbách, které proběhly na konci loňského roku, tak dala jasně najevo, že bude tvrdě po členských státech Severoatlantické aliance vyžadovat, aby byl tento závazek plněn. ***

Jistě vaší pozornosti neuniklo ani to, že na poslední návštěvě ministra obrany Mattise zazněl jasný úkol pro příslušné vlády zemí Severoatlantické aliance, a to, že tyto vlády mají do konce roku 2017 předložit plán, jakým zvednou své výdaje na obranu, aby nebyly nadále černými pasažéry. Nevím, jestli mě pan premiér nebo ministr obrany příp. jiný ministr ubezpečí, že se něco takového děje, ale poctivě čtu tisky vlády, sleduji program vlády České republiky a nic takového jsem tam zatím neviděla. Naopak, jak říkám, četla jsem ten včerejší rozhovor s panem vicepremiérem Bělobrádkem a myslím si, že pokud jedna strana z této vládní koalice má stejný názor, jako je prezentován v tomto návrhu, tak že by se měla pokusit o to přimět ostatní členy této koalice, aby skutečně pro obranu naší země něco udělali a abychom dosáhli v budoucnu svých závazků.
Z tohoto důvodu navrhuji tento bod číslo 184, sněmovní tisk 1041, projednat - v případě, že projde ten můj návrh na zařazení bodu týkajícího se ústavy, abych to panu předsedovi Sněmovny zjednodušila, jako bod druhý po tom mém návrhu ve všech těch termínech, které jsem uvedla před malou chvílí při prezentaci odůvodnění bodu číslo 179.
A moje poslední prosba na vás, kolegyně a kolegové, je požadavek, prosba o pevné zařazení bodu číslo 164, sněmovní tisk 956, návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Opět, pane předsedo Poslanecké sněmovny, si dovoluji tento bod navrhnout v případě, že projdou ty mé body předchozí, jako bod číslo tři v těch termínech, které jsem tady odprezentovala.
A chtěla bych vás v závěru opravdu všechny požádat. Jednak navrhuji, aby se o těch bodech hlasovalo jednotlivě, takže pokud někteří z vás máte problém třeba s tím mým posledním bodem, s bodem 164, s vysíláním vojáků, rozumím tomu, je to váš politický názor. Koukám zejména na kolegy po mé levici. Ale to nic nemění na tom, že Česká republika by se měla snažit umožnit v rámci naší ústavy rychlejší vysílání, rychlejší nasazení našich vojáků i na záchranné operace. A prosím tedy, aby zástupci Komunistické strany Čech a Moravy projednání tohoto tisku dále neblokovali.
Doufám, pane předsedo Poslanecké sněmovny, že jsem snad ty návrhy předložila tak, že se v tom orientujete. V případě, že ne, tak ještě doplním.
Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám. Ale myslím, že všichni chápete nebo cítíte nebo většina z vás to cítí podobně jako já, že tyto návrhy jsou pro Českou republiku velmi důležité. Ať už jsou to zbraně nebo zákon o zajišťování obrany České republiky nebo i novela ústavního zákona na rychlejší vysílání vojáků. Víte, já nemám ve zvyku Sněmovnu častokrát tady žádat o přednostní zařazení nějakých bodů. Ale skutečně tyto normy potřebujeme. A pokud je neprojednáme v těchto termínech, tak je nám všem jasné, že bohužel v tomto volebním období padnou pod stůl a to si myslím, že si z hlediska bezpečnosti naší země nemůžeme dovolit.
Teď tu máme oříšek.
Paní poslankyně Jana Černochová žádá nejprve zařazení bodu 139, sněmovní tisk 1021, novela ústavy, v těchto pěti alternativách
Jako první bod dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 10. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 75. Návrh nebyl přijat.
 Druhou alternativou je jako první bod zítra po třetích čteních.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, aby tento bod 139, sněmovní tisk 1021, byl zařazen zítra jako první bod po třetích čteních, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 Alternativa C - první bod v pátek v 9 hodin.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení na pátek devátou hodinu dopolední, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 64. Ani tento návrh nebyl přijat.

Dále návrh na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.
Zahájil jsem hlasování o zařazení na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslední alternativou je na středu 12. 4. po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 14. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 70. Ani tento návrh nebyl přijat.

Dále paní poslankyně Černochová zařazuje bod číslo 184 sněmovní tisk 1041, také v pěti alternativách.

 Takže bod 184, sněmovní tisk 1041 - nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 15. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 71. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je zařazení bodu 184 zítra po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Zítra po třetích čteních. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 64. Návrh nebyl přijat.
Dále bod 184 paní poslankyně navrhuje zařadit jako první bod v pátek v 9 hodin.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 17. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 72. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je zařadit bod 184 v úterý na 11. 4. po pevně zařazených bodech, o čemž jsem zahájil hlasování.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 18. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 65. Ani tento návrh nebyl přijat.

A posledním hlasováním o bodu 184 je na středu 12. 4. po třetích čtení, o čemž jsem zahájil hlasování.

Kdo je pro zařazení bodu 184 na středu 12. 4. po třetích čteních, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 65. Návrh nebyl přijat.
Dalším návrhem paní poslankyně Černochové je bod 164, sněmovní tisk 956 I ten navrhuje v pěti variantách, to znamená dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164, sněmovní tisk 956 dnes po pevně zařazených bodech, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 53proti 75. Návrh nebyl přijat.

 Druhá alternativa bod 164 zítra po třetích čteních.

Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164 zítra po třetích čteních. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 21. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 66. Ani tento návrh nebyl přijat.

Další alternativou je zařadit bod 164 v pátek v 9 hodin ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení na pátek v 9 hodin ráno, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 22. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 63. Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je zařazení bodu 164 na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 23. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 67. Návrh nebyl přijat.

A posledním hlasováním o bodu 164 je navržení na středu 12. 4. po třetích čteních.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro středu 12. 4. po třetích čteních, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Je to hlasování číslo 24. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 65. Návrh nebyl přijat.

22 komentářů :

 1. ty ods jsou hotový odepsaní ještě že to neprošlo

  OdpovědětVymazat
 2. Každý člověk má právo na vlastní obranu a proti ozbrojenému nepříteli na adekvátní tomu, přičemž ale i povinnost bránit svou vlast. Proto by mělo být uzákoněno adekvátní množství střelných zbraní a munice celkovému počtu obyvatel státu. Neměla by vzniknout situace, kdy by občané ve válce neměli čím bojovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně - naopak by měla vzniknout situace, kdy se znesváření blbci budou mezi sebou vystřelovat jako se to děje v Americe. Nasranej soused půjde vystřílet ostatní sousedy do hospody a pak se odpráskne sám, protože už ho stejně život sere, a tak sere život už hromadu lidí. Je zde spousta magorů. Zatím zabíjejí nožem, kyselinama, nebo najíždějí do lidí autem - usnadněme jim to. Dejme jim střelné zbraně. Ať může desetiletej smrad zastřelit babičku, která ho sere, nebo ve škole učitelku. ČR už se ještě smradlavější stoka než USA ( to jsme docílili - huráááá!) ještě nám tady chybí už jen ty zbraně do každé rodiny. Jsem pro.

   Vymazat
  2. 12:28 V armádních skladech, ty hloupej.

   Vymazat
  3. Zdaleka nejen ODS!
   Dne 7.11.2016 skupina poslanců ve složení Černochová (ODS), Gabal (KDU ČSL), Hamáček (ČSSD), Kádner (ÚSVIT), Stropnický (ANO 2011) a Ženíšek (TOP 09), tedy s výjimkou KSČM zástupci všech stran a hnutí dolní komory Parlamentu, předložila sněmovně návrh změny ústavního článku 43 v části, kde se stanoví pravidla pro rozhodování vlády o vysílání českých vojáků do zahraničních operací a o pobytu cizích vojsk na našem území včetně rozhodování o průjezdech a přeletech územím ČR. Uvedenou legislativní iniciativu zachycuje sněmovní tisk 956; informace o stavu legislativního procesu lze najít sněmovních stránkách www.psp.cz.


   Návrh článku nové Listiny svobod, práv a povinností:

   Článek 25

   (1) Občané mají právo a současně povinnost postavit se na odpor proti každému, kdo by omezoval, potlačoval nebo odstraňoval svobody a práva občanů, měnil nebo rušil ústavní pořádek proti vůli občanů, omezoval nebo znemožnil činnost ústavních orgánů a orgánů státní správy a územní samosprávy nebo jejich činnost namířil proti občanům a státu.
   (2) Podmínky a podrobnosti držení, nošení a použití zbraní upravuje zákon.

   Vymazat
 3. Ten první návrh 1021 byl dobrý a je škoda, že nebyl přijat. Byla to jediná možná obrana před snahou EU odzbrojit české občany.Ne základnám to asi nepochopili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby Ne základnám pracovali pro Čechy, tento server by je tady asi nepublikoval.

   Vymazat
  2. Právě naopak, čtete v návrhu: ...toto právo může být zákonem omezeno... A o to právě jde.

   Vymazat
  3. Právě je potřeba pamatovat si kdo nepodpořil návrh 1021 a podle toho taky jednat u voleb

   Vymazat
 4. Především, nežli nákup nějakých obrněných krámů za miliardy, by měli všichni mladí muži prodělat vojenský výcvik dle svých schopností a umět alespoň ubránit svoji rodinu nebo nejbližší. Umět si nasadit plynovou masku, umět poslechnout rozkazu nadřízeného a umět vystřelit ze samopalu. To vidím jako záchranu naší vlasti, kterou předci předali nám a současná generace si toho tím, že pro obranu nemusí udělat vůbec nic neváží. Brzo jako v nedávné historii může přijít velké zklamání. Pak bude pozdě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co máte Vy proti výchově k bezbrannosti? Chcete snad agresivně válčit? Vám nestačí, že je mír, chcete vaším vojenským výcvikem vyvolat válku? Proč chcete provokovat tygra nebo medvěda, třeba, vaší snahou o vaši obranyschopnost. Nestačí Vám čekat?

   Vymazat
  2. Vážený pane, něco již pamatuji, ale vždy jsem svoji rodinu ochránil a tím ,že jsem byl v armádě tak i potažmo svoji vlast. Na vašem místě bych se za takovou odpověděl jako chlap styděl. To by jste se nechal zmlátit třeba bezdůvodně na ulici nebo v tramvaji? Jestli ano, pak je mě vás upřímně líto.

   Vymazat
  3. Když si mne přesto vážíte, beru to jako od Vás poklonu. My Gándhíové preferujeme nenásilí a ne náhodou po nás OSN 15.5.2007 přijala rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za "Světový den nenásilí". To my se necháváme mlátit nejen v tramvaji a třeba i revizory, to my to umíme i lépe, nechat se mlátit. Upřímně, také je nám nás líto. Ale bojovat se musí. Proti násilí. Za nenásilí.

   Vymazat
 5. Všichni se necháme zmlátit a pak bude ráj na zemi - některé víry vybrakují mozek až na dřeň, úplně proti duchu přírody...

  OdpovědětVymazat
 6. Všichni se necháme zmlátit a pak bude ráj na zemi - některé víry vybrakují mozek až na dřeň, úplně proti duchu přírody...

  OdpovědětVymazat
 7. Pochybuji, že uvedené návrhy vznikly z pouhé iniciativy poslanců a bez schválení vedením jejich stran a hnutí.

  Pro připomenutí :
  Jana Černochová (ODS)
  Ivan Gabal (nestr., za KDÚ-ČSL)
  Jan Hamáček (ČSSD, předseda PSP ČR)
  David Kádner (Věci veřejné)
  Martin Stropnický (ANO, ministr obrany)
  Marek Ženíšek (TOP 09)

  Skutečně "vynikající" začátek volební kampaně před podzimními volbami do PSP ČR.

  Ze ctí vyšly, v tomto případě, pouze dvě parlamentní strany - KSČM a SPD !!!
  L.S.

  OdpovědětVymazat
 8. Vinu na militarizaci a militantním chování nemalé části českých tzv. politiků mají ovšem i občané. Kolik válek bylo vedeno za posledního čtvrt století jménem NATO a i naším? Co udělali občané, aby politikům zabránili deklarovat naši zemi jako agresora? Proč občané nemají zájem na míru ve světě, proč nenutí své politiky do mezinárodních jednání o mírovém řešení problémů světa a svým mlčením vlastně války schvalují? Co si od válek čeští občané slibují? Snad jsme se nestali nakonec i válkychtivými? Chceme prožívat v reálu to, co děti, mladiství a rozumu nedorostlí dospělí v Česku i jinde hltají v katastrofických a krásu genocidy líčících počítačových hrách? Máme nadace pro vše, máme charity pro vše, ale žádná z nich není pro mír? Že by takovou ministr vnitra nikdy nedovolil schválit?

  OdpovědětVymazat
 9. 10:07 Řadu občanů, možná většinu, v současnosti spíše zajímají slevy v obchodních řetězcích než popisované chování mnohých našich politiků, umělců, podnikatelů, apod. Válečné hrůzy a teroristické útoky v krajinách, které většinou nikdy nenavštívili a nenavštíví, berou "z odstupem" a jako "určitý kolorit" současné doby.
  Pokud se "problém" nebude týkat přímo jejich osoby a rodiny, je "malá" naděje na změnu jejich postoje. O tom, že už může být pozdě, nikdo nepřemýšlí ...

  "Nic nového pod sluncem", jejich chování se vůbec neliší se od chování našich občanů v době tzv. druhé republiky, okupace, po únoru 1948, apod.
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ještě jste zapomněl, že obrovskou spoustu občanů zajímají vypadlá ňadra, zaříznuté rozkroky, nebo která s kterým šoustá, kteří se naopak rozcházejí, a která z celebrit si zrovna teď rochní někde v moři a posílá domů selfíčko - pro tohle svinstvo žije spousta lidí, a říká se tomu svoboda, která zde dřív prý nebyla.

   Vymazat
  2. 12:31 Ve své podstatě to jsou "šťastní lidé", kteří ve své "naivitě" a "nevědomosti" zřejmě opravdu věří, že "Bude lépe ...".
   Historie je dokladem, že takových skončilo v zákopech a rozvalinách nespočítaně ...

   Vymazat
  3. Až na to, hochu 14.29, že těm, o nichž píšu, už kouká úmrtní list z kapsy. Právě ti hltají to blaho, které tady 40 let nebylo, nejvíc, a utrácejí za ty splašky své nízké důchody. Oni po tom bulváru asi dříve hladověli. Teď mají možnost to dohonit, tak si to užívají. Možná skončí v rozvalinách šťastni, protože zrovna dočetli poslední Blesk nebo Prásk - ale v zákopech neskončí určitě.

   Vymazat
  4. Pánové přede mnou.Začněte myslet.O slevy
   se lidé skutečně zajímají.Vás ovšem zase
   nezajímá důvod.Zájem republiky se stane
   mým zájmem v okamžiku,kdy se začne stát
   zajímat o problémy občanů a ne o plnost
   kapes politiků.Kromě neustálého zvyšování
   počtu různých poplatků pro občany nedělá
   stát nic.Své nízké důchody utrácejí prý
   za"splašky",které sem stát dováží.Nakonec
   ten bulvár čtou ne proto,že chtějí,ale to
   zkurvení rádoby novináři ty zprávy vnucují
   lidem.Nic jiného se nikde nedočtete.
   14:44-svým posledním příspěvkem dokazujete
   svou údajnou nadřazenost nad nimi.Jenom
   si svoje výmysly nemáte jak podložit
   důkazem.Možná Vámi uváděný příklad je z
   Vaší rodiny,ale neplatí všeobecně.Jenže
   diskuse by byla na delší dobu,takže je
   bezpředmětná.Děkuji za případné nadávky.
   To je zvykem odpovědi nesouhlasícím.
   Petr Majevský

   Vymazat