Reklama

.

.

středa 12. dubna 2017

Velikonoce

Croix
12. 4. 2017
Velikonoce jsou tradiční svátky jara, plodnosti, úrody, života, zrození, slunce, konce zimy (smrti), znovuzrození, též znovuzrození po předchozí mystické (či filosofické) smrti, symbolický i faktický význam období Velikonoc uznávalo pohanství i křesťanství i další náboženské směry odedávna. V křesťanství je dokonce největším svátkem, neboť v tomto období se slaví Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání, po předchozí smrti.  

Jak už jsem naznačil, své místo mají Velikonoce i v hermetismu, resp. alchymii. Zajímavé je, že i některé křesťanské, často lidové, nekanonické,  legendy obsahují vedle exoterních křesťanských příběhů i své jednoznačné esoterní hermetické jádro – tedy pro toho, kdo už ví, co je Zlato a co je „pouhé“ zlato. Příklad uvedu na závěr.

Asi nejsilnějším a nejnázornějším symbolem Velikonoc je v tomto ohledu vejce. Je to typický symbol narození nového života. A také znovuzrození, pokud budeme hovořit jak o období jara, tak i o Filosofickém vejci, v němž probíhá interakce dvou entit, které jsou základem transmutace a nazývají se třeba prima materia a ignis innaturalis, podobně jako jsou dvě složky obsažené i v přírodním vejci, v němž se s pomocí zahřívání utváří a z nějž se následně líhne nový opeřenec. Vejce je tak symbolem Filosofického vejce, Rebisu obsahujícího dvojí věc, dvě složky, mužský a ženský princip.

Filosofické vejce snáší z popela se stále znovu rodící bájný pták Fénix, který po snesení vejce vzlétne a zamíří vzhůru ke Slunci, po němž tolik prahne, neboť je to jeho vlast.

Na závěr uvádím slíbenou velikonoční lidovou legendu z Královéhradecka, navenek křesťanskou, v jádru však hermetickou, jako mnohé takové legendy, v nichž se kloubí křesťanství s lidovou tradicí:

Když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě, přišli do jednoho statku a poprosili hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla, čím by pocestné pohostila. V tom však zakdákala slepice, selka seběhla ke kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém popelu a jím nakrmila oba pocestné. Když odešli, chtěla smést koštětem pohozené skořápky. Jaké bylo její překvapení, když uviděla, že se proměnily ve zlato. Od té doby v tento den na památku oné návštěvy selka potom každého pocestného obdarovávala vejci, ale žádná skořápka se už ve zlato neproměnila.


Krásné Velikonoce přeji všem!

11 komentářů :

 1. ...všechno nakradené zlato prolil bych hrdlem zlodějovo a vejce namaloval na modro vazalům církevním*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... a všem těm, kteří nás zbavili soběstačnosti na našich vejcích, zrušených drůbežárnách a učinili nás závislými na dovozu pochybných vajec z cizích zemí. Kde jsou ty doby, kdy jsme hladovým Polákům, splácejících Marshallův plán, nějaké to vejce poslali. A dnes abys vejce platil pomalu zlatem...

   Vymazat
 2. Velikonoce, nejsou žádné svátky jara, je to největší křesťanský svátek, nebudu dále na tomto webu rozepisovat proč, když tady to nikdo neuznává. Ale pokud se všeobecně neuznává, tak se volno na Velký pátek nebo Velikonoční pondělí může zrušit. A kdo je bude chtít slavit vezme si dovolenou. S Vánocema, narozením Ježíška, to samé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nerozepisuj.
   Křesťani všechny své svátky pouze ukradli. Vzkříšení prochází všemi náboženstvími a kulturami.
   To první známé je /zatím/ o Fénixu, který vstal z popela po příchodu na Midgard.

   Vymazat
  2. Já nikomu neberu oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista a vy mi neberte slavu nádherného vzkříšení přírody po zimě! Je nádherné vidět, že něco existuje, můžete si na to sáhnout, pohladit...

   Vymazat
  3. Výhodou takto volné diskuze je, že ukazuje na míru neznalosti, nevzdělanosti a nekulturnosti národa. Přispěvatel či přispěvatelka ze 7:57 zřejmě podléhá trendu prosazovat všude římsko katolické rituály bez toho, že svobodou člověka je docházet sám, bez vnějších tlaků, ke svému přesvědčení a takové si svobodně ponechat, rozvíjet nebo i měnit. Zamlčovat, překrucovat čí popírat historii je jedním z příznaků totality. Jestliže si křesťané (ač) z Velikonoc vytvořili svůj největší svátek, je to jejich věc a nic to nemění na formách a zdůvodnění „svátečnosti“ těchto dnů v historii. Nic to nemění na tom, že každý tyto dny může nebo nemusí slavit, což nemá s pracovním volnem nic společného. Leda snad to, že se profláknutá Církev římskokatolická touto cestou snaží prosadit svou ideologií do vědomí lehkověrných lidí. Ekonomice to přichází poměrně draho, samotnému mi to vyhovuje.

   Vymazat
 3. Velikonoce se slaví jako zpotvořená napodobenina svátku pasach, a pasach je výmysl judaismu, který formu okopíroval z dřívějších oslav jara a přidal si k tomu výmysl o exodu z Egypta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:39 Všechno, čím člověčenstvo prošlo jsou jen zpotvořeniny napodobenin výmyslů. Vy si upleťte z vrbového lýčí pořádnej provaz a hned na tý vrbě si to hoďte. Qiedo

   Vymazat
  2. 12:26 nechces si to hodit ty

   Vymazat
 4. Velikonoce – víte co oslavujete ?
  Velikonoce, jak jsou nám předkládány, nemají naprosto nic společného se skutečným křesťanstvím a jejich oslavováním se tedy stáváme účastníky klamného a zavádějícího divadla.

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/velikonoce-----vite-co-oslavujete--.html

  Velikonoce v Bibli
  O co se v biblickém podání jedná?

  Kořeny tohoto svátku můžeme najít ve druhé knize Mojžíšově (Exodus). Jedná se o svátek nekvašených chlebů (pesach, pascha) a hod beránka. Tento svátek byl ustanoven jako připomínka vyvedení Židovského národa z Egypta. Starší překlady Bible neuvádějí doslova výraz velikonoce, ale „velká noc“, což se vztahuje k noci, v níž na Egypt dopadla poslední rána (smrt všeho prvorozeného) a následně byli Izraelci faraonem propuštěni.
  Židé pak tento svátek měli slavit (a slaví) každým rokem.

  Exodus 12; 3, 8, 11, 14-15: 3Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. ………8Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. …11A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach – Minutí Hospodinovo……14Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních – to je věčné ustanovení. 15Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas.
  Z Bible tedy jasně vyplývá, že to, co se označuje jako „velikonoce“ nebo přesněji „velká noc“ není ani oslava jara, ani připomenutí smrti a vzkříšení Ježíše

  Porovnejme jednotlivé překlady Bible v pasáži z Lukášova evangelia, kapitola 22, verše 1 a 7: 1A blížil sa sviatok nekvasených chlebov, zvaný Pascha, to jest Veľká noc. ….7Potom prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorý bolo treba zabiť baránka. (Roháček) 1Přibližoval se pak svátek přesnic, jenž slove velikanoc……..7Tedy přišel den přesnic, v kterémžto zabit měl býti beránek. (Bible kralická) 1I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou……7I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.(Slovenský evangelický překlad) 1Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce…..7Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek.(Bible 21)
  Jasně tedy vidíme, že se i v novozákonní době jedná o svátek Pesach, nikoli o oslavování příchodu jara. Ježíš sám tento svátek se svými učedníky slavil, logicky tedy nemohlo jít o oslavu Jeho vzkříšení, ani o připomenutí Jeho smrti na kříži.
  Požadoval Ježíš, aby Jeho následovníci slavili Jeho smrt a zmrtvýchvstání? . . . .

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z bible vyplývá právě a pouze jen biblické pojetí velikonoc, které nic nemění na tom, že velikonoce byly slaveny už v předkřesťanském (pohanském) období a příchod křesťanství je pouze ne zcela překryl , podobně jako třeba vánoce. A v dnešní době je klidně kdokoliv může slavit jako svátky jara nebo třeba jako novopohan a z důvodu výše uvedeného to nebude chyba. Biblické podání je právě jenom biblické podání, nic univerzálně determinujícího pro všechny...

   Vymazat