Reklama

středa 19. dubna 2017

Radek Novotný: Privatizace vody v ČR byla pokoutná a nemravná, dostali jsme se do role psů na obojku (2. díl)

Stanislav Blaha
19. 4. 2017  e-republika

Rozhovor s Radkem Novotným, autorem projektu Pravda o vodě.
2. díl rozhovoru s Radkem Novotným, autorem projektu Pravda o vodě, 1. díl najdete ZDE.


Narazili jsme na roli EU a evropských dotací. Kdysi, když jsem se tím zabýval, tak jsem napsal dopis EU, v němž jsem se na takzvané provozní modely přímo ptal. Požadoval jsem, aby se celý ten proces zastavil na evropské úrovni. Úředníci si můj dopis mezi sebou předávali jako horký brambor a vykrucovali se, v podstatě to šlo do ztracena. Na druhou stranu si myslím, že Evropská unie sehrála kladnou roli tím, že řekla, že koncernům žádné dotace nedá. Změnilo se něco od té doby?

K tomu existuje krásný dokument, Jak korporace bohatnou na vodě.Francouzi ho natočili o francouzských koncernech a jejich činnosti po celém světě. Patří k nejúspěšnějším v rámci různých festivalů dokumentárních filmů. Koncerny se ho samozřejmě pokusily ho zastavit, ale on se vysílá a ukazuje skutečnou tvář “lobbismu” a byznysu s vodou, který se z veřejné služby mění na lobbisticko-politické hry.

EU se snaží finanční prostředky racionálně rozdělovat. Logická a myšlenka, že dotace jsou určeny samosprávným celků, je nastavena v pravidlech pro poskytování dotací. Ale v okamžiku, kdy se správa vody deleguje na nižší úroveň, tak se mnozí politici snažili pravidla EU obcházet. Jsme národ, který by si vyčůranost měl patentovat, ale tady jsme na ni doplatili. EU na tyto pokusy obejít její pravidla reagovala jasně - dotovat zisky koncernů nehodláme, zisky musí plynout municipalitám. Český politik to nerespektoval a 10 let zkoušel úředníky EU oblafnout, ale neoblafl. Každá skupina politiků, která do Bruselu jela s fanfárami, že s byrokraty v EU zatočí, se vrátila jako spráskaní psi. EU logicky drží linii, že peníze určené pro veřejnou podporu nebudou zneužívány pro soukromé účely. Řekli jasně: „Provozní tunely tak, jak je zavádíte, nebudeme dotovat a nedělejte to“. V EU vědí, že kdyby toto pustili, tak to použije 90 % podobných firem i v jiných odvětvích – ve zdravotnictví, plynárenství, teplárenství apod.

Na Slovensku se ukázalo, že politické strany jsou financované koncerny a finančními skupinami. Ono se pak vše lépe privatizuje - rozkrádá. Totéž se dle mého názoru děje v ČR a vlastně všech post-socialistických zemích. Lidé z různých stran, kteří zprivatizovali zisk vodáren, často po zvolení lobbují nebo přímo pracují pro koncerny. Část z nich navíc najdete ve statutárních orgánech firem koncernů a to už v politice dávno nepůsobí. JE TO ODMĚNA ZA VĚRNOST. To jsou ta tykadla vyslaná do státních struktur. O tom, zda vodárna skončí nebo neskončí v rukou cizinců, rozhodla spící neinformovaná většina. Naháněči koncernů je tak zmanipulovali, že rozumní politici neměli šanci vodárnu ubránit.

Obecné povědomí o vodě je mizerné nejen mezi politiky, ale i mezi lidmi. Vodu bereme jako samozřejmost a ona samozřejmostí není, což chápou velmi dobře koncerny a pár odborníků, ale občané a zastupitelé to začínají chápat, až když má 10 tisíc lidí v Praze Dejvicích průjem, nebo voda neteče.

Tohle můžeme změnit pouze tehdy, když se o problému, který s vodou politici udělali, bude hodně mluvit a psát. Anebo když začnou umírat lidé na závadnou vodu, díky špatnému stavu potrubí. Pak náprava přijde rychle, ale bude drahá. Politici se bojí jen veřejného mínění a voleb a mrtví lidé z pitné vody, to je něco, co veřejné mínění ovlivní. Podívejte se na lihovou mafii.

Proto jsem vytvořil projekt PRAVDA O VODĚ, aby lidé a zastupitelé informace měli. To je cesta, která vedla k nápravě ve Francii, v Německu, kde probíhá rekomunizace veřejných služeb, nejenom vodáren. Já se považuji za iniciátora tohohle procesu v České republice. Spustil jsem iniciativu CHARTA VODA 300, datový portál www.pravdaovode.cz a facebookovou skupinu VODALIDEM. To vše s cílem vráti vodu do rukou samospráv nebo státu a zajistit, aby prioritou hospodaření s ní byl veřejný zájem, a ne kšeft a zisky magnátů. Totéž, co iniciuji a požaduji u nás, schválil nedávno slovinský parlament. Dal do ústavy, že voda je lidské právo, lidská potřeba, nikoli prostředek kšeftování nadnárodních korporací. Když se tohle dá do ústavy, tak je to nadstandardní legislativní pojistka, která znemožňuje kšeftování s vodou na úkor lidí. Věřím, že proces, který prošel ve Slovinsku, se podaří prosadit i u nás v ČR.

Pak budeme mít legislativu nastavenou tak, že se nájezdníkům ubráníme, i když budou vymýšlet další pokusy, jak systém občůrat a převzít opratě nad peněžními toky z vody a dostat zisky z vody od lidí na účty soukromníků či koncernů.

Pojďme se podívat na váš osobní příběh. Co vás vedlo k tomu, že jste se do vodárenské problematiky pustil? Co se dělo poté? Jak vypadá v současnosti vztah mezi vámi a lidmi, kteří vystupují za zahraniční koncerny?

Já jsem do vodárenského odvětví vstoupil paradoxně na straně koncernů. Moje firma "Compas Capital Consult (CCC)" začínala jako obchodník s cennými papíry a postupně se zaměřila na akvizice, fúze a vstupy strategických investor. Ale ne tak, že někdo fabriku koupí, rozparceluje, vytuneluje a zavře. Díky tomu jsem měl jasno o tom, co to je a co není strategický investor. Když v roce 2001 má firma organizovala veřejnou obchodní soutěž pro VaK Prostějov, tak jsem z nabídek koncernů zjistil, že se o žádné strategické investory nejede. Dělali jsme organizačně-právní servis, ale ptali se nás, na náš názor na nabídky. Zjistil jsem, že přichází subjekty, které si z okresní vodárny chtějí vytáhnout všechna zisková aktiva. Tím chce nahradit v monopolní pozici okresní VaK, který se pak stane zcela závislý na koncernu. Prostě z firmy, která ovládá monopol, se stane slupka zcela závislá na koncernu. Nabídky koncernu v Prostějově odmítli. Vzhledem k této zkušenosti jsem vodárenství bral jako velkou příležitost se prosadit jako poradenský subjekt měst a obcí, které si chtějí zachovat vliv na vodu a na to, kde končí peníze vybrané za vodu od lidí.

Pokud strategický partner, tak to musí být opravdový investor, a pak spolupráce s cizinci špatná není. Vezměme například Škodu Mladá Boleslav. Ta by tu teď již nebyla, kdyby strategického investora neměla. Jako tu dnes není LIAZ a Praga. Investor musí nabídnout rozšíření trhu, rozvoj a především ochotu investovat.

Proto, abych měl o oboru vodárenství hodnověrné informace a mohl se zorientovat, jsem koupil akcii každé vodárny v ČR. Mohl jsem díky tomu přijít na valnou hromadu, mohl jsem se ptát, měl jsem legitimní právo požadovat vysvětlení k podání dotací, či doložení něčeho, co někdo tvrdí. Poté, vybaven daty zevnitř vodáren, jsem udělal rozbor všech vodáren v České republice. Svou analýzu českého vodárenství jsem v roce 2002 poslal na ministerstvo zemědělství, financí a vnitra. Nebyla pro koncerny a anti-politiky pozitivní. Za měsíc na to mi u domu shořelo auto. V tu chvíli jsem pochopil, že jsem na správné cestě. Já jsem totiž v podstatě napsal: Pozor, někdo se nám snaží ukrást vodárny, podívejte se na to! Ta analýza samozřejmě neskončila jen na ministerstvech. Dostala se i do jiných rukou a přišla první gangsterská akce proti mě, kterou se mě pokusili zastrašit.

Mám rodinu a žiju zde, a pokud poté, co jsem popsal pravdu, přichází gangsterská praktika, tak nemůžeme ustupovat. Je třeba se bránit, jinak nás zlo sežere. Takže jsem napsal další analýzu, doložil fakta, vytvořil web, začal informovat lidi a zastupitele, a začal jsem jako CCC vodárny po celé republice bránit poradenstvím, zasíláním informací, předkládáním dotazů a soudní cestou. Začali se na mě obracet zastupitelé, ti rozumní se ptali a předávali mi materiály. Běžel řízený proces tunelování vodáren - Zlín, Kladno, Hradec Králové, Prostějov… až do roku 2006. Pak se o to pokusili v Náchodě, a to byl zlom, kdy se nám podařilo tunel zastavit. Bylo kolem toho hodně práce, ale rozum zvítězil nad manipualcemi a korupcí.

V okamžiku, kdy přijeli nahaněči koncernů v audinách na jednání starostů a "hadi v oblecích" začali starostům vykládat, jak to bude fantastické, když předají monopol vody koncernu, jak poroste cena vody jen o inflaci a jak zajistí dotace, tak se starostové menších obcí začali ptát:
“Prosím vás, kde tedy ta cena vody roste o inflaci?”
-“V Olomouci.”
-”Já tady mám tabulku srovnání a tady neroste o inflaci. Ani jednou nerostla o inflaci.”
-”To jsem vám řekl špatně,” 
a vytáhli jinou tabulku. Starostové vytáhli druhou moji tabulku a řekli:
“Ne, tam taky nerostla o inflaci.”
-”Aha, ona teď neroste o inflaci, protože ona ta města chtějí větší nájem, aby měla na pokrytí nákladů.”
-”Ale to jste nám neříkali. Vy jste nám říkali, že roste jen o inflaci.”
-”No, ona roste o inflaci, ale když města potřebují víc, tak ne…” 
A starostové pochopili, že jim lžou. Pak začali s dotacemi, to bylo druhé téma, které otevřeli.
-”Takže kde žádáte o dotace? Vy jste poskytovatel dotací?” 
A tímto stylem je v podstatě svlékli do naha a zjistili, že ta namalovaná paní až tak krásná není.

Starostové pochopili, že to celé je slušně řečeno “fligna” a “limuzíňáci” odjeli s nepořízenou. Starostové se semkli a na místě se dohodli. Žádný provozní model, žádný prodej akcií, voda zůstane v rukou starostů a obcí. Byla to práce na rok a půl, kterou mi nikdy nikdo nezaplatil. Starostové byli rádi, že mají servis, a já jsem byl rád, že se našli rozumní lidé a mám precedent, že se tunelu lze ubránit.

Byl to zlom. Po odmítnutí v Náchodě přišlo odmítnutí tunelu na Pardubicku, Trutnovsku, Mladoboleslavsku, potom v Kroměříži, Přerově …a tak dále. To byl první velký úspěch v mém příběhu, který začal tím, že jsem od roku 2002 poskytoval nějaká data a servis.

Mezitím jsem zažil obrovskou zkušenost s “fungováním” státní správy. V roce 2003 jsem byl požádán, zda bych nebyl součástí meziresortní komise pro vodárenství, ve které bylo šest ministerstev a Fond národního majetku. Cílem bylo zpracovat analýzu českého vodárenství. Tak, jak teď spolu sedíme my, tak jsem ministru financí Sobotkovi vysvětloval, jak se mezi vodu a lidi instalují soukromé penězovody. Pochopil, že je třeba to zanalyzovat a poté navrhnout pro stát správné řešení. Požádal mne, abych v komisi působil jako koordinátor. Výsledkem měla být analýza reálného stavu. Ukázalo se, že zájem řešit negativní dění kolem vodáren má jen ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo životního prostředí. Naopak to vypadalo, že zástupcům ministerstva zemědělství je úplně jedno, co se s vodárnami děje - “nic nejde, nic nemáme, nic nevíme, nemáme data, nemáme přístup, nejsme schopni zajistit”. Ministerstvo životního prostředí, se snažilo dostat do republiky dotace a vědělo, že musí splňovat podmínky EU, o nichž jsem hovořil. Jsem přesvědčen, že koncerny mají na ministerstvech své lidi. Ti nevystupují ve prospěch koncernu otevřeně, ale úplně stačí, že nic nedělají.

S kolegou jsme trvali na tom, že jestli do komise vstoupíme, tak všichni budou vědět, že máme akcie vodáren, protože bez toho bychom neměli data, a měli jsme podmínku, že v komisi nebudeme mít rozhodovací pravomoci. Eliminuje se tím náš vliv. Mohli jsem věci komentovat, předkládat nebo navrhovat, ale o ničem jsme nerozhodovali. Práci jsem dělal zdarma, vznikla proto interní pravidla komise, která naši pozici okleštila.

V roce 2003 se objevily závěry komise. Ministerstva zpracovala čísla kolik vodárny investovaly, kolik investovala města, kde vodárenský majetek končí, jak narostla hodnota a kvalita infrastruktury, kde končí peníze inkasované od lidí, jak se oceňují akcie vodáren a kolik se bude muset investovat v rámci splnění podmínek Evropské unie. To byl pro koncerny velký problém.

Proto se v Blesku objevil článek o mém údajném střetu zájmů v komisi a lež, že šéf komise je můj strýc. Lidé, kteří velmi dobře věděli, že jde o účelový útok koncernových naháněčů, neřekli novinářům, je to blbost, pánové, tady máte interní pravidla, která střetu zájmů zabraňují.

Upozorňuji ještě na na jednu věc. Měsíc před tím, než se toto stalo, mě napadli u domu dva najatí chlapi. Dostal jsem přes zezadu něčím přes hlavu a skončil jsem v nemocnici se zlomenou rukou, rozkopanými žebry a otřesem mozku. Za dva týdny poté, mne na parkovišti zastavil pán a řekl mi: “Pane Novotný, slyšel jsem, co se vám stalo. Jste inteligentní člověk, čtu ty vaše věci, v řadě věcí máte pravdu, ale bylo by dobré, kdybyste se z té komise stáhl. Je to škoda, takhle hazardovat. Uvědomte si, že ten útok nemusí být jenom na vás a vaše žena vozí jedno dítě do školy a druhé do školky…” V tu chvíli uvažujete o dvou věcech: “Sejmu ho, dostanu na zem a zavolám policii.” Ale v tu samou chvíli víte, že zmlátíte chlapa, ten vše popře a půjdete před soud, protože si lehne na 14 dní do nemocnice.

Takže jsem ho obešel a panu Sobotkovi jsem poslal rezignaci s tím, že v komisi končím. Nebyl důvod riskovat, v komisi jsem to hlavní už udělal, což naháněči koncernů kupodivu asi nevěděli. Výstup v podobě ověřených dat pro stát byl hotový. To, jak ho ministerstva zpracují, jsem ovlivnit nemohl. Kdyby se analýza Komise zveřejnila a odsouhlasilo se řešení problémů , tak už v roce 2004 nikdo nemohl uzavírat pochybné smlouvy s koncerny. Koncernofilové věděli, že musí přijetí analýzy zarazit. Chobotnice byla schopná ovlivnit chování části ČSSD. O tom, že v tom jela ODS, není pochyb. Podívejte se na to, kdo privatizoval zisky z vodáren od počátku.

Stál jsem na životní křižovatce. Rozhodoval jsem se, jestli na to vše vykašlu a odstěhuji se za rodinou do Kanady nebo zůstanu v ČR a budu proti vodárenské mafii bojovat. Pak jsem pochopil, že když odejdu, tak ten bordel tady poroste a já o tom vím nejvíc a před svinstvem utíkat nechci. Pochopil jsem, že to co mne čeká nebude selanka ani lukrativní byznys. Až jednou odtud budu ze světa odcházet, tak s vědomím, že jsem se z ničeho neposral a že to stálo za to. Voda a naše svoboda za to stojí. To byl nejzásadnější zlom v mém přístupu k vodě. Stala se pro mne věcí osobní. Ze začátku jsem to bral jako byznys, ale čím víc se začaly objevovat gangsterské praktiky, tím vice jsem to bral srdcem. Díky vodě jsem se o sobě dost dozvěděl. Když má člověk strach, tak to příjemné není, a že jsem se bál, to mi věřte. Já se rozhodl tomu postavit a sebe a svou rodinu bránit. Moc důležité je, že mám vedle sebe ženu, která chápe, proč dělám, to co dělám.

Tím, jak jsme ubránili Náchod, vznikl obrovský precedent. Zatím to nikdo nedocenil, ale zůstala zachovaná možnost porovnání fungování vodárny v rukou měst a obcí a v rukou koncernů. Máme jasno, kde končí peníze, jaké jsou ceny vody, kde jsou a kde nejsou dotace, jaké jsou priority. Z toho všeho vyplývá, že jsme schopni si naši vodu prodávat sami a často levněji.

S tím souvisí, že jsem podal žaloby tam, kde ty vodárny vytunelovali, aby se voda vrátila do rukou obcí. Nevěděl jsem, že se budu soudit 15 let. Když si představíte, že je to dvacet až třicet tisíc měsíčně na právníky, tak si lehce spočítáte, kolik peněz mne obrana vodáren stála. Byl jsem toto schopen ufinancovat jen díky mému poradenství. A také jsem prostě neutrácel. Jezdím ve starém volvu a osm let jsme nebyli na dovolené, protože jsem potřebovali peníze na právníky.

V roce 2008 jsem spustil projekt Pravda u vodě. Šlo o vytvoření informační databáze – ceny vody, vodárny, srovnání, dokumenty, data a všem přístupné informace. Výroční zprávy, srovnání a zdokumentování kauz.
Poskytuje informace lidem a zastupitelům, informuje poslance a členy vlády, které žádá o nápravu. Spolupracuji i s lidmi z Evropské komise, protože si ověřují, co ji posílají lidé z některých ministerstev Vystupuji v novinách, v televizi, rozhlase. Přednáším krajským či obecním zastupitelům. Přednášku jsem měl i v poslanecké sněmovně. V roce 2010 jsem vyhrál u krajského soudu. U vrchního soudu je pravomocně rozhodnuto, že postup vyvedení zisků z vody z VaK Zlín je protiprávní tunel. Největší problém jsou dle mého názoru zkorumpovaní politici.

Pro naháněče koncernů a politické kolaboranty představuji problém. Politici, naháněči koncernů i koncerny si ze mne nejprve dělali srandu, pak mne zkoušeli zastrašit, koupit a když nic nezabralo, tak přišly gangsterské praktiky a pokus mne pošpinit. Do toho se zapojili hlavně “právníci” koncernu s trestním oznámením. Dva roky poté, co jsem v roce 2003 kvůli napadení a vyhrožování odešel z Komise, přišli “advokáti” koncernu, s křivým obviněním, že jsem jim údajně nabízel, že ovlivním výstup komise ve prospěch koncernu. Dokonce mi bylo sděleno obvinění, které za 19 dnů státní zástupce jako protiprávní zrušil a velmi rychle se ukázalo, že jde o absurdní komplot. Pěkná byla reakce policisty, když jsem položil otázku já: “Prosím vás, proč, když byli na komisi, neřekli, že po nich někdo chce úplatek? Proč nešli rovnou na polici v roce 2003?” Odpověděl mi, že tuto otázku jim položil, a že mu řekli, že se mne báli. Já se začal opravdu od srdce smát a policista pochopil. Dosáhli toho, že mi pošpinili jméno a různí novináři, od té doby pravidelně jednou za čas papouškují, že jsem byl obviněn. Když je vyzvu, ať zveřejní rozsudek, který dokazuje, že nešlo o účelové jednání ve snaze mne poškodit, tak mlčí.

V roce 2003 mne člověk, kterého jsem považoval za přítele, pozval na schůzku s firmou, o které mi řekl, že je to nová firma, která má zájem vstoupit na český vodárenský trh a že by mohla být konkurencí koncernů. Schůzka trvala 15 - 20 minut. Mne zajímalo, jestli jsou investoři. tzn. kolik přinesou do republiky peněz. Je zajímalo, jaká mám data a jak databázi dat tvořím – díky akciím vodáren. Ptali se, zda bychom mohli spolupracovat. Já na to řekl: “Jestli jste strategický investor, tak nemám problém s vámi spolupracovat, ale jediné, co pro vás v tuto chvíli můžu udělat, je, že komisi řeknu, že existujete.”

Komisi jsem řekl, že jsem s nimi potkal a byli pozvaní na prezentaci, stejně jako ostatní koncerny. Protože nebyli ochotni říct, kolik peněz chtějí investovat, tak byli pro mne nečitelní a nikdy víckrát jsem se s nimi nesetkal. Za dva roky na to přišlo křivé obviněné od “právníků” koncernu, se kterými jsem se nikdy nesetkal, že jsem s nimi inicioval schůzku a nabízel ovlivnění výsledků komise za úplatek. Státní zástupce ho zrušil a postup policie označil za podivně vstřícný a protiprávní. Pro mne z toho jejich jednání plyne důkaz, že jsou zoufalí a mají obrovský strach, že to, co léta páchají, celé jednou praskne.

Poslední otázka: Existují nějaká rizika, která hrozí po tom soudním rozhodnutí, něco, na co bychom si měli dát pozor?

Jednoznačně bychom si měli dát pozor na dvě rizika. To první riziko se už dnes ukazuje. Koncernofilové, kteří sedí ve vodárnách, nebudou respektovat pravomocné rozhodnutí a budou se pokoušet zpochybnit rozhodnutí Vrchního soudu, ať to běží další čtyři až šest roků. Hrozí, že lidé budou ještě dalších 6 let posílat peníze do Francie. Současně docílí toho, že budou promlčeny škody.

Druhé riziko je, že zde máme prostředí a systém, kdy budeme zpět kupovat vodárny za nehorázné ceny a zadlužíme generace našich dětí a jejich dětí.

V tuto chvíl hrozí, že se na vlně vracení vody zpět do rukou měst a obcí obohatí úplně stejná skupina, která se obohacuje na jejich tunelování. To se stane, když se voda bude vracet zpět do rukou měst a obcí za nehorázné ceny. Už jsem k tomu napsal článek Kupujeme za milióny, prodáváme za miliardy. Aby to fungovalo tímto způsobem, musí s nápadem na odkoupení provozních vodáren přijít politici, ne koncerny. Už to začalo. Plzeň byla zkušební projekt, kdy město odkoupilo za 700 miliónů podnik se základním kapitálem 5 miliónů. Jediná hodnota té fabriky, kromě provozních aktiv, což je nějakých cca 150 milionů, byl vlastně jen kontrakt s městem Plzní na provozování vodáren. Někdo musel ten kontrakt uzavřít, někdo ho musel prodloužit, a když se podíváte, tak zjistíte, že jsou to lidé, kteří stojí v zákulisí, za procesem odkoupení vodárny zpět do města. Stejné myšlenky jako v Plzni už se objevily i v severních Čechách a v Praze. Už se o tom šušká i v Ostravě a Brně a na Šumpersku.

Koncerny vědí, že “klondajk” v ČR končí a že pro ně bude nejvýhodnější, pokud vodárny prodají za obrovské peníze. Budou říkat, že mají uzavřené smlouvy. A jediní, kdo se budou smát, pokud toto proběhne, budou "hadi na radnicích", politici a majitelé koncernů.

Navrhuji jinou cestu - nejprve upravit legislativu do režimu, že vydělávat, inkasovat zisky bude ten, kdo financuje infrastrukturu. Provozovatel může dostat 3-6 % z provozování našeho majetku, z toho, co ušetří, ne z celého zisku. A v tu chvíli ta provozní společnost bude vydělávat 20 až 30 miliónů a ne 300 či 500 a nebude pro koncerny nezajímavá. V tu chvíli se jí rádi zbaví za rozumnou cenu.

A když ne, tak si ty provozní společnosti města vytvoří sama. Město si tři roky před koncem kontraktu buď půjčí, nebo ze zdrojů, které má, vytvoří vlastní provozní podnik, nabere do něj lidi, na sousedních městských vodárnách si vyškolí lidi. Za tři roky přebírá provoz a stará provozní fabrika, která nemá kontrakt, je bezcenná. Pokud budou města něco kupovat, tak za zůstatkovou cenu a koncerny tradá, adié, odcházejí jenom s hodnotou těch jednotlivých aktiv. A ne se stamilióny.

Třetí věc je podání žalob. A tady už je jiná vyjednávací pozice. Řeknete koncernům: Může to trvat 10 let, ale pak budete všechno vracet, protože jeden precedens už tady je. Není to tak, že stát je bezbranný, že města jsou bezbranná, že musíme vyplácet miliardy majitelům koncernů a napakovat pár kolaborantů. Voda může a bude znova patřit samosprávným obcím.

Díky za rozhovor.

- - -

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 650 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!Související články:

34 komentářů :

 1. Pan Novotný má zcela zbytečné starosti, ať to nechá na kompetentních orgánech. Věřím, že vinník bude naši spravedlivou justicí ( která měří všem stejným metrem ) po právu potrestán.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hahah haaha ha ha pane vy zertujete!!haha , v tomto systemu vinik neni potrestan(pokud patri k bohatym a mocnym).
   Podobnou vec s vodou delali n Bolivii vodu jim ukradli a dali jim strasne ceny za vodu !!!
   Pokud se pamatuji , Bolivijci delali strasne demosntrace!!! , policie udelala nejake strileni asi 5 mrtvych jestli se nepletu. Pak museli tu vodu vratit statu.
   Ovsem Cesi jsou SRACKY!!! a budou cekat na spravedlnost z nebe a zadarmo!!!

   Tady nejde tak o Ceskou vodu tady jde o vou sveta !!! a ovladnuti lidi!!!!!!!!!!!!
   Coz vy nechapete NAIVKO!!!

   Proc?? Protoze jste psychicky liny NECTETE KNIHY , divate se na PORNO a kourite marjanku!!

   SPRAVEDLNOST ?????? jsou dve spravedlnosti Jedna je pro bohate!! a druha pro chude!!!. Neco jako Mercedes Benz a kolo Sportka s prazndou dusi!!!
   S pozdravem BroukPytlik

   Smazat
  2. PAW .
   POZOR.
   BEZ VODY NEMUZETE NIC. A TO JE JASNY ZAMER, KE ZNICENI.
   DALE PAK MOHOU DO VODY PRIDAVAT cokoliv je napadne, nebo napadne vedce, vlady a nebo teroristy...Jasny , uplne jasny.
   PAW.

   Smazat
 2. Pane Novotný, to nebyla žádá privatizace, to byla prachsprostá loupež za bílého dne, stejně tak jako s uhelnými doly. Nazývejme věci pravými jmény.
  Děda 2

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hehehehehehe . pcháááááááááááááááá ....hihihihihi

   Smazat
  2. Podstata je velmi jednoduchá. Ti co vládnou( Ti vyvolení jednoho etnika) dělají těm ostatní to nejhorší co mohou - vysoké ceny energií ( voda, elektřina, teplo, plyn) - k tomu nízké mzdy a dovoz zahraničních pracovníků co budou pracovat za méně. Sami sedí v PS, Senátu, ČNB, na místech velvyslanců a jiných lukrativně placených postech postech a přihrávají "malou domu soukmenovcům " často miliardářům ( i amnestovaným )
   Tito lidé mají pro nás " nevyvolené " jen pohrdání . Mají kliku že obyvatelé ČR mají beránčí povahu a nikdy se proti nim nepostaví.

   Smazat
  3. To s těma dolama moc nesedí. V případě vody zůstaly trubky státu, resp. obcím, že je neumí lépe pronajmout, nebo se o ně starat je jiná věc. Pokud jde o cenu, tak její rozhodující část reguluje opět stát, takže nikdo nic neukradl, jen máme hospodáře jaké máme.

   Smazat
 3. Co vůbec chtěli lidé v listopadu roku 1989? Na shromážděních se nevolalo po zrušení sociální spravedlnosti a likvidaci možnosti důstojně prožít svůj život. Přesvědčili (masová propaganda) lidi, aby nenechali dále vládnout komunisty. Ti skončili v prosinci a za nic, co se dělo od ledna 1990 nezodpovídají. Do konce roku 1989 nebyly žádné náznaky hospodářské krize. Objednávky a odbyt byl. Stávkovalo se jednou po dobu jedné hodiny. Změny po roce 1989 probíhaly bez většinového souhlasu. Nikdo se nikoho z obvykle mlčící většiny na nic neptal. Kandidáti volebních stran se svými úmysly před volbami nechlubili. Posledním trikem pro veřejnost byly církevní restituce. Je mi jedno, jestli tady byl státní kapitalismus nebo něco jiného. Podstatné je, že prakticky pod ochranou zákona nešlo lidi očividně okrádat jako nyní. Nálada byla taková, že se dařilo technickému rozvoji a vědě. Dnes jsme udušenou kolonií. Sociální demokraté si nedokáží přiznat pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komunisto, tyhle pohádky si nechej na vaše schůze nebo na silvestra.

   Smazat
  2. 17:31 Dnes je celkem běžná věc, že ten kdo se vyjadřuje rozumně a inteligentně, je nazýván komunistou. Tento titl. začíná být skoro lichotkou.

   Smazat
  3. 17:57
   1) 16:37 vůbec nereaguje na článek
   2) Jen si léčí svoje frustrace
   3) Blábolí úplné nesmysly (nebyl ani náznak hosp. krize, dařilo se tech, rozvoji a vědě, ...)
   4) Velebí minulý komunistický režim, tudíž je komunista.
   5) Pokud ty ty jeho bláboly nazýváš rozumnými a inteligentními tak jsi také komouš
   6) Ber to klidně jako lichotku

   Smazat
  4. Vodu může prodat jen zločinec. Přesně to prováděli ti kapitalističtí demokraté. 18:50 se k těmto zločincům zařadil. Komunista.

   Smazat
  5. 17:31 18:50 jasně svádět špínu na komunisty 27 let po převratu je směšné navíc to je práce vašich kapitalistických vlád
   tady máte vizitku kapitalisti:
   http://www.verejnydluh.cz/

   Smazat
  6. Cesi jste v prdeli
   Podekujte havlovi
   Prodali jste vodu i pudu
   A uz i Honolulu se na vas vysral
   Brzo vam chovanec odpoji internet

   Smazat
 4. V podstate je to velmi jednoduche ,stat na tom prodelava tak to da pres ruzne podvodne zpusoby do tzv privatisace cili kamosovi nebo nekomu za uplatek . Ten cenu zdvojnasobi a vydelava a potom si dela co chce . Proto treba najem hrobu(lide si mysleli ze hrob vlastni) se zdesetonasobil a vse jde nahoru ,proste receno je to jen zlodejna.Komuniste chteli skutecne spravedlive hospodarit ale s jejich idioty oddanymi veci zase vse zabili predem . Ono je skutecne tezke najit ten spravny system . Hruza ktera se practikuje dnes je jiz otevrena zlodejna a obcan je uplne bezmocny. Na priklad zdravotnictvi (pojistovny) to je dnes nocni mura specielne v USA. To je system takovy ze skutecne to mohl vymyslet jen lzid Veliky . Tam se krade ve velkem a to samozrejme do CR dojde take . Vse se plati .Kazda pilulka a Dr. se na tebe mrkne bez zajmu a zaminutu se plati .(za 22 min apoitment ucet 350 $ ) . Jen conssultace . Takze pozor nejlepsi byl soc. system ale zase ho skoro vsichni bojkotovali a nebo se jen vezli a malokdo nejak se pretrhl .Jen lidi ve fabrikach kde se makalo na ukol( mormy),coz byl jeste zbytek po nemcich (normy)Takze babo rad a porad co je nejlepsi .Rozhodne ne Bakala Kabala a podobni heblsteini ti se vyznaji a nemaji slitovani

  OdpovědětSmazat
 5. A tak pozor na privatizaci ložisek lithia panem Janečkem...
  To je další politický průšvih na cestě a určitě ne jediný...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O ložiska lithia má zájem i krvavá řeznice Madla Olbrajt. Dagmar

   Smazat
  2. Ta stara svine ma pry zajem take o dubovou rakev aby dele hnila kanalie

   Smazat
  3. Neda se ani vypsat jake metody ty kurvy uzivaji k okradani nevedoucich ci naivnich lidi , zde muj priklad:
   Dostal jsem email zda se mne libi service Amazon-5 jednoduchych otazek. OK napsal jsem ze je mam rad .
   Okamzite mne bylo nabidnuto asi 5 veci ze kterych si mohu vybrat jako dik od nich.Vybral jsem a klikl. Okamzite odpoved ze jen 4 $ za shipping a vec je na ceste . Zaplatil jsem 4 $ a skutecne prisly 2 balicky ve 2 dnech. (tim jsem jim dal vlastne cislo sve karty na charge .)
   Po 3 tydnech vsak prisel email ucet na cca 200$ na mou objednavku . Ti zlocinci skutecne vykoumou jak okrast tak, ze by to normalniho nezida ani nenapadlo ze je to mozne . Nikde jsem pritom nedal zadny souhlas k nakupu ,byl to dik za pruzkum . Pozor kurvy jsou vsude rozlezli po svete a kradou loupi a delaji valky . Neni to sice k tematu ale vlastne ano .Ty kurvy skutecne jsou jako krysy

   Smazat
  4. Albright Company, krvavá řeznice.

   Smazat
 6. Toto,že je nemravné ????,...to je trochu málo !!!!,je to HISTORICKÝ ZLOČIN,který nemá obdoby,ve své podstatě nelze ho ani provést,protože VODA PATŘÍ VŠEM !!!!,trest za tento počin je automaticky jediný a bez jakéhokoliv soudu !!!!!,je jím trest smrti bez jakýchkoliv smýšlených zákonů,které jsou v tomto případě zcela luft...........

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano voda patří všem, pořád patří. Co je soukromé, je poskytování služeb - aby vám z kohoutku tekla čistá a nezávadná voda, někdo musí zařídit. To holt něco stojí a když to stát neumí, nebo dělat nechce, tak to dělá někdo jiný. Ale vodu nám fakt nikdo neukradl. Méně emocí a více přemýšlení...

   Smazat
  2. Všechny sítě (voda, energie, silnice, železnice, komunikace atd.) mají patřit státu a stát má spravedlivě a nezištně distribuovat. Proč na tom mají vydělávat zahraniční společnosti a nám tu chystat podobné katastrofy, jakou byla nedávná otrava fekáliemi v Praze? Státní a obecní vodárenství u nás fungovalo docela slušně i za bolševika, tak nevidím důvod, proč to přihrávat cizím darmožroutům.

   Smazat
 7. Kdyby vláda, parlament, senát chtěli situaci řešit, již by bylo dávno vyřešeno. Nečinit znamená souhlasit - která politická strana si dá do volebního programu a dotáhne do zdárného konce ??? Jen ne ČSSD a Lidovci - dopadlo by to jako s církevními restitucemi.

  OdpovědětSmazat
 8. Toto je jeden z mnoha zločinů Klause, přitom ho tady vůbec nikdo nezmiňuje a tento největší zločinec si dnes žije v blahobytu.

  OdpovědětSmazat
 9. Žijeme v systému, kdy je jedno kdo vodu provozuje, krást a pakovat se budou lidé pořád. Jen místo francouzů skončí finance v kapsách úředníků a politiků. Na samotnou cenu to nebude mít sebemenší vliv. Nejlépe je to vidět na Čezu, ten lidi drbe co to dá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. A to tedy raději ty Francouze, kteří musejí podnikat podle pravidel byznysu a mají proti sobě konkurenci - jiné firmy, které to místo nic rádi vezmou (třeba někdo od Babiše, že?) Úředníci si hrabou potichu a neveřejně.

   Smazat
 10. Ti šmejdi spolu s českými kriminálními kriply-zločinci si v podstatě smluvně zajistili jenom fakturaci vody a tím miliardy Kč!No neber to český otroku!To nemá chybu!Ti co to spunktovali patří před popravčí četu a veřejně popravit jako v Číně!

  !!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 11. Hm hm, pane Novotný vy jste buď světec nebo je to váš job.

  OdpovědětSmazat
 12. Ty "šmejdi", jak říkáte, do české vody investovali, pokud vím asi sedm miliard a světe div se, jako soukromá firma,, je chtějí nějak postupně a rozumně vydělat zpátky a nechtějí nám je rozdat. To jsou lumpové, že?
  Pan Novotný je možná světec, nejsem teolog, ale truchu tam cítím spíš Babišovy peníze. On by Andrejko určitě ke koblihám, párkům ze separátu, rád i vodu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Místo frantíků slovenskí bratia...

   Smazat
  2. 9:35 - další demagog. "Investovali" až nám otrávili Dejvice! Podívej se na rozdíl, kolik "investovali" a kolik si každoročně strkají do vlastních kapes! Porovnej cenu vody u nás a v cizině! Jestlipak by soukromé vodárenské firmy postavily za své takové vodárenské dílo jakým je Želivka? Jestlipak tu přehradu pro pitnou vodu vůbec za těch 25 let aspoň vyčistily, jak má správný hospodář činit? Tak si ty svoje krafy nech!

   Smazat
 13. Již jsem psal že veškeré přírodní bohatství státu je společným a nezcizitelným majetkem všech občanů státu a nelze jej využívat bez prospěchu všech občanů státu. Jde o to že si to většina lidí neuvědomuje a je tak okrádána. Je to zločin gigantických rozměrů.

  OdpovědětSmazat
 14. Myslím, že pan autor lže jako když tiskne, ale pokud se v následující řádcích v něčem pletu nechť mě někdo fundovaně opraví a já se mu tady omluvím. Mám totiž dojem a je to podpořeno osobní zkušeností z "malé politiky", že speciálně vodní zdroje a vše co s tím souvisí byly bezpatně převedeny do majetků měst a obcí, to znamená, že žádná privatice neprobíhala. To že mnohé obce si se zastaralými vodovody a kanalizací neuměly investičně poradit a pro mnohé pány radní bylo pohodlnější akcie prodat je jiná věc.Mnozí hráli líbivou tzv sociální politiku - hlavně nezdražovat lidem vodu, ale kde vzít peníze na obnovu, že ? tak to raději alibisticky prodali.Takže původně ta myšlenka aby voda patřila lidem skrze volené zástupce byla do písmene splněna.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.