Reklama

.

.

neděle 9. dubna 2017

Za vším hledej Zemana!


Jiří Baťa
9. 4. 2017
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Tak lze hodnotit upachtěné „novinářské“ výkony redaktorů či přispívatelů na portálu Aktuálně.cz. Když tam zrovna nezvrací Martin Fendrych, tak tam blije pan Jan Moláček, případně jim v tom vypomáhá pan publicista a spisovatel Luděk Navara. Ale k věci. Je jí pozoruhodná úvaha posledně jmenovaného, tedy pana Navary o tom, zda prezident potřebuje ke svému úřadování Pražský hrad. Za jistých okolností bych tuto otázku považoval za věcnou a hodnou zamyšlení, kdyby se s ní pan Navara neprezentoval zrovna v souvislosti se současným prezidentem M. Zemanem. Od vzniku samostatného Československa se na Pražském hradě totiž vystřídalo nemálo prezidentů a nikdy nikomu nepřišlo na mysl, proč musí prezident republiky působit „némlich“ na Pražském hradě. U pana Navary je to však otázka zásadní, protože pokud mu nevadilo, že na hradě úřadoval jako prezident Václav Havel je zřejmé, že u prezidenta Zemana k tomu má řadu důvodů. Ten první je, že jde o Miloše Zemana jako takového,, se kterým se váží další důvody jako například jeho idiotská otázka, zda od něj (ne)očekáváme, že se bude především věnovat skutečným prezidentským povinnostem?

Jádro pudla však ve své podstatě tkví v kauze červených trenýrek nad Pražským hradem, tedy sídlem prezidenta. Pro upřesnění: Tři členové skupiny Ztohoven dostali podmínku za vyvěšení obřích „rudých“ trenýrek a musí také uhradit škodu. Samozřejmě že se brání: vyjadřovali tak jen svůj názor na prezidenta. Jsou prý umělci a jejich čin je jedním velkým uměleckým dílem. Jak pan Navara připouští, byl to čin sice kontroverzní, ale nutící prý k zamyšlení. Nicméně k tomu ale také dodává, že těžko říct, zda takto posuzováno by ale musely být uměleckým dílem i mnohé činy prezidenta; o jeho jednání přece můžeme často říct totéž, dodává pan Navara. Já si osobně myslím, že to říct nemůžeme, pokud ovšem nebereme v úvahu ty, které má na mysli pan Navara. S názorem, že čin pánů Ztohoven byl čin nutící k zamyšlení, lze souhlasit, problém však je, kdo a jak se nad tímto činem zamyslí. Už fakt, že původní verdikt soudu byl nahrazen druhým, kterým byly pánové odsouzeni svědčí o tom, že názory na hrdinský, pardon umělecký počin pánů Zhoven, pardon chci říct ze Ztohoven, se budou značně různit.

Tady ovšem pan Navara už začíná se svými názory experimentovat. Jemu totiž přijde, že náročné, promyšlené, často vysoce taktické, racionální, politické a hlavně vlastenecké rozhodování prezidenta Miloše Zemana v domácí, ale hlavně ve složité mezinárodní situaci prezidenta M. Zemana je srovnatelné s úpadkovým myšlením a tvorbou recisistických rádoby umělců. V případě „rudých“ (tedy už ne jen červených) trenýrek přitom vůbec nejde o Miloše Zemana, nýbrž o samou podstatu naprostého znevážení státního, prezidentského symbolu, což by si za pobytu Václava Flašky Havla na hradě nejen nedovolili (tak dalece by neuvažovali), ale nenašli by k tomu ani odvahu přesto, že Václav Havel neměl k podobným „uměleckým“ projevům (coby sám „umělec“!) zas až tak daleko. To nemluvím o tradičně demokratických státech jako jsou USA, Velká Británie, Francie či Německo, kde by v takovém případě zela jistě skončili za katrem.

Pan Navara nahlas uvažuje a říká: „Jistě, Hrad je symbolem země a nemají nad ním vlát trenýrky. Symbolem země je i prezident, jenže co s tím, když je „tolik těch“, pro které právě on tím symbolem jednoduše není: budou vždycky říkat, že pro Pražský hrad je větší ostudou, že tam úřaduje právě on. Připusťme, že zde pan Navara vyjádřil svůj názor, ale otázka je, zda je možné jím citovanou početní veličinu „tolik těch“ (to je kolik, pět, padesát, sto, tisíc, deset tisíc nebo snad sto tisíc „těch“?) považovat za opodstatněný a rozhodující ekvivalent jako většinový názor, který převažuje nad těmi ostatními, tedy „ těch“ zbylých z té menšiny občanů, kteří s počinem „umělců“ nesouhlasí.

Pozoruhodný byl již původní názor a hodnocení soudu, které jednání pánů ze Ztohoven nejprve považovali za pouhou recesi a (tedy ani) ne za přestupek a že až současný výrok soudu vydaný napodruhé, po zásahu nadřízené instance, rozhodl jasně: čin umělců hodnotí česká justice jako "krajně neuctivý". To ale říká pan Nevara, případně „tolik těch“, avšak není pochyb o tom, že to není jen všeobecný názor české justice a „tolika těch“, ale zcela jistě také většiny občanů České republiky. Ale zpět k názoru pana Navary, že Pražský hrad je symbolem země, zatímco prezident Zeman jím není.

Není až tak nesnadné pochopit jak pana Navaru, stejně jako „tolik těch“ z pražské kavárny, pravdoláskaře, havloidy, sluníčkáře a jiných antizemanovce, že prezident Zeman pro ně není to pravé ořechové, ale co lze pochopit jen stěží je, že se těmito způsoby proti prezidentu Zemanovi vyjadřují. Nebudu daleko od pravdy když zmíním, že pokud by snad v prezidentských volbách vyhrál K. Schwarzenberg, nikdy by k podobným projevům nedošlo a to přesto, že by s Karlem Schwarzenbergem jako prezidentem jistě nesouhlasila velká část občanů. Ne snad proto, že by neměli důvod, nebo že by neměli inspiraci či odvahu, ale prostě proto, že obyčejní občané uvažují jinak, tj. střídmě, slušně a s vědomím, že je to byť nechtěný, ale přece jen prezident republiky! Toto sice farizejsky říká i pan Navara, přesto však dává najevo svůj nesouhlas způsoby, které jsou pro většinu občanů nepřijatelné.

Sem patří i jeho naprosto zcestná úvaha o potřebnosti Pražského hradu jako úřad prezidenta. S jeho názory, že pro potřeby úřadu prezidenta České republiky by byla zcela postačující vila v Lánech lze víceméně souhlasit, ale to, že s touto myšlenkou pan Navara přichází právě v souvislosti s výkonem funkce prezidenta Miloše Zemana je zřejmé a evidentní, že to není podnět nikterak racionální, ale čistě proklamativní, vztahující se k osobě Miloše Zemana. Jsem přesvědčen o tom, že se touto myšlenkou, resp. otázkou pan Navara přestane a nebude zabývat v momentě, kdy na Pražském hradě bude ve funkci prezidenta kdokoli, jen ne Miloš Zeman.

Nicméně pan Navara, aby tuto myšlenku nějak obecně zdůvodnil, hledá podobenství v případech jiných zemí, kde údajně prezidenti nesídlí na tak honosných a vele významných místech, jakým je Pražský hrad, který je údajně, podle Guinessovy knihy rekordů „největším starodávným hradem na světě“. Předkládá nám srovnání s Bílým domem ve Washingtonu, který prý není nic jiného než „velký bílý dům“. Srovnává něco co je naprosto nesrovnatelné, což pro pana Navaru zřejmě není podstatné. Není mi známo, nakolik má pan spisovatel Navara přehled o tom, kde či v čem má ten který cizí prezident své sídlo, ale že M. Zeman není jediný, který užívá, notabene ne ze své vůle sídlo, které je symbolem země. Pro příměr by nemusel chodit až tak daleko aby zjistil, že třeba prezident Slovenské republiky Kiska má své sídlo na Bratislavském hradě a ne někde na hradě v Levoči a pro pana Navaru zřejmě značně neoblíbený ruský prezident V. Putin má, což jistě ví, sídlo v moskevském Kremlu a ani anglická královna nemá sídlo zrovna v nějaké vilce uprostřed královské zahrady. Tak bych mohl pokračovat, protože většina hlav státu má zpravidla jako svůj úřad k dispozici nějaký skvost, nejčastěji historickou nebo jinak proslavenou a vzácnou nemovitost své země.

Dle (nejen) mého názoru by jistě naši prezidenti nemuseli mít svůj úřad zrovna na Pražském hradě, myšlenka se zámkem v Lánech je, resp. by mohla být celkem racionální, pan Navara se ale zabývá myšlenkou, zda by nebylo vhodné, kdyby se kancelář prezidenta, v tomto případě výlučně Miloše Zemana, věnovala jen tomu, čemu se podobná kancelář zpravidla věnuje, tedy tomu, co přímo souvisí s výkonem prezidentské funkce? Nevím co tím má pan Navara na mysli, ale činnost prezidentské kanceláře nemá s objektem hradu nic společného, pokud ovšem nejde o vlastní rozsáhlou činnost kanceláře, resp. zřejmé a objektivní ohrožení bezpečnosti Pražského hradu a prezidenta samotného.

O Hrad ať se stará třeba k tomu účelově zřízená nadace, prezident si tam kancelářské prostory může pronajímat, nebo sídlit jinde, poučuje dále pan Navara. Pokud je mi známo, a panu Navarovi tato skutečnost uniká, existuje příspěvková organizace Správa Pražského hradu, založená již v r. 1993. Pan Navara může hádat za kterého prezidenta tato organizace vznikla. Tato organizace vykonává činnost v rozsahu stanoveném Kanceláří prezidenta republiky a spolu s ní se podílí na zajištění finančních prostředků na tuto činnost. Pražský hrad je Pražský hrad a na tom kopci zůstává; na rozdíl od prezidentů, kteří se střídají… ironicky dodává pan Navara. To má jistě pravdu a ke vší smůle panu Navarovi nejvíc vadí právě a hlavně ten poslední .

Již sám zakladatel samostatného Československa T.G. Masaryk zvolil Pražský hrad jako nejvhodnější sídlo pro hlavu státu, to se po léta bez jakýchkoliv politických problémů traduje a tak by to také mělo také zůstat. Poukaz páně Navary na to, že už Havel se po nástupu do funkce potýkal s nekonečnými prostorami Hradu, které byly plné stínů jeho temných komunistických předchůdců je od pana Navary hodně ubohé konstatování zvláště když si uvědomíme, že se čas nezastavil, že nejen technika ale i věci, myšlení a názory na stav věci se mění, tak se postupem času mění i potřeba, vzhled a využitelnost Pražského hradu. Že Havel byl ten, kdo Hrad po letech zamčených vrat otevřel veřejnosti a doplnil o další zajímavé stavby (podobně jako předtím Masaryk), byla jen zcela účelová a Havlova záležitost. Chtěl tím ukázat svou státnickou velkorysost a (ne)skromnost (vždyť z cizího krev neteče), dát vyniknout svým kamarádům (viz B. Šípek) a dalším přátelům, pustit státu žilou aby ukázal, že on na rozdíl od svých předchůdců vidí Pražský hrad jinak. Opravdu?

To, že není Pražský hrad více pro veřejnost či jinak využíván je věc jiná, o tom však nerozhoduje ani prezident, ani jeho kancelář. Poukaz na to, že se tam dějí poněkud zvláštní věci jako např. detekční brány při vstupu na Pražský hrad, není žádná osobní libůstka prezidenta M. Zemana nebo prezidentské kanceláře, ale je to opatření, vynucené zcela neočekávanou mezinárodní bezpečnostní situací v Evropě. Případ se zcizením a znehodnocením standarty prezidenta republiky a použití červených trenýrek jako její náhradu svědčí o tom, že i přes uvedená opatření lze jistými elementy nejen provokovat, páchat škodu ale i dehonestovat význam prezidentské standarty a tím i diskriminovat osobnost stávajícího, legálně a občany většinově zvoleného prezidenta republiky Miloše Zemana.

Názory a myšlenky pana Navary tedy jednoznačně směřují především k tomu, jak ještě více znevážit, znepříjemnit a zpochybnit náročnou činnost a práci prezidenta Zemana a to (s nadsázkou) i za cenu, že by mohl být vystěhován na zámek v Lánech. Závěrečná otázka pana Navary mi přijde víc hloupá než naivní když se v ní ptá, cituji: „Nebylo by lépe nám všem, Čechům, Pražanům, návštěvníkům i turistům, Pražskému hradu, Plečnikově duši (ukrývající se někde v nebi nad Hradem) a nakonec i budoucímu prezidentovi, kdyby si vystačil s tím, co je nezbytné k výkonu jeho funkce? A třeba i něčím navíc k tomu. Ale musí to být zrovna celý Pražský hrad?“

Aniž bych na tuto poněkud matoucí a hloupou otázku chtěl odpovědět chci se touto cestou pana Navary zeptat: V čem spatřuje uzurpování si „zrovna celého Pražského hradu? Proč tuto otázku pokládá v souvislosti s výkonem funkce prezidenta M. Zemana? Proč s těmito myšlenkami a nápady nepřišel už za éry V. Havla, resp. V Klause? Odpovím za něj: „Protože nebyly důvody se proti nim jako prezidentům až tak vymezovat! K prezidentu M. Zemanovi těch důvodů má pan Navara a jeho přátelé z pražské kavárny bezpočet!“ A o tom to všechno je.

57 komentářů :

 1. Pan Navara ať si líže koule pokud to dokáže.

  OdpovědětVymazat
 2. Ať jde Navara laskavě do prdele. Kvůli jednomu blbečkovi nebudeme rušit tradice. To je na přesdržku taková drzost.

  OdpovědětVymazat
 3. Nějaký Navara,

  včetně portálu Aktuálně.cz - je mi zcela u prdele, tak tam ani nelezu,aby mi nepraskla žilka...

  Mně ale vadilo, ale teď je mi to už taky fuck,
  že sotva se tam na Hrad ten Děd vševěd nastěhoval, tak tam nechal
  vyvěsit vlajku Protektorátu EU.

  Ale to už mnozí obdivovatelé zapomněli, že ano.
  V.Klaus, ať byl, co byl, tak něco takového jasně odmítl,
  neboť Pražský hrad je symbolem české STÁTNOSTI
  a ne nějaké KOLONIE...

  Tečka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky mi to vadilo, ale mnohem vice mi vadi jeho pricineni vstupu nasi zeme do NATO a uplne na vrazdu je za to, ze se vzdal ve prospech Nemecka sve nejdulezitejsi funkce vrchniho velitele ozbrojenych sil. Je to krivak vsech krivaku, protoze prosazuje armadu EU a moc dobre vi, ze se bude skladat z privandrovalcu, proti kterym na oko je, zruda jedna. A ty jeho medialni potycky, to je stejna komedie jako u Trumpa. Nejak je videt, ze si v tom sionisti libuji, delat ze sebe ublizovane chudinky...bylo by toho samozrejme vice, pripomenout mohu jeste Uhelnou a taky to, jak branil zakonu o referendu s tim, ze polovina naroda jsou dementi a nebo alkoholici a nemohou o vaznych vecech v referendu rozhodovat. Lidi mu ale porad lezou do zadku, a asi to bude tim, ze ti dementi to nevidi, resp. nechteji videt. Klani se funkci, at ten, co ji zastava udela cokoliv, i jejich zanik...

   Vymazat
  2. Pravda pravdoucí. Převrácení z člena KSČ na budovatele kapitalismu. Člověk, který nikdy nic nevytvořil, tak jako většina tlučhubů a parazitů.

   Vymazat
 4. Dovolím si napsat, co se mi na Zemanovi nelíbí. Za svoje zvolení by měl být vděčný komunistům a to jak současným, tak minulým. Na seznamu byl rozhovor Zemana s Kalenskou. Dostal provokativní otázku, zda by jmenoval vládu s komunisty. Jedovatou slinu plivnul na Semelovou. Nechápu proč, když běžně jmenuje ministry ze stran, jejichž členové kradli, např. restituce, dar Bakalovi. Semelova nikdy nic neukradla. Kdysi kritizovala výsledek transformace, na jejíž kriminální průběh má na triku i Zeman. Zemanův antikomunismus je na blití. Je mi naprosto lhostejné, jestli bude prezidentem nebo nebude.

  Ať je Babiš jaký chce, na komunisty neútočí. Také odeesák Tlustý byl v antikomunismu zdrženlivý. Nejmenší zlo by bylo ho nevolit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:55 Zřejmě jste dost zamindrákovaný a tak proč si nekopnout do prezidenta ČR.
   Vždyť je to v současnosti tak nóblesní, i ředitelé státních škol jeho podobiznu sundali ze stěn, aby na něho "nesraly mouchy". Vám zřejmě bude vyhovovat na místě prezidenta vítač migrantů a nepřítel referenda, vekslák, apod. individua, která ani nebudou mj. vědět, že nějaká soudružka Semelová existuje. Budou na to mít poradce..

   Vymazat
  2. 22:21
   To si mám nechat srát na hlavu za to, že jsem ho volil? Krátce po převratu jsem se za minulý režim trochu styděl. Rád bych vás ujistil, že už více než 10 let se vůbec nestydím. Ať se stydí ti, co naši ekonomiku zničili. Jste slepý, vinen je také Zeman. I ode mne dostal příležitost, aby svou vinu odčinil. Kde nic, tu nic. Kdyby aspoň držel hubu, když může urážet.

   Po převratu tento prognostik předvídal, že komunisté z parlamentu zmizí. Jak jste si všiml, nezmizeli. Zeman se mýlil. O české společnosti věděl prd. Ani za čtvrtletí se nepoučil. Ať ho volí příznivci Churchilla.

   Vymazat
  3. Drtivá většina občanů volila Zemana, protože nebyla ve druhém kole prezidentské volby jiná alternativa. Jsou bludy pana Hřebejka, že ho volili pouze rudé a oranžové svině. Já se považuji za svini úplně jiné barvy (asi tu budu přiřazován k hnědé, ale ta mi připomíná exkrementy) a volil jsem ho taky! Zeman byl jednookým králem mezi slepými kandidáty. Je jen štěstím prezidenta, že se stále hledá dvouoký, který je ovšem zatím stále v nedohlednu. Přijde li, okamžitě volím jeho! Otevřeně přiznávám, že Zemana nemám rád, ale respektuji ho jako nejdemokratičtěji zvolenou hlavu státu. Jsem osobně přesvědčen, že v tomto mém názoru a konání nejsem sám. M.Radikowski.

   Vymazat
 5. Klasik z doby prof.Servíta: "Navara je vůl ...."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas s článkem. Poněkud mimo námět - jak jsou trestáni sprejeři? Pokud by nějací umělci chtěli můj soukromý majetek použít, bez svolení, pro svoje byť umělecké dílo, být to v USA, mohl bych je sestřelit. Nebo ne?

   Vymazat
  2. 23:37 Ještě, že "Servít je vůl" psali za komunistů, to po nás za to nikdo nestřílel.

   Vymazat
 6. Členové "Ztohoven" a to všichni, když neuznávají, zničili v Ústavě naší republiky jeden výslovně označený originál státního symbolu České republiky, nechť jsou zbaveni státního občanství ČR!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A červené trenky byly vlastně Havlovy humanitární bombarďáky...

   Vymazat
 7. jo největší česky zloděj bakala nám bude něco skrz svoje poskoky něco hlásat

  Členové "Ztohoven" by chtěly být občany 4 říše

  OdpovědětVymazat
 8. Vy co se tady zaříkáte, že Zemana už volit nebudete, budete volit kohokoli jiného? Tak by jednalo leda trucovité malé dítě, když hrozí, že další nabídka může být horší než Schwarzenberg?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:48 Nemějte obavy, ten pán 22:21 Miloše Zemana určitě nevolil, ten má za úkol odradit od jeho volby ostatní.
   Pochybuji, že se mu to podaří ...

   Vymazat
  2. Nejasně tuším, že pan Baťa tady a jednom blbovi dosti dlouho psal. Myslím, že pan Navara by mohl být ještě horší než kníže pán spáč a to je nějakej číman.

   Vymazat
  3. Neříkám, že opět nebudu se skřípěním zubů volit Zemana. Ale našel by li se lepší kandidát, budu volit jeho. Zatím Zeman může dělat rozmáchlá gesta, jako že se s protikandidáty nebude bavit, atd. Zatím! Protože současní kandidáti mu bohužel(!) nesahají ani po kotníky. A to, přiznejme si to, že současný prezident opravdu není až takový génius. Ale jsem přesvědčen, že kdyby se objevil (Pane Bože dopusť) opravdu někdo schopnější je Zeman namydlen a nezíská hlasy nás, co ho volili proti Schwarzenbergovi. A těch skalních příznivců má maloučko, vis. Zemanovce. A ani rudý a růžový prasata mu nepomůžou.

   Vymazat
  4. 6:33 co to je, rudý a růžový prasata? Souzeno po skoro třiceti letech budování kapitalismu u nás, navíc při pohledu na míro a migracetvorné počínání vyspělých demokracií? Za vysvětlení předem dík.

   Vymazat
  5. Na to se zeptejte hlavně pana Hřebejka, který takto označil voliče Zemana, byl jsem vámi zřejmě nepochopenej a nechtěl jsem nikoho urazit!

   Vymazat
  6. 7:15 Hřebejka se ptát nemá smysl, protože je povahou i projevem přesně to, co byli zuřiví komunisté padesátých let. Vysvětlení od Vás, který jste tento termín použil, nadále postrádám.

   Vymazat
 9. Debilem Navarou nemá smysl se zabývat.

  OdpovědětVymazat
 10. Pro autora clanku: Pane Bata, ze Vam vubec stoji takova kravina za ztratu casu...jak se kdysi rikalo "dost bolo Havla", tak i ted je uz dost tohoto saska, takze jestli bude na Hrade nebo v podhradi je uplne jedno, protoze ja za tim vidim naroky cirkve, ke kterym je Zeman vstricny, uz neco z Hradu ci podhradi vydal a nemel... at jde vite kam, je to zradce, ktereho uz meli lidi davno povesit...ale oni ho zvoli znovu a opet budou se vymlouvat, ze lepsi volba nebyla. Bojkot voleb mel byt minule a ted opet. Je uplne jedno, kdo tam bude, protoze bude poslouchat diktaty sveho panicka, jako spravny sasek soucasny i ti predchozi, takze o cem se bavime, ze...
  To same vidime v USA, kde lidi chteli Trumpa pro jeho kecy o miru a podivejte se, co dela. Bombarduje Syrii! Kdyby tam byla baba Clinton, prubeh by byl uplne stejny, ale on ma daleko vetsi schopnost lidi okecavat, to jeho slovo "great" ( skvely ) uz nevydrzim poslouchat. A presto mu i u nas lezou do zadku alternativni weby jako je Aeronet, ovsem ten se prave timto prozrazuje, ze je jen alternativnim mainstreamem. Chudinka Trumpet musi poslouchat jestraby z Pentagonu, tvrdi panV.K. Takova kravina. Trump dela naprosto totez, co kritizoval u Obamy, ze bombarduje bez souhlasu kongresu...zbytecne mluvit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Něco málo k Vase Svedomi10. dubna 2017 6:32: Především je možné, že 6:32 se tímto způsobem snaží oslabit volební potenciál pro současného prezidenta ČR. Jestli ne, tak je ukázkou jak kritizovat za každou cenu, když není schopen posoudit možnosti jednání v té které funkci a času, když není schopen rozpoznat k jakému cíli může, nebo musí směřovat ta která cesta. Samozřejmě, v mnoha ohledech lze mít na celkovou politiku každého politika svůj vyhraněný názor, pokud je jako negativní vyjadřován, neměl by postrádat věcnou argumentaci. K občanu Zemanovi, t.č. prezidentovi mám, co vstoupil do politiky, celou řadu výhrad. Bohužel, i tak jsem nucen uznat, že míra odvahy, se kterou prosazuje z hlediska mezinárodní politiky linii skutečně v národním zájmu je mimořádná a správně zaměřená. Musím to uznat i exprezidentu Klausovi, i když výsledky jeho posametové politiky jsou jedna hrůza. Příspěvku z 6:32 chybí, když ne dobrý úmysl, tak žádoucí nadhled.

   Vymazat
  2. Naopak je dobře, že tady i takovéhle články můžeme číst, protože číst maistream přímo se nám asi nikomu moc nechce, když 99% těch slaboduchých mainstremových kydů bychom každý zná dokázali taky nakydat, kdybychom se nechali uplatit, když propaganda a manipulace z toho trčí jak sláma z bot, když číst mainstream přímo rozhodně není zdraví prospěšné.
   A když už ty sr*čky nezvládáme číst napřímo, tak je dobré si občas připomenout, co je zač tahle zrádcovská pátá kolona.

   Vymazat
  3. Kdo je tady zrádce lidu, který donutil pracující zaplatit za dluhy nakradl si československých miliardářů znárodněním jejich bankovních dluhů?

   Vymazat
 11. Pan Navara,
  pro mnohé duševní závara.
  Sametové řeči a mysl v křeči.
  Debata pak tíživá, za živa pohřbívá.

  Taková rozjímání, kterými se dáví pan Navara, by měly zajímat odborníky, zda nepotřebuje pro svoji ochranu detenci, neb trpí demencí.

  OdpovědětVymazat
 12. Nikdo není tak dobrý, aby nemohl být lepší. Až se najde lepší kandidát, Zeman si rád odpočine. Jenže znáte někoho lepšího? Chcete volit veksláka, karbaníka, nebo vědátora nad molekulami, odtrženého od života? Či doktůrka, málo schopného kohokoliv léčit a proto se musí jít živit do politiky? Kolik ještě takových, co potřebují se ukojit sebezviditelněním a představou o vlastním "přerodu v elitu".

  OdpovědětVymazat
 13. Pro mně zcela zbytečný článek.O takovém českém póvlu psát litanie,je zbytečné.Navara-kdo to ví,odpoví,co je to za zmrda.A Stohoven- název mluví za ně,ubožáci .Teď mně napadlo,kolik dostal Černý ta tu hrůzu v Bruselu a kdo se s ním svezl?Hrůza pryč,prachy také.Trump zklamal,nebo rozehrál s Putinem šachovou partii.Buďme rádi za Zemana i když mám také výhrady.NATO,EU,EURO,vlajka EU na Hradě!Tu si mohl dát na Kramářovu vilu....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem nestraník a polistopadový papaláš Zeman mi nestál za to, abych kvůli němu šel k prezidentským volbám a vzhledem k jeho útokům na minipivovarské sládky, kteří se narozdíl od něj nenechávají vydržovat erárem, to tak i zůstane.

   Vymazat
 14. Tak se opět našlo několik análních alpinistů milujících hradní smrádeček, kterým už zbývá si pouze sundat boty, aby mohli zajet do papalášova pozadí.

  OdpovědětVymazat
 15. 11:40
  Ty Poserplínovo slouho,až ti geront sežene alespoň pidimozek,tak můžeš komentovat.....havlobanderovskoussackej kolaborante!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Á, další zrádce podporující polistopadové rozkradení naší země hochy z Prognostického ústavu, předání poloviny české armády pod německé vrchní velení a vojenský výcvik cizinců, který p_rezident podepsal.

   Vymazat
 16. 12:11
  To mluvíš o udavači Havlovi????
  Ten ksind vlastizrádnej to začal celý rozesírat!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Držíš hradnímu páníčkovi deštník stejně úslužně jako Tvrdík, tašku jako Březina nebo tě posílá pro cigára jako Ovčáčka?

   Vymazat
  2. 12,44
   Za to já si nechci představit,co držíš v kušně JandoPutnovi nebo Poseplínovi TY!!!!

   Vymazat
  3. Na co ty jenom nemyslíš, deviante. Aneb fakta vs. perverzní představy pederasta. 12:44 vs. 14:20

   Vymazat
 17. 12:00 máš to důležité priority. Pivo je rozhodující při volbě hlavy státu. Zeman je samozřejmš trouba, že se v takových věcech čťourá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zeman samozřejmě trouba je, ale ze všech trubek, co nám kdo nabízí, je to trouba nejpřijatelnější a nejméně nebezpečná.

   Vymazat
  2. Polistopadový papaláš Zeman je především kapitalistický politik, který štve zdravé proti nemocným, zaměstnance proti nezaměstnaným a samostatně výdělečně činným, stejně tak jako jiní mladé proti starým (na to už si ve svém věku netroufá) a bohaté proti chudým (ještě je zapotřebí doživotně zabezpečit ženu Ivanu a nenápadně vychovat dceru Kateřinu jako budoucí princeznu) podle toho, jak se to jeho loutkovodičům zrovna hodí a ještě se při tom popadá smíchy za břicho, jak mu to spolu s jeho 600 miliardovou konsolidační sekerou baštíte. Určitě i Vaše děti budou studovat na univerzitě v globalistickém sídle Londýně nebo co nevidět Pekingu, když už islamizované multikulturního Švédsko není bezpečné.

   Vymazat
  3. 13.33
   Bla,bla,bla,bla,bla....a co tam máš dál,havlozblblo?????
   Něco zaručených zpáv od JandoPutny nebo PoseplínyKraďouska by nebylo???!!!!

   Vymazat
  4. „Nevím, jestli občas čtete internetové diskuse. Pokud ano můžete sami vědět, že v těchto diskusích se vyskytuje dosti vysoké procento, závistivých hlupáků. Lidí, kteří ani neznají českou gramatiku, kteří kromě nadávek nedokáží argumentovat a kteří si nadávají sami mezi sebou, jsou to lidé, kterým Tomáš Masaryk v jiném kontextu, říkal patologická sedlina české společnosti. Taková patologická sedlina je asi všude,“ zmínil už tehdy Zeman.

   Vymazat
 18. 12:11 popletenče, co má co prognosťák s předáním poloviny armády ČR pod velení Nšmců, co má co prognosťák s rozkradením a rozpadem Čs státu? Snad to byli konkrétní lidé, těžko W. Komárek, kterého odstavili, těžko Ransdorf, který na svoje nezaprodané postoje doplatil životem, těžko Zeman, který si prognosťák pokud, tak užil krátce kolem sametu, kam ho Komárek ukryl jako mnohé jiné,třeba Klause.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nadávat někomu, že nevolil zrovna toho tvého nuňánka můžeš akorát sobě, asi jsi málo patolízal a agitoval.

   Projít přípravkou sametových kádrů bylo natolik důležité, že o svém působení v Prognostickém ústavu se Miloš Zeman rozhodl před kamerami raději lhát. V pořadu Duel tohoto polistopadového papaláše okrádajícího stát (tedy nás dolních 10 milionů) usvědčil ze lži nestor českých vlastenců Miroslav Sládek - i ta opoziční smlouva dala jeho prorockým slovům za pravdu.

   https://www.youtube.com/watch?v=220-l59XWo4

   K roku 1990 se profesně uvádí jako vědecký pracovník Prognostický ústav ČSAV, bytem Praha.
   http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0252_00.htm

   Vymazat
  2. 14:13 můžeš být konkrétní? Já mohu posloužit fakty, byl jsem u toho dost blízko, rozhodně blíž než pan Sládek.

   Vymazat
  3. 15:33 Co myslíš, tu biliónovou sekeru československých nakradl si miliardářů, jejich bankovní dluhy Zeman znárodnil a konsolidačně převedl na hrb dolních 10 milionů? Ti musí být Klausovi a Zemanovi z jednoho hnízda vděčni až za hrob.

   Vymazat
 19. Nedávno tento narcistní psychopat o internetové diskuzi prohlásil, že tolik idiotů na jednom místě v životě neviděl. Asi mu to lezení do zadku bylo zrovna nepříjemné.

  „Nevím, jestli občas čtete internetové diskuse. Pokud ano můžete sami vědět, že v těchto diskusích se vyskytuje dosti vysoké procento, závistivých hlupáků. Lidí, kteří ani neznají českou gramatiku, kteří kromě nadávek nedokáží argumentovat a kteří si nadávají sami mezi sebou, jsou to lidé, kterým Tomáš Masaryk v jiném kontextu, říkal patologická sedlina české společnosti. Taková patologická sedlina je asi všude,“ zmínil už tehdy Zeman.

  https://abbartos.wordpress.com/2013/03/28/milos-zeman-ma-asi-chatrnou-pamet/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14,29
   Takhle mluvit o Šláfenberkovi....to tě lejnolahvárna nepochválí!!!!!

   Vymazat
  2. Žádného Šláfenberka tady neznáme, ale už víme, o kom ve smyslu nezná českou gramatiku a výslovnost a kromě nadávek neumí argumentovat hovořil p_rezident.

   Vymazat
 20. nevím proč na všech těch diskuzích je tolik emocí. Když se opravdu zamyslíte na stavem tohoto světa zjistíte, že vše je jinak. Českou republiku neřídí ani Zeman ani Sobotka, dokonce ani žádný parlament a senát natož pak nějaké politické strany.Ti vyjmenovaní jsou jen kašparci, které vodí loutkovodiči, kteří jsou dobře ukrytí. jeden dobrý příklad, takový Singer utratil pár bilionu jen aby znehodnocoval naši měnu, ptal se někoho na svolení ? Neptal ! Všichni ho kritizovali, ale nikdo mu "nedomluvil", proč asi ? Protože takovému Singerovi je nějaký Zeman i Sobotka na háku. Proč mu byli na háku ? protože si to mohl dovolit. Takže si nemyslete, že když bude Zeman nahrazen panem xy, že se něco změní k lepšímu ?K horšímu něco změnit není pro nikoho žádný problém ale opačně to už nejde.A nyní se pokuste zamyslit proč to tak je. O zásadních věcech se rozhoduje jinde než ve Strakovce či na hradě. Ve strakovce a na hradě jsou už jen vykonavatelé.

  OdpovědětVymazat
 21. Možná,že se na mne sesypete a nadávky na mou
  hlavu budou jen pršet.Ale sleduji,kdo všechno
  chce být prezidentem,tak nevycházím z údivu.
  Jeden dokonce vystupuje jako prezident,už se
  ohání ochrankou,další jsou pro usídlení černých
  migrantů u nás a tak můžeme pokračovat do konce
  seznamu kandidátů.Jsem v poslední době zklamán
  z chování prezidenta Zemana.Že lže,to je pravda,
  že okamžitě po nástupu nechal vyvěsit hadr EU
  na Hradě mu neodpustím(což mu asi nevadí),kromě
  toho má i řadu chyb a mnohdy je vydává za klad.
  Ale zatím se nenašel žádný rozumný kandidát na
  funkci prezidenta ČR.To,co hodlá kandidovat je
  v lepším případě postiženo egoismem,v tom horším
  se jedná o vlastizrádce.A těch je většina.Proto,
  ač nerad,zatím volím Zemana.Když se objeví někdo
  lepší,než Zeman,mohu po zvážení odstoupit od
  podpory Zemana.Žádný lepší zatím není!
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kde je psáno, že ho musíte volit? Jste svobodný občan, ne volte ho. Nenechte se vydírat.

   Vymazat
  2. 18:09 můžete, prosím, tu svoji myšlenkovou evoluci nějak a v souvislostech logicky vysvětlit?

   Vymazat
 22. Petře Majevský, někteří ti antizemanovci jaksi nezaregistrovali, že Zeman, ať je jaký je, usiluje značně odvážně a v daných poměrech docela úspěšně o republiku opřenou o politiku všemi směry tak, aby nebyla bezmocná v rámci EU, ani zcela závislá na Německu. Další, v důsledku nulového rozhledu, jen opakují pokřik t. zv. Pražské kavárny. A nakonec tu jsou organizované síly které, doufejme že zákonnými prostředky, dělají vše pro totální podřízenost republiky tu jedněm, tu druhým, zahraničním silám. Je nešťastné, že k efektnímu odporu nám zbývá všehovšudy právě a jen ten Zeman. Když nic jiného, alespoň je i v této diskuzi vidět, která, kdo i jak a proč bije. Zdravím

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý anonyme 21:37, vysvětlete nám, jak Zemanovi pomůže při plnění jeho ušlechtilých cílů nenávist k Semelové za to, že klade květiny na hrob Klementa Gottwalda? Můj otec by za první republiky nezaměstnaný, rodiče ztratili první dítě, protože byli chudí. Gottwald dal po válce otcovi trvalou práci a lepší život než za demokratické republiky. Otec pracoval jako dělník, žádný majetek jsme nedostali, komunistům nevadilo, že rodiče byli vlažně věřící. Co dal lidem Zeman? Dvě z mých dětí byly půl roku nezaměstnané. Syn po škole nemohl sehnat práci, pro dceru prostě v době krize nebyla. Švagra zabilo to, že pracoval na tříměsíčně opakovanou smlouvu, takže chodit k doktorovi měl strach. Za to všechno mám Zemana volit a přehlížet jeho stupidní výpady ke komunistům?

   Vymazat
  2. A za to všechno může Zeman?Chodil jsi vůbec k volbám?A jak jsi ty prospěl naší zemi?To se ti to kritizuje,tak se předveď.

   Vymazat