Reklama

neděle 16. dubna 2017

Putin a Kutuzovova strategie

Boris Naď
16. 4. 2017       inosmi   překlad Zvědavec
V roce 2005 prezident Ruské Federace Vladimír Putin prohlásil, že rozpad SSSR byla největší geopolitická katastrofa dvacátého století. Historické období, které začalo po rozpadu SSSR, je možné porovnávat jen s ruskou dějinnou etapou, zvanou Smuta (Vláda samozvanců, 1598 až 1613, též jako Období zmatků. Pozn. překladatele). Začala éra nacionalistických konfliktů a válek, sociální chudoby, sociální a politické nestability a kriminalizace společnosti. Chaos se šířil na východ Evropy a federativní Jugoslávie se v této době ponořila do krvavé občanské války. Západ v čele se Spojenými Státy vydechl úlevou a hlásal svůj triumf. Hned v únoru 1992 na Maastrichtské konferenci byla vytvořena Evropská Unie, která spojila západní Evropu okolo dříve znovu sjednoceného Německa. Vzápětí po té Západ porušil svůj slib (slib tkzv. pevné záruky, dané sovětskému vedení), že NATO se „ani o píď nepohne východním směrem“. Takto oslabené Rusko bylo zahnané do hranic, nadiktovaných Západem (hranice Ruské Federace), ztratilo obrovské území a zanechalo miliony Rusů za hranicemi své vlasti.

Nově ustanovené státy byly téměř bez výjimky nefunkční a závislé na Moskvě nebo Washingtonu, protože to všechno byla území, která se tradičně spoléhala na Rusko, nebo byla přímo jeho součástí. Nacionalistická hnutí, vznikající v těchto zemích, měla zejména protiruský charakter. První čečenská válka (1994-1996), v níž se čečenští povstalci těšili neskrývaným sympatiím a podpoře Západu, potvrdila chmurné předpovědi - konfrontace z dob studené války byly důsledkem ani ne tak ideologických neshod, jako spíše věčného geopolitického antagonismu dominující pozemní síly euroasie a Západu, prostoupeného atlantismem. Začal obrovský tlak na Rusko a Západ dokonce zpochybnil i územní celistvost již beztak ořezaného Ruska.

Přibližně ve stejné době (r. 1996) americký stratég Zbigniew Brzezinski v knize Velká šachová deska otevřeně podporoval decentralizaci Ruska se silnou imunitou vůči imperialistickým ambicím. Nápad Brzezinského spočíval v rozdělení Ruska na tři nezávislé státy - evropskou část, Sibiř a Dálný východ.

Strategie, kterou Západ tehdy použil proti Rusku, je v geopolitice známá jako strategie anakondy. Rozpracoval ji americký admirál Alfred Mahan a jde o sevření hada (USA) stahujícími se smyčkami kolem kontinentálního území (Ruska, do té doby SSSR) a to pomocí vojenské aliance, blokád a kontrolou pobřežních území, dokud se nepřítel nezadusí.
Svahilské spiknutí

V polovině 90. let minulého století bylo Rusko na kolenou a nemohlo se postavit proti podobným plánům Západu. Za Jelcina Rusko šlo ke dnu, ekonomicky, finančně, kulturně i politicky. V mezinárodní politice nehrálo žádnou důležitou nebo konstruktivní roli. Ruská imperiální historie byla u konce, nebo to tak alespoň vypadalo. V Bělověžském lese byla podepsána skutečná novodobá kapitulace (Bělověžská zrada- Jelcin s Kravčukem zde podepsali 8.12.91 dokument o zániku SSSR, pozn, překl.), ale ani to nestačilo, západ byl při chuti mnohem více. Rozdělení Ruska, o němž psal Brzezinski, představovalo čím dál více reálné řešení. To všechno byly okamžité výsledky té geopolitické katastrofy, o které mluvil Putin.

Za Jelcina Rusko představovalo smutný obraz porobené bývalé velmoci a společnosti předurčené k zániku. Bývalá říše se stala kolonií západních zemí, dařilo se zde pouze korupci a nicotě. Na Západě se ozývala přání dát ruské zdroje k dispozici celému lidstvu, rozuměj Západu. Zlom ale nastal zcela nečekaně - po změně moci 31 prosince 1999. Boris Jelcin předal moc Putinovi, který byl několik měsíců před tím jmenován premiérem. K předání moci došlo způsobem dříve nemožným a za velmi záhadných okolností. Podle některých verzí byl Putin vybrán pro tuto roli nikoliv Jelcinem, ale některými vojenskými a zpravodajskými strukturami, přežívajících z dob Sovětského Svazu. Nejpravděpodobněji Putin Jelcina donutil podepsat rezignaci výměnou za záruky nedotknutelnosti pro něj a jeho rodinu.

Nový vůdce byl charismatickou osobností, která ani trochu nepřipomínala sovětské aparátčíky typu Brežněva nebo liberální politiky Jelcinovi éry. Putinova popularita v Rusku prudce rostla a jeho zjevení a záhadný vstup na vrchol moci z počátku vyvolávaly zmatek a dohady. V románu Pán Heksogen (2001) ruský spisovatel Alexandr Prochanov popisuje spiknutí Svahilský projekt, které organizují staré zpravodajské agentury, aby oslabeného prezidenta přinutili dobrovolně předat moc jimi vybranému člověku (Jelcin vystupuje v románu jako Istukan a Putin jako Izbraněc, pozn. překl.). Francouzský spisovatel a ezoterik Jean Parvulesco (původem Rumun, vydal na čtyřicet geopolitických a historicko- politických románů, pozn.překl.) ještě během prvního Putinova mandátu vydal svou knihu Putin a Eurasijská říše, v němž se o novém ruském lídru píše jako o osobě s předurčeným posláním - realizovat staré geopolitické projekty integrace Eurasie v podobě federativního kontinentální bloku od Atlantiku až po Tichý oceán.

Inaugurace Vladimíra Putina se konala sedmého května 2000 v Andrejevském sále Velkého Kremelského paláce, který byl zrenovován právě k této události. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili Patriarcha Aleksij Druhý a Nejvyšší šaman Sibiře Tojzin Bergenov. Jak napsal historik Roj Medveděv, zde, v Georgijevském, Andrejevském a Aleksandrovském sále se korunovali ruští carové. Během obřadu Jelcin předal Putinovi prezidentskou korunu, na jejíž výrobu dohlížel osobně a připomíná tu původní, carskou. Geopolitický mystik Parvulesco dodává, že bezprostředně po inauguraci Putin provedl obřad, tajný rituál, kdy se spustil na uzavřené nádvoří Kremlu, kde ho očekávali ozbrojené síly se svým starým praporem a vykonal vojenskou přehlídku podle ceremoniálních předpisů carského Ruska. I kdyby to všechno byly jen fantazie spisovatele, lze v nich najít logiku budoucích událostí.
Kutuzovská strategie

Mýtus o Putinovi začal vznikat ihned, nebo krátce po jeho nástupu k moci. Putin se změnil v jakýsi symbol nového a lepšího Ruska, které povstává z popela post sovětské éry. Nicméně, to, co se stalo na nejvyšších místech v Moskvě v prosinci 1999, zcela jistě nebylo dílem jednoho člověka. Převrat se připravoval v průběhu desetiletí, kdy se země zmítala za vlády Jelcina, příprava ale probíhala především na úrovni koncepce a teorie. Cesta, kterou Rusko vedl Jelcin, byla jasně hloupá. Po počáteční euforii v Rusku přišlo hořké vystřízlivění. To dalo nový impuls strukturám sovětského impéria, které prošli restrukturalizací Gorbačova a érou Jelcinova liberálního teroru v začátku 90. let. V Druhé čečenské válce, která začala jen několik týdnů po příchodu Putina k moci, Rusko vyhrálo. Tím byly zlikvidovány všechny pokusy rozdrobit zemi a separatistická hnutí doslova vykrvácela.

Za Putina Rusko posílilo ekonomicky a postupně upevnilo svou centrální vládu. Byla vybrána cesta k vnitřní konsolidaci s akcentem na vlastní zdroje. Brzy dosáhl růst ruské ekonomiky v průměru sedmi procent ročně. Po příchodu k moci, píše odborník na geopolitiku Leonid Savin, Putin začal geopolitickou reorganizaci systému a bezpečnostní síly s armádou se proměnily v oporu pořádku. V období od roku 2001 do roku 2015 Rusko čtyřnásobně zvýšilo své výdaje na armádu. Nicméně ekonomický vzestup Ruska byl možný jen proto, že se Rusové zbavili těžkopádného dědictví sovětské éry. V období studené války vyzbrojovali svazové republiky a většinu spojeneckých zemí, východoevropských lidových demokracií a také spřátelené země po celém světě.

S rozpadem Sovětského Svazu a oslabením Ruska musela Amerika přerozdělit své síly, aby nebyly všechny soustředěny jen podél hranic bývalého komunistického bloku. Nastalo období americké globální hegemonie, jednopolárního světa, jak o něm mluvil Charles Krauthammer (*1950, americký psychiatr a politický komentátor, autor slavné fráze Reaganova doktrína, pozn. překl.). Nová geopolitické pozice USA, jak se brzy ukázalo, ale byla nebezpečná a nejistá.

Strategii Vladimira Putina, jako pragmatického a strohého realisty, popisuje Nikolaj Vichin v Hufflington Post takto - Putin rychle manévruje, uštědří Západu tvrdé rány, pak se stáhne a předstírá kapitulaci. Ale Putin, stejně jako Barclay (M.B.Barclay de Tolly – ruský generál skotského původu, jeho strategie významně přispěla k porážce Napoleona v r. 1812, pozn. překl.) s Kutuzovem, se kategoricky odmítá opevnit na jakýchkoliv pozicích, kde by mu Západ mohl zasadit rozhodující úder v krátké generální bitvě. Tato strategie dává pochopit konzistentní nepředvídatelnost Putina, který se chová vždy jinak, než se od něj očekává (Nikolaj Vichin, Vladimir Putin a strategie). To je přesně ta strategie, která byla použita proti Napoleonovi. Strategie klamání a matení předsunutých sil nepřítele, kdy se rozhodující střet odkládá na chvíli, kdy je protivník celkově vyčerpán.
Tlak na východ

Úspěchy raného putinovského období ale nestačily na to, aby se Rusko definitivně vrátilo na světovou politickou scénu a opět se dostalo na úroveň respektovaných geopolitických hráčů, uznávaných západními mocnostmi. A ještě více chybělo k tomu, aby se Rusko stalo součástí západního světa. I přes změnu zřízení a odmítnutí marxistické ideologie bylo Rusko stále obklopeno závistí a skrývaným i otevřeným nepřátelstvím. To byla mimochodem konzistentní pozice Západu ve vztahu k Rusku, tato pozice Západu jako geopolitického pólu byla založena na jednoduchém axiomu - Rusko už nebude hrát roli světového lídra nebo nezávislého politického pólu. Byla mu přisouzena nanejvýš regionální úroveň. Celou tu dobu USA spolu se svými strukturami aktivně pracovali na dezintegraci post - sovětského prostoru a NATO se snažilo v nových podmínkách uchytit a opevnit, především na Ukrajině a v Gruzii. Historická analogie se nabízí sama od sebe. Politika rozšiřování NATO na východ k ruské hranici vyvolává nepříjemné asociace s Hitlerovým a Napoleonovým útokem na Rusko.

Výdaje USA na planetární hegemonii v následujících letech závratně rostly. Tento trend dosáhl vrcholu v době prezidentství Baracka Obamy a jen zhoršoval vleklou hospodářskou krizi na Západě. Američané, poněkud naivně a předčasně, uvěřili v konečné vítězství nad starým geopolitickým soupeřem. Dnes si Amerika a Západ procházejí historické období, podobné tomu, kterým prošel Sovětský Svaz v dobách rané perestrojky. U amerických elit se názory štěpí a přichází rozkol. Pokud Amerika bude i nadále trvat na svém postavení světového hegemona, pak v dohledné době si vítěz s poraženým ve studené válce mohou vyměnit místa. O nebezpečí pádu amerického impéria způsobeném rozkladem zevnitř ve své době varoval právě Putin.
Překročení Rubikonu

Na začátku roku 2007 Putin vystoupil na Mnichovské konferenci o bezpečnosti se skvělým projevem - jasně a jednoznačně odmítl unipolární světový řád v čele s USA. Putin tehdy řekl: „Ale co je to unipolární svět? Bez přikrášlování to v praxi znamená jen jedno - je to jedno centrum moci, jedno centrum síly, jedno centrum rozhodování. Je to svět jednoho pána, jednoho vůdce. A to je v konečném důsledku zničující nejen pro všechny uvnitř systému, ale i pro samotného vůdce, protože ho to zničí zevnitř.“ To bylo otevřené odhalení v projevu skutečného lídra, hlavy jedné z nejsilnějších světových mocností. Byla to hozená rukavice do tváře unipolárního světa. Západ, jak už se stalo zvykem, tuto řeč ignoroval, aniž by by zaznamenal, že Rusko v 90. letech a Rusko nového tisíciletí jsou dvě zcela odlišné země.

První vážný test nového geopolitického postavení Ruska a jeho sil proběhl v roce 2008 při nečekaném gruzínském útoku na ruské mírové sbory v Jižní Osetii. Jednoduchý scénář gruzínské krize byl předběžně testován v bývalé Jugoslávii, během chorvatské operace Bouře. Odpověď Moskvy tentokrát ale byla rychlá, rozhodná a promyšlená. Poprvé po roce 1991 Rusko překročilo hranice, které mu byly vnuceny po rozpadu SSSR. Intervence se tak stala přesvědčivým důkazem rostoucí síly ruských ozbrojených sil. Krátká válka s Gruzií a následné uznání nezávislosti Osetie a Abcházie předznamenalo začátek nové fáze konfrontace dvou geopolitických pólů. Tak Rusko překročilo svůj Rubikon ve vztahu se Západem.

Další fází konfliktu byla Ukrajina, kde v roce 2005 Západ zorganizoval barevnou revoluci. Brzezinski, v knize Velká šachová deska, psal o strategickém významu Ukrajiny pro Rusko - bez Ukrajiny už není Rusko euroasijské impérium. Jinými slovy, Ukrajina je důležitá pro Západ jen jako prostředek k destabilizaci Ruska a k zabránění konsolidace kontinentálního prostoru. Cílem Ruska je je přímý opak, potřebuje klidnou (re)integraci, přesněji, jak řekla H. Clinton, resovětizaci.
Na cestě k euroasijskému impériu

Chronologie krvavých událostí roku 2014, které vyvrcholily státním převratem a svržením Viktora Janukoviče, je více či méně známá. Signál k zahájení krveprolití, jak dokazují záznamy telefonických rozhovorů s Geoffry Payettem, dala Victoria Nuland, v té době náměstkyně ministra zahraničí USA. Po povstání ruského obyvatelstva na východě Ukrajiny následovaly ze strany kyjevské junty brutální represe, které rozpoutaly občanskou válku.

Na začátku ukrajinské krize nemělo NATO a USA v úmyslu vojensky vstupovat do ukrajinské občanské války. Záměry amerických stratégů spočívaly ve vtažení Ruska do vleklé války bez jasných cílů, ve které by Západ všemi prostředky podporoval prozápadní a antiruské síly. Scénář s přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem byl pro Západ nereálný. Stejně jako v éře studené války, i nyní je vztah Západu s Ruskem založen na rovnováze strachu a zhoršení vztahů se cyklicky střídá s uvolněním napětí. Vojenská síla Ruska, včetně jaderného arzenálu, představuje silný faktor v prevenci agrese ze strany NATO. Místo přímého střetu Západ upřednostnil strategii zkrocení a bratrovražedného vykrvácení.

V této hře na nervy Moskva opět postupuje tak, jak se od ní nečeká. Místo bezprostřední vojenské intervence na Ukrajině si Rusko, díky své velké vojenské a geopolitické váze, připojilo Krym, a to bez jediného výstřelu. Na Donbasu se s ruskou podporou poměrně rychle vytvořila silná armáda, která úspěšně odráží všechny pokusy ukrajinských ozbrojených sil získat kontrolu nad jihovýchodem země. Takovou Ukrajinu prostě nelze přijmout do NATO, ani se nemůže stát členem Evropské Unie. A navíc v samotné EU začaly procesy rozkladu. Hlavní cíle západních sil na Ukrajině nikdy nebyly splněny, dokonce se ani nepodařilo převzít kontrolu nad Černomořskou pánví. Rozuzlení ukrajinské krize tak bylo odloženo na lepší časy.

Euroasijský ekonomický svaz byl oficiálně ustanoven prvního ledna 2015. Jeho budování je prvním krokem na cestě ke skutečné hospodářské a politické integraci post-sovětského prostoru, která bez problémů může pokračovat i za hranicemi bývalého SSSR. Obecně platí, že po zavedení západních sankcí a odvetných sankcí Moskvy Rusko věnuje stále více pozornosti východu - Číně, Íránu, Indii a Pacifickému regionu. Východ se stává centrem světového dění, zatímco EU se postupně mění ve světovou periferii.

Další nečekanou odpovědí na machinace Západu na Ukrajině se stala ruská intervence v Sýrii, která začala 30. září 2015, na žádost legitimní vlády této země. Tato intervence by nikdy nepřišla, kdyby nebylo ukrajinských událostí. Rusko se triumfálně vrátilo na Blízký Východ a na mezinárodní scénu, vytlačilo USA ze Sýrie a shodilo ze sebe smyčku oslabené anakondy. Ve výsledku se pak Brzezinsky musel uchýlit k Ezopovu jazyku, tvrdíc, že slíbit Ukrajině vstup do NATO byla chyba, která měla na svědomí tyto nepředvídatelné důsledky.
Síla, která zastavila Hitlera

Geopolitickou situace, v níž se dnes nachází obnovené a vzpružené Rusko, odborník na geopolitiku Leonid Savin popsal několika větami. Píše, že to, co se děje přímo před našimi zraky není nic nového. Staré geopolitické konstanty byly zapsány v metodice hybridních válek nové generace. Provokováním řízeného chaosu na celé planetě a obklíčením Ruska se snaží USA oddálit ztrátu světového primátu a zabránit vytvoření multipolárního světa. Ale Západ ví, že Rusko nemůže porazit v přímém střetu. Uklidnění vojenskými a politickými prostředky situace na Kavkazu, odražení gruzínské agrese proti Jižní Osetii a Abcházii, do kořene vyhubené všechny pokusy uspořádat barevnou revoluci v Moskvě, obnovení Krymu, vojenská intervence v Sýrii, tím vším Rusko dokázalo, že jsou opět tou silou, která zastavila Napoleona i Hitlera.

Multipolární světový řád, který vzniká na troskách unipolárního, nyní určují pouze tři síly - USA, Rusko a Čína. Vztahy Ruska a Spojených Států zcela nepochybně potřebují revizi a vybudovat na nových základech, daleko od klišé z dob studené války. Vztahy Ruska a Číny určuje strategické partnerství dvou velmocí. Jsme zvyklí na takové slovní spojení, jako je strategické partnerství, ale to je víc, než jen obyčejné strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou - prohlásil nedávno Putin. Odmítá se postavit do role nezávislého pólu tohoto světa a trvá na liberálním světovém pořádku a na multilateralizmu místo multipolárnosti, Evropská Unie sama sebe odsuzuje na podružnou roli a zpochybňuje vlastní existenci.

V takovém světě prostě není místo pro politicky se radikalizující ultranacionalistickou Ukrajinu, zaštiťující se Bruselem a Washingtonem a snažící se postavit Rusko s euroasijí do konfliktu. Čas na řešení ukrajinské krize rychle utíká. Po třech letech ničivé občanské války se ale rýsují obrysy možných řešení. Již teď je jasné, že v budoucnu Ukrajina jako unitární stát a člen euroatlantických struktur nebude. Nejpravděpodobnější je její rozdělení. V konfederativní nebo spolkové podobě, více či méně kompletní, může existovat, závislá na Moskvě a Evropské Unii. Ale i to bude pouze dočasné řešení. Západ, opakuji, vnímá Ukrajinu jako nemajetný, nesolventní stát, ne jako samostatného hráče, a pro něj má význam jen v kontextu vztahů s Ruskem, jako prostředek k jeho destabilizaci, ale také předmětem možných dohod a obchodů. Ale nic víc.

49 komentářů :

 1. Smutne je ,ze nikde neni mozne najit kopie toho co podepsal Jeltzin , ci Gorbacev. Jestli nekdo vi kde je mozno najit kopie at napise.
  Tezko rici , jestli je Putin to co hraje , ci jestli je Ruskou versi Trumpa??? Jako Zeman se mi zda trochu hraje Trumpa zalibit se davu !

  Kdyz nikdo nic nevi, proc tomu rikaji Demokracie ???Ja bych to nazyval "INFORMACNI OTROCTVI"!!!

  Mozna , ze nyni Rusko hraje ping-pong mezi USA a Cinou , ale uz ma mozna pod stolem dohodu s USA jak dostane zpet Ukrajinu.

  Oni Globalisti musi pospojovat zeme sveta , jinak bude pruser s Atomovkama, to je faktem. Ale oni maji taky maslo na hlave a hodne MASLA!!! Moc se o tom nepise. Lidi to nechapou. Poslouchal jsem jednoho pana s dvema CSC a ten tvrdil , ze udelat Atomovku je tezke jako postavit auto typu VolksWagen!!! Ja tomu verim!!!

  pamatuji se Brzezinskeho prohlaseni (jak jdou v case)
  Rusko dela nebezpecnou politiku!
  Rusko je nezavisly politicky hrac!!!
  Rusko Cina a USA musi spolupracovat na miru v Syrii.

  Dovoluji si dodat:

  S Ruskem !!! na vecne casy ! a nikdy jinak!!!


  Jo ,lidi by meli vice cist !!! a mene pracovat!!

  Nyni si uvarim korinky zvane brambory a pockam na navstevu brouka Scarabea z Egypta (muj pribuzny kopticky prestan)
  Pozdravujte meho psychickeho otroka HONOLULU !!

  Zijici v brlohu (toho casu) BroukPytlik  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S většinou naprostý souhlas, akorát nechápu, proč by Rusko tak strašlivě stálo o Ukrajinu - rozvrácený stát plný fašistů, nacionalistů a nenávistníků. To by mělo Rusko práci na deset generací. Na druhou stranu mít tohle za souseda je taky hrůza ... takže by chtělo je tam trochu srovnat a postavit do latě, jenže ti fašouni se jen tak nedají.

   Smazat
  2. Proč píšeš takové sračky 19.58? Proč v závěru svého žvástu uvádíš Honolulu jako otroka? Kde je Horní Dolní - taky takovej blbec - zastupuješ ho, nebo ses Horní Dolní jenom přejmenoval na brouka? Bože - zaslouží si snad články na NR, aby pod nimi diskutovali takoví blbci? Nemůžete psát normálně? Je to o tom, že je vám to umožněno. Kdybyste se museli na diskuze zaregistrovat jménem a e-mailem, tohle blbnutí by vás přešlo - a nejen vás.

   Smazat
  3. 23:23 brouk je blbec, ale ty taky
   Brouk pise hloupe, a ty nejsi schopny psat vubec

   Smazat
  4. Pytlíku neser se do věcí kterým nerozumíš.
   otis

   Smazat
  5. PAW
   HEJ ! PUTINE...
   PUTIN OBVYKLE PRESNE VI , CO PRESNE REKNE.
   Posadi to presne .
   A sedi to jako pr..el na nocniku.
   Jeste nerek nic jinyho.
   Divi se pak nekdo jeho popularite v oceanech lzi, fake news, podvodu, predstirani a obludneho smrduteho bahna HNUSU ??
   Bez nej uz bychom tady nebyli....Stejne.
   PAW

   Smazat
 2. Je třeba si uvědomit, že na začátku všeho byla Velká Británie. Nejagresivnější impérium historie.
  USA jsou jejím dítětem, které dnes dělá svým rodičům patřičnou radost.
  Rusko s ní bylo vždy v nepřátelství, vždy mu škodila, kde mohla.
  S Francií i Německem bylo carské Rusko naopak vždy nějakým způsobem spojeno. Francouzská šlechta s ruskou, Rusové převzali mnoho francouzských zvyků, včetně jmen. S Německem to bylo podobné, v ruské armádě proti Napoleonovi, byli němečtí důstojníci.
  Napoleon byl nebezpečím pro feudální Evropu, Hitler pak pro kapitalistickou. Oba pomohla intrikami nasměrovat na východ Británie. Ta, která vynalezla koncentrační tábory, která provedla první genocidu v křesťanské Evropě (Jindřich VIII. na Irech), ta která nás zradila v Mnichově.
  Stále si hrají na velmoc a intrikují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A byli porazeni u Yorktown

   Smazat
  2. Nejen důstojníci, ale i vrchní velitel byl po Kutuzovově odstoupení Němec! Pjotr Christianovič Wittgenstei! Ten přivedl ruské armády až do Paříže v roce 1814 - https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Wittgenstein

   Napoleonskými válkami bylo Rusko na několik desítek let odřezáno od nějakého evropského státu, který by byl jasným spojencem, což se projevilo jeho izolací během tzv. Krymské války. Proto si jej Alexandr II. pomocí Bismarcka vytvořil v sjednoceném Německu. (jednáním s Bismarckem až po uzavření Alianční smlouvy Německa s Ruskem 1881 byl pověřen kníže Petr Saburov, který bohužel do své knihy vložil i obsah tajných apendixů o rozdělení vlivu v Evropě, proto její distribuci Alexandr III. zakázal) Spolupráce se až na dvě světové války úspěšně dařila.
   - http://miroslavahustakova.cz/index.php?page=answer_38

   Smazat
  3. 7:44-"spolupráce se až na dvě světové války úspěšně dařila"!?!?!

   Smazat
  4. 8:23 - prakticky jo. Ještě v den vyhlášení WWI. ráno byli Wili a Nikki kámoši jak nikdo! Aj za války si sem tam písli. A co se nabratřili němečí a ruští vojíni v zákopech! To samý pozdějc Pepik Stalinů s panem Hitlerem byli spojenci ve zbrani do 21. června večer! A hned jak pan Adolf odplul do Argentiny, kamarádství se zas obnovilo! Jak jinak vykládat Pepikova slova: "Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý lid a německý stát zůstává!"

   Smazat
  5. Pane 12:37, píšete nesmysly. Smlouva Ribbentrop Molotov byla podepsána v srpnu 1939 poté, co opakované Stalinovy výzvy adresované západu, žádající vytvoření koalice proti Hitlerovi, nebyly vyslyšeny. SSSR zůstal proti Německu osamocený, naproti tomu západ nejen, že předal Hitlerovi armádní výzbroj a celý zbrojní průmysl Československa, ale Hitlera finančně podporoval před válkou i po celou dobu války, prostřednictvím banky BIS. Stačí vzpomenout všeobecně známý fakt o předání 26. tun Československého zlata Říšské bance Brity. O pokrytectví západu hovoří také skutečnost, že po celou dobu války západní spojenci neohrozili německý zbrojní průmysl, který díky tomu mohl zvyšovat válečnou výrobu téměř až do konce války. Na obrovské továrny na našem území, které vyráběly pro říši, jako např. ČKD, Škoda Plzeň nebo Vítkovické železárny, shodily spojenecké bombardéry první bombu až v úplném závěru války.

   Smazat
  6. 21:54 - my o voze ty o koze!

   Smazat
 3. Fajné,ale není všem dnům konec.

  OdpovědětSmazat
 4. Svatá pravda ! Ožralec Jelcin vyhovoval západu . Zradil Srby na Kosovu . Dnes tam je základna USA . Pokud je pravdou že Amigos chtěli základnu na Krymu tak to sportovec Putin vyřešil na jedničku . Kosovo je Srbija ! Krym je Rasija ! Západ nás zatáhne akurát do agresívních válek , staří komouši měli pravdu . marcel

  OdpovědětSmazat
 5. Смерť предателу Горбачову!
  Виват великолепнему вошчу Путину!
  Пусť живйот наш российский брат!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Gorbačov viděl degeneraci socialistické ideje.
   Podstoupil hrozný risk a díky Putinovi ty ideje zachránil. Možná, že též viděl potřebu aby nespokojenci poznali kapitalismus na vlastní kůži.

   Smazat
  2. Jiří pravdu díš,u nás to bylo podobné,lidem chybělo poznat západní pozlátko.Po hadrovce jsem se dostal jako zástupce firmy do prostor, kterým se dnes dá říkat německá montovna a nestačil jsem se divit.Kdo tvrdí, že mají vysokou kvalitu práce, tak tam nebyl.
   otis

   Smazat
  3. Jiří, od tzv. reálného socialismu jsem nezažil větší obezřetnost, než hlídat, abych nevycestoval--neměl jsem kde bydlet, na dílně to o mně, jako o mistrovi všichni věděli. Když jsem viděl, koho pouští režim za hranice, ( marně čekám na odpověď na žádost o devizový příslib, režimní bance jsem dodnes nestál ani za odpověď), usoudil jsem, že systém úplně zdegeneroval a ovládli jej spekulanti. U mne na dílně jezdil na čsl. devizový příslib člověk s pouze polským občanstvím (nikoliv čsl.), k devizovému příslibu mu stačil sexuální poměr s dcerou bankovního vyššího úředníka. Nemalujme normalizaci na růžovo. Republika se udržuje těmi, kdo v ní vidí naději, pro které má budoucnost,ale ti, kterým schválně naplánuje mimořádné vojenské cvičení ,,shodou okolností" ve stejné době, kdy se konají na elektrotechnické fakultě státnice a obhajoby (můj případ), ti o ní začnou pochybovat.
   Pochopitelně, protože takových jako já bylo zřejmě víc, nebylo, kdo by prohnilý systém bránil. Udání o svém antisocialistickém smýšlení jsem si přečetl na občanském výboru, který jeho předseda opustil na doporučení OF. Takže socialistické pozlátko jsem poznal z největší blízkosti. Stát se řídil úplně jinými pravidly, než veřejně hlásal.

   Smazat
 6. you tube : Za tebja rodina mat

  OdpovědětSmazat
 7. Generace Evropy díky Západu ("takové krásné společnosti") poznaly na vlastní kůži, co je to kapitalismus, vlastizrada, teror, lži a nenávist,jako pilíře moci tohoto systému. Logicky s nejhlubším opovržením jej na život a na smrt nenávidí jako jejich stařešinové rodů,a to je důležitá podmínka definitivního konce tohoto kapitalistického systému zločinů proti lidskosti!

  OdpovědětSmazat
 8. Kapitalismus je vykořistování člověka člověkem . Peníze máme ale koupíme si stále míň protože potravyny jsou drahé až to pěkné není a budou ještě dražší .

  OdpovědětSmazat
 9. Výzva
  Hele, Honoluláčku, od Veliké Špinavé Louže na Floridě u potoka, kde krokodíly dávají dobrou noc a holky soustají na pláži zde ti dávám tento link: https://cz.sputniknews.com/nazory/201704165128772-trump-hatmonie-vetsina-americane-podpora-udery-syrie
  A teď vysvětli, proč je nadpoloviční většina amíků tak zdegenerovaných a blbých, že naletí na každé prohnilé vajíčko! Čekám!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uz zase to samy
   Otazka zeptana o odpovezena
   Co je prumernemu Americanovi do zamori? Nic. Je to daleko. To hloupi cesi to maji za hranicema a kazdou chvili volaji zoufale o pomoc, volaji Rusy i Americany, rychle prijedte na pomoc, jsou zde vrazdeni cesti lide

   Smazat
  2. Ty syfilitická zdrápánino nesvéprávný syfilitický kurvy,co znamená....Otázka zeptána ao odpovězena?????
   Ty výlitku chorý palice,ty píš do Fuckingtownu nebo do CNN,tam ty tvoje slátaniny ty ussacký okupanti bez mozku ocenění!!!!!!

   Smazat
  3. 6:12 no a tebe ocenujou v klecovem luzku, ouchyle

   Smazat
  4. 6:53
   Piš tak,aby ti bylo malinko rozumět ty ussackej mamrde!!!!

   Smazat
  5. 9:01 - ááá - další nadržená neúspěšná křivohubá vepřová tlama se ozvala! Prasečí držky a křivé huby čecháčkostánu - spojte se !!! Třeba na slučovacím sjezdu. Záludný prognosťácký oligarchický neobolševizmus upevňuje své pozice díky husitobolševizmem zdegenerované doubravovské voličské lůze a slizkým agentům KGB a StB a jejich novinářským poskokům! Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!!

   Smazat
 10. Rusko a Amerika jsou prirozeni spojenci proti Islamu !
  President Putin a president Trump se sejdou ihned jak, president Trump vyhaze globalisty z jeho kabinetu, ktere si tam nechal nalest, ve snaze o narodni usmireni, coz byl omyl.
  President Trump je velmi inteligentni svoji prirozenosti, protoze je GEMINY. On ma intuici/radar a on vi, ze president Putin je jeho kamos. Oba dva maji stejne prarodice a oba dva maji pribuzne Geny. Oba dva patri k severni vetvi Arijcu.

  President Trump se vrati k jeho puvodni agende, kterou hlasal 15 mesicu, a to od cervna 2015 do listopadu 2016.
  Jina cesta pro neho neni, nebo ztrati podporu tech nejvernesich, a od globalitu neziska nic nez bolehlav a spatne traveni.
  Budoucnost se jevi jasne !
  ----------------------------------------------------
  Na zaklade ceho HOVEZI KASTRAT 19:58 si mysli, ze jsem nekoho otrok je zahada..
  Retardovanym nestastnikum, by se mel zamezit pristup na NR, v ramci lidskosti. V pritomnosti nas osvicenych mu vyroste mozol/nador na mozku.
  nick HONOLULU - prozretelnosti vyvoleny svetlonos.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouk je trapny zapectnictvim
   A Honolulu by mel mit vlastni stranky

   Smazat
  2. Ano v Bohnicích.

   Smazat
 11. 22:03 .. To bych velmi rad vedel, jak to, ze vy Cesi muzete brat tak velky zretel, na kdejake lejno natisknute na papire ? Kdy se naucite myslet samostatne ?

  Nadpolovicni vetsina Amiku vubec necte tvuj odkaz. Krome 90-ti letych babicek a malych deti. Ti veri vsemu. (Jako Hurvinci v Cesku.)

  Vdyt je to stejny shit, ktery rikal , ze 95 % obcanu bude volit Hillary.

  Jinak s krokodylama a holkama mas pravdu ! Vsechno to tu sousta celou noc.
  Culausa neni potok. Urcite by jsi ji nepreplaval. Neznas ZEMEPIS a nic nevis o smysleni Americanu.
  nick HONOLULU - bystrozraky analytik.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honoluláčku, tvá odpověď není, fakt vůbec není ani na úrovni devítiletky! Zklamal jsi mě, človíčku od potoka Culausa! Já, rodilý Bratislavčan, odkojený velkou řekou Dunaj, jsem vícekrát Dunaj proplaval.

   Smazat
  2. A proč ty - Honolulu - na lejna natisknutá na papíře vůbec reaguješ? Co myslíš že celá ta mediální oblbovárna je jinýho? Nepíš, že my "češi" klademe tak velký zřetel na lejna na papíře ( už tady na diskuzích zbyly jen trosky původních diskutujících - ti nejblbější) a sám děláš to samé a samostatně nemyslíš?

   Smazat
  3. 23:19 Dunaj je hezka, ale proti Mississippi je to potucek

   Smazat
  4. 23:28 Honolulu tu jedinej ma hodnotny komentare, zatimco ty tu jen prekazis a vetras tve nizkointeligentni spodky, jsi flasher

   Smazat
  5. 1:44 - Jasněže jo, rudý škubánku! Konečně už abys odtáh s další komoušskou svoločí do Rusácka, svýho Ráje! A tam se pak klidně otrav ruskáckou pěnou do koupele. Furt to bude pro tebe lepší, než chcípat hlady někde pod mostem, ty rudá nulo ...

   Smazat
 12. 22:39...oprava CALUSA (pocestene) = reka, officialne Caloosahatshee..
  (Reky v Americe maji casto indiansky nazev.)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 13. Vladimir Vladimirovič Putin je v současnosti nejlepším politikem na světě

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také jsem doufal, že Trump "hraje" svoji volební kampaň. Ale ukázalo se, že
   TRUMP ZŮSTAL BEZECTNÝM HRABIVCEM. SROVNÁVAT TRUMPA S JEDINEČNÝM POLITIKEM V.V.PUTINEM JE TĚŽKÝ HŘÍCH

   Smazat
  2. Jj.! :)) Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky (zbořil, krejčík, filip, ransdorf, grebeníček, bartoš, černý, skála, foldyna, doubrava, bašta, baťa, čech, sexy švihlíková i spenceróva, petránek, žantovský, olšer, veleba, haas, rambousek, mládek, robejšek, psychopati hájek, semín, žák, ryšavá procházková, sexy paroubek, kato-kavan, huml, uhl, serepatka, heprdla, koller, keller, vyzhovadil, schneider, david, matějka, ježek, pplk. oprdel, hampl, jírovec, polreich, rychlíková, pošuk kašuka a podobní duševní mrzáci + celá ztopořená KSČM) a jejich častuškami. Případně i škodolibým agentem Bestem. Jevrej Lavrov se mstí za to, že mu nedali občanství v Izraeli.

   Smazat
 14. 23:28... Prodelal jsem kdysi v mladi tropicke horecky na Zambezi v Africe a mam nasledky. Citim velkou radost, kdyz vyliji kybl sracek nekomu na makuvku. Proto se zde dobre citim. Nejaka opice z Bratislavy, 23:19 ktera zije nelegalne v Cesku me vubec nevadi.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, those little farts can shut up

   Smazat
  2. Ty sám jsi kýbl sraček.

   Smazat
 15. Odtrhne se Kalifornie?
  Rikitan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chtělo by to ten zdegenerovaný quazistát na západě rozporcovat.

   Smazat
  2. 9:47 - už brzy to bude - http://tv.hnonline.sk/6136e073-fec9-47de-9fab-d4d0c25ae80c

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.